وزارت علوم - خبرگزاري ها 25 ارديبهشت 98
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت 14:30
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
9687546 12:55 باشگاه خبرنگاران
روساي آموزش عالي
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روساي موسسه يا سازمان وابسته
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
ایسنا
1398/02/24
14:44
> معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد : خوشبختانه با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته ، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده است .
> به گزارش ایسنا ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری (عتف) که صبح سه شنبه برگزار شد ، با تاکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت : همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه های مختلف اجرایی انجام می شود ، اما به دلیل عدم وجود نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری ، آثار و برون داد این پژوهش ها در شاخص های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی خورد .
وی افزود : حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات ده ها پژوهش در دستگاه های مختلف انجام شده باشد ، اما به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش ، این پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند .
معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور ، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی و اظهار کرد : اصل این پیشنهاد خوب است ، اما با توجه به نظرات اعضای جلسه ، لازم است مجدداً در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه های اجرایی ذی ربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود .
جهانگیری ادامه داد : در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون مند بودن این پیشنهاد نیز موردنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه های قانونی دستگاه های اجرایی نباشد ، بلکه زمینه را برای ارتقا و بهبود برنامه های پژوهشی دستگاه ها مهیا سازد .
وی در ادامه با بیان اینکه «امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور ، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم» ، خاطرنشان کرد : باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقا بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود .
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند ، خاطر نشان کرد : لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی ، ارتقا دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند .
جهانگیری همچنین با اشاره به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد : خوشبختانه با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته ، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در دستگاه های اجرایی صرفه جویی شود ، منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود .
در این جلسه که وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، رئیس دانشگاه تهران ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز حضور داشتند ، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت های ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
ایسنا
1398/02/24
14:44

مسعود برومند همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمان بندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضا جلسه ، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه های ذی ربط ، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
افکار
1398/02/24
15:44
> معاون اول رئیس جمهور گفت : با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده است .
> به گزارش افکارنیوز ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری (عتف) که پیش از ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست وی برگزار شد ، با تاکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت : همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه های مختلف اجرایی انجام می شود اما به دلیل عدم وجود نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری ، آثار و برون داد این پژوهش ها در شاخص های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی خورد .
وی افزود : حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات ده ها پژوهش در دستگاه های مختلف انجام شده باشد اما به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش ، این پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند .
معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور ، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت : اصل این پیشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای جلسه ، لازم است مجددا در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود .
جهانگیری ادامه داد : در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه های قانونی دستگاه های اجرایی نباشد بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه های پژوهشی دستگاه ها مهیا سازد .
وی با بیان اینکه امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور ، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم ، خاطرنشان کرد : باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود .
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند ، اظهار داشت : لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی ، ارتقاء دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند .
جهانگیری همچنین با اشاره به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد : خوشبختانه با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در دستگاه های اجرایی صرفه جویی شود ، منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود .
در این جلسه که وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، رئیس دانشگاه تهران ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاه های اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند ، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت های ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
افکار
1398/02/24
15:44

برومند همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمان بندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضاء جلسه ، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه های ذیربط ، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
ایستانیوز
1398/02/24
15:04
> ایستانیوز : جلسه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری (عتف) پیش از ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد .
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت : همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاههای مختلف اجرایی انجام می شود اما بدلیل عدم وجود نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری ، آثار و برون داد این پژوهش ها در شاخص های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی خورد .
معاون اول رییس جمهور افزود : حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات دهها پژوهش در دستگاههای مختلف انجام شده باشد اما بدلیل عدم وجود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش ، این پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند .
جهانگیری با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور ، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت : اصل این پیشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای جلسه ، لازم است مجددا در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاههای اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود .
معاون اول رییس جمهور ادامه داد : در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه های قانونی دستگاههای اجرایی نباشد بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه های پژوهشی دستگاهها مهیا سازد .
جهانگیری با بیان اینکه امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور ، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم ، خاطرنشان کرد : باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود .
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند ، اظهار داشت : لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی ، ارتقاء دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند .
وی همچنین با اشاره به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد : خوشبختانه با تلاش هایی که طی سالهای اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در دستگاههای اجرایی صرفه جویی شود ، منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود .
در این جلسه که وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، رییس دانشگاه تهران ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاههای اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند ، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت های ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
ایستانیوز
1398/02/24
15:04

برومند همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمانبندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضاء جلسه ، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاههای ذیربط ، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
ایرنا
1398/02/24
14:02
> تهران ایرنا معاون اول رییس جمهوری گفت : با تلاش های انجام شده در سال های اخیر میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافت ، اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسید .
> به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری ، «اسحاق جهانگیری» امروز سه شنبه در جلسه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری (عتف) که به ریاست وی برگزار شد ، به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور اشاره کرد و افزود : با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته است .
وی تاکید کرد : اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در دستگاه های اجرایی صرفه جویی شود ، منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور تاکید کرد .
معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت : همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه های مختلف اجرایی انجام می شود اما به دلیل فقدان نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری ، آثار و برون داد این پژوهش ها در شاخص های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی خورد .
جهانگیری یادآور شد : حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات دهها پژوهش در دستگاه های مختلف انجام شده باشد اما بدلیل نبود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش ، این پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند .
وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور قدردانی کرده و این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد .
وی خاطرنشان کرد : اصل این پیشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای جلسه ، لازم است مجددا در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود .
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد : در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه های قانونی دستگاه های اجرایی نباشد بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه های پژوهشی دستگاه ها مهیا سازد .
جهانگیری با بیان این که امروز پس از اجرای 6 برنامه توسعه در کشور ، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم ، خاطرنشان کرد : باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود .
وی با تاکید بر این که توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند ، اظهار داشت : لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی ، ارتقاء دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند .
در این جلسه که «برومند» وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، رییس دانشگاه تهران ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاه های اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند ، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت های ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
ایرنا
1398/02/24
14:02

وی همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمانبندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضاء جلسه ، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه های ذیربط ، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود .
سیام*3061** 1336 انتهای پیام /* برچسب ها سیاسی دولت جهانگیری نفت.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
ایکنا
1398/02/24
22:41
> گروه اجتماعی ــ استاندار چهارمحال و بختیاری گفت : در نشستی که با معاون وزیر علوم برگزار شد ، تکمیل دانشکده های فنی و مهندسی و منابع طبیعی بروجن پیگیری شد .
> به گزارش ایکنا از چهارمحال و بختیاری ، به نقل از روابط عمومی استانداری ، اقبال عباسی روز دوشنبه با اعلام این خبر ، اظهار کرد : در نشست با مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه شهرکرد نیز حضور داشتند رفع مشکلات تکمیل دانشکده بروجن پیگیری شد .
وی ادامه داد : هم اینک دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده منابع طبیعی بروجن دارای پیشرفت فیزیکی 80 درصدی است اما برای تکمیل این ساختمان به تمدید موافقت اصولی نیاز است که در این نشست در حضور معاون وزیر علوم مطرح شد .
عباسی تصریح کرد : با صدور مجوز قطعی دانشکده و تکمیل ساختمان تلاش می شود تا برای مهرماه امسال مجوز رشته و جذب دانشجو گرفته شود .
استاندار چهارمحال و بختیاری ، اعتبار موردنیاز برای تکمیل این دانشکده را از ردیف اعتبارات ملی دانست و گفت : با دریافت مجوز قطعی اعتبار موردنیاز به این طرح تخصیص می یابد .
یادآور می شود ، موافقت اصولی برای راه اندازی دانشکده بروجن از سال 85 صادر شده است ، پس از آن در سال 90 عملیات اجرایی این طرح آغاز شد و از آنجا که موافقت اصولی این طرح در سال 94 به اتمام رسیده بود ، تداوم اجرای این طرح با مشکل مواجه شد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
ایرنا
1398/02/24
16:45
> تهران ایرنا قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه مرکزی گفت : دانشگاه شریف در چهار سال گذشته در جذب نخبگان ایرانی مقیم خارج موفق بوده و سالانه 15 نفر از بهترین دانش آموختگان ایرانی مقیم خارج از دانشگاه های تراز اول بین المللی را جذب کرده است .
> به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، عبدالرضا باقری امروز (سه شنبه) در حاشیه جلسه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، گفت : عملکرد موفق دانشگاه صنعتی شریف در جذب دانش آموختگان دانشگاه های تراز اول دنیا ، سبب رشد علمی این دانشگاه در سال های اخیر شده است .
قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد : این آمار بیانگر وجود جاذبه های بالا در دانشگاه صنعتی شریف و اهتمام ارزشمند مسئولان این دانشگاه در جذب نخبگان است .
قائم مقام وزیر علوم یادآور شد : دانشگاه شریف به طور متوسط سالی 25 نفر را به عنوان عضو هیات علمی جذب کرده که این موضوع نشان دهنده موفقیت و حرکت رو به جلوی این دانشگاه مطابق با برنامه های راهبردی خود و در راستای برنامه های مصوب هیات امنا و سیاست و اسناد ملی است .
وی افزود : دانشگاه شریف در سال های اخیر در حوزه هایی مانند فناوری و نوآوری بسیار موفق بوده و به طور طبیعی جذب و حضور دانش آموختگان بهترین دانشگاه های بین المللی ، سبب تحولات علمی خوبی در این دانشگاه صنعتی می شود .
**دانشگاه ها در جذب هیات علمی اختیار تام دارندمحمدعلی کی نژاد ، رئیس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ، با اشاره به میزان استقلال دانشگاه ها در جذب اساتید گفت : دانشگاه ها در جذب اعضای هیات علمی استقلال کامل و اختیار تام دارند و هیات اجرایی جذب دانشگاه ها که متشکل از 7 تا 9 نفر هستند می توانند با بررسی پرونده ها و بر اساس معیارهایی که درفراخوان مشخص شده است اقدام به جذب عضو هیات علمی کنند .
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد؛ ما در جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها وارد محتوی و جزییات نمی شویم و تنها به بررسی مدارک می پردازیم و در صورت کامل بودن مدارک ، جذب عضو هیات علمی را تایید می کنیم .
دکتر کی نژاد افزود : دانشگاه ها اختیارات تام دارند ، ما تنها نظارت می کنیم و هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی حق دخالت در جذب هیات علمی را ندارد .
رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نحوه تعیین سرانه استاد به دانشجو گفت : این عدد در برنامه های پنج ساله کشور توسط مجلس شورای اسلامی تعیین و تصویب می شود و به عنوان مثال برای برنامه ششم توسعه این نسبت 1 به 18 است و دانشگاه ها بر مبنای آن می توانند برنامه ریزی کرده و اقدام به جذب عضو هیات علمی کنند .
**تعامل مثبت دانشگاه با هیات مرکزی جذب محمدرضا رضوان طلب دبیر هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم نیز در ادامه گفت : میزان و نحوه تعامل دانشگاه صنعتی شریف با هیات جذب مرکزی وزارت علوم بسیار مثبت بوده و روند منظمی داشته است .
این دانشگاه همواره پاسخگو بوده و فرآیندها را به صورت منظم و دقیق اجرا کرده است .
وی افزود : بر اساس اصل اعمال ماده 20 قانون رسیدگی به شکایات ، دانشگاه ها موظف هستند به بررسی شکایات پرداخته و پاسخگو باشند .
متاسفانه بسیاری از دانشگاه ها از این موضوع امتناع می کنند ، اما دانشگاه صنعتی شریف همواره پاسخگو بوده و با تشکیل جلسات مختلف به بررسی و تجدید نظر پرونده ها پرداخته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
ایرنا
1398/02/24
16:45

دانام**9465**1584 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه شریف جذب اعضای هیات علمی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
واحد مرکزی خبر
1398/02/24
15:12
> به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف؛ دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت ممیزه مرکزی در حاشیه جلسه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم گفت : دانشگاه صنعتی شریف در جذب اعضای هیات علمی بسیار موفق عمل کرده است.
> به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف؛ دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت ممیزه مرکزی در حاشیه جلسه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم گفت : دانشگاه صنعتی شریف در جذب اعضای هیات علمی بسیار موفق عمل کرده است .
وی گفت : این دانشگاه در 4 سال گذشته در جذب نخبگان ایرانی مقیم خارج خیلی بسیار موفق بوده ، به طوری که توانسته است به طور متوسط سالی 15 نفر از بهترین فارغ التحصیلان ایرانی مقیم خارج که در دانشگاه های تراز اول بین المللی تحصیل نموده اند را جذب کند .
دکتر باقری خاطرنشان کرد : این آمار بیانگر وجود جاذبه های بالا در دانشگاه صنعتی شریف و اهتمام ارزشمند مسئولین این دانشگاه در جذب نخبگان است .
قائم مقام وزیر علوم یادآور شد : دانشگاه صنعتی شریف به طور متوسط سالی 25 نفر را به عنوان عضو هیات علمی جذب کرده که این موضوع نشان دهنده ی موفقیت و حرکت رو به جلوی این دانشگاه مطابق با برنامه های راهبردی خود و در راستای برنامه های مصوب هیات امنا و سیاست و اسناد ملی می باشد .
وی افزود : دانشگاه صنعتی شریف در سال های اخیر در حوزه هایی چون فناوری و نوآوری بسیار موفق بوده و طبیعتا جذب و حضور دانش آموختگان بهترین دانشگاه های بین المللی ، سبب تحولات علمی خوبی در دانشگاه صنعتی شریف خواهد شد .
دکتر محمدعلی کی نژاد ، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی درخصوص میزان استقلال دانشگاه ها در جذب استادان گفت : دانشگاه ها در جذب اعضای هیأت علمی استقلال کامل و اختیار تام دارند و هیأت اجرایی جذب دانشگاه ها که متشکل از 7 تا 9 نفر هستند می توانند با بررسی پرونده ها و بر اساس معیارهایی که در فراخوان مشخص شده است اقدام به جذب عضو هیأت علمی کنند .
وی یادآور شد؛ ما در جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها وارد محتوی و جزییات نمی شویم و تنها به بررسی مدارک پرداخته و در صورت کامل بودن مدارک ، جذب عضو هیات علمی را تأیید می کنیم .
دکتر کی نژاد افزود : دانشگاه ها اختیارات تام دارند ، ما تنها نظارت می کنیم و هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی حق دخالت در جذب هیأت علمی را ندارد .
رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نحوه ی تعیین سرانه استاد به دانشجو گفت : این عدد در برنامه های پنج ساله کشور توسط مجلس شورای اسلامی تعیین و تصویب می شود و به عنوان مثال برای برنامه ششم توسعه این نسبت 1 به 18 است و دانشگاه ها بر مبنای آن می توانند برنامه ریزی کرده و اقدام به جذب عضو هیأت علمی کنند .
دکتر رضوان طلب دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم ضمن تقدیر از تعامل مثبت دانشگاه صنعتی شریف با هیات جذب مرکزی گفت : میزان و نحوه ی تعامل دانشگاه صنعتی شریف با هیات جذب مرکزی وزارت علوم بسیار مثبت بوده و روند منظمی داشته ، این دانشگاه همواره پاسخگو بوده و فرآیندها را به صورت منظم و دقیق اجرا نموده است .
وی افزود : بر اساس اصل اعمال ماده ی 20 قانون رسیدگی به شکایات ، دانشگاه ها موظف هستند که به بررسی شکایات پرداخته و پاسخگو باشند ، متاسفانه بسیاری از دانشگاه ها از این موضوع امتناع می کنند اما دانشگاه صنعتی شریف همواره پاسخگو بوده و با تشکیل جلسات مختلف به بررسی و تجدید نظر پرونده ها پرداخته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
ایرنا
1398/02/24
15:07
> تهران – ایرنا – معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، گفت : سازمان امور دانشجویان سال گذشته با صرفه جویی در حامل های انرژی ، 200 میلیارد تومان به بخش تغذیه اختصاص داد .
> محمدتقی نظرپور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایرنا در مورد افزایش هزینه های غذای دانشجویی ، اظهار کرد : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در تلاش است تا حد امکان مشکلی برای تغذیه دانشگاه ها ایجاد نشود ، هر چند امسال هزینه تهیه مواد اولیه و تغذیه نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت .
وی با بیان اینکه اگر وزارت علوم برای این مسئله راهکاری پیدا نکند دانشگاه ها دچار مشکل می شوند : اگر این راهکار در سال جاری طی دو نوبت تکرار شود بخشی از هزینه های افزوده شده غذا و مواد اولیه از محل صرفه جویی در حامل های انرژی جبران می شود و دانشگاه ها از مشکلات احتمالی تغذیه سربلند بیرون می آیند .
