وزارت علوم - خبرگزاري ها 29 مرداد 97
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت 13:29
1
فهرست اخبار
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
روساي واحدهاي دانشگاهي
1
فهرست اخبار
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روساي آموزش عالي
روساي موسسه يا سازمان وابسته
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
نسیم آنلاین
1397/05/28
16:41
> دکتر منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری درحکمی دکتر طاهره میرعمادی را به ریاست مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه حاشیه اقیانوس هند منصوب کرد .
> به گزارش ایسنا ، در این حکم انتصاب خطاب به دکتر میرعمادی آمده است : "نظر به سوابق و تجارب ارزنده سرکار عالی و بر اساس هماهنگی با دبیرخانه کل اتحادیه حاشیه اقیانوس هند به موجب این حکم به مدت 3سال به ریاست مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه حاشیه اقیانوس هند منصوب می شوید .
امید است با اتکال به خداوند متعال و با سعی و اهتمام خود براساس اهداف و سیاستهای علمی این مرکز و تجارب استادان ، پژوهشگران و صاحب نظران ، گامهای موثری به منظور ارتقای علم و فناوری بین کشورهای عضو این اتحادیه بردارید .
توفیق سرکارعالی را در انجام مسئولیت خطیری که برعهده دارید از خداوند منان خواهانم .
" به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر میرعمادی دانشیار سیاستگذاری علم و فنآوری بوده و هم اکنون رئیس گروه سیاستهای علوم و فناوری پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران است .
وی دارای لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران ، فوق لیسانس اقتصاد بین الملل از دانشگاه سوربون فرانسه و دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس است .
دکتر میرعمادی دارای 38 مقاله چاپ شده در نشریات پژوهشی داخل و خارج در حوزه دیپلماسی علم و فناوری ، همکاریهای بین المللی و سیاستگذاری نوآوری بوده و تاکنون دو کتاب تالیفی از وی با عناوین "مقدمه ای بر دیپلماسی علم و فناوری" و "مبانی حقوق ملی و حقوقی در فضای تبادل اطلاعات" منتشر شده است .
دکتر میرعمادی در سال 1392 مرکز پژوهشهای سیاستگذاری و دیپلماسی علم و فناوری را در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی تاسیس کرد و با امضای تفاهم نامه ای با معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ، در این حوزه به تربیت محقق در سطح دکتری و پسا دکتری پرداخت .
اتحادیه همکاریهای حاشیه اقیانوس هند (IORA) در سال 1997 تشکیل شده و در حال حاضر شامل 21 عضو از جمله ایران ، استرالیا ، هند ، آفریقای جنوبی ، اندونزی و مالزی و نیز 7 شریک گفت و گویی شامل آمریکا ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، چین ، مصر و ترکیه می باشد .
این اتحادیه دارای آژانسهای تخصصی گوناگونی بوده که یکی از مهمترین آنها ، مرکز منطقه ای انتقال علوم و فناوری (RCSTT) است .
این مرکز با امضای تفاهمنامه ای بین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایران و IORA در سال 1387 تشکیل شده و مقر آن نیز در ایران در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران است .
مرکز منطقه ای انتقال علوم و فناوری به عنوان یک آژانس تخصصی بین منطقه ای از جایگاه ویژه ای در اجرا و پیشبرد اهداف دیپلماسی علم و فناوری و گسترش شبکه های همکاری دانشی بین المللی محققان ایرانی برخوردار است .
از جمله ابزارهای سیاستی که برای نیل به اهداف مذکور از سوی این مرکز به کار گرفته می شود می توان به مواردی نظیر اجرای پروژه های تحقیقاتی چند جانبه ، کارگاههای آموزشی مشترک و همچنین ایجاد بانک های اطلاعاتی مشترک اشاره کرد .
منبع : ایسنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
ایسنا
1397/05/28
15:52
> دکتر منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری درحکمی دکتر طاهره میرعمادی را به ریاست مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه حاشیه اقیانوس هند منصوب کرد .
> به گزارش ایسنا ، در این حکم انتصاب خطاب به دکتر میرعمادی آمده است : "نظر به سوابق و تجارب ارزنده سرکار عالی و بر اساس هماهنگی با دبیرخانه کل اتحادیه حاشیه اقیانوس هند به موجب این حکم به مدت 3سال به ریاست مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه حاشیه اقیانوس هند منصوب می شوید .
امید است با اتکال به خداوند متعال و با سعی و اهتمام خود براساس اهداف و سیاستهای علمی این مرکز و تجارب استادان ، پژوهشگران و صاحب نظران ، گامهای موثری به منظور ارتقای علم و فناوری بین کشورهای عضو این اتحادیه بردارید .
توفیق سرکارعالی را در انجام مسئولیت خطیری که برعهده دارید از خداوند منان خواهانم .
" به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر میرعمادی دانشیار سیاستگذاری علم و فنآوری بوده و هم اکنون رئیس گروه سیاستهای علوم و فناوری پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران است .
وی دارای لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران ، فوق لیسانس اقتصاد بین الملل از دانشگاه سوربون فرانسه و دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس است .
دکتر میرعمادی دارای 38 مقاله چاپ شده در نشریات پژوهشی داخل و خارج در حوزه دیپلماسی علم و فناوری ، همکاریهای بین المللی و سیاستگذاری نوآوری بوده و تاکنون دو کتاب تالیفی از وی با عناوین "مقدمه ای بر دیپلماسی علم و فناوری" و "مبانی حقوق ملی و حقوقی در فضای تبادل اطلاعات" منتشر شده است .
دکتر میرعمادی در سال 1392 مرکز پژوهشهای سیاستگذاری و دیپلماسی علم و فناوری را در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی تاسیس کرد و با امضای تفاهم نامه ای با معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ، در این حوزه به تربیت محقق در سطح دکتری و پسا دکتری پرداخت .
اتحادیه همکاریهای حاشیه اقیانوس هند (IORA) در سال 1997 تشکیل شده و در حال حاضر شامل 21 عضو از جمله ایران ، استرالیا ، هند ، آفریقای جنوبی ، اندونزی و مالزی و نیز 7 شریک گفت و گویی شامل آمریکا ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، چین ، مصر و ترکیه می باشد .
این اتحادیه دارای آژانسهای تخصصی گوناگونی بوده که یکی از مهمترین آنها ، مرکز منطقه ای انتقال علوم و فناوری (RCSTT) است .
این مرکز با امضای تفاهمنامه ای بین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایران و IORA در سال 1387 تشکیل شده و مقر آن نیز در ایران در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران است .
مرکز منطقه ای انتقال علوم و فناوری به عنوان یک آژانس تخصصی بین منطقه ای از جایگاه ویژه ای در اجرا و پیشبرد اهداف دیپلماسی علم و فناوری و گسترش شبکه های همکاری دانشی بین المللی محققان ایرانی برخوردار است .
از جمله ابزارهای سیاستی که برای نیل به اهداف مذکور از سوی این مرکز به کار گرفته می شود می توان به مواردی نظیر اجرای پروژه های تحقیقاتی چند جانبه ، کارگاههای آموزشی مشترک و همچنین ایجاد بانک های اطلاعاتی مشترک اشاره کرد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آنا
1397/05/28
14:41
> وزیر علوم بر رعایت شاخص جوان گرایی در انتصاب مدیران دانشگاه ها تأکید کرد و گفت : در حال حاضر از 28 رئیس دانشگاه انتخابی ، 25 نفر جوان تر از روسای قبل هستند .
> به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا ، دکتر منصور غلامی ضمن بیان این مطلب بر رعایت شاخص "جوان گرایی" در انتصاب مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی تأکید کرد و افزود : جوان گرایی و انتصاب مدیران جوان در آموزش عالی از سیاست های وزارت علوم است و در راستای اجرای این سیاست رؤسای جدید دانشگاه ها جوان تر از مدیران پیش از خود انتخاب شدند .
وی در ادامه تصریح کرد : در واقع پایبندی به شاخص "جوانگرایی" در انتصاب مدیران را یکی از اولویت های این وزارتخانه در انتخاب رؤسای دانشگاه ها و مدیران ستادی قرار دادیم و در حال حاضر از 28 رئیس دانشگاه منصوب شده در دوره جدید ، 25 نفر جوان تر از رؤسای پیشین هستند .
وزیر علوم در پاسخ به این پرسش که " یکی از شعارهای رئیس جمهوری در انتخابات سال 96 جوان گرایی بوده است و وزارت علوم چه اقدامی را در این ارتباط انجام داده است؟ " اظهار کرد : در انتصاب مدیران در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به جوان گرایی به عنوان یک شاخص مهم توجه شده است .
از ابتدای کار من در وزارت علوم تاکنون حکم 30 رئیس دانشگاه و مرکز آموزش عالی تمدید شده و 28 نفر از رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز تغییر یافته اند که از این تعداد 25 نفر جوان تر از رؤسای قبلی هستند .
وی افزود : میانگین سنی رؤسای پیشین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، 55 سال و هفت ماه بوده و متوسط سن رؤسای جدید منصوب شده نیز 47 سال و شش ماه است؛ به عبارت دیگر ، مدیران جدید بیش از 8 سال جوان تر از رؤسای پیش از خود هستند .
دکتر غلامی در ادامه تصریح کرد : در انتصاب رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان نهادهای نخبه گرا و کانون های ایده پروری ، اندیشه ورزی ، تولید و ترویج علم و فناوری در کشور ، معیارهای مهمی همچون شایستگی و مقبولیت علمی ، التزام به اخلاق علمی و حرفه ای و همچنین توانایی اجرایی و مدیریتی نیز مورد توجه قرار می گیرد .
منبع : ایسنا انتهای پیام/4028.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
برنا
1397/05/28
14:06
> وزیر علوم بر رعایت شاخص جوان گرایی در انتصاب مدیران دانشگاه ها تاکید کرد و گفت : در حال حاضر از 28 رییس دانشگاه انتخابی ، 25 نفر جوان تر از روسای قبل هستند .
> وزیر علوم خبر داد : رعایت شاخص جوان گرایی در انتصاب ها/ مدیران دانشگاه ها 8 سال جوان تر شدند وزیر علوم بر رعایت شاخص جوان گرایی در انتصاب مدیران دانشگاه ها تاکید کرد و گفت : در حال حاضر از 28 رییس دانشگاه انتخابی ، 25 نفر جوان تر از روسای قبل هستند .
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ، دکتر منصور غلامی ضمن بیان این مطلب بر رعایت شاخص جوان گرایی در انتصاب مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی تاکید کرد و افزود : جوان گرایی و انتصاب مدیران جوان در آموزش عالی از سیاست های وزارت علوم است و در راستای اجرای این سیاست روسای جدید دانشگاه ها جوان تر از مدیران پیش از خود انتخاب شدند .
وی در ادامه تصریح کرد : در واقع پایبندی به شاخص جوانگرایی در انتصاب مدیران را یکی از اولویت های این وزارتخانه در انتخاب روسای دانشگاه ها و مدیران ستادی قرار دادیم و در حال حاضر از 28 رییس دانشگاه منصوب شده در دوره جدید ، 25 نفر جوان تر از روسای پیشین هستند .
وزیر علوم در پاسخ به این پرسش که یکی از شعارهای رئیس جمهوری در انتخابات سال 96 جوان گرایی بوده است و وزارت علوم چه اقدامی را در این ارتباط انجام داده است؟ اظهار کرد : در انتصاب مدیران در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به جوان گرایی به عنوان یک شاخص مهم توجه شده است .
از ابتدای کار من در وزارت علوم تاکنون حکم 30 رئیس دانشگاه و مرکز آموزش عالی تمدید شده و 28 نفر از روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز تغییر یافته اند که از این تعداد 25 نفر جوان تر از روسای قبلی هستند .
وی افزود : میانگین سنی روسای پیشین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، 55 سال و هفت ماه بوده و متوسط سن روسای جدید منصوب شده نیز 47 سال و شش ماه است؛ به عبارت دیگر ، مدیران جدید بیش از 8 سال جوان تر از روسای پیش از خود هستند .
دکتر غلامی در ادامه تصریح کرد : در انتصاب روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به عنوان نهادهای نخبه گرا و کانون های ایده پروری ، اندیشه ورزی ، تولید و ترویج علم و فناوری در کشور ، معیارهای مهمی همچون شایستگی و مقبولیت علمی ، التزام به اخلاق علمی و حرفه ای و همچنین توانایی اجرایی و مدیریتی نیز مورد توجه قرار می گیرد .
Print Email Short Link کد خبر : 742800 تاریخ خبر : 1397/05/28 14 : 06 : 31 اخلاق شاخص علم و فناوری علوم تحقیقات و فناوری وزارتخانه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
صنعت بیمه
1397/05/28
13:36
> صنعت بیمه رییس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی کشور گفت : شهریه دانشگاه های غیر دولتی در سال تحصیلی جدید 10 تا 15 درصد افزایش می یابد .
> صنعت بیمه رییس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی کشور گفت : شهریه دانشگاه های غیر دولتی در سال تحصیلی جدید 10 تا 15 درصد افزایش می یابد .
علی آهون منش افزود : البته هیات های امنای دانشگاه ها می توانند شهریه های بالاتری نیز دریافت کنند؛ اما این توصیه را با توجه به رقابت های موجود در جامعه دانشگاهی نمی کنیم .
به گفته وی ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، تعیین شهریه را بر عهده هیات امناء موسسات غیرانتفاعی قرار داده است .
رئیس اتحادیه دانشگاه های غیر انتفاعی در ادامه با بیان این که برای دانشجویان ورودی جدید کل شهریه افزایش داشته است اظهارداشت : برای دانشجویان سال های قبل شهریه ثابت افزایش پیدا نکرده و فقط شهریه متغیر نسبت افزایش می یابد .
** آمار ثبت نام کنندگانرییس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی کشور افزود : هنوز داوطلبان مجاز به انتخاب رشته برای ثبت نام اقدام نکرده اند و بر همین اساس برآورد دقیقی از میزان افراد ثبت نام کننده برای سال تحصیلی جدید در دانشگاه های غیرانتفاعی را نداریم .
وی گفت : با توجه به اینکه تعداد ثبت نام کنندگان کنکور امسال نسبت به سال گذشته تغییری نکرده بود؛ برآورد می شود که آمار ثبت نام افراد در دانشگاه های غیرانتفاعی نیز تغییر چندانی نداشته باشد .
**حامی نداشتن دانشگاه های غیرانتفاعیآهون منش افزود : اغلب سیاست های حمایتی و تشویقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مربوط به دانشگاه های آزاد اسلامی ، پیام نور و جامع ، علمی کاربردی است و دانشگاه های غیرانتفاعی بدون حامی و پشتیبان هستند .
رییس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی کشور ادامه داد : غیرانتفاعی ها به سبب عدم پشتیبانی و حمایت مسوولان و نمایندگان استانی مجلس شورای اسلامی تحت فشار هستند ، در حالی که به اذعان سازمان سنجش آموزش کشور ، دانشگاه های غیرانتفاعی بالاترین رتبه در فرستادن دانشجویان مقطع کارشناسی به ارشد در کل کشور را کسب کرده اند .
وی یادآور شد : همچنین جایگاه دانشگاه های غیرانتفاعی در نزد والدین و مردم عادی نیز هنوز ناشناخته مانده است .
** دستور دولت مبنی بر یکسان بودن ارزش تمامی گواهی نامه های تحصیلیوی اظهار داشت : متاسفانه شاهد بودیم که برخی از اداره های دولتی در پذیرش فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی دانشگاه های غیرانتفاعی دچار تردید شده بودند که این موضوع از طریق وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری پیگیری شد .
این مسئول گفت : خوشبختانه معاون رییس جمهوری ، اطلاعیه ای ابلاغ کرد که گواهی تمامی دانشگاه هایی که مجوز فعالیت از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را دارند؛ برابر بوده و نبایستی هیچ تفاوت و تبعیضی بین آنان ایجاد شود .
** شرایط انصراف از تحصیلرییس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی کشور افزود : اگر دانشجوی مقطع کارشناسی پس از ثبت نام تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد؛ باید شهریه یک ترم که معادل 18 واحد درسی می شود را پرداخت کند .
آهون منش در ادامه یادآور شد : اگر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پس از ثبت نام تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد؛ باید شهریه یک ترم که معادل 8 واحد درسی می شود را پرداخت کند .
وی اظهار کرد : بخشنامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در این زمینه بسیار صریح و شفاف است و در صورت عدم پرداخت شهریه اعلام شده ، مدارکی که در زمان ثبت نام ارائه داده و مربوط به مقاطع قبلی است به دانشجو ارائه نمی شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
صنعت بیمه
1397/05/28
13:36

رییس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی کشور خاطرنشان کرد : دانشجویانی که قصد انصراف دارند؛ برای تسویه حساب با دانشگاه حتما باید شهریه مذکور را پرداخت کنند .
بیش از 350 دانشگاه غیر انتفاعی در سراسر کشور فعالیت دارند .
منبع : ایرنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
ایلنا
1397/05/28
13:20
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی طاهره میرعمادی را به ریاست مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه حاشیه اقیانوس هند منصوب کرد .
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی طاهره میرعمادی را به ریاست مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه حاشیه اقیانوس هند منصوب کرد .
به گزارش ایلنا ، در این حکم انتصاب خطاب به دکتر میرعمادی آمده است : نظر به سوابق و تجارب ارزنده سرکار عالی و بر اساس هماهنگی با دبیرخانه کل اتحادیه حاشیه اقیانوس هند به موجب این حکم به مدت 3سال به ریاست مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه حاشیه اقیانوس هند منصوب می شوید .
امید است با اتکال به خداوند متعال و با سعی و اهتمام خود براساس اهداف و سیاستهای علمی این مرکز و تجارب استادان ، پژوهشگران و صاحب نظران ، گامهای موثری به منظور ارتقای علم و فناوری بین کشورهای عضو این اتحادیه بردارید .
توفیق سرکارعالی را در انجام مسئولیت خطیری که برعهده دارید از خداوند منان خواهانم .
دکتر میرعمادی دانشیار سیاستگذاری علم و فنآوری بوده و هم اکنون رئیس گروه سیاستهای علوم و فناوری پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران است .
وی دارای لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران ، فوق لیسانس اقتصاد بین الملل از دانشگاه سوربون فرانسه و دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس است .
میرعمادی دارای 38 مقاله چاپ شده در نشریات پژوهشی داخل و خارج در حوزه دیپلماسی علم و فناوری ، همکاریهای بین المللی و سیاستگذاری نوآوری بوده و تاکنون دو کتاب تالیفی از وی با عناوین مقدمه ای بر دیپلماسی علم و فناوری و مبانی حقوق ملی و حقوقی در فضای تبادل اطلاعات منتشر شده است .
