وزارت علوم - مطبوعات 23 مرداد 97
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت 13:8
1
فهرست اخبار
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
7360076 روزنامه آفرينش
روساي موسسه يا سازمان وابسته
7362037 دنياي اقتصاد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
جمهوری اسلامی
1397/05/23
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : در سال گذشته بیش از هشت هزار شغل جدید مبتنی بر ایده و فناوری های جدید ایجاد و پایدارسازی 30 هزار شغل نیز از این طریق محقق شد.
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : در سال گذشته بیش از هشت هزار شغل جدید مبتنی بر ایده و فناوری های جدید ایجاد و پایدارسازی 30 هزار شغل نیز از این طریق محقق شد .
به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا ، محمود غلامی روز دوشنبه در نخستین جشنواره ملی ایده پردازی شهید نامجو نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه توجه به ایده پردازی شغل جدید ایجاد می کند ، افزود : برای ایجاد و پایدارسازی دو شغل در پارک های فناوری هزینه ای کمتر از 60 میلیون تومان اختصاص داده شده است درحالی که بنابر آمار رسمی برای ایجاد یک شغل باید حدود 250 میلیون تومان سرمایه گذاری شود .
وی افزود : نگاه ویژه به ایده پردازی ، اندیشه های پویا و دانش پژوه با رویکرد دفاعی ، در کشور به خصوص در سطوح مختلف نیروهای مسلح نمود و جلوه خوبی دارد .
غلامی ادامه داد : فعالیت های علمی در حل مسائل و پیشبرد اهداف بسیار راه گشا است زیرا در شرایط کنونی جهان ، ایران در رقابت های آشکار و پنهان بسیاری قرار دارد و هرگونه غفلت در استفاده از دستاوردهای علمی و دانش بشری وضعیت دشواری را به همراه دارد .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه در مناسبت های اینچنینی توجه به دستاوردهای علمی و فعالیت های علمی بسیار باارزش است ، خاطرنشان کرد : در مباحث علمی ، آینده پژوهی و ایده پردازی با گذر زمان دستاوردهای بسیار مهمی را به همراه داشته است ، از این رو تفکر و اندیشه های پیشرو در زمینه های عملی ، تحقیقاتی و فناوری مقدمه ای برای ایده پردازی منطبق با واقعیت را شکل می دهد .
غلامی گفت : در مجموعه های دانشگاهی توجه و تاکید بر وظایف آموزشی عاملی شده است تا فرصت های ایده پردازی و آینده پژوهی اندکی کمرنگ شود .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری توضیح داد : درحال حاضر بیش از 20 مرکز نوآوری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در کمتر از دو سال شکل گرفته است تا صاحبان اندیشه و پیشرو در این مراکز به فعالیت علمی بپردازند که در نتیجه آن ایده های خوب به مرحله تولید و صنعتی شدن رسیده اند .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : برای ایجاد و پایدارسازی دو شغل در پارک های فناوری هزینه ای کمتر از 60 میلیون تومان اختصاص داده شده است که بنابر آمار رسمی برای ایجاد یک شغل باید حدود 250 میلیون تومان سرمایه گذاری صورت گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ذوالفقار یزدان مهر+رئیس صندوق رفاه دانشجویان
روزنامه فرهیختگان
1397/05/23
> رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم زمان پرداخت وام دانشجویان دکتری را اعلام کرد.
> رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم زمان پرداخت وام دانشجویان دکتری را اعلام کرد .
به منظور حمایت مالی از دانشجویان مقطع دکتری وام ویژه دکتری مطابق تفاهمنامه منعقده بین صندوق رفاه و بانک توسعه تعاون پرداخت می شود .
آن طور که ذوالفقار یزدان مهر به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته است ، این وام در دو بخش و از طریق بانک توسعه تعاون و صندوق رفاه به دانشجویان پرداخت می شود .
او افزود : «این صندوق وام دکتری سه ماه اول بهار را واریز کرده و قرار است سه ماه دوم تابستان تا اواخر مردادماه سال جاری پرداخت شود .
» او گفت : «در حال حاضر مشکل بانک توسعه و تعاون مرتفع شده و پرداخت وام های 6 ماهه از همین هفته آغاز می شود .
» به گفته او ، وام مذکور به همه دانشجویان واجد شرایط از نیمسال اول تحصیل تا پایان تحصیل در سنوات مجاز (هشت نیمسال) پرداخت می شود به طوری که کارمزد وام مذکور چهار درصد است .
همچنین دانشجویان جهت دریافت این وام باید هر 6 ماه تقاضای وام و مدارک مستندات آموزشی خود را به ادارات رفاه دانشگاه محل تحصیل تحویل دهند .
وام سه ماه تابستان در دهه اول شهریورماه سال جاری پرداخت می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ذوالفقار یزدان مهر+رئیس صندوق رفاه دانشجویان
قدس
1397/05/22
> یزدان مهر تصریح کرد : در حال حاضر مشکل بانک توسعه و تعاون مرتفع شده و پرداخت وام های 6 ماهه از همین هفته آغاز خواهد می شود .
> به گزارش قدس آنلاین ، ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویانوزارت علومبه منظور حمایت مالی از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهت انطباق با نیازهای اساسی کشور ، گسترش نهضت تولید علم و حل علمیمشکلاتکشور ، تقویت و تسهیل حضور و تلاش تمام وقت دانشجویان دکتری در دانشگاه ها ، وام ویژه دکتری مطابق تفاهم نامه منعقده بین صندوق رفاه و بانک توسعه تعاون پرداخت می شود .
وی ادامه داد : این وام در دوبخش و از طریق بانک توسعه تعاون و صندوق رفاه به دانشجویان پرداخت می شود .
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود : این صندوق وام دکتری سه ماه اول بهار را واریز کرده است و قرار است سه ماه دوم تابستان تا اواخر مردادماه سال جاری پرداخت شود .
یزدان مهر تصریح کرد : در حال حاضر مشکل بانک توسعه و تعاون مرتفع شده و پرداخت وام های 6 ماهه از همین هفته آغاز خواهد می شود .
وی بیان کرد : وام مذکور به همه دانشجویان واجد شرایط از نیمسال اول تحصیل تا پایان تحصیل در سنوات مجاز (هشت نیمسال) پرداخت می شود به طوری که کارمزد وام مذکور چهار درصد است .
همچنین دانشجویان جهت دریافت این وام باید هر 6 ماه تقاضای وام و مدارک مستندات آموزشی خود را به ادارات رفاه دانشگاه محل تحصیل تحویل دهند .
وام سه ماه تابستان در دهه اول شهریور ماه سال جاری پرداخت می شود .
منبع : افکارنیوز انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
تشکل دانشجویی
قدس
1397/05/22
> در توضیحاتی که بسیج دانشجویی دانشگاه تهران درباره اتفاقات روز گذشته دانشکده حقوق و علوم سیاسی داده آمده است که « پیش از اتمام ساعت اداری ، حراست دانشگاه با دستور رئیس دانشگاه تهران ، پس از شکستن قفل دفتر خواهران بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی آن را تخلیه و تصرف کرد .
> به گزارش قدس آنلاین ، بعد از تصرفدفتر بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، و اعتراض اعضای این تشکل دانشجویی ، جلسه ای بین مسئول بسیج دانشجویی ، رئیس و مسئولین دانشگاه تهران برگزار شد و طی آن مقرر شد که امروز وسایل بسیج دانشجویی به دفتر عودت و دفتر نیز به این تشکل تحویل داده شود .
در توضیحاتی که بسیج دانشجویی دانشگاه تهران درباره اتفاقات روز گذشته دانشکده حقوق و علوم سیاسی داده آمده است که « پیش از اتمام ساعت اداری ، حراست دانشگاه با دستور رئیس دانشگاه تهران ، پس از شکستن قفل دفتر خواهران بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی آن را تخلیه و تصرف کرد .
در ادامه تاکید شده است : « به حراست دانشکده این طور دستور داده شده بود که ابتدا دانشکده را تخلیه کند و سپس هیچکدام از اعضای بسیج دانشجویی را به داخل دانشکده راه ندهد .
این در حالی است که مسئول بسیج دانشکده مذکور که طبق قانون بایستی هنگام خروج اموال و نوشتن صورت جلسه در محل حضور می داشت ، ساعت ها پشت درب دانشکده منتظر باز شدن آن بود .
» این تشکل دانشجویی ادامه داده است : « متاسفانه در حالی که 300 نفر از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در اردوی جهادی هستند ، دانشگاه بدون اطلاع به مسئول بسیج دانشکده به طور غیر قانونی اقدام به هتک حرمت دانشگاه و دانشجو می کند .
» در ادامه آمده است : « پس از بازسازی دفاتر تشکل های دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، تشکل های دانشجویی نسبت به مکان های اختصاص یافته بارها اعتراض کرده و اعلام کردند فضای واگذار شده به آن ها ناعادلانه است .
مسئولان دانشکده نیز عنوان کردند به دلیل اختصاص اینمکان هابه فضاهای عمومی دانشکده ، مساحت بیشتری را در اختیار تشکل ها قرار نمی دهند .
» در قسمت دیگری تاکید شد : « در حالی که پیش از تحویل گرفتن دفاتر از تشکل ها به قصد بازسازی ، هیچ گونه صحبتی پیرامون کاهش ، تغییر و جابجایی فضاها صورت نگرفته بود .
