وزارت علوم - خبرگزاري ها 18 شهريور 97
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت 13:33
1
فهرست اخبار
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
روساي واحدهاي دانشگاهي
1
فهرست اخبار
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روساي آموزش عالي
7573381 14:30 وزارت علوم
روساي موسسه يا سازمان وابسته
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
نسیم آنلاین
1397/06/18
09:40
> نشست رؤسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشور فردا ، دوشنبه با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود .
> به گزارش ایسنا ، در آستانه آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها ، نشست رؤسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشور فردا دوشنبه با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و تعدادی از مسئولان در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود .
در این نشست یک روزهمعاون اول رئیس جمهوری سخنرانی خواهد کرد و پس از آن ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به تبیین شرایط آموزش عالی کشور در آغاز سال تحصیلی جدید می پردازد .
در ادامه این نشست ، دکتر مسعود برومندمعاون پژوهش و فناوری و دکتر مجتبی شریعتی نیاسرمعاون آموزشی وزیر علوم گزارش خود را در خصوص وضعیت اشتغال زایی دانش آموختگان و مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه ها ارائه خواهند کرد و رؤسای دانشگاه های کشور نیز نظرها و دیدگاه های خود را در خصوص مسائل و موضوعات مهم آموزش عالی در آستانه سال جدید تحصیلی بیان می کنند .
برگزاری نشست تخصصی "شرایط دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و ارائه گزارش توسط دکتر نظرپور ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از دیگر بخش های اجلاس رؤسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور است .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در بخش پایانی این نشست نیز جمع بندی مباحث طرح شده در دو نوبت صبح و بعد از ظهر نشست رؤسای دانشگاه های سراسر کشور با حضور دکتر عبدالرضا باقری ، قائم مقام وزیر علوم برگزار می شود .
منبع : ایسنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آفتاب آنلاین
1397/06/18
09:30
> نشست رؤسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشور فردا ، دوشنبه با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود .
> به گزارش ایسنا ، در آستانه آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها ، نشست رؤسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشور فردا دوشنبه با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و تعدادی از مسئولان در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود .
در این نشست یک روزه معاون اول رئیس جمهوری سخنرانی خواهد کرد و پس از آن ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به تبیین شرایط آموزش عالی کشور در آغاز سال تحصیلی جدید می پردازد .
در ادامه این نشست ، دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری و دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم گزارش خود را در خصوص وضعیت اشتغال زایی دانش آموختگان و مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه ها ارائه خواهند کرد و رؤسای دانشگاه های کشور نیز نظرها و دیدگاه های خود را در خصوص مسائل و موضوعات مهم آموزش عالی در آستانه سال جدید تحصیلی بیان می کنند .
برگزاری نشست تخصصی "شرایط دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و ارائه گزارش توسط دکتر نظرپور ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از دیگر بخش های اجلاس رؤسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور است .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در بخش پایانی این نشست نیز جمع بندی مباحث طرح شده در دو نوبت صبح و بعد از ظهر نشست رؤسای دانشگاه های سراسر کشور با حضور دکتر عبدالرضا باقری ، قائم مقام وزیر علوم برگزار می شود .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
ایسنا
1397/06/18
09:27
> نشست رؤسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشور فردا ، دوشنبه با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود .
> به گزارش ایسنا ، در آستانه آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها ، نشست رؤسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشور فردا دوشنبه با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و تعدادی از مسئولان در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود .
در این نشست یک روزه معاون اول رئیس جمهوری سخنرانی خواهد کرد و پس از آن ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به تبیین شرایط آموزش عالی کشور در آغاز سال تحصیلی جدید می پردازد .
در ادامه این نشست ، دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری و دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم گزارش خود را در خصوص وضعیت اشتغال زایی دانش آموختگان و مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه ها ارائه خواهند کرد و رؤسای دانشگاه های کشور نیز نظرها و دیدگاه های خود را در خصوص مسائل و موضوعات مهم آموزش عالی در آستانه سال جدید تحصیلی بیان می کنند .
برگزاری نشست تخصصی "شرایط دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و ارائه گزارش توسط دکتر نظرپور ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از دیگر بخش های اجلاس رؤسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور است .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در بخش پایانی این نشست نیز جمع بندی مباحث طرح شده در دو نوبت صبح و بعد از ظهر نشست رؤسای دانشگاه های سراسر کشور با حضور دکتر عبدالرضا باقری ، قائم مقام وزیر علوم برگزار می شود .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1397/06/18
09:17
> در آستانه آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها ، نشست روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشور روز دوشنبه با حضور دکتر اسحاق جهانگیری ، معاون اول رییس جمهوری ، دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و تعدادی از مسئولان در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در این نشست یک روزه ، معاون اول رئیس جمهوری سخنرانی خواهد کرد و پس از آن ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به تبیین شرایط آموزش عالی کشور در آغاز سال تحصیلی جدید می پردازد .
در ادامه این نشست ، دکتر مسعود برومند ، معاون پژوهش و فناوری و دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ، معاون آموزشی وزارت علوم گزارش خود را در خصوص وضعیت اشتغال زایی دانش آموختگان و مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه ها ارائه خواهند کرد و رؤسای دانشگاه های کشور نیز نظرها و دیدگاه های خود را در خصوص مسائل و موضوعات مهم آموزش عالی در آستانه سال جدید تحصیلی بیان می کنند .
برگزاری نشست تخصصی "شرایط دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و ارائه گزارش توسط دکتر نظرپور ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از دیگر بخش های اجلاس رؤسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور است .
در بخش پایانی این نشست نیز جمع بندی مباحث طرح شده در دو نویت صبح و بعد از ظهر نشست رؤسای دانشگاه های سراسر کشور با حضور دکتر عبدالرضا باقری ، قائم مقام وزیر علوم برگزار می شود .
م .
ع 1360/ ع .
ع 1357.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آنا
1397/06/17
21:30
> وزیر علوم با اشاره به تأمین نیازهای ارزی جامعه علمی کشور گفت : نظر وزارت علوم این است که این ها جزء هزینه های ضروری بوده و وزارت علوم باید در مجموعه های ضروری ارز قرار گیرد .
> به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا ، منصور غلامی درباره آخرین پیگیری ها برای تأمین نیازهای ارزی جامعه علمی کشور گفت : ما در این زمینه مکاتباتی را با بانک مرکزی داشته و به صورت مستمر این موضوع را پیگیری می کنیم .
وی ادامه داد : نظر ما مشخص است به لحاظ اهمیت موضوع ، نظر وزارت علوم این است که حوزه علم و فناوری جزء هزینه های ضروری بوده ، وزارت علوم و دانشگاه ها باید در مجموعه های ضروری برای ارز قرار گیرند و بانک مرکزی باید کمک کند .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد : البته بانک مرکزی نیز معذوریت و مصوبات خود را دارد اما به هر حال در این قضیه تا جایی که بتوانیم از برنامه های وزارت علوم حمایت می کنیم تا مصوبات با هزینه کمتری برای ما اجرایی شود .
منبع : مهر انتهای پیام/4028.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
آنا
1397/06/17
18:04
> اجلاس رؤسای دانشگاه های کشور روز دوشنبه 19 شهریورماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود .
> به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، اجلاس رؤسای دانشگاه های کشور با محوریت نقش آموزش عالی در شرایط پیشرو کشور روز دوشنبه 19 شهریورماه به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود .
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در این نشست قطعی نیست اما منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در این اجلاس به سخنرانی می پردازد .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
حزب الله
1397/06/17
14:50
> حزب الله : در حالیکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد داده بود ، شورای سنجش و پذیرش دانشجو با تشکیل جلسه یکبار دیگر بحث تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 را بررسی و آن را به صورت مثبت اعمال کند اما هنوز تکلیف این مسئله مشخص نشده است .
> به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ، شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب کرده بود تا سهم سوابق تحصیلی در کنکور 98 به صورت تأثیر قطعی 30درصدی باشد اما این مسئله با موجی از اعتراضات مواجه شد و اغلب داوطلبان اعمال سوابق تحصیلی با تأثیر قطعی را بهنفع خود نمیدانستند .
مسئولان آموزشوپرورش براین باورند که کنکور تمام برنامههای تربیتی و آموزشی را تحتالشعاع قرار داده است .
سید محمد بطحایی وزیر آموزشوپرورش معتقد است که بحث ما متکی بر نظرات کارشناسی متخصصان است و تصمیم شخص من نیست ، ممکن است تصمیمات ما خطاهایی داشته باشد اما برای حذف روش کنکور که ظرف چهار ساعت سرنوشت آینده یک دانش آموز را تغییر میدهد و روش درستی نیست باید وارد عرصه شویم ، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نباید دفعی باشد یعنی فرایند تحصیل فرد را مرور کنیم و علائق ، دانش ، مهارت و توانمندی او را رصد کرده و در پایان دوره متوسطه قضاوت کنیم این دانشآموز برای فلان رشته تحصیلی نسبت به فرد دیگر شایستگی بالاتری دارد .
بیشتر بخوانید اعمال سوابق تحصیلی در کنکور 98 قطعی یا مثبت؟ توضیحاتی درباره پیشنهاد مالی مافیای کنکور و سهم 30 درصدی معدل برای دوازدهمیها اما موضع وزارت علوم در بحث اعمال سوابق تحصیلی با آموزشوپرورش همراستا نیست ، منصور غلامی وزیر علوم معتقد است که در بحث سوابق تحصیلی 85 درصد دانشجوها در حال حاضر پذیرششان با دخالت سوابق تحصیلی است اما برای حذف کنکور باید یک جایگزین کارشناسی شده و علمی برای بهتر و دقیقتر کردن بحث پذیرش دانشجو در دانشگاهها وجود داشته باشد سوابق تحصیلی اگر قرار است جایگزین کاملی بشود باید بر اساس شاخصهای دقیق علمی در دوره تحصیل دانشآموزان انجام شود و بتوان آن معیارها را در سطح ملی تعمیم و ارزشیابی را در سطح ملی انجام داد .
ما معتقدیم برای دانشگاهها و رشتههای پر طرفدار حتما باید نوعی مسابقه بین داوطلبان برگزار شود چرا که سوابق تحصیلی دانش آموزان بسیاری نزدیک به هم است .
اعمال قطعی سوابق تحصیلی در بین داوطلبان کنکور 98 نیز طرفداران چندانی ندارد و با توجه به اعتراضات صورت گرفته از سوی آنها ، کمیسیون آموزشو تحقیقات مجلس شورای اسلامی جلساتی را با مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم بهمنظور بررسی جوانب مختلف تصمیم اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار کرد و در نهایت این کمیسیون توصیه کرد تأثیر سوابق تحصیلی برای کنکور 98 نیز بهصورت مثبت باشد و موضوع تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 یک بار دیگر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو با برگزاری جلسهای فوقالعاده بررسی شود .
در حالیکه قرار بود امروز جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو به منظور بررسی سوابق تحصیلی در کنکور 98 برگزار شود ، این جلسه لغو شد و هنوز برای داوطلبان کنکور 98 مشخص نیست که سرنوشت سوابق تحصیلی در کنور 98 به صورت قطعی است یا مثبت؟ علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش هم با تایید برگزار نشدن جلسه امروز شورای سنجش و پذیرش دانشجو گفت : برای تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 باید مطابق قانون عمل کنیم و طبق قانون مصوب مجلس قرار است ، سهم سوابق تحصیلی در کنکور به صورت قطعی باشد .
وی افزود : اگر قرار باشد سهم سوابق تحصیلی به صورت مثبت اعمال شود ، نمایندگان مجلس باید قانون را تغییر دهند و تا زمانی که قانون فعلی تغییر نکرده است دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
حزب الله
1397/06/17
14:50

او پیش از این هم گفته بود ، دانشآموزانی که در کنکور 97 شرکت کردهاند اگر به هر دلیل امکان حضور در دانشگاهها و مراکز آموزشی را پیدا نکنند مشکلی برای حضور آنها در کنکور سال آینده وجود ندارد زیرا آزمون جداگانهای متناسب با منابع درسی که در دوران تحصیل خواندهاند ، برای این گروه از فارغ التحصیلان برگزار میشود .
همچنین دانشآموزانی که مهر ماه امسال وارد پایه دوازدهم میشوند و داوطلب شرکت در کنکور سال 98 هستند نیز بر اساس منابع آموزشی جدید در آزمون شرکت میکنند و سوالات برای هر دو گروه متفاوت خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
نسیم آنلاین
1397/06/17
14:32
> در حالیکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد داده بود ، شورای سنجش و پذیرش دانشجو با تشکیل جلسه یکبار دیگر بحث تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 را بررسی و آن را به صورت مثبت اعمال کند اما هنوز تکلیف این مسئله مشخص نشده است .
> به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب کرده بود تا سهم سوابق تحصیلی در کنکور 98 به صورت تأثیر قطعی 30درصدی باشد اما این مسئله با موجی از اعتراضات مواجه شد و اغلب داوطلبان اعمال سوابق تحصیلی با تأثیر قطعی را به نفع خود نمی دانستند .
