وزارت علوم - خبرگزاري ها 11 دي 96
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ ساعت 14:2
1
فهرست اخبار
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
5481278 20:00 آفتاب آنلاين
1
فهرست اخبار
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
5484024 08:47 تدبير 24
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ایلنا
1396/10/11
12:43
> وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه ، روسای دانشگاه های تبریز ، ارومیه و اراک را در سمت های خود به مدت 4 سال دیگر ابقا کرد .
> وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه ، روسای دانشگاه های تبریز ، ارومیه و اراک را در سمت های خود به مدت 4 سال دیگر ابقا کرد .
به گزارش ایلنا ، منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه ، محمد رضا پور محمدی ، رحیم حب نقی و سعید حمیدی روسای دانشگاه های تبریز ، ارومیه و اراک را به مدت 4 سال دیگر در سمت ریاست دانشگاه های مذکور ابقا کرد .
در بخشی از احکام انتصاب روسای مذکور آمده است ، انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
واحد مرکزی خبر
1396/10/11
12:11
> به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، متن حکم دکتر منصور غلامی ، به این شرح است : ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره 1 ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری برای مدت 4 سال به ریاست دانشگاه تبریز منصوب می شوید .
> به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، متن حکم دکتر منصور غلامی ، به این شرح است : ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره 1 ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری برای مدت 4 سال به ریاست دانشگاه تبریز منصوب می شوید .
امیدوارم با سعی و اهتمام جنابعالی و بر اساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسؤولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های مؤثری بردارید .
انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های مؤثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
واحد مرکزی خبر
1396/10/11
12:09
> به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، متن حکم دکتر منصور غلامی ، به این شرح است : ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره 1 ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری برای مدت چهار سال به ریاست دانشگاه ارومیه منصوب می شوید .
> به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، متن حکم دکتر منصور غلامی ، به این شرح است : ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره 1 ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری برای مدت چهار سال به ریاست دانشگاه ارومیه منصوب می شوید .
امیدوارم با سعی و اهتمام جنابعالی و بر اساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1396/10/11
11:43
> دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر سعید حمیدی را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه اراک ابقا کرد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، متن حکم انتصاب دکتر حمیدی به شرح زیر است : ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره 1 ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری برای مدت چهار سال به ریاست دانشگاه اراک منصوب می شوید .
امیدوارم با سعی و اهتمام جنابعالی و بر اساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
م .
ع 1360/ ا .
ب 1351.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1396/10/11
11:39
> دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر حب نقی را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه ارومیه ابقا کرد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، متن حکم انتصاب دکتر حب نقی به شرح زیر است : ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره 1 ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری برای مدت چهار سال به ریاست دانشگاه ارومیه منصوب می شوید .
امیدوارم با سعی و اهتمام جنابعالی و بر اساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
م .
ع 1360/ ا .
ب 1351.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1396/10/11
11:38
> دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر محمدرضاپور محمدی را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه تبریز ابقا کرد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، متن حکم انتصاب دکترپور محمدی به شرح زیر است : ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره 1 ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری برای مدت چهار سال به ریاست دانشگاه تبریز منصوب می شوید .
امیدوارم با سعی و اهتمام جنابعالی و بر اساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
م .
ع 1360/ ا .
ب 1351.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
دانشجو
1396/10/11
10:52
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور احکامی روسای دانشگاه های اراک ، ارومیه و تبریز را ابقا کرد .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، براساس احکام صادره توسط وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر محمدرضا پورمحمدی در سمت رئیس دانشگاه تبریز ، دکتر سعید حمیدی در سمت رئیس دانشگاه اراک و دکتر رحیم حبنقی در سمت رئیس دانشگاه ارومیهبرای مدت 4 سال دیگر ابقا شدند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آنا
1396/10/11
10:38
> دکتر منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور احکامی روسای دانشگاه های اراک ، ارومیه و تبریز را ابقا کرد .
> به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، براساس احکام صادره توسط وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری دکتر محمدرضا پورمحمدی در سمت رئیس دانشگاه تبریز ، دکتر سعید حمیدی در سمت رئیس دانشگاه اراک و دکتر رحیم حب نقی در سمت رئیس دانشگاه ارومیه ابقا کرد .
گفتنی است این افراد هر کدام برای مدت 4 سال دیگر به عنوان روسای دانشگاه های مذکور ، منصوب شدند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
صراط
1396/10/11
10:28
> مجید دری دانشجوی ستاره داری است که از 10 سال پیش از حق تحصیل به صورت غیرقانونی محروم شده است .
> صراط : جدیدترین واکنش به بحث دانشجویان ستاره دار مربوط به اظهارنظر منصور غلامی وزیر علوم است که گفته بود «دانشجوی ستاره دار به معنایی که وجود دارد ، نداریم .
» در ادامه این واکنش دو دانشجوی ستاره دار دانشگاه علامه به وزارت علوم رفتند تا به غلامی بگوند «10 سال است که از تحصیل محروم هستیم و ستاره داریم .
» مجید دری یکی از این دانشجویان بود که در نهایت از غلامی قول پیگیری گرفت تا به دانشگاه بازگردد .
این در حالی است که این دو تنها نمونه ای از دانشجویان ستاره داری هستند که به صورت غیرقانونی از حق تحصیل محروم شده اند .
(اینجا) به گزارش خبرآنلاین ، مجید دری ورودی سال 84 دانشگاه علامه ، یکی از دانشجویان ستاره داری است که تا سال 86 فعالیت دانشجویی داشته و درباره روند ستاره دار شدنش به خبرآنلاین می گوید : «به ما گفتند انجمن های اسلامی یا باید اساس نامه داشته باشد یا شما را حذف می کنیم .
در نهایت تمام تلاششان این بود که اساس نامه ای مطابق منویات خودشان ایجاد شود که ما مقاومت کردیم و گفتیم باید بدون دخالت کوچک ترین فرد مسئولی این انتخابات برگزار شود و آن انتخابات ، آخرین انتخابات انجمن اسلامی بود که در دانشگاه ها برگزار شد .
در سال 87 هم پلمب شد و دیگر اثری از انجمن های اسلامی پیدا نشد و انسجام قبل از بین رفت .
» این دانشجوی ستاره دار در سال 86 در روند این مخالفت ها ، 4 ترم از تحصیل محروم شد و تعداد دیگری دانشجو نیز مثل او تعلیق شدند؛ تعداد آنها در دانشگاه علامه به 50 نفر رسید : «تا سال 88 اجازه ورود به دانشگاه هم نداشتیم و بعد هم بازداشت شدم .
5 سال در فضای دانشگاهی نبودم و به صورت شفاهی گفته بودند که اخراج شدم و دلیل آن را غیبت غیرموجه می دانستند .
بدون حضور من حکم اخراج داده بودند و پیگیری های من نتیجه ای نداشت .
حتی در سال 94 و 95 هم مانع ورود من به دانشگاه می شدند با وجود اینکه دولت و وزیر و رئیس دانشگاه تغییر کرده بودند .
» او درباره روند پیگیری های طولانی مدتش می گوید : «این روند ادامه پیدا کرد و من هم مدارا کردم و بسیاری از مسئولان را دیدم .
دانشگاه پیام نور هم نتوانستم بروم چون ریز نمرات می خواستند و من هیچ مدرکی نداشتم .
در دانشگاه آزاد هم چون پرونده ام در دانشگاه علامه باز بود نمی توانستم شرکت کنم .
» این پیگیری تا جایی پیش رفت که غلامی وزیر جدید علوم در مصاحبه ای اعلام کرد دانشجوی ستاره دار به معنایی که می گویند نداریم ! دری هم در اعتراض به این حرف به وزارت علوم رفته و برای سه روز تحصن کرده تا بگوید من دانشجوی ستاره داری هستم که ده سال است حق تحصیل ندارم .
«من جلوی وزارت علوم تحصن کردم و وزیر به دیدار من نیامد .
معاون آموزشی هم گفت دست ما نیست و نهاد دیگری غیر از وزارت علوم بر پرونده شما دست دارد .
من هم گفتم کتبی به من بگویید کدام نهاد مخالف بازگشت من به دانشگاه است که بدانم با چه کسی طرف هستم . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
فرارو
1396/10/11
10:02
> مجید دری دانشجوی ستاره داری است که از 10 سال پیش از حق تحصیل به صورت غیرقانونی محروم شده است .
> مجید دری دانشجوی ستارهداری است که از 10 سال پیش از حق تحصیل به صورت غیرقانونی محروم شده است .
به گزارش خبرآنلاین ، جدیدترین واکنش به بحث دانشجویان ستارهدار مربوط به اظهارنظر منصور غلامی وزیر علوم است که گفته بود دانشجوی ستارهدار به معنایی که وجود دارد ، نداریم .
در ادامه این واکنش دو دانشجوی ستارهدار دانشگاه علامه به وزارت علوم رفتند تا به غلامی بگوند 10 سال است که از تحصیل محروم هستیم و ستارهداریم .
مجید دری یکی از این دانشجویان بود که در نهایت از غلامی قول پیگیری گرفت تا به دانشگاه بازگردد .
این در حالی است که این دو تنها نمونهای از دانشجویان ستارهداری هستند که به صورت غیرقانونی از حق تحصیل محروم شدهاند .
مجید دری ورودی سال 84 دانشگاه علامه ، یکی از دانشجویان ستارهداری است که تا سال 86 فعالیت دانشجویی داشته و درباره روند ستارهدار شدنش به خبرآنلاین میگوید : به ما گفتند انجمنهای اسلامی یا باید اساسنامه داشته باشد یا شما را حذف میکنیم .
در نهایت تمام تلاششان این بود که اساسنامهای مطابق منویات خودشان ایجاد شود که ما مقاومت کردیم و گفتیم باید بدون دخالت کوچکترین فرد مسئولی این انتخابات برگزار شود و آن انتخابات ، آخرین انتخابات انجمن اسلامی بود که در دانشگاهها برگزار شد .
در سال 87 هم پلمب شد و دیگر اثری از انجمنهای اسلامی پیدا نشد و انسجام قبل از بین رفت .
این دانشجوی ستارهدار در سال 86 در روند این مخالفتها ، 4 ترم از تحصیل محروم شد و تعداد دیگری دانشجو نیز مثل او تعلیق شدند؛ تعداد آنها در دانشگاه علامه به 50 نفر رسید : تا سال 88 اجازه ورود به دانشگاه هم نداشتیم و بعد هم بازداشت شدم .
5 سال در فضای دانشگاهی نبودم و به صورت شفاهی گفته بودند که اخراج شدم و دلیل آن را غیبت غیرموجه میدانستند .
بدون حضور من حکم اخراج داده بودند و پیگیریهای من نتیجهای نداشت .
حتی در سال 94 و 95 هم مانع ورود من به دانشگاه میشدند با وجود اینکه دولت و وزیر و رئیس دانشگاه تغییر کرده بودند .
او درباره روند پیگیریهای طولانیمدتش میگوید : این روند ادامه پیدا کرد و من هم مدارا کردم و بسیاری از مسئولان را دیدم .
دانشگاه پیام نور هم نتوانستم بروم چون ریز نمرات میخواستند و من هیچ مدرکی نداشتم .
در دانشگاه آزاد هم چون پروندهام در دانشگاه علامه باز بود نمیتوانستم شرکت کنم .
این پیگیری تا جایی پیش رفت که غلامی وزیر جدید علوم در مصاحبهای اعلام کرد دانشجوی ستارهدار به معنایی که میگویند نداریم ! دری هم در اعتراض به این حرف به وزارت علوم رفته و برای سه روز تحصن کرده تا بگوید من دانشجوی ستارهداری هستم که ده سال است حق تحصیل ندارم .
من جلوی وزارت علوم تحصن کردم و وزیر به دیدار من نیامد .
معاون آموزشی هم گفت دست ما نیست و نهاد دیگری غیر از وزارت علوم بر پرونده شما دست دارد .
من هم گفتم کتبی به من بگویید کدام نهاد مخالف بازگشت من به دانشگاه است که بدانم با چه کسی طرف هستم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دانشجو
1396/10/11
09:36
> وزیر علوم بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک و فناوری های نوین در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان تأکید کرد .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، منصور غلامی ، وزیر علوم تحقیقات و فناوری در این بازدید با اشاره به پیادهسازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) گفت : حذف فرآیندهای دست و پاگیر و ایجاد شفافیت در انجام فعالیت ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی ، افزایش دقت عمل و کاهش خطاهای انسانی ، تسریع در امر خدمترسانی به صورت موثر و کارا و کاهش تردد ارباب رجوع ، از فرصت های مورد انتظار در پیاده سازی و استقرار این سامانه به شمار میرود .
وزیر علوم همچنین از تلاشهای صورت گرفته در سازمان امور دانشجویان در جهت پاسخگویی مطلوب به درخواستها و مشکلات دانشجویان قدردانی کرد .
مجتبی صدیقی ، رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از طراحی و پیادهسازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) اظهار داشت : این سامانه در جهت تحقق توسعه دولت الکترونیک طراحی شده و تلاش میکنیم سطح رضایتمندی از سازمان امور دانشجویان را با پیادهسازی این سامانه افزایش دهیم .
وی ، ایجاد بانک های اطلاعاتی حوزه دانشجویی ، امکان گزارش گیری آماری جامع و دقیق و امکان برنامه ریزی ، تصمیم گیری و سیاست گذاری مناسب و ارائه خدمات الکترونیکی جدید با توجه به زیرساختهای ایجاد شده را از فرصت های ایجاد شده توسط سامانه سجاد برای سازمان امور دانشجویان برشمرد .
