وزارت علوم - فاقد عنوان
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت 13:40
1
فهرست اخبار
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
آفتاب آنلاین
1397/06/27
12:30
> سه تن از دانشجویان دکتری دانشگاه های مختلف کشور با حضور در وزارت علوم، مطالبات و خواسته های آموزشی و دانشجویی دانشجویان دکتری را با دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی، دکتر مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و مهندس ذوالفقار یزدان مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان در میان گذاشتند.
> به گزارش ایسنا، دکتر شریعتی نیاسر در این نشست با بیان اینکه آماده شنیدن نظرات و دیدگاه های دانشجویان هستیم، اظهار داشت: از برگزاری نشست های مشترک استقبال می کنیم و بهترین راه ارتباط را در این می دانیم که دانشجویان مشکلات خود را به صورت موردی، مطالعه شده و با ارائه پیشنهاد و به صورت مکتوب به وزارت علوم ارسال کنند.
دکتر شریعتی نیاسر اظهار داشت: مسئولان وزارت علوم دانشجویان دکتری را همکاران آینده خود به عنوان اعضای هیات علمی می دانند و با توجه به دانش و توانایی علمی دانشجویان دکتری، پیگیری نظرات آنان را نه تنها وظیفه، بلکه راهگشای حل برخی ازمشکلات دانشگاه ها می دانند.
وی در پاسخ به تفاوت شهریه سنوات اضافی در دانشگاه های مختلف گفت: وزارت علوم در آیین نامه یکپارچه آموزشی فقط تعداد سنوات مجاز را تعیین کرده است و تعیین میزان شهریه سنوات اضافی به هیات های امنای دانشگاه ها واگذار شده که شیوه هیات امنایی از بهترین روش های اداره دانشگاه ها در همه جای دنیاست.
معاون آموزشی وزیر علوم در پاسخ به اینکه در برخی موارد که از دانشجویان علیرغم گذراندن و اتمام واحدهای درسی و در مدت انتظار برگزاری جلسه دفاعیه شهریه سنوات اضافی دریافت می شود؛ حل این مورد را نیازمند تحقیقات کارشناسی و بررسی ابعاد مختلف دانست و گفت: دانشجویان در این زمینه نیز نظرات خودرا اعلام کنند.
دکتر صدیقی نیز در خصوص پرداخت ارز دانشجویی اظهار داشت: ازآغاز امسال با یک شرایط جدید ارزی روبرو شدیم و با برگزاری جلسات متعدد با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بالاخره مقرر شد تا پایان شهریور ماه پرداخت ارز دانشجویی با قیمت 4200 تومانی امکان پذیر باشد.
رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه شما باید این موارد را به دانشجویان اطلاع رسانی کنید، گفت: در خصوص فرصت های مطالعاتی در داخل کشور مشکلی نداریم ولی فرصت های مطالعاتی خارج از کشور بستگی به شرایط کشور دارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست نمایندگان دانشجویان دکتری 32 دانشگاه کشور دیدگاه های خود را با معاونان وزیر علوم در میان گذاشتند.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
وزارت علوم
1397/06/27
11:54
> سه تن از دانشجویان دکتری دانشگاه های مختلف کشور روز دوشنبه با حضوردر وزارت علوم، مطالبات و خواسته های آموزشی و دانشجویی دانشجویان دکتری را با دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی، دکتر مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و مهندس ذوالفقار یزدان مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان در میان گذاشتند.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر شریعتی نیاسر در این نشست با بیان اینکه آماده شنیدن نظرات و دیدگاه های دانشجویان هستیم، اظهار داشت: از برگزاری نشست های مشترک استقبال می کنیم و بهترین راه ارتباط را در این می دانیم که دانشجویان مشکلات خود را به صورت موردی، مطالعه شده و با ارائه پیشنهاد و به صورت مکتوب به وزارت علوم ارسال کنند.
دکتر شریعتی نیاسر اظهار داشت: مسئولان وزارت علوم دانشجویان دکتری را همکاران آینده خود به عنوان اعضای هیات علمی می دانند و با توجه به دانش و توانایی علمی دانشجویان دکتری، پیگیری نظرات آنان را نه تنها وظیفه، بلکه راهگشای حل برخی ازمشکلات دانشگاه ها می دانند.
