وزارت علوم - خبرگزاري ها 2 مهر 97
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت 13:43
1
فهرست اخبار
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
1
فهرست اخبار
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
1
فهرست اخبار
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
روساي موسسه يا سازمان وابسته
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
نسیم آنلاین
1397/07/02
10:34
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت متبوع را با حفظ سمت به عنوان مجری پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی برای ارزش آفرینی و کارآفرینی ، طراحی الگوی تغییر نقش دانشگاه ها در حل مشکلات کلان ، دستگاهی و بنگاه های اقتصادی کشور و گسترش آموزش عالی مهارتی و سامان دهی نظام صلاحیت حرفه ای منصوب کرد .
> به گزارشایسنا ، در متن حکم دکتر غلامی خطاب بهمعاونپژوهش و فناوری آمده است : "به منظورتحقق اقتصاد مقاومتی و بااستنادبهتصویب نامهشماره29868 مورخ9 خردادماه1397ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، بهموجباین حکمبه سمت مجری پروژه های مصوب به شرحذیلمنصوب می شوید : 1 بازنگری و اصلاحنظامآموزش عالی برای ارزش آفرینی و کارآفرینی 2 طراحی الگوی تغییر نقش دانشگاه ها در حل مشکلات کلان ، دستگاهی و بنگاه های اقتصادی کشور 3 گسترش آموزش عالی مهارتی و سامان دهینظامصلاحیتحرفه ای انتظار می رودطرح ها در چارچوب منشور تدوین ، برنامه عملیاتی آنهاطبق زمان بندی ، اجرا و اقدامات به طورمستمربه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش شود .
بدین منظور ، تمام معاونت ها و مدیران وزارت متبوع و دستگاه های تابعهبه نحوبایستههمکاری وهماهنگیخواهند کرد .
امید است با عنایت و توفیق الهی و تلاشجنابعالیوهمکاران اهدافطرح هاتحقق یابد .
" منبع : ایسنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/07/02
09:21
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت متبوع را با حفظ سمت به عنوان مجری پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی برای ارزش آفرینی و کارآفرینی ، طراحی الگوی تغییر نقش دانشگاه ها در حل مشکلات کلان ، دستگاهی و بنگاه های اقتصادی کشور و گسترش آموزش عالی مهارتی و سامان دهی نظام صلاحیت حرفه ای منصوب کرد .
> به گزارش ایسنا ، در متن حکم دکتر غلامی خطاب به معاون پژوهش و فناوری آمده است : "به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و با استناد به تصویب نامه شماره 29868 مورخ 9 خردادماه 1397 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، به موجب این حکم به سمت مجری پروژه های مصوب به شرح ذیل منصوب می شوید : 1 بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی برای ارزش آفرینی و کارآفرینی 2 طراحی الگوی تغییر نقش دانشگاه ها در حل مشکلات کلان ، دستگاهی و بنگاه های اقتصادی کشور 3 گسترش آموزش عالی مهارتی و سامان دهی نظام صلاحیت حرفه ای انتظار می رود طرح ها در چارچوب منشور تدوین ، برنامه عملیاتی آنها طبق زمان بندی ، اجرا و اقدامات به طور مستمر به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش شود .
بدین منظور ، تمام معاونت ها و مدیران وزارت متبوع و دستگاه های تابعه به نحو بایسته همکاری و هماهنگی خواهند کرد .
امید است با عنایت و توفیق الهی و تلاش جنابعالی و همکاران اهداف طرح ها تحقق یابد .
" انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1397/07/02
08:55
> قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت هاى امنا و هیئت ممیزه مرکزی ، گفت : همانگونه که این وزارتخانه متعهد و ملزم به اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید است ، روسای دانشگاه ها نیز باید نسبت به این تعهد پایبند باشند .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از خبرگزاری ایرنا ، دکتر عبدالرضا باقری عصر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه سرپرست جدید دانشگاه ملایر اظهار داشت : عهد و پیمانی که وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسته ، به آنها پایبند است و همان سیاست های دکتر روحانی را پیش می برد .
وی افزود : سیاست های اعتدال و تدبیر دکتر روحانی علاوه بر وزارت علوم ، باید در تمامی دانشگاه ها نیز دنبال شود ، در عین حال که در یک سال گذشته پیامد اتخاذ این سیاست ، ایجاد فضای علمی در دانشگاه ها و فضای نقد و گفت و گو بوده است .
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی بیان کرد : در راستای اجرای این سیاست ها ، مدیریت دانشگاه ها را باید به افرادی واگذار کنیم که مورد قبول جامعه دانشگاهی ، معتدل ، معتمد و بومی منطقه باشد ، امری که در دانشگاه ملایر اتفاق افتاد .
وی خاطرنشان کرد : تلاش ما بر این است تا افرادی را برای مدیریت دانشگاه ها انتخاب کنیم که مستقل بوده و وابسته به جناح های سیاسی نباشند .