رئیس سازمان امور دانشجویان ، درخصوص مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) از نظر ارائه خدمات به ارباب رجوع گفت : پوشش بیش از 70 درصد درخواستهای ارباب رجوع در سرویسهای پیادهسازی شده ، کاهش چشم گیر تعداد مراجعات حضوری ، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات ، ایجاد شفافیت در ارائه خدمات ، امکان اعمال نظارت موثر و پیشگیری از تخلفات احتمالی ، از مزایای این سامانه در راستای تکریم ارباب رجوع است .
وی افزود : ایجاد بانک اطلاعاتی مجتمع شده در حوزه دانشجویی و پژوهشمحور کردن سیاستگذاریهای آینده سازمان امور دانشجویان ، وزارت علوم ، و دستگاهها و سازمانهای دیگر ، کمک به ایجاد وحدت رویه بین دانشگاهها و نظارت بر عملکرد دانشگاهها ، تسهیل در اصلاح مستمر فرآیندها ، امکان دریافت گزارشهای دورهای و موردی دقیق به صورت آنلاین و امکان نظارت و ارزیابی بر عملکرد ادارت ، مدیران و کارکنان از مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) در راستای کمک به بهبود تصمیمات مدیریتی و برنامهریزی محسوب میشود .
وزیر علوم همچنین در بازدید از بخشهای مختلف سازمان امور دانشجویان از جمله معاونت امور دانشجویان داخل ، معاونت بورس و امور دانشجویان خارج ، معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع ، اداره کل بورس و اعزام دانشجویان ، اداره کل امور دانشآموختگان ، اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی ، اداره کل امور دانشجویان داخل ، اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ، اداره کل تربیت بدنی و دفتر مشاوره و سلامت ، با مدیران و کارمندان این بخشها دیدار و گفت وگو کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دانشجو
1396/10/11
09:36

همچنین در حاشیه این بازدید ، تعدادی از دانشجویان که برای پیگیری امور تحصیلی خود به سازمان امور دانشجویان مراجعه کرده بودند ، مطالبات و دغدغههای خود را با وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در میان گذاشتند و دکتر غلامی پس از شنیدن صحبتهای آنها دستور رسیدگی سریع در جهت حل مشکلات دانشجویان را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
تدبیر 24
1396/10/11
08:50
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک و فناوری های نوین در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان تأکید کرد .
> تدبیر24»دکتر منصور غلامی در این بازدید با اشاره به پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) گفت : حذف فرآیندهای دست و پاگیر و ایجاد شفافیت در انجام فعالیت‏ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی ، افزایش دقت عمل و کاهش خطاهای انسانی ، تسریع در امر خدمت رسانی به صورت موثر و کارا و کاهش تردد ارباب رجوع ، از فرصت‏های مورد انتظار در پیاده‏ سازی و استقرار این سامانه به شمار می رود .
وزیر علوم همچنین از تلاش های صورت گرفته در سازمان امور دانشجویان در جهت پاسخگویی مطلوب به درخواست ها و مشکلات دانشجویان قدردانی کرد .
دکتر مجتبی صدیقی ، رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از طراحی و پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) اظهار داشت : این سامانه در جهت تحقق توسعه دولت الکترونیک طراحی شده و تلاش می کنیم سطح رضایت مندی از سازمان امور دانشجویان را با پیاده سازی این سامانه افزایش دهیم .
وی ، ایجاد بانک‏های اطلاعاتی حوزه دانشجویی ، امکان گزارش‏گیری آماری جامع و دقیق و امکان برنامه ‏ریزی ، تصمیم‏گیری و سیاست‏ گذاری مناسب و ارائه خدمات الکترونیکی جدید با توجه به زیرساخت های ایجاد شده را از فرصت‏های ایجاد شده توسط سامانه سجاد برای سازمان امور دانشجویان برشمرد .
رئیس سازمان امور دانشجویان ، درخصوص مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) از نظر ارائه خدمات به ارباب رجوع گفت : پوشش بیش از 70 درصد درخواست های ارباب رجوع در سرویس های پیاده سازی شده ، کاهش چشم‏گیر تعداد مراجعات حضوری ، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات ، ایجاد شفافیت در ارائه خدمات ، امکان اعمال نظارت موثر و پیشگیری از تخلفات احتمالی ، از مزایای این سامانه در راستای تکریم ارباب رجوع است .
وی افزود : ایجاد بانک اطلاعاتی مجتمع شده در حوزه دانشجویی و پژوهش محور کردن سیاست گذاری های آینده سازمان امور دانشجویان ، وزارت علوم ، و دستگاه ها و سازمان های دیگر ، کمک به ایجاد وحدت رویه بین دانشگاه ها و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها ، تسهیل در اصلاح مستمر فرآیندها ، امکان دریافت گزارش های دوره ای و موردی دقیق به صورت آنلاین و امکان نظارت و ارزیابی بر عملکرد ادارت ، مدیران و کارکنان از مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) در راستای کمک به بهبود تصمیمات مدیریتی و برنامه ریزی محسوب می شود .
وزیر علوم همچنین در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان از جمله معاونت امور دانشجویان داخل ، معاونت بورس و امور دانشجویان خارج ، معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع ، اداره کل بورس و اعزام دانشجویان ، اداره کل امور دانش آموختگان ، اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی ، اداره کل امور دانشجویان داخل ، اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ، اداره کل تربیت بدنی و دفتر مشاوره و سلامت ، با مدیران و کارمندان این بخش ها دیدار و گفت وگو کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
تدبیر 24
1396/10/11
08:50

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، همچنین در حاشیه این بازدید ، تعدادی از دانشجویان که برای پیگیری امور تحصیلی خود به سازمان امور دانشجویان مراجعه کرده بودند ، مطالبات و دغدغه های خود را با وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در میان گذاشتند و دکتر غلامی پس از شنیدن صحبت های آنها دستور رسیدگی سریع در جهت حل مشکلات دانشجویان را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
برنا
1396/10/11
08:08
> دکتر منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک و فناوری های نوین در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان تأکید کرد .
> دکتر غلامی : ضرورت استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان دکتر منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک و فناوری های نوین در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان تأکید کرد .
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ، دکتر غلامی در این بازدید با اشاره به پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) گفت : حذف فرآیندهای دست و پاگیر و ایجاد شفافیت در انجام فعالیت ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی ، افزایش دقت عمل و کاهش خطاهای انسانی ، تسریع در امر خدمت رسانی به صورت موثر و کارا و کاهش تردد ارباب رجوع ، از فرصت های مورد انتظار در پیاده سازی و استقرار این سامانه به شمار می رود .
وزیر علوم همچنین از تلاش های صورت گرفته در سازمان امور دانشجویان در جهت پاسخگویی مطلوب به درخواست ها و مشکلات دانشجویان قدردانی کرد .
دکتر مجتبی صدیقی ، رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از طراحی و پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) اظهار داشت : این سامانه در جهت تحقق توسعه دولت الکترونیک طراحی شده و تلاش می کنیم سطح رضایت مندی از سازمان امور دانشجویان را با پیاده سازی این سامانه افزایش دهیم .
وی ، ایجاد بانک های اطلاعاتی حوزه دانشجویی ، امکان گزارش گیری آماری جامع و دقیق و امکان برنامه ریزی ، تصمیم گیری و سیاست گذاری مناسب و ارائه خدمات الکترونیکی جدید با توجه به زیرساخت های ایجاد شده را از فرصت های ایجاد شده توسط سامانه سجاد برای سازمان امور دانشجویان برشمرد .
رئیس سازمان امور دانشجویان ، درخصوص مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) از نظر ارائه خدمات به ارباب رجوع گفت : پوشش بیش از 70 درصد درخواست های ارباب رجوع در سرویس های پیاده سازی شده ، کاهش چشم گیر تعداد مراجعات حضوری ، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات ، ایجاد شفافیت در ارائه خدمات ، امکان اعمال نظارت موثر و پیشگیری از تخلفات احتمالی ، از مزایای این سامانه در راستای تکریم ارباب رجوع است .
وی افزود : ایجاد بانک اطلاعاتی مجتمع شده در حوزه دانشجویی و پژوهش محور کردن سیاست گذاری های آینده سازمان امور دانشجویان ، وزارت علوم ، و دستگاه ها و سازمان های دیگر ، کمک به ایجاد وحدت رویه بین دانشگاه ها و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها ، تسهیل در اصلاح مستمر فرآیندها ، امکان دریافت گزارش های دوره ای و موردی دقیق به صورت آنلاین و امکان نظارت و ارزیابی بر عملکرد ادارت ، مدیران و کارکنان از مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) در راستای کمک به بهبود تصمیمات مدیریتی و برنامه ریزی محسوب می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
برنا
1396/10/11
08:08

وزیر علوم همچنین در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان از جمله معاونت امور دانشجویان داخل ، معاونت بورس و امور دانشجویان خارج ، معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع ، اداره کل بورس و اعزام دانشجویان ، اداره کل امور دانش آموختگان ، اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی ، اداره کل امور دانشجویان داخل ، اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ، اداره کل تربیت بدنی و دفتر مشاوره و سلامت ، با مدیران و کارمندان این بخش ها دیدار و گفت وگو کرد .
همچنین در حاشیه این بازدید ، تعدادی از دانشجویان که برای پیگیری امور تحصیلی خود به سازمان امور دانشجویان مراجعه کرده بودند ، مطالبات و دغدغه های خود را با وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در میان گذاشتند و دکتر غلامی پس از شنیدن صحبت های آنها دستور رسیدگی سریع در جهت حل مشکلات دانشجویان را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کرد .
Print Email Short Link کد خبر : 656888 تاریخ خبر : 1396/10/11 08 : 08 : 28 استفاده از ظرفیت پوشش دولت الکترونیک علوم تحقیقات و فناوری فناوری.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آفتاب آنلاین
1396/10/10
20:00
> منصور غلامی با صدور حکمی محمد صالح اولیاء را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه یزد ابقا کرد .
> به گزارش ایلنا ، در بخشی از متن حکم انتصاب اولیاء آمده است : «انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
مهر
1396/10/10
19:38
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی رئیس دانشگاه یزد را به مدت چهار سال در سمت ریاست این دانشگاه ابقا کرد .
> به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، منصور غلامی با صدور حکمی دکتر محمد صالح اولیاء را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه یزد ابقا کرد .
در بخشی از متن حکم انتصاب دکتر اولیاء آمده است : «انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید« .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
واحد مرکزی خبر
1396/10/10
18:49
> به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، منصور غلامی در این بازدید با اشاره به پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) گفت : حذف فرآیند های دست و پاگیر و ایجاد شفافیت در انجام دادن فعالیت ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی ، افزایش دقت عمل و کاهش خطا های انسانی ، تسریع در امر خدمت رسانی به صورت موثر و کارا و کاهش تردد ارباب رجوع ، از فرصت های مورد انتظار در پیاده سازی و استقرار این سامانه به شمار می رود .
> به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، منصور غلامی در این بازدید با اشاره به پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) گفت : حذف فرآیند های دست و پاگیر و ایجاد شفافیت در انجام دادن فعالیت ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی ، افزایش دقت عمل و کاهش خطا های انسانی ، تسریع در امر خدمت رسانی به صورت موثر و کارا و کاهش تردد ارباب رجوع ، از فرصت های مورد انتظار در پیاده سازی و استقرار این سامانه به شمار می رود .
وزیر علوم همچنین از تلاش های صورت گرفته در سازمان امور دانشجویان به منظور پاسخگویی مطلوب به درخواست ها و مشکلات دانشجویان قدردانی کرد .
مجتبی صدیقی ، رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از طراحی و پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) گفت : این سامانه در جهت تحقق توسعه دولت الکترونیک طراحی شده است و تلاش می کنیم سطح رضامندی از سازمان امور دانشجویان را با پیاده سازی این سامانه افزایش دهیم .
وی ، ایجاد بانک های اطلاعاتی حوزه دانشجویی ، امکان گزارش گیری آماری جامع و دقیق و امکان برنامه ریزی ، تصمیم گیری و سیاست گذاری مناسب و ارائه خدمات الکترونیکی جدید با توجه به زیرساخت های ایجاد شده را از فرصت های ایجاد شده توسط سامانه سجاد برای سازمان امور دانشجویان برشمرد .
رئیس سازمان امور دانشجویان ، درخصوص مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) از نظر ارائه خدمات به ارباب رجوع گفت : پوشش بیش از 70 درصد درخواست های ارباب رجوع در سرویس های پیاده سازی شده ، کاهش چشم گیر تعداد مراجعات حضوری ، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات ، ایجاد شفافیت در ارائه خدمات ، امکان اعمال نظارت موثر و پیشگیری از تخلفات احتمالی ، از مزایای این سامانه در راستای تکریم ارباب رجوع است .
وی افزود : ایجاد بانک اطلاعاتی مجتمع شده در حوزه دانشجویی و پژوهش محور کردن سیاست گذاری های آینده سازمان امور دانشجویان ، وزارت علوم ، و دستگاه ها و سازمان های دیگر ، کمک به ایجاد وحدت رویه بین دانشگاه ها و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها ، تسهیل در اصلاح مستمر فرآیندها ، امکان دریافت گزارش های دوره ای و موردی دقیق به صورت آنلاین و امکان نظارت و ارزیابی بر عملکرد ادارت ، مدیران و کارکنان از مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) در راستای کمک به بهبود تصمیمات مدیریتی و برنامه ریزی محسوب می شود .
