وزارت علوم - مطبوعات 29 بهمن 97
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت 12:38
1
فهرست اخبار
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
8950923 روزنامه آفرينش
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
8952509 وطن امروز
8952803 خراسان
8953280 روزنامه ايران
1
فهرست اخبار
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
8950920 روزنامه آفرينش
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
بهار
1397/11/29
> گروه جامعه : وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای از سوی کشورهای خارجی خبر داد و گفت : در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، رایزنی هایی در خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم .
> دکتر منصور غلامی ، ضمن بیان این مطلب به تحریم دو دانشگاه داخلی کشور اشاره کرد و افزود : متأسفانه برخی دانشگاه های داخلی کشور از سوی کشورهای خارجی تحریم شدند و در واقع یک سوءتفاهمی بین مراکز بین المللی و دانشگاه های ما اتفاق افتاده مبنی بر اینکه هر دانشگاه داخلی ایران که در زمینه فیزیک هسته ای فعالیت کرده و یا مقالاتی را چاپ کرده باشد که نشان از یک دستاورد خوب علمی باشد ، به دلیل سوءظنی که مقامات این کشورها به فعالیت های هسته ای ایران دارند ، کشورمان را در لیست تحریم های بین المللی قرار داده اند .
وی در ادامه تصریح کرد : در حال حاضر دو دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی به دلیل همین سو ظن مورد تحریم خارجی قرار گرفته اند که امیدوار هستیم تحریم دانشگاه های کشور از سوی کشورهای خارجی رفع شود .
وزیر علوم خاطرنشان کرد : ما در حال رایزنی برای رفع تحریم های دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف هستیم و امیدوار هستیم به زودی این تحریم ها رفع شوند .
به طوری که در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، در این زمینه با مسئولان اروپایی صحبت کردم و توضیح دادم که دانشگاه های ما صرفاً فعالیت علمی انجام می دهند ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست .
دانشگاه های ما نیز دنبال فعالیت علمی برای استفاده دستاوردهای صلح آمیز انرژی هسته ای هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/11/29
> ایسنا : وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای از سوی کشورهای خارجی خبر داد و گفت : در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، رایزنی هایی در خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم .
> تحریم 2 دانشگاه ایرانی از سوی کشورهای خارجی ایسنا : وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای از سوی کشورهای خارجی خبر داد و گفت : در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، رایزنی هایی در خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم .
دکتر منصور غلامی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ، ضمن بیان این مطلب به تحریم دو دانشگاه داخلی کشور اشاره کرد و افزود : متأسفانه برخی دانشگاه های داخلی کشور از سوی کشورهای خارجی تحریم شدند و در واقع یک سوءتفاهمی بین مراکز بین المللی و دانشگاه های ما اتفاق افتاده مبنی بر اینکه هر دانشگاه داخلی ایران که در زمینه فیزیک هسته ای فعالیت کرده و یا مقالاتی را چاپ کرده باشد که نشان از یک دستاورد خوب علمی باشد ، به دلیل سوءظنی که مقامات این کشورها به فعالیت های هسته ای ایران دارند ، کشورمان را در لیست تحریم های بین المللی قرار داده اند .
وی در ادامه تصریح کرد : در حال حاضر دو دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی به دلیل همین سو ظن مورد تحریم خارجی قرار گرفته اند که امیدوار هستیم تحریم دانشگاه های کشور از سوی کشورهای خارجی رفع شود .
وزیر علوم خاطرنشان کرد : ما در حال رایزنی برای رفع تحریم های دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف هستیم و امیدوار هستیم به زودی این تحریم ها رفع شوند .
به طوری که در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، در این زمینه با مسئولان اروپایی صحبت کردم و توضیح دادم که دانشگاه های ما صرفاً فعالیت علمی انجام می دهند ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست .
دانشگاه های ما نیز دنبال فعالیت علمی برای استفاده دستاوردهای صلح آمیز انرژی هسته ای هستند .
کلمات کلیدی : اتحادیه اروپا انرژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران شهید بهشتی علمی و فناوری.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
جوان
1397/11/29
> وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای از سوی کشور های خارجی خبر داد و گفت : در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، رایزنی هایی در خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم .
> به گزارش جوان آنلاین ، دکتر منصور غلامی ضمن بیان این مطلب به تحریم دو دانشگاه داخلی کشور اشاره کرد و افزود : متأسفانه برخی دانشگاه های داخلی کشور از سوی کشور های خارجی تحریم شدند و در واقع یک سوءتفاهمی بین مراکز بین المللی و دانشگاه های ما اتفاق افتاده مبنی بر اینکه هر دانشگاه داخلی ایران که در زمینه فیزیک هسته ای فعالیت کرده و یا مقالاتی را چاپ کرده باشد که نشان از یک دستاورد خوب علمی باشد ، به دلیل سوءظنی که مقامات این کشور ها به فعالیت های هسته ای ایران دارند ، کشورمان را در لیست تحریم های بین المللی قرار داده اند .
وی در ادامه تصریح کرد : در حال حاضر دو دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی به دلیل همین سو ظن مورد تحریم خارجی قرار گرفته اند که امیدوار هستیم تحریم دانشگاه های کشور از سوی کشور های خارجی رفع شود .
وزیر علوم خاطرنشان کرد : ما در حال رایزنی برای رفع تحریم های دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف هستیم و امیدوار هستیم به زودی این تحریم ها رفع شوند .
به طوری که در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، در این زمینه با مسئولان اروپایی صحبت کردم و توضیح دادم که دانشگاه های ما صرفاً فعالیت علمی انجام می دهند ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست .
دانشگاه های ما نیز دنبال فعالیت علمی برای استفاده دستاورد های صلح آمیز انرژی هسته ای هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
جهان صنعت
1397/11/29
> وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای از سوی کشورهای خارجی خبر داد و گفت : در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، رایزنی هایی در خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
مردم سالاری
1397/11/29
> وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای از سوی کشورهای خارجی خبر داد و گفت : در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، رایزنی هایی در خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم .
> وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای از سوی کشورهای خارجی خبر داد و گفت : در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، رایزنی هایی در خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم .
به گزارش ایسنا ، دکتر منصور غلامی ضمن بیان این مطلب به تحریم دو دانشگاه داخلی کشور اشاره کرد و افزود : متأسفانه برخی دانشگاه های داخلی کشور از سوی کشورهای خارجی تحریم شدند و در واقع یک سوءتفاهمی بین مراکز بین المللی و دانشگاه های ما اتفاق افتاده مبنی بر اینکه هر دانشگاه داخلی ایران که در زمینه فیزیک هسته ای فعالیت کرده و یا مقالاتی را چاپ کرده باشد که نشان از یک دستاورد خوب علمی باشد ، به دلیل سوءظنی که مقامات این کشورها به فعالیت های هسته ای ایران دارند ، کشورمان را در لیست تحریم های بین المللی قرار داده اند .
وی در ادامه تصریح کرد : در حال حاضر دو دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی به دلیل همین سو ظن مورد تحریم خارجی قرار گرفته اند که امیدوار هستیم تحریم دانشگاه های کشور از سوی کشورهای خارجی رفع شود .
وزیر علوم خاطرنشان کرد : ما در حال رایزنی برای رفع تحریم های دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف هستیم و امیدوار هستیم به زودی این تحریم ها رفع شوند .
به طوری که در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، در این زمینه با مسئولان اروپایی صحبت کردم و توضیح دادم که دانشگاه های ما صرفاً فعالیت علمی انجام می دهند ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست .
دانشگاه های ما نیز دنبال فعالیت علمی برای استفاده دستاوردهای صلح آمیز انرژی هسته ای هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
تعادل
1397/11/29
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : با وجود اینکه در حوزه علم و فناوری در دنیا حرف های زیادی برای گفتن داریم اما سهم خوبی در روابط بین المللی در حوزه علم و فناوری نداریم .
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : با وجود اینکه در حوزه علم و فناوری در دنیا حرف های زیادی برای گفتن داریم اما سهم خوبی در روابط بین المللی در حوزه علم و فناوری نداریم .
منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در نهمین نشست سراسری هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری در این برنامه عنوان کرد : در این بازه زمانی و در این چهل سال گذشته تلاش های بسیاری صورت گرفته و به اهداف بسیاری دست پیدا کرده ایم .
طبعا در این راه مسائل مختلفی پیش روی همکاران ما بوده و این مسیر را با زحمت طی کرده اند .
او ادامه داد : با وجود اینکه در حوزه علم و فناوری در دنیا حرف های زیادی برای گفتن داریم اما سهم خوبی در روابط بین المللی در حوزه علم و فناوری نداریم .
این سهم می تواند هم در تحقیقات مشترک و هم در رفت و آمدهای محققین و اساتید با سابقه به دست بیاید .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : امروز قدیمی ترین دانشگاه دنیا یعنی دانشگاه جندی شاپور را با 1735 سال قدمت را در ایران داریم پس بسیار مورد انتظار است که فاصله ایجاد شده را سرعت و قدرت بیشتری جبران کنیم .
او فزود : همانطور که در بخش علمی توانستیم جایگاه خوبی کسب کنیم ان شاءالله در بخش امور بین الملل نیز جایگاه خوبی کسب خواهیم کرد .
امروز دانشجوهای ما در دانشگاه های دیگر دنیا پذیرفته می شوند و زمینه خوبی در این مورد ایجاد شده است .
غلامی ادامه داد : هر بار بحث پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشگاه های خارج مطرح شد آنها از این مساله استقبال کرده و ذهنیت خوبی نسبت به دانشجویان ایرانی داشته اند .
اما در خصوص پذیرش دانشجو در جاهای دیگر کشورمان خوب کار نکرده ایم و مقصد دانشجویان خارجی نبوده ایم .
غلامی افزود : یکی از وظایف ما در امور بین الملل توسعه روابط مدیریت دانشجویان غیرایرانی است و حتما باید زحمت بیشتری برای آن کشیده شود زیرا زیرساخت ها خیلی در این زمینه فراهم نیست .
وزارت علوم با بیان اینکه باید در این زمینه بیشتر تلاش شود گفت : قطعا یکی از روش هایی که می تواند در این زمینه کمک کند ورود به همکاری های آموزشی مشترک است .
همچنین ایجاد شعبه های ایرانی در خارج از کشور نیز می تواند موثر باشد .
گرچه ظرفیت دانشگاه ها بزرگ در کشور ما در پذیرش دانشجویان خارجی در رشته های علمی بسیار خوب است ، اما این تلاش باید با قوت بیشتری انجام شود .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در پایان اظهار داشت : اگر شما سابقه علمی و پژوهشی ایران را با سایر کشورها بررسی کنید ، می بینید که خیلی زمان کوتاهی از آن نگذشته و این روند قابل تقدیر است .
همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری در توسعه علمی کشور محور مهمی به عنوان توسعه بین المللی محسوب می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
خراسان
1397/11/29
> زهرا حاجیان وزیر علوم با بیان این که در زمینه پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه های کشور خوب کار نکرده ایم گفت : متاسفانه اکنون در زمینه همکاری های علمی بین المللی و انجام تحقیقات مشترک نیزسهم پایینی داریم.
> زهرا حاجیان وزیر علوم با بیان این که در زمینه پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه های کشور خوب کار نکرده ایم گفت : متاسفانه اکنون در زمینه همکاری های علمی بین المللی و انجام تحقیقات مشترک نیزسهم پایینی داریم .
دکتر غلامی روز گذشته در نهمین نشست سراسری معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها و پارک های علم وفناوری گفت : به رغم این که در حوزه علم و فناوری دردنیا حرف برای گفتن داریم اما سهم خوبی از روابط بین المللی در حوزه علم و فناوری نداریم و با توجه به سابقه دیرینه مراکز علمی در کشور ما ، بسیار مورد انتظار است که این فاصله ایجاد شده را با سرعت بسیار زیادی طی کنیم و همان طور که در بخش تولیدات علمی جایگاه بسیار خوبی دردنیا داریم ، در بقیه بخش ها نیز از جمله توسعه روابط بین الملل در دانشگاه ها باید کار بیشتری انجام دهیم .
دانشگاه های ما در اولویت انتخاب دانشجویان خارجی نیست وزیر علوم با تاکید برضرورت فعالیت دانشگاه ها درزمینه پذیرش دانشجویان غیرایرانی خاطرنشان کرد : دانشجویان ما در دانشگاه های خارج عملکرد بسیار خوبی دارند و به راحتی توسط دانشگاه های خارجی پذیرش می شوند ، ولی متأسفانه ما در زمینه پذیرش دانشجو از دیگر کشورها خوب کار نکرده ایم و دانشگاه های ما در اولویت انتخاب دانشجویان دیگر کشورها نیست و حضور دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه های ما معطوف به زمینه هایی است که ما از آن ها حمایت کرده ایم یا این که به علت تحصیل دررشته های تخصصی مانند زبان فارسی ، ایران شناسی و .
در دانشگاه های ایرانی پذیرش می شوند .
وزیرعلوم افزود : مادرزمینه توسعه پذیرش دانشجویان خارجی نیازمند سرعت عمل ، تسهیل رفت و آمدها ، ویزا و اعطای اجازه کار برای برخی از دانشجویان به ویژه در مقاطع دکترا هستیم که البته آیین نامه های آن تا حدودزیادی آماده شده است .
وی درخصوص پرداخت حقوق به دانشجویان خارجی گفت : پرداخت حقوق به دانشجویان خارجی در داخل کشور بستگی به این موضوع دارد که این دانشجویان در چه پروژه ای کار می کنند .
پیگیری همسان سازی حقوق استادان وزیر علوم همچنین در حاشیه این نشست ؛ درباره همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم همانند وزارت بهداشت نیز افزود : این موضوع جزو مواردی است که به طور مستمر در دست پیگیری بوده است اما فعلاً خبر مثبت و منفی در این زمینه نداریم و همچنان در حال پیگیری موضوع هستیم .
دکتر ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت نیز در این نشست از انعقاد 22 پروژه علمی مشترک بین دانشگاه های ایران و آلمان خبر داد .
در این نشست از تعدادی از دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر وپارک های علم وفناوری نیز تجلیل شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/11/29
> وزیر علوم از پیگیری همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم و بهداشت خبر داد و گفت : «خبر مثبت و منفی جدی در این زمینه نداریم؛ اما همچنان در حال پیگیری هستیم.
> وزیر علوم از پیگیری همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم و بهداشت خبر داد و گفت : «خبر مثبت و منفی جدی در این زمینه نداریم؛ اما همچنان در حال پیگیری هستیم .
» منصور غلامی در حاشیه نشست معاونان بین الملل دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری در جمع خبرنگاران افزود : «خبری از همسان سازی دستمزد اعضای هیات علمی دانشگاه های دو وزارتخانه نداریم و این موضوع جزء بحث هایی بود که تا آخرین لحظات پیگیری کردیم تا نهایی شود ، اما فعلا خبر مثبت و منفی جدی در این زمینه ندارم ولی همچنان در حال پیگیری موضوع هستیم .
» وزیر علوم با اشاره به دانشجویان دکتری یادآور شد : «دانشگاه های دولتی در تربیت دانشجویان دکتری باید تلاش شان این باشد که نیازهای کشور را بیشتر مورد توجه قرار دهند ، چراکه با هزینه دولت تحصیل می کنند .
در دانشگاه های غیردولتی چون هزینه این دانشجویان توسط خود آنها پرداخت می شود ، خیلی دنبال ایجاد محدودیت برای این دانشجویان نیستیم ، اگرچه سیاست های کلان تربیت نیروی انسانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی مورد نظارت وزارت علوم است .
» او با اشاره به جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه های داخل کشور گفت : «جذب دانشجوی خارجی در کشور ما همانند سایر کشورهای دیگر آیین نامه مخصوص خود را دارد؛ اما در حال حاضر دانشجویان خارجی بیمه داخلی می شوند . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
جوان
1397/11/28
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تأکید کرد : وزارت علوم باید بر اساس سیاست کلان تربیت نیروی انسانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی نظارت داشته باشد .
> سرویس جامعه جوان آنلاین : منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری پس از نهمین نشست سراسری هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری مبنی بر اینکه رئیس سازمان سنجش عنوان کرده است که ما به این تعداد فارغ التحصیل دکتری در کشور نیازی نداریم .
اگر نیازی به فارغ التحصیلان دکتری در کشور وجود ندارد چرا آمار جذب در مقطع دکتری تا این میزان افزایش یافته است ، گفت : در این خصوص دو مطلب حائز اهمیت است ، اول اینکه ما به این امر نیاز داریم و دوم اینکه افراد خودشان نیاز دارند .
غلامی ادامه داد : دانشگاه های دولتی در تربیت دانشجویان مقطع دکتری باید در راستای حل نیاز های کشور تلاش کنند و این امر بیشتر مورد توجه قرار بگیرد ، زیرا با هزینه دولت تحصیل می کنند .
اما در دانشگاه غیردولتی به دلیل اینکه افراد هزینه تحصیل را خودشان می دهند خیلی به دنبال اینکه محدودیتی ایجاد شود ، نیستیم .
هرچند وزارت علوم باید بر اساس سیاست کلان تربیت نیروی انسانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی نظارت داشته باشد .
وی در واکنش به نامه رهبری در خصوص جوانان گفت : محور بیانیه رهبر معظم انقلاب جوانان بوده و بخش مهمی از جمعیت جوان جامعه ما را دانشجویان در حال تحصیل یا فارغ التحصیلان تشکیل می دهند و این جمعیت قطعاً در کشور تأثیرگذار خواهد بود .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افزود : همه ما باید تلاش کنیم رویکرد و توصیه ای که رهبری در خصوص توجه به جوانان و توسعه علم داشته اند محقق شود .
او در خصوص برنامه های آینده وزارت علوم گفت : وزارت علوم در درجه اول بحث ساماندهی و کیفی سازی آموزشی را مدنظر دارد ، زیرا در حال حاضر فارغ التحصیلان زیادی داریم که برای به کارگیری و استفاده از ظرفیت های شان برنامه ریزی وجود ندارد؛ بنابراین ساماندهی باید به گونه ای باشد که ما بتوانیم ظرفیت های موجود را بیشتر در راه توسعه کشور به کار بگیریم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
جمهوری اسلامی
1397/11/29
> قزوین خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی : به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجرساختمان مرکزی پارک علم و فناوری قزوین در فضایی با بیش از 7 هزار متر مربع زیربنا و 12 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید.
> قزوین خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی : به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجرساختمان مرکزی پارک علم و فناوری قزوین در فضایی با بیش از 7 هزار متر مربع زیربنا و 12 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید .
دکتر یوسف گرجی رئیس پارک علم و فناوری قزوین در این مراسم با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری قزوین از سال 90 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است ، اظهار داشت : پارک علم و فناوری در ابتدا به عنوان پارک دانشگاهی در سال 87 و ذیل دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 90 توسط وزیر وقت علوم ، تحقیقات و فناوری افتتاح و به صورت پارک استانی فعالیت رسمی خود را آغاز کرد .
وی افزود : پارک استانی در زمینی به مساحت 30 هکتار فعالیت خود را آغاز کرد وهم اکنون دوساختمان اصلی دارد ، ساختمان اولیه که درسال90 احداث گردیده ، 4 هزار و600 متر زیربنا دارد ، همچنین 3 سوله طی سه سال اخیر بامساحت2 هزار و 500 متر مربع راه اندازی شده است .
رئیس پارک علم و فناوری قزوین خاطرنشان کرد : ساختمان مرکزی پارک که امروز افتتاح شد مجموعه ای 5 طبقه است که 7 هزار و 400 متر مربع زیربنا دارد .
وی در ادامه گفت : با برنامه ریزی صورت گرفته 80 واحد فناور دراینساختمان مستقر می شوند ، در واقع تصمیم داریم که این مجموعه به عنوان محیط کسب و کار ویژه استان فعالیت کند .
رئیس پارک علم و فناوری تاکید کرد : با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده ، سال آینده در استان قزوین یکمیلیاردو 200 میلیون تومان به صورت مستقیم به شرکت ها و واحد های فناور کمک می کنیم .
وی خاطرنشان کرد : علی رغم اینکه مجموعه پارک 13کارمند دارد ، با این تعداد به 600 دانشمند و نخبه خدمات میدهیم و فعالیتهای چشمگیری داریم .
دکتر گرجی عنوان کرد : درحال حاضر در استان قزوین 106واحد فناور این تیپی داریم و انتظار داریم حمایت شود ، البته طی 6ماهه گذشته در استانداری جلسات متعددی برگزار و بسیاری از مشکلات واحد های فناور حل شده است .
در ادامه دکتر کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور نیز با اشاره به نامگذاری ساختمان به نام دکتر صالحی ، اظهار کرد : دکتر صالحی از نظر علمی شخصیت برجسته ای دارد ، همچنین ازنظراخلاقی بسیارشایسته هستند وزنده نگهداشتن یادشان وظیفه ای اخلاقی است .