طی اقدام امروز اموال ، اسناد و پرونده های این تشکل دانشجویی به مکان دیگری منتقل شد و وضعیت آن ها برای ما مشخص نیست .
در ادامه اعتراض دانشجویان بسیجی شکل گرفته و آن ها با برگزاری تحصن و تجمع مقابل دفتر بسیج دانشجویی دانشکده ، خواستار پاسخگویی مسئولان شدند .
این تشکل دانشجویی تصریح کرده است : « آقای دکتر نیلی ، رئیس دانشگاه تهران باید به خاطر این سوء مدریت و حواشی ایجاد شده پاسخگو باشد .
انتظار داریم این حواشی که در دانشکده های دیگر نیز با شدت و ضعف متفاوت به وجود آمده است پایان یابد و بیش از این موجبات حیات ، تحرک و نشاط دانشگاه را از بین نبرند .
» در نهایت پس از یک جلسه فی ما بین مسئول بسیج دانشجویی ، رئیس و مسئولین دانشگاه ، مقرر شد که امروز وسایل بسیج دانشجویی به دفتر عودت و دفتر نیز به این تشکل تحویل داده شود .
» منبع : فارس انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آرمان امروز
1397/05/23
> رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : اگر افرادی از بودجه بیت المال تحصیل کرده باشند و بخواهند از این طریق هم تدریس کنند و استاد دانشگاه شوند ، کار نادرستی است.
> رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : اگر افرادی از بودجه بیت المال تحصیل کرده باشند و بخواهند از این طریق هم تدریس کنند و استاد دانشگاه شوند ، کار نادرستی است .
احمد معتمدی درباره احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر برقراری برخی از بورسیه های لغو شده و همچنین موظف شدن دانشگاه ها به استخدام برخی از این افراد در هیات علمی افزود : این اقدام به طور کل درست نیست ، زیرا کسی که می خواهد؛ در مقام استاد تدریس کند یا یک سمت علمی داشته باشد ، در ابتدا خود باید جزو بهترین ها باشد ، در غیر این صورت نمی تواند به نخبگان آموزش دهد و آن طور که باید و شاید علم خود را به آنها منتقل کند .
به گزارش ایلنا ، او ادامه داد : در یک مقطع کار اشتباهی صورت گرفت و افراد را به دلیل روابط شان برای بورسیه انتخاب کردند ، اما ما تعهدی برای استخدام این افراد نداریم .
هر کسی چه بورسیه و چه غیر بورسیه طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواهد استخدام شود ، حتما باید مراحل استخدام را طی کند .
پس از فارغ التحصیلی ما به مدرک افراد نگاه می کنیم و بعد تصمیم می گیریم که آن را بپذیریم یا نه .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روزنامه ایران
1397/05/23
> رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : اگر افرادی از بودجه بیت المال تحصیل کرده باشند و بخواهند از این طریق هم تدریس کنند و استاد دانشگاه شوند ، کار غلطی است .
> رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : اگر افرادی از بودجه بیت المال تحصیل کرده باشند و بخواهند از این طریق هم تدریس کنند و استاد دانشگاه شوند ، کار غلطی است .
سیداحمد معتمدی درباره احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر برقراری برخی از بورسیه های لغو شده و همچنین موظف شدن دانشگاه ها به استخدام برخی از این افراد در هیأت علمی به ایلنا ، گفت : این اقدام درست نیست ، زیرا کسی که می خواهد؛ در مقام استاد تدریس کند یا یک سمت علمی داشته باشد ، در ابتدا خود باید جزو بهترین ها باشد ، در غیر این صورت نمی تواند به نخبگان آموزش دهد و آن طور که باید و شاید علم خود را به آنها منتقل کند .
وی ادامه داد : در یک مقطعی کار اشتباهی صورت گرفت و افراد را به خاطر روابط شان برای بورسیه انتخاب کردند ، ولی ما تعهدی برای استخدام این افراد نداریم .
هر کسی چه بورسیه و چه غیر بورسیه طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواهد استخدام شود ، حتماً باید مراحل استخدام را طی کند .
معتمدی تأکید کرد : در هر کاری باید بهترین ها انتخاب شوند از جمله در هیأت علمی که در سال هزار نفر داوطلب دارد ، اما تنها 20 تا 30 نفر از میان آنها انتخاب می شوند .
وی در خصوص عضویت معدل 12ها در هیأت علمی با حکم قضایی توضیح داد : قطعاً چنین چیزی غلط و مغایر با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است .
حتی اگر استادی از دانشگاه MIT هم بیاید ، باید حداقل5 ، 6 سال پیمانی باشد و بعد از آن رسمی آزمایشی و سپس رسمی قطعی شود ، یعنی ما اصلاً چنین اجازه ای نداریم که بخواهیم کسی را رسمی قطعی کنیم .
ممکن است؛ برخی مدرک بالایی داشته باشند ، اما در مقام استادی و هیأت علمی موفق نباشند .
او افزود : این امر مغایر با قوانین و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است ، زیرا حدود 10 سال یا بیشتر زمان می برد که افراد بتوانند رسمی قطعی شوند .
رئیس دانشگاه امیرکبیر در پاسخ به این سؤال که آیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر این بورسیه ها را به عضویت هیأت علمی خود درخواهد آورد؟ گفت : در دانشگاه امیرکبیر چنین چیزی نداریم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه جام جم
1397/05/22
> وزارت علوم اعلام کرد : با توجه به ظرفیت های بسیار مقطع کارشناسی در دانشگاه های داخل به دانشجویانی که برای مقطع کارشناسی می خواهند اقدام کنند ، ارزی تعلق نمی گیرد .
> به گزارش مهر ، وزارت علوم ، وضعیت ارز دانشجویی را تشریح و اعلام کرد : با هماهنگی به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، در حال حاضر به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور در همه مقاطع (کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری) ارز با نرخ مصوب پرداخت می شود .
هر شش ماه ، مبلغ 6000 دلار بابت هزینه زندگی تخصیص می یابد و سالانه تا سقف 15 هزار دلار شهریه دانشگاهی پیش بینی شده است .
دانشجویانی که جدیدا قصد اعزام دارند (در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) هم می توانند درخواست ارز تحصیلی کنند .
با توجه به ظرفیت های بسیار مقطع کارشناسی در دانشگاه های داخل ، به دانشجویانی که برای مقطع کارشناسی می خواهند اقدام کنند ، ارزی تعلق نمی گیرد و براساس دستورالعمل بانک مرکزی فقط به دانشجویانی که تا 31 اردیبهشت 97 در دانشگاه خارج مشغول شده اند ارز پرداخت می شود .
از ابتدای امسال بیش از 15 هزار نفر درخواست ارز کرده اند که به طور منظم پس از کنترل مدارک به بانک معرفی می شوند .
نامه 13دانشگاه برتر برای ارز دولتی رئیس دانشگاه تهران گفت : 13 دانشگاه برتر کشور مکاتبه ای با دولت داشتند که فعالیت های دانشگاه ، دانشمندان و کالاهای مربوط به حوزه پژوهش مشمول کالاهای اساسی قرار گیرد و دانشگاه ها بتوانند از ارز دولتی استفاده کنند .
محمود نیلی احمدآبادی افزود : اگر این موضوع محقق نشود دانشگاه ها بشدت دچار مشکل می شوند .
به طور مثال وقتی یک دانشجوی دکتری به فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعزام می شود بخش زیادی از هزینه های وی از سوی دانشگاه تامین می شود .
چرا که در حال حاضر دانشگاه ها برخی از تجهیزات خاص را دارند و حضور دانشجویان و اساتید در دانشگاه های خارجی موجب می شود با هزینه اندک بیشترین بهره برداری را داشته باشیم .
رئیس دانشگاه تهران عنوان کرد : در این دانشگاه بیش از 9000دانشجوی دکتری و 23 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند که فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی آنها سرمایه بسیار خوبی است ، اما در بیان دستاوردهای آنها به جامعه دچار ضعف هستیم .
نیلی احمدآبادی ادامه داد : دانشگاه تهران به دنبال به کارگیری دانشجویان در قالب خبرنگار دانشجوست تا از این طریق بتواند دستاوردهای دانشگاه را به صورت کاربردی به جامعه ارائه کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
قدس
1397/05/22
> دکتر شهرام عباسی به عنوان رئیس دانشکده علوم دانشگاه فردوسی منصوب شد .
> به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی ، دکتر محمد کافی ، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر شهرام عباسی دانشیار دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت رئیس دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد .
دکتر شهرام عباسی دانشیار گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم و از سال 1396 تاکنون سمت معاون آموزشی این دانشکده را عهده دار بوده است .
همچنین این عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه در سال 1394 از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از محققان سرآمد و برتر کشور برگزیده شد و در فهرست 100 نفر از سرآمدان علمی ایران قرار گرفت .
وی عضو وابسته مرکز بین المللی فیزیک نظری (ایتالیا تریست) بوده و از سال 1386 تاکنون به عنوان پژوهشگر مقیم با پژوهشکده نجوم در پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) همکاری دارد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
آموزش عالی
روزنامه شروع
1397/05/22
> رییس دانشگاه صنعتی امیر کبیر از تاسیس و راه اندازی موزه ای در آینده نزدیک با نام پلی تکنیک که به تاریخ این دانشگاه از سال 1230 و زمان مرحوم امیرکبیر تاکنون می پردازد ، خبر داد .
