وزارت علوم - مطبوعات 14 بهمن 97
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت 12:14
1
فهرست اخبار
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
8810996 جمهوري اسلامي
8811808 آرمان امروز
8811480 روزنامه ايران
8809823 روزنامه آفرينش
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
8809821 روزنامه آفرينش
روساي موسسه يا سازمان وابسته
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/11/14
> وزیر علوم در حاشیه این کنفرانس در جمع خبرنگاران درباره ارزیابی دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی در آموزش عالی گفت : «ما این مساله را مدنظر قرار داده ایم و از نظر ما این مراکز جایگاه مهمی در حوزه آموزش عالی دارند اما به شرط اینکه استانداردها و شاخص های مدنظر وزارت علوم را رعایت کنند.
> وزیر علوم در حاشیه این کنفرانس در جمع خبرنگاران درباره ارزیابی دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی در آموزش عالی گفت : «ما این مساله را مدنظر قرار داده ایم و از نظر ما این مراکز جایگاه مهمی در حوزه آموزش عالی دارند اما به شرط اینکه استانداردها و شاخص های مدنظر وزارت علوم را رعایت کنند .
» غلامی با بیان اینکه استانداردها و شاخص های مدنظر ما مربوط به تربیت نیروی انسانی می شود ، تصریح کرد : «با این حال متاسفانه شاهدیم که این دانشگاه ها فعلا در حال آموزش دانشجو هستند و به سمت تحقیقات و تربیت نیروی انسانی ورود نکرده اند .
» او افزود : «هرساله ارزیابی از این مراکز علمی در حال انجام است و امیدواریم آنها با رساندن خود به شاخص های مدنظر بتوانند فعالیت خود را در این حوزه حفظ کنند؛ البته در سال های گذشته در زمینه استانداردهای مدنظر وزارت علوم در دانشگاه های غیرانتفاعی اقداماتی انجام گرفته است .
» وزیر علوم در همین زمینه تصریح کرد : «در سال 92 بیش از 300 مرکز دانشگاهی غیرانتفاعی در کشور فعال بود که حدود 50 مرکز به دلیل عدم رعایت شاخص ها تعطیل شده اند؛ امسال نیز براساس ارزیابی های انجام شده در شرایط فعلی حدود 70 مرکز به دلیل عدم رعایت استانداردها و شاخص های مدنظر توقف فعالیت دارند .
» غلامی با بیان اینکه در کشور ما نیز سیاستگذاری و حکمرانی باید با حضور و اندیشه نخبگان علمی صورت گیرد ، گفت : «بر این اساس سیاستگذاری و حکمرانی زمانی موفق خواهد بود که نتیجه برنامه ریزی ها مبتنی بر دانش نخبگانی باشد و در برنامه های اجرایی و اداره امور کلان کشور ، از محاسبات علمی و پژوهشی استفاده شود .
» او با اشاره به لزوم حضور دانشگاه ها و ظرفیت های مراکز علمی شناخته شده در حکمرانی و سیاستگذاری کشور گفت : «دانشگاه های ما توان ارائه علم در سطح جهانی را دارند و انتقال این توانمندی ها به سمت برنامه ریزی می تواند برای پیشبرد اهداف توسعه کشور موثر واقع شود .
» وزیر علوم تصریح کرد : «امیدواریم همه مراکز علمی و دانشگاهی بتوانند خودشان را به استانداردهای وزارت علوم برسانند . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
جمهوری اسلامی
1397/11/14
> وزیر علوم گفت : به دلیل ارزیابی های صورت گرفته و عدم کفایت برخی دانشگاه های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی در شاخص های مدنظر ، فعالیت 70 مرکز در این زمینه متوقف شده است .
> وزیر علوم گفت : به دلیل ارزیابی های صورت گرفته و عدم کفایت برخی دانشگاه های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی در شاخص های مدنظر ، فعالیت 70 مرکز در این زمینه متوقف شده است .
منصور غلامی دیروز در حاشیه همایش حکمرانی و سیاستگذاری عمومی که با محوریت تعامل حاکمیت ، مردم و نخبگان برگزار شد ، موضوع ارزیابی دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی در آموزش عالی را مدنظر قرار داده ایم و از نظر ما این مراکز جایگاه مهمی در حوزه آموزش عالی دارند اما به شرط اینکه استانداردها و شاخص های مدنظر وزارت علوم را رعایت کنند .
غلامی با اشاره به ارزیابی هایی که طی سال های گذشته در زمینه استانداردهای مدنظر وزارت علوم در دانشگاه های غیرانتفاعی انجام گرفت ، گفت : در سال 92 بیش از 300 مرکز دانشگاهی غیرانتفاعی در کشور فعال بودند که حدود 50 مرکز به دلیل عدم رعایت شاخص ها تعطیل شده اند .
امسال نیز براساس ارزیابی های انجام شده در شرایط فعلی حدود 70 مرکز به دلیل عدم رعایت استانداردها و شاخص های مدنظر توقف فعالیت دارند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
وطن امروز
1397/11/14
> گروه اجتماعی : وزیر علوم گفت : به دلیل ارزیابی های انجام شد و نبود کفایت برخی دانشگاه های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی در شاخص های مدنظر ، فعالیت 70 مرکز در این زمینه متوقف شده است.
> گروه اجتماعی : وزیر علوم گفت : به دلیل ارزیابی های انجام شد و نبود کفایت برخی دانشگاه های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی در شاخص های مدنظر ، فعالیت 70 مرکز در این زمینه متوقف شده است .
به گزارش مهر ، منصور غلامی در حاشیه همایش حکمرانی و سیاست گذاری عمومی که با محوریت تعامل حاکمیت ، مردم و نخبگان برگزار شد ، گفت : موضوع ارزیابی دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی در آموزش عالی را مدنظر قرار داده ایم و از نظر ما این مراکز جایگاه مهمی در حوزه آموزش عالی دارند اما به شرط اینکه استانداردها و شاخص های مدنظر وزارت علوم را رعایت کنند .
وزیر علوم گفت : استانداردها و شاخص های مدنظر ما مربوط به تربیت نیروی انسانی می شود اما شاهد هستیم که این دانشگاه ها فعلا در حال آموزش دانشجو هستند و به تحقیقات و تربیت نیروی انسانی ورود نکرده اند .
وی با تأکید بر اینکه مراکز و دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی باید این شاخص ها را رعایت کنند ، خاطرنشان کرد : ارزیابی از این مراکز علمی هر ساله در حال انجام است و امیدواریم آنها با رساندن خود به شاخص های مدنظر بتوانند فعالیت خود را در این حوزه حفظ کنند .
