وزارت علوم - مطبوعات 28 خرداد 98
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت 11:25
1
فهرست اخبار
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
9879531 خراسان
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
9878468 روزنامه آفرينش
9878464 روزنامه آفرينش
9878469 روزنامه آفرينش
روساي آموزش عالي
9879086 روزنامه فرهیختگان
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
اطلاعات
1398/03/28
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، گفت : پایان نامه تقلبی افراد باطل می شود حتی اگر 50سال پیش اقدام به تهیه این پایان نامه کرده باشند.
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، گفت : پایان نامه تقلبی افراد باطل می شود حتی اگر 50سال پیش اقدام به تهیه این پایان نامه کرده باشند .
به گزارش ایرنا ، منصور غلامی در حاشیه کارگاه ترویج علم در جمع خبرنگاران گفت : مقابله با رشد و شکل گیری مراکز ارائه دهنده خدمات به کسانی که در حال تدوین پایان نامه یا مقالات علمی هستند ، صورت گرفت .
وی با بیان این که برخی مؤسسات به حوزه تدوین غیرقانونی مقاله و پایان نامه ورود پیدا کردند ، اظهار داشت : این اتفاق به خاطر تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در مراکزی که امکانات کمی دارند و هیأت علمی های محدودی داشتند ، رخ داد .
همچنین این موضوع به کسانی مربوط می شود که در حین اشتغال ، تحصیل می کنند .
غلامی خاطرنشان کرد : قاعده تحصیلات تکمیلی ، تمام وقت بودن افراد است و اگر کسی چهار سال مسئولیت مهمی در کشور دارد و در آن دوره نیز در مقطع تحصیلی ارتقا پیدا می کند ، قطعاً باید علامت سوالی بر روی این افراد گذاشت که با چه توانی این کار را انجام داده اند .
بنابراین این موضوعات در کنار یکدیگر قرار گرفته و منجر به شکل گیری مراکز غیرقانونی برای پاسخگویی به آن ظرفیت های محدود همچنین تدوین پایان نامه های غیرقانونی شده است .
وزیر علوم خاطر نشان کرد : با کنترل ظرفیت دانشگاه ها و اهمیت این نکته که دانشجویان تحصیلات تکمیلی تمام وقت در دانشگاه ها باشند ، می توانیم فضای مطمئنی را در عرصه فعالیت های علمی ایجاد کنیم .
codex37x.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
امتیاز
1398/03/28
> خوشبختانه همکاری با دستگاه های دیگر باعث شد که تعدادی از مؤسسات تعطیل شوند.
> خوشبختانه همکاری با دستگاه های دیگر باعث شد که تعدادی از مؤسسات تعطیل شوند .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، در حاشیه کارگاه ترویج علم در جمع خبرنگاران گفت : پایان نامه تقلبی افراد باطل می شود حتی اگر 50 سال پیش اقدام به تهیه این پایان نامه کرده باشند .
منصور غلامی گفت : مقابله با رشد و شکل گیری مراکز ارائه دهنده خدمات به کسانی که در حال تدوین پایان نامه یا مقالات علمی هستند ، صورت گرفت .
وی با بیان این که برخی مؤسسات به حوزه تدوین غیرقانونی مقاله و پایان نامه ورود پیدا کردند ، اظهار کرد : این اتفاق به خاطر تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در مراکزی که امکانات کمی دارند و هیأت علمی های محدودی داشتند ، رخ داد .
همچنین این موضوع به کسانی مربوط می شود که در حین اشتغال ، تحصیل می کنند .
غلامی خاطرنشان کرد : قاعده تحصیلات تکمیلی ، تمام وقت بودن افراد است و اگر کسی چهار سال مسئولیت مهمی در کشور دارد و در آن دوره نیز در مقطع تحصیلی ارتقا پیدا می کند ، قطعاً باید علامت سوالی بر روی این افراد گذاشت که با چه توانی این کار را انجام داده اند .
بنابراین این موضوعات در کنار یکدیگر قرار گرفته و منجر به شکل گیری مراکز غیرقانونی برای پاسخگویی به آن ظرفیت های محدود همچنین تدوین پایان نامه های غیرقانونی شده است .
به گفته وی ، بعد از اینکه قانون مقابله با تقلب علمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ، با همکاری پلیس و قوه قضائیه به این حوزه ورود کرد .
وزارتخانه عملاً این قدرت را ندارد که بتواند اقدام ضابطی برای مقابله با این موضوع انجام دهد .
وزیر علوم تاکید کرد : خوشبختانه همکاری با دستگاه های دیگر باعث شد که تعدادی از مؤسسات تعطیل شوند .
وی تاکید کرد : با اقداماتی که صورت گرفت ، امکانات و مدارک مراکز عرضه پایان نامه به منظور بررسی های بیشتر منتقل شد تا متقاضیان و سفارش دهندگان پایان نامه مشخص شوند ، همچنین اگر از سرویس این مراکز غیرقانونی بهره مند شده اند با آن ها برخورد انضباطی و قانونی صورت خواهد گرفت .
وزیر علوم خاطر نشان کرد : با کنترل ظرفیت دانشگاه ها و اهمیت این نکته که دانشجویان تحصیلات تکمیلی تمام وقت در دانشگاه ها باشند ، می توانیم فضای مطمئنی را در عرصه فعالیت های علمی ایجاد کنیم .
وی گفت : نباید فراموش کنیم که اغلب دانشگاه های خوب ما که تحت حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم بوده و با دقت کنترل شده اند ، عاری از این تخلفات هستند و اگر هم مواردی از تخلف پیدا شود ، با آن ها برخورد می کنیم .
غلامی یادآور شد : مراکزی که وضعیت و امکانات محدودی داشتند ، دنبال این نوع مؤسسات غیرمجاز بودند .
وزیر علوم افزود : جریمه های اعمال شده برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی که در حوزه تخلفات علمی فعالیت کنند ، شامل دو مقوله است .
نخست افرادی که به این تخلفات کمک کرده باشند از جمله دانشجو و عضو هیأت علمی در کمیته های انضباطی مورد رسیدگی قرار می گیرند و امتیاز کسانی که از این تخلفات بهره برده اند ، لغو می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
خراسان
1398/03/28
> پایان نامه های تقلبی باطل می شود ایرنا : غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : پایان نامه های تقلبی افراد باطل می شود حتی اگر 50 سال پیش اقدام به تهیه این پایان نامه کرده باشند .