مسئولان آموزش وپرورش براین باورند که کنکور تمام برنامه های تربیتی و آموزشی را تحت الشعاع قرار داده است .
سید محمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش معتقد است که بحث ما متکی بر نظرات کارشناسی متخصصان است و تصمیم شخص من نیست ، ممکن است تصمیمات ما خطاهایی داشته باشد اما برای حذف روش کنکور که ظرف چهار ساعت سرنوشت آینده یک دانش آموز را تغییر می دهد و روش درستی نیست باید وارد عرصه شویم ، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نباید دفعی باشد یعنی فرایند تحصیل فرد را مرور کنیم و علائق ، دانش ، مهارت و توانمندی او را رصد کرده و در پایان دوره متوسطه قضاوت کنیم این دانش آموز برای فلان رشته تحصیلی نسبت به فرد دیگر شایستگی بالاتری دارد .
اعمال سوابق تحصیلی در کنکور 98 قطعی یا مثبت؟ توضیحاتی درباره پیشنهاد مالی مافیای کنکور و سهم 30 درصدی معدل برای دوازدهمی هااما موضع وزارت علوم در بحث اعمال سوابق تحصیلی با آموزش وپرورش همراستا نیست ، منصور غلامی وزیر علوم معتقد است که در بحث سوابق تحصیلی 85 درصد دانشجوها در حال حاضر پذیرششان با دخالت سوابق تحصیلی است اما برای حذف کنکور باید یک جایگزین کارشناسی شده و علمی برای بهتر و دقیق تر کردن بحث پذیرش دانشجو در دانشگاه ها وجود داشته باشد سوابق تحصیلی اگر قرار است جایگزین کاملی بشود باید بر اساس شاخص های دقیق علمی در دوره تحصیل دانش آموزان انجام شود و بتوان آن معیارها را در سطح ملی تعمیم و ارزشیابی را در سطح ملی انجام داد .
ما معتقدیم برای دانشگاه ها و رشته های پر طرفدار حتما باید نوعی مسابقه بین داوطلبان برگزار شود چرا که سوابق تحصیلی دانش آموزان بسیاری نزدیک به هم است .
اعمال قطعی سوابق تحصیلی در بین داوطلبان کنکور 98 نیز طرفداران چندانی ندارد و با توجه به اعتراضات صورت گرفته از سوی آنها ، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جلساتی را با مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم به منظور بررسی جوانب مختلف تصمیم اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار کرد و در نهایت این کمیسیون توصیه کرد تأثیر سوابق تحصیلی برای کنکور 98 نیز به صورت مثبت باشد و موضوع تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 یک بار دیگر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو با برگزاری جلسه ای فوق العاده بررسی شود .
در حالیکه قرار بود امروز جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو به منظور بررسی سوابق تحصیلی در کنکور 98 برگزار شود ، این جلسه لغو شد و هنوز برای داوطلبان کنکور 98 مشخص نیست که سرنوشت سوابق تحصیلی در کنور 98 به صورت قطعی است یا مثبت؟علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش هم با تایید برگزار نشدن جلسه امروز شورای سنجش و پذیرش دانشجو گفت : برای تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 باید مطابق قانون عمل کنیم و طبق قانون مصوب مجلس قرار است ، سهم سوابق تحصیلی در کنکور به صورت قطعی باشد .
وی افزود : اگر قرار باشد سهم سوابق تحصیلی به صورت مثبت اعمال شود ، نمایندگان مجلس باید قانون را تغییر دهند و تا زمانی که قانون فعلی تغییر نکرده است دستگاه ها مکلف به اجرای آن هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
نسیم آنلاین
1397/06/17
14:32

او پیش از این هم گفته بود ، دانش آموزانی که در کنکور 97 شرکت کرده اند اگر به هر دلیل امکان حضور در دانشگاه ها و مراکز آموزشی را پیدا نکنند مشکلی برای حضور آنها در کنکور سال آینده وجود ندارد زیرا آزمون جداگانه ای متناسب با منابع درسی که در دوران تحصیل خوانده اند ، برای این گروه از فارغ التحصیلان برگزار می شود .
همچنین دانش آموزانی که مهر ماه امسال وارد پایه دوازدهم می شوند و داوطلب شرکت در کنکور سال 98 هستند نیز بر اساس منابع آموزشی جدید در آزمون شرکت می کنند و سوالات برای هر دو گروه متفاوت خواهد بود .
منبع : تسنیممسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
تسنیم
1397/06/17
14:25
> در حالیکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد داده بود ، شورای سنجش و پذیرش دانشجو با تشکیل جلسه یکبار دیگر بحث تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 را بررسی و آن را به صورت مثبت اعمال کند اما هنوز تکلیف این مسئله مشخص نشده است .
> به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب کرده بود تا سهم سوابق تحصیلی در کنکور 98 به صورت تأثیر قطعی 30درصدی باشد اما این مسئله با موجی از اعتراضات مواجه شد و اغلب داوطلبان اعمال سوابق تحصیلی با تأثیر قطعی را به نفع خود نمی دانستند .
مسئولان آموزش وپرورش براین باورند که کنکور تمام برنامه های تربیتی و آموزشی را تحت الشعاع قرار داده است .
سید محمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش معتقد است که بحث ما متکی بر نظرات کارشناسی متخصصان است و تصمیم شخص من نیست ، ممکن است تصمیمات ما خطاهایی داشته باشد اما برای حذف روش کنکور که ظرف چهار ساعت سرنوشت آینده یک دانش آموز را تغییر می دهد و روش درستی نیست باید وارد عرصه شویم ، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نباید دفعی باشد یعنی فرایند تحصیل فرد را مرور کنیم و علائق ، دانش ، مهارت و توانمندی او را رصد کرده و در پایان دوره متوسطه قضاوت کنیم این دانش آموز برای فلان رشته تحصیلی نسبت به فرد دیگر شایستگی بالاتری دارد .
اعمال سوابق تحصیلی در کنکور 98 قطعی یا مثبت؟ توضیحاتی درباره پیشنهاد مالی مافیای کنکور و سهم 30 درصدی معدل برای دوازدهمی هااما موضع وزارت علوم در بحث اعمال سوابق تحصیلی با آموزش وپرورش همراستا نیست ، منصور غلامی وزیر علوم معتقد است که در بحث سوابق تحصیلی 85 درصد دانشجوها در حال حاضر پذیرششان با دخالت سوابق تحصیلی است اما برای حذف کنکور باید یک جایگزین کارشناسی شده و علمی برای بهتر و دقیق تر کردن بحث پذیرش دانشجو در دانشگاه ها وجود داشته باشد سوابق تحصیلی اگر قرار است جایگزین کاملی بشود باید بر اساس شاخص های دقیق علمی در دوره تحصیل دانش آموزان انجام شود و بتوان آن معیارها را در سطح ملی تعمیم و ارزشیابی را در سطح ملی انجام داد .
ما معتقدیم برای دانشگاه ها و رشته های پر طرفدار حتما باید نوعی مسابقه بین داوطلبان برگزار شود چرا که سوابق تحصیلی دانش آموزان بسیاری نزدیک به هم است .
اعمال قطعی سوابق تحصیلی در بین داوطلبان کنکور 98 نیز طرفداران چندانی ندارد و با توجه به اعتراضات صورت گرفته از سوی آنها ، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جلساتی را با مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم به منظور بررسی جوانب مختلف تصمیم اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار کرد و در نهایت این کمیسیون توصیه کرد تأثیر سوابق تحصیلی برای کنکور 98 نیز به صورت مثبت باشد و موضوع تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 یک بار دیگر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو با برگزاری جلسه ای فوق العاده بررسی شود .
در حالیکه قرار بود امروز جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو به منظور بررسی سوابق تحصیلی در کنکور 98 برگزار شود ، این جلسه لغو شد و هنوز برای داوطلبان کنکور 98 مشخص نیست که سرنوشت سوابق تحصیلی در کنور 98 به صورت قطعی است یا مثبت؟علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش هم با تایید برگزار نشدن جلسه امروز شورای سنجش و پذیرش دانشجو گفت : برای تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 باید مطابق قانون عمل کنیم و طبق قانون مصوب مجلس قرار است ، سهم سوابق تحصیلی در کنکور به صورت قطعی باشد .
وی افزود : اگر قرار باشد سهم سوابق تحصیلی به صورت مثبت اعمال شود ، نمایندگان مجلس باید قانون را تغییر دهند و تا زمانی که قانون فعلی تغییر نکرده است دستگاه ها مکلف به اجرای آن هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
تسنیم
1397/06/17
14:25

او پیش از این هم گفته بود ، دانش آموزانی که در کنکور 97 شرکت کرده اند اگر به هر دلیل امکان حضور در دانشگاه ها و مراکز آموزشی را پیدا نکنند مشکلی برای حضور آنها در کنکور سال آینده وجود ندارد زیرا آزمون جداگانه ای متناسب با منابع درسی که در دوران تحصیل خوانده اند ، برای این گروه از فارغ التحصیلان برگزار می شود .
همچنین دانش آموزانی که مهر ماه امسال وارد پایه دوازدهم می شوند و داوطلب شرکت در کنکور سال 98 هستند نیز بر اساس منابع آموزشی جدید در آزمون شرکت می کنند و سوالات برای هر دو گروه متفاوت خواهد بود .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1397/06/17
14:08
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در این حکم انتصاب خطاب به دکتر غفاری پورآمده است :.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در این حکم انتصاب خطاب به دکتر غفاری پورآمده است : با عنایت به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب جنابعالی ، به موجب این حکم به سمت سرپرست دانشگاه سلمان فارسی کازرون می شوید .
انتظار میرود با بهره مندی از تجارب همه اعضای هیات علمی دانشگاه و استفاده ازتمامی ظرفیت ها و همچنین جامعه نیکوکاران حامی آموزش عالی ، وظایف سرپرستی دانشگاه را بر پایه قوانین ، سیاستها و برنامههای تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و مأموریتهای تعیین شده برای آن دانشگاه به انجام رسانید .
امید است با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیتالمال و اعمال سیاستهای مؤثر صرفهجویی در هزینهها ، پرهیز از تجملگرایی ، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه ، نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
دکترانوشیروان غفاری پور عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه یاسوج است .
وزیر علوم در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر فرهاد براتی رئیس سابق دانشگاه سلمان فارسی کازرون در زمان تصدی مسئولیت این دانشگاه قدردانی کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
آنا
1397/06/17
14:07
> مدیر دفتر روابط بین المللی دانشگاه ارومیه اعلام کرد : پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی اقلیم کردستان در سه دانشگاه مرزی ازسرگرفته می شود .
> ناصر آق در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، اظهار کرد : براساس اعلام معاون آموزشی وزارت علوم اقلیم کردستان ، پذیرش دانشجویان اقلیم در سه دانشگاه ارومیه ، کردستان و رازی کرمانشاه در مقطع تحصیلات تکمیلی بررسی و نتیجه نهایی توسط وزیر علوم این اقلیم اعلام خواهد شد .
وی افزود : وزارت علوم اقلیم کردستان تأکید دارد که دانشجویان پذیرفته شده باید تمام وقت در ایران باشند و مدام رفت وآمد نداشته باشند .
مدیر دفتر روابط بین المللی دانشگاه ارومیه ادامه داد : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اجازه جذب 30 دانشجو را به دانشگاه ارومیه داده است ، ما هم در اطلاعیه ای اعلام خواهیم کرد که دانشجویان را تمام وقت پذیرش می کنیم .
آق گفت : دانشجویان پذیرش شده دیگر نمی توانند نامه خروج از مرز را از دانشگاه ارومیه دریافت کنند و فقط در شرایط خاص برای مرخصی به دانشجویان اجازه خروج داده می شود .
انتهای پیام/4040.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1397/06/18
11:31
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازوزارت علوم ، در این نشست یک روزه ، معاون اول رئیس جمهوری سخنرانی خواهد کرد و پس از آن ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به تبیین شرایط آموزش عالی کشور در آغاز سال تحصیلی جدید میپردازد .
در ادامه این نشست ، دکتر مسعود برومند ، معاون پژوهش و فناوری و دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ، معاون آموزشی وزارت علوم گزارش خود را در خصوص وضعیت اشتغال زایی دانش آموختگان و مهارت افزایی دانشجویان دانشگاهها ارائه خواهند کرد و رؤسای دانشگاههای کشور نیز نظرها و دیدگاههای خود را در خصوص مسائل و موضوعات مهم آموزش عالی در آستانه سال جدید تحصیلی بیان میکنند .
برگزاری نشست تخصصی شرایط دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و ارائه گزارش توسط دکتر نظرپور ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از دیگر بخشهای اجلاس رؤسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور است .
در بخش پایانی این نشست نیز جمع بندی مباحث طرح شده در دو نویت صبح و بعد از ظهر نشست رؤسای دانشگاههای سراسر کشور با حضور دکتر عبدالرضا باقری ، قائم مقام وزیر علوم برگزار میشود .