میرعمادی در سال 1392 مرکز پژوهشهای سیاستگذاری و دیپلماسی علم و فناوری را در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی تاسیس کرد و با امضای تفاهم نامه ای با معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ، در این حوزه به تربیت محقق در سطح دکتری و پسا دکتری پرداخت .
اتحادیه همکاریهای حاشیه اقیانوس هند (IORA) در سال 1997 تشکیل شده و در حال حاضر شامل 21 عضو از جمله ایران ، استرالیا ، هند ، آفریقای جنوبی ، اندونزی و مالزی و نیز 7 شریک گفت و گویی شامل آمریکا ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، چین ، مصر و ترکیه می باشد .
این اتحادیه دارای آژانسهای تخصصی گوناگونی بوده که یکی از مهمترین آنها ، مرکز منطقه ای انتقال علوم و فناوری (RCSTT) است .
این مرکز با امضای تفاهمنامه ای بین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایران و IORA در سال 1387 تشکیل شده و مقر آن نیز در ایران در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران است .
مرکز منطقه ای انتقال علوم و فناوری به عنوان یک آژانس تخصصی بین منطقه ای از جایگاه ویژه ای در اجرا و پیشبرد اهداف دیپلماسی علم و فناوری و گسترش شبکه های همکاری دانشی بین المللی محققان ایرانی برخوردار است .
از جمله ابزارهای سیاستی که برای نیل به اهداف مذکور از سوی این مرکز به کار گرفته می شود می توان به مواردی نظیر اجرای پروژه های تحقیقاتی چند جانبه ، کارگاههای آموزشی مشترک و همچنین ایجاد بانک های اطلاعاتی مشترک اشاره کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
شبکه خبر
1397/05/29
10:38
> رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی 97 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هفته اول شهریور اعلام خواهد شد .
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، خدایی درحاشیه جلسه ­بررسی نحوه برگزاری آزمون سراسری 98 در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود : نتایج آزمون کارشناسی نیز تا 10 شهریور و نتایج آزمون سراسری نیز دهه سوم شهریور اعلام خواهد شد .
وی گفت : نتایج از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www .
sanjesh .
org منتشر می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
بسیج نیوز
1397/05/29
10:30
> رئیس سازمان سنجش گفت : کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توصیه کرده است تا تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 به صورت مثبت اعمال شود .
> به گزارش خبرگزاری بسیج ، تأثیر قطعی 30درصدی سوابق تحصیلی در کنکور 98 که به موجب تصمیم اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شده بود ، باعث موجی از اعتراض ها میان داوطلبان کنکور شد و اغلب آنها اعمال سوابق تحصیلی با تأثیر قطعی را به نفع خود نمی دانستند .
در همین رابطه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جلساتی را با مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم به منظور بررسی جوانب مختلف تصمیم اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار کرد و در آخرین جلسه تصمیمات جدیدی اخذ شد .
آن گونه که ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش گفته است ، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توصیه کرد تا تأثیر سوابق تحصیلی برای کنکور 98 نیز به صورت مثبت باشد .
وی افزود : موضوع تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 یک بار دیگر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو با برگزاری جلسه ای فوق العاده بررسی خواهد شد .
خدایی گفت : در کنکور 97 از مرز تکلیف قانون برای پذیرش 85 درصد داوطلبان از طریق سوابق تحصیلی عبور کرده و هم اکنون 90 درصد ظرفیت دانشگاه ها با استفاده از سوابق تحصیلی تکمیل می شود و کنکور برای 10 درصد از رشته ها باقی مانده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
شما نیوز
1397/05/29
10:02
> به گزارش شمانیوز : تأثیر قطعی 30درصدی سوابق تحصیلی در کنکور 98 که بهموجب تصمیم اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شده بود ، باعث موجی از اعتراضها میان داوطلبان کنکور شد و اغلب آنها اعمال سوابق تحصیلی با تأثیر قطعی را بهنفع خود نمیدانستند.
> به گزارش شمانیوز : تأثیر قطعی 30درصدی سوابق تحصیلی در کنکور 98 که بهموجب تصمیم اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شده بود ، باعث موجی از اعتراضها میان داوطلبان کنکور شد و اغلب آنها اعمال سوابق تحصیلی با تأثیر قطعی را بهنفع خود نمیدانستند .
در همین رابطه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جلساتی را با مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم بهمنظور بررسی جوانب مختلف تصمیم اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار کرد و در آخرین جلسه تصمیمات جدیدی اخذ شد .
آنگونه که ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش گفته است ، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توصیه کرد تا تأثیر سوابق تحصیلی برای کنکور 98 نیز بهصورت مثبت باشد .
وی افزود : موضوع تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 یک بار دیگر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو با برگزاری جلسهای فوقالعاده بررسی خواهد شد .
خدایی گفت : در کنکور 97 از مرز تکلیف قانون برای پذیرش 85 درصد داوطلبان از طریق سوابق تحصیلی عبور کرده و هماکنون 90 درصد ظرفیت دانشگاهها با استفاده از سوابق تحصیلی تکمیل میشود و کنکور برای 10 درصد از رشتهها باقی مانده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
تیتر یک
1397/05/29
09:16
> رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : شورای سنجش و پذیرش دانشجو به منظور بررسی تاثیر سوابق تحصیلی در سال 98 و مصوبه تاثیر قطعی جلسه فوق العاده برگزار می کند .
> گروه دانش تیتریک ، دکتر ابراهیم خدایی افزود : گزارش کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه شد .
کمیته آموزش عالی پیشنهاد داد برای کنکور سال 98 ، توصیه کردند شورای سنجش و پذیرش دانشجو با توجه به اینکه اولین سال اعمال قوانین نظام جدید متوسط است و همچنین توجه به نامه 175 نماینده مجلس مجددا تشکیل جلسه بدهد .
وی افزود : این جلسه به منظور بررسی تاثیر سوابق تحصیلی در سال 98 و مصوبه شورای سنجش و پذیرش تشکیل شود و تاثیر سوابق تحصیلی را در جهت تاثیر مثبت بازنگری کند .
رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد : لذا در مدت کوتاهی در آینده ، جلسه فوق العاده شورای سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل می دهیم و موضوع تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور را مجددا مطرح می کنیم و هرچه شورا تصمیم بگیرد اعلام می شود .
وی درباره اصلاح ماده 90 برنامه ششم توسعه مربوط به سهمیه های ایثارگران گفت : اصلاح ماده 90 برنامه ششم توسعه مربوط به سهمیه های ایثارگران به کمیته آموزش عالی محول شد تا هر چه سریع تر بررسی کنند و به کمیسیون آموزش ارائه دهند .
خدایی افزود : اینکه اصلاح ماده 90 به کنکور 97 برسد یا خیر بستگی به نوع مصوبه مجلس دارد .
باید در انتظار باشیم که آنچه مصوب می شود تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد .
وی یادآور شد : اگر مصوبه مربوط به کف نمره باشد ، در هر مرحله ای قبل از اعلام نتایج قابل اعمال در کنکور 97 است .
اما ممکن است در اصلاحیه تغییر و جابجایی گروه ها باشد و یا گروه های جدید تعریف شود که اگر ما اطلاعات آن را نداشته باشیم از نظر اجرایی مشکلاتی را در پی خواهد داشت .
رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد : ما در انتظار مصوبه اصلاحیه خواهیم بود و در صورتی که قابلیت اجرایی داشته باشد آن را برای کنکور 97 اعمال می کنیم .
وی گفت : کمیته آموزش عالی پیشنهاد خود را به کمیسیون آموزش مجلس ارائه می دهد و کمیسیون آن را برای تصویب به صحن علنی می فرستد .
پیشنهاد اولیه اصلاح کف حد نصاب نمره بود که در انتظار می مانیم که پیشنهاد کمیته آموزش عالی به کمیسیون ارائه شود .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
آریا
1397/05/29
09:11
> خبرگزاری آریا رئیس سازمان سنجش : نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی 97 ، هفته اول شهریور اعلام خواهد شد.
> خبرگزاری آریا رئیس سازمان سنجش : نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی 97 ، هفته اول شهریور اعلام خواهد شد .
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صداوسیما ، ابراهیم خدایی در حاشیه جلسه ­بررسی نحوه برگزاری آزمون سراسری سال 98 در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود : نتایج آزمون کارشناسی ارشد نیز تا 10 شهریور و نتایج آزمون سراسری سال 97 نیز دهه سوم شهریور اعلام خواهد شد .
وی گفت : نتایج از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www .
sanjesh .
org منتشر می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
واحد مرکزی خبر
1397/05/29
02:00
> ابراهیم خدایی در حاشیه جلسه بررسی نحوه برگزاری آزمون سراسری سال 98 در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود : نتایج آزمون کارشناسی ارشد نیز تا 10 شهریور و نتایج آزمون سراسری سال 97 نیز دهه سوم شهریور اعلام خواهد شد .
> ابراهیم خدایی در حاشیه جلسه بررسی نحوه برگزاری آزمون سراسری سال 98 در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود : نتایج آزمون کارشناسی ارشد نیز تا 10 شهریور و نتایج آزمون سراسری سال 97 نیز دهه سوم شهریور اعلام خواهد شد .
وی گفت : نتایج از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www .
sanjesh .
org منتشر می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
افکار
1397/05/28
15:45
> صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم بضاعت کشور ، تشکیل شد .
> به گزارش افکارنیوز ، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره خدمات رسانی برای دانشجویان متاهل از ساخت شهرک های رفاهی در برخی دانشگاه ها برای این گروه از دانشجویان خبر داد .
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم بضاعت کشور ، تشکیل شد .
بودجه صندوق وزارتخانه از محل کمک های دولت ، تسهیلات اعطایی سیستم بانکی ، درآمد حاصله از سرمایه گذاری های وجوه مازاد صندوق ، کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی ، وجوه حاصل از محل برگشت اقساط بدهکاران و اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی تامین خواهد شد .
در این باره با ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به گفت وگو نشستیم .
هدف از تشکیل صندوق رفاه دانشجویان چیست؟ یزدان مهر : سعی ما بر این است که به ارتقای خدمت رسانی در صندوق رفاه دانشجویان جامه عمل بپوشانیم تا دانشجویانی که دارای بضاعت کمتری هستند بتوانند با حمایت این صندوق ادامه تحصیل دهند .
متاسفانه امروز کمبود خوابگاه داریم برنامه خاصی برای ایجاد و ساخت خوابگاه های دانشجویی دارید؟ یزدان مهر : بله ، تاکید ما در برنامه ششم توسعه ایجاد خوابگاه برای دانشجویان با کمک دولت است و قرار است در این بین خوابگاه دانشجویان متاهل را هم گسترش دهیم .
در مصوبه اخیر صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم هم احداث یک یا دو سرای متاهلی تصویب شده ، حتی برخی از دانشگاه ها مشغول ساخت شهرک های رفاهی متاهلی هستند .
توسعه سرای متاهلی مورد حمایت ماست و در قالب تسهیلاتی که پرداخت می کنیم اولویت با دانشجویان متاهل است تا کمبود سرای متاهلی جبران شود .
وام تابستانه دکتری پرداخت شده است یا خیر؟ یزدان مهر : با پیگیری های مکرر صندوق رفاه و تأمین اعتبار وام مذکور توسط این صندوق ، لیست وام تأیید و تا پایان مرداد ماه سال جاری توسط صندوق رفاه به حساب دانشجویان واریز می شود .
وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل به کجا رسید؟ یزدان مهر : سال گذشته بالغ بر 46 میلیارد و 100 میلیون تومان وام ودیعه مسکن متاهلین و کمک رهنی به دانشجویان دانشگاه های کشور پرداخت شد که قرار است امسال این مبلغ افزایش یابد و به 59 میلیارد و 200 میلیون تومان برسد .
همچنین در سال 96 ، وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل از 7 میلیون به 15 میلیون تومان و در کلانشهرها نیز از 6 میلیون به 12 میلیون تومان افزایش یافت ، در برخی شهرها هم مبلغ وام مسکن از 4 میلیون و 500 هزار تومان به 9 میلیون تومان افزایش یافته است .
خوشبختانه بخش عمده ای از دانشجویان از این ظرفیت استفاده کنند و برخی از دانشگاهها هم در این زمینه به کمک ما آمدند؛ مانند دانشگاه های صنعتی شریف ، علامه طباطبایی و علم و صنعت که معادل تسهیلاتی که ما به دانشجویان متاهل پرداخت کردیم همان مقدار هم دانشگاه پرداخت کرد و دانشجو توانست در فضای متاهلی خوبی اسکان یابد .
مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود : در دانشگاه شهیدبهشتی هم خوشبختانه خیرین با مجتمعی که احداث کردند بخش قابل توجهی از دانشجویان متاهل را اسکان دادند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
افکار
1397/05/28
15:45

اولویت برنامه شما در طول برنامه ششم چیست؟ یزدان مهر : قرار است تا پایان برنامه ششم یک هزار و 100 دانشجوی متاهل در خوابگاه های متاهلی ساکن شوند و در طول برنامه ششم در صورتی که اعتبارات لازم تامین شود ، برای 25 هزار دانشجوی جدید هم خوابگاه متاهلی ایجاد کنیم .
امسال چه تسهیلاتی ارائه می کنید؟ یزدان مهر : سال گذشته تسهیلات ویژه ای به دانشجویان مناطق زلزله زده صورت گرفت .
صندوق رفاه به صورت ویژه و فوق العاده علاوه بر رسیدگی به مشکلات رفاهی دانشگاهی غرب کشور به ویژه استان کرمانشاه که در این حادثه دچار مشکل شده اند ، نسبت به پرداخت تسهیلات و کمک فوق العاده به دیگر دانشجویان هم در اسرع وقت اقدام کرد .
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تصریح کرد : امسال هم با توجه به تسهیلات 500 میلیارد تومانی که برای ساخت خوابگاه ها ظرفیت سازی شده است ، ساخت خوابگاه های متاهلی در اولویت قرار دارد .
باتوجه به آغاز سال تحصیلی جدید افزایش یارانه غذا داریم یا خیر؟ یزدان مهر : یارانه غذا کمکی به ارتقای سلف سرویس هاست و اعتبار آن امسال 48 میلیارد و 500 میلیون افزایش یافته است در حالی که سال گذشته اعتبار آن حدود 31 میلیارد و 700میلون تومان بود .
چند درصد دانشجویان کشور شهریه پرداز هستند؟ یزدان مهر : در شرایط فعلی حدود 85 هزار دانشجو کشور شهریه پرداز هستند در واقع بیش از 80درصد دانشجویان دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم شهریه پرداز هستند و به دلیل محدودیت منابع دولتی ردیف شهریه در ردیفی متفرقه قرار گرفته است همچنین از حیث پرداخت وام شهریه در محدودیت بودیم ، اما تلاش کردیم از درآمد های اختصاصی استفاده کنیم .
امسال با یکی از بانک های دولتی هم افزایی داشته ایم تا وام قرض الحسنه بیشتری به دانشجویان ارائه دهیم ، سال گذشته وام شهریه ای که پرداخت شد 73 میلیارد تومان بود ، امسال اعتبار وام شهریه به بیش از 158 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته و می توانیم دانشجویان بیشتری را پوشش دهیم .
سال گذشته 11 میلیارد و 700میلیون تومان وام ازدواج داشته ایم که امسال به 19 میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش یافته است .
خبر خوش برای دانشجویان؟ یزدان مهر : طرح بخشودگی جرایم دانشجویان از 20 مرداد تا 10شهریور برای حال رفاه دانشجویان اجرا می شود و دانشجویانی که بدهی خود را کامل پرداخت کنند از بخشودگی 100درصدی بهرمند می شوند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
رئیس پژوهشگاه
آنا
1397/05/28
18:21
> سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گفت : توجه به رسالت های اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی از برنامه های اساسی در دوره جدید خواهد بود .
> به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، دکتر محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی نیز ضمن تشکر از حسن اعتماد دکتر ولایتی و اعضای هیأت امنا گفت : امیدواریم بتوانیم با سرمایه حمایت اعضای هیأت امنای دانشگاه و همراهی کلیه مدیران ، کارکنان ، اعضای هیأت علمی و دانشجویان حرکت رو به جلوی دانشگاه آزاد اسلامی را سرعت ببخشیم .
وی همچنین از زحمات دکتر فرهاد رهبر طی یک سال گذشته تشکر کرد و گفت : مدیریت اصولگرا خدمت محور است نه شخص محور و سال گذشته کلیه اعضای هیأت امنا و بنده به دکتر رهبر رای دادیم ، امسال نیز کلیه اعضای هیأت امنا و دکتر رهبر به این حقیر اعتماد کردند .
وی با تشریح برنامه های پیش بینی شده برای مدیریت دانشگاه در دوره جدید با اشاره به تاکیدات ، دیدگاه ها و نظرات ارزشمند و جدی ریاست هیأت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با تحول بخشی به فعالیت های دانشگاه افزود : توجه به ارتقای سطح کیفی فعالیت ها و استفاده از توان و ظرفیت بی نظیر دانشگاه در مسیر پیش رو ، با جدیت دنبال خواهد شد .
وی گفت : دانشگاه آزاد فقط یک مجموعه آموزشگاهی نیست ، مجموعه ای است دربرگیرنده آموزش از آموزش ابتدایی تا آموزش عالی و ما در دانشگاه آزاد همه دوران تعلیم و تربیت را برای فرزندان این مرز و بوم طی می کنیم .
طهرانچی ادامه داد : دانشگاه آزاد باید در تعلیم و تربیت صاحب سبک باشیم و نمی توانیم بدون برنامه در این مسیر گام برداریم .
اگر دانشگاهی در عرصه آموزش وارد می شود ، باید فراتر از همه مجموعه های آموزشی باشد .
باید آموزش خلاقیت را از همان ابتدا برای فرزندان این سرزمین داشته باشیم و در تربیت دینی صاحب سبک باشیم و ان شاءالله تلاش خواهیم کرد در فرصت پیش رو این موارد را پیگیر باشیم .
وی با اشاره به اهمیت تحصیلات تکمیلی گفت : عرصه تحصیلات تکمیلی ، چیزی نیست که به راحتی از این سرمایه بتوان گذشت .
40 درصد دانشجویان در دانشگاه آزاد با جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری که بیش از جمعیت خیلی از کشورها است ، در دوره تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل اند .
بی شک ما با طرح برنامه علمی که ماورای برنامه آموزشی است و با بهره گیری از توان پژوهش تحصیلات تکمیلی به حل مسائل کشور مبادرت خواهیم کرد .
