وزارت علوم - خبرگزاري ها ?? شهريور ??
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت 15:5
1
1
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
روساي واحدهاي دانشگاهي
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
روساي آموزش عالي
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
روساي موسسه يا سازمان وابسته
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
اتحاد خبر
1398/06/20
10:11
> اتحادخبر : وزیر علوم با اشاره به عدم تحصیص بخشی از اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان در سال گذشته ، گفت : متاسفانه بنیه این صندوق در حوزه اعتبارات کاهش یافته است .
دکتر منصور غلامی ضمن بیان این مطلب به تشریح ارائه تسهیلات به دانشجویان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدیدپرداخت و اظهار کرد : به دلیل اینکه سال گذشته بخشی از .
> اتحادخبر : وزیر علوم با اشاره به عدم تحصیص بخشی از اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان در سال گذشته ، گفت : متاسفانه بنیه این صندوق در حوزه اعتبارات کاهش یافته است .
دکتر منصور غلامی ضمن بیان این مطلب به تشریح ارائه تسهیلات به دانشجویان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدیدپرداخت و اظهار کرد : به دلیل اینکه سال گذشته بخشی از اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت نشده است لذا بنیه این صندوق برای سال جاری برای ارائه خدمات دانشجویی بیشتر ، مقداری ضعیف شده است .
وی در ادامه تصریح کرد : البته صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال جاری مبلغ پرداخت وام دانشجویی را افزایش داده است اما به دلیل مشکل اعتباری برای افزایش مبلغ سایر وام ها احتیاط می شود .
وزیر علوم تاکید کرد : اگر بعد از پرداخت وام دانشجویی اعتبار کافی در صندوق رفاه دانشجویان باقی بماند مبلغ سایر وام ها و تسهیلات دانشجویی نیز افزایش خواهد یافت .
اما ابتدا باید هزینه های سال جاری را در اولویت قرار داد .
این سخنان وزیر علوم در حالی عنوان می شود که پیش از این ناصر مطیعی رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، در گفت وگو با ایسنا منابع مالی صندوق در شرایط فعلی را محدود توصیف کرده و گفته بود که در شرایط اقتصادی فعلی تلاش می کنیم برنامه هایی که برای دانشجویان اولویت بیشتری دارند را اجرایی کنیم .
وی با اشاره به جزییات طرح افزایشی وام مسکن دانشجویان متاهل در مجلس شورای اسلامی گفته بود : وام مسکن دانشجویان اعم از دانشجویان متاهل و مجرد در سال جاری افزایشی نداشته است و فقط توانستیم دو نوع وام شهریه و ضروری را افزایش بدهیم .
ایسنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
همدان پیام
1398/06/20
08:42
> در حکمی از سوی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری «حسن ختن لو» به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان ، طی حکمی از سوی منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر «حسن ختن لو» به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد .
حسن ختن لو دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فرانسه دارد و مدرس دانشگاه است .
پیش از این محمود نیلی رئیس دانشگاه صنعتی استان همدان بود .
> در حکمی از سوی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری «حسن ختن لو» به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان ، طی حکمی از سوی منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر «حسن ختن لو» به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد .
حسن ختن لو دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فرانسه دارد و مدرس دانشگاه است .
پیش از این محمود نیلی رئیس دانشگاه صنعتی استان همدان بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
ایسنا
1398/06/20
00:56
> وزیر علوم با اشاره به عدم تحصیص بخشی از اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان در سال گذشته ، گفت : متاسفانه بنیه این صندوق در حوزه اعتبارات کاهش یافته است .
> دکتر منصور غلامی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب به تشریح ارائه تسهیلات به دانشجویان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدیدپرداخت و اظهار کرد : به دلیل اینکه سال گذشته بخشی از اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت نشده است لذا بنیه این صندوق برای سال جاری برای ارائه خدمات دانشجویی بیشتر ، مقداری ضعیف شده است .