دکتر باقری با بیان اینکه روسای دانشگاه ها همواره از برجسته ترین افراد جامعه علمی انتخاب شده اند ادامه داد : دانشگاه محیط جنجال نیست ، بلکه محیط نقد ، نظر و گفت و گو است .
قائم مقام وزیر علوم به قرار گرفتن دانشگاه ها در مسیر درست حرکت علمی اشاره کرد و گفت : محیط های علمی و دانشگاه های ما نیازمند فضایی آرام و نیز بانشاط است تا بتوانیم سیاست های علم و فناوری را در دانشگاه ها پیش ببریم ، همان چیزی که کشور امروز به شدت به آن نیاز دارد .
وی تاکید کرد : در شرایط کنونی دانشگاهیان ما باید به کمک تولید ، صنعت و بخش خدمات بیایند و هر کجا کاستی وجود دارد ، همانند دوران دفاع مقدس ورود جدی داشته باشند .
قائم مقام وزیر علوم با اشاره به رشد و توسعه علمی ایران در سال های گذشته اظهار داشت : به تازگی تمامی مستندات بین المللی حاکی از این است که تحولات خوبی در آموزش عالی رخ داده و به نحو درستی مدیریت شده است .
وی ادامه داد : امروز باید محیط دانشگاه را به سمت ایجاد و افزایش دانش آموختگانی پیش برد که از مهارت های کافی برخوردار هستند تا بتوانند ایجاد اشتغال کنند و این یکی از برنامه های جدی ما در سال تحصیلی جدید است .
دکتر باقری تصریح کرد : به منتقدان باید بگویم با وجود اینکه تعداد کمی از دانشجویان بیرون دانشگاه دستگیر شدند ، اما وزیر علوم به جد پیگیر است تا احکام آنها تقلیل یابد .
وی با بیان اینکه وزارت علوم به جد از حقوق دانشجویان دفاع می کند گفت : دانشگاه ها که دارای بیشترین متخصص و نیروی کارشناس هستند ، باید برای کمک به رفع مشکلات و برای برون رفت از شرایط سخت کنونی کشور کمک و تلاش کنند .
قائم مقام وزیر علوم ادامه داد : در سایه وحدت ، همدلی و یکدلی می توانیم کاستی های موجود ، توطئه های دشمنان و تحریم ها را از بین ببریم؛ در عین حال که انتقادها نیز می تواند بسیار سازنده باشد .
وی خطاب به دانشجویان منتقد سرپرست جدید دانشگاه ملایر تاکید کرد : هرگز در مورد مدیریت جدید دانشگاه پیش داوری و قضاوت نکنید ، اجازه دهید در عمل کار صورت گیرد و سیاست های دولت اجرایی شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1397/07/02
08:55

شرایط موجود را درک کنید و در کنار مدیریت دانشگاه باشید و برای توسعه و رشد دانشگاه به وی کمک کنید .
دکتر باقری با تاکید بر اینکه منتقدان باید در کنار دولت باشند تصریح کرد : نباید در سایه القائات نادرست قرار گرفت ، بلکه باید اجازه بروز افکار و ایده های نوظهور و شنیده شدن همه نظرها را داد امری که امروز بسیار مورد نیاز جامعه دانشگاهی است .
وی افزود : سرپرست جدید دانشگاه ملایر فردی متخصص ، مورد قبول جامعه دانشگاهی ، دارای مدارک علمی بالا و چهره ای شناخته شده و بومی منطقه است و متعهد و ملزم به اجرای سیاست های دولت است .
قائم مقام وزیر علوم خطاب به سرپرست جدید دانشگاه ملایر نیز تاکید کرد : نظرها و انتقادهای دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد و از توان و ظرفیت آنان در پیشبرد و توسعه دانشگاه استفاده شود ، چرا که در سایه انتقادها می توان کار کرد .
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی بیان کرد : از مدیر دانشگاه ملایر انتظار داریم این دانشگاه را در مسیر توسعه علم و فناوری پیش ببرد و نقش منطقه ای را ایفا کند و با شناسایی مشکلات و رسیدگی به مسائل جوانان ، درک درستی از شرایط جوانان داشته باشد .
وی مدیریت دانشگاه را یکی از حساس ترین مشاغل برشمرد و گفت : از هرگونه نقد و انتقاد استقبال می کنیم و معتقد هستیم که نباید در اتاق های شیشه ای به دور از دسترس مردم تصمیم بگیریم .
دکتر باقری همچنین از تلاش های محمد ملکی رئیس سابق دانشگاه ملایر تقدیر کرد و ادامه داد : وی در آموزش عالی منشا خدمات زیادی بود که باید همچنان از تجربه ها و نظرهای وی استفاده کرد .
