وزارت علوم - فاقد عنوان
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت 13:8
1
فهرست اخبار
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
روساي موسسه يا سازمان وابسته
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1397/04/19
12:25
> دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای به دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش اعتبارات متمرکز این وزارتخانه از جمله ابلاغ 3500 میلیارد ریال برای پرداخت پاداش پایان خدمت اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی را خواستار شد.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این نامه آمده است: اعتبارات متمرکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی از سال 1393 تاکنون رشد نداشته است؛ این در حالی است که تعداد بازنشسته ها، به ویژه اعضای هیئت علمی در سال 1396 افزایش چشمگیری داشته است.
" اعتبار مصوب سال جاری به میزان 720 میلیارد ریال فقط پاسخگوی پاداش پایان خدمت تا آبان ماه 1395 خواهد بود و عملاً سه ماهه آخر سال 1395 و بازنشستگان سال 1396 که پرونده آنان تکمیل و در این وزارت جمع آوری شده است، اعتباری بالغ بر 2,200 میلیارد ریال نیاز خواهد داشت.
لذا انتظار دارد حدود 3500 میلیارد کمبود اعتبار ردیف مربوطه به دلیلِ نداشتن افزایش منطقی طی سال های 1393 تا 1397 جبران گردد تا این وزارت پاسخگوی مراجعان، بویژه اعضای محترم هیئت علمی باشد که سالیان متوالی با همه کمبودها به تربیت نیروی متخصص همت گمارده اند.
" وزیر علوم دربخش پایانی نامه خود خطاب به دکتر نوبخت، "لزوم توجه به شأن ارزنده خانواده آموزش عالی به منظور پاسداشت زحمات بازنشستگان معزز" را یادآور و "اقدام عاجلِ سازمان برنامه و بودجه برای ابلاغ اعتبار معادل 3,500 میلیارد ریال به این وزارت از محل ردیف های مرتبط ذیلِ جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1397" را خواستار شده است. ز
ح 74/ ل.
م 54/ ع.
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
رجانیوز
1397/04/19
11:17
> مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان از افزایش چند برابری تمام وام های دانشجویی در سال جاری خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال علاوه بر افزایش مبلغ وام دانشجویی، به تمام متقاضیان انواع وام پاسخ مثبت خواهیم داد.
> به گزارش رجانیوز به نقل از ایسنا، مهندس ذوالفقار یزدانمهر ضمن اعلام این مطلب به جزئیات افزایش وامهای دانشجویی در سال جاری اشاره کرد و گفت: صندوق رفاه وزارت علوم در مجموع 21 نوع وام دارد که به دانشجویان مستعد و کم بضاعت پرداخت میشود و خوشبختانه مبلغ وامهای شهریه، ازدواج، ودیعه مسکن، ویژه دکتری، ضروری، عتبات دانشجویی و تغذیه در سال جاری افزایش یافته است.
پرداخت بیش از 417 میلیارد انواع وام دانشجویی در سال 96وی در ادامه تصریح کرد: ما در صندوق رفاه دانشجویان سعی کردهایم در سالهای اخیر یک ارتقاء خدمات رسانی توأم با کرامت انسانی با دانشجویان داشته باشیم، در واقع سال گذشته حدود 417 میلیارد تومان وام به دانشجویان پرداخت کردهایم که با همافزایی و حمایت دولت و افزایش درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان این رقم به 673 میلیارد تومان در سال جاری افزایش مییابد که البته با همافزایی بانکها تا 1200 میلیارد تومان قابل افزایش است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یادآور شد: این صندوق از سال 93 یک وام ویژه دانشجویان دکتری تعریف کرده است که ماهانه به دانشجویان تسهیلات ارائه میدهد و این دانشجویان دو سال بعد از فارغالتحصیلی در اقساط 60 ماهه این وام را برمی گردانند.
مبلغ 220 میلیارد تومان وام ویژه دکتریمهندس یزدانمهر تاکید کرد: سال 95 حدود 58 میلیارد تومان و سال 96 حدود 166 میلیارد تومان وام ویژه دکتری پرداخت شد که امسال این وام به 220 میلیارد تومان افزایش یافته است و میتوانیم تعداد بیشتری از دانشجویان دکتری را پوشش دهیم و این امر با برنامهریزیهای صورت گرفته محقق خواهد شد.
وام ضروری دانشجویان دکتری در سال 97مشاور وزیر علوم همچنین با اشاره به افزایش وام ضروری دکتری خاطرنشان کرد: به هر دانشجوی دکتری 3 میلیون تومان وام ضروری پرداخت میشود، البته در گذشته مبلغ این وام یک میلیون تومان بود و اکنون این رقم با افزایش سه برابری مواجه شده است به طوری که سال گذشته 44 میلیارد و 700 میلیون تومان وام ضروری دکتری پرداخت شد و امسال این میزان به 65 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است و این یعنی 47 درصد افزایش فقط در وام ضروری دکتری اتفاق افتاده است.
85 درصد دانشجویان شهریهپرداز هستندبه گفته مهندس یزدانمهر، وام شهریه نیز یکی از وامهای پرطرفدار صندوق رفاه وزارت علوم است چرا که حدود 85 درصد دانشجویان ما شهریهپرداز هستند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: ما امسال با یکی از بانکهای دولتی همافزایی داشتهایم تا وام قرضالحسنه بیشتری به دانشجویان ارائه دهیم.
سال گذشته وام شهریهای که پرداخت شد، 73 میلیارد تومان بود، امسال اعتبار وام شهریه به بیش از 158 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته و میتوانیم دانشجویان بیشتری را پوشش دهیم.
تغییرات وام ازدواج دانشجوییمهندس یزدانمهر به وام ازدواج دانشجویان نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته 11 میلیارد و 700 میلیون تومان عملکرد وام ازدواج پرداخت کردیم که امسال این رقم 19 میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش داشته است.
یزدانمهر در ادامه ضمن تاکید بر در اختیار گذاشتن بودجه مناسب برای وام عتبات دانشجویی نیز گفت: این وام در گذشته 200 هزار تومان پرداخت میشد که سال گذشته تا سقف 1 میلیون و 500 هزار تومان برای دانشجویان متاهل و یک میلیون تومان نیز برای دانشجویان مجرد پرداخت شد، در مجموع مبلغ وام عتبات دانشجویی امسال به 6 میلیارد تومان افزایش یافته و دانشجویان بیشتری تحت پوشش این وام قرار میگیرند.
افزایش سه برابری وام تغذیه دانشجویانبه گفته مشاور وزیر علوم، سال گذشته 3 میلیارد و 800 میلیون تومان وام تغذیه به دانشجویان پرداخت شد که امسال این میزان حدود 10 میلیارد تومان تامین اعتبار شده است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
رجانیوز
1397/04/19
11:17

در واقع یارانه غذا که کمکی است به ارتقاء سلف سرویسها و یارانه غذایی، امسال 48 میلیارد و 500 میلیون افزایش یافته است که این میزان سال گذشته حدود 31 میلیارد و 700 میلیون تومان بود.
جزییات وام دانشجویانی که مستاجر هستندرئیس صندوق رفاه دانشجویان در خصوص وام ودیعه مسکن دانشجویی نیز گفت: در بخش وام ودیعه مسکن متاهلین و کمکرهنی که به دانشگاهها پرداخت میکنیم، سال گذشته 46 میلیارد و 100 میلیون تومان عملکرد داشتهایم، امسال این آمار به 59 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است.
مهندس یزدانمهر در پایان تاکید کرد:پیش از این در شهر تهران به دانشجویان متاهل 7 میلیون و 500 هزار تومان وام ودیعه مسکن پرداخت میشد که سال گذشته این رقم به 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، در کلانشهرها نیز 6 میلیون وام مسکن ارائه میشد که به 12 میلیون تومان افزایش یافته است اما در سایر شهرها 4 میلیون و 500 هزار تومان وام مسکن ارائه میشد که به 9 میلیون تومان افزایش یافته است و صندوق رفاه دانشجویان این آمادگی را دارد پوشش مناسبی را در این زمینه ارائه دهد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
دنیای بانک
1397/04/19
10:28
> مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان از افزایش چند برابری تمام وام های دانشجویی در سال جاری خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال علاوه بر افزایش مبلغ وام دانشجویی، به تمام متقاضیان انواع وام پاسخ مثبت خواهیم داد.
> به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، مهندس ذوالفقار یزدان مهر در گفت وگو با خبرنگار ایسناضمن اعلام این مطلب به جزئیات افزایش وام های دانشجویی در سال جاری اشاره کرد و گفت: صندوق رفاه وزارت علوم در مجموع 21 نوع وام دارد که به دانشجویان مستعد و کم بضاعت پرداخت می شود و خوشبختانه مبلغ وام های شهریه، ازدواج، ودیعه مسکن، ویژه دکتری، ضروری، عتبات دانشجویی و تغذیه در سال جاری افزایش یافته است.
پرداخت بیش از 417 میلیارد انواع وام دانشجویی در سال 96 وی در ادامه تصریح کرد: ما در صندوق رفاه دانشجویان سعی کرده ایم در سال های اخیر یک ارتقاء خدمات رسانی توأم با کرامت انسانی با دانشجویان داشته باشیم، در واقع سال گذشته حدود 417 میلیارد تومان وام به دانشجویان پرداخت کرده ایم که با هم افزایی و حمایت دولت و افزایش درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان این رقم به 673 میلیارد تومان در سال جاری افزایش می یابد که البته با هم افزایی بانک ها تا 1200 میلیارد تومان قابل افزایش است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یادآور شد: این صندوق از سال 93 یک وام ویژه دانشجویان دکتری تعریف کرده است که ماهانه به دانشجویان تسهیلات ارائه می دهد و این دانشجویان دو سال بعد از فارغ التحصیلی در اقساط 60 ماهه این وام را برمی گردانند.
مبلغ 220 میلیارد تومان وام ویژه دکتری مهندس یزدان مهر تاکید کرد: سال 95 حدود 58 میلیارد تومان و سال 96 حدود 166 میلیارد تومان وام ویژه دکتری پرداخت شد که امسال این وام به 220 میلیارد تومان افزایش یافته است و می توانیم تعداد بیشتری از دانشجویان دکتری را پوشش دهیم و این امر با برنامه ریزی های صورت گرفته محقق خواهد شد.
وام ضروری دانشجویان دکتری در سال 97 مشاور وزیر علوم همچنین با اشاره به افزایش وام ضروری دکتری خاطرنشان کرد: به هر دانشجوی دکتری 3 میلیون تومان وام ضروری پرداخت می شود، البته در گذشته مبلغ این وام یک میلیون تومان بود و اکنون این رقم با افزایش سه برابری مواجه شده است به طوری که سال گذشته 44 میلیارد و 700 میلیون تومان وام ضروری دکتری پرداخت شد و امسال این میزان به 65 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است و این یعنی 47 درصد افزایش فقط در وام ضروری دکتری اتفاق افتاده است.
85 درصد دانشجویان شهریه پرداز هستند به گفته مهندس یزدان مهر، وام شهریه نیز یکی از وام های پرطرفدار صندوق رفاه وزارت علوم است چرا که حدود 85 درصد دانشجویان ما شهریه پرداز هستند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: ما امسال با یکی از بانک های دولتی هم افزایی داشته ایم تا وام قرض الحسنه بیشتری به دانشجویان ارائه دهیم.
سال گذشته وام شهریه ای که پرداخت شد، 73 میلیارد تومان بود، امسال اعتبار وام شهریه به بیش از 158 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته و می توانیم دانشجویان بیشتری را پوشش دهیم.