> پایان نامه های تقلبی باطل می شود ایرنا : غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : پایان نامه های تقلبی افراد باطل می شود حتی اگر 50 سال پیش اقدام به تهیه این پایان نامه کرده باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
خراسان
1398/03/28
> گروه اجتماعی تصویب آیین نامه قانون مقابله با پایان نامه های تقلبی و مقالات کپی شده طی روزهای اخیر در دولت ، مجامع علمی والبته متقلبان علمی را به تکاپو انداخته است.
> گروه اجتماعی تصویب آیین نامه قانون مقابله با پایان نامه های تقلبی و مقالات کپی شده طی روزهای اخیر در دولت ، مجامع علمی والبته متقلبان علمی را به تکاپو انداخته است .
وزیر علوم دیروز در تازه ترین اظهارنظرش گفت : پایان نامه تقلبی افراد باطل می شود حتی اگر 50 سال پیش به تهیه این پایان نامه اقدام کرده باشند .
به گزارش ایرنا ، منصور غلامی در حاشیه کارگاه ترویج علم در جمع خبرنگاران گفت : مقابله با رشد و شکل گیری مراکز ارائه دهنده خدمات به کسانی که در حال تدوین پایان نامه یا مقالات علمی هستند ، صورت گرفت .
وی با بیان این که برخی مؤسسات به حوزه تدوین غیرقانونی مقاله و پایان نامه ورود کردند ، اظهار کرد : این اتفاق به دلیل تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در مراکزی که امکانات کم و هیئت علمی های محدودی داشتند ، رخ داد .
همچنین این موضوع به کسانی مربوط می شود که در حین اشتغال ، تحصیل می کنند .
ورودپلیس و دستگاه قضا به گفته وی ، بعد از این که قانون مقابله با تقلب علمی در مجلس تصویب شد ، پلیس و قوه قضاییه به این حوزه ورود کرد .
وزارتخانه عملاً این قدرت را ندارد که بتواند اقدام ضابطی برای مقابله با این موضوع انجام دهد .
وزیر علوم تاکید کرد : خوشبختانه همکاری با دستگاه های دیگر باعث شد که تعدادی از مؤسسات تعطیل شوند .
وزیر علوم افزود : جریمه های اعمال شده برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی که در حوزه تخلفات علمی فعالیت کنند ، شامل دو مقوله است .
نخست افرادی که به این تخلفات کمک کرده باشند از جمله دانشجو و عضو هیئت علمی در کمیته های انضباطی مورد رسیدگی قرار می گیرند و امتیاز کسانی که از این تخلفات بهره برده اند ، لغو می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه فرهیختگان
1398/03/28
> وزیر علوم با اشاره به اقدامات وزارت علوم برای مقابله با موسسات غیرمجاز صدور پایان نامه گفت : «تاکنون بیش از 20 موسسه غیرقانونی صدور پایان نامه لغو شده اند.
> وزیر علوم با اشاره به اقدامات وزارت علوم برای مقابله با موسسات غیرمجاز صدور پایان نامه گفت : «تاکنون بیش از 20 موسسه غیرقانونی صدور پایان نامه لغو شده اند .
» منصور غلامی با اشاره به آخرین اقدامات وزارت علوم برای مقابله با موسسات غیرمجاز صدور پایان نامه گفت : «مقابله با رشد و شکل گیری مراکزی که تحت عنوان مراکز ارائه دهنده خدمات به کسانی که در حال تدوین پایان نامه یا مقالات علمی هستند ، آغاز شده است .
متاسفانه برخی موسسات در دوره ای به حوزه تدوین غیرقانونی مقاله و پایان نامه ورود پیدا کردند و این اتفاق به خاطر تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در مراکزی که امکانات ناچیز و هیات علمی های محدودی داشتند ، رخ داد . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه آفرینش
1398/03/27
> وزیر علوم با اشاره به اقدامات وزارت علوم برای مقابله با مؤسسات غیرمجاز صدور پایان نامه گفت : تاکنون بیش از 20 مؤسسه غیرقانونی صدور پایان نامه لغو شده اند .
> وزیر علوم با اشاره به اقدامات وزارت علوم برای مقابله با مؤسسات غیرمجاز صدور پایان نامه گفت : تاکنون بیش از 20 مؤسسه غیرقانونی صدور پایان نامه لغو شده اند .
به گزارش مهر ، منصور غلامی در حاشیه اولین کارگاه بین المللی سیاست گذاری ترویج علم ، فناوری و نوآوری که در ساختمان مرکزی وزارت علوم برگزار شد ، با اشاره به آخرین اقدامات وزارت علوم برای مقابله با مؤسسات غیرمجاز صدور پایان نامه گفت : مقابله با رشد و شکل گیری مراکزی که تحت عنوان مراکز ارائه دهنده خدمات به کسانی که در حال تدوین پایان نامه یا مقالات علمی هستند آغاز شده است .
وی ادامه داد : متأسفانه برخی مؤسسات در دوره ای به حوزه تدوین غیرقانونی مقاله و پایان نامه ورود پیدا کردند ، و این اتفاق به خاطر تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در مراکزی که امکانات کمی دارند و هیئت علمی های محدودی داشتند رخ داد .
وزیر علوم خاطرنشان کرد : این موضوع بیشتر به کسانی مربوط می شود که در حین اشتغال ، تحصیل می کنند که البته قاعده تحصیلات تکمیلی ، تمام وقت بودن افراد است .
وزیر علوم یادآورشد : بعد از اینکه قانون مقابله با تقلب علمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ، وزارت علوم به این حوزه با کمک نیروی انتظامی و قوه قضائیه ورود پیدا کرد .
وزارت علوم عملاً این قدرت را ندارد که بتواند اقدام ضابطی برای مقابله با این موضوع انجام بدهد ، اما خوشبختانه همکاری با دستگاه های دیگر باعث شد که تعدادی از مؤسسات تعطیل شوند .
غلامی خاطر نشان کرد : با اقداماتی که صورت گرفت ، بیش از 20 مؤسسه غیرقانونی تعطیل شدند که دارای 25 مرکز و واحد بودند که امکانات و مدارک آن ها به منظور بررسی های بیشتر منتقل شد و در این بررسی علاوه بر اینکه تخلف افراد در این مراکز مشخص می شود ، کسانی که متقاضی و یا سفارش دهنده کار بودند نیز مشخص خواهند شد و اگر از سرویس این مراکز غیرقانونی بهره مند شده باشند ، حتماً با آن ها برخورد انضباطی و قانونی صورت خواهد گرفت .