وی افزود : دکترصالحی خدمات ارزشمندی به علم و دانش کشور ارائه کرده و نامگذاری این ساختمان به نام وی تجلیل از خدمات انسان والامقامی است که باید نامش در کشور یادگار بماند .
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه با اشاره به اهمیت علم در دوران جدید ، یادآور شد : پارک های علم و فناوری در دوره جنینی قراردارند وقطعا درسالهای آینده به بلوغ می رسند ، نمی توان فقط تولید علم کرد بلکه لازم است علم را به ثروت تبدیل کنیم تا سرمایه ها هدر نرود .
دکتر کمالوندی خاطرنشان کرد : تبدیل علم به صنعت باید در پارک های علم و فنآوری مورد توجه قرار بگیرد تا مقاله ها و دانش تولید شده به ایده و محصول و در نهایت به ثروت تبدیل شود .
در افتتاح ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری استان قزوین که نام دکتر صالحی بر آن نقش بسته است طی مراسمی با حضور دکتربهروزکمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ، دکترمجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ، مهندس عبدالمحمد زاهدی استاندار ، دکتر یوسف گرجی مهلبانی رئیس پارک علم و فناوری قزوین و جمعی از مسئولین استانی به بهره برداری رسید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
جمهوری اسلامی
1397/11/29

*درحال حاضر در استان قزوین 106واحد فناور این تیپی داریم و انتظار داریم حمایت شود*تبدیل علم به صنعت باید در پارک های علم و فنآوری مورد توجه قرار بگیرد*پارک استانی در زمینی به مساحت 30 هکتار فعالیت خود را آغاز کرد وهم اکنون دوساختمان اصلی دارد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
جمهوری اسلامی
1397/11/29
> قزوین خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی : به مناسبت گرامیداشت چهلمین سال از دهه مبارک فجر با حضور دکتر مجتبی شریعتی ، معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مهندس زاهدی استاندار قزوین ، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولین استانی ، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) افتتاح شد.
> قزوین خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی : به مناسبت گرامیداشت چهلمین سال از دهه مبارک فجر با حضور دکتر مجتبی شریعتی ، معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مهندس زاهدی استاندار قزوین ، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولین استانی ، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) افتتاح شد .
دکتر سید ابوالحسن نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) درآیین افتتاح این دانشکده بابیان اینکه پیش ازاین دانشگاه سه دانشکده داشت ، تصریح کرد : دانشکده معماری به عنوان چهارمین دانشکده دانشگاه بین المللی در سه گروه معماری ، مرمت و شهرسازی دانشجو جذب می کند .
وی افزود : این دانشکده بازیر بنای 6 هزار متر مربع و محوطه سازی یک و نیم هکتاری با اعتبار 12 میلیارد تومان راه اندازی شده است .
دکترنائینی تاکید کرد : درحال حاضر این دانشکده با ظرفیت 850 دانشجو در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت می کند که این ظرفیت قابل افزایش به هزار دانشجو است .
وی خاطرنشان کرد : رویکرد ما در این دانشکده توجه به تحصیلات تکمیلی است با این حال 60 درصد دانشجویان کارشناسی و بقیه ارشدودکتری هستند .
رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تصریح کرد : برای اولین بار در کشور دکترای معماری نیروگاهی در این دانشکده تدریس می شود که کار منحصر به فردی است .
وی یادآور شد : به دنبال راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه هستیم و با توجه به پایتختی قزوین در رشته خوشنویسی تصمیم داریم که رشته گرافیک با گرایش خوشنویسی را به این دانشکده اضافه کنیم .
دکترنائینی تاکید کرد : این کار برای اولین بار در کشور انجام می شود و نیاز به مجوز دارد چرا که پیش از این رشته مذکور در هیچ دانشگاهی تدریس نشده است ، ما با داشتن اعضای هیئت علمی متخصص خواستار راه اندازی آن هستیم .
وی خاطرنشان کرد : همچنین به دنبال راه اندازی دکتری رشته شهرسازی هستیم که با قانون عدم توسعه دکتری مواجهه شدیم که نیاز به حمایت دارد .
دکترمجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم تاکید کرد : دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) همواره مورد حمایت ما قرار داشته و در صورت وجود مشکل آن را حل میکنیم .
وی با اشاره به قانون عدم توسعه دکتری یادآور شد : این قانون برای سال 97 بوده است ، دوباره درخواست ارسال شود تا مجوز مقطع دکتری رشته شهرسازی برای این دانشگاه صادر شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/11/29
> معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به توسعه کمی بیش از اندازه مراکز غیرانتفاعی در برخی استان ها گفت : «وزارت علوم از ادغام و تجمیع مراکز غیرانتفاعی حمایت می کند.
> معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به توسعه کمی بیش از اندازه مراکز غیرانتفاعی در برخی استان ها گفت : «وزارت علوم از ادغام و تجمیع مراکز غیرانتفاعی حمایت می کند .
» مجتبی شریعتی نیاسر در گفت وگو با «مهر» گفت : «ادغام موسسات یک موضوع بسیار مهم است که ما در بخش دولتی و غیردولتی باید آن را دنبال کنیم ، منتها این به معنی ارتقای وضعیت و توانمند سازی بیشتر است .
این ادغام به معنی رفع نقطه ضعف ها و حمایت از نقاط قوت است ، در بخش غیرانتفاعی به دلیل سرمایه گذاری بخش خصوصی ، دولت نمی تواند حاکمیتی ورود پیدا کند ، اما خود غیرانتفاعی ها می توانند با هم به این جمع بندی برسند که مجموعه واحد بزرگ تری را ایجاد کنند ، وزارت علوم نیز از آن حمایت کرده و تشویق می کند .
» معاون آموزشی وزیر علوم افزود : «در برخی استان ها تعداد مراکز غیرانتفاعی بیش از اندازه توسعه کمی یافته و ایجاب می کند خود این مراکز با هم نشسته و با حمایت وزارت علوم ، طرح تجمیع را به تصویر بکشند؛ وزارت علوم نیز کمک می کند .
» او ادامه داد : «وقتی چهار ، پنج موسسه غیرانتفاعی یک مجتمع غیرانتفاعی بزرگ را تشکیل می دهند ، این باعث می شود از ظرفیت ها بهتر استفاده کنند و هم افزایی بین آنها ایجاد شده و از موازی کاری پرهیز شود . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
روزنامه آفرینش
1397/11/28
> حمایت وزارت علوم از ادغام و تجمیع موسسات غیرانتفاعی معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به توسعه کمی بیش ازاندازه مراکز غیرانتفاعی در برخی استان ها گفت : وزارت علوم از ادغام و تجمیع مراکز غیرانتفاعی حمایت می کند .
> حمایت وزارت علوم از ادغام و تجمیع موسسات غیرانتفاعی معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به توسعه کمی بیش ازاندازه مراکز غیرانتفاعی در برخی استان ها گفت : وزارت علوم از ادغام و تجمیع مراکز غیرانتفاعی حمایت می کند .
مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ادغام مؤسسات غیرانتفاعی گفت : ادغام مؤسسات یک موضوع بسیار مهم است که ما در بخش دولتی و غیردولتی باید آن را دنبال کنیم منتهی این به معنی ارتقاء وضعیت و توانمندسازی بیشتر است .
وی ادامه داد : این ادغام به معنی رفع نقطه ضعف ها و حمایت از نقاط قوت است ، در بخش غیرانتفاعی به دلیل سرمایه گذاری بخش خصوصی ، دولت نمی تواند حاکمیتی ورود پیدا کند اما خود غیرانتفاعی ها می توانند باهم به این جمع بندی برسند که مجموعه واحد بزرگ تری را ایجاد کنند وزارت علوم نیز از آن حمایت کرده و تشویق نیز می کند .
معاون آموزشی وزیر علوم افزود : در برخی از استان ها تعداد مراکز غیرانتفاعی ما بیش ازاندازه توسعه کمی یافته و ایجاب می کند خود این مراکز باهم نشسته و با حمایت وزارت علوم ، طرح تجمیع را به تصویر بکشند وزارت علوم نیز کمک می کند .
وی ادامه داد : وقتی 4 و 5 موسسه غیرانتفاعی یک مجتمع غیرانتفاعی بزرگ را تشکیل می دهند ، این باعث می شود از ظرفیت ها بهتر استفاده کنند و هم افزایی بین آن ها ایجادشده و از موازی کاری پرهیز شود .
برگزاری همایش پیشرانه های دریایی در دانشگاه شریف دومین همایش پیشرانه های دریایی 6 اسفندماه سال جاری باهدف ارائه دستاوردهای علمی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف ، دومین همایش ملی پیشرانه های دریایی کشور باهدف ارائه دستاوردهای علمی در حوزه پیشرانه های دریایی ، جمع آوری ایده ها ، پژوهش ها و نظرات علمی پژوهشگران و صنعتگران 6 اسفندماه سال جاری با همکاری ارگان های دریایی کشور در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود .
جایگاه سیستم رانش در بهره وری ناوگان دریایی کشور ، محرکه اصلی ، انتقال قدرت ، پیش برنده ها و پایش و نگهداری از محورهای این همایش محسوب می شوند .
در دومین همایش پیشرانه های دریایی علاوه بر مباحث علمی و مقالات ، اولین استارت آپ تخصصی در حوزه پیشرانه های دریایی و جشنواره پایان نامه های برتر نیز برگزار خواهد شد .
همکاری علمی مشترک دانشگاه های ایران و آلمان رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت : این دانشگاه هماهنگ کننده فعالیت های علمی با کشور آلمان است و نتیجه فعالیت های کمیته تشکیل شده ، انعقاد 22 پروژه علمی مشترک بین دانشگاه های ایران و آلمان است .
جبار علی ذاکری گفت : بعد از انتخاب دانشگاه علم و صنعت به عنوان دانشگاه هماهنگ کننده فعالیت های علمی با دانشگاه های کشور آلمان طی 3 سال گذشته فعالیت های بسیار خوبی صورت گرفت که نتایج آن را در روز علم ایران و آلمان در اسفند سال گذشته شاهد بودیم .
رئیس دانشگاه علم و صنعت افزود : دانشگاه ها می توانند با تعریف پروژه های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند .
حضور روسای برخی از دانشگاه ها در سه اجلاس کشور آلمان منجر به تعریف پروژه ای مشترک بین دانشگاه های ایران و آلمان شده است به طوری که 22 پروژه مشترک بین دانشگاه های ایران و آلمان منعقد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
روزنامه آفرینش
1397/11/28

ذاکری ادامه داد : ارتباطات بین دانشگاه های داخل و خارج کشور علی رغم محدودیت ها همچنان ادامه داشته و پیگیری می شود به طوری که سال آینده در اردیبهشت ماه میزبان هیئتی از کشور آلمان خواهیم بود .