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازوزارت علوم ، در این نشست یک روزه ، معاون اول رئیس جمهوری سخنرانی خواهد کرد و پس از آن ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به تبیین شرایط آموزش عالی کشور در آغاز سال تحصیلی جدید میپردازد .
در ادامه این نشست ، دکتر مسعود برومند ، معاون پژوهش و فناوری و دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ، معاون آموزشی وزارت علوم گزارش خود را در خصوص وضعیت اشتغال زایی دانش آموختگان و مهارت افزایی دانشجویان دانشگاهها ارائه خواهند کرد و رؤسای دانشگاههای کشور نیز نظرها و دیدگاههای خود را در خصوص مسائل و موضوعات مهم آموزش عالی در آستانه سال جدید تحصیلی بیان میکنند .
برگزاری نشست تخصصی شرایط دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و ارائه گزارش توسط دکتر نظرپور ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از دیگر بخشهای اجلاس رؤسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور است .
در بخش پایانی این نشست نیز جمع بندی مباحث طرح شده در دو نویت صبح و بعد از ظهر نشست رؤسای دانشگاههای سراسر کشور با حضور دکتر عبدالرضا باقری ، قائم مقام وزیر علوم برگزار میشود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
شما نیوز
1397/06/18
04:27
> به گزارش شمانیوز : مجتبی شریعتی نیاسر صبح امروز در اجلاس معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی سراسر کشور در دانشگاه بوعلی سینای همدان با تاکید بر حذف کنکور سراسری اظهار داشت : طرح حذف کنکور تدوین شده و سال آینده مرحله نخست این طرح اجرا میشود زیرا وجود یک میلیون نفر پشت کنکوری پذیرفته نیست و این رقم باید به دست کم 200 هزار نفر کاهش یافته و جو روانی کنکور از بین برود.
> به گزارش شمانیوز : مجتبی شریعتی نیاسر صبح امروز در اجلاس معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی سراسر کشور در دانشگاه بوعلی سینای همدان با تاکید بر حذف کنکور سراسری اظهار داشت : طرح حذف کنکور تدوین شده و سال آینده مرحله نخست این طرح اجرا میشود زیرا وجود یک میلیون نفر پشت کنکوری پذیرفته نیست و این رقم باید به دست کم 200 هزار نفر کاهش یافته و جو روانی کنکور از بین برود .
وی به دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید در حوزه دانشگاهها اشاره کرد و گفت : آمایش آموزش عالی با حمایت دولت تدوین و ابلاغ شده و همچنین در برنامه ششم توسعه سهم دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تدوین و مشخص شده است .
معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد : براساس همین برنامه تا سال 1400 میلادی دانشگاههای کشور باید پنج درصد دانشجوی بین المللی ، 20 درصد ملی ، 35 درصد منطقهای و 40 درصد دانشجوی محلی جذب کنند .
وی گفت : شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها ، برگزاری آزمون سراسری و سهمیه بندی های دانشگاه ها نیاز به بازنگری دارد .
کد خبر.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/06/18
03:15
> معاون فرهنگی وزیر علوم از بازنگری تمامی آیین نامه های فرهنگی دانشگاه ها و تشکل های دانشجویی خبر داد و گفت : این بازنگری به منظور رفع نواقص و افزایش مشارکت دانشجویان صورت می گیرد .
> دکتر غلامرضا غفاری در گفت و گو با ایسنا ، ضمن بیان این مطلب از بازنگری آیین نامه فعالیت های فرهنگی وزارت علوم خبر داد و اظهار کرد : معاونین فرهنگی دانشگاه ها در نشست اخیر خود مباحثی را در خصوص فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها مطرح و کاستی های این حوزه و آیین نامه های فرهنگی را بیان کردند ، بنابراین برخی از این آیین نامه ها در حال بازنگری است .
وی در ادامه با اشاره به مهم ترین اهداف بازنگری آیین نامه های فرهنگی دانشگاه ها ، گفت : هدف ما این است که امکان و فرصت بیشتری را برای مشارکت دانشجویان ، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی آنها در دانشگاه ها فراهم کنیم .
معاون فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد : در حال حاضر برخی از آیین نامه های فعالیت فرهنگی دانشجویان نظیر (آیین نامه انجمن های علمی) بازنگری و به منظور اجرایی شدن به دانشگاه ها ابلاغ نیز شده است ، چند آیین نامه دیگر نظیر آیین نامه کانون ها و تشکل های دانشجویی نیز در حال بررسی است .
غفاری خاطر نشان کرد : به توجه به اینکه آیین نامه های فعلی در ستاد وزارت علوم در حال بررسی است مسایل حقوقی این آیین نامه ها با مشاورین حقوقی در میان گذاشته می شود و در نهایت مجدد آیین نامه های بازنگری شده را با معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در میان می گذاریم تابتوانیم آیین نامه ای داشته باشیم که کمترین مشکل را داشته باشد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه پیام نور
ایکنا
1397/06/17
15:12
> کانون خبرنگاران نبأ ــ مراسم اختتامیه اردوهای جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل با حضور مسئولان استانی در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد .
> به گزارش کانون خبرنگاران ایکنا ، نبأ؛ مراسم اختتامیه اردوهای جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل با حضور روحی ، رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل ، معاونان ، مدیران ستادی ، معاون اجرایی سپاه حضرت عباس(ع) ، مسئولان ناحیه بسیج دانشجویی و دانشجویان جهادگر در محل سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور استان اردبیل برگزار شد .
در ابتدای مراسم رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل ضمن خیرمقدم به حاضران و خداقوت به همه جهادگران که توفیق حضور در برنامههای اردوی جهادی 97 را پیدا کردند ، گفت : دانشگاه همیشه و در همه حال در کنار بسیج بوده و خواهد بود .
اردوهای جهادی یکی از معنویترین حرکتهای دانشجویی در راستای محرومیتزدایی است .
ارائه گزارش توسط مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ، مداحی ، اجرای سرود و همخوانی توسط جهادگران ، تجلیل از جهادگران فعال در اردوهای جهادی از جمله برنامههای این مراسم بود که در پایان حاضران پرچم گنبد حضرت اباعبداللهالحسین(ع) را زیارت کردند .
سالار ملکی انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه پیام نور
آنا
1397/06/17
14:00
> رئیس دانشگاه پیام نور گفت : دانشجویان می توانند از بستر اینترنت دانشگاه به صورت رایگان استفاده کنند .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از یوپنا ، محمدرضا زمانی با بیان این که دانشگاه پیام نور بزرگ ترین دانشگاه دولتی کشور است که بیش از 400 هزار دانشجوی مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در آن تحصیل می کنند ، اظهار کرد : این دانشجویان در 500 مرکز و واحد در کشور مشغول تحصیل هستند و حدود 4 هزار عضو هیأت علمی و 10 هزار پرسنل پشتیبان در دانشگاه های پیام نور حضور دارند .
وی با اشاره به استقرار واحد و نمایندگی این دانشگاه در 50 کشور ، افزود : روش آموزشی این دانشگاه نیمه حضوری و غیرحضوری بوده ، به همین دلیل این دانشگاه بستر الکترونیکی منحصر به فردی دارد که محتواهای کاغذی و الکترونیکی برای هر رشته مشابه به دانشجویان ارائه می شود .
زمانی ادامه داد : دانشجویان دانشگاه پیام نور در هر جای کشور از محتوای درسی یکسانی بهره مند شده و امتحانات به صورت متمرکز و همزمان در کشور برگزار می شود .
رئیس دانشگاه پیام نور با بیان این که در پایان هر ترم بیش از 3 میلیون آزمون برای دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور برگزار می شود ، گفت : دانشگاه پیام نور در آینده ای نزدیک آموزش الکترونیکی را برای دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز فراهم می کند .
وی در بخش دیگر سخنان خود به متمرکز بودن اختیارات در ستاد مرکزی اشاره کرد و گفت : با توجه به این موضوع از استقلال دانشگاه پیام نور شهرستان ها کاسته شده ، به همین دلیل برای تمرکز زدایی باید برخی اختیارات را به مراکز استان ها واگذار کنیم .
زمانی با بیان این که سال 95 طبق آیین نامه شورای عالی آمایشی با سه محور از جمله ساختارها ، مراکز دانشگاهی و رشته های تحصیلی تعریف شده است ، گفت : برای این که بتوانیم انسجامی در واحدها و رشته های دانشگاه پیام نور برقرار کنیم ، سه کمیته برای آمایش ساختار ، آمایش مراکز و آمایش رشته ها فعالیت می کند .
رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد : در این راستا کشور به 10 منطقه تقسیم شده و دبیرخانه ای برای مناطق آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل تشکیل شده تا بخشی از اختیارات سازمان مرکزی به بخشی از این مناطق منتقل شود .
وی بیان کرد : حدود 70 درصد وظیفه مناطق ، نظارت بر اجرای آیین نامه ابلاغی از سوی سازمان مرکزی می شود .
زمانی ادامه داد : طبق آمایش ، رشته هایی که داوطلب نداشته یا فارغ التحصیل زیادی ندارند ، ساماندهی می شوند و به جای آن رشته های بین رشته ای و اشتغال زا را جایگزین کرده و به اقتصاد کشور کمک می کنیم .
رئیس دانشگاه پیام نور یادآور شد : طی سه سال ، سه محور آمایش را اجرا می کنیم تا دانشگاه های تخصصی و مهارت محور به وجود آید .
وی با اشاره به تسهیلات ارائه شده برای دانشجویان ، گفت : دانشگاه پیام نور دولتی بوده و بخشی از حقوق پرسنل را دولت تأمین می کند ، اما هزینه های اصلی از محل شهریه تأمین می شود .
زمانی با بیان این که دانشجویان این دانشگاه کم ترین میزان شهریه را پرداخت می کنند ، ولی این میزان از شهریه نیز برای دانشجویان دغدغه است ، گفت : به همین دلیل با تعامل سه بانک علاوه بر أخذ وام از صندوق رفاه ، دانشجویان تمامی شهریه خود را در طول تحصیل بدون محدودیت با دو درصد کارمزد از محل صندوق بانک ها در مقاطع مختلف پرداخت کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه پیام نور
آنا
1397/06/17
14:00

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد : از اول مهر منابع درسی دانشجویان پیام نور به صورت آنلاین قابل دسترس است و دانشجو می تواند کتاب ها را با 20 درصد تخفیف دریافت کند .
وی با بیان این که دانشجویان می توانند از بستر اینترنت دانشگاه به صورت رایگان استفاده کنند ، گفت : با توافق امضا شده با شرکتی خصوصی ، اگر دانشجویی تمایل به استفاده اینترنت شخصی دارد ، می تواند با کم ترین قیمت بازار و 15 درصد تخفیف از اینترنت بهره مند شود .
زمانی خاطرنشان کرد : هر دانشجویی که در رشته خاص و در هر مرکزی قبول شود ، می تواند تمامی امتحانات خود را در محلی که تمایل دارد ، سپری کند .
رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد : اکنون دانشگاه پیام نور در سطح بین المللی از تمامی دانشگاه های کشور پیشتاز است و معتقدم هیچ دانشگاهی در کشور مانند پیام نور نمی تواند دانشجوی مجازی داشته باشد .
وی با بیان این که بی انگیزگی دانشجویان در دانشگاه پیام نور پایین است ، گفت : دانشجویان دانشگاه پیام نور در بحث آسیب های اجتماعی نسبت به دیگر دانشگاها رتبه پایینی دارند .
انتهای پیام/4007.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم
نسیم آنلاین
1397/06/17
16:57
> نخستین دوره مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت ایران ، 19 تا 21 شهریور ماه جاری در دانشگاه یاسوج برگزار می شود .
> به گزارش ایسنا ، نخستین دوره مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت ایران به همت انجمن هم اندیشی فرهیختگان ایران و با همکاری پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد با اهدافی چون ترویج دانش هوافضا و فناوری های نوین ، ترغیب دانش پژوهان به تحقیق و فعالیت خلاقانه در این زمینه ها ، تقویت مهارت انجام کار گروهی ، فراهم سازی بستری مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان جهت ارائه دستاوردهای خود و شناسایی و استعدادیابی و انتخاب طرح های برتر و استفاده از آنها در صنعت و تجاری سازی با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و نیز ایجاد محیطی دوستانه در دانشگاه برای ارتباط هرچه بیشتر شرکت کنندگان با دانشجویان و اساتیدبرگزار می شود .
سید فرزاد نجات نیا ، دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات مردمی با اعلام این خبر گفت : این مسابقات در سه بخش دانشجویی و دانش آموزی و آزاد و در قالب پنج لیگ راکت آبی 90 درجه ، طراحی و ساخت هواسر (گلایدر) ، طراحی و ساخت پهپاد (سرعت پهپادها) ، سازه های ماکارونی(راندمان ٤٥) ، دستاوردهای پژوهشی (ابتکارات) برگزار می شود .