وی در ادامه تصریح کرد : البته صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال جاری مبلغ پرداخت وام دانشجویی را افزایش داده است اما به دلیل مشکل اعتباری برای افزایش مبلغ سایر وام ها احتیاط می شود .
وزیر علوم تاکید کرد : اگر بعد از پرداخت وام دانشجویی اعتبار کافی در صندوق رفاه دانشجویان باقی بماند مبلغ سایر وام ها و تسهیلات دانشجویی نیز افزایش خواهد یافت .
اما ابتدا باید هزینه های سال جاری را در اولویت قرار داد .
این سخنان وزیر علوم در حالی عنوان می شود که پیش از این ناصر مطیعی رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، در گفت وگو با ایسنا منابع مالی صندوق در شرایط فعلی را محدود توصیف کرده و گفته بود که در شرایط اقتصادی فعلی تلاش می کنیم برنامه هایی که برای دانشجویان اولویت بیشتری دارند را اجرایی کنیم .
وی با اشاره به جزییات طرح افزایشی وام مسکن دانشجویان متاهل در مجلس شورای اسلامی گفته بود : وام مسکن دانشجویان اعم از دانشجویان متاهل و مجرد در سال جاری افزایشی نداشته است و فقط توانستیم دو نوع وام شهریه و ضروری را افزایش بدهیم .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
برنا
1398/06/18
14:27
> طی حکمی از سوی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری «حسن ختن لو» به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد .
> «حسن ختن لو» سرپرست دانشگاه صنعتی همدان شد طی حکمی از سوی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری «حسن ختن لو» به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد .
به گزارش خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان ، طی حکمی از سوی منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر «حسن ختن لو» به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد .
حسن ختن لو دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فرانسه دارد و مدرس دانشگاه است .
پیش از این محمود نیلی رئیس دانشگاه صنعتی استان همدان بود .
Print Email Short Link کد خبر : 895903 تاریخ خبر : 1398/06/18 14 : 27 : 55 استان همدان رئیس دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری فرانسه همدان.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
تسنیم
1398/06/18
12:24
> با حکم وزیر علوم ، سید حسن صدوق ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ، به عنوان عضو حقیقی شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو منصوب شد .
> اخبار سیاسی به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم به نقل از دانشگاه شهید بهشتی ، سیدحسن صدوق ، استاد دانشکدۀ علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی با حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به مدت سه سال به عنوان عضو حقیقی شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در جمهوری اسلامی ایران منصوب شد .
بر اساس بند 8 مادۀ 4 اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو ، شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو عالی ترین مرجع تصمیم گیری کمیسیون بوده و دارای 14 عضو حقوقی و حقیقی است .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری (رئیس شورای عالی) ، وزیر امور خارجه ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزیر آموزش و پرورش ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، رئیس سازمان صدا و سیما و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو از اعضای حقوقی شورای عالی هستند و هفت تن از شخصیت های علمی و فرهنگی برجستۀ کشور به عنوان اعضای حقیقی به مدت 3 سال منصوب می شوند .
مصطفی معین ، رضا فرجی دانا ، یوسف ثبوتی ، آیت الله سید مصطفی محقق داماد ، سید جلال دهقانی فیروزآبادی و یدالله کابلی خوانساری از دیگر اعضای حقیقی این شورای عالی هستند .
اعتراض بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی به یک انتصابگزارش| مجری سند 2030؛ سرپرست جدید دانشگاه شهید بهشتی ! رئیس دانشگاه شهید بهشتی تغییر کرد/ «صدوق » رفت «نصیری» آمددر حکم منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری آمده است که شورای عالی مأموریت دارد تا با تعیین سیاست ها و تصویب برنامه ها و فعالیت های یونسکو در ایران به توسعه فعالیت های کمیسیون ملی در چارچوب اهداف جمهوری اسلامی ایران بپردازد .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در تاریخ 11 شهریور 1398 با استعفای سید حسن صدوق از ریاست دانشگاه شهید بهشتی موافقت کرد .