> رییس دانشگاه صنعتی امیر کبیر از تاسیس و راه اندازی موزه ای در آینده نزدیک با نام پلی تکنیک که به تاریخ این دانشگاه از سال 1230 و زمان مرحوم امیرکبیر تاکنون می پردازد ، خبر داد .
به گزارش شروع آنلاین ، سیداحمد معتمدی در آیین سی و چهارمین سالگرد نکوداشت زنده یاد حبیب الله نفیسی موسس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) که با حضور خانواده مرحوم نفیسی و پیشکسوتان نخستین دوره دانش آموختگان این دانشگاه برگزار شد ، اظهار داشت : کار طراحی و جانمایی این موزه در محل دانشگاه امیر کبیر انجام شده است .
دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا پلی تکنیک تهران یکی از دانشگاه های فنی و صنعتی کشور است که در سال 1337 به طور رسمی به عنوان دانشگاه صنعتی گشایش یافت .
وی با اشاره به تحصیل 14هزار دانشجو در تمام مقاطع تحصیلی در دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، آن را حاصل زحمات روسا ، استادان و مدیران در دوره های مختلف این دانشگاه دانست .
به گفته معتمدی ، نقش مرحوم نفیسی به عنوان بنیانگذار این دانشگاه به طور قطع تاثیرگذارتر است .
وی به تاریخچه دانشگاه صنعتی اکبیر هم اشاره ای کرد و افزود : بنیان گذار اصلی این دانشگاه مرحوم امیرکبیر بوده است؛ دارالفنون ترجمه پلی تکنیک است و به همین دلیل بعد از انقلاب نام این دانشگاه به نام امیرکبیر ثبت شده است ، چرا که نخستین پلی تکنیک تهران را مرحوم امیرکبیر با عنوان دارالفنون تاسیس کرده است .
معتمدی گفت : البته به سبب وقایع تاریخی آن روزها ، این روند متوقف می شود تا در نهایت مرحوم نفیسی در سال 1336 با وجود فشارهای موجود در حکومت و وزارت علوم وقت ، با ادغام دو مدرسه عالی این دانشگاه را تاسیس می کند .
به گزارش ایرنا ، پلی تکنیک تهران ، نخستین دانشگاه صنعتی ایران و یکی از با سابقه ترین موسسه های آموزش عالی ایران در زمینه ه فنی و مهندسی است .
نخستین دوره دانشجویان این دانشگاه در سال 1336 از طریق آزمون داخلی پذیرفته شدند و از سال 1337 فعالیت آموزشی پلی تکنیک تهران ، به طور رسمی با پنج رشته مهندسی برق و الکترونیک ، مهندسی مکانیک ، مهندسی نساجی ، مهندسی شیمی و مهندسی راه و ساختمان آغاز شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر علوم
آرمان امروز
1397/05/23
> آرمان – آرزو ضیایی : به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی ، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش آموزش عالی باید پاسخگو باشد که با وجود برگزاری کنکور و همچنین چهار سال پرداخت شهریه در دانشگاه ها ، خروجی قانع کننده ای ندارد .
هزاران فارغ التحصیل بیکار و در عین حال تحصیلکرده ، گواه روشنی بر عملکرد نادرست در زمینه ترویج و توسعه آموزش عالی در کشور است .
هرچند بخشی از مشکلات را باید برگردن نبود زمینه اشتغال اثربخش در کشور انداخت ، اما مساله آن است که اکثر شرکت ها و سازمان ها برای سمت هایشان به فارغ التحصیلان اعتماد نمی کنند و از آنها سابقه کار می خواهند که این موضوع می تواند ناشی از نبود آموزش عالی اثرگذار در کشور باشد .
وجود این فارغ التحصیلان بی تجربه گریبان نظام آموزش و پرورش را نیز گرفته و مسئولان این وزارتخانه از کاهش کیفیت آموزشی در متقاضیان استخدامی سخن می گویند .
> بعد از انقلاب از 200 هزار دانشجو به پنج میلیون دانشجو رسیده ایم و تعداد آزمایشگاه ها ، پارک های علم و فناوری و .
افزایش یافته و بعد از انقلاب فرهنگی رشد نسبتا مناسبی در جامعه علمی به وجود آمده و امیدواریم در دوره های بعد شتاب بیشتری بگیرد .
اولین وظیفه وزارت علوم تثبیت جایگاه علم و عالم در جامعه است و باید به نحوی برنامه ریزی کند که تمام مردم بدانند برای تولید کردن ، توسعه و کار کردن باید از مبانی علمی استفاده کنند و نهادینه کردن نگاه علمی به همه مسائل وظیفه دانشگاه هاست .
دانشگاه ها باید همزمان با تولید علم ، معرفت و فرهنگ را نیز تولید کنند و این وظیفه وزارت علوم است که یک جانبه به قضیه نگاه نکند و فقط یک بخش را رشد داده و نفوذ علم در تک تک افراد جامعه کم شود که در سال های اخیر این اتفاق نیفتاده و فقط مدرک تولید می کنیم ، اما علم وارد زندگی ، فکر و طرز تلقی مردم نمی شود .
دیپلمه ها باسوادتر از خروجی آموزش عالی رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش گفت : مسائلی نظیر بحران نیروی انسانی ، عدم اعتبارات و مجوز استخدام در یک طرف قرار گرفته حال آنکه افراد واجد شرایط استخدام هم نداریم ، بنابراین با توجه به کیفیت دانشگاه فرهنگیان باید در این دانشگاه سرمایه گذاری کنیم .
اسفندیار چهاربند با بیان اینکه محرومیت تعلیم و تربیت ، جامعه را محروم می کند ، تصریح کرد : در طول 39 سال گذشته نظام تعلیم و تربیت با این پشتوانه قانونی محکم ، فراز و نشیب هایی داشته که یکی از این حوزه ها نیروی انسانی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد ، اصل 30 قانون اساسی به خطر می افتد .
اسفندیار چهاربند بیان کرد : سال گذشته 42 هزار ردیف استخدامی بعد از 17 سال برای آموزش و پرورش ایجاد شد که 17 هزار نفر از طریق آزمون اردیبهشت و 25 هزار نفر از طریق آزمون سازمان سنجش در تیر جذب شدند .
او ادامه داد : 340 هزار نفر در این آزمون که 15 تیر امسال برگزار شد ، شرکت کردند که به رغم انتظار سازمان سنجش توانست 25 هزار نفر را معرفی کند که این نشان می دهد علاوه بر اینکه عدم وجود بودجه مناسب یا نبود مجوز ، خروجی های آموزش عالی ما به شدت افت کردند که این زنگ خطر است زیرا از 340 هزار شرکت کننده باید حداقل 35 هزار نفر معرفی می کردند که این بیانگر نظام آموزشی ماست .
چهاربند گفت : چرا باید وضعیت فارغ التحصیلان ما اینگونه باشد؟ برای دانشگاه فرهنگیان رتبه زیر شش هزار و 500 نمی گیریم ، اما آموزش عالی با ظرفیتی که دارد خروجی قانع کننده ای ندارد .
او با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید در دانشگاه فرهنگیان سرمایه گذاری کند ، گفت : سه دوره است که براساس ماده 28 به این نتیجه رسیدیم که دیپلمه های ما خیلی باسوادتر از خروجی های آموزش عالی هستند .
340 هزار نفر در آزمون استخدامی با مدارک تحصیلی مختلف کارشناسی ، ارشد و دکترا شرکت کردند ، اما حد نصاب بالاترین نمره استان 50 درصد بوده است .
رئیس مرکز برنامه ریزی ، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت : هیچ راهی جز دانشگاه فرهنگیان برای ورود به آموزش و پرورش مطمئن نیست .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر علوم
آرمان امروز
1397/05/23

عدم همکاری با آموزش عالی معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات در گفت وگو با «آرمان» در ارتباط با «کاهش کیفیت آموزشی» در مراکز آموزش عالی می گوید : در دوره ای به دلیل کمی گرایی در سطح آموزش عالی با گسترش بی رویه مراکز آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی روبه رو بوده ایم .
به عنوان مثال 5/2 برابر ژاپن دانشجوی دکتری و حدود پنج میلیون دانشجو داریم .
غلامرضا ظریفیان می افزاید : متناسب با تعدد مراکز آموزش عالی باید اساتید مجرب و آموزش مناسب وجود می داشت و در نهایت با خروجی های کم کیفیت در دانشگاه های تازه تاسیس و فاقد صلاحیت آموزش دانشگاه های تکمیلی مواجه شدیم .
او خاطرنشان می کند : البته مساله نبودکیفیت در آموزش و پرورش نیز صادق است ، زیرا آموزش متمرکز بر آموزش های حافظه محور است و تکیه ای بر خلاقیت و مهارت های لازم ندارد .
ظریفیان می افزاید : بدنه آموزش عالی که شامل دانشگاه های معتبر است از کیفیت خوبی برخوردارند؛ در گذشته جز دانشگاه های فرهنگیان چند دانشگاه معتبر در بخش تربیت معلم ، مانند دانشگاه تربیت معلم تهران و شهید رجایی (دانشگاه خوارزمی) برای نیازهای آموزش و پرورش تعبیه شده بودند تا دبیرانی را تربیت کنند .