سرپرست دانشگاه آزاد با تاکید بر توجه به تحصیلات تکمیلی به عنوان موتور محرک دانشگاه مسئله محور و برنامه محور ، افزود : گذار از مفهوم دانشگاه به دانش شهر در خلق تمدن نوین اسلامی با هسته نرم تحول علوم انسانی در مرکز و علوم و فناوری های نوین در پیرامون ، باید در دستور کار قرار بگیرد ، ضمن آن که توجه به دوره کارشناسی به عنوان پایه ای ترین بخش آموزش عالی در ایجاد اشتغال دانش بنیان نیز یکی از رئوس اصلی برنامه هاست و مهارت های زندگی اجتماعی و علاوه بر مهارت آموزش تخصصی باید در این دوره برای دانشجویان عرضه شود .
طهرانچی افزود : امروز کشور در یک پیچ تاریخی است و دادن امید به فرزندان این مرز و بوم بسیار مهم و اساسی است .
با توجه به حضور رهبری معظم انقلاب و نیروی انسانی جوان و خوب ، آینده این کشور آینده ای روشن است و ما با آموزش مهارت و اشتغال دانش بنیان می توانیم امید را در این جوانان بیافرینیم .
وی همچنین با بیان اینکه باید به سمت چابک کردن تصمیمات در حوزه مدیریت استانی پیش رفت گفت : توجه به رسالت های اجتماعی دانشگاه از برنامه های اساسی در دوره جدید خواهد بود .
انتهای پیام/4060.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم+غلامی
وزارت علوم
1397/05/29
10:59
> رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر اینکه محدودیت های ارزی نباید موجب کاهش سفرهای علمی اعضای هیئت علمی و فرصت های مطالعاتی دانشجویان شود ، گفت : به دلیل افزایش نرخ ارز و در راستای صرفه جویی در هزینه های دانشگاهی بخشی از تبادلات علمی بین المللی به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد و به این ترتیب بخشی از سفرهای خارجی دانشگاه حذف می شود .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از خبرگزاری ایسنا ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها ، مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری و سایر واحدهای تابعه ، ضمن ابلاغ تدابیر راهبردی برای کاهش آثار تحریم ها بر امور کیفی و فعالیت های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری ، حمایت قاطع از برنامه های دولت جهت صرفه جویی و اجرای اقتصاد مقاومتی را خواستار شد .
دکتر غلامی در این نامه ، تمرکز بر موضوع اقتصاد مقاومتی ، حمایت همه جانبه جامعه دانشگاهی از برنامه های دولت تدبیر و امید را نیز امری ضروری دانست و خواستار انجام اقدامات مناسب دانشگاه ها ، مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی جهت حمایت قاطع از برنامه های دولت جهت کاهش هزینه ها و صرفه جویی و ارائه گزارش به این وزارت شد .
وزیر علوم همچنین در فراخوانی خطاب به رؤسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشور ، انجام اقدامات اجرایی در راستای راهبردهای اساسی مدنظر ریاست جمهوری به منظور " فائق آمدن بر مشکلات و چالش های جاری کشور" ، از جمله «حمایت از بازار تولید داخلی» و «پشتیبانی و حمایت از فرآیندهای افزایش تولید ، ارتقای کیفیت و بهره وری و کاهش هزینه های تولید در کلیه واحدهای تولیدی کشور» را مورد تأکید قرار داد .
دکتر جبارعلی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان این مطلب به تشریح اقدامات دانشگاه علم و صنعت در راستای عمل به نامه وزیر علوم در خصوص کاهش هزینه های دانشگاه و حمایت از تولید داخل پرداخت و افزود : در حوزه فعالیت های عمرانی بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ساختمان شماره دو دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت در مرحله نهایی ساخت قرار دارد و این پروژه طی یک ماه آینده افتتاح خواهد شد .
وی تصریح کرد : یکی دیگر از طرح های عمرانی این دانشگاه که به زودی به بهره برداری خواهد رسید ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علمی و صنعت است که امیدواریم این پروژه طی 6 ماه آینده به بهره برداری برسد .
رئیس دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه هیچ طرح عمرانی جدیدی برای سال جدید در دانشگاه تعریف نشده است ، خاطرنشان کرد : یکی از برنامه های ما در حوزه طرح های عمرانی ساخت یک مجتمع خوابگاهی بود که متاسفانه این مجتمع به دلیل محدودیت های بودجه و مشکل تامین اعتبار اجرایی نخواهد شد .
بنابراین ما برای سال جاری در دانشگاه علم و صنعت ، برنامه عمرانی جدیدی نخواهیم داشت .
وی در خصوص وضعیت سفرهای خارجی دانشگاه علم و صنعت با توجه به وضعیت فعلی و محدودیت های ارزی نیز گفت : بحث سفرهای اعضای هیئت علمی به دو صورت سفرهای کوتاه مدت نظیر شرکت در کنفرانس ها ، همایش ها و یا بلند مدت نظیر اعزام فرصت های ارتباطی و ارتباطات با دانشگاه های خارجی در راستای توسعه و گسترش تعاملات بین المللی صورت می گیرد که اغلب این سفرها بار مالی سنگینی برای دولت ندارند و در قالب تفاهم نامه های متقابل با دانشگاه های مقصد انجام می شود .
قطعاً چنین سفرهایی نه تنها نباید کاهش یابد بلکه باید مشوق توسعه این نوع سفرها شویم .
چرا که این نوع سفرها برای توسعه ارتباطات بین المللی و تقویت ارتباطات علمی بسیار مهم است .
دکتر ذاکری تاکید کرد : در راستای کاهش هزینه ها تلاش داریم بخشی از سفرهای علمی دانشگاه علم و صنعت که به منظور ایجاد تفاهم های جدید و یا پیگیری تفاهم نامه های قبلی صورت می گیرد ، در داخل کشور انجام شود و ما به عنوان میزبان از حضور دانشگاه های دیگر میزبانی کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم+غلامی
وزارت علوم
1397/05/29
10:59

رئیس دانشگاه علم و صنعت در خصوص تاثیر محدودیت های ارزی و تبادلات علمی دانشگاه ها نیز گفت : طبیعتاً افزایش نرخ ارز بخشی از تعاملات علمی دانشگاه ها را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد به طوری که ما در تامین ریالی و ارز با مشکل مواجه خواهیم شد .
ضمن اینکه دانشجویان دوره دکتری و پسادکتری نیز برای استفاده از فرصت های مطالعات خود با محدودیت مواجه شدند ، چرا که ارز مورد نیاز آنها با نرخ مصوب دولت محاسبه نمی شود و باید هزینه های آنها با ارز آزاد تامین شود .
دکتر ذاکری در خصوص میزان عزم دولت برای رفع محدودیت های ارزی نیز گفت : در این زمینه ما نشستی را با معاون اول رئیس جمهور برگزار کردیم و در آن نشست مباحث و مشکلات پیش رو مطرح شد و دولت خود همکاری در این زمینه را داده است ضمن اینکه روسای 13 دانشگاه برتر کشور نامه ای را به دولت برای رفع محدودیت های ارزی ارسال کردند .
وی با بیان اینکه برخی از فعالیت های این دانشگاه در عرصه ی خدماتی ور فاهی و دانشجویی برون سپاری شده است گفت : ما به دنبال این هستیم به جای مدیریت بخشی از فعالیت های این دانشگاه و متحمل شدن هزینه های سنگین برای جذب نیروی انسانی بخشی از این خدمات از جمله مجتمع های رفاهی ، سلف آزاد و غیره در حوزه های دانشجویی و اساتید برون سپاری می شود و امیدوار هستیم نتایج آن را بعد از عملیاتی شدن گزارش به اطلاع عموم برسانیم .
دکتر ذاکری همچنین در خصوص نقش دانشگاه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی نیز گفت : دانشگاه علم و صنعت به عنوان یک دانشگاه صنعتی می تواند در حل مشکلات صنایع مختلف نقش ایفا کند البته در طول چند سال گذشته اقدامات موثری صورت گرفته و همکاران هیات علمی ما در صنایع مختلف حضور دارند و فعالیت های مختلفی نیز در عرصه های صنعت ، نظیر شناسایی مشکلات ، صنایع و ارائه راهکار برای بهبود بهره برداری و ارتقای کیفیت محصول و بهبود فرایند محصول در کنار ایجاد نوآوری ها در صنایع انجام داده است .
به گفته وی ، امسال با توجه به اینکه شعار سال که حمایت از کالای ایرانی است ، دانشکده های دانشگاه نظیر دانشکده پیشرفت در کنار سایر دانشکده فنی نظیر مکانیک ، برق و عمران و راه آهن مهندسی مواد ، شیمی و غیره در حوزه های پژوهشی خود تعاملاتی بهتر با صنعت را در برنامه خود قرار دادند به طوری که ماهیانه جلسه ای با مدیران ارشد صنایع برگزار می کنیم تا علاوه بر تقویت تعاملات ، مشکلات را شناسایی و راهکارهای موثر ارائه دهیم .
رئیس دانشگاه علم و صنعت در پایان با اشاره به حضور بیش از 100 دانشگاه خارجی در این دانشگاه گفت : در نظر داریم با رفع برخی از محدودیت ها آمار ورود دانشجویان خارج از کشور به این دانشگاه افزایش یابد .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم+غلامی
ایسنا
1397/05/29
02:41
> رئیس دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه محدودیت های ارزی نباید موجب کاهش سفرهای علمی اعضای هیات علمی و فرصت های مطالعاتی دانشجویان شود ، گفت : به دلیل افزایش نرخ ارز و در راستای صرفه جویی در هزینه های دانشگاهی بخشی از تبادلات علمی بین المللی به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد و به این ترتیب بخشی از سفرهای خارجی دانشگاه حذف می شود .
> دکتر علیرضا ذاکری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ، ضمن بیان این مطلب به تشریح اقدامات دانشگاه علم و صنعت در راستای عمل به نامه وزیر علوم در خصوص کاهش هزینه های دانشگاه و حمایت از تولید داخل پرداخت و افزود : در حوزه فعالیت های عمرانی بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ساختمان شماره دو دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت در مرحله نهایی ساخت قرار دارد و این پروژه طی یک ماه آینده افتتاح خواهد شد .
وی در ادامه تصریح کرد : یکی دیگر از طرح های عمرانی این دانشگاه که به زودی به بهره برداری خواهد رسید ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علمی و صنعت است که امیدواریم این پروژه طی 6 ماه آینده به بهره برداری برسد .
رئیس دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر این که هیچ طرح عمرانی جدیدی برای سال جدید در دانشگاه تعریف نشده است ، خاطرنشان کرد : یکی از برنامه های ما در حوزه طرح های عمرانی ساخت یک مجتمع خوابگاهی بود که متاسفانه این مجتمع به دلیل محدودیت های بودجه و مشکل تامین اعتبار اجرایی نخواهد شد .
بنابراین ما برای سال جاری در دانشگاه علم و صنعت ، برنامه عمرانی جدیدی نخواهیم داشت .
دکتر ذاکری در خصوص وضعیت سفرهای خارجی دانشگاه علم و صنعت با توجه به وضعیت فعلی و محدودیت های ارزی نیز گفت : بحث سفرهای اعضای هیات علمی دو صورت سفرهای کوتاه مدت نظیر شرکت در کنفرانس ها ، همایش ها و یا بلند مدت نظیر اعزام فرصت های ارتباطی و ارتباطات با دانشگاه های خارجی در راستای توسعه و گسترش تعاملات بین المللی صورت می گیرد که اغلب این سفرها بار مالی سنگینی برای دولت ندارند و در قالب تفاهم نامه های متقابل با دانشگاه های مقصد انجام می شود .
قطعا چنین سفرهایی نه تنها نباید کاهش یابد بلکه باید مشوق توسعه این نوع سفرها شویم .
چرا که این نوع سفرها برای توسعه ارتباطات بین المللی و تقویت ارتباطات علمی بسیار مهم است .
وی تاکید کرد : در راستای کاهش هزینه ها تلاش داریم بخشی از سفرهای علمی دانشگاه علم و صنعت که به منظور ایجاد تفاهم های جدید و یا پیگیری تفاهم نامه های قبلی صورت می گیرد ، در داخل کشور انجام شود و ما به عنوان میزبان از حضور دانشگاه های دیگر میزبانی کنیم .
رئیس دانشگاه علم و صنعت در خصوص تاثیر محدودیت های ارزی و تبادلات علمی دانشگاه ها نیز گفت : طبیعتا افزایش نرخ ارز بخشی از تعاملات علمی دانشگاه ها را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد به طوری که ما در تامین ریالی و ارز با مشکل مواجه خواهیم شد .
ضمن این که دانشجویان دوره دکتری و پسادکتری نیز برای استفاده از فرصت های مطالعات خود با محدودیت مواجه شدند ، چرا که ارز مورد نیاز آنها با نرخ مصوب دولت محاسبه نمی شود و باید هزینه های آنها با ارز آزاد تامین شود .
دکتر ذاکری در خصوص میزان عزم دولت برای رفع محدودیت های ارزی نیز گفت : در این زمینه ما نشستی را با معاون اول رئیس جمهور برگزار کردیم و در آن نشست مباحث و مشکلات پیش رو مطرح شد و دولت خود همکاری در این زمینه را داده است ضمن این که روسای 13 دانشگاه برتر کشور نامه ای را به دولت برای رفع محدودیت های ارزی ارسال کردند .
رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان این که برخی از فعالیت های این دانشگاه در عرصه ی خدماتی ور فاهی و دانشجویی برون سپاری شده است گفت : ما به دنبال این هستیم به جای مدیریت بخشی از فعالیت های این دانشگاه و متحمل شدن هزینه های سنگین برای جذب نیروی انسانی بخشی از این خدمات از جمله مجتمع های رفاهی ، سلف آزاد و غیره در حوزه های دانشجویی و اساتید برون سپاری می شود و امیدوار هستیم نتایج آن را بعد از عملیاتی شدن گزارش به اطلاع عموم برسانیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم+غلامی
ایسنا
1397/05/29
02:41

دکتر ذاکری همچنین در خصوص نقش دانشگاه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی نیز گفت : دانشگاه علم و صنعت به عنوان یک دانشگاه صنعتی می تواند در حل مشکلات صنایع مختلف نقش ایفا کند البته در طول چند سال گذشته اقدامات موثری صورت گرفته و همکاران هیات علمی ما در صنایع مختلف حضور دارند و فعالیت های مختلفی نیز در عرصه های صنعت ، نظیر شناسایی مشکلات ، صنایع و ارائه راهکار برای بهبود بهره برداری و ارتقای کیفیت محصول و بهبود فرایند محصول در کنار ایجاد نوآوری ها در صنایع انجام داده است .
به گفته وی ، امسال با توجه به اینکه شعار سال که حمایت از کالای ایرانی است ، دانشکده های دانشگاه نظیر دانشکده پیشرفت در کنار سایر دانشکده فنی نظیر مکانیک ، برق و عمران و راه آهن مهندسی مواد ، شیمی و غیره در حوزه های پژوهشی خود تعاملاتی بهتر با صنعت را در برنامه خود قرار دادند به طوری که ماهیانه جلسه ای با مدیران ارشد صنایع برگزار می کنیم تا علاوه بر تقویت تعاملات ، مشکلات را شناسایی و راهکارهای موثر ارائه دهیم .
رئیس دانشگاه علم و صنعت در پایان با اشاره به حضور بیش از 100 دانشگاه خارجی در این دانشگاه گفت : در نظر داریم با رفع برخی از محدودیت ها آمار ورود دانشجویان خارج از کشور به این دانشگاه افزایش یابد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم+غلامی
برنا
1397/05/28
14:04
> رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت های بین المللی دانشگاه ها تصریح کرد : یکی از پارامترهای مهم دانشگاه ها ، بحث دیپلماسی علمی است و بخش عمده ای از گسترش دیپلماسی علمی نیز بر عهده دانشگاه ها است .
> نقش مهم دانشگاه ها در گسترش دیپلماسی علمی/اهمیت توسعه فعالیت های بین المللی رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت های بین المللی دانشگاه ها تصریح کرد : یکی از پارامترهای مهم دانشگاه ها ، بحث دیپلماسی علمی است و بخش عمده ای از گسترش دیپلماسی علمی نیز بر عهده دانشگاه ها است .
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها ، مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری و سایر واحدهای تابعه ، ضمن ابلاغ تدابیر راهبردی برای کاهش آثار تحریم ها بر امور کیفی و فعالیت های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری ، حمایت قاطع از برنامه های دولت جهت صرفه جویی و اجرای اقتصاد مقاومتی را خواستار شد .
دکتر غلامی در این نامه ، تمرکز بر موضوع اقتصاد مقاومتی ، حمایت همه جانبه جامعه دانشگاهی از برنامه های دولت تدبیر و امید را نیز امری ضروری دانست و خواستار انجام اقدامات مناسب دانشگاه ها ، مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی جهت حمایت قاطع از برنامه های دولت جهت کاهش هزینه ها و صرفه جویی و ارائه گزارش به این وزارت شد .
دکتر غلامی همچنین در فراخوانی خطاب به رؤسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشور ، انجام اقدامات اجرایی در راستای راهبردهای اساسی مدنظر ریاست جمهوری به منظور فائق آمدن بر مشکلات و چالش های جاری کشور ، از جمله «حمایت از بازار تولید داخلی» و «پشتیبانی و حمایت از فرآیندهای افزایش تولید ، ارتقای کیفیت و بهره وری و کاهش هزینه های تولید در کلیه واحدهای تولیدی کشور» را مورد تأکید قرار داد .
دکتر علی خاکی صدیق با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی اظهار کرد : بحث حمایت از تولید داخلی ، در سال های اخیر در وزات علوم پیگیری شده و دانشگاه ها در این راستا ، باید با توجه توان داخلی شان کیفیت کار خود را بالا ببرند .
وی درباره نامه اخیر وزیر علوم به روسای دانشگاه ها مبنی بر حمایت از تولید داخلی ، اظهار کرد : این نامه تاکید بر سیاست هایی است که تا به حال وجود داشته و استنباط من این نیست که موضوع جدیدی غیر از شروع نکردن طرح های عمرانی جدید در آن مطرح شده باشد .
دکتر خاکی صدیق با اشاره به تاکید وزیر علوم بر عدم آغاز پروژه های عمرانی جدید در دانشگاه ها ، اظهارکرد : دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در این زمینه یک دانشگاه ویژه است ، زیرا در طول حدود 15 سال گذشته هیچ پروژه عمرانی مصوبی در سطح دانشگاه انجام نداده ، چراکه بنا بوده که این دانشگاه تجمیع شود و آخرین تلاش دانشگاه برای تجمیع ، تملک پروژه سوهانک بود که اگر محقق می شد دیگر بحث طرح عمرانی دانشگاه مطرح نبود .
وی افزود : بنابراین چون بحث تجمیع دانشگاه در سوهانک به نتیجه نرسید و با توجه به فرسودگی ساختمان ها و رشد دانشگاه ، به نظر می رسد در این مورد وضعیت دانشگاه ما با دانشگاه های دیگر مقداری تفاوت داشته باشد .
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد : البته اگر هم بخواهیم طرحی را شروع کنیم ، این طرح نباید بر پایه منابع دولت باشد ، یعنی باید از امکانات خود دانشگاه استفاده شود .