غلامی با اشاره به ارزیابی هایی که طی سال های گذشته در زمینه استانداردهای مدنظر وزارت علوم در دانشگاه های غیرانتفاعی انجام شد ، گفت : سال 92 بیش از 300 مرکز دانشگاهی غیرانتفاعی در کشور فعال بود که حدود 50 مرکز به دلیل عدم رعایت شاخص ها تعطیل شده اند .
امسال نیز بر اساس ارزیابی های انجام شده در شرایط فعلی حدود 70 مرکز به دلیل عدم رعایت استانداردها و شاخص های مدنظر توقف فعالیت دارند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
آرمان امروز
1397/11/14
> آرمان : منصور غلامی وزیر علوم گفت : وزارت علوم هر ساله واحدهای غیردولتی یا غیرانتفاعی را مورد ارزیابی قرار می دهد .
> آرمان : منصور غلامی وزیر علوم گفت : وزارت علوم هر ساله واحدهای غیردولتی یا غیرانتفاعی را مورد ارزیابی قرار می دهد .
طبق ارزیابی هایی که ما در سال های گذشته از این مراکز داشتیم از جمع مؤسسات غیردولتی در سال 92 که بیش از 300 مرکز بودند حدود 50 مرکز تعطیل شدند و این تعطیلی براساس قانون و در نتیجه ارزیابی ها اتفاق افتاد .
در شرایط فعلی فعالیت های حدود 70 مرکز به دلیل اینکه شاخص های موجود و کیفیت لازم را نداشتند متوقف شد و امیدوار هستیم همه مراکز بتوانند با رساندن شاخص های خود به وضعیت استاندارد امکان فعالیت را داشته باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه ایران
1397/11/14
> توقف فعالیت 70 مرکز غیرانتفاعی در کشوروزیر علوم از توقف فعالیت حدود 70 مرکز دانشگاهی غیرانتفاعی در کشور به دلیل عدم رعایت شاخص ها و استانداردهای ارائه شده در نتیجه ارزیابی های وزارت علوم خبر داد .
> توقف فعالیت 70 مرکز غیرانتفاعی در کشوروزیر علوم از توقف فعالیت حدود 70 مرکز دانشگاهی غیرانتفاعی در کشور به دلیل عدم رعایت شاخص ها و استانداردهای ارائه شده در نتیجه ارزیابی های وزارت علوم خبر داد .
به گزارش ایسنا ، منصور غلامی در حاشیه دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی که روز گذشته در سالن همایش های رازی برگزار شد ، در جمع خبرنگاران به سیاست های وزارت علوم در خصوص دانشگاه های غیرانتفاعی اشاره کرد و گفت : این دانشگاه ها یا به معنای دیگر دانشگاه های غیردولتی که در آموزش عالی از جایگاه ویژه ای در سیاستگذاری آموزش عالی برخوردار است اما به شرط رعایت استانداردها و شاخص های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری این حمایت ها صورت می گیرد .
در واقع بخش کلی آموزش های غیردولتی در حوزه تربیت دانشجو فعالیت می کنند .
اما این بخش اگر بخواهد به حوزه پژوهش نیز ورود کند باید شاخص های استاندارد در این بخش ها را رعایت کند .
وی در ادامه تصریح کرد : طبیعی است وزارت علوم هر ساله این واحدهای غیردولتی یا غیرانتفاعی را مورد ارزیابی قرار می دهد و پس از ارزیابی هایی که ما در سال های گذشته از این مراکز داشتیم از جمع مؤسسات غیردولتی در سال 92 که بیش از 300 مرکز بودند حدود 50 مرکز تعطیل شدند و این تعطیلی براساس قانون و در نتیجه ارزیابی ها اتفاق افتاد .
وزیر علوم همچنین خاطرنشان کرد : در شرایط فعلی فعالیت های حدود 70 مرکز به دلیل اینکه شاخص های موجود و کیفیت لازم را نداشتند متوقف شد و امیدوار هستیم همه مراکز بتوانند با رساندن شاخص های خود به وضعیت استاندارد امکان فعالیت را داشته باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه آفرینش
1397/11/13
> اعطای تسهیلات برای جذب پژوهشگر در دوره پسادکتری بنیاد ملی نخبگان اطلاعیه ای برای پذیرش پژوهشگر دوره پسادکتری در قالب جایزه شهید دکتر چمران صادر کرد .
> اعطای تسهیلات برای جذب پژوهشگر در دوره پسادکتری بنیاد ملی نخبگان اطلاعیه ای برای پذیرش پژوهشگر دوره پسادکتری در قالب جایزه شهید دکتر چمران صادر کرد .
به گزارش مهر ، بنیاد ملّی نخبگان بر اساس آیین نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی» و باهدف ارتقای توانایی های پژوهشی ، فناورانه و آموزشی دانش آموختگان برتر دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور ، تسهیلاتی به دانش آموختگان برترِ دانشگاهی دوره پسادکتری در قالب «جایزه شهید دکتر چمران» اعطا می کند .
مشمولان این جایزه در صورت تمایل می توانند با انتخاب استاد میزبان خود از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و انتخاب موضوع پژوهش خود از موضوعات زیر ، در صورت تأیید بنیاد ، دوره پسادکتری خود را بگذرانند .
واکنش معاون وزیر بهداشت به خصوصی سازی دانشگاه های علوم پزشکی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت : راه اندازی مرکز آموزش عالی توسط بخش خصوصی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است ، وزارتین علوم و بهداشت فقط دستورالعمل آن را تنظیم می کنند .
به گزارش مهر ، دکتر محمدرضا فراهانی درباره خصوصی سازی دانشگاه های علوم پزشکی گفت : راه اندازی مراکز آموزش عالی توسط بخش خصوصی ، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و از عمر آن دو دهه می گذرد .
وی ادامه داد : درواقع راه اندازی مراکز آموزش عالی توسط بخش خصوصی ، مصوبه وزارتین علوم و بهداشت نیست ، بلکه یک منشأ قانونی دارد و وزارتخانه ها باید دستورالعمل آن را تنظیم کنند .
وی ادامه داد : در علوم پزشکی تنها یک دانشگاه علوم پزشکی خصوصی در مشهد فعال بوده و یک دانشگاه دیگر نیز در آمل فعال است که هم رشته های علوم پزشکی و هم رشته های دیگر دارد .
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت یادآور شد : من معتقدم اگر دستورالعمل ها و قانون درست اجرا شود و بخش خصوصی امکانات لازم را ایجاد کند ، دادن مجوز (برای راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی خصوصی) اشکال ندارد و برای اینکه بفهمیم که این تصمیم گیری درست است یا نه باید به تجربه های سایر کشورها نگاه کنیم .