البته تربیت معلم علاوه بردانش های لازم نیازمند نوعی از آموزش ها و علاقه های خاص دیگر است تا فرد را برای موقعیت معلمی آماده شود .
او خاطرنشان می کند : آموزش و پرورش در گذشته با این دانشگاه ها همکاری لازم را نکرد تا در آخر دانشگاه تربیت معلم تغییرنام یافت و حدود 12 سال است که یک درصد قراردادهای یکی از قدیمی ترین دانشگاه های کشور با آموزش و پرورش بوده و طبیعتا باقی ظرفیت خود را برای تربیت دانشجویان عمومی دانشگاه گذاشته است .
او می گوید : بنابراین بی توجهی به تربیت معلم از جانب آموزش و پرورش و تربیت معلم به صورت دوجانبه رخ داده است .
اگر دانشگاه فرهنگیان بر مقتضیات و چارچوب های درست ، منطقی و برنامه ریزی صحیح و با استفاده از تجارب گذشته ، قوت ها و ضعف ها در تربیت معلم و تجارب جهانی متکی باشد قطعا می تواند در تربیت معلم نقش مهمی ایفا کند .
ظریفیان می افزاید : نیازمند ارتباط مناسب آموزش و پرورش و آموزش عالی هستیم تا آموزش و پرورش متناسب با نیازهای خود در سطوح مختلف تحصیلی با دانشگاه ها وارد گفت و گو شود و در یک همکاری دوجانبه محصولاتش را متناسب با نیازهایش طراحی و نوع آموزش را تدوین کنند .
به دلیل نیاز جدی آموزش و پرورش علاوه بر دانشگاه فرهنگیان باید آموزش هایی به معلمان با توجه به تغییرات جدی در عرصه نظام آموزشی و با استفاده از فناوری های نوین ، روش های تحصیل و مدل های موفقی داده شود .
در واقع با تکیه بر نظام های آموزش عالی برخی کشورها همچون ژاپن و فنلاند و همچنین استفاده از تجارب خود می توان آموزش وپرورش را با یک تفاهمنامه در ارتباط با دانشگاه های دیگر قرار داد .
او می گوید : بحث کیفیت آموزش عالی با تربیت معلم دو مقوله است .
مشکلات در عرصه کیفیت در مورد دانشگاه فرهنگیان نیز می تواند صدق کند .
این مشکلات در مورد بخشی از آموزش عالی ما به دلیل سیاست های کمی دولت نهم و دهم صادق است .
در این دوران تعداد دانشجویان دو برابر شد و از 70 دانشگاه غیرانتفاعی به 354 دانشگاه رسیدیم .
همچنین در برخی از دانشگا ه ها با 2800 سایت دانشگاهی روبه رو شدیم ، بنابراین مساله کیفیت یک مساله جدی در آموزش عالی است .
یکی از برنامه های اساسی وزیر کاهش کمیت دانشگاه ها و جلوگیری از گسترش دانشگاه ها و کیفیت بخشی به عملکرد آنهاست .
مساله تربیت معلم موضوع تخصصی دیگری است که با کار هماهنگ آموزش عالی و آموزش و پرورش ، طراحی دروس مشترک و آموزش مناسب تربیت معلم عملی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
ابتکار
1397/05/23
> رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر لزوم بازگرداندن اقتدار آموزش عالی نسبت به آسیب هایی که از طریق نهادهای موازی به آموزش عالی وارد شده است ، اظهارنگرانی کرد و گفت : استقلال دانشگاه باید حفظ شود و دخالت افراد و نهادهایی که ارتباطی با دانشگاه ندارند در مسائل داخلی دانشگاه صدمات جبران ناپذیری به آموزش عالی کشور می زند.
> رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر لزوم بازگرداندن اقتدار آموزش عالی نسبت به آسیب هایی که از طریق نهادهای موازی به آموزش عالی وارد شده است ، اظهارنگرانی کرد و گفت : استقلال دانشگاه باید حفظ شود و دخالت افراد و نهادهایی که ارتباطی با دانشگاه ندارند در مسائل داخلی دانشگاه صدمات جبران ناپذیری به آموزش عالی کشور می زند .
به گزارش ایسنا ، محمدرضا عارف در دیدار با اعضای هیات رئیسه دانشگاه تهران گفت : مشارکت حداکثری دانشجویان و اعضای هیات علمی در فعالیت های سیاسی موجب نشاط سیاسی در دانشگاه ها می شود و نباید با بهانه های واهی جلوی نشاط سیاسی را در دانشگاه گرفت .
وی بر لزوم ایجاد بستری برای مشارکت های اجتماعی دانشجویان تاکید کرد و گفت : در شرایط کنونی کشور مسئولان باید توجه ای ویژه به دانشگاه داشته باشند چرا که می توان با استفاده از توان اعضای هیئت علمی و دانشجویان مشکلات کشور را ساماندهی کرد .
عارف تاکید کرد : اگر دولت محترم از ظرفیت های بالقوه دانشگاه به عنوان اتاق فکر خود استفاده می کرد و به دانشگاهیان بیشتر میدان می داد برخی مشکلات موجود در کشور شرایط حادی پیدا نمی کرد .
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از آمادگی مجلس و این کمیسیون برای حل مشکلات دانشگاه ها به ویژه مسائل دانشگاه تهران و کمک به توسعه و ساماندهی این دانشگاه خبر داد و بر لزوم پیگیری جدی تر طرح توسعه دانشگاه تهران تاکید کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/05/22
> ایسنا : رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم بازگرداندن اقتدار آموزش عالی نسبت به آسیب هایی که از طریق نهادهای موازی به آموزش عالی وارد شده است اظهارنگرانی کرد و گفت : استقلال دانشگاه باید حفظ شود و دخالت افراد و نهادهایی که ارتباطی با دانشگاه ندارند در مسائل داخلی دانشگاه صدمات جبران ناپذیری به آموزش عالی کشور می زند .
> عارف : استقلال دانشگاه باید حفظ شود ایسنا : رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم بازگرداندن اقتدار آموزش عالی نسبت به آسیب هایی که از طریق نهادهای موازی به آموزش عالی وارد شده است اظهارنگرانی کرد و گفت : استقلال دانشگاه باید حفظ شود و دخالت افراد و نهادهایی که ارتباطی با دانشگاه ندارند در مسائل داخلی دانشگاه صدمات جبران ناپذیری به آموزش عالی کشور می زند .
محمدرضا عارف در دیدار با اعضای هیات رئیسه دانشگاه تهران با اشاره به جایگاه این دانشگاه در نظام آموزشی کشور بر ضرورت ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاه ها و مشارکت جدی دانشگاه ها در حل مشکلات و چالش های کشور تاکید کرد و گفت : مشارکت حداکثری دانشجویان و اعضای هیئت علمی در فعالیت های سیاسی موجب نشاط سیاسی در دانشگاه ها می شود و نباید با بهانه های واهی جلوی نشاط سیاسی را در دانشگاه گرفت .
وی بر لزوم ایجاد بستری برای مشارکت های اجتماعی دانشجویان تاکید کرد و گفت : در شرایط کنونی کشور مسئولین باید توجه ای ویژه به دانشگاه داشته باشند چرا که می توان با استفاده از توان اعضای هیئت علمی و دانشجویان مشکلات کشور را ساماندهی کرد .
عارف در همین زمینه تاکید کرد : اگر دولت محترم از ظرفیت های بالقوه دانشگاه به عنوان اتاق فکر خود استفاده می کرد و به دانشگاهیان بیشتر میدان می داد برخی مشکلات موجود در کشور شرایط حادی پیدا نمی کرد .
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از آمادگی مجلس و این کمیسیون برای حل مشکلات دانشگاه ها به ویژه مسائل دانشگاه تهران و کمک به توسعه و ساماندهی این دانشگاه خبر داد و بر لزوم پیگیری جدی تر طرح توسعه دانشگاه تهران تاکید کرد .
وی با تاکید بر لزوم بازگرداندن اقتدار آموزش عالی نسبت به آسیب هایی که از طریق نهادهای موازی به آموزش عالی وارد شده است اظهارنگرانی کرد و گفت : استقلال دانشگاه باید حفظ شود و دخالت افراد و نهادهایی که ارتباطی با دانشگاه ندارند در مسائل داخلی دانشگاه صدمات جبران ناپذیری به آموزش عالی کشور می زند و از هیئت رئیسه دانشگاه تهران می خواهم با همکاری و هماهنگی با نهادهای ذی ربط اجازه ندهند ساحت دانشگاه تهران و استقلال این دانشگاه آسیب ببیند .
عارف همچنین بر لزوم تعامل جدی تر دانشگاه های بزرگ کشور با مسئولین اجرایی و نیز نمایندگان مجلس و چاره اندیشی برای پاسخ به مطالبات مردم به ویژه در زمینه های اقتصادی و معیشتی ، اشتغال جوانان و مقابله با آسیب های اجتماعی تاکید کرد .
پیش از سخنان عارف ، نیلی احمد آبادی ، رئیس دانشگاه تهران گزارشی را از وضع موجود این دانشگاه ، برنامه های آینده آن و مشکلات موجود ارائه کرد .