وی در پاسخ به تفاوت شهریه سنوات اضافی در دانشگاه های مختلف گفت: وزارت علوم در آیین نامه یکپارچه آموزشی فقط تعداد سنوات مجاز را تعیین کرده است و تعیین میزان شهریه سنوات اضافی به هیات های امنای دانشگاه ها واگذار شده که شیوه هیات امنایی از بهترین روش های اداره دانشگاه ها در همه جای دنیاست.
معاون آموزشی وزیر علوم در پاسخ به اینکه در برخی موارد که از دانشجویان علیرغم گذراندن و اتمام واحدهای درسی و در مدت انتظار برگزاری جلسه دفاعیه شهریه سنوات اضافی دریافت می شود؛ حل این مورد را نیازمند تحقیقات کارشناسی و بررسی ابعاد مختلف دانست و گفت: دانشجویان در این زمینه نیز نظرات خودرا اعلام کنند.
دکتر صدیقی نیز در خصوص پرداخت ارز دانشجویی اظهار داشت: ازآغاز امسال با یک شرایط جدید ارزی روبرو شدیم و با برگزاری جلسات متعدد با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بالاخره مقرر شد تا پایان شهریور ماه پرداخت ارز دانشجویی با قیمت 4200 تومانی امکان پذیر باشد.
رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه شما باید این موارد را به دانشجویان اطلاع رسانی کنید، گفت: در خصوص فرصت های مطالعاتی در داخل کشور مشکلی نداریم ولی فرصت های مطالعاتی خارج از کشور بستگی به شرایط کشور دارد.
در این نشست نمایندگان دانشجویان دکتری 32 دانشگاه کشور دیدگاه های خود را با معاونان وزیر علوم در میان گذاشتند. م
ع 60/ ر.
ب 45.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
روزنامه همشهری
1397/06/27
> یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی گفت: پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشتی هستیم و تلاشمان این است که شامل تخفیف و عفو شوند.
> یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی گفت: پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشتی هستیم و تلاشمان این است که شامل تخفیف و عفو شوند.
فاطمه سعیدی در گفت وگو با ایلنا، درباره پیگیری وضعیت تحصیل دانشجویان ستاره دار، گفت: مرتب پیگیر وضعیت دانشجویان هستیم، به وزارت علوم و اطلاعات هم نامه داده ایم که باتوجه به این شرایط وضعیت دانشجویان حل شود تا بتوانند تحصیل کنند؛ مثل اینکه نتایج خوبی در بر داشته است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه لایحه جدید دولت درخصوص تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل چقدر می تواند تأثیرگذار باشد، گفت: امیدوارم هرچه زودتر این لایحه به صحن بیاید و به نظر هم می رسد نمایندگان استقبال خوبی از آن به عمل بیاورند.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با این لایحه مشکلات دانشجویان برای همیشه حل شود و ما دیگر شاهد اتفاقات ناخوشایند نباشیم.
سعیدی در پاسخ به این سؤال که آیا این لایحه می تواند به دانشجویانی که از تحصیل به دلیل ستاره دار شدن بازمانده اند، کمک کند یا خیر، گفت: در دولت های نهم و دهم اتفاقاتی برای دانشجویان رخ داد.
به واقع نمی دانم با لایحه جدید دولت چقدر مسائل شان حل شود، اما هنگامی که به مجلس بیاید قطعا پیشنهادهایی ارائه خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: باید مشکلات اشخاصی که ظرفیت علمی دارند مرتفع شود و امیدوارم با تصویب این لایحه در آینده دیگر شاهد مشکلاتی از این دست نباشیم.
این عضو فراکسیون امید درباره پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی هم گفت: کمیته ای که برای پیگیری وضعیت این دانشجویان تشکیل شده در حال پیگیری است و ما درصدد هستیم که احکام شان سبک تر شود و مورد تخفیف و عفو قرار گیرند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
ایسنا
1397/06/27
03:49
> عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن بررسی وضعیت ریاضیات در ایران گفت: ما زمانی خیام ها و ابوعلی سینا ها را در ریاضی کشورمان داشتیم، الان هم داریم و این توان وجود دارد؛ به شرط این که وضعیت آموزشی کشورمان اصلاح شود.
چرا که کنکور و آزمون های ورودی مدارس خاص آموزش ریاضی در ایران را از بین برده اند.
