وزارت علوم - فاقد عنوان
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت 13:0
1
فهرست اخبار
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
روساي آموزش عالي
7045160 روزنامه ايران
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/04/19
> ایسنا : مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان از افزایش چند برابری تمام وام های دانشجویی در سال جاری خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال علاوه بر افزایش مبلغ وام دانشجویی، به تمام متقاضیان انواع وام پاسخ مثبت خواهیم داد.
> جزئیات و مبالغ وام های دانشجویی در سال جاری ایسنا : مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان از افزایش چند برابری تمام وام های دانشجویی در سال جاری خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال علاوه بر افزایش مبلغ وام دانشجویی، به تمام متقاضیان انواع وام پاسخ مثبت خواهیم داد.
مهندس ذوالفقار یزدان مهر در گفت وگو با ایسنا ضمن اعلام این مطلب به جزئیات افزایش وام های دانشجویی در سال جاری اشاره کرد و گفت: صندوق رفاه وزارت علوم در مجموع 21 نوع وام دارد که به دانشجویان مستعد و کم بضاعت پرداخت می شود و خوشبختانه مبلغ وام های شهریه، ازدواج، ودیعه مسکن، ویژه دکتری، ضروری، عتبات دانشجویی و تغذیه در سال جاری افزایش یافته است.
پرداخت بیش از 417 میلیارد انواع وام دانشجویی در سال 96 وی در ادامه تصریح کرد: ما در صندوق رفاه دانشجویان سعی کرده ایم در سال های اخیر یک ارتقاء خدمات رسانی توأم با کرامت انسانی با دانشجویان داشته باشیم، در واقع سال گذشته حدود 417 میلیارد تومان وام به دانشجویان پرداخت کرده ایم که با هم افزایی و حمایت دولت و افزایش درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان این رقم به 673 میلیارد تومان در سال جاری افزایش می یابد که البته با هم افزایی بانک ها تا 1200 میلیارد تومان قابل افزایش است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یادآور شد: این صندوق از سال 93 یک وام ویژه دانشجویان دکتری تعریف کرده است که ماهانه به دانشجویان تسهیلات ارائه می دهد و این دانشجویان دو سال بعد از فارغ التحصیلی در اقساط 60 ماهه این وام را برمی گردانند.
مبلغ 220 میلیارد تومان وام ویژه دکتری مهندس یزدان مهر تاکید کرد: سال 95 حدود 58 میلیارد تومان و سال 96 حدود 166 میلیارد تومان وام ویژه دکتری پرداخت شد که امسال این وام به 220 میلیارد تومان افزایش یافته است و می توانیم تعداد بیشتری از دانشجویان دکتری را پوشش دهیم و این امر با برنامه ریزی های صورت گرفته محقق خواهد شد.
وام ضروری دانشجویان دکتری در سال 97 مشاور وزیر علوم همچنین با اشاره به افزایش وام ضروری دکتری خاطرنشان کرد: به هر دانشجوی دکتری 3 میلیون تومان وام ضروری پرداخت می شود، البته در گذشته مبلغ این وام یک میلیون تومان بود و اکنون این رقم با افزایش سه برابری مواجه شده است به طوری که سال گذشته 44 میلیارد و 700 میلیون تومان وام ضروری دکتری پرداخت شد و امسال این میزان به 65 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است و این یعنی 47 درصد افزایش فقط در وام ضروری دکتری اتفاق افتاده است.
85 درصد دانشجویان شهریه پرداز هستند به گفته مهندس یزدان مهر، وام شهریه نیز یکی از وام های پرطرفدار صندوق رفاه وزارت علوم است چرا که حدود 85 درصد دانشجویان ما شهریه پرداز هستند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: ما امسال با یکی از بانک های دولتی هم افزایی داشته ایم تا وام قرض الحسنه بیشتری به دانشجویان ارائه دهیم.
سال گذشته وام شهریه ای که پرداخت شد، 73 میلیارد تومان بود، امسال اعتبار وام شهریه به بیش از 158 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته و می توانیم دانشجویان بیشتری را پوشش دهیم.