سفیر و نمایندۀ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) از سال 1368 تا 1376 و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در جمهوری اسلامی ایران از سال 1364 تا 1368 از دیگر سوابق اجرایی مرتبط با سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) سید حسن صدوق به شمار می آید .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
موج نیوز
1398/06/17
18:01
> سرپرستی دانشگاه صنعتی استان همدان با حکم وزیر علوم به حسن ختن لو سپرده شد .
> به گزارش خبرگزاری موج همدان ، حسن ختن لو با حکمی از سوی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد .
طی حکمی از سوی منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر «حسن ختن لو» به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد .
حسن ختن لو دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فرانسه دارد و مدرس دانشگاه است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
مهر
1398/06/17
16:59
> با حکم وزیر علوم ، سید حسن صدوق ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ، به عنوان عضو حقیقی شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو منصوب شد .
> به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی ، سیدحسن صدوق ، استاد دانشکدۀ علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی با حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به مدت سه سال به عنوان عضو حقیقی شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در جمهوری اسلامی ایران منصوب شد .
بر اساس بند 8 مادۀ 4 اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو ، شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو عالی ترین مرجع تصمیم گیری کمیسیون بوده و دارای 14 عضو حقوقی و حقیقی است .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری (رئیس شورای عالی) ، وزیر امور خارجه ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزیر آموزش و پرورش ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، رئیس سازمان صدا و سیما و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو از اعضای حقوقی شورای عالی هستند و هفت تن از شخصیت های علمی و فرهنگی برجستۀ کشور به عنوان اعضای حقیقی به مدت 3 سال منصوب می شوند .
مصطفی معین ، رضا فرجی دانا ، یوسف ثبوتی ، آیت الله سید مصطفی محقق داماد ، سید جلال دهقانی فیروزآبادی و یدالله کابلی خوانساری از دیگر اعضای حقیقی این شورای عالی هستند .
در حکم منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری آمده است که شورای عالی مأموریت دارد تا با تعیین سیاست ها و تصویب برنامه ها و فعالیت های یونسکو در ایران به توسعه فعالیت های کمیسیون ملی در چارچوب اهداف جمهوری اسلامی ایران بپردازد .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در تاریخ 11 شهریور 1398 با استعفای سید حسن صدوق از ریاست دانشگاه شهید بهشتی موافقت کرد .
سفیر و نمایندۀ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) از سال 1368 تا 1376 و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در جمهوری اسلامی ایران از سال 1364 تا 1368 از دیگر سوابق اجرایی مرتبط با سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) سید حسن صدوق به شمار می آید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
برنا
1398/06/17
16:46
> روسای دانشگاه های صنعتی اصفهان ، صنعتی اراک ، مازندران و علوم و فنون دریایی خرمشهر با حکم دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری منصوب شدند .
> با حکم وزیر علوم؛ رؤسای 4 دانشگاه کشور منصوب شدند روسای دانشگاه های صنعتی اصفهان ، صنعتی اراک ، مازندران و علوم و فنون دریایی خرمشهر با حکم دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری منصوب شدند .
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ، در جلسه کمیته تعیین روسای دانشگاه های شورای عالی انقلاب فرهنگی ، با موافقت اعضا ، دکتر سیدمهدی ابطحی برای ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان ، دکتر حمیدرضا رضائی آشتیانی برای ریاست دانشگاه صنعتی اراک ، دکتر منصور زراء نژاد برای ریاست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و همچنین دکتر کوروش نوذری برای مسئولیت ریاست دانشگاه مازندران انتخاب شدند Print Email Short Link کد خبر : 895818 تاریخ خبر : 1398/06/17 16 : 46 : 28 اصفهان شورای عالی انقلاب فرهنگی علوم تحقیقات و فناوری برنا دانشگاه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
برنا
1398/06/17
16:44
> دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی ، دکتر حسن ختن لو را به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب کرد .