تغییرات وام ازدواج دانشجویی مهندس یزدان مهر به وام ازدواج دانشجویان نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته 11 میلیارد و 700 میلیون تومان عملکرد وام ازدواج پرداخت کردیم که امسال این رقم 19 میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش داشته است.
یزدان مهر در ادامه ضمن تاکید بر در اختیار گذاشتن بودجه مناسب برای وام عتبات دانشجویی نیز گفت: این وام در گذشته 200 هزار تومان پرداخت می شد که سال گذشته تا سقف 1 میلیون و 500 هزار تومان برای دانشجویان متاهل و یک میلیون تومان نیز برای دانشجویان مجرد پرداخت شد، در مجموع مبلغ وام عتبات دانشجویی امسال به 6 میلیارد تومان افزایش یافته و دانشجویان بیشتری تحت پوشش این وام قرار می گیرند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
دنیای بانک
1397/04/19
10:28

افزایش سه برابری وام تغذیه دانشجویان به گفته مشاور وزیر علوم، سال گذشته 3 میلیارد و 800 میلیون تومان وام تغذیه به دانشجویان پرداخت شد که امسال این میزان حدود 10 میلیارد تومان تامین اعتبار شده است.
در واقع یارانه غذا که کمکی است به ارتقاء سلف سرویس ها و یارانه غذایی، امسال 48 میلیارد و 500 میلیون افزایش یافته است که این میزان سال گذشته حدود 31 میلیارد و 700 میلیون تومان بود.
جزییات وام دانشجویانی که مستاجر هستند رئیس صندوق رفاه دانشجویان در خصوص وام ودیعه مسکن دانشجویی نیز گفت: در بخش وام ودیعه مسکن متاهلین و کمک رهنی که به دانشگاه ها پرداخت می کنیم، سال گذشته 46 میلیارد و 100 میلیون تومان عملکرد داشته ایم، امسال این آمار به 59 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است.
مهندس یزدان مهر در پایان تاکید کرد:پیش از این در شهر تهران به دانشجویان متاهل 7 میلیون و 500 هزار تومان وام ودیعه مسکن پرداخت می شد که سال گذشته این رقم به 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، در کلان شهرها نیز 6 میلیون وام مسکن ارائه می شد که به 12 میلیون تومان افزایش یافته است اما در سایر شهرها 4 میلیون و 500 هزار تومان وام مسکن ارائه می شد که به 9 میلیون تومان افزایش یافته است و صندوق رفاه دانشجویان این آمادگی را دارد پوشش مناسبی را در این زمینه ارائه دهد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/04/19
10:22
> مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان از افزایش چند برابری تمام وام های دانشجویی در سال جاری خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال علاوه بر افزایش مبلغ وام دانشجویی، به تمام متقاضیان انواع وام پاسخ مثبت خواهیم داد.
> مهندس ذوالفقار یزدان مهر در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ضمن اعلام این مطلب به جزئیات افزایش وام های دانشجویی در سال جاری اشاره کرد و گفت: صندوق رفاه وزارت علوم در مجموع 21 نوع وام دارد که به دانشجویان مستعد و کم بضاعت پرداخت می شود و خوشبختانه مبلغ وام های شهریه، ازدواج، ودیعه مسکن، ویژه دکتری، ضروری، عتبات دانشجویی و تغذیه در سال جاری افزایش یافته است.
پرداخت بیش از 417 میلیارد انواع وام دانشجویی در سال 96 وی در ادامه تصریح کرد: ما در صندوق رفاه دانشجویان سعی کرده ایم در سال های اخیر یک ارتقاء خدمات رسانی توأم با کرامت انسانی با دانشجویان داشته باشیم، در واقع سال گذشته حدود 417 میلیارد تومان وام به دانشجویان پرداخت کرده ایم که با هم افزایی و حمایت دولت و افزایش درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان این رقم به 673 میلیارد تومان در سال جاری افزایش می یابد که البته با هم افزایی بانک ها تا 1200 میلیارد تومان قابل افزایش است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یادآور شد: این صندوق از سال 93 یک وام ویژه دانشجویان دکتری تعریف کرده است که ماهانه به دانشجویان تسهیلات ارائه می دهد و این دانشجویان دو سال بعد از فارغ التحصیلی در اقساط 60 ماهه این وام را برمی گردانند.
مبلغ 220 میلیارد تومان وام ویژه دکتری مهندس یزدان مهر تاکید کرد: سال 95 حدود 58 میلیارد تومان و سال 96 حدود 166 میلیارد تومان وام ویژه دکتری پرداخت شد که امسال این وام به 220 میلیارد تومان افزایش یافته است و می توانیم تعداد بیشتری از دانشجویان دکتری را پوشش دهیم و این امر با برنامه ریزی های صورت گرفته محقق خواهد شد.
وام ضروری دانشجویان دکتری در سال 97 مشاور وزیر علوم همچنین با اشاره به افزایش وام ضروری دکتری خاطرنشان کرد: به هر دانشجوی دکتری 3 میلیون تومان وام ضروری پرداخت می شود، البته در گذشته مبلغ این وام یک میلیون تومان بود و اکنون این رقم با افزایش سه برابری مواجه شده است به طوری که سال گذشته 44 میلیارد و 700 میلیون تومان وام ضروری دکتری پرداخت شد و امسال این میزان به 65 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است و این یعنی 47 درصد افزایش فقط در وام ضروری دکتری اتفاق افتاده است.
85 درصد دانشجویان شهریه پرداز هستند به گفته مهندس یزدان مهر، وام شهریه نیز یکی از وام های پرطرفدار صندوق رفاه وزارت علوم است چرا که حدود 85 درصد دانشجویان ما شهریه پرداز هستند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: ما امسال با یکی از بانک های دولتی هم افزایی داشته ایم تا وام قرض الحسنه بیشتری به دانشجویان ارائه دهیم.
سال گذشته وام شهریه ای که پرداخت شد، 73 میلیارد تومان بود، امسال اعتبار وام شهریه به بیش از 158 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته و می توانیم دانشجویان بیشتری را پوشش دهیم.
تغییرات وام ازدواج دانشجویی مهندس یزدان مهر به وام ازدواج دانشجویان نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته 11 میلیارد و 700 میلیون تومان عملکرد وام ازدواج پرداخت کردیم که امسال این رقم 19 میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش داشته است.
یزدان مهر در ادامه ضمن تاکید بر در اختیار گذاشتن بودجه مناسب برای وام عتبات دانشجویی نیز گفت: این وام در گذشته 200 هزار تومان پرداخت می شد که سال گذشته تا سقف 1 میلیون و 500 هزار تومان برای دانشجویان متاهل و یک میلیون تومان نیز برای دانشجویان مجرد پرداخت شد، در مجموع مبلغ وام عتبات دانشجویی امسال به 6 میلیارد تومان افزایش یافته و دانشجویان بیشتری تحت پوشش این وام قرار می گیرند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/04/19
10:22

افزایش سه برابری وام تغذیه دانشجویان به گفته مشاور وزیر علوم، سال گذشته 3 میلیارد و 800 میلیون تومان وام تغذیه به دانشجویان پرداخت شد که امسال این میزان حدود 10 میلیارد تومان تامین اعتبار شده است.
در واقع یارانه غذا که کمکی است به ارتقاء سلف سرویس ها و یارانه غذایی، امسال 48 میلیارد و 500 میلیون افزایش یافته است که این میزان سال گذشته حدود 31 میلیارد و 700 میلیون تومان بود.
جزییات وام دانشجویانی که مستاجر هستند رئیس صندوق رفاه دانشجویان در خصوص وام ودیعه مسکن دانشجویی نیز گفت: در بخش وام ودیعه مسکن متاهلین و کمک رهنی که به دانشگاه ها پرداخت می کنیم، سال گذشته 46 میلیارد و 100 میلیون تومان عملکرد داشته ایم، امسال این آمار به 59 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است.
مهندس یزدان مهر در پایان تاکید کرد:پیش از این در شهر تهران به دانشجویان متاهل 7 میلیون و 500 هزار تومان وام ودیعه مسکن پرداخت می شد که سال گذشته این رقم به 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، در کلان شهرها نیز 6 میلیون وام مسکن ارائه می شد که به 12 میلیون تومان افزایش یافته است اما در سایر شهرها 4 میلیون و 500 هزار تومان وام مسکن ارائه می شد که به 9 میلیون تومان افزایش یافته است و صندوق رفاه دانشجویان این آمادگی را دارد پوشش مناسبی را در این زمینه ارائه دهد.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش
الف
1397/04/19
04:47
> مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم از درخواست بیش از 50 موسسه آموزش عالی برای تعطیل شدن خبر داد و گفت: در راستای اجرای سیاست های کیفی سازی آموزش از ابتدای سال جاری با وجود درخواست های ارسالی هیچ مجوزی برای راه اندازی مرکز جدید آموزشی عالی نداشتیم.
> دکتر ابوالقاسم دولتیدر گفتوگو با ایسنا ضمن اعلام این مطلب به برنامههای وزارت علوم برای تجمیع واحدهای دانشگاهی غیرکاربردی اشاره کرد و افزود: شورای گسترش واحدهای علمی کاربردی که زیر نظر وزارت علوم فعالیت میکند، تصمیماتی در خصوص ساماندهی مراکز و واحدهای این دانشگاه انجام میدهد براین اساسحداقل بیش از 300 واحد علمی کاربردی مربوط به دستگاههای اجرایی در حال حاضر تعطیل شدن هستند و پذیرش دانشجو در بیش از 600 واحد نیز بر اساس درخواست و نیاز بازار صورت میگیرد و واحدهایی نیز که متقاضی نداشته باشند، جمع آوری میشوند.
وی در ادامه از تقاضای حدود 50 موسسه آموزش عالی دولتی برای تعطیلی خبر داد وتصریح کرد: در حال حاضر که سیاستکیفیت، مهارت افزایی و آمایش آموزش عالی در تمامی زیر گروههای آموزش عالی اعم از دانشگاههای علمی کاربردی، فنی و حرفهای، پیام نور و همچنین موسسات غیرانتفاعی مطرح است، واحدها و رشتههایی که متقاضی نداشته باشند و ثابت شود طی چند سال نتوانستهاند در حد کفایت دانشجو جذب کنند، تعطیل خواهند شد.
زیرا ما در نظامهای آموزشی مذکور موسساتیرا داریم که در اثر عدم تقاضا از سوی دانشجویان و داوطلبان، متقاضی تعطیل شده و یا خواستار توقف فعالیتهای آموزشی هستند که این موضوع در کمیسیون ماده 2 آموزش عالی بررسی میشود و در نهایت تصمیم کمیسیون در این زمینه ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم با تاکید بر اینکه راهاندازی رشتههای تحصیلی بر اساس درخواستموسسات آموزش عالی صورت میگیرد، گفت: این درخواست در کمیسیون آموزش عالی شورای گسترش و در نهایت شورای گسترش و برنامه ریزی مطرح میشود در صورت تصویب، آن رشته اجرایی میشود.
دکتر دولتی از اجرای جدی برنامه آمایش آموزش عالی در وزارت علوم خبر داد و افزود: در سیاستگذاریها و اعمال برنامههای جدید که مهمترین اصول آن کیفی سازی دانشگاهها است یک موضوع این است که به شدت از توسعه کمی مراکز آموزش عالی بپرهیزیم و آنچه که در حال حاضر مطرح است به سمت توسعه کیفی هدایت کنیم.
متاسفانهآمارهای وزارت علوم بیانگر این موضوع است که وضعیت آموزش عالی از لحاظ کیفیت مناسب نیست.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر بسیار محدود مواردی بود که وزارت علوم با مجوز راه اندازی یک مرکز آموزش عالی موافقت کرده باشد.