وی اعلام کرد : کمیته هماهنگی فعالیت های علمی و بین المللی دانشگاه ها با دانشگاه های آلمان که در دانشگاه علم و صنعت تشکیل شده آمادگی کمک به دانشگاه هایی که با دانشگاه های آلمان ارتباط علمی دارند را دارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
دنیای اقتصاد
1397/11/29
> ایسنا : آیت الله مکارم شیرازی ، محصول تفکر سلفی گری و وهابیت را داعش ، تکفیری ها و نابودی و کشت و کشتار دانست و افزود : اینها برای بقای خود در حال دست و پا زدن هستند و البته تلاش آنها نیز فایده ای نخواهد داشت و راه به جایی نخواهند برد .
> آیت الله مکارم : عربستان زادگاه تروریسم تکفیری است ایسنا : آیت الله مکارم شیرازی ، محصول تفکر سلفی گری و وهابیت را داعش ، تکفیری ها و نابودی و کشت و کشتار دانست و افزود : اینها برای بقای خود در حال دست و پا زدن هستند و البته تلاش آنها نیز فایده ای نخواهد داشت و راه به جایی نخواهند برد .
این مرجع تقلید در دیدار رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و اعضای ستاد برگزاری همایش ملی نقد مبانی سلفی گری ، با بیان اینکه مساله سلفیه و وهابیت از بلاهای بزرگی است که دامن گیر اسلام شده و همه باید در مقابل آن بایستند ، تصریح کرد : سلفی گری و وهابیت در حقیقت ریشه آن در جمود و افراطی گری است و محصول آن نیز جز ویرانی ، کشتار و مفاسد اخلاقی نیست .
وی تاکید کرد : وهابیت و سلفی گری را نباید تفسیری از اسلام دانست ، اینها بر اثر جمود فکری و انتخاب گزینشی از آیات قرآن کریم ، مطابق امیال خودشان عمل می کنند .
این مرجع تقلید ، وهابیت و تکفیری ها را مصداق نؤمن ببعض و نکفر ببعض دانست و اظهار داشت : وهابیت ، تحریف کاملی در اسلام بوجود آورده اند و ریشه آن نیز سیاسی است .
وی در ادامه با بیان اینکه پایان عمر سلفیت و وهابیت نزدیک است ، گفت : ما ده سال قبل از فروپاشی شوروی کتابی تحت عنوان پایان عمر مارکسیسم نوشتیم ، الان نیز می گوییم پایان عمر وهابیت و سلفیت نزدیک است .
مکارم شیرازی ، محصول تفکر سلفی گری و وهابیت را داعش و تکفیری ها و نابودی و کشت و کشتار دانست و افزود : اینها برای بقای خود در حال دست و پا زدن هستند و البته تلاش آنها نیز فایده ای نخواهد داشت و راه به جایی نخواهند برد .
وی با تاکید بر لزوم مواجهه فعالانه با وهابیت و تکفیری ها ، بیان کرد : محصول اندیشه وهابیت جز تخریب و نابودی نیست ، جهاد نکاح یک رسوایی بزرگ برای وهابیت بود و دنیا نیز به این مساله پی برده است .
این مرجع تقلید ، ارتباط ستاد برگزاری این همایش با دارالاعلام لمدرسه اهل البیت را ستایش کرد و گفت : این مرکز در نقد سلفیه و وهابیت ، کارنامه و دستاوردهای ارزشمند علمی و تحقیقاتی دارد .
مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار مکتوب دبیرخانه کنگره جریان های تکفیری اشاره و تاکید کرد : شما می توانید از این آثار نیز بهره بگیرید؛ کتاب زادگاه تروریسم که از محصولات و آثار این کنگره هست ، از هشتاد منبع و مدرک مستدل و از منابع اهل سنت بهره گرفته است .
وی تاکید کرد : بعد از اتمام برگزاری کنگره ، فعالیت ها خاتمه نیافت و در حال حاضر دبیرخانه کنگره فعال است و برنامه های مختلفی را در دستور کار دارند؛ شما ارتباط خود را با دبیرخانه کنگره بیش از پیش تقویت کنید .
مکارم شیرازی زادگاه تروریسم تکفیری را عربستان سعودی دانست و گفت : هر چند آنها در ظاهر می گویند تکفیری ها از ما نیستند ، اما همه می دانند منشأ و خاستگاه تروریسم تکفیری کجاست .
کلمات کلیدی : تروریسم رئیس دانشگاه عربستان عربستان سعودی قرآن کریم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
مردم سالاری
1397/11/29
> آیت الله مکارم شیرازی ، محصول تفکر سلفی گری و وهابیت را داعش ، تکفیری ها و نابودی و کشت و کشتار دانست و افزود : اینها برای بقای خود در حال دست و پا زدن هستند و البته تلاش آنها نیز فایده ای نخواهد داشت و راه به جایی نخواهند برد .
> آیت الله مکارم شیرازی ، محصول تفکر سلفی گری و وهابیت را داعش ، تکفیری ها و نابودی و کشت و کشتار دانست و افزود : اینها برای بقای خود در حال دست و پا زدن هستند و البته تلاش آنها نیز فایده ای نخواهد داشت و راه به جایی نخواهند برد .
به گزارش ایسنا ، این مرجع تقلید در دیدار رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و اعضای ستاد برگزاری همایش ملی نقد مبانی سلفی گری ، با بیان اینکه مساله سلفیه و وهابیت از بلاهای بزرگی است که دامن گیر اسلام شده و همه باید در مقابل آن بایستند ، تصریح کرد : سلفی گری و وهابیت در حقیقت ریشه آن در جمود و افراطی گری است و محصول آن نیز جز ویرانی ، کشتار و مفاسد اخلاقی نیست .
وی تاکید کرد : وهابیت و سلفی گری را نباید تفسیری از اسلام دانست ، اینها بر اثر جمود فکری و انتخاب گزینشی از آیات قرآن کریم ، مطابق امیال خودشان عمل می کنند .
این مرجع تقلید ، وهابیت و تکفیری ها را مصداق نؤمن ببعض و نکفر ببعض دانست و اظهار داشت : وهابیت ، تحریف کاملی در اسلام بوجود آورده اند و ریشه آن نیز سیاسی است .
وی در ادامه با بیان اینکه پایان عمر سلفیت و وهابیت نزدیک است ، گفت : ما ده سال قبل از فروپاشی شوروی کتابی تحت عنوان پایان عمر مارکسیسم نوشتیم ، الان نیز می گوییم پایان عمر وهابیت و سلفیت نزدیک است .
مکارم شیرازی ، محصول تفکر سلفی گری و وهابیت را داعش و تکفیری ها و نابودی و کشت و کشتار دانست و افزود : اینها برای بقای خود در حال دست و پا زدن هستند و البته تلاش آنها نیز فایده ای نخواهد داشت و راه به جایی نخواهند برد .
وی با تاکید بر لزوم مواجهه فعالانه با وهابیت و تکفیری ها ، بیان کرد : محصول اندیشه وهابیت جز تخریب و نابودی نیست ، جهاد نکاح یک رسوایی بزرگ برای وهابیت بود و دنیا نیز به این مساله پی برده است .
این مرجع تقلید ، ارتباط ستاد برگزاری این همایش با دارالاعلام لمدرسه اهل البیت را ستایش کرد و گفت : این مرکز در نقد سلفیه و وهابیت ، کارنامه و دستاوردهای ارزشمند علمی و تحقیقاتی دارد .
مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار مکتوب دبیرخانه کنگره جریان های تکفیری اشاره و تاکید کرد : شما می توانید از این آثار نیز بهره بگیرید؛ کتاب زادگاه تروریسم که از محصولات و آثار این کنگره هست ، از هشتاد منبع و مدرک مستدل و از منابع اهل سنت بهره گرفته است .
وی تاکید کرد : بعد از اتمام برگزاری کنگره ، فعالیت ها خاتمه نیافت و در حال حاضر دبیرخانه کنگره فعال است و برنامه های مختلفی را در دستور کار دارند؛ شما ارتباط خود را با دبیرخانه کنگره بیش از پیش تقویت کنید .
مکارم شیرازی زادگاه تروریسم تکفیری را عربستان سعودی دانست و گفت : هر چند آنها در ظاهر می گویند تکفیری ها از ما نیستند ، اما همه می دانند منشأ و خاستگاه تروریسم تکفیری کجاست .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/11/29
> نتایج دوره کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی روی سامانه www.
> نتایج دوره کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی روی سامانه www .
azmoon .
net قرار گرفت .
پذیرفته شدگان این دوره می توانند در روزهای سه شنبه ، 30 بهمن و چهارشنبه ، اول اسفندماه به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در آن پذیرفته شده اند ، مراجعه کنند .
همچنین پذیرفته شدگان جهت اطلاع از شرایط و ضوابط می توانند راهنمای ثبت نام را که در سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس sanjesh .
iau .
ac .
ir قرار گرفته است ، مطالعه کنند .
خبر دیگر از آزمون های دانشگاهی اینکه مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور دیروز خبر داد کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1398 از سه شنبه ، 30 بهمن ماه روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان می توانند تا ساعت 24 روز پنجشنبه ، دوم اسفندماه نسبت به دریافت پرینت کارت آزمون ورود به جلسه اقدام کنند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد : «داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس برنامه زمانی پیش بینی شده در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 1398 می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند و با توجه به کدرشته محل های انتخابی و حد نصاب نمره سنجش عمومی و با هماهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پذیرنده دانشجو تعیین می شود . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/11/29
> دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرده است به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران را با حضور محمد جواد آذری جهرمی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، فارغ التحصیل یکی از پردیس های دانشگاه شهیدبهشتی (دانشگاه شهیدعباسپور سابق) برگزار می کند.
> دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرده است به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران را با حضور محمد جواد آذری جهرمی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، فارغ التحصیل یکی از پردیس های دانشگاه شهیدبهشتی (دانشگاه شهیدعباسپور سابق) برگزار می کند .
نکته قابل توجه اینکه در این برنامه علیرضا قربانی ، خواننده ارکستر موسیقی ملی ایران که او هم فارغ التحصیل دانشگاه شهیدبهشتی است به اجرای موسیقی زنده( ! ) خواهد پرداخت .
اسفند ماه سال 94 بود که شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور (که متشکل از مسئولان آموزش عالی است) آیین نامه موسیقایی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور را ابلاغ کرد .
