وزارت علوم - خبرگزاري ها 11 دي 96(2)
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ ساعت 15:28
1
فهرست اخبار
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایکنا
1396/10/11
14:52
> گروه اجتماعی : معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مأموریت گرایی را یکی از الزامات فعالیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دانست و گفت : تمام مدیران این مراکز باید در مسیر تعریف شده حرکت کنند .
> به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس ، مجتبی شریعتی نیاسر ، معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری امروز ، 11 دی در مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید دانشگاه شیراز با اشاره به وجود جمعیت 250 میلیون جمعیت دانشجویی در دنیا ، گفت : هر 10 سال در جهان تعداد جمعیت دانشجویی 4 .
2 درصد افزایش داشته حال آن که این تعداد در ایران هفت و هشت دهم درصد یعنی حدود 2 برابر جهان بوده است .
شریعتی نیاسر تعداد مراکز آموزش عالی در ایران را بالغ بر 2500 واحد اعلام کرد و گفت : این تعداد در سال 92 حدود 2800 واحد بوده که بعضا تجمیع یا جمع شده است .
وی تعداد مراکز آموزش عالی در کشور را نسبت مراکز آموزش عالی چین با جمعیت میلیاردی بیشتر دانست و گفت : در ابتدای انقلاب 180 هزار دانشجو در مراکز آموزش عالی ایران تحصیل می کردند حال آنکه سال 92 جمعیت دانشجویی به 4 میلیون و 850 هزار نفر رسید یعنی در این بازه زمانی رشد 25 برابری داشته که 5 برابر جهان است .
شریعتی نیاسر در عین حال تعداد زیاد دانشجو و مراکز آموزش عالی را فرصتی دانست که باید از آن استفاده مطلوب شود و گفت : منابع انسانی یک نعمت برای هر جامعه محسوب میشود؛ امروز و با توجه به تراکم جمعیت دانشجویی در کشور ، از یک سو با نقطه ضعف کیفی روبهرو هستیم و از یک طرف امکان اینکه بخواهیم برخورد حاد با این پدیده داشته باشیم را نداریم ، باید در این زمینه برنامهریزی دقیق داشت .
شریعتی نیاسر ورود به بحث آمایش آموزش عالی از 93 را یادآور شد و با بیان اینکه طرح اسفند سال 94 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است ، گفت : قبل از ورود به مصادیق طرح آمایش ، مهار وضعیت اولین گام بود که خود یک پروژه محسوب میشد ، از سال 92 تاکنون جمعیت دانشجویی کنترل کردیم و کاهش دادیم ، بخشی از این کاهش طبیعی بود و بخشی نیز به واسطه ی سیاست انقباظی اعمال شده بود .
وی ، یکی دیگر از معضلات وزارت علوم را ورود مراکز آموزش عالی به عرصههای مختلف دانست و گفت : قرار نیست تمام مراکز آموزش عالی به هر دوره و مقطع آموزشی ورود کنند ، یکی از مصادیق این موضوع دانشگاه پیام نور بود؛ دانشگاه آزاد هم از دانشگاههای بزرگ به لحاظ کمی است که در دهه 60 و براساس یک الگوی آموزش عالی انگلیسی شکل گرفت تا بتواند آموزش غیرحضوری بدهد .
معاون وزیر علوم گفت : طی سالهای فعالیت به دلیل اقتضائات زمان و نبود نظارت کامل ، دانشگاه آزاد و پیام نور به دانشگاههای حضوری تبدیل شد .
وی ، مأموریتگرایی را یکی از الزامات فعالیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دانست و تأکید کرد که این موضوع بیش از گذشته مورد توجه وزارت علوم قرار گرفته است لذا باید تمام مدیران این مراکز در مسیر تعریف شده حرکت کنند .
شریعتی نیاسر ، ساماندهی را از دیگر سیاستهای دولت دانست و گفت : بعضی از مراکز دانشگاهی مشمول سیاستهای غلط رشد بی رویه شده است و نیاز به ساماندهی دارد ، مراکزی که با نداشتن امکانات لازم شکل گرفته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایکنا
1396/10/11
14:52

امیدواریم که بتوانیم بخشی از این مراکز را با بهرهگیری از دانشگاههای بزرگی نظیر شیراز ساماندهی کنیم .