غلامی ادامه داد : از طرف دیگر با کنترل ظرفیت دانشگاه ها و تأکید بر اینکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید به صورت تمام وقت در دانشگاه ها باشند و با برخورد با منافذی که این تخلفات صورت می گیرد ، می توانیم فضای مطمئنی را در عرصه فعالیت های علمی ایجاد کنیم .
وی یادآورشد : نباید فراموش کنیم که اغلب دانشگاه های خوب ما که تحت حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم بوده و با دقت کنترل شده اند ، عاری از این اتفاقات هستند و اگر هم مواردی از تخلف پیدا شود ، با آن ها برخورد می شود .
لذا عموماً مراکزی که وضعیت و امکانات محدودی داشتند ، دنبال این نوع مؤسسات غیرمجاز بودند .
غلامی با اشاره به جریمه های اعمال شده برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی که در حوزه تخلفات علمی فعالیت کنند ، گفت : این موضوع شامل دو مقوله است؛ اول اینکه افرادی که به این تخلفات کمک کرده باشند و طبعاً دانشجو و عضو هیأت علمی در کمیته های انضباطی مورد رسیدگی قرار می گیرند و کسانی هم که از این تخلفات بهره مند باشند نیز هر امتیازی که دریافت کرده باشند ، لغو خواهد شد .
وی ادامه داد : ممکن است در مراحل مختلف سطح متفاوتی از برخوردها با این افراد صورت گیرد و حتی پایان نامه آنها باطل شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
دنیای اقتصاد
1398/03/27
> ایسنا : وزیر علوم با تاکید بر اینکه خبر جدیدی از آخرین وضعیت دانشمند بازداشتی ایرانی در زندان آمریکا نداریم ، گفت : همچنان پیگیری های خود را از طریق وزارت امور خارجه دنبال می کنیم .
> آخرین وضعیت دانشمند زندانی ایرانی در آمریکا ایسنا : وزیر علوم با تاکید بر اینکه خبر جدیدی از آخرین وضعیت دانشمند بازداشتی ایرانی در زندان آمریکا نداریم ، گفت : همچنان پیگیری های خود را از طریق وزارت امور خارجه دنبال می کنیم .
دکتر منصور غلامی در گفت وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب ، به آخرین وضعیت دانشمند زندانی ایران در آمریکا اشاره و اظهار کرد : ما برای پیگیری این موضوع با وزارت امور خارجه رایزنی کردیم و قرار بر این شد که این وزارتخانه وضعیت این دانشمند ایرانی را از طریق مسیرهای دیپلماتیک پیگیری کند تا هر چه سریع تر مشکل برطرف شود .
وی در ادامه تصریح کرد : متأسفانه تا کنون هیچکدام از دادگاه های دکتر مسعود سلیمانی در آمریکا برگزار نشده است و ظاهراً این موضوع تعمدی به تعویق انداخته می شود و متأسفانه زمان دقیق دادرسی وی مشخص نشده است ، امیدوار هستیم هر چه سریع تر وضعیت این استاد روشن تر و آزاد شوند .
وزیر علوم همچنین در خصوص وضعیت سلامت جسمی و روحی دکتر مسعود سلیمانی نیز گفت : مشکلی در خصوص سلامت جسمانی این دانشمند به من گزارش نشده است ، البته ممکن است به لحاظ شرایطی که برای او به وجود آمده است ، از نظر روحی با مشکل مواجه شود و ما امیدوار هستیم هر چه زودتر مشکل او از طریق وزارت امور خارجه رفع شود .
دکتر غلامی گفت : دولت آمریکا به عمد اساتید برجسته و نخبگان علمی ایران را دستگیر می کند و به نظر نمی رسد این موضوع بدون برنامه ریزی و اتفاقی رخ داده باشد .
این مطلب برایم مفید است 0 0 کلمات کلیدی : ایران دولت آمریکا زندان وزارت امور خارجه وزارتخانه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر + وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1398/03/28
> معاون فرهنگی وزیر علوم از فرصت پنج روزه به معترضان نتایج انتخابات نشریات دانشجویی خبر داد و گفت : «نتایج اعتراضات بعد از پنج روز در وزارت علوم بررسی خواهد شد و اگر تخلفی رخ داده باشد ، حتما تصمیم جدیدی اعمال خواهیم کرد.
> معاون فرهنگی وزیر علوم از فرصت پنج روزه به معترضان نتایج انتخابات نشریات دانشجویی خبر داد و گفت : «نتایج اعتراضات بعد از پنج روز در وزارت علوم بررسی خواهد شد و اگر تخلفی رخ داده باشد ، حتما تصمیم جدیدی اعمال خواهیم کرد .
» غلامرضا غفاری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد : «ما براساس گزارش هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات موظف بودیم به لحاظ قانونی اطلاع رسانی درخصوص برگزاری این انتخابات داشته باشیم .
معترضان به نتایج انتخابات نشریات دانشجویی از طریق دبیرخانه نشریات وزارت علوم نظرات خود را بیان کنند و ما نتایج را بعد از دریافت گزارش و اعتراضات اوایل هفته آینده مورد بررسی قرار می دهیم . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
دنیای اقتصاد
1398/03/27
> مهر : رئیس سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات اختصاص سهمیه کنکور 98 برای داوطلبان مناطق سیل زده را اعلام کرد .
> جزئیات سهمیه کنکور 98 برای داوطلبان مناطق سیل زده مهر : رئیس سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات اختصاص سهمیه کنکور 98 برای داوطلبان مناطق سیل زده را اعلام کرد .
ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر درباره اختصاص سهمیه کنکور 98 به داوطلبان مناطق سیل زده که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد ، گفت : سهمیه کنکور 98 برای مناطق سیل زده یک سهمیه منطقه ای است و سهمیه ملی نیست .
سهمیه منطقه ای یعنی به داوطلب از پلدختر برای دانشگاه لرستان تا 5 درصد سهمیه می دهیم .
این سهمیه از دانشگاه های کل کشور داده نمی شود .
وی گفت : اختصاص سهمیه کنکور به داوطلبان مناطق سیل زده در یک بازه زمانی سه ساله صورت می گیرد و دائمی نیست .
رئیس سازمان سنجش افزود : این ظرفیت مازاد است و تحت هیچ عنوان از ظرفیت عادی دانشگاه های کشور کم نمی شود .
وی درباره میزان تعداد داوطلبان در مناطق سیل زده گفت : آمار این موضوع در اختیار وزارت کشور است چرا که در برخی از مناطق از جمله لرستان و گلستان چند شهر درگیر سیل بودند و در استان خوزستان هم بخش های روستایی استان درگیر سیل شدند و از همین رو تعداد داوطلبان قطعی نشده است .