وی افزود : تا کنون ، علاقه مندان زیادی در قالب 100 تیم از 12 استان کشور برای شرکت در این مسابقات ملی ثبت نام کرده اند .
دبیر انجمن هم اندیشی فرهیختگان یاد آور شد : آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه ، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران ، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری کشور به عنوان مهمانان ویژه در روز افتتاحیه مسابقاتحضور خواهند یافت .
منبع : ایسنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم
ایسنا
1397/06/17
16:34
> نخستین دوره مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت ایران ، 19 تا 21 شهریور ماه جاری در دانشگاه یاسوج برگزار می شود .
> به گزارش ایسنا ، نخستین دوره مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت ایران به همت انجمن هم اندیشی فرهیختگان ایران و با همکاری پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد با اهدافی چون ترویج دانش هوافضا و فناوری های نوین ، ترغیب دانش پژوهان به تحقیق و فعالیت خلاقانه در این زمینه ها ، تقویت مهارت انجام کار گروهی ، فراهم سازی بستری مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان جهت ارائه دستاوردهای خود و شناسایی و استعدادیابی و انتخاب طرح های برتر و استفاده از آنها در صنعت و تجاری سازی با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و نیز ایجاد محیطی دوستانه در دانشگاه برای ارتباط هرچه بیشتر شرکت کنندگان با دانشجویان و اساتید برگزار می شود .
سید فرزاد نجات نیا ، دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات مردمی با اعلام این خبر گفت : این مسابقات در سه بخش دانشجویی و دانش آموزی و آزاد و در قالب پنج لیگ راکت آبی 90 درجه ، طراحی و ساخت هواسر (گلایدر) ، طراحی و ساخت پهپاد (سرعت پهپادها) ، سازه های ماکارونی(راندمان ٤٥) ، دستاوردهای پژوهشی (ابتکارات) برگزار می شود .
وی افزود : تا کنون ، علاقه مندان زیادی در قالب 100 تیم از 12 استان کشور برای شرکت در این مسابقات ملی ثبت نام کرده اند .
دبیر انجمن هم اندیشی فرهیختگان یاد آور شد : آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه ، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران ، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری کشور به عنوان مهمانان ویژه در روز افتتاحیه مسابقات حضور خواهند یافت .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
آنا
1397/06/18
12:12
> رئیس هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره گفت : مصوبه تأسیس دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد استاد فرشچیان نهایی شد از اقدامات خوب و قابل توجهی است که نیاز به اجرای هر چه سریع تر آن ، احساس می ­شود .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، جلسه 125 مجمع هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره به ریاست آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد .
این جلسه به بررسی پیشنهادهای دانشگاه هنر در خصوص ویژگی های نظریه و نوآوری در علوم هنری و شیوه شناسایی و سنجش آثار برجسته هنری اختصاص داشت .
اسماعیل بنی اردلان ، رئیس دانشکده علوم نظری دانشگاه هنر تهران ، با اشاره به آئین نامه های موجود بیان کرد : اصحاب هنر با آئین نامه هایی مواجه هستند که ارتباطی با خلق آثار هنری ندارد ، اما باید توجه داشت در محیط دانشگاه های هنر نباید توجه به علوم نظری نادیده گرفته شود ، چون خلق آثار هنری بیرون از دانشگاه هم وجود دارد .
رئیس دانشکده علوم نظری دانشگاه هنر تهران با تأکید بر تفاوت بنیان های هستی شناسانه تفکر ایرانیان در مقابل غرب گفت : خوشبختانه اکنون در دانشگاه ها تمایل بالایی برای آشنایی نظریه های موجود در تمدن ایرانی_اسلامی وجود دارد .
وی ادامه داد : امروزه به شدت با این پرسش روبرو هستیم که آیا در دوره کنونی نیز می توان هنر اسلامی ایرانی داشت؟ در ادامه نسبت هنر و سنت های تاریخی گذشته ، چگونگی انتقال باورهای دینی ارزشی و اخلاقی در آثار هنری ، نسبت هنر و هویت ، نسبت خلاقیت با سنت ها ، نسبت اصول زیبایی شناسی با تاریخ سنت های هنری ، امکان هنر اسلامی امروز و آینده و هنر معاصر جهان اسلام از مباحثی بود که در این جلسه موردتوجه قرار گرفت .
حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ، گفت : جنس نظریه پردازی در حوزه هنر اساساً با نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی تفاوتی ندارد .
البته می توان نظریه ها را در قالب هنر ترویج و گسترش داد .
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افزود : ارائه نظریه در قالب یک اثر هنری با آثار هنری دیگر متفاوت است ، به عبارت دیگر هنرمندان ابزار اضافه ای برای ارائه نظریه خود دارند که آن هم آثار هنری است و این آثار نباید با سایر آثار هنری اشتباه گرفته شود .
سلیمی گفت : صرف پرداختن به حوزه های کلان زیبایی شناسی قدسی نمی تواند اولویت ها و نیازهای مقوله هنر را نشان دهد .
پرداختن به مسائل ملموس و کاربردی در هنر مانند هنرهای تجسمی و موسیقی از موارد مهمی است که بایستی توجه ویژه ای به آن داشت .
در ادامه این جلسه تفکیک مفهوم هنر به مثابه دانش با مفهوم هنر به مثابه یک مهارت ، تعیین حدود ثغور یک نظریه هنری ، تعیین فرآیند خلق آثار هنری ، توجه به مقوله عرفان در موضع حکمت ایرانی اسلامی ، توجه به مباحث زیربنایی همچون چیستی هنر و خاستگاه هنر از دیگر مواردی بود که توسط اعضا موردبحث و بررسی قرار گرفت .
در ادامه حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ، گفت : تاکنون بیش از 2 هزار کرسی توسط کرسی های نظریه پردازی در اقصی نقاط کشور برگزارشده که عمدتاً در حوزه های روانشناسی ، جامعه شناسی ، فلسفه و اقتصاد بوده اند؛ اما در حوزه هایی همچون هنر نظریه مشخصی ارائه نشده است .
خسروپناه افزود : بایستی در حوزه فقه هنر و فقه موسیقی اقدام فعالانه داشت و برای تعریف مفاهیمی چون موسیقی اسلامی و موسیقی حکیمانه نیازمند توجه به نظریه پردازی در حوزه هنر هستیم .
آیت الله علی اکبر رشاد رئیس هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره ، نیز در این جلسه گفت : فعالیت های حوزه هنر نیاز به مدیریت و ساماندهی جدی دارد .
حوزه هنر عرصه ای چندوجهی است که همین موضوع سبب مشکلاتی در ساماندهی آن شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
آنا
1397/06/18
12:12

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : وجه عمل در فعالیت های هنری برجسته است و به همین منظور بایست در ارتقای استادان حوزه هنر به قابلیت های تجربی آن ها نیز اهتمام صورت گیرد .
آیت الله رشاد گفت : مصوبه تأسیس دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی که به پیشنهاد استاد فرشچیان نهایی شد از اقدامات بسیار خوب و قابل توجهی است که نیاز به اجرای هر چه سریع تر آن احساس می شود .
وی افزود : در فضای قانون گذاری آموزش عالی خلأها و موانعی به چشم می خورد که بایستی به رفع آن اقدام کرد و با توجه به شرط استادی در اعضای شوراهای تخصصی ، دسترسی به استاد در حوزه هنر کم است و بسیاری از استادان هم تجربی هستند .
انتهای پیام/4060.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آفتاب آنلاین
1397/06/18
10:50
> رئیس دانشگاه امیرکبیر با اشاره به مشکلات ارزی و نوسانات موجود در اقتصاد کشور گفت : بر اساس مراودات متعدد با مسئولین ، اقتصاددان ها و صاحب نظران با تحلیل های گوناگونی مواجه می شوم؛ برخی اشاره به منشأ سیاسی و برخی دیگر اشاره به منشأ اقتصادی این وضعیت دارند و برخی که از تخصص بیشتری برخوردارند ، منشأ این موارد را بحث های تکنیکی بانکی می دانند تا وضعیت اقتصادی .
لذا بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول در رابطه با رتبه ایران در اقتصاد؛ به نظر می رسد بحث اصلی ، بحث مدیریت است که باید کنترل های لازم صورت بگیرد .
> به گزارش ایسنا ، دکتر سید احمد معتمدی در حاشیه مراسم بزرگداشت روز کارمند ضمن قدردانی از زحمات همه مدیران و اعضای هیئت های علمی و کارکنان در طول تاریخ این دانشگاه معتبر ، با اشاره به کارنامه 4 ساله خود در دانشگاه امیرکبیر گفت : در بخش پژوهش و فناوری گام های بسیار مؤثری در بخش های مختلف برداشته شده است .
پیش ازاین دوره دانشگاه امیرکبیر در تولید علم و در بخش کمیت در میان دانشگاه های صنعتی رتبه های اول و دوم را دارا بود که در این دوره نیز این روند طی شده و همچنان رتبه اول را در بین دانشگاه های صنعتی داریم .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به بخش رتبه بندی در حوزه تولید علم و در بخش کیفیت خاطرنشان کرد : پیش از این دوره 4 ساله در این حوزه رتبه راضی کننده ای نداشتیم که به استناد مراجع ذیصلاح در این زمینه ، هم اکنون با فاصله نسبتاً زیادی نسبت به دیگر دانشگاه ها در بخش کیفیت تولید علم نیز حائز رتبه اول شده ایم .
معتمدی در ادامه افزود : در بخش قراردادهای صنعتی ، در بخش مربوط به شرکت های دانش بنیان حرکت بسیار خوبی در دانشگاه شروع شده است .
در بخش های مختلف پژوهش و آموزش گام های مؤثری برداشته شده که ماحصل آن سبب شده است که در رتبه بندی های جهانی وارد شویم .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به پیشرفت های این دانشگاه در رتبه بندی جهانی عنوان کرد : ما پیش از این در سه رتبه بندی اصلی دنیا جایگاهی نداشتیم ، چرا که این پایگاه ها به صورت محدود رتبه بندی می کنند .
500 ، 600 ، 700 یا به طور مثال 800 دانشگاه را در دنیا ارزیابی می کنند و اگر دانشگاهی از این هشتصد دانشگاه خارج شود دیگر در رده بندی قرار نمی گیرد .
معتمدی تصریح کرد : خوشبختانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این رتبه بندی وارد شد و هرسال نیز ارتقا پیدا کرد به طوری که الآن در میان 4 رتبه بندی ، در دو رتبه بندی در کشور اول و در دو رتبه بندی در کشور دوم هستیم و به طور متوسط رتبه اول را در رتبه بندی های جهانی در کشور داریم .
وی در ادامه ضمن تأکید بر ادامه این روند به عنوان اهداف راهبردی دانشگاه اظهار کرد : قرار گرفتن در میان یکصد دانشگاه برتر تا سال 1404 و همچنین قرار گرفتن در بین دانشگاه های نسل سوم از اهداف راهبری این دانشگاه است که با زحمت همه اساتید ، کارمندان و کارکنان دانشگاه می توانیم به آن برسیم یا حداقل نزدیک شویم .
مشکلات اقتصادی کشور منشأ سیاسی یا اقتصادی ندارد معتمدی در ادامه ضمن اشاره به مشکلات ارزی و نوسانات موجود در اقتصاد کشور ابراز کرد : بر اساس مراودات متعددی که با مسئولین ، اقتصاددان ها و صاحب نظران در این رابطه دارم با تحلیل های گوناگونی مواجه می شوم .
برخی اشاره به منشأ سیاسی و برخی دیگر اشاره به منشأ اقتصادی این وضعیت دارند .
وی در ادامه به تحلیل سوم از منشأ مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت : برخی که از تخصص بیشتری برخوردارند ، منشأ این موارد را بحث های تکنیکی بانکی می دانند تا وضعیت اقتصادی .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن تأکید بر این مطلب که ممکن نیست کشوری با این ظرفیت بزرگ ، یک سوم از اقتصاد خود را در ظرف چند ماه از دست بدهد ، در ادامه توضیح تحلیل اخیر تصریح کرد : اخیراً صندوق بین المللی پول اعلام کرد که هم اکنون ایران اقتصاد هجدهم دنیا است و پیش بینی کرد که در سه سال آینده اقتصاد پانزدهم دنیا خواهد بود .
جالب اینکه این آمار در شرایط فعلی بیان شده و رتبه 18و 15 هم رتبه های بالایی در اقتصاد هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آفتاب آنلاین
1397/06/18
10:50

لذا ممکن نیست که کشوری در وضعیت فعلی این گونه باشد و مراجع رسمی آینده روشنی را برایش متصور باشند ولی از سوی دیگر تصور شود که اقتصاد به هم ریخته و به هم پاشیده ای داشته باشد .
وی در ادامه بیان کرد : به هرحال عوامل مختلفی در این قضایا دخیل است که به نظر می رسد بحث اصلی ، بحث مدیریت است که باید کنترل های لازم صورت بگیرد .