وی ، یکی از سیاستهای مدنظر وزارت علوم را تمرکززدایی دانست و گفت : به تدریج سیاست تمرکززدایی اعمال و اختیارات به دانشگاه واگذار میشود؛ از سال قبل بررسی و تدوین و بازنگری برنامه درسی به دانشگاههای سطح یک واگذار شد و سایر دانشگاهها هم میتوانند در این زمینه سیاستهای دانشگاه سطح یک را دنبال کنند .
شریعتی نیاسر با بیان اینکه تا 65 درصد از مسائل مدیریتی در بخش آموزشی به دانشگاهها واگذار خواهد شد ، گفت : البته یکسری از سال قبل برررسی تدوین بازنگری برنامه درسی را به دانشگاههای سطح یک واگذار شد؛ البته یکسری از خطوط قرمز و سیاستهای کلان را آموزش عالی را عهده دارد خواهد بود .
معاون وزیر علوم در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه در استان فارس بالغ بر 225 هزار دانشجو حضور دارد ، گفت : 67 درصد کل دانشجویان منطقه هفت در فارس حضور دارند که 18 درصد آنها مربوط به وزارتخانههای عطف و بهداشت است .
وی با تصریح اینکه 62 درصد دانشجویان استان فارس در دورههای کارشناسی تحصیل میکنند ، گفت : 2 درصد دانشجویان در مقطع دکترا هستند که این تعداد معادل میانگین کشوری است .
معاون وزیر علوم با اشاره به جایگاه فاخر استان فارس و شیراز در منطقه هفت و کل کشور ، دانشگاه محوری وزارت علوم در منطقه هفت را دانشگاه شیراز معرفی و اضافه کرد : این دانشگاه 70 سال قدمت دارد ، یعنی اولین رئیس دانشگاه شیراز زمانی منصوب شده که من متولد شدهام ! وی اظهار کرد : استادان فرهیختهای در تاریخ دانشگاه شیراز درخشیدند ، امروز هم این دانشگاه شاهد حضور فرهیختگان ارزشمندی است که بعضاً چهرههای ماندگار هستند؛ دانشگاه شیراز اولین دانشگاهی بود که مدرک بینالمللی صادر کرد ، اولین دانشگاهی که میزبان برنده جایزه نوبل بود .
اولین دانشگاهی که قرارداد خواهر خواندگی با یک دانشگاه در آمریکا منعقد کرد و اولین دانشگاهی که نظام مدیریتی را در دانشگاه پیاده کرد .
معاون وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه شیراز اولین دانشکدههای کشاوزی ، بهداشت و پزشکی را در کنار هم ایجاد کرد ، گفت : بنیاد علمی در این دانشگاه ، تلفیقی بین رشتههای مختلف بود اما امروز متأسفانه حوزههای پزشکی و غیرپزشکی فاصله گرفته است .
شریعتی نیاسر با تصریح اینکه جدا شدن این حوزهها به دلیل اقتضائات دهه 60 بود ، گفت : به نظر میرسد تفکیک بین علوم و مدیریت دانشگاهی بیش از این جایز نیست باید چارهاندیشی شود .
معاون وزیر علوم با اشاره به ویژگیهای استان فارس و شیراز ، گفت : در استان فارس 180 مرکز آموزش عالی وجود دارد که تعداد معدودی از آنها تحت پوشش وزارتخانههای عطف و بهداشت است .
وی یادآور شد : در استان فارس بیش از 180 مرکز آموزش عالی داریم ، جدای از تعدد این مراکز ، تعداد معدودی از آنها جزو مراکز دانشگاهی زیر پوشش مستقیم وزارت عطف است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
آموزش عالی
آنا
1396/10/11
14:51
> مدیرکل دفتر امور پشتیبانی و حمایت های پژوهشی و فناوری وزارت علوم گفت : تأسیس مرکز رشد فناوری لارستان می تواند باعث تحول تحقیقات شود .