همکاری مشترک علمی ، پژوهشی ایران و ایتالیا رئیس کارگروه ملی همکاری پژوهش و فناوری با کشور ایتالیا ، بابیان اینکه اولویت های پژوهش و فناوری با کشور ایتالیا (CNR) باید در راستای رفع نیازهای کشور باشد ، گفت : هرکدام از اولویت های مطرح شده توسط دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری در صورت رفع معضلی از کشور ، مورد حمایت مالی بیشتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم قرار خواهد گرفت .
دکتر عبدالساده نیسی در سومین جلسه همکاری پژوهش و فناوری با کشور ایتالیا با اشاره به تعریف پروژه های مشترک میان ایران و ایتالیا ، افزود : تاکنون اولویت این پروژه ها در حوزه های محیط زیست ، انرژی ، میراث فرهنگی و باستان شناسی ، ریاضیات ، علوم انسانی ، کشاورزی ، صنایع غذایی و نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی مطرح شده است و مقرر شد توسط اعضای کارگروه در آینده نزدیک و در صورت نیاز با بهره مندی از تخصص دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری تکمیل شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه آفرینش
1397/11/13

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم ، خاطرنشان کرد : پس از حضور شرکت های ایتالیایی در تهران در اسفندماه سال 1395 حال باید شرکت های دانش بنیان ایرانی در کشور ایتالیا حضور پیدا کنند و در این راستا مدل انجام کار نهایی شده است و بخش عظیمی از این هزینه ها توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم پرداخت خواهد شد .
نیسی خاطرنشان کرد : همچنین در آینده نزدیک ، اعضای (CNR) کشور ایتالیا جهت نهایی کردن اولویت های پژوهش و فناوری در ایران حضور خواهند یافت؛ در این راستا باید ارتباط بین استادان برجسته هر دو کشور به منظور پیشبرد اهداف و رفع نیازهای پژوهش و فناوری را ایجاد و گسترش دهیم .
وی اضافه کرد : در برنامه ریزی مالی به صورت یک مثلث عمل خواهیم کرد و این حمایت های مالی از سوی کشور ایتالیا ، معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها ، پژوهشگاه و پارک علم و فناوری خواهد بود .
وزیر علوم : توقف فعالیت 70 دانشگاه غیرانتفاعی وزیر علوم گفت : به دلیل ارزیابی های صورت گرفته و عدم کفایت برخی دانشگاه های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی در شاخص های مدنظر ، فعالیت 70 مرکز در این زمینه متوقف شده‎است .
به گزارش مهر ، منصور غلامی در حاشیه همایش حکمرانی و سیاست گذاری عمومی که با محوریت تعامل حاکمیت ، مردم و نخبگان برگزار شد ، گفت : موضوع ارزیابی دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی در آموزش عالی را مدنظر قرار داده ایم و ازنظر ما این مراکز جایگاه مهمی در حوزه آموزش عالی دارند اما به شرط اینکه استانداردها و شاخص های مدنظر وزارت علوم را رعایت کنند .
وزیر علوم گفت : استانداردها و شاخص های مدنظر ما مربوط به تربیت نیروی انسانی می شود اما شاهد هستیم که این دانشگاه ها فعلا در حال آموزش دانشجو هستند و به سمت تحقیقات و تربیت نیروی انسانی ورود پیدا نکرده اند .
وی با تأکید بر اینکه مراکز و دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی باید این شاخص ها را رعایت کنند ، ادامه داد : ارزیابی از این مراکز علمی هرساله در حال انجام است و امیدواریم آن ها با رساندن خود به شاخص های مدنظر بتوانند فعالیت خود را در این حوزه حفظ کنند .
غلامی با اشاره به ارزیابی هایی که طی سال های گذشته درزمینه استانداردهای مدنظر وزارت علوم در دانشگاه های غیرانتفاعی انجام گرفت ، گفت : در سال 92 بیش از 300 مرکز دانشگاهی غیرانتفاعی در کشور فعال بود که حدود 50 مرکز به دلیل عدم رعایت شاخص ها تعطیل شده‎اند .
امسال نیز بر اساس ارزیابی های انجام شده در شرایط فعلی حدود 70 مرکز به دلیل عدم رعایت استانداردها و شاخص های مدنظر توقف فعالیت دارند .
وزیر علوم بابیان اینکه انتظار این است که در برنامه ریزی های کشور ، گروه های علمی ، اساتید و محققان بیشتر به کار گرفته شوند ، اضافه کرد : در این زمینه رویکردهای بهتری اتخاذ شده‎است اما هنوز با آنچه مدنظر ما است ، فاصله زیادی داریم .
وی بر لزوم حضور دانشگاه ها و ظرفیت های مراکز علمی شناخته شده در حکمرانی و سیاست گذاری کشور تأکید کرد و گفت : دانشگاه های ما توان ارائه علمی در سطح جهانی را دارند و انتقال این توانمندی ها به سمت برنامه ریزی می تواند برای پیشبرد اهداف توسعه کشور مؤثر واقع شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
بهار
1397/11/13
> گروه جامعه : وزیر علوم از توقف فعالیت حدود 70 مرکز دانشگاهی غیر انتفاعی در کشور به دلیل عدم رعایت شاخص ها و استانداردهای ارائه شده در نتیجه ی ارزیابی های وزارت علوم خبر داد .
> وزیر علوم در حاشیه دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی که امروز در سالن همایش های رازی در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران به سیاست های وزارت علوم در خصوص دانشگاه های غیر انتفاعی اشاره کرد و گفت : این دانشگاه ها یا به معنای دیگر دانشگاه های غیر دولتی که در آموزش عالی جایگاهی ویژه ای در سیاست گذاری آموزش عالی برخوردار است اما به شرط رعایت استانداردها و شاخصهای وزارت علوم تحقیقات فناوری این حمایت ها صورت می گیرد .
در واقع بخش کلی آموزش های غیردولتی در حوزه تربیت دانشجو فعالیت می کنند .
اما این بخش اگر بخواهد به حوزه پژوهش نیز ورود کند باید شاخص های استاندارد در این بخش ها را رعایت کند .
وی در ادامه تصریح کرد : طبیعی است وزارت علوم هر ساله این واحدهای غیر دولتی یا غیر انتفاعی را مورد ارزیابی قرار می دهد و پس را ارزیابی هایی که ما در سال های گذشته از این مراکز داشتیم از جمع مؤسسات غیردولتی در سال 92 که بیش از 300 مرکز بودند حدود 50 مرکز تعطیل شدند و این تعطیلی براساس قانون و در نتیجه ارزیابی ها اتفاق افتاد .