ولی واقعیت اقتصاد و توانمندی این کشور بسیار بالاتر از این است که بخواهد با تحریم دگرگون شود یا دچار مشکلات خیلی اساسی شود .
معتمدی در ادامه با اشاره به یکی از ثروت های کشور عنوان کرد : نیروی انسانی یک سرمایه بسیار مهم است که ما در آن دخیل هستیم و کشور ما در این حوزه بسیار قوی است .
دانش آموختگان و قریب به چهار و نیم میلیون دانشجوی این کشور ، قطعاً یک مزیت و فرصت بزرگ برای کشور هستند .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد : این نعمت خدادادی سبب شده است که ایران به یک کشور قدرتمند و ریشه دار تبدیل شود؛ به طوری که می بینیم قدرتی مثل آمریکا و یا کشورهای منطقه ، همگی جمع شده اند تا بتوانند این توانایی را مهار کنند .
وی اضافه کرد : این توانایی فقط در عرصه نظامی نیست ، بلکه در عرصه های مختلف جاری است .
معتمدی در پایان خطاب به کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : باید سعی کنیم با مساعدت و تلاش همگانی این فضا را پشت سر بگذاریم ، من همچنان امیدوار هستم و به خبرهای منفی این روزها توجه و اعتنایی نمی کنم و معتقدم که با برداشتن گام های اساسی می توانیم مشکلات را برطرف کنیم و ایرانی آبادتر بسازیم .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایسنا
1397/06/18
10:33
> رئیس دانشگاه امیرکبیر با اشاره به مشکلات ارزی و نوسانات موجود در اقتصاد کشور گفت : بر اساس مراودات متعدد با مسئولین ، اقتصاددان ها و صاحب نظران با تحلیل های گوناگونی مواجه می شوم؛ برخی اشاره به منشأ سیاسی و برخی دیگر اشاره به منشأ اقتصادی این وضعیت دارند و برخی که از تخصص بیشتری برخوردارند ، منشأ این موارد را بحث های تکنیکی بانکی می دانند تا وضعیت اقتصادی .
لذا بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول در رابطه با رتبه ایران در اقتصاد؛ به نظر می رسد بحث اصلی ، بحث مدیریت است که باید کنترل های لازم صورت بگیرد .
> به گزارش ایسنا ، دکتر سید احمد معتمدی در حاشیه مراسم بزرگداشت روز کارمند ضمن قدردانی از زحمات همه مدیران و اعضای هیئت های علمی و کارکنان در طول تاریخ این دانشگاه معتبر ، با اشاره به کارنامه 4 ساله خود در دانشگاه امیرکبیر گفت : در بخش پژوهش و فناوری گام های بسیار مؤثری در بخش های مختلف برداشته شده است .
پیش ازاین دوره دانشگاه امیرکبیر در تولید علم و در بخش کمیت در میان دانشگاه های صنعتی رتبه های اول و دوم را دارا بود که در این دوره نیز این روند طی شده و همچنان رتبه اول را در بین دانشگاه های صنعتی داریم .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به بخش رتبه بندی در حوزه تولید علم و در بخش کیفیت خاطرنشان کرد : پیش از این دوره 4 ساله در این حوزه رتبه راضی کننده ای نداشتیم که به استناد مراجع ذیصلاح در این زمینه ، هم اکنون با فاصله نسبتاً زیادی نسبت به دیگر دانشگاه ها در بخش کیفیت تولید علم نیز حائز رتبه اول شده ایم .
معتمدی در ادامه افزود : در بخش قراردادهای صنعتی ، در بخش مربوط به شرکت های دانش بنیان حرکت بسیار خوبی در دانشگاه شروع شده است .
در بخش های مختلف پژوهش و آموزش گام های مؤثری برداشته شده که ماحصل آن سبب شده است که در رتبه بندی های جهانی وارد شویم .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به پیشرفت های این دانشگاه در رتبه بندی جهانی عنوان کرد : ما پیش از این در سه رتبه بندی اصلی دنیا جایگاهی نداشتیم ، چرا که این پایگاه ها به صورت محدود رتبه بندی می کنند .
500 ، 600 ، 700 یا به طور مثال 800 دانشگاه را در دنیا ارزیابی می کنند و اگر دانشگاهی از این هشتصد دانشگاه خارج شود دیگر در رده بندی قرار نمی گیرد .
معتمدی تصریح کرد : خوشبختانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این رتبه بندی وارد شد و هرسال نیز ارتقا پیدا کرد به طوری که الآن در میان 4 رتبه بندی ، در دو رتبه بندی در کشور اول و در دو رتبه بندی در کشور دوم هستیم و به طور متوسط رتبه اول را در رتبه بندی های جهانی در کشور داریم .
وی در ادامه ضمن تأکید بر ادامه این روند به عنوان اهداف راهبردی دانشگاه اظهار کرد : قرار گرفتن در میان یکصد دانشگاه برتر تا سال 1404 و همچنین قرار گرفتن در بین دانشگاه های نسل سوم از اهداف راهبری این دانشگاه است که با زحمت همه اساتید ، کارمندان و کارکنان دانشگاه می توانیم به آن برسیم یا حداقل نزدیک شویم .
مشکلات اقتصادی کشور منشأ سیاسی یا اقتصادی ندارد معتمدی در ادامه ضمن اشاره به مشکلات ارزی و نوسانات موجود در اقتصاد کشور ابراز کرد : بر اساس مراودات متعددی که با مسئولین ، اقتصاددان ها و صاحب نظران در این رابطه دارم با تحلیل های گوناگونی مواجه می شوم .
برخی اشاره به منشأ سیاسی و برخی دیگر اشاره به منشأ اقتصادی این وضعیت دارند .
وی در ادامه به تحلیل سوم از منشأ مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت : برخی که از تخصص بیشتری برخوردارند ، منشأ این موارد را بحث های تکنیکی بانکی می دانند تا وضعیت اقتصادی .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن تأکید بر این مطلب که ممکن نیست کشوری با این ظرفیت بزرگ ، یک سوم از اقتصاد خود را در ظرف چند ماه از دست بدهد ، در ادامه توضیح تحلیل اخیر تصریح کرد : اخیراً صندوق بین المللی پول اعلام کرد که هم اکنون ایران اقتصاد هجدهم دنیا است و پیش بینی کرد که در سه سال آینده اقتصاد پانزدهم دنیا خواهد بود .
جالب اینکه این آمار در شرایط فعلی بیان شده و رتبه 18و 15 هم رتبه های بالایی در اقتصاد هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایسنا
1397/06/18
10:33

لذا ممکن نیست که کشوری در وضعیت فعلی این گونه باشد و مراجع رسمی آینده روشنی را برایش متصور باشند ولی از سوی دیگر تصور شود که اقتصاد به هم ریخته و به هم پاشیده ای داشته باشد .
وی در ادامه بیان کرد : به هرحال عوامل مختلفی در این قضایا دخیل است که به نظر می رسد بحث اصلی ، بحث مدیریت است که باید کنترل های لازم صورت بگیرد .
ولی واقعیت اقتصاد و توانمندی این کشور بسیار بالاتر از این است که بخواهد با تحریم دگرگون شود یا دچار مشکلات خیلی اساسی شود .
معتمدی در ادامه با اشاره به یکی از ثروت های کشور عنوان کرد : نیروی انسانی یک سرمایه بسیار مهم است که ما در آن دخیل هستیم و کشور ما در این حوزه بسیار قوی است .
دانش آموختگان و قریب به چهار و نیم میلیون دانشجوی این کشور ، قطعاً یک مزیت و فرصت بزرگ برای کشور هستند .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد : این نعمت خدادادی سبب شده است که ایران به یک کشور قدرتمند و ریشه دار تبدیل شود؛ به طوری که می بینیم قدرتی مثل آمریکا و یا کشورهای منطقه ، همگی جمع شده اند تا بتوانند این توانایی را مهار کنند .
وی اضافه کرد : این توانایی فقط در عرصه نظامی نیست ، بلکه در عرصه های مختلف جاری است .
معتمدی در پایان خطاب به کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : باید سعی کنیم با مساعدت و تلاش همگانی این فضا را پشت سر بگذاریم ، من همچنان امیدوار هستم و به خبرهای منفی این روزها توجه و اعتنایی نمی کنم و معتقدم که با برداشتن گام های اساسی می توانیم مشکلات را برطرف کنیم و ایرانی آبادتر بسازیم .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس سازمان سنجش
ایران اکونومیست
1397/06/17
15:48
> مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : نتیجه دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97 امشب اعلام می شود .
> ایران اکونومیست به گزارش ایران اکونومیست ، حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : تعداد 60 هزار و 350 نفر پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی متمرکز دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97 شامل رشته های با آزمون و همچنین رشته هایی که پذیرش در آن ها به صورت سوابق تحصیلی است به همراه فهرست اسامی چند برابر ظرفیت فوریت های پزشکی تا ساعت 20 امشب منتشر می شود .
وی افزود : کارنامه ای حاوی اطلاعات لازم در سهمیه مربوط و کدرشته انتخابی تنظیم شده که همزمان با اعلام نتیجه منتشر می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
حزب الله
1397/06/18
12:35
> حزب الله : کارنامه پذیرفته شدگان نهایی رشـته های متمرکز و معرفی شدگان رشته های نیمه متمرکز فوریت های پزشکی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397 منتشر شد .
> به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ، کارنامه داوطلبان به همراه فهرست اسامی پذیرفتهشدگان نهایی رشـتههای تحصیلی متمرکز و معرفیشدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی نیمهمتمرکز فوریتهای پزشکی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397 در سایت سازمان سنجش منتشر شد .
اسامی پذیرفتهشدگان نهایی رشتههای مختلف تحصیلی پذیرش با آزمون و همچنین رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی که گزینش آنها بهروش متمرکز صورت گرفته است به همراه فهرست اسامی معرفیشدگان چند برابر ظرفیت رشته تحصیلی نیمه متمرکز فوریتهای پزشکی در پایگاه سازمان سنجش منتشر شده است .
کلیه پذیرفتهشدگان نهایی برای اطلاع از نحوه ثبتنام ، تاریخ ثبتنام و مدارک لازم برای ثبتنام (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) ضرورت دارد به پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند .
در صورتی که دانشگاه یا مؤسسهای ، در پایگاه اطلاعرسانی اینترنتی خود برنامه زمانی برای ثبتنام درج نکرده باشد ، پذیرفتهشدگان این قبیل مؤسسات لازم است در یکی از روزهای سهشنبه 20 شهریور و یاچهارشنبه 21 شهریور 97 برای ثبتنام به محل قبولی خود مراجعه کنند .
پذیرفتهشدگان دانشکدهها و آموزشکدههای فنی و حرفهای و کشاورزی تحت پوشش دانشگاه فنی و حرفهای لازم است برای اطلاع از زمان ، نحوه و شرایط ثبتنام به وبسایت سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفهای به نشانی www .
tvu .
ac .
ir و یا به سایت دانشکده یا آموزشکده محل قبولی خود مراجعه کنند .
آن دسته از داوطلبانی که فهرست اسامی آنان جزو معرفیشدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی نیمهمتمرکز کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی (کدرشته محل های 1202 تا 1239 مربوط به کدرشته امتحانی 114 گروه آموزشی پزشکی) در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش اعلام شده ، لازم است برای آگاهی از زمان و مکان برگزاری مصاحبه به اطلاعیه یکشنبه 22 مهر 97 مراجعه کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
آنا
1397/06/18
11:21
> رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت : متأسفانه هنوز ارتباط تنگاتنگی بین بخش خصوصی و صنعت با دانشگاه ها وجود ندارد .
> به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، وحید احمدی صبح امروز در نشست هم اندیشی با خبرگان و اصحاب رسانه در خصوص راهکارهای ترویج دستاوردهای دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در جامعه ، گفت : مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان کانون فکری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، مسئولیت پژوهش و تدوین برنامه و حوزه های کلان علم و فناوری و نوآوری را بر عهده دارد .
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد : مشابه این مرکز در کشورهایی نظیر کره ، ژاپن و کشورهای اروپایی وجود دارد که کنار دستگاه اجرایی علم و فناوری ، دستگاه فکری دارند .
وی ادامه داد : متأسفانه هنوز ارتباط تنگاتنگی بین بخش خصوصی و صنعت با دانشگاه ها وجود ندارد و این فاصله هنوز زیاد است .
ادامه دارد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
آریا
1397/06/18
11:06
> خبرگزاری آریا کمیته رتبه بندی پایگاههای خبری با ارسال نتایج اولیه رتبه بندی دور سوم ، فرصتی 7 روزه برای اعلام نظر مدیران مسئول شرکت کننده در رتبه بندی در نظر گرفت.
> خبرگزاری آریا کمیته رتبه بندی پایگاههای خبری با ارسال نتایج اولیه رتبه بندی دور سوم ، فرصتی 7 روزه برای اعلام نظر مدیران مسئول شرکت کننده در رتبه بندی در نظر گرفت .