> به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا ، جلال بختیاری در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه های لار و اوز در فرمانداری ویژه لارستان گفت : «تأسیس مرکز رشد فناوری لارستان می تواند باعث تحول تحقیقات شود .
» بختیاری با بیان اینکه کشورهای پیشرفته توجه بیشتری به مقوله پژوهش دارند ، اظهار کرد : «وجود پنج هزار دانشجو در دانشگاه های لارستان نقطه قوتی برای برنامه های تحقیقاتی و فناوری است و با این جمعیت زیاد دانشجو نباید فقط به آموزش بسنده کند؛ دانشگاه ها ضرورت دارد آنقدر فعالیت پژوهشی و فناوری انجام دهند که دانش آموزان درگیر با دانشگاه و مدارس عملا به دانشگاه ها وصل شوند .
» وی با بیان تقسیم بندی آموزش ، تحقیقات و فناوری در دانشگاه های ایران ، درصد آن سه را به ترتیب 85 ، 10 و 5 معرفی کرد و این آمار را نشان دهنده اهمیت نه چندان بالای پژوهش در مراکز آموزش عالی دانست .
مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم ، وجود 5 میلیون نفر دانشجو و 13 میلیون نفر دانش آموز در کشور را بستری گسترده برای فعالیت های تحقیقاتی دانست و با ابراز نارضایتی از سهم 5% فناوری خواستار توجه بیشتر مسئولان دانشگاه ها و رسیدن به شاخص 33% استاندارد بین الملی در جهان شد .
این مقام مسئول خاطرنشان کرد : «سال گذشته از 3470 مورد ایده برتر ، پس از پالایش به 89 مورد رسیدیم که هرکدام از این ایده ها می توانند راهگشای بخشی از معضلات کشور باشند .
» عبدالعزیز خضری رئیس واحد اوز نیز در دیداری کوتاه با جلال بختیاری خواستار توجه مقامات وزارت علوم به همه مراکز دانشگاهی از جمله مرکز اوز شد .
خضری با توجه به برنامه های متعدد فرهنگی و پژوهشی واحد اوز اظهار کرد : «در راستای صحبت های شما در این گردهمایی ، منطقی است که دانشگاه ها فعالیت های جدی داشته باشند و به همین دلیل مرکز اوز سعی کرده زیرساخت های فرهنگی و پژوهشی خود را تقویت کند .
» وی افزود : «وجود 8 تالار مجهز و اختصاص پنج هکتار زمین به کاشت کاکتوس علوفه ای در راستای ارتقای پژوهش و فناوری و توجه به مرکز رشد و نوآوری صورت گرفته است .
» بختیاری با ابراز رضایت از فعالیت های پژوهشی واحد اوز خاطرنشان کرد : «تلاش خواهیم کرد تا در فرصت مناسب نمایندگانی برای مشاهده و بررسی امکانات به واحد اوز اعزام کنیم .
» علی طاهری معاون پژوهشی مجتمع آموزش عالی دولتی به عنوان نماینده مراکز آموزش عالی ، جلیل حسنی ، معاون استاندار و فرماندار ویژه لارستان و رزمجو ، مشاور استاندار در امور دانشگاه های استان فارس نیز به ایراد سخنرانی پرداختند و در پایان به سه نفر از پژوهشگران برتر هر دانشگاه لوح سپاسی به امضای رؤسای دانشگاه ها و معاون استاندار و فرماندار ویژه لاستان اهدا شد .
سه نفر از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز(محسن مهرآوران مدیر پژوهشی ، احسان امیری و فروغ هاشمی ، استادان واحد) که در زمینه های پژوهشی ، مسابقات مختلف ، چاپ کتاب ، ترویج کتابخوانی فعالیت داشتند ، تقدیر شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
دکتر علیرضا رهایی
آنا
1396/10/11
14:44
> دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور استان بوشهر تفاهم نامه همکاری امضا کردند؛ گسترش همکاری های علمی فرهنگی ، برگزاری همایش های مشترک ، تبادل استاد و دانشجو میان دو دانشگاه و بهره مندی از امکانات و تجهیزات از مواردی است که در این تفاهم نامه بر آنها تاکید شده است .