حدود سه سال از این آیین نامه دولت یازدهم می گذرد؛ آیین نامه ای که صریحا برگزاری هرگونه کنسرت و برنامه های مستقل موسیقی را از اولویت های دانشگاه ندانسته و ممنوع اعلام کرده است .
اما این آیین نامه ماده ای نیز دارد که راه گریزی برای برگزاری برنامه های شبه کنسرتی را در دانشگاه ها باز می کند؛ البته نه باعنوان کنسرت بلکه باعنوان زیرکانه موسیقی زنده یا هر عنوان دیگری که کنسرت در آن نباشد .
آن ماده آیین نامه چیست؟ ماده دوم این آیین نامه می گوید «استفاده از موسیقی» فاخر و ارزشمند ایرانی ، در ضمن برنامه ها با رعایت ملاحظات ذیل امکان پذیر است : تقویت کننده هویت ملی و متناسب با موازین اسلامی باشد؛ برخوردار از محتوا و مضمون هدایتگر در جهت ترغیب به وظایف اخلاقی ، اجتماعی ، سیاسی و انقلابی و تقویت کننده روحیه علمی ، خودباوری و میل به پیشرفت باشد؛ همچنین از خوانندگان و چهره های موجه فرهنگی استفاده شود و هیجانات خارج از عرف ، مهیج و محرک شهوت و مخصوص مجالس ابتذال و لهو و لعب القا نشود و دیگر اینکه از شعر و مضامین مشوق بی بندو باری ، یاس و ناامیدی ، سطحی نگری و غفلت از مقام انسانی و بندگی مبرا باشد .
آیین نامه ماده دیگری نیز دارد که اولویت برگزاری برنامه های موسیقی را محدود با مجموعه ها و گروه های دانشجویی و دانشگاهی می داند؛ به این معنی که گروه های بیرون از دانشگاه نمی توانند برنامه های خود را در دانشگاه اجرا کنند .
البته این شروط همان طور که آیین نامه گفته صرفا «ملاحظات» است و همین که در حاشیه یک برنامه دیگر (مثلا سخنرانی یک مقام مسئول یا برگزاری یک همایش علمی یا فرهنگی با چند سخنران) اجرای موسیقی گنجانده شود ، راه گریزی ایجاد کرده است .
گاهی دیده شده که در ایام مناسبتی به همین شیوه گروه های موسیقی به دانشگاه ها دعوت شده اند؛ برنامه عنوان کنسرت نداشته و درکنار یک برنامه دیگر بوده و به این جهت کار خلاف قانونی رخ نداده ، اما بخش قابل توجهی از برنامه اجرای موسیقی و خوانندگی بوده است تا دیگر برنامه ها ! اجرای این گونه برنامه ها شبیه همان طنز تلخی است که نمایشگاه کتاب در مصلی برگزار می شود و همزمان نمازجمعه در دانشگاه ! فرقی ندارد مخصوصا اینکه چند مدتی می شود که آن حساسیت های عجیب و غریب نسبت به برگزاری کنسرت هم برطرف شده است .
اواخر مهر ماه بود که شرکت متولی اصلی برنامه ها و آثار حامد همایون در راستای استقبال از اجرای زنده این خواننده در تهران و شهرستان ها اعلام کرد پرونده و مدارک لازم برای ثبت جهانی تعداد برگزاری کنسرت های او را به مجموعه «گینس» ارسال کرده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/11/29

طبق آماری فقط حامد همایون از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه با احتساب برگزار نشدن کنسرت ها در ماه مبارک رمضان یعنی به عبارتی در پنج ماه موفق به برگزاری 239 کنسرت شده که این رقم در مقایسه با آمار برگزاری کنسرت در ایران رقم بسیار قابل توجهی است یا محمد علیزاده یکی از خوانندگان موسیقی پاپ فقط تا پایان سال 96 ، 134 سانس کنسرت برگزار کرده است .
آماری که نشان می دهد آن فضای کاذب محدودیت در اجرای کنسرت بیش از آنکه واقعی بوده باشد بیشتر جنبه رسانه ای داشته است .
همین وضع در دانشگاه ها نیز برقرار است .
موضوع این است که عنوان کنسرت را عوض کنیم و اسمش را موسیقی زنده یا هر چیز دیگری بگذاریم ، اما کلیت همان باشد .
چیزی که نه در شأن دانشگاه شهیدبهشتی و هیچ دانشگاه دیگری است و نه در شأن خواننده وزینی چون علیرضا قربانی !.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
وطن امروز
1397/11/29
> 2 اسفند؛ پایان مهلت ثبت نام کنکور سراسری 98 مشاور عالی سازمان سنجش از ثبت نام کنکور سراسری سال 98 برای پذیرش در رشته های با آزمون دانشگاه های سراسر کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت : ثبت نام کنکور سراسری 98 پنجشنبه 2 اسفند 97 پایان می پذیرد .
> 2 اسفند؛ پایان مهلت ثبت نام کنکور سراسری 98 مشاور عالی سازمان سنجش از ثبت نام کنکور سراسری سال 98 برای پذیرش در رشته های با آزمون دانشگاه های سراسر کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت : ثبت نام کنکور سراسری 98 پنجشنبه 2 اسفند 97 پایان می پذیرد .
حسین توکلی به میزان گفت : ثبت نام کنکور سراسری سال 98 جهت پذیرش در رشته های با آزمون برای ورود به دوره های روزانه ، شبانه ، نیمه حضوری ، مجازی ، پردیس های خودگردان دانشگاه ها ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه های غیردولتی و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ، ظرفیت مازاد دانشگاه ها و رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود .
وی ادامه داد : ثبت نام کنکور سراسری 98 از چهارشنبه 24 بهمن از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شده و پنجشنبه 2 اسفند 97 پایان می پذیرد .
توکلی افزود : پذیرش در هر یک از رشته ها بر اساس نمره کنکور و سوابق تحصیلی همانند کنکور سال گذشته انجام می گیرد .
همچنین دفترچه راهنمای ثبت نام همزمان با آغاز ثبت نام روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود و همه داوطلبان علاقه مند به تحصیل از 24 بهمن می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و مطالعه دقیق اطلاعیه ثبت نام و دفترچه راهنمای ثبت نام در صورت واجد شرایط بودن برای ثبت نام در این آزمون اقدام کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
آرمان امروز
1397/11/29
> «آرمان» گزارش می دهد حذف کنکور؛ رویایی که به واقعیت نزدیک است آرمان : سالهاست وعده حذف کنکور دانش آموزان سال ها و حتی دهه های مختلف را شاد می کند.
> «آرمان» گزارش می دهد حذف کنکور؛ رویایی که به واقعیت نزدیک است آرمان : سالهاست وعده حذف کنکور دانش آموزان سال ها و حتی دهه های مختلف را شاد می کند .
با اینکه در نهایت تا کنون کنکوری حذف نشده و شتر کنکور پشت خانه هر دانش آموز حتی چند سال نشسته است .
البته تعداد دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور هر روز افزایش پیدا کرده تا جایی که تعداد صندلی دانشگاه ها بیشتر از تعداد دانش آموزانی است که می خواهند وارد دانشگاه شوند ، اما هنوز هم ورود به دانشگاه دولتی با عنوانی شناخته شده رویای دانش آموزان است .
در این رابطه دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بهمن 97 با بیان اینکه معتقدیم حذف آزمون سراسری برای ورود به 85 درصد رشته های دانشگاهی شروع خوبی است اما قطعا راه نهایی حذف کنکور نیست گفت : سازمان سنجش به هر دلیلی پذیرفت که سابقه تحصیلی را به رسمیت بشناسد .
مهدی نوید درباره حذف کنکور سراسری برای ورود به 85 درصد رشته های دانشگاهی که مورد نقد برخی مسئولان و کارشناسان قرار گرفته و آن را حذف ناقص و آسیب زای کنکور تلقی می کنند ادامه داد : ما نیز معتقدیم این راهکار ، راهکار نهایی حذف کنکور نیست ، اما شروع خوبی است .
سازمان سنجش به هر دلیلی پذیرفت که سابقه تحصیلی را به رسمیت بشناسد و برخی پذیرش های دانشگاهی که در عمل با احتساب سابقه تحصیلی در سال های گذشته انجام می داد را علناً و به طور رسمی اعلام کند و سابقه تحصیلی را مبنای پذیرش در 85 درصد رشته های دانشگاهی قرار دهد .
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با ابراز خرسندی از باز شدن این مسیر ، درباره اشکالات این نوع پذیرش در دانشگاه ها گفت : ما امیدواریم با کارشناسی بیشتر و حل آسیب ها و مشکلات احتمالی که این طرح خواهد داشت روزبه روز سیر تکاملی خویش را طی کرده و به مرحله ای برسیم که بتوانیم غول کنکور را حذف کنیم و استرس و اضطرابی که در میان دانش آموزان وجود دارد را کاهش داده و به حداقل برسانیم .
نوید ادهم افزود : در این مسیری که باز شده دانش آموزان می توانند در یک فرایند عادی و بانشاط درس بخوانند و امتحان بدهند .
به این ترتیب آنها که پذیرش شوند وارد دانشگاه شده و هرکس تمایل نداشت وارد بازار کار شده و مسیر خود را طی می کند .
کنکور مانع اساسی برای تفکر اما همه با حذف تدریجی کنکور موافق نیستند ، رئیس سازمان پژوهش آموزش و پرورش نسبت به حذف ناقص کنکور به جای حذف تدریجی آن هشدار داد .
علی ذوعلم رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی بهمن 97 گفت : در عرصه نظام تعلیم و تربیت توانسته ایم جهت گیری نظام آموزشی را به سمت جهت گیری بومی ، ملی و اسلامی تغییر دهیم .
اکنون صاحب نظران حوزوی و آموزشی وارد عمل شدند و دستیابی به مبانی نظری تعلیم و تربیت دستاورد مهمی است .
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان کرد : امیدوارم دانش آموزان با استفاده از این طرح با قوت بیشتری خودباوری و متفکر بودن را تمرین کنند و برنامه درسی ملی به عنوان سند مترقی می تواند مورد توجه جامعه نخبه ما باشد .
خوشبختانه مدیران و دبیران ما از درس ملی استقبال می کنند ولی اینکه مهارت های لازم وجود دارد یا نه باید تلاش کنیم این مهارت ها مهیا شود .
او ادامه داد : کنکور مانع اساسی برای تفکر اصیل در مدارس است .
اگر کنکور خیلی هم خوب برگزار شود توان علمی در قالب محفوظات دانش آموزان را می سنجد و بعد توانمندی های معرفتی و هوش عملی دانش آموزان را نمی سنجد .
