وزارت علوم - مطبوعات 17 شهريور 97
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت 13:45
1
فهرست اخبار
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
7570426 روزنامه ايران
7567250 تعادل
7558774 آرمان امروز
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
7566026 روزنامه آفرينش
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
7556504 روزنامه آفرينش
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
7571755 روزنامه همشهري
7567544 آرمان امروز
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
7555030 روزنامه فرهیختگان
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه ایران
1397/06/17
> اختصاص 3 .
> اختصاص 3 .
5 میلیارد دلار ارز برای حوزه درمان با دستور رئیس جمهوریوزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از اختصاص 3 .
5 میلیارد دلار ارز برای حوزه پزشکی با دستور رئیس جمهوری خبر داد .
به گزارش ایسنا ، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه افتتاح پروژه های دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جمع خبرنگاران گفت : این مبلغ ویژه مراکز دولتی بوده که با توجه به نوسانات ارزی با قیمت 4200 تومان به حوزه سلامت و درمان تخصیص داده شده است .
وی ادامه داد : به صورت کلی در شرق کشور بویژه استان های خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی اقدامات خوبی در حوزه درمان صورت گرفته که مورد رضایت مردم است .
هاشمی با بیان اینکه صرفه جویی اولویت اول وزارت بهداشت است ، تصریح کرد : سعی کرده ایم هزینه های اضافی را کم کنیم با این شرط که خدمات کاهش پیدا نکند که در این زمینه مردم شاهد اقدامات خوبی هستند .
وی تصریح کرد : برخی اقلام و اقدامات که در پوشش بیمه اضافه بودند و در صورت حذف برای مردم ایجاد مشکل نمی کرد را حذف کرده ایم .
هاشمی گفت : همپوشانی بیمه ها نیز صورت گرفته و امروز هر نفر فقط یک دفترچه بیمه دارد .
وزیر بهداشت تأکید کرد : درهر شرایطی که قرار بگیریم خدمات ما کاهش پیدا نخواهد کرد ، چراکه ما این شرایط سخت را پذیرفته ایم و برای مردم کم نخواهیم گذاشت .
وزیر علوم : بحث ستاره دار شدن دانشجویاننه درست است نه به صلاحوزیر علوم ، تحقیقات و فناوری درباره ستاره دار شدن تعدادی از داوطلبان تحصیلات تکمیلی گفت : داستان ستاره دار شدن داوطلبان تحصیلات تکمیلی مربوط به زمانی بود که هنگام تحصیل به دانشجویان ایراد گرفته می شد .
ما اکنون افرادی را داریم که داوطلب ورود به دانشگاه هستند .
به گزارش ایلنا ، منصور غلامی ادامه داد : در سطح تحصیلات تکمیلی طبق قانونی که وجود دارد ، افراد داوطلب مورد بررسی سوابق قرار می گیرند براین اساس بحث اینکه دوباره عنوان ستاره دار را ادامه بدهیم ، نه درست است و نه به صلاح .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ما این مسأله را تعیین نمی کنیم ، اظهار داشت : متولی تکمیل در حوزه سازمان سنجش ، همکاران سازمان سنجش هستند .
اگر برخی از مدارک بموقع دست آنها نرسد ، آنها نمی توانند پرونده را تکمیل و نتیجه را اعلام کنند لذا مشکل از وزارت علوم نیست .
غلامی درباره ستاره دار شدن ضیا نبوی نیز گفت : ان شاءالله مشکل این فرد نیز حل می شود .
ساماندهی آموزش عالی از سال جدید تحصیلی آغاز می شودوزیر علوم همچنین ساماندهی آموزش عالی را یک تکلیف قانونی دانست و گفت که اجرای آن از سال تحصیلی جدید آغاز می شود .
غلامی در هشتمین نشست هیأت های نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی شیمی ایران ، افزود : باید ضمن حفظ حضور مؤثر در حوزه آموزش عالی در سطح بین المللی ، پذیرش دانشجویان خارجی به تعداد مشخص شده در قانون برنامه ششم را محقق سازیم؛ البته در کنار دانشجویان بورسیه ، دانشجویان شهریه پرداز نیز باید پذیرش شوند .
وزیر علوم گفت : اگر دانشجویی دانشگاه های ایران را برای تحصیل انتخاب کند به طور طبیعی امکانات و شاخص های ما با سایر کشورها مقایسه خواهد شد؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه ایران
1397/06/17
حتی در روند کیفی سازی ها نیز باید بیشتر دقت کنیم تا به عنوان یکی از کشورهای سرآمد و هدف در حوزه علم و فناوری جهان و منطقه معرفی شویم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
قانون
1397/06/17
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : متولی تکمیل در حوزه سازمان سنجش ، همکاران سازمان سنجش هستند .
اگر برخی از مدارک به موقع دست آنها نرسد ، آنها نمی توانند پرونده را تکمیل و نتیجه را اعلام کنند لذا مشکل از وزارت علوم نیست .
> قانون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : متولی تکمیل در حوزه سازمان سنجش ، همکاران سازمان سنجش هستند .
اگر برخی از مدارک به موقع دست آنها نرسد ، آنها نمی توانند پرونده را تکمیل و نتیجه را اعلام کنند لذا مشکل از وزارت علوم نیست .
به گزارش قانون به نقل از ایلنا ، منصور غلامی درخصوص ستاره دار شدن تعدادی از داوطلبان تحصیلات تکمیلی گفت : داستان ستاره دار شدن داوطلبان تحصیلات تکمیلی مربوط به زمانی بود که در حین تحصیل به دانشجویان ایراد گرفته می شد .
ما اکنون افرادی را داریم که داوطلب ورود به دانشگاه هستند .
وی ادامه داد : در سطح تحصیلات تکمیلی طبق قانونی که وجود دارد ، افراد داوطلب مورد بررسی سوابق قرار می گیرند لذا بحث اینکه مجددا عنوان ستاره دار را ادامه بدهیم ، نه درست است و نه به صلاح .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ما این مسئله را تعیین نمی کنیم ، اظهار داشت : متولی تکمیل در حوزه سازمان سنجش ، همکاران سازمان سنجش هستند .
اگر برخی از مدارک به موقع دست آنها نرسد ، آنها نمی توانند پرونده را تکمیل و نتیجه را اعلام کنند لذا مشکل از وزارت علوم نیست .
غلامی درباره ستاره دار شدن ضیا نبوی نیز تصریح کرد : ان شاالله مشکل این فرد نیز حل می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
اعتماد
1397/06/17
> ایلنا| وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : متولی تکمیل در حوزه سازمان سنجش ، همکاران سازمان سنجش هستند.
> ایلنا| وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : متولی تکمیل در حوزه سازمان سنجش ، همکاران سازمان سنجش هستند .
اگر برخی از مدارک به موقع دست آنها نرسد ، آنها نمی توانند پرونده را تکمیل و نتیجه را اعلام کنند لذا مشکل از وزارت علوم نیست .
منصور غلامی درخصوص ستاره دار شدن تعدادی از داوطلبان تحصیلات تکمیلی گفت : داستان ستاره دار شدن داوطلبان تحصیلات تکمیلی مربوط به زمانی بود که در حین تحصیل به دانشجویان ایراد گرفته می شد .
ما اکنون افرادی را داریم که داوطلب ورود به دانشگاه هستند .
در سطح تحصیلات تکمیلی طبق قانونی که وجود دارد ، افراد داوطلب مورد بررسی سوابق قرار می گیرند لذا بحث اینکه مجددا عنوان ستاره دار را ادامه بدهیم ، نه درست است و نه به صلاح .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ما این مساله را تعیین نمی کنیم ، اظهار داشت : متولی تکمیل در حوزه سازمان سنجش ، همکاران سازمان سنجش هستند .
اگر برخی از مدارک به موقع دست آنها نرسد ، آنها نمی توانند پرونده را تکمیل و نتیجه را اعلام کنند لذا مشکل از وزارت علوم نیست .
غلامی درباره ستاره دار شدن ضیا نبوی نیز تصریح کرد : ان شاء الله مشکل این فرد نیز حل می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
تعادل
1397/06/17
> توضیحات وزیر علوم درباره ستاره دار شدن تعدادی از داوطلبان ایلنا| وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : متولی تکمیل در حوزه سازمان سنجش ، همکاران سازمان سنجش هستند .
> توضیحات وزیر علوم درباره ستاره دار شدن تعدادی از داوطلبان ایلنا| وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : متولی تکمیل در حوزه سازمان سنجش ، همکاران سازمان سنجش هستند .
اگر برخی از مدارک به موقع دست آنها نرسد ، آنها نمی توانند پرونده را تکمیل و نتیجه را اعلام کنند لذا مشکل از وزارت علوم نیست .
منصور غلامی درخصوص ستاره دار شدن تعدادی از داوطلبان تحصیلات تکمیلی گفت : در سطح تحصیلات تکمیلی طبق قانونی که وجود دارد ، افراد داوطلب مورد بررسی سوابق قرار می گیرند لذا بحث اینکه مجددا عنوان ستاره دار را ادامه بدهیم ، نه درست است و نه به صلاح .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
قانون
1397/06/16
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، ساماندهی آموزش عالی را یک تکلیف قانونی دانست و گفت که اجرای آن از سال تحصیلی جدید آغاز می شود .
> قانون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، ساماندهی آموزش عالی را یک تکلیف قانونی دانست و گفت که اجرای آن از سال تحصیلی جدید آغاز می شود .
به گزارش قانون به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، منصور غلامی روز پنجشنبه در هشتمین نشست هیات های نظارت ، ارزیابی و و تضمین کیفیت آموزش عالی در محل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ، افزود : توجه به حساسیت ها ، نظارت و ارزیابی در همه برنامه های در حال اجرا در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای ارتقای کیفیت بسیار مهم است .
وی اظهارداشت : در مجموعه آموزش عالی ، تا اندازه ای گسترش وسیعی داشتیم؛ علت سختی کار این است که استانداردهای آموزش عالی را در دوره گسترش کمی آموزش عالی نتوانستیم اعمال کنیم .
وزیر علوم تاکید کرد : مجموعه آموزش عالی کشور باید جایگاه خود را در سطح منطقه و جهان حفظ کند؛ در این خصوص و برای ارتقای استاندارد های موجود در دانشگاه ها به نتایج ارزیابی هیات های نظارت و ارزیابی استانی احتیاج داریم .
وی گفت : در ستاد وزارتخانه ، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها برگرفته از نتایج حاصل از گزارش های هیات های نظارت استانی است .
غلامی ادامه داد : در بحث ساماندهی باید توجه کرد تا کیفی سازی آموزش عالی به عنوان یکی از اصول مهم مورد توجه قرار گیرد و ارزیابی شاخص های آن موجب ارتقای کیفیت شود؛ در این راستا نتایج ارزیابی های هیات های نظارت استانی برای مدیران و برنامه ریزان بسیار کارآمد است و به ارتقای کیفیت در آموزش عالی کمک می کند .
وی افزود : باید ضمن حفظ حضور موثر در حوزه آموزش عالی در سطح بین المللی ، پذیرش دانشجویان خارجی به تعدادی مشخص شده در قانون برنامه ششم را محقق سازیم؛ البته در کنار دانشجویان بورسیه ، دانشجویان شهریه پرداز نیز باید پذیرش شوند .
وزیر علوم گفت : اگر دانشجویی دانشگاه های ایران را برای تحصیل انتخاب کند به طور طبیعی امکانات و شاخص های ما با سایر کشورها مقایسه خواهد شد؛ حتی در روند کیفی سازی ها نیز باید بیشتر دقت کنیم تا به عنوان یکی از کشورهای سرآمد و هدف در حوزه علم و فناوری جهان و منطقه معرفی شویم .
وی اظهارداشت : استانداردهای آموزش عالی هر قدر بهتر تعریف شود می توانند به تصمیم گیری های برنامه ریزان کشور کمک کنند .
غلامی تاکید کرد : اگر مراکز آموزش عالی کشور از نتایج بررسی هیات های نظارت و ارزیابی استانی در برنامه ریزی های درون دانشگاهی استفاده کنند ، برنامه ها به صورت منظم و هماهنگ پیش می رود .
وی افزود : در شاخص های کیفی دانشگاه ها باید به جذب دانشجویان خارجی بیشتر پرداخته شود؛ البته در شاخص های پژوهشی و ثبت مقالات و اختراعات و رتبه بندی های جهانی ، وضعیت خوبی داریم اما هیچکدام از این شاخص ها جذابیتی برای پذیرش دانشجویان خارجی ایجاد نکرده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
قانون
1397/06/16

