وزارت علوم - فاقد عنوان
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت 12:32
1
فهرست اخبار
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
7341210 آرمان امروز
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
جمهوری اسلامی
1397/05/21
> وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه ها، لزوم بهره مندی از ظرفیت علمی استادان آموزش عالی به ویژه استادان شاخص در فضای علمی کشور و نیز اتخاذ تمهیدات و تدابیری به منظور جبران خلا ناشی از اجرای مقررات بازنشستگی استادان را مورد تاکید قرار داد.
> وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه ها، لزوم بهره مندی از ظرفیت علمی استادان آموزش عالی به ویژه استادان شاخص در فضای علمی کشور و نیز اتخاذ تمهیدات و تدابیری به منظور جبران خلا ناشی از اجرای مقررات بازنشستگی استادان را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، منصور غلامی در این نامه خطاب به روسای دانشگاه ها آورده است: به منظور حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای ساختار علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، تداوم حضور اعضای هیئت علمی دارای مرتبه علمی استادی که با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به افتخار بازنشستگی نائل می شوند، همچنین بهره مندی از ظرفیت علمی استادان فرهیخته آموزش عالی به ویژه استادان شاخص علمی در فضای علمی کشور و جبران خلا ناشی از اجرای ضوابط و مقررات بازنشستگی برای این عزیزان مقتضی است دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تمهیدات و ترتیبات ذیل را اتخاذ کنند.
در ادامه آمده است: فرایند بازنشستگی اعضای هیئت علمی باید با ملاحظات پیش کسوتی آنان و در نظر گرفتن همه جوانب فرهنگی و اعمال تشریفات مرسوم و متعارف طراحی و با قدردانی شایسته انجام شود.
براساس گزارش روابط عمومی وزارت علوم، غلامی نوشته است: در حد مقدورات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، امکانات، فضای کافی و خدمات مناسب برای حضور استادان شاخص و برجسته علمی بازنشسته فراهم شود.
در ادامه علوم آمده است: با استفاده از ظرفیت موجود در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، زمینه حضور و بهره مندی از خدمات آموزشی و پژوهشی استادان برجسته علمی بازنشسته، به ویژه جهت راهنمایی رساله ها و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی فراهم شود.
غلامی در پایان نیز اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از دانش، تجربه و منش استادان پیش کسوت در کنار نشاط و انگیزه اعضای هیئت علمی جوان و آینده ساز آموزش عالی کشور، شاهد بهترین دستاوردها برای ارتقا و توسعه علمی روزافزون کشور عزیزمان باشیم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
تعادل
1397/05/21
> وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه ها، لزوم بهره مندی از ظرفیت علمی استادان آموزش عالی به ویژه استادان شاخص در فضای علمی کشور.
> وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه ها، لزوم بهره مندی از ظرفیت علمی استادان آموزش عالی به ویژه استادان شاخص در فضای علمی کشور و نیز اتخاذ تمهیدات و تدابیری به منظور جبران خلأ ناشی از اجرای مقررات بازنشستگی استادان را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش ایرنا، منصور غلامی در این نامه خطاب به روسای دانشگاه ها آورده است: به منظور حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای ساختار علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، تداوم حضور اعضای هیات علمی دارای مرتبه علمی استادی که با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به افتخار بازنشستگی نائل می شوند، همچنین بهره مندی از ظرفیت علمی استادان فرهیخته آموزش عالی به ویژه استادان شاخص علمی در فضای علمی کشور و جبران خلأ ناشی از اجرای ضوابط و مقررات بازنشستگی برای این عزیزان مقتضی است دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تمهیدات و ترتیبات ذیل را اتخاذ کنند.
در ادامه آمده است: فرایند بازنشستگی اعضای هیات علمی باید با ملاحظات پیشکسوتی آنان و در نظر گرفتن همه جوانب فرهنگی و با قدردانی شایسته انجام شود.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
نسیم آنلاین
1397/05/20
18:00
> غلامی در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تدابیر و تمهیدات لازم برای جبران خلأ های بازنشستگی را مورد تایید قرار داد.
> به گزارشحوزه دانشگاهیگروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور، لزوم بهره مندی از ظرفیت علمی استادان آموزش عالی به ویژه استادان شاخص در فضای علمی کشور و نیز اتخاذ تمهیدات و تدابیری به منظور جبران خلأ ناشی از اجرای ضوابط و مقررات بازنشستگی استادان را مورد تاکید قرار داد.
غلامی در این نامه خطاب به روسای دانشگاه ها آورده است: به منظور حفظ کیفیت و رعایت استاندارد های ساختار علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، تداوم حضور اعضای هیئت علمی دارای مرتبه علمی استادی که با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به افتخار بازنشستگی نائل می شوند.
تمهیدات وزیر علوم برای اجرای ظوابط و مقررات بازنشستگی همچنین بهره مندی از ظرفیت علمی استادان فرهیخته آموزش عالی به ویژه استادان شاخص علمی در فضای علمی کشور و جبران خلأ ناشی از اجرای ضوابط و مقررات بازنشستگی برای این عزیزان مقتضی است دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تمهیدات و ترتیبات ذیل را اتخاذ نمایند: فرایند بازنشستگی اعضای هیئت علمی باید با ملاحظات پیش کسوتی آنان و در نظر گرفتن همه جوانب فرهنگی و اعمال تشریفات مرسوم و متعارف طراحی و با قدردانی شایسته انجام شود؛ در حد مقدورات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، امکانات، فضای کافی و خدمات مناسب برای حضور استادان شاخص و برجسته علمی بازنشسته فراهم شود؛ با استفاده از ظرفیت موجود در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، زمینه حضور و بهره مندی از خدمات آموزشی و پژوهشی استادان برجسته علمی بازنشسته، به ویژه جهت راهنمایی رساله ها و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی فراهم شود.
غلامی اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از دانش، تجربه و منش استادان پیش کسوت در کنار نشاط و انگیزه اعضای هیئت علمی جوان و آینده ساز آموزش عالی کشور، شاهد بهترین دستاورد ها برای ارتقا و توسعه علمی روزافزون کشور عزیزمان باشیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانمسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/05/21
11:20
> معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم معارفه رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی گفت: توسعه کشور بر مبنای اقتصاد دانش بنیان در دستور کار قرار دارد.
> به گزارش ایسنا، دکتر مسعود برومند در این آئین به اجرای طرح های صنعتی بزرگ در دهه چهل در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: اگر در گذشته راه اندازی طرح های بزرگ، پرورش مدیران صنعتی و سرمایه گذاری دولتی، برنامه اصلی توسعه کشور بود، امروزه توسعه کشور بر مبنای اقتصاد دانش بنیان، در دستور کار قرار دارد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تصریح کرد: اگر در گذشته کنار هم آوردن سرمایه، مدیریت و انتقال فناوری از خارج از کشور می توانست مسیر پیشرفت را فراهم کند؛ در شرایط کنونی توسعه دانش بنیان به همت ملی و سازمانی نیاز دارد و موفقیت در کشورها منوط به استفاده از تمام اجزا در کنار هم است.
نیازهای ما محور توسعه است و تمامی سازمان هایی که در یک منطقه فعالیت می کنند، در توسعه این بخش از اقتصاد نقش اساسی ایفا می کنند.
وی با بیان اینکه فارغ التحصیلان ما باید به گونه ای تربیت شوند که ریسک پذیری بالایی داشته باشند و با مفاهیم جدیدی مثل مدل کسب و کار، سرمایه گذاری، منابع انسانی و کار تیمی آشنا شده باشند، افزود: مجموعه هایی مانند پارک های علم و فناوری برای موفق بودن حتماً باید ارتباط بسیار قوی با دانشگاه ها داشته باشند.
دکتر برومند خاطرنشان کرد: اگر علاقه مند هستیم فرزندان مان در منطقه برای خود ثروت آفرینی کنند، باید راهبردها و برنامه های پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها همسو باشند و حمایت سایر مسئولان استان مکمل این ارتباط خواهد بود؛ این ارتباطات باید علاوه بر ارتباطات سازمانی یک نوع ارتباطات شخصی و عاطفی نیز باشد تا بتواند موجب پیشرفت شود.
وی با اشاره به اینکه پارک های علم و فناوری باید ذی نفعان خود را شناسایی کنند و به انتظارات آنها به درستی پاسخ دهند، عنوان کرد: واحدهای فناور، کارآفرینان، سرمایه گذاران، ذینفعان پارک ها هستند؛ شناسایی ذینفعان، کیفیت فعالیت پارک های علم و فناوری را ارتقا خواهد بخشید و پارک ها باید به عنوان پلت فرم توسعه استان شناخته شوند و در تصمیم گیری های کلیدی بار از دوش استان بردارند.
وی افزود: پارک های علم و فناوری باید محل حضور نخبگان و فعالان کسب و کار باشند و برای نیل به این اهداف نیاز به سازمانی بسیار مدرن داریم.
بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم، دکتر برومند در خاتمه ضمن معرفی دکتر عبدالرضا واعظی رئیس جدید پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، توسعه هر چه بیشتر پارک و تعامل سازنده با نهادها، دانشگاه ها و صنایع را خواستار شد و از خدمات شانزده ساله دکتر محمدعلی حسینپور فیضی رئیس قبلی این پارک نیز تقدیر کرد.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
مهر
1397/05/21
10:39
> معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم از بازنگری بخش فرهنگی آیین نامه ارتقاء اساتید خبرداد و گفت: به منظور توانمندی بیشتر اساتید تغییراتی دراین بخش صورت می گیرد.
> غلامرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازنگری امتیازات فرهنگی در آیین نامه ارتقاء اساتید گفت: مباحثی مانند مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها و بحث هایی که در کنار بحث های ضیافت اندیشه می تواند به توانمندی بیشتر اعضای هیات علمی کمک کند در حال اضافه شدن به امتیازات فرهنگی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: البته تغییراتی صورت گرفته و جایگزینی هایی صورت گرفته که در حال بررسی است و هنوز تصویب و ابلاغ نشده است.
به گزارش مهر، علاوه بر بخش فرهنگی بخش های دیگر آیین نامه ارتقاء اساتید نیز در حال بازنگری است.
مدیرکل دفتر ارتباط دانشگاه ها با صنعت وزارت علوم پیش از این از بازنگری آیین نامه «ارتقاء و استخدام اساتید دانشگاه ها» خبر داده و گفته بود بر اساس این بازنگری اساتیدی که با صنعت ارتباط بیشتری برقرار کرده و کارآفرین هستند، در اولویت ارتقا و استخدام قرار می گیرند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
آفتاب آنلاین
1397/05/21
10:30
> رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از ساخت 25 هزار خوابگاه متاهلی در طول برنامه ششم توسعه در صورت تامین اعتبار لازم خبر داد.
> ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کمبود خوابگاه های متاهلی و برنامه صندوق رفاه دانشجویان برای توسعه این خوابگاه ها گفت: در برنامه ششم توسعه تاکید ویژه ای شده است که با کمک دولت، سراهای متاهلی (خوابگاه های متاهلی) توسعه یابند.
وی ادامه داد: درمصوبه اخیر صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نیز احداث یک یا دو سرای متاهلی تصویب شده است، حتی برخی از دانشگاه ها مشغول ساخت شهرک های رفاهی متاهلی هستند.
مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با تاکید براینکه، توسعه سرای متاهلی مورد حمایت ما است افزود: در قالب تسهیلاتی که پرداخت می کنیم اولویت با دانشجویان متاهل است تا کمبود سرای متاهلی جبران شود.
دو برابرشدن وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل وی ادامه داد: در حال حاضر برای توسعه سراهای متاهلی 2 کار انجام داده ایم اول اینکه کمک رهن و وام مسکن دانشجویان متاهل را دو برابر کرده ایم، درسال گذشته وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل در تهران 7 میلیون و 500 هزارتومان بود که به 15 میلیون تومان، در کلان شهرها 6 میلیون تومان به 12 میلیون تومان و در سایر شهرها 4 میلیون و 500 هزارتومان به 9 میلیون تومان افزایش یافت.
یزدان مهر ادامه داد: این باعث شده بود که خوشبختانه بخش عمده ای از دانشجویان از این ظرفیت استفاده کنند برخی از دانشگاهها نیز در این زمینه به کمک ما آمدند.
مانند دانشگاه های صنعتی شریف، علامه طباطبایی و علم و صنعت که معادل تسهیلاتی که ما به دانشجویان متاهل پرداخت کردیم همان مقدار نیز دانشگاه پرداخت کرد و دانشجو توانست در فضای متاهلی خوبی اسکان یابد.
مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: در دانشگاه شهیدبهشتی هم خوشبختانه خیرین با مجتمعی که احداث کردند بخش قابل توجهی از دانشجویان متاهل را اسکان دادند.
حرکت دانشگاه ها به سمت شهرک های رفاهی متاهلی وی افزود: در مذاکراتی که با دانشگاه ها داشتیم حتی برخی از دانشگاه ها به سمت شهرک های رفاهی متاهلی حرکت کرده اند مانند دانشگاه علامه طباطبایی که این برنامه را پیگیری می کند.
یزدان مهر افزود: در بحث تسهیلات 500 میلیارد تومانی که برای ساخت خوابگاه ها ظرفیت سازی شده، ساخت خوابگاه های متاهلی در اولویت است.
ایجاد سرای متاهلی برای 25 هزار دانشجو در طول برنامه ششم وی یادآوری کرد: یک هزار و 100 دانشجوی متاهل در خوابگاه های متاهلی ساکن هستند و در طول برنامه ششم در صورتی که اعتبارات لازم تامین شود، برای 25 هزار نفر از دانشجویان خوابگاه متاهلی ایجاد خواهیم کرد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/05/21
> ایسنا : نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: نخبگان دانشگاه ها معلم می شوند.
> نخبگان دانشگاه ها معلم می شوند ایسنا : نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: نخبگان دانشگاه ها معلم می شوند.
دکتر محمد بیرانوندی در گفت وگو با ایسنا ، اظهار کرد: نسبت دانش آموز به معلم در لرستان کمتر از هیچ کجا نیست اما توزیع درست و عادلانه صورت نگرفته است، به گونه ای که در جایی تراکم و در جایی دیگر ضعف داریم.
وی ادامه داد: در تربیت معلم سهمیه کمتری به استان می دهند و می گویند وضعیت معلم دانشجوی شما خوب است.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: وقتی می خواهیم وضعیت حق التدریسی ها را پیگیری کنیم می گویند شما به لحاظ معلم وضعیت خوبی در استان دارید.
بیرانوندی بیان کرد: آموزش و پرورش برابر با برنامه ششم موظف است که نیروهای خود را از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب و تأمین کند.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس ماده 28 امسال برنامه دارند در دانشگاه ها نخبگان را پیدا کنند و آنان دو سال آموزش معلمی ببینند و چند واحد را بگذرانند و معلم شوند.
وی تصریح کرد: برخی از فارغ التحصیلان مطرح دانشگاه ها طالب معلمی نیستند وگرنه در آزمون هایی که برگزار می شود، شرکت و قبول می شدند.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه نباید آموزش و پرورش را متولی ایجاد شغل بدانیم، افزود: هر چند بتوانیم از ظرفیت نخبگان بهره ببریم قطعاً نیروی انسانی قوی تری می توان پرورش داد.
بیرانوندی گفت: با نگاه به خروجی های آموزش و پرورش احساس ضعف شدیدی در دستگاه تعلیم و تربیت می کنیم.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معلم به عنوان رکن رکین تعلیم و تربیت باید خود قوی باشد، یادآور شد: یک سری مسیرها را تعریف کردیم، کسانی که می خواهند معلم شوند بتوانند جذب آموزش و پرورش شوند.
کپی شد کلمات کلیدی: آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی معلم نخبگان نماینده مردم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
مشرق
1397/05/21
09:56
> رئیس مرکز جذب وزارت علوم احکام دیوان عدالت اداری را خلاف مقررات دانست و گفت: توصیه ای به اجرای این احکام نمی کنیم.
> به گزارش مشرق، سال تحصیلی جدید در راه است و این در حالی است که هنوز تکلیف بسیاری از بورسیه ها مشخص نشده است.
داستان پر پیچ و خمی که از چهارم خردادماه سال 93 و نشست خبری مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان کشور آغاز شد، نشستی خبری از 3 هزار بورسیه غیرقانونی دولت دهم داشت و تاکید شده بود که ردپای آقازاده ها در این بورسیه ها دیده می شود.
وزارت علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور مدت کوتاهی بعد از این نشست از دانشجویان بورسیه عذرخواهی کردند، اما این خبر جنجالی ایجاد کرد که نهادهای قانونی به تکاپو برای بررسی افتادند، حساسیت مسأله به جایی رسید که مقام معظم رهبری نیز در این زمینه اظهارنظر کردند و جریان بورسیه ها را غلط ترین کار دولت یازدهم در امر آموزش عالی دانستند.
بیشتر بخوانید: واکنش وزیر علوم به اخراج برخی «اساتید ارزشی» از دانشگاه ها پاسخ دختر کامران دانشجو به ادعای محمود صادقی این قصه پرحاشیه در دوران مختلف رنگ های متفاوتی گرفت تا جایی که بورسیه ها راهی جز دیوان عدالت اداری نیافتند و تظلم خواهی خود را به دیوان بردند، دیوان نیز پس از بررسی؛ حکم به جذب این دانشجویان در دانشگاه ها داد و حتی در مواردی اجرای این احکام تا مرحله انفصال از خدمت روسای دانشگاه ها نیز پیش رفت.