نظرپور در مورد رقم افزایش هزینه های تغذیه ، گفت : بر اساس اعلام مسئولان سازمان امور دانشجویان ، تا سال گذشته قیمت تمام شده یک غذا بین 5 تا 7 هزار تومان بود که این رقم هم اکنون به 15 هزار تومان رسیده است .
این مسئول وزارت علوم تاکید کرد : اگر مواد اولیه مانند گوشت ، برنج و روغن با هزینه قابل قبولی از مبادی اصلی تامین شود ، بخشی زیادی از ارقام ذکر شده کاهش می یابد .
**9492** 1200 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی حامل های انرژی وزارت علوم تغذیه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
مجتبی شریعتی+معاون آموزشی وزارت علوم
خبرگزاری ربیع
1398/02/25
12:16
> معاون آموزشی وزارت علوم گفت : «مهارت افزایی » ماموریت آموزش عالی برای دانشگاه ها در قبال شعار سال 98 از سوی مقام معظم رهبری است که باید در برنامه های آموزشی و درسی بازنگری و بازتعریف شود .
> به گزارش پایگاه خبری ربیع ، به نقل از فارس ، مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به شعار سال 98 که ماموریت مهارت افزایی را برای آموزش عالی مشخص کرده است ، گفت : مهارت افزایی ماموریت آموزش عالی برای دانشگاه ها در قبال شعار سال 98 از سوی مقام معظم رهبری است که باید تلاش کنیم تا فارغ التحصیلان دانشگاهی بتوانند در جامعه نقش آفرینی کرده و در مقوله تولید تاثیر گذار باشند .
وی افزود : امروز آموزش عالی نیازمند بازنگری و باز تعریف برنامه آموزشی و برنامه درسی با سرعت و قوت بیشتری است که باید با یک نگاه کاربردی دانش آموختگان در جامعه اثر مثبت بگذارند .
شریعتی نیاسر اضافه کرد : تصور می کنم یک بعد دیگر کار در راستای شعار سال جاری این است که تلاش کنیم یک فضای هم افزایی را در ارتباط با مراکز آموزش عالی و مراکز صنعتی با انعقاد قرار داد ایجاد کنیم که حرکت در این سمت نقش آموزش عالی در رفع مشکلات جامعه را پر رنگ تر می کند .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
مجتبی شریعتی+معاون آموزشی وزارت علوم
فارس نیوز
1398/02/25
03:03
> معاون آموزشی وزارت علوم گفت : «مهارت افزایی » ماموریت آموزش عالی برای دانشگاه ها در قبال شعار سال 98 از سوی مقام معظم رهبری است که باید در برنامه های آموزشی و درسی بازنگری و بازتعریف شود .
> مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به شعار سال 98 که ماموریت مهارت افزایی را برای آموزش عالی مشخص کرده است ، گفت : مهارت افزایی ماموریت آموزش عالی برای دانشگاه ها در قبال شعار سال 98 از سوی مقام معظم رهبری است که باید تلاش کنیم تا فارغ التحصیلان دانشگاهی بتوانند در جامعه نقش آفرینی کرده و در مقوله تولید تاثیر گذار باشند .
وی افزود : امروز آموزش عالی نیازمند بازنگری و باز تعریف برنامه آموزشی و برنامه درسی با سرعت و قوت بیشتری است که باید با یک نگاه کاربردی دانش آموختگان در جامعه اثر مثبت بگذارند .
شریعتی نیاسر اضافه کرد : تصور می کنم یک بعد دیگر کار در راستای شعار سال جاری این است که تلاش کنیم یک فضای هم افزایی را در ارتباط با مراکز آموزش عالی و مراکز صنعتی با انعقاد قرار داد ایجاد کنیم که حرکت در این سمت نقش آموزش عالی در رفع مشکلات جامعه را پر رنگ تر می کند .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
تابناک
1398/02/24
16:01
> معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت : بیش از 4 هزار نشریه دانشجویی در کشور فعالیت می کنند.
> معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت : بیش از 4 هزار نشریه دانشجویی در کشور فعالیت می کنند .
به گزارش باشگاه خبرنگاران ، غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اظهار کرد : انتخابات شورای نشریات بعد از عید فطر برگزار خواهد شد؛ بیش از 4 هزار نشریه دانشجویی در کشور فعالیت می کنند و با توجه به فعالیت دانشجویان می توان زمینه را برای مشارکت حداکثری آنها در امور فرهنگی فراهم کرد .
آیین نامه های دانشجویی بایدبازنگری شوند وی ادامه داد : برخی آیین نامه های دانشجویی در سال های گذشته تدوین شده اند و در دوره خود خیلی مشکل نداشتند اما به دلیل آنکه تغییرات و تشکل های دانشجویی شکل گرفته اند ، بیشتر آئین نامه ها هم باید بازنگری شوند .
برای حضور در نشریات دانشگاهی باید از روند قانونی آگاه بود غفاری با بیان اینکه کسانی بهتر است کاندیدا شوند که در فضای نشریات دانشجویی حضور داشته اند ، تشریح کرد : برای حضور در نشریات دانشگاهی باید از روند قانونی و چارچوب ها اطلاع داشت؛ افرادی می توانند در این انتخابات کاندید شوند که حق رای در آنجا را داشته باشند یعنی تمام کسانی که دارای حق رای هستند ، می توانند در این انتخابات حضور داشته باشند .
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به اینکه شورای ناظر بر نشریات دانشجویی یکی از مراجع رسیدگی به مشکلات و ناظر رسیدگی بر اعمال قوانین در روند فعالیت تشکل ها در نشریات است ، گفت : برگزاری انتخابات چه در سطح دانشگاه ها و چه در سطح وزارت علوم ، کمیته ای را برای رسیدگی به مشکلات دانشجویان در حوزه نشریات با توجه به قوانینی که وضع شده است ، تشکیل می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
محمدتقی نظرپور
وزارت علوم
1398/02/24
15:36
> پنجمین جلسه کارگروه پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی ، با محوریت «مدیریت بر هزینه ها» با حضور دکتر محمدتقی نظرپور فرمانده پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم ها ، دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری و مجری پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در آموزش عالی و سایر اعضا در محل این وزارت برگزار شد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در این جلسه که با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص محور های مرتبط با حوزه معاونت پژوهش و فناوری و معاونت آموزشی و سایر معاونت ها آغاز شد ، پس از بحث و تبادل نظر اعضا درخصوص بخشنامه اخیر مقام عالی وزارت با موضوع «انتظام هرچه بیشتر امورمالی و مدیریت بهینه هزینه ها» ، تصریح گردید با ملاحظه به کاهش چشمگیر بودجه های دولتی در واحدهای صف و ستاد بر نحوه مدیریت هزینه ها نظارت و همچنین با توجه به شرایط ویژه کشور ، درخصوص ارائه راهکارهای مناسب در شرایط خاص کنونی تاکید شد .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ایرنا
1398/02/24
17:11
> تهران ایرنا رئیس دانشگاه صنعتی شریف در مورد پیش بینی تعداد دانشجو و اعضای هیات علمی دانشگاه تا سال 1405 گفت : طی سال های آینده برنامه ای برای افزایش جذب دانشجو نداریم و با همان تعداد 12 هزار دانشجو برای بالا بردن کیفیت آموزشی تلاش می کنیم .
> به گزارش روز سه شنبه ایرنا از دانشگاه صنعتی شریف ، محمود فتوحی با اشاره به عملکرد هیات اجرایی جذب این دانشگاه طی سال های 93 تا پایان اسفند 97 گفت : پنج هزار و 246پرونده درخواست جذب از طریق فراخوان به این دانشگاه رسیده که از این میان تعداد هزار و 754 مورد آن در غربال اولیه رد شده است .
وی افزود : تعداد سه هزار و 354 پرونده عضو هیات علمی بررسی و در کار گروه علمی این دانشگاه به ثبت رسیده است که در نهایت تعداد 138 پرونده در دست بررسی است .
همچنین طی سالهای 93 تا اسفند ماه 97 با درخواست استخدام حدود 100 نفر موافقت شده است .
رئیس دانشگاه صنعتی شریف به تعداد کل اعضای هیات علمی نیز اشاره کرد و افزود : طی این سال ها تعداد 53 نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه بازنشسته شده اند و تعداد 19 نفر نیز قطع همکاری ثبت شده است .
عضو هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی تاکید کرد : در حال حاضر دانشگاه صنعتی شریف با 473 عضو هیات علمی فعالیت می کند که بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در رشته های جدید و مورد نیاز افزایش جذب هیات علمی را شاهد است .
وی در ادامه به پراکندگی اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس وضعیت استخدامی نیز اشاره کرد و گفت : 58 درصد اعضای هیات علمی به صورت رسمی قطعی ، 16 درصد رسمی آزمایشی و 26 درصد به صورت پیمانی با دانشگاه همکاری دارند .
سیصد ویازدهمین جلسه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف و با حضور عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری ، مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، محمدعلی کی نژاد رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، محمدرضا رضوان طلب دبیر هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم و سایر اعضای این هیات برگزار شد .
دانام**9465**1584 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی دانشگاه شریف اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
پیام نور
یوپنا
1398/02/25
12:47
> با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اولین پایگاه توانمندسازی حرفه ای روانشناسان و مشاوران کشور در دانشگاه پیام نور تهران جنوب راه اندازی می شود .
> به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر محمد اورکی؛ رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب با دکتر محمد حاتمی؛ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دیدار و در خصوص امکان انعقاد قرارداد آموزشی جهت راه اندازی اولین پایگاه توانمندسازی روانشناسان و مشاوران کشور در این مرکز آموزشی گفتگو کردند .
رئیس دانشگاه پیام نور تهران جنوب بیان داشت : با توجه به تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور با سازمان نظام روانشناسان و مشاوران کشور ، دانشگاه پیام نور تهران جنوب آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز نظام روانشناسی و مشاوره کشور اعلام می نماید .
دکتر محمد اورکی؛ رئیس دانشگاه پیام نور تهران جنوب با اشاره به اهداف دانشگاه گفت : رسالت دانشگاه در راستای گسترش آگاهی عمومی ، علم آموزی و تربیت نیروهای متخصص است و در همین راستا آماده همکاری با سایر سازمان ها می باشد .
وی با اشاره به ظرفیت های دانشگاه اظهار داشت : مرکز مشاوره نور دانشگاه پیام نور تهران جنوب در سال 1394 راه اندازی شد که با حضور روانشناسان مجرب تا کنون خدمات زیادی را در حوزه خدمات روانشناسی و مشاوره فردی ، گروهی ، خانوادگی ، ازدواج ، اضطراب ، تحصیلی ، کودکان و ارائه نموده ، همچنین مجری دوره های آموزشی ، کارگاه های تخصصی ، سمینارها ، همایش ها و با حضور اساتید برجسته بوده است .
دکتر محمد اورکی فعالیت آزمایشگاه تخصصی روانشناسی و کلینیک عصب روانشناختی را از شاخصه های دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب برشمرد و خاطر نشان کرد : دانشگاه پیام نور تهران جنوب با داشتن آزمایشگاه تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی و کلینیک عصب روان شناختی با مجهزترین و مدرن ترین دستگاه ها و تجهیزات در سطح کشور امکان همکاری با پژوهشگران ، مراکز و موسسات علمی ، پژوهشی و آموزشی در رشته های مختلف جهت انجام تحقیقات ، پروژه ها و برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی را دارد .
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در ادامه افزود : وجود دو سالن همایش با مجموع ظرفیت 280 نفری امکان برگزاری همایش ها ، کنفرانس ها و برنامه های علمی ، تخصصی و دوره های آموزشی ، ضمن خدمت و آزمون های حضوری و الکترونیکی را میسر می نماید .
رئیس دانشگاه پیام نور تهران جنوب در انتها تاکید کرد : دانشگاه پیام نور تهران جنوب آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و راه اندازی اولین پایگاه توانمندسازی حرفه ای روانشناسان و مشاوران کشور در دانشگاه پیام نور تهران جنوب اعلام می نماید .
همچنین زمینه انعقاد تفاهم نامه بین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با دانشگاه پیام نور را جهت اجرای برنامه های کشوری فراهم خواهد آورد .
دکتر محمد حاتمی؛ رییس سازمان نظام روانشناسان و مشاوران کشور بیان داشت : سازمان نظام روانشناسان و مشاوران کشور قصد دارد کارگاه ها و دوره های آموزشی و تخصصی جهت روانشناسان و مشاوران در نقاط مختلف کشور برگزار نماید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
پیام نور
یوپنا
1398/02/25
12:47

وی با اشاره به تعداد زیاد دانش آموختگان رشته های روانشناسی و مشاوره در سطح کشور افزود : سازمان نظام روانشناسان و مشاوران کشور با هدف تربیت و آموزش این دانش آموختگان و همچنین ارتقاء توانمندی های حرفه ای روانشناسان و مشاورین ، در حال راه اندازی پایگاه های توانمندسازی حرفه ای روانشناسان و مشاوران کشور می باشد .
رییس سازمان نظام روانشناسان و مشاوران کشور تاکید کرد : بر اساس بند 6 ماده 3 قانون تشکیل سازمان و دستور اخیر وزیر محترم ، برنامه های توانمند سازی حرفه ای فارغ التحصیلان رشته روانشناسی و مشاوره با همکاری دانشگاه های کشور عملیاتی خواهد شد .
دانشگاه پیام نور از امکانات بالایی برخوردار است و ما برای شروع این کار دانشگاه پیام نور تهران جنوب را در نظر داریم .
دکتر حاتمی در انتها بیان داشت : این طرح برای سازمان بسیار حائز اهمیت است ، فعالیت این پایگاه ها یک حرکت جدید در حوزه آموزش روانشناسان و مشاوران و همچنین قدمی برای معرفی بیشتر فعالیت های این سازمان به افراد جامعه است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه گیلان
برنا
1398/02/25
13:06
> دانشگاه گیلان به شبکه بین المللی دانشگاه های راه ابریشم پیوست .
> دانشگاه گیلان به جمع دانشگاه های راه ابریشم پیوست دانشگاه گیلان به شبکه بین المللی دانشگاه های راه ابریشم پیوست .
به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان رئیس دانشگاه گیلان با اعلام این خبر گفت : پس از برگزاری سومین دوره همایش بین المللی مطالعات راه ابریشم با عنوان مردم و محیط زیست در امتداد ابریشم در دانشگاه گیلان و نشست با سانگ دون هوانگ دبیر کل شبکه دانشگاه های راه ابریشم ، دانشگاه گیلان به جمع دانشگاه های راه ابریشم پیوست .
دکتر احمد رضی افزود : شبکه دانشگاه های راه ابریشم با هدف توسعه روابط علمی و فرهنگی کشورهای در مسیر این تجاری قدیمی ، تحکیم صلح و دوستی و احیای سنت های مشترک ملت ها در دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک کره جنوبی و با عضویت 78 دانشگاه از کشورهای مختلف جهان از سال 2015 فعال است .
وی گفت : شبکه دانشگاه های راه ابریشم دارای 4 موسسه شامل شبکه اتحادیه روسای دانشگاه های راه ابریشم ، انجمن بین المللی راه ابریشم ، شبکه اتحادیه دانشجویان دانشگاه های راه ابریشم و ارکستر سمفونی است .
رئیس دانشگاه گیلان اعلام کرد : در چارچوب این شبکه دانشجویان دانشگاه های عضو می توانند در رقابت های بین المللی نگارشی WRICOS و عکاسی PHOCOS شرکت کنند که جوایز ارزنده ای برای نفرات برتر در نظر گرفته می شود .
دکتر احمد رضی گفت : فعالیت های علمی شبکه دانشگاه های راه ابریشم حمایت از فعالیت های پژوهشی همانند برگزاری همایش ها ، انجام پژوهش های مشترک ، تبادل استاد و دانشجو ، برگزاری فستیوال های دانشجویی است .
وی در پایان خاطرنشان کرد : با توجه به تحولات علمی و اقتصادی در شرق ، اهمیت جاده ابریشم در تحول اقتصادی کشورهای آسیایی و عضویت دانشگاه های برجسته کشورهای اروپایی همچون ایتالیا ، اسپانیا ، پرتغال ، یونان و روسیه در این شبکه ، عضویت دانشگاه گیلان در این شبکه گام موثری در همکاری های علمی دانشگاها و گسترش مبادلات فرهنگی و اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها در مسیر تاریخی جاده ابریشم است .
Print Email Short Link کد خبر : 846488 تاریخ خبر : 1398/02/25 13 : 06 : 09 پرتغال جهان رئیس دانشگاه کره جنوبی یونان.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه ملایر
باشگاه خبرنگاران
1398/02/25
12:55
> رئیس دانشگاه ملایر از آمادگی افتتاح پژوهشکده انگور ملایر آماده در آینده نزدیک خبر داد .