وی گفت : به طور قطع بعد ازگذشت یک دوره و استفاده از نتایج عملکرد نظارت و ارزیابی هیات های استانی ، تلاش های آنها در تصمیم گیری ها منجر به ساماندهی و نظارت کلان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می شود؛ به دست آمدن این وضعیت با توجه به رشد کمی فراوان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کار دشواری است و در بحث ساماندهی به برون دادهای نظارتی نیز احتیاج داریم .
وزیر علوم با بیان اینکه تکالیف قانونی خود را در قبال ساماندهی آموزش عالی کشور با قاطعیت انجام می دهیم ، گفت : به طور حتم در این ارتباط نظرات کارشناسی و زحمات هیات های نظارت و ارزیابی استانی در نظر خواهد بود .
وی افزود : انجام امور باید به گونه ای باشد تا نظرات کارشناسی هیات های نظارت و ارزیابی به درون سیستم دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی منتقل شوند تا آنها بتوانند با نظارت در عملکردشان ، بر نقاط قوت وضعف خود اشراف داشته و در جهت رفع ضعف و تقویت قوت های خود بکوشند .
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر توجه بیشتر به موسسه های آموزش عالی کوچک و سعی در ارتقای کیفی آنها گفت : رئیس مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور تاکید فراوانی بر عملکرد هیات های نظارت و ارزیابی استانی دارند و از آنها حمایت های زیادی می کنند .
مطمئن باشید که زحمات شما تاثیر گذار است و تاثیرات آن را به صورت مقطعی مشاهده می کنید .
به طور مثال در تصمیم گیری های شورای گسترش آموزش عالی و یا در رتبه بندی های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اطلاعات ارائه شده شما بسیار موثر است .
وی خطاب به حاضران گفت : در نظارت و ارزیابی ها به درون حرکت کنید و همچنین نگاهی به آینده مراکز آموزش عالی داشته باشید .
وزیر علوم گفت : «نوآوری و تغییر در شاخص ها و چارچوب ها در امر نظارت و ارزیابی و تجدیدنظرها باید از اهداف اصلی هیات های نظارت و ارزیابی استانی باشد .
غلامی افزود : نتایج نظارت و ارزیابی باید قادر باشد برنامه های کلان دانشگاه ها را نقد و بررسی کند تا دانشگاه ها با استفاده از نتایج ارزیابی در هزینه ها صرفه جویی کرده و در بازنگری برنامه هایشان از این نتایج استفاده کنند .
وی درباره ساماندهی زیرنظام های آموزش عالی نیز گفت : ممنوعیت پذیرش دانشجو در موسسه های وابسته و دستگاه های اجرایی ، منع پذیرش دانشجو در پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها ، ساماندهی دانشگاه های جامع علمی کاربردی ، پیام نور و فنی و حرفه ای از جمله این موارد بوده است .
وزیر علوم خطاب به اعضای حاضران ادامه داد : شما در نظارت و ارزیابی ها مامور به نتیجه نیستید؛ وظایف تان را به نحو احسن انجام دهید و مایوس نشوید؛ ما در زمان لازم از نتیجه کار شما بهره می گیریم .
در ادامه این نشست ، سه پنل تخصصی در حوزه های آموزشی ، پژوهش و فناوری و فرهنگی و اجتماعی با حضور مدیران ستادی این دفاتر با ارائه سیاست های این حوزه ها در وزارت علوم به همراه برنامه پرسش و پاسخ با اعضای هیات های نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استانی برگزار شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
دنیای اقتصاد
1397/06/16
> ایلنا : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : متولی تکمیل در حوزه سازمان سنجش ، همکاران سازمان سنجش هستند .
اگر برخی از مدارک به موقع دست آنها نرسد ، آنها نمی توانند پرونده را تکمیل و نتیجه را اعلام کنند لذا مشکل از وزارت علوم نیست .
> توضیحاتی درباره ستاره دار شدن تعدادی از داوطلبان تحصیلات تکمیلی ایلنا : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : متولی تکمیل در حوزه سازمان سنجش ، همکاران سازمان سنجش هستند .
اگر برخی از مدارک به موقع دست آنها نرسد ، آنها نمی توانند پرونده را تکمیل و نتیجه را اعلام کنند لذا مشکل از وزارت علوم نیست .
منصور غلامی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ، درخصوص ستاره دار شدن تعدادی از داوطلبان تحصیلات تکمیلی گفت : داستان ستاره دار شدن داوطلبان تحصیلات تکمیلی مربوط به زمانی بود که در حین تحصیل به دانشجویان ایراد گرفته می شد .
ما اکنون افرادی را داریم که داوطلب ورود به دانشگاه هستند .
وی ادامه داد : در سطح تحصیلات تکمیلی طبق قانونی که وجود دارد ، افراد داوطلب مورد بررسی سوابق قرار می گیرند لذا بحث اینکه مجددا عنوان ستاره دار را ادامه بدهیم ، نه درست است و نه به صلاح .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ما این مسئله را تعیین نمی کنیم ، اظهار داشت : متولی تکمیل در حوزه سازمان سنجش ، همکاران سازمان سنجش هستند .
اگر برخی از مدارک به موقع دست آنها نرسد ، آنها نمی توانند پرونده را تکمیل و نتیجه را اعلام کنند لذا مشکل از وزارت علوم نیست .
غلامی درباره ستاره دار شدن ضیا نبوی نیز تصریح کرد : ان شاالله مشکل این فرد نیز حل می شود .
کلمات کلیدی : تحصیلات تکمیلی تحقیقات و فناوری سازمان سنجش علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
قانون
1397/06/15
> کاش این فرد که خود در زمره جوانان کشور محسوب می شود ، به دنبال رفع مشکل معیشتی و امنیتی دانشجویان نیز باشد و این مشکلات را به مسئولان تصمیم گیر وتصمیم سازی که می توانند .
> قانون شصت و دومین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور ، صبح سه شنبه 13 شهریور 1397 با حضور منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مصطفی رستمی ، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و محمود نیلی احمدآبادی ، رییس دانشگاه تهران در ساختمان معاونت دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد .
رستمی ، رییس نهاد رهبری در دانشگاه ها در این نشست گفت : مراتب سپاس خود را به جهت اعتماد مقام معظم رهبری به اینجانب دارم و از خدا می خواهم قدرتی را عنایت کند که بتوانم از پس این مسئولیت بر بیایم .
وی افزود : اگر انسان ها را مسئول بدانیم اولین سوالی که از انسان پس از مرگ می شود امانت هایی است که در اختیار انسان قرار می دهند .
خدا انسانی را مومن می داند که اهل رعایت امانت باشد و یکی از مهم ترین امانت انسان های دیگری هستند که در اختیار آن ها هستند .
اساتید و معلمان سنگین ترین امانتداران هستند و بار مسئولیت شان سنگین است که همه سنگینی این مسئولیت اصلی را دایم آویزه گوش مان می کنیم .
رییس نهاد رهبری در دانشگاه ها ادامه داد : رهبر انقلاب در حکمی که برای بنده به عنوان مسئول نهاد رهبری در دانشگاه ها دادند کار ویژه دانشگاه ها را اعلام کردند که پرورش انسان های بزرگ و مدیران کارآمد کشور را محصول دانشگاه و دانش آموختگان صالح پرکار کارآمد و فرزانه را کار ویژه دانشگاه اعلام کردند .
رستمی خاطر نشان کرد : از یک طرف مدعی هستیم فضای دانشگاه سالم است؛ اخلاق در دانشگاه ها موج می زند و دانشگاه ها را پیش روی اخلاق در کشور می دانیم .
البته که این طور است ، چون دانشگاه تهران برنامه اعتکاف را به جریان دانشجویی تبدیل کرد و باشکوه ترین نماز جماعت نیز پس از حرمین شریفین در مساجد دانشگاه ها برگزار می شود و در دانشگاه شریف روزانه در وعده ظهر دو نماز جماعت برگزار می شود .
وی با اشاره به شرایط کشور گفت : جریان مهاجم و هماهنگی تمام داشته های جامعه را هدف قرار داده جریانی که به دنبال ناامید کردن جامعه است و این مهم ترین خطری است که یک جامعه را تهدید می کند و ناتوانی را جایگزین کارآمدی می کند .
رستمی خاطر نشان کرد : آنچه می توانیم به آن تکیه کنیم حرکتی است که باید دنبال جذب رضای خدا باشد .
فرصت پیشرفت و ارتقا پس از سختی ها به وجود می آید .
فرصت اختلاف و حرکت های متقابل نیست و باید مسئولان نهاد در کنار مسئولان دانشگاه با یکدیگر دانشگاه را به جلو ببرند .
کاش این فرد که خود در زمره جوانان کشور محسوب می شود ، به دنبال رفع مشکل معیشتی و امنیتی دانشجویان نیز باشد و این مشکلات را به مسئولان تصمیم گیر وتصمیم سازی که می توانند گره های زندگی دانشجویان را باز کنند برساند و این گونه دل مردم را به دست بیاورد .
همان گونه که به موضوع دانشجویان بازداشتی در دی سال 96 اشاره کرده و گفته است که با پیگیری انجام شده بخش قابل توجهی از پرونده دانشجویان با حسن نظر مدیران ارشد و میانی دستگاه قضایی به شکل مناسبی در حال حل شدن است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
تعادل
1397/06/15
> وزارت علوم دخالتی در تامین ارز و پرداخت آن ندارد وزیر علوم با بیان اینکه سطح دانشگاه های ایران از بسیاری کشورها بالاتر است ، افزود : این وزارتخانه در تامین ارز دانشجویی و پرداخت آن دخالتی ندارد .
> وزارت علوم دخالتی در تامین ارز و پرداخت آن ندارد وزیر علوم با بیان اینکه سطح دانشگاه های ایران از بسیاری کشورها بالاتر است ، افزود : این وزارتخانه در تامین ارز دانشجویی و پرداخت آن دخالتی ندارد .
منصور غلامی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد یادآور شد : وظیفه ما در حل مشکل دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کنند ، فراهم کردن شرایط تحصیل آنها در داخل کشور است که امیدواریم با بازگشت به ایران در دانشگاه های خوب داخلی که ظرفیتش هم وجود دارد ، تحصیل کنند و به این طریق مشکل آنها را حل کنیم چرا که معتقدم بسیاری از دانشگاه های ما ظرفیت پذیرش آنها را دارد .
بسیاری از دانشجویان که در خارج از کشور تحصیل می کنند باید بدانند که سطح دانشگاه های ایران بالاتر از بسیاری کشورها است .
او در پاسخ به سوال «تعادل» درمورد تخصیص بودجه وزارت علوم در سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد : سال گذشته این سازمان درباره تخصیص بودجه با وزارت علوم بسیار خوب برخورد کرد و دانشگاه ها تخصیص های خود را کاملا دریافت کردند .
در حوزه عمرانی هم تا 70 درصد تخصیص داشتیم .
در سال جاری هم با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد تاکنون نسبتا خوب بوده هر چند که تخصیص ها را کامل نداده اند ولی رییس سازمان برنامه و بودجه نگاه ویژه ای به حوزه آموزش عالی دارد که امیدواریم امسال هم همانند سال گذشته این حمایت ها ادامه یابد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آرمان امروز
1397/06/15
> خواستار حضور رئیس جمهور هستیم وزیر علوم با تاکید بر اینکه فعلا برنامه رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی مشخص نیست ، گفت : ما مصرانه خواستار حضور رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی یکی از دانشگاه ها هستیم .
> خواستار حضور رئیس جمهور هستیم وزیر علوم با تاکید بر اینکه فعلا برنامه رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی مشخص نیست ، گفت : ما مصرانه خواستار حضور رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی یکی از دانشگاه ها هستیم .
دکتر منصور غلامی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : ما از رئیس جمهور دعوت کردیم برای مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تهران حضور پیدا کنند ولی هنوز پاسخی از دفتر ایشان در این زمینه دریافت نکرده ایم .
وی در ادامه تصریح کرد : امیدوار هستیم رئیس جمهور بر اساس سنت سابق در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حضور یابند و برای این امر اصرار خواهیم کرد چرا که این امر سنت بسیار خوبی است .
اگر چه دفتر رئیس جمهور نیز باید برنامه ریزی های لازم در این زمینه انجام دهند .
وزیر علوم تاکید کرد : به دلیل مقارن شدن نشست سازمان ملل و حضور رئیس جمهور در این نشست ممکن است ما تاریخ دعوت خود را تغییر دهیم .
اما هنوز تاریخ دقیق این مراسم مشخص نیست .
وی خاطر نشان کرد : وزارت علوم از رئیس جمهور دعوت کردند در دانشگاه تهران حضور یابند اما ممکن است آنها دانشگاه دیگری را انتخاب نمایند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
آرمان امروز
1397/06/15
> یک روز پس از آنکه حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از ورود این نهاد به مساله دانشجویان بازداشتی خبر داد و گفت : «با پیگیری های انجام شده بخش قابل توجهی از پرونده های دانشجویی با حسن نظر مدیران ارشد و میانی دستگاه قضائی به شکل مناسبی در حال حل شدن است.
> یک روز پس از آنکه حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از ورود این نهاد به مساله دانشجویان بازداشتی خبر داد و گفت : «با پیگیری های انجام شده بخش قابل توجهی از پرونده های دانشجویی با حسن نظر مدیران ارشد و میانی دستگاه قضائی به شکل مناسبی در حال حل شدن است .
برای پیگیری مسائل دانشجویانی که دچار مشکل شده اند با رئیس قوه قضائیه گفت وگو شده و ایشان با استقبال و روی گشاده ای با پیشنهادهای ارائه شده مواجه شدند .
» معاون فرهنگی دانشگاه تهران بار دیگر لازم دانست تا هم راستا با رستمی از پیگیری های این دانشگاه برای این دسته از دانشجویان بگوید تا جامعه بیش از همیشه نسبت به پیگیری وضعیت دانشجویان زندانی و دارای حکم مطمئن شود .
مجید سرسنگی از تعیین تکلیف احکام تمام دانشجویان بازداشتی تا پایان شهریور ماه خبر داد .
وی درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی گفت : شرایط این دانشجویان متفاوت است و هیچ کدام نسبت به هم شرایط یکسانی ندارند ، برخی از آنها دادگاه هایشان برگزار شده و برخی دیگر هم باقی مانده است .
روز گذشته دادگاه خانم مرتضایی بود که ما هم در آن شرکت کردیم ، اما هنوز رأی صادر نشده است .
در این میان دادگاه برخی از دانشجویان تشکیل شده و برای برخی دیگر تشکیل نشده است ، اما فعلا نمی توانیم ، جواب قطعی در این زمینه بدهیم .
معاون فرهنگی دانشگاه تهران با اشاره به تعیین تکلیف دانشجویان بازداشتی گفت : تنها نکته ای که الان مطرح شده ، این است که به احتمال قوی تا پایان شهریورماه همه دادگاه ها برگزار می شود و آن وقت شرایط دانشجویان و رای هایشان مشخص می شود .
وی در پاسخ به این سوال که چند نفر دیگر از دانشجویان دادگاه هایشان برگزار نشده است؟ گفت : فکر می کنم حدود 10 تا 12 نفر دیگر از دانشجویان هنوز منتظر دادگاه شان هستند .
امیدواریم با رایزنی هایی که وزیر علوم داشتند و تلاش های همه از جمله رئیس دانشگاه تهران تا قبل از شروع سال تحصیلی این موضوع تعیین تکلیف شود .
مهم تر از همه اینکه رای هایی که داده می شود ، خیلی سنگین نباشد و باعث ایجاد مشکلات تحصیلی برای دانشجویان نشود .
سرسنگی تصریح کرد : آن دسته از دانشجویانی که هنوز دادگاهشان را نرفته اند ، حکم تعلیق و انتظار برایشان وجود دارد ، برای همین امیدوارم زودتر این موضوع تعیین تکلیف شود و از این مهم تر این است که امیدواریم قوه قضایه با رافت و تدبیر با این موضوع برخورد و زمینه ای را فراهم کند که دانشجوها با اتفاقاتی که افتاده آسیب زیادی نبینند .
ادامه صفحه 2.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
اعتماد
1397/06/15
> مرجان زهرانی.
> حیاط دولت در این روزها خلوت تر از قبل است .
کنش مقامات مسوول دولت نشان می دهد که آنها تمایل چندانی ندارند در معرض دوربین ها و ضبط صوت های خبرنگاران قرار بگیرند .
روز گذشته هم اغلب وزرا تنها به دست تکان دادنی برای خبرنگاران و عکاسان اکتفا می کردند و به سمت در خروجی می رفتند .
برخی هم در پشتی را به عبور از مقابل اصحاب رسانه ترجیح می دادند .
اولین کسی که پا به حیاط دولت گذاشت ، بیژن زنگنه ، وزیر نفت بود .
زنگنه همان طور که کتش را روی دست می انداخت با قدم های سریع به سمت در خروجی رفت و به هیچ سوالی پاسخ نداد .
عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی که در آستانه استیضاح مجلس قرار دارد ، مثل هفته های گذشته ترجیح داد سریع از مقابل جایگاه خبرنگاران عبور کند .
سورنا ستاری و محمدجواد ظریف هم از جمله اعضای هیات دولت بودند که به آرامی و با لبخند دستی برای خبرنگاران تکان دادند و از در خارج شدند .
سید محمد بطحایی ، وزیر آموزش و پرورش نیز که بنا به قرار قبلی باید سه شنبه ای که گذشت برای انجام استیضاح به مجلس می رفت به اصرار رسانه ای ها برای پاسخ دادن جواب منفی داد .
لعیا جنیدی ، معاون حقوقی رییس جمهوری نیز که نامش این روزها به واسطه طرح شکایت در دادگاه لاهه بیشتر از قبل در رسانه ها به چشم می خورد هم برای پاسخگویی نیامد .
در این میان خبری از انوشیروان محسنی بندپی ، سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رحمت الله اکرمی ، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی هم نشد .
همچنین سید محمود علوی ، وزیر اطلاعات و عبدالرضا رحمانی فضلی ، وزیر کشور که در عراق بود و برخی دیگر از وزرای دولت هم از غایبان دیروز بودند .
اما کسی که در چند هفته اخیر که دولت سخنگو نداشته تلاش دارد نقش سخنگویی را ایفا کند ، محمود واعظی ، رییس دفتر رییس جمهور است .
راهکار رییس دفتر رییس جمهور؛ در حد نیاز خرید و انصاف را رعایت کنید محمود واعظی به سیاق چند هفته گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد .
او بیش از آنکه در مورد شرایط کنترل نشده بازار سکه و ارز و همچنین کمبود های موجود در بازار توضیحاتی ارایه کند ، انتظار دولت از مردم را بیان کرد و گفت : «انتظار دیگرمان این است که قبول داریم با این شرایط اقتصادی که به وجود آمده فشار روی مردم زیاد شده و الان گرانی اقلام را شاهدیم اما از مردم می خواهیم در حد نیاز خریداری و از تجار و کسبه نیز می خواهیم انصاف را در قیمت گذاری رعایت کنند .
» او در بخش دیگری از سخنانش هم سخن رییس جمهوری را تاکید کرد و گفت : دولت بنا ندارد با بگیر و ببند مساله گرانی را حل کند .
او گفت : دولت انتظار دارد که مردم و کسبه هم انصاف را رعایت کنند تا از این شرایط بسیار سخت عبور کنیم .
ارتباط با فراکسیون ها یا گوش به فرمان توصیه برای انتصابات زمانی که روحانی به مجلس رفته بود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد ، یکی از گلایه های مجلسی ها را پشت تریبون به زبان آورد و گفت که نماینده ها از میزان تعامل مجلس و دولت گلایه دارند بعد هم گفت وگویی کوتاه و به طنز در همین مورد میان روحانی و لاریجانی سر گرفت .
واعظی معتقد است ، این ارتباط وجود دارد اما اینکه برخی انتظار دارند همه انتصابات با آنها هماهنگ شود ، درست نیست .
واعظی در پاسخ به سوال «اعتماد» مبنی بر اینکه آیا دولت بنا دارد این رابطه را بخصوص با فراکسیون ها ترمیم کند یا نه ، گفت : وزرای دولت دایما به مجلس رفت و آمد دارند و در مجلس به سر می برند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
اعتماد
1397/06/15

دولت ارتباط خوبی با فراکسیون ها دارد اما اگر منظور این است که دولت هر کسی که نماینده ها می خواهند و می گویند بر مسند مدیریت بنشاند و دولت انتصاباتش را به دست آنها بدهد ، معلوم است که این اتفاق نخواهد افتاد .
رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد که محمدباقر نوبخت ، رییس برنامه و بودجه همین دیروز از صبح تا ساعت 11 در جمع نمایندگان مجلس بود .
اکثر وزرا دایما به کمیسیون های مختلف رفت و آمد دارند ضمن اینکه رابطه باید دو طرفه باشد ، نمی شود که فقط یک طرفه این رابطه برقرار شود .
او همچنین ادامه داد : اینکه عده ای نه فقط مجلس هیچ مسوولیتی را نمی پذیرند و فقط انتقاد می کنند ، درست نیست .
اگر دولت هم بخواهد مرتب به قوای دیگر انتقاد کند ، درست است؟ ارتباط هم باید وجود داشته باشد اما ارتباطی دو طرفه .
واعظی همچنین اعلام آمادگی کرد که با فراکسیون های مجلس جلسات منظمی داشته باشد .
سخنان رییس محترم خبرگان عجیب بود واعظی در حاشیه نشست هیات دولت به سخنرانی اخیر آیت الله جنتی در اجلاسیه خبرگان واکنش نشان داد .
او گفت : رییس مجلس خبرگان گفته اند برخی می خواهند به نیویورک بروند تا با ترامپ ملاقات کنند ، این سخنان برای من عجیب بود ، چرا که ممکن است عده ای در کوچه و بازار از این حرف ها بزنند اما جای تعجب داشت که رییس محترم مجلس خبرگان این اظهارات را مطرح کرد .
این سخنان هیچ وقت مطرح نبوده و پایه و اساسی هم ندارد .
او البته خبر داد که در جریان این سفر روحانی ملاقات هایی خواهد داشت .
مکاتبه کردیم اما سند نداشتند مدتی پیش مجتبی ذوالنور نماینده قم مدعی شد که در جریان مذاکرات برای توافق برجام 2500 نفر از مقامات ایرانی و خانواده های آنها گرین کارت امریکا گرفته اند .
حسینعلی امیری ، معاون پارلمانی رییس جمهوری هم پیش از این به «اعتماد» گفته بود باید در این مورد با ذوالنور صحبت کرده و از چند و چون ماجرا اطلاعاتی به دست آورد سپس در این مورد اظهارنظر خواهد کرد .
معاون پارلمانی رییس جمهوری دیروز به «اعتماد» گفت : مکاتباتی در این مورد انجام شده است اما تا الان که با هم صحبت می کنیم هیچ دلیلی برای ادعایی که ایشان مطرح کرده اند ، وجود ندارد .
او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا اگر این ادعا کذب بوده و هیچ سندی ارایه نشده دولت از این نماینده شکایت نمی کند ، گفت که دولت تمایل دارد تعاملی مثبت با مجلس داشته باشد و سعی می کنیم با حسن نیت با مسائل و موضوعات برخورد کنیم به همین دلیل تلاش می کنیم از طریق پارلمانی و گفت وگو مسائل خود را حل و فصل کنیم تا اینکه سراغ قوه قضاییه برویم .
دولت همچنان یک سوم بازنشستگان هر سال استخدام دارد بحث اشتغال همچنان به عنوان چالشی بزرگ مطرح است .
ابرچالشی که همواره متهم اصلی آن در این سال ها دولت روحانی بوده است .
این در حالی است که استخدام در مجموعه دولت در دوران احمدی نژاد آن قدر زیاد بوده که این مجموعه تا سال ها با مازاد کارمند مواجه خواهد بود .
جمشید انصاری ، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم پیش از این اعلام کرده بود که از بین 8 میلیون فارغ التحصیل اگر ما همه کارکنان دولت را از فارغ التحصیلان دانشگاهی بگیریم ، دو میلیون کارمند خواهیم داشت که البته همه استخدامی های ما دانشگاهی نیستند برای مثال ما راننده هم داریم از همین رو دست کم 6 میلیون باید جذب بازار کار خصوصی شوند .
او در گفت وگو با «اعتماد» ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر 2 میلیون و 277 هزار استخدام دولت داریم و در پاسخ به این سوال که با توجه به نیروهای مازاد آیا درهای استخدامی دولت کاملا بسته است ، گفت : خیر ، در های استخدامی دولت کاملا بسته نیست .
دولت متناسب با نیاز و خروجی نیروی انسانی نیروی جدید استخدام می کند .
انصاری همچنین توضیح داد که ما همه ساله بین 90 هزار تا 110 هزار نفر خروجی دولت داریم که حدود یک سوم آن را استخدام جدید انجام می دهیم ، چرا که دولت تکلیفی دارد که تا پایان برنامه ششم 15درصد نیروی انسانی دولت باید کاهش یابد .
در واقع سالانه باید 3 درصد از استخدامی ها را کم کنیم برای اینکه بتوانیم به این نتیجه برسیم .
در واقع بین 30 تا 35 هزار نفر استخدام داریم .
در واقع ما با این روش مازاد نیروی انسانی را با این روش کاهش می دهیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
اعتماد
1397/06/15