وزیر علوم همچنین در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان از جمله معاونت امور دانشجویان داخل ، معاونت بورس و امور دانشجویان خارج ، معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع ، اداره کل بورس و اعزام دانشجویان ، اداره کل امور دانش آموختگان ، اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی ، اداره کل امور دانشجویان داخل ، اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ، اداره کل تربیت بدنی و دفتر مشاوره و سلامت ، با مدیران و کارمندان این بخش ها دیدار و گفت وگو کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
واحد مرکزی خبر
1396/10/10
18:49

همچنین در حاشیه این بازدید ، تعدادی از دانشجویان که برای پیگیری امور تحصیلی خود به سازمان امور دانشجویان مراجعه کرده بودند ، مطالبات و دغدغه های خود را با وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در میان گذاشتند و دکتر غلامی وزیر علوم پس از شنیدن صحبت های آن ها دستور رسیدگی سریع در جهت حل مشکلات دانشجویان را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آنا
1396/10/10
17:38
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک و فناوری های نوین در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان تأکید کرد .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، منصور غلامی در این بازدید با اشاره به پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) گفت : حذف فرآیندهای دست و پاگیر و ایجاد شفافیت در انجام فعالیت ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی ، افزایش دقت عمل و کاهش خطاهای انسانی ، تسریع در امر خدمت رسانی به صورت موثر و کارا و کاهش تردد ارباب رجوع ، از فرصت های مورد انتظار در پیاده سازی و استقرار این سامانه به شمار می رود .
وزیر علوم همچنین از تلاش های صورت گرفته در سازمان امور دانشجویان در جهت پاسخگویی مطلوب به درخواست ها و مشکلات دانشجویان قدردانی کرد .
دکتر مجتبی صدیقی ، رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از طراحی و پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) اظهار داشت : این سامانه در جهت تحقق توسعه دولت الکترونیک طراحی شده و تلاش می کنیم سطح رضایت مندی از سازمان امور دانشجویان را با پیاده سازی این سامانه افزایش دهیم .
وی ، ایجاد بانک های اطلاعاتی حوزه دانشجویی ، امکان گزارش گیری آماری جامع و دقیق و امکان برنامه ریزی ، تصمیم گیری و سیاست گذاری مناسب و ارائه خدمات الکترونیکی جدید با توجه به زیرساخت های ایجاد شده را از فرصت های ایجاد شده توسط سامانه سجاد برای سازمان امور دانشجویان برشمرد .
رئیس سازمان امور دانشجویان ، درخصوص مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) از نظر ارائه خدمات به ارباب رجوع گفت : پوشش بیش از 70 درصد درخواست های ارباب رجوع در سرویس های پیاده سازی شده ، کاهش چشم گیر تعداد مراجعات حضوری ، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات ، ایجاد شفافیت در ارائه خدمات ، امکان اعمال نظارت موثر و پیشگیری از تخلفات احتمالی ، از مزایای این سامانه در راستای تکریم ارباب رجوع است .
وی افزود : ایجاد بانک اطلاعاتی مجتمع شده در حوزه دانشجویی و پژوهش محور کردن سیاست گذاری های آینده سازمان امور دانشجویان ، وزارت علوم و دستگاه ها و سازمان های دیگر ، کمک به ایجاد وحدت رویه بین دانشگاه ها و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها ، تسهیل در اصلاح مستمر فرآیندها ، امکان دریافت گزارش های دوره ای و موردی دقیق به صورت آنلاین و امکان نظارت و ارزیابی بر عملکرد ادارت ، مدیران و کارکنان از مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) در راستای کمک به بهبود تصمیمات مدیریتی و برنامه ریزی محسوب می شود .
وزیر علوم همچنین در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان از جمله معاونت امور دانشجویان داخل ، معاونت بورس و امور دانشجویان خارج ، معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع ، اداره کل بورس و اعزام دانشجویان ، اداره کل امور دانش آموختگان ، اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی ، اداره کل امور دانشجویان داخل ، اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ، اداره کل تربیت بدنی و دفتر مشاوره و سلامت با مدیران و کارمندان این بخش ها دیدار و گفت وگو کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آنا
1396/10/10
17:38

همچنین در حاشیه این بازدید ، تعدادی از دانشجویان که برای پیگیری امور تحصیلی خود به سازمان امور دانشجویان مراجعه کرده بودند ، مطالبات و دغدغه های خود را با وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در میان گذاشتند و دکتر غلامی پس از شنیدن صحبت های آنها دستور رسیدگی سریع در جهت حل مشکلات دانشجویان را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آفتاب آنلاین
1396/10/10
17:36
> دکتر منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری امروز یکشنبه در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک و فناوری های نوین در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان تأکید کرد .
> به گزارش ایلنا ، غلامی در این بازدید با اشاره به پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) گفت : حذف فرآیندهای دست و پاگیر و ایجاد شفافیت در انجام فعالیت ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی ، افزایش دقت عمل و کاهش خطاهای انسانی ، تسریع در امر خدمت رسانی به صورت موثر و کارا و کاهش تردد ارباب رجوع ، از فرصت های مورد انتظار در پیاده سازی و استقرار این سامانه به شمار می رود .
وزیر علوم همچنین از تلاش های صورت گرفته در سازمان امور دانشجویان در جهت پاسخگویی مطلوب به درخواست ها و مشکلات دانشجویان قدردانی کرد .
دکتر مجتبی صدیقی ، رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از طراحی و پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) اظهار داشت : این سامانه در جهت تحقق توسعه دولت الکترونیک طراحی شده و تلاش می کنیم سطح رضایت مندی از سازمان امور دانشجویان را با پیاده سازی این سامانه افزایش دهیم .
وی ، ایجاد بانک های اطلاعاتی حوزه دانشجویی ، امکان گزارش گیری آماری جامع و دقیق و امکان برنامه ریزی ، تصمیم گیری و سیاست گذاری مناسب و ارائه خدمات الکترونیکی جدید با توجه به زیرساخت های ایجاد شده را از فرصت های ایجاد شده توسط سامانه سجاد برای سازمان امور دانشجویان برشمرد .
رئیس سازمان امور دانشجویان ، درخصوص مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) از نظر ارائه خدمات به ارباب رجوع گفت : پوشش بیش از 70 درصد درخواست های ارباب رجوع در سرویس های پیاده سازی شده ، کاهش چشم گیر تعداد مراجعات حضوری ، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات ، ایجاد شفافیت در ارائه خدمات ، امکان اعمال نظارت موثر و پیشگیری از تخلفات احتمالی ، از مزایای این سامانه در راستای تکریم ارباب رجوع است .
وی افزود : ایجاد بانک اطلاعاتی مجتمع شده در حوزه دانشجویی و پژوهش محور کردن سیاست گذاری های آینده سازمان امور دانشجویان ، وزارت علوم ، و دستگاه ها و سازمان های دیگر ، کمک به ایجاد وحدت رویه بین دانشگاه ها و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها ، تسهیل در اصلاح مستمر فرآیندها ، امکان دریافت گزارش های دوره ای و موردی دقیق به صورت آنلاین و امکان نظارت و ارزیابی بر عملکرد ادارت ، مدیران و کارکنان از مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) در راستای کمک به بهبود تصمیمات مدیریتی و برنامه ریزی محسوب می شود .
وزیر علوم همچنین در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان از جمله معاونت امور دانشجویان داخل ، معاونت بورس و امور دانشجویان خارج ، معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع ، اداره کل بورس و اعزام دانشجویان ، اداره کل امور دانش آموختگان ، اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی ، اداره کل امور دانشجویان داخل ، اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ، اداره کل تربیت بدنی و دفتر مشاوره و سلامت ، با مدیران و کارمندان این بخش ها دیدار و گفت وگو کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آفتاب آنلاین
1396/10/10
17:36

همچنین در حاشیه این بازدید ، تعدادی از دانشجویان که برای پیگیری امور تحصیلی خود به سازمان امور دانشجویان مراجعه کرده بودند ، مطالبات و دغدغه های خود را با وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در میان گذاشتند و دکتر غلامی پس از شنیدن صحبت های آنها دستور رسیدگی سریع در جهت حل مشکلات دانشجویان را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
ایلنا
1396/10/10
17:35
> دکتر منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری امروز یکشنبه در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک و فناوری های نوین در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان تأکید کرد .
> دکتر منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری امروز یکشنبه در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک و فناوری های نوین در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان تأکید کرد .
به گزارش ایلنا ، غلامی در این بازدید با اشاره به پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) گفت : حذف فرآیندهای دست و پاگیر و ایجاد شفافیت در انجام فعالیت ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی ، افزایش دقت عمل و کاهش خطاهای انسانی ، تسریع در امر خدمت رسانی به صورت موثر و کارا و کاهش تردد ارباب رجوع ، از فرصت های مورد انتظار در پیاده سازی و استقرار این سامانه به شمار می رود .
وزیر علوم همچنین از تلاش های صورت گرفته در سازمان امور دانشجویان در جهت پاسخگویی مطلوب به درخواست ها و مشکلات دانشجویان قدردانی کرد .
دکتر مجتبی صدیقی ، رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از طراحی و پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) اظهار داشت : این سامانه در جهت تحقق توسعه دولت الکترونیک طراحی شده و تلاش می کنیم سطح رضایت مندی از سازمان امور دانشجویان را با پیاده سازی این سامانه افزایش دهیم .
وی ، ایجاد بانک های اطلاعاتی حوزه دانشجویی ، امکان گزارش گیری آماری جامع و دقیق و امکان برنامه ریزی ، تصمیم گیری و سیاست گذاری مناسب و ارائه خدمات الکترونیکی جدید با توجه به زیرساخت های ایجاد شده را از فرصت های ایجاد شده توسط سامانه سجاد برای سازمان امور دانشجویان برشمرد .
رئیس سازمان امور دانشجویان ، درخصوص مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) از نظر ارائه خدمات به ارباب رجوع گفت : پوشش بیش از 70 درصد درخواست های ارباب رجوع در سرویس های پیاده سازی شده ، کاهش چشم گیر تعداد مراجعات حضوری ، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات ، ایجاد شفافیت در ارائه خدمات ، امکان اعمال نظارت موثر و پیشگیری از تخلفات احتمالی ، از مزایای این سامانه در راستای تکریم ارباب رجوع است .
وی افزود : ایجاد بانک اطلاعاتی مجتمع شده در حوزه دانشجویی و پژوهش محور کردن سیاست گذاری های آینده سازمان امور دانشجویان ، وزارت علوم ، و دستگاه ها و سازمان های دیگر ، کمک به ایجاد وحدت رویه بین دانشگاه ها و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها ، تسهیل در اصلاح مستمر فرآیندها ، امکان دریافت گزارش های دوره ای و موردی دقیق به صورت آنلاین و امکان نظارت و ارزیابی بر عملکرد ادارت ، مدیران و کارکنان از مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) در راستای کمک به بهبود تصمیمات مدیریتی و برنامه ریزی محسوب می شود .
وزیر علوم همچنین در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان از جمله معاونت امور دانشجویان داخل ، معاونت بورس و امور دانشجویان خارج ، معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع ، اداره کل بورس و اعزام دانشجویان ، اداره کل امور دانش آموختگان ، اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی ، اداره کل امور دانشجویان داخل ، اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ، اداره کل تربیت بدنی و دفتر مشاوره و سلامت ، با مدیران و کارمندان این بخش ها دیدار و گفت وگو کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
ایلنا
1396/10/10
17:35

همچنین در حاشیه این بازدید ، تعدادی از دانشجویان که برای پیگیری امور تحصیلی خود به سازمان امور دانشجویان مراجعه کرده بودند ، مطالبات و دغدغه های خود را با وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در میان گذاشتند و دکتر غلامی پس از شنیدن صحبت های آنها دستور رسیدگی سریع در جهت حل مشکلات دانشجویان را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1396/10/10
17:32
> دکتر منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری امروز یکشنبه در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک و فناوری های نوین در راستای تسریع امور مرتبط با دانشجویان تأکید کرد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر غلامی در این بازدید با اشاره به پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) گفت : حذف فرآیندهای دست و پاگیر و ایجاد شفافیت در انجام فعالیت‏ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی ، افزایش دقت عمل و کاهش خطاهای انسانی ، تسریع در امر خدمت رسانی به صورت موثر و کارا و کاهش تردد ارباب رجوع ، از فرصت‏های مورد انتظار در پیاده‏سازی و استقرار این سامانه به شمار می رود .
وزیر علوم همچنین از تلاش های صورت گرفته در سازمان امور دانشجویان در جهت پاسخگویی مطلوب به درخواست ها و مشکلات دانشجویان قدردانی کرد .
دکتر مجتبی صدیقی ، رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از طراحی و پیاده سازی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) اظهار داشت : این سامانه در جهت تحقق توسعه دولت الکترونیک طراحی شده و تلاش می کنیم سطح رضایت مندی از سازمان امور دانشجویان را با پیاده سازی این سامانه افزایش دهیم .
وی ، ایجاد بانک‏های اطلاعاتی حوزه دانشجویی ، امکان گزارش‏گیری آماری جامع و دقیق و امکان برنامه‏ریزی ، تصمیم‏گیری و سیاست‏گذاری مناسب و ارائه خدمات الکترونیکی جدید با توجه به زیرساخت های ایجاد شده را از فرصت‏های ایجاد شده توسط سامانه سجاد برای سازمان امور دانشجویان برشمرد .