اما از ابتدایسال جاری با وجود درخواستهای ارسالی هیچ مجوزی برای راهاندازی مرکز جدید آموزشی عالی صادر نشده است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش
ایسنا
1397/04/19
01:31
> مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم از درخواست بیش از 50 موسسه آموزش عالی برای تعطیل شدن خبر داد و گفت: در راستای اجرای سیاست های کیفی سازی آموزش از ابتدای سال جاری با وجود درخواست های ارسالی هیچ مجوزی برای راه اندازی مرکز جدید آموزشی عالی نداشتیم.
> دکتر ابوالقاسم دولتی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ضمن اعلام این مطلب به برنامه های وزارت علوم برای تجمیع واحدهای دانشگاهی غیرکاربردی اشاره کرد و افزود: شورای گسترش واحدهای علمی کاربردی که زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کند، تصمیماتی در خصوص ساماندهی مراکز و واحدهای این دانشگاه انجام می دهد براین اساس حداقل بیش از 300 واحد علمی کاربردی مربوط به دستگاه های اجرایی در حال حاضر تعطیل شدن هستند و پذیرش دانشجو در بیش از 600 واحد نیز بر اساس درخواست و نیاز بازار صورت می گیرد و واحدهایی نیز که متقاضی نداشته باشند، جمع آوری می شوند.
وی در ادامه از تقاضای حدود 50 موسسه آموزش عالی دولتی برای تعطیلی خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر که سیاست کیفیت، مهارت افزایی و آمایش آموزش عالی در تمامی زیر گروه های آموزش عالی اعم از دانشگاه های علمی کاربردی، فنی و حرفه ای، پیام نور و همچنین موسسات غیرانتفاعی مطرح است، واحدها و رشته هایی که متقاضی نداشته باشند و ثابت شود طی چند سال نتوانسته اند در حد کفایت دانشجو جذب کنند، تعطیل خواهند شد.
زیرا ما در نظام های آموزشی مذکور موسساتی را داریم که در اثر عدم تقاضا از سوی دانشجویان و داوطلبان، متقاضی تعطیل شده و یا خواستار توقف فعالیت های آموزشی هستند که این موضوع در کمیسیون ماده 2 آموزش عالی بررسی می شود و در نهایت تصمیم کمیسیون در این زمینه ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم با تاکید بر اینکه راه اندازی رشته های تحصیلی بر اساس درخواست موسسات آموزش عالی صورت می گیرد، گفت: این درخواست در کمیسیون آموزش عالی شورای گسترش و در نهایت شورای گسترش و برنامه ریزی مطرح می شود در صورت تصویب، آن رشته اجرایی می شود.
دکتر دولتی از اجرای جدی برنامه آمایش آموزش عالی در وزارت علوم خبر داد و افزود: در سیاست گذاری ها و اعمال برنامه های جدید که مهم ترین اصول آن کیفی سازی دانشگاه ها است یک موضوع این است که به شدت از توسعه کمی مراکز آموزش عالی بپرهیزیم و آنچه که در حال حاضر مطرح است به سمت توسعه کیفی هدایت کنیم.
متاسفانه آمارهای وزارت علوم بیانگر این موضوع است که وضعیت آموزش عالی از لحاظ کیفیت مناسب نیست.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر بسیار محدود مواردی بود که وزارت علوم با مجوز راه اندازی یک مرکز آموزش عالی موافقت کرده باشد.
اما از ابتدای سال جاری با وجود درخواست های ارسالی هیچ مجوزی برای راه اندازی مرکز جدید آموزشی عالی صادر نشده است.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
محمد تقی نظرپور
وزارت علوم
1397/04/19
11:25
> نشست «طراحی مدل جامع درآمدزایی دانشگاه ها و تنوع بخشی به منابع آموزش عالی»، با حضور دکتر محمد تقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و دکتر اباصلت خراسانی مدیرکل اموراداری و پشتیبانی و جمعی از مدیران و صاحب نظران حوزه اقتصاد آموزش عالی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست «جهت گیری به سمت افزایش سهم درآمدها از پژوهش و فناوری به جای درآمدهای آموزشی»، «استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی» و «ایجاد منابع پایدار برای دانشگاه ها» مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت کنندگان در این نشست، ضمن بررسی چالش ها و ارائه راهکارها به منظور طراحی مدل جامع درآمدزایی دانشگاه ها و تنوع بخشی به منابع آموزش عالی، در زمینه «گسترش استفاده از ظرفیت خیرین و تاسیس بنیادهای علمی فناوری» و «ایجاد منابع جدید و تنوع بخشی به آن» و «احصاء و رتبه بندی منابع درآمدی دانشگاه ها در سال جاری» پیشنهادات خود را ارائه کردند.
همچنین حاضران در این نشست به منظور هم افزایی، مستندسازی و جمع بندی منسجم فعالیت های انجام شده در این کارگروه، بر لزوم راه اندازی دبیرخانه طراحی مدل جامع درآمدزایی دانشگاه ها و تنوع بخشی به منابع آموزش عالی تأکید کردند.
گفتنی است کارگروه های «تعیین مقیاس اقتصادی مؤسسات آموزش عالی»، «استفاده بهینه و یکپارچه از امکانات و تجهیزات موجود در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی»، «اثربخش کردن تخصیص منابع دولتی آموزش عالی»، «طراحی مدل جامع درآمدزایی دانشگاه ها و تنوع بخشی به منابع آموزش عالی» و «افزایش کارآیی نظام اقتصاد آموزش عالی» در راستای پیگیری مصوبات سمینار «نقش آفرینی دانشگاه در اقتصاد ملی» که اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، ایجاد شده است. ل
م 54/ ع.
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شاهد
ایکنا
1397/04/19
12:48
> گروه اندیشه ــ رئیس دانشگاه شاهد با تاکید بر ناکارآمدی نظریات غربی در مواجهه با آسیب های اجتماعی عنوان کرد: آنچنان که حوزه های نظریه پردازی در حوزه و دانشگاه در تبیین و ارائه عملیاتی جامعه الگو مبتنی بر آموزه های اسلام بسیار کم کار بوده اند، در مواجهه با انحرافات و آسیب های اجتماعی هم ورود قابل مشاهده ای نداشته اند.
> به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست خبری نخستین همایش ملی مواجهه با آسیبهای اجتماعی از دیدگاه اسلام؛ از نظریه تا عمل پیش از ظهر امروز سهشنبه 19 تیرماه، برگزار شد و در این نشست کامیار ثقفی، رئیس دانشگاه شاهد عنوان کرد: در پی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن چنان که حوزههای نظریهپردازی در حوزه و دانشگاه در تبیین و ارائه عملیاتی جامعه الگو مبتنی بر آموزههای اسلام بسیار کم کار بودهاند، در مواجهه با انحرافات و آسیبهای اجتماعی هم ورود قابل مشاهدهای نداشتهاند.
وی با مرور وضعیت اجتماعی در کشورهای مدعی تمدن غرب ادامه داد: در این کشورها علاوه بر گسترش و تعمیق آسیبهای اجتماعی، برخی انحرافات در این جوامع شکل هنجاری به خود گرفته و از جمله دلایل ناکارآمدی و نشانههای سقوط تمدن غربی به شمار میرود.
جهان امروز شاهد تلاش غرب برای هنجارسازی بخشی از انحرافات در سایر کشورهاست؛ از سوی دیگر غرب برای مقابله با آنچه آنها نیز آسیب اجتماعی تلقی میکند، نسخهها و روشهایی دارد که در خود آن جوامع نتوانستهاند توفیقی کسب کنند.
آنها این نسخهها را تحت عنوان نظریه و روشهای علمی به سایر کشورهای ارائه میدهند که با تسامح بسیار و نگاه خوشبینانه، به دلیل تفاوتهای فرهنگی و تاریخی عدم پاسخدهی آنها قابل پیشبینی بود.
رئیس دانشگاه شاهد گفت: متاسفانه باید پذیرفت همه ما در تداوم انقلاب اسلامی که نقطه عطفی در نهضت انتظار و با آرمان تحقق تمدن نوین اسلامی ظهور پیدا کرد، عرصه نظر و عمل را در مواجهه با آسیبهای اجتماعی که یقینا از موانع تمدنسازی هستند، خالی گذاشتیم.
روشن است که عقلانیت، تکیه به نظریات و تکرار روشهای قبلا اثر بخش نبوده و ناکارآمدی آنها در عمل به اثبات رسیده است را مردود میشمارند.
وی با طرح این پرسش که راهحل کجاست ادامه داد: خداوند متعال نقش انبیاء الهی، اولیاء و اوصیا را نشان دادن طریق هدایت و جلوگیری از انحراف بشر قرار داد.
ما باور قلبی داریم که اسلام عزیز راهحل همه مشکلات بشر را برای همه زمانها در خود دارد، کافی است باورمند، عالمانه و محققانه در مسیر کشف راه حلها قرار گیریم.
ثقفی گفت: با چنین رویکردی، دانشگاه شاهد براساس مطالبه رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر استخراج راهحلها برگرفته از اسلام، سلسله اقداماتی را با پیگیری و حمایت وزارت کشور آغاز کرد.
همایش مواجهه با آسیبهای اجتماعی از دیدگاه اسلام با کارکرد پیشگیری و همچنین مقابله با این آسیبها، به عنوان یکی از اقدامات آغازین شکل گرفته است.
این همایش با حمایت و پشتیبانی وزارت کشور و مشارکت برخی مراکز آموزشی و تحقیقاتی حوزوی و دانشگاهی آماده برگزاری است.
این دانشگاه از همین فرصت استفاده کرده و از همه دانشمندان و محققان علوم اسلامی دعوت به همکاری برای انجام پژوهش در این زمینه میکند.
وی افزود: امیدواریم همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، پای انقلابی در این عرصه با حضور جهادی خود ائم از فکری، تبینی، تبلیغی، عملی و مالی مسیر را برای حضور احاد مردم در این جهاد مقدس باز کنند که طبق وعده الهی، حضور مردم عنایت پروردگار را به دنبال خواهد داشت.
رئیس دانشگاه شاهد تصریح کرد: گستره آسیبهای اجتماعی بسیار زیاد است و عناوین متعددی را میتوان برای آن برشمرد اما در این همایش تنها 5 آسیب انتخاب شده و براساس آنها همایش برگزار میشود.
یادآور میشود، نخستین همایش ملی مواجهه با آسیبهای اجتماعی از دیدگاه اسلام روز سهشنبه 26 تیرماه، در سالن همایشهای صداوسیما برگزار خواهد شد.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
برنا
1397/04/19
12:20
> تفاهم نامه ای بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) با هدف توسعه همکاری های مشترک و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های علمی- پژوهشی منعقد شد.
> همکاری دانشگاه شهیدبهشتی و دانشگاه اهل بیت (ع) توسعه می یابد تفاهم نامه ای بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) با هدف توسعه همکاری های مشترک و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های علمی- پژوهشی منعقد شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، تفاهم نامه همکاری به امضاء سید صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی و منصور میراحمدی رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت رسید.
هدف از انعقاد این تفاهم نامه؛ توسعه همکاری های علمی- پژوهشی در راستای گسترش جذب دانشجویان غیر ایرانی و ارتقاء سطح علمی و پژوهشی آنان با استفاده از همه ظرفیت های آموزشی، پژوهشی، نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات کمک آموزشی و ارتباطات و تعاملات بین المللی طرفین است.
در تفاهم نامه مذکور بر برگزاری دوره های آموزشی مشترک در مقاطع تحصیلات تکمیلی، ارتقاء کمی و کیفی آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیرفارسی زبان، برگزاری دوره های آموزشی مشترک در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور و جذب دانشجویان غیرایرانی و افزایش کمی تعداد دانشجویان غیرایرانی طرفین با تأکید بر جذب دانشجویان مسلمان و پیرو اهل بیت توافق شده است.