همچنین جمشید انصاری که پیش از این خبر داده بود ، انتشار اطلاعات حقوق مدیران در سامانه ثبت حقوق و دستمزد تا پایان تابستان میسر است ، دیروز خبر داد که این موضوع تا مهرماه به تعویق افتاده است .
او البته در حاشیه هیات دولت تاکید کرد که قانون منع به کار گیری بازنشستگان شامل همه از جمله شهرداری ها نیز می شود گرچه همزمان محمدعلی افشانی ، شهردار تهران به خبرنگاران گفت که خیلی مایل نیست وارد جزییات شود ولی قانونی تحت عنوان قانون «تشکیلات انتخابات شوراهای شهر و شهرداران» داریم که نشان می دهد ، شهردار قانون خاص دارد .
قبولی های بازداشتی خودشان تکلیف شان با قوه قضاییه را روشن کنند بعد از انتشار پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد بار دیگر ماجرای دانشجویان ستاره دار مطرح شد ، واژه ای که قرار بود در دولت روحانی دیگر کاربردی نداشته باشد .
با این حال برخی دانشجویان که در آزمون پذیرفته شده اند همچنان با این مشکل مواجهند هرچند وزیر علوم اصرار دارد ادامه دادن بحث دانشجوی ستاره دار درست نیست .
او همچنین در جمع خبرنگاران اعلام کرد که متولی این موضوع وزارت علوم نیست و تنها سازمان سنجش باید پرونده ها را تکمیل کند .
در این فرآیند ممکن است مدارک به موقع به سازمان سنجش نرسد یا نتیجه استعلامات منفی باشد .
او همچنین تاکید کرد که تصمیم گیرنده نهایی در مورد اینکه چه کسی می تواند تحصیل کند یا نمی تواند ، بر عهده سازمان سنجش است ، اما سازمان تعیین کننده نیست .
منصور غلامی ، وزیر علوم در پاسخ به سوال «اعتماد» مبنی بر اینکه آیا وزارت علوم برای حل مشکل قبولی های در بازداشت نمی خواهد رایزنی هایی با قوه قضاییه داشته باشد ، گفت : نمی توان در این بخش و کار قوه قضاییه دخالت کرد .
وزارت علوم نمی تواند به قوه قضاییه بگوید کسی را رها کن تا ادامه تحصیل بدهد .
اگر کسی در بازداشت است باید خودش تکلیفش را با قوه قضاییه معلوم کند .
البته وزیر علوم ابراز امیدواری کرد که کسانی که به دلایلی پرونده شان تکمیل نشده با کمک این وزارتخانه بتوانند به تحصیل ادامه دهند .
از من دعوتی برای حضور در شورای عالی سیاستگذاری به عمل نیامده است دوشنبه شب پس از وقفه ای یک ساله جلسات شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان برگزار شد .
پیش از این اسامی مختلفی به عنوان اعضای جدید مطرح بود .
یکی از این اسامی معصومه ابتکار ، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده و عضو اصلاح طلب دولت بود .
او روز گذشته در گفت وگو با «اعتماد» این خبر را تکذیب کرد و گفت که دعوت از او برای حضور در ترکیب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان صحت ندارد اما در این حال تاکید کرد در جلساتی که با همفکران اصلاح طلب برگزار می شود ، شرکت می کند و طبعا با اعضای این جریان در ارتباط است .
ابتکار همچنین تاکید کرد که هماهنگی بسیاری از موارد ، تشریح و تبیین مواضع دولت و همفکری میان دولت و جریان اصلاحات از دغدغه های ما نیز است و در جلسات مختلفی با اصلاح طلبان به آن می پردازیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
خراسان
1397/06/15
> درحالی که معاون فرهنگی دانشگاه تهران از برگزاری دادگاه های دانشجویان بازداشتی در ناآرامی های سال گذشته تا شهرویور ماه خبر داده بود ، وزیر علوم نیز تأکید کرد که موضوع اخراج دانشجویان بازداشتی از دانشگاه ها واقعیت ندارد.
> درحالی که معاون فرهنگی دانشگاه تهران از برگزاری دادگاه های دانشجویان بازداشتی در ناآرامی های سال گذشته تا شهرویور ماه خبر داده بود ، وزیر علوم نیز تأکید کرد که موضوع اخراج دانشجویان بازداشتی از دانشگاه ها واقعیت ندارد .
مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران در گفت و گو با ایلنا درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی گفت : شرایط این دانشجویان متفاوت است و هیچ کدام شرایط یکسانی ندارند ، برخی از آن ها دادگاه های شان برگزار شده و برخی دیگر هم باقی مانده است .
روز سه شنبه دادگاه خانم مرتضایی بود که ما هم در آن شرکت کردیم ، اما هنوز رای صادر نشده است .
معاون فرهنگی دانشگاه تهران با اشاره به تعیین تکلیف دانشجویان بازداشتی گفت : تنها نکته ای که الان مطرح شده ، این است که به احتمال قوی تا پایان شهریور همه دادگاه ها برگزار می شود و آن وقت شرایط دانشجویان و رای های شان مشخص می شود .
وی در پاسخ به این سوال که چند نفر دیگر از دانشجویان دادگاه های شان برگزار نشده است؟ گفت : فکر می کنم حدود 10 تا 12 نفر دیگر از دانشجویان هنوز منتظر دادگاه شان هستند .
امیدواریم با رایزنی هایی که وزیر علوم داشتند و تلاش های همه از جمله رئیس دانشگاه تهران تا قبل از شروع سال تحصیلی این موضوع تعیین تکلیف شود .
مهم تر از همه این که رای هایی که داده می شود ، خیلی سنگین نباشد و باعث ایجاد مشکلات تحصیلی برای دانشجویان نشود .
سرسنگی تصریح کرد : آن دسته از دانشجویانی که هنوز دادگاه شان را نرفته اند ، حکم تعلیق و انتظار برای شان وجود دارد ، برای همین امیدوارم زودتر این موضوع تعیین تکلیف شود .
وی ادامه داد : عمده این دانشجویان سابقه قبلی ندارند و امیدواریم دانشجویانی که سبقه سیاسی ندارند ، خیلی احکام سنگینی هم برای شان صادر نشود و بتوانند با آرامش در سال تحصیلی جدید تحصیل شان را ادامه دهند .
بعضی قضات خیلی خوب با دانشجویان برخورد کردند معاون فرهنگی دانشگاه تهران درباره تخفیف در حکم دانشجویان گفت : برای این امر با قضات مختلفی مواجه می شویم و تنها با یک مرکز سرو کار نداریم .
پرونده های دانشجویان در شعبه های مختلف رسیدگی می شود ، بعضی از آن ها در دادگاه های عمومی و بعضی در دادگاه انقلاب هستند .
به طور کلی رابطه و همکاری قوه قضاییه خوب بوده است ، اما برخی از قضات سخت گیری کردند و احکام بالایی دادند و بعضی از قضات نیز با سنجیدن و دیدن شرایط دانشجویان با آن ها خیلی خوب برخورد و سعی کردند به دانشجو آسیب زیادی نخورد .
غلامی : دانشجوی بازداشتی اخراجی نداریم از سوی دیگر وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری هم در باره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر اخراج دانشجویان بازداشتی حوادث سال گذشته گفت : گزارشی از اخراج دانشجویان بازداشتی به وزارت علوم ارجاع نشده است .
منصور غلامی در خصوص اخراج دانشجویان بازداشتی از دانشگاه ها گفت : این گونه نیست و در فضای جدید ایجاد شده ، برخورد با دانشجویان را نداریم .
رستمی : پرونده دانشجویان بازداشتی با نظر رأفت و اغماض حداکثری رسیدگی شود در همین حال رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هم در گفت وگو با فارس درباره وضعیت پرونده دانشجویان بازداشت شده گفت : با پیگیری های انجام شده این موضوع با ریاست محترم قوه قضاییه مطرح شد و ایشان با نگاهی مثبت و پدرانه با این مسئله مواجه شدند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
خراسان
1397/06/15

حجت الاسلام مصطفی رستمی ادامه داد : به نظر می رسد اکثریت این پرونده ها با نظر رافت و رحمت دستگاه قضایی و اغماض حداکثری مورد رسیدگی قرار گیرد .
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تصریح کرد : البته اگر تعداد انگشت شماری از دانشجویان صدماتی به اموال عمومی یا اخلالی در نظم عمومی وارد کرده اند ، مکانیزم های نظارتی داخل دانشگاهی مانند آیین نامه های انضباطی ابزارهای مناسبی برای رسیدگی در اختیار مدیران دانشگاهی قرار می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
دنیای اقتصاد
1397/06/15
> ایسنا : وزیر علوم از اهتمام این وزارتخانه برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی خارج از کشور در ایران خبر داد .
منصور غلامی درباره تامین ارز برای دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کنند ، گفت : الان وظیفه ما در این زمینه برای حل مشکل دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کنند فراهم کردن شرایط برای آمدن به داخل است که امیدواریم با بازگشت به کشور در دانشگاه های خوب ما که ظرفیتش هم وجود دارد بیایند و تحصیل کنند .
> اهتمام وزارت علوم برای تامین ارز دانشجویی ایسنا : وزیر علوم از اهتمام این وزارتخانه برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی خارج از کشور در ایران خبر داد .
منصور غلامی درباره تامین ارز برای دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کنند ، گفت : الان وظیفه ما در این زمینه برای حل مشکل دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کنند فراهم کردن شرایط برای آمدن به داخل است که امیدواریم با بازگشت به کشور در دانشگاه های خوب ما که ظرفیتش هم وجود دارد بیایند و تحصیل کنند .
کلمات کلیدی : ارز ایران وزارت علوم وزارتخانه کشور.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ابتکار
1397/06/15
> معاون فرهنگی دانشگاه تهران از تعیین تکلیف احکام تمام دانشجویان بازداشتی تا پایان شهریور ماه خبر داد.
> معاون فرهنگی دانشگاه تهران از تعیین تکلیف احکام تمام دانشجویان بازداشتی تا پایان شهریور ماه خبر داد .
به گزارش ایلنا ، مجید سرسنگی ، معاون فرهنگی دانشگاه تهران درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی گفت : شرایط این دانشجویان متفاوت است و هیچ کدام به نسبت هم شرایط یکسانی ندارند ، برخی از آن ها دادگاه های شان برگزار شده و برخی دیگر هم باقی مانده است .
معاون فرهنگی دانشگاه تهران با اشاره به تعیین تکلیف دانشجویان بازداشتی گفت : تنها نکته ای که الان مطرح شده ، این است که به احتمال قوی تا پایان شهریورماه همه دادگاه ها برگزار می شود و آن وقت شرایط دانشجویان و رای هایشان مشخص می شود .
وی در پاسخ به این سوال که چند نفر دیگر از دانشجویان دادگاه های شان برگزار نشده است؟ گفت : فکر می کنم حدود 10 تا 12 نفر دیگر از دانشجویان هنوز منتظر دادگاه شان هستند .
امیدواریم با رایزنی هایی که وزیر علوم داشتند و تلاش های همه از جمله رئیس دانشگاه تهران تا قبل از شروع سال تحصیلی این موضوع تعیین تکلیف شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه شروع
1397/06/14
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه سطح داشگاه های ایران از بسیاری کشورها بالاتر است ، افزود : این وزارتخانه در تامین ارز دانشجویانی و پرداخت آن دخالتی ندارد.
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه سطح داشگاه های ایران از بسیاری کشورها بالاتر است ، افزود : این وزارتخانه در تامین ارز دانشجویانی و پرداخت آن دخالتی ندارد«منصور غلامی» در پایان جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران وی یادآور شد : وظیفه ما در حل مشکل دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کنند ، فراهم کردن شرایط تحصیل آنها در داخل کشور است که امیدواریم با بازگشت به ایران در دانشگاه های خوب داخلی که ظرفیتش هم وجود دارد ، تحصیل کنند و به این طریق مشکل آنها را حل کنیم چرا که معتقدم بسیاری از دانشگاه های ما ظرفیت پذیرش آنها را دارد .
وی تاکید کرد : بسیاری از دانشجویان که در خارج از کشور تحصیل می کنند باید بدانند که سطح دانشگاه های ایران بالاتر از بسیاری کشورها است .
وزیر علوم درباره افزایش ظرفیت اسکان دانشجویان در سال جاری گفت : در سال های گذشته و امسال هم همین طور کل فصل تابستان را دانشگاه های ما برای ساماندهی و ارتقاء سطح خوابگاه های دانشجویی که اخیر هم به نام سراهای دانشجویی از آن اسم برده می شود ، تلاش کردند و اکثر دانشگاه ها تعمیرات اساسی و تغییرات کیفی در خوابگاه های آنها انجام داده شده و آمادگی پذیرش دانشجویان دارند و معمولا هرسال به ظرفیت های خوابگاه های دانشگاه ها با توجه به بهربرداری های ساختمان های جدید اضافه می شود .
غلامی افزود : ما از بودجه های دولتی و هم از سایر نهادها و به خصوص جامعه خیرین برای توسعه خوابگاه ها استفاده کرده ایم و این کار ادامه دارد .
وی در پاسخ به سوالی درمورد تخصیص بودجه وزارت علوم در سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد : سال گذشته این سازمان درباره تخصیص بودجه با وزارت علوم بسیار خوب برخورد کرد و دانشگاه ها تخصیص های خود را کاملا دریافت کردند .
در حوزه عمرانی هم تا 70 درصد تخصیص داشتیم .
وی ادامه داد : در سال جاری هم با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد تاکنون نسبتا خوب بوده هر چند که تخصیص ها را کامل نداده اند ولی رییس سازمان برنامه و بودجه نگاه ویژه ای به حوزه آموزش عالی دارد که امیدواریم امسال هم همانند سال گذشته این حمایت ها ادامه یابد .
/ایرنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
عصر اقتصاد
1397/06/14
> وزیر علوم تأکید کرد : وزارت علوم اعلام می کند نسبت به کلیه دانشجویانی که در خارج از کشور در حال تحصیل هستند و مدارک معتبر از باب شروع به تحصیل دارند ، آمادگی پذیرش در داخل داریم و امیدواریم با مراجعه و تحصیل در دانشگاه ها که صندلی در دانشگاه های خوبمان هم برایشان وجود دارد ، مشکلشان را حل کنند.
> وزیر علوم تأکید کرد : وزارت علوم اعلام می کند نسبت به کلیه دانشجویانی که در خارج از کشور در حال تحصیل هستند و مدارک معتبر از باب شروع به تحصیل دارند ، آمادگی پذیرش در داخل داریم و امیدواریم با مراجعه و تحصیل در دانشگاه ها که صندلی در دانشگاه های خوبمان هم برایشان وجود دارد ، مشکلشان را حل کنند .
منصور غلامی وزیر علوم در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص ظرفیت اسکان دانشجوها در سال جدید گفت : خوشبختانه در سال های گذشته کل فصل تابستان دانشگاه های ما برای ساماندهی و ارتقا سطح خوابگاه های دانشجویی تلاش کردند .
اکثر دانشگاه ها تعمیرات اساسی و تغییرات کیفی داده اند و آماده پذیرش دانشجویان هستند .
وی افزود : معمولا هر سال مقدار ظرفیت خوابگاه ها اضافه می شود ما هم از منابع دولتی هم سایر نهادها به خصوص خیرین برای توسعه خوابگاه ها استفاده کردیم .
با گزارش هایی که وجود دارد اکثر دانشگاه ها ظرفیت خود را اضافه کردند و آمادگی لازم را دارند .
وزیر علوم در پاسخ به سوالی درباره تغییر رئیس دانشکده صنعت هوایی کشور گفت : برنامه ای برای تغییر دانشکده صنعت هوایی وجود ندارد ولی هر مشکلی اگر هست باید مدیریتش به وزارت علوم منتقل کند و ما آن را حل و فصل می کنیم .
برخی از دانشکده ها و گروه های هوا فضای ما به خوبی دارند کار می کنند .
در این باره هم خبر خوبی وجود دارد که ان شاءالله از سوی دانشگاه امیرکبیر منتشر می شو ، د لذا این بخش بصورت جدی فعال است .
وی در خصوص انتقال این دانشکده به دانشکده دیگر گفت : این برنامه هنوز به ستاد وزارت علوم نیامده است و معمولا در شورای آمایش و ساماندهی ، این ها اول به صورت کارشناسی بررسی می شود .
غلامی در خصوص تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت علوم گفت : ما سال گذشته که این مساله به نتیجه رسید سازمان برنامه و بودجه با وزارت علوم بسیار خوب برخورد کرد و دانشگاه ها تخصیص هایشان را صد در صد گرفتند .
در حوزه عمرانی هم تا هفتاد درصد تخصیص داشتیم ، علیرغم اینکه من مشکلات مجموعه اعتباری سازمان برنامه و بودجه می دانستم لذا سازمان برنامه و بودجه مجموعا سال گذشته با وزارت علوم خیلی خوب برخورد کرد .
در سال جاری هم با محدودیت هایی که وجود دارد تا الان نسبتا همکاری ها خوب بوده است .
هرچند کامل تخصیص ها را نداده اند اما ریاست سازمان برنامه نگاه ویژه ای به حوزه آموزش عالی داشته که امیدواریم امسال هم مثل سال گذشته این حمایت ها را ادامه دهند .
وزیر علوم در خصوص ارز دانشجویی هم گفت : ما در وزارت علوم دخالتی در بحث ارز نداریم .
قبلا هم اعلام کردم .
علی رغم کمک هایی که به لحاظ شرایط خاصی که در شش ماهه اول امسال وجود داشت ، با صحبت هایی که با دانشجویان و بانک مرکزی داشتیم الان وظیفه ای که ما داریم فراهم کردن شرایط برای حل مشکل دانشجویانی است که در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
عصر اقتصاد
1397/06/14