وزیر علوم همچنین خاطر نشان کرد : در شرایط فعلی فعالیت های حدود 70 مرکز به دلیل اینکه شاخص های موجود و کیفیت لازم را نداشتند متوقف شد و امیدوار هستیم همه مراکز بتوانند با رساندن شاخصهای خود به وضعیت استاندارد امکان فعالیت را داشته باشند .
وزیر علوم خاطر نشان کرد : سیاست گذاری در دنیا معمولاً بر مبنای علمی و محاسبات ، پژوهش ها و ارزیابی های علمی انجام می گیرد؛ بنابراین همه جا از جمله در ایران سیاست گذاری ها باید با حضور و استفاده از اندیشه نخبگان علمی صورت گیرد .
بنابراین انتظار ما این است که در برنامه ریزی ها ، سیاستگذاری استاندارد و محققین و گروه های علمی بیشتری به کار گرفته شوند .
دکتر غلامی خاطر نشان کرد : رویکردهای استفاده از نخبگان در سیاست گذاریهای علمی طی سالهای اخیر حفظ شده ، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
کسب و کار
1397/11/14
> در راستای تحقق دولت الکترونیک و همزمان با دهه مبارک فجر ، کلیه مصوبات شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی درخصوص رشته مقاطع درخواستی از تمامی زیرنظام ها ، به صورت الکترونیک و از طریق سامانه HES ابلاغ خواهد شد .
> به گزارش کسب و کار نیوز ، به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ، معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : مسئولان ذیربط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور از این پس می توانند در هر زمان به صورت آنلاین (برخط) ، از طریق مراجعه به سامانه HES ، مفاد مصوبات ابلاغی را حسب مورد مورد استفاده قرار دهند .
وی اظهار امیدواری کرد ، این خدمت رسانی ، زمینه انعکاس سریع و به موقع مصوبات را به ذی نفعان فراهم کرده و بر این اساس گامی مؤثر در جهت استقرار کامل دولت الکترونیک در عرصه حکمرانی داده برداشته شود .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
آرمان امروز
1397/11/14
> آرمان : مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان از اعطای بورس به دانشجویان عراقی برای تحصیل در دانشگاه های ایران ، خبر داد.
> آرمان : مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان از اعطای بورس به دانشجویان عراقی برای تحصیل در دانشگاه های ایران ، خبر داد .
عبدالحمید علیزاده در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان وزرای علوم ، ایران و عراق اظهار کرد : آمادگی داریم دغدغه وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر تربیت استادان و دانشجویان دانشگاه های عراق را برطرف سازیم .
در طول دو سال گذشته ، بیش از 500 مربی دانشگاهی از کشور افغانستان پذیرفتیم که در دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل هستند .
وی افزود : امیدواریم در کمیته مشترکی که تبیین می شود ، لیست دانشگاه های ایرانی برای پذیرش دانشجویان و متقاضیان عراقی ، افزایش یابد .
در کنار بورس دولتی به منظور تحصیل دانشجویان عراقی در ایران ، دانشگاه های ما هم با بسته های تشویقی و بورس های ویژه برای دانشجویان عراقی ، اعلام آمادگی کردند که با همراهی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صورت می گیرد .
همچنین حسین سالار آملی در بخشی از این دیدار ، گفت : همواره بر این تاکید می کنم که با برخی از کشورها ، همکاری ها از سطح دانشجویی به سطح پژوهش و فناوری ارتقا یابد .
وی افزود : در راس این کشورها ، عراق به ما یادآور شده است و برای انتقال تجربیات پژوهشی و فناوری کشورمان به عراق دستمان کاملاً باز است .
خوشحالم که اعلام کنم در تفاهم نامه جدید هر دو مورد دیده شده است .
به گفته قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل ، برای اجرایی شدن این امر دو ساختار در نظر گرفته شده است .
نخست کمیته مشترک میان دو کشور و دیگری ، انجمن روسای دانشگاه های دو کشور در حوزه صف و ستاد است که بتوانند همکاری کنند .
منصور غلامی وزیر علوم و قصی عبدالوهاب السهیل وزیر آموزش عالی عراق به منظور نهایی کردن نقشه راه همکاری های علمی دو کشور در پنج سال آینده ، تفاهم نامه همکاری امضا کردند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم+غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/11/14
> بررسی ها نشان می دهد در یک رشته مشابه ، حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم و بهداشت تفاوت چشمگیری دارد.
> بررسی ها نشان می دهد در یک رشته مشابه ، حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم و بهداشت تفاوت چشمگیری دارد .
این روزها بحث بودجه سال 1398 در صدر بسیاری از خبر ها است که در این میان سهم دانشگاه از این بودجه جای بحث و بررسی های زیادی در فضای نخبگی شده است .
افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان ، وضعیت بودجه پژوهشی و مسائل صنفی و رفاهی ازجمله مواردی بود که طی روزهای گذشته از سهم دانشگاه در بودجه کشور مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است؛ اما این موضوع یک ضلع تازه دیگری نیز به خود گرفته است و آن وضعیت حقوق اعضای هیات علمی و شرایط قابل تامل تفاوت های بین حقوق اساتید وزارتین علوم و بهداشت است؛ مساله ای که سال گذشته نیز به شکل دیگری مطرح شد .
ماجرای حقوق های سال 98 چیست؟ براساس آمارهای اعلام شده از سوی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، در پایان سال 96 در دانشگاه های دولتی پنج هزار و 154 استادتمام ، 10 هزار و 235 دانشیار ، 26 هزار و 919 استادیار ، هفت هزار و 891 مربی ، 52 مربی آموزشیار و در کل 50 هزار و 251 عضو هیات علمی تمام وقت در دانشگاه های دولتی فعالیت دارند .
این آمار می تواند با توجه به گستردگی دیگر آن در دانشگاه های علوم پزشکی ، آزاد اسلامی و غیرانتفاعی نیز قابل اهمیت باشد ، چون هیات علمی از عوامل اصلی و مهم ساختار آموزشی کشورها هستند و کارکرد آنان ، تاثیر مستقیم بر کیفیت آموزش عالی دارد .
حتی در کشورهای صاحب علم دو گروه را به عنوان شغل های دارای حساسیت کاری قرار داده اند که یکی از آنها هیات علمی دانشگاه هاست ، پس می توان ادعا کرد ایجاد انگیزه اقتصادی کافی برای این قشر می تواند تاثیر قابل توجهی بر کیفیت و ارتقای یک نظام آموزشی داشته باشد .
حقوق و دریافتی ها حرف اصلی این انگیزه اقتصادی است و افزایش نیافتن آن در سال های اخیر اعتراض هایی را به وجود آورده است .
منصور غلامی ، وزیر علوم چندی پیش دراین باره گفت : «چندین سال است که افزایش حقوق هیات علمی نداشته ایم .