رئیس سازمان امور دانشجویان ، درخصوص مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) از نظر ارائه خدمات به ارباب رجوع گفت : پوشش بیش از 70 درصد درخواست های ارباب رجوع در سرویس های پیاده سازی شده ، کاهش چشم‏گیر تعداد مراجعات حضوری ، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات ، ایجاد شفافیت در ارائه خدمات ، امکان اعمال نظارت موثر و پیشگیری از تخلفات احتمالی ، از مزایای این سامانه در راستای تکریم ارباب رجوع است .
وی افزود : ایجاد بانک اطلاعاتی مجتمع شده در حوزه دانشجویی و پژوهش محور کردن سیاست گذاری های آینده سازمان امور دانشجویان ، وزارت علوم ، و دستگاه ها و سازمان های دیگر ، کمک به ایجاد وحدت رویه بین دانشگاه ها و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها ، تسهیل در اصلاح مستمر فرآیندها ، امکان دریافت گزارش های دوره ای و موردی دقیق به صورت آنلاین و امکان نظارت و ارزیابی بر عملکرد ادارت ، مدیران و کارکنان از مزایای سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) در راستای کمک به بهبود تصمیمات مدیریتی و برنامه ریزی محسوب می شود .
وزیر علوم همچنین در بازدید از بخش های مختلف سازمان امور دانشجویان از جمله معاونت امور دانشجویان داخل ، معاونت بورس و امور دانشجویان خارج ، معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع ، اداره کل بورس و اعزام دانشجویان ، اداره کل امور دانش آموختگان ، اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی ، اداره کل امور دانشجویان داخل ، اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ، اداره کل تربیت بدنی و دفتر مشاوره و سلامت ، با مدیران و کارمندان این بخش ها دیدار و گفت وگو کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1396/10/10
17:32

همچنین در حاشیه این بازدید ، تعدادی از دانشجویان که برای پیگیری امور تحصیلی خود به سازمان امور دانشجویان مراجعه کرده بودند ، مطالبات و دغدغه های خود را با وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در میان گذاشتند و دکتر غلامی پس از شنیدن صحبت های آنها دستور رسیدگی سریع در جهت حل مشکلات دانشجویان را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کرد .
ل .
م / ع .
ع 1357.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1396/10/10
16:34
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون ملی یونسکو گفت : برای حمایت و پشتیبانی و ماندگاری میراث فرهنگی ، طبیعی ، مفاخر و مشاهیر کشور که در فهرست سازمان یونسکو نیز ثبت شده اند ، تدوین و تصویب قوانین ، دستورالعمل ها و آیین نامه های لازم و مرتبط ضروری به نظر می رسد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر منصور غلامی روز یکشنبه در نشست شورای اجرایی کمیسیون ملی یونسکو – ایران با اشاره موارد متعدد میراث فرهنگی کشور که دارای ارزش بالا بوده و در سازمان یونسکو نیز ثبت شده اند گفت : با همکاری همه دستگاه های اجرایی متولی قوانین لازم را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهیم تا زمینه حمایت های مستمر از آثار و مفاخر کشور فراهم شود .
در ادامه این نشست ، دکتر سعدالله نصیری قیداری ، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران ، گزارش مختصری از سی ونهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو ، ارائه کرد .
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو گفت : سه رکن اصلی سازمان جهانی یونسکو ، کنفرانس عمومی ، شوای اجرایی و دبیرخانه است که کنفرانس عمومی هر دو سال یک بار برگزار می شود .
وی افزود : نشست افتتاحیه این دور از اجلاس یونسکو در تاریخ 8 آبان 1396 (30 اکتبر 2017) ، به ریاست آقای استانلی سیماتا از نامیبیا ، آغاز به کار کرد و در ادامه رئیس و نواب رئیس سی ‎ ونهمین کنفرانس عمومی یونسکو انتخاب شدند .
لازم به ذکر است که در این نشست ، خانم ظهور علوی ، سفیر و نماینده دائم مراکش به عنوان رئیس اجلاس انتخاب شد .
نصیری افزود : در جریان این کنفرانس خانم ادری آزولای از کشور فرانسه نیز به عنوان مدیرکل جدید یونسکو ، انتخاب شد .
دکتر نصیری اظهار داشت : در تاریخ نهم الی سیزدهم آبان ، کمیسیون مالی و اداری برگزار شد که در آن اعضای کمیته حقوقی انتخاب شدند و ایران نیز به عضویت این کمیته انتخاب شد .
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ادامه با تاکید بر سخنرانی دکتر احمد جلالی ، سفیر و نماینده دائم کشورمان در یونسکو به نمایندگی از ایران ، در 15 آبان 1396 ، گفت : دکتر جلالی به خوبی سیاست های کلی و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در قبال یونسکو در فرصتی 6 دقیقه ای اعلام کرد .
وی در ارتباط با نشست کمیسیون فرهنگی یونسکو گفت : در این کمیسیون دو رویداد بسیار مهم برای ایران رقم خورد؛ دانشگاه 1750 ساله جندی شاپور دزفول به عنوان قدیمی ترین دانشگاه جهان ثبت شد و هشتصدوپنجاهمین سال زندگی فعال شیخ شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی (صاحب مکتب اشراق) نیز در فهرست مشاهیر جهانی یونسکو ثبت شد .
در ادامه این نشست ، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو از پایان یافتن مراحل تدوین پرونده جنگل های هیرکانی خبرداد و گفت : در آینده نزدیک این پرونده به سازمان یونسکو ارسال می شود تا «جنگل های هیرکانی به عنوان میراث طبیعی ایران» در یونسکو به ثبت برسد .
همچنین دکتر نصیری پیشنهادات کمیسیون ملی یونسکو برای گرامی داشت دانشگاه جندی شاپور و شیخ شهاب الدین سهروردی را مطرح کرد که از آن جمله می توان به تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار دستگاه های مرتبط با موضوع گرامی داشت دانشگاه جندی شاپور و شیخ شهاب الدین سهروردی ، اشاره کرد .
وی با تاکید بر ضرورت پرداختن به مسائل مختلف جوانان ، به ایجاد کارگروه جوانان در کمیسیون ملی یونسکو اشاره کرد که این پیشنهاد از طرف شورای اجرایی مورد استقبال قرار گرفت .
دبیرکل کمیسیون یونسکو درباره راهکارهای لازم برای ارتقای عملکرد بخش انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در سال های آتی هم مواردی را مطرح کرد .
در ادامه جلسه ، پیشنهاداتی از جانب سایر اعضای حاضر در نشست ، مطرح شد .
و در پایان مقرر شد پیگیری موضوعات در جلسات آتی شورای اجرایی انجام شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1396/10/10
16:34

در این نشست ، اعضای شورای اجرایی کمیسیون ملی یونسکو از جمله مهندس علی اصغر مونسان ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، دکتر سعدالله نصیری قیداری ، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران ، دکتر رضا فرجی دانا ، مشاور علمی رئیس جمهور و عضو شورای اجرایی کمیسیون ملی یونسکو ایران حضور داشتند .
م .
ع 1360.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
شبستان
1396/10/10
15:49
> خبرگزاری شبستان : دبیر اجرایی سی و سومین جشنواره ملی قرآن دانشجویان با بیان اینکه دبیرخانه جشنواره در معاونت فرهنگی وزارت علوم فعال شده ، گفت : 27 دی حکم جشنواره سی و سوم از طرف رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به وزیر علوم زده می شود .
> رشید جعفرپور ، دبیر اجرایی سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان در گفت و گو با خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاری شبستان با اشاره به میزبانی وزارت علوم برای برگزاری این جشنواره گفت : در این راستا روز چهارشنبه 27 دی ماه اطلاق حکم جشنواره سی و سوم از طرف رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به وزیر علوم صورت می گیرد .
وی با بیان اینکه به این ترتیب استارت اجرایی جشنواره سی و سوم زده خواهد شد ، خاطرنشان کرد : طبق روال وزیر علوم حکم دبیری جشنواره را به معاون فرهنگی خود ابلاغ می کند و بر اساس آن یک سری احکام برای دبیران دیگر جشنواره صادر خواهد شد .
جعفرپور با بیان اینکه در این راستا آیین نامه اجرایی را اصلاح کرده ایم ، اظهار کرد : آیین نامه را متناسب با شرایط وزارت علوم تغییر داده ایم و با نهایی شدن منابع جشنواره فرایند های اجرایی آیین نامه در دبیرخانه فعال شده است .
دبیر اجرایی سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان به اشاره به برپایی جلسات گوناگون برای مکان جشنواره و چگونگی کم و کیف آن تصریح کرد : نحوه اجرا ، کارهای کارشناسی و سایت جشنواره در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
وی با بیان اینکه دبیرخانه جشنواره سی و سوم در معاونت فرهنگی وزارت علوم فعال شده است ، ادامه داد : در این راستا دو جلسه با معاون فرهنگی داشته ایم و در مورد کیفیت و سطح جشنواره به گفتگو نشسته ایم .
جعفرپور با اشاره به برگزاری جلسه با مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در رابطه با جشنواره سی و سوم افزود : در این جلسه قرار است در مورد تجربیات برگزاری جشنواره ملی مانند سطح داوری و نقاط قوت و ضعف بحث و گفتگو شود .
دبیر اجرایی سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان ، تاکید کرد : بر این اساس قرار است مرحله دانشگاهی جشنواره در بهمن ماه و هفته اول اسفند در همه دانشگاه ها برگزار شود .
مرحله منطقه ای نیز اواسط اردیبهشت ماه در 5 منطقه کشوری برگزار خواهد شد ، بنابراین مرحله سراسری پایان شهریور ماه و مرحله ملی نیز اواخر آبان 97 و همزمان با هفته قرآن و عترت دانشگاه ها برگزار می شود .
همچنین سرفصل رشتههای سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان در بخشهای معارفی ، آوایی ، پژوهشی ، فناوری ، هنری و ادبی به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ شد .
بنابرگزارش خبرگزاری شبستان به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت ، این سرفصل ها از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاهها به همه دانشگاههای کشور جهت اجرا ابلاغ شده است .
سرفصل رشتههای سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان پایان پیام/345.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
ایسنا
1396/10/10
15:48
> دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر محمد صالح اولیاء را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه یزد ابقا کرد .
> به گزارش ایسنا ، به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، متن حکم انتصاب دکتر اولیاء به شرح زیر است : «ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و براساس تبصره 1 ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری برای به مدت چهار سال به ریاست دانشگاه یزد منصوب می شوید .
امیدوارم با سعی و اهتمام جنابعالی و بر اساس اهداف ، سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
» انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آنا
1396/10/10
15:40
> دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر محمد صالح اولیاء را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه یزد ابقا کرد .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، متن حکم انتصاب دکتر اولیاء به شرح زیر است : ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و براساس تبصره 1 ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری برای به مدت چهار سال به ریاست دانشگاه یزد منصوب می شوید .
امیدوارم با سعی و اهتمام جنابعالی و بر اساس اهداف ، سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
آنا
1396/10/11
10:18
> معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از احداث پروژه مرکز بین المللی پژوهش های علمی و فناوری های پزشکی پروفسور سمیعی و اختصاص ردیف بودجه خاص به آن در فروردین 97 خبر داد .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، دکتر فتح الله مضطرزاده در جمع اعضای هیات رئیسه و هیات علمی این سازمان اظهار داشت : در حال حاضر پروژه مرکز بین المللی پژوهش های علمی و فناوری های پزشکی پروفسور سمیعی با جدیت در حال پیگیری است و بودجه اختصاص یافته برای این مرکز نیز فروردین سال 97 در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت .
مضطرزاده افزود : به کارگیری نیروهای کارآمد و متخصص از جوانان کشور بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی در اولویت جذب این مرکز است؛ همچنین به وجود آوردن خرد جمعی و همکاری های همه جانبه برای ایجاد این مرکز بین المللی ، چشم انداز روشنی در زمینه تبدیل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به یک مرکز بین المللی پژوهش و فناوری ایران به وجود خواهد آورد .
معاون وزیر علوم با بیان این مطلب که سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران بالاترین رشد بودجه را در سطح وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دارد تصریح کرد : تا کنون 482 ردیف بودجه از اعتبارات سازمان حذف شده و فقط یک ردیف جدید بودجه مرکز پروفسور سمیعی به سازمان اختصاص یافته است که امید است برای دست یابی به موفقیت های بیشتری در منابع مالی با تکیه بر تجاری سازی و اصلاح و توسعه هرم نیروی انسانی متناسب با موسسات تحقیقاتی علمی دنیا ، دست پیدا کنیم .
قائم مقام رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در امور بین الملل نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت های این حوزه در امور بین الملل را ارائه کرد .
دکتر محمود مولانژاد رئوس فعالیت های بین المللی سازمان را برشمرد و اظهار داشت : سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران محور ارتباطی 5 سازمان بین المللی است که سالانه با برنامه ریزی های خود با این سازمان ها در سطوح بین المللی همکاری و تبادل اطلاعات دارد .
وی افزود : همکاری با بانک توسعه اسلامی برای برگزاری دوره های تخصصی و توسعه نیروی انسانی ، انتقال فناوری ، برگزاری نمایشگاه های فناورانه با اعزام سالانه 30 متخصص از سازمان و سایر مراکز علمی کشور برای حضور در این دوره ها و فلوشیپ ها و پروژه های مطالعاتی از جمله اقدامات این مرکز است .
