وزارت علوم - مطبوعات 30 بهمن 97
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت 12:48
1
فهرست اخبار
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
8966558 آرمان امروز
روساي واحدهاي دانشگاهي
8962154 روزنامه نوآوران
روساي آموزش عالي
8965659 وطن امروز
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
8966030 روزنامه فرهیختگان
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
اعتماد
1397/11/30
> وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای از سوی کشورهای خارجی خبر داد و گفت : در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، رایزنی هایی در خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم .
دکتر منصور غلامی ضمن بیان این مطلب به تحریم دو دانشگاه داخلی کشور اشاره کرد و افزود : متاسفانه برخی دانشگاه های داخلی کشور از سوی کشورهای خارجی تحریم شدند و در واقع یک سوءتفاهمی بین مراکز بین المللی و دانشگاه های ما اتفاق افتاده؛ مبنی بر اینکه هر دانشگاه داخلی ایران که در زمینه فیزیک هسته ای فعالیت کرده یا مقالاتی را چاپ کرده باشد که نشان از یک دستاورد خوب علمی باشد ، به دلیل سوءظنی که مقامات این کشورها به فعالیت های هسته ای ایران دارند ، کشورمان را در لیست تحریم های بین المللی قرار داده اند .
> وی در ادامه تصریح کرد : در حال حاضر دو دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی به دلیل همین سوءظن مورد تحریم خارجی قرار گرفته اند که امیدوار هستیم تحریم دانشگاه های کشور از سوی کشورهای خارجی رفع شود .
وزیر علوم خاطرنشان کرد : ما در حال رایزنی برای رفع تحریم های دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف هستیم و امیدوار هستیم به زودی این تحریم ها رفع شوند؛ به طوری که در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، در این زمینه با مسوولان اروپایی صحبت کردم و توضیح دادم که دانشگاه های ما صرفا فعالیت علمی انجام می دهند؛ ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست .
دانشگاه های ما نیز دنبال فعالیت علمی برای استفاده دستاوردهای صلح آمیز انرژی هسته ای هستند .
ایسنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
آرمان امروز
1397/11/30
> تحریم 2 دانشگاه ایرانی شنیده شد که وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای از سوی کشورهای خارجی خبر داد و گفت : در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین ایران و اتحادیه اروپا ، رایزنی هایی در خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم .
> تحریم 2 دانشگاه ایرانی شنیده شد که وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای از سوی کشورهای خارجی خبر داد و گفت : در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین ایران و اتحادیه اروپا ، رایزنی هایی در خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم .
دکتر منصور غلامی افزود : هر دانشگاه داخلی ایران که در زمینه فیزیک هسته ای فعالیت کرده و یا مقالاتی را چاپ کرده باشد که نشان از یک دستاورد خوب علمی باشد ، به دلیل سوءظنی که مقامات این کشورها به فعالیت های هسته ای ایران دارند ، کشورمان را در لیست تحریم های بین المللی قرار داده اند .
وی در ادامه تصریح کرد : در حال حاضر دو دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی به دلیل همین سو ظن مورد تحریم خارجی قرار گرفته اند که امیدوار هستیم تحریم دانشگاه های کشور از سوی کشورهای خارجی رفع شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
آرمان امروز
1397/11/29
> وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای از سوی کشورهای خارجی خبر داد و گفت : در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، رایزنی هایی در خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم .
> آرمان به گزارش آرمان آرمان به نقل از ایسنا ، دکتر منصور غلامی ضمن بیان این مطلب به تحریم دو دانشگاه داخلی کشور اشاره کرد و افزود : متأسفانه برخی دانشگاه های داخلی کشور از سوی کشورهای خارجی تحریم شدند و در واقع یک سوءتفاهمی بین مراکز بین المللی و دانشگاه های ما اتفاق افتاده مبنی بر اینکه هر دانشگاه داخلی ایران که در زمینه فیزیک هسته ای فعالیت کرده و یا مقالاتی را چاپ کرده باشد که نشان از یک دستاورد خوب علمی باشد ، به دلیل سوءظنی که مقامات این کشورها به فعالیت های هسته ای ایران دارند ، کشورمان را در لیست تحریم های بین المللی قرار داده اند .
وی در ادامه تصریح کرد : در حال حاضر دو دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی به دلیل همین سو ظن مورد تحریم خارجی قرار گرفته اند که امیدوار هستیم تحریم دانشگاه های کشور از سوی کشورهای خارجی رفع شود .
وزیر علوم خاطرنشان کرد : ما در حال رایزنی برای رفع تحریم های دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف هستیم و امیدوار هستیم به زودی این تحریم ها رفع شوند .
به طوری که در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، در این زمینه با مسئولان اروپایی صحبت کردم و توضیح دادم که دانشگاه های ما صرفاً فعالیت علمی انجام می دهند ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست .
دانشگاه های ما نیز دنبال فعالیت علمی برای استفاده دستاوردهای صلح آمیز انرژی هسته ای هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
کسب و کار
1397/11/30
> رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت : طرح های برون دانشگاهی اعضای هیئت علمی مورد حمایت جدی دانشگاه قرار می گیرد .
> به گزارش کسب و کار نیوز منطقه خراسان محمد کافی در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد ، در خصوص اهداف دانشگاه فردوسی ، اظهارکرد : رویکردها و سیاست های ما این است که در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه تلاش کنیم به این شکل که بتوانیم در اداره بهتر کشور سهمی ایفا کنیم و دانشگاه در این جهت به صورت جدی تلاش می کند تا تمام دست اندرکاران و استادان تشویق شوند که با جامعه و بازارکار ، ارتباط داشته باشند .
وی خاطرنشان کرد : در حوزه دیپلماسی علمی و بین المللی سازی دانشگاه فردوسی یکی از رویکردهای ما کسب آوازه جهانی دانشگاه فردوسی مشهد است که در این جهت تلاش های گسترده ای انجام شده است .
دانشگاه فردوسی سرآمد و دانشگاه اول کشور در حوزه بین المللی سازی و دیپلماسی علمی است .
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد افزود : 1700 دانشجو بین المللی از 20 ملیت مختلف در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند .
در عرصه حرکت در مرزهای دانش با دانشگاه های تراز اول دنیا همکاری داریم و تلاش کرده ایم با دانشگاه های برتر دنیا هم گرایی داشته باشیم .
با دانشگاه های کشورهای آلمان ، فرانسه ، روسیه و سوئیس گفت وگو کرده ایم و تلاش داریم در فعالیت های علمی جهانی مشارکت کنیم .
کافی تصریح کرد : تلاش ما بر این است که در حوزه تبادل دانشجو با کشورهای خارجی نیز گام هایی برداریم و انجمن های علمی باید در این زمینه پیش قدم باشند .
وی با بیان اینکه «طرح های برون دانشگاهی اعضای هیئت علمی مورد حمایت جدی دانشگاه قرار می گیرد» عنوان کرد : امیدواریم بتوانیم با کارآفرینی و ایجاد ظرفیت برای شرکت های فناور و دانش بنیان با محوریت انجمن های علمی ، از مشکلاتی که دانشجویان بعد از دانش آموختگی با آن مواجه هستند ، بکاهیم تا دانشجویان دانشگاه فردوسی بعد از فارغ التحصیلی یا هنگام تحصیل توسط صاحبان صنعت به کار گرفته شوند .
کافی با اشاره به اینکه «یکی از مهم ترین مؤلفه های پیشرفت دانشگاه شهرت آن است» تاکیدکرد : اگر دانشگاه های جامع را از دانشگاه های صنعتی جدا کنیم ، دانشگاه فردوسی مشهد دومین دانشگاه جامع کشور بعد از دانشگاه تهران است .
ما تلاش می کنیم تا زمانی که به آرم دانشگاه فردوسی نگاه می شود ، در ذهن خود یک دانشگاه معتبر به یاد آوردند .