درست زمانی که احکام دیوان عدالت اداری کمی التیام درد بورسیه ها می شود، اظهارنظرهای مختلف تنش ها را بیشتر می کند، از سویی یکی از نمایندگان مجلس این احکام را خلاف قانون عنوان می کند و از سویی دیگر محمد رضا رضوان طلب رئیس مرکز جذب وزارت علوم طی سخنرانی می گوید: «از ما نخواهید در مورد حکم قضائی (مبنی بر دستور جذب بورسیه های فارغ التحصیل توسط دانشگاه ها) اظهارنظر بکنیم یا توصیه بکنیم آقا ( مسئولین دانشگاه ها) اجرایش بکن.
ولی ما (وزارت علوم) به او نمی گوییم اجرایش بکند.
ما همچنان اعتقادمان بر این است که این حکم خلاف مقررات.
» وی در سخنانی می گوید: « ما در احتجاجات خود با قضات دیوان عدالت اداری درگیری مداوم داشتیم و به آنها گفتیم آقا اینها ( حکم بورسیه ها) خلاف مقررات است ولی خب حکم صادر می کنند.
تجدیدنظر هم می شود دانشگاه یا وزارت علوم نمی توانند قانع کنند قاضی را، حکم قطعی می شود.
در برابر حکم قطعی هیچ کسی نمی تواند مقاومت کند.
ما همچنان اعتقادمان بر این است که این حکم خلاف مقررات است ولی حکم خلاف مقررات را ما نمی توانیم در برابرش ایستادگی کنیم.
نمی توانیم بگوییم این اجراء نشود، اصلاً معنا ندارد ما به رئیس دانشگاه بگوییم این را اجراء نکند چرا؟ چون قاضی فوراً انفصال می زند برای رئیس دانشگاه.
کسی هم نمی تواند از وی دفاع کند.
مقررات قضائی کشور این است! آن حکم باید اجراء شود.
فقط ما می توانیم بر اساس ماده 79 مقررات دیوان عدالت اداری کشور از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی بکنیم.
آن هم مبتنی بر این است که رئیس دیوان عدالت اداری تشخیص بدهند که این حکم صادره خلاف مقررات و موازین شرعی یا قانون اساسی است.
خب! این اتفاق خیلی نادر می افتد.
ولی ما به آن کسی که می خواهد عضو هیئت علمی بشود نصیحت می کنیم، می گوییم کسی با حکم قضائی عضو 30 ساله هیئت علمی نمی شود.
شما می خواهید عضو هیئت علمی بشوید خب! سازوکار خاص خودش را دارد.
تو این سیستم ما حداقل 5 بار امکان تجدیدنظر را پیش بینی کردیم.
شما اگر دانشگاه، رئیس دانشگاه یا هیئت اجرایی جذب دانشگاه با نظر شما مخالف باشند، اولاً اینکه یک هیئت 9 نفره هستند هیچکدام از کسی هم تبعیت نمی کنند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
مشرق
1397/05/21
09:56

در هیئت مرکزی جذب بنده شهادت می دهم که به هیچ وجه هیچ کسی به رای بغل دستی خود توجهی ندارد، هر کسی برای خودش رجل مستقل است، آنهایی هم که خانم هستند توی هیئت مرکزی آنها هم رجل مستقل هستند، رای خودشان را دارند.
خب! اگر کسی بخواهد عضو هیئت علمی باشد از همین سازوکار باید باشد که توی سیستم پذیرفته بشود والا به زور قاضی بنویسند حکم کارگزینی برای ایشان صادر شود.
فردا کلاس می خواهد.
رئیس دانشگاه چه می گوید؟ می گوید برو قاضی برایت کلاس بگذارد.
باز باید برود شکایت کند کلاس بگیرد؟ یا مثلاً اتاق می خواهد باز باید برود شکایت کند اتاق بگیرد؟ این که زندگی نمی شود.
شما راه را اشتباه رفتید.
قرآن می گوید: و اتوا البیوت من ابوابها، اینجا سیستم رسیدگی دارد.
شما که می روید روز اول (ما داریم کسانی را) به جاهای مختلف شکایت کردند.
یک پرونده داریم که صاحب پرونده سه بار بنده، رئیس دانشگاه و وزیر علوم آقای دکتر فرهادی را به دادگاه کشیدند.
آخرش هم نتیجه ای نگرفتند.
دوبار من را به دادگاه ویژه روحانیت کشیدند، که بنده گفتم چه ربطی دارد به شما! من مگر خلافی، جرمی که مغایر شئون طلبگی ام باشد انجام داده ام؟ من یک مسئولم در وزارت علوم.
مکرر ما را به جاهای مختلف از جمله کمیسیون اصل 90 کشاندند، آخرش هم به جایی نرسیدند.
چون اینها راه های اشتباه است.
ما از یک عضو هیئت علمی توقع داریم که اول همین جور که می خواهد به او احترام بگذارند به سیستم آموزش عالی کشور اعتماد کند و احترام بگذارد.
چوغولی آقای رئیس دانشگاه را بردن در دادگاه که کار درستی نیست.
اگر هیچ راهی نبود غیر از این راه، اول راه ها را رفته بودید، مراتب جذب، فرایندها طی شده بود، آخر کار می رفتید می گفتید آقا من از این سیستم و سلسه مراتبش مایوس شده ام باز می گفتیم حقی دارد.
ولی قبل از اینها کسی مستقیم پا شود برود آنجا، این حل نمی کند.
راه حل این نیست.
لذا از ما نخواهید در مورد حکم قضائی اظهارنظر بکنیم یا توصیه بکنیم آقا اجراییش بکن.
معلومه که او مجبور است اجراییش بکند.
ولی ما به او نمی گوییم اجراییش بکند.
ما نمی گوییم ما سکوت می کنیم.
چرا؟ خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن، معنایش را متوجه می شوید؛ من اگر بتوانم بگویم می گویم اجراییش نکن.
ولی حکم دستگاه قضایی را کسی همچین چیزی نمی تواند بگوید.
رئیس دانشگاه یا هر مقام دیگری وزیر یا هر کس دیگری حکم قاضی آمد بالای سرش مثل شمشیر باید اطاعت کند و از ترس اطاعت می کنیم هیچ مشکلی ندارد اما این راه، راه بی پایان است.
» جالب اینجاست که وی چند ماه قبل تاکید کرده بود که نگاه دانشگاه ها نسبت به جذب بورسیه ها مثبت و بدون پیش داوری باشد.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس وعده حل مشکلات بورسیه ها بدون توجه به سیاست بازی های این وزارتخانه را داده بود و این در حالی است که شواهد حکایت دیگری دارد، یا وزیر از همکاران خود بی خبر است یا عزمی برای حل همیشگی این مشکل وجود ندارد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایرنا
1397/05/21
09:50
> تهران - ایرنا-علوم انسانی و صنعت؛ در نخستین نگاه دو حوزه کاملاً بی ارتباط به یکدیگر به نظر می رسند چرا که حتی دانشجویان و نخبگان این دو گروه در دانشگاه های مجزا تحصیل می کنند.
مباحث علوم انسانی، تئوریک و مباحث صنعت، فنی و مهندسی شناخته شده است.
> به گزارش گروه دانشگاه ایرنا ، در همان نگاه کاملا بی ارتباط حتی صنعت خوانده ها، افرادی با سوادتر و نخبه تر از علوم انسانی خوانده ها به نظر می رسند.
اما آیا واقعاً هیچ ارتباط و حلقه ای بین این گروه ها و رشته ها وجود ندارد؟ صنعت نفت و گاز ما نمی تواند در کنار مباحث تئوریکِ علوم انسانی قرار گیرد و حل مسئله کند؟.
پاسخ این سوال و سوالات مشابه دقیقاً مثبت است از آن نظر که اتفاقاً سالهای سال است، دست اندرکاران پژوهش و آموزش عالی کشور سعی دارند علوم انسانی و صنعت را در یک کشتی و کنار هم بنشانند.
نباید فراموش کنیم صنعت به معنایی که در ادامه این گفت و گو با آن آشنا می شویم خود را بی نیاز از علوم انسانی نباید ببیند.
قدرت حل مسئله زمانی وارد فاز عملیاتی می شود که در بخش های کلان صنعت، دو مبحث تئوریک و عملی کنار یکدیگر قرار گیرند و یک مشکل را حل کنند.
در طول این سالها، انواع خرد و کلان نشست ها ، همایش ها و گردهمایی هایی برای آشتی دادن علوم انسانی و صنعت برگزار شد اما تاکنون این دو رکن اساسی در حوزه پژوهش و علم روابط چندان حسنه ای با یکدیگر برقرار نکرده اند و متخصصان امر در تلاش هستند با برگزاری یک همایش تاثیرگذار در اسفندماه سال جاری، به نوعی نخبگان علوم انسانی و صنعت را کنار یکدیگر قرار دهند.
به همین منظور، با «حسینعلی قبادی » استاد تمام رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تربیت مدرس و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به گفت و گو نشسته ایم تا به عنوان یکی از رابطین اصلی پیوند علوم انسانی و صنعت، مشکلات پیش روی ِ گره خوردن این دو حوزه را برایمان تشریح کند.
اما قبادی کیست ؟ او متولد 1337 نویسنده، منتقد، محقق، استاد دانشگاه، ادیب و پژوهشگر ادبی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.
ی رئیس کمیسیون برنامه ریزی جامع دانشگاه تربیت مدرس، رئیس گروه ادبیات کمیتهٔ علوم اجتماعی شورای پژوهش های علمی ایران، رئیس گروه ادبیات کمیتهٔ علوم اجتماعی شورای پژوهش های علمی ایران و رئیس گروه ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاه ها است.
وی از اردیبهشت ماه سال 1394 سرپرستی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را برعهده داشت که طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس این پژوهشگاه منصوب شد.
همچنین عضو شورای توسعهٔ پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر است .
قبادی در سال 1385 به عنوان استاد برتر و پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس انتخاب شد و همچنین برندهٔ جایزه ادبی جلال آل احمد 1388 است.
کتاب «آئین آینه» (سیر تحول نمادپردازی در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی) وی برای سال 1386 برگزیدهٔ پنجمین جشنوارهٔ قلم زرین شده است وی پیش تر موفق به دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به مناسبت برنده شدن در جشنواره خوارزمی و دریافت لوح تقدیر مشترک از جعفر توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان استاد راهنمای برگزیده سال 1384 و دریافت لوح تقدیر از معاون اول ریاست جمهوری حسن حبیبی بابت کسب رتبه سوم پایان نامه مقطع دکتری با موضوع تحقیق در نمادهای مشترک حماسی و عرفانی در ادبیات فارسی با تأکید بر شاهنامه و آثار مولوی شد.
قبادی وی همچنین در بیش از 10 جشنواره و انجمن بین المللی به عنوان داور و در بیش از 15 دانشگاه معتبر جهان به عنوان مدرس سخنرانی و تدریس کرده استمتن گفت وگو به این شرح است : ایرنا : آقای دکتر! از دیدگاه جنابعالی ضرورت های پیوند علوم انسانی و صنعت در چه مسائلی نهفته است که از دید متخصصان این امر پنهان شده؟ قبادی : ابتدا باید در خصوص معنای صنعت توضیحی ارائه دهم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایرنا
1397/05/21
09:50

اگرچه در کشور ما تلقی موجود از صنعت، سخت افزاری است؛ مثل صنعت نفت، پتروشیمی و پلیمر.
در حالی که صنعت فقط سخت افزار و فرایندهای سخت افزارانه نیست.
در نگاه پژوهشگاه که مبنای شکل گیری همایش علوم انسنانی و صنعت است، صنعت در پیوند با علوم انسانی، معنای سخت افزاری ندارد، بلکه صنعت به معنای عام، در نظر است.
در واقع، هر نوع دستاورد فناورانه بشری را شامل می شود.
بنابراین در زمینه دستاوردهای فناورانه باید به ادبیات مشترکی برسیم و صرفاً جنبه سخت افزاری صنعت منظور پژوهشگاه نیست.
بر این اساس، هر موضوعی که جنبه نرم افزاری دارد و علم را به فن، روش، سیاست و راهبرد تبدیل کند، علوم انسانی آن را به عنوان صنعت می شناسد.
در واقع، حرکت از علم به سوی حل مسائل، مشکلات و نیازهای جامعه است.
به عنوان مثال، اگر فردی برای کاستن از مشکلات ترافیک در شهر تهران با توجه به مطالعات میدانی و مبانی نظری که دارد، راه حلی برای کاهش آن ارائه دهد از نظر ما وارد مقوله صنعت شده است.
البته در فرایندِ برقراریِ ارتباط میان علوم انسانی و صنعت با پدیده «تولید» مواجه هستیم که صرفا جنبه های سخت افزاری آن منظور نیست بلکه تولید فکر، اندیشه، راهبرد و راهکار که منجر به بهبود تکامل شود، معنای تولید را جلوه گر می سازد.
از این رو، ضرورت های پیوند علوم انسانی و صنعت کاملاً بدیهی است.
اگر علم سودمند باشد باید یک مسئله را حل کند.
از دیدگاه علوم انسانی، گذر علم از نظریه به سمت حل مسئله حرکتی فناورانه است و صنعت به معنای عام را در بر می گیرد.
در واقع، اگر انواع دغدغه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مردمی و تاریخی را در نظر بگیریم بخش سخت افزار هم موفق می شود اما این مبحث در کشور ما تا حد زیادی مغفول مانده است.
البته در انجام پروژه های صنعتی مختلف، چندین پیوست فرهنگی توسط برخی نهادها مطرح می شود.
اما کافی نیست، ادعای ما این است که باید تمام صنعت را به صورت یکپارچه دید؛ به این معنا که نمی توان ابتدا توسعه سخت افزارانه را مبنا قرارداد و بعد پیوست فرهنگی برای آن در نظر بگیریم؛ توامان دیدنِ جنبه سخت افزاری و نرم افزاریِ صنعت، پیش از شروع توسعه اهمیت دارد.
برای ساختن یک سد باید مطالعات مان به اندازه ای باشد که اگر این سدسازی موجب تخریب ده ها روستا شده به میراث و سرمایه فرهنگی و انسانی این روستاعا آسیبی وارد نشود.
چون جبران آسیب های مالی تا حدود زیادی میسیر است.
اما جبران آسیب به سرمایه انسانی و فرهنگی بسیار دشوار خواهد بود.
به عبارت دیگر، پیوند بین صنعت و علوم انسانی باید محلی برای تبادل افکار و تعامل بخش ها و دست اندرکارانِ صنعت، دانشگاه، جامعه علمی و نخبگان در یک جا است.
تا منافع هر طرح صنعتی تا حد امکان در همه زمینه ها افزون شود و آسیب های ان محدود.
ایرنا: غالب صنعت کاران ما در معنای سخت افزاری ارتباط خاصی با دانشگاه ها و مراکز علمی ندارند.
چندین سال است شعار ارتباط دانشگاه با صنعت و بر عکس سر داده شده است که البته در این زمینه به توفیقاتی هم نائل شده ایم که در خور ستایش و قدردانی است؛ اما چرا به اندازه کافی موفق نیست؟ قبادی : پاسخ، عدم تمرکز بر مطالعاتِ کافیِ انسانی است.
اما دلیل بنیادی تر این است که از ابتدا در مواجهه با صنعت، اهمیتِ جنبه های سخت افزارانه و جنبه های نرم افزاری که در روح صنعت باید دمیده شود، مغفول واقع شده است.
از این رو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان نماد تمدنی ایران معاصر در علوم انسانی قصد دارد این خدمت را به حوزه صنعت در معنای خاص و عام و به دانشجویان ارائه دهد.
تاکیدمان به مهندسان این است که با کمک علوم انسانی می توانند به صنعت خدمت کنند و بدون علوم انسانی نمی توان خدمت پایدار داشت.
توسعه پایدار در کشور همان توجه به علوم انسانی و انقیاد نسبت به دستاوردهای دانش های انسانی است؛ هر نقصی که در ابعاد و اضلاع توسعه می بینیم از ریشه بی توجهی به علوم انسانی و همه جانبه نگاه کردن است.
علوم انسانی می خواهد بگوید مسائل را همه جانبه و جامع ببینید.
ایرنا: از دیدگاه شما چرا تاکنون اهمیت پیوند علوم انسانی و صنایع تنها در حد حرف و برگزاری همایش باقی مانده است؟ و سوالی که همیشه بی پاسخ مانده، پیدا کردن حلقه گمشده بین این دو بخش است.
نظرتان درباره این حلقه مفقوده، چیست؟ قبادی : با عرض تاسف باید بگویم نوعی رخوت زدگی در جامعه رواج دارد که علوم انسانی را دست کم می گیرد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایرنا
1397/05/21
09:50

این موضوع در هر دو بخش صنعت و دانشگاه دیده می شود.
بدون مطالعات انسانی، دانشگاه امکان پیوند با صنعت ندارد و این روابط پایدار نخواهد بود.
صنعتگران هم باید بدانند بهره گیری از دانش های علوم انسانی امکان خدمت پایدار را به وجود می آورد و حتی منافع بیشتری نصیب آنها خواهد شد.
ما معتقدیم صنعت باید دغدغه ملی بیشتری داشته باشد، فقط سودگرایی نیست که صنعت را پیش می برد بلکه دغدغه ملی هم به پایداری صنعت کمک می کند، هر چند باید به صنعتگران هم حق بدهیم به فکر سود باشند.
با این حال، علوم انسانی این موضوع را هم تامین می کند.
ایرنا: آقای دکتر بارها و بارها در طول صدارت افراد مختلف بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همایش ها و سمینارهای متعددی در خصوص لزوم آشتی صنعت با علوم انسانی و دانشگاه برگزار شده است.