> با حکم وزیر علوم؛ «سرپرست دانشگاه صنعتی همدان» منصوب شد دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی ، دکتر حسن ختن لو را به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب کرد .
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ، در این حکم انتصاب خطاب به دکتر ختن لو آمده است : با عنایت به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی ، به موجب این حکم به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب می شوید .
انتظار می رود با بهره مندی از تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه ، امکانات و همچنین جامعه نیکوکاران حامی آموزش عالی وظایف سرپرستی دانشگاه را بر پایه قوانین ، سیاست ها و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و مأموریت های تعیین شده برای آن دانشگاه به انجام رسانید .
امید است با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت المال و صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط اداری ، رعایت دقیق مقررات مالی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه ، اهتمام ورزید .
دکتر حسن ختن لو متولد 1352 همدان و دانشیار پایه 27 گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سیناست .
وی راهنمایی و مشاوره بیش از 50 پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد وچاپ و ارائه بیش از 80 مقاله علمی در مجلات و کنفرانس های معتبر داخلی و بین المللی را دارا می باشد .
از سوابق اجرایی وی می توان به معاون پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا ، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بوعلی سینا ، ریاست بنیاد نخبگان استان همدان ، راه اندازی و ریاست مرکز رشد فناوری اطلاعات همدان ، عضو هیأت اجرایی جذب دانشگاه بوعلی سینا وعضویت در چندین انجمن و کمیسیون دائمی هیأت امنا اشاره کرد .
وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه ای ضمن پذیرش استعفای دکتر محمود نیلی از ریاست دانشگاه صنعتی همدان ، از خدمات و تلاش های وی در مدت زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد .
Print Email Short Link کد خبر : 895816 تاریخ خبر : 1398/06/17 16 : 44 : 48 جامعه رشد علوم تحقیقات و فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات همدان.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
تسنیم
1398/06/17
14:50
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی کوروش نوذری را به سمت چهاردهمین رئیس دانشگاه مازندران منصوب کرد .
> اخبار استانها به گزارش خبرگزاری تسنیم از بابلسر ، منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی کوروش نوذری را به عنوان چهاردهمین رئیس دانشگاه مازندران منصوب کرد .
کوروش نوذری از 27 خرداد 1398 به عنوان سرپرست دانشگاه مازندران ، سکان هدایت دانشگاه جامع استان را عهده دار شده بود .
جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه مازندران افزایش یافترئیس دانشگاه مازندران منصوب شددانشگاه مازندران آمادگی تدوین شیوه نامه اجرایی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب را دارددانشگاه مازندران بزرگ ترین مرکز آموزش عالی دولتی مازندران است .
انتهای پیام/ش.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ایسکانیوز
1398/06/19
13:03
> قائم مقام وزیر علوم از تبیین آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، در اجلاس رؤسای دانشگاه ها خبر داد و گفت : دستورالعمل این قانون از اول مهرماه ابلاغ می شود .
> به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز ، عبدالرضا باقری با اشاره به اهمیت آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اظهار کرد : وزیر علوم تحقیقات و فناوری پیش از ابلاغ آیین نامه مذکور در جلسه ای با حضور معاونان وزارت علوم ، درباره نحوه اجرایی کردن این قانون ، به بحث و تبادل نظر لازم پرداخت .
وی ادامه داد : اهمیت اجرایی کردن قانون مقابله با تقلب علمی به اندازه ای زیاد است که در اجلاس رؤسای دانشگاه ها که 24 شهریورماه سال جاری برگزار می شود ، پنل ویژه به این موضوع اختصاص داده شده است .
قائم مقام وزیر علوم افزود : در این پنل ، درباره دستورالعمل و تبیین قانون مقابله با تقلب علمی بحث و بررسی خواهد شد .