> به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان ، خسرو سایوند پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در ملایر با اشاره به توانمندی های دانشگاه ملایر ، دانشگاه را یک محیط مولد و مهد علم و دانش دانست و اظهار کرد : زیربنای توسعه و پیشرفت هر کشور دانشگاه آن کشور از نظر کمی و کیفی است .
وی با بیان اینکه دانشگاه ملایر به عنوان دومین دانشگاه بزرگ استان از ابتدای تاسیس تاکنون در مسیر توسعه از نظر کمی و کیفی گام برداشته و متوقف نمی شود افزود : در حال حاضر این دانشگاه 170 عضو هیات علمی ، هفت دانشکده و 5 هزار و 279 دانشجو دارد .
رئیس دانشگاه ملایر با اشاره به اینکه در حال حاضر 27 رشته کارشناسی ، 31 رشته ارشد ، و 14 رشته دکترا داریم گفت : امسال به دنبال اخذ رشته هایی مانند نانوشیمی ، نانو مواد ، دکترای علوم کامپیوتر ، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ، مشاوره و مدیریت و تربیت بدنی هستیم .
وی با بیان اینکه تنوع رشته ها در سال های آینده جزو سیاست های وزارت علوم در دانشگاه های کشور است گفت : در حال حاضر بسیاری از رشته ها اشباع شده است .
سایوند ادامه داد : مهندسی مبل یکی از رشته هایی است که دانشگاه ملایر با توجه به ظرفیت های شهرستان نیازمند آن است .
وی با اشاره به اینکه رسالت دانشگاه برآورد هزینه ها و خدمت به جامعه پژوهش محور و ارتباط با صنعت است گفت : در حال حاضر پروژه های عمرانی دانشگاه ملایر در حال تکمیل است ، کتابخانه این دانشگاه از سال 88 شروع شده و به خاطر مشکلات موجود هنوز به اتمام نرسیده است .
رئیس دانشگاه ملایر پیشرفت فیزیکی این پروژه را 80 درصد برشمرد و افزود : سالن آمفی تئاتر نیز با توجه به نیاز دانشگاه در حال انجام است که هنوز به اتمام نرسیده است .
وی ادامه داد : این سالن با ظرفیت 600 نفری 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا کنون برای آن 6 میلیارد تومان هزینه شده است تا تکمیل آن نیز 3 میلیارد تومان دیگر نیاز داریم که سعی ما اتمام هر چه سریعتر این پروژه است .
سایوند با اشاره به موفقیت های دانشگاه ملایر در حوزه فرهنگی تصریح کرد : در حال حاضر تشکل ها ، حوزه قرآن و عترت ، انجمن های علمی و فرهنگی ، گروه های تخصصی و .
موفقیت های خوبی را داشتند و دانشجویان در این عرصه خوش درخشیده اند .
وی بیان کرد : با توجه به خلاقیت های نسل جدید باید امیدبخشی در عرصه فرهنگی بین دانشجویان ارتقا یافته و امید به عنوان بازوی قوی دانشگاه اگر در کنار علم قرار گیرد فرصت پیشرفت می دهد .
رئیس دانشگاه ملایر پژوهشکده انگور و کشمش با 3 هزار و 500 متر را یکی از مهمترین دستاورد های دانشگاه ملایر طی سال های اخیر برشمرد و افزود : ایجاد این پژوهشکده کمک به بخش کشاورزی کشور است .
وی با بیان اینکه پژوهشکده انگور ملایر آماده افتتاح است گفت : با توجه به جهانی شدن انگور ملایر نقش دانشگاه را نباید در این موفقیت فراموش کرد پس باید از تمام ظرفیت های علمی این دانشگاه استفاده شود .
سایوند با بیان اینکه دانشگاه یافته های علمی خود را در اختیار کشاورزان و باغداران قرار می دهد تا به آن ها کمک کند گفت : با مجوز جدیدی که صادر شده هفت رشته جدید به رشته های این پژوهشکده افزوده می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه ملایر
باشگاه خبرنگاران
1398/02/25
12:55

وی مهمانسرای دانشگاه با 730 متر و 40 درصد پیشرفت ، محوطه سازی با 5 هزار متر مربع ، دانشکده فنی و مهندسی با 7 هزار و 500 متر ، مرحله دوم تصفیه خانه پساب و احداث مسجد در دانشکده عمران و معماری را از پروژه های در حال انجام دانشگاه دانست .
سایوند ارتقای فضای سبز دانشگاه ملایر را از دیگر برنامه های در دست اقدام برشمرد و تصریح کرد : 5 هزار اصله نهال در دو ماه گذشته در دانشگاه کاشته شده است .
وی گفت : در حال حاضر 40 درصد دانشجویان این دانشگاه ساکن خوابگاه ها هستند؛ 19 خوابگاه داریم از این تعداد چهار خوابگاه ملکی و 15 خوابگاه نیز استیجاری است .
رئیس دانشگاه ملایر در ادامه با بیان اینکه بودجه دانشگاه ملایر 25 درصد افزایش داشته است افزود : سال گذشته بودجه این دانشگاه 45 میلیارد تومان بوده که امسال این رقم افزایش داشته است .
وی اضافه کرد : با توجه به بودجه های دانشگاه در حوزه های مختلف عمرانی ، رفاهی و هزینه های جاری جا دارد این میزان افزایش پیدا کند .
سایوند با بیان اینکه بسیاری از بخش های دانشگاه با مشارکت و همکاری دانشجویان اداره می شود افزود : خروجی علمی درخشان موید این مطلب است .
وی با اشاره به اینکه در بخش مدیریت بین الملل نیز دانشگاه ملایر موفقیت های خوبی را داشته و در زمینه های مختلف با دانشگاه های کشور های دیگر ارتباطات خوبی حاصل شده است گفت : در حال حاضر 16 دانشجوی خارجی در این دانشگاه در حال تحصیل هستند .
رئیس دانشگاه ملایر اضافه کرد : روابط خوب و مدیریت بین الملل دانشگاه ها امر مهم و بدیهی است و یکی از شاخص های موثر در رتبه بندی دانشگاه ها محسوب می شود .
انتهای پیام/د .
ا پژوهشکده انگور ملایر آماده افتتاح است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی
ایرنا
1398/02/25
09:01
> بروجرد ایرنا گرایش به خریدهایی که ریشه در نیازهای واقعی ندارند و متاثر از جو روانی ایجاد شده هستند در سال های اخیر رو به افزایش بوده که بنابر نظر کارشناسان احساس نبود امنیت روانی نسبت به آینده و همچنین نبود نظارت از علل اینگونه خریدهای غیر ضروری به شمار می رود .
> به گزارش ایرنا ، خرید های برخواسته از نیازهای غیر واقعی و متاثر از جو روانی ترس و نگرانی و احساس عدم امنیت نسبت به آینده طی سال های اخیر به یک آسیب جدی در بدنه اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ آسیبی که طی یکی ، دو سال اخیر با اقلامی بزرگ مثل سکه و خودرو آغاز و در مرحله بعدی دامنگیر کالاهای اساسی شده است .
البته سودجویان و دلالانی هم هستند که از این هیچان کاذب سوءاستفاده کرده و هر چقدر که بخواهند می توانند قیمت ها را افزایش دهند .
در همین راستا دفتر ایرنا در بروجرد درمیزگردی با حضور رئیس اداره برنامه ریزی و اقتصاد فرمانداری بروجرد ، کارشناس بازرسی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ، یک فعال رسانه و یک کارشناس ارشد اقتصاد به این موضوع پرداخته است .
بنا بر اعتقاد کارشناسان حاضر در این میزگرد ، هجوم آوردن به سمت کالایی خاص حتی در قوی ترین بنیادهای اقتصادی در پیشرفته ترین جوامع ایجاد مشکلاتی می کند و باید بتوان در کمترین زمان ممکن این التهاب ایجاد در بازار را کنترل کرد .
** هیجان خرید های غیرضروری و احساس نداشتن امنیت نسبت به آیندهرئیس اداره برنامه ریزی و اقتصاد فرمانداری بروجرد گفت : آنچه در روزهای اخیر موجب خرید اضافی مردم و خالی شدن قفسه های فروشگاهها و احتکار خانگی شده عدم اطمینان مردم به فردا است .
احمد گودرزیان افزود : در یک جامعه احساس امنیت در چهار بعد اقتصادی ، سیاسی ، قضایی و عمومی همواره مورد توجه بوده است واین احساس از خود امنیت مهمتر است و برای پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی باید سرلوحه کارها قرار گیرد .
وی تاکید کرد : هجمه امروز مردم برای خرید انواع کالاها حتی علاوه بر خالی شدن قفسه های فروشگاه ها ، سایت مسکن ، خودرو و زمین را نیز در برگرفته شاید نتیجه نبود احساس امنیت در حوزه اقتصادی باشد که رشد این احساس به نوعی متوجه مسئولان و از سوی دیگر متوجه برخی افراد سود جو و دلالان می شود .
** ایجاد احساس امنیت صرفا وظیفه دولت نیسترئیس اداره برنامه ریزی و اقتصاد فرمانداری بروجرد بیان کرد : آنچه مسلم است ، اینکه تامین امنیت و ایجاد احساس امنیت در جامعه صرفا از سوی دولت امکان پذیر نخواهد بود ، بلکه آحاد مردم به عنوان کنشگران فعال در عرصه اجتماعی در بر آوردن این مهم نقش بسزایی دارند .
گودرزیان اضافه کرد : فضای مجازی نیز در معضل هجمه کاذب خرید از سوی مردم توانسته به نوعی محرک بازار باشد و با سبقت خود از مسئولان بر ناامن بودن بازار اقتصاد افزوده و بیشتر زمینه احتکار خانگی را فراهم کرده است .
** نظارت راهکاری برای مقابله با دلالان اقتصادی وی گفت : یکی دیگر از عواملی که بر رفاه مردم می افزاید و ضریب امنیت را به عنوان یکی ازعمده ترین شاخص های رفاه و توسعه بالا می برد نظارت و بازرسی دقیق و ثبات قیمت هاست که تداوم این امر خود مانع سو استفاده دلالان اقتصادی می شود .
گودرزیان افزود : با توجه به شایعات جنگ و حمله آمریکا و ورود ناوهای آمریکایی به خلیج فارس و سو استفاده بسیاری از مافیای اقتصادی در حوزه های مختلف مسکن ، خودرو ، پوشاک ، مواد غذایی و بهداشتی قطعا همه ما وظیفه داریم با آرام کردن شرایط و ایجاد جو روانی آرام و بدور از تنش جامعه را در مسیر خود حرکت دهیم .
وی یادآور شد : برخی سیاست ها باید از بالا و توسط دولتمردان تغییر کند اما مسئولان دیگر نیز می توانند در راستای ثبات قیمت ها و کوتاه کردن دست واسطه ها و نیز ایجاد آرامش در جامعه اقدامات جدی نمایند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی
ایرنا
1398/02/25
09:01

**شفافیت و صداقت در رفتار با مردم رئیس اداره برنامه ریزی و اقتصاد فرمانداری بروجرد اظهارداشت : باید با صداقت با مردم سخن گفت و با دوری از شعار دادن در مقام عمل ایستاده و به مردم اطمینان دهیم که هیچ اتفاق بدی در حوزه اقتصاد رخ نخواهد داد و انواع کالاها به وفور وجود دارد و دلیلی برای این همه هجوم برای خرید شکر ، گوشت ، مرغ و دیگر کالاها وجود ندارد .
گودرزیان بیان کرد : مردمی که امروز در صف های طویل گوشت ، مرغ و شکر می ایستند همان مردم شریفی هستند که در زلزله کرمانشاه و سیل استانهای گلستان ، لرستان ، مازنداران حماسه آفریدند و با کمکهای انسان دوستانه خود در کنار مسئولان گام های بزرگی برداشتند و این مردم همواره قابل تکریم هستند .
** بررسی هیجان های خرید در اقتصاد کارشناس ارشد اقتصاد گفت : هیجان های خرید یا اثر روانی خرید در دانش اقتصاد به معنای تقاضای کاذب است و تقاضای کاذب یعنی تقاضایی که واقعی نیست در مقابل تقاضای واقعی تقاضایی که بر مبنای نیازهای آنی و ضروری و آتی است اما تقاضای کاذب نوعی میل است که منشا ان به هیچ وجه واقعی نیست .
محمد نبی سعدی پورافزود : زمانی که واژه میل در مورد تقاضای خرید به کار برده می شود در واقع به ساحت روانشناختی اقتصادی مرتبط می شود؛ میل یک مکانیزم روانشناختی است که در ارتباط با ذهن و ناخودآگاه انسان است که به هیچ وجه الزام عقلایی ندارد .
این دانش آموخته علم اقتصاد اظهارداشت : اقتصاد دان های کلاسیک انسان را موجودی عقلایی می دانند که تصمیم گیری های این انسان اقتصادی ناشی از تعقل و منطق صوری است و بر این اساس هر عاملی غیر از عقل منفعت محور نمی تواند مبنا و انگیزش تصمیم گیری اقتصادی باشد .
** تقاضای خرید تابعی از سیاست های اعمال شدهسعدی پور بیان کرد : اما اقتصاد دان هایی هم مطرح کردند که تقاضای انسان الزاما بر مبنای قانون و تابع عرضه و تقاضا نیست و مبنای عقلایی ندارد و بعبارتی واضح تر به اهمیت عامل روانشناختی در به حرکت در آوردن اقتصاد اشاره داشتند به این صورت که تقاضا می تواند ناشی از ناخودآگاه انسان یا همان بر مبنای میل باشد .
این کارشناس ارشد اقتصادی اضافه کرد : این در واقع به معنای دخالت در اقتصاد است که برخی می توانند با تهیج روانی افراد یا با استفاده از سیاست های پولی و مالی و در دنیای امروز با کمک رسانه مردم را ترغیب به انجام تصمیم گیری های مشخص اقتصادی کنند .
وی افزود : بر مبنای این نظریه دولت می تواند در عین حال بعنوان یک پدر معنوی و نگهبان نقش مانع و رافع تنش های روانی و اثرات سوء بر اقتصاد باشد .
** عدم تحمل یکدیگر در اقتصاد از اثرات روانی هیجانات خریدسعدی پور یادآور شد : پرخاشگری ، عدم تحمل یکدیگر در اقتصاد و منفعت گرایی صرف از پیامدها و اثرات روانی هیجانات خرید در اقتصاد است به عبارتی انسان ها به یکدیگر نگاهی ابزاری دارند تا از طریق یکدیگر به نیازهای خود پاسخ دهند و این همان از خودبیگانگی است .
این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد : هیجانات خرید در لرستان منجر به پر کشش شدن کالای های اساسی شده است بطوریکه تغییر یک درصدی در قیمت منجر به تغییرات چند درصدی تقاضا برای کالاهای اساسی می شود .
وی با بیان اینکه اقتصاد هرکشوری مکانیزهای خاص خود را دارد ، گفت : اقتصاد هر جامعه تابع باورها ، سنت ها ، جغرافیای ذهن و تاریخ و سایر عوامل مرتبط است به طوریکه یک بخش می تواند محرک دیگر بخش های اقتصاد باشد .
سعدی پور افزود : در ایران کالاهای اساسی و مسکن به عنوان بخش پیشران برشمرده می شود اگر چه دولت ها با استفاده از سیاست های خاص بخصوص تحریک تقاضا در بخش مسکن به منظور ایجاد اشتغال استفاده کردند اما این اقدام به لحاظ روانی در نهادینه کردن تمایل و رفتار مردم به سرمایه گذاری در این بخش موثر بوده و در عین حال این شیوه منجر به الگوی نامتوازن اندام اقتصادی در کشور شده است .
این کارشناس اقتصادی گفت : اکنون که اعتماد مردم به پول رایج کشور کاهش یافته است تقاضای مردم به سمت کالاهای اساسی برود که این مساله در اقتصاد لرستان شدت بشتری دارد .
وی افزود : در لرستان با توجه به محرومیتی که وجود دارد تابع تقاضاهای گوناگونی نیستیم و بسیاری از تصمیم های اقتصادی شبیه به یکدیگر و در بخش مسکن است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی
ایرنا
1398/02/25
09:01

**هیجانات خرید ریشه در کسری شدید بودجه دولت های گذشته سعدی پور در خصوص دلایل موج هیجانی خرید می توان به تورم تحریم های اقتصادی ، کاهش ارزش ریال ، ترس از آینده ، عدم نظارت ، بی کفایتی سیستم اقتصادی ، رسانه های مجازی و موارد زیادی را عنوان کرد اما از همه مهمتر باید به کسری شدید بودجه در دولت های قبلی و به خصوص دولت های نهم و دهم اشاره کرد .
این کارشناس ارشد اقتصادی گفت : با آغاز دولت یازدهم به منظور کاهش تورم و کاهش پایه پولی دولت مجبور به اجرای سیاست هایی شد که این سیاست ها بانک ها را مشکل کمبود نقدینگی مواجه کرد .