کپی شد کلمات کلیدی : آموزش عالی استقلال کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس سازمان سنجش
بهار
1397/05/23
> گروه جامعه : مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : بیش از 500 هزار نفر برای آزمون سراسری انتخاب رشته کردند .
> حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : کنکور سراسری سال 97 در روزهای پنج شنبه و جمعه هفتم و هشتم تیرماه در پنج گروه آزمایشی برگزار شد .
وی افزود : انتخاب رشته افراد مجاز روز گذشته به پایان رسید و بر اساس آمار اولیه تعداد 548 هزار و 617 داوطلب با مراجعه به سایت سازمان سنجش فرم انتخاب رشته اینترنتی را تکمیل کردند .
به گفته توکلی ، نتایج آزمون سراسری اواخر شهریورماه منتشر می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
قدس
1397/05/23
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت : مهلت انتخاب رشته داوطلبان مجاز کنکور 97 به پایان رسید و 548 هزار نفر در این دوره انتخاب رشته کردند .
> به گزارش قدس آنلاین ، حسین توکلی افزود : انتخاب رشته کنکور سراسری سال 97 به منظور پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (به جز دانشگاه آزاد اسلامی) از 15 مرداد آغاز شد و با توجه به مهلت تمدید شده ، فرصت انتخاب رشته ساعت 24 روز دوشنبه 22 مرداد به پایان رسید .
وی یادآور شد : بر اساس آمار اولیه تعداد 548 هزار و 617 داوطلب در کنکور 97 انتخاب رشته کرده اند .
مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت : از تعداد 910 هزار و 713 نفر که در جلسه آزمون حاضر بودند تعداد 910 هزار و 563 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد بیش از 548 هزار نفر انتخاب رشته کرده اند .
ظرفیت پذیرش پیش از اصلاحیه های دفترچه راهنما تعداد 762 هزار و 834 نفر اعلام شده بود .
منبع : مهر انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
دنیای اقتصاد
1397/05/22
> ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه مهلت تمدید شده انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری 97 امشب دوشنبه 22 مرداد پایان می یابد ، گفت : بیش از 160 هزار نفر در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی امسال پذیرفته می شوند .
> امشب ، آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه مهلت تمدید شده انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری 97 امشب دوشنبه 22 مرداد پایان می یابد ، گفت : بیش از 160 هزار نفر در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی امسال پذیرفته می شوند .
دکتر حسین توکلی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ، با اعلام این مطلب اظهار کرد : بر اساس برنامه زمانی اعلام شده به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری 97 که تاکنون موفق به انتخاب رشته نشده اند ، مهلت انتخاب رشته تا ساعت 24 امروز (دوشنبه 22 مرداد ماه) تمدید شد و با توجه به اصلاحات جدید و اعلام ظرفیت های جدید از سوی برخی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که اطلاعیه آن عصر شنبه (20 مرداد) بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت ، داوطلبان در این مهلت باقی مانده می توانند نسبت به انتخاب حداکثر 150 کد رشته جدید اقدام کنند .
به گفته وی ، داوطلبان بر اساس مندرجات کارنامه و رتبه و نمره نهایی زیرگروه ارائه شده در کارنامه ، انتخاب رشته کنند .
همچنین داوطلبان جهت آگاهی از شانس قبولی خود در دانشگاه مورد نظر می توانند از سامانه انتخاب رشته مجازی که در سایت سازمان سنجش فعال است ، استفاده کنند .
توکلی از اعلام ظرفیت های جدید در اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور خبر داد و گفت : داوطلبانی که در کنکور شرکت کرده ، ولی غایب بودند و همچنین کسانی که در این آزمون شرکت نکردند نیز می توانند تا 24 مرداد با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشته در رشته های بدون آزمون اقدام کنند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه نتایج نهایی کنکور 97 نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود ، خاطرنشان کرد : به طور کلی ، 763 هزار و 499 نفر در آزمون امسال پذیرفته خواهند شد که این آمار در مقایسه با سال گذشته 19 هزار و 499 نفر افزایش یافته است .
وی خاطر نشان کرد : بر اساس آخرین آمار اعلام شده تا ساعت 8 صبح امروز تعداد 472 هزار 785 داوطلب نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کردند .
کپی شد کلمات کلیدی : آموزش عالی سازمان سنجش سازمان سنجش آموزش کشور کنکور رشته.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
روزنامه فرهیختگان
1397/05/23
> حجم روزافزون منابع اطلاعاتی نیاز به روزآمد شدن اطلاعات را می طلبد.
> حجم روزافزون منابع اطلاعاتی نیاز به روزآمد شدن اطلاعات را می طلبد .
این امر نشان می دهد که تنها کتاب کافی نیست و پای محمل های اطلاعاتی دیگر نیز در میان است که در دسترس ترین این منابع ، مجلات هستند .
مجلات نه تنها یک محمل اطلاعاتی روزآمدکننده دانش هستند بلکه تاثیر شگفت انگیزی در ارتباطات میان افراد به خصوص دانشمندان دارند .
پیشرفت سریع علوم موجب شده است روزآمدی انتشار مطالب از اهمیت فراوانی برخوردار باشد .
مجلات به دلیل تنوع و گستره مطالب در زمینه های گوناگون و اشاعه سریع اطلاعات ، در قیاس با سایر محمل های اطلاعاتی دارای مخاطبان بیشتری در حوزه های مختلف هستند .
از طریق مجلات است که سازمان ها و نهادهای مختلف می توانند به شیوه بهتری به برقراری ارتباط علمی با سایر جوامع و مراکز بپردازند .
هنگامی که نخستین مجله علمی در سال 1665 منتشر شد به نظر رسید که این رویه می تواند راهی برای اشاعه یافته های نوین باشد .
از آن زمان بود که به تدریج کار انتشار و توزیع نشریات را ناشران آغاز کردند ، هرچند دانشمندان روی کارهای خود تمرکز داشتند .
با ظهور اینترنت دسترسی به طیف گسترده ای از مجلات ضرورت یافت .
یکی از شیوه های دسترسی به اطلاعات علمی ، دسترسی به منابع الکترونیکی رایگان است .
یکی از مزایای دسترسی رایگان این است که کتابخانه ها در موسسات کوچک تر که بودجه اندکی دارند می توانند دسترسی گسترده تری به منابع علمی داشته باشند .
اکثر مولفان دانشگاهی که خود یکی از مولفه های ارتباطات علمی هستند نسبت به دسترسی رایگان به یافته های علمی ، نظر مثبت دارند .
به عنوان نمونه هم اینک می توان مجلات رایگان را بخش برجسته ای از منابع علمی دانست که مورد استفاده رشته های مختلف دانشگاهی قرار می گیرند .
افزایش شمار مجلات رایگان نشان می دهد الگویی جدید برای نشر علمی به سرعت در حال پیدایش و گسترش است .
این مجلات در دسترس تمام افراد قرار دارند و همه می توانند به راحتی و آزادانه به نسخه برداری ، توزیع و انتقال آنها بپردازند .
مجلات الکترونیکی رایگان یک نمود عینی از نشر اینترنتی در قالب الکترونیکی هستند که موجب از میان برداشته شدن موانع زمانی و مکانی جهت بازیابی مقالات و دسترسی از راه دور به آنهاست .
برخی از مهم ترین مزایای استفاده از مجلات الکترونیکی رایگان به شرح زیر است : کاهش هزینه چاپ به نسبت مجله های کاغذی و مقرون به صرفه بودن آنها .
تسهیل ، تسریع و کاهش فرآیند تولید و انتشار مقاله ها و اشاعه به موقع اطلاعات و در نهایت دسترسی به اطلاعات روزآمد در تمامی حوزه های علمی و پژوهشی .
بالا بردن میزان دسترسی به مقاله های علمی ، افزایش میزان خوانندگان و در نتیجه افزایش احتمالی میزان استنادها به آثار علمی و افزایش ضریب تاثیرگذاری آنها .
رعایت اصل دسترسی آزاد برای تمامی خوانندگان .
بالا بودن تعداد خوانندگان مجله های دسترسی آزاد به نسبت مجله های چاپی .
نداشتن محدودیت تیراژ چاپ .
رایگان بودن مجله های دسترسی آزاد برای پژوهشگران و خوانندگان .
همگامی و هماهنگی با آخرین تحولات دنیای نشر .
اما باید توجه داشت که یافتن منابع الکترونیکی علمی رایگان معتبر و مورد اعتماد در محیط وب به مراتب دشوارتر از یافتن منابع چاپی است .
وجود یک صفحه وب که به صورت یکپارچه منابع الکترونیکی رایگان را در اختیار کاربران قرار دهد ، می تواند در دسترسی هرچه بهتر و سریع تر پژوهشگران به اطلاعات مورد نظرشان کارآمد باشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
روزنامه فرهیختگان
1397/05/23

آشنایی پژوهشگران و دانشجویان با مهم ترین و معتبرترین منابع الکترونیکی رایگان در محیط وب می تواند به آنها کمک کند تا در زمان کمتری بتوانند منابع مورد نیاز خود را بازیابی کنند .
موتور کاوش ور ایز داک این ابزار به کاربران کمک می کند تنها با وارد کلیدواژه مورد نظر به زبان های مختلف ، منابع اطلاعاتی رایگان را در قالب های پی دی اف ، ورد ، پاورپوینت و .