خدایی خاطرنشان کرد : کنکور سراسری سال 98 در روزهای 13 و 14 تیرماه بدون تغییر برگزار می شود .
این مطلب برایم مفید است 0 0 کلمات کلیدی : استان خوزستان سازمان سنجش سازمان سنجش آموزش کشور سیل کنکور.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
بهار
1398/03/27
> گروه جامعه : رئیس سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات اختصاص سهمیه کنکور 98 برای داوطلبان مناطق سیل زده را اعلام کرد .
> دکتر ابراهیم خدایی درباره اختصاص سهمیه کنکور 98 به داوطلبان مناطق سیل زده که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد ، گفت : سهمیه کنکور 98 برای مناطق سیل زده یک سهمیه منطقه ای است و سهمیه ملی نیست .
سهمیه منطقه ای یعنی به داوطلب از پلدختر برای دانشگاه لرستان تا 5 درصد سهمیه می دهیم .
این سهمیه از دانشگاه های کل کشور داده نمی شود .
وی گفت : اختصاص سهمیه کنکور به داوطلبان مناطق سیل زده در یک بازه زمانی سه ساله صورت می گیرد و دائمی نیست .
رئیس سازمان سنجش افزود : این ظرفیت مازاد است و تحت هیچ عنوان از ظرفیت عادی دانشگاه های کشور کم نمی شود .
وی درباره میزان تعداد داوطلبان در مناطق سیل زده گفت : آمار این موضوع در اختیار وزارت کشور است چرا که در برخی از مناطق از جمله لرستان و گلستان چند شهر درگیر سیل بودند و در استان خوزستان هم بخش های روستایی استان درگیر سیل شدند و از همین رو تعداد داوطلبان قطعی نشده است .
خدایی خاطرنشان کرد : کنکور سراسری سال 98 در روزهای 13 و 14 تیرماه بدون تغییر برگزار می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
آرمان امروز
1398/03/27
> رئیس سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات اختصاص سهمیه کنکور 98 برای داوطلبان مناطق سیل زده را اعلام کرد .
> آرمان به گزارش آرمان به نقل از مهر ، دکتر ابراهیم خدایی درباره اختصاص سهمیه کنکور 98 به داوطلبان مناطق سیل زده که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد ، گفت : سهمیه کنکور 98 برای مناطق سیل زده یک سهمیه منطقه ای است و سهمیه ملی نیست .
سهمیه منطقه ای یعنی به داوطلب از پلدختر برای دانشگاه لرستان تا 5 درصد سهمیه می دهیم .
این سهمیه از دانشگاه های کل کشور داده نمی شود .
وی گفت : اختصاص سهمیه کنکور به داوطلبان مناطق سیل زده در یک بازه زمانی سه ساله صورت می گیرد و دائمی نیست .
رئیس سازمان سنجش افزود : این ظرفیت مازاد است و تحت هیچ عنوان از ظرفیت عادی دانشگاه های کشور کم نمی شود .
وی درباره میزان تعداد داوطلبان در مناطق سیل زده گفت : آمار این موضوع در اختیار وزارت کشور است چرا که در برخی از مناطق از جمله لرستان و گلستان چند شهر درگیر سیل بودند و در استان خوزستان هم بخش های روستایی استان درگیر سیل شدند و از همین رو تعداد داوطلبان قطعی نشده است .
خدایی خاطرنشان کرد : کنکور سراسری سال 98 در روزهای 13 و 14 تیرماه بدون تغییر برگزار می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
فرزانه شمیرانی+مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی
روزنامه آفرینش
1398/03/27
> معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی لرستان : پرداخت وام قرض الحسنه صندوق رفاه به دانشجویان سیل زده معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی لرستان گفت : وام قرض الحسنه صندوق رفاه به دانشجویان سیل زده این دانشگاه پرداخت می شود .
> معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی لرستان : پرداخت وام قرض الحسنه صندوق رفاه به دانشجویان سیل زده معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی لرستان گفت : وام قرض الحسنه صندوق رفاه به دانشجویان سیل زده این دانشگاه پرداخت می شود .
رضا مجتهدزاده در گفت وگو با ایسنا منطقه لرستان ، اظهار کرد : دانشگاه علمی کاربردی کشور با پیگیری و رایزنی هایی که در حال انجام است ، در نظر دارد با همکاری صندوق رفاه ، به دانشجویان سیل زده وام پرداخت می کند .
وی ادامه داد : با هماهنگی ستاد بحران استان لرستان در حال جمع آوری لیستی از دانشجویان سیل زده دانشگاه علمی کاربردی استان هستیم .
مجتهدزاده افزود : دانشجویان سیل زده در گروه تقسیم بندی خواهند شد که گروه اول شامل دانشجویانی است که بستگان درجه یک آنان در جریان سیل فوت شده اند یا واحدهای مسکونی آن ها 70 درصد خسارت دیده است .
معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی لرستان خاطرنشان کرد : گروه دوم شامل دانشجویانی است که بستگان درجه یک آنان در هنگام وقوع سیل مصدوم شده یا منازل آنان 30 درصد خسارت دیده اند .
وی یادآور شد : بعد از تکمیل اطلاعات دانشجویان سیل زده ، این تسهیلات به آنان تعلق می گیرد .
مجتهدزاده خاطرنشان کرد : همچنین در کنار این وام ، به دیگر دانشجویان وام کمک تحصیلی صندوق رفاه تعلق می گیرد .
یک مقام مسئول در وزارت علوم : ادغام موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی کلید خورد مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم گفت : از زمان ابلاغ دستورالعمل پیشنهادی ادغام دانشگاه های غیرانتفاعی از هر منطقه دو تا سه مؤسسه غیرانتفاعی آمادگی خود را برای ادغام اعلام کرده اند .
فرزانه شمیرانی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل پیشنهادی ادغام دانشگاه ها و مؤسسه های غیرانتفاعی غیردولتی گفت : از زمان ابلاغ دستورالعمل مذکور ، تعدادی از دانشگاه ها و مؤسسات غیردولتی برای تجمیع ، داوطلب شده و فعالیت های مربوط به تجمیع را آغاز کرده اند .
وی درباره اینکه پیش از این اعلام شده بود که مؤسسات غیردولتی تمایلی به تجمیع ندارند ، افزود : اجرای این طرح نیاز به توافقات داخلی بین مؤسسات دارد ، برای همین نمی توانیم انتظار داشته باشیم که این کار در عرض یک شب انجام شود .