> به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از بوشهر ، دکتر اسماعیل عبداللهی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در نشست مشترک با دکتر بحرانی رئیس دانشگاه پیام نور استان با ابراز خرسندی از آغاز همکاری و همراهی میان دو دانشگاه گفت : «این فعالیت ها باعث ایجاد جریانی فرهنگی علمی در استان ، افزایش میل و رغبت جوانان و آحاد مردم نسبت به دانشگاه ها خواهد شد .
» عبداللهی افزود : «این مناسبات مشترک ، ارتباطات مردمی با دانشگاه را از یک سو و تحقق اهداف عالیه دانشگاه در خدمت رسانی به کشور و جامعه را میسر می سازد .
» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با تأکید بر اینکه باید رقابت های باندی ، سیاسی و قومیتی در استان را کاهش داد ، تشریح کرد : «رمز رشد و پویایی ، اتحاد و همدلی است .
» وی با بیان اینکه در استان بوشهر وحدتی قوی در عین کثرت وجود دارد ، خاطرنشان کرد : «ظرفیتی عظیم در این وحدت وجود دارد که باید آن را شکوفا کرد .
» عبداللهی ادامه داد : «می توان با مدیریت بهینه پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در استان ، رشد یکسان ، متوازن و عمومی در چهارچوب منافع استان و کشور اقدام کرد .
» دبیر هیأت امنای استان بوشهر با تأکید بر اینکه دانشگاه باید به صورت علمی ، مطالبات مردم را به یک جریان و خواسته مشروع تبدیل کنند ، گفت : «فعالیت در مرزهای فرهنگی بسیار سخت و دقیق است .
» وی افزود : «اگر این فعالیت ها توسط دانشگاه و اندیشمندان دانشگاهی پیگیری شود ، مقبولیت و تأثیر بیشتری خواهد داشت .
» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با منحصر به فرد خواندن ظرفیت های علمی و مکانی این دانشگاه در استان بیان کرد : «دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر شاید یکی از محدود نهادهای استان است که توانایی برگزاری همه برنامه ها در زمینه های فرهنگی ، ورزشی ، علمی ، صنعتی ، گردشگری ، تفریحی ، پژوهشی و .
را دارد .
» این مسئول با تأکید بر اینکه دانشگاه و مراکز آموزشی استان توانایی انجام هر برنامه و فعالیتی همچون اشتغالزایی ، درآمدزایی ، اگاهی بخشی و .
در استان را دارا هستند ، اظهار کرد : «باید با اقدامات شایسته ، مسئولان استانی را متقاعد ساخت که از این توان در راستای اداره امور استان نهایت بهره را ببرند .
» عبداللهی از آمادگی واحد بوشهر با دارا بودن 2500 اصله نخل ، برای ایجاد پژوهشکده خرما در استان خبر داد .
دکتر محمدرضا بحرانی رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر هم با تأکید بر اینکه باید با شناخت ظرفیت ها و زمینه های مشترک دو دانشگاه ، راهکارهایی برای تعالی استان و نظام شکوهمند جمهوری اسلامی ایران پیدا کنیم ، اظهار کرد : «باید در این راستا کاستی ها و محدودیت های یکدیگر را پوشش داد و نقاط ضعف را برطرف کنیم .
» وی با بیان اینکه دغدغه اصلی کشور ، رهبر معظم انقلاب و هر خانواده مبحث اشتغال جوانان است ، تصریح کرد : «دانشگاه پیام نور در استان در مجموع قریب به 10 هزار دانشجو داشته که در مقاطع کارشناسی تا دکتری در این دانشگاه مشغول به تحصیل اند که باید با توجه به مواهب الهی همچون دریا ، کشت خرما و نیز صنایع و مناطق صنعتی برنامه ای را پیاده سازی کرد که حداقل در استان در این زمینه کمبودی وجود نداشته باشد . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانا
1396/10/11
15:00
> رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین گفت : دولتمردان هم باید به مشکلات رسیدگی کنند تا از فشارهای اقتصادی که مردم متحمل آن هستند ، کاسته شود .