تلاش کرده ایم در حوزه رتبه بندی جایگاه خود را روز به روز بهتر کنیم .
وی با اشاره به اینکه «بیش تر از آنکه تعداد انجمن های علمی مهم باشد ، کیفیت آن ها مهم است» ، ابراز کرد : انتظار داریم که بیش تر به سمت کیفیت گرایی حرکت کنیم و آنچه که مهم است یعنی تعامل بیش تر با استادان نیز انجام شود .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
کسب و کار
1397/11/30
> در پی درگذشت دکتر حسین قره چانلو متخصص جغرافیای تاریخی جهان اسلام و از اساتید برجسته دانشگاه تهران ، مشاور رئیس دانشگاه تهران درگذشت وی را به اهل تاریخ تسلیت گفت .
> سید احمدرضا خضری استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی و مشاور رئیس دانشگاه تهران در گفت وگو با ایسنا ، درگذشت استاد قره چانلو را به همه دوستداران ، علاقه مندان و خانواده آن شادروان و همچنین اهل تاریخ تسلیت گفت .
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران با اشاره به سوابق علمی دکتر حسین قره چانلو ، گفت : ایشان از استادان برجسته دانشکده الهیات دانشگاه تهران بودند و سال ها در گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی فعالیت داشتند .
استاد قره چانلو یکی از متخصصان برجسته در حوزه جغرافیای تاریخی جهان اسلام بود که تمام عمر و وقت خود را صرف یادگیری ، آموزش ، پژوهش و تحقیق در حوزه جغرافیای تاریخی جهان اسلام کرد .
خضری با تاکید بر این که از دکتر قره چانلو آثار گران سنگ و ارزشمندی در عرصه جغرافیای تاریخی به یادگار مانده است ، گفت : کتاب دوجلدی تاریخ جغرافیای اسلامی که در انتشارات سمت به چاپ رسیده؛ شاهد این مدعا است .
همچنین این استاد چند ترجمه از آثار جغرافیایی نظیر ترجمه صوره الارض داشته که نشان دهنده اهتمام ایشان به این حوزه از علوم و تمدن اسلامی است .
این استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی اظهار کرد : شادروان قره چانلو از سال ها پیش عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران بود و مراتب علمی را یکی پس از دیگری طی کرده و به مرتبه استاد تمامی رسیده بود .
چند سال پیش نیز با همین رتبه علمی بازنشسته شد .
به گفته خضری ، استاد قره چانلو عضو هیات تحریریه چند مجله و همچنین عضو انجمن ایرانی تاریخ اسلام بود .
وی تاکید کرد : استاد قره چانلو هیچ وقت از مطالعه و پژوهش دست برنمی داشت و با وجود بازنشستگی به فعالیت های علمی مشغول بود .
ایشان دوست داشتند که ارتباط خود را با مراکز علمی ، دانشجویان و اهل پژوهش حفظ کنند ، برای همین هم به رغم این که سال ها از بیماری قند رنج می برد و این بیماری روز به روز تن و بدن ایشان را ضعیف و نحیف می کرد؛ هرگز از حضور در مجامع علمی ، دانشگاهی و فرهنگی دریغ نمی ورزید ، بلکه سعی می کرد با وجود بیماری و کهولت ، در این محافل حضور داشته باشد .
خضری ادامه داد : بنده بیش از 35 سال با جناب آقای دکتر قره چانلو رفت وآمد و دوستی و افتخار همکاری و شاگردی ایشان را داشتم .
مشاور رئیس دانشگاه تهران همچنین تاکید کرد : لازم می دانم از طرف دانشگاه تهران ، انجمن ایرانی تاریخ اسلام ، دانشکده الهیات دانشگاه تهران به ویژه گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی و همچنین از طرف خودم درگذشت این استاد فرهیخته و برجسته را به دوستداران و دانشجویان عزیز که می دانم در غم درگذشت ایشان سوگوار هستند؛ تسلیت بگویم .
برای استاد قره چانلو علو درجات را مسئلت دارم و برای خانواده و بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی آرزو می کنم .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
کیهان
1397/11/29
> استاد برجسته درس خارج حوزه با بیان اینکه پایان عمر وهابیت نزدیک است ، از عربستان سعودی به عنوان زادگاه تروریسم تکفیری یاد کرد .
> آیت الله مکارم شیرازی در دیدار رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و اعضای ستاد برگزاری همایش ملی نقد مبانی سلفی گری ، با بیان اینکه مسئله سلفیه و وهابیت از بلاهای بزرگی است که دامن گیر اسلام شده و همه باید در مقابل آن بایستند ، تصریح کرد : سلفی گری و وهابیت در حقیقت ریشه آن در جمود و افراطی گری است و محصول آن نیز جز ویرانی ، کشتار و مفاسد اخلاقی نیست .
این مرجع تقلید تاکید کرد : وهابیت و سلفی گری را نباید تفسیری از اسلام دانست؛ اینها بر اثر جمود فکری و انتخاب گزینشی از آیات قرآن کریم ، مطابق امیال خودشان عمل می کنند .
وی در ادامه با بیان اینکه پایان عمر سلفیت و وهابیت نزدیک است ، گفت : ما 10 سال قبل از فروپاشی شوروی کتابی تحت عنوان پایان عمر مارکسیسم نوشتیم ، الان نیز می گوییم پایان عمر وهابیت و سلفیت نزدیک است .
به گزارش رسا ، استاد برجسته درس خارج حوزه محصول تفکر سلفی گری و وهابیت را داعش و تکفیری ها و نابودی و کشت و کشتار دانست و اظهار داشت : اینها برای بقای خود در حال دست و پا زدن هستند و البته تلاش آنها نیز فایده ای نخواهد داشت و راه به جایی نخواهند برد .
وی زادگاه تروریسم تکفیری را عربستان سعودی دانست و گفت : هرچند آنها در ظاهر می گویند تکفیری ها از ما نیستند ، اما همه می دانند منشا و خاستگاه تروریسم تکفیری کجاست .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه بیرجند
روزنامه آوای خراسان جنوبی
1397/11/29
> نسرین کاری روز گذشته در آیینی پلاک ماندگار مفاخر استان با حضور مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، رئیس دانشگاه بیرجند و مسئولان شهرستان بیرجند سر در منزل استاد اسماعیلی مود خطاط به نام ایران و از مفاخر استان نصب شد .
> نسرین کاری روز گذشته در آیینی پلاک ماندگار مفاخر استان با حضور مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، رئیس دانشگاه بیرجند و مسئولان شهرستان بیرجند سر در منزل استاد اسماعیلی مود خطاط به نام ایران و از مفاخر استان نصب شد .
مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در این مراسم با اشاره به اینکه بزرگان ، نام آوران و هنرمندان بخش مهمی از هویت ملی مردم این سرزمین هستند ، عنوان کرد : بناهای تاریخی ، صنایع دستی و هنرهای سنتی ، آیین ها و سنن مردم در مناطق مختلف و زبان و گویش ها هویت ملی ما را تشکیل می دهند .
حسن رمضانی یادآور شد : طرح کاشی یا پلاک ماندگار در با هدف حفظ میراث فرهنگی ناملموس و معنوی محل سکونت هنرمندان ، اهالی فرهنگ ، علم و دین در تمام کشور اجرا می شود .
وی با اشاره به اینکه شخصیت های این طرح چهره های شاخص و تأثیرگذار در یک رسته فرهنگی هستند ، افزود : در دوران فعالیت خود کارهای نوینی را خلق و یا در جهت حفظ و حراست یک یا چند حوزه میراث هنری ، فرهنگی و معنوی ایران تلاش کرده اند .
مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد : استاد مهدی اسماعیلی مود سال ١٣٤٤ در روستای مود از توابع بخش مرکزی بیرجند متولد شده است .