سوال اینجاست که آیا این گردهمایی ها حتی یک درصد هم تاثیری در پیوند علوم انسانی با صنعت نداشته است؟ قبادی : باید بگویم این نخستین بار است که در ایران به صورت جامع و ملی انواع پیوندهای متصور میان علوم انسانی و صنعت در همایش پنجم اسفندماه سال جاری، واکاوی می شود.
پاسخ سوال شما مثبت است.
موسسات علوم انسانی و صنعت در این سال ها سراغ یکدیگر رفته اند.
در حال حاضر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیش از 15 پروژه با بخش صنعت شروع کرده است.
حتی مهندس زنگنه وزیر نفت بر تاثیر علوم انسانی بر توسعه و پایداری در شهرستانی مانند گچساران را مورد تاکید قرار داده است.
در این باره توضیح دهم که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حوزه توانمندسازی افراد در روستاهای محروم منطقه مکران فعال است که در این زمینه ما پیشنهاد تاسیس صنایع بومی کوچک و محلی متناسب با این ناحیه از کشور را ارائه کرده ایم که برای مثال می توان به احیای آبخیزداری سنتی اشاره کرد.
از سوی دیگر، برخی صنعتگران مثل شرکت گاز، فاضلاب و پژوهشگاه نیرو به سراغ علوم انسانی آمدند.
در زمینه آب و محیط زیست نظر شما را به تاثیرگذاری علوم انسانی جلب می کنم.
همه ما باید بدانیم آب شیرین تنها برای خانواده خودمان نیست، آب میراث ما برای نسل بعد نیست، بلکه میراث هزار ساله نیاکان مان است.
حفظ آب تنها با فرهنگ سازی و تقویتِ فخرِ تمدن بزرگ ایرانی صورت می گیرد.
بر این باورم که علوم انسانی عِرق ملی، بالیدن به ایران و هویتِ ایرانی اسلامی را تقویت می کند و به نسل ما می گوید برای بزرگی ایران، صنعت خود را ملی کنید تا همه به کالای ایرانی افتخار کنند.
ایرنا: از دیدگاه شما علوم انسانی چطور می تواند مشکلات صنعت را برطرف سازد؟ قبادی : علوم انسانی می تواند موثر باشد آن هم عمیقاً، اما دیگران هم باید حمایت کنند و مقداری فروتنانه برای دستاوردهای دانشی علوم انسانی ارزش قائل شوند.
من به دوستان می گویم، ما رودکی، فردوسی، عطار، سنایی، سهروردی، فارابی، زکریای رازی، ابوعلی سینا و حتی حافظ را داریم؛ اما مگر هزاران هزاران چهره دیگر در کشور نبودند، پس چرا ملت و و جهانیان تنها این چهره ها را به خاطر سپرده اند؟ چرا فقط حافظ را می شناسند؟ چرا دنیا و حتی سازمان ملل متحد در مقابل سعدی سر فرود می آورد؟ جوابش یک کلمه است؛علوم انسانی.
این چهره ها همواره حامل و پرچمدار علوم انسانی بودند، پس ما می توانیم در بسیاری از زمینه ها موفق باشیم، اما باید کمی هم مقابل دستاوردهای علوم انسانی فروتن باشیم تا ایران ما بزرگ بماند.
ایرنا: به نظرتان چگونه می توان آرا و اندیشه های علوم انسانی را در صنعت پیاده سازی کرد تا صنایع هم به اهداف خود دست یابند؟ قبادی : این سوال، موضوع چندین پیش همایش مرتبط با همایش بزرگ علوم انسانی و صنعت است و در فرایند این همایش و جشنواره پنج پیش همایش طراحی کردیم.
ما در زندگی روزمره آثار و نتایج علوم فنی و مهندسی را بیشتر می بینیم، ولی کارکرد، جهت گیری و طریقه استفاده از علوم مهندسی را نیز علوم انسانی تعیین می کنند.
مدیریت و روابط انسانی مابین افراد، هم پا و چه بسا بالاتر از علوم مهندسی و فنی، می تواند در پیشرفت صنعتی جوامع مختلف تاثیرگذار باشد.
بنابراین، برای پیشبرد اهداف صنعتی و در نتیجه اقتصادی یک جامعه، توجه به بهبود هر چه بیشتر وضع پیاده سازی علوم انسانی، در کنار سایر علوم فنی و مهندسی، لازم و ضروری است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایرنا
1397/05/21
09:50

ایرنا : از دیدگاه شما علوم انسانی چگونه به تاب آوری صنایع کوچک کمک می کند؟ قبادی : اگر بزرگترین کارکرد علوم انسانی را فرهنگ آفرینی بدانیم، می تواند ارزش و کرامت انسان و ارزش عدالت را در پایداری صنعت مشخص کند.
علوم انسانی به تمام کارمندان و عاملان، فواید قناعت را مطرح می سازد.
استواری در کار و دقت در صنعت به ضرر هیچ کس نیست.
علوم انسانی می تواند انسان ها را خودباورتر، جمع گراتر، وفادارتر و باورپذیرتر کند که در صنعت اثرگذار است.
ایرنا: به عنوان یک استاد در حوزه علوم انسانی، چرا تاکنون قدرت و توانایی حلّ مسئله به پشتوانه علوم انسانی از نگاه متخصصان و مهندسان، مغفول مانده است؟ قبادی : به این دلیل که هژمونیِ فنی گرایی و مهندسی زدگی در کشور ریشه 120 ساله دارد.
چرا باید برای هر کار عادی پای مهندسی را به میان بیاوریم؟ این موضوع نشان دهنده غرب زدگی، صنعت زدگی و کمیت زدگی است و ضروری به نظر می رسد از لاک مرعوب بودن در برابر نگاهِ صرفاً مهندسی به معنای خشک و مکانیکی خارج شویم که شامل بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران می شود.
در واقع با ایجاد و گسترش گفتمان جدید می توان از این فضای رخوت آور رهایی یافت.
تا سالیان متوالی دو حوزه علوم انسانی و صنعت دارای مرزهای مشخص و مجزا بودند، اما پیامدهای این تفکرِ جزیره ای، صاحب نظران را متوجه ارتباط عمیق و غیرقابل انفکاک آنها کرد این ارتباط در عین گستردگی و پیچیدگی، دارای مرزهای بسیار مبهم و نامشخص است.
باید این مرزها و ویژگی های چنین ارتباطی را از ابهام خارج کنیم تا در فضای عمومی دانش و صنعت جای خود را پیدا کند.
ایرنا: نقش نخبگان علوم انسانی و صنعت را در پیوند این دو رکن چگونه می بینید؟ قبادی: این همایش طراحی شده تا میدانی برای شنیدن سخنان نخبگان هر دو حوزه باشد، و آنها بتوانند با یکدیگر تبادل افکار کنند و در قالب گفت وگو به معنای دقیق کلمه، راه به سوی حقیقت بگشایند.
در واقع، نگاه ما فرا رشته ای است و عموم رشته ها از مهندسی تا علوم تجربی را گرفته و حتی صنعتگران و صعنت کاران را شامل می شود.
به جرات می توان گفت در این همایش برای نخستین بار است که اصحاب علوم انسانی و متخصصان علوم تجربی و مهندسی در یک مکان و چشم در چشم گرد هم جمع می شوند که رخداد میمونی است و امیدواریم ادامه پیدا کند.
**ف.
ز**1601** انتهای پیام /* برچسب ها آموزش دانشگاه علوم انسانی ارتباط.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
نیرو نیوز
1397/05/21
09:50
> تهران - نیرو نیوز علوم انسانی و صنعت؛ در نخستین نگاه دو حوزه کاملاً بی ارتباط به یکدیگر به نظر می رسند چرا که حتی دانشجویان و نخبگان این دو گروه در دانشگاه های مجزا تحصیل می کنند.
مباحث علوم انسانی، تئوریک و مباحث صنعت، فنی و مهندسی شناخته شده است.
> به گزارش نیرو نیوز، به گزارش گروه دانشگاه ، در همان نگاه کاملا بی ارتباط حتی صنعت خوانده ها، افرادی با سوادتر و نخبه تر از علوم انسانی خوانده ها به نظر می رسند.
اما آیا واقعاً هیچ ارتباط و حلقه ای بین این گروه ها و رشته ها وجود ندارد؟ صنعت نفت و گاز ما نمی تواند در کنار مباحث تئوریکِ علوم انسانی قرار گیرد و حل مسئله کند؟.
پاسخ این سوال و سوالات مشابه دقیقاً مثبت است از آن نظر که اتفاقاً سالهای سال است، دست اندرکاران پژوهش و آموزش عالی کشور سعی دارند علوم انسانی و صنعت را در یک کشتی و کنار هم بنشانند.
نباید فراموش کنیم صنعت به معنایی که در ادامه این گفت و گو با آن آشنا می شویم خود را بی نیاز از علوم انسانی نباید ببیند.
قدرت حل مسئله زمانی وارد فاز عملیاتی می شود که در بخش های کلان صنعت، دو مبحث تئوریک و عملی کنار یکدیگر قرار گیرند و یک مشکل را حل کنند.
در طول این سالها، انواع خرد و کلان نشست ها ، همایش ها و گردهمایی هایی برای آشتی دادن علوم انسانی و صنعت برگزار شد اما تاکنون این دو رکن اساسی در حوزه پژوهش و علم روابط چندان حسنه ای با یکدیگر برقرار نکرده اند و متخصصان امر در تلاش هستند با برگزاری یک همایش تاثیرگذار در اسفندماه سال جاری، به نوعی نخبگان علوم انسانی و صنعت را کنار یکدیگر قرار دهند.
به همین منظور، با «حسینعلی قبادی » استاد تمام رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تربیت مدرس و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به گفت و گو نشسته ایم تا به عنوان یکی از رابطین اصلی پیوند علوم انسانی و صنعت، مشکلات پیش روی ِ گره خوردن این دو حوزه را برایمان تشریح کند.
اما قبادی کیست ؟ او متولد 1337 نویسنده، منتقد، محقق، استاد دانشگاه، ادیب و پژوهشگر ادبی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.
ی رئیس کمیسیون برنامه ریزی جامع دانشگاه تربیت مدرس، رئیس گروه ادبیات کمیتهٔ علوم اجتماعی شورای پژوهش های علمی ایران، رئیس گروه ادبیات کمیتهٔ علوم اجتماعی شورای پژوهش های علمی ایران و رئیس گروه ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاه ها است.
وی از اردیبهشت ماه سال 1394 سرپرستی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را برعهده داشت که طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس این پژوهشگاه منصوب شد.
همچنین عضو شورای توسعهٔ پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر است .
قبادی در سال 1385 به عنوان استاد برتر و پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس انتخاب شد و همچنین برندهٔ جایزه ادبی جلال آل احمد 1388 است.
کتاب «آئین آینه» (سیر تحول نمادپردازی در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی) وی برای سال 1386 برگزیدهٔ پنجمین جشنوارهٔ قلم زرین شده است وی پیش تر موفق به دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به مناسبت برنده شدن در جشنواره خوارزمی و دریافت لوح تقدیر مشترک از جعفر توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان استاد راهنمای برگزیده سال 1384 و دریافت لوح تقدیر از معاون اول ریاست جمهوری حسن حبیبی بابت کسب رتبه سوم پایان نامه مقطع دکتری با موضوع تحقیق در نمادهای مشترک حماسی و عرفانی در ادبیات فارسی با تأکید بر شاهنامه و آثار مولوی شد.
قبادی وی همچنین در بیش از 10 جشنواره و انجمن بین المللی به عنوان داور و در بیش از 15 دانشگاه معتبر جهان به عنوان مدرس سخنرانی و تدریس کرده استمتن گفت وگو به این شرح است : : آقای دکتر! از دیدگاه جنابعالی ضرورت های پیوند علوم انسانی و صنعت در چه مسائلی نهفته است که از دید متخصصان این امر پنهان شده؟ قبادی : ابتدا باید در خصوص معنای صنعت توضیحی ارائه دهم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
نیرو نیوز
1397/05/21
09:50

اگرچه در کشور ما تلقی موجود از صنعت، سخت افزاری است؛ مثل صنعت نفت، پتروشیمی و پلیمر.
در حالی که صنعت فقط سخت افزار و فرایندهای سخت افزارانه نیست.
در نگاه پژوهشگاه که مبنای شکل گیری همایش علوم انسنانی و صنعت است، صنعت در پیوند با علوم انسانی، معنای سخت افزاری ندارد، بلکه صنعت به معنای عام، در نظر است.
در واقع، هر نوع دستاورد فناورانه بشری را شامل می شود.
بنابراین در زمینه دستاوردهای فناورانه باید به ادبیات مشترکی برسیم و صرفاً جنبه سخت افزاری صنعت منظور پژوهشگاه نیست.
بر این اساس، هر موضوعی که جنبه نرم افزاری دارد و علم را به فن، روش، سیاست و راهبرد تبدیل کند، علوم انسانی آن را به عنوان صنعت می شناسد.
در واقع، حرکت از علم به سوی حل مسائل، مشکلات و نیازهای جامعه است.
به عنوان مثال، اگر فردی برای کاستن از مشکلات ترافیک در شهر تهران با توجه به مطالعات میدانی و مبانی نظری که دارد، راه حلی برای کاهش آن ارائه دهد از نظر ما وارد مقوله صنعت شده است.
البته در فرایندِ برقراریِ ارتباط میان علوم انسانی و صنعت با پدیده «تولید» مواجه هستیم که صرفا جنبه های سخت افزاری آن منظور نیست بلکه تولید فکر، اندیشه، راهبرد و راهکار که منجر به بهبود تکامل شود، معنای تولید را جلوه گر می سازد.
از این رو، ضرورت های پیوند علوم انسانی و صنعت کاملاً بدیهی است.
اگر علم سودمند باشد باید یک مسئله را حل کند.
از دیدگاه علوم انسانی، گذر علم از نظریه به سمت حل مسئله حرکتی فناورانه است و صنعت به معنای عام را در بر می گیرد.
در واقع، اگر انواع دغدغه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مردمی و تاریخی را در نظر بگیریم بخش سخت افزار هم موفق می شود اما این مبحث در کشور ما تا حد زیادی مغفول مانده است.
البته در انجام پروژه های صنعتی مختلف، چندین پیوست فرهنگی توسط برخی نهادها مطرح می شود.
اما کافی نیست، ادعای ما این است که باید تمام صنعت را به صورت یکپارچه دید؛ به این معنا که نمی توان ابتدا توسعه سخت افزارانه را مبنا قرارداد و بعد پیوست فرهنگی برای آن در نظر بگیریم؛ توامان دیدنِ جنبه سخت افزاری و نرم افزاریِ صنعت، پیش از شروع توسعه اهمیت دارد.
برای ساختن یک سد باید مطالعات مان به اندازه ای باشد که اگر این سدسازی موجب تخریب ده ها روستا شده به میراث و سرمایه فرهنگی و انسانی این روستاعا آسیبی وارد نشود.
چون جبران آسیب های مالی تا حدود زیادی میسیر است.
اما جبران آسیب به سرمایه انسانی و فرهنگی بسیار دشوار خواهد بود.
به عبارت دیگر، پیوند بین صنعت و علوم انسانی باید محلی برای تبادل افکار و تعامل بخش ها و دست اندرکارانِ صنعت، دانشگاه، جامعه علمی و نخبگان در یک جا است.
تا منافع هر طرح صنعتی تا حد امکان در همه زمینه ها افزون شود و آسیب های ان محدود.
: غالب صنعت کاران ما در معنای سخت افزاری ارتباط خاصی با دانشگاه ها و مراکز علمی ندارند.
چندین سال است شعار ارتباط دانشگاه با صنعت و بر عکس سر داده شده است که البته در این زمینه به توفیقاتی هم نائل شده ایم که در خور ستایش و قدردانی است؛ اما چرا به اندازه کافی موفق نیست؟ قبادی : پاسخ، عدم تمرکز بر مطالعاتِ کافیِ انسانی است.
اما دلیل بنیادی تر این است که از ابتدا در مواجهه با صنعت، اهمیتِ جنبه های سخت افزارانه و جنبه های نرم افزاری که در روح صنعت باید دمیده شود، مغفول واقع شده است.
از این رو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان نماد تمدنی ایران معاصر در علوم انسانی قصد دارد این خدمت را به حوزه صنعت در معنای خاص و عام و به دانشجویان ارائه دهد.
تاکیدمان به مهندسان این است که با کمک علوم انسانی می توانند به صنعت خدمت کنند و بدون علوم انسانی نمی توان خدمت پایدار داشت.
توسعه پایدار در کشور همان توجه به علوم انسانی و انقیاد نسبت به دستاوردهای دانش های انسانی است؛ هر نقصی که در ابعاد و اضلاع توسعه می بینیم از ریشه بی توجهی به علوم انسانی و همه جانبه نگاه کردن است.
علوم انسانی می خواهد بگوید مسائل را همه جانبه و جامع ببینید.
: از دیدگاه شما چرا تاکنون اهمیت پیوند علوم انسانی و صنایع تنها در حد حرف و برگزاری همایش باقی مانده است؟ و سوالی که همیشه بی پاسخ مانده، پیدا کردن حلقه گمشده بین این دو بخش است.
نظرتان درباره این حلقه مفقوده، چیست؟ قبادی : با عرض تاسف باید بگویم نوعی رخوت زدگی در جامعه رواج دارد که علوم انسانی را دست کم می گیرد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
نیرو نیوز
1397/05/21
09:50

این موضوع در هر دو بخش صنعت و دانشگاه دیده می شود.
بدون مطالعات انسانی، دانشگاه امکان پیوند با صنعت ندارد و این روابط پایدار نخواهد بود.