وزارت علوم اعلام می کند نسبت به کلیه دانشجویانی که در خارج از کشور در حال تحصیل هستند و مدارک معتبر از باب شروع به تحصیل دارند ، آمادگی پذیرش در داخل داریم و امیدواریم با مراجعه و تحصیل در دانشگاه ها که صندلی در دانشگاه های خوبمان هم برایشان وجود دارد ، مشکلشان را حل کنند .
وی در خصوص ظرفیت علمی کشور هم گفت : معتقدم سطح دانشگاه های ما از دانشگاه هایی که دانشجویان ما اغلب در خارج از کشور در حال تحصیل در آنها هستند ، بالاتر است .
منبع : ایلنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
دنیای اقتصاد
1397/06/14
> ایسنا : وزیر علوم از اهتمام این وزارتخانه برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی خارج از کشور ، در ایران خبر داد .
> دعوت وزارت علوم از دانشجویان خارج از کشور برای بازگشت ایسنا : وزیر علوم از اهتمام این وزارتخانه برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی خارج از کشور ، در ایران خبر داد .
منصور غلامی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش ظرفیت اسکان دانشجویان در خوابگاه ها گفت : در سالهای گذشته برای ساماندهی و کارآمد کردن سراهای دانشجویی تلاش شده و به مرمت آنها پرداخته ایم و ظرفیت های خوابگاه ها نیز افزایش یافته است .
وی در پاسخ به این پرسش که تخصیص بودجه وزارت علوم در سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه چگونه بوده است ، اظهار کرد : وزارت علوم در زمینه تخصیص بودجه ، سازمان برنامه و بودجه با وزارت علوم خیلی خوب برخورد کرد و تمام دانشگاه های ما بودجه صددرصدی دریافت کردند در سال جدید هم با توجه به شرایط ویژه ای که هست بودجه کامل تخصیص داده نشده اما تا کنون خوب بوده است .
وزیر علوم همچنین درباره تامین ارز برای دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کنند ، گفت : الان وظیفه ما در این زمینه برای حل مشکل دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کنند فراهم کردن شرایط برای آمدن به داخل است که امیدواریم با بازگشت به کشور در دانشگاه های خوب ما که ظرفیتش هم وجود دارد بیایند و تحصیل کنند چرا که معتقدم بسیاری از دانشگاه های ما از برخی دانشگاه هایی که دانشجویان مان در خارج از کشور در آن تحصیل می کنند بهتر است .
کلمات کلیدی : ارز ایران بودجه وزارت علوم وزارتخانه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/06/14
> رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با حضور در نشست معاونان فرهنگی دانشجویی دانشگاه های کشور چشم انداز حکم رهبری را برای این فعالیت در دانشگاه ها کار ویژه ای دانست.
> رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با حضور در نشست معاونان فرهنگی دانشجویی دانشگاه های کشور چشم انداز حکم رهبری را برای این فعالیت در دانشگاه ها کار ویژه ای دانست .
شصت و دومین گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه تهران درحالی برگزار شد که روز گذشته منصور غلامی ، وزیر علوم و مصطفی رستمی ، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه ها و مجتبی صدیقی ، رئیس سازمان امور دانشجویان از مهم ترین سخنرانان این برنامه بودند .
حجت الاسلام مصطفی رستمی که اولین برنامه خود را بعد از دریافت حکم مسئولیت نهاد رهبری در دانشگاه ها از مقام معظم رهبری به این نشست اختصاص داده بود ، گفت : «باید مراتب خضوع خود را با توجه به اعتماد مقام معظم رهبری جهت تصدی مسئولیت سنگین نمایندگی ایشان در دانشگاه ها ابراز کنم .
از خدا می خواهم به شانه های ناتوان من قدرت بدهد تا از عهده این مسئولیت برآیم .
» او افزود : «مقام معظم رهبری در لطفی که به حقیر داشته و در چشم انداز حکم شان ، کارویژه هایی را برای دانشگاه ها تعریف کرده اند که اگر از نظر حکم رهبری به آنها توجه کنیم ، دانشگاه پرورشگاه انسان های بزرگ و مدیران کارآمد برای آینده کشور است و چهار ویژگی برای این افراد ذکر کرده اند که می توان به دانش آموختگان صالح ، فرزانه ، پرکار و کارآمد اشاره داشت .
» رستمی ادامه داد : «درحال حاضر اصلی ترین مساله ، جریان تهاجمی است که تمام داشته های جامعه را هدف قرار داده و به دنبال تزریق روحیه ناامیدی و ناتوان کردن جامعه و بی اعتماد کردن عناصر جامعه به یکدیگر است که این مساله خطرناکی است و کار را سخت تر می کند اما خداوند در شرایط سخت وعده کمک داده است و در این شرایط سخت جامعه ، فرصت پیشرفت وجود دارد که ما باید امروز عرصه رشد را در این شرایط برای خودمان و جامعه ایجاد کنیم .
» در این برنامه همچنین وزیر علوم ضمن تبریک به رئیس جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به اعضای هیات علمی دانشگاه ها ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل های فرهنگی آنها تاکید کرد و گفت : «ما در حوزه معاونت فرهنگی باید از تشکل اعضای هیات علمی کمک بگیریم .
با توجه به اینکه هر ساله تعدادی اعضای هیات علمی جوان به مجموعه اعضای هیات علمی دانشگاه ها اضافه می شود ، خوب است این اساتید جوان در فضای فرهنگی قرار گرفته و از بایدها و نبایدهای ظرفیت علمی در مدیریت فرهنگی مطلع باشند .
باید این اساتید را به تجربیات اعضای هیات علمی قدیمی تر مجهز کنیم .
» وزیر علوم به حوزه فرهنگی در بخش کارمندان نیز اشاره کرد و گفت : «می توانیم با توجه به خدمات دهی ای که این افراد به دانشجویان دارند ، از ظرفیت آنان استفاده کنیم ، البته تاکید من این بود که سازمان امور دانشجویان باید به معاونان دانشجویی دانشگاه ها نزدیک تر شود که درواقع به این معنی است که باید مدیریت دانشگاه ها را از حوزه تدارکات بخش رفاهی جدا کنیم و به جای آن ، سازمان امور دانشجویان را در کنار معاونان قرار دهیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/06/14

» مجتبی صدیقی ، رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در ادامه گفت : «باید در حوزه دانشجویی و خدماتی که به دانشجویان ارائه می شود تلاش کنیم و خدمات خوبی ارائه دهیم تا دانشجویان زیست بهتری داشته و بهتر تحصیل کنند .
در این بین معاونان فرهنگی نیز تلاش می کنند فضای بهتری را از نظر نشاط اجتماعی در بین دانشجویان فراهم سازند .
» رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : «در نظرسنجی ای که از دانشجویان صورت گرفته ، دانشجویان تاکید زیادی بر نیاز به برنامه های فرهنگی و فوق برنامه های فرهنگی داشتند؛ به طوری که 90 درصد دانشجویان خوابگاهی خواستار فعالیت های فرهنگی و تفریحی بیشتری بودند .
» او گفت : «در نظرسنجی ای که صورت گرفته ، 77 درصد دانشجویان به ایرانی بودن خود افتخار کرده بودند ، 88 درصد دانشجویان به فرهنگ و تمدن ایران بالیده اند و آمار بالایی از این دانشجویان آمادگی خود را برای دفاع از کشور درصورت بروز مشکلی اعلام کرده اند . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/06/14
> منصور غلامی در جمع خبرنگاران در حاشیه شصت و دومین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه ها گفت : «امسال به دنبال کیفی سازی خدمات هستیم و این مساله مهم یکی از اهداف دانشگاه ها قرار دارد.
> منصور غلامی در جمع خبرنگاران در حاشیه شصت و دومین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه ها گفت : «امسال به دنبال کیفی سازی خدمات هستیم و این مساله مهم یکی از اهداف دانشگاه ها قرار دارد .
در همین راستا تعداد زیادی از دروس رشته های مختلف بازنگری شده و به دانشگاه ها ابلاغ شده است .
» او درخصوص ارز دانشجویی گفت : «برای 6 ماه اول سال تحصیلی با بانک مرکزی به توافق رسیدیم و براساس قانون ارز دانشجویی در اختیار سازمان امور دانشجویان قرار می گیرد و از این طریق ارز به دانشجویان پرداخت می شود اما برای 6 ماه دوم درخواست مان را به بانک مرکزی ارجاع داده ایم و در حال پیگیری آن هستیم .
» غلامی ادامه داد : «منتظر پاسخ بانک مرکزی در این زمینه هستیم و هنوز بانک مرکزی نرخ ارز رسمی ای را که قرار است در اختیار دانشجویان قرار گیرد ، اعلام نکرده و منتظریم قیمت تمام شده ارز برای دانشجویان اعلام شود .
ما ناچاریم مصوبات بانک مرکزی را در این خصوص اجرا کنیم . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
روزنامه ایران
1397/06/15
> هدی هاشمیخبرنگارچند روزی می شود که نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه ها منتشر شده است و برخی داوطلبان این آزمون در فضای مجازی اعلام کردند که محروم از تحصیل شدند .
> هدی هاشمیخبرنگارچند روزی می شود که نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه ها منتشر شده است و برخی داوطلبان این آزمون در فضای مجازی اعلام کردند که محروم از تحصیل شدند .
آنها با گذاشتن کارنامه تحصیلی شان در شبکه های مجازی اعلام کردند که سازمان سنجش در توضیحات زیر کارنامه تحصیلی شان نوشته است که به علت نقص پرونده پذیرفته نشدند و در صورت تمایل برای بررسی وضعیت شان به سازمان سنجش مراجعه کنند .
برای بسیاری از داوطلبان نقص پرونده همان معنای محرومیت تحصیلی را دارد .
محرومیتی که برای اولین بار در دولت های هشتم و نهم مطرح شد و اکنون پنج سال از پایان دولت احمدی نژاد ، باز هم در آستانه مهر ماه شاهد محرومیت از تحصیل عده ای از دانشجویان هستیم .
تا جایی که فاطمه سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی در اکانت رسمی توئیتر خود نوشت : «از تمام داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد حائز رتبه قبولی شده و از ثبت نام آنها جلوگیری به عمل آمده است می خواهم اطلاعات خود را جهت پیگیری دقیق به اینجانب ارائه کنند .
با سلب حق تحصیل مخالفم و برای احقاق حق داوطلبین تمام تلاش خود را می کنم .
»در سوی دیگر این معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم است که در گفت و گو با خبرنگار «ایران» وجود دانشجویان ستاره دار را تأیید کرد و گفت : بر اساس آماری که ما در وزارت علوم داریم سه نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی محروم از تحصیل شدند و ما هم در حال جمع آوری اطلاعاتمان هستیم البته آمار دقیقی در این باره نداریم و کارشناسان ما در حال جمع آوری اطلاعات دانشجویانی هستند که محروم از تحصیل شدند .
» حسین سیمایی صراف اعلام کرد : «جلسه ای با وزیر علوم درباره دانشجویانی که به این مشکل برخورده اند داریم و وزارت علوم تمام تلاش خود را می کند تا بتواند مشکل این دانشجویان را برای اول مهر برطرف کند .
بنده از همین تریبون اعلام می کنم اگر دانشجویی محروم از تحصیل شد به وزارت علوم بیاید و مدارکش را ارائه دهد تا ما بتوانیم از حق و حقوق دانشجویان دفاع کنیم . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/06/17
> بررسی ها نشان می دهد امسال هزینه خوابگاه ها طبق گفته رئیس سازمان امور دانشجویان 7 تا 10 درصد افزایش خواهد داشت که قیمت های دقیق آن را در جدول زیر می توانید پیدا کنید .
> کمتر از دو هفته تا آغاز سال تحصیلی جدید زمان باقی مانده است و در این بین عده ای هستند که سال اول دانشجویی را تجربه می کنند و طبق آنچه در کارنامه و انتخاب رشته ای که انجام داده اند تصمیم گرفته اند شهر یا استان دور یا نزدیکی را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند .
«فرهیختگان» پیش از این نکاتی را درباره زندگی دانشجویی در دانشگاهی غیر از محل سکونت فرد بیان کرده بود .
همچنین گزارش های متعددی را از بررسی وضعیت خوابگاه ، سلف و امکانات دانشگاه های مختلف ارائه داده بود که در آنها به این نکته اشاره شد : «تحصیل در دانشگاه دولتی یا آزاد ملاک نیست و کمتر کسی را می توان پیدا کرد که مهر مدرک دانشگاه دولتی برای او مهم باشد .
از این جهت حضور در دانشگاه دولتی در شهری دیگر نیاز به خوابگاه ، سلف و غذای دانشگاه دارد که اگر به هر دلیلی دانشجو نخواهد یا نتواند از این امکانات استفاده کند ، هزینه ای بیشتر از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی را باید بپردازد .
» اگر مقایسه ای از هزینه تحصیل در دانشگاه ها را که «فرهیختگان» پیش از این به آن پرداخته بود ، خوانده باشید ، متوجه خواهید شد که حضور در دانشگاهی در شهر خود با پرداخت شهریه به مراتب بهتر از رفتن به دانشگاه دولتی در شهر یا استانی دیگر است .
اما در این گزارش قرار است دقیقا نرخ اجاره بهای خوابگاه ها را بررسی کنیم .
آنطور که مجتبی صدیقی ، معاون دانشجویی وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در همایش معاونان دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه تهران گفت ، امسال قرار است هفت تا 10 درصد هزینه خوابگاه های دانشجویی دولتی گران شود .
البته او اشاره نکرده بود که این میزان افزایش قیمت برای کدام خوابگاه ها اعلام خواهد شد ، چراکه ذوالفقار یزدانمهر ، رئیس صندوق رفاه دانشجویان پیش از این اعلام کرده بود خوابگاه های دانشگاه ها سطح بندی شده اند و این سطح بندی برای آن است که به طور مثال خوابگاهی با سطح یک در دانشگاه تهران با خوابگاهی در سطح پنج در شهر زابل قیمت یکسانی دارند که با این سطح بندی دیگر این یکسان بودن قیمت رخ نخواهد داد .
آنچه در این گزارش به طور دقیق محاسبه خواهد شد ، نرخ اجاره بهای خوابگاه ها در سال تحصیلی پیش رو است که طبق گفته معاون دانشجویی وزیر علوم این برآورد قیمت ها انجام شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
منصور غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/06/17
> فرهیختگان : کمتر از یک ماه دیگر به شروع سال تحصیلی جدید زمان باقی مانده است و همزمان با آغاز مهرماه ، نه تنها دانشجویانی که در تعطیلات تابستانی به سر می بردند ، دوباره بر سر کلاس ها حضور پیدا می کنند؛ بلکه جدیدالورود ها نیز پایشان برای اولین بار به محیط دانشگاه باز می شود؛ جدیدالورود ها دیگر متولدان دهه 80 محسوب می شوند و با کلی امید و هدف برای ساختن آینده ای بهتر به دانشگاه می روند.
> فرهیختگان : کمتر از یک ماه دیگر به شروع سال تحصیلی جدید زمان باقی مانده است و همزمان با آغاز مهرماه ، نه تنها دانشجویانی که در تعطیلات تابستانی به سر می بردند ، دوباره بر سر کلاس ها حضور پیدا می کنند؛ بلکه جدیدالورود ها نیز پایشان برای اولین بار به محیط دانشگاه باز می شود؛ جدیدالورود ها دیگر متولدان دهه 80 محسوب می شوند و با کلی امید و هدف برای ساختن آینده ای بهتر به دانشگاه می روند .
شاید اگر چند سال پیش بود دانشجویان می توانستند ترسیم درست تری از آینده خود داشته باشند ، اما این روزها که شرایط اقتصادی کشور به تعبیری در وضعیت ویژه قرار دارد و جنگ اقتصادی و به تبع آن رسانه ای دشمن فضا را برای ترسیم آینده ای دقیق غبارآلود کرده ، دانشجویان نیز همانند سایر اقشار مردم نه تنها نمی توانند به تحقق آرزوهایشان به طور قاطع امیدوار باشند ، بلکه شاید این تصور برایشان ایجاد شود که ممکن است در طول دوران تحصیل نیز با مشکلات مالی و اقتصادی همراه شوند .
بحث نگرانی های اقتصادی تنها مختص دانشجویان و خانواده های آنها نیست؛ چراکه وزیر علوم به عنوان بالاترین مقام مسئول در وزارت علوم نیز چندی پیش در گفت وگویی که با ویژه نامه روزنامه «ایران» داشت ، محدودیت مالی را یکی از چالش های اصلی حوزه آموزش عالی عنوان می کند و درباره اش این طور می گوید : «در سال گذشته با محدودیت مالی مواجه بوده ایم ، به خصوص در ماه های پایانی سال نیاز به مراوده و تماس های مکرر با دانشگاه ها داشتیم که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده نتایج موردنظر نهایی شد و بودجه ما تخصیص یافت اما به هر حال محدودیت مالی یکی از اصلی ترین مشکلات ما در سال گذشته بوده است .
» هر چند صحبت های منصور غلامی با نگاهی به مشکلات سال گذشته این وزارتخانه مطرح شده است اما طبیعتا بیان همین مسائل از زبان این مقام مسئول و همچنین نگاهی به شرایط اقتصادی فعلی کشور نشان می دهد که چالش های وزارت علوم برای سال تحصیلی جدید در حوزه مسائل مالی بیش از گذشته خواهد بود و هر اندازه که این وزارتخانه با مشکلات مالی روبه رو باشد ، دانشگاه های سراسر کشور نیز با این مهم دست وپنجه نرم خواهند کرد و در نهایت نیز دانشجویان وجود این مسائل را لمس خواهند کرد .
از سوی دیگر چند صباحی است که اخبار افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات مورد نیاز دانشجویان از قبیل غذا و خوابگاه باعث بروز نگرانی هایی میان این قشر از جامعه شده است؛ چندی پیش بود که مجتبی صدیقی ، رئیس سازمان امور دانشجویان از احتمال افزایش قیمت غذا خبر داده بود؛ به رغم اینکه میزان این افزایش را بسیار ناچیز عنوان می کند و معتقد است : «اگر قرار به افزایش قیمتی باشد ، به طور حتم زیر خط تورم خواهد بود و در صورت تصویب این موضوع ، تحقق آن مانند سال های گذشته که تنها 10درصد افزایش قیمت داشته ایم ، خواهد بود .
» اما مطرح کردن احتمال افزایش قیمت غذا نیز می تواند باعث نگرانی هایی در میان دانشجویان شود؛ به خصوص آنکه طی دو سال اخیر هیچ گونه افزایش قیمتی درخصوص غذای دانشجویی صورت نگرفته است و حال افزایش یک باره این نیاز ، در کنار افزایش نرخ اجاره بها که چند وقتی است حاشیه ساز نیز شده است ، می تواند نگرانی دانشجویان را درخصوص مسائل اقتصادی بیش از پیش افزایش دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
منصور غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/06/17