وی افزود : از سال 92 تا 97 با اینکه شاهد کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی هستیم و بایستی شاهد کاهش حجم نقدینگی باشیم اما این حجم نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم یافت .
** هجوم مردم به بازار اقتصاد را ناکارآمد می کندکارشناس بازرسی اداره صنعت ، معدن و تجارت بروجرد افزود : وقتی تقاضا برای خرید کالاها بیشتر از عرضه آن باید بازار تحت شعاع قرار می گیرد .
سید محسن طباطبایی اظهار داشت : گرانی و کمبود کالا از عوامل هیجان مردم برای خرید کالا است و اثر روانی بر بازار تحمیل می کند .
وی بیان کرد : هجوم مردم به بازار برای خرید در برخی موارد به علت تبلیغات سو رسانه های بیگانه است که می توان با فرهنگ سازی این تبلیغات دروغ را شناسایی و خنثی کرد .
طباطبایی با اشاره به بالا رفتن قیمت دلار و رابطه مستقیم با گرانی کالا ها اضافه کرد : برخی از کالاها در اثر گرانی دلار قاچاق می شود و عرضه کنندگان به دلیل سود بالا رغبت بالایی به فروش کالا با ارز و دلار دارند .
** احتکار و کمبود در بازار وی یادآور شد : ایران سرزمینی غنی و دارای منابع مختلف است که هیچگاه با کمبود مواجه نخواهد بود ، برخی افراد سود جو و فرصت طلب با انبار و احتکار کالاهای اساسی به مردم ظلم کرده و باعث نگرانی و کمبود در بازار می شوند .
کارشناس بازرسی اداره صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به نقش فرهنگ سازی در کنترل قیمت ها در بازار ادامه داد : مردم با کمبود و گرانی برخی اجناس نباید به بازار هجوم آورده و خرید کنند بلکه با کمی صبر و تحمل می توانند قیمت را کنترل کرده و بازار را تنظیم کنند و این نیاز به فرهنگ سازی دارد .
طباطبایی با اشاره به تشکیل 300 پرونده برای متخلفین بازار بروجرد یادآور شد : ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده 6 هزار و 900 میلیارد ریال بوده است .
وی اظهار داشت : بیشترین پرونده های تشکیل شده برای احتکار و گرانی مواد بهداشتی و لوازم خانگی بوده است .
** ضعف در فضای مجازی عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجرد نیز گفت : ما فعالان رسانه ای در مقابل هجوم گسترده موج های تبلیغاتی در شبکه های مجازی که با محوریت کشورهای بیگانه (آمریکا و انگلیس) صورت می پذیرد ، از دید رسانه ای منفعل بوده ایم .
سعید دانش یار افزود : شبکه های مجازی (همانند اینستاگرام و تلگرام) با سرمایه گذاری عظیم ، نبض بازار را به دست گرفتند و ما اقدام تاثیر گذاری از طریق رسانه هایی که در اختیار داشتیم ، انجام ندادیم؛ مهمترین نقدی که بنده به عنوان فعال رسانه ای به همکاران خودم وارد می دانم این است که ما هنوز (عمدتاً) به شکل نوشتاری تولید محتوا و جریان سازی می کنیم .
این فعال رسانه ای بیان کرد : در حالی که رسانه هایی که به دنبال تاثیر گذاری منفی در کشور هستند ، از تمامی مولفه های رسانه همچون صوت ، تصویر ، تیزر ، فیلم با افکت های جذاب به منظور جریان سازی بهره برداری می کنند .
مشاور رسانه ای رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی یادآور شد : جهان از سال 1980 وارد عصر تکنولوژی شد و کشور ما از سال 1372 که اینترنت وارد شد ، وارد حوزه فضای مجازی شدیم رشد ما در زمینه تولید محتوای بصری برای انتشار در فضای مجازی کند بوده است .
وی اضافه کرد : موضوع دیگر اینکه بسیاری از مسئولین در سطح ملی و منطقه ای به اهمیت نقش آفرینی رسانه ای فضای مجازی ایمان ندارند .
عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی و مشاور رسانه ای دانشگاه گفت : در دنیای امروز که به عصر تکنولوژی معروف است ، صنعت ارتباطات و رسانه قدرت بی بدیلی است که تنها کسانی می توانند در پیشبرد اهداف مورد نظر خود قدرتمند و اثرگذار عمل کنند که از قدرت رسانه ای برخوردار باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی
ایرنا
1398/02/25
09:01

وی با تاکید بر تقویت قدرت رسانه ای گفت : باید با آگاهی از دانش ارتباطات خود را به قدرت رسانه ای مجهز کرد و با بهره گیری از این قدرت برای انتقال و رساندن پیام مورد نظر خود استفاده کرد .
مشاور رسانه ای رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی افزود : این در حالیست که ما بعنوان رسانه به همان نسبت مقابله به مثل نکرده ایم و زمانی که یک شایعه در فضای مجازی قدرت می گیرد باید با استفاده از تکنیک های رسانه و اطلاع رسانی به همان شیوه شایعات ایجاد شده را کم رنگ و بی اثر کرد .
** استفاده از تکنیک های اثرگذار رسانه ای دانش یار گفت : در شرایطی که فشار رسانه ای بسیار بالا است ، برای رساندن پیام خود به همان نسبت که با ابزار مختلف که در نظر مخاطب ایجاد باور پذیری می کند باید با استفاده از مقولاتی مانند اینفوگرافی در خصوص آنچه که برای مردم ایجاد نگرانی کرده است اطلاع رسانی شفاف داشت .
** ضرورت اعتقاد مسئولان به قدرت رسانه عضو هیات علمی دانشگاه گفت : در خصوص موضوعات مختلفی که در دوره های مختلف زمانی افکار عمومی وعامه مردم را تحت تاثیر قرار می دهد بعنوان مثال در مورد التهاب بازار و هجوم به سمت خرید کالایی خاص ، زمانیکه مسئولان وارد عمل می شوند بهتر است در اتاق فکر خود کارشناس رسانه ای نیز داشته باشند .
وی افزود : هر گونه اقدامات انجام شده توسط مسئولان زمانی اثرگذاری آن از نظر روانی در جامعه بیشتر خواهد بود که همان کارهای انجام شده به مردم اطلاع رسانی شود .
این فعال رسانه با اشاره به اینکه تبلیغ شامل تبلیغات سفید ، خاکستری و سیاه است ، گفت : در خصوص اقدامات اجرایی مسئولان در خصوص مساله ای خاص با ابزار تبلیغات سفید و در کمال صداقت می توان به مردم این اطمینان خاطر را داد که نگرانی خاص در مورد کالایی خاص یا واقعی نیست و اگر هم هست اقداماتی برای مقابله با فضای ایجاد شده توسط مسئولان انجام شده و یا می شود .
** جریان سازی رسانه ایدانش یار با تاکید بر تقویت جریان سازی رسانه ای گفت : سینما ، تلویزیون ، فضای مجازی ، مطبوعات و تمامی رسانه ها اعم از نوشتاری ، صوتی و تصویری هر کدام به فراخور قدرت و توانمندی هایی که دارند باید در جریان سازی رسانه ای اثرگذار عمل کنند .
وی افزود : در شرایطی که افکار عمومی در مورد کمبود کالایی خاص احساس نگرانی می کند و متعاقب آن برای خرید آن اقدام به تقاضای بیشتر از نیاز خود دارد؛ رسانه باید در بین مردم ایجاد همدلی کند تا علاوه بر تقویت سرمایه های اجتماعی با نزدیک شدن به مردم به نیازها ، نگرانی ها و خواسته های آنها پاسخ به موقع بدهد .
1920/ 7190/6052/7273 انتهای پیام /* برچسب ها اجتماعی میزگرد هیجان خرید التهاب بازار.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تیتر برتر
1398/02/24
16:02
> مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت : زمینه های توسعه و جذب حداکثری ترافیک کالا با بهره گیری از مقوله پژوهش و استفاده از توان بخش خصوصی را با شناسایی ظرفیت های بندر خرمشهر فعال تر می کنیم.
> به گزارشتیتربرتر؛ نورالله اسعدی در نشست مشترک با مسئولان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر رابطه دانشگاه و صنعت را یک ضرورت دانست و افزود : ارتباط دانشگاه با صنعت درایران دارای قدمتی چندین ساله است و مقدمه پیشرفت و توسعه کشوراز دانشگاههاست و برای دستیابی به این موضوع تشکیل چنین جلساتی با حضور بخش خصوصی کشتیرانی و بخش دریایی کارگشاست .
مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر افزود : با وجود بازسازی تمام زیرساختها و استقرار تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری برای دستیابی به جایگاه پیش از جنگ تحمیلی نیاز است که در حوزه پژوهش تمام ساز و کار ها را به خدمت بگیریم و این در دستور کار است .
وی در ادامه گفت : امیدواریم از وجود دانشگاه علوم و فنون که یکی از دانشگاههای توانمند است برای فعال سازی بیشتر پژوهش در بندر خرمشهر استفاده کنیم و برای تعامل و همکاری بیشتر این اداره کل با این دانشگاه باید جلسات متعددی برگزار شود .
رییس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در حاشیه این نشست افزود : دردوران تحریم باید با همدلی می توان جلوی آسیب ها را گرفت و مسئولیت دانشگاهها برای ایجاد شرایط مطلوب بیشترمی شود و تمام تلاش دانشگاه این است که در حد یک دانشگاه نسل سه عمل کنیم و برای رسیدن به این امر بنادر و دریانوردی یکی از اهداف مهم محسوب می شود .
لطف اله خواجه پور تصریح کرد : ارتباط دانشگاه علوم و فنون با بندر خرمشهر سابقه طولانی دارد و تاکنون چندین تفاهم نامه های علمی پژوهشی و آموزشی میان بندر خرمشهر و دانشگاه منعقد شده است .
رییس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت : یکی از چالش هایی که با آن مواجه هستیم ، اشتغال فارغ التحصیلان است و در این زمینه در حال رایزنی با بخش خصوصی و نهادهای مختلف هستیم .
خبرنگار : اریس.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه خلیج فارس
دانا
1398/02/24
14:43
> رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت : عوامل توسعه کانون دانایی محور ، حفظ کسب و کارها و کارکنان دانایی ، جذب رویداد ها و دیگر فعالیت های موفق و برند سازی برای شهر به عنوان یک شهر پیش کنشگر است .
> به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛سومین نشست از مجموعه نشست های فکری مکتب بوشهر صبح امروز با موضوع توسعه کانون های دانایی در شهر با حضور شهردار و اعضا شورای شهر ، اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ، دانشگاه خلیج فارس و دانشجویان در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد .
عبدالمجید مصلح رئیس دانشگاه خلیج فارس در این نشست گفت : کانون دانایی یک محیط تک کارکردی خسته کننده که فقط محلی برای کار باشد نیست و این کانون باید فضایی برای تفریح ، اوقات فراغت ، واحد های خرده فروشی و فعالیت های فرهنگی ، هنری باشد .
مصلح افزود : کانون دانایی ، نواحی جذاب با امکانات ، شغل ، غذای خوب و یک محیط بزرگ با ارتباطات مناسب است .
وی اظهار داشت : برای توسعه یک کانون دانایی عوامل مختلفی وجود دارد که از جمله آنها می توان به حفظ کسب و کارها و کارکنان دانایی ، جذب رویداد ها و دیگر فعالیت های موفق و برند سازی برای شهر به عنوان یک شهر پیش کنشگر در اقتصاد دانایی محور اشاره کرد .
رئیس دانشگاه خلیج فارس ادامه داد : احیا ، بازسازی و به روز رسانی یک محله یا منطقه تخریب شده ، توسعه و ارتقای نوآوری و گردهم آوردن و نزدیک کردن پژوهش و کسب و کار از دیگر عوامل لازم برای توسعه کانون های دانایی است .
در این نشست که به صورت هفتگی و با محوریت کانون های دانایی و فناوری به میزبانی دانشگاه خلیج فارس در بوشهر برگزار می شود ، استادان و متخصصان شهری به بحث و تبادل نظر پرداختند .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه لرستان
برنا
1398/02/24
14:36
> خسرو عزیزی گفت : خوشخبتانه در دولت تدبیر و امید ، اقدامات خوبی برای تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه انجام شده است .
> رییس دانشگاه لرستان : فضا و فرهنگ مطالبه گری تقویت شود/ اقدامات خوب دولت تدبیر وامید در تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه خسرو عزیزی گفت : خوشخبتانه در دولت تدبیر و امید ، اقدامات خوبی برای تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه انجام شده است .
به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ عزیزی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، در محل سالن اجتماعات شهید عبدالرسول شکوهی دانشکده ادبیات و اقتصاد دانشگاه لرستان ، برگزار شده بود ، اظهار کرد : خوشبختانه فضای فعالیت تشکلهای دانشجویی دانشگاه لرستان ، یک فضای بانشاط است و همه تشکلهای دانشجویی با سلایق مختلف سیاسی ، فعالیتهای خود را در چارچوب قانون انجام می دهند .
اوافزود : فضای دانشگاه باید یک فضای بانشاط و پرتحرک باشد و خوشبختانه در دانشگاه لرستان ، اینگونه است .
عزیزی تصریح کرد : از هرگونه انتقاد سازنده برای بهتر شدن امور و ارتقای کیفیت کارها استقبال میکنیم؛ البته انتقاد کردن با تخریب تفاوت دارد .
رئیس دانشگاه لرستان گفت : فضا و فرهنگ مطالبه گری براساس انتقاد سازنده را بایستی تقویت کرد .
عزیزی خاطر نشان کرد : هیچ ادعایی نداریم مبنی بر اینکه همه کارهای ما بدون نقص و بدون ایراد است و از هرگونه انتقاد سازنده و منصفانه ، استقبال میکنیم .
به گفته او برگزاری اینگونه جلسات پرسش و پاسخ ، یک گام مهم است در راستای شنیدن نقطه نظرات مختلف و شنیدن دیدگاههای مختلف برای اصلاح نقصهاست .
رئیس دانشگاه لرستان یادآورشد : تیم مدیریتی دانشگاه لرستان ، از تقویت فضای تضارب آرا در محیط دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات ، استقبال و حمایت می کند .
عزیزی ادامه داد : در زمینه تولید علم در دنیا رتبه 16 را داریم ولی متأسفانه بخشی از این تولیدات ، نقش آنچنانی در زمینه رفع مشکلات جامعه ندارند که در این زمینه باید اقدامات بیشتری انجام شود .
او گفت : خوشخبتانه در دولت تدبیر و امید ، اقدامات خوبی برای تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه انجام شده است از جمله اینکه دانشگاهها در مسیر دانشگاههای کارآفرین و مهارت آفرین ، قرار گرفته اند و اینگونه اقدامات را باید تقویت کرد .
Print Email Short Link کد خبر : 846089 تاریخ خبر : 1398/02/24 14 : 36 : 02 اقتصاد پرسش و پاسخ جامعه دولت قانون.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
نماینده مردم + وزارت علوم
مشرق
1398/02/24
19:30
> نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت : با توجه به زمانبر بودن بررسی طرح دوفوریتی تعویق کنکور در صحن علنی امکان تعویق کنکور وجود ندارد .
> به گزارش مشرق ، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به ماده 161 آیین نامه داخلی گفت : طرح دوفوریتی برای تعویق کنکور مطرح و در افکار عمومی توقف ایجاد کرده ، براساس زمانبندی موجود اگر نتوانیم این انتظار را برآورده کنیم ، مشکلاتی برای جوانان ایجاد می شود .
بیشتر بخوانید : نامه نمایندگان به "روحانی" درباره کنکور وی با بیان اینکه خواسته جوانان مناطق سیل زده برای تعویق کنکور منطقی است ، زیرا چند ماه نتوانستند درس بخوانند ، از سوی دیگر طرح دوفوریتی برای مطرح شدن در صحن علنی به یک ماه زمان نیاز دارد ، ادامه داد : کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نحوه جبران وقفه در تحصیل جوانان استان های سیل زده را با حضور نمایندگان استان ها و نمایندگان دولت در نشست مشترکی تعیین کند ، زیرا بلاتکلیفی آنها مشکلاتی را ایجاد می کند .
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت : اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با وزارت علوم و نمایندگان استان های سیل زده راهی را برای جوانان پیدا کند تا تبعیض به وجود نیاید ، اقدام مناسبی است و از سوی دیگر امکان تعویق کنکور وجود ندارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
نماینده مردم + وزارت علوم
فارس نیوز
1398/02/24
18:39
> نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت : با توجه به زمانبر بودن بررسی طرح دوفوریتی تعویق کنکور در صحن علنی امکان تعویق کنکور وجود ندارد .
> به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به ماده 161 آیین نامه داخلی گفت : طرح دوفوریتی برای تعویق کنکور مطرح و در افکار عمومی توقف ایجاد کرده ، براساس زمانبندی موجود اگر نتوانیم این انتظار را برآورده کنیم ، مشکلاتی برای جوانان ایجاد می شود .