استفاده دانشجویان از مرکز اسناد، کتابخانه و پایان نامه های طرفین و دسترسی به بانک های اطلاعاتی و منابع علمی مجازی، راه اندازی کارگاه ها، دوره های کوتاه مدت، همایش ها و کنفرانس های علمی در داخل و خارج از کشور، راه اندازی نشریات علمی و چاپ و انتشار مشترک آثار علمی، طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مشترک با تأکید بر موضوعات مرتبط با کشورهای خارجی و بالاخص کشورهای اسلامی و تألیف، ترجمه و نشر آثار علمی و نیز منابع درسی از جمله مهم ترین موارد مورد توافق در بخش همکاری نشریات علمی و چاپ و انتشار مشترک آثار علمی است.
همچنین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مشترک با تأکید بر موضوعات مرتبط با کشورهای خارجی و بالاخص کشورهای اسلامی و تألیف، ترجمه و نشر آثار علمی و نیز منابع درسی از جمله مهم ترین موارد مورد توافق در بخش همکاری های پژوهشی است.
Print Email Short Link کد خبر: 727433 تاریخ خبر: 1397/04/19 12:20:26 اهل بیت رئیس دانشگاه شهید بهشتی مسلمان نیروی انسانی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
آنا
1397/04/19
10:02
> رئیس دانشگاه تهران گفت: بر مبنای آئین نامه جدید دانشگاه تهران، هر عضو هیات علمی که پایان نامه اش جزو 10 چالش اصلی کشور باشد، از طرف دانشگاه دو برابر پشتیبانی مالی می شود.
> محمود نیلی احمدآبادی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، درباره آخرین وضعیت طرح توسعه دانشگاه تهران اظهار کرد: امسال سه طرح بزرگ آماده شده است که سعی می کنیم با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی کلنگ احداث آنها را بزنیم.
وی در خصوص طرح توسعه دانشگاه تهران گفت: این طرح از طرف سازمان برنامه و بودجه پشتیبانی خوبی شده است و شهرداری تهران نیز حامی و پشتیبان طرح هستند و باید وارد فاز دوم که مرحله اجرایی و عملیاتی است، شویم.
فعالیت های عمرانی طرح توسعه به صورت گسترده از امسال آغاز می شود رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: البته درحال حاضر هم خیلی از ساختمان هایی که در تملک دانشگاه تهران درآمده است، در اختیار پارک علم و فناوری قرار داده ایم و عملا پارک علم و فناوری در پردیس مرکز دانشگاه تهران توسعه پیدا کرده است.
امیدواریم فعالیت های عمرانی به صورت گسترده از امسال آغاز شود.
نیلی احمدآبادی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت استادان در حل چالش ها و مسائل کشور گفت: تعداد زیادی موسسه مشترک با وزارت نفت، وزارت نیرو، شرکت مپنا و دیگر نهادها ایجاد کرده ایم که سعی می کنیم با همکاری نزدیک این نهادها، نیازهای کشور و دستگاه ها را برطرف نماییم.
وی ادامه داد: در زلزله کرمانشاه دانشگاه تهران فعالیت های مناسبی انجام داد، در بحث بحران کم آبی که کشور با آن دست به گریبان است پروژه گتوند را دانشگاه تهران انجام داده است.
پشتیبانی مالی از پایان نامه های مساله محور رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اهمیت مسائل و چالش های کشور در پژوهش های استادان و دانشجویان گفت: در دانشگاه تهران امسال آیین نامه ای را تصویب کردیم که برمبنای آن هر عضو هیات علمی که پایان نامه اش جزو 10 چالش اصلی کشور باشد از طرف دانشگاه دو برابر پشتیبانی مالی می شود.
نیلی احمدآبادی با اشاره به اهداف برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران عنوان کرد: یکی از سه محور اصلی برنامه سوم دانشگاه تهران اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی است، بنابراین در تمام این زمینه ها اقدام می کنیم.
البته طبیعی است که انتظار می رود نهادها و دستگاه های دولتی و قانون گذار کمک کنند و نیازها و تقاضاهای خود را به دانشگاه ها منعکس کنند؛ دانشگاه تهران در این موضوع جدی است.
وی اضافه کرد: کشور چاره ای جز استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای توسعه کشور و حل چالش های جامعه ندارد.
بهترین شیوه این است که عناوین پایان نامه ها را در جهت حل مشکلات و چالش های کشور قرار دهیم.
رئیس دانشگاه تهران درباره اجرایی شدن سند دانشگاه اسلامی در این دانشگاه نیز گفت: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند دانشگاه اسلامی دانشگاهی است که در خدمت کشور باشد و به ارزش های اسلامی توجه داشته باشد.
لذا در حوزه فرهنگ، پژوهش، آموزش و جذب هیات علمی سعی می کنیم شاخص های اسلامی را در نظر بگیریم.
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
شما نیوز
1397/04/19
12:37
> به گزارش شمانیوز، دومین دوره لیگ ستارگان بورس تهران با حدود 35 تیم دانشجویی از 16 تیرماه به مدت دوماه آغاز شد.
> به گزارش شمانیوز، دومین دوره لیگ ستارگان بورس تهران با حدود 35 تیم دانشجویی از 16 تیرماه به مدت دوماه آغاز شد.
از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد حمایت از دانشجویان مستعد، ارتباط سازنده دانشگاه و بازار سرمایه، معرفی فرصتهای شغلی نهادهای مالی به دانشجویان و کشف نخبگان مالی در سطح دانشگاهها است.
دانشجویان، توسعه دهنده بازار سرمایهمحمد مهدی بحرالعلوم مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن در خصوص فرهنگ سازی دومین دوره لیگ ستارگان بورس گفت: این رویداد دانشجویی است و افراد دارای دانش و اطلاعات در خصوص بازار سرمایه حضور دارند و انتظار میرود وقتی قشر تحصیلکرده جامعه به این بازار وارد میشود ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین خانواده و آحاد جامعه توسعه پیدا کند.
بحرالعلوم افزود: چرا که معمولاً افراد به خانوادههای تحصیل کرده اعتماد بیشتری دارند وی در ادامه گفت: برگزاری چنین رویدادهایی میتواند به سطح علمی دانشجویان کشور که توسعه دهنده بازار سرمایه هستند کمک کند چرا که رهیافت برون رفت بحرانهای اقتصاد کشور، توسعه بازار سرمایه است.
دانشجویان امروز، مدیران فردای بازار سرمایه علی جبل عاملی مدیر روابط عمومی تامین سرمایه نوین به خبرنگار شما نیوز گفت: لیگ ستارگان بورس کار خوبی که برای بار دوم در بازار سرمایه در حال انجام است.
وی گفت: شعاری که ما در تامین سرمایه برای مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان انتخاب کردیم "دانشجویان امروز مدیران فردا " بازار سرمایه هستند و میتوانند در بخشهای مختلف بازار سرمایه سکان هدایت این بازار را برعهده بگیرند و درست عمل کنند.
جبل عاملی با بیان اینکه این رویداد در واقع تمرینی برای دانشجویان است گفت: دانشجویان در این دوره علاوه بر جلب مشارکت بتوانند راه درست سرمایهگذاری در بازار را بدانند چرا که با توجه به شرایطی که کشور دارد بازار سرمایه تنها معماری نقدینگی است.
وی افزود: دانشجویان میتوانند نقدینگی و سرمایه سرگردانی که وجود دارد را هدایت کنند و آن را از بازار سفتهبازی جدا کنند تا در این صورت بتوان اثر مستقیم در رشد اقتصادی داشته باشد و به عنوان سپر محافظی در مقابل فشارهای بیرونی و تهدیدهایی که راجع به اقتصاد و مملکت وجود دارد باشد.
جبل عاملی در پایان گفت: ما در تامین سرمایه نوین حمایت از این رویداد را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی میدانیم.
زیرا تامین سرمایهها بزرگترین نهاد مالی بازار هستند و حمایت دسته جمعی از این رویداد موجب میشود شرکت کنندگان این رویداد با نهاد مالی آشنا شوند وهمین امر موجب میشود ارتباطمان را با مدیران آینده فراهم کنیم.
لیگ ستارگان بورس توانایی دانشجویان را محک میزند مظاهری استادیار و سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص حضور در لیگ ستارگان بورس برای دانشجویان را اثربخش دانسته و گفت: به خاطر تلاطمهایی که در اقتصاد ما وجود دارد وجود چنین مسابقات و کارگاههای آموزشی عملاً اثر بخش است.
مظاهری در ادامه گفت: در برخی موارد با تکانهای شدید اقتصادی و اخباری که اغلب با بزرگ نمایی و سیاه نمایی در کشور منعکس میشود موجب میشود اثر مثبت تمام این رویداها و برنامهها از بین برود به طوری که خود ما هم که در این بازار حضور داریم توجیه و دلیل خاصی نمیتوانیم برای آن بیاوریم، اما همه این موارد به ثبات در سیاست اقتصادی و سرمایه گذاری کشور ارتباط دارد مظاهری افزود: وجود چنین مسابقاتی بهتر از نبود آن است چرا که در این رویداد حدود 35 تیم از مراکز آموزش عالی کشور حضور دارند که میتوانند با هم تبادل نظر کنند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
شما نیوز
1397/04/19
12:37

این استاد یار دانشگاه گفت: در اغلب موارد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات بیشترین بازدهی را در بورس ایجاد میکند و اکثر دانشجویانی که در تهران حضور ندارند اغلب خودشان را در دسترسی به اطلاعات پایینتر از افرادی که در تهران هستند میدانند، وجود چنین مسابقات و کارگاهی موجب میشود آنان خودشان را در فضای واقعی در قالب یک مسابقه با بهترین افراد که از هر دانشگاه انتخاب شدند محک بزنند.
مظاهری در ادامه هدف از حضور تیم دانشگاه شهید چمران اهواز در این رویداد را نمایش توانایی دانشجویان این دانشگاه دانسته و گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز رشتههای حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد دارد و اغلب این دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی به بازار سرمایه گرایش پیدا میکنند و این نیاز وجود داشت که یک فضای آموزشی و کاربردی واقعی در قالب مسابقه وجود داشته باشد و در این سالها خیلی از ما درخواست میشود، ولی متاسفانه دسترسی به این مسابقات نبود، ولی خوشبختانه امسال این امکان به وجود آمد و ما معتقدیم دروسی که به صورت تئوری و آکادمیک در دانشگاه به دانشجویان گفته میشد اینجا در معرض ظهور قرار دهیم.
تعامل دانشگاههای بزرگ کشور در لیگ ستارگان بورس زمانی استاد و سرپرست دانشگاه گیلان با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد گفت: تیم دانشگاه گیلان با دانشجویانی که در زمینه بازار سرمایه اطلاعاتی داشتند حضور یافته تا بتوانیم با دانشگاههای دیگر نیز در این زمینه تعامل داشته باشیم.
زمانی افزود: این رویداد موجب میشود تا دانشجویان دوستان خودشان را ترغیب کنند در رشتههای مختلف بازار سرمایه وارد شوند و زمینه مناسبی برای گسترش آینده بازار سرمایه در کشور.
وی گفت: این رویداد برای بازار سرمایه خیلی تاثیر گذار است، اما در اطلاع رسانی به دانشگاهها وضعیت بهتری پیدا کنند تا بچهها با انگیزه بیشتری در آن شرکت کنند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1397/04/19
12:09
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ طی حکمی از سوی سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری، محمدحسین بهشتی به سمت رئیس مرکز طرحهای کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری منصوب شد.