بررسی راهکارهایی برای افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم آغاز شد تا جامعه علمی ما بتوانند با قوت و دلگرمی بیشتری در حد شأن شان حمایت شوند و کارشان را همچنان که موثر بوده ادامه دهند .
» اما این موضوع تازه ای نیست و طی مدت اخیر مساله همتراز نبودن حقوق اساتید وزارت علوم با اساتید وزارت بهداشت چالش جدیدی را بین حقوق و مزایای اعضای هیات علمی به وجود آورده است .
حقوق اساتید علوم پزشکی بیش از بقیه رئیس دانشگاه علامه طباطبایی یکی از افرادی است که در روزهای گذشته به این موضوع اشاره کرده است؛ سلیمی اخیرا در گفت وگو با رسانه ها از تفاوت دریافتی استادان دانشگاه های دو مجموعه علوم و بهداشت انتقاد کرده است .
او می گوید : «در حال حاضر حقوق استادان دانشگاه های علوم پزشکی ، حتی در رشته های مشابه ، بین دو وزارتخانه نظیر «آمار» ، «معارف اسلامی» ، «تربیت بدنی ، «زیست شناسی» و .
بسیار بیشتر از حقوق استادان دانشگاه های وزارت علوم است .
مثلا یک استاد آمار در دانشگاه علوم پزشکی چندین میلیون بیشتر از استاد آمار دانشگاه های وزارت علوم دریافت می کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم+غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/11/14

» او می گوید : «اگر براساس بودجه پیشنهادی سال 98 بخواهیم یکسان سازی در دریافتی های استادان دو وزارتخانه داشته باشیم ، دیگر بودجه ای در اختیار دانشگاه ها نخواهد ماند و این مراکز با مشکل مواجه می شوند .
این تصمیم باید در مجلس اتخاذ شده و در لایحه بودجه 98 نیز گنجانده شود .
» بعد از این اظهارات بود که مسئولان وزارت علوم در تایید این موضوع به اظهارنظر پرداختند؛ منصور غلامی نفر اول وزارت علوم در گفت وگو با رسانه ها گفت : «در بررسی ها به نتیجه رسیدیم که بعضی تفاوت ها بین حقوق اساتید فعال شاغل در حوزه علوم پایه پزشکی است و یک آیتمی بیشتر از اعضای هیات علمی وزارت علوم دارند که هیات امنای آن دانشگاه ها برای آنها تصویب کرده اند .
تقاضای ما از معاون اول رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که این اجازه را بدهند تا این افزایش برای اعضای هیات علمی وزارت علوم نیز تامین شود .
» هم ترازی در بودجه 98 پیش بینی نشده است اما معاون اداری و مالی وزارت علوم حرف های تازه تری دارد؛ او صراحتا گفته است : «هم ترازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم با وزارت بهداشت در بودجه سال 98 پیش بینی نشده است .
» او از نامه برخی اساتید دانشگاه ها به رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این موضوع خبر داده است که طبق این نامه خواسته شده حقوق اعضای هیات علمی با دریافتی اعضای هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی متناسب سازی صورت گیرد .
محمدتقی نظرپور نیز تاکید کرده است حقوق اعضای هیات علمی که در دانشگاه های وزارت علوم تدریس می کنند با حقوق اعضای هیات علمی که در همان رشته و مرتبه در دانشگاه های علوم پزشکی تدریس می کنند ، متفاوت است .
نظام پرداخت ها چگونه است؟ برای بررسی و مقایسه حقوق دریافتی یک استاد دانشگاه باید پارامتر و معیارهای متعددی را مورد ارزیابی قرار داد؛ طبق روال موجود ، حقوق اعضای هیات علمی براساس شاخص هایی همچون مرتبه و پایه تعیین می شود .
مرتبه براساس شاخص های مربی آموزشیار ، مربی ، استادیار ، دانشیار و استاد تقسیم شده و پایه براساس عواملی که مهم ترین آنها سنوات است ، تعلق می گیرد .
همچنین براساس مرتبه ، یک حقوق مبنا در نظر می گیرند و با توجه به پایه ای که دریافت می شود ، مبلغی به آن اضافه خواهد شد .
مزایا نیز مانند ردیف های حقوقی سایر دستگاه های دولتی به آن اضافه می شود که فوق العاده جذب ، عائله مندی ، حق فرزند و فوق العاده ویژه دانشگاه از اعم مزایا می تواند باشد .
علاوه بر این موارد ، پرداختی هایی چون حق الزحمه پایان نامه ها ، حق مشاوره و راهنمایی یا حق تالیف مقاله ، کتاب و .
واریزی نهایی را بالاتر می برد .
به طور کلی طبق آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی ، پرداخت حقوق مرتبه و پایه یک عضو هیات علمی براساس فرمول زیر تعیین می شود .
» حقوق مرتبه و پایه : ضریب حقوقی [عدد مبنا + (پایه 5)] نکته مهم در این فرمول آنجاست که عضو هیات علمی در بدو استخدام در پایه یک مرتبه مربوطه قرار می گیرد و طبق آیین نامه ارتقا ، طی گذشت سال های تحصیلی ، پایه بالاتر می رود .
مزایای دیگر ازجمله فوق العاده شغل (مخصوص) ، فوق العاده ویژه و فوق العاده مدیریت ازجمله مواردی است که می تواند حقوق یک عضو هیات علمی را جابه جا کند .
به طور مثال جمله فوق العاده شغل (مخصوص) از فرمول زیر به دست می آید ، که ضرایب آن در آیین نامه استخدامی وزارت علوم موجود است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم+غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/11/14

*** فوق العاده شغل (مخصوص)= ضریب فوق العاده شغل حقوق مرتبه و پایه یا فوق العاده ویژه که به همه اساتید تعلق می گیرد از رابطه زیر به دست می آید : فوق العاده ویژه = ضرایب فوق العاده ویژه حقوق مرتبه و پایه ضرایب فوق العاده ویژه نیز براساس مرتبه یک استاد از مربی آموزشیار گرفته تا استاد تقسیم می شود .
مقایسه 2 فیش حقوقی به هر حال آنچه در بالا به آن اشاره شد حقوق و مزایای یک عضو هیات علمی تابع یک سری شاخص های خاص است و برای مقایسه حقوقی یک عضو هیات علمی در وزارت علوم و یک عضو در وزارت بهداشت باید شرایط یکسانی مورد توجه قرار گیرد .
«فرهیختگان» دو فیش حقوقی دو عضو هیات علمی در دانشگاه دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی را که در یک رشته مشابه به تدریس مشغول هستند ، مورد بررسی قرار داده است .