تغییرات وام ازدواج دانشجویی مهندس یزدان مهر به وام ازدواج دانشجویان نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته 11 میلیارد و 700 میلیون تومان عملکرد وام ازدواج پرداخت کردیم که امسال این رقم 19 میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش داشته است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/04/19

یزدان مهر در ادامه ضمن تاکید بر در اختیار گذاشتن بودجه مناسب برای وام عتبات دانشجویی نیز گفت: این وام در گذشته 200 هزار تومان پرداخت می شد که سال گذشته تا سقف 1 میلیون و 500 هزار تومان برای دانشجویان متاهل و یک میلیون تومان نیز برای دانشجویان مجرد پرداخت شد، در مجموع مبلغ وام عتبات دانشجویی امسال به 6 میلیارد تومان افزایش یافته و دانشجویان بیشتری تحت پوشش این وام قرار می گیرند.
افزایش سه برابری وام تغذیه دانشجویان به گفته مشاور وزیر علوم، سال گذشته 3 میلیارد و 800 میلیون تومان وام تغذیه به دانشجویان پرداخت شد که امسال این میزان حدود 10 میلیارد تومان تامین اعتبار شده است.
در واقع یارانه غذا که کمکی است به ارتقاء سلف سرویس ها و یارانه غذایی، امسال 48 میلیارد و 500 میلیون افزایش یافته است که این میزان سال گذشته حدود 31 میلیارد و 700 میلیون تومان بود.
جزییات وام دانشجویانی که مستاجر هستند رئیس صندوق رفاه دانشجویان در خصوص وام ودیعه مسکن دانشجویی نیز گفت: در بخش وام ودیعه مسکن متاهلین و کمک رهنی که به دانشگاه ها پرداخت می کنیم، سال گذشته 46 میلیارد و 100 میلیون تومان عملکرد داشته ایم، امسال این آمار به 59 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است.
مهندس یزدان مهر در پایان تاکید کرد:پیش از این در شهر تهران به دانشجویان متاهل 7 میلیون و 500 هزار تومان وام ودیعه مسکن پرداخت می شد که سال گذشته این رقم به 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، در کلان شهرها نیز 6 میلیون وام مسکن ارائه می شد که به 12 میلیون تومان افزایش یافته است اما در سایر شهرها 4 میلیون و 500 هزار تومان وام مسکن ارائه می شد که به 9 میلیون تومان افزایش یافته است و صندوق رفاه دانشجویان این آمادگی را دارد پوشش مناسبی را در این زمینه ارائه دهد.
کپی شد کلمات کلیدی: پوشش خدمات رسانی درآمد شهر تهران وزارت علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه شروع
1397/04/19
> مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان از افزایش چند برابری تمام وام های دانشجویی در سال جاری خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال علاوه بر افزایش مبلغ وام دانشجویی، به تمام متقاضیان انواع وام پاسخ مثبت خواهیم داد.
> مهندس ذوالفقار یزدان مهر ضمن اعلام این مطلب به جزئیات افزایش وام های دانشجویی در سال جاری اشاره کرد و گفت: صندوق رفاه وزارت علوم در مجموع 21 نوع وام دارد که به دانشجویان مستعد و کم بضاعت پرداخت می شود و خوشبختانه مبلغ وام های شهریه، ازدواج، ودیعه مسکن، ویژه دکتری، ضروری، عتبات دانشجویی و تغذیه در سال جاری افزایش یافته است.
پرداخت بیش از 417 میلیارد انواع وام دانشجویی در سال 96 وی در ادامه تصریح کرد: ما در صندوق رفاه دانشجویان سعی کرده ایم در سال های اخیر یک ارتقاء خدمات رسانی توأم با کرامت انسانی با دانشجویان داشته باشیم، در واقع سال گذشته حدود 417 میلیارد تومان وام به دانشجویان پرداخت کرده ایم که با هم افزایی و حمایت دولت و افزایش درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان این رقم به 673 میلیارد تومان در سال جاری افزایش می یابد که البته با هم افزایی بانک ها تا 1200 میلیارد تومان قابل افزایش است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یادآور شد: این صندوق از سال 93 یک وام ویژه دانشجویان دکتری تعریف کرده است که ماهانه به دانشجویان تسهیلات ارائه می دهد و این دانشجویان دو سال بعد از فارغ التحصیلی در اقساط 60 ماهه این وام را برمی گردانند.