همچنین آموزش ریاضی نیاز به معلمان عاشق دارد، اما با وضع فعلی آموزش وپرورش و بی توجهی به معلمان نمی توان آموزش خوب ریاضی را تضمین کرد.
> دکتر علی رجالی در گفت وگو با ایسنا، آماده سازی برای آزمون های ورودی مدارس و کنکور در مقاطع مختلف تحصیلی را دلیل غفلت دانش آموزان و دانشجویان از حل مسئله دانست و گفت: کنکور و آزمون های ورودی مدارس خاص آموزش ریاضی در ایران را از بین برده اند.
رجالی درباره تاثیر کنکور بر آموزش ریاضی گفت: دانش آموز درصورتی می تواند ریاضی را یاد بگیرد که بتواند خودش درباره ریاضیات فکر و مفاهیم را درک کند و وقت حل کردن مساله داشته باشد؛ نه این که مجبور شود با سرعت مسائل را حفظ کند.
متاسفانه آزمون های ورودی مدارس خاص و کنکور باعث شده دانش آموزان و دانشجویان از حل مساله غفلت کنند و سعی کنند آزمون های چند گزینه ای را با روش های غلطی که موسسات کنکوری آموزش می دهند حفظ کنند.
فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد با بیان اینکه آموزش ریاضی ما اصطلاحا تبدیل به «تدریس برای تست» شده، درباره شیوه آموزش ریاضی در کشورهای دیگر گفت: شیوه های آموزش در کشورهای مختلف متفاوت است، بهترین کشورهایی که آزمون های «تیمز» نشان داده در ریاضیات موفق هستند، کشورهای کره، ژاپن، سنگاپور، چین و فنلاند است؛ نحوه آموزش در این کشورها به صورت توجه به حل مساله به جای حفظ کردن روش های حل مساله است.
اگر بخواهیم مشکل «تدریس برای تست» آموزش ریاضی را حل کنیم، باید از الگوهای کشورهای پیشرفته مانند سنگاپور، چین، ژاپن و فنلاند استفاده کنیم.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده درباره حقوق معلمان در کشورهای توسعه یافته، خاطرنشان کرد: ما مطالعاتی را در کشورهای توسعه یافته انجام داده ایم که نشان می دهد آموزگاران حقوق بیشتری نسبت به استادان دانشگاه، حقوق دانان یا پزشکان دریافت می کنند؛ البته کشوری مانند آمریکا در این لیست وجود ندارد، دلیل موفقیت کشور آمریکا این است که مهاجران آن کشور را اداره می کنند؛ خوانندگان را به خواندن گزارش «before it is too late» ارجاع می دهم.
در پایان این گزارش آمده است که مردم آمریکا متوجه نمی شوند آموزش ریاضی و علوم این کشور به دلیل این که صنعت، تجارت و اقتصاد آن توسط مهاجران، یعنی افرادی که در کشورهای دیگر آموزش دیده اند و می روند آمریکا کار می کنند، اداره می شود ایراد دارد.
در ایران اگرچه چنین وضعیتی را نداریم، اما آموزشمان ایراد دارد؛ زیرا در دوره دبیرستان و دوره کارشناسی به معلم توجه نمی شود، همه برنامه های درسی ما تحت الشعاع آزمون ها قرار گرفته و کارتل کنکور تمام سیستم آموزشی ما را فلج کرده؛ بعد از آن هم مقاله نویسی، عدم امکان استخدام اساتید توسط خود دانشگاه ها، عدم امکان پذیرش دانشجو توسط خود دانشگاه ها و درنتیجه عدم قبول مسئولیت آموزش توسط دانشگاه ها باعث شده که دانشگاه های ما نتوانند نیروهایی را تربیت کنند که به درد جامعه بخورند.
به جای مراکز علمی دانشگاهی موسسات تولید مدرک داریم این استاد دانشگاه با انتقاد به وضعیت آموزش ریاضی در دانشگاه ها گفت: متاسفانه با ایجاد دانشگاه آزاد ما دیگر دانشگاه نداریم، ما به جای مراکز علمی دانشگاهی، موسسات تولید مدرک داریم.
دانشگاهی که نتواند خودش دانشجو و عضو هیئت علمی بگیرد و خودش برنامه درسی بنویسد دیگر دانشگاه نیست.
دانشگاه ها هم در ایران وارد مقوله تست زنی برای دوره های بالاتر و بعد تهیه مقالات بی ارزش تحت عنوان ISI شده اند.