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری افزود : در حال حاضر نیز از هر منطقه دو تا سه مؤسسه غیرانتفاعی آمادگی خود را برای ادغام اعلام کرده اند و با وجود اینکه این کار سرعت کندی دارد ، ولی نتیجه آن مثبت خواهد بود .
به گزارش مهر ، اواخر سال گذشته ، معاونت آموزشی وزارت علوم دستورالعمل پیشنهادی مبنی بر ادغام داوطلبانه مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را ابلاغ کرد در قسمت هایی از این دستورالعمل ، هدف از ادغام این موسسه ها ، بهره مندی از ظرفیت های موجود ، حمایت از مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی –غیرانتفاعی و ارتقای روزافزون کیفیت آموزش و پژوهش و توزیع بهینه رشته های تحصیلی بیان شده است .
همچنین با توجه به کاهش جمعیت دانشجو و پرهیز از موازی کاری در بخش غیردولتی ، چند مؤسسه آموزش عالی می توانند با رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده در این دستورالعمل ، نسبت به برنامه ریزی و دریافت مجوز لازم برای ادغام داوطلبانه و ایجاد مؤسسه جدید ، پیشنهاد خود را ارائه دهند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
فرزانه شمیرانی+مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی
روزنامه آفرینش
1398/03/27

وزارت علوم به منظور ترغیب ، حمایت و تسریع در ادغام مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی برخی موارد را نظیر صدور مجوز تأسیس مؤسسه جدید ، استمرار ادامه فعالیت مؤسسه های ادغام شده در قالب مؤسسه جدید با حفظ ظرفیت و رشته های موجود فعلی ، مساعدت لازم نسبت به تخصیص رشته های جدید به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی با توجه به ادغام موسسه ها و افزایش تعداد اعضای هیأت علمی و ظرفیت فیزیکی و انتقال تمام امتیازات موسسه ها به مؤسسه ادغام شده در نظر گرفته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1398/03/27
> مشاور عالی سازمان سنجش : ثبت نام 96 هزار نفر در کاردانی های نظام جدید مشاور عالی سازمان سنجش گفت : تاکنون بیش از 96 هزار نفر در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 1398 ثبت نام و انتخاب رشته کردند .
> مشاور عالی سازمان سنجش : ثبت نام 96 هزار نفر در کاردانی های نظام جدید مشاور عالی سازمان سنجش گفت : تاکنون بیش از 96 هزار نفر در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 1398 ثبت نام و انتخاب رشته کردند .
حسین توکلی در گفتگو با مهر افزود : با توجه به مصوبه 26 اسفند 97 شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نظر به تغییر نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش به نظام 3 3 6 ، افراد واجد شرایط می توانند نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 1398 اقدام کنند .
وی افزود : ثبت نام و انتخاب رشته در این دوره ها در یک مرحله از طریق سایت سنجش سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی : www .
sanjesh .
org انجام می شود و دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته از روز یکشنبه 19 خرداد منتشر شده است .
توکلی یادآور شد : به منظور مساعدت به افرادی که تاکنون نسبت به انتخاب رشته و ثبت نام در این دوره ها اقدام نکرده اند ، مهلت ثبت نام و انتخاب رشته تا پنجشنبه 30 خرداد تمدید شده است .
وی با اشاره به آمار ثبت نام و انتخاب رشته در دوره های کاردانی نظام جدید و ظرفیت پذیرش خاطرنشان کرد : تا صبح روز دوشنبه 27 خرداد تعداد 96 هزار و 510 نفر در این دوره ها ثبت نام و نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند .
ظرفیت پذیرش این دوره ها 255 هزار و 608 نفر است .
مشاور عالی سازمان سنجش گفت : پذیرش در 9 رشته امتحانی الکتروتکنیک ، کامپیوتر ، مکانیک خودرو ، تأسیسات مکانیکی ، نقشه کشی معماری ، حسابداری ، تربیت بدنی ، گرافیک و صنایع غذایی «با آزمون» صورت می گیرد و آزمون این رشته ها در روز جمعه 11 مرداد 98 برگزار خواهد شد .
آخرین وضعیت اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات؛ حمایت از مجریان طرح مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم آخرین وضعیت اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات را اعلام کرد و گفت : این طرح اختیاری بوده و هر دانشگاهی اجرا کند حمایت می شود .
منصوره سادات صادقی در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات گفت : طرح دانشگاه عاری از دخانیات طرحی اختیاری است که از طرف دفتر مشاوره و سلامت پروتکل طرح تهیه شده و دانشگاه ها دعوت به اجرا شدند .
وی ادامه داد : با این حال هر دانشگاهی که آمادگی خود را اعلام کند دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان نیز از آن دانشگاه حمایت می کند ، این طرح چند مرحله دارد ، مرحله حمایت گیری و استقرار برنامه ، مرحله توانمندسازی و اجرای برنامه و بقیه مراحل که اطلاع رسانی در خصوص برنامه دانشگاه عاری از دخانیات یکی از برنامه های این مراحل است .
مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تاکید کرد : در واقع طرحی می تواند کمک کننده باشد که درست اطلاع رسانی شود .
وی درباره اینکه آماری وجود دارد که نشان دهنده تأثیر این طرح باشد افزود : اخیراً دانشگاه ها با توجه به امکانات و توانمندی هایی که دارند بخشی از مراحل یا مراحل طرح را اجرا می کنند و فعلاً در مراحل اولیه اجرا هستیم بایستی اجرا کامل شود و مدت زمانی بگذرد تا بتوان ارزیابی داشت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1398/03/27

صادقی درباره اینکه چه تعداد از دانشجویان همیار در این طرح دانشگاه ها را کمک می کنند افزود : آمار نداریم ولی هر دانشگاهی که این طرح را اجرا کند حتماً از نیروهای کانون همیاران سلامت روان هم کمک خواهد گرفت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
رئیس صندوق رفاه دانشجویان
روزنامه آفرینش
1398/03/27
> پای فشارهای تحریم به غذاخوری دانشگاه هم رسید ! آذر فخری به هر کجا که برویم و دست روی هر مشکلی که بگذاریم ، می بینیم که پای تحریم و فشار روزافزون آن در میان است .
> پای فشارهای تحریم به غذاخوری دانشگاه هم رسید ! آذر فخری به هر کجا که برویم و دست روی هر مشکلی که بگذاریم ، می بینیم که پای تحریم و فشار روزافزون آن در میان است .