در متن ستاری خطاب به بهشتی آمده است؛.
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ طی حکمی از سوی سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری، محمدحسین بهشتی به سمت رئیس مرکز طرحهای کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری منصوب شد.
در متن ستاری خطاب به بهشتی آمده است؛ پیگیری امور محوله ازجمله احصاء اولویتهای کلان فناوری در راستای ایجاد اقتدار و تولید ثروت، پیشنهاد و تصویب طرحهای کلان ملی بر اساس سیاستهای ابلاغی و اسناد بالادستی برای تحقق اقتصاد دانشبنیان و ارتقای سطوح آمادگی فناوری و تجاریسازی ایدههای خلاق در سطح ملی و بینالمللی از مهمترین وظایف جنابعالی در این سمت به شمار میرود.
از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جنابعالی را در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی همراستا باسیاستها و راهبردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت دوازدهم مسألت مینمایم.
سوابق کاری بهشتی مدرک دکتری خود را در رشته مهندسی پلیمر (کامپوزیتهای پلیمری) از دانشگاه بث (Bath) انگلستان در سال 1376 و مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ کرده است.
وی در حال حاضر استاد تمام گروه پژوهشی کامپوزیت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران است و تاکنون بیش از 86 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر علمی (شامل 59 مقاله ISI) به چاپ رسانده و بالغبر 90 مقاله در کنفرانسهای ملی و بینالمللی ارائه کرده است.
وی همچنین مؤلف 2 کتاب بوده و تاکنون مجری 21 طرح پژوهشی بوده است که نتایج آنها در صنعت مورداستفاده قرارگرفته است.
از جمله مسئولیتهای وی می توان به مدیر تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهشی و معاون فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مشاور شرکتهای مختلف فعال در حوزه مواد کامپوزیتی را اشاره کرد.
بهشتی همچنین رئیس گروه شیمی برنامهریزی و گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو شورای راهبردی ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران است.
انتخاب بهعنوان عضو هیات علمی نمونه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مدیر پژوهشی برتر وزارت علوم تحقیقات و فناوری از جمله افتخارات بهشتی بوده است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
ایکنا
1397/04/19
11:09
> گروه هنر ــ اختتامیه آئین رونمایی از ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد الحسنی بعد از ظهر امروز سه شنبه 19 تیرماه در کاخ موزه ملت برگزار خواهد شد.
> به گزارش ایکنا؛ به نقل از روابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران؛ مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، موزه میرعماد و معاونت اجرایی نخستین و بزرگترین آیین رونمایی از ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد الحسنی(گروه بینالملل عصرنوین)، اختتامیه آیین رونمایی از ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعمادالحسنی را بعد از ظهر امروز سهشنبه 19 تیر برگزار خواهند کرد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، کمیسیون ملی یونسکو ایران، کمیته ملی موزههای ایران(ایکوم)، انجمن خوشنویسی ایران، انجمن خوشنویسی قزوین، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، ایرانگردی و جهانگردی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و انجمن علمی پژوهشهای هنری ایران، در برگزاری این آئین اختتامیه مشارکت دارند.
یادآور میشود، این آئین اختتامیه رأس ساعت 15 در کاخ موزه ملت مجموعه فرهنگی سعدآباد برگزار خواهد شد.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
ایسنا
1397/04/19
10:38
> معاون اداری و مالی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با اشاره به قرارداد وزارت علوم و وزارت نیرو برای احداث نیروگاه های تولید برق پراکنده یا DG، گفت: درخواست داده ایم که دانشگاه ما برای احداث این نیروگاه ها در اولویت قرار گیرد.
> علیرضا شافعی نیا در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که بحث مدیریت سبز در این دانشگاه از ابتدای سال 93 آغاز شد، اظهارکرد: به منظور حرکت در راستای دانشگاه سبز، در اولین قدم به منظور صرفه جویی در مصرف برق، تمام بخاری ها و آبگرمکن های برقی در سطح تمام ساختمان ها و خوابگاه ها جمع آوری شد.
وی افزود: همچنین در تمام ساختمان های آموزشی، اداری، خوابگاه ها و .
پنجره های دوجداره جایگزین پنجره های قدیمی شدند و اکنون در دانشگاه هیچ پنجره قدیمی وجود ندارد.
یکی از معضلات در ساختمان ها ورود گردوغبار از پنجره های قدیمی به داخل ساختمان در روزهای خاکی بود که با این کار این معضل نیز رفع شد.
معاون اداری و مالی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان تصریح کرد: طی یک طرح پژوهشی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه در بخش انرژی، مصرف انرژی در دانشگاه ممیزی و بر اساس معیارهای موجود رده مصرف انرژی واحدهای مختلف دانشگاه مشخص شد.
در حال حاضر گزارش این کار تهیه شده و آماده ارسال به وزارت خانه است.
شافعی نیا ادامه داد: کاری که در راستای کمک به شبکه توزیع برق انجام شد، اصلاح شبکه توزیع برق دانشگاه بود که با کمک همکاران، شبکه برق خازن گذاری شد تا بار ری اکتیو را کاهش یابد که اینکار در زمان پیک مصرف برق بسیار موثر و کمک کننده است.
وی با بیان این که بسیاری از ساختمان ها قدیمی هستند و با بلوک احداث شده اند، گفت: بلوک ها گرما و سرمای داخل ساختمان را به خوبی کنترل نمی کنند.
ما با نصب نمای آجری روی این ساختمان ها و ایجاد عایق، زمینه کاهش تبادل حرارتی را ایجاد کردیم.
همچنین سقف های دانشگاه شیروانی قدیمی بودند که با سقف ساندویچ پانل جایگیزین شدند که یک سقف دولایه است که مانع تبادل حرارت می شود و این کار در تمام ساختمان ها در حال انجام است.
معاون اداری و مالی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان عنوان کرد: کار دیگر اصلاح سیستم آبیاری فضای سبز دانشگاه بود که در این سالها با سیستم غرقابی آبیاری انجام می شد.
این سیستم به تحت فشار تغییر یافت که از مزایای آن کاهش مصرف آب کاهش مصرف انرژی پمپاژ ها و مصرف برق است.
شافعی نیا تصریح کرد: همچنین شش ژنراتور دیزلی با توان های مختلف خریداری و وارد مدار شبکه برق دانشگاه شد که در هنگام قطعی برق این سیستم ها به طور اتوماتیک وارد مدار می شوند.
وی با اشاره به قرارداد وزارت علوم و وزارت نیرو برای احداث نیروگاه های تولید برق پراکنده یا DG، گفت: ما درخواست دادیم که دانشگاه ما از اولویت های اول برای احداث این نیروگاه ها قرار گیرد.
این ها نیروگاه های کوچک گازی در حدود دو مگاوات، مانند نیروگاه رامین در مقیاس کوچکتر هستند که می توانند برق دانشگاه را با مصرف گاز تامین و نیاز ما را بر آورده کنند و مقداری از آن نیز می تواند به شبکه سراسری فرستاده شود.
معاون اداری و مالی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ادامه داد: برخی از خوابگاه های دانشگاه پکیج های مرکزی داشتند که سیستم های خنک کننده اتاق ها را به یکدیگر متصل می کرد.
این پکیج ها حذف و اتاق ها به کولرهای اسپلیت مجهز شدند که مزایای بسیاری نسبت به پکیج ها دارد.
شافعی نیا در خصوص کارهای فرهنگی در راستای اصلاح الگوی مصرف نیز عنوان کرد: جلسات مختلفی با روسای دانشکده ها و هیات علمی برگزار و توصیه های لازم به آن ها انجام شد.
همچنین برای دانشجویان جلسه ای برگزار شد تا نسبت به این مساله توجیه شوند.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
آفتاب آنلاین
1397/04/19
10:30
> استاد تمام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله موفق به دریافت معتبرترین درجه علمی اروپا از کشور فرانسه شد.
> به گزارش خبرنگار ایسنا، "هابیلیتاسیون"، قابلیت هدایت پژوهش و آموزش دانشگاهی جامع و پیش نیاز دستیابی به درجه پروفسوری به ویژه در دانشگاه های "فرانسه"، "آلمان"، "اتریش" و "سوئیس" و همچنین بسیاری کشورهای اروپایی است.
علی رغم همه تغییرات اعمال شده در سه دهه اخیر در سامانه آموزش عالی اروپایی در طی فرایند "بولونیا"، "هابیلیتاسیون" همچنان بالاترین درجه کیفیت علمی در طول فرایند آزمون دانشگاهی و امور پژوهشی در کشورهای اروپایی به شمار می رود و هم اکنون در فرانسه این درجه علمی، معتبرترین و بالاترین درجه دیپلم علمی آکادمیک است.
مبنای دریافت درجه هابیلیتاسیون، "هدایت پژوهشی"، "داشتن سابقه پژوهش مستقل پس از دریافت درجه دکتری"، "هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و "نوشتن تزی" که شامل مروری بر مجموعه پژوهش های با کیفیت بالای بین المللی انجام شده بعد از دریافت درجه دکتری است.
این مدرک علمی به دکتر مهدی زارع، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله اعطا شده است.
وی مدرک کارشناسی خود را در رشته زمین شناسی ​از دانشگاه تهران در سال 1369 دریافت کرد و در سال 1373 در مقطع کارشناسی ارشد رشته "زمین شناسی مهندسی" از ​دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شد.
وی در سال 1374 با کسب بورسیه دولت فرانسه، در دوره دکتری مشغول به تحصیل شد.
زارع دکترای تخصصی خود را در رشته "زلزله شناسی مهندسی (ژئومکانیک)" از دانشگاه "گرونبل" فرانسه در سال 1377 دریافت کرد.
اولین پژوهش در سطح رساله دکتری بر روی داده های شتابنگاری زلزله های ایران و ارائه اولین مدل های کاهندگی جنبش زمین در ایران از جمله تحقیقات وی در این حوزه است.
این عضو هیات علمی و استاد تمام پایه ٢٦ درپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله موفق به دریافت درجه هابیلیتاسیون در هدایت پژوهش با تخصص تحلیل خطر زلزله در منطقه خاورمیانه شد.
٨٠ مقاله در مجلات بین المللی معتبر علمی با تعداد کل ارجاعات به مقالات در سطح بین المللی 770 مورد و نویسنده و مترجم 12 کتاب علمی از دیگر فعالیت های علمی وی است.
از جمله عناوین این کتاب ها می توان به 3 کتاب از انتشارات پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با عنوان های "مقدمه ای بر زلزله شناسی کاربردی"، "مبانی تحلیل خطر زمین لرزه" و "تحلیل خطر و ریسک زلزله" اشاره کرد.
عنوان های پژوهش های تخصصی که در تز هابیلیتاسیون دکتر زارع مورد تاکید قرار گرفت، به این شرح است: تصحیح و توسعه کاتالوگ لرزه خیزی ایران و خاورمیانه، پژوهش بر روی بزرگای بیشینه در پهنه های مختلف لرزه زمین ساختی ایران ارائه نقشه جدید پهنه بندی خطر زلزله در ایران و ارائه چالش های آنالیز خطر بازنگری نقشه های پهنه بندی خطر زلزله در ایران ارزیابی خطر و ریسک زلزله در پهنه های شهری و پر جمعیت ایران علاوه بر آن در سال 1396 وی توانست از تز هابیلیتاسیون در دانشکده و رصدخانه علوم زمین دانشگاه استراسبورگ فرانسه دفاع کند.