باقری در پایان گفت : از ابتدای مهرماه ، شیوه نامه و دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به دانشگاه ها ابلاغ می شود .
انتهای پیام/ 168 / 167.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
اعتماد آنلاین
1398/06/19
10:27
> اعتمادآنلاین| عبدالرضا باقری با اشاره اهمیت آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی گفت : دکتر غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری پیش از ابلاغ آیین نامه مذکور در جلسه ای با حضور معاونان وزارت علوم ، در خصوص نحوه اجرایی کردن این قانون ، به بحث و تبادل نظر لازم پرداخت .
> اعتمادآنلاین| عبدالرضا باقری با اشاره اهمیت آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی گفت : دکتر غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری پیش از ابلاغ آیین نامه مذکور در جلسه ای با حضور معاونان وزارت علوم ، در خصوص نحوه اجرایی کردن این قانون ، به بحث و تبادل نظر لازم پرداخت .
وی ادامه داد : اهمیت اجرایی کردن قانون مقابله با تقلب علمی به اندازه ای زیاد است ، که در اجلاس روسای دانشگاه ها که 24 شهریور ماه سال جاری برگزار می شود یک پنل ویژه به این موضوع اختصاص داده شده است .
قائم مقام وزیر علوم افزود : در این پنل ، درباره دستورالعمل و تبیین قانون مقابله با تقلب علمی بحث و بررسی خواهد شد .
وی ادامه داد : از ابتدای مهرماه ، شیوه نامه و دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به دانشگاه ها ابلاغ می شود .
منبع : مهر.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
مهر
1398/06/19
10:17
> قائم مقام وزیر علوم از تبیین آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در اجلاس روسای دانشگاه ها خبر داد و گفت : دستورالعمل این قانون از اول مهر ابلاغ می شود .
> عبدالرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اهمیت آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی گفت : دکتر غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری پیش از ابلاغ آیین نامه مذکور در جلسه ای با حضور معاونان وزارت علوم ، در خصوص نحوه اجرایی کردن این قانون ، به بحث و تبادل نظر لازم پرداخت .
وی ادامه داد : اهمیت اجرایی کردن قانون مقابله با تقلب علمی به اندازه ای زیاد است ، که در اجلاس روسای دانشگاه ها که 24 شهریور ماه سال جاری برگزار می شود یک پنل ویژه به این موضوع اختصاص داده شده است .
قائم مقام وزیر علوم افزود : در این پنل ، درباره دستورالعمل و تبیین قانون مقابله با تقلب علمی بحث و بررسی خواهد شد .
وی ادامه داد : از ابتدای مهرماه ، شیوه نامه و دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به دانشگاه ها ابلاغ می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
معاون وزیر علوم
ایرنا
1398/06/20
08:37
> تهران ایرنا رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : در ابتدای سال تحصیلی جدید حدود 250 هزار دانشجو معادل 40 درصد کل ظرفیت دوره روزانه دانشگاه ها درخواست اسکان خوابگاه دارند .
> «مجتبی صدیقی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درمورد تمهیدات سازمان امور دانشجویان و دانشگاه ها برای اسکان دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه ها اظهارداشت : همزمان با شروع سال تحصیلی جدید تراکمی از دانشجویان وجود دارد که شاید 10 تا 15 درصد از ورودی های امسال در روزهای ابتدایی مهرماه با مشکل اسکان مواجه شوند .
وی افزود : از سوی دیگر بخشی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مهرماه دانش آموخته می شوند که دانشجویان جدیدالورود از ظرفیت خوابگاه این دانش آموختگان استفاده می کنند .
رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد : به طور کلی در پایان نیم سال مشکل خاصی از نظر اسکان دانشجویان در هیچ دانشگاهی وجود ندارد و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان در خوابگاه ها را به هر نحو ممکن حتی استفاده از خوابگاه های خودگردان مدیریت می کنیم .