رجالی افزود: ما الان به مرزی رسیدیم که دانشگاه های ما خودشان نمی توانند تصمیم بگیرند و دولت برایشان تصمیم گیری می کند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
ایسنا
1397/06/27
03:49

کجای دنیا یک وزارت علومی وجود دارد که به دانشگاه بخشنامه می دهد؟! من نمی دانم این سیاست را از کجا گرفته ایم، مگر دانشگاه تولید ملی ماست؟! دانشگاه از خارج وارد ایران شده، اما الان وزارتخانه ای هست که به ما می گوید چگونه بنویسیم و چگونه کار کنیم.
برنده هجدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران، با بیان این که هر طرح متمرکزی در دانشگاه ها به شکست منجر می شود، درباره طرح «کهاد» گفت: اگر دانشگاهی خودش با توجه به امکاناتش و دانشجویانی که پذیرش کرده، نیازهای منطقه خود را برنامه ریزی کند حتما موفق می شود، اما تضمینی وجود ندارد که برنامه ای که در دانشگاه امیرکبیر اجرا می شود و موفق است در دانشگاه سیستان وبلوچستان هم موفق باشد.
هر برنامه متمرکزی که از وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ شود، محکوم به شکست است و این را بارها تجربه کرده ایم و متاسفانه باز هم داریم ادامه می دهیم.
امکان حل مسائل کشور با ریاضی اولین ایرانی برنده جایزه جهانی "پل اردوش" با اشاره به تاسیس مرکز پژوهش های آماری توسط او و مرحوم دکتر علی مرادی و چند تن دیگر در دانشگاه صنعتی اصفهان درباره این مرکز و سرنوشتش گفت: اگر در دانشگاه صنعتی اصفهان بخواهیم برنامه ریزی کنیم، باید دانشجو را طوری تربیت کنیم که در مراکز صنعتی اصفهان بتواند کار کند؛ اما ما مجبوریم از برنامه های متمرکز وزارت علوم پیروی کنیم.
چند سال پیش مرحوم دکتر علی مرادی و دوستانشان به همراه من، مرکزی را در دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد کردیم به نام مرکز پژوهشی آمار، کار ما این بود که به صنایع مراجعه می کردیم و مسائلی که در رابطه با آمار داشتند یا مسائلی که به وسیله آمار قابل حل بود را میافتیم، با دانشجویان در میان می گذاشتیم و تلاش می کردیم آن مسائل را حل کنیم.
زمانی ما این کار را کردیم که هیچ کس نمی دانست آمار می تواند برای صنایع مفید باشد.
خیلی از دانشجویانی که با این روش تربیت شدند، الان در همان صنایع مشغول به کار هستند، یعنی این مرکز جنبه کارآفرینی هم داشت؛ البته این مرکز حدود سیزده چهارده سال پیش به دلیل این که رییس وقت دانشکده معتقد بود کار استاد صرفا تدریس و پژوهش های دانشگاهی است و این مرکز متناسب کارهای دانشگاهی نیست، تعطیل شد.
رجالی ادامه داد: باید بتوان برای فارغ التحصیلان و دانشجویانی که خلاقیت دارند، متناسب با محیط دانشگاه ها شرایط کارآفرینی را فراهم کرد تا مشکلات صنایع و مسائل مختلف اجتماعی را که می توان به کمک ریاضی حل کرد، برطرف کنند.
ریاضی این توانایی را دارد که مسائل کشور را بتوان با آن حل کرد.
عضو هیئت مؤسس خانه ریاضیات اصفهان با اشاره به گذشته درخشان ایران در ریاضی گفت: من و دوستانم مسابقات ریاضی را در ایران راه انداختیم که باعث شد افرادی مانند مرحوم "مریم میرزاخانی" و دیگران معرفی شوند.
ما امسال در کنگره بین المللی ریاضی سخنران مدعو از داخل ایران داشتیم، یعنی افرادی را شناساییکردیم که خوشبختانه به آن ها رسیدگی شد؛ رفتند خارج از کشور تحصیل کردند و الان برگشته اند البته بعضی ها هم برنگشته اند؛ اما همه آن ها به نام ایران ریاضی را پیش بردند.
ما یک زمانی "خیام "ها و "ابوعلی سینا"ها را در ریاضی کشورمان داشتیم، الان هم داریم و این توان وجود دارد؛ به شرط این که وضعیت آموزشی کشورمان اصلاح شود.