وی با بیان اینکه خواسته جوانان مناطق سیل زده برای تعویق کنکور منطقی است ، زیرا چند ماه نتوانستند درس بخوانند ، از سوی دیگر طرح دوفوریتی برای مطرح شدن در صحن علنی به یک ماه زمان نیاز دارد ، ادامه داد : کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نحوه جبران وقفه در تحصیل جوانان استان های سیل زده را با حضور نمایندگان استان ها و نمایندگان دولت در نشست مشترکی تعیین کند ، زیرا بلاتکلیفی آنها مشکلاتی را ایجاد می کند .
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت : اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با وزارت علوم و نمایندگان استان های سیل زده راهی را برای جوانان پیدا کند تا تبعیض به وجود نیاید ، اقدام مناسبی است و از سوی دیگر امکان تعویق کنکور وجود ندارد .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
عضو کمیسیون + وزارت علوم
تابناک
1398/02/24
17:13
> عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت : پلمپ مراکز فروش پایان نامه توسط وزارت علوم اقدام درستی بود و باید ادامه پیدا کند.
> عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت : پلمپ مراکز فروش پایان نامه توسط وزارت علوم اقدام درستی بود و باید ادامه پیدا کند .
به گزارش آنا ، ضیاءالله اعزازی ملکی با بیان اینکه رویکرد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در برخورد با پایان نامه فروش ها اقدام خوبی بود ، اظهار کرد : باید در مقابله با پدیده گسترده فروش مقاله و پایان نامه دانشجویی به طور جدی برخورد کرد .
وی افزود : فروش پایان نامه به نوعی رواج تقلب در سیستم آموزشی کشور بوده و مدارک غیرکارشناسی و غیرعلمی را افزایش می دهد و خبری از سواد و علم دانشجو نیست .
اگر اساتید دانشگاه ها به کیفی سازی مسائل آموزشی توجه کنند ، دانشجویان عالم و خردمندی به جامعه تحویل داده می شود .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : پایان نامه فروش ها ، جامعه علمی کشور را بدبخت کرده اند؛ همکاری وزارت علوم و پلیس برای پلمپ 25 مرکز فروش پایان نامه و مقاله ، اقدام بسیار خوبی بوده که باید ادامه پیدا کند .
اعزازی بیان کرد : اگر نظارت و دقت اساتید بر پایان نامه های دانشجویی افزایش پیدا کند ، دانشجو خودش به تهیه پایان نامه پرداخته و اقدام به خرید آن نمی کند؛ چرا که استاد وی متوجه می شود که پایان نامه دانشجو کپی است و یا توسط خودش تهیه نشده است .
وی در پایان خاطرنشان کرد : افزایش مراکز غیرانتفاعی و علمی کاربردی برای متولیان آن ها ایجاد درآمدزایی کرده و برخی از آن ها فقط به دنبال صادر کردن مدرک برای دانشجویانشان هستند و نظارتی بر پایان نامه های دانشجویان خود ندارند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
نماینده مردم + وزارت علوم
آفتاب آنلاین
1398/02/24
14:10
> تسنیم نوشت : نماینده ایذه در مجلس از تدوین طرحی 2 فوریتی برای تعویق کنکور در سال جاری خبر داد .
> هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک از تدوین طرح 2 فوریتی از سوی نمایندگان برای تعویق کنکور در سال جاری خبر داد و گفت : طرح مذکور با بیش از 20 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و در نوبت بررسی جلسه علنی قرار دارد .
وی با بیان اینکه سیل اخیر در برخی از استان ها سبب شده که دانش آموزان این مناطق با مشکلاتی مواجه شوند و نتوانند درس بخوانند و خود را برای کنکور آماده کنند ، افزود : با توجه به اهمیت کنکور برای دانش آموزان ، بنده با تدوین طرحی خواستار به تعویق افتادن برگزاری کنکور به مدت 2 الی 3 ماه شده ام .
نماینده ایذه در مجلس با تاکید بر اینکه برگزاری کنکور با توجه به شرایط به وجود آمده برای بسیاری از دانش آموزان بی عدالتی است ، اظهار داشت : امیدوارم طرح مذکور در جلسه علنی به تصویب برسد و مسئولان وزارت علوم برگزاری کنکور را به تعویق بیندازند .
[p]41235235.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
رئیس سازمان سنجش
فارس نیوز
1398/02/25
10:12
> مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : نتیجه معرفی شدگان دارای حدنصاب آزمون دکتری هفته آینده اعلام می شود .
> حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، گفت : اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری ، هفته آینده اعلام می شود .
وی افزود : این افراد به موسسات و آموزش عالی معرفی می شوند تا مراحل بعدی گزینش(بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) انجام شود .
به گفته وی ، آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی ، پردیس های خودگردان دانشگاه ها جمعه سوم اسفند 97 در 7 گروه و 245 کدرشته امتحانی ، 58 شهرستان و 104 حوزه امتحانی برگزار شد .
وی افزود : در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph .
D) نیمه متمرکز سال 98 تعداد 196 هزار و 649 نفر ثبت نام کردند ، از این میان ، تعداد 177 هزار و 579 نفر کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 را دریافت کردند .
در نهایت تعداد 163 هزار و 321 داوطلب در جلسه آزمون حاضر شدند و از این میان تعداد 150 هزار و 535 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
خبر جنوب
1398/02/25
11:54
> رییس موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز از موفقیت د انشجویان این موسسه د ر جشنواره ورزش های همگانی د انشجویان د انشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور خبر د اد و گفت : مسابقات ورزشی د انشجویان د ختر د ر سه رشته «د ارت» ، «آماد گی جسمانی» و «هفت سنگ» د ر روزهای پنجم و ششم و مسابقات د انشجویان پسر نیز د ر روز سیزد هم ارد یبهشت ماه جاری به میزبانی شهر شیراز برگزار شد.
> رییس موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز از موفقیت د انشجویان این موسسه د ر جشنواره ورزش های همگانی د انشجویان د انشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور خبر د اد و گفت : مسابقات ورزشی د انشجویان د ختر د ر سه رشته «د ارت» ، «آماد گی جسمانی» و «هفت سنگ» د ر روزهای پنجم و ششم و مسابقات د انشجویان پسر نیز د ر روز سیزد هم ارد یبهشت ماه جاری به میزبانی شهر شیراز برگزار شد .
محمد جواد جوانمرد ی با بیان اینکه این د وره از رقابت ها از سطح کیفی مناسبی برخورد ار بود و د انشجویان رقابت جد ی و سنگینی را از سرگذراند ند ، اظهارد اشت : د ر پایان این جشنواره ورزشی خانم ها فاطمه پژمان و زهرا اکبری د ر رشته «د ارت» ، خانم ها حوریه معارف ، معصومه رحیمی و مرضیه نهاوند ی د ر «رشته آماد گی جسمانی» و خانم ها حد یث نصیری و پروانه زارع گلستانی د ر رشته «هفت سنگ» موفق به کسب عناوین برتر شد ند .
به گفته وی ، د ر رشته د ارت پسران نیز آقایان مهران صیفی و علی کمالی از موسسه آموزش عالی پاسارگاد شرکت کرد ند و رتبه های برتر را به خود اختصاص د اد ند .
رییس موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز با تبریک به د انشجویان ورزشکار این موسسه و تقد یر از تلاش آنها ، گفت : د ر این جشنواره خانم مهسا یاغی کش مربیگری د ختران و آقای میلاد عزیزی مربیگری پسران را به عهد ه د اشته اند .
جوانمرد ی د ر بخش د یگری از سخنان خود از آغاز ثبت نام بد ون کنکور این موسسه خبر د اد و گفت : فارغ التحصیلان د وره متوسطه و علاقمند ان به تحصیل د ر رشته های فنی و مهند سی می توانند تا هفته اول شهریورماه سال جاری با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبت نام د ر رشته های مهند سی انرژی ، برق ، مهند سی پزشکی ، عمران ، کامپیوتر ، مهند سی معماری ، مکانیک و نقشه برد اری د ر مقطع کارشناسی و کارد انی فنی جوشکاری موسسه پاسارگاد اقد ام کنند .
/انتهای متن/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
پیام نور
یوپنا
1398/02/25
12:15
> برآیند بررسی های موجود مبین آن است که فضای جامعه نیازمند تحرکی ویژه است و تامین این نیاز ضروری ، برنامه ریزی صحیح و یافتن راهکارهای عملیاتی و کاربردی را می طلبد و حوزه پژوهش و فناوری نیز از این نیاز مستثنی نیست .
> به گزارش خبرگزاری یوپنا ، دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه که در جمع مدیران ، اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور البرز با اشاره به اینکه کارآفرینی نیازمند امید آفرینی است ، گفت : برآیند بررسی های موجود مبین آن است که فضای جامعه نیازمند تحرکی ویژه است و تامین این نیاز ضروری ، برنامه ریزی صحیح و یافتن راهکارهای عملیاتی و کاربردی را می طلبد و حوزه پژوهش و فناوری نیز از این نیاز مستثنی نیست .
دکتر کریمی افزود : امید آفرینی یکی از این نیازها و لازمه هر گونه تحرکات ویژه است که هم در آموزش و پرورش و هم در دانشگاهها مستلزم برنامه ریزی و بازنگری اساسی سیاست های جاری در آنهاست .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور با اشاره به نگاه و رویکرد متفاوت به مقوله تعلیم و تربیت در گذشته و امروز تصریح کرد : موازنه تعلیم و تربیت امروزه دگرگون شده است و در برهه کنونی نیاز به توجه بیشتری در حوزه اخلاقی و در حقیقت حوزه تربیت داریم .
وی با تاکید بر مرجعیت دانشگاهها در روشنگری و معیار تصمیم گیری آحاد جامعه در گذشته و نزول این نقش در سالیان اخیر؛ موفقیت و آینده روشن جامعه امروز را مرهون تداوم این مرجعیت دانست .
دکتر کریمی همچنین بر نقش رسانه ها و فضای مجازی در استحکام ارکان و معیار های تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت : از تاثیر رسانه های نو در ارزش آفرینی و یا تخریب ارزشها نباید غافل شد ، کما اینکه فضا و شبکه های مجازی در حال حاضر بیشتر به سمت افزایش ناهنجاری و ایجاد فضای نا امیدی پیش رفته است و این فضا نیز نیازمند تغییرات جدی و تغییر رویه آحاد مردم در نحوه بهره مندی از آنها است .
استاد تمام دانشگاه پیام نور در ادامه افزود : یکی از مهمترین وظایف اساتید در مقطع فعلی ایجاد بسترهای مناسب و فضای پر نشاط و شاد و کمک به افزایش رویکردهای منجر به مثبت اندیشی و امید آفرینی است .
ایشان در ادامه به تجربه برخی کشورهای توسعه یافته نظیر سنگاپور و رمز موفقیت آنها که توجه ویژه به زیرساخت های تعلیم و تربیت و سرمایه گذاری خاص در رشته های علوم پایه و تجربی اشاره کرد .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در پایان با تاکید مجدد به مقوله و اهمیت امید آفرینی در میان دانشجویان در دانشگاهها گفت : بستر سازی یکپارچه و سرمایه گذاری یکسان بر همین مبنا در همه مراکز/واحدهای استانی دانشگاه پیام نور در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری در دست اقدام است .
در پایان این نشست ، دکتر کریمی ضمن بازدید از مرکز نوآوری و رشد کرج ضمن گفتگو با دانشجویان و اساتید در جریان فعالیت های برخی شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور نظیر مجموعه پرورش زالو ، کشت و پرورش گیاهان دارویی ، صنایع دستی ، آجر فشرده مقاوم از نخاله های ساختمانی ، قرار گرفتند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
پیام نور
تابناک
1398/02/25
10:37
> مشاور عالی سازمان سنجش گفت : اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری ، هفته آینده اعلام می شود.
> مشاور عالی سازمان سنجش گفت : اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری ، هفته آینده اعلام می شود .
به گزارش مهر ، حسین توکلی گفت : آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی ، پردیس های خودگردان دانشگاه ها جمعه سوم اسفند 97 در 7 گروه و 245 کدرشته امتحانی ، 58 شهرستان و 104 حوزه امتحانی برگزار شد .
وی افزود : در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph .
D) نیمه متمرکز سال 98 تعداد 196 هزار و 649 نفر ثبت نام کردند .
از این میان ، تعداد 177 هزار و 579 نفر کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 را دریافت کردند .
در نهایت تعداد 163 هزار و 321 داوطلب در جلسه آزمون حاضر شدند و از این میان تعداد 150 هزار و 535 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند .
مشاور عالی سازمان سنجش گفت : مهلت انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره دکتری Ph .
D نیمه متمرکز سال 98 به پایان رسید و از تعداد 150 هزار و 535 نفر مجاز به انتخاب رشته ، تعداد 108 هزار و 888 نفر معادل 72 .
33 درصد افراد مجاز ، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند .
وی اظهار داشت : اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه ، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ) همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری دوره دکتری در هفته آینده از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
خبرگزاری کتاب ایران
1398/02/25
11:22
> آرش سپاس مقدم؛ رئیس مرکز علمی کاربردی شماره 30 تهران با اشاره به گفت : رشد صنعتی چاپ نیازمند ساختار آموزش های مدیریتی است تا این آموزش ها به بدنه کسب و کارهای خانوادگی چاپ در ایران تزریق شده و آن را متحول سازد .
> به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ، تا حدود نیمه دهه 40 ، آموزش چاپ در ایران به شیوه استادی ـ شاگردی و از طریق چاپخانه ها انتقال می یافت .
در 1344 ، رشته چاپ در هنرستان فنی تا مقطع دیپلم فنی دایر شد ، از 1345 به بعد ، هر سال چند تن برای فراگرفتن فنون جدید چاپ به اتریش اعزام می شدند .
از سال 1380 با اعلام نیاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در دانشگاه ها با کوشش مهندس بیژن درویش کجوری به صورت گسترده ، آموزش عالی صنعت چاپ با کمیت و کیفیت متفاوت ، صورت گرفته است اما با این وجود امروز در صنعت چاپ وجود دارد این است که آموزش در صنعت چاپ به حلقه ای گمشده تبدیل شده .
کمبود استادان خبره و کارآزموده از یک سو و مشکل جذب نیروهای فارغ التحصیل از سوی دیگر موجب شده آموزش با چالش های جدی روبه رو باشد .
ایبنا در گفت وگو با آرش سپاس مقدم؛ رئیس مرکز علمی کاربردی شماره 30 تهران که مجری آموزش های آکادمیک در صنعت چاپ است ، به برخی از چالش ها و موضوعات آموزش در صنعت چاپ پرداخته است .
سپاس مقدم با بیان اینکه در تمام جوامع پیشرفته ارتباط صنعت و دانشگاه عامل اجتناب ناپذیر توسعه محسوب می شود ، گفت : صنعت چاپ نیز که به عنوان یک ابر صنعت محسوب می شود تقریبا تمامی صنایع از آن بطور مستقیم و غیرمستقیم بهره می گیرند نیز در تمام دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با پذیرش این مهم باید بپذیریم که تمام صنایع موفق با زیرساخت دانش و مهارت آموزش عالی تبدیل به یک صنعت مادر شده اند .
وی افزود : متاسفانه این زیرساخت علمی برای صنعت چاپ توسط دولت مردان و صنعت کاران نادیده گرفته شده و آموزش عالی چاپ تا کنون سیر نزولی داشته و مرکز علمی کاربردی واحد30 تهران تمامی تلاش خود را برای ارتقای آموزش عالی می کند .
وی با بیان اینکه معتقدم باید ارتباط قوی صنعت و دانشگاه برای صنعت چاپ ایجاد شود ، عنوان کرد : به نظرم این موضوع با همکاری موثر دولت ، صنایع و اتحادیه ها با دانشگاه صورت می گیرد و امیدوارم در آینده نزدیک این موضوع محقق شود .
سپاس مقدم در پاسخ به این سوال که صنعت چاپ اکنون چه میزان افراد تحصیل کرده دارد ، گفت : صنعت چاپ ایران بیش از آنکه از خصوصیات صنعتی برخوردار باشد صنفی است و انتقال دانش عموما به صورت استاد شاگردی بوده است .
طی 30 سال گذشته به رغم آموزش های عالی رشته چاپ ، بستری برای ورود دانش آموختگان این رشته به صنعت چاپ فراهم شد .
وی با بیان اینکه این موضوع در ابتدا با مقاومت نیروهای تجربی مهارتی روبه رو شد ، عنوان کرد : با پیشرفت و توسعه تکنولوژیک این صنعت در ایران شرایط برای پذیرش این افراد بیشتر شده و امروزه تقریبا تمام مراکز صنعتی چاپ ایران از تعدادی دانش آموختگان در سمت های مختلف بهره می برند .