هیات ژوری دریافت این درجه علمی متشکل از پروفسور "بروستل" از آلمان، پروفسور "زولو" از ایتالیا، پروفسور "مگی" و پروفسور "بارد" از فرانسه بودند.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
ایسنا
1397/04/19
10:19
> استاد تمام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله موفق به دریافت معتبرترین درجه علمی اروپا از کشور فرانسه شد.
> به گزارش خبرنگار ایسنا، "هابیلیتاسیون"، قابلیت هدایت پژوهش و آموزش دانشگاهی جامع و پیش نیاز دستیابی به درجه پروفسوری به ویژه در دانشگاه های "فرانسه"، "آلمان"، "اتریش" و "سوئیس" و همچنین بسیاری کشورهای اروپایی است.
علی رغم همه تغییرات اعمال شده در سه دهه اخیر در سامانه آموزش عالی اروپایی در طی فرایند "بولونیا"، "هابیلیتاسیون" همچنان بالاترین درجه کیفیت علمی در طول فرایند آزمون دانشگاهی و امور پژوهشی در کشورهای اروپایی به شمار می رود و هم اکنون در فرانسه این درجه علمی، معتبرترین و بالاترین درجه دیپلم علمی آکادمیک است.
مبنای دریافت درجه هابیلیتاسیون، "هدایت پژوهشی"، "داشتن سابقه پژوهش مستقل پس از دریافت درجه دکتری"، "هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و "نوشتن تزی" که شامل مروری بر مجموعه پژوهش های با کیفیت بالای بین المللی انجام شده بعد از دریافت درجه دکتری است.
این مدرک علمی به دکتر مهدی زارع، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله اعطا شده است.
وی مدرک کارشناسی خود را در رشته زمین شناسی ​از دانشگاه تهران در سال 1369 دریافت کرد و در سال 1373 در مقطع کارشناسی ارشد رشته "زمین شناسی مهندسی" از ​دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شد.
وی در سال 1374 با کسب بورسیه دولت فرانسه، در دوره دکتری مشغول به تحصیل شد.
زارع دکترای تخصصی خود را در رشته "زلزله شناسی مهندسی (ژئومکانیک)" از دانشگاه "گرونبل" فرانسه در سال 1377 دریافت کرد.
اولین پژوهش در سطح رساله دکتری بر روی داده های شتابنگاری زلزله های ایران و ارائه اولین مدل های کاهندگی جنبش زمین در ایران از جمله تحقیقات وی در این حوزه است.
این عضو هیات علمی و استاد تمام پایه ٢٦ درپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله موفق به دریافت درجه هابیلیتاسیون در هدایت پژوهش با تخصص تحلیل خطر زلزله در منطقه خاورمیانه شد.
٨٠ مقاله در مجلات بین المللی معتبر علمی با تعداد کل ارجاعات به مقالات در سطح بین المللی 770 مورد و نویسنده و مترجم 12 کتاب علمی از دیگر فعالیت های علمی وی است.
از جمله عناوین این کتاب ها می توان به 3 کتاب از انتشارات پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با عنوان های "مقدمه ای بر زلزله شناسی کاربردی"، "مبانی تحلیل خطر زمین لرزه" و "تحلیل خطر و ریسک زلزله" اشاره کرد.
عنوان های پژوهش های تخصصی که در تز هابیلیتاسیون دکتر زارع مورد تاکید قرار گرفت، به این شرح است: تصحیح و توسعه کاتالوگ لرزه خیزی ایران و خاورمیانه، پژوهش بر روی بزرگای بیشینه در پهنه های مختلف لرزه زمین ساختی ایران ارائه نقشه جدید پهنه بندی خطر زلزله در ایران و ارائه چالش های آنالیز خطر بازنگری نقشه های پهنه بندی خطر زلزله در ایران ارزیابی خطر و ریسک زلزله در پهنه های شهری و پر جمعیت ایران علاوه بر آن در سال 1396 وی توانست از تز هابیلیتاسیون در دانشکده و رصدخانه علوم زمین دانشگاه استراسبورگ فرانسه دفاع کند.
هیات ژوری دریافت این درجه علمی متشکل از پروفسور "بروستل" از آلمان، پروفسور "زولو" از ایتالیا، پروفسور "مگی" و پروفسور "بارد" از فرانسه بودند.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
فارغ التحصیلان دانشگاهی
ایرنا
1397/04/19
10:02
> تهران- ایرنا- کمبود آب به عنوان یک نگرانی جدی برای کشور مشکل های عدیده ای را در بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به وجود می آورد.
از این رو نهادهای مسوول باید با به کارگیری فناوری در بخش های مختلف توزیع و مصرف از هدررفت این ماده ارزشمند جلوگیری کنند.
> به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ «مدیریت مصرف؛ راهکاری برای حل معضل بی آبی؛ تقویت صنعت گردشگری نیازمند اراده و عزم همگانی و استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی با افزایش سواد رسانه ای» از جمله مهمترین موضوعات اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود که در مطبوعات امروز (سه شنبه) برجسته شده است.
**مدیریت مصرف؛ راهکاری برای حل معضل بی آبیمیزان و نوع استفاده آب در کنار تصرفات انسانی در محیط زیست همگی دست به دست هم داده اند تا کشور ما قدم به قدم به بحران خشکسالی نزدیکتر شود.
این معضل می تواند تاثیر گسترده ای را بر روند افزایش مهاجرت و تغییر مشاغل، افزایش تنش های اجتماعی به وجود آورد.
از این رو همه افرادی که دغدغه زندگی سالم و در آرامش دارند باید به نوعی تلاش کنند تا بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب تاکید داشته باشند.
روزنامه «اعتماد» در یادداشتی با عنوان «غفلت از فناوری بازچرخانی آب» به قلم رضا حاجی کریم عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران نوشت: حوزه آب یک ساختار پیچیده دارد و نمی توان با ساده سازی آن برایش به راحتی تصمیم گرفت.
ساختاری با زیر سیستم های زیاد و عدم قطعیت.
مثلا یک برداشت از چهارمحال و بختیاری ممکن است ده- پانزده سال بعد تبعاتش را نشان بدهد.
ما باید از ادبیات دستوری عبور کنیم و سراغ فناوری برویم.
اصلاح الگوی مصرف باید در کنار بهره مندی از فناوری دنبال شود.
برای استفاده از فناوری های جدید در حوزه آب ما به بسیج همه جانبه در قالب یک طرح فوری نیاز داریم.
تکرر تعارضات اجتماعی پیرامون کم آبی نشان دهنده فوریت این موضوع است.
کشوری که با مشقت سالی ٦ میلیارد مترمکعب آب تامین می کند و تا سال ٢٠٥٠ نیاز آبی اش ٦٠ درصد افزایش می یابد راهی ندارد جز استفاده از شیوه های جدید.
پس این میزان آب کافی نخواهد بود و روز به روز هم تقاضا برایش بیشتر خواهد شد.
در ادامه آمده است: در ایران در ماده ٥ قانون مبارزه با آلودگی آب فقط سه شاخص عددی برای آب های مورد استفاده در کشاورزی، صنعت و منابع جاذب مشخص شده است اما به طور دقیق تر در این باره شاخص هایی تعیین نشده که مثلا در هر یک از نیازهای بخش کشاورزی آب باید چه مشخصات و استانداردی داشته باشد.
در این شرایط شرکت های مهندسین مشاور نمی دانند که چگونه باید پروژه های شان را طراحی کنند.
در صورتی که بتوانیم موانع پیش روی طرح های استفاده از پساب و بازچرخانی آب در ایران را از پیش رو برداریم؛ می توانیم امیدوار باشیم طی یک فرآیند زمانی مشخص بخش زیادی از آب هایی که اکنون به عنوان فاضلاب هدر می رود را دوباره به چرخه مصارف مختلف بازگردانیم.
روزنامه «ابتکار» گزارشی با عنوان «تشنگی، ابهام، ادعا، تکذیب» نوشت: التهاب بحران آب در خوزستان با توزیع آب شیرین، ساخت سد خاکی مارد و افتتاح آزمایشی خط دوم طرح آبرسانی غدیر که به انتقال آب کارون به شهرهای خوزستان منتهی شده، در حال فروکش کردن است اما ماجرا انتقال آب کارون به کویت و بصره که به دنبال نبود آب شیرین در خوزستان راه به رسانه ها و افکار عمومی باز کرد، گویا قصد ندارد که به انتها برسد.
گرچه مسئولان و تصمیم گیران سیاست های آبی در ایران انتقال آب را تکذیب کرده اند اما هنوز هم ردی از پروژه انتقال آب کارون به کویت و بصره در رسانه های عرب به چشم می خورد.
در این فضای پر ابهام تنها راهی که می تواند افکار عمومی ایران را نسبت به این موضوع آرام کند، شفاف‏سازی است.
در ادامه می خوانیم: هنوز پرونده یکی از پر مناقشه ترین مسائل آبی در افکار عمومی ایران باز است.
مسئله ای که در اوج بحران آب شهرهای خوزستان؛ به افکار عمومی راه یافت و فضا را بحرانی تر کرد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
فارغ التحصیلان دانشگاهی
ایرنا
1397/04/19
10:02

گرچه این مسئله به سرعت از سوی مسئولان تکذیب شد و اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت درباره شایعه انتقال آب کارون به بصره گفت که رسما اعلام می کند که هیچ برنامه ای برای انتقال آب به بیرون مرزها تحت هیچ شرایطی نداریم و پروژه ای که در دهه 80 مطرح شده بوده اکنون منتفی شده است اما هنوز بعد از گذشت روزها از این ماجرا رسانه های کشورهای عربی دست به انتشار اخباری می زنند که ردی از طرح انتقال آب کارون از ایران به بصره و کویت دارد.
اخباری که افکار عمومی ایران را دچار ابهام کرده است.
روزنامه «مردم سالاری» در یادداشتی با عنوان «بحران آب و دستورالعمل های پخت مصیبت برای ضیافت فراموشی موفقیت» به قلم حسن اطاعتی معاون بهره برد اری شرکت آب و نیرو نوشت: تب مباحث کم آبی این روزها بسیار داغ است و نقدهای تند و در عین حال کم محتوا و بی محتوا همانند «دستورالعمل های پخت مصیبت برای ضیافت فراموشی موفقیت» در تمام جبهه ها از شبکه های اجتماعی گرفته تا مجلات، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون در حال افزایش است و آنچنان احساس ناخوشایند و دلسرد کننده ای حاکم گردیده که تزریق یاس و ناامیدی را دامن زده است.
متهم بلامنازع کم آبی نه تنها شیوه ناکارآمد مصرف می باشد بلکه مسائلی همچون تغییر اقلیم، رشد جمعیت، و توزیع نامناسب در استقرار جمعیت، الگوی کشت ناکارامد،بی توجهی به آمایش سرزمین، برداشت های غیر اصولی از آب های زیرزمینی، بی توجهی به مدیریت عرضه و تقاضا،عدم توجه به آلودگی آب های شیرین،شبکه های فرسوده انتقال آب،عدم توجه به قیمت اقتصادی آب و.
هرکدام نقش موثری در ایجاد شرایط فعلی دارند.
در ادامه می خوانیم: پیشنهاد بنده حرکت و همسویی در راستای سیاست های جاری وزیر نیرو در سازگاری با کم آبی و کار کارشناسانه در زمینه مدیریت تقاضا و مصرف است.
همچنین موضوع کم آبی را می بایست از ابعاد مختلف بدقت مورد واکاوی قرار داد و از تخریب و انتقاد تند و غیر کارشناسی اجتناب نمود.
**تقویت صنعت گردشگری نیازمند اراده و عزم همگانیگردشگری به عنوان یک صنعت می تواند به یکی از عناصر تعیین کننده سیاست های کلی کشور برای توسعه تبدیل شود.