وی درباره علت نیاز دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به پروژه های عمرانی جدید ، توضیح داد : با توجه به رشد تعداد اعضای هیئت علمی ، دانشجوها و دانشکده ها در طول 15 سال گذشته ، اکنون از نظر فضا با کمبود شدید مواجهیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم+غلامی
برنا
1397/05/28
14:04

دکتر خاکی صدیق یادآور شد : در حال حاضر اعضای هیئت علمی دانشکده هایی مثل برق و کامپیوتر ، مهندسی مواد ، از نظر مکان استقرار در مضیقه اند و باید برای آنها تدبیری اندیشید .
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با بیان اینکه در 15 سال گذشته چهار دانشکده به این دانشگاه اضافه شده ، اظهار کرد : وقتی دانشکده ها مستقل و بزرگ تر می شوند و نیرو جذب می کنند ، به جای بیشتری نیاز خواهند داشت .
وی درباره توصیه اخیر وزیر علوم مبنی بر استفاده از ظرفیت های اساتید بازنشسته ، گفت : در حال حاضر نیز با همکاران بازنشسته که علاقه مند به همکاری با دانشگاه هستند ، بنا بر تشخیص دانشکده ها مبنی بر سودمند بودن همکاری با آن ها ، همکاری می کنیم .
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درباره اهمیت رشته های علوم پایه ، توضیح داد : جایگاه علوم پایه مشخص است و اگر ما علوم پایه ضعیفی داشته باشیم ، در کشور ، مسائل پژوهشی و حتی در سرویس دهی به دانشکده های مهندسی دچار مشکل می شویم .
اما نکته مهم این است که لزوماً ریاضیاتی که ما 10 یا بیست سال پیش در دانشگاه ها تدریس می کردیم ، ریاضیاتی نیست که در حال حاضر همه آن مورد نیاز ما باشد؛ یعنی بخشی از آن تغییر کرده و مفاهیم جدیدی مانند بیگ دیتا و یا مفاهیمی مثل سیستم های پیچیده وارد آن شده است .
وی اضافه کرد : این ها مفاهیمی هستند که به ریاضیات جدید نیاز دارند و برای آن ها حوزه های جدیدی از ریاضیات باز می شود ، برای شیمی و فیزیک نیز می توان چنین مثال هایی زد .
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر اهمیت علوم پایه در کشور ، اضافه کرد : دانشکده های علوم پایه ما باید برای بازنگری در مباحث مورد تدریسشان رسالتی داشته باشند .
دکتر خاکی صدیق افزود : شاید در حال حاضر دیگر نیازی نباشد دانشگاه ما روی برخی از زمینه های ریاضی و فیزیک کار کند .
شاید اگر یک یا دو دانشگاه در کشور در زمینه ریاضیات محض به صورت تخصصی کار کنند ، کافی باشد و لزومی ندارد که ما هم در این زمینه کار کنیم .
وی با بیان اینکه حتی ریاضیات محض نیز باید به سمت مفاهیم جدید در ریاضیات حرکت کند ، گفت : اگر این کار را انجام دهیم ، فکر می کنم که در درازمدت دوباره تمایل به رشته های علوم پایه زیاد شود ، زیرا دانشجویان موضوعی را یاد می گیرند که در بیرون از دانشگاه نسبت به آن احساس نیاز می شود .
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی افزود : مثلاً اگر یک دانشجوی ریاضی روی الگوریتم ها در علوم کامپیوتر کار کند ، طبیعتاً برایش بازار کار وجود خواهد داشت .
دکتر خاکی صدیق با اشاره به ریاضیات زیستی و ریاضیات مالی ، گفت : این ها نیز علوم پایه محسوب می شوند اما لزوماً آن سرفصل ها همان سرفصل های 30 سال پیش یک دانشکده ریاضی نیست .
وی افزود : حتی نظریات این رشته ها در زمینه های نظری ای است که کاربردهای بالقوه دارد .
شما می توانید در زمینه های بیگ دیتا نظریه پردازی کنید .
کار کردن در این زمینه ها در حالی است که دنیا به آن سمت حرکت می کند و نیاز است که ما ریاضیات بخش هایی مانند هوش مصنوعی را تقویت کنیم .
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یادآور شد : دانشکده های ریاضی ما می توانند روی این موضوعات متمرکز شوند البته مباحث کلاسیک ، سنتی و قدیمی را نباید رها کنیم؛ اما شاید اگر در چند دانشگاه بزرگ و مادر به این رشته ها پرداخته شود ، کفایت کند .
دکتر خاکی صدیق با بیان اینکه بخش عمده سیاست گذاری برای تحقق این مسائل بر عهده دانشگاه ها است ، گفت : ما در دانشگاه تا حدی این مسئله را شروع کرده ایم ، البته کار کردن در این زمینه بسیار سخت است ، زیرا برای همکارانی که سال ها در زمینه ای کار کرده اند؛ بسیار مشکل است که تغییر جهت دهند ، اما در استخدام های جدیدمان به این مسئله دقت می کنیم و همکاران را هم تشویق می کنیم که به سمت این حوزه های جدید یعنی حوزه های بین رشته ای در علوم پایه حرکت کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم+غلامی
برنا
1397/05/28
14:04

وی در پایان یادآور شد : البته منظور این است که به سمت حوزه های بین رشته ای در علوم پایه حرکت کنیم نه اینکه از علوم پایه به مهندسی بیاییم ، بلکه باید در خود حوزه های علوم پایه به سمت رشته های بین رشته ای و چندگرایشی که می دانیم در آینده کاربرد خواهند داشت ، حرکت کنیم .
Print Email Short Link کد خبر : 742797 تاریخ خبر : 1397/05/28 14 : 04 : 56 استفاده از ظرفیت بازار کار حمایت از تولید رشد مشکلات.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
پیام نور
آریا
1397/05/29
10:35
> خبرگزاری آریا مدیرکل بنیاد قزوین با بیان اینکه همه ما مسئولان در قبال جامعه ایثارگران وظیفه داریم ، گفت : مدیران نظام باید هر چه دارند در طبق اخلاص بگذارند و به دانشجویان شاهد و ایثارگر خدمات رسانی کنند.
> خبرگزاری آریا مدیرکل بنیاد قزوین با بیان اینکه همه ما مسئولان در قبال جامعه ایثارگران وظیفه داریم ، گفت : مدیران نظام باید هر چه دارند در طبق اخلاص بگذارند و به دانشجویان شاهد و ایثارگر خدمات رسانی کنند .
به گزارش خبرگزاری آریا ، نشست ستاد اجرایی شاهد و ایثارگر دانشگاه پیام نور قزوین با حضور غلامرضا حقایق پور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین ، رضا رسولی شربیانی رییس دانشگاه پیام نور قزوین و سایر اعضا در سالن جلسات دانشگاه پیام نور قزوین برگزار شد .
در این نشست حقایق پور با بیان اینکه همه ما مسئولان در قبال جامعه ایثارگران وظیفه داریم ، گفت : مدیران نظام باید هرچه دارند در طبق اخلاص بگذارند و به دانشجویان شاهد و ایثارگر خدمات رسانی کنند .
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود : مسئولان دانشگاه نیز باید در رسیدگی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر همه تلاش خود را انجام دهند تا بتوانند زحمات آنها را در هشت سال دفاع مقدس جبران کنند .
وی گفت : ما مدیون جامعه ایثارگران هستیم و هر کاری که در جهت خدمت رسانی و رفع مشکلات آنها صورت می گیرد در واقع کوچکترین و کمترین کاری است که می توانیم برای این قشر انجام دهیم .
گفتنی است ، تشکیل کارگروه تدوین برنامه فرهنگی و آموزشی به ویژه جبرانی و تقویتی سال 97 98 و برنامه ریزی جهت برگزاری نشست صمیمی دانشجویان شاهد و ایثارگر با مسوولان بنیاد و دانشگاه از جمله مصوبات این نشست بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
آنا
1397/05/28
21:26
> مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران با جمعی از کارکنان آزاده این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دانشگاه تهران ، همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی ، رحمت الله اللهیاری مدیرکل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر به نمایندگی از رئیس دانشگاه و رئیس ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران ، با جمعی از کارکنان آزاده دانشگاه تهران دیدار و گفتگو کرد .
مدیرکل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران ضمن دیدار با آزادگان شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه با حضور مدیران و همکاران واحدهای مربوط از تلاش ها و رشادت های این عزیزان در دوران اسارت تجلیل و قدردانی کرد .
اللهیاری با اشاره به تحمل رنج ها و مرارت های طاقت فرسای این آزادگان در زندان های رژیم بعث عراق ، گفت : این عزیزان به اسطوره های صبر و بردباری مبدل شده اند و این خصلت نیک و روحیه متعالی همچنان در زندگی و کار آنها متبلور است به طوری که بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه های مختلف با تدبیر و شکیبایی آنها مرتفع شده و این همکاران آزاده همچنان با روحیه اخلاق مداری آمیخته به فرهنگ ایثار و شهادت در جهت تعالی و توسعه دانشگاه و کشور گام برمی دارند .
مدیرکل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر در پایان این دیدارها ، به رسم یادبود هدیه و لوح تقدیری را با امضای رئیس دانشگاه تهران به آزادگان اهدا کرد .
انتهای پیام/4060.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
آفتاب آنلاین
1397/05/28
17:10
> رئیس دانشگاه شهید بهشتی از ساماندهی اساتید حق التدریسی در این دانشگاه خبر داد و گفت : اجرای این طرح موجب صرفه جویی دو میلیارد تومانی در دانشگاه شهید بهشتی شده است .
> به گزارش ایسنا ، دکتر سید حسن صدوق به نقش دانشگاه ها در رفع نگرانی های جامعه و خانواده ها اشاره کرد و گفت : یقینا دانشگاه و دانشجویان از این دغدغه ها متأثر هستند .
بنابراین وظیفۀ ما امسال مشکل تر است زیرا هم جامعه و هم دولت از ما متوقع است .
آنچه برای ما ایجاد وظیفه بیشتری می کند نگاه داشت و تقویت روحیه امید در خودمان و همچنین ایجاد انگیزه و روحیه در دانشجویان ، همکاران و کارکنان دانشگاه می باشد .
وی با اشاره به اینکه کشور ما در یک شرایط سخت و بحرانی قرارداد و عبور از این شرایط ، آینده و افق روشن تری برای کشور ما به ارمغان خواهد آورد ، تصریح کرد : کشور ما در یک منطقۀ حساس قرارگرفته و کشورهای زیادی امید بسته اند به اینکه جمهوری اسلامی ایران چگونه در این شرایط در مقابل آمریکا ایستادگی خواهد کرد و عبور از این شرایط برای آن ها هم ایجاد امید خواهد کرد .
بنابراین تلاش ما در مواجهه با شرایط کنونی کشور ، یک تلاش ملی ، دینی و انسانی است که لازمۀ آن این است که بدون هیچ رخوتی درصحنۀ جدید فعال باشیم .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب و نقل فرازی از بیانات اخیر ایشان " .
آن ها که می گویند دولت باید برکنار شود در نقشۀ دشمن نقش آفرین هستند .
دولت باید سرکار بماند و باقدرت ، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد؛ " افزود : رهبری با این جمله آب پاکی را روی دست کسانی که امید واهی به برکناری دولت بسته اند ریخت .
وی ادامه داد : تکلیف دانشگاه ها در وضعیت فعلی جامعه کاملاً روشن است؛ همان طور که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند ، ما از دولتمان حمایت می کنیم؛ ما همچنان ایستاده ایم و از دولت دفاع می کنیم و با نقش آفرینی های خودمان در عرصۀ علم فناوری نمی گذاریم میدان به دست دشمن یا افراد ناباب و جاهل بیفتد .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در ادامۀ سخنان خود با اشاره به دیدار رؤسای دانشگاه های سطح یک با دکتر ظریف وزیر امور خارجه ، گفت : ازجمله مسائل مهمی که در این جلسه مطرح شد نوع برخورد سفارتخانه های مقیم در تهران با دانشجویان و همکاران ما برای سفرهای علمی و فرصت مطالعاتی است .
وی افزود : با توجه به برنامۀ بین المللی شدن دانشگاه های سطح یک ، باید سفارت خانه های ما در خارج از کشور همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند که اگر خلاف این باشد ، مراتب باید به مراجع مربوط و ازجمله وزارت امور خارجه گزارش شود .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اظهارات دکتر ظریف وزیر امور خارجه درخصوص ایستادگی اعضای برجام به جز ایالات متحدۀ آمریکا بر مواضع قبلی ، ابراز امیدواری کرد که بتوانیم از تبعات و منافع برجام که دانشگاه ها تاکنون از آن بی نصیب نبوده اند با وجود اعمال فشارهای زیاد همچنان برخوردار باشیم .
وی به جلسه رؤسای دانشگاه های سطح یک کشور با دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و افزود : وضع عمومی کشور ، نگرانی های موجود و تلاش دشمن برای تضعیف روحیۀ مردم ازجمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد .
دکتر صدوق ادامه داد : وظیفۀ ما دانشگاهیان به عنوان بخش نخبۀ اجتماع این است که در حوزۀ شخصی و مدیریتی خودمان به این نکات توجه داشته باشیم و به خصوص مواظب دانشجویان و مسئلۀ خروج آن ها از کشور باشیم .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت : رؤسای دانشگاه های سطح یک دو مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور داشتند؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
آفتاب آنلاین
1397/05/28
17:10
یکی از مکاتبه ها در خصوص مسائل ارزی بود و درخواست دانشگاه ها برای تأمین ارز موردنیاز با توجه به اهمیت فوق العاده مسئلۀ ارز برای تأمین تجهیزات در دانشگاه ها ، فرصت مطالعاتی و سفرهای علمی بوده است و دکتر جهانگیری برای رفع این مشکل قول مساعدت دادند .
البته دانشگاه ها و وزارت عتف باید برای ارز تدبیری بیندیشند .
وی با بیان اینکه مکاتبۀ دیگر در خصوص بودجۀ تخصیص داده شده به دانشگاه ها است ، خاطرنشان کرد : بودجه ای که تاکنون به دانشگاه تخصیص داده شده حدود 38 درصد است که دانشگاه را با مشکل 24 میلیارد تومانی مواجه کرده است که در این خصوص دولت قول مساعدت و جبران داده که امیدواریم با تخصیص به موقع بودجه ، مشکلات موجود به حداقل برسد .
دکتر صدوق در جمع بندی سخنان خود در خصوص جلسه ای که به دعوت دکتر جهانگیری از رؤسای دانشگاه های سطح یک برگزارشده بود افزود : عمق حرکتی که شروع شده از جنگ رویارو بدتر است .
وظیفۀ ما سنگین است و هر نوع بی توجهی یا گله مندی ، مخلّ شخصیتی است که از ما توقع می رود و باوجدان جامعۀ دانشگاهی سازگار نیست .
وی در خصوص برنامۀ وزارت علوم برای سپردن امور دانشگاه های سطح یک به خود این دانشگاه ها گفت : اگر این موضوع در وزارت علوم نهادینه شود و در صورت همکاری معاونت آموزشی وزارت متبوع ، دانشگاه می تواند در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در پردیس دانشجو بپذیرد .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اطلاع رسانی در خصوص تصویب تأسیس پردیس بین المللی دانشگاه در هیات امنا ابراز امیدواری کرد که مراحل اجرایی این فرایند هرچه زودتر طی شود تا بتوانیم در سه مقطع تحصیلی در پردیس دانشگاهی پذیرش دانشجو داشته باشیم .
وی با بیان اینکه طرح حذف کامل حق التدریس ها و حق التحقیق های دانشگاه ها در دستور کار وزارت علوم قرار دارد ، افزود : هدفمندسازی و بهینه سازی حق التدریس ها را در دانشگاه شروع کرده بودیم و ساماندهی وضعیت حق التدریس ها در ترم های اخیر منتج به 2000 ساعت صرفه جویی شد که معادل ریالی آن 2 میلیارد تومان صرفه جویی برای دانشگاه همراه داشته است .
دکتر صدوق خاطرنشان کرد : طرح فوق در دانشگاه تهران هم از مدت ها پیش شروع شده است .
در جلسۀ مشترکی که با وزارت عتف برگزار شد نیز با اصل موضوع یعنی حذف کامل حق التدریس ها و رساندن رساله ها به دو مورد و اعطای پایۀ تشویقی از صرفه جویی که حاصل می شود ، مخالفتی وجود نداشت؛ اما در خصوص روش و جدول امتیازی که به جای آن قرار می گیرد و استادانی که وارد این طرح می شوند ، مقرر شد تصمیم گیری به دانشگاه ها واگذار شود .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری دانشکده و پژوهشکده ها با معاونت آموزشی دانشگاه ، صرفه جویی در خصوص موضوع حق التدریس ها بیشتر از سال قبل اتفاق بیفتد .
رئیس دانشگاه شهیدبهشتی در تشریح اصلاحیۀ آیین نامۀ ارتقای اعضای هیات علمی گفت : در این اصلاحیه بر طرح های برون سازمانی تأکید بیشتری شده است و برای افرادی که نتوانند در این زمینه اقدام کنند جایگزین هایی پیش بینی شده که اعضا در فرایند ارتقا با مشکل روبرو نشوند .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
ایسنا
1397/05/28
17:09
> رئیس دانشگاه شهید بهشتی از ساماندهی اساتید حق التدریسی در این دانشگاه خبر داد و گفت : اجرای این طرح موجب صرفه جویی دو میلیارد تومانی در دانشگاه شهید بهشتی شده است .
> به گزارش ایسنا ، دکتر سید حسن صدوق به نقش دانشگاه ها در رفع نگرانی های جامعه و خانواده ها اشاره کرد و گفت : یقینا دانشگاه و دانشجویان از این دغدغه ها متأثر هستند .
بنابراین وظیفۀ ما امسال مشکل تر است زیرا هم جامعه و هم دولت از ما متوقع است .
آنچه برای ما ایجاد وظیفه بیشتری می کند نگاه داشت و تقویت روحیه امید در خودمان و همچنین ایجاد انگیزه و روحیه در دانشجویان ، همکاران و کارکنان دانشگاه می باشد .
وی با اشاره به اینکه کشور ما در یک شرایط سخت و بحرانی قرارداد و عبور از این شرایط ، آینده و افق روشن تری برای کشور ما به ارمغان خواهد آورد ، تصریح کرد : کشور ما در یک منطقۀ حساس قرارگرفته و کشورهای زیادی امید بسته اند به اینکه جمهوری اسلامی ایران چگونه در این شرایط در مقابل آمریکا ایستادگی خواهد کرد و عبور از این شرایط برای آن ها هم ایجاد امید خواهد کرد .