> به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ابوالحسن نائینی رییس دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین در گفتوگو با شاخص ، در خصوص آشوبگریها و اغتشاشات روزهای اخیر اظهار کرد : این نوع روندها درست نیست و همه امور باید بر اساس قانونمداری باشد .
وی با بیان اینکه رفتارهای هنجارشکنانه امنیت جامعه را به خطر میاندازد افزود : اگر اعتراض و انتقادی هم وجود دارد باید از مرجع قانونی بیان شود .
رییس دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین گفت : میدانیم مشکلات بیکاری و اقتصادی در کشور وجود دارد که مردم را تحت فشار قرار داده است .
نائینی ادامه داد : همه این مشکلات وجود دارد اما راه حل این نیست که فضایی متشنج ایجاد شود و به خاطر این مسائل یکسری افراد فرصت طلب هم بخواهند از این فضا سوء استفاده و ساختارشکنی کنند و مسائلی را مطرح کنند که اصلا مورد تایید ملت شریف ایران نیست .
دولتمردان مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند این مسئول با بیان اینکه عناصر اغتشاشگر به آمریکا که اصلیترین دشمن ملت ایران است خط میدهند افزود : آقای ترامپ که تا دیروز به ما ویزا نمیداد و شدیدترین تحریمها را بر علیه ایران وارد کرده بود امروز دلسوز این ملت شده است؟ ! ؛ قطعا این دلسوزی نیست .
وی با بیان اینکه مردم میتوانند با راهکارهای قانونی مسائل را مطرح کنند ، گفت : دولتمردان هم باید به مشکلات رسیدگی کنند تا از فشارهای اقتصادی که مردم متحمل آن هستند ، کاسته شود .
نائینی ضمن محکومیت اغتشاشات عنوان کرد : اینکه عدهای بیایند به خیابان و اموال عمومی را تخریب کنند در شان ملت شریف ایران نیست و مسلما هم این افراد از ملت ایران نیستند .
رییس دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین در پایان افزود : کسانی که در جامعه ناامنی ایجاد میکنند یکسری افراد بخصوصی هستند که میخواهند از جو نارضایتی مردم از مسائل اقصادی ، در جهت اهداف خود سوء استفاده کنند .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
دانشجو
1396/10/11
13:57
> رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت : نباید در دفاع از اسلام کوتاهی کنیم زیرا ایجاد تفرقه منجر به مسائلی چون فتنه 88 می شود .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در همایش گرامیداشت حماسه 9 دی با بیان اینکه جمع حاضر پایبند به انقلاب و ارزشهای اسلامی است ، گفت : دانشگاهیان در واقع آن دسته از فرهیختگانی هستند که تحقیق و تحصیل کشور در عهده آنها است .
صادقی به مرور حوادث تاریخی پرداخت و افزود : گاهی حوادثی مشکلاتی در کشور بوجود میآورد که تحولات ناشی از آن بر هیچکس خوشایند نیست ، بنابراین نباید فضا را به گونهای پیش برد که علاوه بر زیر بار نرفتن مسئولیت و شانه خالی کردن به شدت واقعه نیز بیفزاید .
رئیس دانشگاه محقق در ادامه سخنان خود به تحلیلهای ارائه شده توسط کارشناسان اشاره کرد و گفت : تحلیلها نمیتواند شانه ما از پذیرفتن مسئولیت درجامعه خالی کنند .
وی با بیان اینکه در چنین مواقعی همه باید خودمان را یک سنگر احساس کرده و به همدیگر کمک کنیم تا با فکری بهتر به میادین وارد شویم ، زیرا ایجاد تفرقه منجر به مسائلی ، چون فتنه 88 میشود تصریح کرد : ما نباید در دفاع از اسلام کوتاهی کنیم ، چونکه ما در نظام جمهوری اسلامی هستیم و فرمایشات مقام معظم رهبری برای همه ما فصل الخطاب است .
صادقی با اشاره به اینکه گروهی سعی در دور زدن بیانات رهبری دارند ، گفت : این عده فراتر از بیانات رهبری عمل میکنند غافل از اینکه کشور از رهبری فاضل برخوردار است .