وی یکی از دستاوردهای آموزش ریاضی در ایران را پایه گذاری خانه های ریاضیات معرفی کرد و درباره این مراکز و اهمیت کارگروهی در آن ها گفت: تاسیس این خانه ها از اصفهان شروع شد.
ما در این خانه های ریاضیات توانستیم فضایی را ایجاد کنیم که دانش آموزان دبستان به جای روبه رو شدن با ترس از ریاضی با ابزارهای ریاضی و بازی های ریاضی آشنا شوند.
ما در خانه ریاضیات در سطح دانشگاهی دانشجوهایمان را آموزش می دهیم که کارهای گروهی و کارهای بین رشته ای انجام دهند.
الان در هیچ جایی نمی توان بدون کارگروهی پروژه ای را پیش برد؛ یک فرد نمی تواند در اتاق را ببندد و مشغول انجام تحقیقات شود.
نیاز است که از متخصصان مختلف استفاده شود تا یک پروژه به سرانجام برسد.
دیگر زمان آن گذشته که یک نفر در اتاق را ببندد و درباره نظریه جبر یا آنالیز تحقیق کند.
الان باید انجام کارهای بین رشته ای و گروهی متداول شود.
ما در خانه های ریاضیات علاوه بر تمام مشکلاتی که برای نگهداری از خانه ها داشتیم، تلاشمان را انجام داده ایم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
ایسنا
1397/06/27
03:49

به گفته دکتر رجالی که یکی از بنیانگذاران مسابقات ریاضی در ایران است، این مسابقات در دهه 60 و زمانی که ایران با«افت ریاضی» روبه رو بود، پایه گذاری شد و تلاش شده تا افراد به ریاضی جذب شوند.
وی یکی از دستاوردهای این مسابقات را معرفی مریم میرزاخانی به جامعه ریاضی کشور عنوان کرد.
این استاد دانشگاه با بیان این که «من نگرانم که مانند الان می گویند چرا قبل از این که کشور دچار مشکلات اقتصادی شود، اقتصاددانان اقدامی نکردند در آینده بگویند که چرا قبل از این که ریاضی در ایران دچار بحران شود، ریاضیدانان اقدامی نکردند؟!» گفت: چهل سال است که کار من گفتن مسائل و مشکلات ریاضی بوده و من نگرانم که بعدا بگویند که چرا ریاضیدانان کاری نکردند، درصورتی که ما مسابقات ریاضی را پایه گذاری کردیم؛ الان آموزش ریاضی نیاز به معلمان عاشق دارد، اما با وضع فعلی آموزش وپرورش و بی توجهی به معلمان نمی توان آموزش خوب ریاضی را تضمین کرد.
توان پیشرفت جوانان ما وجود دارد اما .
رجالی درباره وضعیت فارغ التحصیل مقطع کارشناسی با کارشناسی ارشد ریاضی گفت: این فارغ التحصیلان مجموعه ای از افرادی هستند که هیچ توانایی ندارند و فقط آماده شده اند تا در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند.
این درحالی است که موفقیت امثال مرحوم "مریم میرزاخانی" و جوانانی که از خانه های ریاضیات به کشورهای خارجی رفتند، نشان می دهد که توان پیشرفت جوانان ما وجود دارد.
وی درباره مراودات علمی بین المللی دانشگاه ها در حوزه ریاضیات با اشاره به اینکه بیشتر ارتباطات، فردی است و قراردادهای بین وزارت علوم و دانشگاه های خارجی اغلب «صوری» است، گفت: تمام دانشگاه های دنیا با هم ارتباط دارند، اساتید می توانند بروند بیایند، الان مخصوصا با وجود اینترنت خیلی این امکان وجود دارد که بتوانند درگیر شوند؛ اما عملا بخشنامه های وزارت علوم به دانشجویان و استادان اجازه نمی دهد که خودشان درگیر شوند.
اگر استادی بخواهد با یک دانشجو کار کند یا گروهی بین استادان ایرانی و خارجی کار کنند، متاسفانه با هزار مشکل روبه رو خواهند شد.