بازیابی کنند .
راهنمای مجلات با دسترسی رایگان این پایگاه ، بیش از 10 سال است به صورت تخصصی فعالیت و در همه رشته های دانشگاهی ، مجلات الکترونیکی رایگان معتبر را عرضه می کند .
امکان جست وجو و تورق مقالات و مجلات به صورت رایگان در این پایگاه برای همه کاربران فراهم است .
دارت یورپ بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان برای پژوهش های خود نیازمند دسترسی به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی هستند .
پایگاه دارت یورپ ، دسترسی کاربران را به صورت رایگان به متن کامل پایان نامه های دانشگاه های 15 کشور اروپایی فراهم می کند .
اوپن پروکوئست پایگاه پروکوئست را اغلب پژوهشگران می شناسند که عمده ترین فعالیت آن ، ارائه پایان نامه است لیکن پایگاه پروکوئست بابت استفاده از این پایان نامه ها هزینه دریافت می کند؛ اما برای کاربرانی که استطاعت مالی یا تمایل برای پرداخت هزینه ندارند پایگاه دیگری به نام اوپن پروکوئست طراحی کرده است که امکان دسترسی رایگان به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی را در کشورهای مختلف جهان فراهم می سازد .
باید بیان داشت که از طرفی سپردنگاه های رایگان نیز امکان دسترسی به مجلات و به طور منابع الکترونیکی رایگان را فراهم می سازند .
جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات آزاد و علمی ، پایگاه هایی ایجاد شده اند تا به صورت یکپارچه ، امکان دسترسی کاربران به این اطلاعات را فراهم سازند .
این سپردنگاه ها باید دارای جامعیت و دربرگیرنده اطلاعات معتبر و موثق باشند .
یکی از معروف ترین و معتبرترین راهنماهای واسپارگاه ها ، پایگاه اوپن دور است .
این پایگاه ، یک راهنمای موضوعی از سپردنگاه های آزاد دانشگاهی و تحقیقاتی است که از 2006 توسط دانشگاه لاند پایه ریزی شد .
این پایگاه جهت افزودن اطلاعات به سیستم خود دست به انتخاب می زند و معمولا سایت هایی که نیاز به کلمه عبور دارند نمی پذیرد .
هدف آن بررسی رشد دانش در مراکز دانشگاهی و فراهم آوری سیاهه جامع و مستند از سپردنگاه های رایگان است .
بنابراین باید بیان داشت که رشد جنبش دسترسی رایگان به صورت جزئی ، در پاسخ به هزینه های کلان بسیاری از مجلات علمی هستند .
با این حال با ظهور فناوری های نوین و برنامه های نرم افزاری ، گردآوری و توزیع اطلاعات علمی ، ارزان تر و دسترسی پژوهشگران به منابع آسان تر می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/05/22
> آغاز توزیع کارت از امروز؛ جزئیات برگزاری آزمون زبان تولیمو منتشر شد صد و بیست و نهمین دوره آزمون زبان تولیمو 25 مرداد برگزار می‎شود .
> آغاز توزیع کارت از امروز؛ جزئیات برگزاری آزمون زبان تولیمو منتشر شد صد و بیست و نهمین دوره آزمون زبان تولیمو 25 مرداد برگزار می‎شود .
صد و بیست و نهمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo : E A 2018) صبح روز پنجشنبه 25 مرداد 97 به طور همزمان در 14 شهرستان مختلف کشور برگزار می‎شود .
برگزاری آزمون در 14 شهر این دوره از آزمون زبان انگلیسی پیشرفته پنجشنبه 25 مرداد به طور همزمان در 14 شهر اصفهان ، بیرجند ، تبریز ، تهران ، رشت ، زنجان ، شیراز ، کرمان ، کرمانشاه ، کیش ، گرگان ، زاهدان ، مشهد و یزد برگزار خواهد شد .
زمان توزیع کارت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از امروز سه شنبه 23 مرداد 97 بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس : www .
sanjesh .
org قرار می گیرد تا داوطلبان بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل : شماره پرونده ، نام و نام خانوادگی ، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند .
هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید ، علاوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون ، اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه کند .
رفع نقص کارت چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون هر گونه اشکالی در کارت ورودی خود مشاهده کردند می توانند در روز چهارشنبه 24 مرداد 97 صبح از ساعت 8 تا 12 و بعدازظهر از ساعت 14 تا 18 با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کرده و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام کنند .
داوطلبانی که شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‎نام خود را فراموش کرده اند ، برای دریافت شماره پرونده با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود به سیستم پاسخگویی اقدام کنند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه نکنند .
آدرس باجه های رفع نقص کارت دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه تهران : تهران ، خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) ، بعد از تقاطع جلال آل احمد ، بین خیابانهای 15 و 16 .
دانشگاه اصفهان : اصفهان ، میدان آزادی ، خیابان دانشگاه ، درب شمالی دانشگاه ، ساختمان اداره کل آموزش .
دانشگاه بیرجند : بیرجند ، میدان شهدا ، ابتدای خیابان 17 شهریور ، پردیس شهدای دانشگاه بیرجند .
دانشگاه تبریز : تبریز ، بلوار 29 بهمن ، روبروی کتابخانه مرکزی ، مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه .
دانشگاه سیستان و بلوچستان : زاهدان ، خیابان دانشگاه ، ورودی زیباشهر ، سازمان مرکزی دانشگاه ، دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی .
دانشگاه شهید باهنر کرمان : کرمان ، انتهای بلوار 22 بهمن ، دانشگاه شهید باهنر کرمان .
دانشگاه شیراز : شیراز ، خیابان ساحلی ، ساختمان امور فرهنگی دانشگاه شیراز .
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان : گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .
دانشگاه فردوسی مشهد : مشهد ، بلوار وکیل آباد ، درب اصلی دانشگاه فردوسی مشهد ، جنب سازمان مرکزی ، مدیریت آموزشی دانشگاه .
دانشگاه گیلان : رشت ، خیابان نامجو ، جنب ورزشگاه شهید عضدی ، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان .
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه : کرمانشاه ، شهرک ژاندارمری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، معاونت پژوهشی .
دانشگاه صنعتی شریف – پردیس بین المللی کیش : جزیره کیش ، میدان امیرکبیر ، ساختمان آموزش ، لاین B مرکز زبان ، اتاق B13 .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/05/22

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی امام جواد(ع) یزد : یزد ، صفائیه ، بلوار شهیدان اشرف ، خیابان جواد الائمه(ع) ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی امام جواد(ع) ، حوزه ریاست ، اتاق فنی پشتیبانی .
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبه زنجان : زنجان ، میدان بسیج ، بزرگراه 22 بهمن ، شهرک پونک ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبه .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه آفرینش
1397/05/22
> اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت‎نام متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1397 منتشر شد .
> اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت‎نام متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1397 منتشر شد .
در قسمتی از این اطلاعیه آمده است؛ بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت‎نام و شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 97 می‎رساند که ثبت‎نام برای شرکت در پذیرش دوره مذکور از طریق پایگاه اطلاع‎رسانی این سازمان از روز دوشنبه 97/05/22 آغاز و در روز یکشنبه 97/05/28 پایان می‎پذیرد .
لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‎نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل می باشند ، می توانند در پذیرش مذکور ثبت‎نام و شرکت نمایند .
روش گزینش دانشجو گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم ، نوع دیپلم و سهمیه های آزاد ، شاغل ، رزمندگان ، بومی بودن و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد .
بدیهی است برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت نام توسط دانشجو به مرکز آموزشی ضروری می باشد .
شرایط ثبت‎نام : داوطلب متقاضی شرکت در پذیرش باید یکایک اقدامات زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد : 1 مراجعه به پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان سنجش آموزش کشور .
2 دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان و مطالعه آن .
3 مراجعه به پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان ، برای تهیه کارت اعتباری .
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود ، داوطلبان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می باشد ، با مراجعه به پایگاه اطلاع‎رسانی این سازمان و پرداخت مبلغ 220 .
000 (دویست و بیست هزار) ریال به عنوان وجه ثبت نام ، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال 12 رقمی) اقدام نمایند .
4 آماده نمودن مدارک و اطلاعات موردنیاز برای ثبت نام .
داوطلب باید پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط پذیرش ، با مراجعه به پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www .
sanjesh .
org نسبت به ثبت نام اقدام نماید .
لازم به توضیح است که دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 97 همزمان با شروع ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود .
دانش آموزان سال آخر متوسطه که حداکثر تا تاریخ 97/06/31 موفق به اخذ مدرک دیپلم خواهند شد مجاز به انتخاب کدرشته محل می باشند .
اما چنانچه داوطلبی احتمال می دهد که تا پایان شهریور ماه سال جاری (1397) موفق به اخذ مدرک دیپلم نمی شود ، موکداً توصیه می شود ثبت نام ننماید .
بنابراین چنانچه داوطلبی در یکی از کدرشته محل های انتخابی پذیرفته گردد ولی تا پایان شهریور ماه سال 1397 موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نشود قبولی ایشان ملغی و اجازه ثبت نام نخواهند داشت .