من بچه هایی که در مدارس ما تنبل تلقی می کنند را تنبل تلقی نمی کنم بلکه استعدادهای دیگر این دانش آموزان شناسایی نشده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
آرمان امروز
1397/11/29

خطر این وجود دارد که به جای حذف تدریجی کنکور به حذف ناقص کنکور برسیم .
این خطر است که کنکور برای دانشگاه های خاصی وجود داشته باشد آسیب های جدی دارد .
او ادامه داد : ما پژوهش آسیب شناسی حوزه کنکور را آغاز کردیم .
نکته دیگر این است که در این شرایط حذف ناقص کنکور عده دیگری از دانش آموزان پشت کنکوری خواهند بود چون برای دانشگاه های خاصی تلاش می کنند .
طرح هایی داریم و حاضریم بنشینیم و گفت و گو کنیم .
برخورد با مافیای کنکور از سال های گذشته همواره زمزمه اینکه سوالات کنکور لو رفته یا برخی توانستند با قیمت های بالا به این سوالات دسترسی پیدا کنند ، وجود داشت .
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای برخورد با مافیای کنکور باید از مبالغ دریافتی قراردادهای آنها با وزارت آموزش و پرورش و صداوسیما منصرف شد گفت : به همان اندازه که این موسسات حق اظهار نظر درباره مشق شب ندارند پاک کردن صورت مساله یعنی حذف مشق شب نیز بی ربط و غلط است .
قاسم احمدی لاشکی درباره تببین پشت پرده مافیای کنکور و راه های مقابله با آن گفت : در دنیا جایگاه علم و عالم تعریف شده است ، هیچگاه نباید علم را درگیر مسائل حاشیه ای کرد که متاسفانه گاهی در کشورما علم درگیر مسائل سیاسی یا اقتصادی می شود .
ما هم قبول داریم که باید علم به ثروت تبدیل شود و به همین دلیل هم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دستور رهبری تاسیس و شرکت ها و موسسات دانش بنیان تشکیل شد اما اینکه عده ای با برنامه ریزی به دنبال کسب منافع مادی و مالی بوده و حتی مافیا تشکیل دهند جای تامل و برخورد دارد که باید دستگاه های مرتبط درگیر شوند .
او با بیان اینکه برخورد با این مافیا منوط به قرار نگرفتن در متن وحتی حاشیه آن هاست ، توضیح داد : این موسسات با مجوز وزارت آموزش و پرورش و طبق قرارداد منعقده کار می کنند و سهمی هم به وزارت آموزش و پرورش می دهند این یعنی این موسسات خودسرانه کاری نمی کنند .
همچنین آنها با سازمان صداو سیما قرارداد دارند بنابراین نباید تنها توپ را در زمین بخش خصوصی و موسسات برد .
باید بررسی کنیم که خودمان هم در این زمینه چه نقشی داشته ایم .
معایب کنکور بیش از محاسن آن است کنکور بر روان نسل هایی به صورت مستمر آسیب جدی وارد کرد ، افرادی که همواره در حال رقابت با خود هستند نتیجه سال ها رقابت برای رسیدن به دانشگاه مورد نظر اند .
امروز به این مشکلات توجه می شود .
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اضطراب زایی کنکور گفت : ما مخالف هستیم که خانواده ها هزینه کلاس های کنکور را تقبل نمایند که فرزندان تنها یک مهارت را آموزش ببینند و هیچ دانشی را فرا نگیرند .
مهدی با ابراز تاسف از وجود عوامل پنهان دخیل در کنکور و ناتوانی در حذف آن گفت : امروز بارقه هایی از امید دیده می شود تا این درخواست آموزش و پرورش عملیاتی شود .
برای پذیرش دانشجو از زمان های گذشته روش های مختلفی وجود داشته ولی روش کنکور که سرنوشت یک فرد را طی دو الی سه ساعت با تست زنی که تنها به مهارت احتیاج دارد و دانش در آن دخیل نیست مشخص می کند ، مورد مخالفت ماست .
به گزارش ایسنا ، نویددادهم با بیان اینکه افراد باید در بهترین رشته ها انتخاب شوند که نیازمند روشی غیر از کنکور است ، افزود : آموزش و پرورش بارها مخالفت خود را با روش تست زنی اعلام کرده است .
معایب کنکور بیش از محاسن آن است ، راه های دیگر نیز شاید معایبی دارد ولی محاسن آن قطعا بیشتر خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
خراسان
1397/11/29
> چرا هیچ نظارتی بر دانشگاه های غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد نیست؟ بعضی از استادان ، خودشون هیچ بار علمی ندارند اما امتحانات شون در سطح بهترین دانشگاه های دنیاست تا دانشجوهای کمتری قبول شوند ! انگار دانشگاه با بعضی از استادان قرار می ذاره تا امتحانات رو سخت بگیرند و هرترم درصد مشخصی از دانشجوها بیفتند بلکه درآمد دانشگاه حفظ بشه ! واقعا نمی شه فکری کرد و امتحانات همه دانشگاه ها مثل پیام نور ، سراسری برگزار بشه؟ ! مسئولان فکری عاجل برای قیمت مرغ وگوشت کنند.
> چرا هیچ نظارتی بر دانشگاه های غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد نیست؟ بعضی از استادان ، خودشون هیچ بار علمی ندارند اما امتحانات شون در سطح بهترین دانشگاه های دنیاست تا دانشجوهای کمتری قبول شوند ! انگار دانشگاه با بعضی از استادان قرار می ذاره تا امتحانات رو سخت بگیرند و هرترم درصد مشخصی از دانشجوها بیفتند بلکه درآمد دانشگاه حفظ بشه ! واقعا نمی شه فکری کرد و امتحانات همه دانشگاه ها مثل پیام نور ، سراسری برگزار بشه؟ !.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
روزنامه آفرینش
1397/11/28
> کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 از فردا سه شنبه 30 بهمن 97 بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد .
> کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 از فردا سه شنبه 30 بهمن 97 بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد .
بر اساس اعلام سازمان سنجش کشور ، ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 در 7 گروه آزمایشی و 245 کد رشته دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی ، پردیس های خودگردان دانشگاه ها از 6 آذر شروع شد و 15 آذر پایان پذیرفت .
زمان توزیع کارت کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 از روز سه شنبه 30 بهمن 97 بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد .
داوطلبان از 30 بهمن تا ساعت 24 پنجشنبه دوم اسفند می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh .
org نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند .
زمان برگزاری آزمون آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 در صبح روز جمعه سوم اسفند در 58 شهرستان و 104 حوزه امتحانی برگزار می شود .
آمار داوطلبان ثبت نام کننده برای شرکت در آزمون تعداد 196 هزار و 437 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 84 هزار و 380 نفر زن و 112 هزار و 57 نفر مرد هستند .
به عبارت دیگر 42 .
96 درصد زن و 57 .
04 درصد مرد هستند .
از تعداد 196 هزار و 437 داوطلب ثبت نام کننده ، تعداد 117 هزار و 517 نفر در گروه علوم انسانی ، 17 هزار و 479 نفر در گروه علوم پایه ، 34 هزار و 640 نفر در گروه فنی و مهندسی ، 10 هزار و 485 نفر در گروه کشاورزی منابع طبیعی ، 9 هزار و 884 نفر در گروه هنر ، 2 هزار و 99 نفر در گروه دامپزشکی و 4 هزار و 330 نفر در گروه زبان ثبت نام کرده اند .
تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 نسبت به ثبت نام کنندگان این آزمون در سال 97 تعداد 38 هزار و 269 نفر کمتر است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه ایران
1397/11/29
> محمد فاضلیعضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتینظام جمهوری اسلامی ایران در مقام نظام سیاسی زنده ، مثل هر موجود زنده دیگری ، نیازمند بررسی ، ارزیابی و بازنگری در عرصه های مختلف است و بی گمان یکی از مهم ترین بازنگری ها باید در نظام علمی صورت گیرد .
> محمد فاضلیعضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتینظام جمهوری اسلامی ایران در مقام نظام سیاسی زنده ، مثل هر موجود زنده دیگری ، نیازمند بررسی ، ارزیابی و بازنگری در عرصه های مختلف است و بی گمان یکی از مهم ترین بازنگری ها باید در نظام علمی صورت گیرد .
نظام علمی اگرچه بیش از هر چیز عموم را به یاد دانشگاه می اندازد ، اما نظام علمی موجودیتی بسیار فراتر از دانشگاه است .
نظام علمی از اولین سال های آموزش پیش دبستانی تا دوره های تحصیلات تکمیلی را در بر می گیرد و بی سبب نیست که عمده کشورهای جهان یک وزارتخانه مختص آموزش دارند و آن را به دو وزارتخانه آموزش ابتدایی و آموزش عالی منفک نساخته اند .
نظام علمی ، همه اندیشکده ها ، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیق و توسعه ، فرهنگستان ها و مشارکت های جامعه مدنی و بخش خصوصی در علم را هم شامل می شود .
این عرصه گسترده عمدتاً فقط طرف عرضه علم را شامل می شود و طرف تقاضا گستردگی و پیچیدگی های خود را دارد .
دولت ها – از اصلی ترین متقاضیان علم هستند و در کنارشان بخش خصوصی ، جامعه مدنی و عموم مردم ، قرار می گیرند .
نظام علمی با دو بال عرضه و تقاضا متوازن می شود و راهی به سوی توسعه ملی خواهد یافت .
یکی از معضلات اساسی نظام علمی در ایران که دانشگاه بیش از همه تجلی آن شده و نقدهای متعدد وارد بر نظام دانشگاهی هم همین را نشان می دهد ، تولید علم بی تقاضاست .
تولید علم بی تقاضا هم به همان اندازه تولید کالای بی تقاضا هدر دادن منابع و بتدریج ضایع کردن نظام تولید است .
تولید علم بی تقاضا بتدریج نظام تولید علمی را به تولید محصولاتی غیرواقعی و مبتنی بر رویه های صوری و بی اثر سوق می دهد و دست آخر در پیدایش موجودیتی به نام «جزیره تولید علم» خواهد انجامید .
«جزیره تولید علم» جایی است که آنچه علم پنداشته می شود ، بدون ارتباط معنادار با سایر عرصه ها ، تولید و منتشر می شود اما اثر بیرونی معناداری بر توسعه باقی نمی گذارد و از آنجا که از اثرگذاری بر عرصه های دیگر بازمی ماند ، بتدریج خودش به هدف بدل می شود .
واقعیت آن است که در همه سال هایی که مقالات مرتبط با مدیریت منابع آب ایرانیان – فارسی و بالاخص انگلیسی – در مجلات علمی رشد کمی می کرده ، کسری آبخوان ها هم افزایش می یافته و نمودار های نشان دهنده وضعیت آب های زیرزمینی (هیدروگراف ها) شیب منفی داشته اند .