رجالی ادامه داد: مراوده یک طرفه معنا پیدا نمی کند، ما باید این امکان برایمان فراهم شود که یک نفر که دانشیار یا استاد دانشگاه یکی از دانشگاه های خارجی است، به عنوان استاد یا دانشیار در دانشگاه های ایران استخدام شود درصورتی که این قانون وجود ندارد و برای این که یک استاد را جذب کنیم، باید از مکانیزم وزارت علوم فرم های جذب را پر کند، گزینش شود و سپس وارد دانشگاه شود.
وقتی هم که وارد دانشگاه شد به او «استادیار صفر کیلومتر» می گویند.
پس ما مراوده از خارج نداریم.
این استاد دانشگاه درباره مشکلات دانشجویان برای گذراندن فرصت های مطالعاتی در خارج از کشور و استادان گفت: دانشجویان با هزار مشکل برای گذراندن فرصت مطالعاتی به خارج از کشور می روند.
سال گذشته در روز جبر در خانه ریاضیات، میزگردی را درباره مشکلات خروج دانشجویان از ایران برای فرصت مطالعاتی برگزار کردیم.
تمام مسائل در آن میزگرد تشریح شد و مباحث مطرح شده در آخرین شماره خبرنامه انجمن ریاضی ایران هم چاپ شده است.
در حال حاضر دانشجوی ما به دلیل مسائل مالی و اجرایی نمی تواند به راحتی از دوره فرصت مطالعاتی اش در خارج از کشور استفاده کند و در محیط های علمی مباحث علمی را بیاموزد و این مباحث را به ایران منتقل کند؛ خیلی از دانشجویان به دلیل این که ویزاگرفتن مشکل شده از گذراندن فرصت مطالعاتی در خارج از کشور صرف نظر می کنند.
ما در صورتی می توانیم مراودات بین المللی موفقیت آمیز داشته باشیم که هم از ایران افراد بروند و هم از دانشگاه های خارج از کشور ریاضیدانان و دانشجویان به ایران بیایند.
الان بسیاری از استادان ایرانی که در دانشگاه های خارج از کشور هستند، تمایل دارند تمام یا مدتی از خدمت خود را در ایران بگذرانند؛ مثلا اگر فرصت مطالعاتی دارند فرصت مطالعاتی شان را در ایران بگذرانند، اما محملی وجود ندارد که ما از این مساله استفاده کنیم.
راهکار چیست؟ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در پایان استقلال دانشگاه ها و حذف رشته های علوم پایه از دانشگاه های کوچک را راهکار برون رفت از وضعیت فعلی معرفی کرد و افزود: سازمان سنجش فقط باید سنجش کند.
منظور ما این نیست که کنکور باید حذف شود؛ اصلا حذف کنکور مفهوم پیدا نمی کند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
ایسنا
1397/06/27
03:49

ما در سال 81 از طرف خانه ریاضی اصفهان و با همکاری تمام متخصصان کنکور جلساتی گذاشتیم، کمیته ای تشکیل شد و کمیته به یک جمع بندی رسید و آن جمع بندی را برای تصحیح نهایی برای همه فرستاد؛ بعد از تصحیح، طرح را به مجلس فرستادیم و مجلس در حال تصویب آن بود که متاسفانه کارتل کنکور اجازه نداد آن طرح پیاده شود و طرحی با عنوان "حذف کنکور" جایگزین آن شد که هنوز هم می دانیم قابل اجرا نیست.
وی در پایان درباره جزئیات طرح ارائه شده به مجلس در سال 81، گفت: "جداسازی سنجش از پذیرش و واگذاری پذیرش به دانشگاه ها؛ یعنی سنجش توسط سازمان سنجش انجام شود، ولی خود دانشگاه ها بر اساس نمرات دبیرستان و نمرات آزمون سنجش برای پذیرش دانشجو تصمیم گیری کنند"، "جداسازی دروس عمومی از تخصصی و درنظر گرفتن دروس عمومی به عنوان حداقل مورد نیاز برای ورود به دانشگاه ها؛ به این معنی که برای رتبه بندی دروس تخصصی درنظرگرفته شود، ولی دانش آموز ملزم به داشتن حداقل نمره ای برای دروس عمومی باشد"، "قابل تکرار بودن آزمون های سازمان سنجش؛ یعنی اگر دانش آموز در کنکورش موفق عمل نکرد، بتواند آزمون دیگری بدهد درواقع در یک سال چند کنکور برگزار شود که این باعث کاهش استرس میان داوطلبان می شود" و "آزمون های مدرسه ای استاندار شوند" از جمله جزئیات طرح ارائه شده به مجلس بود که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب و به صحن علنی فرستاده شد؛ اما در صحن علنی به جای این طرح، طرح حذف کنکور مطرح و تصویب شد.