بنابراین تلاش ما در مواجهه با شرایط کنونی کشور ، یک تلاش ملی ، دینی و انسانی است که لازمۀ آن این است که بدون هیچ رخوتی درصحنۀ جدید فعال باشیم .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب و نقل فرازی از بیانات اخیر ایشان " .
آن ها که می گویند دولت باید برکنار شود در نقشۀ دشمن نقش آفرین هستند .
دولت باید سرکار بماند و باقدرت ، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد؛ " افزود : رهبری با این جمله آب پاکی را روی دست کسانی که امید واهی به برکناری دولت بسته اند ریخت .
وی ادامه داد : تکلیف دانشگاه ها در وضعیت فعلی جامعه کاملاً روشن است؛ همان طور که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند ، ما از دولتمان حمایت می کنیم؛ ما همچنان ایستاده ایم و از دولت دفاع می کنیم و با نقش آفرینی های خودمان در عرصۀ علم فناوری نمی گذاریم میدان به دست دشمن یا افراد ناباب و جاهل بیفتد .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در ادامۀ سخنان خود با اشاره به دیدار رؤسای دانشگاه های سطح یک با دکتر ظریف وزیر امور خارجه ، گفت : ازجمله مسائل مهمی که در این جلسه مطرح شد نوع برخورد سفارتخانه های مقیم در تهران با دانشجویان و همکاران ما برای سفرهای علمی و فرصت مطالعاتی است .
وی افزود : با توجه به برنامۀ بین المللی شدن دانشگاه های سطح یک ، باید سفارت خانه های ما در خارج از کشور همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند که اگر خلاف این باشد ، مراتب باید به مراجع مربوط و ازجمله وزارت امور خارجه گزارش شود .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اظهارات دکتر ظریف وزیر امور خارجه درخصوص ایستادگی اعضای برجام به جز ایالات متحدۀ آمریکا بر مواضع قبلی ، ابراز امیدواری کرد که بتوانیم از تبعات و منافع برجام که دانشگاه ها تاکنون از آن بی نصیب نبوده اند با وجود اعمال فشارهای زیاد همچنان برخوردار باشیم .
وی به جلسه رؤسای دانشگاه های سطح یک کشور با دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و افزود : وضع عمومی کشور ، نگرانی های موجود و تلاش دشمن برای تضعیف روحیۀ مردم ازجمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد .
دکتر صدوق ادامه داد : وظیفۀ ما دانشگاهیان به عنوان بخش نخبۀ اجتماع این است که در حوزۀ شخصی و مدیریتی خودمان به این نکات توجه داشته باشیم و به خصوص مواظب دانشجویان و مسئلۀ خروج آن ها از کشور باشیم .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت : رؤسای دانشگاه های سطح یک دو مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور داشتند؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
ایسنا
1397/05/28
17:09
یکی از مکاتبه ها در خصوص مسائل ارزی بود و درخواست دانشگاه ها برای تأمین ارز موردنیاز با توجه به اهمیت فوق العاده مسئلۀ ارز برای تأمین تجهیزات در دانشگاه ها ، فرصت مطالعاتی و سفرهای علمی بوده است و دکتر جهانگیری برای رفع این مشکل قول مساعدت دادند .
البته دانشگاه ها و وزارت عتف باید برای ارز تدبیری بیندیشند .
وی با بیان اینکه مکاتبۀ دیگر در خصوص بودجۀ تخصیص داده شده به دانشگاه ها است ، خاطرنشان کرد : بودجه ای که تاکنون به دانشگاه تخصیص داده شده حدود 38 درصد است که دانشگاه را با مشکل 24 میلیارد تومانی مواجه کرده است که در این خصوص دولت قول مساعدت و جبران داده که امیدواریم با تخصیص به موقع بودجه ، مشکلات موجود به حداقل برسد .
دکتر صدوق در جمع بندی سخنان خود در خصوص جلسه ای که به دعوت دکتر جهانگیری از رؤسای دانشگاه های سطح یک برگزارشده بود افزود : عمق حرکتی که شروع شده از جنگ رویارو بدتر است .
وظیفۀ ما سنگین است و هر نوع بی توجهی یا گله مندی ، مخلّ شخصیتی است که از ما توقع می رود و باوجدان جامعۀ دانشگاهی سازگار نیست .
وی در خصوص برنامۀ وزارت علوم برای سپردن امور دانشگاه های سطح یک به خود این دانشگاه ها گفت : اگر این موضوع در وزارت علوم نهادینه شود و در صورت همکاری معاونت آموزشی وزارت متبوع ، دانشگاه می تواند در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در پردیس دانشجو بپذیرد .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اطلاع رسانی در خصوص تصویب تأسیس پردیس بین المللی دانشگاه در هیات امنا ابراز امیدواری کرد که مراحل اجرایی این فرایند هرچه زودتر طی شود تا بتوانیم در سه مقطع تحصیلی در پردیس دانشگاهی پذیرش دانشجو داشته باشیم .
وی با بیان اینکه طرح حذف کامل حق التدریس ها و حق التحقیق های دانشگاه ها در دستور کار وزارت علوم قرار دارد ، افزود : هدفمندسازی و بهینه سازی حق التدریس ها را در دانشگاه شروع کرده بودیم و ساماندهی وضعیت حق التدریس ها در ترم های اخیر منتج به 2000 ساعت صرفه جویی شد که معادل ریالی آن 2 میلیارد تومان صرفه جویی برای دانشگاه همراه داشته است .
دکتر صدوق خاطرنشان کرد : طرح فوق در دانشگاه تهران هم از مدت ها پیش شروع شده است .
در جلسۀ مشترکی که با وزارت عتف برگزار شد نیز با اصل موضوع یعنی حذف کامل حق التدریس ها و رساندن رساله ها به دو مورد و اعطای پایۀ تشویقی از صرفه جویی که حاصل می شود ، مخالفتی وجود نداشت؛ اما در خصوص روش و جدول امتیازی که به جای آن قرار می گیرد و استادانی که وارد این طرح می شوند ، مقرر شد تصمیم گیری به دانشگاه ها واگذار شود .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری دانشکده و پژوهشکده ها با معاونت آموزشی دانشگاه ، صرفه جویی در خصوص موضوع حق التدریس ها بیشتر از سال قبل اتفاق بیفتد .
رئیس دانشگاه شهیدبهشتی در تشریح اصلاحیۀ آیین نامۀ ارتقای اعضای هیات علمی گفت : در این اصلاحیه بر طرح های برون سازمانی تأکید بیشتری شده است و برای افرادی که نتوانند در این زمینه اقدام کنند جایگزین هایی پیش بینی شده که اعضا در فرایند ارتقا با مشکل روبرو نشوند .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
وزارت علوم
1397/05/28
16:03
> رئیس دانشگاه شهید بهشتی با ارائه تحلیلی از شرایط امروز ایران و تبیین وظایف دانشگاهیان در مواجهه با مسائل اخیر ، بر ضرورت نقش آفرینی های دانشگاه ها در عرصۀ علم فناوری و تقویت روحیه امید در جامعه تأکید کرد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر سید حسن صدوق اظهار داشت : نگرانی و دغدغه هایی در سطح جامعه و در بین خانواده ها وجود دارد که دانشگاه و دانشجویان نیز از این دغدغه ها متأثر هستند .
بنابراین وظیفۀ ما امسال مشکل تر است زیرا هم جامعه و هم دولت از ما متوقع است .
آنچه برای ما ایجاد وظیفه بیشتری می کند نگاهداشت و تقویت روحیه امید در خودمان و همچنین ایجاد انگیزه و روحیه در دانشجویان ، همکاران و کارکنان دانشگاه است .
وی با اشاره به اینکه کشور ما در یک شرایط سخت و بحرانی قرارداد و عبور از این شرایط ، آیندۀ بهتر و افق روشن تری برای کشور ما به ارمغان خواهد آورد تصریح کرد : کشور ما در یک منطقۀ حساس قرارگرفته و کشورهای زیادی امید بسته اند به اینکه جمهوری اسلامی ایران چگونه در این شرایط در مقابل آمریکا ایستادگی خواهد کرد و عبور از این شرایط برای آن ها هم ایجاد امید خواهد کرد .
بنابراین تلاش ما در مواجهه با شرایط کنونی کشور ، یک تلاش ملی ، دینی و انسانی است که لازمۀ آن این است که بدون هیچ رخوتی درصحنۀ جدید فعال باشیم .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری (مدظله) و نقل فرازی از بیانات اخیر ایشان " .
آن ها که می گویند دولت باید برکنار شود در نقشۀ دشمن نقش آفرین هستند .
دولت باید سرکار بماند و باقدرت ، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد؛ " افزود : مقام معظم رهبری (مدظله) با این جمله آب پاکی را روی دست کسانی که امید واهی به برکناری دولت بسته اند ریخت .
وی ادامه داد : تکلیف کاملاً روشن است؛ همان طور که رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی فرمودند ، ما از دولتمان حمایت می کنیم؛ ما همچنان ایستاده ایم و از دولت دفاع می کنیم و با نقش آفرینی های خودمان در عرصۀ علم فناوری نمی گذاریم میدان به دست دشمن یا افراد ناباب و جاهل بیفتد .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در ادامۀ سخنان خود با اشاره به دیدار رؤسای دانشگاه های سطح یک با دکتر ظریف وزیر امور خارجه گفت : ازجمله مسائل مهمی که در این جلسه مطرح شد نوع برخورد سفارتخانه های مقیم در تهران با دانشجویان و همکاران ما برای سفرهای علمی و فرصت مطالعاتی است .
وی افزود : با توجه به برنامۀ بین المللی شدن دانشگاههای سطح یک ، باید سفارت خانه های ما در خارج از کشور همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند که اگر خلاف این باشد ، مراتب باید به مراجع مربوط و ازجمله وزارت امور خارجه گزارش شود .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اظهارات دکتر ظریف درخصوص ایستادگی اعضای برجام به جز ایالات متحدۀ آمریکا بر مواضع قبلی ، ابراز امیدواری کرد که بتوانیم از تبعات و منافع برجام که دانشگاه ها تاکنون از آن بی نصیب نبوده اند؛ همچنان برخوردار باشیم ، بالأخص در روابطمان؛ هرچند فشارها در این زمینه زیاد است .
وی به جلسۀ رؤسای دانشگاه های سطح یک کشور با دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و افزود : وضع عمومی کشور ، نگرانی های موجود و تلاش دشمن برای تضعیف روحیۀ مردم ازجمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد .
دکتر صدوق ادامه داد : وظیفۀ ما دانشگاهیان به عنوان بخش نخبۀ اجتماع این است که در حوزۀ شخصی و مدیریتی خودمان به این نکات توجه داشته باشیم و به خصوص مواظب دانشجویان و مسئلۀ خروج آن ها از کشور باشیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
وزارت علوم
1397/05/28
16:03

رئیس دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : رؤسای دانشگاه های سطح یک ، دو مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور داشتند؛ یکی از مکاتبه ها در خصوص مسائل ارزی بود و درخواست دانشگاه ها برای تأمین ارز موردنیاز با توجه به اهمیت فوق العادۀ مسئلۀ ارز برای تأمین تجهیزات در دانشگاه ها ، فرصت مطالعاتی و سفرهای علمی بوده است و پاسخ دکتر جهانگیری در خصوص این درخواست ، قول مساعدت در خصوص تأمین ارز موردنیاز حتی بیش از درخواست دانشگاه ها بود البته به شرط تأمین ریالی آن که دانشگاه ها و وزارت عتف باید برای آن تدبیری بیندیشند .
وی با بیان اینکه مکاتبۀ دیگر در خصوص بودجۀ تخصیص داده شده به دانشگاه ها است خاطرنشان کرد : بودجه ای که تاکنون به دانشگاه تخصیص داده شده حدود 38 درصد است که دانشگاه را با مشکل 24 میلیارد تومانی مواجه کرده است که در این خصوص دولت قول مساعدت و جبران داده که امیدواریم با تخصیص به موقع بودجه ، مشکلات موجود به حداقل برسد .
دکتر صدوق در جمع بندی سخنان خود در خصوص جلسه ای که به دعوت دکتر جهانگیری از رؤسای دانشگاه های سطح یک برگزارشده بود افزود : عمق حرکتی که شروع شده از جنگ رویارو بدتر است .
وظیفۀ ما سنگین است و هر نوع بی توجهی یا گله مندی ، مخلّ شخصیتی است که از ما توقع می رود و باوجدان جامعۀ دانشگاهی سازگار نیست .
وی در خصوص برنامۀ وزارت علوم برای سپردن امور دانشگاه های سطح یک به خود این دانشگاه ها گفت : اگر این موضوع در وزارت علوم نهادینه شود و در صورت همکاری معاونت آموزشی وزارت متبوع ، دانشگاه می تواند در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در پردیس دانشجو بپذیرد .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اطلاع رسانی در خصوص تصویب تأسیس پردیس بین المللی دانشگاه در هیئت امنا ابراز امیدواری کرد که مراحل اجرایی این فرایند هرچه زودتر طی شود تا بتوانیم در سه مقطع تحصیلی در پردیس دانشگاهی پذیرش دانشجو داشته باشیم .
وی با بیان اینکه طرح دیگری که در دستور کار وزارت علوم است طرح حذف کامل حق التدریس ها و حق التحقیق هاست افزود : هدفمندسازی و بهینه سازی حق التدریس ها را در دانشگاه شروع کرده بودیم و ساماندهی وضعیت حق التدریس ها در ترم های اخیر منتج به 2000 ساعت صرفه جویی شد که معادل ریالی آن 2 میلیارد تومان صرفه جویی برای دانشگاه همراه داشته است .
دکتر صدوق خاطرنشان کرد : این طرح در دانشگاه تهران هم از مدت ها پیش شروع شده است .
در جلسۀ مشترکی که با وزارت عتف برگزار شد نیز با اصل موضوع یعنی حذف کامل حق التدریس ها و رساندن رساله ها به دو مورد و اعطای پایۀ تشویقی از صرفه جویی که حاصل می شود ، مخالفتی وجود نداشت؛ اما در خصوص روش و جدول امتیازی که به جای آن قرار می گیرد و استادانی که وارد این طرح می شوند ، مقرر شد تصمیم گیری به دانشگاه ها واگذار شود .
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری دانشکده و پژوهشکده ها با معاونت آموزشی دانشگاه ، صرفه جویی در خصوص موضوع حق التدریس ها بیشتر از سال قبل اتفاق بیفتد .
رئیس دانشگاه شهیدبهشتی در تشریح اصلاحیۀ آیین نامۀ ارتقای اعضای هیئت علمی گفت : در این اصلاحیه بر طرح های برون سازمانی تأکید بیشتری شده است و برای افرادی که نتوانند در این زمینه اقدام کنند جایگزین هایی پیش بینی شده که اعضا در فرایند ارتقا با مشکل روبرو نشوند .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه صنعتی شریف
ایرنا
1397/05/28
12:02
> تهران ایرنا رییس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به دیدار روسای 13 دانشگاه برتر طی روزهای گذشته با معاون اول رییس جمهوری گفت : عمده ترین مساله این جلسه هم اندیشی ، تعامل و کمک هر چه بیشتر دانشگاه ها به دولت و ارایه راهکار برای برون رفت از شرایط و مشکلات کشور بود .
> اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری روز گذشته (شنبه) در بازید از خبرگزاری جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران گروه دانشگاه ایرنا از دیدار با روسای 13 دانشگاه برتر طی هفته گذشته خبر داد و خواستار برقراری ارتباط بیش از گذشته نخبگان با دولت برای توسعه هر چه بیشتر کشور شد .
محمود فتوحی رییس دانشگاه صنعتی شریف در همین زمینه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایرنا اظهار داشت : معاون اول رییس جمهوری در این دیدار که عصر سه شنبه ، 23 مرداد ماه در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد؛ خواستار کمک و یاری هر چه بیشتر دانشگاهیان و اندیشمندان در مورد مسائل و مشکلات جاری کشور شد .
وی گفت : مهمترین موضوع مطرح شده در جلسه هم اندیشی این بود که با توجه به شرایط خطیر کشور؛ دانشگاه ها و مراکزعلمی کشور بایستی با اهتمام بیشتری برای کمک به دولت گام بردارند تا از این وضعیت کنونی عبور کنیم .
فتوحی افزود : هر دانشگاه در زمینه تخصصی خویش باید در ایجاد امید در جامعه گام هایی را بردارد چرا که بر این باوریم انسجام ملی تحت تاثیر برخی وقایع همچون مسائل و مشکلات ارزی قرار دچار خلل شده است .
رییس دانشگاه صنعتی شریف در ادامه خاطرنشان کرد : باید ناامیدی را در جامعه ریشه کن سازیم و برای این امر نیازمند یک وحدت و انسجام ملی هستیم .
وی ادامه داد : در این جلسه هم اندیشی مقرر شد تا دانشگاه ها در هر حوزه ای که فعالیت می کنند اعم از علوم انسانی ، اقتصاد ، تجارت ، فنی و مهنذسی و غیره به کمک دولت بیایند .
وی اظهار کرد : معاون اول رییس جمهور در این جلسه ضمن تشریح وضعیت کنونی کشور به توقعات و مطالبات دولت از جامعه دانشگاهی و نخبگان در راستای ایفای نقش واقعی در کمک به حل مسائل و مشکلات اشاره کرد و جذب و تامین منابع مالی برای رفع نیازهای دانشگاه ها و نوسازی و تجهیز بخش های مختلف علمی و اقتصادی در مسیر توسعه کشور را از اولویت های دولت دانست .
فتوحی خاطرنشان کرد : البته به دلیل کمبود وقت قرار شد تا مسائل و مشکلات دانشگاه ها نیز در جلسات آینده با معاون اول رییس جمهوری در میان گذاشته شود .
9187**1601** انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی دانشگاه صنعتی شریف جهانگیری.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزارت علوم
وزارت علوم
1397/05/29
11:01
> آیین افتتاح و آغاز عملیات احداث چند طرح عمرانی در دانشگاه میبد با حضور آیت الله اعرافی امام جمعه قم و میبد و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ، محمود زمانی قمی استاندار یزد ، کمال دهقانی فیروز آبادی نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی ، حسین فلاح فرماندار میبد ، دکتر عباس کلانتری رئیس دانشگاه میبد و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه میبد ، در این آیین بوستان کوثر و غذاخوری خواهران دانشگاه میبد افتتاح شد و کلنگ احداث ساختمان کتابخانه مرکزی و سالن آمفی تئاتر این دانشگاه نیز به زمین زده شد .
دکتر عباس کلانتری رئیس دانشگاه میبد ضمن ارائه گزارشی درخصوص فعالیت های عمرانی این دانشگاه گفت : هزینه احداث مجموعه سالن های همایش دانشگاه و کتابخانه مرکزی به مساحت هشت هزار متر مربع از محل کمک های خیرین و اعتبارات ملی تامین خواهد شد و طی سه سال به طور کامل به بهره برداری خواهد رسید .