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه در هر حال نباید اجازه بدهیم عدهای به بهانه عقده گشایی و فرار از مسئولیت از شرایط سوء استفاده کنند اظهار داشت : افراد وابسته به اپوزیسیون مسائلی چون فتنه 88 را رقم زدند .
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه افرادی هم به بهانه دفاع از رهبری مردم را از قطار انقلاب پیاده میکنند ، گفت : این کار نیز باعث ریزش برخی نخبگان میشود .
صادقی در پایان سخنان خود با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی دشمن زیاد دارد ، تصریح کرد : خودمان نباید عامل نارضایتی شویم بلکه باید با یکدلی و محبت موجبات وحدت ملت را فراهم کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
وضعیت علوم انسانی
الف
1396/10/11
14:13
> علی برخورداری (رییس دانشگاه علم و صنعت) ، درباره وضعیت خروج دانشجویان و نخبگان این دانشگاه از کشور ، اظهار داشت : در اینکه خیلیها میروند ، تردیدی نیست.
> علی برخورداری (رییس دانشگاه علم و صنعت) ، درباره وضعیت خروج دانشجویان و نخبگان این دانشگاه از کشور ، اظهار داشت : در اینکه خیلیها میروند ، تردیدی نیست .
در گذشته دانشجویانِ کارشناسی ارشد برای تحصیل در مقطع دکتری میرفتند ، اما اکنون درخواستها برای تحصیل در خارج از کشور در مقطع ارشد از سوی دانشجویان کارشناسی بیشتر شده است .
وی افزود : توصیهنامههایی که دانشجویان از استادان و بنده میگیرند ، نشان میدهد که درخواست برای تحصیل در خارج از کشور زیاد است ، البته اگر این دانشجویان بروند و برگردند ، خوب است و در همه جا هم این روند وجود دارد ، اما مشکل اینجاست که برخی از اینها میروند و میمانند که در این بخش وزارت علوم باید کاری کند؛ یعنی در ابتدا شرایطی مهیا کند که در درجه اول دانشجویان همین جا ادامه تحصیل بدهند تا کمتر به خارج از کشور بروند و به فرض اینکه به هر دلیلی میروند ، به امید تسهیلات و امکانات به ایران برگردند و در همین جا خدمت کنند .
رییس دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه باید بستر اشتغال پس از تحصیل برای دانشجویان فراهم باشد تا شاهد فرار مغزها و نخبگان از کشور نباشیم ، خاطرنشان کرد : به طور مثال در کشور آمریکا تحقیقی انجام شده و نشان داده که دانشجویانی که از کشور مالزی برای تحصیل به آمریکا میروند ، 100 درصدشان به کشورشان بازمیگردند و حتی یک نفر هم نمیماند در حالی که آمار ماندگاری دانشجویان ایرانی بسیار بالاست .
وی در ادامه تصریح کرد : کشور ما برای ادامه تحصیل در دورههای مختلف امکانات خوبی دارد ، اما مشکلی که دانشجویان دارند و منجر به رفتن آنها از ایران میشود ، بحث اشتغال و درآمد است که وضعیت مبهمی دارد و این بخش آنها را به بیرون از کشور میکشاند .
برخورداری با اشاره به اینکه بستر و شرایط در مقطع دکتری در خارج از کشور بهتر از ایران است ، گفت : بیشتر دانشجویان که به خارج از کشور میروند ، در مقطع دکتری هستند؛ وقتی در خارج از کشور بورس میشوند؛ شرایط و امکانات خوبی برایشان مهیا و خیالشان راحت است ، اما در اینجا به برخیها کمک هزینه داده میشود و به برخیها نه ، و بعضا مجبور هستند که از جیب هم هزینه کنند .
رییس دانشگاه علم و صنعت ادامه داد : پس از تحصیل در مقطع دکتری نیز دانشجو میبیند که نمیتواند کاری گیر بیاورد و آینده مبهمی دارد؛ بنابراین تصمیم به ترک ایران میکند و در همانجا هم میمانند .