مولانژاد گفت : از دیگر فعالیت های بین المللی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ورود به حوزه های گیاهان دارویی ، نمک زدایی آب های شور ، صنایع غذایی ، غذای حلال و آب شیرین کن ها است .
وی در خصوص تدوین سند راهبردی گفت : تدوین سند راهبردی حمایت بانک توسعه اسلامی از فعالیت های تحقیقاتی و فناورانه و ارائه پیشنهادات سازمان برای تدوین این سند و ارائه مشاوره به بانک توسعه اسلامی و نهایی کردن سند معیار سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران از جمله فعالیت های مهم سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در مقیاس بین المللی است .
مولانژاد افزود : همچنین مشورت و راهنمایی برای اجرای پروژه ها و جایابی آنها در سطح مراکز علمی و دانشگاهی کشور و هدایت نحوه شروع و اتمام پروژه ها نیز در دستور کار فعالیت های بین المللی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران قرار دارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
آنا
1396/10/11
10:18

برنامه ریزی برای تأسیس مراکز هماهنگی تخصصی در کشورهای عضو ، برگزاری نخستین نشست روسای مناطق آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس هند در بندر چابهار ، تدوین ساختار و تشکیلات مرکز ، حمایت از فعالیت های مرکز تحقیقاتی و فناوری پروفسور سمیعی ، همکاری با دانشگاه های معتبر آخن آلمان و لوون بلژیک و همکاری های مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی و همکاری های بین المللی با سایر دانشگاه ها از جمله اقدامات سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در حوزه بین المللی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
منصور غلامی
دانشجو
1396/10/11
10:08
> رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از معرفی اعضای کارگروه بررسی حذف کنکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و آغاز گزارش گیری این کارگروه خبر داد .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، ابراهیم خداییرئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : بعد از دستور رئیسجمهوری در جلسات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بررسی چگونگی حذف کنکور برای داوطلبان ورود به دانشگاه و معرفی روشهای صحیح جایگزین ، مقرر شد کارگروهی به این منظور تشکیل شود .
وی اضافه کرد : این کارگروه اکنون تشکیل شده و اعضای آن هم به تازگی معرفی شدهاند .
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد : این کارگروه در اولین اقدام خود از دستگاههای مختلف گزارشهایی خواسته است و قرار شده بعد از جمعآوری این گزارشها و جمعبندی آنها ، گزارش اولیه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود .
به گفته ابراهیم خدایی ، اعضای کارگروه بررسی حذف کنکور و معرفی شیوه جدید جایگزین 7 نفر به ترتیب دکتر محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، حجتالاسلام و المسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، دکتر منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر سیدحسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دکتر محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
منصور غلامی
آنا
1396/10/11
09:01
> رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از معرفی اعضای کارگروه بررسی حذف کنکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و آغاز گزارش گیری این کارگروه خبر داد .
> دکتر ابراهیم خدایی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا گفت : بعد از دستور رئیس جمهوری در جلسات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بررسی چگونگی حذف کنکور برای داوطلبان ورود به دانشگاه و معرفی روش های صحیح جایگزین ، مقرر شد کارگروهی به این منظور تشکیل شود .
وی اضافه کرد : این کارگروه اکنون تشکیل شده و اعضای آن هم به تازگی معرفی شده اند .
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد : این کارگروه در اولین اقدام خود از دستگاه های مختلف گزارش هایی خواسته است و قرار شده بعد از جمع آوری این گزارش ها و جمع بندی آنها ، گزارش اولیه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود .
به گفته ابراهیم خدایی ، اعضای کارگروه بررسی حذف کنکور و معرفی شیوه جدید جایگزین 7 نفر به ترتیب دکتر محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، دکتر منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دکتر محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
برنا
1396/10/10
20:46
> دانشگاه تهران با درخشش انجمن های علمی دانشجویی ، مقام نخست کشور را در دهمین جشنواره ملی حرکت از آن خود کرد .
> برگزیدگان دهمین جشنواره ملی حرکت معرفی شدند دانشگاه تهران با درخشش انجمن های علمی دانشجویی ، مقام نخست کشور را در دهمین جشنواره ملی حرکت از آن خود کرد .
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا ، غلامرضا غفاری ، معاون فرهنگی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در اختتامیه دهمین جشنواره ملی حرکت که در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد ، پس از تقدیر از میزبانی دانشگاه کرمانشاه و عوامل برگزاری جشنواره گفت : دانشگاه قلب تپنده جامعه است و خود را جدای از جامعه نمی بیند و بر این مبناست که جشنواره حرکت که همیشه حرکت آفرین و نقش آفرین بوده ، نسبت به این مسئولیت خطیر ، احساس مسئولیت دوچندانی را داشته است و در پی این است که با تدبر و اندیشه و درایت هر آنچه که از عهده او بر می آید ، در قالب مسئولیت اجتماعی که نسبت به جامعه به ویژه استان کرمانشاه دارد ، انجام دهد .
وی از تلاش تمام دانشجویان و دانشگاهیانی که نسبت به تشکیل انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی اهتمام دارند قدردانی کرد و گفت : امیدواریم جشنواره حرکت نقش آفرین باشد و نقش آفرین بماند .
در این مراسم از انجمن های علمی دانشجویی ، گروه های دانشجویی و دانشجویان برتر در قالب دو عنوان «شایسته تقدیر» و «برگزیده» تقدیر شد .
در این مراسم دانشگاه های برتر در حوزه عملکرد انجمن های علمی دانشجویی ، اتحادیه های برتر و غرفه های برتر معرفی شدند و لوح سپاس و تندیس جشنواره را دریافت کردند .
اسامی انجمن های برگزیده دانشگاه تهران در سطح کشور ، به شرح زیر است : 1 انجمن برگزیده در بخش انجمن علمی برتر : انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی؛ 2 انجمن برگزیده در بخش انجمن علمی برتر : انجمن علمی دانشجویی نمایش؛ 3 انجمن برگزیده در بخش فضای مجازی : انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک؛ 4 انجمن برگزیده در بخش فضای مجازی : انجمن علمی دانشجویی شیلات؛ 5 انجمن برگزیده در بخش مسابقه : انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی؛ 6 انجمن برگزیده در بخش مسابقه : انجمن علمی دانشجویی نمایش؛ 7 انجمن شایسته تقدیر در بخش انجمن علمی برتر : انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق؛ 8 انجمن شایسته تقدیر در بخش انجمن علمی برتر : انجمن علمی دانشجویی فیزیک؛ 9 انجمن شایسته تقدیر در بخش فعالیت علمی خلاقانه : انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی؛ 10 انجمن شایسته تقدیر در بخش فعالیت علمی خلاقانه : انجمن علمی دانشجویی طراحی صنعتی؛ 11 انجمن شایسته تقدیر در بخش فعالیت علمی خلاقانه : انجمن علمی دانشجویی محیط زیست؛ 12 انجمن شایسته تقدیر در بخش فضای مجازی : انجمن های علمی دانشجویی دانشکده مدیریت؛ 13 انجمن شایسته تقدیر در بخش فضای مجازی : انجمن علمی دانشجویی گرافیک؛ 14 انجمن شایسته تقدیر در بخش مسابقه : گروه دانشجویی اقتصاد؛ 15 انجمن شایسته تقدیر در بخش نشریه : انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی؛ 16 انجمن شایسته تقدیر در بخش نشریه : انجمن علمی دانشجویی محیط زیست؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
برنا
1396/10/10
20:46
17 انجمن شایسته تقدیر در بخش کارآفرینی : گروه دانشجویی گردشگری؛ همچنین ، اسامی برگزیدگان دیگر جشنواره نیز به شرح زیر است : دانشگاه های برگزیده در حوزه عملکرد انجمن های علمی دانشجویی : دانشگاه تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه شیراز ، دانشگاه تبریز .
دانشگاه های شایسته تقدیر در حوزه عملکرد انجمن های علمی دانشجویی : دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه زابل .
اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی برتر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری : اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی .
اتحادیه برگزیده : اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران .
اتحادیه های شایسته تقدیر : اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی معماری ، شهرسازی و مرمت؛ اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دامپزشکی؛ اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری؛ اتحادیه شایسته تقدیر؛ اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی .
بر اساس اعلام معاونت فرهنگی وزارت علوم ، غرفه دانشگاه تهران به عنوان نماد دانشگاه سبز در جهت تحقق اهداف برنامه سوم توسعه دانشگاه و توجه به محیط زیست مورد توجه مسئولان و بازدیدکنندگان واقع شد .
همچنین ، دانشگاه تهران در این غرفه با همکاری دانشگاه های کل کشور با پلتفرم مَنتاما ، بزرگ ترین همکاری جمعی انجمن های علمی کشور با هدف کمک پایدار به زلزله زدگان کرمانشاه را برگزار کرد که مورد استقبال همه دانشگاه ها قرار گرفت .
Print Email Short Link کد خبر : 656849 تاریخ خبر : 1396/10/10 20 : 46 : 40 دانشگاه تهران سیستان و بلوچستان علوم تحقیقات و فناوری قلب معاون.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایسنا
1396/10/10
19:16
> دانشگاه تهران با درخشش انجمن های علمی دانشجویی ، مقام نخست کشور را در دهمین جشنواره ملی حرکت از آن خود کرد .
> به گزارش ایسنا ، دکتر غلامرضا غفاری ، معاون فرهنگی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در اختتامیه دهمین جشنواره ملی حرکت که در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد ، پس از تقدیر از میزبانی دانشگاه کرمانشاه و عوامل برگزاری جشنواره گفت : دانشگاه قلب تپنده جامعه است و خود را جدای از جامعه نمی بیند و بر این مبناست که جشنواره حرکت که همیشه حرکت آفرین و نقش آفرین بوده ، نسبت به این مسئولیت خطیر ، احساس مسئولیت دوچندانی را داشته است و در پی این است که با تدبر و اندیشه و درایت هر آنچه که از عهده او بر می آید ، در قالب مسئولیت اجتماعی که نسبت به جامعه به ویژه استان کرمانشاه دارد ، انجام دهد .
وی از تلاش تمام دانشجویان و دانشگاهیانی که نسبت به تشکیل انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی اهتمام دارند قدردانی کرد و گفت : امیدواریم جشنواره حرکت نقش آفرین باشد و نقش آفرین بماند .
در این مراسم از انجمن های علمی دانشجویی ، گروه های دانشجویی و دانشجویان برتر در قالب دو عنوان «شایسته تقدیر» و «برگزیده» تقدیر شد .
در این مراسم دانشگاه های برتر در حوزه عملکرد انجمن های علمی دانشجویی ، اتحادیه های برتر و غرفه های برتر معرفی شدند و لوح سپاس و تندیس جشنواره را دریافت کردند .
اسامی انجمن های برگزیده دانشگاه تهران در سطح کشور ، به شرح زیر است : 1 انجمن برگزیده در بخش انجمن علمی برتر : انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی؛ 2 انجمن برگزیده در بخش انجمن علمی برتر : انجمن علمی دانشجویی نمایش؛ 3 انجمن برگزیده در بخش فضای مجازی : انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک؛ 4 انجمن برگزیده در بخش فضای مجازی : انجمن علمی دانشجویی شیلات؛ 5 انجمن برگزیده در بخش مسابقه : انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی؛ 6 انجمن برگزیده در بخش مسابقه : انجمن علمی دانشجویی نمایش؛ 7 انجمن شایسته تقدیر در بخش انجمن علمی برتر : انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق؛ 8 انجمن شایسته تقدیر در بخش انجمن علمی برتر : انجمن علمی دانشجویی فیزیک؛ 9 انجمن شایسته تقدیر در بخش فعالیت علمی خلاقانه : انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی؛ 10 انجمن شایسته تقدیر در بخش فعالیت علمی خلاقانه : انجمن علمی دانشجویی طراحی صنعتی؛ 11 انجمن شایسته تقدیر در بخش فعالیت علمی خلاقانه : انجمن علمی دانشجویی محیط زیست؛ 12 انجمن شایسته تقدیر در بخش فضای مجازی : انجمن های علمی دانشجویی دانشکده مدیریت؛ 13 انجمن شایسته تقدیر در بخش فضای مجازی : انجمن علمی دانشجویی گرافیک؛ 14 انجمن شایسته تقدیر در بخش مسابقه : گروه دانشجویی اقتصاد؛ 15 انجمن شایسته تقدیر در بخش نشریه : انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی؛ 16 انجمن شایسته تقدیر در بخش نشریه : انجمن علمی دانشجویی محیط زیست؛ 17 انجمن شایسته تقدیر در بخش کارآفرینی : گروه دانشجویی گردشگری؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایسنا
1396/10/10
19:16
همچنین ، اسامی برگزیدگان دیگر جشنواره نیز به شرح زیر است : دانشگاه های برگزیده در حوزه عملکرد انجمن های علمی دانشجویی : دانشگاه تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه شیراز ، دانشگاه تبریز .
دانشگاه های شایسته تقدیر در حوزه عملکرد انجمن های علمی دانشجویی : دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه زابل .
اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی برتر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری : اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی .
اتحادیه برگزیده : اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران .
اتحادیه های شایسته تقدیر : اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی معماری ، شهرسازی و مرمت؛ اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دامپزشکی؛ اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری؛ اتحادیه شایسته تقدیر؛ اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی .
بر اساس اعلام معاونت فرهنگی وزارت علوم ، غرفه دانشگاه تهران به عنوان نماد دانشگاه سبز در جهت تحقق اهداف برنامه سوم توسعه دانشگاه و توجه به محیط زیست مورد توجه مسئولان و بازدیدکنندگان واقع شد .
همچنین ، دانشگاه تهران در این غرفه با همکاری دانشگاه های کل کشور با پلتفرم مَنتاما ، بزرگ ترین همکاری جمعی انجمن های علمی کشور با هدف کمک پایدار به زلزله زدگان کرمانشاه را برگزار کرد که مورد استقبال همه دانشگاه ها قرار گرفت .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
واحد مرکزی خبر
1396/10/10
16:56
> به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر امامعلی شعبانی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت : کاروان انجمن های علمی ، دانشجویی دانشگاه مازندران با حمایت و پشتیبانی بی دریغ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و تلاش ، همت و پشتکار یکسال گذشته فعالان انجمن های علمی موفق گردید در دهمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت ، چهار افتخار بی نظیر در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور را بدست آورد .
> به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر امامعلی شعبانی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت : کاروان انجمن های علمی ، دانشجویی دانشگاه مازندران با حمایت و پشتیبانی بی دریغ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و تلاش ، همت و پشتکار یکسال گذشته فعالان انجمن های علمی موفق گردید در دهمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت ، چهار افتخار بی نظیر در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور را بدست آورد .
وی تضریح کرد عنوانهای بدست آمده به این شرح است .
کسب غرفه برتر نمایشگاهی در سطح دانشگاه های کشور .
2 .
کسب رتبه برگزیده توسط گروه دانشجویی فیزیک در بخش فضای مجازی .
3 .
کسب رتبه شایسته تقدیر توسط انجمن علمی معماری در بخش فعالیت علمی خلاقانه4 .
کسب رتبه شایسته تقدیر توسط انجمن علمی علوم ریاضی در بخش مسابقه دکتر شعبانی ادامه داد : جشنواره ملی حرکت ویژه انجمن های علمی دانشجویی و با تاکید بر هم افزایی ، تکثیر ایده های خلاق و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن های علمی دانشجویی همه ساله توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ، پژوهشگاه ها و سایر مراکز علمی با حمایت دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی برگزار می شود .
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در پایان اظهار داشت : معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، این موفقیت مسرت بخش را که مایه شکرگزاری ، قدردانی ، مباهات ، شادمانی ، عزت و برکات اجتماعی و دانشگاهی است ، به ریاست محترم دانشگاه و جامعه دانشگاهی دانشگاه مازندران صمیمانه تبریک و شادباش عرض می نماید .
لازم به یادآوری است ، دانشگاه رازی کرمانشاه میزبان دهمین دوره این جشنواره بود که طی روزهای 5 تا 7 دی 1396 با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و مسوولان معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت در بخش های نمایشگاهی ، نشست های تخصصی و اختتامیه برگزار شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
نطرپور
تدبیر 24
1396/10/11
08:47
> معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از عقب افتادگی 12درصدی تخصیص بودجه دانشگاه ها برای سال جاری خبر داد و گفت : هنوز بودجه عقب افتاده دانشگاه ها تخصیص نیافته است .
> تدبیر24»دکتر حسین عسکریان ابیانه در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه 12درصد از تخصیص های دانشگاه ها تاکنون تحقق پیدا نکرده ، افزود : تاکنون تنها 51 .
3 درصد از بودجه دانشگاه ها به آن ها اختصاص پیدا کرده است ، در صورتی که این تخصیص باید 65 درصد می رسید و در آذر ماه نیز با تخصیص بودجه ها باید تا 75 درصد صورت می گرفت .
وی در ادامه تصریح کرد : سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور باید تخصیص بودجه ها را جبران کند ، چرا که اگر هر چه زودتر این اتفاق نیفتد دانشگاه ها دچار مشکلات زیادی می شوند .
معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد : بودجه آذر ماه با 8 درصد کسری به دانشگاه ها اختصاص یافته و هنوز بودجه عقب افتاده به این مراکز تخصیص داده نشده است .
وی بیان کرد : بر مبنای گذشت 9 ماه از سال ، حدود 12 درصد تخصیص بودجه ای دانشگاه ها تاکنون اتفاق نیفتاده و امیدوار هستیم در این چند ماه باقی مانده هر ماه حدود 4 درصد از عقب افتادگی ها جبران شود .
دکتر عسکریان ابیانه همچنین به بودجه بندی مبتنی بر عملکرد دانشگاه ها اشاره کرد و گفت : از تعداد 50 دانشگاه تعداد 30 دانشگاه در مرحله اول و 20 دانشگاه در مرحله دوم برای سال جاری از بودجه مبتنی بر عملکرد که یک روش علمی اثبات شده است ، استفاده کردند که باید از روسای دانشگاه ها بابت همکاری در این زمینه تشکر کرده و سازمان بودجه و برنامه ریزی کشور نیز از این حرکت دانشگاه ها استقبال کرده است ، ضمن اینکه بودجه بندی مبتنی بر عملکرد ارتباطی به تخصیص بودجه دانشگاه ها ندارد .
وی در پایان خاطر نشان کرد : اعتباری که برای دانشگاه و مراکز پژوهشگاه ها برای سال 97 در نظر گرفته شده است ، یک بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
نطرپور
ایسنا
1396/10/11
04:29
> معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از عقب افتادگی 12درصدی تخصیص بودجه دانشگاه ها برای سال جاری خبر داد و گفت : هنوز بودجه عقب افتاده دانشگاه ها تخصیص نیافته است .
> دکتر حسین عسکریان ابیانه در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه 12درصد از تخصیص های دانشگاه ها تاکنون تحقق پیدا نکرده ، افزود : تاکنون تنها 51 .
3 درصد از بودجه دانشگاه ها به آن ها اختصاص پیدا کرده است ، در صورتی که این تخصیص باید 65 درصد می رسید و در آذر ماه نیز با تخصیص بودجه ها باید تا 75 درصد صورت می گرفت .
وی در ادامه تصریح کرد : سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور باید تخصیص بودجه ها را جبران کند ، چرا که اگر هر چه زودتر این اتفاق نیفتد دانشگاه ها دچار مشکلات زیادی می شوند .
معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد : بودجه آذر ماه با 8 درصد کسری به دانشگاه ها اختصاص یافته و هنوز بودجه عقب افتاده به این مراکز تخصیص داده نشده است .
وی بیان کرد : بر مبنای گذشت 9 ماه از سال ، حدود 12 درصد تخصیص بودجه ای دانشگاه ها تاکنون اتفاق نیفتاده و امیدوار هستیم در این چند ماه باقی مانده هر ماه حدود 4 درصد از عقب افتادگی ها جبران شود .
دکتر عسکریان ابیانه همچنین به بودجه بندی مبتنی بر عملکرد دانشگاه ها اشاره کرد و گفت : از تعداد 50 دانشگاه تعداد 30 دانشگاه در مرحله اول و 20 دانشگاه در مرحله دوم برای سال جاری از بودجه مبتنی بر عملکرد که یک روش علمی اثبات شده است ، استفاده کردند که باید از روسای دانشگاه ها بابت همکاری در این زمینه تشکر کرده و سازمان بودجه و برنامه ریزی کشور نیز از این حرکت دانشگاه ها استقبال کرده است ، ضمن اینکه بودجه بندی مبتنی بر عملکرد ارتباطی به تخصیص بودجه دانشگاه ها ندارد .
وی در پایان خاطر نشان کرد : اعتباری که برای دانشگاه و مراکز پژوهشگاه ها برای سال 97 در نظر گرفته شده است ، یک بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
عملکرد وزارت علوم
میزان
1396/10/10
15:30
> خبرگزاری میزان سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به عضویت شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور درآمد .
> به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان ، مسعود شمس بخش ، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طی حکمی ابراهیم صالحی عمران را به عنوان نماینده این وزارتخانه در شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور معرفی کرد .
با توجه به درخواست وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص معرفی نمایندهای از آن وزارتخانه جهت عضویت در شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ، صالحی عمران به عنوان نماینده وزارت علوم برای عضویت در این شورا معرفی شد .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
عملکرد وزارت علوم
دانشجو
1396/10/10
15:30
> سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به عضویت شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور درآمد .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، مسعود شمس بخش مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طی حکمی ابراهیم صالحی عمران را به عنوان نماینده این وزارتخانه در شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور معرفی کرد .
با توجه به درخواست وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص معرفی نمایندهای از آن وزارتخانه جهت عضویت در شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ، صالحی عمران به عنوان نماینده وزارت علوم برای عضویت در این شورا معرفی شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی
مهر
1396/10/10
17:38
> زنجان رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی زنجان گفت : از شهردار زنجان تقاضا داریم دانشگاه ها را در مسائل کارشناسی پروژه های شهری بیشتر دخالت دهند .
> به گزارش خبرنگار مهر ، حسن طغرانگار ظهر یکشنبه در حاشیه نشست با رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان ، به پروژه سبزه میدان زنجان اشاره کرد و گفت : لازم است در پروژه های شهری ، از جمله پروژه سبزه میدان نظرات و پیشنهادات تخصصی دانشگاهیان اعمال شود ، چرا که این گونه پروژه ها به همه مردم و نهادها تعلق دارد .
وی اظهار کرد : از شهردار محترم تقاضا داریم دانشگاه ها را در پروژه های شهری بیشتر درگیر کنند و دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز آمادگی خود را در این خصوص اعلام می کند .
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی در بسیاری از حوزه ها تخصص و مهارت علمی و پژوهشی دارد ، گفت : دانشگاه جامع علمی و کاربردی آمادگی دارد با تمام توان به پروژه های شهری ورود پیدا کند .
طغرانگار آمادگی همکاری دانشگاه جامع علمی_کاربردی استان زنجان با همه مراکز تحت نظارت را اعلام کرد و افزود : دانشگاه ها می توانند از زوایای مختلف از جمله فرهنگی ، اجتماعی ، هنری و عمرانی نظرات کارشناسانه و مشورتی بدهند .
در همین راستا از سوی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان پیشنهاد نشست تخصصی در خصوص موضوع پروژه سبزه میدان با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زنجان مطرح شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه خلیج فارس
واحد مرکزی خبر
1396/10/11
11:11
> به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، عبدالمجید مصلح رئیس دانشگاه خلیج فارس در نشست امضای این تفاهمنامه گفت : توسعه برنامه های دریا محور یکی از هدف های این دانشگاه است و اکنون فرصتی پیش آمده تا محور همکاری های دو جانبه را ترسیم کنیم .
> به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، عبدالمجید مصلح رئیس دانشگاه خلیج فارس در نشست امضای این تفاهمنامه گفت : توسعه برنامه های دریا محور یکی از هدف های این دانشگاه است و اکنون فرصتی پیش آمده تا محور همکاری های دو جانبه را ترسیم کنیم .
رئیس شرکت صنعتی مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا نیز گفت : شرکت صدرا به عنوان اولین شرکت دریایی کشور و منطقه به دنبال ایجاد یک هلدینگ بزرگ برای تاسیس صنایع دریایی است .
رحیم دهقانی با اشاره به فعالیت های کنونی صدرا افزود : اکنون سفارش ساخت بیش از 10 سکو برای توسعه فازهای پارس جنوبی را در دست کار داریم .
وی با ابراز علاقه برای استفاده از ظرفیت دانشگاه خلیج فارس ، بیان کرد : با این ارتباط خروجی های بهتری در دانشگاه خواهیم داشت و به طور قطع منفعت این خروجی ها نیز به ما بر خواهد گشت .
مدیرعامل شرکت صنعتی مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا فزود : دربخش گردشگری و ساخت کشتی تفریحی ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری وجود دارد و ما برای نیل به هدفمان به دنبال ارتباط مستمر و پایدار با دانشگاه هستیم .
دانشکده علوم و فنون دریایی با چهار رشته زیست فناوری دریا ، مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای ، اقیانوس شناسی شیمیایی و محیط زیست دریا در دانشگاه خلیج فارس بوشهر فعالیت دارد .
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) سال 1347 با هدف ساخت و تعمیر کشتی فعالیت خود را در بوشهر آغاز کرد .
این شرکت در سال های پس از انقلاب بنابر نیاز روزافزون و تقاضای حاکم در بازار خلیج فارس و دریای خزر فعالیت خود را در صنایع فراساحل گسترش داد و اکنون در زمینه طراحی ، مهندسی ، ساخت ، حمل و نصب انواع سازه ها و شناورها در بوشهر و مازندران فعلیت می کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه امام صادق
فارس نیوز
1396/10/11
10:58
> دبیر علمی برگزاری جشنواره کتاب سال سبک زندگی ، برگزاری این جشنواره را بدون نگاه سیاسی و بیشتر با تأکید بر وجه فرهنگی اعلام کرد .
> به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس ، نخستین نشست خبری جشنواره کتاب سال سبک زندگی ، صبح امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین شیخ الاسلامی دبیر علمی ، حجت الاسلام علیرضا فجری دبیر اجرایی و امیر بیات مدیر اجرایی جشنواره در سالن امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد .
بر اساس این گزارش حجت الاسلام فجری دبیر جشنواره گزارشی از روند اجرایی آن ارائه کرد و گفت : حدود یک ماهی است جشنواره کتاب سال سبک زندگی فراخوان داده است و پس ازآن حدود 600 عنوان کتاب از سوی ناشران و مؤلفین واصل شد .