از این رو باید با همدلی و انسجام شرایط به گونه‏ ای فراهم شود تا زیرساخت‏ های خدمات رسانی به توریست آن چنان مهیا شود تا در آینده جوابگوی نیاز آنها باشد و از این رهگذر کشور به توسعه پایدار دست پیدا کند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سه الگو در تدوین و اجرای برنامه گردشگری» می نویسد: داشتن یک برنامه استراتژیک و نقشه راه برای توسعه پایدار صنعت گردشگری از جمله اهدافی است که متاسفانه با وجود گذشت چند دهه تلاش و ممارست همچنان این اتفاق نیفتاده است.
از سال 93 تا کنون که به شکل جدی تری به این مساله پرداخت شده، هر سال اعلام می شود که برنامه جامع گردشگری تا پایان سال به مرحله تحقق خواهدرسید.
در نهایت نیز گفته شده بود از ابتدای برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، برنامه جامع گردشگری به اجرا درخواهدآمد؛ اما همچنان شاهد آن هستیم که برنامه مدونی در این زمینه وجود ندارد.
اما عدم موفقیت در تدوین و اجرای برنامه جامع گردشگری کشور موجب شد تا تحقیقات و مطالعات گسترده تری در این زمینه صورت گیرد؛ با این همه به نظر می رسد یکی از بزرگ ترین معضلات حال حاضر در ایجاد یک برنامه توسعه گردشگری، نداشتن درک درست از اثرات گسترده این صنعت در سرمایه گذاری، تجارت و توزیع مجدد رفاه و ثروت باشد.
در ادامه آمده است: در مطالعه صورت گرفته از سوی «کارگروه گردشگری پژوهشکده حکمت» تجربه موفق برخی کشورها در تدوین برنامه جامع گردشگری از جوانب گوناگون نظیر دوره زمانی، هدف کلی، استراتژی ها، اولویت های کلیدی، حوزه های استراتژیک، برنامه اجرایی و موانع پیش روی اجرای این برنامه ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ بررسی هایی که نشان می دهد خدمات گردشگری، بازاریابی و برندسازی، تجربه بازدیدکننده، جامعه محلی، سرمایه انسانی، زیرساخت، تحقیق و توسعه و نظارت و کنترل از جمله مواردی است که می تواند در بهبود توسعه صنعت گردشگری کمک رسان باشد.
روزنامه «شرق» در گزارشی با عنوان «حجاب اختیاری برای گردشگران خارجی» نوشت: دوباره بحث حجاب گردشگران خارجی در ایران در رسانه ها و از زبان چهره های سیاسی و مذهبی داغ شده است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
فارغ التحصیلان دانشگاهی
ایرنا
1397/04/19
10:02

در جدیدترین اظهارنظر دراین باره، حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان، روحانی شناخته شده عضو هیئت علمی جامعه المصطفی که سال ها شاگرد آیت الله مصباح یزدی بود، گفته است:«توریست ها از نظر شرعی و فقهی جبری در اجرای موازین دینی ما ندارند، آنها می توانند خودشان حجاب را اختیار کنند و از نظر مذهبی اجباری برای آنها وجود ندارد».
حجت الاسلام احمد مازنی درباره بحث آزادی پوشش گردشگران در مناطق آزاد و شهرهای فرودگاهی گفت: «معتقد هستم ما در صنعت گردشگری دچار اشتباهات راهبردی هستیم، یکی از این اشتباهات طرز نگاهی است که تصور می کند گردشگری زمانی موفق است که ما فضا را برای رفتارهای غیرشرعی باز کنیم و با دورشدن از هنجارهای فرهنگی بومی و دینی خودمان می توانیم گردشگری را محقق کنیم».
در ادامه آمده است: این گمانه به صورتی جدی مطرح است که نقش مسائلی مانند حجاب در رونق صنعت گردشگری کشور که این روزها و در شرایط اقتصادی خطیر کنونی بیشتر از همیشه می توان پی به اهمیتش برد، بسیار تعیین کننده و مهم است.
بسیاری معتقدند کمی تساهل و تسامح در این زمینه می تواند گره های زیادی از صنعت گردشگری کشور و ورود گردشگران خارجی به کشور را باز کند.
تجربه ای که مشابه آن را کشورهای مسلمانی مانند ترکیه و مالزی آزمودند و تا حد بسیاری هم موفق شدند و به رتبه های بالایی در این صنعت پول ساز در جهان دست یافتند.
روزنامه «ایران» در گزارشی با عنوان « تقویت صنعت گردشگری با جذب 50هزار بازاریاب» آورده است: علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در حاشیه توافق خود با علی ربیعی از آموزش 50 هزار بازاریاب گردشگری از میان فارغ التحصیلان دانشگاهی خبر داد.
همین نکته ذهن فعالان حوزه گردشگری را به خود مشغول داشته است.
آنها می خواهند راهنمایان گردشگری که پیشانی گردشگری یک کشور هستند جزو نخستین کسانی باشند که زیر چتر بیمه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرند.
مونسان گفت:«با تفاهمنامه ای که با وزارت کار منعقد کردیم، زمینه کار برای ورود 50 هزار بازاریاب گردگشری به این صنعت فراهم می شود.
» دانشگاه تنها مرکز آموزش فعالان حوزه گردشگری نیست و مؤسساتی هم با نظارت سازمان میراث فرهنگی اقدام به آموزش به راهنمایان گردشگری می کنند.
در ادامه می خوانیم: علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز توافق بین خود و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را آغاز طرح کارورزی و مشوق های بیمه ای در حوزه گردشگری دانست و گفت:«در دوران تحریم، بسته های گردشگری می تواند همچنان برای ما اشتغالزا باشد.
»ربیعی معتقد است:«ما در دوران تحریم اگر در برخی بخش ها دچار کاستی شدیم، در بخش گردشگری می توانیم جذابیت های موجود را به کار ببریم که بخشی از این بسته بزرگ، اشتغال در گردشگری است که با استفاده از ظرفیت های گردشگری محقق می شود.
»**استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی با افزایش سواد رسانه ایفضای مجازی و شبکه های اجتماعی در کنار محاسنی که در تسهیل برقراری ارتباط دارند به واسطه برخی تأخیر های فرهنگی و آموزشی با استفاده افراطی افراد و خانواده ها روبرو شده اند و این مساله خیلی وقت ها توانسته است روی روابط خانوادگی افراد تأثیر ناخوشایندی بگذارد.
از این رو می توان با افزایش سواد رسانه ای در میان افراد نحوه استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را به شهروندان آموزش داد.
روزنامه «اطلاعات» در گزارشی با عنوان «شبکه های اجتماعی؛ نردبان های بی‎بام!» آورده است: قدیم این گونه بود که اگر گوشی تلفن خانه را بر می داشتی و از آن سوی سیم می شنیدی:«آن جا کجاست؟» به جای اطلاعات دادن به پرسنده می گفتی:«لطفا شما بفرمایید کجا را گرفتید و با کی کار دارید؟»ولی امروز کاربران اینترنت در گشت‎-و-گذار در شبکه های اجتماعی چنین رفتار سرسختانه‎ای ندارند و بسیار دست -و-دل بازانه، اطلاعات فردی خود را همرسانی! می کنند و به درخواست هر سایتی، پاسخ آری می‎دهند و فرم پر می کنند و شماره تلفن همراه، نشانی ایمیل، حتی نام کاربری و پسورد، نام کشور، نام شهر، نشانی تارنما و وب گاه و دیگر رازهای مگو خود را به رایگان در اقیانوس اینترنت می‎ریزند؛ اینک می توان دریافت که چرا می گویند اینترنت، امور خلوت را همگانی، و امور همگانی را خصوصی کرده است.
در ادامه می خوانیم: همه می دانیم این‎سوی سیلاب اینترنت، ما کاربران آسان انگار ایستاده‎ایم و در آن‎سو پدیده‎های پیچیده‎ای که با ترفندهایی، رازهای ما را با تارهای نامریی به سوی خود می‎کشند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
فارغ التحصیلان دانشگاهی
ایرنا
1397/04/19
10:02

همه می پندارند این داده ها، پس از چندی پاک و نابود می‎شود ولی کمتر کسی آگاه است که شبکه های اجتماعی(سوشیال نت‎ورک) داده ها را در بانکی ایمن یا ناایمن اندوخته می‎کند که در جایش به کار گیرد.
همیشه این پرسش مطرح است که شبکه های اجتماعی، یوتیوب، تلگرام، فیس بوک، توییتر، واتس آپ و.
چگونه از پس هزینه های نجومی خود بر می‎آیند؟ یک روش آن است که آن ‎ها با دستاویزیِ بَرند خود در پروژه های جهانی همکاری می کنند اما برای از پس دیگر هزینه ها برآمدن، دست در جیبی می برند که برای اطلاعات کاربران دوخته‎اند؛ از آن ها در تبلیغ های هدف مند خود استفاده می کنند!روزنامه «جوان» در گزارشی با عنوان «زندگی حقیقی با هووی مجازی!» نوشت: بنیاد Kaiser Family در تازه ترین مطالعه خود به این نتیجه رسیده که نوجوانان 8 تا 18 سال هر روز به طور میانگین هفت ساعت از رسانه های اجتماعی و ابزار های سرگرمی استفاده می کنند که این رقم برای یک هفته 50 ساعت محاسبه می شود.
زمانی که این افراد مقابل نمایشگر دیجیتالی قرار می گیرند، میزان فعالیت بدنی آن ها تقریباً به صفر می رسد، از ملاقات حضوری با همسن و سالان خود غافل می شوند، گفت وگو با اعضای خانواده را کنار می گذارند و بحث و تبادل نظر با افراد خانواده در آن ها مشاهده نمی شود.
این چالش ها، اما تنها درباره بچه ها نیست و فضای مجازی در عصر ارتباطات باعث کاهش ارتباط کلامی و عاطفی میان همسران شده است.
بر اساس آخرین گزارش ها استفاده بیش از حد از این شبکه ها میزان گفت وگو در خانواده را به کمتر از 15 دقیقه در روز کاهش داده است.
در ادامه آمده است: نتایج آخرین پژوهش بنیاد صیانت از نهاد خانواده قوه قضائیه که در بازه زمانی اردیبهشت سال 94 تا اردیبهشت 95، بر اساس داده های پرونده های منجر به طلاق در دادگاه های خانواده پنج استان (شامل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و گیلان) صورت گرفته نشان می دهد که 17 درصد از طلاق ها به ویژه در سه سال اول زندگی مشترک ناشی از نفوذ و گسترش شبکه های اجتماعی بوده است.
انتخاب نامناسب و همسرگزینی ناموزون، علت اصلی اختلافات زناشویی است و ضعف مهارت های زندگی در برقراری تفاهم و همدلی دومین عامل بروز اختلافات است.
روزنامه «فرهیختگان» در یادداشتی با عنوان «چالش های حقوقی فضای مجازی» به قلم محمدمهدی دریتیم کارشناس حقوقی فضای مجازی می نویسد: در مورد اپلیکیشن هایی که استفاده از آنها رایگان است ماهیت حقوقی این استفاده اذن است و بر نظر محقق ماهیت حقوقی این نوع اذن، اذن صرف نیست و نوعی ایقاع است.
با توجه به شروط استفاده از این اپلیکیشن ها، این ایقاعات مشروط هستند.
در حقوق ما که بخش عمده آن از فقه گرفته شده است، ایقاعـات اعمـال حقـوقی خـلاف قاعـده و اسـتثنایی بـر اصـل عـدم ولایت اند که قانون گذار برحسب ضرورت قائل به وجود آنها شده اسـت.