سپاس مقدم با بیان اینکه علل متعددی برای این مشکل وجود دارد ، تاکید کرد : تاکنون بیش از 1800 نفر فارغ التحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها به جامعه صنعت چاپ وارد شده است که بسیاری از این افراد اکنون از فعالان صنعت چاپ هستند و هنوز هم درخصوص پذیرش دانشجویان در صنعت مقاومت وجود دارد .
مراکز آموزشی وی همچنین درباره تعداد واحدهای آموزشی فعال در حوزه چاپ ، گفت : در اوایل سال 1380 دو مرکز آموزش علمی کاربردی ، با اخذ مجوز از گسترش آموزش عالی ، اقدام به پذیرش دانشجو در رشته چاپ کردند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
خبرگزاری کتاب ایران
1398/02/25
11:22

سپاس مقدم ادامه داد : درسال های بعد نیز مرکز آموزش عالی علم گستر و دانشگاه هنر اقدام به جذب دانشجو در رشته چاپ کردند و درسال 1395 مرکز آموزش عالی علم گستر نیز به جرگه این مراکز آموزشی پیوستند .
وی درباره فعالیت مرکز شماره پنج تهران که به دانشکده چاپ معروف بود ، توضیح داد : در سال 1396 مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 5 تهران با رای دانشگاه جامع علمی کاربردی ، به مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 30 تهران منتقل و مرکز30 تهران عنوان تنها مرکز تخصصی رشته چاپ و عنوان مرکز معین این 2 مرکز نیز تعیین شد .
رئیس مرکز علمی کاربردی شماره 30 تهران تاکید کرد : اکنون دانشکده انقلاب اسلامی ، تحت عنوان انستیتو هنر و معماری ، در یک گرایش و به صورت بسیارمحدود در برخی نیمسال ها صرفا در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد و تنها مرکز آموزش تخصصی چاپ ، مرکز30 تهران است که در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ، در تمامی نیمسال ها اقدام به آموزش رشته چاپ می کند .
سپاس مقدم همچنین درباره برنامه های این مرکز ، گفت : در برنامه آتی خود دوره های مهارتی کوتاه مدت (با قابلیت تجمیع) نیز با ارائه مدرک دانشگاهی در حال اجرا است ، در این زمینه باید بگویم مرکز آموزش عالی علمی کاربردی واحد30 تهران تهران در سال اخیر با همکاری موثر ستاد دانشگاه ، وضعیت تمام دانشجویان انتقالی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 تهران را بطور کامل ساماندهی کرده است .
تمرکز آموزش در بخش مدیریت سپاس مقدم همچنین درباره خلاء های موجود در حوزه آموزش صنعت چاپ ، گفت : بیشترین تمرکز آموزشی در حوزه مدیریت چاپ ، پیش از چاپ و چاپ و نشر بوده و بخش صنعتی چاپ بسته بندی که نیاز فعلی صنعت چاپ کشور است ، نیاز به توجه و تمرکز دارد .
وی ادامه داد : علاوه بر آن رشد صنعتی چاپ نیازمند ساختار آموزش های مدیریتی است تا این آموزش ها به بدنه کسب و کارهای خانوادگی چاپ در ایران تزریق شده و آن را متحول سازد ، در نتیجه آموزش های رشته های مدیریت نیز باعث استحکام شاکله چاپ در ایران می شود .
سپاس مقدم با اشاره به وضعیت جذب فارغ التحصیلان این رشته ها در بدنه صنعت چاپ ، توضیح داد : بسیاری از دانشجویان دانشگاه شاغل در صنعت چاپ هستند ولی هیچ سیاست کلان و استراتژی موثری از سوی دولت برای این امر پیاده سازی نشده است .
به گفته وی ، حتی روش های انگیزشی موثری هم برای جلب مدیران مراکز برای جذب نیروهای دانش آموخته وجود ندارد ، این امر صرفا از طریق فعالیت فردی و در مواردی استعلام مراکز از دانشگاه و اساتید دانشگاهی صورت می گیرد که جای تعمق و کار فراوان دارد .
ارتباط موثر بین دولت ، صنعت و دانشگاه سپاس مقدم همچنین درباره برنامه های دانشکده واحد 30 برای دانشجویان ، گفت : استراتژی مرکز ارتباط موثر دولت ، صنعت و دانشگاه است که بخشی از آن اجراشده و بخش دیگری نیز بطور جدی در سال آتی پیگیری می شود .
وی افزود : در این زمینه به روز کردن رشته های دانشگاهی ، برنامه هایی برای ایجاد ، اصلاح سرفصل های آموزشی مطابق با نیاز صنعت با ارزیابی آموزش های عالی و مهارتی در سایر کشورها و بومی کردن آن در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است .
سپاس مقدم با بیان اینکه بهره گیری از استادان متخصص چاپ در فهرست برنامه های ما قرار دارد ، عنوان کرد : در حوزه آموزش های کوتاه مدت و کاربردی ، دوره های آموزش های عالی آزاد ، کوتاه مدت و کاملا کاربردی که متناسب با نیاز صنعت است ، برنامه ریزی شده و به زودی اجرا می شود .
وی تاکید کرد : این دوره ها در مرحله اخذ مجوز است و برای این دوره ها گواهی دوره آموزش عالی آزاد به متقاضیان اعطا می شود و این دوره ها با قابلت تجمیع و اخذ مدرک مقطع دار (کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد) در ایران و در خارج از ایران نیز قابل ترجمه و بهره برداری برنامه ریزی شده است .
رئیس مرکز علمی کاربردی شماره 30 تهران با بیان اینکه یک درس تحت عنوان پروژه (پایان نامه) در مقطع کارشناسی دانشجویان تعریف شده است ، گفت : این موضوع امکان پژوهش برای دانشجویان بنا به نیاز صنعت ایجاد شده است و دانشجویان موظف به ارایه مقاله در نشریات هستند و عناوین پروژه با اخذ نیاز سازمان ها ، اتحادیه ها و مراکز بهره بردار از این پروژه ممکن شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
خبرگزاری کتاب ایران
1398/02/25
11:22

سپاس مقدم همچنین درباره دیگر برنامه های این مرکز گفت : دانشکده ما درصدد تکمیل کتابخانه خود به صورت فیزیکی و الکترونیکی به عنوان کتابخانه تحصصی صنعت چاپ است و در این زمینه نیز اقداماتی را آغاز کرده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
تابناک
1398/02/24
17:07
> مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان اعلام کرد : حدود 40 هزار دانشجوی خارجی در کشور حضور دارند و 28 هزار نفر از این دانشجویان در دانشگاه های وزارت علوم تحصیل می کنند.
> مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان اعلام کرد : حدود 40 هزار دانشجوی خارجی در کشور حضور دارند و 28 هزار نفر از این دانشجویان در دانشگاه های وزارت علوم تحصیل می کنند .
به گزارش میزان ، به نقل از وزارت علوم ، عبدالحمید علیزاده در خصوص عملکرد سازمان امور دانشجویان و موضوع جذب و پذیرش دانشجویان خارجی گفت : در سال جاری مجموعاً 35 دانشگاه در بحث جذب دانشجویان خارجی فعال شدند .
مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان با اشاره به اینکه امسال ، 10 دانشگاه به جمع دانشگاه های میزبان دانشجوی بین المللی اضافه شدند گفت : امسال تعداد دانشگاه های ما از 25 به 35 دانشگاه ارتقا پیدا کرد .
مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان در خصوص تعداد دانشجویان خارجی در کشور گفت : حدود 28 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حال تحصیل هستند ، 8 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی و 3 هزار دانشجوی خارجی تحت پوشش وزارت بهداشت هستند .
وی ادامه داد : قریب به 40 هزار دانشجوی خارجی در کشور حضور دارند و اگر این تعداد با دستور و تکلیفی که در برنامه ششم توسعه کشور دیده می شود مقایسه شود ، ما می توانیم اعلام کنیم که نه تنها مطابق برنامه پیش رفته ایم بلکه در سال دوم برنامه که سال جاری است جلوتر هستیم .
علیزاده درباره گستردگی رشته های مورد تقاضای دانشجویان خارجی گفت : در حال حاضر می توان رسماً عنوان کرد که تقریباً در تمامی رشته هایی که یک فرد خارجی مجاز به تحصیل در آن است دانشجوی خارجی داریم .
وی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر متقاضیان دانشگاه های ایران از 15 کشور پیرامون هستند خاطرنشان کرد : خدمات تخصصی و فوق تخصصی آموزش عالی ایران به متقاضیان خارجی در 3 بخش پذیرش دانشجوی خارجی ، طرح های مشترک تحقیقاتی و ارتباطات از طریق پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان صورت می گیرد که در آموزش عالی به طور ویژه روی پذیرش دانشجویان تأکید داریم .
علیزاده خاطرنشان کرد : در برنامه سال 1398 ، قصد داریم کانون فارغ التحصیلان را به صورت متمرکز عهده دار شویم؛ البته شیوه درستی نیست و شیوه صحیح آن است که همه دانشگاه ها این کانون را داشته باشند و ما به آن ها متصل شویم .
برنامه های ما بر سه اصل مأموریت سپاری ، تمرکززدایی و ارائه خدمات بر پایه بستر الکترونیک استوار است .
در این زمینه هم اکنون در 15 استان خدمات کنسولی را به صورت کامل به استان ها تفویض کرده ایم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
ایرنا
1398/02/24
16:51
> تهران ایرنا دانشگاه جامع علمی کاربردی با عرضه کتاب و اجرای کارگاه های هنری ، برگزاری مسابقات ویژه قرآنی ، در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم حضوری چشمگیری دارد .
> به گزارش روز سه شنبه گروه دانشگاه ایرنا ، قرآن دوستان و علاقه مندان به فعالیت های دینی و قرآنی می توانند از غرفه ستادی دانشگاه جامع علمی کاربردی بازدید و از برنامه های فرهنگی این غرفه استفاده کنند .
غرفه این دانشگاه هر شب با اجرا و برگزاری کارگاه های هنری ، نشست های تخصصی ، مناظرات قرآنی و مسابقات ویژه میزبان علاقه مندان به موضوعات فرهنگی و قرآنی در بخش دانشگاهی است .
همچنین در این نمایشگاه که فرصت مناسبی برای مبادله تجارب در زمینه نشر و معرفی دانشگاه است ، حدود 300 عنوان کتاب از انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی ، مؤسسات آموزش عالی و مراکز علمی کاربردی در معرض فروش و معرفی قرار می گیرد .
علاقه مندان می توانند جهت بازدید از غرفه دانشگاه به آدرس مصلای بزرگ امام خمینی (ره) ، بخش ناشران دانشگاهی ، سالن 17 ، راهروی شماره 1 ، غرفه های شماره 268 و 269 و 270 مراجعه کنند .
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از 22 اردیبهشت تا 4 خرداد ماه با شعار «قرآن ، معنای زندگی» از ساعت 17 عصر در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود .
این نمایشگاه پذیرای شیفتگان قرآن و اهل بیت علیهم السلام است .
بر همین اساس دانشگاه جامع علمی کاربردی از علاقه مندان برای حضور در غرفه این نمایشگاه دعوت کرد .
دانام**9283**1584 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی دانشگاه علمی کاربردی نمایشگاه قرآن.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
بلاغ نیوز
1398/02/24
16:50
> ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 98 از 19 تا 26 خردادماه ادامه دارد .
> به گزارش بلاغ ، با توجه به مصوبه مورخ 26 اسفند ماه سال 97 شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نظر به تغییر نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش به نظام 3 3 6 ، ثبتنام و انتخاب رشته در آزمون دورههای کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 1398 از روز یکشنبه 19 خرداد ماه آغاز میشود و تا 26 خرداد ماه ادامه دارد .
لذا کلیه متقاضیان ، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبتنام ، به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www .
sanjesh .
org مراجعه و نسبت به ثبتنام و شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند .
لازم به ذکر است ، ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون ، در یک مرحله انجام میشود ، لذا داوطلبان میبایست همزمان با انجام فرایند ثبتنام ، نسبت به درج رشته محلهای تحصیلی خود در فرم تقاضا نامه اینترنتی با توجه به رشتههای اعلام شده در دفترچه راهنما ، اقدام کنند .
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام میشود ، داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال میباشد ، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مذکور و پرداخت مبلغ 275 .
000 (دویست و هفتاد و پنج هزار ریال) ریال به عنوان وجه ثبتنام ، و داوطلبانی که علاقهمند به شرکت در گزینش رشتههای تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند ، لازم است که علاوه بر پرداخت مبلغ ثبتنام ، نسبت به پرداخت مبلغ 69 .
000 (شصت و نه هزار ریال) ریال دیگر نیز برای اعلام علاقه مندی به شرکت در گزینش رشتههای مؤسسات مذکور اقدام کنند .
ضمناً دفترچه راهنما همزمان با شروع ثبتنام از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود و اطلاعیه تکمیلی برای ثبت نام ، در روز یکشنبه 19 خرداد در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و نشریه پیک سنجش درج خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
ایسنا
1398/02/24
15:06
> مرکز پیشرفته ارزیاب حسی و شناختی مواد غذایی در دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد .
> به گزارش ایسنا مرکز پیشرفته ارزیابی حسی و شناختی مواد غذایی برای نخستین بار در کشور در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد راه اندازی شده است .
در این مرکز با بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان دانشگاه و صنعت ، از هم افزایی علوم حسی و شناختی در راستای بهینه سازی زنجیره تولید تا عرضه مواد غذایی سالم ، فراسودمند و نوظهور (ازجمله محصولات کم چرب ، کم شیرین ، کم نمک و نوشیدنی های فراسودمند) ، با تأکید بر اهمیت رفتار مصرف کننده و ترجیحات ذهنی و رفتاری در این مرکز استفاده خواهد شد .
بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، این مرکز در راستای ایجاد مرجعیت علمی جهانی ، توجه به سند علوم و فناوری های شناختی برگرفته شده از نقشه جامع علمی کشور ، ارتباط مؤثر با صنایع و ارائه خدمات در زمینه ارزیابی ‏های حسی و شناختی مواد غذایی با بهره گیری از توان اعضای هیات علمی گروه صنایع غذایی و سایر متخصصان دانشگاه فردوسی مشهد و تعاملات علمی و پژوهشی بین المللی فعالیت خواهد کرد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
برنا
1398/02/24
14:52
> ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 98 از 19 تا 26 خردادماه ادامه دارد .
> جزییات ثبت نام دوره های کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای اعلام شد ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 98 از 19 تا 26 خردادماه ادامه دارد .
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ، با توجه به مصوبه مورخ 26 اسفند ماه سال 97 شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نظر به تغییر نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش به نظام 3 3 6 ، ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 1398 از روز یکشنبه 19 خرداد ماه آغاز می شود و تا 26 خرداد ماه ادامه دارد .
لذا کلیه متقاضیان ، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت نام ، به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www .
sanjesh .
org مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند .
لازم به ذکر است ، ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون ، در یک مرحله انجام می شود ، لذا داوطلبان می بایست همزمان با انجام فرایند ثبت نام ، نسبت به درج رشته محل های تحصیلی خود در فرم تقاضا نامه اینترنتی با توجه به رشته های اعلام شده در دفترچه راهنما ، اقدام کنند .
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود ، داوطلبان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن ها فعال می باشد ، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مذکور و پرداخت مبلغ 275 .
000 (دویست و هفتاد و پنج هزار ریال) ریال به عنوان وجه ثبت نام ، و داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند ، لازم است که علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام ، نسبت به پرداخت مبلغ 69 .
000 (شصت و نه هزار ریال) ریال دیگر نیز برای اعلام علاقه مندی به شرکت در گزینش رشته های مؤسسات مذکور اقدام کنند .
ضمناً دفترچه راهنما همزمان با شروع ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود و اطلاعیه تکمیلی برای ثبت نام ، در روز یکشنبه 19 خرداد در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و نشریه پیک سنجش درج خواهد شد .
Print Email Short Link کد خبر : 846109 تاریخ خبر : 1398/02/24 14 : 52 : 24 آموزش عالی دانشجو سازمان سنجش آموزش کشور فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
ایرنا
1398/02/24
14:46
> تهران – ایرنا – مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ، گفت : تاکنون بیش از 9 هزار نفر در پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها ثبت نام کرده اند .
> حسین توکلی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایرنا ، اظهار کرد : تا صبح امروز ، 9 هزار و 261 داوطلب در فرایند پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها ثبت نام کرده اند .
وی خاطرنشان کرد : ثبت نام در 85 درصد رشته محل های دانشگاه ها بر اساس سوابق تحصیلی انجام می شود که بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو این ثبت نام از 20 اسفندماه 97 آغاز شده است و تا 6 شهریورماه امسال ادامه دارد .
وی افزود : داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www .
sanjesh .
org نسبت به ثبت نام اقدام کنند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ، تاکید کرد که دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه نظام جدید آموزشی نیز می توانند در این مرحله از پذیرش ثبت نام و بعد از اتمام امتحانات نهایی و دریافت کارنامه از آموزش و پرورش معدل کتبی خود را درج کنند .