هر چند که وجود شرایط اقتصادی خاص برای سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها دور از ذهن نیست و مسئولان مختلف آموزش عالی نیز در مصاحبه ها و برنامه های مختلف به این مساله اشاره کرده اند ، اما غلامرضا غفاری ، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم که معاونت ذیل مدیریت او ارتباط مستقیمی با فعالیت های دانشجویی که بعضا حاشیه ساز هم می شوند ، دارد؛ وجود چنین شرایطی را در دانشگاه ها به معنی دنبال کردن سیاست ریاضت اقتصادی از سوی وزارت علوم برای سال جدید تحصیلی نمی داند و درباره سیاست های این وزارتخانه در این حوزه به «فرهیختگان» این طور می گوید : «امروزه همه آحاد جامعه از این مساله اطلاع دارند که ما در حوزه اقتصادی با توجه به شرایطی که داریم ، باید برخی احتیاط ها را مدنظر قرار دهیم و طبیعی است که این مساله به دانشگاه های مختلف نیز گفته شده است و مسئولان دانشگاه ها باید به موضوع احتیاط ها در حوزه اقتصادی برای سال تحصیلی جدید توجه داشته باشند .
» او یکی از اصلی ترین راهکارها برای برون رفت از وضعیت اقتصادی فعلی را مدیریت بهینه منابع مالی بیان می کند و ادامه می دهد : «قطعا باید منابع مالی در چنین شرایطی به درستی مدیریت شود؛ البته این به آن معنی نیست که نباید افزایشی در هیچ کجا صورت بگیرد؛ بلکه اگر قرار به افزایش بودجه نیز باشد ، باید این افزایش به صورت نرم انجام شود ، نه اینکه شاهد افزایش بی رویه باشیم؛ بر همین اساس آنچه در قوانین و آیین نامه های مربوطه نیز پیش بینی شده ، در همین راستاست .
» معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تصریح می کند : «آنچه در آیین نامه ها و قوانین برای سال تحصیلی جدید به دانشگاه ها ابلاغ شده ، رعایت کردن و توجه داشتن به موضوع احتیاط ها در مسائل اقتصادی است که با توجه به شرایط فعلی کشور نباید از آن غافل شد .
» وجود برخی حاشیه های فرهنگی و اجتماعی برای سال تحصیلی جدید با توجه به شرایط اقتصادی فعلی از دیگر دغدغه های اصلی دانشگاه ها محسوب می شود که غفاری با ابراز امیدواری از اینکه مساله ای برای سال تحصیلی جدید نخواهیم داشت ، می گوید : «تمام تلاش مان این است که مشارکت و فعالیت دانشجویی در دانشگاه ها در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بیشتر شود و مشکلی در این زمینه نداشته باشیم .
» او معتقد است : «طبیعی است که شاید اتفاقاتی نیز رخ دهد و باید ببینیم شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه چگونه پیش خواهد رفت ، با این حال همه تلاش مان را کرده ایم که مشکلی در سال تحصیلی جدید ایجاد نشود و هماهنگی های لازم را نیز در این زمینه با دانشگاه های مختلف انجام داده ایم . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی
روزنامه آفرینش
1397/06/16
> معاون پژوهشی وزارت علوم : جایابی اساتید در صنایع مختلف معاون پژوهشی وزارت علوم گفت : تفاهمنامه هایی با دستگاههای دولتی مختلف امضا می کنیم که اعضای هیات علمی بتوانند برای اجرای فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت جایابی شوند .
> معاون پژوهشی وزارت علوم : جایابی اساتید در صنایع مختلف معاون پژوهشی وزارت علوم گفت : تفاهمنامه هایی با دستگاههای دولتی مختلف امضا می کنیم که اعضای هیات علمی بتوانند برای اجرای فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت جایابی شوند .
مسعود برومند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در راستای تقویت موضوع ارتباط دانشگاه با صنعت برنامه داریم تا برنامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی را به صورت جدی دنبال کنیم .
وی افزود : قرار است برای اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت تفاهمنامه هایی با دستگاههای دولتی منعقد کنیم تا براین اساس اساتید برای اجرای این طرح جایابی شوند .
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد : آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت و جامعه نیز درحال نهایی شدن است و امیدواریم تا پایان شهریورماه نهایی و به دانشگاهها ابلاغ شود .
برومند عنوان کرد : براساس این آیین نامه اعضای هیات علمی جوان که وارد دانشگاه می شوند طی دو تا چهار سال آینده بسته به رشته ای که دارند باید مدتی را در صنعت یا جامعه حضور داشته باشند .
برگزاری نشست معرفی حمایت های آلمان از فعالیت های علمی پژوهشی دانشگاه های ایران نشست معرفی حمایت های آلمان از فعالیت های علمی پژوهشی دانشگاه های ایران برگزار می شود .
به گزارش ایسنا ، به همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد و معاونت بین الملل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، نشستی برای اعطای بورسیه های تحصیلی و گرنت های علمی پژوهشی با حضور 6 نهاد اصلی و معتبر کشور آلمان در 21 شهریور ماه جاری از ساعت 8 صبح تا 12 : 30 ظهر در تالار خوارزمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود .
در این نشست انواع حمایت های مالی و علمی کشور آلمان از دانشجویان و استادان ایرانی معرفی می شود .
یادآور می شود موسسه های مذکور سالیانه بورسیه ها و کمک های مالی به طرح های پژوهشی اعطاء می کنند که شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی دانشگاه در این کارگاه می تواند به بهره مندی ایشان از این گونه تسهیلات منجر شود .
سرپرست امورخوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد : تحویل خوابگاه های دانشگاه فردوسی از20 شهریور ماه سرپرست امور خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد گفت : خوابگاه های دانشگاه فردوسی از 20 شهریور ماه آماده تحویل به دانشجویان است .
محمود صنعتی در گفت وگو با ایسنا ، اظهار کرد : ظرفیت کل خوابگاه دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی جدید 5200 نفر است .
وی در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجویان دختر و پسر در خوابگاه های دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی جدید ، بیان کرد : حدود دو هزار و 800 نفر ظرفیت خوابگاه دختران و حدود دو هزار و 200 نفر ظرفیت خوابگاه پسران در سال تحصیلی جدید پیش بینی شده است .
سرپرست امور خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص اسکان دانشجویان شبانه این دانشگاه در سال تحصیلی جدید ، گفت : مشکلی برای اسکان دانشجویان دختر نداریم .
420 نفر ظرفیت خوابگاهها به دانشجویان دختر در نوبت شبانه اختصاص داده شده است و دانشجویان پسر شبانه باید به خوابگاه های خودگردان خارج از دانشگاه مراجعه کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی
روزنامه آفرینش
1397/06/16

صنعتی اضافه کرد : زمانیکه ظرفیت خوابگاه های داخل دانشگاه به حدنصاب برسد ، خوابگاه هایی بیرون از دانشگاه برای دانشجویان در نظر گرفته ایم .
وی در مورد نوسازی خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی جدید ، بیان کرد : سه خوابگاه دانشجویی دانشگاه در ایام تابستان تعمیر ، سمپاشی و نظافت شده است .
رد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
سازمان امور دانشجویان
بهار
1397/06/14
> گروه جامعه : رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : هیات های امنای دانشگاه ها می توانند برای ادغام معاونت های فرهنگی اجتماعی و دانشجویی با توجه به شرایط خود اقدام کنند ولی این پیشنهاد همچنان در وزارت علوم در حال بررسی است .
> مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان در روز دوم شصتو دومین گردهمایی معاونین دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور گفت : باید معاونان دانشجویی بتوانند مستقل تر از گذشته عمل کرده و به منابع مالی مختص خود دسترسی راحت تری داشته باشند به همین دلیل پیشنهادی اعلام شده مبنی بر اینکه یک مدیر مالی در حوزه معاونت دانشجویی تعریف شود تا کارها خیلی سریع تر از گذشته صورت گیرد .
وی افزود : تلاش داریم تا اقدامات معاونت دانشجویی را مستقل تر کرده و این کار را در اول سال تحصیلی اجرایی کنیم .
رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد : با توجه به هدفمند کردن یارانه ها و وضعیت اقتصادی کشور سازمان برنامه و بودجه و دولت موظف است علاوه بر اختیارات قبل تسهیلاتی مجزا به دانشگاه ها بدهند .
وی اظهار داشت : بحث تعیین مدیر مالی در معاونت دانشجویی و تخصیص سریع تر اختیارات را در جلسه هفته آینده روسای دانشگاه ها دنبال و ابلاغیه آن را اعلام خواهیم کرد .
ولی پیشنهادات بعدی در این جلسه برای سال آینده اجرایی خواهد شد .
صدیقی با اشاره به تامین مواد غذایی در آغاز سال تحصیلی از سوی صندوق رفاه دانشجویان و سازمان امور دانشجویان گفت : این صندوق و این سازمان از نظر فنی این کار را دنبال کرده و می کوشیم اجرایی کردن این پیشنهاد به سرانجام مقصود برسد .
همچنین تلاش داریم با این کار منابع مالی را به سمت اهداف اصلی هدایت کنیم .
رئیس سازمان امور دانشجویان در توضیح بیشتر افزود : تلاش داریم با هماهنگی ستاد تنظیم بازار تهیه اقلام اساسی برای دانشگاه ها را دنبال کرده و از آنها این مطالبه را داشته باشیم .
این در حالی است که حتی روز گذشته هم با مسئولین مربوطه در ستاد تنظیم بازار این پیشنهاد را بررسی کردیم .
وی گفت : چون دولت به دنبال کنترل بازار کالاهای اساسی است ما هم از این فرصت استفاده کرده و این کالاها را با نرخ اصلی و به جهت کاهش هزینه ها خریداری و در اختیار دانشگاه ها قرار خواهیم داد .
صدیقی افزود : تلاش داریم با استفاده از کمک سازمان اموال تملیکی تجهیزات خوابگاهی را از آنجا تهیه کنیم و می کوشیم کاری کنیم که دانشگاه ها در بحث خرید کالاهای اساسی و تجهیزات مورد نیازشان رأسا ورود نکرده و به هدف اصلی و کارهای بزرگتر خود بپردازند .
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : بحث رتبه بندی دانشگاه ها در حوزه ورزش با توجه به المپیادهای مختلف برگزار شده و همچنین امکانات لازم آنها تدوین و اجرایی خواهد شد .
وی خاطرنشان کرد : موج سوم یا مرحله سوم طرح سیمای اجتماعی دانشجویی آماده و نتایج آن بزودی ارائه خواهد شد که در آن طرح پیشنهادهایی مبنی بر پیشگیری از دخانیات ، مواد مخدر و ایدز اعلام شده است؛ البته دفتر امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور قول حمایت از چندین پروژه که به صورت پایلوت و ملی اجرایی شود را داده است و می کوشیم اعتبار ویژه ای را برای دفاتر مشاوره دانشگاه ها بگیریم .
صدیقی اعلام کرد : 356 کانون مشاوره در دانشگاه ها با 14 هزار عضو پتانسیل خوبی برای رابط بودن دفاتر مشاوره و سلامت با دانشجویان است .
رئیس سازمان امور دانشجویان از معاونین دانشجویی و فرهنگی ، اجتماعی خواست ارتباط ویژه ای را با تشکل های دانشگاهی در سال جاری برقرار کنند چرا که وضعیت کشور خاص است و نیاز به همدلی و همراهی بیشتری است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
سازمان امور دانشجویان
بهار
1397/06/14

وی تصریح کرد : اصلاح آیین نامه انتخابات شوراهای صنفی دانشجویی در وزارت علوم همچنین در دستور کار قرار دارد که یکی از پیشنهادات کم شدن تعداد دانشجویان شرکت کننده در انتخابات شوراها است تا اعضای منتخب و انتخابات سریع تر به رسمیت شناخته شود .
صدیقی با بیان اینکه عمده کار شوراهای صنفی و تشکل ها ، درون دانشگاهی است که باید شرایط واحد و جغرافیای آن دانشگاه را هم در نظر گرفت ، افزود : نباید همه موارد را یکسان دید و با توجه به حساسیت ایجاد شده درباره تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی و سیاسی شدن برخی مباحث آن نهادهای بیرون از وزارت علوم اعلام کردند که موافق تشکیل این اتحادیه نیستند .
رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه ورود به مسائل آموزشی برای شوراهای صنفی مجاز نیست و آنها فقط می توانند در مورد خدمات دانشجویی اظهارنظر کنند ، افزود : به وجود و فعالیت شوراهای صنفی در دانشگاه ها اصرار داریم و هر کجا این روابط صمیمانه تر باشد مشکلات دانشگاه ها کمتر خواهد شد .
وی گفت : اصرار وزارت علوم برای ارتقای خوابگاه های رتبه سه و چهار است به همین جهت می کوشیم تعمیرات و نگهداری از این خوابگاه ها در شرایطی صورت گیرد که به رتبه های پایین تر سقوط نکنند .
به همین جهت تلاش داریم در سال تحصیلی 98 و 99 خوابگاهی با رتبه پایین تر از یک و دو در کشور نداشته باشیم .
صدیقی از معاونین دانشگاه ها خواست حمایت های لازم را از دانشجویان بی بضاعت و آنهایی که مشکلات مالی بویژه در پرداخت اجاره بهای خوابگاهی دارند به صورت ویژه صورت پذیرد و مسئولان دانشگاهی چتر حمایت خود را درمورد این دانشجویان گسترده تر کنند .
رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد : ستادی در وزارت علوم برای شرایط خاص و پیشگیری از مشکلات خوابگاهی ، صنفی و دیگر خدمات دانشجویی تشکیل شده است که می تواند همین الگو در دانشگاه ها پیگیری و راه اندازی شود .
وی افزود : دانشگاه ها باید از همه امکانات استانی برای تهیه کالاهای اساسی استفاده کرده و منتظر اقدامات سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان نباشند ضمن اینکه باید با دستورالعمل و ابلاغیه ملی که با هماهنگی وزارت علوم و وزارت کشور صورت می گیرد استانداران در خدمت دانشگاه ها بوده و از آنها حمایت کنند .
صدیقی گفت : هیات های امنای دانشگاهی برای ادغام معاونت های فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی می توانند این کار را با توجه به شرایط خود اجرایی کنند ولی این پیشنهاد در وزارت علوم در حال بررسی است .
رئیس سازمان امور دانشجویان از دانشگاه ها خواست برای خرید کالاهای اساسی به سمت انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و پیمانکار به صورت مستقل اقدام نکنند چرا که در آن صورت هزینه ها بالاتر رفته و حتی باید مالیات بر ا رزش افزوده هم پرداخت کنند .
وی در پایان گفت : حداکثر افزایش اجاره بهای خوابگاه ها در سال جاری بین 7 تا 10 درصد تعیین شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ذوالفقار یزدان مهر+رئیس صندوق رفاه دانشجویان
روزنامه فرهیختگان
1397/06/14
> ذوالفقار یزدان مهر گفت : «صندوق رفاه دانشجویان 509 میلیارد تومان که شامل 407 میلیارد وام و 102 میلیارد کمک بلاعوض بوده است ، در قالب ارتقا و یارانه تغذیه در اختیار دانشگاه ها قرار داده است و تلاش کرده ایم با توجه به پیش بینی ها درباره بازگشت مجدد تحریم ها ، صندوق رفاه را از حیث منابع تجهیز کنیم.
> ذوالفقار یزدان مهر گفت : «صندوق رفاه دانشجویان 509 میلیارد تومان که شامل 407 میلیارد وام و 102 میلیارد کمک بلاعوض بوده است ، در قالب ارتقا و یارانه تغذیه در اختیار دانشگاه ها قرار داده است و تلاش کرده ایم با توجه به پیش بینی ها درباره بازگشت مجدد تحریم ها ، صندوق رفاه را از حیث منابع تجهیز کنیم .
» رئیس صندوق رفاه دانشجویان عنوان کرد : «صندوق رفاه دانشجویان امسال در تعامل با بانک ها 120 میلیارد وام به دانشگاه های آزاد ، پیام نور و علمی کاربردی تخصیص خواهد داد که از این مقدار 80 میلیارد از طریق بانک توسعه و 40 میلیارد دیگر نیز از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران تامین اعتبار خواهد شد .
» به گفته رئیس صندوق رفاه دانشجویان ، وزارت علوم امسال برای ارتقای خوابگاه های دانشجویی اعتباری بالغ بر 55 میلیارد تومان از سوی صندوق رفاه دانشجویان پیش بینی کرده است که از این 55 میلیارد ، 30 میلیارد برای تجهیز و 25 میلیارد برای ارتقای خوابگاه های سطح چهار به سه تخصیص پیدا خواهد کرد . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سازمان امور دانشجویان
روزنامه آفرینش
1397/06/14
> برنامه های صندوق رفاه برای سال تحصیلی جدید؛ تلاش برای حل مشکلات تغذیه و خوابگاه دانشجویان رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از تشکیل شورای رصد برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در زمینه تغذیه و خوابگاهی از ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد .
> برنامه های صندوق رفاه برای سال تحصیلی جدید؛ تلاش برای حل مشکلات تغذیه و خوابگاه دانشجویان رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از تشکیل شورای رصد برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در زمینه تغذیه و خوابگاهی از ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد .
به گزارش خبرنگار مهر ، ذوالفقار یزدان‎مهر در گردهمایی معاونان دانشجویی در دانشگاه تهران گفت : رویکرد ما مدیریت مشارکتی است و سعی کردیم نقطه نظرات کارشناسی را برای خدمات رفاهی در دانشگاه ها داشته باشیم .
وی افزود : در صندوق 509 میلیارد تومان بودجه داریم که شامل 407 میلیارد تومان وام و 110 میلیارد یارانه تغذیه است و تلاش شده خودمان را از حیث منابع تقویت کنیم به همین دلیل بودجه امسال صندوق رفاه به 673 میلیارد تومان افزایش یافت که 246 میلیارد تومان اعتبارات عمومی و 400 میلیارد تومان از درآمد اختصاصی و 27 میلیارد آن برای وام شهریه اختصاص داده شد .
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اضافه کرد : 80 میلیارد تومان از یک بانک و 40 میلیارد تومان از بانک دیگر با هم ‎افزایی صورت گرفته به عنوان وام شهریه در اختیار دانشجویان قرار داده می شود .
برنامه های صندوق رفاه برای سال تحصیلی جدید یزدان‎مهر با اشاره به برنامه های صندوق رفاه برای سال تحصیلی جدید گفت : برای رفع مشکلات IT صندوق رفاه با دانشگاه ها تعامل داشته و با این تعامل صندوق 1400 را طراحی کردیم اقدامات زیرساختی خوبی صورت گرفت که در حال حاضر 130 هزار نفر در روز می توانند به سایت صندوق مراجعه و فعالیت کنند .
رویکردمان این است که اطلاعات را با سامانه های به روز شده یکپارچه سازی کنیم .
دومین برنامه ما ارائه تسهیلات و ساخت است که با پیگیری های صورت گرفته منع ساخت خوابگاه ها برداشته شد و ساخت سراهای دانشجویی به بخش خصوصی واگذار می شود .
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد : تاکنون 50 درخواست به صندوق آمده که 20 مورد آن در کمیسیون دائمی صندوق به تصویب رسیده و به دانشگاه ها ابلاغ کردیم دانشگاهی که درآمد اختصاصی بالایی دارد می تواند اقدام به ساخت خوابگاه و دریافت وام کند اما دانشگاهی که درآمد پایینی دارد نمی تواند از این وام ها استفاده کند .
ارتقای سراهای دانشجویی یزدان مهر ادامه داد : تکمیل سراهای دانشجویی یکی از تسهیلاتی است که با آن ها موافقت شده است .
حدود 200 سرای دانشجویی باید بسازیم تا کمبودها جبران شود .
همچنین کمک به ارتقای سراهای دانشجویی رتبه 3 و 4 ادامه دارد امسال 199 سرای دانشجویی ارتقا پیدا کردند .
امسال سال آخر ارتقا است و دانشگاه ها فرصت دارند سراهای دانشجویی رتبه 4 را برای ارتقا معرفی کنند .
وی یادآور شد : 55 میلیارد تومان برای ارتقای سراهای دانشجویی رتبه 4 پیش ‎بینی کردیم و امیدواریم در مهر ماه شاهد بهبود فضاهای خوابگاهی باشیم .
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اظهار داشت : 131 درصد نسبت به 3 سال گذشته رشد داشتیم و 31 میلیارد تومان به دانشگاه ها در این زمینه کمک کردیم .
وی همچنین از مقاوم‎سازی سراهای دانشجویی در مناطق زلزله‎زده خبر داد و گفت : تیم فنی برای این مورد تشکیل شده و امیدواریم امسال و سال آینده گام موثری در این زمینه برداشته شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سازمان امور دانشجویان
روزنامه آفرینش
1397/06/14