چندین اثر استاد اسماعیلی مود در بروشورهای انجمن خوشنویسان ایران رمضانی با بیان اینکه استاد اسماعیلی مود از مفاخر منحصر به فرد استان خراسان جنوبی است افزود : از استاد اسماعیلی مود تاکنون چندین اثر در بروشورهای انجمن خوشنویسان ایران و حتی جهان اسلام منتشر شده است که از آن جمله می توان از چاپ آثار وی در جشنواره خوشنویسان کویت و ایران نام برد .
حسن رمضانی تاکید کرد : این هنرمند برجسته استان تاکنون در جشنواره های بزرگ خوشنویسی موفق به کسب مقام اول برگزیده کشوری شده است و نمایشگاه های گوناگونی در کشورهایی چون بنگلادش و قطر برگزار کرده است .
وی ادامه داد : استاد مهدی اسماعیلی مود با توجه به فعالیت های شاخصی که تاکنون در زمینه خوشنویسی داشته است موفق به کسب گواهی نامه استادی از شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران شده که این امر نشانگر جایگاه والای وی بین هنرمندان خوشنویس کشور است .
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه سه پلاک ماندگار سهم خراسان جنوبی است یادآور شد : اولین پلاک ماندگار متعلق به استاد بدیع الزمان فروزانفر در بشرویه نصب شده و سومین پلاک هم متعلق به دکتر محمود رفیعی است که در شهرستان درمیان نصب خواهد شد .
برگزاری نمایشگاه استاد اسماعیلی مود در عراق ، سال آینده استاد اسماعیلی مود هم در این مراسم با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم این هنر را به جوانان استان انتقال بدهیم ، افزود : خراسان جنوبی در زمینه خوشنویسی جوانان فعال و کوشایی دارد که باید از ظرفیت آنها استفاده شود .
وی با بیان اینکه نصب این پلاک مسئولیت ما هنرمندان را دو چندان می کند ، افزود : در 5 و 6 اردیبهشت سال آینده نمایشگاه خوشنویسی در کشور عراق برگزار خواهد شد که امیدواریم بتوانیم این هنر را به سایر کشورها معرفی کنیم .
وی یادآور شد : با همکاری حوزه هنری کتاب آثار خوشنویسان استان به چاپ رسیده است و امیدواریم در زمینه این هنر به درجات بالایی برسیم و باعث افتخار استان شویم .
طرح ملی پلاک ماندگار از سوی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور برای حفظ میراث فرهنگی ناملموس و معنوی ایران ، وظیفه شناسایی و معرفی محل سکونت هنرمندان ، اهالی فرهنگ ، علم و دین چهره های ماندگار ، شاخص و تاثیر گذار در یک رسته فرهنگی و هنری بر سر در منازل این مفاخر نصب می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تبریز
جوان
1397/11/29
> نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت : برگزاری همایش ملی انقلاب اسلامی در تبریز حرکتی ماندگار برای تبیین دستاوردهای انقلاب است که از این رو آثار و نتایج این همایش باید در قالب کتاب ، لوح فشرده و .
مستند سازی شده و در اختیار سایر محققان ، پژوهشگران ، فعالان این حوزه و حتی در اختیار عموم مردم قرار گیرد .
> حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم در دومین نشست اعضای سیاستگذاری همایش ملی انقلاب اسلامی؛ کارآمدی ، فرصت ها و چالش ها ، که با استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از اعضای آن در بیت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی برگزار شد ، ضمن تقدیر و تشکر ویژه از برگزارکنندگان این همایش؛ برگزاری چنین همایشی در شرایط امروز در سطح ملی را حرکت مبارک ، ماندگار و ارزشمند توصیف کرد و یادآور شد : آثار و نتایج این همایش باید در قالب کتاب ، لوح فشرده و .
مستند سازی شده و در اختیار سایر محققان ، پژوهشگران ، فعالان این حوزه و حتی در اختیار عموم مردم قرار گیرد .
امام جمعه تبریز تصریح کرد : به نظر می رسد این همایش برای اولین بار با این حجم و محورهای در همه حوزه های پیش بینی شده در دانشگاه تبریز برگزار می شود که حرکت بسیار ارزنده ای است .
محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه دشمنان این انقلاب همیشه و در همه حال با ترفندهای مختلف در صدد ناامید کردن مردم از انقلاب و به ویژه کم رنگ تر کردن دستاوردهای 40 ساله انقلاب را دارند ، تصریح کرد : برگزاری چنین همایشی که در آن فرصت ها و چالش های انقلاب و به خصوص نقاط ضعف آن مورد نقد و بررسی علمی از سوی محققان و فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت ، در واقع به نوعی خنثی کننده توطئه دشمنان علیه کشورمان خواهد شد .
به گفته وی همگان باید از تمامی داشته ها و دستاوردهای که در اختیار داریم به خوبی محافظت و پاسداری کنیم و آن را برای استفاده نسل های آینده در اختیار آنان قرار دهیم .
میررضا مجیدی رئیس دانشگاه تبریز نیز در این آیین ضمن تقدیر و تشکر از حضور گسترده و به یادماندی مردم در راهپیمایی 22 بهمن چهلمین انقلاب اسلامی گفت : مردم با وجود داشتن مشکلات و به ویژه تبلیغات سوء دشمنان علیه این انقلاب ، با حضور گسترده خود دشمنان این نظام را باز هم ناامید کردند .
وی اضافه کرد : برگزاری همایش ملی انقلاب اسلامی؛ کارآمدی ، فرصتها و چالشها ، به میزبانی دانشگاه تبریز نیز بهترین فرصت برای ارایه و کنکاش بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران خواهد بود .
حجت الاسلام سعید علیزاده دبیر اجرایی همایش ملی انقلاب اسلامی؛ کارآمدی ، فرصتها و چالشها در دانشگاه تبریز نیز با ارایه گزارشی از روند اجرای این همایش گفت : همایش ملی انقلاب اسلامی؛ کارآمدی ، فرصتها و چالشها در هفتم اسفند ماه سال جاری همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و امام خمینی(ره) بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی با حضور اساتید ، دانشجویان و علاقه مندان به مباحث انقلاب اسلامی در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد .
حسین احمدی سفیدان دبیر علمی همایش ملی انقلاب اسلامی؛ کارآمدی ، فرصتها و چالشها در دانشگاه تبریز نیز در این گفت : حدود 204 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که از این تعداد بیش از 150 مقاله پذیرفته شده که بخشی از این مقالات در قالب سخنرانی و پوستر در روز همایش ارایه خواهد شد .
به گفته وی همایش ملی انقلاب اسلامی با هدف پرداخت علمی به کارنامه چهل ساله انقلاب اسلامی و با محوریت«گفتمان انقلاب اسلامی و کارآمدی» برگزار و شامل موضوعاتی چون «مشارکت سیاسی ، کارآیی و اثربخشی دولت ، انقلاب اسلامی و توزیع قدرت ، انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی ، انقلاب اسلامی و حاکمیت قانون ، انقلاب اسلامی و قانونگذاری ، انقلاب اسلامی و پاسخگویی ، انقلاب اسلامی شفافیت ، انقلاب اسلامی و عدالت ، انقلاب اسلامی و حوزه عمومی» است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه هنر
روزنامه نوآوران
1397/11/29
> شب آوازهای محلی در سالن رودکی.
> شب آوازهای محلی در سالن رودکی دومین سانس کنسرت سالن رودکی در حالی به روی صحنه رفت که تفاوت بسیاری با اجرای قبل داشت و مشکلات آکوستیک آن کمتر بود ، همچنین موسیقی این اجرا به گونه ای بود که مخاطب را به یاد اجرای کر در کلیساها می انداخت .