وی گفت : با تمدید ارسال آثار تا پایان هفته ، پیش بینی می شود 500 عنوان کتاب هم به مجموع کتاب های واصله افزوده شود .
هرچند ما لیستی را از کتابخانه ملی در حوزه سبک زندگی دریافت کردیم که نشان می دهد 1000 تا 1500 عنوان با این موضوع نوشته شده است .
در این نشست حجت الاسلام شیخ الاسلامی دبیر علمی اظهار داشت : جشنواره کتاب سال سبک زندگی درواقع یک پیشینه ای دارد که به جهت آن حائز اهمیت است؛ چراکه در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه چند سالی است بر مسئله حل مشکلات فرهنگی مردم در سطح جامعه متمرکز شده ایم و تلاشمان این است به جای اینکه کارهای انبوه در حوزه های مختلف انجام دهیم در جهت دهی مناسب ، نتایج در خوری در حوزه های مختلف داشته باشیم .
وی بابیان اینکه 14 موضوع در حدود 2سال و نیم تلاش پس از ابلاغ رهبر انقلاب احصا شده است ، گفت : یکی از همان حوزه ها ، عرصه سبک زندگی است که دارای حساسیت و پیچیدگی خاصی است؛ چراکه افراد فکر می کنند می دانند که سبک زندگی چیست .
درحالی که حتی در مورد تعاریف اولیه هم مشکلاتی دیده می شود .
حجت الاسلام شیخ الاسلامی تصریح کرد : ما در دفترمان سعی کردیم با اندیشمندان داخلی و افرادی که اندیشه های دیگری دارند ، گفت وگو کنیم .
پس ازآن به دسته بندی های خوبی رسیده ام که یکی از عرصه های مهم این مسئله مصرف کالاهای فرهنگی است که متأسفانه ما دچار ضعف جدی در این عرصه هستیم و باید بدانیم در سبد خانوار و یا شخصی ما ، طراحی خوبی برای استفاده از کالاهای فرهنگی صورت نمی گیرد .
وی با برشمردن انواع کالاهای فرهنگی ، اضافه کرد : مکتوب ، کالاهای رسانه ای ، فضای مجازی ، شبکه های اجتماعی ، کالاهای مرتبط با سرگرمی و اسباب بازی ، کالاهای هنری ، انواع مد و طراحی ، کالاهای مرتبط با میراث فرهنگی ، ورزشی و مذهبی ازجمله اینها هستند .
این 9 کالا را ما فرهنگی می دانیم که در مصرف آنها جامعه و مردم دچار مشکل جدی هستند و اغلب سبد خانواده ها و افراد از این کالاها پر نمی شود .
دبیر علمی جشنواره بابیان اینکه عدم اعتدال و ضعف در سواد مصرف کالای فرهنگی از مشکلات است ، گفت : ما در گزینش استفاده از کالاهای فرهنگی دچار ضعف هستیم و خیلی وقت ها نسبت به پیام کالاهای فرهنگی منفعلیم .
وی به اهداف برگزاری جشنواره اشاره کرد و گفت : جشنواره کتاب سال سبک زندگی با این اهداف طراحی شده تا هم کار پژوهشی خوبی صورت گیرد و هم در ادامه آن استعدادیابی و مستندسازی ، ایجاد ظرفیت هایی برای ساخت تئوری ساخت زندگی اسلامی و ایجاد کتابخانه سبک زندگی را شاهد باشیم که متأسفانه مغفول مانده است و تصورمان این است که با انجام یک کار چندسویه تبلیغی و ترویجی می توانیم جشنواره را اجرا کنیم .
حجت الاسلام شیخ الاسلامی گفت : نقطه شروع کار ما یک سال و نیم پیش بوده و درواقع از مردادماه سال 95 ، مطالعاتمان را آغاز کردیم؛ چراکه نیازمند آن بودیم در فضای نخبگانی ، دانشگاهی و حوزوی هم افزایی صورت گیرد و در ادامه باید رصدی صورت می گرفت که چه تعداد کتاب در حوزه سبک زندگی تولید شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه امام صادق
فارس نیوز
1396/10/11
10:58

دبیر علمی جشنواره برگزاری آن را در اسفندمان دانست و گفت : 600 عنوان کتاب به دبیرخانه رسیده و برآوردمان این است که 600 عنوان دیگر واصل خواهد شد؛ چراکه ما جشنواره های کتاب سال جمهوری اسلامی ، رضوی و کتاب سال حوزه را داشتیم ، ولی جای کتاب سال سبک زندگی خالی بود .
ازاین رو ما به دنبال گسترش این جشنواره هستیم .
وی در مورد داوری ها هم گفت : از این جهت که سال اولی است که جشنواره را برگزار می کنیم ، محورهای داوری را محدود کرده ایم یعنی تنها در حوزه کتاب مکتوب و دیجیتال ورود خواهیم کرد ، اما سال های آتی موارد افزون خواهد شد .
ازجمله موضوعات داوری می توان به بحث تئوریک سبک زندگی ، ادبیات سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی ، بحث الگوهای موضوعی سبک زندگی و نسبت سبک زندگی مردم و برخی از علوم اشاره کرد .
وی گفت : اولین فردی که در این حوزه کتاب نوشته ، حجت الاسلام مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق(ع) است که در سال 85 اولین کتاب فارسی سبک زندگی را تعریف کرده است .
ما سعی کردیم برای این جشنواره از تیم داوری خوب و نام آشنایی استفاده کنیم .
سیاست کلی جشنواره هم مطالعه و به داوری گذاشتن همه آثاری است که در این عرصه نوشته شده است .
نگاه سیاسی به موضوع نداریم ، زیرا مهم این است که اهداف فرهنگی و فرهنگ سازانه و گفتمان ساز در اولویت است .
وی در ادامه گفت : جشنواره از 20 تا 22 اسفند در باغ کتاب تهران و پارک آب و آتش برگزار می شود و افرادی که از 75 تا 100 امتیاز را کسب کنند ، جوایزی به آنها اهدا می شود .
نگاه ما قطبی به معنای اول ، دوم و سومی نیست بلکه نگاه مان امتیازی است و به آثاری که از سال 1391 به این سو نوشته شده باشند ، در داوری ها ورود می کنند .
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس پیرامون تفکیک سنی آثار گفت : این جشنواره کتاب پژوهشی بوده ولی مباحث پژوهشی در آن مهم است ، ازاین رو تابه حال یک ششم کتاب های واصله در حوزه کودک و نوجوان بوده است ، ازاین رو شورای سیاست گذاری به این فکر افتد که بخش و جایزه ویژه ای را به این بخش تخصیص دهد اما اصل جشنواره مربوط به آثار پژوهشی است .
گفتنی است در بخش جانبی این جشنواره قرار است نمایشگاه کتابی از دوم تا پانزدهم اسفند در اراضی عباس آباد در کنار 1000 بازی داریم که تعاملی برای کودکان و خانواده هاست ، برگزار شود .
پنجشنبه هفته جاری نیز در دانشگاه باقرالعلوم به سخنرانی پیرامون موضوع سبک زندگی اسلامی و مواجهه با چالش های نظری و علمی می پردازیم .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی شریف
آنا
1396/10/11
09:48
> رئیس دانشگاه صنعتی شریف با صدور حکمی رئیس مرکز برنامه ریزی راهبردی و توسعه منابع این دانشگاه را منصوب کرد .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دانشگاه صنعتی شریف ، براساس حکم دکتر محمود فتوحی ، رئیس دانشگاه صنعتی شریف ، دکتر محمدرضا آراستی برای مدت دو سال به سمت "رئیس مرکز برنامه ریزی راهبردی و توسعه منابع" دانشگاه صنعتی شریف منصوب شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
آموزش عالی
ایرنا
1396/10/10
17:40
> ساری ایرنا دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان دانشگاه مردمی و وقفی در سالهای اخیر با تلاش های انجام گرفته در بین دانشگاههای کشور و جهان خوب درخشیده و امروز در زمره یک درصدی دانشگاههای معروف جهان قرارگرفته است .
> اساتید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پژوهش و تحقیق براساس نیاز واحدهای صنعتی ، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی ، اساتید و دانشجویان برجسته ، سخت گیری وانضباط دانشگاهی را از دلایل موفقیت این دانشگاه برشمردند .
دانشگاه نوشیروانی بابل قریب 50 سال پیش از سوی مرحوم سید حسین فلاح نوشیروانی تاسیس شده و همچنان بخش عمده از درآمد آن وقفی و از سوی خیران است .
دستاوردهای مهم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بر اساس نظام رتبه بندی جهانی Times Higher Education سال 2017 شامل کسب رتبه نخست از میان دانشگاههای کشورو نیز کسب رتبه 350 301 در میان دانشگاههای دنیا می باشد .
ساخت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از سال 1348 آغاز شد و امروز با داشتن حدود 400 عضو هیات علمی و کارمند و بیش از 6هزار دانشجو مشغول به تحصیل در 6دانشکده مهندسی عمران ، مکانیک ، صنایع و مواد ، شیمی ، برق و کامپیوتر و علوم پایه است .
این دانشگاه در سال 1352 بر اساس وقف و کمک های مردمی نه با پول دولت ، به عنوان دانشکده فنی دانشگاه مازندران شروع به جذب دانشجو کرده است و به همین دلیل از سرمایه اجتماعی بالا و حساسیت عمومی برخوردار است .
پروفسور قاسم نجف پور عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز در این زمینه گفت : باغبان خوب محصولات مناسبی را تولید خواهد کرد و براین اساس اساتید تراز اول نقش مهمی در پرورش استعدادهای دانشجویان ، ترغیب به پژوهش و تحقیقات و ابداعات و اختراعات خواهند داشت .
به گفته وی نظم پذیری و قانونمندی نقش مهمی در توسعه یک دانشگاه خواهد داشت و برای پژوهش و تحقیق نیازمند دانشجویان با انگیزه و تجهیزات آزمایشگاهی است .
وی با اشاره به اینکه نیت خیرخواهانه و وقف نیز موتور محرکه توسعه علمی به شمار می آید؛ افزود : بنابراین باید به این نتیجه دست یابیم که پیشرفت و موفقیت های دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال های اخیر بخاطر همدلی وهمراهی اساتید دانشگاه ، دانشجویان و حتی کارمندان ، نیت خیرخواهانه خیر بزرگ نوشیروانی ، تجهیزات آزمایشگاهی ، قانونمندی و نظم می باشد که توانسته دانشگاه را در رده های برتر دانشگاههای جهان و کشور قرار دهد .
نجف پور همچنین برنامه ریزی های آموزشی برای تحصیل را از موارد مهم توسعه کشور برشمرد و افزود : تحصیل براساس نیاز روز جامعه و پژوهش ها در این زمینه می تواند در ارتقاء علمی و اجتماعی جامعه نقش آفرین باشد .
پروفسورمفید گرجی دانشمند برتر یک درصد جهان از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال 2017 نیز به خبرنگار ایرنا گفت : مغز و نیروی انسانی یکی از عوامل اصلی موفقیت این دانشگاه در زمینه های علمی و پژوهشی محسوب می شود .
دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه ولز انگلستان با بیان اینکه امروزه یکی از دلایل موفقیت دانشگاه نوشیروانی تحقیق و پژوهش در زمینه انرژی های نو می باشد؛ افزود : جهان به سمتی پیش می رود که باید بسیاری از چالش ها و مشکلات جامعه اعم از پزشکی ، صنعتی و غیر آن رفع شود لذا بسیاری از اساتید و دانشجویان این دانشگاه در این زمینه گام برداشته اند که خروجی های خوبی داشته است .
وی با بیان اینکه از حضور دانشمندان اروپایی و دیگر کشورهای جهان برای تحقیقات بهره گرفته ایم ، اظهارداشت : در حال حاضر بنده با همکاری دانشجویان در حال تحقیق در زمینه بیومکانیک (مکانیک پزشکی) ، انرژی های نو و DRAG DELIVERY (دارورسانی به اعضای بدن) می باشیم که در زمینه دارورسانی می خواهیم به این نتیجه دست یابیم که چطور می توان با تزریق دارو به عضو بیمار بدن به درمان کمک کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
آموزش عالی
ایرنا
1396/10/10
17:40

وی با بیان اینکه کاربردی کردن طرح ها و پژوهش ها همراه با داشتن تجهیزات آزمایشگاهی از دیگر علل رمزو راز موفقیت این دانشگاه و درخشش در سطح بین المللی است؛ گفت : بسیاری از محققین جهان از مقالات اساتید این دانشگاه استناد می کنند و این خود زمینه رشد و ارتقاء و نیزگرایش اساتید را به سمت ارائه مقالات علمی و در نتیجه توجه به نیازهای محوری جامعه را چند برابر کرده است .
همچنین رییس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به خبرنگار ایرنا گفت : بر اساس رتبه بندی اخیری که توسط نظام رتبه بندی جهانی THE) Time Higher Education)در تابستان 96 اعلام شد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از میان 1102 دانشگاهی که در رتبه بندی جای گرفته اند حائز رتبه 350 301 گردید .
دکتر مصطفی رحیم نژاد افزود : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در این رتبه بندی از میان 18 دانشگاه ایرانی حاضر موفق به کسب رتبه اول شد و دانشگاههای صنعتی امیرکبیر ، علم و صنعت ایران ، صنعتی اصفهان ، صنعتی خواجه نصیر طوسی ، صنعتی شریف ، تبریز ، تهران و علوم پزشکی تهران با کسب رتبه 800 601 در جایگاه و رتبه های بعدی قرار گرفتند .