یزدان مهر گفت : رتبه‎بندی دانشگاه ها براساس خدمات تغذیه است این اقدام عملیاتی شده و 107 آشپزخانه در رتبه 3 ، 41 آشپزخانه رتبه 2 و 15 آشپزخانه در رتبه 1 هستند که امسال برنامه‎ریزی شده بتوانیم رتبه 3 را ارتقا دهیم .
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت : فاز اول کمک به رتبه‎بندی آشپزخانه ها آماده شده و امیدواریم بتوانیم از محل یارانه ها به دانشگاه ها این کمک ها را ارسال کنیم .
ایجاد رستوران های مکمل در دانشگاه ها وی همچنین از ایجاد رستوران های مکمل در دانشگاه ها خبر داد و گفت : ایجاد رستوران های مکمل در دانشگاه ها آغاز شده که بسیاری از دانشگاه ها به پیشواز این طرح رفتند و با پیگیری صورت گرفته توانستیم 243 میلیارد تومان ظرفیت سازی کنیم .
وی ادامه داد : پرداخت وام شهریه یکی از مشکلات اساسی ما بود 85 درصد دانشجویان وام شهریه پرداخت می کنند که با هم افزایی بانک ها 620 میلیارد تومان وام شهریه پرداخت خواهیم کرد این وام های شهریه با کارمزد 3 درصد پرداخت می شوند .
حمایت از کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان یزدان مهر اضافه کرد : حمایت از کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار دارد و از کارگاه های مهارت محور حمایت خواهیم کرد مبلغ 100 میلیون تومان وام در اختیار این کارگاه ها قرار می دهیم و به هر دانشجو 10 میلیون وام قرض الحسنه داده می شود در فاز اول 30 تا 50 کارگاه در دانشگاه فنی و حرفه ای مورد حمایت قرار می گیرند .
تشکیل شورای رصد در دانشگاه ها وی همچنین از تشکیل شورای رصد در دانشگاه ها خبر داد و گفت : شورای رصد متشکل از معاون فرهنگی وزارت علوم ، رئیس سازمان امور دانشجویان ، رئیس حراست وزارت علوم و رئیس صندوق رفاه به زودی تشکیل می شود که مشکلات دانشگاه ها در زمینه تغذیه ، خوابگاه را رصد و براساس تدابیر اندیشیده شده آن ها را حل می کند .
یزدان‎مهر یادآور شد : طرح مدیریت منابع خدمات‎رسانی را نیز تدوین کردیم که براساس آن معاونان دانشجویی از مسئولیت‎پذیری و کارآمدی بیشتری برخوردار باشند و همچنین در بحث درآمدزایی بتوانند ورود بهتری داشته باشند 3 کتاب برای تغذیه دانشگاه ها به چاپ رسیده که راهنمای تغذیه بهتری در دانشگاه ها باشند .
معاونان فرهنگی دانشگاه ها تاکید کردند؛ تفکیک بودجه فرهنگی دانشگاه‎ها از سایر هزینه ها معاونان فرهنگی دانشگاهها در بیانیه‎ای بر تفکیک بودجه فرهنگی این مراکز از سایر بودجه‎ها و هزینه‎ها تاکید کردند .
به گزارش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، نشست معاونان فرهنگی اجتماعی و فرهنگی دانشجویی دانشگاهها برگزار شد .
لزوم توجه جدی به تقویت اعتبارات فرهنگی دانشگاهها و جدا کردن ردیف بودجه و اعتبارات فرهنگی از سایر هزینه ها ، توجه و لحاظ کردن فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در برنامه رتبه‎بندی دانشگاهها ، بازنگری و روزآمدسازی مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به ساماندهی و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها و ضرورت شفاف‎سازی در آیین نامه‎های نظارتی از جمله این مولفه‎ها هستند .
همچنین حمایت هدفمند از انجمنهای علمی – دانشجویی به عنوان ظرفیتهای کم‎نظیر برای تحقق اهداف و ماموریتهای دانشگاه برای توسعه آموزشهای غیررسمی ، کارآفرینی و توسعه تعامل میان جامعه و دانشگاه ، معاونان فرهنگی و اجتماعی برای توسعه و تعمیق مشارکت دانشجویان دارای سلایق مختلف از دیگر مولفه‎ها به شمار می‎روند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
بهار
1397/06/14
> گروه سیاسی : عضو فراکسیون امید با اشاره به کاهش برخی احکام دانشجویان در مرحله تجدید نظر از 7 حبس به 3 سال ، گفت : حتی 3 سال زندان برای یک دانشجو زیاد است ، استناد صوری و شکلی ، بدون تحلیل از پرونده و متهم نشان از اجرای عدالت نیست .
> محمود صادقی همچنین از پیگیری های محمود نیلی احمدی آبادی ، رئیس دانشگاه تهران در خصوص وضعیت دانشجویان محکوم به زندان خبر داد .
وی توضیح داد : در جلسه کمیسیون رئیس دانشگاه تهران در باره احکام دانشجویان و اقدامات این دانشگاه جهت کاهش میزان حکم آنها در مرحله تجدید نظر گزارشی را ارائه کرد و از جلسات فشرده مسئولین این دانشگاه با مسئولان قوه قضاییه برای کاهش احکام آنها خبر داد .
صادقی با تاکید بر این نکته که اساسا روسای دانشگاه ، نفوذی در دستگاه قضایی ندارند ، گفت که رئیس دانشگاه تهران ابراز امیدواری کرده تا احکام در مرحله تجدید نظر کاهش پیدا کند .
وی در خصوص دیگر موضوعات مورد بحث کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس شورای اسلامی گفت : روز سه شنبه جلسه کمیسیون با حضور 10 12 نفر از روسای دانشگاه برگزار شد و به همین خاطر فضای جلسه بیشتر بر بررسی مشکلات بودجه ای دانشگاه ها متمرکز شد .
** اخذ وجه از دانشجویان برای دروس جبرانی این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه از پیگیری این کمیسیون در خصوص اخذ وجه از دانشجویان برای دروس جبرانی خبر داد و گفت : مسئولان دانشگاه بر اساس اختیاری که هیات امنای آنها داده ، مجاز شد ه اند تا از دانشجویان بابت دروس جبرانی پول دریافت کنند .
وی ادامه داد : این روزها بسیاری از دانشجویان به دلایل مختلف تمایل دارند مدت تحصیل خود را طولانی کنند ، دلایلی نظیر به تعویق انداختن دوره خدمت نظام وظیفه یا تعیین تکلیف پذیرش در دانشگاه های خارج از کشور و .
مسئولان دانشگاه ها معتقدند این طولانی شدن مدت تحصیل برخی از دانشجویان در عمل باعث اشغال فضای آموزشی و خوابگاه می شود و این حق را از افراد دیگر سلب می کند .
هرچند دانشجویان از این موضوع گلایه درند که دروس جبرانی جنبه تحمیلی دارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/06/16
> کارنامه نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 97 پنجشنبه منتشر شد و داوطلبان تا 30 شهریور ماه می توانند سئوالات خود را در خصوص نتایج آزمون با سازمان سنجش در میان بگذارند .
> کارنامه نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 97 پنجشنبه منتشر شد و داوطلبان تا 30 شهریور ماه می توانند سئوالات خود را در خصوص نتایج آزمون با سازمان سنجش در میان بگذارند .
براساس برنامه زمانی اعلام شده در اطلاعیه ای که به همراه فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 97 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منتشر شد ، کارنامه نهایی پذیرفته شدگان این آزمون حاوی اطلاعات لازم در خصوص رتبه داوطلب ، آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته های امتحانی و برخی اطلاعات دیگر تنظیم و کارنامه مربوطه از روز پنجشنبه پانزدهم شهریور ماه جاری بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد .
لازم به ذکر است هرگونه تغییر در رشته ، تغییر در گرایش و نقل و انتقالات پذیرفته شدگان در حیطه وظایف سازمان سنجش آموزش کشور نبوده و به درخواست های ارسال شده در این زمینه ترتیب اثر داده نخواهد شد .
دکتر توکلی خاطرنشان کرد : داوطلبان پس از دریافت کارنامه نهایی آزمون کارشناسی ارشد سئوالات ، نقطه نظرات و پیشنهادات و همچنین سوالات خود را از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش و آموزش کشور و یا تماس با شماره 42163 (در ساعت اداری) با سازمان در میان بگذارند و به ارسال هرگونه نامه و یا مراجعه حضوری پاسخ داده نخواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه آوای خراسان جنوبی
1397/06/14
> ایلنا مشاور عالی سازمان سنجش گفت : براساس برنامه زمانی اعلام شده در اطلاعیه ای که به همراه فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی درج شده است برای داوطلبان واجدشرایط گزینش کارنامه حاوی اطلاعات لازم رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته ها بعد از ظهر پنجشنبه 15 شهریور ماه 97 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد .
> ایلنا مشاور عالی سازمان سنجش گفت : براساس برنامه زمانی اعلام شده در اطلاعیه ای که به همراه فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی درج شده است برای داوطلبان واجدشرایط گزینش کارنامه حاوی اطلاعات لازم رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته ها بعد از ظهر پنجشنبه 15 شهریور ماه 97 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه همشهری
1397/06/17
> دکتر عبدالرضا سیمچی |مدیر امور بین الملل دانشگاه شریف این روزها بازار رتبه بندی های مختلف از دانشگاه های دنیا براساس نظام های مختلف بسیار داغ است.
> دکتر عبدالرضا سیمچی |مدیر امور بین الملل دانشگاه شریف این روزها بازار رتبه بندی های مختلف از دانشگاه های دنیا براساس نظام های مختلف بسیار داغ است .
اینکه دانشگاه های ایران در مقایسه با سایر دانشگاه های داخل و خارج کشور در چه جایگاهی قرار دارند ، این رتبه بندی ها را جذاب کرده است .
روزی نیست که خبرگزاری های مختلف به انتشار نتایج آخرین رتبه بندی مؤسسه ای خاص نپردازند و با غرور از قرارگرفتن تعدادی دانشگاه ایرانی در لیست منتشرشده صحبت نکنند .
نظام های رتبه بندی به فعالان حوزه آموزش عالی (دانشجویان ، پژوهشگران و استادان) و صنعتگران درگیر در طرح های پژوهشی ، این امکان را می دهد تا سطح کیفی و جایگاه دانشگاه ها را در قیاس با یکدیگر بشناسند و با دیدی باز دست به انتخاب بزنند .
با تمام این اوصاف مخاطبان هنوز سؤالات بسیار زیادی در مورد این رتبه بندی ها دارند .
چگونه است که رتبه دانشگاه های مختلف در هرکدام از این رتبه بندی ها متفاوت است؟ آیا عواملی موجب می شود تا جایگاه دانشگاهی در یک رتبه بندی بالاتر و در رتبه بندی دیگری کمتر شود؟ ملاک نظام های رتبه بندی برای ارزیابی دانشگاه ها چیست؟ جالب است بدانید که امروز بیش از 70نظام رتبه بندی بین المللی برای مؤسسات آموزش عالی وجود دارد که روزبه روز هم برتعداد آنها افزوده می شود .
از این رو ورود به این بازار داغ نیازمند فراست است .
در یک تقسیم بندی کلی نظام های رتبه بندی به دو گروه جامع و شاخص محور دسته بندی می شوند .
نظام های جامع سعی می کنند تا تمامی عوامل برتری یک دانشگاه شامل حوزه های آموزشی ، پژوهشی ، اداری و ارتباط با صنعت را درنظر بگیرند و امتیازبندی کنند .
نظام های شاخص محور مانند Webometrics و «دانشگاه های سبز» تنها از یک منظر به رتبه بندی دانشگاه ها می پردازند که در مثال های ذکر شده به ترتیب جایگاه تارنمای انگلیسی و عملکرد آن واحد دانشگاهی در مدیریت سبز است .
رتبه بندی ها را از منظر دیگر می توان به دو گروه جهانی و منطقه ای دسته بندی کرد .
رتبه بندی های جهانی ، تمامی دانشگاه های جهان را مورد ارزیابی قرار می دهند ولی رتبه بندی های منطقه ای به بررسی و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی یک حوزه برای مثال ایران ، جهان اسلام ، آسیا یا اروپا می پردازند .
در انتها نیز برخی رتبه بندی ها به ارائه نتایج براساس موضوعات علمی خاص (برای مثال مهندسی برق یا پزشکی) می پردازند و سطح دانشگاه را در این حوزه علمی خاص در مقایسه با سایر مؤسسات ارزیابی می کنند .
براساس آمار سایت Alexa در تاریخ 14 شهریور 1397 از نظر میزان مراجعه و اقبال بین المللی ، 3 نظام رتبه بندی QS ، Times Higher Education و شانگهای به ترتیب جایگاه اول تا سوم را دارند .
به طور دقیق تر ، رتبه تارنمای QS در میان تمامی تارنماهای موجود در وب3776 ، رتبه تارنمای THE ، 8734 و رتبه تارنمای شانگهای 41210است .
منظور از اقبال ، میزان مراجعه و استناد دانشجویان ، پژوهشگران ، اساتید و کارفرمایان در مقایسه و بررسی دانشگاه ها است .
جالب است بدانید که انجمن دانشگاه های بین المللی از میان خیل نظام های رده بندی تنها 5 نظام را (شامل QS ، THE و شانگهای Leiden و (US News معتبر می داند .
همچنین درنظرسنجی گسترده انجمن اروپایی دانشگاه ها از 171 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی از 39 کشور جهان در سال 2013 ، مجددا QS ، THE و شانگهای جایگاه اول تا سوم را دارند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه همشهری
1397/06/17

درنظرسنجی ای که HOPSONS از دانشجویان بین المللی به انجام رسانده است ، در سال2017 رتبه اول تا چهارم را به ترتیب QS ، THE ، شانگهای و US News کسب کردند .
صدالبته این وضعیت حتما دلیلی دارد و اگر وثاقت این رتبه بندی هاست که میزان اقبال به آنها را بالا برده ، باید دید چه چیزی موجب این وثاقت شده است .
برای فهم این موضوع باید کمی در مورد روش شناسی نظا م های رتبه بندی مختلف بیشتر بدانیم .
برخی نظام های رتبه بندی عوامل بسیار مهمی را که یک دانشگاه موفق در جهان کنونی به آن نیاز دارد به راحتی نادیده می گیرند؛ برای مثال نظام رتبه بندی Leiden هیچ وزنی به فاکتور میزان ارتباط با صنعت دانشگاه ها نمی دهد .
در جهان امروز که دانشگاه ها صرفا از جایگاه آموزش و پژوهش فراتر رفته اند و ارتباط دوسویه صنعت و دانشگاه بخشی از هویت دانشگاه ها را تشکیل می دهد ، از قلم افتادن این عامل ضعف بزرگی است .
شاید این دلیل اصلی باشد که دانشگاه مطرحی چون Caltech که در دیگر رتبه بندی ها عموما در میان 10 دانشگاه برتر دنیاست ، در رتبه بندی Leiden جایگاه 192 جهان را به خود اختصاص داده است .
از سوی دیگر برخی نظام های رتبه بندی ، شاخص ها را به صورت سرانه محاسبه نمی کنند؛ برای مثال ، در نظام رتبه بندی شانگهای تعداد مقالات به طور مستقیم اثرگذار است .
ولی در نظام های رتبه بندی دیگر مانند QS و THE این سرانه ارجاع به هیأت علمی یا مقاله است که در رتبه بندی اثر می گذارد .
اهمیت این موضوع روشن است؛ ممکن است دانشگاهی با تعداد بسیار زیاد دانشجو و استاد که هر کدام به تنهایی عملکرد درخشانی ندارند در مجموع امتیاز بسیار بالایی به دست آورد ولی دانشگاه دیگری با تعداد بسیار کمتر استاد و دانشجو که هرکدام عملکرد فوق العاده ای دارند نتواند به این امتیاز دست پیدا کند .
این دلیل اصلی است که نظام های رتبه بندی عموما سرانه فاکتورها را حساب می کنند .
جالب است بدانید که دانشگاه های چینی که در سراسر دنیا به تعداد حیرت انگیز دانشجو و استاد معروفند در نظام رتبه بندی شانگهای عملکرد بسیار بهتری دارند؛ برای مثال در QS تعداد دانشگاه های چینی در میان 1000دانشگاه برتر دنیا 65 است که این مقدار در شانگهای به بیش از دوبرابر یعنی 146 می رسد .
تا اینجا روشن است که نباید به راحتی به نظام های رتبه بندی تکیه کنیم و باید با رویکردی انتقادی فرایندی را که منجر به نتایج شده است نیز درنظر بگیریم .
روشن است که هرکدام از نظام های رتبه بندی ویژگی های خاصی دارند که در نتایج آنها اثر می گذارد .
از طرف دیگر هرکدام از نظام های رتبه بندی نقاط ضعف و قوت خاص خودشان را دارند .
اگر مخاطبان با چشم باز و با توجه کامل به این نقاط ضعف و قوت به این نظام ها نگاه کنند می توانند از تمامی آنها بهره لازم را ببرند .
در غیراین صورت این اعداد و ارقام چیزی جزء سردرگمی برای مخاطب به دنبال ندارد و چه بسا باعث شود تا فریب تبلیغات را بخورد؛ برای مثال برای یک دانشجو و استاد اینکه جایگاه دانشگاه در مدیریت سبز چه میزان است اولویت ندارد .
صدالبته شاید برای سیاستگذاران این فاکتور (و جایگاه کسب شده در این رتبه بندی) اولویت بیشتری داشته باشد .
همچنین برای شخصی که می خواهد جایگاه یک دانشگاه را برای مثال در مهندسی برق بداند ، علاوه بر رتبه بندی جهانی دانشگاه ، رتبه آن دانشگاه در مهندسی برق نیز اهمیت شایانی دارد؛ چرا که گاهی رتبه یک دانشگاه در یک موضوع خاص به طرز برجسته ای بهتر از رتبه بندی کلی آن است و یا حتی برعکس دانشگاهی که در سطح کلی جایگاه ویژه ای دارد در یک رشته خاص عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است .
ولی چیزی که در آن شکی نیست این است که به عنوان یک تجویز عام می توان گفت که نظام هایی که اولا به صورت جامع طیف گسترده ای از عوامل را از آموزش و پژوهش تا ارتباط با صنعت مدنظر قرار می دهند و همچنین نظام هایی که عوامل را براساس سرانه و نه صرفا براساس کمیت درنظر می گیرند موثق ترین خروجی ها را دارند .
بی دلیل نیست که 2نظام رتبه بندی QS و THE که هردوی این شرایط را برآورده می کنند بیشترین میزان اقبال و مراجعه بین المللی را نیز دارا هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه همشهری
1397/06/17
> عبدالله ناصری | فعال سیاسی اصلاح طلب : رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان ، نکته و مسئله بسیار مهمی را مورد توجه قرار داده و به پرهیز از «ایجاد تشکیلات موازی با دولت» تأکید کردند؛ موضوعی که امروزه به عنوان یکی از معضلات اساسی در اداره امور کشور مطرح است و باید به طور ویژه به آن پرداخته شود.
> عبدالله ناصری | فعال سیاسی اصلاح طلب : رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان ، نکته و مسئله بسیار مهمی را مورد توجه قرار داده و به پرهیز از «ایجاد تشکیلات موازی با دولت» تأکید کردند؛ موضوعی که امروزه به عنوان یکی از معضلات اساسی در اداره امور کشور مطرح است و باید به طور ویژه به آن پرداخته شود .
امروزه همه بر این باورند که توسعه یافتگی یک کشور متضمن کوچک سازی نظام دیوانسالاری ، دولتی و حکومتی و در کنار آن فربه کردن بخش خصوصی برای رقابت بیشتر در امور توسعه ای کشور است .
اساسا نظام های اداری و دیوانسالاری قبل از عصر جدید چه در کشورهای غربی و چه در دنیای اسلام از این ویژگی برخوردار بودند که یک ساختار تمرکزگرا با مدیریت عالی یک فرد به نام خلیفه یا سلطان و یا امپراطور داشتند که خودبه خود این تمرکزگرایی و نظارت شاهانه امکان ردیابی یا رصدگیری روند امور را از جامعه سلب می کرد؛ به همین جهت است که دولت ها و حکومت های ماقبل عصر جدید در دو دنیای اسلام و مسیحیت حکومت های توتالیتر و نهایتاً استبدادی نام برده می شدند .
از نخستین تلاش ها و دغدغه های دنیای جدید که در قاره اروپا دروازه به جهان گشود این بود که حکومت تمرکزگرای شاه یا امپراطور(که بی تردید منشأ فسادهای بزرگ تاریخی شده بود) ، از یک سو باید کوچک می شد و از سوی دیگر نظارت و کنترل بر آن به بهترین شکل اعمال می شد .
هرچند تاریخ دیوانسالاری در قرون گذشته (قبل از عصر جدید) نشان می دهد که تنها دغدغه مردم کشورها ، فسادهای مالی ازجمله خرید و فروش مقام های دولتی و گسترش خوی اشرافیگری در نظام اداری بود ، اما دنیای مدرن مختصات دیگری را بر آن اضافه کرده و آن هدر دادن سرمایه ملی کشورها ، از طریق تاسیس و تشکیل سازمان های «هم پوشان» است؛ سازمان هایی که درباره آنها به صراحت می توان گفت دو بودجه از حقوق عمومی به خود اختصاص می دهند و نهایتا اگر هم صددرصد موفق باشند ، برونداد و نتیجه کار آنها یکی می شود .
بدین جهت علاوه بر ضرورت کوچک سازی نظام اداری ، حسب دستگاه های موازی که به روشنی مصداق دو هزینه و یک فایده است ، از اولویت برنامه ریزی توسعه است .
هرچند آشنایی دقیقی با ساختارهای موازی درون دولت های در حال توسعه یا توسعه نیافته نداریم ، اما به صراحت می توان تصویر امروز دیوانسالاری دولت (به معنای حکومت) در ایران را مثال زد .
امروز چون متولیان امر فرهنگی در ایران زیاد هستند ، خودبه خود پس از انقلاب و با توجه به «نوپدیدگی» نظام سیاسی ایران ، نهادها و دستگاه های متعددی با ماموریت یکسان شکل گرفته و لذا پدیدار شدن دوگانه ها در ساحت اداری و مدیریتی که نتیجه آن یکی است ، یکی از معضلات امروز نظام مدیریتی جمهوری اسلامی است .
به عنوان مثال ، کدام کاری را حوزه هنری تبلیغات اسلامی انجام می دهد که دو معاونت هنری و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن دور شده اند؟ مگر فعالیت و ماموریت سازمان بهزیستی و کمیته امداد یکی نیست؟ در حوزه قانونگذاری فرهنگی و آموزشی ، با وجود وزارتخانه های ذیربط در دولت و نهایتا قوه مقننه کشور ، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟ وجود دستگاه عریض و طویلی به نام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که تجربه مشابه تمام کشورهای توسعه یافته است ، تداخل ماموریت آن با بخش قابل توجهی از فعالیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی و حوزه های آموزش عالی دستگاه های دولتی و حکومتی ، یکی از جلوه های هدر دادن بودجه عمومی کشور است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه همشهری
1397/06/17