همان زمان هم ما گفتیم که این طرح غیراجرایی است، اما آن را تصویب کردند و طرح ما را کنار گذاشتند.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
مجتبی صدیقی+رییس سازمان امور دانشجویان
ایسنا
1397/06/27
08:47
> رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از تعیین تکلیف تمامی متقاضیان نقل و انتقال دانشجویان خبر داد و گفت: وضعیت این درخواست ها باید تا اول شهریور مشخص می شد و اگر دانشجویی پاسخی دریافت نکرده به معنی رد درخواست وی است.
> دکتر مجتبی صدیقی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: نتایج درخواست نقل و انتقالات دانشجویان که طبق روال معمول در اردیبهشت ماه ثبت نام کرده بودند مشخص شده و تمامی پذیرفته شدگانی که با درخواست آنها موافقت شده،از سال تحصیلی جدید در دانشگاه مورد نظر تحصیل خواهند کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای دانشجویان جدیدالورد امکان نقل و انتقال وجود ندارد، گفت: بر اساس آیین نامه این دانشجویان باید یک ترم در دانشگاه مبدا تحصیل کنند و اردیبهشت ماه در سایت نقل و انتقالات وزارت علوم ثبت نام کنند تا درباره درخواست آنها بعد از بررسی دلایل و شرایط دانشجو اعلام نظر شود.
رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم خاطر نشان کرد: در حال حاضر وضعیت تمامی متقاضیان نقل و انتقال دانشجویی مشخص شده است و کسانی که هنوز پاسخی دریافت ننموده اند به این معنی است که درخواست آنها مورد موافقت قرار نگرفته است.
بنابراین ما هیچ موردی برای بررسی انتقال نداریم.
دکتر صدیقی در پایان تاکید کرد: بر اساس برنامه باید نتایج درخواست برای نقل و انتقال تا اول شهریور اعلام شود و دانشگاه های مقصد باید تا این زمان مشخص شده نتایج را اعلام کنند.
در این راستا برای سال جاری بیش از 4000 دانشجو تقاضای نقل و انتقال دادند و وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
مهر
1397/06/27
09:11
> رئیس دانشگاه تهران گفت: تمهیداتی برای پرداخت شهریه دروس جبرانی دانشجویان این دانشگاه در نظر گرفته ایم.
> محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرداخت شهریه برای دروس جبرانی در دانشگاه تهران مصوبه سال 88 این دانشگاه است.
وی افزود: این شهریه شامل دانشجویانی می شود که باید برای آنها کلاس جبرانی جداگانه تشکیل شود.
رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: این شهریه از زمان تصویب دریافت شده است و بیش از هزار دانشجو در دانشگاه شامل این شهریه بوده اند که از این تعداد 180 نفر شهریه پرداخت نکرده اند.
رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: تمهیداتی برای دانشجویانی که باید شهریه دروس جبرانی را پرداخت کنند در دانشگاه در نظر گرفته شده است.
نیلی احمدآبادی تاکید کرد: قرار است به این افراد وام با کمترین سود پرداخت شود.
وی گفت: همچنین اگر دانشکده ای مبنای محاسبه را زیادی تعیین کرده باشد مابه التفاوت هزینه به وی پرداخت خواهد شد.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همچنین اگر کلاس مجزای جبرانی تشکیل نشده باشد دانشجویان مشمول پرداخت این شهریه نخواهند بود.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کارکنان دانشگاه
آنا
1397/06/27
13:00
> بررسی های اخیر نشان می دهد دانشجویان و کارکنان دانشگاه نقشی ناخواسته در حملات سایبری دارند.
> به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از اجوکیشن دایو، حملات سایبری تهدیدی مستمر برای آموزش عالی محسوب می شوند و حالا گزارش شبکه پشتیبانی دیجیتال دانشگاه های بریتانیا حاکی از آن است که دانشجویان و کارکنان دانشگاهی می توانند به طور ناخواسته یک حمله سایبری را آغاز کنند یا اجازه شروع آن را بدهند.
دانشمندان با بررسی دقیق کالج ها و دانشگاه های بریتانیا متوجه وجود الگوی خاصی از حملات محروم سازی از سرویس شدند که می تواند سرعت سرویس را کاهش دهد یا اختلالی در آن ایجاد کند.