صنعتگران هم باید بدانند بهره گیری از دانش های علوم انسانی امکان خدمت پایدار را به وجود می آورد و حتی منافع بیشتری نصیب آنها خواهد شد.
ما معتقدیم صنعت باید دغدغه ملی بیشتری داشته باشد، فقط سودگرایی نیست که صنعت را پیش می برد بلکه دغدغه ملی هم به پایداری صنعت کمک می کند، هر چند باید به صنعتگران هم حق بدهیم به فکر سود باشند.
با این حال، علوم انسانی این موضوع را هم تامین می کند.
: آقای دکتر بارها و بارها در طول صدارت افراد مختلف بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همایش ها و سمینارهای متعددی در خصوص لزوم آشتی صنعت با علوم انسانی و دانشگاه برگزار شده است.
سوال اینجاست که آیا این گردهمایی ها حتی یک درصد هم تاثیری در پیوند علوم انسانی با صنعت نداشته است؟ قبادی : باید بگویم این نخستین بار است که در ایران به صورت جامع و ملی انواع پیوندهای متصور میان علوم انسانی و صنعت در همایش پنجم اسفندماه سال جاری، واکاوی می شود.
پاسخ سوال شما مثبت است.
موسسات علوم انسانی و صنعت در این سال ها سراغ یکدیگر رفته اند.
در حال حاضر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیش از 15 پروژه با بخش صنعت شروع کرده است.
حتی مهندس زنگنه وزیر نفت بر تاثیر علوم انسانی بر توسعه و پایداری در شهرستانی مانند گچساران را مورد تاکید قرار داده است.
در این باره توضیح دهم که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حوزه توانمندسازی افراد در روستاهای محروم منطقه مکران فعال است که در این زمینه ما پیشنهاد تاسیس صنایع بومی کوچک و محلی متناسب با این ناحیه از کشور را ارائه کرده ایم که برای مثال می توان به احیای آبخیزداری سنتی اشاره کرد.
از سوی دیگر، برخی صنعتگران مثل شرکت گاز، فاضلاب و پژوهشگاه نیرو به سراغ علوم انسانی آمدند.
در زمینه آب و محیط زیست نظر شما را به تاثیرگذاری علوم انسانی جلب می کنم.
همه ما باید بدانیم آب شیرین تنها برای خانواده خودمان نیست، آب میراث ما برای نسل بعد نیست، بلکه میراث هزار ساله نیاکان مان است.
حفظ آب تنها با فرهنگ سازی و تقویتِ فخرِ تمدن بزرگ ایرانی صورت می گیرد.
بر این باورم که علوم انسانی عِرق ملی، بالیدن به ایران و هویتِ ایرانی اسلامی را تقویت می کند و به نسل ما می گوید برای بزرگی ایران، صنعت خود را ملی کنید تا همه به کالای ایرانی افتخار کنند.
: از دیدگاه شما علوم انسانی چطور می تواند مشکلات صنعت را برطرف سازد؟ قبادی : علوم انسانی می تواند موثر باشد آن هم عمیقاً، اما دیگران هم باید حمایت کنند و مقداری فروتنانه برای دستاوردهای دانشی علوم انسانی ارزش قائل شوند.
من به دوستان می گویم، ما رودکی، فردوسی، عطار، سنایی، سهروردی، فارابی، زکریای رازی، ابوعلی سینا و حتی حافظ را داریم؛ اما مگر هزاران هزاران چهره دیگر در کشور نبودند، پس چرا ملت و و جهانیان تنها این چهره ها را به خاطر سپرده اند؟ چرا فقط حافظ را می شناسند؟ چرا دنیا و حتی سازمان ملل متحد در مقابل سعدی سر فرود می آورد؟ جوابش یک کلمه است؛علوم انسانی.
این چهره ها همواره حامل و پرچمدار علوم انسانی بودند، پس ما می توانیم در بسیاری از زمینه ها موفق باشیم، اما باید کمی هم مقابل دستاوردهای علوم انسانی فروتن باشیم تا ایران ما بزرگ بماند.
: به نظرتان چگونه می توان آرا و اندیشه های علوم انسانی را در صنعت پیاده سازی کرد تا صنایع هم به اهداف خود دست یابند؟ قبادی : این سوال، موضوع چندین پیش همایش مرتبط با همایش بزرگ علوم انسانی و صنعت است و در فرایند این همایش و جشنواره پنج پیش همایش طراحی کردیم.
ما در زندگی روزمره آثار و نتایج علوم فنی و مهندسی را بیشتر می بینیم، ولی کارکرد، جهت گیری و طریقه استفاده از علوم مهندسی را نیز علوم انسانی تعیین می کنند.
مدیریت و روابط انسانی مابین افراد، هم پا و چه بسا بالاتر از علوم مهندسی و فنی، می تواند در پیشرفت صنعتی جوامع مختلف تاثیرگذار باشد.
بنابراین، برای پیشبرد اهداف صنعتی و در نتیجه اقتصادی یک جامعه، توجه به بهبود هر چه بیشتر وضع پیاده سازی علوم انسانی، در کنار سایر علوم فنی و مهندسی، لازم و ضروری است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
نیرو نیوز
1397/05/21
09:50

: از دیدگاه شما علوم انسانی چگونه به تاب آوری صنایع کوچک کمک می کند؟ قبادی : اگر بزرگترین کارکرد علوم انسانی را فرهنگ آفرینی بدانیم، می تواند ارزش و کرامت انسان و ارزش عدالت را در پایداری صنعت مشخص کند.
علوم انسانی به تمام کارمندان و عاملان، فواید قناعت را مطرح می سازد.
استواری در کار و دقت در صنعت به ضرر هیچ کس نیست.
علوم انسانی می تواند انسان ها را خودباورتر، جمع گراتر، وفادارتر و باورپذیرتر کند که در صنعت اثرگذار است.
: به عنوان یک استاد در حوزه علوم انسانی، چرا تاکنون قدرت و توانایی حلّ مسئله به پشتوانه علوم انسانی از نگاه متخصصان و مهندسان، مغفول مانده است؟ قبادی : به این دلیل که هژمونیِ فنی گرایی و مهندسی زدگی در کشور ریشه 120 ساله دارد.
چرا باید برای هر کار عادی پای مهندسی را به میان بیاوریم؟ این موضوع نشان دهنده غرب زدگی، صنعت زدگی و کمیت زدگی است و ضروری به نظر می رسد از لاک مرعوب بودن در برابر نگاهِ صرفاً مهندسی به معنای خشک و مکانیکی خارج شویم که شامل بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران می شود.
در واقع با ایجاد و گسترش گفتمان جدید می توان از این فضای رخوت آور رهایی یافت.
تا سالیان متوالی دو حوزه علوم انسانی و صنعت دارای مرزهای مشخص و مجزا بودند، اما پیامدهای این تفکرِ جزیره ای، صاحب نظران را متوجه ارتباط عمیق و غیرقابل انفکاک آنها کرد این ارتباط در عین گستردگی و پیچیدگی، دارای مرزهای بسیار مبهم و نامشخص است.
باید این مرزها و ویژگی های چنین ارتباطی را از ابهام خارج کنیم تا در فضای عمومی دانش و صنعت جای خود را پیدا کند.
: نقش نخبگان علوم انسانی و صنعت را در پیوند این دو رکن چگونه می بینید؟ قبادی: این همایش طراحی شده تا میدانی برای شنیدن سخنان نخبگان هر دو حوزه باشد، و آنها بتوانند با یکدیگر تبادل افکار کنند و در قالب گفت وگو به معنای دقیق کلمه، راه به سوی حقیقت بگشایند.
در واقع، نگاه ما فرا رشته ای است و عموم رشته ها از مهندسی تا علوم تجربی را گرفته و حتی صنعتگران و صعنت کاران را شامل می شود.
به جرات می توان گفت در این همایش برای نخستین بار است که اصحاب علوم انسانی و متخصصان علوم تجربی و مهندسی در یک مکان و چشم در چشم گرد هم جمع می شوند که رخداد میمونی است و امیدواریم ادامه پیدا کند.
**ف.
ز**1601** انتهای پیام /* منبع : ایرنا ثبت نظرات نام و نام خانوادگی : * پست الکترونیک : شماره تماس : توضیحات : * کد امنیتی : * ورود کد : *.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایرنا
1397/05/21
09:47
> تهران- ایرناپلاس- یک استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است روند جدید جذب بورسیه ها در هیات علمی با حکم دیوان عدالت اداری خلاف قانون اساسی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصلحت دانشگاه است و حتی خدمت به نظام و به این افراد نیست.
> با گذشت پنج سال از دولت روحانی، پرونده بورسیه ها در وزارت علوم همچنان باز است.
دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت ها به این پرونده ورود کرده و در برخی موارد احکامی صادر کرده است.
این احکام با توجه به اختیارات قانونی دیوان صادر شده است و به موجب آن، برخی از بورسیه هایی که لغو شده بود، برقرار شده و دانشگاه ها موظف به استخدام برخی از این افراد در هیئت علمی شده اند.
بر اساس گزارش ایرناپلاس، محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری اوایل تیر ماه درباره رسیدگی به پرونده بورسیه ها گفت: «رسیدگی به تعداد زیادی از پرونده های مرتبط با بورسیه های غیرقانونی، در شعب بدوی و تجدیدنظر صورت گرفته است و رسیدگی به تعداد اندک باقی مانده تا سه ماه آینده به پایان می رسد.
»شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 763 که در تاریخ 22/2/94 تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت علوم و وزارت بهداشت، تصمیم گیری درباره مواردی از قبیل بورس دانشجویان، ارزیابی و پذیرش علمی و جذب را به هیئت عالی تجدیدنظر واگذار کرده است.
اعضای این هیئت بدین ترتیب هستند: «1- وزیر علوم، وزیر بهداشت یا رئیس دانشگاه آزاد 2- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی 3- معاون حقوقی وزارتین یا دانشگاه آزاد 4- معاون تخصصی ذی ربط 5- دو نفر عضو منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی 6- سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که حداقل یک نفرشان حقوق دان باشد.
»بر اساس همین مصوبه، «شیوه نامه نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرا و تصمیمات موضوع این مصوبه طبق پیش نویس مشترک تهیه شده توسط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی در اولین جلسه هیأت به تصویب خواهد رسید.
»**تصمیم گیری درباره پرونده بورسیه ها به عهده وزارت علوم استمحمدجعفر حبیب زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در مصاحبه با ایرناپلاس درباره مرجع تصمیم گیری در مورد بورسیه ها گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیئت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیم گیری درباره بورسیه ها و موضوعاتی مشابه آن، امر علمی- آموزشی است و قضایی نیست که دیوان عدالت اداری به آن ورود کند.
وی افزود: تصمیم در مورد این که این افراد در امتحان شرکت کردند یا خیر، نمره آوردند یا خیر و تبدیل بورس از خارج به داخل کشور شدند یا خیر، امری علمی و در صلاحیت ذاتی دانشگاه هاست.
بحث اصلی این است که فرد شرایط علمی بورسیه شدن را دارد به دانشگاه ها مربوط می شود.
مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت علوم باید ورود کند و سیاست گذاری کند.
این حقوق دان در مورد ارجاع پرونده به دیوان گفت: متأسفانه بنا به ملاحظاتی که مشخص نیست، دیوان عدالت وارد شده است و شعبات خاصی برای این کار قرار داده است و سیاق صدور آرا خیلی روتین است که یک سیاست مشخص موضوع را دنبال می کنند.
مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بورسیه از مواردی است که در شئون تخصصی دانشگاه هاست و ارتباطی به دستگاه قضایی ازجمله دیوان عدالت ندارد.
**افت کیفیت دانشگاه ها با تصمیمات جدیدحبیب زاده درباره تأثیر بورسیه های غیرقانونی در آینده دانشگاه ها گفت: اتفاقی که در دولت نهم و دهم رخ داد، موجب افت کیفیت دانشگاه ها شد.
برخی از این بورسیه ها توانایی علمی را دارند که موارد استثنا هستند.
طبق گزارش دادستان دیوان محاسبات در سال 95 مشخص شد خیلی از این افراد بدون احراز شرایط جذب شدند و خسارت هایی به دولت وارد شد که دادستان در سال 95 اعلام کرد کیفرخواست هایی برای مدیران مرتبط دولتی صادر می کند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایرنا
1397/05/21
09:47

**هتک حیثیت دانشگاه و نظاموی افزود: کاری که انجام می شود خلاف قانون اساسی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصلحت دانشگاه و نظام است.
متأسفانه برخی زیر چتر نهادهای ارزشی نظام هم مخفی می شوند و کسانی از این امکان استفاده کردند که معدل های حدود 12 داشتند و بدون طی فرایندهای علمی بورسیه خارج از کشور گرفتند و تبدیل به بورس داخل کردند.
این کار منجر به هتک حیثیت دانشگاه و نظام جمهوری اسلامی می شود و خدمت به نظام و به این افراد نیست.
شرایط برای این افراد وقتی با حکم دادگاه وارد دانشگاه می شوند، در مقابل کسانی که با شرایط علمی وارد شدند مناسب نیست.
**عضویت هیئت علمی بدون طی مقررات جذب عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: در حال حاضر برخی از این بورسیه ها با حکم دیوان عدالت دارند عضو هیئت علمی می شوند.
یعنی حتی مقررات جذب و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را نادیده می گیرند.
دیوان عدالت در آرایی که صادر می کند، دانشگاه ها را مجبور به حکم استخدامی قطعی بدون طی مراحل جذب می کند.
اخیراً مسئول جذب در وزارت علوم هم اعلام کرده که ورود به هیئت علمی دانشگاه با حکم دیوان عدالت به نفع خود این افراد نیست.
گزارش از مهدی نجفی خواه**اداره کل اخبار چندرسانه ای**ایرناپلاس** انتهای پیام /* برچسب ها اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس دیوان عدالت اداری بورسیه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
نامه نیوز
1397/05/21
07:28
> رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: جامعه پزشکی ما پیشرو در مباحث علمی است و سبب بی نیاز کردن کشور به خارج می شود.
> به گزارش نامه نیوز مسعود ناصری پور در نشست خبری در ارتباط با برنامه های دانشگاه های علوم پزشکی جهت مقابله با تحریم ها و موضوع تعرفه های پزشکان اظهارداشت: مسئولیت تعرفه گذاری و نظارت بر آن بر عهده دولت بوده که علیرغم افزایش تورم به ویژه در 6 ماهه اخیر شاهد افزایش اندک تعرفه ها بوده آیم.
وی با بیان اینکه نظارت بر مسئله تعرفه ها حائز اهمیت است، گفت: از ابتدای دولت دوازدهم وزیر بهداشت این موضوع را به صورت جدی به دانشگاه علوم پزشکی محول کرد و بنده نیز مسئول ستاد تعرفه در تهران هستم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: سامانه 1690 و 190 نیز جهت رسیدگی به شکایات مردمی در نظر گرفته شده و علاوه بر نظارت های مداوم، بازدید مکرر از مراکز دولتی، خصوصی و خیریه ای انجام می گیرد همچنین کمیته تعزیرات در این راستا بسیار کمک کننده بوده و به صورت جدی پیگیر تخلفات هستیم تا کمترین مشکل را در این زمینه شاهد باشیم.
ناصری پور گفت: تخلفات در حوزه تعرفه ها طی سال های اخیر روند رشد چندانی نداشته ولی طی دو ماه اخیر اندکی با افزایش روبرو بود که بر همان اساس نسبت به فعالیت کارشناسان اهتمام شد و این مسئله و نظارت های بیشتر مد نظر قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:داستان نابسامانی صندلی های کم و انبوه داوطلبان تجربیدعوت بسیج دانشجویی از وزیر علوم برای اردوی جهادیوی با بیان اینکه سعی می کنیم با وجود تحریم های پیش آمده مشکل خاصی در حوزه بهداشت، درمان و دارو نداشته باشیم، گفت: 20 درصد هزینه پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت در بخش دندانپزشکی است که برای هر درصد پرداخت از جیب مردم میلیاردها تومان هزینه شده است و تلاش شده که مردم با کمترین مشکل در زمینه بهداشت و درمان و همچنین دارو مواجه باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه در طول سال تنها معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران 5 تا 6 میلیون خدمت ارائه می کند، گفت: 5 هزار و 200 بیمار خاص تحت پوشش بیمه سلامت داریم که 160 میلیارد تومان هزینه سالانه آنهاست.
بنابراین خدمات به آنها کار کمی نیست و ما آماده هستیم خدمات سلامت را با وجود شرایط تحریم در کمترین تنش داشته باشیم.
وی در مورد مشکلات رفت و آمد پزشکان با وجود تحریم های پیش آمده به خارج از کشور گفت: ما در ایران محدودیتی برای مراودات علمی نداریم و اگر رفتن اعضای هیأت علمی برای انجام کارهای تحقیقاتی و پزشکی سخت باشد ما تلاش می کنیم که ورود اساتید و صاحبنظران مختلف از سراسر جهان را با تسهیلات همراه سازیم.
ناصری پور با بیان اینکه دیپلماسی علمی می تواند بسیاری از تحریم ها را حداقل در حوزه سلامت دور بزند، گفت: با رفت و آمد و مراودات علمی اساتید و پزشکان جهان می توانیم جامعه سلامت را به روز نگه داریم.
وی گفت: بسیاری از پزشکان در دنیا وقتی پیشرفت های ما را می بینند تمایل داشته که برای مراودات و تبادل علمی به ایران سفر کنند.
وی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی ما پیشرو در مباحث علمی کشور است و اقدامات آنها در جهت بی نیاز کردن کشور به خارج به شمار می رود، خاطرنشان کرد: ما امروز میزبان برای ارائه خدمات در حوزه سلامت برای کشورهای جهان نیز به شمار می رویم و در حوزه توریسم درمانی فعالیت های مناسبی داشته که انشاالله تلاش می کنیم این مسئله به بهترین نحو ممکن انجام شود.