شرکت کنندگان در این آئین همچنین از بخش های مختلف دانشگاه میبد بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت های دانشگاه قرار گرفتند .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزارت علوم
رویداد 24
1397/05/29
10:51
> معاون دانشجویی دانشگاه تهران ، تدابیر این دانشگاه برای ترک سیگار دانشجویان را تشریح کرد .
> رویداد24 حسین به نژاد معاون دانشجویی دانشگاه تهران ، در خصوص ضمانت اجرایی طرح عاری از دخانیات که از مهرماه در این دانشگاه کلید می خورد ، گفت : برای رسیدن به دانشگاه بدون دخانیات یک خط مشی تدوین کردیم که دارای کمیته های فردی هستند و هر کدام از این کمیته ها روش ها و راهکارهای فرهنگی در راستای رسیدن به هدف ما یعنی دانشگاه بدون دخانیات را ارئه می دهند .
وی تصریح کرد : چیزی که فعلا تعیین کرده ایم ، خط مشی ها است و در این خط مشی ها قید شده که اطلاع رسانی به دانشجویان سه ماه قبل از اجرایی شدن طرح صورت خواهد گرفت و به تمامی دانشجویان و دانشگاهیان اطلاع رسانی خواهیم کردیم .
وی ادامه داد : در مجموع اعلام کردیم که این طرح کاملا غیرانضباطی ، فرهنگی و سلامت محور است .
با ارائه روش هایی تلاش می کنیم تا به دانشگاه بدون دخانیات برسیم .
به نژاد در پاسخ به این سوال که با دانشجویانی که برخلاف طرح رفتار کنند؛ چه برخوردی می شود ، گفت : یکی از ویژگی طرح "دانشگاه عاری از دخانیات" این است که ما از نظرات دانشجویان برای اجرای این طرح استفاده خواهیم کردم و تقریبا خط مشی ها هم با استفاده از نظرات دانشجویان تدوین شده است .
لذا نظرات دانشجویان به ما کمک خواهد تا این طرح به خوبی محقق شود .
به نژاد با اشاره به در نظرگرفتن مشوق هایی برای اجرای این طرح توضیح داد : مشوق ها از طریق کمیته های دانشجویی تعیین می شوند ، به این صورت که ما افرادی را که قبلا استعمال دخانیات را انجام می دادند و حالا ترک کرده اند؛ به عنوان مشوق معرفی خواهیم کرد .
ما فرآیند ترک را هم در نظر گرفته ایم و مراکز بهداشت مان هم در این زمینه کاملا فعال هستند و آماده سرویس دهی خواهند بود .
همچنین در بحث مشوق ها ما از پیشنهادات دانشجویان تا آنجایی که قابلیت عملی شدن را دارد ، استفاده خواهیم کرد .
معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت : برای دانشگاه تهران و محیط های علمی حتی یک نفر هم که استعمال دخانیات کند ، زیاد است .
ما آمار دانشجویان دانشگاه تهران که سیگار می کشند را داریم و این عدد قطعا به نسبت جامعه خیلی کم است ، ولی برای این که این تعداد کمتر شود و به دانشگاه بدون دخانیات برسیم؛ بیشتر تلاش خواهیم کرد .
وی در خصوص اجرایی شدن این طرح در دیگر دانشگاه ها گفت : خوشبختانه در حال حاضر برخی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه همدان با توجه به اینکه پس از ما وارد طرح شده حالا توانسته اند ، آن را به مرحله اجرا برسانند .
ما هم خوشحال هستیم که وزارت علوم طرح ما را به تمام دانشگاه ها ابلاغ کرده و دیر یا زود تمام دانشگاه ها در راستای این طرح حرکت خواهند کرد .
معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت : با توجه به این که طرح "دانشگاه عاری از دخانیات" مستقیما بر سلامت دانشجویان تاثیرگذار است و همچنین ما به دنبال توسعه و جا انداختن یک معروف در جامعه دانشگاهی هستیم از این رو قطعا آن وجدان دانشجویی به ما کمک خواهد کرد تا طرح دانشگاه عاری از دخانیان بهتر اجرایی شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزارت علوم
ایسنا
1397/05/28
16:30
> رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در نشست هم اندیشی روسای 13 دانشگاه برتر کشور و برخی از استادان دانشگاه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، بر آمادگی این دانشگاه در کمک به دولت برای حل مشکلات تاکید کرد .
> به گزارش ایسنا ، دکتر حسین سلیمی ، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در این نشست با تاکید بر آمادگی این دانشگاه در کمک به دولت و دستگاه های اجرایی اظهار داشت : این دانشگاه در طول 5 سال گذشته سلسله نشست هایی را با حضور استادان و گروه های آموزشی و پژوهشی در خصوص کمک به حل مسائل و مشکلات کشور برنامه ریزی و اجرا کرده که بر همین اساس ، مسائل و معضلات دستگاه های اجرایی که در حیطه صلاحیت علمی و زمینه تخصصی گروه های مربوطه قرار دارند ، شناسایی و ضمن دعوت از مسئولان دولتی و مدیران دستگاه های اجرایی ، طی جلساتی به بحث کارشناسی گذاشته می شوند و آن نیز در قالب رهنامه های سیاستی تنظیم شده و به دستگاه های اجرایی ارائه می شود .
وی در ادامه با اعلام اینکه دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری و هماهنگی دیگر دانشگاه های برتر می تواند مشخصاً به کمک دولت و دستگاه های اجرایی بیاید ، تصریح کرد : دانشگاه علامه می تواند با تکیه بر ظرفیت های خود در رفع مسائل و مشکلات کشور به دولت کمک کند و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و نیاز امروز کشور نیز بانی راه اندازی کمیته رصد ساختارهای پولی و مالی کشور باشد .
سلیمی گفت : استادان اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه علامه آمادگی دارند با همکاری سایر اساتید دانشگاه های برتر سامانه ای برای رصد یکپارچه و مداوم نظام پولی و مالی کشور راه اندازی کنند و با ارائه تحلیل های لحظه ای از وضع موجود در راستای برنامه ریزی و اقدام ، پیشنهادهای کاربردی ارائه کنند که این امر سبب استفاده دولت از ظرفیت فعال دانشگاه ها در مدیریت پولی و مالی کشور می شود و از آسیب های ایجاد انحصار فکری در سیاست گذاری ها می کاهد .
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه زمینه دیگری که دانشگاه علامه می تواند پیشگام آن باشد ، کمک به دولت در ترمیم و تقویت اعتماد عمومی است ، افزود : استادان دانشگاه علامه طباطبائی می توانند بانی شوک های مثبت رسانه ای باشند آن هم در فضایی که رسانه ها و فضای مجازی خواسته یا ناخواسته در جهت تخریب اعتماد عمومی عمل می کنند .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، وی در پایان مطرح کرد : این تنها بخشی از ظرفیتی است که قابل فعال شدن به نفع دولت و سیاست های آن است و موارد مشابه دیگری نیز در دسترس هستند که به محض اعلام اراده دولت ، ظرف مدت یک هفته اجرا می شوند .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزارت علوم
وزارت علوم
1397/05/28
16:08
> رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در نشست هم اندیشی روسای 13 دانشگاه برتر کشور و برخی از استادان دانشگاه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، بر آمادگی این دانشگاه در کمک به دولت در حل مشکلات تاکید کرد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی دکتر حسین سلیمی ، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در این نشست با تاکید بر آمادگی این دانشگاه در کمک به دولت و دستگاه های اجرایی اظهار داشت : این دانشگاه در طول 5 سال گذشته سلسله نشست¬هایی را با حضور استادان و گروه های آموزشی و پژوهشی در خصوص کمک به حل مسائل و مشکلات کشور برنامه ریزی و اجرا کرده که بر همین اساس ، مسائل و معضلات دستگاه های اجرایی که در حیطه صلاحیت علمی و زمینه تخصصی گروه های مربوطه قرار دارند ، شناسایی و ضمن دعوت از مسئولان دولتی و مدیران دستگاه های اجرایی ، طی جلساتی به بحث کارشناسی گذاشته می شوند و آن نیز در قالب رهنامه های سیاستی تنظیم شده و به دستگاه های اجرایی ارائه می شود .
وی در ادامه با اعلام اینکه دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری و هماهنگی دیگر دانشگاه های برتر می تواند مشخصاً به کمک دولت و دستگاه های اجرایی بیاید ، تصریح کرد : دانشگاه علامه می تواند با تکیه بر ظرفیت های خود در رفع مسائل و مشکلات کشور به دولت کمک کند و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و نیاز امروز کشور نیز بانی راه اندازی کمیته رصد ساختارهای پولی و مالی کشور باشد .
سلیمی گفت : استادان اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه علامه آمادگی دارند با همکاری سایر استادان دانشگاه های برتر سامانه ای برای رصد یکپارچه و مداوم نظام پولی و مالی کشور راه اندازی کنند و با ارائه تحلیل های لحظه ای از وضع موجود در راستای برنامه ریزی و اقدام ، پیشنهادهای کاربردی ارائه کنند که این امر سبب استفاده دولت از ظرفیت فعال دانشگاه ها در مدیریت پولی و مالی کشور می شود و از آسیب های ایجاد انحصار فکری در سیاست گذاری ها می کاهد .
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه زمینه دیگری که دانشگاه علامه می تواند پیشگام آن باشد ، کمک به دولت در ترمیم و تقویت اعتماد عمومی است ، افزود : استادان دانشگاه علامه طباطبائی می توانند بانی شوک های مثبت رسانه ای باشند آن هم در فضایی که رسانه ها و فضای مجازی خواسته یا ناخواسته در جهت تخریب اعتماد عمومی عمل می کنند .
وی در پایان مطرح کرد : این تنها بخشی از ظورفیتی است که قابل فعال شدن به نفع دولت و سیاست های آن است و موارد مشابه دیگری نیز در دسترس هستند که به محض اعلام اراده دولت ، ظرف مدت یک هفته اجرا می شوند .
ز .
ح 74/ ر .
ب 45.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
نسیم آنلاین
1397/05/28
22:21
> سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جلسه عصر امروز این کمیسیون را تشریح کرد .
> میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در تشریح نشست عصر امروز این کمیسیون گفت : در این نشست معاونان وزیر آموزش و پرورش ، علوم و رئیس سازمان سنجش حضور داشتند .
وی با اعلام اینکه در این جلسه بحث تاثیر 30 درصدی نمرات دانش آموزان در کنکور بررسی شد ، ادامه داد : نمایندگان نقطه نظرات خود را در این زمینه اعلام کردند و گزارش کمیته آموزش کمیسیون نیز در این خصوص قرائت شد .
نماینده مردم گرمی در مجلس تصریح کرد : اعضای کمیسیون پیشنهاد دادند؛ سازمان سنجش و آموش کشور در پذیرش دانشجو در کنکور سال 98 مانند سال 97 تاثیر قطعی نمرات امتحانات کنکور را لحاظ کند .
همچنین مقرر شد سازمان سنجش تا سه ماه آینده طرحی برای جایگزینی کنکور به مجلس ارائه کند .
منبع : تسنیممسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
نسیم آنلاین
1397/05/28
15:34
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه تعداد 41 هزار و 898 داوطلب نسبت به انتخاب رشته در دوره های بدون آزمون کنکور سراسری 97 ثبت نام نمودند ، گفت : نتایج نهایی این داوطلبان شهریور ماه اعلام می شود .
> دکتر حسین توکلی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ، با اعلام این مطلب اظهار کرد : بر اساس برنامه زمانی اعلام شده مهلت انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری 97 به جز داوطلبان دانشگاه آزاد ساعت 24 روز دوشنبه 22 مرداد ماه پایان پذیرفت و داوطلبان با توجه به اصلاحات جدید و اعلام ظرفیت های جدید از سوی برخی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که اطلاعیه آن شنبه(20 مرداد) بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت ، نسبت به انتخاب حداکثر 150 کد رشته جدید اقدام کردند .
وی در ادامه تصریح کرد : بر اساس آمار اولیه اعلام شده تعداد 548 هزار و 617 داوطلب نسبت به انتخاب رشته در کنکور 97 اقدام کردند .
بدیهی است آمار نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد .
توکلی گفت : داوطلبانی که در کنکور شرکت کرده ، ولی غایب بودند و همچنین کسانی که در این آزمون شرکت نکردند نیز می توانند تا ساعت 24 امشب 24 مرداد با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشته در رشته های بدون آزمون اقدام کنند و بطوریکه بر اساس آمار نهایی اعلام شده تعداد 41 هزار و 898داوطلب نسبت به انتخاب رشته در این دوره ها ثبت نام کردند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه نتایج نهایی کنکور 97 نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود ، خاطرنشان کرد : به طور کلی ، 763 هزار و 499 نفر در آزمون امسال پذیرفته خواهند شد که این آمار در مقایسه با سال گذشته 19 هزار و 499 نفر افزایش یافته است .
منبع : ایسنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
ایسنا
1397/05/28
15:29
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه تعداد 41 هزار و 898 داوطلب نسبت به انتخاب رشته در دوره های بدون آزمون کنکور سراسری 97 ثبت نام نمودند ، گفت : نتایج نهایی این داوطلبان شهریور ماه اعلام می شود .
> دکتر حسین توکلی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ، با اعلام این مطلب اظهار کرد : بر اساس برنامه زمانی اعلام شده مهلت انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری 97 به جز داوطلبان دانشگاه آزاد ساعت 24 روز دوشنبه 22 مرداد ماه پایان پذیرفت و داوطلبان با توجه به اصلاحات جدید و اعلام ظرفیت های جدید از سوی برخی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که اطلاعیه آن شنبه(20 مرداد) بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت ، نسبت به انتخاب حداکثر 150 کد رشته جدید اقدام کردند .
وی در ادامه تصریح کرد : بر اساس آمار اولیه اعلام شده تعداد 548 هزار و 617 داوطلب نسبت به انتخاب رشته در کنکور 97 اقدام کردند .
بدیهی است آمار نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد .
توکلی گفت : داوطلبانی که در کنکور شرکت کرده ، ولی غایب بودند و همچنین کسانی که در این آزمون شرکت نکردند نیز می توانند تا ساعت 24 امشب 24 مرداد با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشته در رشته های بدون آزمون اقدام کنند و بطوریکه بر اساس آمار نهایی اعلام شده تعداد 41 هزار و 898 داوطلب نسبت به انتخاب رشته در این دوره ها ثبت نام کردند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه نتایج نهایی کنکور 97 نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود ، خاطرنشان کرد : به طور کلی ، 763 هزار و 499 نفر در آزمون امسال پذیرفته خواهند شد که این آمار در مقایسه با سال گذشته 19 هزار و 499 نفر افزایش یافته است .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
ایرنا
1397/05/28
18:33
> تهران ایرنا از سال 1353 خورشیدی که سازمان انرژی اتمی ایران تاسیس شد تاکنون 6 تن سکان هدایت این نهاد را در دست داشته اند؛ نگاهی به کارنامه و عملکرد هر یک از آنها ، از فراز و فرودهای این سازمان تاثیرگذار و مهم کشور در مقاطع گوناگون تاریخی پرده بر می دارد .
> به گزارش گروه تحلیل ، تفسیر و پژوهش های خبری ، بیش از چهار دهه از عمر سازمان انرژی اتمی می گذرد؛ سازمانی که از سال های آخر حکومت پهلوی کلید خورد و در جمهوری اسلامی به شکوفایی و بالندگی رسید .
در این میان اما افرادی با گرایشات سیاسی مختلف ، بر کرسی ریاست سازمان مذکور تکیه زده اند که در این نوشتار به شرحی از بیوگرافی و عملکرد هر یک از آنان اشاره می شود .
** اکبر اعتماد (1353–1357)اعتماد ، بنیانگذار و نخستین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است که به «پدر فناوری هسته ای ایران» شهرت یافته است .
او سال 1309 در همدان به دنیا آمد .
برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت و در سال 1342 از دانشگاه لوزان سوئیس فارغ التحصیل شد .
در سال 1344 به ایران بازگشت و توسط «صفی اصفیا» رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، به عنوان مشاور فنی طرح پژوهش های رآکتور اتمی استخدام شد .
سال بعد ، دفتر انرژی اتمی سازمان برنامه و بودجه را بنا گذاشت و خود به مدیریت آن منصوب شد و تا سال 1346 دراین مسوولیت باقی ماند .
در سال 1347 به سمت اولین رئیس مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی که بدیل ایرانی مرکز ملی پژوهش های علمی (CNRS) در فرانسه بود ، منصوب شد .
در سال 1353 ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را به دست گرفت و این سازمان را بنیان نهاد .
اعتماد تا سال 1357 ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را به دست داشت .
از او هم چنین مؤسس و اولین رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان یاد می شود .
علاوه بر تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران ، کلید خوردن نیروگاه هسته ای بوشهر به عنوان نخستین نیروگاه هسته ای در این دوره اتفاق افتاد .
ساخت این نیروگاه در سال 1354 توسط شرکت های آلمانی آغاز شد و قرار بر این بود که تا پایان 1364 این نیروگاه به بهره برداری برسد .
پس از انقلاب سال 1357 ساخت آن به طور کامل متوقف شد .
بالاخره در سال 1374 قراردادی میان ایران و روسیه برای تکمیل آن به امضاء رسید .
تکمیل نیروگاه تا شهریور 1390 طول کشید .
اعتماد در کتاب خاطرات خود آورده است که دشوارترین مسئولیت وی ، تأمین سوخت نیروگاه های اتمی بود .
بعد از بحران نفت در سال های نخست دهه 1970 ، بسیاری از کشورهای صنعتی به انرژی اتمی هجوم بردند .
در آن زمان نه تنها تولید اورانیوم کافی به نظر نمی رسید بلکه گنجایش کارخانه های غنی سازی اورانیوم هم محدود بود و تنها آمریکا و تا حدی هم شوروی ، خدمات غنی کردن اورانیوم را می فروختند .
از شروع برنامه اتمی ایران ، مساله تأمین خدمات غنی سازی تبدیل به مشکل بزرگی شده بود .
** فریدون سحابی (1358–1360)فریدون سحابی متولد1316 ، اولین رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از انقلاب بود .
او سومین فرزند «یدالله سحابی» از بنیانگذاران نهضت آزادی و برادر «عزت الله سحابی» رئیس شورای ملی مذهبی است .
سحابی دارای مدرک دکترا در رشته زمین شناسی و اکتشاف نفت از دانشگاه لندن است .
او بعد از پایان تحصیلات به ایران آمد و به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران انتخاب شد .
وی در سال 1358 در کنگره نهضت آزادی به عضویت در شورای مرکزی انتخاب شد .
او در آستانه پیروزی انقلاب عضو کمیته استقبال از امام خمینی (ره) بود و پس از انقلاب 1357 به سمت معاون وزیر نیرو در امور انرژی و سرپرستی سازمان انرژی اتمی ایران در دولت موقت انتخاب شد .