صدیقی با ارائه آماری مبنی بر اسکان دانشجویان در خوابگاه ها گفت : در ابتدای سال تحصیلی جدید حدود 250 هزار دانشجو معادل 40 درصد کل ظرفیت دوره روزانه درخواست اسکان خوابگاه دارند و بین 40 تا 50 درصد از کل ظرفیت خوابگاه ها ، درخواست برای اسکان وجود دارد که در یک دانشگاه کمتر و برای دانشگاهی دیگر بیشتر است .
وی با بیان این که امیدواریم هیچ دانشجویی پشت در خوابگاه ها نماند ، خاطرنشان کرد : البته به این معنی نیست که دانشجویان همان لحظه دارای خوابگا شوند بلکه دانشگاه ها هر ساله با اندکی تاخیر این مسئله را در کوتاه مدت حل می کنند .
معاون وزیر علوم مسئله اسکان دانشجویان را محدود به چند دانشگاه دانست و اظهارداشت : فقط چند شهر از جمله تهران آن هم در برخی دانشگاه ها ممکن است این مشکل را داشته باشند چرا که این دانشگاه ها هیچ گاه جای خالی ندارند و همیشه ظرفیت پذیرش دانشجو در خوابگاه ها و دانشگاه های یاد شده تکمیل است .
در حال حاضر هزار و 360 خوابگاه دانشجویی در کشور به اسکان دانشجویان می پردازند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
رئیس سازمان سنجش
خبر جنوب
1398/06/17
14:43
> رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : سنجش د اوطلبان د کتری براساس 50 د رصد نمره آزمون و 50 د رصد مصاحبه علمی صورت می گیرد که این یک قانون است و ما ملزم به اجرای آن هستیم.
> رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : سنجش د اوطلبان د کتری براساس 50 د رصد نمره آزمون و 50 د رصد مصاحبه علمی صورت می گیرد که این یک قانون است و ما ملزم به اجرای آن هستیم .
ابراهیم خد ایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : براساس قانون ، سنجش د اوطلبان آزمون د کتری به این صورت است که 50 د رصد مربوط به رتبه د اوطلب د ر آزمون و 50 د رصد مربوط به مصاحبه د انشگاه با د اوطلبان( سوابق پژوهشی و علمی) است که این قانون را هم سازمان سنجش تصویب نکرد ه بلکه قانون شورای سنجش و پذیرش د انشجویان تحصیلات تکمیلی است که اسفند 94 تصویب شد .
وی افزود : این یک قانون است و سازمان سنجش به عنوان مجری قانون باید آن را اجرا کند .
/انتهای متن/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
محمدرضا رضوان طلب
ایسکانیوز
1398/06/18
10:09
> رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : فراخوان جذب اعضای هیئت علمی هفته آینده اعلام می شود و ثبت نام در این فراخوان تا اوایل مهرماه 98 ادامه دارد .
> به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز ، محمدرضا رضوان طلب با بیان جزئیات جذب هیئت علمی در دانشگاه ها و برنامه زمانی فراخوان آن در سال جاری اظهار کرد : فراخوان برنامه زمانی استخدام اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات عالی مردادماه به اطلاع دانشگاه ها رسید و این مراکز از 19 مردادماه تا 4 شهریورماه جاری فرصت داشتند نیازهای خود را برای جذب هیئت علمی به مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم اعلام کنند .
وی ادامه داد : پس از اعلام نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای جذب اعضای هیئت علمی ، این نیاز و نحوه تخصیص ظرفیت از سوی مرکز نظارت هیئت علمی وزارت علوم مشخص شد و وزارت علوم از 5 تا 16 شهریورماه فرصت داشت تقاضاها را مورد بررسی قرار دهد .
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم خاطرنشان کرد : پس از اعلام نظر وزارت علوم درباره تقاضاهای جذب هیئت علمی وزارت علوم ، نظر نهایی مورد تطبیق یا تأیید مرکز نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی قرار می گیرد .