منبع: فارس.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آرمان امروز
1397/05/21
> واکنش عباس عبدی به ویدئو احمدی نژاد شنیده شد که عباس عبدی در حساب توئیتری خود نوشت: ویدئو احمدی نژاد درباره ضرورت استعفای روحانی را دیدم.
> واکنش عباس عبدی به ویدئو احمدی نژاد شنیده شد که عباس عبدی در حساب توئیتری خود نوشت: ویدئو احمدی نژاد درباره ضرورت استعفای روحانی را دیدم.
تاسف خوردم؛ اگر در دوره سیاهش کسی می توانست چنین سخنی را علیه اش بزند و به روز سیاه نشانده نشود، احتمالا الان وضع خوبی داشتیم.
استخوان احمدی نژاد در گلوی آقایان، محصول رفتار غیراصولی و نابخردانه است.
مبارکشان.
مجبورند تحمل کنند، هرچند درد دارد.
تجمع اساتید و طلاب حوزه در تهران شنیده شد که تجمع اساتید و طلاب حوز های علمیه تهران دیروز شنبه 20مردادماه، ساعت 10صبح با محوریت اعتراض به وضع معیشتی مردم و مطالبه اقدام موثر از قوای سه گانه در برابر مفسدان اقتصادی صورت گرفت.
این تجمع اعتراضی با حضور اساتید و طلاب در مدرسه علمیه مروی تهران توسط بسیج اساتید حوزه علمیه استان تهران و در راستای دفاع از حقوق ملت ایران برگزار شد.
کمپین علیه پزشکانی که مالیات نمی دهند شنیده شد که به تازگی کمپینی علیه پزشکانی که مالیات نمی دهند در شبکه های اجتماعی به راه افتاده است.
این پزشکان معمولا در مطب خود کارتخوان ندارند و حق ویزیت را نقدی دریافت می کنند تا برآورد درآمد و مالیات از طریق بررسی واریزی بانکی مشخص نشود.
عصر ایران نوشت؛ در این کمپین ها اسم پزشکانی که در مطب خود کارتخوان ندارند و هزینه ویزیت را نقدی می گیرند، اعلام عمومی می شود.
واکنش مومنی به اظهارات لاریجانی شنیده شد که یک فعال سیاسی نسبت به استیضاح علی ربیعی در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.
عبدا.
مومنی در توئیتر خود نوشت: آقای لاریجانی، در کجای دنیا معرفی مدیرعامل توسط نماینده طبیعی است؟ باند معرفی شده توسط امثال پورابراهیمی در بانک ها، شستا، وزارت نفت ژن تبهکار هستند که با لابی نماینده درجه3 سیاسی در کشور رشد می کنند و وزیر از لابی آنها گریه می کند؟ باندهای مافیایی اگر تبهکاران اقتصادی نیستند پس چه هستند؟ محاکمه پریسا رفیعی، دوشنبه شنیده شد که وکیل مدافع پریسا رفیعی از رسیدگی به پرونده موکلش در روز دوشنبه 22مردادماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده خبر داد.
سعید خلیلی اظهار کرد: هفته گذشته برای مطالعه پرونده و رونویسی از کیفرخواست موکلم به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و قرار است خانم پریسا رفیعی صبح روز دوشنبه در شعبه26 دادگاه انقلاب محاکمه شود.
وی یادآور شد: اواخر سال گذشته بود که خانم رفیعی دستگیر و 23روز بازداشت شد.
او سرانجام با پیگیری های فراوان خانواده و دوستان در آخرین روز سال96 با وثیقه آزاد شد.
محکومیت 2 حیوان آزار شنیده شد که رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هوراند گفت: دو مجرم حیوان آزار در هوراند به انجام 500ساعت خدمات عمومی رایگان محیط زیستی و مطالعه و پخش کتاب محیط زیستی محکوم شدند.
علی تقی پور با اعلام این خبر اظهار کرد: دادگاه عمومی هوراند دو حیوان آزار را که یک قلاده روباه گرفتار در چاه را با سنگ و چوب شکنجه داده و کشته بودند، به انجام 500ساعت خدمات رایگان به عنوان همیار محیط زیست و خواندن یک کتاب در مورد نقش و اهمیت حیوانات در طبیعت و یا نحوه ارتباط انسان با حیوانات(زیر نظر اداره حفاظت محیط زیست) و توزیع 50جلد از همان کتاب در روستا به عنوان جایگزین پنج ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
دستگیری رفتگری که ضامن 60 متهم شده بود شنیده شد که با پیگیری های دادسرای ارشاد تهران، رفتگر بازنشسته ای که با دریافت پول، ضمانت و کفالت متهمین را برعهده می گرفت و با دادن اطلاعات تماس و مدارک جعلی باعث اختلال در روند رسیدگی به پرونده ها می شد، دستگیر شد.
عصرایران نوشت؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آرمان امروز
1397/05/21
ارائه مدارک جعلی و همچنین اطلاعات تماس نادرست در زمان کفالت و ضمانت توسط این رفتگر بازنشسته موجب اطاله دادرسی و مسکوت ماندن پرونده ها در زمان اجرای حکم شده بود.
گفتنی است، به دلیل هماهنگ نبودن محاکم قضایی در دسترسی به اطلاعات ضامن ها، پیش تر نیز زنی که در بیش از 300 پرونده ضامن و کفیل شده بوده، دستگیر شده است.
نامه دانشجویان صدرا به وزیر علوم شنیده شد که جمعی از دانشجویان موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی صدرالمتالهین(صدرا) تهران در نامه ای به منصور غلامی وزیر علوم، نکاتی را درباره وضعیت دانشگاه خود اعلام کردند.
دانشجویان با تاکید بر اینکه مستندات مربوط به پیگیری مستمر از معاونت های مربوطه در وزارت علوم موجود است، طبقات ناایمن، غیراصولی و بدون در نظرگرفتن سیستم های اطفا حریق و امنیتی در زیرزمین، نبود ابتدایی ترین امکانات آموزشی برای کلاس ها، نبود آب شرب سالم، نداشتن هیات علمی در دانشگاه، عدم پرداخت حق بیمه های کارکنان در بازه های مختلف، تخلفات اداری و آموزشی گسترده در سه حوزه حقوق دانشجویی،کارکنان، اساتید و اعضای هیات علمی،کوتاه کردن ترم به بهانه های واهی از مصوب 16هفته به 11هفته آموزشی، دریافت شهریه کامل و.
را از جمله مشکلات خود برشمردند.
سفر خانوادگی 23 نماینده مجلس به مشهد شنیده شد که 23 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه اعضای خانواده خود برای بررسی طرح بانکداری اسلامی سفری به مشهد داشتند.
در همین راستا زهرا سعیدی سخنگوی این کمیسیون ضمن تأیید این سفر گفته که اعضای کمیسیون در این سفر میهمان حجت الاسلام حسین زاده بحرینی، نماینده مشهد بودند.
وی با بیان اینکه نمایندگان در این سفر در هتل «پردیسان» وابسته به دانشگاه فردوسی مستقر شده بودند، افزود: تنها 50 درصد از هزینه های هتل در مدت سه روز اقامت اعضای کمیسیون پرداخت شد.
به گفته وی، نمایندگان در این سه روز حضور در مشهد مقدس هر روز 12 ساعت روی طرح مذکور بحث و تبادل نظر داشتند و سفر مذکور کاری بوده است.
سعیدی با اعلام اینکه نمایندگان اعضای خانواده خود را هم به این سفر برده اند ولی هزینه رفت و برگشت به مشهد را خودشان متقبل شدند، گفت: ریخت و پاش آنچنانی در این سفر صورت نگرفته است.
افشای زندگی لاکچری مدیر 2تابعیتی شنیده شد که یک فعال فضای مجازی با انتشار تصاویری در اینستاگرامش نوشت: دکتر حسین محمدپور زرندی، مدیری که از همان سال57 مدیرعامل برخی شرکت های تابعه وزارت کشاورزی بود، بعد شیلات، بعد تعاون، بعد صنایع ویژه تا رسید به ایران خودرو، هیات رئیسه قوامین، هیات رئیسه بانک شهر، مدیر مالی شهرداری تهران و بالاخره مدیرعامل بانک شهر.
الان هم طبق سایت خودشان رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره 20شرکت و ارگان است و حتی عضو هیات رئیسه کشتی هم هست.
به طور خلاصه همیشه بیت المال زیر دست ایشان بوده است تا در مدیریت بانک شهر بالاخره برکنار شدند و بعد فهمیدیم دوتابعیتی هم بوده اند.
با این همه مشاغل صرافی هم داشته اند! مدیر برتر جهادی هم هستند! دامادشان هم دوتابعیتی و طراح معروف اند، دخترشان هم گاهی نقش مدلینگ را برای ملت مستضعف ایران بازی می کنند! صحبتی ندارم جز اینکه بگویم که آقای پورزرندی دوتابعیتی با هفت میلیارد پرداخت برای یک کنفرانس و حرف و حدیث های بانک شهر و این سبک زندگی فرزند، معنای مقدس جهاد را فرسنگ ها جا به جا کردند.
انشاءا.
مدیون جهادگران جنگ نباشیم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
آرمان امروز
1397/05/21
> قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به اینکه آمار تسویه حساب دانشجویان به نسبت سال گذشته با شیب کمی افزایش پیدا کرده است، گفت:« نگرانی اصلی ما بابت مهاجرت دانشجویان کیفی ِدانشگاه های معتبر کشور است.
> قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به اینکه آمار تسویه حساب دانشجویان به نسبت سال گذشته با شیب کمی افزایش پیدا کرده است، گفت:« نگرانی اصلی ما بابت مهاجرت دانشجویان کیفی ِدانشگاه های معتبر کشور است.
» کشور مهاجر فرست دانشجو نیستیم قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در پاسخ به این سوال که چه تعداد از دانشجویان دانشگاه ها به دنبال تایید مدرک برای ترجمه و ادامه تحصیل در خارج از کشور هستند؟ گفت: روال ترجمه مدارک امروزه طبق همان روالی است که در گذشته بوده است، اما این ملاک خروج دانشجویان برای مهاجرت نیست و اغلب برای این کار از طریق تسویه حساب از دانشگاه ها اقدام می کنند و این آمار نزد معاونت دانشجویی است.
معمولا دانشجویانی که اقدام به تسویه حساب می کنند، می خواهند به خارج از کشور برای ادامه تحصیل یا هر کار دیگری بروند.
حسین سالار آملی با اشاره به افزایش آمار مهاجرت دانشجویان نسبت به سال گذشته توضیح داد: آمار تسویه حساب دانشجویان به نسبت سال گذشته با شیب کمی افزایش پیدا کرده است، اما آمارهایی که در قسمت ترجمه داریم، قابل توجه نیست و اصل قضیه تسویه حساب است.
آنهایی که معمولا این کار را انجام می دهند، علاقه رفتن به خارج از کشور را دارند، وگرنه ترجمه برای هر کاری انجام می شود و صرفا برای خروج از کشور نیست، از این رو ترجمه مدارک نمی تواند، ملاک و دلیل خروج دانشجویان از کشور باشد.
او خاطرنشان کرد: برخلاف آن چیزی که رایج است، بنده فکر می کنم؛ دانشجویان ما خیلی اقدام به مهاجرت نمی کنند و درصد مهاجرت دانشجویان دانشگاه های ما نسبت به دانشجویان کشورهای دیگر درصد بالایی نیست و نمی توان گفت که کشور ما یک کشور اعزام کننده و مهاجر فرست دانشجو به خارج از کشور است.
سالارآملی اضافه کرد: بنده نمی گویم که در آمارها علاقه برای رفتن به خارج از کشور دیده نمی شود، اما آمار مهاجرت دانشجویان ما از متوسط آمار جهانی کمتر است.
البته دانشجویی که می خواهد به خارج از کشور برود، نمی تواند به راحتی و مستقیما اقدام کند و باید از یک پشتوانه مالی برخوردار باشد.
اینطور نیست که دانشجو بعد از گرفتن ویزا و ترجمهِ مدرک بعد از شش ماه یا یک سال بتواند خودش را در خارج کشور مدیریت کند.
به گزارش ایلنا، او گفت:در رشته های مهندسی مهاجرت بیشتری را به نسبت دیگر رشته ها شاهد بوده ایم.
ناگفته نماند، میزان این مهاجرت در پایتخت در مقایسه با استان های دیگر تفاوتی ندارد.
البته فراموش نکنیم در این میان برخی از افرادی که ظرفیت های بالای علمی ندارند، نیز گاها از کشور خارج می شوند، اما به کشورهای منطقه و آسیایی می روند که توانمندی علمی زیادی در آنجا موجود نیست.
گفتنی است اخیرا در جلسه 270کمیسیون علمی و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تاکید بر این موضوع که تمامی کشورهای جهان ذیل سیاست تحصیلی، سیاست مهاجرتی نیز دارند بر لزوم تدوین سیاست بازگشت و چرخش نخبگان تاکید شد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
ایسنا
1397/05/21
02:57
> رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از بازگشت 970 ایرانی فارغ التحصیل از 100 دانشگاه برتر دنیا به کشور خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع در بودجه سال 97 بودجه ای برای این امر در نظر گرفته شده است.
> علی مرتضی بیرنگ در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به روند مهاجرت در کشورهایی چون چین، کره و هند، گفت: در حال حاضر کشور چین 350 هزار دانشجو در آمریکا دارد، ضمن آنکه کشورهایی چون هند و کره دارای آمار بالای دانشجویان در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا هستند، ولی اکثر آنها بعد از فارغ التحصیلی به کشور خود باز می گردند.
وی ادامه داد: بر این اساس ما مطالعات وسیعی در برنامه های بازگشت دانشجویان این کشورها انجام دادیم و بر اساس تجربیات این کشورها و واقعیت های کشور، برنامه "همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور" را تدوین کردیم.
بیرنگ با بیان اینکه تصور ما بر این بود که این برنامه تا حدی می تواند به ما در بازگشت دانشجویان به کشور پس از فارغ التحصیلی کمک کند، خاطرنشان کرد: ولی باید این موضوع را مد نظر قرار داد که صرفا با یک برنامه نمی توان کسی را مجاب کرد که به کشور بازگردد و به عوامل دیگری مانند مسایل خانوادگی و "عرق ملی" بستگی دارد.
وی برنامه همکاری با محققان و کارآفرینان مقیم خارج را عاملی برای دلگرمی بیشتر دانشجویانی دانست که به بازگشت فکر می کنند و یا افرادی که باز می گردند سریع تر به چرخه خدمت و اثرگذاری وارد شوند.
رییس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: اگر پلت فرمی در این زمینه نباشد، این افراد بعد از یکی دو سال معطل ماندن، از فضای تحقیقاتی خود دور می شوند.
بیرنگ با بیان اینکه این برنامه در اسفند سال 83 اجرایی شد، خاطر نشان کرد: در این طرح اعلام کردیم فارغ التحصیلان 400 دانشگاه اول دنیا می توانند درخواست خود را ارائه دهند و از تسهیلات آن استفاده کنند.
قائم مقام در امور بین الملل معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در آن سال تعداد 126 نفر در قالب این برنامه به کشور بازگشتند، اظهار کرد: این تعداد بیش از انتظارات ما بود و در سال دوم اجرای این طرح تعداد 450 نفر به کشور بازگشتند.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی ما مشاهد کردیم با توجه به محدودیت منابع مالی و مشکلات موجود، اگر با این روند، بازگشت این افراد به کشور پیش می رفت، در سال 86 تعداد هزار نفر از این افراد به ایران باز می گشتند که در این صورت ما نمی توانستیم اجرای این برنامه را ادامه دهیم.
بیرنگ خاطر نشان کرد: از این رو سختگیری ها را در این زمینه بیشتر و اعلام کردیم به جای 400 دانشگاه اول دنیا تنها فارغ التحصیلان 100 دانشگاه اول دنیا می توانند از تسهیلات این طرح استفاده کنند.
از سال گذشته که این تغییر اعمال شد، حدود 300 نفر به کشور بازگشتند.
وی با بیان اینکه تاکنون 970 نفر در قالب این برنامه در 3 سال گذشته به کشور بازگشته اند، ادامه داد: 118 نفر از این افراد فارغ التحصیلان 20 دانشگاه اول دنیا چون هاروارد، استنفورد، MIT، کلتک و پرینستون هستند و برای هر کدام آنها چندین میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.
حمایت از استارتاپ های ایرانی بازگشته به کشور وی با بیان اینکه برخی از فارغ التحصیلان تجربیات خوبی در زمینه راه اندازی استارتاپ ها در حوزه های "های تک" داشتند، خاطر نشان کرد: از این رو ما پلت فرمی ایجاد کردیم تا این افراد در کشور شرکت های استارتاپی خود را راه اندازی کنند و فرآیند دانش بنیانی خود را بگذرانند.
بیرنگ اضافه کرد: با ایجاد زیرساخت های لازم حدود 60 استارتاپ توسط این افراد راه اندازی شده است و در حال حاضر استارتاپی ایجاد شده که حدود 30 نفر از این افراد در آن مشغول به فعالیت هستند.
وی اضافه کرد: در سال جاری تا جایی که ممکن است بخش خصوصی را وارد این برنامه می کنیم؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
ایسنا
1397/05/21
02:57
چراکه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها مایل هستند که این افراد را به آنها معرفی کنیم و آنها اقدام به جذب این افراد کنند.