هر قدر مقالات اقتصاددانان بیشتر شده ، رشد اقتصادی کمتر ، بیکاری و تورم بیشتر شده است؛ و همین طور الی آخر در عرصه های دیگر نیز ارتباطی میان رشد تعداد مقالات و وضعیت واقعی مشاهده نمی شود .
تعداد مقالات ثبت شده از ایرانیان در پایگاه SciMago نشان می دهد که رتبه ایران از 1996 تا 2017 از 52 به 16 بهبود یافته است ، اما دوسوم این دوره متناظر با رشد اقتصادی منفی یا بسیار اندک ، بیکاری دورقمی ، تورم دورقمی ، تخریب گسترده محیط زیست ، افزایش آسیب های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش یأس و سرخوردگی در اکثریت جامعه بوده است .
اینجاست که مفهوم «جزیره تولید علم» خودش را به معنای واقعی نشان می دهد .
اگر نوشتن مقاله را بتوان «تولید علم» خواند – که اکنون چنین روایتی بر نظام علمی حاکم است آن گاه باید درباره نسبت این علم و جامعه پرسش کرد .
افول برخی شاخص های مهم و بهبود نیافتن مسائل مزمن شده جامعه ایران و در همان حال افزایش تولید علم نشانه چیست؟ دو فرضیه می توان مطرح کرد که بررسی اولیه هر کدام از آنها ضرورت بازنگری در نظام علمی را آشکار می سازد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه ایران
1397/11/29

فرضیه اول ، علمی که تولید می شود ، نسبتی با مسائل جامعه ندارد ، لذا بی تقاضا باقی می ماند و بخش عمده ای از آن صرفاً به واسطه تأمین مالی برآمده از اقتصاد نفتی تولید می شود و کارکردی معطوف به بیرون از نظام دانشگاهی ندارد .
این بی گمان بخشی از واقعیت نظام علمی در ایران است .
عمده دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و سایر اصلی ترین نقاط تولید علم صرفنظر از اینکه تقاضایی برای کارشان وجود داشته باشد یا نباشد ، به کار خود ادامه می دهند و با نرخ رشد مشخصی نیز رشد کمی پیدا می کنند و به همین سیاق است که در همه سال هایی که اقتصاد ایران به واسطه رشد اقتصادی منفی کوچک می شده ، دانشگاه رشد کمی داشته و بزرگ شده است .
فرضیه دوم ، تولید اقتصادی و حتی تولید و ثبات قدرت تابعی از علمی که در دانشگاه تولید می شود نیست .
این بدان معناست که قدرت سیاسی به عنوان اصلی ترین نیازمند به علم برای تولید قدرت و ثروت و همچنین بقیه بخش های اقتصاد ، به میزانی که در کشورهای سرآمد اقتصادی جهان به علم نیاز است ، در اینجا به علم نیازی ندارند .
سازوکارهای تولید و بازتولید قدرت و ثروت ، تابعی از کیفیت عملکرد علمی نظام تولید علم نیست .
وابستگی به منابع ثروتی نظیر نفت – که قدرت سیاسی را بازتولید می کند – یا تأمین نیازهای فناورانه از خارج به کمک درآمدهای نفتی و حتی زاویه داشتن ایدئولوژی قدرت سیاسی با رویکردهای علمی ، نیاز حکمرانان به علم را کاسته است .
این امر در قبال بخش خصوصی و بخش های مهمی از اقتصاد ایران نیز به این گونه مطرح می شود که سطح پیچیدگی اقتصاد به اندازه ای پایین است که تولید و بازتولید را از نیازمندی به تولید علمی سطح بالا بازداشته است .
اقتصاد و حتی سیاستگذاری عمومی درگیر مسائلی آنقدر ابتدایی است که نیازمندی به دانش و علم تولید شده در دانشگاه احساس نمی کند .
هر دو فرضیه به درجاتی صحیح هستند و این امر وضعیت «جزیره تولید علم» را تقویت می کند .
علم بالاخص در نظام دانشگاهی برای بازتولید سازمانی خود خیلی نیازمند پاسخگویی به نیازهای محیط اطراف نیست – که البته این وضعیت تحت تأثیر فشارهای اقتصادی تغییر می کند اما الزاماً تغییرش به سمت بهتر شدن همنوایی دانشگاه با توسعه ملی پایدار نیست – و تقاضای مؤثری نیز برای تولید دانش وجود ندارد .
هر دو حالت در نهایت انزوای علم از جامعه و تأثیرگذاری اثربخش و سازنده آن بر توسعه ملی را باعث می شوند .
این بدان معناست که محتمل است سالیان دیگری نیز بگذرد و کماکان شاخص های ناظر بر سنجش تعداد مقالات منتشرشده دانشگاهیان را شاهد باشیم و در عین حال ، شاخص های توسعه ملی – نظیر رشد اقتصادی ، بیکاری و تورم – بهبود نیابند یا حتی بدتر شوند .
این وضعیت اما برای همیشه قابل دوام نیست .
جزیره تولید علم بالاخره باید زمانی به سایر عرصه های حیات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی پیوند بخورد یا خطر اضمحلال را پذیرا باشد .
نظام علمی برای برون رفت از این وضعیت نیازمند بازنگری جدی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
روزنامه فرهیختگان
1397/11/29
> نشست خبری آیین رونمایی و بازنمایی از 40 اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی روز گذشته با حضور صالح اسکندری ، سرپرست مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی و سیدسجاد ایزدهی ، رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی در ساختمان رسانه های دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
> نشست خبری آیین رونمایی و بازنمایی از 40 اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی روز گذشته با حضور صالح اسکندری ، سرپرست مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی و سیدسجاد ایزدهی ، رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی در ساختمان رسانه های دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد .
در ابتدای این نشست سیدسجاد ایزدهی ، رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی با اشاره به بیانیه مقام معظم رهبری تحت عنوان گام دوم ، گفت : «نیل به سمت آموزه های اسلامی و تمدن سازی اسلامی ، از توصیه های رهبر فرزانه انقلاب در این بیانیه است .
» رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی افزود : «مواجهه انقلاب در غرب با افراد نبوده ، بلکه مواجهه اندیشه ای است .
توسعه و حتی سلطه گری غرب مدیون علوم انسانی غرب است .
اگر غرب یک تمدن ایجاد کرده که توانسته بر همه کشورها سیطره پیدا کند ، مرهون علوم انسانی بوده که در غرب تولید و تبدیل به نرم افزار اداری جامعه شده است .
» ایزدهی عنوان کرد : «اگر انقلاب اسلامی می خواهد در جهان به عنوان یک نظام مبتنی بر عقاید شیعه و به مثابه یک الگو شناخته شود ، باید مبانی و نظریه های انقلاب اسلامی را ارائه کند .
» او با اشاره به فعالیت های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه علوم انسانی اظهار کرد : «فارغ از مجموعه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه نیز خلأهای موجود را در محتواسازی علوم انسانی احساس کرده و با تبدیل فرآیندهای علوم انسانی به نرم افزار و تطبیق آن با نیازهای جامعه اقدام کرده است .
» رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی در تکمیل سخنان خود گفت : «پژوهشگاه در درجه نخست به تولید محتوای علوم انسانی در گروه های کلام ، فلسفه ، قرآن و معرفت پرداخته و در سطوح کلان نیز محتواسازی تحت عناوین اخلاق ، سیاست و غرب شناسی به صورت تخصصی پیگیری شده است .
مرکز پژوهش های جوان و کانون اندیشه جوان نیز با هدف ایجاد یک سنگر دفاعی از آموزه های انقلابی و اسلامی تشکیل شده است .
» ایزدهی درباره افتخارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سخن به میان آورد و ادامه داد : «پژوهشگاه از سال 1373 فعالیت خود را شروع کرده که در طول دوران فعالیت تقریبا همه ساله از طرف ارگان های پژوهشی و جشنواره هایی همچون فارابی و مجامع حوزوی مورد تقدیر قرار گرفته است .
» او توضیح داد : «بخش دانشنامه نگاری در جهت فراگیرکردن رویکردهای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تشکیل شده است .
بعد از 25 سال فعالیت ، یک هم گرایی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی شایسته نظام جمهوری اسلامی فراهم شده است و باید در نتیجه این هم گرایی ، محصولی درخور شأن نظام برای جوابگویی به پرسش های جوانان و جامعه تولید شود .
» رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی با اشاره به بازنمایی و رونمایی از 40 اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی افزود : «براساس چهار نهاد تعبیه شده در تشکیل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، کتاب هایی که نمود بیشتری داشته اند به عنوان گام اول 30 بهمن ماه سال جاری رونمایی و بازنمایی خواهند شد .
از این 40 عنوان کتاب ، هفت عنوان متعلق به کانون اندیشه جوان ، دو عنوان متعلق به گروه ادبیات اندیشه ای ، 14 عنوان متعلق به گروه مطالعات انقلاب اسلامی ، 9 عنوان متعلق به موسسه دانش و اندیشه معاصر و هفت عنوان منظومه فکری متعلق به گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است .
» ایزدهی در پایان عنوان کرد : «رونمایی و بازنمایی از 40 اثر حوزه مطالعات انقلاب اسلامی ، گام اول همکاری های دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بوده و گام های بعدی نیز در راه است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
روزنامه فرهیختگان
1397/11/29

» در ادامه اسکندری با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ، این حرکت ملت ایران را پاسخ دندان شکنی به آمریکایی ها دانست و گفت : «مقارن با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد حماسه میلیونی توسط توده های مردم در مراسم 22 بهمن ، پویش نخبگانی در حوزه دانشگاه آغاز شد .
» رئیس مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تقارن پویش نخبگان دانشگاهی با پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان گام دوم ، افزود : «پویش و حرکت نخبگانی که از هشت ماه پیش در دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آغاز شده بود ، اکنون به رونمایی و بازنمایی 40 اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی منتهی شده است .
» اسکندری ادامه داد : «40 ستاره در سپهر مطالعات انقلاب اسلامی روز سه شنبه ، سی ام بهمن رونمایی و بازنمایی خواهد شد .
این 40 ستاره در سپهر آسمان سیاست و فرهنگ و هنر همان پویش نخبگانی در لبیک به پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب است .
» رئیس مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص ویژگی های برجسته دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد : «دانشگاه آزاد اسلامی بزرگ ترین دانشگاه حضوری دنیا با یک میلیون و 320 هزار دانشجو و چندصد هزار دانش آموز است که سهم بزرگی در تولیدات علمی و دانشگاهی کشور دارد .