به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی ، مدیران مسئول پایگاههای خبری شرکت کننده در دور سوم رتبه بندی می توانند در صورت اعتراض به نتایج اولیه ، مستندات خود را حداکثر تا تاریخ 24 شهریور ماه به نشانی form .
rasaneh@gmail .
com ارسال کنند .
نتایج نهایی دور سوم رتبه بندی پایگاه های خبری پس از جلسه بررسی مستندات مدیران مسئول و ارزیابی مجدد توسط کمیته به صورت عمومی اعلام خواهد شد .
پیش از این نتایج خوداظهاری ها در سه مرحله توسط اعضای کمیته رتبه بندی ارزیابی و راستی آزمایی شده است .
شایان ذکر است آقایان «بیژن مقدم و مسعود فاتح» مدیران مسئول پایگاه های خبری الف و سیتنا به عنوان 2 عضو نماینده مدیران مسئول پایگاه های خبری عمومی و تخصصی و آقایان «حبیب عباسی و محمد نوین» سردبیران پایگاه های خبری شفقنا و فرارو به عنوان 2 عضو دیگر کمیته رتبه بندی که از سوی مدیران 20 رسانه برتر دور دوم انتخاب شدند به همراه آقایان «حمیدرضا ضیایی پرور و حسین امامی» به عنوان اعضای هیات علمی اعضای کمیته رتبه بندی را تشکیل می دهند .
در کمیته رتبه بندی پایگاه های خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی نیز نماینده معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
نسیم آنلاین
1397/06/18
10:39
> سیستم رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی تایمز ، رتبه بندی 2019 دانشگاه ها را اعلام کرد .
> به گزارش ایسنا و به نقل از ورد یونیورسیتی رنکینگ ، این رتبه بندی به طور مشترک از سوی موسسه "تایمز"(Times) و روزنامه "وال استریت ژورنال" منتشر شده است .
سیستم رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی تایمز ، یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است .
این رتبه بندی اولین بار در سال 2004 منتشر شد .
شاخص های این رتبه بندی شامل موارد زیر است : آموزش : فضای آموزشی(30 درصد از نمره کل) پژوهش : حجم ، درآمد و شهرت(30 درصد از نمره کل) استنادها : تأثیر پژوهش(30 درصد از نمره کل) درآمد صنعتی : نوآوری(2 .
5 درصد از نمره کل) وجهه بین المللی : نیروی انسانی ، دانشجویان و پژوهش(7٫5 درصد از نمره کل) در این رتبه بندی دانشگاه "هاروارد"(Harvard) رتبه اول را کسب کرده است .
دانشگاه "ام آی تی"(MIT) با بهبود معیارهای موردنظر در این رتبه بندی ، رتبه دوم را کسب کرد .
دانشگاه "ییل"(Yale) در رتبه بندی 2018 تایمز رتبه ششم را کسب کرده بود که حال با سه رتبه ارتقاء سوم است .
این دانشگاه تعامل خود با دانشجویان را بهبود بخشیده است .
دانشگاه "کلمبیا"(Columbia) در رتبه بندی 2018 تایمز مقام دوم را به خود اختصاص داده بود که حال با دو رتبه تنزل ، چهارم است .
"موسسه فناوری کالیفرنیا" نیز با دو رتبه ارتقا به مقام پنجم صعود کرده است .
دانشگاه "استنفورد"(Stanford) که سال گذشته در رتبه سوم بود ، هم اکنون رتبه 6 است .
تنها دانشگاهی که سال گذشته جزو 10 رتبه اول این رتبه بندی نبوده است ولی هم اکنون در رتبه هفتم قرار گرفته ، دانشگاه "براون"(Brown) است .
رتبه پیشین این دانشگاه 11 بوده است .
این دانشگاه در بخش منابع خود بهبود یافته است .
رتبه هشتم رتبه بندی تایمز به دانشگاه "دوک" اختصاص یافته است .
این دانشگاه نیز نسبت به سال گذشته در رتبه خود تنزل داشته است .
دانشگاه "پرینستون"(Princeton) رتبه نهم این رتبه بندی را به خود اختصاص داده است .
رتبه این دانشگاه در سال گذشته نیز 9 بوده است .
رتبه دهم مربوط به دانشگاه "پنسیلوانیا"(Pennsylvania) است .
این دانشگاه نیز نسبت به سال گذشته 2 رتبه سقوط کرده است .
نتایج کامل این رتبه نبدی در تاریخ 20 سپتامبر منتشر خواهد شد .
منبع : ایسنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
نسیم آنلاین
1397/06/17
16:52
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی متمرکز دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397 و همچنین فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز فوریت های پزشکی در سایت این سازمان خبر داد و افزود : نتایج فوق تا ساعت 20 امروز شنبه 17 شهریور ماه 97 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت .
> حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا ، در این باره توضیح داد : بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده ، فهرست اسامی تعداد 60 هزار و 350 نفر پذیرفته شده نهایی رشته های مختلف تحصیلی متمرکز دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397 ، شامل رشته های تحصیلی با آزمون و همچنین رشته های تحصیلی که پذیرش در آن ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی صورت گرفته است ، به همراه فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز فوریت های پزشکی ، تا ساعت 20 امروز شنبه 17 شهریور ماه 97 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت .
وی با بیان اینکه کلیه پذیرفته شدگان نهایی برای اطلاع از نحوه ثبت نام ، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام ، علاوه بر مدارک مندرج در اطلاعیه این سازمان ، ضرورت دارد به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند ، ادامه داد : بدیهی است در صورتی که دانشگاه یا مؤسسه ای در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود برنامه زمانی برای ثبت نام درج نکرده باشد ، پذیرفته شدگان این قبیل مؤسسات لازم است در یکی از روزهای سه شنبه بیستم یا چهارشنبه بیست و یکم شهریور ماه 97 برای ثبت نام به محل قبولی خود مراجعه کنند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود : لازم به ذکر است داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی نیمه متمرکز فوریت های پزشکی اعلام شده ، ضرورت دارد مطابق بند ب مندرج در اطلاعیه ای که سازمان به همراه فهرست اسامی آنان بر روی سایت قرار می دهد ، برای انجام مصاحبه اقدام کنند .
توکلی همچنین از صدور کارنامهداوطلبان واجد شرایط گزینش خبر داد و گفت : ضمناً برای داوطلبان واجد شرایط گزینش ، کارنامه ای حاوی اطلاعات لازم ، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته محل های انتخابی و در سهمیه مربوط تنظیم شده است که این کارنامه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور و همزمان با اعلام نتیجه در دسترس داوطلبان خواهد بود .
منبع : ایسنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
ایسنا
1397/06/17
16:22
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی متمرکز دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397 و همچنین فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز فوریت های پزشکی در سایت این سازمان خبر داد و افزود : نتایج فوق تا ساعت 20 امروز شنبه 17 شهریور ماه 97 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت .
> حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا ، در این باره توضیح داد : بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده ، فهرست اسامی تعداد 60 هزار و 350 نفر پذیرفته شده نهایی رشته های مختلف تحصیلی متمرکز دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397 ، شامل رشته های تحصیلی با آزمون و همچنین رشته های تحصیلی که پذیرش در آن ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی صورت گرفته است ، به همراه فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز فوریت های پزشکی ، تا ساعت 20 امروز شنبه 17 شهریور ماه 97 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت .
وی با بیان اینکه کلیه پذیرفته شدگان نهایی برای اطلاع از نحوه ثبت نام ، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام ، علاوه بر مدارک مندرج در اطلاعیه این سازمان ، ضرورت دارد به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند ، ادامه داد : بدیهی است در صورتی که دانشگاه یا مؤسسه ای در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود برنامه زمانی برای ثبت نام درج نکرده باشد ، پذیرفته شدگان این قبیل مؤسسات لازم است در یکی از روزهای سه شنبه بیستم یا چهارشنبه بیست و یکم شهریور ماه 97 برای ثبت نام به محل قبولی خود مراجعه کنند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود : لازم به ذکر است داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی نیمه متمرکز فوریت های پزشکی اعلام شده ، ضرورت دارد مطابق بند ب مندرج در اطلاعیه ای که سازمان به همراه فهرست اسامی آنان بر روی سایت قرار می دهد ، برای انجام مصاحبه اقدام کنند .
توکلی همچنین از صدور کارنامه داوطلبان واجد شرایط گزینش خبر داد و گفت : ضمناً برای داوطلبان واجد شرایط گزینش ، کارنامه ای حاوی اطلاعات لازم ، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته محل های انتخابی و در سهمیه مربوط تنظیم شده است که این کارنامه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور و همزمان با اعلام نتیجه در دسترس داوطلبان خواهد بود .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
ایلنا
1397/06/17
16:08
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام فهرست اسامی پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در ساعت 20 امشب خبر داد .
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام فهرست اسامی پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در ساعت 20 امشب خبر داد .
حسین توکلی ، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ضمن اعلام این خبر گفت : فهرست اسامی 60 هزار و 350 نفر پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397 شامل رشته های تحصیلی باآزمون و همچنین رشته های تحصیلی که پذیرش در آنها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی صورت گرفته ، به همراه فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی نیمه متمرکز فوریت های پزشکی تا ساعت 20 امروز 17 شهریور بر روی سایت سازمان آموزش کشور قرار می گیرد .
وی ادامه داد : لذا تمام پذیرفته شدگان نهایی برای اطلاع از نحوه ثبت نام ، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام علاوه بر مدارک مندرج در اطلاعیه این سازمان ضرورت دارد به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی موسسه خود مراجعه کنند .
توکلی اضافه کرد : بدیهی است اگر دانشگاه یا موسسه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود برنامه زمانی خاصی برای ثبت نام درج نکرده باشند پذیرفته شدگان این قبیل موسسات لازم است در یکی از روزهای سه شنبه و چهارشنبه 20 و 21 شهریور ماه سال 97 برای ثبت نام به محل قبولی خود مراجعه کنند .
لازم به ذکر است داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز رشته های پزشکی اعلام شده ضرورت دارد مطابق بند ب مندرج در اطلاعیه ای که سازمان به همراه فهرست اسامی آنان بر روی سایت قرار داده برای انجام مصاحبه اقدام کنند .
مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد : ضمنا برای داوطلبان واجد شرایط گزینش ، کارنامه ای حاوی اطلاعات لازم ، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته محل های انتخابی تدوین شده که این کارنامه در سایت سازمان سنجش کشور و هم زمان با اعلام نتیجه در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
نسیم آنلاین
1397/06/17
14:36
> با حضور معاون آموزش ، پژوهش و فناوری وزیر صنعت ، معدن و تجارت و اعضای هیات علمی پردیس دانشگاه تهران از دستگاه اندازه گیری در حوزه نانو رونمایی شد .
> به گزارش ایسنا ، از سوی یکی از شرکت های دانش بنیان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران دستگاهی در حوزه نانو با عنوان دستگاه اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی طراحی و ساخته شد .
این دستگاه برای اندازه گیری زاویه تماس قطره مایع روی سطح جامع مورد استفاده قرار می گیرد .
به گفته محققان این طرح ، این دستگاه برای اندازه گیری زوایای تماس استاتیک و دینامیک در صنایع نفت ، گاز ، توربوماشین ها ، نساجی ، رنگ و رزین و پوشش های خود تامین شونده استفاده می شود .
این دستگاه با حضورقبادیان معاون آموزش ، پژوهش و فناوری وزیر صنعت ، معدن و تجارت و دکتر سلطانی رییس پردیس دانشکده فنی و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران رونمایی شد .
منبع : ایسنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
وزارت علوم
1397/06/17
14:33
> جمعی از دانشجویان خارجی از 80 کشور دنیا در سفر به سمنان از دانشگاه سمنان بازدید کردند .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه سمنان ، در این بازدید 86 نفر از دانشجویان خارجی با ظرفیت های علمی و آموزشی دانشگاه سمنان آشنا شدند .
این دانشجویان در قالب یک ترم تابستانه در ایران هستند و در سفر چند روزه به چند استان ، از دانشگاه ها و مناطق مختلف ایران بازدید می کنند .
بنا به گفته مسئولان حوزه دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم ، دانشجویان خارجی ، سفیران فرهنگی هستند و باید به طور ویژه در حوزه فرهنگی کار کرد .
کمک به شکوفایی اقتصاد آموزش عالی ایران و ارزآوری از جمله مزایای جذب دانشجویان خارجی است ضمن اینکه اگر در این زمینه به صورت مناسبی سرمایه گذاری شود درآمد آن از نفت نیز بیشتر خواهد بود زیرا با توجه به امنیت کشورمان متقاضیان زیادی برای تحصیل در دانشگاه های کشورمان وجود دارد که باید به خوبی آنها را هدایت کرد .