چالش های اصلی بازگرداندن فارغ التحصیلان ایرانی به کشور وی با تاکید بر اینکه در این برنامه 970 نفر به طور کامل به کشور بازگشتند، خاطر نشان کرد: در این برنامه ما بر اساس مدلی که آنها می خواستند با کشور همکاری داشته باشند زیر ساخت هایی را فراهم کردیم، به گونه ای که حتی برای افراد جهت برگزاری کارگاه آموزشی، ارائه سخنرانی و یا به عنوان استاد مدعو برنامه هایی را تدوین کردیم.
بیرنگ با بیان اینکه اگر برنامه های ما نبود، این افراد به کشور باز نمی گشتند، یادآور شد: تا زمانی که مدرک این افراد تایید نشود و یا دوره خدمت نظام وظیفه را نگذرانده باشند، در جایی نمی توانند استخدام شوند و حتی بعد از انجام این اقدامات، در فرآیند جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می گیرند و در نهایت مشاهده می کنیم که فرد بین یک تا چند سال از فعالیت های علمی، تحقیقاتی و اقتصادی محروم می شود.
وی با تاکید بر اینکه برنامه ما به صورتی است که همه امور مربوط به فعالیت و اشتغال این افراد از روز اولی که به کشور باز می گردند، پیگیری شده است، ادامه داد: از ماه اول فعالیت این افراد گرنت پژوهشی، بیمه، حقوق و خدمت نظام وظیفه آنها پیگیری شده است و همه دغدغه هایی که این افراد دارند، حل شده است.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: با این اقدامات فرد زمان کافی دارد تا تیم خود را تشکیل دهد، مدرک تحصیلی آنها تایید شود، توانمندی های خود را اثبات کند و دوره خدمت نظام وظیفه خود را طی کند.
بیرنگ چالش اصلی تاخیر در بازگرداندن دانشجویان به کشور را ابهامات در زمینه نظام وظیفه، جذب و تایید مدرک دانست و گفت: این برنامه این چالش ها را حل کرده است، به گونه ای که قبل از بازگشت این افراد به کشور درخواست خود را ارائه می دهند و در مدت 25 روز درخواست های آنها بررسی می شود و بعد از بازگشت به کشور از تسهیلات این طرح می توانند بهره مند شوند.
حمایت دولت و مجلس از طرح بازگرداندن فارغ التحصیلان به کشور رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری با اشاره به نوسانات اقتصادی و سیاسی کشور با بیان اینکه این امر یکی از دغدغه های ما بوده است، گفت: زمانی که این طرح را آغاز کردیم، با این سوال مواجه بودیم که آیا این برنامه ادامه می یابد یا خیر؛ ولی امروز این برنامه در دولت و مجلس به یک مطالبه تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه گزارشی از روند بازگشت فارغ التحصیلان به کشور از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شده است، ادامه داد: علاوه بر آن برای اولین بار در سال جاری ردیف بودجه ای برای مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری در نظر گرفته شده است و هر چند عددی که برای این منظور در نظر گرفته شده، از عددی که معاونت علمی در نظر گرفته، کمتر است؛ ولی گام بسیار مهمی بود که در بودجه سال 97 بودجه ای از سوی دولت برای بازگشت فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
نسیم آنلاین
1397/05/20
23:28
> وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها، لزوم بهره مندی از ظرفیت علمی استادان آموزش عالی به ویژه استادان شاخص در فضای علمی کشور را مورد تاکید قرار داد.
> به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور، «لزوم بهره مندی از ظرفیت علمی استادان آموزش عالی به ویژه استادان شاخص در فضای علمی کشور» و نیز «اتخاذ تمهیدات و تدابیری به منظور جبران خلأ ناشی از اجرای ضوابط و مقررات بازنشستگی استادان» را مورد تاکید قرار داد.
وی در این نامه خطاب به روسای دانشگاه ها آورده است: به منظور حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای ساختار علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، تداوم حضور اعضای هیات علمی دارای مرتبه علمی استادی که با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به افتخار بازنشستگی نائل می شوند.
همچنین بهره مندی از ظرفیت علمی استادان فرهیخته آموزش عالی به ویژه استادان شاخص علمی در فضای علمی کشور و جبران خلأ ناشی از اجرای ضوابط و مقررات بازنشستگی برای این عزیزان مقتضی است دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تمهیدات و ترتیبات ذیل را اتخاذ کنند: فرایند بازنشستگی اعضای هیات علمی باید با ملاحظات پیش کسوتی آنان و در نظر گرفتن همه جوانب فرهنگی و اعمال تشریفات مرسوم و متعارف طراحی و با قدردانی شایسته انجام شود.
در حد مقدورات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، امکانات، فضای کافی و خدمات مناسب برای حضور استادان شاخص و برجسته علمی بازنشسته فراهم شود.
با استفاده از ظرفیت موجود در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، زمینه حضور و بهره مندی از خدمات آموزشی و پژوهشی استادان برجسته علمی بازنشسته، به ویژه جهت راهنمایی رساله ها و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی فراهم شود.
غلامی در پایان نیز اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از دانش، تجربه و منش استادان پیش کسوت در کنار نشاط و انگیزه اعضای هیات علمی جوان و آینده ساز آموزش عالی کشور، شاهد بهترین دستاوردها برای ارتقا و توسعه علمی روزافزون کشور عزیزمان باشیم.
منبع: مهرمسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
ایرنا
1397/05/20
21:46
> کرمان -ایرنا- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: سیستم آموزش عالی به شکل فعلی پاسخگوی نیاز کشور نیست بلکه باید پوست اندازی کند و به سمت مهارتی پیش رود.
> به گزارش ایرنا، محمد مهدی زاهدی روز یکشنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در دانشگاه علمی کاربردی کرمان افزود: باید برای تحقق این مهم حداقل 70درصد رشته های دانشگاهی به صورت مهارتی باشد و این در حالیست که هم اکنون تنها 22درصد رشته ها مهارتی است .
زاهدی با تاکید بر اینکه استادان دانشگاه های ما باید تغییر رویه دهند، اظهار داشت : آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی نباید صرفا براساس مقاله های چاپ شده بلکه باید ملاک کارآفرینی و کاربردی در آن لحاظ شود.
**مدرک گرایی کشور را تهدید می کند نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع مدرک گرایی در کشور یک خطر بزرگی است ،افزود: اغلب مدیران ما می خواهند عنوان دکتری را یدک بکشند و این درحالیست که هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست .
زاهدی گفت : بجای بها دادن به مدرک باید ملاک را آموزش های مهارتی در فلان رشته دانشگاهی بگذاریم .
**در شرایط فعلی وسعت نظری بیشتری باید داشته باشیم وی همچنین با اشاره به استیضاح وزیر تعاون ، کار و امور اجتماعی گفت : اینکه فکر کنیم در کشور فرد لایق وجود ندارد ، درست نیست بلکه مدیران باید وسعت نظر بیتشری داشته باشند.
زاهدی با تاکید بر اینکه در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید در این شرایط در انتخاب نیروها نگاهمان را عوض کنیم اظهار داشت : یک مقداری باید شیشه های مات عینک برخی ها را درست کنیم تا فقط جلوی یک محدوده خاص را نبیند.
زاهدی همچنین در این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا که در شرایط حساس کنونی آیا سئوال از رییس جمهوری توسط برخی نمایندگان کار درستی بوده یا نه ؟ پاسخ داد: سئوال از رییس جمهوری کاملا اقتصادی است نه سیاسی ، ضمن اینکه این امر موجب شفافیت و امیدواری مردم خواهد شد.
این نماینده مجلس گفت : الان مردم سردرگم هستند که در حوزه اقتصادی و حتی در حوزه امنیتی کشور قرار در آینده چه اتفاقی بیفتد.
وی گفت : لذا بالا بردن اعتماد عمومی کمک می کند که در شرایط کنونی مردم صبور و انقلابی بیشتر پای کار باشند.
5054 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی آموزش عالی پوست اندازی دانشگاه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
نسیم آنلاین
1397/05/20
21:21
> افلاک نمای دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت ممیزه مرکزی افتتاح شد.
> به گزارش ایسنا، افلاک نما یک سالن 360 درجه برای نمایش یک شبیه سازی واقعی از آسمان بالای سر ماست؛ گرچه که نام افلاک نما بیشتر نمایانگر مفاهیم نجومی و آسمانی است، اما در حقیقت یک سینمای خاص برای نمایش فیلم ها، پویانمایی ها و محتویات 360 درجه ای است که به جای نمایش در پرده تخت سینمایی، نیاز به نمایش در پرده کروی دارند.
این مفاهیم می توانند شامل تجربه حضور در جنگل، سفر به اعمال یک سلول یا موجود زنده و تور مجازی فضاهای تاریخی باشند.
سالن اصلی افلاک نمای دانشگاه فردوسی مشهد با ظرفیت گنجایش 70 نفر، یک سالن مخصوص پخش نمایش های 360 درجه است.
سیستم صوتی 11 کانالی این سالن را به یکی از منحصربه فردترین سالن های کنفرانس، نمایش و جلسات موجود تبدیل کرده است.
سالن جانبی محلی است که به مقصد آموزش و استراحت طراحی و ساخته شده است.
شما در سالن انتظار می توانید به فعالیت های آموزشی همراه با تفریح و سرگرمی پرداخته، در کافی شاب استراحت کرده و یا از فروشگاه مربوطهبه خرید هدایا و وسایل علمی اقدام کنید.
طراحی افلاک نما به گونه ای است که در زمستان و تابستان به صورت عایق حرارتی عمل کرده تا کمترین اتلاف انرژی را داشته باشد.
طرح کنونی افلاک نما با در نظر گرفتن مباحث مختلف علمی، توسط افراد متخصص دانشگاهی طراحی و ساخته شده است.
شاخص ساعت آفتابی یکی از قسمت های اصلی سازه افلاک نماست؛ این بخش علاوه بر ایجاد نمای منحصربه فرد برای افلاک نما، این ساختمان را به یک ساعت آفتابی بزرگ تبدیل کرده که در طول روز می تواند نمایش دهنده ساعت، تقویم و جهت های جغرافیایی باشد.
نیروگاه خورشیدی تأمین کننده بخش اعظمی از برق مصرفی ساختمان افلاک نماست.
با توجه به رسالت اصلی سازه یعنی طراحی ساختمانی سبز و به دور از آلاینده ها، وجود منبع تولید انرژی به واسطه نور خورشید از ملزومات امر به حساب می آید.
با طراحی سیستم استحصال آب باران توسط کارشناسان و متخصصان امر، آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز محوطه از طریق جمع آوری نزولات آسمانی تأمین می شود.
دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در مراسم افتتاح این افلاک نما با بیان اینکه دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد به دنبال کاربردی کردن علم و اشتغال هستند، اظهار کرد: رشته فیزیک یک رشته پایه و جذاب است که اجرای این افلاک نما نشان داد، این رشته می تواند یک رشته کاربردی و اشتغال زا باشد.
وی افزود: با ساخت این افلاک نما به دست جوانان کشور ثابت شد می توان در داخل کشور از این تکنولوژی به صورت بومی استفاده کرد.
دکتر کشمیری، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علومنیز در این آئین، حرکت دانشگاه فردوسی مشهد در راستای بهره برداری از ظرفیت های علمی دانشجویان در خود دانشگاه را کاری خوب و عالی توصیف کرد و گفت: بزرگ ترین امری که امروز می توان به آن افتخار کرد، امید دادن به نسل جوان در عرصه علم و فناوری است.
بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم، سپس اعضای حاضر در مراسم افتتاح از قسمت های مختلف افلاک نما در دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.
انتهای پیام منبع: ایسنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایلنا
1397/05/20
20:25
> افلاک نمای دانشگاه فردوسی مشهد با حضور قائم مقام وزیر علوم افتتاح شد.
> افلاک نمای دانشگاه فردوسی مشهد با حضور قائم مقام وزیر علوم افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، افلاک نما یک سالن 360 درجه برای نمایش یک شبیه سازی واقعی از آسمان بالای سر ماست؛ گرچه که نام افلاک نما بیشتر نمایانگر مفاهیم نجومی و آسمانی است، اما در حقیقت یک سینمای خاص برای نمایش فیلم ها، پویانمایی ها و محتویات 360 درجه ای است که به جای نمایش در پرده تخت سینمایی، نیاز به نمایش در پرده کروی دارند.
این مفاهیم می توانند شامل تجربه حضور در جنگل، سفر به اعمال یک سلول یا موجود زنده و تور مجازی فضاهای تاریخی باشند.
سالن اصلی افلاک نمای دانشگاه فردوسی مشهد با ظرفیت گنجایش 70 نفر، یک سالن مخصوص پخش نمایش های 360 درجه است.
سیستم صوتی 11 کانالی این سالن را به یکی از منحصربه فردترین سالن های کنفرانس، نمایش و جلسات موجود تبدیل کرده است.
سالن جانبی محلی است که به مقصد آموزش و استراحت طراحی و ساخته شده است.
شما در سالن انتظار می توانید به فعالیت های آموزشی همراه با تفریح و سرگرمی پرداخته، در کافی شاب استراحت کرده و یا از فروشگاه مربوطه به خرید هدایا و وسایل علمی اقدام کنید.
طراحی افلاک نما به گونه ای است که در زمستان و تابستان به صورت عایق حرارتی عمل کرده تا کمترین اتلاف انرژی را داشته باشد.
طرح کنونی افلاک نما با در نظر گرفتن مباحث مختلف علمی، توسط افراد متخصص دانشگاهی طراحی و ساخته شده است.
شاخص ساعت آفتابی یکی از قسمت های اصلی سازه افلاک نماست؛ این بخش علاوه بر ایجاد نمای منحصربه فرد برای افلاک نما، این ساختمان را به یک ساعت آفتابی بزرگ تبدیل کرده که در طول روز می تواند نمایش دهنده ساعت، تقویم و جهت های جغرافیایی باشد.
نیروگاه خورشیدی تأمین کننده بخش اعظمی از برق مصرفی ساختمان افلاک نماست.
با توجه به رسالت اصلی سازه یعنی طراحی ساختمانی سبز و به دور از آلاینده ها، وجود منبع تولید انرژی به واسطه نور خورشید از ملزومات امر به حساب می آید.
با طراحی سیستم استحصال آب باران توسط کارشناسان و متخصصان امر، آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز محوطه از طریق جمع آوری نزولات آسمانی تأمین می شود.
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در مراسم افتتاح این افلاک نما با بیان اینکه دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد به دنبال کاربردی کردن علم و اشتغال هستند، اظهار کرد: رشته فیزیک یک رشته پایه و جذاب است که اجرای این افلاک نما نشان داد، این رشته می تواند یک رشته کاربردی و اشتغال زا باشد.
وی افزود: با ساخت این افلاک نما به دست جوانان کشور ثابت شد می توان در داخل کشور از این تکنولوژی به صورت بومی استفاده کرد.
کشمیری، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم نیز در این آئین، حرکت دانشگاه فردوسی مشهد در راستای بهره برداری از ظرفیت های علمی دانشجویان در خود دانشگاه را کاری خوب و عالی توصیف کرد و گفت: بزرگ ترین امری که امروز می توان به آن افتخار کرد، امید دادن به نسل جوان در عرصه علم و فناوری است.
سپس اعضای حاضر در مراسم افتتاح از قسمت های مختلف افلاک نما در دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/05/20
19:33
> افلاک نمای دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت ممیزه مرکزی افتتاح شد.
> به گزارش ایسنا، افلاک نما یک سالن 360 درجه برای نمایش یک شبیه سازی واقعی از آسمان بالای سر ماست؛ گرچه که نام افلاک نما بیشتر نمایانگر مفاهیم نجومی و آسمانی است، اما در حقیقت یک سینمای خاص برای نمایش فیلم ها، پویانمایی ها و محتویات 360 درجه ای است که به جای نمایش در پرده تخت سینمایی، نیاز به نمایش در پرده کروی دارند.
این مفاهیم می توانند شامل تجربه حضور در جنگل، سفر به اعمال یک سلول یا موجود زنده و تور مجازی فضاهای تاریخی باشند.
سالن اصلی افلاک نمای دانشگاه فردوسی مشهد با ظرفیت گنجایش 70 نفر، یک سالن مخصوص پخش نمایش های 360 درجه است.
سیستم صوتی 11 کانالی این سالن را به یکی از منحصربه فردترین سالن های کنفرانس، نمایش و جلسات موجود تبدیل کرده است.
سالن جانبی محلی است که به مقصد آموزش و استراحت طراحی و ساخته شده است.
شما در سالن انتظار می توانید به فعالیت های آموزشی همراه با تفریح و سرگرمی پرداخته، در کافی شاب استراحت کرده و یا از فروشگاه مربوطه به خرید هدایا و وسایل علمی اقدام کنید.
طراحی افلاک نما به گونه ای است که در زمستان و تابستان به صورت عایق حرارتی عمل کرده تا کمترین اتلاف انرژی را داشته باشد.
طرح کنونی افلاک نما با در نظر گرفتن مباحث مختلف علمی، توسط افراد متخصص دانشگاهی طراحی و ساخته شده است.
شاخص ساعت آفتابی یکی از قسمت های اصلی سازه افلاک نماست؛ این بخش علاوه بر ایجاد نمای منحصربه فرد برای افلاک نما، این ساختمان را به یک ساعت آفتابی بزرگ تبدیل کرده که در طول روز می تواند نمایش دهنده ساعت، تقویم و جهت های جغرافیایی باشد.
نیروگاه خورشیدی تأمین کننده بخش اعظمی از برق مصرفی ساختمان افلاک نماست.
با توجه به رسالت اصلی سازه یعنی طراحی ساختمانی سبز و به دور از آلاینده ها، وجود منبع تولید انرژی به واسطه نور خورشید از ملزومات امر به حساب می آید.