به نظر می رسد همانگونه که در دوران جنگ ، شورای عالی جنگ و سپس به نام شورای عالی دفاع ، مدیریت جنگ را بر عهده داشت و پس از پایان جنگ ، هر دستگاه فعالیت خود را دنبال می کرد ، شورای انقلاب فرهنگی نیز در آغاز فصل بسته شدن دانشگاه ها تأسیس شد و حضور موجهی داشت ، اما امروز یکی از شاخص های موازی کاری بین دو وزارتخانه علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان با شورای عالی انقلاب فرهنگی است .
وزیر به عنوان متولی امر آموزش عالی ، رئیس مؤسسه آموزشی یا پژوهشی را تعیین می کند ، اما مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی مانع کند شدن فعالیت مدیریت دانشگاهی می شود و یا بالعکس؛ از این دست موازی کاری ها در روند 40ساله جمهوری اسلامی ، بسی فراوان است که البته هریک بنابر ضرورت مقطعی شکل گرفته اند ، اما امروز اراده ای نیست که این همپوشانی را یکی کرده و از هدررفتن بودجه و حقوق عمومی ملت جلوگیری شود .
در حوزه نظارت نیز همین گونه است؛ به یقین می توان گفت در هیچ کشوری به اندازه ایران امروز نهاد ناظر بر تراکنش مالی دستگاه های دولتی و حکومتی نداریم ، اما همه پذیرفته ایم که فساد سیستمی در حوزه ای که با پول و بودجه عمومی سر و کار دارد ، یکی از شاخص های نظام دیوانسالاری امروز است .
حتما این واقعیت را همه پذیرفته ایم که توسعه کشور گام های نخست خود را برنخواهد داشت ، مگر با اصلاح ساختار اداری کشور و حذف نهادهای موازی که در قوای مختلف و در نهادهای عمومی خارج از دولت فعال هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
آرمان امروز
1397/06/17
> تخصیص ارز دانشجویی برای6ماه دوم خانه ملت : عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی ایجاد شده درباره اختصاص ارز دانشجویی به دانشجویان عنوان کرد : وقتی دانشجویی با مجوز رسمی وزارت علوم به خارج از کشور مهاجرات می کند ، باید ارز دانشجویی به آنها اختصاص پیدا کند.
> تخصیص ارز دانشجویی برای6ماه دوم خانه ملت : عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی ایجاد شده درباره اختصاص ارز دانشجویی به دانشجویان عنوان کرد : وقتی دانشجویی با مجوز رسمی وزارت علوم به خارج از کشور مهاجرات می کند ، باید ارز دانشجویی به آنها اختصاص پیدا کند .
حبیب ا .
دهمرده با یادآوری اینکه درخواست وزارت علوم این است که نرخ ارز دانشجویی برای شش ماهه دوم سال نیز همانند شش ماهه نخست سال پرداخت شود ، افزود : برای شش ماهه دوم نیز نرخ ارز تحویلی به دانشجویان باید همان نرخ ارز دولتی باشد و در این زمینه دانشجویان به مشکلی برنخورند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/06/17
> مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت : «شروع ثبت نام جشنواره دانشجویان نمونه از 10 مهر آغازمی شود و تا 24 مهرماه ادامه خواهد داشت.
> مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت : «شروع ثبت نام جشنواره دانشجویان نمونه از 10 مهر آغازمی شود و تا 24 مهرماه ادامه خواهد داشت .
» نوذری در دومین روز از گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گفت : «جشنواره دانشجویان نمونه هر سال بهمن یا اسفندماه برگزار می شود .
ثبت نام این جشنواره در سال جاری از 10 مهر آغاز و تا 24 مهرماه ادامه خواهد داشت .
همچنین سامانه جشنواره نیز تغییر کرده است .
دانشجویان نمونه موسسات غیرانتفاعی توسط دانشگاه های مادر معرفی می شوند .
» او در ادامه به سامانه نقل وانتقال دانشجویان اشاره کرد و گفت : «امسال نیز نقل وانتقالات دانشجویی برگزار شد ولی مشکلاتی داشت .
بیش از 9 هزار نفر در سامانه نقل وانتقال ثبت نام کرده اند .
با بیش از چهار هزار و 500 درخواست توسط دانشگاه های مبدا موافقت شد .
دانشگاه های مقصد نیز 2500 درخواست تایید کرده اند .
با وجود آنکه زمان بررسی این درخواست ها چند بار تمدید شده اما دو هزار درخواست هنوز رسیدگی نشده است که این خود مشکل به وجود آورده و به کمیسیون موارد خاص ارجاع داده خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
دانشجویان دکتری
روزنامه آفرینش
1397/06/16
> مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت : شروع ثبت نام جشنواره دانشجویان نمونه از 10 مهرماه آغاز شده و تا 24 مهرماه ادامه خواهد داشت .
> مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت : شروع ثبت نام جشنواره دانشجویان نمونه از 10 مهرماه آغاز شده و تا 24 مهرماه ادامه خواهد داشت .
دکتر نوذری در دومین روز از گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور که در دانشگاه تهران در حال برگزاری است ، گفت : اداره کل دانشجویان داخل دارای 3 زیرمجموعه است که یکی از مجموعه های آن حمایت و پشتیبانی از دانشجو است .
وی در ادامه به موضوع دانشجویان نمونه اشاره کرد و گفت : ما باید تلاش کنیم دانشجویان بیشتری در سطح دانشگاهها تشویق شده و در این جشنواره شرکت کنند .
وقتی افراد بیشتری در جشنواره دانشجویان نمونه شرکت می کنند ، ما می توانیم نمونه ترینها را انتخاب کنیم .
شروع ثبت نام از مهر ماه مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم افزود : جشنواره دانشجویان نمونه هر سال بهمن یا اسفندماه برگزار می شود .
ثبت نام این جشنواره در سال جاری از 10 مهرماه آغاز شده و تا 24 مهر ادامه خواهد داشت .
همچنین سامانه جشنواره نیز تغییر کرده است .
دانشجویان نمونه موسسات غیرانتفاعی توسط دانشگاههای مادر معرفی می شوند .
نوذری به انتخابات شورای صنفی دانشجویی اشاره کرد و گفت : این انتخابات در برخی از دانشگاهها برگزار شده است .
شوراهای صنفی با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم کمکهای بسیار خوبی برای دانشگاهها هستند که باید از پتانسیل و ظرفیت این شوراها بهره برداری کرد .
وی در ادامه به اداره خدمات آموزشی اشاره کرد و گفت : یکی از وظایف این اداره نقل و انتقال دانشجویان و نظام وظیفه است .
مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت : یکی از جاهایی که خیلی درگیر آن هستیم ، کمیسیون موارد خاص است که در 3 سطح دانشگاهی ، استانی و مرکزی فعالیت می کند .
کمیسیون موارد خاص ، به طور خاص به موضوعاتی رسیدگی می کند که در اختیار دانشجو نیست و آن موضوعات باعث افت تحصیلی دانشجو شده است .
نوذری بیان کرد : بیشترین پرونده هایی که به کمیسیون موارد خاص ارجاع داده می شود ، دو ترم مشروطی دانشجویان کارشناسی ارشد است .
وی ادامه داد : از مسائل دیگری که در کمیسیون موارد خاص مطرح می شود ، درباره برگزار کردن سومین بار آزمون جامع برای دانشجویان دکتری است که مجوز برگزارشدن این آزمون برای سومین را باید کمیسیون صادر کند .
مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم افزود : آئین نامه کمیسیون موارد خاص در 3 سطح مذکور بررسی و بازنگری شده است .
خیلی از اختیارها به دانشگاه ها و سطوح استانی انتقال داده شده است .
نوذری بیان کرد : 68 درصد پرونده هایی که به کمیسیون موارد خاص از طرف دانشگاهها ارجاع داده شده است ، با آنها موافقت شده است .
دانشگاهها نباید انتظار داشته باشند که با تمام پرونده هایی که ارسال می شود موافقت صورت گیرد .
رای که صادر می شود براساس داده های پرونده است .
برخی از دانشگاهها در ارائه اطلاعاتی که کمیسیون موارد خاص به آنها نیاز دارد ، کوتاهی می کنند که این باعث می شود اتلاف وقت زیادی در رسیدگی به پرونده ها صورت گیرد .
وی در ادامه به سامانه نقل و انتقال دانشجویان اشاره کرد و گفت : امسال نیز نقل و انتقال دانشجویی برگزار شد ولی مشکلاتی داشت .
بیش از 9 هزار نفر در سامانه نقل و انتقال ثبت نام کردند .
با بیش از 4 هزار و 500 درخواست توسط دانشگاههای مبدا موافقت شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
دانشجویان دکتری
روزنامه آفرینش
1397/06/16

دانشگاههای مقصد نیز 2500 درخواست را تائید کرده اند .
2 هزار درخواست هنوز رسیدگی نشده با وجود آنکه زمان بررسی این درخواستها چند بار تمدید شده است که این خود مشکل شده و به کمیسیون موارد خاص ارجاع داده خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
فرصت امروز
1397/06/16
> رئیس اداره انجمن های علمی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت از سال گذشته از 80 ایده و طرح دانشجویی در انجمن های علمی و دانشجویی حمایت کرده ایم.
> رئیس اداره انجمن های علمی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت از سال گذشته از 80 ایده و طرح دانشجویی در انجمن های علمی و دانشجویی حمایت کرده ایم .
به گزارش مهر ، دکتر سروش صادق نژاد ، رئیس اداره انجمن های علمی و دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در نشست دبیران مجامع اتحادیه انجمن های علمی و دانشجویی ، گفت : لازم است دانشجویان ایرانی با علم روز دنیا در انجمن های علمی و دانشجویی آشنا شوند و این مهم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال 83 با حمایت ویژه از انجمن های علمی و دانشجویی به صورت جدی دنبال شده است .
وی افزود : در حال حاضر 17 انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با توجه به رشته ها و گرایش های مختلف وجود دارد ضمن اینکه چهار انجمن علمی و دانشجویی بین رشته ای هم از سال گذشته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأسیس شده است .
رئیس اداره انجمن های علمی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد : این دانشگاه اولین دانشگاهی در ایران محسوب می شود که مجوز اداره انجمن های علمی و دانشجویی را از وزارت علوم دریافت کرده است .
صادق نژاد با بیان اینکه در چهار بخش مختلف حمایت های لازم از انجمن های علمی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت می گیرد ، اظهار داشت : بخش رویداد و مسابقات ، بخش آموزش ، بخش پژوهش ، کارآفرینی و ارتباط با صنعت و همچنین بخش روابط عمومی و نشریات این چهار بخش است .
وی گفت : از سال گذشته از 80 ایده و طرح دانشجویی در انجمن های علمی و دانشجویی حمایت کرده ایم ضمن اینکه این انجمن ها ارتباط خوبی با مراکز علم و رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برقرار کرده اند .
رئیس اداره انجمن های علمی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود : در حال برنامه ریزی برای تأسیس نسل دوم انجمن های علمی و دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستیم و برهمین اساس می کوشیم فارغ التحصیلان این دانشگاه را برای کمک به دانشگاه و دانشجویان در پلی تکنیک بازگردانیم .
وی تصریح کرد : باشگاه دانش آموزی دانشگاه پلی تکنیک تهران توجه ویژه ای به دستاوردهای آنان داشته و ارتباط ویژه ای را با خانواده های آنان برقرار و از ایده های آنها حمایت کرده ایم .
صادق نژاد گفت : در چهار سال گذشته 15 هزار دانش آموز از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرده و با فعالیت های این دانشگاه آشنا شده اند و به دلیل همین ارتباط خوب بوده است که بعد از برگزاری هشت دوره جشنواره روباتیک دانشجویی موفق شده ایم مدرسه روباتیک دانش آموزی وابسته به دانشگاه صنعتی امیرکبیر را راه اندازی کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
دنیای اقتصاد
1397/06/15
> فارس : دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بیش از 200 دانشمند ایرانی در سطح دانشمندان برتر جهان هستند و این نشان از شکوفایی استعداد ملی کشور در پرتوی انقلاب اسلامی دارد گفت : امروز 18 دانشگاه کشورمان در رده های بالای جهانی هستند .
> 200 دانشمند ایرانی در سطح دانشمندان برتر جهان فارس : دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بیش از 200 دانشمند ایرانی در سطح دانشمندان برتر جهان هستند و این نشان از شکوفایی استعداد ملی کشور در پرتوی انقلاب اسلامی دارد گفت : امروز 18 دانشگاه کشورمان در رده های بالای جهانی هستند .
محمد رضا مخبر دزفولی گفت : امروز در خدمت مبلغان عزیزی هستیم که وظیفه دارند معارف ناب کربلا را در سراسر کشور تبلیغ کنند و باید این عزیزان به پیام اصلی قیام جاویدان حضرت سیدالشهدا (ع) که حیات عزتمندانه و شهادت افتخارآفرین است ، توجه ویژه ای داشته باشند .
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : تبیین و تشریح دستاوردها و موفقیت های علمی و فناوری کشور موجب تقویت روحیه اعتماد و توانمندی ملی خواهد شد .
مخبر دزفولی گفت : البته این دستاوردها و موفقیت ها نباید موجب شود تا مشکلات را فراموش کنیم و باید دست به دست هم دهیم و مشکلات را حل کنیم .
وی افزود : در طول این چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی ، این شجره طیبه با توانمندی و عزت مشکلات را پشت سر گذاشته و مشکلات فعلی هم ان شاءالله با کمک همه قابل رفع است .
مخبر دزفولی گفت : مشکلات این مقطع حساس با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و مرجعیت معظم و روحانیت متعهد قابل حل شدن است .
وی افزود : چند سال قبل یک مرکز علم سنجی غربی گزارشی از پیشرفت های علمی در چند کشور جهان را ارائه داد و می دانید که این مراکز وظیفه دارند با بی طرفی وضعیت علمی جهان را بسنجند و آینده این حوزه را پیش بینی و برآورد کنند .
وی افزود : در رصد این مرکز علم سنجی که با نگاه به منطقه غرب آسیا و سه جنگ صورت گرفته در این منطقه یعنی دفاع مقدس ، بیرون کردن عراق از کویت و حمله آمریکا به عراق انجام شده ، بر این نکته تأکید شده که تنها کشوری که از این سه جنگ سربلند خارج شد ، ایران بود .
مخبر دزفولی ادامه داد : در این گزارش تحولات و پیشرفت های علمی کشور در همه زمینه ها مانند نانو ، هوافضا ، پزشکی ، سلول های بنیادین ، حوزه فنی و مهندسی و .
مورد اشاره قرار گرفته است .
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت : در حوزه سلول های بنیادین جزء ده کشور اول جهان هستیم و در استفاده از این سلول ها برای درمان بیماری ها گام های مؤثری برداشته شده است و من اگر به طور خلاصه بخواهم اهمیت این بخش را تشریح کنم باید بگویم کارکرد بخش سلول های بنیادین در اصل ترمیم آسیب های بدنی و به نوعی ساخت اعضای یدکی بدن است .
وی افزود : کشوری که نتواند پیشرفت علمی کند در آینده محکوم به فنا خواهد بود .
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : این مرکز علم سنجی ظاهراً بی طرف در پایان از پیشرفت های شگرف علمی کشورمان ابراز نگرانی می کند و خواستار مقابله با این پیشرفت است .
وی گفت : بر اساس یک گزارش دیگر ، آینده در دست دانشمندان زیست فناوری است و باید کشورمان در این حوزه نیز مانند حوزه هسته ای با فشار و تحریم مواجه شود .
مخبر دزفولی افزود : امروز باید به این نکته اشاره کنم که بخش اعظم متخصصان هسته ای ما جوانان متولد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هستند و این مایه افتخار است .
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت : انحصار فناوری های مهم و حیاتی و محروم کردن کشورهای جنوب در صدر برنامه های علمی نظام سلطه است .
وی افزود : تجربیات تاریخی حاکی از کشتار سایر ملل به دست استعمارگران انگلیسی و آمریکایی از طریق بیماری های واگیردار است و این روند امروز هم ادامه دارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
دنیای اقتصاد
1397/06/15