نوآوران آنلاین شامگاه امروز در تاریخ 28 بهمن ماه در پنجمین شب از جشنواره موسیقی فجر ، گروه کر «اردیبهشت» به رهبری حمید عسکری در سانس دوم تالار رودکی با حضور رئیس دانشگاه هنر ، جمعی از استادان رشته موسیقی ، مدیر مجتمع علامه طباطبایی و به روی صحنه رفت .
پیش از شروع هر قطعه نوازنده پیانو برای لحظاتی می نواخت و سپس اعضای گروه شروع به اجرا می کردند .
فضای این اجرا به گونه ای بود که انسان را به یاد سرودهای مذهبی کلیسا می انداخت .
شاید دلیل این امر این باشد که عسکری به اجرای موسیقی های مذهبی و مناجات علاقه ای خاص دارد .
به طور کلی سراسر اجرا یک فضای هماهنگ و مملو از آرامش را دارا بود و خوانندگان با شروع هر اجرا می توانستند به خوبی مخاطب را با صدای خوب خود جذب کنند و او را مجاب کنند که به تماشای کنسرت ادامه دهد .
همچنین در این اجرا مشکلات آکوستیک به مراتب کمتر دیده می شد و به همین صدای خوانندگان تقریباً به خوبی به گوش می رسید و گروه می توانست با اجرای خود با مخاطب ارتباط برقرار کند .
البته با وجود اینکه بیشتر اجراها تقریباً یک فضا و ریتم را دنبال می کرد ولی در اواسط بخش اول با اجرای قطعات فولکلوریک این فضا تغییر یافت و به فضایی شاد تبدیل شد .
با این حال با شروع قطعات محلی در بخش دوم آرامش و فضای قبلی باری دیگر به سالن بازگشت .
در بخش اول اثری ارمنی به نام «خدایا به ما آرامش عطا کن» اجرا شد .
درواقع بیشتر آثار یا فضایی مذهبی داشتند و یا اینکه فولکلوریک و محلی بودند .
پس از اجرای این اثر دو قطعه آواز محلی بختیاری و گیلکی به نام «دی بِلال گل پامچال» اجرا شد .
همچنین یک آواز محلی مازندرانی به نام «عروس» و یک آواز محلی کردی به نام «دمکل» شد .
پیش از شروع هر قطعه رهبر رو به تماشاچیان قطعه پیش رو را معرفی می کرد و سپس آن اثر اجرا می شد .
سه آواز محلی ارمنی به نام های «چناری هستی» به معنای سرو ، «باران آمد» در وصف باران و «سونا یار» نیز پشت سر هم اجرا شدند و توانستند فضایی دلنشین برای مخاطبین ایجاد کنند .
پس از پایان قطعات ارمنی سه قطعه فولکوریک آذری ، مازندرانی و فارس به نام های «آه دلبر» و «درنه جان آی سرکتل» اجرا شد که دو قطعه آخر همزمان با یک دیگر و بدون وقفه اجرا شد .
در پایان بخش اول دو اثر به نام های «دردِ دیگر گون» و «اگر موسیقی غذای عشق است» در همان فضای حاکم بر کل کنسرت اجرا شدند .
پس از پایان بخش اول و شروع بخش دوم بیشتر شاهد قطعاتی فولکلور و محلی ایرانی بودیم .
همچنین در بین این قطعات آثار سختی همچون «ماه بانو» دیده می شد که به گفته رهبر گروه کمتر پیش می آید کسی آن را به دلیل پیچیدگی ای که دارد اجرا کند ، ولی با این حال این گروه کر توانست اجرای نسبتاً خوبی از این اثر را ارائه دهد .
همچنین تعدادی از تماشاچیان ضمن اینکه بیان کردند اجرا را خیلی دوست داشتند و دلشان نمی آمد سالن را ترک کنند گفتند که قطعه «ماه بانو» به خوبی اجرا شد و از آن راضی بودند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه هنر
روزنامه نوآوران
1397/11/29

در بخش دوم قطعاتی به نام های «ماه بر آمد» آواز محلی ارمنی ، مناجات از وحشی بافقی ، «دتر بویر احمدی» آواز محلی بختیاری ، «توبیو» آواز محلی بختیاری ، «آخ لیلو» آواز محلی کردی ، «صبا به یارم» آواز محلی ، «مسم مسم» آواز محلی از فارس ، «ماه بانو» آواز محلی از فارس ، «برای موسیقی» اثری در ستایش موسیقی ، «بارون بارونه» آواز محلی گیلکی و «گل گندم» اجرا شد .
همچنین قطعه «صبا به یارم» به شهدای حادثه تروریستی اخیر تقدیم شد .
همچنین اجرای اثر بختیاری به نام «دتر بویر احمدی» در حالی اجرا شد که خوانندگان کر زن با صدای خوب و تسلط خود بر چگونگی خواندن آن را اجرا کردند .
این اجرا هماهنگی کامل خوانندگان را به نمایش گذاشت .
قطعه «برای موسیقی» از شوبرت با هم نوازی پیانو و ویولن سل اجرا شد .
از جمله مشکلات این اجرا شنیده شدن صدای صحبت تماشاچیان به صورت مکرر بود که باعث آزار دیگران می شد .
همچنین این افراد باوجود تذکر مسئولین سالن ، همچنان به کار خود ادامه می دادند .
برخی نیز با وجود تذکر مدام مسئولین سالن مدام فیلم و عکس می گرفتند و یا حتی با تلفن همراه خود صحبت می کردند .
از طرفی صدای فلش دوربین ها نیز معضل دیگری بود .
گروه کر «اردیبهشت» که در سال 1388 توسط حمید عسکری تأسیس شده ، قصد دارد موسیقی کرال ایران را اعتلا ببخشد .
به همین منظور سرشار از قطعات محلی ، نیایشی آکپالا به زبان فارسی و توجه به آثار کرال آهنگسازان کلاسیک جهان است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
آموزش عالی
کسب و کار
1397/11/30
> رئیس دانشگاه علم و صنعت دیپلماسی علمی را مهمترین راهکار برای برون رفت از جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران دانست و گفت : در صورتیکه مشکلات بودجه ای این فعالیت ها رفع شوند ، می توان از آن به عنوان راهکاری جدی برای رفع بحران اقتصادی کشور نام برد .
> دکتر جبارعلی ذاکری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ، ضمن بیان این مطلب به برنامه های بین المللی دانشگاه علم و صنعت برای سال 98 اشاره کرد و گفت : به اعتقاد من در سال پیش رو ، اگر نگاه اصولی به دانشگاه ها صورت بگیرد این مراکز می توانند در روابط بین المللی نقش آفرینی بسیار مؤثرتری ایفا کنند ، بر این اساس اگر توجه جدی در استفاده از توانمندی دانشگاه ها در عرصه فعالیت های بین المللی صورت بگیرد ، سال آینده دیپلماسی علمی فعال تری خواهیم داشت .
وی در ادامه تصریح کرد : در شرایطی که دیپلماسی علمی دانشگاه های ما فعال تر باشد ، می توانیم در تغییر وضعیت فعلی کشور که می توان از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد کرد ، مؤثر باشیم و راهکارهای برون رفت از این وضعیت را از درون دانشگاه ها و مراکز علمی بیابیم .
بنابراین پیش بینی می کنم که این نقش آفرینی در سال آینده به خوبی صورت بگیرد .
رئیس دانشگاه علم و صنعت همچنین در خصوص چالش های پیش روی فعالیت های بین المللی دانشگاه ها نیز گفت : دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز همانند سایر مراکز کشور ، با چالش کمبود بودجه مواجه هستند و این چالش در حوزه فعالیت های بین المللی بسیار بارزتر است .
با توجه به اینکه در روزهای تدوین بودجه سال آینده هستیم امیدواریم نمایندگان مجلس وضعیت بهتری برای بودجه سال آینده این مراکز لحاظ کنند .