با طراحی سیستم استحصال آب باران توسط کارشناسان و متخصصان امر، آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز محوطه از طریق جمع آوری نزولات آسمانی تأمین می شود.
دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در مراسم افتتاح این افلاک نما با بیان اینکه دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد به دنبال کاربردی کردن علم و اشتغال هستند، اظهار کرد: رشته فیزیک یک رشته پایه و جذاب است که اجرای این افلاک نما نشان داد، این رشته می تواند یک رشته کاربردی و اشتغال زا باشد.
وی افزود: با ساخت این افلاک نما به دست جوانان کشور ثابت شد می توان در داخل کشور از این تکنولوژی به صورت بومی استفاده کرد.
دکتر کشمیری، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم نیز در این آئین، حرکت دانشگاه فردوسی مشهد در راستای بهره برداری از ظرفیت های علمی دانشجویان در خود دانشگاه را کاری خوب و عالی توصیف کرد و گفت: بزرگ ترین امری که امروز می توان به آن افتخار کرد، امید دادن به نسل جوان در عرصه علم و فناوری است.
بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم، سپس اعضای حاضر در مراسم افتتاح از قسمت های مختلف افلاک نما در دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم
وزارت علوم
1397/05/21
10:30
> دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، در مراسم معارفه رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی اظهار داشت: توسعه کشور بر مبنای اقتصاد دانش بنیان در دستور کار قرار دارد.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، دکتر برومند در این آئین به اجرای طرح های صنعتی بزرگ در دهه چهل در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: اگر در گذشته راه اندازی طرح های بزرگ، پرورش مدیران صنعتی و سرمایه گذاری دولتی، برنامه اصلی توسعه کشور بود، امروزه توسعه کشور بر مبنای اقتصاد دانش بنیان، در دستور کار قرار دارد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تصریح کرد: اگر در گذشته کنار هم آوردن سرمایه، مدیریت و انتقال فناوری از خارج از کشور می توانست مسیر پیشرفت را فراهم سازد؛ در شرایط کنونی توسعه دانش بنیان به همت ملی و سازمانی نیاز دارد و موفقیت در کشورها منوط به استفاده از تمام اجزا در کنار هم است.
نیازهای ما محور توسعه می باشد و تمامی سازمان هایی که در یک منطقه فعالیت می کنند در توسعه این بخش از اقتصاد نقش اساسی ایفا می کنند.
وی با بیان اینکه فارغ التحصیلان ما باید به گونه ای تربیت شوند که ریسک پذیری بالایی داشته باشند و با مفاهیم جدیدی مثل مدل کسب و کار، سرمایه گذاری، منابع انسانی و کار تیمی آشنا شده باشند، افزود: مجموعه هایی مانند پارک های علم و فناوری برای موفق بودن حتماً باید ارتباط بسیار قوی با دانشگاه ها داشته باشد.
دکتر برومند خاطرنشان کرد: اگر علاقه مند هستیم فرزندان مان در منطقه برای خود ثروت آفرینی کنند، باید راهبردها و برنامه های پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها همسو باشند و حمایت سایر مسئولان استان مکمل این ارتباط خواهد بود؛ این ارتباطات بایستی علاوه بر ارتباطات سازمانی یک نوع ارتباطات شخصی و عاطفی نیز باشد تا بتواند موجب پیشرفت شود.
وی با اشاره به اینکه پارک های علم و فناوری بایستی ذی نفعان خود را شناسایی کنند و به انتظارات آنها به درستی پاسخ دهند، عنوان کرد: واحدهای فناور، کار آفرینان، سرمایه گذاران، ذینفعان پارک ها هستند؛ شناسایی ذینفعان، کیفیت فعالیت پارک های علم و فناوری را ارتقا خواهند بخشید و پارک ها بایستی به عنوان پلت فرم توسعه استان شناخته شود و در تصمیم گیری های کلیدی بار از دوش استان بردارد.
وی افزود: پارک های علم و فناوری باید محل حضور نخبگان و فعالان کسب و کار باشد و برای نیل به این اهداف نیاز به سازمانی بسیار مدرن داریم.
دکتر برومند در خاتمه ضمن معرفی دکتر عبدالرضا واعظی رئیس جدید پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، خواستار توسعه هر چه بیشتر پارک و تعامل سازنده با نهادها، دانشگاه ها و صنایع شد و از خدمات شانزده ساله دکتر محمد علی حسینپور فیضی رئیس قبلی این پارک نیز تقدیر کرد. ل
م 54/ ر.
ب 45.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
رئیس سازمان سنجش
خراسان
1397/05/21
> مخاطبان «حالا خورشید» می دانند در 3-2 هفته گذشته، این برنامه حداقل سه بار به موضوعات مرتبط با کنکور و امتحانات نهایی پرداخته است.
> مخاطبان «حالا خورشید» می دانند در 3-2 هفته گذشته، این برنامه حداقل سه بار به موضوعات مرتبط با کنکور و امتحانات نهایی پرداخته است.
وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان سنجش و یک نویسنده مشهور کتاب های کنکور، مهمان برنامه بوده اند و رشیدپور هم هر روز در پاسخ به پیام های مردمی، می گوید که تا به حال چند بار به این موضوع پرداخته اند.
در صفحه اینستاگرام این برنامه هم کامنت های پرتعدادی از دانش آموزان و والدین آن ها درباره مسائل مرتبط وجود دارد که از رشیدپور گلایه می کنند چرا به این موضوع نمی پردازد! دیروز نیز در ادامه این بحث، دکتر مجید حسینی منتقد کنکور مهمان برنامه بود.
باید دید این دغدغه مهم دانش آموزان به چه سرانجامی خواهد رسید.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی
مهر
1397/05/21
10:40
> رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی حکمی شهریار فرهمند راد را به عنوان سرپرست واحد استانی تهران غرب منصوب شد.
> به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، در بخشی از این حکم آمده است: نظارت بر حسن اجرای برنامه های مراکز و ارزیابی مستمر بر فعالیت های آنها در چارچوب سیاست های ابلاغی دانشگاه تاکید شده است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی
ایکنا
1397/05/21
09:00
> گروه فرهنگی ـ رئیس دانشگاه جامع علمی ـ.
کاربردی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 7 هزارو 400 دانشجو در 11 مرکز علمی کاربردی استان مشغول به تحصیل هستند.
> به گزارش ایکنا از کهگیلویه و بویراحمد، امین موسایی، رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی کهگیلویه و بویراحمد روز گذشته، 20 مردادماه در نشست خبری اظهار کرد: ظرفیت افزایش دانشجو در دانشگاه وجود دارد و این مجموعه در گذشته پاسخگوی جمعیت دانشجویی 11 هزار نفری بوده است .
وی لازمه ایجاد دانشگاهی پویا و جذب دانشجو به شکل مستمر را اعتماد سازی مناسب با حفظ و افزایش کیفیت آموزشی دانست .
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دانشگاه محیطی علمی و فرهنگی است، فعالیتهای فرهنگی را از ضروریات رشد این محور برشمرد و عنوان کرد: باید بخشهای مختلف در این راستا دیده شود و براساس طیفهای سنی دانشجویان شاخصهایی در راستای توسعه فرهنگی ایجاد و هدفگذاریهایی محقق شود .
موسایی با اشاره به هدفگذاری پوشش 30 درصدی دانشجویان در حوزه مهارت محوری تا پایان برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: دانشگاه علمی کاربردی در این بخش از جمله دانشگاههای محور تحقق این هدفگذاری است .
وی ادامه داد: از جمله اهداف ایجاد دانشگاه تحقق مهارت محوری است، ضمن اینکه لازمه آموزش مهارتی داشتن ابزار است که باید در این حوزه زیرساخت قوی داشته باشیم .
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزود: همچنین یکی از دروس مورد توجه در دانشگاه دروس حوزه کارورزی است که در محیط کاری و به شکل عملی محقق میشود .
موسایی بیان کرد: دروس کاربینی و کارورزی عاملی برای خروجی محوری اهداف است که در این بخش کیفی سازی دروس کاربینی و کارورزی عملیاتی میشود .
وی با تاکید بر حوزه نظارت، اظهارکرد: نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی در مراکز زیر نظر این حوزه با هدف کیفیت بخشی و رشد بهتر اقدامات نیز اجرایی شده است .
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تایید مدارک صادره از دانشگاه علمی کاربری، اضافه کرد: به لحاظ قانونی مدارک دانشگاه مورد تایید وزارت علوم است .
موسایی ابراز کرد: حرکت دانشگاه علمی کاربردی بر روی ریل هدفگذاری اولیه میتواند با تحقق آموزش عملی، مهارت آموزی و کیفیت بخشی، خروجی بهتری را عملیاتی کند .
وی تصریح کرد: کیفی سازی هرچه بهتر آموزشها عاملی برای اعتماد سازی بیشتر برای خانوادهها محسوب میشود .
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر زمانمند بودن رشتههای آموزشی دانشگاه، افزود: همچنین نیاز سنجی محلی و تاکید بر احصای نیازهای بومی و هدفگذاری آموزشی بر این محور نیز از دیگر برنامههای مورد توجه دانشگاه است.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای
دنیای اقتصاد
1397/05/21
> گروه بنگاه ها : تفاهم نامه گسترش همکاری های صندوق نوآوری و شکوفایی و دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای به مدت سه سال منعقد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در این مراسم با اشاره به لزوم پیوند خوردن اقتصاد و آموزش عالی افزود: آموزش عالی را توسعه داده ایم اما به پیامدهای اقتصادی آن کمتر توجه شده است در صورتی که دانشگاه ها به خصوص دانشگاه فنی و حرفه ای ارتباط تنگاتنگی با بازار دارند.
> امضای تفاهم نامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با دانشگاه فنی و حرفه ای گروه بنگاه ها : تفاهم نامه گسترش همکاری های صندوق نوآوری و شکوفایی و دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای به مدت سه سال منعقد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در این مراسم با اشاره به لزوم پیوند خوردن اقتصاد و آموزش عالی افزود: آموزش عالی را توسعه داده ایم اما به پیامدهای اقتصادی آن کمتر توجه شده است در صورتی که دانشگاه ها به خصوص دانشگاه فنی و حرفه ای ارتباط تنگاتنگی با بازار دارند.
ابراهیم صالحی عمران گفت: این دانشگاه مهارت گرا است و به نیازهای بازار کار توجه می کند؛ براین اساس این تفاهم نامه می تواند به تاسیس شرکت های دانش بنیان و در نهایت به رشد و توسعه تولید ناخالص کشور کمک کند.
در ادامه رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با بیان اینکه دانشگاه ها باید به سمت تجاری سازی حرکت کنند، گفت: در سال 97 مبلغ 50 میلیارد تومان برای شرکت های دانشگاهی و 300 میلیارد تومان برای صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر در نظر گرفته شده است.
بهزاد سلطانی افزود: فارغ التحصیلان دانشگاهی باید بعد از فارغ التحصیلی به سمت تاسیس شرکت دانش بنیان حرکت کنند تا حلقه اتصال ایده به بازار برای اقتصاد کشور کامل شود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط تحریمی باید به دنبال توسعه شرکت های دانشگاهی با هزینه کمتر باشیم، خاطرنشان کرد: طبق این تفاهم نامه دانشگاه فنی و حرفه ای متعهد می شود طرح های خود را به سمت شرکت های دانش بنیان هدایت کند و صندوق مشترکی با صندوق نوآوری و شکوفایی راه اندازی می شود تا پروژه های دانشگاهی کاربردی شده و به سمت تولید محصول بومی با کیفیت حرکت کنیم.
سلطانی در ادامه با بیان اینکه آمادگی داریم تا با دانشگاه های علمی کاربردی و سایر دانشگاه ها تفاهم نامه داشته باشیم، افزود: استفاده از زیرساخت های دانشگاه فنی و حرفه ای در سراسر کشور برای شرکت های دانشگاهی و ایجاد صندوق خطرپذیر مشترک بین دو نهاد از مهم ترین بندهای این تفاهم نامه است.
وی در ادامه گفت: با وجود تحریم های پیش رو و نیز تحولات ارزی رخ داده، خود را موظف می دانیم که شرایط را برای حمایت از شرکت های دانش بنیانی که با ما قرارداد دارند، فراهم کنیم و اگر در نرخ های خرید مواد اولیه وارداتی تغییراتی برای آنها رخ داده بتوانیم شرایط جدیدی برای آنها تعریف کنیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی درخصوص مهم ترین برنامه های صندوق در سال 97 اظهار کرد: برنامه ریزی ما این است که استراتژی صندوق را از اعطای تسهیلات به سمت سرمایه گذاری و مشارکت ببریم؛ به طوری که در سال 96 معادل 63 درصد تسهیلات و 22 درصد مشارکت داشتیم و در سال 97 تاکنون سهم تسهیلات 49 درصد و سهم سرمایه گذاری و مشارکت به 31 درصد رسیده است.
وی در توضیح این تغییر گفت: بسیاری از شرکت های نوپا در ابتدای فعالیت، آمادگی مشارکت نداشتند اما الان می توانند با توجه به فعالیت خود به مشارکت بپردازند.
همچنین برنامه دیگر ما این است که صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر را افزایش دهیم هر چند هنوز آمادگی پذیرش این صندوق ها وجود ندارد و باید به صورت آهسته و پیوسته آنها را توسعه دهیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: برای صندوق های خطرپذیر با مشارکت مستقیم و غیرمستقیم 308 میلیارد تومان بودجه مصوب در نظر گرفته ایم که شامل صندوق های استانی، صندوق های وزارتخانه ها، صندوق های مناطق آزاد، صندوق با مشارکت شرکت های بزرگ و سرمایه گذاری غیرخطرپذیر می شوند که البته باید برای آنها تقاضا وجود داشته باشد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای
دنیای اقتصاد
1397/05/21

وی در ادامه گفت: برنامه دیگر ما توجه ویژه به تعامل شرکت های دانش بنیان با شرکت های بین المللی است که 200 میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یافته است تا شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های بین المللی و شوروم های خارجی حضور یابند.
همچنین برای توانمندسازی، 156 میلیارد تومان تخصیص یافته که هر شرکت تا سقف 100 میلیارد تومان می تواند از این تسهیلات استفاده کند.
این در حالی است که 260 شرکت تاکنون به ویژه در استان های مختلف از خدمات مشاوره ای صندوق استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه تاکنون 3هزار و 566 شرکت دانش بنیان تاسیس شده و 8هزار و 316 درخواست از شرکت های دانش بنیان داشته ایم، گفت: براین اساس به طور متوسط هر شرکت دانش بنیان دو درخواست از ما داشته است.
این در حالی است که از 2هزار و 600 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده به صندوق 2 هزار میلیارد تومان تاکنون استفاده شده و حدود یک هزار میلیارد تومان به شرکت ها پرداخت شده و مابقی بدهی ما به شرکت ها است و براساس پیشرفت پروژه ها به شرکت ها اختصاص داده می شود.
کپی شد کلمات کلیدی: آموزش عالی اقتصاد بودجه رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
ایسنا
1397/05/21
10:47
> رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ذهنیت غلط در جامعه دانشگاهی کشور نسبت به دانشگاه های هندوستان وجود دارد که آن ها را ناکارآمد تلقی می کنیم درحالی که دانشگاه های هند در سطح بالایی هستند.
> به گزارش ایسنا، محمد کافی در نشست دبیرخانه بین المللی ایران و هند که در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: هند چهارمین قدرت نظامی دنیاست و با تمام محرومیت ها از همه فرصت های علمی استفاده می کند و خوش بختانه درب دانشگاه های هند به روی ما باز است.
رایزن سابق علمی و فرهنگی ایران در هند درخصوص ضرورت تقویت روابط ایران با هندوستان عنوان کرد: ایران و هند روابط تاریخی هزاران ساله با یکدیگر دارند؛ هند در قرن های گذشته ودر هنگامی که پاکستان، بنگلادش و سریلانکا از آن جدا نشده بود، مرز خاکی وسیعی با ما داشته و در قرن بیستم پس از ورود بریتانیا به هندوستان این مناطق از آن جدا شد.
ایران و هند همیشه در مشکلات، قحطی و بیماری ها و جنگ یاور و همراه هم بوده اند.
نگاه هندی ها به ما دوستانه است و خوش بختانه حتی حمله نادرشاه به هند را از چشم ایرانی ها نمی بینند و آن را کار افغان ها می دانند.
وی ادامه داد: زبان اداری در بسیاری از ایالات هندوستان تا قبل از قرن بیستم زبان فارسی بوده است، اما در این قرن و با حضور بریتانیا تغییر کرد.
تجربه هندوستان یک دوراهی بزرگ پیش پای ما گذاشت؛ اگر بخواهیم از کیان دینی خود دفاع کنیم باید در اختلافات سمت پاکستان را بگیریم و اگر بخواهیم منافع سیاسی و اقتصادی خود را پیگیری کنیم باید در اختلافاتی نظیر کشمیر سمت هندوستان بایستیم.
کافی اضافه کرد: هرچند پس از انقلاب کمی به سمت پاکستان متمایل شده ایم اما هیچ وقت رابطه ما با هند به گونه ای نبوده که در آن چالش جدی ایجاد شود.
ما باید روابط تعمیق یافته ای با هندوستان داشته باشیم.
هندوستان در شرایطی مانند تحریم ها هم سبک خودش را دارد و با تحریم های آمریکا همراهی و ملت ایران را رها نمی کند.
رایزن سابق علمی و فرهنگی ایران در هند بیان کرد: هند 30-40 دانشگاه خوب دارد و تعداد زیادی از مدیران کشور فارغ التحصیل دانشگاه های هند هستند.