تذکرات مهم : 1) مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود .
2) مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه آفرینش
1397/05/22

3) مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نمی باشد ، بنابراین داوطلب باید در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد .
4) در هر مرحله از پذیرش (ثبت نام ، پذیرفته شدن ، حین تحصیل در دانشگاه و .
) مشخص شود داوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه نمی باشد ، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد .
5) داوطلب می بایست پس از پایان ثبت نام الکترونیکی از کلیه صفحات ، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد .
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت‎نام اینترنتی : به داوطلبان توصیه می شود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‎نام ، ابتدا فرم پیش‎نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و سپس براساس فرم پیش‎نویس با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعات لازم را براساس بندهای برنامه نرم‎افزاری ثبت‎نام وارد نمایند .
ضمناً راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم‎افزاری ثبت‎نام اینترنتی موجود است و داوطلبان برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به این راهنما مراجعه نمایند .
ضمناً داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت‎نام دقت نمایند .
بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت‎نام با مدارک داوطلب در صورت پذیرفته شدن قبولی وی کان لم یکن تلقی شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
موسسات آموزش عالی
دنیای اقتصاد
1397/05/23
> احمدرضا روشن عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گسترش آموزش عالی در جهان ، به ویژه در قرن بیست و یکم ، روندی بسیار فزاینده داشته است ، به طوری که تعداد دانشجویان دنیا طی سال های 2000 تا 2014 میلادی بیش از دو برابر شده و از حدود 100 میلیون دانشجو به 207 میلیون دانشجو رسیده است .
پیش بینی می شود تا سال 2025 تعداد دانشجویان در همه کشورهای جهان به 262 میلیون نفر برسد .
از دلایل رشد سریع آموزش عالی می توان به تاثیر روزافزون علم بر خلق تکنولوژی و پیوند آموزش عالی با توسعه اقتصادی اشاره کرد .
به علاوه ، آموزش عالی نه تنها دارای مزایای شخصی برای افراد است بلکه دارای منافع اجتماعی متعددی نیز هست .
از جمله اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، معمولا و به طور نسبی ، ملاحظات زیست محیطی بیشتری دارند ، ذهنیت دموکراتیک در آنها قوی تر است ، اصول بهداشتی را در رفتارهای خود بیشتر بروز می دهند ، مشارکت شهروندانه بالاتری دارند ، فرزندان سالم تری پرورش می دهند و بُعد خانوار در خانواده هایی که تشکیل می دهند ، کمتر است .
> سیگنال های اطلاعاتی در بازار کار احمدرضا روشن عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گسترش آموزش عالی در جهان ، به ویژه در قرن بیست و یکم ، روندی بسیار فزاینده داشته است ، به طوری که تعداد دانشجویان دنیا طی سال های 2000 تا 2014 میلادی بیش از دو برابر شده و از حدود 100 میلیون دانشجو به 207 میلیون دانشجو رسیده است .
پیش بینی می شود تا سال 2025 تعداد دانشجویان در همه کشورهای جهان به 262 میلیون نفر برسد .
از دلایل رشد سریع آموزش عالی می توان به تاثیر روزافزون علم بر خلق تکنولوژی و پیوند آموزش عالی با توسعه اقتصادی اشاره کرد .
به علاوه ، آموزش عالی نه تنها دارای مزایای شخصی برای افراد است بلکه دارای منافع اجتماعی متعددی نیز هست .
از جمله اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، معمولا و به طور نسبی ، ملاحظات زیست محیطی بیشتری دارند ، ذهنیت دموکراتیک در آنها قوی تر است ، اصول بهداشتی را در رفتارهای خود بیشتر بروز می دهند ، مشارکت شهروندانه بالاتری دارند ، فرزندان سالم تری پرورش می دهند و بُعد خانوار در خانواده هایی که تشکیل می دهند ، کمتر است .
بنابر این ، پایه گسترده آموزش عالی در یک کشور ، زمینه ای لازم برای رشد و توسعه در ابعاد مختلف است و تقریبا در همه کشورها از گسترش آموزش عالی حمایت شده است .
روند رشد شتابان آموزش عالی در ایران نیز (حتی شدیدتر از روند جهانی) وجود داشته است .
در سال تحصیلی 96 1395 نزدیک به 4 میلیون و 100 هزار دانشجو در کشور مشغول به تحصیل بوده اند و سالانه حدود 800 هزار نفر از موسسات آموزش عالی ایران فارغ التحصیل می شوند .
همچنین در سال 1395 تعداد 11 میلیون نفر دارای مدرک دانشگاهی بوده اند که با احتساب سالانه حدود 800 هزار نفر فارغ التحصیل ، احتمالا تعداد دانش آموختگان از موسسات آموزش عالی کشور ، در حال حاضر به بیش از 12 میلیون نفر رسیده است .
اما کارفرمایان ، نسبت به خیل عظیم فارغ التحصیلانی که وارد بازار کار می شوند چه واکنشی دارند؟ یک فرضیه این است که به سبب گسترش زیاد از حد آموزش عالی در ایران و افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، توجه به مدرک تحصیلی کاهش بسیار داشته و کارفرمایان ، بیش از مدرک تحصیلی به مهارت های شغلی افراد جویای کار دقت می کنند و نزد آنان ، ارزش مدرک تحصیلی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است .
در این نوشته استدلال هایی بر رد این فرضیه ارائه می شود .
ابتدا باید تاکید کرد که در دوران معاصر ، از همه مراکز آموزش عالی تقریبا بدون استثنا انتظار می رود آموزش تخصصی مورد نیاز جامعه را فراهم آورند .
در واقع تعلیم بسیاری از رشته ها که زمانی شغل محسوب می شدند اکنون در مراکز آموزش عالی رسمیت یافته است .
در حال حاضر ، رشته های مستقل جدید همچون علوم کامپیوتر به وجود آمده اند و تقریبا همگی این رشته ها و مشاغل جدید به دانشگاه به عنوان مرکز اصلی پژوهش و آموزش وابسته هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
موسسات آموزش عالی
دنیای اقتصاد
1397/05/23

همچنین ، نهادهای دانشگاهی در جوامع امروز نه تنها ارائه دهنده آموزش هستند ، بلکه اقدام به اعطای مدرک تحصیلی برای بسیاری از مشاغل و مسوولیت ها می کنند .
این وظایف از آغاز کار دانشگاه ها در قرون وسطی مطرح بوده ، اما در سال های اخیر گسترش زیادی داشته است .
در بسیاری از جوامع ، مدرک دانشگاهی پیش نیاز تعداد فزاینده ای از مشاغل است و زیاد دور از واقع نیست اگر بگوییم برای اکثر جایگاه های قدرت ، مسوولیت و وجهه اشخاص در جوامع امروز ، مدرک دانشگاهی ضروری است .
حال ببینیم در بازار اشتغال چه اتفاقی می افتد .
به طور کلی در اقتصاد ، اطلاعات به مثابه یک کالای کمیاب محسوب می شود .
شرط تحقق یک مبادله اقتصادی صحیح ، این است که طرفین ، اطلاعات کافی از ویژگی های موضوع مورد معامله داشته باشند که به آن اطلاعات متقارن می گویند .
برای تحقق معامله ، فروشنده (متقاضی کار) تلاش می کند با ارسال اطلاعات مفید ، خریدار (کارفرما) را برای خرید محصول ارائه شده اش (نیروی کارش) مجاب کند .
در بازار کار ، جویندگان شغل ، تلاش می کنند خدمات مشخص خود را به کارفرمایان در ازای حقوق و دستمزد مشخص بفروشند .
نیروی کار سعی می کند با ارسال علائم و اطلاعاتی به کارفرما اثربخش بودن خود را ثابت کند .
مدرک تحصیلی یک ادله حامل اطلاعات برای کارفرماست و بسیاری از آگاهی های اولیه مورد نیاز او (و نه همه آن) را تامین می کند .
داشتن مدرک تحصیلی (رشته فرد و دانشگاه محل تحصیل او) نشان می دهد که شخص مورد نظر دارای چه توانمندی های فعلی و استعدادها و شایستگی های احتمالی آینده است .
از آنجا که متقاضیان خدمات نیروى کار و صاحبان بنگاه های اقتصادی ، فاقد اطلاعات لازم مربوط به ظرفیت بهره ورى نیروى کار هستند لذا آموزش (مدرک تحصیلی) اولین ملاک آنها برای تشخیص توانایی ها و رده بندى افراد بر اساس توانایی هاى آنها است .
بنابراین ، آموزش ابزار نسبتا کم هزینه اى است که متقاضیان نیروى کار و استخدام کنندگان ، براى گزینش نیروهاى مورد نیازشان از آن بهره مى گیرند .
آموزش یکی از مهم ترین اطلاعات ، علائم و نشانه های کیفیت کار فرد در اقتصاد معاصر است .
گویی مدرک دانشگاهی به مثابه یک سرند عمل می کند .
جوزف استیگلیتز به دو نوع سرند معتقد است : 1 سرند مقدماتی : به این معنی که آموزش ، نوعی سرند مقدماتی است .
کارفرمایان در بدو استخدام مجبورند از سرند مقدماتی برای جذب نیروی کار استفاده کنند .
2 سرند مداوم : ارزیابی کارفرمایان و مدیران از عملکرد کارکنان در حین کار نشانگر نوعی سرند مداوم است .