ریاست او بر سازمان انرژی اتمی تا سال 1360 ادامه داشت اما تا سال 65 در سمت معاون وزیر نیرو حضور داشت .
او بود که بیانیه پیروزی انقلاب را در22 بهمن 1357 در رادیو خواند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
ایرنا
1397/05/28
18:33

سحابی اردیبهشت ماه 1390 در مصاحبه ای دلایل موافقت با سرپرستی خود بر سازمان انرژی اتمی را چنین ذکر می کند : درست است که بخشی از این وضعیت فرع وضعیت کلی مملکت در شرایط تغییر و تحولات انقلاب بود اما بخش مهم آن مربوط به غیبت و عدم حضور رئیس وقت سازمان انرژی اتمی در محل کارش بود؛ رئیسی که بیش از یک ماه بود مسئولیت را رها کرده و به خارج از کشور رفته بود .
معاونین او هم یا اعتقاد به کار و همراهی نداشتند یا برخی از آن ها هم به تبعیت از رئیس به خارج از کشور رفته بودند .
سامان دادن به این وضع برای وزارت نیرو از فوریت های مهم در آغاز کار دولت موقت بود و به این ترتیب بود که مسئولیت سرپرستی سازمان در لوای معاونت انرژی وزارت نیرو به من سپرده شد .
وی درباره برخی از مسائل و مشکلات دوره خود در سال های اول انقلاب اظهار کرد : کلیه قراردادهایی که ایران از طریق سازمان انرژی اتمی با طرف های خارجی منعقد کرده بود ، بعد از انقلاب با تغییرات بنیادین در سیستم حکومتی و سیاست بین المللی ایران توسط طرف های خارجی لغو گردید و در زمان مدیریت اینجانب هیچ قراردادی از طرف سازمان انرژی اتمی ایران فسخ نگردید .
** رضا امراللهی (1360–1376)امراللهی متولد 1325 در یزد ، کارشناسی فیزیک را از دانشگاه ملی ایران ، کارشناسی ارشد مهندسی برق را از دانشگاه لامار آمریکا ، مدرک دوره مهندسی هسته ای از مرکز تحقیقات هسته ای مل در بلژیک و دکترای فیزیک پلاسما را از دانشگاه پاریس دریافت نمود .
وی پس از سال 1359 مسئولیت های متعددی درسازمان انرژی اتمی ایران پذیرفت و نیز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی به تدریس پرداخت .
او دورهٔ دکترا را در دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران راه اندازی کرد .
او به همراه برخی از مسئولین رشتهٔ مهندسی انرژی را در مقطع کارشناسی در وزارت علوم تصویب کرد .
این رشته از سال 1394 اولین ورودی ها را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفت .
امراللهی همچنین برای مدتی قایم مقام وزیر نیرو بود .
یکی از مهمترین مشکلات این دوره توافقاتی بود که در فضای بعد از انقلاب از سوی کشورهای مقابل فسخ شده و نیزوگاه هسته ای بوشهر به حال خود رها شده بود .
رضا امراللهی اردیبهشت 95 در جریان مصاحبه ای با شرح این مشکلات پرداخت و اظهار کرد : بعد از انقلاب چند سالی فضای کشور تغییر کرد و طبیعتا مسائل دیگری در اولویت قرار گرفته بود .
قراردادهای فراوانی هم با کشورهای مختلف داشتیم که لغو شده بودند .
در مورد نیروگاه بوشهر تخمین هزینه ای که برایش شده بود ، 5 میلیارد دلار بود و ما 4 میلیارد آن را پرداخت کرده بودیم ولی به دلیل اوضاع پس از انقلاب ، غربی ها ادامه کار را رها کرده بودند .
در نتیجه ما شروع به مذاکره با دیگر کشورها کردیم .
آلمان و فرانسه همان ابتدا گفتند که حاضر نیستند با ما همکاری کنند ، اسپانیا در ابتدا اعلام آمادگی کرد ولی آنها هم با فشار آمریکا منصرف شدند و در نهایت مجبور شدیم کار را با روس ها به انجام برسانیم .
** غلام رضا آقازاده (1376–1388)غلامرضا آقازاده متولد 1327وزیر نفت ایران از سال 1364 تا 1376 در دولت دوم موسوی و دولت های هاشمی و از سال 1376 تا 1388 در دولت های خاتمی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس جمهور ایران بود .
وی در تیر 1388 از این مقام استعفا داد .
او تا دوره ششم به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می کرد .
آقازاده در سال 1349 لیسانس ریاضی و در سال 1354لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران اخذ نمود .
وی یکی از اعضای فعال حزب جمهوری اسلامی بود .
او در سال 1358 مدیر داخلی روزنامه جمهوری اسلامی شد .
در سال 1359 آقازاده معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی و سرمایه گذاری شد .
هنگامی که میرحسین موسوی به مقام نخست وزیری رسید ، آقازاده معاونت اجرایی نخست وزیر را بر عهده گرفت .
نکته جالب این است که آقازاده از معدود مدیران دولت سید محمد خاتمی بود که در دولت احمدی نژاد هم به کار خود ادامه داد .
در این دوره بود که برنامه هسته ای ایران به مرکز توجهات بین المللی تبدیل شد و با ادعاهایی که منافقین با همکاری موساد در سال 1381 مطرح کردند ، این مساله در شورای حکام مطرح و ناگزیر برای دو سال فعالیت های هسته ای کشورمان به حالت تعلیق در آمد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
ایرنا
1397/05/28
18:33

پس از آن که ایران تصمیم گرفت به تعلیق دو ساله فعالیت های هسته ای پایان دهد ، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 15 بهمن ماه 1384 به ایران اخطار داد چنانچه غنی سازی اورانیوم را تعلیق نکند ، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد .
پس از آن در 18 اسفند 1384 پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد و از سال 1385 به بعد 6 قطعنامه علیه ایران صادر شد که اولین قطعنامه جنبه غیر اجباری و غیر لازم الاجرا داشت و 5 قطعنامه بعدی تحریم هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد .
** علی اکبر صالحی بار نخست (1388–1389)صالحی متولد4 فروردین 1328 ، معاون رئیس جمهور و رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران است .
صالحی پیشتر از سال 1388 تا 1389 نیز همین سمت را برعهده داشت .
صالحی تحصیلات خود را در دانشگاه آمریکایی بیروت و مؤسسه فناوری ماساچوست در رشته های فیزیک و مهندسی هسته ای انجام داده است .
او استاد مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف است و دو دوره رئیس این دانشگاه بوده .
وی مدتی معاون آموزشی وزیر وقت علوم (دکتر ایرج فاضل) شد .
امّا پس از مدتی استعفاء کرد و به بخش مهندسی هسته ای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف بازگشت .
صالحی در سال 1367 به عنوان اولین رئیس دانشگاه بین المللی اسلامی امام خمینی قزوین انتخاب شد .
اما به دلیل بیماری رئیس وقت دانشگاه صنعتی شریف نتوانست در این سمت بماند و مجدداً به ریاست دانشگاه صنعتی شریف منصوب شد .
وی بین سال های 1361 تا 1364 و 1368 تا 1372 ریاست دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده داشت .
او پس از دو دور ریاست بر این دانشگاه ، به عنوان نمایندهٔ ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد که تا سال 1382 در این سمت مشغول کار بود .
صالحی مسلط به زبان های انگلیسی ، عربی و اسپانیولی است و با زبانهای ترکی ، فرانسوی و آلمانی آشنایی دارد .
پروژه غنی سازی 20 درصدی سوخت هسته ای و تبدیل آن به صفحات سوخت برای بکارگیری در راکتور تحقیقاتی تهران که از افتخار آمیزترین پروژه های علمی تحقیقاتی دانشمندان هسته ای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شمرده می شود ، بنا به پیشنهاد دکتر صالحی آغاز و تحت راهنمایی های وی با موفقیت به انجام رسید .
صالحی در 1998 میلادی به عنوان نمایندهٔ دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی منصوب شد و به مدت پنج سال تا دسامبر 2003 (دی 1382) در این سمت فعالیت کرد .
او در 18 دسامبر 2003 ، از سوی ایران پروتکل الحاقی ان .
پی .
تی را امضاء کرد .
صالحی در سال 1383 و همزمان با آغاز مذاکرات ایران به رهبری حجت الاسلام «حسن روحانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت و سه کشور اروپایی در رابطه با برنامه هسته ای ایران ، از سوی «کمال خرازی» وزیر امور خارجه دولت هشتم به عنوان مشاور وزیر در مسائل بین الملل منصوب شد و در برخی جلسات مذاکرات هسته ای حضور داشت .
پس از اعلام استعفای آقازاده از ریاست سازمان انرژی اتمی ایران در تیرماه 1388 ، «محمود احمدی نژاد» رئیس جمهور وقت ایران ، صالحی را به عنوان جانشین آقازاده منصوب کرد .
پس از برکناری «منوچهر متکی» وزیر امور خارجه که در سفر دیپلماتیک به سر می برد در آذرماه 1389 ، صالحی با حفظ سمت ریاست سازمان انرژی اتمی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه ایران منصوب شد .
او در سوم بهمن 1389 ، به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و در دهم بهمن از مجلس رای اعتماد گرفت و رسماً وزیر امور خارجه شد .
** محمد احمدیان (1389)محمد احمدیان ، متولد سال 1335 در سال 1389 به عنوان سرپرست سازمان انرژی اتمی ایفای نقش کرد .
وی که در آن سال معاون سازمان انرژی اتمی ایران و رییس شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی بود ، سابقه معاونت امور برق وزارت نیرو در دولت خاتمی و احمدی نژاد را نیز در کارنامه خود داشت .
احمدیان مدرک دکترای مهندسی برق خود را از دانشگاه یومیست منچستر انگلستان دریافت کرده و از سال 1371 با عضویت در هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعت آب و برق به تدریس مشغول است .
همچنین وی از سال 1370 به مدت 6 سال ریاست دانشگاه صنعت آب و برق را بر عهده داشت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
ایرنا
1397/05/28
18:33

احمدیان در مقاطعی معاونت نیروی انسانی و آموزشی (1376) ، معاونت برنامه ریزی و نظارت (1377 1380) و همچنین معاونت امور برق (1380 1385) ، معاون امور برق و انرژی (1385 1387) وزارت نیرو و مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران را بر عهده داشته است .
در این دوره همانند دوره قبل ، فشارهای بین المللی بر ایران به منظور حذف تاسیسات و مراکز هسته ای کشورمان بالا گرفته بود .
شدیدترین قطعنامه شورای امنیت با شماره 1929 که افزون بر فعالیت های هسته ای ، مسائل نظامی ایران را هدف قرار می داد ، در این سال صادر شد .
بر اساس این قطعنامه ایران نمی بایست از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته ای یا فناوری دیگر کشورها بهره مند شود و تمامی کشورها باید از انتقال هر گونه تانک ، خودروهای زرهی ، هواپیماهای جنگی ، هلیکوپترهای تهاجمی ، توپخانه کالیبر بالا ، کشتی های نظامی ، موشک و سیستم ها و قطعات مرتبط با آن ها به ایران خودداری می کردند .
** فریدون عباسی (1389–1392)عباسی دوانی متولد 1337کازرون ، روز دهم اردیبهشت 1386 توسط احمدی نژاد ، رئیس جمهوری وقت به علت خدمات علمی به کشور به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شد .
محمود احمدی نژاد در تاریخ 24 بهمن 1389 او را به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب کرد .
او تا مرداد 1392 این سمت را بر عهده داشت و سپس علی اکبر صالحی پس از ترک وزارت خارجه دوباره جایگزین او شد .
در این دوره بود که دفتر مطبوعاتی شرکت «اتم انرگو پرویکت» موسسه وابسته به شرکت «اتم استروی اکسپورت» از شهر نیژنی نووگورود روسیه برای نخستین بار اعلام کرد که واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به طور کامل و با صددرصد ظرفیت خود راه اندازی شد .
همان طور که پیشتر اشاره شد ، ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در دوره پهلوی توسط شرکت آلمانی زیمنس آغاز شده بود ، پس از وقوع انقلاب اسلامی نیمه تمام رها شد .
بنابراین بعد از انقلاب قرارداد تکمیل ساخت واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر توسط روسیه امضا شد؛ توافقی که بر مبنای آن روسیه همچنین موظف شد که یک رآکتور آبی آبی WWER 1000 برای ایران بسازد و سوخت هسته ای آن را به ایران عرضه کند و متخصصان ایرانی را آموزش دهد .
حجم کل قرارداد حدود یک میلیارد دلار ارزیابی می شد که از این میان قیمت راکتور حدود 850 میلیون دلار بود .
** صالحی بار دوم (مرداد 1392 تاکنون)با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392 ، تلاش ها برای بهبود روابط با جهان در پرتو حل وفصل مسالمت آمیز برنامه هسته ای قوت گرفت .
در این راستا روحانی 25 مردادماه همان سال صالحی را به عنوان معاون رئیس جمهوری و ریاست سازمان انرژی اتمی ایران برگزید .
پس از تعیین «محمد جواد ظریف» به عنوان وزیر امورخارجه و رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با گروه 1+5 ، صالحی نیز به عنوان کارشناس فنی تیم مذاکره کننده ، در جریان مذاکرات هسته ای حضور داشت؛ مذاکراتی که پس از 22 ماه گفت وگوهای فشرده و نفس گیر سرانجام تیرماه 1394 به توافق هسته ای انجامید .
نقش صالحی و دیگر اعضای فنی در شکل گیری و پیشبرد توافق همواره برجسته بوده است چرا که سال ها به رایزنی از ریزترین مسائل فنی و کارشناسی گرفته تا مسائلی همچون بازسازی راکتور آب سنگین ، تعیین تکلیف سانتریفیوژهای نسل های مختلف ، مبادلات هسته ای و .
پرداختند .
در فضای پسابرجام هم با نظارت ها و مکانیسم های کنترلی سازمان انرژی اتمی ایران ، گزارشات یازده گانه «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره از گام های صحیح و روبه جلوی تهران در اجرای توافق هسته ای حکایت می کند .
در این میان نقش تعیین کننده و اثرگذار «بهروز کمالوندی» معاونت روابط راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی و سخنگوی سازمان مذکور و همچنین «رضا نجفی» نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی را نباید نادیده انگاشت که گام به گام با صالحی و در راستای سیاست های راهبردی ایران ، به تنویر افکار عمومی داخلی و خارجی اهتمام ورزیده اند .
پیش از نجفی ، هفت نفر دیگر در سمت نمایندگی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ایفای نقش کرده اند که عبارتند از : «علی اصغر سلطانیه» (1361–1366) ، «سید خلیل موسوی بیوکی» (1366–1371) ، «محمدصادق آیت اللهی» (1371–1377) ، صالحی (1377–1382) ، «پیروز حسینی» (1382–1384) ، «محمدمهدی آخوندزاده بستی» (1384–1385) و سلطانیه (بار دوم) (1385–1392) .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
ایرنا
1397/05/28
18:33

پژوهش**9242**1552 انتهای پیام /* برچسب ها سیاسی سازمان انرژی اتمی آژانس بین المللی انرژی اتمی برجام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
تیتر یک
1397/05/29
10:46
> مشاور سازمان سنجش از اعلام اسامی قبول شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه های خاص از طریق سایت سازمان سنجش خبر داد .
> گروه دانش "تیتریک" ، حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش کشور اظهار کرد : براساس برنامه زمانی پیش بینی شده ، اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون سراسری سال 1397 شامل : دانشگاههای شهید مطهری ، شاهد ، علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، علوم پزشکی بقیه الله (عج) ، دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ، مدیریت بیمه اکو موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده غیرانتفاعی رفاه ، دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) مشهد و کلیه کدرشته های تحصیلی متمرکز دانشگاه فرهنگیان در پردیس های آموزشی و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران از بین داوطلبانی که کد رشته محل های موسسات را انتخاب نموده و حدنصاب چند برابر ظرفیت لازم را کسب کرده اند ، با رعایت تقدم انتخاب رشته تا ساعت 20 امروز دوشنبه 29 مرداد 97 از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می شود .
وی گفت : کلیه معرفی شدگان لازم است برای انجام مصاحبه ، معاینه و یا سایر مراحل مختلف گزینش همراه با مدارک لازم از قبیل : اصل شناسنامه و کپی ، اصل کارت ملی و کپی ، اصل وکپی مدرک دیپلم و گواهی پیش دانشگاهی و .
(توجه شود مدارک مورد نیاز برای هر دانشگاه در اطلاعیه ای که همراه اسامی درج خواهد شد مشخص شده است) در تاریخهای مقرر به آدرس تعیین شده از طرف مؤسسات (که در اطلاعیه اعلام اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت که به همراه اعلام نتایج درج خواهد شد) مراجعه نمایند .
بدیهی است عدم مراجعه داوطلبان برای انجام مراحل فوق به منزله انصراف قطعی از گزینش در رشته یا رشته های ذیربط تلقی می شود .
باشگاه خبرنگارانانتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
فارغ التحصیلان دانشگاهی
ایکنا
1397/05/29
09:05
> گروه اجتماعی ــ مرکز علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی خرم‎آباد در یازده رشته آموزشی از جمله تربیت مربی قرآن کریم ، امور فرهنگی ، معماری ، خبرنگاری ، روابط عمومی ، گردشگری و هنرهای تجسمی ـ گرافیک و .
دانشجو می پذیرد .
> حسن ماله میر ، رئیس مرکز علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی خرمآباد در گفتوگو با ایکنا از لرستان از آغاز پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی این دانشگاه خبر داد و گفت : پذیرش دانشجو در دورههای بدون آزمون کاردانی فنی و کاردانی حرفهای نظام آموزش مهارتی مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی لرستان از 22 مردادماه آغاز و تا 31 همین ماه ادامه دارد .
وی افزود : این مرکز در یازده رشته آموزشی تربیت مربی قرآن کریم ، امور فرهنگی ، معماری ـ معماری داخلی ، سیستم های کامپیوتری ، عمران ـ سازه های پیش ساخته ، فناوری اطلاعات اینترنت و شبکه های گسترده ، نرم افزارـ برنامه سازی کامپیوتر ، خبرنگاری ، روابط عمومی ، گردشگری و هنرهای تجسمی گرافیک دانشجو میپذیرد .
رئیس مرکز علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی خرمآباد عنوان کرد : همچنین ثبت نام در دوره های کارشناسی این مرکز از 29 مردادماه در پنج رشته آموزشی مدیریت امور فرهنگی ـ ارزیابی فرهنگی ، مدیریت امور فرهنگی ـ برنامه ریزی فرهنگی ، مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات ، مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات ـ برنامه نویسی تحت وب آغاز می شود .