نظام رتبه بندی THEدر سال 2004 به منظور تدوین لیست بهترین دانشگاههای دنیا با استفاده از معیارهای اصیل و قابل حصول تاسیس شد که در این سیستم رتبه بندی 13 شاخص در پنج گروه اصلی برای ارزیابی جامع دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسعه داده شده است .
به گفته رحیم نژاد این شاخص ها در پنج گروه کلی اعم از محیط آموزشی ابعاد ، درآمد و اعتبار پژوهش نفوذ علمی از طریق برآورد تعداد ارجاعات درآمدهای صنعتی ، انتقال علم به صنعت و همچنین چشم انداز بین المللی ، اعضای هیات علمی ، دانشجویان و نوع تحقیقات دسته بندی شده اند .
طبق آخرین اعلام مؤسسه Clarivate Analytics که در 16 نوامبر 2017 منتشر شد ، لیست اسامی محققین با 1% مقالات برتر دنیا در 21 حوزه اعلام شد و براین اساس سه تن از اساتید دانشگاه صنعتی بابل به عنوان 1% محققین موثردنیا از دیدگاه ارجاع مقالات معرفی شدند .
رحیم نژاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل همچنین یکی از راز و رمز های موفقیت این دانشگاه را نیازمحور بودن معرفی کرد و گفت : اساتید دانشگاه در زمینه های نو همچون انرژی های نو ، نانو تکنولوژی ، پیل سوختی ، بایومتریال ، مواد بیولوژیکی و دیگر موارد فعالیت می کنند که در دنیا کاربرد دارد .
رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ساخت تک سل الکترولایزر غشای پلیمری جهت تولید هیدروژن و اکسیژن برای نخستین بار در داخل کشور توسط گروه پژوهشی پیل سوختی دانشگاه ، ساخت سیستم کامل پیل سوختی متانولی با توان اسمی 500 وات و توان کل 1050 وات برای اولین بار در کشور و ساخت ربات پرنده عمود پرواز کواد روتور در دانشگاه را از دستاوردهای مهم این دانشگاه برشمرد .
دکتر جواد واثقی امیری همچنین کسب مقام اول تیم اورنج دانشگاه در دومین دوره مسابقات شناورهای هوشمند ، کسب رتبه اول تیم توسن دانشگاه در اولین دوره مسابقات کشوری خودروهای پیل سوختی ، ساخت و طراحی سامانه هوشمند کنترل سوخت موتورخانه توسط واحد فناور دانشگاه ، کسب رتبه برتر تیم چکاب دانشگاه در مسابقات ملی زیردریایی های کنترل از راه دور ، ساخت کوچکترین میکروفن جهان توسط عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، راه اندازی خط تولید صنعتی غشاهای نانو فیلتراسیون برای نخستین بار در خاورمیانه ، ساخت پهباد فرید توسط دانشجویان دانشگاه ، قرار گرفتن دانشگاه در فهرست یک درصد برتر دانشگاه های تاثیرگذار جهانی از نظر تعداد استنادات در ده سال اخیر بر اساس پایگاه طلایه داران تامسون رویترز را از دیگر دستاوردهای این دانشگاه خواند .
به گفته کادر دانشگاه نوشیروانی بابل امروزه این دانشگاه خیرساز جزو محدود دانشگاههای خیرساز در جهان محسوب می شود که توانسته با حمایت های مردمی سرپا باشد و هنوز بخش عمده ازهزینه های این دانشگاه از درامدهای وقفی است .
سید حسین فلاح معروف به نوشیروانی بنیانگذار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بازرگان و نیکوکار ایرانی که در سال 1350 دار فانی را وداع کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
آموزش عالی
ایرنا
1396/10/10
17:40

بنا به قولی چهار پنجم از ثروت خود را در جهت امور خیریه و ارتقاء سطح بهداشت ، رفاه ، آموزش و امور مذهبی مردم هزینه کرده است که از آن جمله می توان به ساخت و احداث مدرسه ، هنرستان ، انیسیتو ، دانشـکده ، درمانـگاه ، زایشـگاه ، بانک خون ، پرورشـگاه ایتـام ، بیمارستـان ، مسجـد ، پل و غیره اشاره کرد .
خبرنگاران : فریبرز سیفی زینب حبیب پور گودرزی **انتشار دهنده : محسن حسن نیا7343 7328/1899 انتهای پیام /* برچسب ها اجتماعی دانشگاه نوشیروانی بابل مازندران.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
وضعیت علوم انسانی
دانشجو
1396/10/10
16:22
> تشکل های انقلابی دانشگاه کاشان خطاب به هیات نظارت دانشگاه در نامه ای سرگشاده اعلام کردند : اقدامات غیرقانونی هیئت نظارت دانشگاه کاشان موجب سرخوردگی و دلسردی تشکل های دانشجویی از اجرای برنامه در سطح دانشگاه شده است .
> به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو از اصفهان ، تشکلهای انقلابی دانشگاه کاشان خطاب به هیات نظارت دانشگاه در نامهای سرگشاده اعلام کردند : اقدامات غیرقانونی هیئت نظارت دانشگاه کاشان موجب سرخوردگی و دلسردی تشکلهای دانشجویی از اجرای برنامه در سطح دانشگاه شده است .
متن کامل این نامه به شرح زیر است : دبیر محترم هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه کاشان ، جناب آقای ستار؛همانگونه که مستحضرید جامعه ایرانی که در انقلاب اسلامی خود با رویکردهای الهی و معنوی ، جهان بینی و نظام ارزشی اسلام را مبنای شئون گوناگون خود قرار داد؛ خواهان داشتن دانشگاه هایی متناسب با اصول و ارزش های اسلامی است تا هم بتواند در آن دانشگاه ها از مبانی و معیارهای خود شناخت و آگاهی دقیق تر و ژرف تری حاصل کند و هم با تربیت متفکران و مدیران بر وفق آن مبانی و معیارها ، به ترویج ، تعمیم و تعمیق آن ها در کل جامعه مبادرت کند .
بی تردید ایفای چنین رسالت مهمی نیازمند تلاش و کوشش سازمان یافته ی دانشگاهیان در پرتو نظم ، انضباط و قانونمندی است .
آیین نامه هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی نیز بر مبنای چنین تفکری ، با نظر به اصول عمومی و اختصاصی حاکم بر دانشگاه ها و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به منظور توسعه و تشویق فعالیت ها و حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان در چهارچوب قوانین موضوعه کشور تدوین شده است .
اما متاسفانه در سال های اخیر در موارد متعددی از هیئت نظارت دانشگاه کاشان که خود بایستی پرچمدار اجرای قانون و نظارت صحیح بر تشکل ها باشد؛ رفتارهای مخالف قانون و بعضا غیرمنطقی دیده شده است و رفتارهایی که موجب بدبینی و ناامیدی دانشجویان از این هیات شده است .
به عنوان مثال می توان به موارد ذیل اشاره کرد : تلاش در جهت دستکاری و تغییر در آیین نامه هیات نظارت در رابطه با لزوم ارائه ی گواهی رسمی از سخنران مدعو و اعلام آمادگی قطعی آنان برای حضور در دانشگاه زیر پا نهادن بند 3 3 از آیین نامه در رابطه با زمان پاسخگویی هیات نظارت به درخواست ها که پس از گذشت موعد مقرر به منزله ی تایید درخواست خواهد بود .
نادیده گرفتن بند 2 1 از آیین نامه مبنی بر لزوم کسب مجوز تنها برای سخنرانی ، تجمع ، میزگرد ، تریبون آزاد و نصب تابلو و وادار کردن تشکل ها به کسب مجوز برای برنامه هایی نظیر اکران فیلم و مستند و حتی توزیع خرما در سطح دانشگاه .
موارد فوق بخشی از اقدامات غیرقانونی هیات نظارت دانشگاه کاشان است که موجب سرخوردگی و دلسردی تشکل های دانشجویی از اجرای برنامه در سطح دانشگاه شده است .
اخیرا نیز داستان تلخ درخواست غیرقانونی برای کسب مجوز از هیات نظارت به منظور اکران مستند در دانشگاه ، برای بار چندم از سوی مسئولین فرهنگی دانشگاه تکرار گردیده است .
چرا باید هیات نظارت دانشگاه کاشان از تشکل های دانشجویی برای اکران مستند "زخم تازه" با موضوع وقایع فتنه 88 که از رسانه ملی نیز پخش شده؛ درخواست کسب مجوز کند؟ آیا موضوع آن از دید مسئولان فرهنگی و هیات نظارت دانشگاه محل اشکال است؟ لذا بدینوسیله از هیات نظارت دانشگاه کاشان درخواست می شود تا دلایل قانونی نیاز به کسب مجوز برای اکران فیلم و مستند در دانشگاه را با ذکر بندهای قانونی آن ، هر چه سریع تر به تشکل های اسلامی اعلام نماید .
بدیهی است که عدم پاسخگویی هیات نظارت به این درخواست و نادیده گرفتن آن مانند سایر درخواست قبلی تشکل های اسلامی ، موجب بدبینی بیشتر دانشجویان نسبت به این هیات گردیده و بلاشک سایر پیگیری های بعدی و گزارش تخلفات هیات نظارت دانشگاه کاشان ، از طریق هیات نظارت مرکزی وزارت علوم پیگیری خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
وضعیت علوم انسانی
دانشجو
1396/10/10
16:22

با سپاس فراوان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کاشانبسیج دانشجویی دانشگاه کاشانجامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
ایکنا
1396/10/10
16:59
> گروه اجتماعی : جانشین دبیر کمیسیون قاچاق کالا استان کردستان از حمایت از پایانامه هیا دانشجویی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان کردستان به منظور فرهنگ سازی در این راستا خبر داد .
> به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از کردستان ، علی خداویسی ، جانشین دبیر کمیسیون قاچاق کالا استان کردستان در نشست انعقاد تفاهمنامه با جهاددانشگاهی که امروز ، 10 دی ماه در سالن جلسات جهاد برگزار شد ، اظهار کرد : با توجه به اینکه سیاست اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر پیشگیری قرار دارد ، در این راستا این کمیسیون 70 درصد توان خود را بر روی اقدامات پیشگیرانه فرهنگی قرار داده است .
وی افزود : در این راستا اقدام به تخصیص بودجهای جهت حمایت از پایانامه ها و مقالاتی قرار داده که در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز باشند .
خداویسی عنوان کرد : در حال حاضر ستاد مرکزی 110 عنوان مقاله و پایان نامه را در باین بخش اعلام کرده که در سایت www .
epe .
ir قرار دارد و دانشجویان و اساتید و .
می توانند به بررسی طرح ها ، موضوعی را انتخاب و در قالب پروپزال به کمیسیون تحویل دهند که بعد از تأیید ان از سوی ستاد مرکزی بودجهای جهت این موضوع اختصاص مییابد .
وی انجام کار فرهنگی در بحث مبارزه با قاچاق کالا را حائز اهمیت دانست و اعلام کردد : امروز کشورهای توسعهیافته به این نتیجه رسیدن که کار فرهنگی باید در رأس امورفعالیت هایشان قرار گیرد .
خداویسی با اشاره به اینکه توسعه داری دو بُعد اقتصادی و اجتماعی است ، اعلام کرد : در بُعد اقتصادی بحث مالی مد نظر است که اگر مباحث بعد اقتصادی و مالی فراهم شود ، رفاه را باخود به همراه خواهد داشت .
وی بُعد دوم توسعه را اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد و ادامه داد : اگر بُعد اجتماعی و فرهنگی به منصه ظهور برسد ، رضایت را به همراه خواهد داشت و داشتن رضایت و رفاه زمینهساز توسعه یک جامعه و سعادت است .
جانشین دبیر کمیسیون قاچاق کالا استان کردستان بیان کرد : بیشترین مباحث و معضلات جامعه در نتیجه مباحث فرهنگی روی میدهد که شاید روی آن کار نشده است ، در این راستا انتظار از دستگاههای فرهنگی بیشتر از اینهاست .
وی با اشاره به انعقاد چندین تفاهمنامه با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان طی ماههای اخیر یادآور شد : این تفاهمنامه با جهاددانشگاهی که یک پتانسیل بسیار قوی در بحث کارهای فرهنگی و اجتماعی است ، نیز امروز منعقد شد تا بتوان کارهای فرهنگی بیشتری را در این زمینه تولید کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
اعتماد آنلاین
1396/10/10
16:03
> ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور تمدید شد .
> اعتمادآنلاین| مهلت ثبت نام در آن دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور که ظرفیت آنها هنوز تکمیل نشده است ، تا 15 بهمن سال جاری تمدید شد .
تمدید مهلت ثبت نام طبق بخشنامه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نحوه پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی صرفا با اعمال سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال 96 و صرفا برای آن دسته از رشته های تحصیلی است که ظرفیت آنها هنوز تکمیل نشده است ، صورت می گیرد .
برهمین اساس متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور ضمن اطلاع از این رشته ها ، نسبت به ثبت نام اقدام کنند .
متقاضیان به شرط اخذ مدرک تحصیلی تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1396 97 مجاز به ثبت نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند و در صورت عدم اخذ مدرک تحصیلی تا تاریخ 30 بهمن 96 از سوی متقاضیان ، ثبت نام و اعلام قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود .
منبع : مهر.
1
فهرست