مبلغ 220 میلیارد تومان وام ویژه دکتری مهندس یزدان مهر تاکید کرد: سال 95 حدود 58 میلیارد تومان و سال 96 حدود 166 میلیارد تومان وام ویژه دکتری پرداخت شد که امسال این وام به 220 میلیارد تومان افزایش یافته است و می توانیم تعداد بیشتری از دانشجویان دکتری را پوشش دهیم و این امر با برنامه ریزی های صورت گرفته محقق خواهد شد.
وام ضروری دانشجویان دکتری در سال 97 مشاور وزیر علوم همچنین با اشاره به افزایش وام ضروری دکتری خاطرنشان کرد: به هر دانشجوی دکتری 3 میلیون تومان وام ضروری پرداخت می شود، البته در گذشته مبلغ این وام یک میلیون تومان بود و اکنون این رقم با افزایش سه برابری مواجه شده است به طوری که سال گذشته 44 میلیارد و 700 میلیون تومان وام ضروری دکتری پرداخت شد و امسال این میزان به 65 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است و این یعنی 47 درصد افزایش فقط در وام ضروری دکتری اتفاق افتاده است.
85 درصد دانشجویان شهریه پرداز هستند به گفته مهندس یزدان مهر، وام شهریه نیز یکی از وام های پرطرفدار صندوق رفاه وزارت علوم است چرا که حدود 85 درصد دانشجویان ما شهریه پرداز هستند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: ما امسال با یکی از بانک های دولتی هم افزایی داشته ایم تا وام قرض الحسنه بیشتری به دانشجویان ارائه دهیم.
سال گذشته وام شهریه ای که پرداخت شد، 73 میلیارد تومان بود، امسال اعتبار وام شهریه به بیش از 158 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته و می توانیم دانشجویان بیشتری را پوشش دهیم.
تغییرات وام ازدواج دانشجویی مهندس یزدان مهر به وام ازدواج دانشجویان نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته 11 میلیارد و 700 میلیون تومان عملکرد وام ازدواج پرداخت کردیم که امسال این رقم 19 میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش داشته است.
یزدان مهر در ادامه ضمن تاکید بر در اختیار گذاشتن بودجه مناسب برای وام عتبات دانشجویی نیز گفت: این وام در گذشته 200 هزار تومان پرداخت می شد که سال گذشته تا سقف 1 میلیون و 500 هزار تومان برای دانشجویان متاهل و یک میلیون تومان نیز برای دانشجویان مجرد پرداخت شد، در مجموع مبلغ وام عتبات دانشجویی امسال به 6 میلیارد تومان افزایش یافته و دانشجویان بیشتری تحت پوشش این وام قرار می گیرند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه شروع
1397/04/19

افزایش سه برابری وام تغذیه دانشجویان به گفته مشاور وزیر علوم، سال گذشته 3 میلیارد و 800 میلیون تومان وام تغذیه به دانشجویان پرداخت شد که امسال این میزان حدود 10 میلیارد تومان تامین اعتبار شده است.
در واقع یارانه غذا که کمکی است به ارتقاء سلف سرویس ها و یارانه غذایی، امسال 48 میلیارد و 500 میلیون افزایش یافته است که این میزان سال گذشته حدود 31 میلیارد و 700 میلیون تومان بود.
جزییات وام دانشجویانی که مستاجر هستند رئیس صندوق رفاه دانشجویان در خصوص وام ودیعه مسکن دانشجویی نیز گفت: در بخش وام ودیعه مسکن متاهلین و کمک رهنی که به دانشگاه ها پرداخت می کنیم، سال گذشته 46 میلیارد و 100 میلیون تومان عملکرد داشته ایم، امسال این آمار به 59 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است.