این بار تحریم پای به غذاخوری دانشگاه ها گذاشته و موجب‎شده درصد حضور دانشجوها در غذاخوری دانشگاه ، در شهرها از 60 درصد به 80 درصد و در مناطق محروم به 90 درصد برسد ! بله ، دقیقا همان دانشجویانی که روزگاری به کیفیت غذای دانشگاه اعتراض می کردند و تا آن جا که امکان داشت وارد غذاخوری نمی شدند ، با تداوم بحران اقتصادی ، اینک به سر سفره دانشگاه بازگشته اند و با توجه به افزایش نرخ غذاخوری های آزاد ، ترجیح می دهند از غذای دانشگاه استفاده کنند .
این مسئله البته باید مسئولان را بیش از پیش متوجه کیفیت و بهداشت غذای ارائه شده از سوی دانشگاه بکند .
در همین راستاست که رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشورمی گوید حفظ شأن و کرامت رؤسا ، معاونین و دانشجویان جز خط قرمزها و اصول ما است و همواره باید کمک شود که ما نماینده خوبی برای پیگیری مطالبات امور دانشجویی باشیم .
و طبیعی است که یکی از مطالبات دانشجویان کیفیت مناسب و نیز رعایت مسائل بهداشتی غذای دانشگاهی است .
البته افزایش اقبال دانشجویان از غذاخوری دانشگاه ، موجب افزایش فشار مالی بر دانشگاه نیز شده است و همچنان که رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور اشاره کرده سالانه حدود 114 میلیون پرس غذا در دانشگاه های کشور طبخ و توزیع می شود و این یعنی بیش از یک هزار و 170 میلیارد تومان در زمینه طبخ غذا دانشجویان هزینه می شود که حدود 900 میلیارد تومان آن‎را دانشگاه ها باید پرداخت کند .
رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور می گوید در بودجه 600 میلیارد تومانی بخش رفاهی دانشگاه ها از سوی سازمان برنامه و بودجه متأسفانه حوزه غذا به طور جداگانه دیده نشده است .
وی اذعان می کند که در چنین شرایطی تأمین غذای دانشجویی سخت است و همه باید در این حوزه کمک کنند تا از این دوره عبور کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
دولت + وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1398/03/28
> اداره کل دانش آموختگان اعلام کرد که پایان نامه های دانش آموختگان خارج از کشور قبل از ارزشیابی ، همانندجویی می شود.
> اداره کل دانش آموختگان اعلام کرد که پایان نامه های دانش آموختگان خارج از کشور قبل از ارزشیابی ، همانندجویی می شود .
در این اطلاعیه آمده است : «با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ، تمام پایان نامه ها ، رساله ها و مقالات دانش آموختگان خارج از کشور که به زبان فارسی و دیگر زبان های زنده دنیا تالیف و تدوین شده اند ، هنگام ارائه جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی ، همانندجویی و مطابق با آیین نامه مصوب دولت با موارد تخلف برخورد می شود .
ارتقای کیفیت عملکرد اداره دانش آموختگان ، در گرو بررسی دقیق و موشکافانه مدارک تحصیلی دانش آموختگان است .
یکی از راهکارهای اصلی اطمینان از تحقق رسالت و دستیابی به اهداف در این اداره کل ، بهره گیری از روش های نوین ، کارآمد و هماهنگ با شئون محیط های علمی است . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
سازمان امور دانشجویان
روزنامه فرهیختگان
1398/03/28
> انتخاب سرپرست کاروان ورزشی ایران در یونیورسیاد محمدرضا دهخدا ، رئیس فدراسیون ورزش های دانشگاهی به عنوان سرپرست کاروان ورزشی ایران در سی امین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان انتخاب شد .
> انتخاب سرپرست کاروان ورزشی ایران در یونیورسیاد محمدرضا دهخدا ، رئیس فدراسیون ورزش های دانشگاهی به عنوان سرپرست کاروان ورزشی ایران در سی امین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان انتخاب شد .
به گزارش فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، دکترمجتبی صدیقی ، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان طی حکمی دکتر محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی را به عنوان سرپرست کل کاروان ورزشی ایران در سی امین یونیورسیاد جهانی دانشجویان در ایتالیا منصوب کرد .
سی امین دوره بازی های یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان 2019 از 12 تا 23 تیرماه در شهر ناپل ایتالیا برگزار می شود .
تیم ملی سه گانه عازم کره جنوبی شد ملی پوشان سه گانه ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا راهی کره جنوبی شدند .
این مسابقات با شرکت برترین سه گانه کاران قاره آسیا از 30 خرداد تا 2 تیرماه در شهر گیونگ جو کره جنوبی برگزار می شود .
بهزاد نوبری پور ، محمدمهدی رحمتی ، امین سقایی ، علی رضوانی و آرین قلعه نویی همراه با فرامرز رنجکش به عنوان مربی ، ترکیب تیم ملی سه گانه ایران را در این رقابت ها تشکیل می دهند .
سرجیو سانتوز ، سرمربی پرتغالی تیم ملی نیز در کره جنوبی به تیم ملحق شده و از نزدیک هدایت ورزشکاران را برعهده می گیرد .
ملی پوشان پس از پشت سر گذاشتن اردوی آماده سازی یک ماهه در تبریز ، عصر دیروز آخرین جلسه تمرین خود را در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار کردند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1398/03/28
> «تربیت هنرمند ایرانی اسلامی برای آینده ایران» مسئولیتی است که این روزها دانشگاه آزاد اسلامی برعهده گرفته و با تاسیس دانشگاه استاد فرشچیان امید تازه ای بین هنرمندان ایجاد کرده است؛ دانشگاهی که قرار است کانون کرسی های نظریه پردازی در حوزه هنر اسلامی ایرانی باشد.
> «تربیت هنرمند ایرانی اسلامی برای آینده ایران» مسئولیتی است که این روزها دانشگاه آزاد اسلامی برعهده گرفته و با تاسیس دانشگاه استاد فرشچیان امید تازه ای بین هنرمندان ایجاد کرده است؛ دانشگاهی که قرار است کانون کرسی های نظریه پردازی در حوزه هنر اسلامی ایرانی باشد .
اما تاسیس دانشگاه استاد فرشچیان که این روزها مراحل جذب دانشجو را طی می کند ، فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است .
حدود 20 سال پیش بود که تاسیس چنین دانشگاهی در فرهنگستان هنر مطرح شد .