با وجود این، نمی توان منکر اهمیت ایقاعات و نیاز جامعه به این دسته از اعمال حقوقی شد؛ چه به وسیله ایقاع می توان حقـی را ایجـاد یا اسقاط کرد یا موجب اباحه انتفاع یا اباحه تملک شد.
همچنین ایقاع می تواند موجب بر هم زدن و انحـلال اعمـال حقوقی دیگر گردد.
موضوع بحث از دسته اباحه در انتفاع است.
در ادامه می خوانیم: با مشخص شدن ماهیت حقوقی استفاده از اپلیکیشن های پیام رسان، این سوال به ذهن خطور می کند که آیا اندراج شروط دسترسی ضمن ایقاع طبق حقوق ایران صحیح و نافذ است؟ این موضوع پیچیده نه تنها در قانون مدنی ایران مسکوت مانده، بلکه از نظر فقهی نیز محل مناقشه است.
ایقاعی که شرطی ضمن آن شده است ایقاع مشروط یا ایقاع مقرون به شرط نامیده می شود.
پژوهش**9370**9131 انتهای پیام /* برچسب ها اجتماعی تحلیل روزنامه ها اجتماعی و فرهنگی 19تیر.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
ایکنا
1397/04/19
09:23
> گروه حوزه های علمیه ــ همایش بین المللی جایگاه زن و خانواده در تحقق حیات طیبه 24 تیرماه برگزار و نشست خبری آن فردا 20 تیرماه برگزار می شود.
> به گزارش ایکنا؛ با توجه به برگزاری دهمین همایش علمی پژوهشی حیات طیبه و نخستین همایش بینالمللی جایگاه زن و خانواده در تحقق حیات طیبه نشست خبری تشریح برنامههای این همایش برگزار میشود.
این همایش روز 24 تیر ماه امسال همزمان با سالروز ولادت حضرت معصومه (س) در قم و در نوبت صبح برگزار میشود و نشسست خبری آن هم ساعت 11 فردا 20 تیرماه در مجتمع آموزش عالی بنتالهدی واقع در خیابان انقلاب، برپا میشود.
حجتالاسلام والمسلمین کاویانی، رئیس مجتمع آموزش عالی بنتالهدی در این نشست به تشریح برنامههای همایش یادشده میپردازد.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
بسیج نیوز
1397/04/19
09:07
> رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با هشدار نسبت به کاهش ذخایر مواد دارویی در کارخانه های دارویی کشور، گفت: نباید به هیچ عنوان شیطنت دشمن را نادیده گرفت.
> به گزارش خبرگزاری بسیج، دکتر محمدرضا شانه ساز، با پرداختن به یکی از مهمترین مشکلات دارویی کشور که احتمالاً در ماه های آینده فعالان عرصه تولید دارو را با بحران مواجه می کند، اظهار داشت: از مهمترین مشکلات تولید کنندگان صنعت دارو این است که نقدینگی وجود ندارد و اصلا تولید کنندگان دارو پول ندارند که ماده اولیه دارو بخرند و باید دولت فکر عاجلی برای این مسئله کند.
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران ادامه داد: هم اکنون 40 تا 50 میلیون دلار مواد دارویی در گمرک مانده است و ترخیص نمی شود چون صنعت دارو پول ندارد و حتی ابلاغیه جدید برای ترخیص مواد دارویی و دارو بدون تسویه با بانک ها نیز نتوانسته است مشکلات را کاملا رفع کند، زیرا یک تولید کننده دارو در وهله نخست باید 20 تا 30 درصد پول ماده دارویی را به شرکت خارجی در همان بدو قرارداد پرداخت کند و بعد از آن ماده دارویی به گمرک ایران می آید، در حالیکه همین پول 20 الی 30 درصد را صنعت دارویی ندارد.
وی در تشریح چرایی مشکل نقدینگی صنعت دارو در کشور، گفت: اول اینکه صنعت دارو از مدت ها قبل دچار بی پولی و نقدینگی شده است و هر بار نیز مجبور بوده است از بانک ها وام بگیرد و بانک ها نیز سود بالا می گیرند و همین موضوع مشکل نقدینگی در صنعت دارو را تشدید کرده است.
شانه ساز تصریح کرد: بنده به عنوان تولید کننده دارو - مشکل نقدینگی را بحث جدی در حوزه دارو عنوان می کنم و این در شرایطی است که اگر با چنین وضعی پیش رویم و فکری برای آن نشود تولید دارو در ایران مختل و متوقف می شود و ما باید داروی تولیدی خودمان را که با قیمت ارزان تری تولید می کردیم با قیمت چندبرابر از خارج خریداری کنیم.
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران در ادامه با ارائه چند پیشنهاد برای رفع مشکلات کنونی صنعت دارویی کشور گفت: متاسفانه پولی که بیمه ها باید به بیمارستان ها می دادند و به تاخیر نیز افتاده است، در صورت پرداخت در ردیف های دیگر هزینه می شود، مثلا برای هزینه غذای بیمار یا ردیف های دیگر بیمارستانی هزینه می شود و پول بدهی بیمارستان ها به صنعت دارو پرداخت نمی شود و نخستین کاری که دولت باید در این زمینه انجام دهد رفع مشکلات این نقدینگی ها است.
وی ادامه داد: این در حالی است که تولید کننده دارو وقتی داروی تولیدی خود را می فروشد 400 روز بعد پول خود را دریافت می کند، آن هم پول نمی گیرد بلکه اوراق دریافت می کند و وقتی آن اوراق را به بانک می بریم، 20 درصد نرخ آن را کاهش می دهند، یعنی تولید کننده با یک اختلاف 400 روزه اصل پول خود را نیز نمی تواند دریافت کند.
بنابراین ما پیشنهاد می کنیم به بانک ها، این نرخ کاهش نیابد و اوراق را به جای ارز از تولیدکنندگان قبول کنند.
شانه ساز در ادامه پیشنهاد خود برای برون رفت از مشکلات نقدینگی دارویی، افزود: همچنین با توجه به بدهی دولت به تولید کنندگان دارو پیشنهاد می شود دولت بدهی خود را در قالب ارز به بانک ها پرداخت کند یعنی همان بانک هایی که تولید کننده به آن بدهکار است.
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران تصریح کرد: اگر برای این چرخه معیوب فکری شود و این چند پیشنهاد ترتیب اثری داده شود مشکلات نقدینگی صنعت دارو تا حدودی برطرف می شود.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
بسیج نیوز
1397/04/19
09:07

شانه ساز در تشریح این مسئله که ما تاکنون بارها در جلسات با مسئولان این پیشنهادها را ارائه کردیم ولی آنها محدودیت های قانونی را پیش می کشند، گفت: واقعاً در شرایط کنونی کشور و با توجه به خارج شدن آمریکا از برجام و اینکه احتمالا در ماه های آینده شرایط سخت تری خواهیم داشت، می طلبد مسئولین هرچه سریعتر محدودیت های قانونی را حل کنند، زیرا تولید کننده نمی تواند محدودیت قانونی را بطرف کند و این وظیفه قانون گذار از جمله قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه است.
وی با هشدار نسبت به کاهش ذخایر مواد دارویی در کارخانه های دارویی کشور، گفت: نباید به هیچ عنوان شیطنت دشمن را نادیده گرفت و یکی از بدترین شیطنت ها در حوزه دارو می تواند رخ دهد، بنابراین می طلبد در شرایط پیش رو ذخایر مواد دارویی کارخانجات داخلی بیشتر شود، نه اینکه امروز با کاهش آن مواجه باشیم.
شانه ساز با اشاره به اینکه صنعت دارویی ایران به مرتبه ای رسیده است که اگر هر دارویی در جهان تولید شود، متخصصان ما بدون هیچ اغراقی در کمتر از 2 سال می توانند آن دارو را تولید کنند، افزود: ما در این زمینه با مشکلات قانونی مواجه هستیم و این مشکلات و محدودیت های قانونی باعث می شود صنعت دارویی نقدینگی لازم را نداشته باشد، در حالیکه تولید دارو به پول نیاز دارد و این در حالی است که دارو یک کالای بسیار استراتژی هست و باید مسئولان کشور نسبت به ذخایر آن کنترل ویژه ای داشته باشند که متاسفانه این ذخیره استراتژی هم اکنون آن طور که باید و شاید به آن توجه ویژه نمی شود.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
آنا
1397/04/19
06:08
> مجوز موافقت اصولی سازمان سما، اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و اداره آموزش و پرورش شهر ری اخذ شده است و اکنون در مرحله نوسازی برای تأیید مکان هستیم.
> مسئول راه اندازی مجتمع آموزشی و فرهنگی سما شهر ری با اعلام این خبر و با قدردانی از حمایت های سعید قاضی مغربی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری در راه اندازی مجتمع در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا اظهار کرد: «هر دانش آموز حداقل یک مهارت را در مجتمع آموزشی و فرهنگی سما شهر ری کسب خواهد کرد.
» حسن کریمی با بیان اینکه هدف از راه اندازی مجتمع آموزشی و فرهنگی سما از پیش دبستانی تا دانشگاه، تقویت مهارت و اعتماد به نفس و ایجاد فضایی آرام برای دانش آموزان است، افزود: «مجتمع سما واحد یادگار امام (ره) شهرری قصد دارد با ایجاد محیطی امن، بستری مناسب برای تعلیم و تربیت دانش آموزان فراهم کند.
» مسئول راه اندازی مجتمع آموزشی و فرهنگی سما شهرری با بیان اینکه امکانات و تنوع آموزشی می توانند بسترهای فرآیند آموزش را فراهم کنند با توجه به برنامه های آموزشی و فرهنگی در مجتمع سما، گفت: «مشارکت دانش آموزان در کارهای گروهی و فعالیت های آموزشی و تربیتی مثل شورای دانش آموزی، اقامه نماز، انجمن علمی و.
آشنایی دانش آموز با مهارت های زندگی، توجه به شعور، رفتارهای اجتماعی، مهارت های فردی و گروهی در کنار نمره دانش آموز، آموزش فکر کردن به دانش آموزان از سوی آموزگار، پرورش مکارم اخلاق و ارتقای ارزش اسلامی و انسانی و آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی دانش آموزان از مهم ترین برنامه های این مجتمع است.
» کریمی با بیان اینکه تلاش شده است تا در این مدرسه از آموزگاران و عوامل اجرایی با تجربه استفاده شود، خاطرنشان کرد: «باید شرایط و محیط حاکم بر مدرسه به نحوی باشد که دانش آموز با حضور در محیط مدرسه احساس آرامش و رضایت خاطر در وی ایجاد شود.
» وی، طبخ غذاهای مقوی و سالم در محل مدرسه، کلاس های آموزشی زبان انگلیسی، آموزش تخصصی رباتیک، کلاس های مهارت های زندگی، کلاس های هنر و خلاقیت مناسب با گروه های سنی، برگزاری آزمون های هفتگی و ماهانه، حضور روان شناس کودک و پزشک خانواده و انجام تکالیف نوشتاری در مدرسه را از جمله مزیت و امتیازهای مدرسه سما واحد یادگار امام(ره) شهرری نسبت به سایر مدارس دیگر عنوان کرد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
سازمان سنجش آموزش کشور
ایران اکونومیست
1397/04/19
09:57
> مشاور سازمان سنجش گفت:جزئیات آزمون عملی هنر فردا از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود.
> ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد: آزمون عملی برای تمام رشته های دارای شرایط خاص گروه آزمایشی هنر کنکور 97، پنجشنبه 11 مرداد ماه برگزار می شود.
وی گفت: اطلاعیه سازمان سنجش درباره زمان دقیق برگزاری آزمون عملی، زمان دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون هنر همچنین آدرس محل برگزاری فردا چهارشنبه 20 تیر 97 منتشر می شود.
1
فهرست