مهندس یزدان مهر در پایان تاکید کرد:پیش از این در شهر تهران به دانشجویان متاهل 7 میلیون و 500 هزار تومان وام ودیعه مسکن پرداخت می شد که سال گذشته این رقم به 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، در کلان شهرها نیز 6 میلیون وام مسکن ارائه می شد که به 12 میلیون تومان افزایش یافته است اما در سایر شهرها 4 میلیون و 500 هزار تومان وام مسکن ارائه می شد که به 9 میلیون تومان افزایش یافته است و صندوق رفاه دانشجویان این آمادگی را دارد پوشش مناسبی را در این زمینه ارائه دهد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه ایران
1397/04/19
> رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 98 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 30 درصد قطعی است.
> رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 98 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 30 درصد قطعی است.
به گزارش خبرنگار «ایران»، چند سالی است که سازمان سنجش آموزش کشور ، بحث تأثیر معدل در کنکور سراسری را مطرح کرده است؛ موضوعی که حالا برای خیلی از خانواده ها به دغدغه ای بزرگ تبدیل شده است.
البته خبر تأثیر معدل در کنکور سراسری، بیشتر برای دانش آموزانی که امتحان نهایی دارند اهمیت پیدا کرده است.
موضوعی که دکتر ابراهیم خدایی در گفت و گو با خبرنگار «ایران» به آن اشاره کرد و گفت: روز یکشنبه کمیته سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل جلسه داد و میزان سوابق تحصیلی دانش آموزان در امتحانات نهایی را 30 درصد قطعی تصویب کرد.
همچنین دروس امتحانات نهایی دانش آموزان هم در این جلسه مشخص شد و ما درس هایی را که روی سوابق تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذار است به وزارت آموزش و پرورش ارسال کردیم تا آنها موارد را بررسی و به دانش آموزان اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه در کنکور سال 98 دانشگاه ها دو نوع سؤال تستی برای نظام قدیم و جدید خواهیم داشت، اظهار داشت: میزان تأثیر معدل در کنکور 98 توسط سازمان سنجش آموزش در دفترچه کنکور سراسری و توسط وب سایت رسمی سازمان اعلام خواهد شد و داوطلبان نگران جزئیات تأثیر سوابق خود نباشند.
خدایی به قانون سنجش و پذیرش دانشجو اشاره کرد و گفت: براساس این قانون تکلیفی برای سازمان سنجش، وزارت علوم و آموزش و پرورش قرار داده شده است که براساس آن باید میزان تأثیرگذاری سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو طی سال های آینده روند افزایشی داشته باشد.
همچنین براساس مصوبه مجلس جهت اعمال سوابق تحصیلی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است امتحانات را طبق اصول سنجش به صورت استاندارد برگزار کند البته سوابق تحصیلی در سال 97 تأثیر 25 درصدی را بر نتیجه کنکور داوطلبان داشت این سوابق تحصیلی فقط مربوط به یک سال یعنی سال سوم دبیرستان یا سال دیپلم داوطلبان می شود.
به گفته وی تکلیف سازمان سنجش براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، اطلاع رسانی در زمینه تأثیر درصدی سوابق تحصیلی برای داوطلبان است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
تشکل دانشجویی
روزنامه فرهیختگان
1397/04/19
> هفته گذشته بود که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تهیه یک بلیت به مقصد خوزستان برای عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خواستار حضور او بین مردم خوزستان شدند؛ موضوعی که با واکنش کلانتری روبه رو شد و این تشکل دانشجویی در جلسه ای با او به گفت وگو درباره وضعیت خوزستان پرداختند.
> هفته گذشته بود که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تهیه یک بلیت به مقصد خوزستان برای عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خواستار حضور او بین مردم خوزستان شدند؛ موضوعی که با واکنش کلانتری روبه رو شد و این تشکل دانشجویی در جلسه ای با او به گفت وگو درباره وضعیت خوزستان پرداختند.