در واقع این مراکز از 20 تا 25 شهریورماه فرصت دارند تطبیق نیازها را انجام دهند .
رضوان طلب با تأکید بر این که فراخوان جذب اعضای هیئت علمی سال 98 ، شهریورماه اعلام خواهد شد ، گفت : متقاضیان جذب در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از 26 شهریورماه تا 6 مهرماه به مدت 11 روز فرصت دارند در این فراخوان ثبت نام کنند و بعد از ثبت نام متقاضیان ، فرایند رسیدگی در دانشگاه ها از 13 مهرماه تا 13 دی ماه انجام می شود و دانشگاه ها در این بازه زمانی ، تقاضاها را بررسی می کنند .
وی افزود : پس از بررسی فرایند رسیدگی ، مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم از 14 دی ماه تا 29 بهمن ماه فرصت دارد بررسی های خود را در این زمینه انجام دهد و در نهایت نظر نهایی خود را برای پذیرش یا عدم پذیرش اعلام کند .
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم تصریح کرد : برنامه زمان بندی بیست ودومین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیئت علمی (پیمانی و طرح سربازی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور) به اطلاع مراکز خواهد رسید و این مراکز در صورت نیاز به استفاده از مشاوره و راهنمایی کارشناسان مرکز جذب می توانند پرسش های خود را ظرف مدت یک روز کاری در سامانه ثبت کرده و پاسخ خود را از سوی این مرکز دریافت کنند .
رضوان طلب تأ : ید کرد : هر داوطلب به محض ثبت نام در فراخوان از حقوق قانونی ثبت نام نیز برخوردار است و باید شرایط سالم و عادلانه شرکت وی در رقابت فراهم شود و از هر گونه تعدی حق و حقوق یا محدود نمودن دایره انتخاب شوندگان قبل از بررسی علمی و سایر صلاحیت ها خودداری به عمل آید .
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم در پایان تصریح کرد : فرایند جذب صرفاً از طریق سامانه جذب اعضای هیئت علمی صورت می گیرد و بهتر است تمام ذی نفعان و همچنین مراجع ذی ربط امور مربوط به اعضای هیئت علمی و مراحل مختلف آن را فقط از طریق این سامانه پیگیری کنند .
انتهای پیام/ 168 / 320.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
روسای دانشگاه ها
دولت + وزارت علوم
ایسنا
1398/06/17
13:58
> سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان و سرپرست دانشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان منصوب شد به گزارش ایسنا منطقه سمنان ، در آیینی با حضور مسئولین کشوری و استانی مراسم تکریم رئیس پیشین دانشگاه فنی و حرفه ای استان و معارفه سرپرست جدید دانشگاه فنی و حرفه ای استان و سرپرست دانشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان معارفه شد.
> سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان و سرپرست دانشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان منصوب شد به گزارش ایسنا منطقه سمنان ، در آیینی با حضور مسئولین کشوری و استانی مراسم تکریم رئیس پیشین دانشگاه فنی و حرفه ای استان و معارفه سرپرست جدید دانشگاه فنی و حرفه ای استان و سرپرست دانشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان معارفه شد .
دکتر ابراهیم صالحی عمران؛ رییس دانشگاه فنی و حرفه ای ، طی حکمی رضا نقدی را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان و سرپرست دانشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان معرفی کرد .