زمانی که من رایزن علمی ایران در هند بودم حدود 10 هزار دانشجوی ایرانی در هند داشتیم و اکنون نیز قریب به 4000 نفر در هندوستان درحال تحصیل هستند.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: درکنار مزایا، برخی مشکلات هم هست که یکی از آن ها ذهنیت غلط در جامعه دانشگاهی کشور نسبت به دانشگاه های هندوستان است که آن ها را ناکارآمد تلقی می کنیم درحالی که دانشگاه های هند در سطح بالایی هستند و تحصیل در آن ها اصلا آسان نیست به گونه ای که به سختی می توان فردی را پیدا کرد که با معدل بالای 16 از دانشگاه های هند فارغ التحصیل شده باشد.
کافی گفت: مسئله دیگر در هند درآمد اضافی ست که می خواهند در راه آموزش و پژوهش خرج کنند به گونه ای که ما در زمان توافق با هند در مسائل علمی هر عددی را درنظر می گرفتیم آن ها دو برابر آن را اعلام می کردند.
وی درخصوص ایراد هندی ها عنوان کرد: ایراد بزرگ هندی ها کندی آن ها به همراه یک دموکراسی بسیار پیچیده است؛ برای تفاهم نامه مراحلی که در کشورهای اروپایی صحبت از هفته و ماه بود برای هندی ها باید از سال صحبت کرد.
از زمان آغاز مراحل هندی ها همکاری بسیار خوبی داشتند.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: نگاه هندی ها مانند ما به دانشگاه های اروپا است.
اما معتقدم یک زمانی تحصیل در دانشگاه اشباع خواهد شد و ما باید آن فرصت را غنیمت بشماریم.
البته اعتبار علمی ما اصلا کم نیست و هندی ها پیشرفت های علمی ما را دیده اند و ما باید از این راه برای تعمیق روابط علمی و فرهنگی استفاده کنیم.
کافی عنوان کرد: واقعیت مهم امروز این است که هند یک قدرت بزرگ جهانی و سنگ زیرین آسیای دنیاست و هر روز درحال گسترده تر شدن است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
ایسنا
1397/05/21
10:47

چین درعین حال که پیشرفت های بسیاری داشته برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ امروزی باید از یک جامعه بسته به یک دموکراسی مطرح تغییر کند، که هندوستان این مشکل را ندارد.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
آنا
1397/05/21
07:45
> رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با توسعه کیفی و کمی اردوهای جهادی، فرهنگ کمک به افراد کم بضاعت و کم توان در جامعه گسترش می یابد.
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی، عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در بازدید از اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در منطقه گلمغان اردبیل، گفت: اردوهای جهادی همه ساله با حضور دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و هماهنگی و سازماندهی بسیج دانشجویی دانشگاه و استان انجام می گیرد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این اردوها، افزود: در این اردوها جوانان با وضعیت زندگی اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار بی بضاعت در روستاها آشنا شده و در راستای کاهش آلام و مشکلات مردم گام بر می دارند.
حبیبی ادامه داد: دانشجویان با واقعیات و محرومیت های جامعه آشنا شده و همت و اراده خودشان را بسیج خواهند کرد تا با درس خواندن در دانشگاه ها از فرصت ها استفاده کرده و توانمندی علمی و مهارتی خودشان را افزایش بدهند تا بتوانند بعد از دانش آموختگی در راستای حل این مشکلات قدم بردارند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار امیدواری کرد: با گسترش کیفی و کمی این اردوها، شاهد گسترش فرهنگ کمک به افراد کم بضاعت و کم توان در جامعه باشیم.
انتهای پیام/4060.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
مهر
1397/05/20
15:30
> رئیس دانشگاه تهران به همراه هیاتی در سفری به استان کرمانشاه ضمن حضور در شهرستان سرپل ذهاب از نزدیک در جریان روند بازسازی مناطق زلزله زده قرار گرفت.
> به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، براساس تفاهم نامه منعقد شده میان دانشگاه تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، این دانشگاه نظارت اجرایی بخشی از ساختمان های بازسازی شده در شهر سرپل ذهاب را از نظر مقاوم سازی بر عهده گرفته است.
این هیات در ادامه سفر به استان کرمانشاه، از شبکه لرزه نگاری کرمانشاه وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بازدید کرد.
سپس جلسه ای با حضور رئیس دانشگاه تهران و استاندار کرمانشاه در محل استانداری در خصوص پیگیری مسائل مربوط به بازسازی مناطق زلزله زده برگزار شد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/05/20
> سیزدهمین کنفرانس عمومی انجمن بین المللی دانشگاه ها د کتر عبد الله جاسبی سری دوم-2 انجمن بین المللی دانشگاه ها دوازدهمین کنفرانس عمومی، سائوپولو، برزیل ادامه مطالب گزارش فعالیت ها ومالی IAU از 2000 تا 2004 عمل، تطبیق و تحقق 2.
> سیزدهمین کنفرانس عمومی انجمن بین المللی دانشگاه ها د کتر عبد الله جاسبی سری دوم-2 انجمن بین المللی دانشگاه ها دوازدهمین کنفرانس عمومی، سائوپولو، برزیل ادامه مطالب گزارش فعالیت ها ومالی IAU از 2000 تا 2004 عمل، تطبیق و تحقق 2.
عضویت یازدهمین کنفرانس عمومی که درسال2000 در دوربان برگزارشد.
IAU را به یک مرحله جدیدی در تعریف عضویت وارد کرد و تصمیم گرفت از سازمان های منطقه ای و ملی علاوه بر مؤسسات دعوت کند که به عضویت IAU بپیوندند.
بهره مندی کامل و حق رأی به این سازمان ها در مقابل سابقه خوب آنها، داده شد، ودرعین حال، به آنها عضویت در هیأت مدیره اعطا گردید.
این تصمیم، متضمن یک افزایش خیلی مهم – با یک ضریبی از ده – در پرداخت بدهی سالیانه سازمان ها گردید که انتقال اعضای وابسته را بدون حق رأی به عضویت کامل آنها دربرداشت.
تأثیر این تغییر درسال 2003 هنگامیکه چندین سازمان که این حق عضویت ها را نپرداخته بودند وکنار گذاشته شدند احساس شد.
در انتهای می سال 2004 ، 26 سازمان دانشگاهی اعضای IAU بودند.
به خاطر اهمیت حیات انجمن، عضویت یک بحث همیشگی است.
این چندمفهوم داردکه ممکن است تحت سه عنوان خلاصه شود.
سیاست عضویت، عضوگیری و نگهداری و رصد کردن. 1
2 سیاست عضویت بحث درمورد مؤسسات یا سازمان هایی که میتوانند به IAU ملحق شوندمحدود به شرایط داخلی انجمن نیست؛ آنها همچنین تغییرات را درخود آموزش عالی منعکس میکنند.
این تغییرات پیچیده است.
این پیچیدگی ها ازیک طرف از قطعه قطعه شدن دانشگاه کلاسیک وازطرف دیگر، از چند برابرشدن انواع مختلف آموزش عالی ناشی می شود.
مرزهای کلاسیک بین آکادمیک و حرفه ای، بین آموزش وتربیت، بین حضور تمام وقت و پاره وقت، بین یادگیری از "روی سایت" و روش های مختلف تدریس ازراه دور، کمتربه صورت شفاف از آنچه که هستند مشخص شده است.
چنین تغییراتی روش های جدیدانجام تقاضای مستمر برای دسترسی به دانش را به صورت خیلی اختصاصی منعکس میکند به گونه ای که دراقتصادهای درحال توسعه همراه با اضطرار، عمدتاً دراقتصادهای شمال، دریادگیری جدید سازمان ها، برخی اوقات بدلیل آنکه پرورش دهنده انتقال، انتشار و ارائه تدریس ویادگیری است به عنوان ارائه دهنده می باشد 1 (Teschand della, Senta, 2001).
علاوه بر این و به خاطر اهمیت زیاد برای IAU، بُعد بین المللی این تغییرات است که آنها را برای نقش های جدید، وهمکاری بیشتر درمیان سازمان ها فرا می خواند.
شکل های جدید آموزش عالی و دلایل آنها برای عضویت در IAU تابع تغییر شدید در میان اعضای هیأت مدیره در سرتاسر فرماندهی جاری می باشد.
معمای این موضوع برمی گردد به اینکه آیا عضویت IAU بایستی محدود به مؤسساتی باشدکه امروزه، به عنوان "دانشگاه های پژوهشی" شناخته شده است، یعنی دانشگاه های ارائه دهنده درجه دکتری- که در اصل بخش بزرگتر عضویت IAU را تشکیل می دهند، یا نهادی که به جای آن یک تفسیر جامع تری پیشنهاد می دهد.
هیأت مدیره همچنین درسال 2001 این موضوع را در زمینه "ارائه دهندگان گزینه ها" مورد ملاحظه قرار داده اند- فرم های مختلفی که از تدریس ازراه دور، " دانشگاه های مبتنی بر کارآفرینی" و" مجازی" – بخشی از یک آزمون عمومی جهانی شدن و دلائل آن برای عضویت و استخدام است.
همچنین درسال 2001 کمیته اجرایی "بخش شغلی" آموزش عالی را مورد بحث قرارداد که به عنوان عنصرفزآینده ای جداسازی آن حتی در داخل بخش دانشگاهی خودش مشگل است.
قرار است یک راهبرد جامع برای عضویت همچنان ادامه پیداکند، اگرچه، ارتباطات اصلی بین تدریس و پژوهش یگانه صورتی است که بیشترین تعریف از استحقاق برای عضویت در IAU برای مؤسسات را دارد. 1
Techang .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/05/20
FT
della Senta , Tarcisio (Ebs)(2001), Access To knowlege: Information Technologies and The Emergence of the Virtual University, Oxford , Elsevier pergamon for IAU.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
ایسنا
1397/05/20
17:35
> رئیس مجمع جوانان لرستان گفت: دانشگاه با صنعت قهر است.
> به گزارش ایسنا، شاهین توکلی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اظهار کرد: مجمع جوانان در تمامی حوزه های این قشر از جامعه می تواند ورود پیدا کند.
وی اضافه کرد: در بحث ازدواج دو مقوله فرهنگی و حمایتی مورد توجه است که در رابطه با موضوع های حمایتی، اقتصاد و مسکن جوانان مطرح است.
توکلی با بیان اینکه دانشگاه ها با صنعت قهر هستند، افزود: دانشگاه محلی برای تولید علم و صنعت است اما اکثر پایان نامه ها به صورت پرسشنامه ای هستند که امکان عملیاتی شدن آنها وجود ندارد.
رئیس مجمع جوانان لرستان با بیان اینکه این موضوع در تمام رشته ها وجود دارد، گفت: در همین راستا باید ارتباط بین دانشگاه و صنعت برقرار شود.
وی در رابطه با وام ازدواج جوانان بیان کرد: فرد برای اخذ این تسهیلات مسیرهای پیچیده ای را باید طی کند و در این رابطه مشکلات زیادی وجود دارد.
توکلی به ترویج ازدواج دانشجویی نیز اشاره کرد و افزود: باید در دانشگاه ها خوابگاه های متاهلی را به صورت ویژه پیگیری کرد.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
فارغ التحصیلان دانشگاهی
ایرنا
1397/05/20
17:28
> تهران - ایرنا - نتیجه یک پژوهش بیانگر آن است که از حدود 8.
1 میلیون نفرفارغ التحصیل علاقه مند به مهاجرت ، صرفا 400 هزار نفر برای مهاجرت برنامه دارند.
> به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی ، پژوهش سال 1394 با موضوع نرخ تمایل تحصیل کردگان به مهاجرت از کشور، در جلسه 270 کمیسیون علمی و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.
در این جلسه گزارش تدوین شده در پژوهشکده سیاستگذاری علوم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با موضوع جابه جایی بین المللی دانشجویان و تحصیلکردگان ارائه شد.
در ادامه این گزارش ضمن تاکید بر این موضوع که تمامی کشورهای جهان ذیل سیاست تحصیلی، سیاست مهاجرتی نیز دارند بر لزوم تدوین سیاست بازگشت و چرخش نخبگان تاکید شد.
در ادامه اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن می توان به، تغییر دیدگاه های رایج پیرامون مهاجرت نخبگان، سیاستگذاری در بهره گیری از نخبگان پس از دانش آموختگی، ارزیابی کیفی سطح وضعیت تحصیلات نخبگان خارج از کشور، ایجاد پل ارتباطی میان نخبگان خارجی و نظام تصمیم سازی کشور، و سیاستگذاری به منظور بهبود وضعیت تحصیلکردگان بیکار در کشور اشاره کرد.
همچنین، نیاز به سیاست های عملی در جذب و به کارگیری دانشجویان مسلمان خارجی در کشور، تأمین زیرساخت های جذب اساتید و محققین خارجی، سرمایه گذاری و بهره گیری از ظرفیت مسلمانان آسیای میانه و ترسیم برنامه برای سیاست های بالادستی جذب نخبگان از دیگر پیشنهاداتی بود که مطرح شد.
9187**1601** انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی مهاجرت تحصیلکردگان.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مهر
1397/05/21
09:44
> رئیس کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران فیرا از میزبانی ایران در بزرگترین رویداد ورزشی ربات ها در جهان در سال 2020 خبر داد.
> به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سروش صادق نژاد در نشست سالیانه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی رباتیک فیرا با اشاره به حمایت های وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در توسعه فعالیت های رباتیک و هوش مصنوعی در چندسال گذشته در کشور افزود: امسال توانستیم در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی رباتیک فیرا در زمان برگزاری مسابقات جهانی سال 2018 در کشور تایوان حضور داشته باشیم.
وی افزود: با ارائه پیشنهادی قوی از سوی کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران فیرا و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران با توجه به سابقه حضور موفق گروه های مختلف ایرانی در بخش های دانش آموزی و دانشجویی و فعالیت های علمی و پژوهشی کشور ایران در این حوزه، به عنوان میزبان رقابتهای بیست و پنجمین دوره مسابقات جهانی رباتیک فیرا 2020 برگزیده شد.
صادق نژاد اضافه کرد: این افتخار بزرگی برای جامعه علمی کشور است که با حضور کشورهای قدرتمند عضو فدراسیون جهانی رباتیک فیرا از مناطق مختلف دنیا از جمله کانادا، ژاپن، انگلستان، آلمان، روسیه، ترکیه، چین، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، برزیل، مکزیک، تایوان، اندونزی و فیلیپین، ایران را به عنوان میزبان این رقابت ها در سال 2020 و در 25 سالگرد تاسیس فدراسیون برگزید تا ایران در مرداد ماه 1399 میزبان این رقابتها در جزیره کیش باشد.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی رباتیک فیرا افزود: برگزاری این رقابتها در ایران زمینه ساز ورود تیمهای مطرح رباتیک دنیا به کشور ما و شکل گیری فعالیت های مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی دیگر کشورها است.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه علم رباتیک و هوش مصنوعی در کشور اضافه کرد: این علم روز در دنیا که بسیاری از صنایع مختلف را در برمی گیرد؛ علاوه بر توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد خودکفایی در بسیاری از صنایع، به نخبگان ایرانی برای راه-اندازی کسب و کارهای نوپا نیز کمک خواهد کرد.
وی افزود:خوشبختانه برنامه های مختلفی در این حوزه مسابقاتی در سطح کشور توسط دانشگاه های مختلف برگزار می شود اما برگزاری مسابقاتی در این سطح برای اولین بار در کشور می تواند زمینه ساز ایجاد نگرشی جدید در فعالیت های علمی و پژوهشی و همچنین توسعه دانشگاه های نسل سوم کشور داشته باشد.
به گفته صادق نژاد، نگاه ویژه کشورهای منطقه به این علم و همچنین راه اندازی وزارتخانه هوش مصنوعی در برخی از کشورهای همسایه، نشان دهنده اهمیت این حوزه در صنعت و توسعه کشورها بوده و ما را ملزم می کند که می بایست برنامه ریزی، سیاست گذاری و سرمایه گذاری درستی در این بخش انجام داد.
وی به توانمندی های محققان کشور در عرصه های تولید نرم افزار و سخت افزار اشاره کرد و افزود: در حال حاضر شرکتهای مختلف دانش بنیان در سطح کشور و در مراکز رشد و پارکهای علمی و فناوری داخل مستقر هستند که می بایست با شناسایی ظرفیتها و زمینه سازی فعالیت گسترده این مجموعه ها به حمایت از آنها پرداخت.
با پذیرفتن قابلیت ها و توانمندی های جوانان محقق ایرانی در این حوزه،جوانگرایی و سیاست گذاری درست، میتوان امید داشت تا این حوزه، کشور را از مسیرخام فروشی رهایی بخشد.
رئیس اداره انجمن های علمی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تمرکز کشور بر حمایت از تولیدات داخل و با توجه به شعار سال جاری در حمایت از کالای ایرانی گفت: تولیدات با کیفیت و قیمت مناسب در داخل در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی امکان پذیر بوده و برگزاری مسابقات بهانه ای برای تشویق، ترغیب، ترویج و بالابردن اطلاعات محققین این حوزه، حمایت از کسب مهارت پژوهشگران و در نهایت محلی برای تبادل این دانش با دنیاست.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مهر
1397/05/21
09:44

صادق نژاد گفت: با برنامه های جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در توسعه این علم و حمایت و پشتیبانی دولت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان پیشتاز توسعه پایدار در کشور و یکی از پیشگامان این حوزه، بتواند با همکاری سایر دانشگاههای مطرح کشور، نهادهای دولتی و خصوصی این رویداد را به بهترین نحو ممکن برگزار کنیم.
1
فهرست