گفتنی است؛ چند روز گذشته رییس دانشگاه شریف نسبت به خروج نخبگان در کشور ابراز نگرانی کرده بود .
فتوحی پیشنهاد داده بود که اگر بتوان دانشجویان ارشد و دکتری را از میان متقاضیان نخبه این دانشگاه انتخاب کرد و انتخاب از طریق کنکور حذف شود ، درصد بیشتری از دانشجویان در داخل کشور خواهند ماند و ماندگاری آنها بیشتری خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
روسای واحدهای دانشگاهی
وضعیت علوم انسانی
خبرآنلاین
1396/10/11
13:48
> جامعه آموزش ایلنا نوشت : رییس دانشگاه علم و صنعت از افزایش درخواست دانشجویان برای تحصیل در خارج از کشور خبر داد .
> علی برخورداری (رییس دانشگاه علم و صنعت) ، درباره وضعیت خروج دانشجویان و نخبگان این دانشگاه از کشور ، اظهار داشت : در اینکه خیلی ها می روند ، تردیدی نیست .
در گذشته دانشجویانِ کار شناسی ارشد برای تحصیل در مقطع دکتری می رفتند ، اما اکنون درخواست ها برای تحصیل در خارج از کشور در مقطع ارشد از سوی دانشجویان کار شناسی بیشتر شده است .
وی افزود : توصیه نامه هایی که دانشجویان از استادان و بنده می گیرند ، نشان می دهد که درخواست برای تحصیل در خارج از کشور زیاد است ، البته اگر این دانشجویان بروند و برگردند ، خوب است و در همه جا هم این روند وجود دارد ، اما مشکل اینجاست که برخی از این ها می روند و می مانند که در این بخش وزارت علوم باید کاری کند؛ یعنی در ابتدا شرایطی مهیا کند که در درجه اول دانشجویان همین جا ادامه تحصیل بدهند تا کمتر به خارج از کشور بروند و به فرض اینکه به هر دلیلی می روند ، به امید تسهیلات و امکانات به ایران برگردند و در همین جا خدمت کنند .
رییس دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه باید بستر اشتغال پس از تحصیل برای دانشجویان فراهم باشد تا شاهد فرار مغز ها و نخبگان از کشور نباشیم ، خاطرنشان کرد : به طور مثال در کشور آمریکا تحقیقی انجام شده و نشان داده که دانشجویانی که از کشور مالزی برای تحصیل به آمریکا می روند ، 100 درصدشان به کشورشان بازمی گردند و حتی یک نفر هم نمی ماند در حالی که آمار ماندگاری دانشجویان ایرانی بسیار بالاست .
وی در ادامه تصریح کرد : کشور ما برای ادامه تحصیل در دوره های مختلف امکانات خوبی دارد ، اما مشکلی که دانشجویان دارند و منجر به رفتن آن ها از ایران می شود ، بحث اشتغال و درآمد است که وضعیت مبهمی دارد و این بخش آن ها را به بیرون از کشور می کشاند .
برخورداری با اشاره به اینکه بستر و شرایط در مقطع دکتری در خارج از کشور بهتر از ایران است ، گفت : بیشتر دانشجویان که به خارج از کشور می روند ، در مقطع دکتری هستند؛ وقتی در خارج از کشور بورس می شوند؛ شرایط و امکانات خوبی برایشان مهیا و خیالشان راحت است ، اما در اینجا به برخی ها کمک هزینه داده می شود و به برخی ها نه ، و بعضا مجبور هستند که از جیب هم هزینه کنند .
رییس دانشگاه علم و صنعت ادامه داد : پس از تحصیل در مقطع دکتری نیز دانشجو می بیند که نمی تواند کاری گیر بیاورد و آینده مبهمی دارد؛ بنابراین تصمیم به ترک ایران می کند و در همانجا هم می مانند .
گفتنی است؛ چند روز گذشته رییس دانشگاه شریف نسبت به خروج نخبگان در کشور ابراز نگرانی کرده بود .