استاد محمود فرشچیان بارها بر ضرورت تاسیس دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی تاکید کرده است؛ توجه به مواردی مانند احداث ساختمان هنر نگاری ایرانی ، ارتقای جایگاه فرش و هنرهای سنتی ایرانی ، تاسیس نگارخانه ملی ، توجه به دروس هنر چه در هنرستان و چه در دانشگاه ها و .
طی سال های گذشته همواره مورد تاکید استاد فرشچیان بوده است .
هرچند در ابتدای کار چندان توجهی به این موارد نشد ، تا جایی که او خود برای راه اندازی این دانشگاه وارد عمل شد و با برخی مسئولان نامه نگاری کرد .
نامه نگاری هم اما جواب نداد و هیچ مسئولی ، مسئولیت تاسیس را نپذیرفت .
بالاخره اساسنامه این دانشگاه در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و تصویب شد ، اما باز هم کارها پیش نرفت .
همان زمان محمد حسین ایمانی خوشخو ، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ درتاریخ هفتم دی ماه 95 اعلام کرد : «دانشگاه استاد فرشچیان در راستای آموزش هنرهای سنتی در دهه فجر امسال (95) گشایش می یابد»؛ اما دهه فجر آمد و خبری از تاسیس این دانشگاه نشد که نشد و استاد فرشچیان هم رسما اعلام کرد از تاسیس دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی ناامید شده است .
همان زمان بود که دانشگاه آزاد اسلامی داوطلب شد تا این دانشگاه را راه اندازی کند و از همان روز تاکنون هم اقدامات زیادی برای تربیت هنرمند ایرانی اسلامی انجام داده است .
مهرماه سال گذشته بود که بالاخره دانشگاه با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد و اقدامات برای جذب دانشجو هم در همان ابتدای امر کلید خورد .
در روزهای اخیر هم اتفاقات زیادی در این ارتباط رقم خورده است .
روزهای آخر سال گذشته این واحد دانشگاه آزاد اسلامی همکاری خود را با سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برای ثبت ملی و جهانی هنرهای اصیل ایرانی آغاز کرد .
کشورهای ترکیه و آذربایجان هم درصدد ثبت هنر نگارگری به نام کشور خودشان بودند که با تمهیدات اندیشیده شده از سوی جمهوری اسلامی ایران این اقدام کشورهای همسایه متوقف شد .
سپس در اقدامی مشترک از سوی سازمان میراث فرهنگی ، کمیته ملی یونسکو و دانشگاه استاد فرشچیان ، هنر نگارگری به ثبت ملی رسید؛ اقدامی که ثبت جهانی هنر نگارگری در فهرست جهانی یونسکو را تسریع می کند .
یکی از برنامه های دانشگاه استاد فرشچیان در روزهای آغاز راه اندازی این بود که دانشجویان برتر و بااستعداد بورسیه شوند تا به خاطر نداشتن استطاعت مالی ، از تحصیل در حوزه هنرهای سنتی محروم نشوند؛ موضوعی که همچنان در دانشگاه دنبال می شود .
اقدام دیگر این دانشگاه در راستای احیای هنرهای ایرانی برگزاری نمایشگاه صنایع دستى دختران و زنان بلوچستان در دانشگاه استاد فرشچیان بود .
چند روز پیش هم اندیشی آموزش عالی هنرهای سنتی در دانشگاه استاد فرشچیان برگزار شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1398/03/28

در واقع دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان در راستای رسالت خویش مبنی بر ارج نهادن و احیای نظام استاد ـ شاگردی ، برگزاری نخستین هم اندیشی آموزش عالی هنرهای سنتی را در دستور کار قرار داد تا اندیشمندان این حوزه گرد هم بیایند .
مهم ترین اهداف برگزاری این هم اندیشی منبع شناسی آموزش هنرهای سنتی ، شناخت مبانی و تاریخچه نظام آموزش استاد ـ شاگردی ، آشنایی با نظام ها ، رویکردها و الگوهای مختلف در آموزش هنرهای سنتی ، استخراج الگوها و روش های آموزش هنرهای سنتی بود .
به اعتقاد مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان از ریزش هنرهای اصیل و زیبای این مرز و بوم جلوگیری می کند و موجب شکوفایی و گسترش آن می شود .
ماموریت دانشگاه استاد فرشچیان آسیب ها و کمبودهای گوناگونی موجب تضعیف هنرهای سنتی و بومی کشور شده اند ، چنانکه برخی از آنها به نیستی تهدید شده اند .
یکی از مهم ترین آسیب های این هنرها ، نبود نظام متناسب آموزشی برای تربیت+مندان خلاق و مولف است .
به همین دلیل دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان برای احیا و به روزآوری نظام آموزشی متناسب راه اندازی شد .
به گفته نامور مطلق ، سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی ، این دانشگاه از ریزش و نیستی هنرهای اصیل و زیبای این مرز و بوم جلوگیری می کند و موجب شکوفایی و گسترش آن می شود .
یکی از عناصر این نظام آموزشی ، شیوه استاد شاگردی است که در گذشته منشأ و خاستگاه آثار بی نظیری شده و در حال حاضر موزه های بزرگ جهان برای داشتن آنها به خود می بالند .
این شیوه که مدت هاست مورد بی مهری قرار گرفته ، اکنون موضوع اصلی مجموعه ای از نشست ها و هم اندیشی ها شده که نه تنها متن های گوناگون و تجربیات متفاوت و دستاوردهای واقعی آن به طور دقیق شناسایی و بررسی شود ، بلکه امکان به روزرسانی و دانشگاهی کردن آن نیز مورد مطالعه قرار گیرد .
دانشگاه فرشچیان فرصتی برای عجین کردن هنرهای سنتی و ادبیات روز دانشگاه استاد فرشچیان در کنار فعالیت های آموزشی و پژوهشی ، فرصت و فضای خوبی برای اساتید هنر است تا با بحث و تبادل نظر بتوانند هنرهای سنتی را با ادبیات روز عجین کنند که برای نسل جوان جذابیت داشته باشد .
آن طور که محمدحسین ایمانی خوشخو ، رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید ، «در شرایط فعلی از نظام استاد شاگردی فاصله گرفته ایم که باید با الگوگیری از قدما برای این قضیه فکر جدی کنیم .
برای نسل جوان باید نظام استاد شاگردی را به شکل درستی آموزش دهیم و در دانشگاه فرشچیان با پایلوتی که برای آن در نظر گرفته شده ، به این مهم دست پیدا می کنیم .