دکتر ذاکری همچنین خاطرنشان کرد : در حال حاضر محدودیت های ما برای توسعه فعالیت های علمی با کشورهایی که ارتباطات سیاسی خوبی داریم در زمینه های تعامل ، رفت و آمدهای علمی کمتر است ، اما بیشترین مشکلی که ما آن مواجه هستیم در حوزه انتقال ارز و تبادلات مالی است که این مشکل نیز با توجه به حجم مبادلات ارزی دانشگاه های کشور با دانشگاه های خارجی قابل حل می باشد؛ همچنان که تاکنون نیز توانستیم این مشکلات را رفع کنیم .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
بهار
1397/11/30
> گروه جامعه : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت : کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1398 از امروز سه شنبه 30 بهمن ماه روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان می توانند تا ساعت 24 روز پنج شنبه 2 اسفند ماه نسبت به دریافت پرینت کارت آزمون ورود به جلسه اقدام کنند .
> دکتر حسین توکلی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد : ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 در 7 گروه آزمایشی و 245 کد رشته امتحانی برای پذیرش دانشجو در دوره های روزانه نوبت دوم (شبانه) ، دانشگاه آزاد ، پیام نور ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و پردیس های خودگردان دانشگاه ها از امروز سه شنبه 6 آذر در سایت سازمان سنجش آغاز شد و با توجه به مهلت تمدید شده روز پنج شنبه 15 آذر 97 به پایان رسید .
وی ادامه داد : در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 98 تعداد 196 هزار و 437 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 112 هزار و 57 نفر مرد و ما بقی زن هستند .
از مجموع 196 هزار و 437 داوطلب ، 117 هزار و 517 داوطلب در گروه علوم انسانی ، 17 هزار و 479 نفر در گروه علوم پایه ، 34 هزار و 64 نفر در گروه فنی و مهندسی ، 10 هزار و 485 نفر در گروه کشاورزی ، 9 هزار و 884 نفر در گروه هنر ، 2 هزار و 99 نفر در گروه دامپزشکی و 4 هزار و 330 نفر در گروه آزمایشی زبان شرکت کردند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد : آمار داوطلبان ثبت نام کننده در دوره ی دکتری سال 98 نسبت به سال گذشته 38 هزار و 267 نفر کمتر شده است .
توکلی ادامه داد : بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 1398 در 7 گروه آموزشی و 245 کد رشته امتحانی در روز جمعه 3 اسفند ماه در حوزه های امتحانی مربوط برگزار خواهد شد .
وی اضافه کرد : پس از برگزاری آزمون کارنامه حاوی نمرات خام ، تراز ، نمره کل و سایر اطلاعات دیگر در هفته آخر فروردین ماه سال 1398 در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد : داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 1398 می توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند و با توجه به کد رشته محل های انتخابی و حد نصاب نمره سنجش عمومی که با هماهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو تعیین می شود ، با توجه به سهمیه ، داوطلب به منظور شرکت در مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش که در دانشگاه صورت می گیرد مانند سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری حاضر خواهد شد .
وی ادامه داد : در نهایت پس از اعلام نتیجه مراحل گزینش از سوی دانشگاه ها به سازمان سنجش ، نمره کل نهایی هر داوطلب محاسبه و فهرست پذیرفته شدگان نهایی داوطلب استخراج و اعلام خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
کسب و کار
1397/11/30
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت : کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1398 از امروز سه شنبه 30 بهمن ماه روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان می توانند تا ساعت 24 روز پنج شنبه 2 اسفند ماه نسبت به دریافت پرینت کارت آزمون ورود به جلسه اقدام کنند .
> دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا ، ضمن اعلام این خبر اظهار کرد : ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 در 7 گروه آزمایشی و 245 کد رشته امتحانی برای پذیرش دانشجو در دوره های روزانه نوبت دوم (شبانه) ، دانشگاه آزاد ، پیام نور ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و پردیس های خودگردان دانشگاه ها از امروز سه شنبه 6 آذر در سایت سازمان سنجش آغاز شد و با توجه به مهلت تمدید شده روز پنج شنبه 15 آذر 97 به پایان رسید .
وی ادامه داد : در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 98 تعداد 196 هزار و 437 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 112 هزار و 57 نفر مرد و ما بقی زن هستند .
از مجموع 196 هزار و 437 داوطلب ، 117 هزار و 517 داوطلب در گروه علوم انسانی ، 17 هزار و 479 نفر در گروه علوم پایه ، 34 هزار و 64 نفر در گروه فنی و مهندسی ، 10 هزار و 485 نفر در گروه کشاورزی ، 9 هزار و 884 نفر در گروه هنر ، 2 هزار و 99 نفر در گروه دامپزشکی و 4 هزار و 330 نفر در گروه آزمایشی زبان شرکت کردند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد : آمار داوطلبان ثبت نام کننده در دوره ی دکتری سال 98 نسبت به سال گذشته 38 هزار و 267 نفر کمتر شده است .
توکلی ادامه داد : بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 1398 در 7 گروه آموزشی و 245 کد رشته امتحانی در روز جمعه 3 اسفند ماه در حوزه های امتحانی مربوط برگزار خواهد شد .
وی اضافه کرد : پس از برگزاری آزمون کارنامه حاوی نمرات خام ، تراز ، نمره کل و سایر اطلاعات دیگر در هفته آخر فروردین ماه سال 1398 در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد : داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 1398 می توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند و با توجه به کد رشته محل های انتخابی و حد نصاب نمره سنجش عمومی که با هماهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو تعیین می شود ، با توجه به سهمیه ، داوطلب به منظور شرکت در مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش که در دانشگاه صورت می گیرد مانند سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری حاضر خواهد شد .
وی ادامه داد : در نهایت پس از اعلام نتیجه مراحل گزینش از سوی دانشگاه ها به سازمان سنجش ، نمره کل نهایی هر داوطلب محاسبه و فهرست پذیرفته شدگان نهایی داوطلب استخراج و اعلام خواهد شد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
وطن امروز
1397/11/30
> مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز از تجلیل از 59 نخبه برتر کشور در پنجاه و ششمین سال اعطای جایزه این بنیاد در روز پنجم اسفندماه خبر داد.
> مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز از تجلیل از 59 نخبه برتر کشور در پنجاه و ششمین سال اعطای جایزه این بنیاد در روز پنجم اسفندماه خبر داد .
حیدر ارشدی با اعلام این خبر گفت : همایش پنجاه و ششمین سال اعطای جایزه بنیاد البرز به منظور تجلیل از 59 نفر از دانشمندان ، مخترعان ، دانشجویان و طلاب علوم دینی برتر در سطح ملی طی مراسمی با حضور دکتر خاموشی ، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و دیگر مسؤولان کشوری ، رؤسا و اساتید دانشگاه و شخصیت های علمی و فرهنگی روز یکشنبه پنجم اسفند از ساعت 9 صبح در سالن سوره حوزه هنری برگزار می شود .
جشنواره ملی دستاوردها و توانمندسازی های دانشگاه پیام نور دیروز به میزبانی دانشگاه پیام نور استان گلستان آغاز به کار کرد .
ناصر محمدی ، مدیرکل فرهنگی دانشگاه پیام نور در افتتاحیه این جشنواره با عنوان اینکه برای نخستین بار 3 جشنواره «حرکت» ، «رویش» و «نشریات» با هم ادغام و طی 3 روز در استان گلستان برگزار می شود ، اظهار داشت : جشنواره رویش مربوط به کانون های فرهنگی و هنری ، جشنواره حرکت مربوط به انجمن های علمی و جشنواره نشریات هم در زمینه نشریه های فعال فرهنگی کشور است که در قالب دستاوردهای دانشجویی با هم رقابت می کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
بهار
1397/11/29
> گروه جامعه : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از نام نویسی بیش از 347 هزار داوطلب برای شرکت در کنکور 98 خبر داد و گفت : ثبت نام تا پنج شنبه دوم اسفند ادامه دارد .