بر اساس فیش های ارسالی به روزنامه حقوق یک عضو هیات علمی به عنوان مثال در رشته آمار 30 درصد بیشتر از یک عضو هیات علمی در همان رشته در وزارت علوم است .
اختلاف فوق العاده مخصوص و ویژه در این حقوق تاثیر زیادی بر این اختلاف گذاشته است .
به هر حال همین تفاوت های حقوق بین اساتید وزارت علوم و بهداشت باعث این اعتراض ها شده است ، مساله ای که رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از پیگیری این موضوع در جلسات مجلس شورای اسلامی خبر داده است؛ البته به گفته این مسئول دانشگاه ، همسان سازی حقوق ها با پیچیدگی خاصی نیز همراه است .
او می گوید : «مجلس شورای اسلامی و بخش آموزش عالی سازمان برنامه ریزی و بودجه در این زمینه با ما هم عقیده هستند اما اعتبار و بودجه آنها ناکافی است و ما مطمئن هستیم این دو نهاد و سازمان تا جایی که امکان داشته باشد به اجرایی کردن این امر کمک خواهند کرد .
ضمن اینکه این امر با جابه جا کردن برخی اعتبارات در لایحه بودجه 98 قابل اجراست و در حال حاضر زمان خوبی برای مطرح کردن این موضوع است . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم+غلامی
مردم سالاری
1397/11/13
> رئیس دانشگاه الزهرا (س) در دیدا با وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق از ایجاد شعبه این دانشگاه در کشور عراق خبرداد .
> رئیس دانشگاه الزهرا (س) در دیدا با وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق از ایجاد شعبه این دانشگاه در کشور عراق خبرداد .
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، مهناز ملانظری امروز (شنبه) در نشست دیدار وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی کشور عراق ، اظهار کرد : دانشگاه الزهرا ، دانشگاهی با قدمت بیش از 50 سال خاص بانوان کشور است .
در این سال ها با نکاتی که امروز اشاره شد از بابت مشترکات مختلفی که وجود دارد ، تفاهم نامه های زیادی با دانشگاه های عراق داریم .
به گفته رئیس دانشگاه الزهرا ، در حال حاضر بیش از 20 دانشجوی عراقی در دانشگاه الزهرا تحصیل می کنند .
در مراوداتی که طی سال اخیر با دانشگاه های کوفه و کربلا داشتیم ، ضمن افزایش دانشجویان دختر در دانشگاه الزهرا ، فرصتی برای ایجاد شعبه ای از دانشگاه الزهرا در عراق فراهم شد تا بتوانیم تجربیات داشتن دانشگاه های خاص بانوان را به کشور همسایه منتقل کنیم .
ملانظری اظهار امیدواری کرد : با نگاهی که وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق به بحث آموزش بانوان دارد ، این فرصت برای دوره های تحصیلات تکمیلی و تبادلات مشترک بین استادان و دانشجویان شکل بگیرد .
** افزایش همکاری دانشگاه شریف با دانشگاه های عراقی محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز در این دیدار ، گفت : دانشگاه صنعتی شریف دانشگاهی با حدود 12 هزار دانشجو است .
این دانشگاه از 13 دانشکده مختلف شامل 9 دانشکده مهندسی و 3 دانشکده علوم به علاوه دانشکده مدیریت و اقتصاد تشکیل شده است .
وی افزود : دانشگاه صنعتی شریف برای تبادل استاد و دانشجو همچنین فعالیت در جهت انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک به عنوان یک دانشگاهی فنی مهندسی ، اعلام آمادگی می کند .
فتوحی اظهار کرد : اگرچه تفاهم نامه های مشترکی با دانشگاه های عراق داریم اما انتظارات ما ، عملیاتی شدن بیش از پیش این تفاهم نامه ها است .
پتانسیل دانشگاهها در ایران و دانشگاه شریف بیش از این همکاری ها است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/11/13
> ارائه مجازی برخی از دروس کارشناسی در دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان در اطلاعیه ای اعلام کرد که دانشجویان کارشناسی این دانشگاه می توانند 10 درصد از دروس خود را به صورت مجازی بگذرانند .
> ارائه مجازی برخی از دروس کارشناسی در دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان در اطلاعیه ای اعلام کرد که دانشجویان کارشناسی این دانشگاه می توانند 10 درصد از دروس خود را به صورت مجازی بگذرانند .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اصفهان ، بر اساس مصوبات وزارت علوم و شورای آموزشی دانشگاه اصفهان ، ارائه 10 درصد از دروس کارشناسی دوره های روزانه به شیوه الکترونیکی در این دانشگاه تصویب شده است .
با موافقت گروه آموزشی دانشجویان کارشناسی می توانند دروس خود را به صورت مجازی اخذ کنند .
در نیمسال دوم 97 98 تحصیلی دروس فیزیک یک ، فیزیک 2 ، ریاضی یک ، شیمی عمومی یک و ساختمان های داده به صورت الکترونیکی در این دانشگاه ارائه می شود .
دانشگاه آزاد روز یکشنبه 21بهمن تعطیل شد با تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ، فعالیت آموزشی و اداری این دانشگاه در روز یکشنبه 21 بهمن ماه تعطیل شد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد ، بر اساس تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه آزاد روز یکشنبه 21 بهمن که بین دو تعطیلی شنبه و دوشنبه قرار دارد این دانشگاه تعطیل است .
بر اساس این تصمیم سازمان مرکزی ، تمامی واحدها و مراکز دانشگاهی این دانشگاه در روز 21 بهمن ماه تعطیل هستند .
ارسال ایمیل های جعلی برای برخی اساتید دانشگاه ها دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص ارسال ایمیل های جعلی ناشناس برای برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هشدار داد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، در این اطلاعیه آمده است : «با توجه به ارسال ایمیل های جعلی ناشناس برای برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، با این عنوان که «شما برترین عضو علمی سال ، منتخب شده اید و درخواست ارائه مدارک هویتی(سی وی) همراه با پرداخت مبلغ 200 دلار وجه و مطالبه برنامه علمی سال های آینده از هرگونه همکاری در این خصوص و موارد مشابه که می تواند مصداق تخلیه اطلاعات باشد ، خودداری شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
کسب و کار
1397/11/14
> مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی مؤسسات آموزشی با استفاده از نام و اعتبار این دانشگاه نور ضمن هشدار به تمامی داوطلبان تحصیل در دانشگاه پیام نور گفت : دانشگاه پیام نور برای هیچ مؤسسه آموزشی مجوز فعالیت صادر نکرده و پذیرش در این دانشگاه صرفاً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور صورت می گیرد .