به گزارش ایرنا ، دانشگاه ها و موسسه های پذیرنده بر اساس شیوه نامه اجرایی مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجو در برنامه زمانی تعیین شده نسبت به گزینش داوطلبان از بیشترین معدل به کمترین معدل با توجه به نوع دیپلم و رشته انتخابی تا سقف ظرفیت پذیرش در هر یک از سهمیه ها اقدام کرده و در زمان مقرر ، نتایج را به داوطلبان اعلام می کنند .
دریافت هر گونه وجه برای دریافت و بررسی درخواست ها توسط دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی ممنوع است .
با توجه به اینکه یک داوطلب ممکن است موفق به دریافت پذیرش از موسسه ها در چندین کد رشته محل شود ، باید پس از اعلام نتایج دانشگاه ها و موسسه ها در مهلت زمانی تعیین شده ، بررسی لازم را انجام داده و رشته محل مورد علاقه خود را برای تحصیل انتخاب کند .
همچنین در زمان معین شده با مدارک مورد نیاز و ارائه تعهد مبنی بر ثبت نام در کد رشته محل مورد نظر ، هزینه ثبت نام را پرداخت کند .
**9492** 1200 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی سازمان سنجش پذیرش بدون آزمون ثبت نام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
برنا
1398/02/24
14:39
> دکتر حسین میرزایی رئیس دبیرخانه یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی گفت : زمان دریافت آثار یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی؛ ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی ، از اول خردادماه تا 31 مردادماه 1398 می باشد .
> فراخوان دریافت آثار یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی دکتر حسین میرزایی رئیس دبیرخانه یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی گفت : زمان دریافت آثار یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی؛ ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی ، از اول خردادماه تا 31 مردادماه 1398 می باشد .
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ، دکتر حسین میرزایی با اعلام این خبر گفت : آثار مورد پذیرش جشنواره همچون ادوار گذشته در چهار محور شامل «کتاب پژوهشی» ، «گزارش اختتام یافته پژوهش» ، «رساله دکتری» و «پایان نامه کارشناسی ارشد» است .
؛آثاری که از ابتدای سال 1395 تا پایان اسفند 1397 پایان یافته اند می توانند در این دوره از جشنواره شرکت کنند .
وی افزود : آثار علمی در این جشنواره در پانزده گروه علمی اخلاق ، ادیان و عرفان ، تاریخ ، جغرافیا و باستان شناسی ، حقوق ، زبان ، ادبیات و زبان شناسی ، علوم اجتماعی و علوم ارتباطات ، علوم اقتصادی ، مدیریت و علوم مالی ، علوم تربیتی ، روان شناسی و علوم ورزشی ، علوم سیاسی ، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای ، علوم قرآنی ، تفسیر و حدیث ، فقه و اصول ، فلسفه ، منطق و کلام ، فناوری اطلاعات ، اطلاع رسانی و کتابداری ، مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) ، مطالعات هنر و زیبایی شناسی و مطالعات میان رشته ای دریافت می شوند .
به گفته رئیس دبیرخانه یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی ، بخش بین الملل جشنواره نیز آثار مربوط به حوزه ایران شناسی و اسلام شناسی را دریافت می کند و همچون ادوار گذشته در بخش ویژه نیز جایزه شخصیت های پیشرو علوم انسانی و اسلامی ، پیشکسوت علوم انسانی و اسلامی ، مترجم برتر ، انجمن علمی برتر ، نشریه علمی و پژوهشی برتر و نظریه پرداز برتر اعطا خواهد شد .
دکتر میرزایی همچنین با بیان اینکه ثبت آثار در سامانه جشنواره در دو قالب حقیقی و حقوقی است اظهار داشت : علاوه بر اینکه مؤلفین و پژوهشگران خود می توانند نسبت به ثبت آثار در سامانه اقدام کنند ، ناشران ، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ، انجمن های علمی و گروه های علمی آموزشی و پژوهشی نیز چنانچه اثری را واجد شایستگی لازم می دانند به معرفی و ثبت آثار پیشنهادی مبادرت ورزند و زمینه شناسایی آثار فاخر را فراهم نمایند .
تمامی پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس ( WWW .
FARABIAWARD .
IR ) از اول خردادماه آثار علمی خود را ثبت کنند .
گفتنی است جشنواره بین المللی فارابی هر ساله توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، کمیسیون ملی یونسکو ، دفتر منطقه ای آیسسکو ، بنیاد ملی نخبگان و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار می شود .
Print Email Short Link کد خبر : 846096 تاریخ خبر : 1398/02/24 14 : 39 : 54 ایران جشنواره بین المللی علوم تحقیقات و فناوری فرهنگی و اجتماعی کارشناسی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
ایسنا
1398/02/24
14:17
> مرکز پیشرفته ارزیاب حسی و شناختی مواد غذایی در دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.
> مرکز پیشرفته ارزیاب حسی و شناختی مواد غذایی در دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد .
به گزارش ایسنا منطقه خراسان و به نقل از روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، با حضور دکتر بهرامی؛ معاون پژوهش و فناوری ، دکتر مهارتی؛ مدیر برنامه ، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه ، هیئت رئیسه دانشکده کشاورزی ، اعضای هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه و تعدادی از مسئولان حوزه پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه فردوسی مشهد و مدیرعامل شرکت صنایع قهوه پارت سازان (مولتی کافه) و کارکنان این مجموعه ، ضمن افتتاح مرکز پیشرفته ارزیابی حسی و شناختی مواد غذایی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی جهت افزایش سطح تعاملات و همکاری های دوجانبه به امضا رسید .
مرکز پیشرفته ارزیابی حسی و شناختی مواد غذایی برای نخستین بار در کشور در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد راه اندازی شده است .
در این مرکز با بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان دانشگاه و صنعت ، از هم افزایی علوم حسی و شناختی در راستای بهینه سازی زنجیره تولید تا عرضه مواد غذایی سالم ، فراسودمند و نوظهور ( ازجمله محصولات کم چرب ، کم شیرین ، کم نمک و نوشیدنی های فراسودمند) ، با تأکید بر اهمیت رفتار مصرف کننده و ترجیحات ذهنی و رفتاری در این مرکز استفاده خواهد شد .
این مرکز در راستای ایجاد مرجعیت علمی جهانی ، توجه به سند علوم و فناوری های شناختی برگرفته شده از نقشه جامع علمی کشور ، ارتباط مؤثر با صنایع و ارائه خدمات درزمینه ارزیابی‏های حسی و شناختی مواد غذایی با بهره گیری از توان اعضای هیات علمی گروه صنایع غذایی و سایر متخصصان دانشگاه فردوسی مشهد و تعاملات علمی و پژوهشی بین المللی فعالیت خواهد کرد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
خبرآنلاین
1398/02/24
17:26
> اداره کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور اطلاعیه ای تأکید کرد : داوطلبان آزمون سراسری اطلاعات مورد نیاز خود را صرفاً از طریق کانال های رسمی و سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کنند .
> به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ اداره کل آموزش بنیاد شهید در اطلاعیه ای به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد : با نزدیک شدن زمان برگزاری آزمون سراسری ، مشاهده شده است افراد سودجو با ایجاد کانال های جعلی ، حتی با نام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در تلگرام و پیام رسان ها از طریق درج اطلاعیه های سازمان ، انجام نظرسنجی و … اعتماد مخاطبان و داوطلبان را جلب و پس از آن جهت تحصیل مال نامشروع با ادعای فروش ظرفیت کنکور ، اعطای مدرک تحصیلی معتبر و فروش سوالات کنکور اقدام می نمایند .
با توجه به حساسیت موضوع و تأثیر ادعاهای جعلی و فریبکارانه آنان بر داوطلبان ، خانواده ها و جامعه ، تأکید مؤکد می شود که سازمان سنجش آموزش کشور هیچ گونه کانال اطلاع رسانی در محیط تلگرام ندارد و فقط از طریق کانال های ارتباطی شبکه های اجتماعی داخلی نظیر سروش ، گپ و آی گپ ، بله و ایتا برای اطلاع رسانی به داوطلبان آزمون های سازمان فعال است و لازم است که عزیزان داوطلب ، اطلاعات مورد نیاز خود را صرفاً از طریق کانال های یاد شده به شرح ذیل و همچنین؛ مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و هفته نامه پیک سنجش دریافت نموده و به محتوای کانال های جعلی اعتماد ننمایند .
سازمان سنجش آموزش کشور ، پیگیری و برخورد لازم را از طریق مراجع قضائی و قانونی کشور به عمل خواهد آورد .
پیام رسان سروش : http : //sapp .
ir/sanjeshprnoet پیام رسان آی گپ : https : //profile .
igap .
net/prnoetir پیام رسان گپ : https : //gap .
im/prnoetir پیام رسان بله : prnoetir@ پیام رسان ایتا : https : //eitaa .
com/prnoeti در ادامه اطلاعیه اداره کل آموزش بنیاد آمده است : هر گونه تغییرات در زمینه سهمیه داوطلبان شاهد و ایثارگر علاوه بر سایت سازمان سنجش از طریق سایت ایثار نیز اطلاع رسانی خواهد شد .
42237 کد خبر 1260027.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
تابناک
1398/02/24
17:14
> مشاور سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد : امکان ثبت نام دوباره در دوره کاردانی به کارشناسی برای متقاضیان رشته های بدون آزمون از هفتم مرداد فراهم می شود.
> مشاور سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد : امکان ثبت نام دوباره در دوره کاردانی به کارشناسی برای متقاضیان رشته های بدون آزمون از هفتم مرداد فراهم می شود .
به گزارش آنا ، حسین توکلی درباره امکان ثبت نام دوباره در دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته اظهار کرد : مهلت ثبت نام در دوره کاردانی به کاشناسی ناپیوسته روز شنبه 21 اردیبهشت به پایان رسید .
وی افزود : براساس آخرین آمار 85 هزار و 547 داوطلب نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در دوره کاردانی به کارشناسی اقدام کردند .
پذیرش دانشجو در دوره کاردانی به کارشناسی جمعاً در 66 رشته امتحانی صورت می گیرد که پذیرش در 16 رشته باآزمون و 50 رشته بدون آزمون است .
مشاور سازمان سنجش آموزش کشور گفت : کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای آزمون از روز سه شنبه 8 مرداد 98 تا روز پنج شنبه 10 مرداد بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند نسبت به دریافت پرینت کارت اقدام کنند .
توکلی اضافه کرد : آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در 16 رشته امتحانی باآزمون در روز جمعه 11 مرداد برگزار می شود .
وی اعلام کرد : برای ایجاد تسهیلات لازم برای داوطلبانی که متقاضی رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی هستند ، امکان ثبت نام از روز دوشنبه 7 مرداد تا روز جمعه 11 مرداد فراهم می شود که داوطلبان با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
مهر
1398/02/24
17:09
> اداره کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور اطلاعیه ای تأکید کرد : داوطلبان آزمون سراسری اطلاعات مورد نیاز خود را صرفاً از طریق کانال های رسمی و سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کنند .
> به گزارش خبرگزاری مهر ، اداره کل آموزش بنیاد شهید در اطلاعیه ای به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد : با نزدیک شدن زمان برگزاری آزمون سراسری ، مشاهده شده است افراد سودجو با ایجاد کانال های جعلی ، حتی با نام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در تلگرام و پیام رسان ها از طریق درج اطلاعیه های سازمان ، انجام نظرسنجی و … اعتماد مخاطبان و داوطلبان را جلب و پس از آن جهت تحصیل مال نامشروع با ادعای فروش ظرفیت کنکور ، اعطای مدرک تحصیلی معتبر و فروش سوالات کنکور اقدام می نمایند .
با توجه به حساسیت موضوع و تأثیر ادعاهای جعلی و فریبکارانه آنان بر داوطلبان ، خانواده ها و جامعه ، تأکید مؤکد می شود که سازمان سنجش آموزش کشور هیچ گونه کانال اطلاع رسانی در محیط تلگرام ندارد و فقط از طریق کانال های ارتباطی شبکه های اجتماعی داخلی نظیر سروش ، گپ و آی گپ ، بله و ایتا برای اطلاع رسانی به داوطلبان آزمون های سازمان فعال است و لازم است که عزیزان داوطلب ، اطلاعات مورد نیاز خود را صرفاً از طریق کانال های یاد شده به شرح ذیل و همچنین؛ مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و هفته نامه پیک سنجش دریافت نموده و به محتوای کانال های جعلی اعتماد ننمایند .
سازمان سنجش آموزش کشور ، پیگیری و برخورد لازم را از طریق مراجع قضائی و قانونی کشور به عمل خواهد آورد .
پیام رسان سروش : http : //sapp .
ir/sanjeshprnoet پیام رسان آی گپ : https : //profile .
igap .
net/prnoetir پیام رسان گپ : https : //gap .
im/prnoetir پیام رسان بله : prnoetir@ پیام رسان ایتا : https : //eitaa .
com/prnoeti در ادامه اطلاعیه اداره کل آموزش بنیاد آمده است : هر گونه تغییرات در زمینه سهمیه داوطلبان شاهد و ایثارگر علاوه بر سایت سازمان سنجش از طریق سایت ایثار نیز اطلاع رسانی خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
وزارت علوم
ایران اکونومیست
1398/02/25
09:35
> مشاور عالی سازمان سنجش گفت : وزارت علوم و سازمان سنجش تمایلی برای به تعویق انداختن کنکور ندارند .
> ایران اکونومیست حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور درباره زمان برگزاری آزمون سراسری اظهار کرد : در حال حاضر درباره به تعویق افتادن زمان آزمون کارشناسی سراسری هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است .
مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور ادامه داد : مجموعه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در کنار سازمان سنجش و آموزش کشور تمایلی برای به تعویق انداختن آزمون سراسری ندارند .
توکلی با بیان اینکه کنکور در زمان مقرر برگزار می شود ، گفت : آزمون سراسری در روزهای ١٣ و ١4 تیرماه و در زمان مشخص شده برگزار می شود .
وی یادآوری کرد : اگر زمانی درباره به تعویق افتادن آزمون سراسری تصمیمی اتخاد شود ، آن زمان می توانیم درباره تاریخ جدید برگزاری آزمون صحبت کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
وزارت علوم
ایرنا
1398/02/24
17:24
> تهران ایرنا طرح پژوهشی «انجام مطالعات آزمایشگاهی تزریق گاز به منظور ازدیاد برداشت در میدان نفتی سروش» توسط محققان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران انجام و به عنوان یکی از طرح های برگزیده دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری معرفی شد .
> به گزارش روز سه شنبه گروه دانشگاه ایرنا از معاونت پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، در این طرح روش های مختلف ازدیاد برداشت برای مخزن نفت سنگین سروش مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفت و روش بهینه به لحاظ تکنیکی ارائه شد .
میدان نفتی سروش از میدان های نفتی ایران در خلیج فارس است که در استان بوشهر واقع شده است .
همچنین پژوهشگران تلاش کردند با به کارگیری آنالیزهای عددی علاوه بر اعتبارسنجی نتایج آزمایشگاهی ، روابطی برای تخمین و ارزیابی بهبود عملکرد تولید به کمک روش های تزریق گاز پیشنهاد شود .
در این تحقیق برای اولین بار تزریق گاز دی اکسید کربن در نمونه های واقعی از سنگ مخزن با حضور نفت اصلی مخزن در دما و فشار واقعی مورد آزمایش قرار گرفت .
ارائه یک عدد بدون بعد ترکیبی جدید که بتواند برای پیش بینی میزان بهره دهی در شرایط عمومی و بدون انجام آزمایشات برای مخازن با خصوصیات مشابه کاربرد داشته باشد ، از دستاوردهای ویژه این طرح است .
انجام آزمایش ها در مقیاس تمام مغزه که بتواند خواص ناهمگونی لایه مخزنی و اثر آن بر کارایی روش ازدیاد برداشت را بهتر نشان دهد از دیگر نوآوری های این طرح است .
طرح توسعه پروژه استفاده از نتایج آزمایشگاهی در مدل واقعی مخزن برای پیش بینی عملکرد روش پیشنهادی در مقیاس میدان نفتی و همچنین ارزیابی های اقتصادی کارایی این روش ها در شرایط عملیاتی ، از برنامه های آتی جهت توسعه این طرح است .
دانام**9465**1584 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی دانشگاه تهران معاونت پژوهشی وزارت علوم میدان نفتی سروش.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای موسسه یا سازمان وابسته
فارغ التحصیلان دانشگاهی
ایرنا
1398/02/24
16:38
> تبریز ایرنا 6 طرح فناورانه در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی با حضور استاندار و با حمایت 5 میلیارد ریالی دولت رونمایی شد .