جزئیات این جلسه را پایگاه اطلاع رسانی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر منتشر کرده است.
رئیس سازمان محیط زیست در پاسخ به این سوال که چرا با وجود شرایط بحرانی در خوزستان و تهیه بلیت از طرف انجمن اسلامی دانشجویان برای شما، به خوزستان سفر نکردید تا از نزدیک شرایط بحرانی مردم را ببینید، اظهار داشت که نمی تواند برنامه های خود را برای این کار تغییر دهد.
وی در ادامه بیان کرد: «خوزستان آخرین جایی است که آب آن تمام می شود و حتی اگر آب شهرهای شمالی هم تمام شود خوزستان آب خواهد داشت، خوزستان درحال حاضر مشکل ریزگرد ندارد، مشکل خوزستان مدیریت منابع آب است.
» کلانتری در پاسخ به سوالی درباره صدور مجوز حفر چاه های غیرمجاز در زمان تصدی اش بر وزارت کشاورزی گفت: «مجلس در سال 85 برای چاه های غیرمجاز مشروعیت صادر کرد و در واقع این چاه ها قانونی شدند.
» رئیس سازمان محیط زیست درمورد وضعیت نابسامان رودخانه های کشور هم مدیریت فعلی را ناکارآمد خواند و گفت: «برای مشکل رودخانه ها باید به خدا شکایت کنید.
» وی در ادامه سخنانش گفت: «آقای حجتی تازه سه ماه پیش متوجه شدند که در کشور مشکل آب داریم.
» ٓ کلانتری در پاسخ به مساله سوءمدیریت سدسازی در کشور به سد گتوند اشاره کرد و تاکید کرد: «این سد در زمان دولت آقای هاشمی طراحی شده و کلنگ زنی آن در زمان آقای خاتمی رخ داد که تا اینجا مشکلی نداشت.
در دولت آقای احمدی نژاد، جای سد را تغییر دادند که این مساله موجب ایجاد مشکل شد.
بنده نیز به ایشان نامه زدم که این کار را انجام ندهند اما وزارت نیرو، احمدی نژاد را فریب داد و این پروژه افتتاح شد.
» از رئیس سازمان محیط زیست در رابطه با دریاچه ارومیه و مسائل مرتبط با آن سوال شد که وی افزود: «کار احیای دریاچه ارومیه 12 سال طول می کشد که الان در سال چهارم این پروسه قرار داریم.
مشکل دریاچه ارومیه، عدم تامین مالی است و بنده با استقراض خارجی در این مورد موافقم.
» وی افزود: «سوءمدیریت درمورد دریاچه ارومیه، سبب شده مردم آن منطقه عملا نمک تنفس کنند و این عاملی برای افزایش فشار خون آنهاست.
» نگرانی کلانتری در رابطه با فشار خون مردم، موجب شد تا دانشجویان از وی در رابطه با محصولات تراریخته و سلامتی مردم، سوال کنند که کلانتری در جواب گفت: «من موافق استفاده از این محصولات هستم و مشکلی در این رابطه نمی بینم.
» وی ادامه داد: «هیچ منبعی برای مضر بودن این محصولات نیست و گزارشی درباره مضرات این محصولات تاکنون در جهان مطرح نشده است.
مضر بودن محصولات تراریخته توهمی بیش نیست و در هیچ نقطه ای از جهان، استفاده از آنها ممنوع نیست.»
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه ایران
1397/04/19
> تعیین سهم 30 درصدی سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور 98رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 98 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 30 درصد قطعی است.
> تعیین سهم 30 درصدی سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور 98رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 98 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 30 درصد قطعی است.
به گزارش خبرنگار «ایران»، چند سالی است که سازمان سنجش آموزش کشور ، بحث تأثیر معدل در کنکور سراسری را مطرح کرده است؛ موضوعی که حالا برای خیلی از خانواده ها به دغدغه ای بزرگ تبدیل شده است.