> به گزارش کسب و کار نیوز ، امیرحسین بهروز اظهار داشت : متأسفانه برخی از مؤسسات از طریق تبلیغات در جراید و فضای مجازی مبادرت به جذب و ثبت نام غیرقانونی از علاقه مندان به تحصیل در دانشگاه پیام نور کرده و ضمن عقد قرارداد با متقاضیان اقدام به اخذ مبلغ قابل توجه تحت عناوین تأیید قرارداد و کارمزد تنظیم آن ، ارائه نمونه سوال ، تشکیل کلاس های آموزشی حضوری و تهیه کتب مورد نیاز دانشجو می کنند .
وی تاکید کرد : دانشگاه پیام نور برای هیچ یک از مؤسسات آموزشی مجوزی را برای ثبت نام داوطلبان و یا ادامه تحصیل آنها صادر نکرده است و بارها اعلام نموده که فعالیت همه مؤسسات آموزشی که با استفاده از نام و اعتبار این دانشگاه فعالیت و تبلیغ می کنند ، غیرقانونی است .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، بهروز اظهار داشت : جزئیات نحوه پذیرش در دانشگاه پیام نور صرفاً از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www .
sanjesh .
org و پرتال دانشگاه پیام نور به نشانی www .
pnu .
ac .
ir اعلام می شود و دانشگاه پیام نور با هیچ مؤسسه ای در این زمینه همکاری ندارد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/11/13
> فرصت مجدد ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 برای پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی ازجمله دانشگاه آزاد اسلامی 28 بهمن آغاز می شود .
> فرصت مجدد ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 برای پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی ازجمله دانشگاه آزاد اسلامی 28 بهمن آغاز می شود .
بر اساس اعلام سازمان سنجش کشور ، به منظور ارائه تسهیلات برای افراد علاقه مند به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 که در بازه زمانی اعلام شده موفق به ثبت نام نشده اند ، ترتیبی اتخاذشده تا از 28 بهمن تا اول اسفند 97 نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند .
اطلاعات ثبت نامی داوطلبانی که در این بازه زمانی در آزمون کارشناسی ارشد 98 ثبت نام کردند ، از 28 بهمن تا اول اسفندماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد .
در بازه زمانی 16 تا 25 آذر 97 تعداد 457 هزار نفر در کنکور ارشد 98 ثبت نام کرده اند .
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 برای پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ازجمله دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه سال 98 برگزار می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
دنیای اقتصاد
1397/11/13
> دانشگاه ادیان و مذاهب طی اطلاعیه ای نحوه و زمان ثبت نام داوطلبان تحصیل در دو رشته «شیعه شناسی» و «فقه و حقوق اسلامی» در مقطع کارشناسی را اعلام کرد .
> فراخوان جذب دانشجو در دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب طی اطلاعیه ای نحوه و زمان ثبت نام داوطلبان تحصیل در دو رشته «شیعه شناسی» و «فقه و حقوق اسلامی» در مقطع کارشناسی را اعلام کرد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب؛ پیرو اعلام سازمان سنجش آموزش کشور ، علاقه مندان به تحصیل در مقطع کارشناسی این رشته ها می توانند بدون شرکت در کنکور سراسری و تنها بر اساس سوابق تحصیلی خود از بهمن ماه 1397 تحصیل در دانشگاه ادیان و مذاهب را آغاز کنند .
تحصیل در این رشته ها به صورت غیرحضوری خواهد بود و دانشجویان می توانند با شرکت در کلاس های مجازی به تحصیل خود ادامه دهند .
داوطلبان باید همراه با مدارک ذیل ضمن مراجعه حضوری به دانشگاه تا حداکثر پایان وقت اداری 15بهمن 97 اقدام به ثبت نام در رشته مورد علاقه خویش نمایند : اصل شناسنامه به همراه یک سری فتوکپی از تمام صفحات اصل کارت ملی و یک فتوکپی از پشت و روی کارت ملی مدرک معتبر دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه (ویژه داوطلبان مرد) مدرک پایه تحصیلی شامل دیپلم نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی نظام جدید و یا کاردانی فنی به همراه یک سری فتوکپی و رسید تاییدیه تحصیلی از دفاتر پیش خوان دولت .
شش قطعه عکس 3 4 مبلغ 22 هزار تومان (220٫000 ریال) بابت هزینه ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی www .
urd .
ac .
ir مراجعه نمایند .
کلمات کلیدی : حقوق دانشجو شیعه کارشناسی نظام وظیفه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
ورزش دانشگاهی
کسب و کار
1397/11/14
> دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی ضمن انتقاد از قطع بودن ارتباط دانشگاه ها با مراکز اجرایی و دست اندرکاران حوزه ورزش ، به مواردی از این موضوع از جمله حاضر نشدن مسئولان اجرایی در جلسات دفاع مقطع دکتری رشته تربیت بدنی اشاره کرد و گفت : هم پوشانی بین وظایف نهادهای این حوزه از جمله پژوهشگاه تربیت بدنی با نهادهای مربوط به ورزش همگانی و .
، نشان می دهد یک جای کار می لنگد .
> دکتر نجف آقایی در گفت وگو با ایسنا ، با تأکید بر آنکه مبنای تصمیم گیری ها در بخش هایی همچون ورزش قهرمانی ، ورزش حرفه ای و ورزش در اوقات فراغت باید بر مبنای تحقیقات باشد ، اظهار کرد : فقط مراکز پژوهشی هستند که می توانند اطلاعات تفصیلی را ، به ویژه در بخش پژوهش های کاربردی ، در اختیار مدیران اجرایی قرار دهند؛ بنابراین نوع برنامه ها و اولویت های هزینه ای باید بر اساس اطلاعات موجود در پژوهش ها باشد .
وی خاطرنشان کرد : طبعاً هر چه این اطلاعات جزئی تر باشد ، راهکارهای دقیق تر و مورد اعتمادی را بر اساس زیرساخت ها ، بودجه یا امکانات موجود ارائه داده و مسیری را پیش روی مسئولان اجرایی می گذارد که دارای بیش ترین کارایی است .
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه همه در حال حاضر در صدد جلب مشارکت حداکثری مردم در ورزش هستند ، گفت : اقناع کردن همه افراد به اینکه ورزش را به عنوان یک تفریح سالم انتخاب کنند ، می تواند در مسیر استعدادیابی برای ورزش حرفه ای هم قرار گیرد؛ هر چه افراد بیشتری ورزش کنند ، دامنه انتخاب افراد برای ورزش حرفه ای وسیع تر خواهد بود .
آقایی افزود : پژوهش به ما می گوید چه گامی در ورزش تفریحی برداریم که ورزش ، نیاز افراد و جزو هزینه خانوار باشد .
در این خصوص اولین چیزی که نیاز داریم ، آمار مربوط به این موضوع است .
این درحالی است که در کشورمان اعتقاد چندانی به تحقیقات دانشگاهی وجود ندارد .