> دکتر حسین توکلی با بیان این مطلب اظهار کرد : ثبت نام برای شرکت در کنکور سراسری سال 98 جهت پذیرش در رشته های با آزمون دوره های روزانه ، شبانه ، نیمه حضوری ، مجازی ، پردیس های خودگردان دانشگاه ها ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه های غیر دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین ظرفیت مازاد دانشگاه ها و رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از روز چهارشنبه 24 بهمن از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و روز پنجشنبه 2 اسفند 97 پایان می پذیرد .
وی با تاکید بر اینکه پذیرش در هر یک از رشته ها بر اساس نمره کنکور و سوابق تحصیلی همانند کنکور سال گذشته انجام می گیرد ، گفت : دفترچه راهنمای ثبت نام همزمان با آغاز نام نویسی ، روی سایت سازمان سنجش منتشر شده و کلیه داوطلبان علاقه مند به تحصیل می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و مطالعه دقیق اطلاعیه ثبت نام و دفترچه راهنمای مربوطه در صورت واجد شرایط بودن ، نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند .
همچنین کلیه داوطلبان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مطابق شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراسری 98 باشند .
به گفته وی ، تا ساعت 8 صبح امروز دوشنبه 29 بهمن ، تعداد 347 هزار و 956 داوطلب برای شرکت در کنکور ثبت نام کرده اند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد : داشتن یکی از مدارک تحصیلی شامل دیپلم نظام آموزشی جدید 6 3 3 ، دیپلم دوره چهارساله نظام آموزشی قدیم ، مدرک پیش دانشگاهی ، مدرک کاردانی (فوق دیپلم) الزامی است و داوطلبان باید این مدارک را تا 31 شهریور 98 اخذ کنند .
به گفته وی ، کسانی که با مدرک کاردانی (پزشکی یا غیر پزشکی) در این آزمون شرکت می کنند ، باید تعهدات قانونی خود را گذرانده باشند .
همچنین کسانی که دو مدرک دیپلم دارند ، در صورت تمایل برای اعمال سوابق تحصیلی می توانند از دیپلمی که متناسب با گروه آزمایشی مورد علاقه است ، استفاده کنند .
هر داوطلب بدون در نظر گرفتن نوع مدرک تحصیلی نظام آموزشی (دیپلم نظام آموزشی جدید یا دیپلم نظام آموزشی قدیمی یا مدرک پیش دانشگاهی) می تواند در یکی از گروه های آزمایشی علوم تجربی ، علوم انسانی ، علوم ریاضی ، زبان و هنر شرکت کند .
مشاور عالی سازمان سنجش گفت : هر داوطلب می تواند در صورت تمایل علاوه بر شرکت در گروه های آزمایشی اصلی در یکی از دو گروه های آزمایشی هنر یا زبان یا هر دو گروه آزمایشی هنر و زبان شرکت کند .
همچنین هزینه ثبت نام در این آزمون به صورت اینترنتی و با کارت های عضو شبکه بانکی شتاب از داوطلب اخذ می شود .
هزینه ثبت نام 275 هزار ریال (27 هزار و 500 تومان) است که پس از پرداخت شماره سریال اعتباری 12 رقمی به داوطلب داده می شود .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد : در صورتی که داوطلب در گروه های آزمایشی دوم یا سوم شرکت کند ، موظف است 275 هزار ریال دیگر به عنوان وجه ثبت نام در گروه آزمایشی دوم و 275 هزار ریال دیگر به عنوان وجه ثبت نام در گروه آزمایشی سوم پرداخت کند .
کسانی که علاقه دارند در زمان انتخاب رشته (پس از اعلام نتیجه اولیه) رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی را انتخاب کنند ، نیز باید مبلغ 138 هزار ریال دیگر به عنوان هزینه ثبت نام پرداخت کنند و شماره سریال 10 رقمی دریافت کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
بهار
1397/11/29

وی ادامه داد : کارت شرکت در آزمون سراسری از روز 10 تیر 98 بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان ضرورت دارد از 10 تا 12 تیرماه 98 با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند .
برای داوطلبانی که متقاضی ثبت نام در یک ، دو یا سه گروه آزمایشی هستند به همان ترتیب دو یا سه کارت ورود به آزمون صادر می شود .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه آزمون سراسری سال 98 در روزهای پنجشنبه و جمعه 13 و 14 تیرماه 98 در حوزه های امتحانی مربوطه برگزار می شود ، گفت : پس از تصحیح اوراق؛ نتایج اولیه آزمون سراسری سال 98 به صورت کارنامه و در دهه دوم مردادماه 98 بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود .
توکلی در پایان با بیان اینکه نتیجه نهایی کنکور در نیمه دوم شهریورماه 98 اعلام می شود ، گفت : داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته می شوند ، می توانند در مهلت تعیین شده و با توجه به ظرفیت ها ، رشته های خود را انتخاب کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
صبا
1397/11/30
> دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با همکاری دو مجموعه فرهنگی هنری ، دو کارگاه بین المللی در شهرهای کرمان و کاشان و یک کارگاه پژوهشی در تهران برگزار می کند .
> به گزارش صبا ، به نقل از روابط عمومی جشنواره ، دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با توجه به حمایت از دانشجویان شهرستان و همکاری دو مجموعه فرهنگی هنری ، دو کارگاه بین المللی در شهرهای کرمان و کاشان و یک کارگاه پژوهشی در تهران برگزار می کند .
کارگاه «پانتومیم» توسط پینار اَلِو با همکاری دفتر انجمن علمی دانشجویی بازیگری_کارگردانی دانشکده هنر و معماری دانشگاه باهنر کرمان روزهای 11 تا 15 اسفند 1397 و کارگاه «در جست وجوی دلقک درون» توسط دومینیک دوپو وودویل با همکاری خانه تئاتر کاشان و مرکز فرهنگی اقامتی منوچهری روزهای 5 تا 12 اسفند 1397 برگزار خواهد شد .
همچنین در راستای نگاه پژوهشی این دوره از جشنواره ، کارگاه «تمرین پژوهش درباره ی دیوار و دیوار چهارم» توسط عباس جمالی (کارگردان ، نویسنده و بازیگر) به مدت 8 جلسه در شهر تهران برگزار خواهد شد .
علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام هریک از این کارگاه ها به سامانه اینترنتی جشنواره به آدرس www .
iiutf .
ir و یا شبکه های اجتماعی جشنواره مراجعه کنند .
بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1398 به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در بخش های مختلف الف : مناطق «تئاتر صحنه» و ب : سراسری و بین المللی «تئاتر صحنه» ، «تجربه های اجرا» ، «نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبررادی) ، «پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی)» ، «ترجمه نمایشنامه» ، «عکس ، پوستر و تیزر» ، «غیر رقابتی» ، «کارگاه ها و درس گفتارها» ، «مدرسان» ، «جشنواره جشنواره ها» و «پایان نامه های برگزیده» ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار خواهد شد .
بخش تئاتر صحنه مناطق نیز نیمه اول اسفند ماه سال 1397 میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
فارغ التحصیلان دانشگاهی
آفتاب یزد
1397/11/30
> استاندار یزد در نشست بانوان فعال در حوزه اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به نقش زنان در توسعه عرصه های اقتصادی اشاره کرد و گفت : یکی از صاحبنظران مطرح دنیا ، دلایل اصلی پیشرفت کشور ژاپن را نقش آفرینی زنان و از سوی دیگر با تحلیلی نسبت به وضعیت خاورمیانه علت توسعه نیافتگی این منطقه را فراهم نبودن بسترهای فرهنگی برای کار و تلاش از سوی بانوان بیان می کند.