> به گزارش روز سه شنبه ایرنا ، دستگاه چندمنظوره و تمام اتوماتیک خط کشی معابر و رنگ آمیزی مکانیزه جداول ، طراحی و تولید توربین توربو شارژ به روش تزریق پودری ، پیستوله پاشش ایرلس رنگ با تحریک الکترونیکی و نازل مه پاش الکترواستاتیک از جمله این طرح هاست .
استاندار آذربایجان شرقی در مراسم رونمایی از این طرح ها با تاکید بر افزایش ارتباط کاربردی دانشگاه و صنعت ، گفت : پارک علم و فناوری باید دانشگاه و صنعت را با یکدیگر آشتی دهد .
محمدرضا پورمحمدی گفت : برخی طرح های ارائه شده توسط شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری ، بی نظیر است و حتی برخی از آن ها نمونه و مشابه خارجی هم ندارد .
وی با قدردانی از مسوولان این پارک و تلاش های ارزشمند جوانان ، اعلام کرد : ما نیز آماده حمایت همه جانبه از توسعه فعالیت های فناورانه ، ارائه تسهیلات و امکانات مورد نیاز و معرفی به سازمان های مصرف کننده برای تولید انبوه محصولات تولیدی در شرایط تحریم هستیم .
وی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب ، ایران جایگاه مشخص علمی در جهان نداشت ، افزود : به برکت انقلاب اسلامی ، امروزه رتبه 16 بین المللی را در تولید علم و دانش داریم ، ولی در حوزه تولیدات فناورانه و تبدیل علم به ثروت ، جایگاه ما مناسب نیست و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور و به دست پرتوان جوانان دانشمند این مرز و بوم ، به رتبه قابل قبول تولید فناورانه در جهان دست یابیم .
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه از سال های گذشته ، جهت گیری مناسبی توسط پارک علم و فناوری در راستای تلاش برای تولید ثروت از علم ترسیم شده است ، ادامه داد : در شرایط کنونی که کشور ما با مشکلاتی همچون تحریم مواجه است ، توجه و اتکا به توانمندی داخل ، حرکت در مسیر استقلال و خودکفایی محسوب می شود و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .
پورمحمدی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به نفت ، خاطرنشان کرد : این موضوع باعث شده آن چنان که باید و شاید به موضوع تولید ثروت از علم توجهی نشده و در شرایط فعلی باید بیش از پیش برای استقلال و خوکفایی ایران اسلامی تلاش کرد .
وی ارتباط دادن واقعی صنعت و دانشگاه را یکی از دغدغه های اصلی خود برشمرد و گفت : پارک علم و فناوری می تواند در این زمینه نقش بسیار موثری داشته باشد و باید با استفاده از ظرفیت این مجموعه ، شاهد افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه و دستیابی به اهدافی همچون ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و به روز شدن تکنولوژی مورد استفاده در صنایع استان باشیم .
وی بیکاری را اصلی ترین مشکل کشور دانست و ادامه داد : نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی ، به بیش از 25 درصد رسیده و باید با اتخاذ تصمیمات مناسب ، فرصت های مناسب برای اشتغال جوانان فراهم شود .
استاندار آذربایجان شرقی از تصمیم مدیریت ارشد استان برای راه اندازی کارخانه نوآوری در استان خبر داد و تاکید کرد : مسئولان به برگزاری استارتاپ ها برای صنعتگران و تولیدکنندگان ، توجه ویژه ای داشته باشند و چنین نباشد که دانشجویان ، تنها استفاده کنندگان از استارتاپ ها باشند .
واعظی ، رییس پارک علم و فناوی استان نیز در این جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان های مختلف و دانشگاه های استان ، انجام مراحل مقدماتی تاسیس نخستین پردیس فناوری سلامت در استان ، حمایت مالی از پایان نامه های فناورانه را از جمله اقدامات پارک در حوزه های مختلف عنوان کرد .
3071 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی فناوری علمی آذربایجان شرقی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزارت علوم
دیار آفتاب
1398/02/24
19:45
> کرم ضد چروک و مرطوب کننده برپایه محصولات طبیعی زنبور عسل توسط یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد تولید و به بازار عرضه شد .
> به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از ایسنا ، این محصولات ، برپایه محصولات طبیعی زنبور عسل فرموله و تولید شده اند که عسل و ژل رویال موجود در این محصولات کاملاً طبیعی و دارای کیفیت بالا بوده و اثرگذاری محصول را افزایش داده است .
به گفته صادقیان ، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ، از دیگر ویژگی های مثبت این محصولات تولیدی فاقد پارابن بودن است؛ پارابن ها از پرکاربردترین دسته مواد نگهدارنده هستند که به دلیل خواص آنتی باکتریال ، قیمت ارزان و عملکرد مناسب در برابر آلودگی های میکروبی ، در اکثر محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده می شوند .
این مواد از آنجایی که به همراه محصولات آرایشی بهداشتی به عمق پوست و مو نفوذ می کنند ، اثرات مخرب خود را در انتهای لایه های زیرین این بافت ها بر جای می گذارند .
از جمله این اثرات ، سوزش و التهابات پوستی ، درماتیت ، سرطان و واکنش های حساسیتی است .
بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم ، از ویژگی های کرم ضد چروک این شرکت می توان به تغذیه کننده سلول های پوستی ، افزایش استحکام پوست ، افزایش تعداد و کیفیت فیبروبلاست های درم ، رفع افتادگی و افزایش استحکام و انعطاف پذیری پوست صورت ، کمک به رفع چروک های سطحی و کاهش چروک های عمیق پوست ، تغذیه و محافظت از پوست به دلیل داشتن اسیدهای چرب ضروری موجود در ماده موثره ، تحریک سنتز پروتئین های ساختاری پوست ، کلاژن و الاستین اشاره کرد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزارت علوم
سپیدار آنلاین
1398/02/24
14:52
> سرپرست امور بین الملل پژوهشگاه مواد و انرژی ایران اعلام کرد : این موفق به کسب رتبه سوم علمی در بین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی برتر کشور کسب شد.
> سرپرست امور بین الملل پژوهشگاه مواد و انرژی ایران اعلام کرد : این موفق به کسب رتبه سوم علمی در بین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی برتر کشور کسب شد .
نیما نادریفزود : به تازگی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اسامی برترین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران را در سال تحصیلی 97 96 در بخش های آموزش ، پژوهش ، وجهه بین المللی ، تسهیلات ، امکانات و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی انتشار داد که پژوهشگاه مواد وانرژی ایران رتبه سوم را به دست آورد .
وی اظهارداشت : بر اساس این گزارش ، پژوهشگاه دانش های بنیادی ، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و پژوهشگاه مواد و انرژی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند .
نادری گفت : اطلاعات پژوهشی رتبه بندی سال 97 96 مربوط به بازه زمانی 2016 2014 و اطلاعات پرسشنامه مربوط به بازه زمانی 1395 1393 است .
سرپرست امور بین الملل پژوهشگاه مواد و انرژی ایران گفت : در این رتبه بندی که 30 پژوهشگاه و مرکز پژوهشی کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند ، رتبه کلی و نمره هر مرکز به طور جداگانه در بخش های آموزش ، پژوهش ، وجهه بین المللی ، امکانات و فعالیت های اجتماعی اقتصادی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به آدرس : https : //ur .
isc .
gov .
ir/Home/RankIranUniv درج شده است .
محققان پژوهشگاه مواد و انرژی ایران تاکنون اختراعات زیادی در سطح جهانی ، منطقه و کشور به ثبت رسانده که بخشی از این دستاوردها تجاری سازی شده است .
آبگرمکن خورشیدی و آب شیرین کن نمونه هایی از اختراعات محققان این پژوهشگاه است .
پژوهشگاه مواد و انرژی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در مشکین دشت فردیس استان البرز مسقر است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزارت علوم
ایرنا
1398/02/24
14:07
> کرج ایرنا سرپرست امور بین الملل پژوهشگاه مواد و انرژی ایران اعلام کرد : این موفق به کسب رتبه سوم علمی در بین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی برتر کشور کسب شد .
> نیما نادری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : به تازگی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اسامی برترین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران را در سال تحصیلی 97 96 در بخش های آموزش ، پژوهش ، وجهه بین المللی ، تسهیلات ، امکانات و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی انتشار داد که پژوهشگاه مواد وانرژی ایران رتبه سوم را به دست آورد .
وی اظهارداشت : بر اساس این گزارش ، پژوهشگاه دانش های بنیادی ، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و پژوهشگاه مواد و انرژی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند .
نادری گفت : اطلاعات پژوهشی رتبه بندی سال 97 96 مربوط به بازه زمانی 2016 2014 و اطلاعات پرسشنامه مربوط به بازه زمانی 1395 1393 است .
سرپرست امور بین الملل پژوهشگاه مواد و انرژی ایران گفت : در این رتبه بندی که 30 پژوهشگاه و مرکز پژوهشی کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند ، رتبه کلی و نمره هر مرکز به طور جداگانه در بخش های آموزش ، پژوهش ، وجهه بین المللی ، امکانات و فعالیت های اجتماعی اقتصادی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به آدرس : https : //ur .
isc .
gov .
ir/Home/RankIranUniv درج شده است .
محققان پژوهشگاه مواد و انرژی ایران تاکنون اختراعات زیادی در سطح جهانی ، منطقه و کشور به ثبت رسانده که بخشی از این دستاوردها تجاری سازی شده است .
آبگرمکن خورشیدی و آب شیرین کن نمونه هایی از اختراعات محققان این پژوهشگاه است .
پژوهشگاه مواد و انرژی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در مشکین دشت فردیس استان البرز مسقر است .
7413/ 6155 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی پژوهشگاه مواد وانرژی ایران فردیس.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزارت علوم
ایسنا
1398/02/24
14:04
> کرم ضد چروک و مرطوب کننده برپایه محصولات طبیعی زنبور عسل توسط یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد تولید و به بازار عرضه شد .
> به گزارش ایسنا ، این محصولات ، برپایه محصولات طبیعی زنبور عسل فرموله و تولید شده اند که عسل و ژل رویال موجود در این محصولات کاملاً طبیعی و دارای کیفیت بالا بوده و اثرگذاری محصول را افزایش داده است .
به گفته صادقیان ، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ، از دیگر ویژگی های مثبت این محصولات تولیدی فاقد پارابن بودن است؛ پارابن ها از پرکاربردترین دسته مواد نگهدارنده هستند که به دلیل خواص آنتی باکتریال ، قیمت ارزان و عملکرد مناسب در برابر آلودگی های میکروبی ، در اکثر محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده می شوند .
این مواد از آنجایی که به همراه محصولات آرایشی بهداشتی به عمق پوست و مو نفوذ می کنند ، اثرات مخرب خود را در انتهای لایه های زیرین این بافت ها بر جای می گذارند .
از جمله این اثرات ، سوزش و التهابات پوستی ، درماتیت ، سرطان و واکنش های حساسیتی است .
بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم ، از ویژگی های کرم ضد چروک این شرکت می توان به تغذیه کننده سلول های پوستی ، افزایش استحکام پوست ، افزایش تعداد و کیفیت فیبروبلاست های درم ، رفع افتادگی و افزایش استحکام و انعطاف پذیری پوست صورت ، کمک به رفع چروک های سطحی و کاهش چروک های عمیق پوست ، تغذیه و محافظت از پوست به دلیل داشتن اسیدهای چرب ضروری موجود در ماده موثره ، تحریک سنتز پروتئین های ساختاری پوست ، کلاژن و الاستین اشاره کرد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایلنا
1398/02/25
10:23
> هیات داوران بخش عکس بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران هنرمندان راه یافته به بخش نمایشگاه این دوره را معرفی کردند .
> هیات داوران بخش عکس بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران هنرمندان راه یافته به بخش نمایشگاه این دوره را معرفی کردند .
به گزارش ایلنا ، هیات داوران بخش عکس بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران متشکل از سیامک زمردی مطلق ، شهاب الدین عادل و مهدی آشنا ، 23 عکس را برای نمایشگاه انتخاب کردند .
این آثار از 17 تا 25 اردیبهشت 98 در نگارخانه تئاتر مستقل تهران به نمایش درآمد .
اسامی عکاسان راه یافته به نمایشگاه و تعداد آثار منتخب هر عکاس ، بدین شرح است : 1 نسترن ایرانپور : 1 عکس 2 بهنام توفیقی : 3 عکس 3 شایان حبیبی : 1 عکس 4 داود دانش گز کوه : 1 عکس 5 پریناز صفویه : 4 عکس 6 محمد علی پور : 2 عکس 7 پریسا (زهرا) عباس زاده : 3 عکس 8 امیر حسین فرهانی : 1 عکس 9 آیناز فضل فرهادی : 2 عکس 10 پگاه صائبی : 1 عکس 11 کیارش مسیبی : 5 عکس بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت سال 1398 به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در بخش های مختلف الف : مناطق «تئاتر صحنه» و ب : سراسری و بین المللی «تئاتر صحنه» ، «تجربه های اجرا» ، «نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبر رادی) ، «پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی)» ، «ترجمه نمایشنامه» ، «عکس ، پوستر و تیزر» ، «غیر رقابتی» ، «کارگاه ها و درس گفتارها» ، «مدرسان» ، «جشنواره جشنواره ها» و «پایان نامه های برگزیده» ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار شد .
بخش تئاتر صحنه مناطق نیز نیمه اول اسفند سال 1397 میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1398/02/24
17:16
> مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد : دانشجویان در ترم آینده تحصیلی منابع درسی جدید را مطالعه می کنند.
> مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد : دانشجویان در ترم آینده تحصیلی منابع درسی جدید را مطالعه می کنند .
به گزارش آنا ، سپیده بارانی درباره بازنگری دروس در دانشگاه فنی و حرفه ای اظهار کرد : با وجود مجوز وزارت علوم به دانشگاه فنی و حرفه ای برای بازنگری دروس در دانشگاه ، اقدامات لازم برای انجام آن صورت گرفته است .
وی افزود : تاکنون تعدادی جلسه در این زمینه برگزار شده و پنج عنوان درسی به صورت کامل نهایی شده است و 80 درصد واحدهای دانشگاهی پیشنهادهای بازنگری دروس را به سازمان مرکزی پیشنهاد داده اند ، نظرات اصلاحی کارشناسان نسبت به این برنامه ها استخراج و به واحدها اعلام شده است تا بازنگری های نهایی صورت گیرد .
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای بیان کرد : بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا مهر امسال تمام برنامه های درسی دانشگاه را بازنگری خواهیم کرد .
بارانی درباره توجه به مهارت افزایی در بازنگری دروس ادامه داد : تأکید دانشگاه بر این است که دروس مهارتی و کاربردی باشدو به همین دلیل در کارگروه بازنگری دروس نمایندگان صنعت و فارغ التحصیلان حضور دارند تا نظرات کاربردی آنها استخراج شود .
وی اعلام کرد : هدف دانشگاه فنی و حرفه ای این است که دانشجویان را پرورش دهد که بعد از فارغ التحصیلی بدون نیاز به تحصیل در مقاطع بالاتر مستقیماً وارد بازار کار شوند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایران اکونومیست
1398/02/24
15:11
> کرم ضد چروک و مرطوب کننده برپایه محصولات طبیعی زنبور عسل توسط یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد تولید و به بازار عرضه شد .
> ایران اکونومیست این محصولات ، برپایه محصولات طبیعی زنبور عسل فرموله و تولید شده اند که عسل و ژل رویال موجود در این محصولات کاملاً طبیعی و دارای کیفیت بالا بوده و اثرگذاری محصول را افزایش داده است .
به گفته صادقیان ، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ، از دیگر ویژگی های مثبت این محصولات تولیدی فاقد پارابن بودن است؛ پارابن ها از پرکاربردترین دسته مواد نگهدارنده هستند که به دلیل خواص آنتی باکتریال ، قیمت ارزان و عملکرد مناسب در برابر آلودگی های میکروبی ، در اکثر محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده می شوند .
این مواد از آنجایی که به همراه محصولات آرایشی بهداشتی به عمق پوست و مو نفوذ می کنند ، اثرات مخرب خود را در انتهای لایه های زیرین این بافت ها بر جای می گذارند .
از جمله این اثرات ، سوزش و التهابات پوستی ، درماتیت ، سرطان و واکنش های حساسیتی است .
بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم ، از ویژگی های کرم ضد چروک این شرکت می توان به تغذیه کننده سلول های پوستی ، افزایش استحکام پوست ، افزایش تعداد و کیفیت فیبروبلاست های درم ، رفع افتادگی و افزایش استحکام و انعطاف پذیری پوست صورت ، کمک به رفع چروک های سطحی و کاهش چروک های عمیق پوست ، تغذیه و محافظت از پوست به دلیل داشتن اسیدهای چرب ضروری موجود در ماده موثره ، تحریک سنتز پروتئین های ساختاری پوست ، کلاژن و الاستین اشاره کرد .
1
فهرست