البته خبر تأثیر معدل در کنکور سراسری، بیشتر برای دانش آموزانی که امتحان نهایی دارند اهمیت پیدا کرده است.
موضوعی که دکتر ابراهیم خدایی در گفت و گو با خبرنگار «ایران» به آن اشاره کرد و گفت: روز یکشنبه کمیته سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل جلسه داد و میزان سوابق تحصیلی دانش آموزان در امتحانات نهایی را 30 درصد قطعی تصویب کرد.
همچنین دروس امتحانات نهایی دانش آموزان هم در این جلسه مشخص شد و ما درس هایی را که روی سوابق تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذار است به وزارت آموزش و پرورش ارسال کردیم تا آنها موارد را بررسی و به دانش آموزان اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه در کنکور سال 98 دانشگاه ها دو نوع سؤال تستی برای نظام قدیم و جدید خواهیم داشت، اظهار داشت: میزان تأثیر معدل در کنکور 98 توسط سازمان سنجش آموزش در دفترچه کنکور سراسری و توسط وب سایت رسمی سازمان اعلام خواهد شد و داوطلبان نگران جزئیات تأثیر سوابق خود نباشند.
خدایی به قانون سنجش و پذیرش دانشجو اشاره کرد و گفت: براساس این قانون تکلیفی برای سازمان سنجش، وزارت علوم و آموزش و پرورش قرار داده شده است که براساس آن باید میزان تأثیرگذاری سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو طی سال های آینده روند افزایشی داشته باشد.
همچنین براساس مصوبه مجلس جهت اعمال سوابق تحصیلی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است امتحانات را طبق اصول سنجش به صورت استاندارد برگزار کند البته سوابق تحصیلی در سال 97 تأثیر 25 درصدی را بر نتیجه کنکور داوطلبان داشت این سوابق تحصیلی فقط مربوط به یک سال یعنی سال سوم دبیرستان یا سال دیپلم داوطلبان می شود.
به گفته وی تکلیف سازمان سنجش براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، اطلاع رسانی در زمینه تأثیر درصدی سوابق تحصیلی برای داوطلبان است.
مسجد جامعی : دستور رهبر معظم انقلاب برای پیگیری مسائل شهرداری سابق قابل تقدیر استدر جلسه شورای اسلامی شهر تهران احمد مسجدجامعی سخنان خود را با یک تذکر و یک تشکر آغاز کرد.
وی گفت: «در خبرها آمده بود که رهبر معظم انقلاب به آقای سرلشکر باقری دستور داده اند که درباره مسائل مالی شهرداری و اتفاق هایی که در دوره قبل افتاده رسیدگی کنند.
این امر مبارکی است و جای تشکر فراوان دارد.
یعنی ورود ایشان به این مسأله بیانگر و نشانگر حساسیت ویژه به حق الناس است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تشکری هم از همکارانم دارم.
از اعضای کمیسیون ذیربط آقایان رسولی و میرلوحی درباره طلب های شهرداری پرسیدم که رقم 45 هزارمیلیارد ریال کف طلب شهرداریست که تأیید شد.
مسجدجامعی تصریح کرد: با تأکیدی که بر مسأله حق الناس وجود دارد خواهش من این است که کمیسیون ها و شورا و شهرداری این بحث را به صورت کارشناسانه پیش ببرند.
این حق و حقوق مردم تهران است که ما بیش از بقیه برای پیگیری آن وظیفه داریم.
وی در ادامه ضمن تشکر از رسانه ها بابت پیگیری مربوط به شفافیت ها بیان کرد: تذکری هم به خودمان دارم.
یکی از همکاران و دوستان من که از شخصیت های مؤثر دوره پیشین شورا بودند اعلام کردند که شورای دوره قبل، درخصوص این مسائل اطلاعی نداشت.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه ایران
1397/04/19

اما من یادم هست که آن دوره هم این تذکرها داده می شد و حتی یکی از روزنامه نگاران هم گزارش مفصلی درباره مؤسسه یاس نوشت ولی تلاشی برای حل و پیگیری این مسأله نبود.