> استاندار یزد در نشست بانوان فعال در حوزه اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به نقش زنان در توسعه عرصه های اقتصادی اشاره کرد و گفت : یکی از صاحبنظران مطرح دنیا ، دلایل اصلی پیشرفت کشور ژاپن را نقش آفرینی زنان و از سوی دیگر با تحلیلی نسبت به وضعیت خاورمیانه علت توسعه نیافتگی این منطقه را فراهم نبودن بسترهای فرهنگی برای کار و تلاش از سوی بانوان بیان می کند .
محمدعلی طالبی افزود : مشکلات فرهنگی که برای ایفای نقش زنان در کشور وجود داشت به برکت انقلاب اسلامی و زمینه سازی برای ورود زنان به صحنه های مختلف حل شده است؛گرچه هم چنان دغدغه هایی وجود دارد اما فضای مناسبی ایجاد شده و بیش از هر زمان دیگری نیازمند نقش موثر زنان درتوسعه اقتصادی هستیم .
سپس مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یزد دراین نشست اظهار کرد : مدیریت در جامعه نقش بسیار بسزایی در توسعه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور و جامعه دارد .
محمدحسین ریاحی با تاکید بر اینکه زمانی که از جامعه به کانون گرم خانواده می رسیم نقش مدیریت خانواده در پیشرفت و موفقیت آن بسیار مهم و تاثیرگذار است ، افزود : امروز بحمدالله مدیریت خانواده در دستان زنان قرار دارد و آنها هم با درایت ، محبت و اولویت بندی این موضوع مهم را انجام می دهند .
این مقام مسئول تصریح کرد : از 22 هزار بانوی یزدی که آمادگی انجام کار را دارند ، نزدیک به 14 هزار نفر معادل 70 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و این موضوع نشان می دهد که امروز بانوان ما در سطح استان به سمت و سوی کسب علم و دانش پیش رفته اند و می توانند امروز در عرصه های اقتصادی و اشتغال فعالیت داشته باشند .
ارسال دیدگاه نام : ایمیل : دیدگاه : آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب ، توهین یا بی احترامی به اشخاص ، قومیت ها ، عقاید دیگران ، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است .
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می گردد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
کسب و کار
1397/11/30
> عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه 45 نظریه نوآورانه درحوزه علوم انسانی به ثبت رسیده است که 24 نظریه آن مربوط به چهار سال اخیر است ، عنوان کرد : برگزاری کرسی های ترویجی از چهار سال گذشته در دانشگاه های دولتی و یک سال هم در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده است و تاکنون 2600 کرسی ترویجی برگزار شده که در این کرسی ، 45 نظریه نوآورانه ثبت و تایید شده است .
> به گزارش کسب و کار نیوز ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسرو پناه در نخستین همایش تخصصی تعالی و تحول در علوم انسانی و آشنایی اساتید با روش اجرایی کرسی های ترویجی و نظریه پردازی که در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد ، اظهار کرد : اساتید در تالیف کتب درسی و برگزاری کرسی های ترویجی نقش اساسی دارند و باید متذکر شد که علوم انسانی حَکَمی را در دانشگاه پیاده سازی کنیم؛ حکمت در فرهنگ ما به معرفتی گفته می شود که مبتنی بر مبانی دینی است و باید نافع و کارآمد باشد .
وی با بیان اینکه کرسی های نظریه پردازی مربوط به اعضای هیأت علمی و اساتید است ، افزود : کرسی های آزاداندیشی مربوط به دانشجویان و زیر نظر وزارت علوم است .
باید از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره حمایت کرد .
دبیرخانه هیأت دو دسته از کرسی ها و نشست ها را حمایت و پشتیبانی می کند که به نام کرسی های نظریه پردازی و کرسی های ترویجی شناخته می شوند .
وی تصریح کرد : کلیه دانشگاه ها از سیستان و بلوچستان تا اصفهان برگزار کننده کرسی های آزاد اندیشی بودند و هر دانشگاهی که رئیس آن دغدغه این امر را داشته باشد کرسی های آزاد اندیشی در آن محل برگزار شده است .
خسروپناه گفت : فلسفه کرسی های علمی تخصصی بر خلاف کرسی های آزاد اندیشی و ترویجی است؛ کرسی علمی قصد دارد اندیشه را تولید و تبدیل به نظریه ها و نوآوری های بومی کند که از سوی اساتید مطرح می شود .
وی اضافه کرد : امروز باید مدارس عالی مهارتی شکل گیرد و رشته هایی ایجاد شود تا مهارت های عمومی را به جوانان بیاموزد و در این مدارس باید هنر اصیل ایرانی اسلامی آموزش داده شود تا جوانان علاوه بر کسب مهارت های جدید و کارآمد ، به دنبال هنرهای بی هویت نباشند .
معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد : در کشور 10 هزار عضو هیئت علمی انسانی ، حدود 500 استاد تمام دانشگاه ، 4500 استادیار و 4500 نفر مربی وجود دارد که باید برای این اساتید زمینه و میدان را باز کنیم تا بتوانند در کار خود رشد کنند .
خسروپناه با بیان اینکه چرا در کشور دانشکده های میان رشته ای وجود ندارد ، تاکید کرد : در کنار دانشکده های مختلفی که وجود دارد ، باید دانشکده هایی مانند دانشکده خانواده داشته باشیم تا بتوانیم از این طریق بر مشکلات و آسیب های اجتماعی که در جامعه شکل می گیرد را کنترل کنیم نظیر سایر کشورها که این امر مهم را تجربه کرده اند .
حجت الاسلام دکتر حسن خیری ، رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ادامه طی سخنانی اظهار کرد : تکلیف اساتید دانشگاه به عنوان مسئولان فرهنگی کشور این است که در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران با استفاده از چشم انداز و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ، رسالت خود را به درستی ایفا کنند و هدف اصلی این اقدامات علمی ، ایجاد تعالی و تحول فرهنگی در بین جوانان دانشگاهی است .
وی گفت : از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون آنچنان که شایسته است در زمینه تغییر و تحول اساسی برای تعالی علوم انسانی در کشور کاری انجام نشده و به جای عمل ، بیشتر حرف زده شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
کسب و کار
1397/11/30

رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در خصوص نخستین همایش تخصصی تعالی و تحول در علوم انسانی و آشنایی اساتید با روش اجرایی کرسی های ترویجی و نظریه پردازی ، خاطرنشان کرد : این همایش با هدف آشناسازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها با چیستی ، چرایی و چگونگی برگزاری کرسی های ترویجی نقد ، مناظره تخصصی و نظریه پردازی است که به همت معاونت فرهنگی دانشجویی (پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی) و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
کسب و کار
1397/11/30
> راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 97 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد .
> به گزارش کسب و کار نیوز ، نتایج مقطع کارشناسی ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 97 دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www .
azmoon .
net قابل مشاهده است .
پذیرفته شدگان همه رشته ها باید شخصاً در روزهای سه شنبه 30 بهمن ماه و چهارشنبه اول اسفند ماه با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www .
sanjesh .
iau .
ac .
ir و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau .
ac .
ir درج شده است ، مراجعه کنند .
پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات ، تهران مرکزی ، تهران جنوب ، تهران شمال ، پزشکی تهران ، الکترونیکی ، تهران شرق ، بروجرد ، سنندج ، خوراسگان ، نجف آباد ، تبریز ، کرج ، قم ، پرند ، شیراز ، مشهد ، همدان ، اراک و شهرری برای اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدها به شرح ذیل مراجعه کنند : علوم و تحقیقات به آدرس www .
srbiau .
ac .
ir اراک به آدرس www .
iau .
arak .
ac .
ir تهران مرکزی به آدرس www .
iauctb .
ac .
ir تهران جنوب به آدرس www .
azad .
ac .
ir پزشکی تهران به آدرس www .
iautmu .
ac .
ir تهران شمال به آدرس www .
iau tnb .
ac .
ir الکترونیکی به آدرس www .
iauec .
ac .
ir تهران شرق به آدرس www .
iauet .
ac .
ir اصفهان (خوراسگان) به آدرس www .
register .
khuisf .
ac .
ir یادگار امام خمینی (ره) شهرری به آدرس www .
iausr .
ac .
ir نجف آباد به آدرس http : //rs .
iaun .
ac .
ir سنندج به آدرس www .
iausdj .
ac .
ir تبریز به آدرس www .
iaut .
ac .
ir کرج به آدرس www .
kiau .
ac .
ir قم به آدرس www .
qom iau .
ac .
ir پرند به آدرس www .
piau .
ac .
ir بروجرد به آدرس www .
iaub .
ac .
ir شیراز به آدرس www .
iaushiraz .
ac .
ir مشهد به آدرس www .
mshdiau .
ac .
ir همدان به آدرس ww .
iauh .
ac .
ir عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .
با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ، مجوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ، مدارک لازم برای ثبت نام در این دوره شامل : اص
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
کسب و کار
1397/11/30
ل مدرک کاردانی مورد تأیید مؤسسات آموزش عالی معتبر و یک برگ تصویر آن و یا گواهی اتمام دوره کاردانی مورد تأیید مؤسسات آموزش عالی معتبر و یا اداره کل تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش و ریز نمرات دوره کاردانی به منظور معادل سازی واحدهای درسی ، اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از تمامی صفحات (اصل شناسنامه برای تطبیق است) ، اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی ، شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ (برای برادران مشمول 12 قطعه) ، مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران را مشخص کند و تکمیل و ارائه سایر فرم های درخواست ثبت نام که توسط واحد دانشگاهی در اختیار پذیرفته شدگان قرار داده می شود ، از جمله مدارک لازم برای ثبت نام است .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
روزنامه فرهیختگان
1397/11/30
> واحد مشهد : عبدالحسین خسروپناه روزگذشته در نخستین همایش تخصصی تعالی و تحول در علوم انسانی و آشنایی استادان با روش اجرایی کرسی های ترویجی و نظریه پردازی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد ، گفت : «کرسی های نظریه پردازی مربوط به اعضای هیات علمی و استادان و کرسی های آزاداندیشی مربوط به دانشجویان و زیر نظر وزارت علوم است.
> واحد مشهد : عبدالحسین خسروپناه روزگذشته در نخستین همایش تخصصی تعالی و تحول در علوم انسانی و آشنایی استادان با روش اجرایی کرسی های ترویجی و نظریه پردازی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد ، گفت : «کرسی های نظریه پردازی مربوط به اعضای هیات علمی و استادان و کرسی های آزاداندیشی مربوط به دانشجویان و زیر نظر وزارت علوم است .
» او افزود : «دبیرخانه هیات حمایت از کرسی ها دو دسته از نشست ها را پشتیبانی می کند که به نام کرسی های نظریه پردازی و کرسی های ترویجی شناخته می شوند .
» معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه برگزاری کرسی های ترویجی از چهار سال قبل در دانشگاه های دولتی و یک سال قبل در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده است ، اظهار کرد : «تاکنون دو هزار و 600 کرسی ترویجی برگزار شده که از این میان 45 نظریه نوآورانه ثبت و تایید شده است .
» خسروپناه با بیان اینکه همه دانشگاه ها از سیستان و بلوچستان تا اصفهان برگزارکننده کرسی های آزاداندیشی بوده اند ، افزود : «هر دانشگاهی که رئیس آن دغدغه این امر را داشته ، کرسی های آزاداندیشی در آنجا برگزار شده است .
» او نقش استادان را در تعالی و تحول در علوم انسانی مهم خواند و گفت : «استادان در تالیف کتب درسی و برگزاری کرسی های ترویجی نقش اساسی دارند .
» رئیس دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره با تاکید بر اینکه علوم انسانی حکمی را در دانشگاه پیاده سازی کنیم ، گفت : «حکمت در فرهنگ ما به معرفتی گفته می شود که مبتنی بر مبانی دینی است و باید نافع و کارآمد باشد . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
بودجه دانشگاه
جمهوری اسلامی
1397/11/30
> با مشاهده این آمار سرتان سوت خواهد کشید ! محمد کاظم کوهیآمریکایی ها مبلغ غیر قابل تصور 1.
> با مشاهده این آمار سرتان سوت خواهد کشید ! محمد کاظم کوهیآمریکایی ها مبلغ غیر قابل تصور 1 .
4 میلیارد دلار را فقط در سال گذشته به ترویج علم در دانشگاه هاروارد اهدا کردند .
استنفورد و کلمبیا با 1 .
1 میلیارد دلار در جایگاه های بعدی اند .
در مجموع به ده دانشگاه اول ، تنها طی یک سال بیش از 8 .
5 میلیارد دلار اهدا شده است ، با دلار 11 هزار تومانی که حساب کنیم به تومان می شود : 93,500,000,000,000 یعنی 93 هزار میلیارد تومانتازه این عدد مربوط به ده دانشگاه اول است و بقیه را که حساب کنیم بیشتر هم می شود؛ کل مبالغ اهدایی به دانشگاه های آمریکایی در سال 2018 میلادی به گفته statista مبلغ 46 .
73 میلیارد دلار بوده .
به تومان می شود : 514,030,000,000,000 یعنی 514 هزار میلیارد تومانتازه تر ، این عدد فقط مربوط به یک سال است و اگر مبالغ اهدایی برای ترویج علم و پیشرفت دانش و تکنولوژی در دهه های اخیر را حساب کنیم به مبالغ گزاف تری می رسیم .
تازه ترتر( ! ) ، این مبالغ جدا از بودجه دانشگاه ها ، شهریه های دریافتی از دانشجویان و گرنت های اهدایی به اساتید و مراکز علمی و پژوهشی ست .
همه را که با هم جمع بزنیم و کل مبالغی که صرف توسعه علمی می شود را جمع کنیم ، سرمان بیشتر سوت خواهد کشید .
رشد علم بدون هزینه دادن میسر نمی شود و این نمونه ، تنها یکی از علت های رشد علم در آمریکا را نشان می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی
روزنامه فرهیختگان
1397/11/30
> واحد اسلامشهر : کارگاه «سواد فرهنگی» ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ، به صورت حضوری و مجازی در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.
> واحد اسلامشهر : کارگاه «سواد فرهنگی» ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ، به صورت حضوری و مجازی در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد .
در این کارگاه آموزشی که به همت پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و با همکاری واحد اسلامشهر و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد؛ بیش از 50 نفر از کارکنان و اعضای هیات علمی واحدهای استان تهران به صورت حضوری و بیش از 900 نفر از سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به صورت مجازی و آنلاین حضور یافتند .
تاریخچه سواد فرهنگی ، دیدگاه های موجود در حوزه سواد فرهنگی ، فرهنگ و رسانه و تاثیر آن بر سواد فرهنگی ، سواد فرهنگی و جامعه دانشگاهی ، اهمیت و ضرورت سواد فرهنگی ، تعاریف ، چیستی و چرایی آن از سرفصل های این دوره آموزشی بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فرصت امروز
1397/11/30
> نشست مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه های منطقه 4 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، با بررسی چالش ها و مشکلات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و با محوریت ارائه خدمات اینترنت بیسیم در دانشگاه ها ، امروز 25 دیماه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد .
گفتنی است در این نشست ، دکتر مرتضی محمدی .
> نشست مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه های منطقه 4 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، با بررسی چالش ها و مشکلات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و با محوریت ارائه خدمات اینترنت بیسیم در دانشگاه ها ، امروز 25 دیماه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد .
گفتنی است در این نشست ، دکتر مرتضی محمدی زنجیره ، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، به عنوان دبیر جدید کمیته فناوری اطلاعات منطقه 4 کشوری و دکتر عفیفه فریدونی ، مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی قم به عنوان قائم مقام دبیر این کمیته ، انتخاب شد .
1
فهرست