دانشگاه سمنان دارای بیش از 120 دانشجوی خارجی است .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
ایرنا
1397/06/17
14:15
> تهران ایرنا دانشگاه صنعتی شریف که نماد بارزی از خودباوری و اعتماد به توانایی اندیشمندان ایرانی در عصر صنعتی شدن به شمار می رود ، جایگاه خاصی در خلق ، انتشار و کاربرد دانش در یک محیط یادگیری کاملا پویا دارد که همین امر سبب ارتقای کیفی آموزش و حل مشکلات مسائل می شود .
> به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، دانشگاه صنعتی شریف در سال 1344 با هدف تربیت و تامین بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز کشور ، در سطوح بالای علمی تاسیس شد چرا که پیشرفت برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی کردن کشور ایجاب می کرد تا نیروی انسانی متناسب با احتیاجات جامعه صنعتی آینده ایران تجهیز شود .
نطفه تاسیس این مرکز بزرگ علمی در سال هایی بسته شد که ایران سنتی در حال تبدیل شدن به دوران صنعتی و مدرن بود و چون گذر از این مقطع تاریخی نیازمند ایجاد و تجهیز صنایع پویا و توسعه یافته بود؛ اداره این مراکز نیازمند افرادی متخصص واجد صلاحیت با دانش به روز بود .
نظام آموزش عالی کشور برای نیل بدین هدف ، نیازمند دانشگاه صنعتی مجهزی بود که قادر باشد از یک طرف متخصصینی با وسعت نظر علمی و مهارت فنی تربیت کند و از طرف دیگر با انجام تحقیقات علمی و فنی ، خود را در تراز موسسات مشابه کشورهای پیشرفته نگاه دارد و به همین منظور استادان این دانشگاه علاوه بر افراد شایسته ای که در ایران وجود داشتند از برجسته ترین دانشجویان ایران و خارج از کشور که از دانشگاه های معتبر با درجات ممتاز فارغ التحصیل می شدند؛ انتخاب شدند .
دانشگاه صنعتی شریف در یازدهم آبان ماه 1344 با کیفیتی هم سطح دانشگاه های معتبر بین المللی تاسیس شد؛ این مرکز علمی به استناد ماده یک اساسنامه خود برای مدتی نامحدود در تهران گشایش یافت و ماده دو همان اساسنامه به دانشگاه اجازه می داد برای گسترش دامنه فعالیت های خود شعبی در شهرستان ها دایر کند .
برهمین اساس در نهایت دانشگاه صنعتی شریف از مهرماه سال 1345 با در اختیار داشتن تنها 54 نفر عضو هیات علمی (8 نفر دکتری ، 38 نفر ارشد ، 3 نفر کارشناس و 5 نفر تکنسین) فعالیت آموزشی خود را با پذیرش 407 نفر دانشجو آغاز کرد .
** اولین های دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف به خاطر پیوستن شمار زیادی از دانش آموختگانش به دنیای آکادمیک شناخته شده است؛ برای نمونه ، مریم میرزاخانی ، استاد فقید دانشکده ریاضی دانشگاه استنفورد و نخستین زن برندهٔ مدال فیلدز از آن جمله اند .
شماری از دانش آموختگان در صنعت فعال بوده اند؛ اکبر ترکان وزیر سابق راه و ترابری ، منوچهر منطقی ، مدیرعامل سابق ایران خودرو ، احمد قلعه بانی ، مدیرعامل سابق سایپا ، و مهدی میرمعزی مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران از آن جمله اند .
بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه وارد سیاست شده اند ، از جمله محمدعلی نجفی شهردار تهران ، اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری ، محمد عطریانفر ، رئیس سابق شورای شهر تهران مرتضی الویری ، شهردار سابق تهران ، علی لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل سابق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز فارغ التحصیل و عضو هیئت علمی این دانشگاه است .
شماری از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را در ورزش حرفه ای پی گرفته اند ، از آن جمله علی دایی ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران .
عادل فردوسی پور ، گزارشگر فوتبال ، محمد فارسی ، عضو سابق تیم ملی کشتی ایران نیز از دانش آموختگان دانشگاه هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
ایرنا
1397/06/17
14:15

همچنین برگزاری نخستین مسابقه ملی دانش آموزی شریف ، نخستین همایش ملی بررسی مسائل و مشکلات نسل جوان ، اولین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور ، نخستین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی عمران ، نخستین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع ، نخستین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ، نخستین همایش ملی آسیب شناسی انقلاب اسلامی ، تشکیل اولین هیئت مذهبی دانشجویی در سطح دانشگاه ها ، راه اندازی نخستین پژوهشکده دانشجویی شهید رضایی در سطح ملی ، برگزاری اولین کنفرانس کاربردهای مهندسی مکانیک در کشورنخستین مسابقه ملی برنامه نویسی دانشجویی ACM ، نخستین مسابقه ملی دانش آموزی شریف ، نخستین مسابقه ملی هواپیماهای بدون سرنشین ، نخستین مسابقه ملی خودروهای الکتریکینخستین مسابقه ملی شناورهای بدون سرنشین از جمله دیگر اقدامات اخیر مسولان دانشگاه شریف طی سال های اخیر بوده است .
** جایگاه دانشگاه شریف در کشوراین مرکز علمی کشور پس از انقلاب اسلامی ، در آبان ماه 1358 ، به افتخار یکی از دانش آموختگانش ، مجید شریف واقفی ، به دانشگاه صنعتی شریف تغییر نام داد و طی 40 سال گذشته نیز افتخارات فراوانی در عرصه های مختلف داشته است و دانش آموختگانش ، سهم عظیمی از نخبگان اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ایران را تشکیل می دهند .
دانشگاه صنعتی شریف در طول دوران فعالیت خود توانسته است به صورت یک موسسه علمی پیشرو در صنعت ، فناوری های روز و علوم کاربردی در عرصه علم ، منطقه ای و جهانی مطرح و جایگاه ارزشمندی پیدا کند و به عنوان مرکزی برای تبدیل رویاهای نسل های ایرانی به واقعیت های امروزی همواره مورد تحسین و شگفتی جامعه باشد .
هدف این دانشگاه ، فراهم ساختن محیطی علمی و پویا برای کسانی است که در راستای کسب علم و دانش تلاش می نمایند ، و پایگاه و نقطه اتکاء و اعتماد آنانی است که واقعیات و حقایق علمی را درک کرده ، برای نشان دادن آن به دیگران کوشش می کنند .
دانشگاه صنعتی شریف دیدگاه خویش را در خلق ، انتشار و کاربرد دانش در یک محیط یادگیری کاملا پویا جستجو می کند؛ این دیدگاه سبب ارتقای کیفی آموزش ، پژوهش ، و ارائه خدمات به جامعه و حل مسائل آن در حد توان شده است .
شریف در ویرایش جدید نظام رتبه بندی جهانی وبومتریکس که در ماه ژانویه 2018 میلادی منتشر شده است ، رتبه سوم دانشگاه های کشور و رتبه نخست دانشگاه های صنعتی را به خود اختصاص داده و در جایگاه 582 دانشگاه های جهان قرار گرفت .
بر اساس این رتبه بندی دانشگاه های تهران ، علوم پزشکی تهران ، صنعتی شریف ، صنعتی امیرکبیر ، تربیت مدرس ، صنعتی اصفهان ، علم و صنعت ایران ، فردوسی مشهد ، علوم پزشکی شهید بهشتی و شیراز رتبه های اول تا دهم دانشگاه های ایران در این رتبه بندی را به دست آورده اند .
گفتنی است در بخش جهانی دانشگاه های هاروارد ، استنفورد ، انستیتو فناوری ماساچوست ، کالیفرنیا برکلی ، واشنگتن ، میشیگان ، آکسفورد ، کورنل ، کلمبیا و پنسیلوانیا 10 رتبه اول را به خود اختصاص داده اند .
** مدیریت دانشگاه شریفزنده یادان محمدعلی مجتهدی گیلانی ، فضل الله رضا ، محمدرضا امین ، سید حسین نصر مهدی ضرغامی ، علیرضا مهران و حسینعلی انواری از زمان تاسیس این مرکز علمی تا سال 1357 به عنوان نواب تولیه آغاز دانشگاه صنعتی شریف بوده اند .
همچنین علی محمد رنجبر ، عباس انواری ، علی اکبر صالحی ، عباس انواری ، محمد اعتمادی ، سید خطیب الاسلام صدرنژاد ، سعید سهراب پور ، رضا روستاآزاد و محمود فتوحی فیروزآباد نیز روسای دانشگاه صنعتی شریف از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون هستند** مراکز پژوهشی و تحقیقاتی مراکز پژوهشی نجوم ، اختر فیزیک و تابش های کیهانی ، مهندسی دریا ، مرکز تحقیقات آب و انرژی ، مدیریت و کنترل شبکه قدرت ، فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته ، فیزیک کاربردی ، بیوشیمی و کنترل محیط زیست ، مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ، کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست ، فناوری های توانبخشی عصبی و پژوهشکده های الکترونیک ، مطالعات و تحقیقات حمل و نقل ، علوم و فناوری نانو ، مخابرات نظری ، مطالعات اقتصادی و صنعتی ، مهندسی پزشکی و سیستم های سلامت ، سیاست گذاری علم صنعت و فناوری ، زیست فناوری و محیط زیست صنعتی ، توسعه علوم و فناوری فضا ، علوم و فناوری انرژی از جمله مراکز پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شریف به شمار می روند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
ایرنا
1397/06/17
14:15

همچنین دانشگاه صنعتی شریف براساس مجوزهای رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری دوره های آموزشی بین المللی در مقطع کارشناسی از سال 83 و کارشناسی ارشد از نیمه دوم سال 1384 در جزیره کیش کرده است .
هم اکنون پذیرش دانشجو در پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی دوره های بین المللی دانشگاه صنعتی شریف در رشته های مهندسی مکاترونیک ، مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی برق ، عمران و مهندسی کامپیوتر و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی مکاترونیک ، مهندسی فناوری اطلاعات (ارتباط داده ها) مهندسی مواد (خوردگی) انجام می گیرد .
** دانشگاه شریف در زمان حاضردانشگاه صنعتی شریف در سال 1385 با تاسی از دانشگاه های بزرگ دنیا که شرکت های مدیریت کسب و کار خود را مامور یکپارچه سازی امور درآمدزایی و ثروت آفرینی از داشته های دانشگاه ( اعم از برند ، سرمایه ، سهام ، مستغلات ، وقفی ات و غیره) ساخته اند ، اقدام به تاسیس بنیاد شریف کزد .
این موسسه به منظور بهره مندی از قوانین حاکم بر موسسات تجاری و سهولت فعالیت ها ، با نام موسسه بنیاد شریف و به شکل یک شرکت غیرانتفاعی حامی دانشگاه در قالب قانون تجارت و باهدف ارتقاء سطح تولید علم ، پژوهش ، فناوری تأسیس شد .
شعار این موسسه حمایت از دانشگاه صنعتی شریف و توسعه کیفی و کمی آن از طرق زیر مولفه هایی همچون ساماندهی طیف گسترده حمایت های مردمی از طریق شناسایی یاوران ، خیرین ، واقفین و دوستداران دانشگاه صنعتی شریف به منظور دریافت حمایت های مادی و معنوی آن ها ، تاسیس شرکت ها و موسسات اقتصادی ، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقیحمایت از پروژه های فناور برای تجاری سازی محصولات دانش بنیان و شرکت های نوپای فارغ التحصیلان و دانشجویان است .
مدیریت دانشگاه شریف با شکل گیری مفهوم دانشگاه های کارآفرین و دانشگاه های نسل سوم و چهارم که رسالت شکل دهی به جامعه و نیز ثروت آفرینی از داشته های علمی و فنی را بر دوش می کشند ، در سال 1395 به منظور تقویت بنیاد اقدام به تغییر هیئت امنا ، معرفی هیئت مدیره جدید ، تدوین اساسنامه جدید و وارد ساختن تیم جدید مدیریتی در بنیاد شریف کرد .
دانشگاه صنعتی شریف دارای 484 عضو هیأت علمی است؛ از این تعداد 181 نفر در مرتبه استاد تمام ، 105 نفر در مرتبه دانشیار ، 176 نفر در مرتبه استادیار و 22 نفر به عنوان مربی ، اعضای هیأت علمی را تشکیل می دهند .
همچنین طی پنج سال گذشته بیش از 90 درصد از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی کنکور سراسری دانشگاه ها با رتبه های بین 1 تا 100 و بیش از 50 درصد پذیرفته شدگان با رتبه های بین 1 تا 500 ، دانشگاه صنعتی شریف را برای ادامه تحصیل خود برگزیده اند .
برگزاری مسابقات جهانی برنامه نویسی دانشجویی ACM ، ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه ، مسابقات Robocup ، مسابقات خودروهای هیبریدی و مسابقات ملی شناورهای هوشمند ، مسابقات رباتیک و ده ها برنامه متنوع و جذاب از فعالیت های عمده علمی دانشجویی این دانشگاه است .