در حکم انتصاب دکتر نقدی آمده است : نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در آموزش عالی و در جهت اجرای مصوبه دستور هفتم پنجمین نشست از دوره دوم هیات محترم امناء ، مورخ 95/12/02 به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان و سرپرست دانشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان منصوب می شوید انتظار دارد با رعایت اصول قانون مداری ، اعتدال گرایی ، صداقت کاری و توجه به امور صرفه جویی در بیت المال با بهره مندی از توانایی و تجربیات مفید اساتید ، محققان و کارشناسان آن مجموعه در انجام وظایف محوله به خصوص امور ذیل اهتمام کافی را معمول دارید 1 مشارکت در طراحی و تدوین سیاست ها و فرآیندهای اجرایی نظام تجمیع دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای 2 انجام امور اجرایی و مدیریتی تجمیع دانشگاه فنی و حرفه ای استان 3 انجام تمام امور برنامه ریزی ، اجرایی و نظارتی در دانشگاه فنی و حرفه ای استان امید است با استعانت از خداوند متعال ، ضمن اهتمام در جهت توسعه و شکوفایی اهداف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، در راستای دستورات مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) و سیاست های دولت تدبیر و امید و توجه به امر صرفه جویی در هزینه ها و ارتقاء سطح بهره وری منابع ، از طریق جلب مشارکت و فعال سازی تمام همکاران ، در انجام امور محوله موفق باشید .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
روسای دانشگاه ها
موسسات آموزش عالی
دانشجو
1398/06/18
09:00
> رئیس دانشگاه پیام نور گفت : با توجه به اهمیت آموزش الکترونیک ، دانشگاه پیام نور بند الحاقی تولید محتوای الکترونیک را به آیین نامه ارتقای اساتید خود افزود .
> محمد رضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو درباره آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی این دانشگاه گفت : دانشگاه پیام نور نیز مانند سایر دانشگاه ها از آیین نامه ابلاغی وزارت علوم جهت ارتقاء اساتید تبعیت می کند .
زمانی ادامه داد : در این آیین نامه ، بندی وجود دارد که طبق آن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند براساس خصوصیات خاص خود پیشنهاد تغییر بند های آن را ارائه دهند .
دانشگاه پیام نور نیز با توجه به این که در حوزه آموزش الکترونیک فعالیت دارد این بخش را به آیین نامه ارتقاء اساتید دانشگاه افزوده است .
رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه تولید محتوای الکترونیکی یکی از مباحث مهم دانشگاه محسوب می شود ، اما در آیین نامه ارتقاء به آن توجه زیادی نشده است؛ اظهارکرد : کمیته ای در دانشگاه پیام نور جهت تدوین آیین نامه ارتقاء اساتید تشکیل شده است .
این آیین نامه بعد از تدوین ضرورتا اجرا خواهد شد .
وی در پایان خاطرنشان کرد : دانشگاه پیام نور برای رسیدن به اهدافش با توجه به شرایط خاص کشور در برخی از مسائل همچون مهارت آموزی ، فناوری ، تعداد شرکت های دانش بنیان نیاز به تلاش بیشتری دارد .
اما در مسائل دیگری همچون تربیت نیرو در بخش های گوناگون ، به صورت صعودی حرکت کرده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
روسای دانشگاه ها
پیام نور
اصفهان امروز
1398/06/19
18:16
> دانشگاه پیام نور ضمن اعلام جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد این دانشگاه اعلام کرد ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان از تاریخ 24 شهریورماه آغاز می شود .
> به گزارش ایسنا ، ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور برای نیمسال اول 98 99 به صورت غیرحضوری انجام می شود و پذیرفته شدگان لازم است با مراجعه به سامانه دانشگاه پیام نور به آدرس : http : //reg .
pnu .
ac .
ir از نحوه نام نویسی آگاهی یابند .
پس از ورود به سایت در زمان اعلام شده ، پذیرفته شدگان با مطالعه صفحه ورودی می توانند با استفاده از شناسه کاربری و گذر واژه (در صفحه اول سایت فوق الذکر در زمان ثبت نام اعلام می شود) وارد سامانه جامع خدمات آموزشی گلستان شوند .
پذیرفته شدگان لازم است اسکن مدارک خود از قبیل : "تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه" ، "تصویر کارت ملی (پشت و رو)" ، "عکس با زمینه روشن (جهت مراجعه حضوری چهار قطعه)" ، " مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان)" ، "تصویر مدرک کارشناسی (برای مدرک کارشناسی ناپیوسته لازم است مدرک کاردانی نیز درج شود)"را