تلاش مدیریت شهری بیشتر این بود که این بحث جمع شود و حتی وقتی پای سؤال از برخی مدیران شهری مطرح می شد، چنان فضایی در شورا پیش می آمد که برای دلجویی از آن فرد حتی نامه تقدیر از عملکرد ایشان بنویسیم و همه امضا کنیم و به دفترش برویم و این ها خیلی عجیب بود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: من می خواهم از این بابت از رئیس کنونی شورا هم تشکر کنم و از ایشان بخواهم که شخصاً این مسائل را در چارچوب کارشناسی پیگیری کند.
امیدوارم ساختار مدیریت شهری را به گونه ای تعریف و طراحی کنیم که این اتفاق ها نیفتد و اگر هم افتاد، در همان موقع به آن رسیدگی کنیم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
روزنامه فرهیختگان
1397/04/19
> مشاور و رئیس دفتر هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است انسجام، یکپارچگی، همدلی و عزمی که در همه ارکان دانشگاه احساس می شود، در هیچ دوره ای به این اندازه نبوده است.
> مشاور و رئیس دفتر هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است انسجام، یکپارچگی، همدلی و عزمی که در همه ارکان دانشگاه احساس می شود، در هیچ دوره ای به این اندازه نبوده است.
فاضل سنقری که در مراسم تکریم محمود یزدی، حسابرس سابق هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و معارفه سیدعلی حسینی سخن می گفت با اشاره به تعداد دانشجویان، کارمندان، اعضای هیات علمی و استادان دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: «مدیریت این تعداد از افراد که توانسته اند جای مناسبی در آموزش عالی برای خود ایجاد کنند، قابل قیاس با دیگر بخش های آموزش عالی نیست.
» فاضل سنقری افزود: «با تغییراتی که در جریان اداره دانشگاه به لحاظ سیاستگذاری، مدیریت و اجرای کار در یک سال اخیر انجام شده، شاهد تحولات مثبتی ازجمله بهبود فضای علم و دانش، تکیه بیشتر بر درآمدهای غیرشهریه ای، تولید علم و ثروت و تربیت نیروی انسانی متبحر در دانشگاه آزاد اسلامی هستیم.
» به گفته او، حسابرسی با رویکرد تخصصی و نظارت می تواند مانع اتفاقاتی که امکان استفاده صحیح از منابع دانشگاه را از میان می برد، باشد و باید در این زمینه به ویژه برای بهینه سازی بهره مندی از منابع را با جدیت دنبال کرد.
او با بیان اینکه حسابرسی کار سخت و پیچیده ای است، گفت: «انتخاب حسابرس براساس اساسنامه در حوزه مسئولیت های رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی است؛ چراکه سبب حفظ صیانت از حقوق تک تک دانشجویان، کارمندان، اعضای هیات علمی و استادان می شود.
» مشاور و رئیس دفتر هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «حسابرسی چشمان بیدار حرکت علمی، فرهنگی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی است و دائما فعالیت ها را نظارت و ارزیابی کرده و در جهت پیشرفت و توسعه سیستم گام برمی دارد.»
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان امور دانشجویان
خراسان
1397/04/19
> رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: بیش از 34 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های داخل کشور، مشغول تحصیل اند.
> رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: بیش از 34 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های داخل کشور، مشغول تحصیل اند.
به گزارش ایلنا، مجتبی صدیقی با بیان این که هم اکنون حدود 27 هزار دانشجوی غیرایرانی در کشور مشغول به تحصیل هستند، اظهار کرد: این میزان با محاسبه آمار وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی به بیش از 34 هزار دانشجو می رسد.
وی تأکید کرد: هدف برنامه ششم توسعه در بین المللی سازی دانشگاه ها، رسیدن به 75 هزار دانشجوی بین المللی است؛ اگرچه ممکن است رقم بالایی به نظر برسد اما با تلاش هایی که در این زمینه صورت می گیرد حتماً تحقق خواهد یافت.
1
فهرست