همچنین شاهد هستیم مدیران و مسئولان اجرایی آماری می دهند که مبنای تحقیقاتی و علمی ندارد .
وی سپس به ذکر یک مثال در همین زمینه پرداخت و توضیح داد : در کانادا وقتی آمار می گوید 20 درصد مردم ورزش می کنند ، شما به طور عینی و ملموس شاهد این موضوع در اماکن عمومی هستید .
افراد در پارک ها ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، ساختمان ها و… مشغول ورزش هستند و امکانات زیرساختی و نرم افزاری نیز برای ورزش همگانی فراهم است .
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی ادامه داد : در دانشگاه مک گیل کانادا شاهد آن بودم که فدراسیونی از یکی از اساتید خواست یک طرح پژوهشی جامع را در قبال دریافت 200 هزار دلار انجام دهد .
حال در جامعه خودمان ما به صورت رایگان برای جامعه ورزش تحقیق انجام می دهیم و از مسئولان اجرایی التماس می کنیم اطلاعات مورد نیاز تحقیق را در اختیار ما قرار دهند؛ در حالی که آن ها به ما می گویند اجازه دسترسی به اطلاعات را ندارید ! آقایی تصریح کرد : از فدراسیون ها ، دست اندرکاران ورزش همگانی ، کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش دعوت کرده ایم در جلسه دفاع مقطع دکتری که پیشنهادات کاربردی ارائه می دهد ، حاضر شوند ، در حالی که حتی یک نفر هم نمی آید .
بنابراین می توان گفت ارتباط دانشگاه ها با مراکز اجرایی و دست اندرکاران حوزه ورزش به کل قطع شده است .
وی اضافه کرد : در چنین شرایطی بهترین کار ما با بالاترین میزان تأثیرگذاری (high impact research) هم دردی از نیازهای جامعه دوا نمی کند .
در این میان دانشگاهی ها هم باید سراغ مسئولان بروند اما به نظر می رسد که در این میان نوعی بی اعتمادی به دانشگاه یا احساس خطر وجود داشته باشد که اساتید جای مسئولان را بگیرند .
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه به لحاظ تاریخی ورزشی همچون بسکتبال ، یک ورزش دانشگاهی بوده است ، تشریح کرد : امروزه در اکثر رشته های ورزشی ارتباطی بین مدارس ، دانشگاه و مراکز قهرمانی وجود دارد .
ما نیز در برهه هایی مراکز استعدادیابی را شکل دادیم و شاخص هایی را برای آن ها تدوین کردیم ، که البته جواب آن را هم گرفته ایم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
ورزش دانشگاهی
کسب و کار
1397/11/14

اما چنین کارهایی در کشور ما مقطعی است و زمانی که مسئول اجرایی عوض می شود ، حتی برنامه های بلندمدت مسئول قبلی را هم می کوباند و کل سیستم به هم می ریزد .
تا زمانی که چنین نگرش هایی وجود داشته باشد ، هزینه ها بارها تکرار شده و نمی توان آینده خوبی را ترسیم کرد .
آقایی در این خصوص مثال رشته والیبال را عنوان کرد و توضیح داد : در مقطعی به دنبال شکل دهی مراکز استعدادیابی ، رشته والیبال در کشورمان رشد کرد و همچنین خانواده ها تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته و به جای آنکه فرزندان خود را به کلاس فوتبال بفرستند ، به سمت رشته والیبال گرایش پیدا کردند .
وی ذیل ارتباط ورزش قهرمانی با دانشگاه خاطرنشان کرد : قهرمانان حرف هایی دارند که در هیچیک از کتاب های دانشگاهیان نوشته نشده است .
در عین حال آن ها باید به دانشگاه اعتماد کنند و مبانی نطری و کاربردی رشته های دانشگاهی را اصول کار خود قرار دهند .
این موضوعات از طریق دستورالعمل ها ، قانون و مقررات و به ویژه تغییر نگرش های فرهنگی قابل تحقق است .
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی با تأکید بر آنکه قضاوت در مورد عملکرد نهادهای پژوهشی از جمله پژوهشگاه تربیت بدنی باید بر اساس داده های کمی باشد ، گفت : در این مورد قضاوت از بیرون و کلی گویی ضرر رسان است؛ با این حال می توان گفت هم پوشانی زیادی بین نهادها چه در بخش ورزش همگانی و چه در حوزه پژوهش وجود دارد .
آقایی در پایان یادآور شد : خیلی از دوره هایی که پژوهشگاه تربیت بدنی برگزار می کند ، ماهیت پژوهشی ندارد .
زمانی که هر نهاد کار نهاد دیگر را انجام می دهد ، واضح است که یک جای کار می لنگد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1397/11/13
> معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی وزارت علوم از افزایش جذب نخبگان خارج در دانشگاه های داخل خبر داد و گفت : سال گذشته 150 نخبه خارج از کشور توسط دانشگاه های داخل جذب شدند .
> معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی وزارت علوم از افزایش جذب نخبگان خارج در دانشگاه های داخل خبر داد و گفت : سال گذشته 150 نخبه خارج از کشور توسط دانشگاه های داخل جذب شدند .
عطاالله کوهیان گفت : یکی از سیاست های کلانی که بر عهده ما گذاشته شده ، جذب نخبگان است این جذب شامل ایرانیان مقیم خارج و نخبگان از سایر دانشگاه ها می شود .
کوهیان افزود : بر همین اساس وزارت علوم یک اساسنامه تایید و به دانشگاه های مختلف ابلاغ کرد تا جذب نخبگان انجام گیرد .
برخی از این نخبگان به صورت دایم و برخی به صورت موقتی جذب می شوند که اساسنامه وزارت علوم در قالب جذب دایم و موقت برنامه ریزی شده است .
وی ادامه داد : اساتیدی که شرایط لازم را داشته و بتوانند با اساتید داخلی پروژه مشترک ، برنامه آموزشی و کنفرانس‎های مشترک برگزار کنند ، به آن ها هزینه داده می شود تا در دانشگاه ها جذب شود .
کوهیان ادامه داد : برای جذب دایم نخبگان نیز ، اساتید جوانی که از خارج می آیند حمایت شده و شرایط اولیه برای آن ها فراهم می شود به طوری که آمار جذب نخبگان ما هرسال افزایش می یابد .
وی افزود : در سال جاری نیز یک مقدار محدودیت بودجه ای داشته ایم ولی در سال گذشته بالغ بر 150 مورد نخبگان خارج از کشور جذب و حمایت شدند ، آمار امسال نیز کمتر از سال گذشته نبوده و تمام دانشگاه ها در این خصوص فعال هستند .
1
فهرست