مخبر دزفولی ادامه داد : در جای جای سند موسوم به 2030 یک دیکتاتوری علمی و حاکمیت نامشروع نظام سلطه بر روند علم و فناوری جهان مشهود است .
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح آمار مربوط به پیشرفت های علمی کشورمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت : پیش از انقلاب اسلامی ، در کشورمان 20 دانشگاه با 170 هزار دانشجو داشتیم اما امروز بیش از 5 میلیون دانشجو داریم .
وی افزود : البته انتقاداتی هم به این روند وارد است اما این نکته را هم باید ببینیم که حدود 4 هزار عضو هیئت علمی در ابتدای انقلاب اسلامی به 90 هزار عضو هیئت علمی و پژوهشگر و محقق رسیده است .
مخبر دزفولی ادامه داد : حدود 40 درصد نرخ باسوادی قبل از انقلاب اسلامی هم اکنون به 95 درصد رسیده و طبق فرمول یونسکو باید در کشورمان جشن رفع بی سوادی برگزار کنیم .
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت : متأسفانه عده ای تعمد دارند تا دستاوردهای علمی کشور انکار شود .
وی افزود : در گزارش دیگری یونسکو جوامع را با «شاخص توسعه انسانی» دسته بندی کرده و کشورها بر اساس این شاخص به 4 دسته تقسیم شده اند .
مخبر دزفولی ادامه داد : در شاخص های ترکیبی توسعه انسانی ، سه شاخه آموزش ، سلامت و درآمد سالانه مدنظر است و ذیل این سه شاخه شاخص های کوچکی مانند مرگ و میر مادران و نوزادان ، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و .
قرار گرفته است .
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : جمهوری اسلامی ایران در این دسته بندی جزء کشورهای دارای توسعه انسانی بالا است .
وی افزود : در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه های کشور حدود 100 هزار دانشجوی کارشناسی در داشتیم و امروز بیش از 2 میلیون دانشجو در این مقطع داریم ، در مقطع کارشناسی ارشد هم حدود 2 هزار دانشجو داشتیم که امروز به بیش از 700 هزار دانشجو رسیده و در دکترای تخصصی هم از 1255 دانشجو در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به حدود 100 هزار دانشجو رسیده ایم .
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد : در سال 1357 حدود 400 مستند علمی بین المللی داشتیم و امروز بیش از 40 هزار مستند علمی نمایه شده بین المللی داریم .
مخبر دزفولی تاکید کرد : در حالی که در ابتدای دهه 90 میلادی با همراه کشور عراق حدود 3 صدم درصد تولید علم جهان را داشتیم امروز حدود 2 درصد از تولید علم جهان به کشورمان تعلق دارد .
وی گفت : بیش از 200 دانشمند ایرانی در سطح دانشمندان برتر جهان هستند و این نشان از شکوفایی استعداد ملی کشور در پرتوی انقلاب اسلامی دارد .
مخبر دزفولی ادامه داد : دانشگاه باید با مرکز پژوهشی در تماس باشد و امروز 18 دانشگاه کشورمان در رده های بالای جهانی هستند .
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : پژوهش و تحقیق مایه تحکیم استقلال کشور است و سال گذشته بیش از 40 فرآورده علمی (پتنت) در جهان ثبت کرده ایم .
وی افزود : در سال جاری هم تا امروز بیش از 115 فرآورده علمی (پتنت) ثبت کرده ایم و این روند پرافتخار ادامه دارد .
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ادامه داد : باید روند تقویت کیفی و گسترش استفاده از مقالات علمی در تکمیل فرآیند تولید فرآورده های علمی ادامه یابد .
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت : در چهارمین دهه انقلاب اسلامی کشور ما توانسته است با تمدن غرب ، که دارای چهار قرن تجربه علم و فناوری است ، رقابت کند .
وی افزود : کاستی ها و نواقص باید نقد و برطرف شود اما نباید این کاستی ها و نواقص بهانه نفی دستاوردها و موفقیت ها شود .
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : نباید فریب تبلیغات گمراه کننده را بخوریم و دستاوردهای غرورآفرین علمی و فناوری کشورمان را با نگاه تحقیرآمیز تخریب کنیم .
مخبر دزفولی گفت : کشورمان با توانمندی ها و ظرفیت های خود که مورد اعتراف دشمنان است ، می تواند از همه دشواری ها عبور کند .
وی افزود : ملت ما که همه سختی ها را به حول و قوه الهی پشت سر گذاشته ، می تواند این مشکلات را هم حل کند .
رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تأکید کرد : در عین توجه به مشکلات ، کامیابی ها و موفقیت ها هم باید مدنظر باشد و نباید عقب نشینی کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
دنیای اقتصاد
1397/06/15

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : دستیابی کمتر از 10درصد از جمعیت کشور به آب آشامیدنی سالم در بیش از پیروزی انقلاب اسلامی امروز به بیش از 95 درصد رسیده و من از منکرین این دستاوردها می پرسم آیا این دستاورد کمی است؟ وی افزود : امید و تأکید بر روحیه توانمندی علمی باید در سراسر کشور گسترش یابد .
مخبر دزفولی ادامه داد : تحت رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» و حمایت حوزه های علمیه و روحانیت متعهد می توانیم این مشکلات را حل کنیم تا شهد شیرین پیروزی بار دیگر به کام ملت عزیزمان برسد .
کلمات کلیدی : انقلاب اسلامی جنگ جهان شورای عالی انقلاب فرهنگی کویت.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
شهریه دانشگاه
روزنامه جام جم
1397/06/14
> فقط 17 روز ! برای حدود 17 هزار دانشجوی افغان مشغول تحصیل در دانشگاه های کشورمان که بیشترین جمعیت دانشجویان غیرایرانی را به خودشان اختصاص داده اند ، روی تقویم فقط 17روز زمان ، تا شروع کلاس های درسی نیمسال اول سال تحصیلی 97 98 باقی است؛ ادامه تحصیل خیلی ها اما در این روزهای باقیمانده ، با حاشیه همراه شده ، آنقدر که بعضی هایشان قید ادامه تحصیل را بزنند و فرم انصراف از تحصیل پرکنند و فرم انصراف از تحصیل شان در فضای مجازی بچرخد و بچرخد و همه نگاه ها را متوجه مشکلی کند که در نظام آموزش عالی کشورمان فعلا یقه دانشجویان شهریه پرداز افغان را گرفته است؛ دانشجویانی که بورسیه ایران نیستند ، همینجا در سیستم آموزشی همین کشور درس خوانده اند و حالا به دانشگاه رسیده اند .
نوسان قیمت ارز ، بالا و پایین رفتن قیمت دلار و عبورش از مرز 12هزارتومان و 13 هزارتومان ، همین جا یک مانع بزرگ را سر راه ادامه تحصیل تعداد زیادی از این جمعیت 17 هزار نفری به وجود آورده است که بخش قابل توجهی از در آمددانشگاه های کشورمان را تامین می کنند .
آنقدر که یکی از این دانشجویان افغان که دانشجوی مقطع پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است ، در فرم انصراف از تحصیلش از قیمت دلار 3800 تومانی در زمان ثبت نامش بنویسد و بگوید که حالا با افزایش سه برابری قیمت ارز ، نمی تواند شهریه 2700 دلاری هر نیم سالش را پرداخت کند؛ شهریه ای که آن موقع حدود ده میلیون تومان می شده و حالا با افزایشی غیرقابل تصور به حدود 35 میلیون تومان در هر نیم سال رسیده است .
> این دانشجو البته ، فقط یکی از دانشجویان انصرافی این دانشگاه است ، یکی از 20 نفری که تا لحظه تنظیم گزارش به گفته مهرداد فیضی ، معاون امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ادامه تحصیل شان انصراف داده اند .
بهانه برای همه این 20 نفر یکی بوده ؛ نوسانات قیمت ارز .
فیضی با اعلام این موضوع به ما می گوید : ما شرایط این دانشجویان افغان را درک و سعی می کنیم تا جایی که می توانیم مساعدت نماییم تا بتوانند این مرحله را بگذرانند ، ولی محدودیت قانونی برای دریافت شهریه به صورت ریال داریم چراکه براساس مصوبه وزارت بهداشت و هیات امنای دانشگاه ها ، یکی از دلایل مهم جذب دانشجویان خارجی ، زمینه سازی برای جذب منابع خارجی به کشور است و دانشگاه مجوز قانونی برای دریافت شهریه بر مبنای ریال ندارد .
معاون امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید می کند که دانشجویان خارجی براساس همین قانون ، باید شهریه خود را به صورت ارز پرداخت کنند .
او البته امیدوار است که وزارت بهداشت به این موضوع رسیدگی کند و موانع قانونی پرداخت شهریه به ریال رفع شود .
فیضی البته به ما می گوید که تغییرات قیمت ارز همه آحاد دانشجویی را متاثر کرده است و بجز دانشجویان افغان ، حتی شامل حال دانشجویان ایرانی که در حال حاضر در خارج از کشور تحصیل می کنند هم می شود؛ دانشجویانی که وقتی قیمت ارز پایین بود به خارج از کشور رفته اند و حالا با مشکلات زیادی دست به گریبانند .
گلایه های مشترک دانشجویان افغان رد پای دلار و افزایش قیمتش حالا در نظام آموزشی ما هم دیده می شود ، اینجا هم بالاو پایین شدن قیمت ارز تاثیر خودش را گذاشته و هدفش محروم کردن عده ای از تحصیل است .
رضا عطایی ، یکی از همین 17 هزار دانشجوی افغان مشغول به تحصیل در ایران است ، جوانی 22 ساله که دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران است و از سال 94 در یکی از بهترین دانشگاه های کشور ، درس می خواند .
او هم در گفت وگو با ما ، از این مشکل گلایه می کند ، از این که دانشجویان افغان به ریال درآمد دارند و باید به دلار شهریه بپردازند .
عطایی می گوید : تعدادی از دانشجویان افغانستانی که در ایرانند ، بورسیه شده اند و این مشکل شامل حال آنها نمی شود .
الان بیشتر دانشجویان شهریه پرداز به مشکل خورده اند ، مخصوصا دانشجویان مهاجر شهریه پرداز که اینجا بزرگ شده اند و در همین سیستم آموزشی درس خوانده اند .
به گفته این دانشجوی افغان دانشگاه تهران ، نحوه پرداخت شهریه تا سال گذشته در دانشگاه تهران به صورت ریال بوده اما از سال گذشته براساس تصمیم هیات امنای دانشگاه ، پرداخت شهریه به دلار شده است .
مساله ای که باعث شده برای دانشجویان مهاجر افغان مشکلات زیادی به وجود بیاید .
عطایی می گوید : ما مهاجریم و خود کلمه مهاجر با محرومیت گره خورده است ، درصد بالایی از خانواده های مهاجر افغان با مشکل اقتصادی درگیرند و توان مالی برای پرداخت شهریه به دلار ، آن هم دلار بالای 12 هزارتومان را ندارند و حتی اگر توان مالی اش را هم داشته باشند ، اصلا دلاری در بازار پیدا نمی شود که تهیه کنند ! رضای 22 ساله با این که در افغانستان به دنیا آمده اما از 20 سال پیش به خاطر جنگ های داخلی ، همراه خانواده اش به کشور ما مهاجرت کرده و با این حال گلایه می کند از این که شرایط ادامه تحصیل برای او و بقیه دانشجویان افغان مهاجر ، دیگر مساعد نیست .
ذهن این دانشجوی افغان دانشگاه تهران پر است از تصویر دانشجویانی که برای تهیه شهریه دانشگاه شان ، دست به هرکاری می زنند ، از کارگری و بنایی گرفته تا کشاورزی .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
شهریه دانشگاه
روزنامه جام جم
1397/06/14

بچه هایی که رضا می گوید تا شروع اولین روز ترم جدید ، سر پروژه های بنایی هستند تا خرج شهریه شان را در بیاورند؛ درآمدی که به ریال است و زورش به دلار نمی رسد .
عطایی البته از زمزمه هایی می گوید که این روزها در دانشگاهش سر زبان است ، این که قرار است در صورت تصویب ، شهریه دلار برای دانشجویان مهاجر افغان با نرخ دلار دولتی محاسبه شود؛ اتفاقی که می تواند مانع انصراف از تحصیل بسیاری از آنها شود .
گلایه های او را یکی از دیگر دانشجویان افغان علوم سیاسی دانشگاه تهران هم تأیید می کند ، این دانشجوی دختر که مایل نیست نامی از او در گزارش برده شود به ما می گوید که خانواده اش برای تامین هزینه های تحصیل او به مشکل خورده اند و بارها او هم مثل خیلی های دیگر به فکر انصراف از تحصیل افتاده است .
وقتی دانشگاه ها خودشان دست به کار می شوند اتفاق البته به یک شکل دیگر در دانشگاه خوارزمی افتاده است .
این را هم علیجان اسلام زاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه خوارزمی و دبیر دانشجویان افغانستانی این دانشگاه به ما می گوید .
به گفته اسلام زاده که متولد کابل است و 15 سال از مهاجرتش به ایران می گذرد ، هزینه تحصیل در هر نیمسال برای دانشجویان کارشناسی این دانشگاه هزار دلار و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ، 2100 دلار است؛ مبلغی که اگر با دلار به قیمت روز محاسبه شود ، رقم قابل توجهی می شود که پرداختش از توان خیلی ها خارج است .
اسلام زاده می گوید : از وقتی که قیمت دلار از 3800 تومان بالاتر رفت ، هر روز تعداد زیادی از دانشجویان افغان به من گلایه می کردند که نمی توانند شهریه را پرداخت کنند .
وقتی این اعتراضات بیشتر شد ما جلسه ای با ریاست دانشگاه خوارزمی که در آن زمان عبدالرحیم نوه ابراهیم بودند داشتیم ، در این جلسه اعتراض کردیم که با توجه به شرایط اقتصادی افغان هایی که در ایران زندگی می کنند و درآمدشان به ریال است ، پرداخت شهریه به دلار ، کار سختی است که با مساعدت مسئولان دانشگاه ، از همان موقع مقرر شد که نرخ شهریه ما با دلار 4200 تومانی محاسبه شود و ما معادل آن را به صورت ریالی پرداخت کنیم .
حالا به گفته اسلام زاده ، این اتفاق برای 140 دانشجوی تبعه افغان این دانشگاه ، یک تصمیم خوب و به موقع بوده که دست آنها را گرفته تا از نوسانات غیرقابل پیش بینی ارز جان سالم به در ببرند .
تصمیمی که به نظر می رسد می تواند از سوی هیات امنای دیگر دانشگاه های کشور هم مورد توجه قرار بگیرد ، تا دود بالارفتن قیمت ارز ، بیشتر از این به چشم جماعت دانشجوی افغان نرود .
ما برای پیگیری این گزارش و کسب اطلاعات بیشتر درباره تعیین تکلیف این قشر از دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در کشورمان ، با عبدالحمید علیزاده ، مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تماس گرفتیم و این مقام مسئول ، انجام مصاحبه حتی به صورت تلفنی را منوط به هماهنگی و کسب اجازه از طریق روابط عمومی سازمان کرد و تلاش های ما برای برقراری ارتباط با روابط عمومی هم بی نتیجه بود .
سنگینی سایه ارز روی سر دانشجویان ایرانی خارج از کشور نرخ درج شده در تابلوی صرافی ها ، عددی که حالا لحظه به لحظه تغییر می کند ، به جز دانشجویان افغان ، قشر دیگری را هم در آموزش عالی کشورمان تحت تاثیر قرار داده است؛ دانشجویان ایرانی ای که برای ادامه تحصیل شان در دانشگاه های خارج از کشور احتیاج به دلار دارند .
بالا و پایین شدن نرخ ارز ، تن و بدن آنها را هم می لرزاند ، آنها از فروردین امسال با مشکل تامین ارز و به تبع آن افزایش شدید هزینه های تحصیل دست به گریبانند؛ مشکلی که مورد توجه محمد فیضی ، عضو فراکسیون دانشگاه آزاد مجلس هم قرار می گیرد و او با تاکید بر این که دولت نباید دانشجویان را برای تهیه ارز آزاد به کوچه و خیابان ها بفرستد ، می گوید : باید سقفی برای ارز دانشجویی ، با توجه به رشته و مقطع تحصیلی تعریف شود .
به گفته فیضی دانشجویان خارج از کشور ، یکی از گروه های نیازمند واقعی ارز ، هستند و با توجه به نوسانات ارزی نباید آنها را در چنین شرایطی به حال خود رها کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
شهریه دانشگاه
روزنامه جام جم
1397/06/14

این نماینده مجلس ، تاکید می کند : تخصیص ارز به دانشجویانی که امروز نیمی از تحصیل خود را گذارنده اند و نه راه پس دارند و نه پیش ضروری است و دولت باید برای آنها برنامه ریزی مناسبی انجام دهد ، نه آنکه این قشر را به کوچه و خیابان ها برای تهیه ارز آزاد بفرستد .
ماندانا تیشه یار ، مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه علامه طباطبایی هم در همین رابطه به ما می گوید : تاثیر اصلی نوسانات قیمت ارز ، روی بچه های ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور است؛ به خاطر این که این گروه به مشکل خورده اند و مدتی است که به آنها اعلام شده که باید ارز را به نرخ آزاد تهیه کنند ، نه دولتی و نه ثانویه و این از توان خیلی هایشان خارج است .
به گفته تیشه یار ، اگر قرار است صرفه جویی ارزی انجام شود نباید این صرفه جویی از دانشگاه شروع شود ، چراکه تبعات منفی زیادی برای کشور خواهد داشت .
مینا مولایی جامعه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/06/14
> 1 حق ادامه تحصیل : موسسه اجازه ندارد دانشجو را از ادامه تحصیل منع کند ، مگر به دلایل تحصیلی (در چارچوب آیین نامه های آموزشی) یا به دلایل انضباطی (در چارچوب آیین نامه و شیوه نامه انضباطی).
> 1 حق ادامه تحصیل : موسسه اجازه ندارد دانشجو را از ادامه تحصیل منع کند ، مگر به دلایل تحصیلی (در چارچوب آیین نامه های آموزشی) یا به دلایل انضباطی (در چارچوب آیین نامه و شیوه نامه انضباطی) .
مرجع رسیدگی به مورد اول (اخراج تحصیلی) معاونت آموزشی و مورد دوم (اخراج انضباطی) شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم است .
به جز موارد گفته شده ، هیچ نهاد یا شورای دیگری حق صدور حکم اخراج دانشجویان را ندارد .
2 حق ادامه تحصیل در صورت محکومیت قضایی : «در تمامی جرایم ، در صورت محکومیت قضایی که منتهی به بازداشت موقت یا حبس شده باشد ، چنانچه حکم انضباطی محرومیت از تحصیل صادر نشود ، مدت بازداشت یا حبس ، جزء سنوات دانشجو محسوب نشده و پس از پایان مدت محکومیت ، می تواند ادامه تحصیل کرده و دانشگاه باید به نحو مقتضی نسبت به ادامه تحصیل دانشجو مساعدت کند .
چنانچه مدت محکومیت از مدت مجاز مقطع تحصیلی بیشتر باشد ، دانشگاه موظف است نحوه ادامه تحصیل را با موقعیت جدید آموزشی تطبیق دهد .
» 3 حق بازگشت به تحصیل : «دانشجوی منصرف یا اخراجی از تحصیل می تواند در صورت تصفیه حساب کامل با موسسه ، مجددا در آزمون شرکت کند .
» همه داوطلبان ورود به تحصیلات تکمیلی و تخصصی ، حق دارند از فرصت های یکسان آموزشی برخوردار باشند و هر نوع سهمیه بندی جز در مواردی که در قانون برقراری عدالت آموزشی آمده ، ممنوع است .
1
فهرست