این حملات در طول روز صورت می گیرند که مؤسسات در حال کار و فعالیت هستند.
به همین دلیل احتمال می رود که این مشکل ربطی به دانشجویان و کارکنان دانشگاه داشته باشد.
در این گزارش ذکر شده است که در بررسی منشأ برخی از حملات سایبری، سرنخ ها به رقیب بازی آنلاین یکی از دانشجویان در کمپ دانشگاه ختم شده که به امید برد سرعت شبکه را کم کرده است.
با وجود این که نقش دانشجویان و کارکنان در این کار به طور دقیق مشخص نیست؛ اما این گزارش از مؤسسات آموزش عالی خواسته است تا به این مسائل بیشتر دقت کنند.
تحقیقات اخیر نشان می دهد که دانشگاه ها و کالج ها امنیت سایبری را در اولویت قرار نمی دهند.
گزارش ها حاکی از آن است تعداد حملات محروم سازی از سرویس از 2017 تا 2018 حدود 16 درصد افزایش داشته است.
حملات سایبری در حال تکامل یافتن هستند بنابراین مؤسسات آموزش عالی باید همواره هوشیار و چابک بمانند.
انتهای پیام/4056/4021/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
بودجه دانشگاه
آنا
1397/06/27
07:55
> رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: کمبود بودجه بر موضوعاتی نظیر تجهیزات خوابگاهی، ارائه خدمات به دانشجویان و تسهیلات دانشگاهی تأثیر منفی می گذارد و تا پشتیبانی نباشد ما نمی توانیم نیازهای دانشجویان را به خوبی پاسخ دهیم.
> محمدمهدی فاتح در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، درباره تأثیر شرایط اقتصادی بر بودجه دانشگاه ها اظهار کرد: کمبود بودجه بر موضوعاتی نظیر تجهیزات خوابگاهی، ارائه خدمات به دانشجویان و تسهیلات دانشگاهی تأثیر منفی می گذارد و تا پشتیبانی نباشد ما نمی توانیم در موضوعاتی نظیر اسکان و تهیه تغذیه دانشجویان و ترابری و حمل ونقل آنها و همچنین رسیدگی به نیازهای دانشجویان از حیث استاد و تجهیزات به خوبی پاسخگو باشیم.
وی افزود: بزرگ ترین دغدغه دانشگاه، دانشجویان هستند تا بتوانیم برای آنها بهترین شرایط را فراهم کنیم.
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در پایان گفت: باید استعدادهایی که در دانشگاه وجود دارند را شناسایی و برای رشد و شکوفایی آنها تلاش کنیم و این امر مستلزم وجود بودجه و قراردادن امکانات در اختیار دانشجویان است.
انتهای پیام/4085.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
وزارت علوم
1397/06/27
10:03
> دانشگاه تهران به عنوان تنها دانشگاه ایرانی، با ارائه بیشترین کمک به فارغ التحصیلان خود، در جمع 500 دانشگاه برتر جهان از نظر استخدام دانش آموختگان قرار گرفت.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تهران، رتبه بندی جهانی استخدام فارغ التحصیلان QS سال 2019 منتشر شد و دانشگاه تهران، به عنوان تنها دانشگاه ایرانی، در جمع 500 دانشگاه برتر جهان از نظر استخدام فارغ التحصیلان قرار گرفت.
QS یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند.
روش رتبه بندی استخدام دانش آموختگان QS بر اساس 5 شاخص نظرسنجی کارفرمایان (وزن 30 درصد)، خروجی دانش آموختگان (وزن 25 درصد)، مشارکت با کارفرمایان نسبت به اعضای هیأت علمی (وزن 25 درصد)، مشارکت کارفرما / دانشجو (وزن 10 درصد)، نسبت استخدام دانش آموختگان (وزن 10 درصد) صورت می گیرد.
این رتبه بندی مشخص می کند که کدام دانشگاه بیشترین کمک را به فارغ التحصیلان خود جهت تأمین شغل ارائه می دهد.
دانشگاه های MIT (مؤسسه تحقیقات فناوری ماساچوست)، استنفورد و کالیفرنیا-لس آنجلس به ترتیب سه دانشگاه برتر دنیا در رتبه بندی 2019 معرفی شده اند. ل
م 54/ ر.
ب 45.
1
فهرست