دانشگاه شریف با انجام سالانه ده ها میلیارد تومان قرارداد ارتباط با صنعت و ثبت بیش از 2000 مقاله ISI در دو سال گذشته ، به عنوان پیشگام دانشگاه های کشور در انجام پژوهش های کاربردی بوده و تلاش دارد تا چرخه آموزش تا صنعت را به نحو احسن عملیاتی سازد .
9187**1601** انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی دانشگاه سال 97 دانشگاه صنعتی شریف.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
ایرنا
1397/06/17
17:42
> تهران ایرنا 14 دستگاه برتر در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی معرفی و تقدیر شدند؛ در این میان سه وزارتخانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو به عنوان سه دستگاه برتر سطح ملی در شاخص های عمومی و اختصاصی دارند .
> به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، چهاردهمین جشنواره شهید رجایی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به مردم امروز(شنبه) با شعار «شفافیت و حکمرانی خوب در سایه توسعه مشارکت مردم ، ارتقا سلامت اداری و توسعه دولت الکترونیک» در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد .
در این مراسم از 14 دستگاه برتر در سطح ملی و دستگاه های اجرایی به عنوان سازمان های برگزیده چهاردهمین جشنواره شهید رجایی تقدیر شد .
در این مراسم شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران ، سازمان سنجش آموزش کشور و سازمان توسعه و نوساز معادن صنایع معدنی به عنوان برگزیده های دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها انتخاب شدند .
معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و شرکت مدیریت منابع آب ایران در بعد شاخص های عمومی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اراضی در بعد شاخص های اختصاصی انتخاب شدند .
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به عنوان برگزیدگان اصلاح ساختار سازمانی و سازمان های بنادر و دریانوری و میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در محور توسعه دولت الکترونیک انتخاب شدند .
در نظرسنجی از خدمت گیرندگان ، معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ترتیب رتبه های اول و دوم را کسب کردند .
اقتصام**9132 ** 2023 انتهای پیام /* برچسب ها اقتصاد چهاردهمین جشنواره شهید رجایی چهاردهمین دوره دستگاه های برتر.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
بسیج نیوز
1397/06/17
14:18
> توکلی گفت : مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 97 در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا انجام نمی شود .
> به گزارش خبرگزاری بسیج ، حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد : بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی قبول شدگان کارشناسی ارشد و دکترای نیمه متمرکز سال 97 بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است و امسال در هیچ کدام از دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری مرحله تکمیل ظرفیت انجام نمی شود .
وی گفت : بنابر نظر مساعد دفتر شورای گسترش وزارت علوم دانشجویان پس از گذراندن دو ترم می توانند رشته تحصیلی خود را در صورت تصویب این طرح در وزارت علوم تغییر دهند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزارت علوم
وزارت علوم
1397/06/17
14:30
> محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به مطالعه طراحی ایمپلنت دندانی برای بهبود عملکرد ایمپلنت ها و یافتن مدلی بهینه برای این اقدام شدند .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مریم گرامی زاده مجری طرح «مطالعه معیارهای طراحی ایمپلنت دندانی با استفاده از مدل سازی اجزای محدود ، روش بهینه سازی و تکنیک های آزمایشگاهی» و «بهبود عملکرد ایمپلنت دندانی و یافتن یک مدل بهینه و ایده آل برای آن جهت عملکرد بهتر و احتمال شکست کمتر» اظهار داشت : با توجه به سهم بالای واردات ایمپلنت دندانی و عدم کیفیت کافی مدل های بومی ، درصدد برآمدیم که یک مدل ایده آل طراحی کنیم تا در آینده به ساخت این مدل و توسعه تولید داخلی آن پرداخته شود .
وی افزود : برای انجام این پروژه ، علاوه بر یک مدل موجود در بازار ، دو طرح پیشنهادی برای پروژه های ایمپلنت طراحی و مدل سازی کردیم که با مقایسه این سه مدل توسط دو روش یعنی شبیه سازی نرم افزاری و تست های آزمایشگاهی ، یک مدل به عنوان مدل بهینه معرفی شد .
این محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود : در بخش نرم افزاری از روش تحلیل اجزا محدود که یک روش معتبر مهندسی است استفاده شد و برای تست عملی نیز از روش فوتوالاستیسیته بهره بردیم .
وی ادامه داد : نتایج توزیع تنش حاصل از دو مدل با هم مقایسه شد تا مدل برتر مشخص شود .
همچنین با کمک نرم افزار ، ابعاد هندسی بهینه برای ایمپلنت برگزیده به صورت دقیق محاسبه شد .
گرامی زاده خاطر نشان کرد : در بخش نرم افزاری ، ساخت مدل سه بعدی ایمپلنت ها و انجام یک مدل سازی دقیق و نزدیک به واقعیت نیاز به دقت و مهارت بالایی داشت و انجام تحلیل های خستگی به دلیل حجم زیاد محاسبات بسیار زمان گیر بود؛ در بخش آزمایشگاهی ساخت مدل ها چالش اصلی بود که باید با دقت بسیار بالایی ساخته می شد .
به گفته وی ، مرحله بعدی این طرح می تواند ساخت مدل انتخاب شده به صورت انبوه و مناسب بازار باشد .
وی با اشاره به ویژگی های این طرح گفت : در درجه اول معرفی دو مدل جدید برای طرح رزوه های ایمپلنت است؛ در این مدل سازی سعی شده که علاوه بر تحلیل استاتیکی از تحلیل خستگی نیز استفاده شود تا عملکرد ایمپلنت ها در دراز مدت مورد توجه قرار گیرد .
گرامی زاده تصریح کرد : همچنین آنالیز حساسیت و بهینه سازی کمک کرده است که ابعاد هندسی ایمپلنت مورد نظر به صورت بهینه محاسبه شود .
آزمایش عملی نیز به تایید کار نرم افزاری پرداخته است .
گفتنی است این پروژه با راهنمایی دکتر حمیدرضا کاتوزیان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر مهدی کدخدازاده عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
آموزش عالی
بسیج نیوز
1397/06/18
09:15
> کتاب «دانشگاه نخبه ، دانشگاه توده» تالیف مرتضی مردیها در سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران نقد و بررسی می شود .
> به گزارش خبرگزاری بسیج ، نشست نقد و بررسی کتاب «دانشگاه نخبه ، دانشگاه توده» تالیف مرتضی مردیها با حضور حمید جادوانی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و محمد رضا کلاهی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می شود .
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران این نشست را یک شنبه 18 شهریور ساعت 15 تا 17 در محل سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران واقع در بزرگراه جلال آل احمد ، زیر پل گیشا ، نیم طبقه اول دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایکنا
1397/06/18
09:19
> گروه فعالیت های قرآنی ــ رئیس اداره فعالیت های دینی و قرآنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : قصد داریم دبیرخانه هیئت اندیشه ورز را در وزارتخانه و چند دانشگاه بزرگ تشکیل دهیم تا با مشورت اساتید ، دانشجویان و کارکنان راهکارهایی را برای ایجاد فضاهای جدید در توسعه فعالیت های دینی بیابیم .
> رشید جعفرپور ، رئیس اداره فعالیتهای دینی و قرآنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه سی و سومین مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور در گفتوگو با ایکنا از زنجان کرد : امسال بهدلیل اینکه در بخش معارف افزایش محور داشتیم و این بخش در 9 رشته برگزار شد ، تعداد شرکتکنندگان نسبت به سال گذشته رشد نسبی داشته است .
وی به برگزاری نشست کارشناسان دینی و فرهنگی همزمان با مسابقات قرآن در دانشگاه زنجان اشاره کرد و گفت : محور اصلی نشست این بود که چگونه بتوانیم فعالیتهای دینی و قرآنی دانشگاه ها را ارتقا دهیم و مخاطبان بیشتری را جذب کنیم .
رئیس اداره فعالیتهای دینی و قرآنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ادامه داد : از کارشناسان دانشگاه ها خواستیم تا فعالیتهای دانشگاهها در برگزاری جشنوارهها و سایر اقدامات را در حوزه دینی و قرآنی را آسیبشناسی کنند و نقاط ضعف برطرف شود و مشوقها و انگیزههایی که بتواند دانشجویان را بیشتر به سمت دین و قرآن سوق دهد ، شناسایی کنند .
وی تصریح کرد : در این راستا یکی از برنامههای مهم پیشرو این است که دبیرخانه هیئت اندیشهورز را در وزارتخانه و چند دانشگاه بزرگ تشکیل دهیم تا با مشورت اساتید ، دانشجویان و کارکنان راهکارهایی را برای ایجاد فضاهای جدید در توسعه فعالیتهای دینی بیابیم .
جعفرپور با اشاره به اینکه فضای دانشگاهها به لحاظ فکری و اجتماعی نسبت به گذشته تغییر کرده ، عنوان کرد : باید برنامهها را با توجه به وضعیت موجود مناسبسازی کنیم و شرایط جوان امروز را در نظر بگیریم .
وی خاطرنشان کرد : برآورد ما این است که حدود 50 هزار نفر در مسابقات قرآن و عترت دانشجویان دانشگاهها که زیر نظر وزارت علوم برگزار میشود ، شرکت کنند و این در حالی است که سایر دانشگاهها از جمله علوم پزشکی ، پیام نور ، آزاد و علمی کاربردی نیز هر کدام مسابقاتی را در این حوزه برگزار میکنند که بیش از 300 هزار نفر را زیر پوشش قرار میدهد .
رئیس اداره فعالیتهای دینی و قرآنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ادامه داد : شرکت این تعداد دانشجو در مسابقات قرآنی رقم مناسبی است و نشان از این دارد که دانشجویان به دین و قرآن توجه دارند اما هر چند با نقطه مطلوب فاصله داریم .
وی با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی در کشور زیاد شده و وضعیت اقتصادی مطلوب نیست ، اظهار کرد : راهکار برونرفت از این مشکلات پناه بردن به قرآن و عترت است و باید به این مسائل توجه جدی شود .
جعفرپور بیان کرد : زمانی که جشنوارههای ما فرهنگ قرآن و عترت را در دانشگاهها جاری کند ، اثر واقعی خود را میگذارند و میتواند اخلاق را در دانشگاه و جامعه تقویت کند و تلاش داریم دانشجوی فعال قرآنی پرورش دهیم که به لحاظ رفتاری در مسیری قرار گیرد که از آسیبها دوری میکند و همکلاسان خود را نیز به امر به معروف و نهی از منکر دعوت میکند .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1397/06/17
15:59
> نخستین نشست تخصصی کارشناسان دینی و مذهبی دانشگاه های سراسر کشور همزمان با سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور برگزار شد .
> به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی وزارت علوم ، در این نشست که با حضور رشید جعفرپور رئیس اداره فعالیت های دینی و قرآنی اداره کل فرهنگی وزارت علوم برگزار شد ، حجت الاسلام علی قره داغی مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه زنجان ، با اشاره به حدیث ثقلین راه رسیدن به خدا را در تمسک به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت دانست .
جعفرپور از ذکر قرآن بعنوان بالاترین ذکرها و بهترین همراه و انیس در این دنیا یاد کرد .
وی گفت : همچنین حلول ماه محرم الحرام و تقارن جشنواره و نشست با این همایش را ارزشمند توصیف کرد و بهره مندی از فضیلت های این ایام را مهم عنوان کرد .
رئیس اداره فعالیت های دینی و قرآنی اداره کل فرهنگی وزارت علوم به تشریح چگونگی نشست و اهداف آن پرداخت .
نخستین نشست تخصصی کارشناسان دینی و مذهبی دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه زنجان با حضور مسئولان وزارت علوم و کارشناسان تا پایان امروز ادامه خواهد داشت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
وزارت علوم
1397/06/17
14:58
> نخستین نشست تخصصی کارشناسان دینی و مذهبی دانشگاه های سراسر کشور ، همزمان با سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور در دانشگاه زنجان برگزار شد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه زنجان ، در این نشست حجت الاسلام علی قره داغی مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه زنجان با اشاره به حدیث ثقلین ، راه رسیدن به خدا را در تمسک به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت دانست .
وی از ذکر قرآن به عنوان بالاترین ذکرها و بهترین همراه و انیس در این دنیا یاد کرد و همچنین حلول ماه محرم الحرام و تقارن جشنواره و نشست با این همایش را ارزشمند توصیف کرد و بهره مندی از فضیلت های این ایام را مهم دانست .
دکتر جعفرپور ، رئیس اداره فعالیت های دینی و قرآنی اداره کل فرهنگی وزارت علوم نیز در این آیین به تشریح چگونگی برگزاری نشست و اهداف آن پرداخت .
نخستین نشست تخصصی کارشناسان دینی و مذهبی دانشگاه های سراسر کشور در سالن کاوه دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان و با حضور مسئولان وزارت علوم و کارشناسان تا پایان امروز ادامه خواهد داشت .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.
1
فهرست