فتوحی پیشنهاد داده بود که اگر بتوان دانشجویان ارشد و دکتری را از میان متقاضیان نخبه این دانشگاه انتخاب کرد و انتخاب از طریق کنکور حذف شود ، درصد بیشتری از دانشجویان در داخل کشور خواهند ماند و ماندگاری آن ها بیشتری خواهد شد .
4242.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وضعیت علوم انسانی
فرارو
1396/10/11
14:01
> رییس دانشگاه علم و صنعت از افزایش درخواست دانشجویان برای تحصیل در خارج از کشور خبر داد .
> رییس دانشگاه علم و صنعت از افزایش درخواست دانشجویان برای تحصیل در خارج از کشور خبر داد .
به گزارش ایلنا ، علی برخورداری (رییس دانشگاه علم و صنعت) ، درباره وضعیت خروج دانشجویان و نخبگان این دانشگاه از کشور ، اظهار داشت : در اینکه خیلیها میروند ، تردیدی نیست .
در گذشته دانشجویانِ کارشناسی ارشد برای تحصیل در مقطع دکتری میرفتند ، اما اکنون درخواستها برای تحصیل در خارج از کشور در مقطع ارشد از سوی دانشجویان کارشناسی بیشتر شده است .
وی افزود : توصیهنامههایی که دانشجویان از استادان و بنده میگیرند ، نشان میدهد که درخواست برای تحصیل در خارج از کشور زیاد است ، البته اگر این دانشجویان بروند و برگردند ، خوب است و در همه جا هم این روند وجود دارد ، اما مشکل اینجاست که برخی از اینها میروند و میمانند که در این بخش وزارت علوم باید کاری کند؛ یعنی در ابتدا شرایطی مهیا کند که در درجه اول دانشجویان همین جا ادامه تحصیل بدهند تا کمتر به خارج از کشور بروند و به فرض اینکه به هر دلیلی میروند ، به امید تسهیلات و امکانات به ایران برگردند و در همین جا خدمت کنند .
رییس دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه باید بستر اشتغال پس از تحصیل برای دانشجویان فراهم باشد تا شاهد فرار مغزها و نخبگان از کشور نباشیم ، خاطرنشان کرد : به طور مثال در کشور آمریکا تحقیقی انجام شده و نشان داده که دانشجویانی که از کشور مالزی برای تحصیل به آمریکا میروند ، 100 درصدشان به کشورشان بازمیگردند و حتی یک نفر هم نمیماند در حالی که آمار ماندگاری دانشجویان ایرانی بسیار بالاست .
وی در ادامه تصریح کرد : کشور ما برای ادامه تحصیل در دورههای مختلف امکانات خوبی دارد ، اما مشکلی که دانشجویان دارند و منجر به رفتن آنها از ایران میشود ، بحث اشتغال و درآمد است که وضعیت مبهمی دارد و این بخش آنها را به بیرون از کشور میکشاند .
برخورداری با اشاره به اینکه بستر و شرایط در مقطع دکتری در خارج از کشور بهتر از ایران است ، گفت : بیشتر دانشجویان که به خارج از کشور میروند ، در مقطع دکتری هستند؛ وقتی در خارج از کشور بورس میشوند؛ شرایط و امکانات خوبی برایشان مهیا و خیالشان راحت است ، اما در اینجا به برخیها کمک هزینه داده میشود و به برخیها نه ، و بعضا مجبور هستند که از جیب هم هزینه کنند .
رییس دانشگاه علم و صنعت ادامه داد : پس از تحصیل در مقطع دکتری نیز دانشجو میبیند که نمیتواند کاری گیر بیاورد و آینده مبهمی دارد؛ بنابراین تصمیم به ترک ایران میکند و در همانجا هم میمانند .
گفتنی است؛ چند روز گذشته رییس دانشگاه شریف نسبت به خروج نخبگان در کشور ابراز نگرانی کرده بود .
فتوحی پیشنهاد داده بود که اگر بتوان دانشجویان ارشد و دکتری را از میان متقاضیان نخبه این دانشگاه انتخاب کرد و انتخاب از طریق کنکور حذف شود ، درصد بیشتری از دانشجویان در داخل کشور خواهند ماند و ماندگاری آنها بیشتری خواهد شد .
1
فهرست