وی خاطرنشان کرد : ثبتنام دورههای مذکور بهصورت الکترونیکی انجام میشود و داوطلبان میتوانند در تاریخ مقرر با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس الکترونیکی www .
sanjesh .
org پس از دریافت و مطالعه دفترچه راهنما نسبت برای ثبتنام اقدام کنند و یا با حضور در محل این مرکز به آدرس خرم آباد ، ابتدای کوی جهادگران ، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خرمآباد مراحل ثبت نام خود را انجام دهند .
ماله میر با بیان اینکه محدودیت پذیرش دانشجو نداریم ، بیان کرد : گزینش دانشجو در هر یک از رشته های مذکور بر اساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم ، نوع دیپلم و سهمیههای آزاد ، شاغل ، رزمندگان ، بومی بودن و با توجه به صلاحیتهای عمومی داوطلبان بر اساس ضوابط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و مصوبات مربوط انجام میشود .
رئیس مرکز علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی خرمآباد تصریح کرد : دانشجویان می توانند با تحصیل در این مرکز نسبت به تاسیس شرکت های دانش بنیان ، فعالیت های اقتصادی و اشتغال پایدار ، فعالیت در مراکز فرهنگی ، اجتماعی و خبرگزاری های ایسنا و ایکنا ، بهره مندی از دوره های آموزشی تخصصی ، بهره مندی از تسهیلات پژوهشی و کارآفرینی و عضویت و فعالیت در سازمان دانشجویان اقدام کنند .
وی یادآور شد : این مرکز اخیرا اقدام به تاسیس دفتر کارآفرینی با هدف پرورش استعدادهای کارآفرینی و نوآوری دانشجویان با همکاری مرکز رشد جهاددانشگاهی کرده است تا زمینه حضور فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و حوزه کارآفرینی فراهم شود .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
تدبیر تازه
1397/05/29
10:31
> پایگاه خبری تدبیر تازه مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی علمی کاربردی تا ساعت 24 روز پنج شنبه اول شهریور ماه خبر داد .
> پایگاه خبری تدبیر تازه مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی علمی کاربردی تا ساعت 24 روز پنج شنبه اول شهریور ماه خبر داد .
به گزارش پایگاه خبری تدبیر تازه ، دکتر حسین توکلی با بیان این مطلب گفت : بر اساس برخی اطلاعات و کد رشته های جدید علاوه بر کدرشته های مندرج در دفترچه های پذیرش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهلت ثبت نام برای پذیرش در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی این دانشگاه تا ساعت 24 روز پنج شنبه اول شهریور ماه تمدید شد .
کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند ، می توانند بر اساس اطلاعیه ای که روز گذشته در خصوص کدرشته های این دوره ها منتشر شد ، در پذیرش این دوره ها ثبت نام و شرکت کنند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه بیش از 25 هزار و 828 داوطلب در دوره های فوق ثبت نام کردند ، گفت : گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم ، نوع دیپلم و سهمیه های آزاد ، شاغل ، رزمندگان ، بومی بودن و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد .
توکلی با بیان اینکه تعداد 17 هزار و 250 داوطلب در دوره های فوق ثبت نام کردند ، خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی پرداخت می شود ، داوطلبان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است ، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 220 هزار ریال (22 هزار تومان) به عنوان وجه ثبت نام ، کارت اعتباری (شماره سریال 12 رقمی) دریافت کنند .
وی در پایان افزود : دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی سال 97 همزمان با شروع ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
افکار
1397/05/29
09:58
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد : بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده ثبت نام برای شرکت در دوره های مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتیدانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه 97 از امروز دوشنبه 29 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 24 روز یکشنبه چهارم شهریور ماه 97 ادامه دارد .
> به گزارش افکارنیوز ، حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد : بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده ثبت نام برای شرکت در دوره های مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتیدانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه 97 از امروز دوشنبه 29 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 24 روز یکشنبه چهارم شهریور ماه 97 ادامه دارد .
وی ادامه داد : گزینش دانشجو در هر یک از کد رشته محل های تحصیلی بر اساس معدل کل دوره کاردانی انجام می شود و سهمیه پذیرش بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه علمی کاربردی قابل اجرا است .
توکلی گفت : پرداخت وجه ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود و داوطلبان علاقمند ضرورت دارد مبلغ 270 هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام پرداخت کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
ایسنا
1397/05/29
09:45
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی علمی کاربردی تا ساعت 24 روز پنج شنبه اول شهریور ماه خبر داد .
> دکتر حسین توکلی در گفتگو با ایسنا ، با بیان این مطلب گفت : بر اساس برخی اطلاعات و کد رشته های جدید علاوه بر کدرشته های مندرج در دفترچه های پذیرش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهلت ثبت نام برای پذیرش در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی این دانشگاه تا ساعت 24 روز پنج شنبه اول شهریور ماه تمدید شد .
کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند ، می توانند بر اساس اطلاعیه ای که روز گذشته در خصوص کدرشته های این دوره ها منتشر شد ، در پذیرش این دوره ها ثبت نام و شرکت کنند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه بیش از 25 هزار و 828 داوطلب در دوره های فوق ثبت نام کردند ، گفت : گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم ، نوع دیپلم و سهمیه های آزاد ، شاغل ، رزمندگان ، بومی بودن و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد .
توکلی با بیان اینکه تعداد 17 هزار و 250 داوطلب در دوره های فوق ثبت نام کردند ، خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی پرداخت می شود ، داوطلبان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است ، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 220 هزار ریال (22 هزار تومان) به عنوان وجه ثبت نام ، کارت اعتباری (شماره سریال 12 رقمی) دریافت کنند .
وی در پایان افزود : دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی سال 97 همزمان با شروع ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر شده است .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
آریا
1397/05/28
13:54
> خبرگزاری آریا بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبتنام و شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای (ناپیوستهبدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبتنام و شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1397 میرساند که ثبتنام برای شرکت در پذیرش دوره مذکور از طریق پایگاه اطلاعرسانی این سازمان به آدرس www.
> خبرگزاری آریا بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبتنام و شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای (ناپیوستهبدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبتنام و شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1397 میرساند که ثبتنام برای شرکت در پذیرش دوره مذکور از طریق پایگاه اطلاعرسانی این سازمان به آدرس www .
sanjesh .
org از روز دوشنبه مورخ 97/05/29 آغاز و در روز یکشنبه مورخ 97/06/04 پایان میپذیرد؛ لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبتنام ، که دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل هستند ، میتوانند در پذیرش مذکور ثبتنام و شرکت نمایند .
روش گزینش دانشجو گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محلهای تحصیلی ، براساس معدل کل مندرج در گواهینامه کاردانی ، نوع مدرک کاردانی ، سهمیههای آزاد ، شاغل ، رزمندگان و ایثارگران ، بومی بودن و با توجه به صلاحیتهای عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و مصوبات مربوط صورت میگیرد .
داوطلبان سهمیه آزاد که مدرک کاردانی آنان مطابق جدول شماره (3) مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام مرتبط با رشتههای تحصیلی انتخابی باشد در اولویت پذیرش برای آن رشته قرار میگیرند .
در ضمن ظرفیت باقیمانده در هر کدرشته محل ، با اولویت یکسان به داوطلبان سهمیه آزاد با مدارک کاردانی غیرمرتبط اختصاص مییابد .
لذا پیشنهاد میشود داوطلبان نسبت به انتخاب کدرشته محلهای مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کاردانی خود اقدام نمایند .
داوطلبان سهمیه شاغل صرفاً در یک زیرگروه آموزشی در رشته مرتبط با شغل آنان پذیرش خواهند شد .
بدیهی است برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبتنام از سوی دانشجو به مرکز آموزشی ضروری است .
شرایط ثبت نام : داوطلب شرکت در پذیرش ، باید یکایک اقدامات زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد : 1 مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www .
sanjesh .
org .
2 دریافت دفترچه راهنمای ثبتنام از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان و مطالعه آن .
3 مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی سازمان ، برای خرید کارت اعتباری .
تبصره با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبتنام به صورت اینترنتی انجام می شود ، داوطلبان لازم است با استفاده از کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است ، با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی این سازمان و پرداخت مبلغ 270 .
000 (دویست و هفتاد هزار) ریال به عنوان وجه ثبتنام ، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال 12 رقمی) اقدام نمایند .
4 آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبتنام .
داوطلب باید پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط پذیرش ، با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی فوق نسبت به ثبتنام اقدام نماید .
لازم به توضیح است که دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1397 همزمان با شروع ثبتنام ، در پایگاه اطلاعرسانی مذکور قابل دسترسی میباشد .
تبصره 1 : دانشجویان سال آخر دوره کاردانی که حداکثر تا تاریخ 97/06/31 موفق به اخذ مدرک کاردانی خواهند شد ، مجاز به انتخاب کدرشته محل میباشند؛ اما چنانچه داوطلبی احتمال میدهد که تا پایان شهریور ماه سال جاری (1397) موفق به اخذ مدرک کاردانی نمیشود ، موکداً توصیه میشود ثبت نام ننماید؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
آریا
1397/05/28
13:54
بنابراین چنانچه داوطلبی در یکی از کدرشته محلهای انتخابی پذیرفته گردد ، ولی تا پایان شهریورماه سال 1397موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره کاردانی نشود ، قبولی ایشان ملغی و اجازه ثبتنام نخواهند داشت .
تذکرات مهم : 1) مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود .
2) مسئوولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد بود .
3) مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست؛ بنابراین ، داوطلب باید در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه ، نهایت دقت را به کار گیرد .
4) در هر مرحله از پذیرش (ثبتنام ، پذیرفتهشدن ، حین تحصیل در دانشگاه و .
) مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه نیست ، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد .
5) داوطلب می بایست پس از پایان مرحله ثبتنام ، از کلیه صفحات ، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگه دارد .
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی : به داوطلبان توصیه میشود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام ، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و سپس بر اساس فرم پیش نویس ، با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی این سازمان ، اطلاعات لازم را براساس بندهای برنامه نرم افزاری ثبتنام وارد نمایند .
ضمناً راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامهنرم افزاری ثبت نام اینترنتی موجود است و داوطلبان برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به این راهنما مراجعه نمایند .
همچنین داوطلبان لازم است که در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمایند .
بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبتنام با مدارک داوطلب ، در صورت پذیرفته شدن ، قبولی وی کان لم یکن تلقی شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری خواهد شد .
نـکات و توصیههای مـهم : 1) اگر از طریق کافینت اقدام به ثبتنام مینمایید ، تأکید میشود که تمامی مراحل ورود اطلاعات ثبتنامی را شخصاً انجام دهید یا بر انجام امور مربوط ، در کافینت نظارت مستقیم داشته باشید .
3) با توجه به ورود اطلاعات ثبتنامی از سوی متصدیان کافینتها ، مسئوولیت هرگونه خطا در این مورد ، متوجه شخص داوطلب است و سازمان سنجش آموزش کشور به هیچ وجه امکان اصلاح اشتباهات مذکور را نداشته و هیچگونه عذری در این زمینه پذیرفته نخواهد شد .
4) توصیه میشود داوطلبان ، پس از تکمیل تقاضانامه ، دریافت شماره پرونده 6 رقمی و کدپیگیری 16 رقمی ، یک نسخه پرینت از تقاضانامه خود تهیه و آن را نگهداری نمایند .
5) هرگونه تغییری از طریق نشریه پیک سنجش (هفتهنامه خبری و اطلاعرسانی سازمان سنجش) ، سایت سازمان سنجش و در صورت لزوم ، از طریق رسانههای گروهی اعلام خواهد شد .
6) در صورت لزوم ، داوطلبان میتوانند در ساعات اداری با شماره تلفنهای : 42163 021 با روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تماس حاصل کنند یا از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی (غیرحضوری) سازمان اقدام نمایند .
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزارت علوم
وزارت علوم
1397/05/28
16:25
> محققان شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس ، گیاهان سخت تکثیر را با کمک روش جدید کشت بافت تولید کردند .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، محمد امین تقی پور مدیر این شرکت دانش بنیان گفت : در این روش محیط کشت ژله ای تولید و همه عناصر مورد نیاز گیاه و هورمون گیاهی به آن اضافه می شود .
وی افزود : این نمونه از قسمت انتهایی گیاه در محیط کشت قرار می گیرد تا در دما ، رطوبت و نور استاندار به رشد خود ادامه دهد .
تقی پور تصریح کرد : در این روش گیاه بدون نیاز به خاک و آب تکثیر می شود و در بازه زمانی کوتاه شش هفته ای در محیط کشت به گیاه کامل تبدیل و آماده استقرار در گلخانه ، باغ ، مزرعه و یا آکواریوم می شود .
وی افزود : تولید تیراژ بسیار زیاد از تعداد کمی گیاه در مدت زمان کوتاه ، انتقال خصوصیات گیاه مادر به نسل های بعدی در گیاهان اصلاح نژاد شده ، تولید گیاهان عاری از هرگونه باکتری و ویروس و احیا گیاهان در معرض انقراض را از مزیت های روش کشت بافت نسبت به روش های سنتی قلمه زدن و کاشت بذر برشمرد .
تقی پور با بیان اینکه تاکنون رزمحمدی ، رز هلندی ، استویا و گیاهان آکواریومی با روش کشت بافت تکثیر شده است ، افزود : در حال تحقیق در خصوص سازگار کردن گیاه حشره خوار ونوس که کاربرد زینتی دارد ، به عنوان آفت کش طبیعی برای استفاده در مزارع و باغ ها هستیم .
وی خاطرنشان کرد : در این شرکت سالانه 40 هزار نشا انواع گیاهان تولید می شود که در آینده نزدیک این رقم به بیش از 100 هزار نشا افزایش خواهد یافت .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزارت علوم
وزارت علوم
1397/05/28
16:23
> تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای حمایت و کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا ، جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی به امضا رسید .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، در این آیین دکتر عباس زارعی هنزکی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درخصوص زمینه های همکاری مشترک با سازمان منطقه آزاد انزلی گفت : منطقه آزاد انزلی با اجرای طرح های مختلف زیرساختی ، صنعتی و اقتصادی به یک پایگاه مناسب صادراتی در شمال کشور تبدیل شده و فضا و ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح های شرکت های دانش بنیان سطح کشور است و نگاه توسعه ای این سازمان در حمایت ها و همکاری های صورت گرفته با پارک های علمی و فناوری استان و کشور ملموس است .
وی با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود : بخش عمده افراد از طریق برنامه های حمایتی پارک از جمله رویش ، شکوفایی یک و دو وارد پارک علم و فناوری می شوند و بخش دیگر نیز از طریق کسب و کار های نوپا وارد می شوند و دانشگاه تهران جهت ایجاد کسب و کار در تمام نقاط کشور برنامه های مشخص تدوین شده ای را اجرا می کند که دارای چهارچوب های خاصی می باشند و جهت اثرگذاری نیاز به دعوت از استادان و صنعت گران بزرگ داریم .
مسرور رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان با تاکید بر اینکه شرکت های دانش بنیان بویژه شرکت هایی که هدف آنها توسعه مبادلات با کشورهای حاشیه دریای خزر است می توانند از ظرفیت زیرساخت های ایجاد شده و کریدورهای بین المللی عبوری ازمنطقه آزاد انزلی بهره مند شوند ، گفت : با انعقاد این تفاهم نامه همکاری های مشترک در حوزه فناوری و شکوفایی واحدهای دانش بنیان افزایش پیدا می کند و شاهد اتفاقات مثبت خواهیم بود .
وی با تشریح اقدامات و طرح های توسعه ای این منطقه در سال های اخیر اظهار داشت : بهبود فضای کسب و کار ، توسعه واحدهای صنعتی ، رشد شاخص های اقتصادی ، صادرات و صادرات مجدد چهارصد و پنجاه میلیون دلاری این منطقه در سال گذشته ، فعال سازی واحدهای راکد صنعتی و تجاری و استقرار مرکز رشد و حمایت از واحدهای فناور و دانش بنیان بخشی از اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در سال های اخیر به شمار می رود .
مسرور با اشاره به طرح های حمایتی این سازمان از شرکت های دانش بنیان و فناوری های های تک بیان کرد : مجموعه هایی که دارای ایده های نو و فناور هستند به منظور تبدیل ایده به کالای تجاری و عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی نیازمند افزایش ارتباط و همکاری با شرکت های مدیریت تجارت هستند و در همین راستا از فعالیت شرکت های مدیریت صادرات و مدیریت تجارت که با ارائه مشاوره و تسهیل در روند تولید در بازاریابی و فروش محصولات در داخل و خارج از کشور به مجموعه های دانش بنیان نیز کمک می کنند حمایت می کنیم .
وی با تاکید بر اینکه سازمان منطقه آزاد انزلی فرصت معرفی و عرضه محصولات شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های تخصصی و بین المللی را در اختیار واحدهای فناور مستقر در منطقه قرار می دهد ، گفت : کمیته حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور نیز در این سازمان راه اندازی شده که در راستای حمایت از این واحدها طرح ها و مصوبات خوبی در حال اجراست .
استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی ، کارگاهی ، تجهیزات و مشاوران تخصصی و کسب و کار به منظور کمک به صاحبان ایده و رشد و توسعه شرکت های فناور ، اجرای برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری به صورت مشترک ، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید به صورت مشترک ، اولویت داشتن پارک و شرکت های مستقر آن برای انجام طرح های پژوهشی و مشاوره ای سازمان ، انتخاب ایده های مناسب سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی از مفاد این تفاهم نامه همکاری می باشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزارت علوم
وزارت علوم
1397/05/28
16:23

مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال خواهد بود که با توافق هریک از طرفین قابل تمدید خواهد بود .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزارت علوم
وزارت علوم
1397/05/28
16:22
> موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نخستین کنگره توسعه همکاری های علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی را دوم و سوم شهریور ماه سال جاری برگزار می کند .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ، این موسسه در راستای توسعه همکاری های علمی بین المللی و به منظور تبادل آخرین یافته های پژوهشی و دستاوردهای تحقیقاتی بین استادان و پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه های کشورهای منطقه نخستین کنگره "توسعه همکاری های علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی" را با همکاری تعدادی از دانشگاه های کشور عراق و سوریه برگزار می کند .
این رویداد بر آن است تا تعاملات علمی و پژوهشی بین استادان و دانشجویان کشورهای حاضر در مراسم را گسترش داده و با بهره گیری از فن بازار و نمایشگاه تخصصی دستاوردهای دانش بنیان (iFood) که به طور همزمان در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد با حمایت علمی موسسه برگزار می شود ، بسترهای لازم برای ایجاد روابط مستحکم تر علمی صنعتی را میان محققان کشورهای همجوار فراهم سازد .
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت همایش به آدرس الکترونیکی www .
agro2018 .
com مراجعه کنند .
س .
س 51/ ر .
ب 45/ ل .
م 54.
1
فهرست