نقش مدرک تحصیلی در سرند نوع اول ، غیرقابل انکار است .
از سوی دیگر ، می توان دو نوع آموزش دانشگاهی یعنی آموزش تخصصی عمومی و آموزش تخصصی ویژه را از هم تمییز داد .
آموزش تخصصی عمومی به دانش هایی اطلاق می شود که در موسسات آموزش عالی ، مبانی و اصول علمی و مهارت های قابل انتقال که قابل استفاده و عرضه در هر بنگاه یا صنعتی است را فراهم می کند .
آموزش تخصصی عمومی ، می تواند بهره وری نیروی کار را در مشاغل متعددی افزایش دهد .
اما آموزش تخصصی ویژه یا کارآموزی یا کارورزی (Training) شامل آموزش های مخصوص و ویژه یک بنگاه یا کارخانه است ، آموزش هایی کاملا مشخص که تاثیری بر بهره وری نیروی کار برای سایر بنگاه ها ندارد .
مدرک دانشگاهی در مورد آموزش تخصصی عمومی ، می تواند یک معیار مناسب باشد .
در عین حال ، کارفرما می تواند پس از سرند اولیه (بر اساس مدرک تحصیلی) ، به نیروی کار استخدام شده ، بر مبنای نیازهای خود ، آموزش تخصصی ویژه ارائه دهد که مخصوص کار در آن کارخانه است .
بنابر این ، تا وقتی سازمانی به نام دانشگاه وجود دارد ، مدرک تحصیلی هم به عنوان یک سند حامل اطلاعات در مورد توانایی ها و شایستگی های فرد متقاضی بازار کار باقی خواهد ماند .
ضمن اینکه دانشگاه یکی از قدیمی ترین و پایدارترین سازمان ها در طول تاریخ بشر بوده و علت اصلی این ماندگاری ، پاسخگویی به نیازهای جوامع و بروندادهای مشهود و نامشهود آن است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
موسسات آموزش عالی
دنیای اقتصاد
1397/05/23

در مجموع در پاسخ به کسانی که معتقدند گسترش آموزش عالی در ایران باعث اُفت کیفیت شده ، ارزش مدرک تحصیلی را پایین آورده و مدرک دانشگاهی به کاغذ پاره ای مانند است ، باید گفت مدرک دانشگاهی ، هیچ گاه اهمیت خود را از دست نخواهد داد .
ضمن اینکه گسترش آموزش عالی و افزایش ظرفیت پذیرش ، الزاما به کاهش کیفیت منجر نمی شود مگر اینکه ساز و کارهای تضمین کیفیت این بخش ضعیف باشد .
به طور کلی ، تیراژ تولید ربطی به کیفیت تولید ندارد .
مثلا در سال 2015 تویوتا با تولید حدود 10 میلیون دستگاه خودرو ، بزرگ ترین تولیدکننده خودرو در جهان شد ولی اگر تولید این کارخانه به 12 میلیون خودرو یا بیشتر هم برسد کیفیت ماشین های تولیدی این شرکت کاهش نمی یابد چرا که فرآیندهای تضمین و نظارت بر کیفیت در آن قوی است .
این اصل برای دانشگاه ها به عنوان ژنراتورهای نیروی کار متخصص نیز صادق است .
البته مسجل است که برخی از دانش آموختگان موسسات آموزش عالی ایران از توانایی های علمی و صلاحیت های شغلی مناسب برخوردار نیستند ، اما دلایل این امر ، به دو مورد برمی گردد : اول ، پولی شدن دانشگاه ها به طوری که برخی موسسات برای جلب رضایت دانشجو اقدام به مدرک فروشی می کنند و دوم ، ضعف یا فقدان یک نظام جامع ارزیابی و تضمین کیفیت به طوری که بر فرآیندها و بروندادهای موسسات آموزش عالی ، نظارتی موثر و اثربخش داشته باشد .
پس دور از دسترس نیست که به موازات گسترش آموزش عالی ، می توان کیفیت آن را حفظ کرد یا حتی افزایش داد .
کپی شد کلمات کلیدی : آموزش عالی بازار کار جهان دانشجو رشد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
فارغ التحصیلان دانشگاهی
دنیای اقتصاد
1397/05/23
> با افزایش چشمگیر فارغ التحصیلان در بازار کار کشورمان ، تقاضای کار افزایش چشمگیری داشت .
آمار های رسمی و سخنان دولتمردان در این زمینه بیانگر ناتوانی دولت ها در ایجاد اشتغال است .
> تحصیل زدگی جوانان با افزایش چشمگیر فارغ التحصیلان در بازار کار کشورمان ، تقاضای کار افزایش چشمگیری داشت .
آمار های رسمی و سخنان دولتمردان در این زمینه بیانگر ناتوانی دولت ها در ایجاد اشتغال است .
تعداد بسیاری از شهروندان در سن 18 تا 30سالگی به تحصیل مشغول هستند و سیل ورود نیروی کار پس از فارغ التحصیلی آنان ، چند سالی است که اقتصاد ایران را با بحران بیکاری مواجه کرده است .
در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر از فارغ التحصیلان بیکار هستند و به گفته کارشناسان این تعداد نزدیک به 36درصد بیکاران را تشکیل می دهد .
این شرایط موجب شده است تا تحصیلات دانشگاهی علامت دهی سابق را برای بازار کار نداشته و متغیرهای دیگری وارد عرصه شوند .
مهارت های وابسته به مشاغل مختلف در اولویت قرار گرفته و افرادی با تحصیلات پایین تر جذب بازار کار می شوند یا فارغ التحصیلان دانشگاهی وارد شغل هایی شده اند که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند .
کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان تحصیل زدگی موجود در بازار کار ایران را مورد نقد و بررسی قرار داده و به ارائه راهکار های سیاستی پرداخته اند .
شهاب الدین رحیمی کپی شد کلمات کلیدی : ایجاد اشتغال بازار کار بیکاری دولت نیروی کار.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
اعضای هیات علمی
عصر رسانه
1397/05/23
> رییس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان این که پروژه های فضایی باید با چرخه اقتصادی مردم پیوند بخورد و اثر دستاوردهای فضایی در زندگی مردم مشخص باشد ، گفت : فعالیت های علمی و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران باید به گونه ای باشد که جایگاه خود را در حل مسایل روز کشور تبیین کند.
> رییس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان این که پروژه های فضایی باید با چرخه اقتصادی مردم پیوند بخورد و اثر دستاوردهای فضایی در زندگی مردم مشخص باشد ، گفت : فعالیت های علمی و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران باید به گونه ای باشد که جایگاه خود را در حل مسایل روز کشور تبیین کند .
حسین صمیمی در نشستی با حضور اعضای هیات علمی پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی این پژوهشگاه اظهار کرد : پژوهشگاه فضایی ایران وظایف و ماموریت های مشخصی در عرصه توسعه فناوری فضایی کشور دارد که با برخورداری از نیروها و متخصصان زبده و توانمند خود و نیز با انسجام کاری در درون پژوهشگاه که لازمه موفقیت است ، می تواند به خوبی نقش خود را در این حوزه ایفا کند ، چنانکه تاکنون نیز دستاوردهای ارزنده ای داشته است .
وی با بیان اینکه فعالیت های علمی و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران باید به گونه ای باشد که جایگاه خود را در حل مسایل روز کشور تبیین کند ، افزود : ما به دنبال توسعه تعاملات خود با دانشگاه ها و دیگر مراکز تحقیقاتی هستیم و باید از پتانسیل موجود در این مراکز در پیشبرد فعالیت های فضایی به خوبی بهره برداری کرد .
صمیمی تاکید کرد : تحقیقات سودمند باید به گونه ای باشد که کاربردی شود و نتایج آن گوشه ای از مشکلات و خلاء های موجود را پر کند ، والا تحقیق به صرف تحقیق ، راه گشا نیست .
رییس پژوهشگاه فضایی ایران همچنین در نشست با اعضای هیات علمی پژوهشکده سامانه های ماهواره این پژوهشگاه ، با اشاره به نقش اعضای هیات علمی در در راستای ارتقای اعتبار پژوهشگاه ، گفت : پژوهشگاه باید تسهیلات لازم را برای ایجاد انگیزه کاری و ارتقای هیات علمی را فراهم کند .
وی در خصوص ایجاد بستر لازم برای ارتقای اعضای هیات علمی ، افزود : در نظر است پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری و دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در تعامل با وزارت علوم بتوانند بستر مناسبی را بدین منظور فراهم کنند .
صمیمی با اشاره به اینکه پروژه های فضایی باید با چرخه اقتصادی مردم پیوند بخورد و اثر دستاوردهای فضایی در زندگی مردم مشخص باشد ، اظهار کرد : اگرچه پژوهشگاه محصول محور است ، اما بحث پژوهش نیز در این مجموعه باید با قدرت و به خوبی دنبال شود و بدین منظور لازم است مدل مناسبی طراحی شود .
بر اساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در پایان رییس پژوهشگاه فضایی ایران با تشکیل کمیته مشورتی با حضور اعضای هیات علمی این پژوهشگاه جهت ارتباط دو سویه میان اعضای هیات علمی و رییس این پژوهشگاه موافقت کرد .
1
فهرست