» یزدی : جذب دانشجو در چهار رشته در سال جاری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی همچنین می خواهند صنایع دستی از حاشیه به متن آمده و ارزش این هنر به خوبی شناخته شود .
به همین دلیل قرار است آثار و صنایع دستی تولیدشده در دانشگاه فرشچیان به مرحله تجاری سازی و صادرات برسد تا علاوه بر ارز آوری برای کشور منجر به درآمدزایی برای دانشگاه نیز شود .
توجه و توسعه صنایع دستی بیشتر از سوی استادکاران این رشته بوده تا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی .
دانشگاه فرشچیان می خواهد ضمن آنکه بر مدار استاد شاگردی حرکت کند ، امور پژوهشی مرتبط با این حوزه را توسعه دهد .
در واقع هدف در این دانشگاه تربیت استادکار مرتبط در این زمینه است .
بنابراین یکی از ماموریت های این دانشگاه تدریس رشته هایی با گرایش چوب و سفال و صنایع دستی است .
امسال در این دانشگاه در چهار رشته دانشجو جذب می شود .
میثم یزدی ، معاون آموزشی ، پژوهشی ، فناوری و بین الملل دانشگاه فرشچیان در گفت وگو با «فرهیختگان» در این باره می گوید : «امسال در دانشگاه هنرهای اسلامی و ایرانی دانشجو جذب می شود .
فعلا در حال جذب مجوز از وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی هستیم؛ مقدمات کار فراهم شده و قرار است این دانشگاه برای سال جاری در چهار رشته هنر اسلامی گرایش نگارگری ، هنر اسلامی گرایش چوب ، هنر اسلامی گرایش سفال و سرامیک و رشته فرش گرایش طراحی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو جذب کند .
»معاون آموزشی ، پژوهشی ، فناوری و بین الملل دانشگاه فرشچیان توضیح می دهد : «ظرفیت پذیرش در هر رشته 15 نفر خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1398/03/28

دانشگاه استاد فرشچیان همچنین با استادان درجه یک هنری و اساتید مطرح دانشگاه های سراسری و آزاد همکاری خواهد کرد .
» مدلی برای کشورهای شرقی در هر حال دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان یک مدل نو و جدید است؛ آن طور که پیش از این مسئولان دانشگاه گفته بودند ، در این دانشگاه خبری از اعطای مدرک به روش معمول نیست ، بلکه اجازه نامه هایی که مورد تایید آموزش عالی است ، صادر خواهد شد .
کارشناسان آموزش عالی کشور معتقدند دانشگاه استاد فرشچیان می تواند یک مدل برای کشورهای شرقی باشد؛ یعنی کشورهایی که هنر آنها در خطر است و دیگر نمی توانند هنرمند تربیت کنند .
آنها می گویند اگر روی این موضوع خوب کار شود و مورد حمایت قرار بگیرد ، در آینده می تواند به عنوان یک الگوی تازه برای تربیت هنرمندان هنرهای سنتی شرقی به ویژه اسلامی ایرانی مورد اقتباس بقیه جوامع هم قرار بگیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
دنیای اقتصاد
1398/03/27
> ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرذ : کلید سئوالات آزمون کارشناسی ارشد 98 فردا سه شنبه 28 خرداد ماه منتشر می شود .
> کلید سئوالات آزمون ارشد فردا منتشر می شود ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرذ : کلید سئوالات آزمون کارشناسی ارشد 98 فردا سه شنبه 28 خرداد ماه منتشر می شود .
دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : آزمون کارشناسی ارشد ، به همراه اولین مرحله المپیاد علمی دانشجویی کشور در 6 گروه آموزشی و 131 کدرشته برای تمامی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی با حضور 614 هزار و 883 داوطلب از روز پنج شنبه و جمعه 23 و 24 خرداد ماه برگزار شد .
وی تاکید کرد : آزمون امسال ، در گروه علوم انسانی 385 هزار و 640 داوطلب در 45 کد رشته ، در گروه علوم پایه 33 هزار و 678 داوطلب در 17 کد رشته ، در گروه فنی و مهندسی 130 هزار و 406 داوطلب در 24 کد رشته ، در گروه کشاورزی و منابع طبیعی 17 هزار و 851 داوطلب در 23 کد رشته ، در گروه هنر 45 هزار و 913 داوطلب در 13 کد رشته و در گروه دامپزشکی یک هزار و 395 داوطلب در 9 کد رشته به رقابت می پردازند .
توکلی گفت : از میان 614 هزار و 883 داوطلب شرکت کننده ، تعداد 40 هزار و 669 داوطلب نیز در کدرشته های دوم (شناور) شرکت کرده اند که از این تعداد 18 هزار و 393 نفر معادل 45 .
23 درصد داوطلبان زن و تعداد 22 هزار و 276 نفر معادل 54 .
77 درصد داوطلبان مرد هستند و داوطلبانی که در کد رشته های دوم شرکت کرده اند باید علاوه بر کد رشته اصلی خود ، کارت آزمون کد رشته دوم یا شناور را نیز دریافت کنند .
با توجه به آمار 735 هزار و 743 متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد در سال 97 تعداد داوطلبان در سال 98 در مقایسه با سال گذشته بیش از 120 هزار نفر کاهش یافته است .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد : حدوداً 160 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 پذیرش خواهند شد که با احتساب استعدادهای درخشان این آمار به حدود 190 هزار داوطلب خواهد رسید و سال گذشته 130 هزار نفر در دوره ارشد پذیرش شدند که با توجه به روند کاهشی داوطلبان در سال جاری به نظر می رسد امسال نیز همین تعداد در دانشگاه آزاد پذیرفته می شوند ، لذا پیش بینی می شود حدود 150 هزار داوطلب کل ورودی این آزمون در همه زیر نظام های آموزشی برای امسال باشد .
وی افزود : بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده سوالات آزمون فوق ساعت 18 روز گذشته بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد همچنین کلید سوالات نیز روز فردا سه شنبه 28 خرداد بر روی سایت سازمان اعلام می شود .
توکلی گفت : کارنامه اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 98 اواسط تیر ماه جاری و نتایج نهایی این آزمون روز 16 شهریورماه اعلام می شود و پذیرفته شدگان در روزهای 23 و 24 شهریورماه می توانند در دانشگاه ها ثبت نام کنند .
کارنامه نهایی داوطلبان 25 شهریورماه منتشر خواهد شد .
این مطلب برایم مفید است 0 0 کلمات کلیدی : دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی سازمان سنجش آموزش کشور کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی.
1
فهرست