دانشگاه آزاد اسلامی سالانه بیش از 600 عنوان کتاب در حوزه های علمی ، پژوهشی ، آموزشی ، فرهنگی ، درسی و کمک درسی منتشر می کند .
» او ادامه داد : «دانشگاه آزاد اسلامی دارای 50 ناشر فعال است و تاکنون بیش از چهارهزار و 500 عنوان کتاب در خانه کتاب ثبت شده است .
» اسکندری درخصوص سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید علم تاکید کرد : «طبق نظام رتبه بندی CWUR در سال 2019 ، دانشگاه آزاد اسلامی برترین دانشگاه ایران انتخاب شده است .
دانشگاه آزاد اسلامی در بحث نانو در رتبه 20 جهان قرار دارد .
طبق اعلام یواس نیوز ، دانشگاه آزاد اسلامی رتبه دوم ایران و رتبه 460 جهانی را در اختیار دارد .
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی دوازدهمین دانشگاه برتر ایران است و در نظام رتبه بندی سایمگو رتبه 15 را در اختیار دارد .
همچنین در نظام رتبه بندی شانگهای در موضوع بایوتکنولوژی پنج دانشگاه از ایران حضور دارند که یکی از آن مراکز دانشگاه آزاد اسلامی است .
» سهم 40 درصدی دانشگاه آزاد اسلامی در آموزش کشور رئیس مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد : «دانشگاه آزاد اسلامی سهم مهمی در تولیدات علمی و دانشگاهی دارد و 40 درصد بار آموزش کشور را بر دوش می کشد .
» اسکندری درخصوص فعالیت های مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود : «مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان انتشاراتی مستقل و حرفه ای در حال فعالیت است که قرار است با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، 40 کتاب فاخر را رونمایی کند .
» رئیس مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص برخی عناوین کتبی که در روز 30 بهمن رونمایی می شود ، گفت : «کتبی ازجمله «جرعه جاری» ، «درآمدی بر کارنامه فرهنگ اسلامی» ، «جمهوری اسلامی و چالش کارآمدی» ، «آسیب شناسی انقلاب اسلامی» ، «فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای» ، «راهبردهای امنیتی» ، «سیاست های خارجی جمهوری اسلامی» ، «دیپلماسی چندوجهی جمهوری اسلامی» ، «مداخله در بافت مجتمع های زیستی» و .
رونمایی می شود که نویسندگان برخی از این آثار اشخاصی همچون علی دارابی ، مرتضی نبوی ، خسروپناه ، محمدرضا سرشار ، محمدرضا سنگری ، علی عسگری و علی ذوالعلم هستند .
» او درخصوص مراسم رونمایی از 40 کتاب فاخر عنوان کرد : «مراسم رونمایی و بازنمایی در مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) واقع در میدان امام حسین(ع) برگزار می شود و مسئولانی نظیر دکتر ولایتی ، دکتر طهرانچی ، آیت الله رشاد و جمع کثیری از مسئولان کشوری در این مراسم حضور می یابند .
» رونمایی از ماهنامه «زمانه» دانشگاه آزاد اسلامی اسکندری گفت : «علاوه بر رونمایی از 40 عنوان کتاب ، از ماهنامه «زمانه» دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی می شود .
همچنین کتابی با موضوع 60 تن از شهدای مدافع حرم دانشگاه آزاد اسلامی و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گردآوری و نیز کتابی درباره کارآمدی جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران ها در 10 جلد منتشر می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
روزنامه فرهیختگان
1397/11/29

» رئیس مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد : «به درخواست واحدهای دانشگاهی ، موضوع تجهیز کتابخانه ها در دستورکار قرار دارد که این امر با همکاری 15 انتشارات مطرح در حال انجام است تا کتب مورد نیاز دانشجویان در اختیار آنها قرار گیرد .
همچنین کتابچه های «مشق آزاد» برای دانشجویان طراحی شده است که این کتابچه ها برای دانشجویان ارسال می شود .
» او در پایان عنوان کرد : «عمده عزم و تلاش و توان دانشگاه آزاد اسلامی برعهده اعضای هیات علمی ، پژوهشگران و نخبگان است . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
مردم سالاری
1397/11/28
> دومین مهلت برای ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد سال 98 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور توسط سامانه سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد .
> دومین مهلت برای ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد سال 98 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور توسط سامانه سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد .
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، داوطلبانی که در مهلت پیشین ثبت نام این آزمون (16 تا 25 آذرماه 97) موفق به ثبت نام نشدند ، از هم اکنون با مراجعه به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www .
sanjesh .
org می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند .
این مهلت تا روز چهارشنبه یکم اسفندماه امسال ادامه دارد .
همچنین داوطلبانی که پیش از این نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند ، امکان ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود را در این بازه زمانی دارند .
آزمون کارشناسی ارشد سال 98 دانشگاه ها و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی روزهای پنج و شش اردیبهشت ماه 98 برگزار می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
بهار
1397/11/28
> گروه جامعه : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام مجدد آزمون کارشناسی ارشد از امروز 28 بهمن خبر داد .
> دکتر حسین توکلی ضمن بیان این مطلب افزود : بر اساس برنامه زمانی اعلام شده داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور می توانند از امروز 28 بهمن تا اول اسفند اطلاعات ثبت نامی خود را مشاهده کرده و در صورت نیاز آن را ویرایش کنند .
وی در ادامه تصریح کرد : آن دسته از داوطلبانی که در موعد مقرر یعنی 16 تا 25 آذر 97 موفق به ثبت نام نشده اند نیز می توانند از امروز 28 بهمن تا اول اسفند در آزمون ثبت نام کنند .
همچنین پیش از این در بازه زمانی 16 تا 25 آذر 97 تعداد 457 هزار نفر در کنکور ارشد 98 ثبت نام کرده اند .
وی اظهار کرد : همچنین اطلاعات ثبت نامی داوطلبان ، از امروز تا روز چهارشنبه اول اسفند روی پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www .
sanjesh .
org قرار خواهد گرفت .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت : آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در روز های پنجم و ششم اردیبهشت ماه 98 برگزار می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1397/11/28
> نگاهی به خطاها و تخلفات پژوهشی در کشور Review Infractions and mistakes Research In the country منصور یحیوی Yahyavi .
> نگاهی به خطاها و تخلفات پژوهشی در کشور Review Infractions and mistakes Research In the country منصور یحیوی Yahyavi .
ir@gmail .
com آنچه لزوم پرداختن به موضوع خطاهای پژوهشی را بیش از پیش حیاتی می سازد ، عدم رعایت اصول انسانی و اخلاقی در برخی از پژوهش هاست .
و این مساله ای است که جامعه پژوهشی و دانشگاهی به نوعی با آن درگیر است .
مطالعات نشان می دهد سالانه بیش از 50 هزار مقاله در کشور تولید می شود که همین عدد رتبه تولید علم کشور را در دنیا به جایگاه در حدود 17 ارتقا داده است .
از آنجا که پیامد احتمالی خطاهای پژوهشی به صورت ناخواسته اعتبار علمی کشور را زیر سؤال می برد ، به نظر می رسد در این مورد جامعه علمی کشور جهت انجام صحیح رسالت خود بیش از سایر جوامع به تدوین و اجرای مسائل اخلاقی نیازمند است .
مهم ترین مسئله ای که ازاین موضوع می توان استخراج کرد ، ضرورت جهت گیری اخلاقی در فرایند پژوهش است و ازآنجاکه نتایج بسیاری از پژوهش های انجام شده ارتباط تنگاتنگی با جامعه بشری و سرنوشت آن ها دارد ، وضع مصوبات اخلاقی نه تنها در مورد پژوهشگر بلکه برای ابزار ، روش ها و شرکت کنندگان در پژوهش امری حیاتی به نظر می رسد .
مسائل نگران کننده تری در رابطه با مباحث فناوری مثل ادعای سرقت ایده و تبدیل به محصول و حتی بهره مندی اقتصادی از آن وجود دارد که باید راهکار مناسبی برای کاهش خطاها و نگرانی ها در فناوری اندیشیده شود .
شیب و رشد تولیدات علمی از سوی دیگر ، نگرانی ها درباره رعایت اخلاق در پژوهش را افزایش می دهد و هم چنین مسئولیت را در قبال حفاظت از داده های پژوهشی نیز افزایش می دهد .
البته در همین راستا ، اخیرا وزارت علوم ممیزی های جدی اعمال می کند .
به عنوان نمونه در انتخاب دانشجو و عضو هیات علمی نمونه ، کیفیت و صحت تولیدات علمی از کمیت آن باارزش تر بوده و خطاها و بداخلاقی های پژوهشی به هیچ عنوان نادیده گرفته نمی شود حتی در مواردی با آن برخورد شدیدتر هم صورت می گیرد .
اکثر خطاها و تخلفات پژوهشی ناشی از ناآگاهی از اصول نشر ، اصول پژوهش ، زمان و نحوه ارائه ایده و نشر مقاله است به عبارت دیگر وقوع خطا و انحراف پژوهشی در هر مرحله ای یعنی از ابتدای ارائه ایده تا زمان نشر امکان پذیر است .
به عنوان نمونه قوانین و دستورالعمل های مناسبی در سطوح بالا تدوین شد ، ولی وجود دید کمَی ارائه مقالات در دانشگاه ها و جامعه باعث شده به دانشجوی تحصیلات تکمیلی برای ارائه مقاله در یک مدت زمان کوتاه فشار آورده می‎شود ، نتیجه این فشار و اجبار نیز در خطاها و سوء رفتارهای پژوهشی خود را نشان می دهد .
بدیهی است زمانی که دانشجویان تحت فشار باشند ، به صورت ناخواسته اخلاقیات را زیر پا می گذارند ، دانشجویی که منبع مالی مناسب و تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی لازم را در اختیار ندارد و از طرفی ناچار است ظرف مدت محدودی فارغ التحصیل شود ، ناچار به سمت ارائه مقاله جعلی سوق داده می شود .
بنابراین باید ابتدا بستر و امکانات لازم برای دانشجو فراهم شود .
ضرورت بازنگری عوامل تشویقی مانند آیین نامه ارتقا برای کاهش تخلفات پژوهشی عملی شایسته است و انتظار می رود وزارت علوم آن را عملیاتی نماید .
به عنوان نمونه می توان برای ارتقای دانشجویان و اساتید امتیاز بخش آموزشی را افزایش و امتیاز پژوهشی را کاهش داد .
همین مساله از بسیاری تخلفات و خطاهایی پژوهشی جلوگیری می کند .
1
فهرست