در این آیین که در تالار حافظ دانشکده عمران و معماری دانشگاه ملایر برگزار شد ، طی حکمی از سوی دکتر منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری دکتر خسرو سایوند به عنوان سرپرست جدید دانشگاه ملایر منصوب و از زحمات دکتر محمد ملکی رئیس سابق این دانشگاه تقدیر شد .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
آفتاب آنلاین
1397/07/02
08:01
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت متبوع را با حفظ سمت به عنوان مجری پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ تبدیل پنج دانشگاه و واحد پژوهشی کشور به تراز بین المللی و طراحی و پیاده سازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور مأموریت گرا کردن فعالیت های مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور منصوب کرد .
> به گزارش ایسنا ، در متن حکم دکتر غلامی خطاب به معاون آموزشی آمده است : به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و با استناد به تصویب نامه شماره 29868 مورخ 9 خردادماه 1397 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، به موجب این حکم به سمت مجری پروژه های مصوب شامل : " تبدیل پنج دانشگاه و واحد پژوهشی کشور به تراز بین المللی" و همچنین" طراحی و پیاده سازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور مأموریت گرا کردن فعالیت های مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور"منصوب می شوید .
انتظار می رود طرح ها در چارچوب منشور تدوین ، برنامه عملیاتی آنها طبق زمان بندی اجرا و اقدامات به طور مستمر به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش شود .
بدین منظور ، کلیه معاونت ها و مدیران وزارت متبوع و دستگاه های تابعه به نحو بایسته همکاری و هماهنگی خواهند کرد .
امید است با عنایت و توفیق الهی و تلاش جناب عالی و همکاران محترم اهداف طرح ها تحقق یابد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/07/02
07:51
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت متبوع را با حفظ سمت به عنوان مجری پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ تبدیل پنج دانشگاه و واحد پژوهشی کشور به تراز بین المللی و طراحی و پیاده سازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور مأموریت گرا کردن فعالیت های مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور منصوب کرد .
> به گزارش ایسنا ، در متن حکم دکتر غلامی خطاب به معاون آموزشی آمده است : به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و با استناد به تصویب نامه شماره 29868 مورخ 9 خردادماه 1397 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، به موجب این حکم به سمت مجری پروژه های مصوب شامل : " تبدیل پنج دانشگاه و واحد پژوهشی کشور به تراز بین المللی" و همچنین" طراحی و پیاده سازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور مأموریت گرا کردن فعالیت های مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور"منصوب می شوید .
انتظار می رود طرح ها در چارچوب منشور تدوین ، برنامه عملیاتی آنها طبق زمان بندی اجرا و اقدامات به طور مستمر به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش شود .
بدین منظور ، کلیه معاونت ها و مدیران وزارت متبوع و دستگاه های تابعه به نحو بایسته همکاری و هماهنگی خواهند کرد .
امید است با عنایت و توفیق الهی و تلاش جناب عالی و همکاران محترم اهداف طرح ها تحقق یابد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
تسنیم
1397/07/01
17:22
> شورای هماهنگی دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه طی بیانیه ای تاکید کرد : تهدید بورسیه های شاکی به دیوان خلاف قانون است .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم ، شورای هماهنگی دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه طی بیانیه ای تاکید کرد : براساس اصل 173 قانون اساسی که «دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات ، تظلم ها و اعتراض های مردم نسبت به مامورین ، واحدها یا آیین نامه های دولتی در نظر گرفته شده است» ، هرگونه تهدید تلویحی ، ضمنی و بعضاً آشکار مقامات وزارت علوم و مدیران دانشگاه ها نسبت به بورسیه های شاکی به دیوان و یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند ، خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی است .
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است : « ضمن تسلیت ایام عزای حسینی به استحضار می رساند به مدد الهی و عنایات ائمه اطهار (علیهم السلام) ، تلاش های شبانه روزی برخی از شخصیت های دلسوز نظام و چهره های حقوقی و اساتید دانشگاه ها و نیز گروه خادمین نظام جمهوری اسلامی (متشکل از دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه) ، مسیر پر فراز و نشیب تظلم خواهی تعدادی از بورسیه ها با تبعیت از قانون اساسی کشور در مراحل پایانی خود قرار گرفته است .
روابط عمومی دیوان عدالت اداری در اطلاعیه روز 17 شهریور گزارشی از آخرین وضعیت دادخواست های تسلیم شده به دیوان عدالت اداری را ارائه کرده است .
علی رغم اظهارات هنجارشکنانه برخی مقامات رسمی وزارت علوم به ویژه رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی درباره قانونی ندانستن و عدم تمکین به آراء قضائی ، اما خوشبختانه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در خبر روز 19 شهریور امسال تصریح کرد که «احکام قضایی وقتی نهایی شد ، لازم الاجرا است» .
اما اینکه وزیر محترم علوم در همان خبر فرموده اند : «تاکید می کنیم که دیوان در موارد جذب هیئت علمی که یک موضوع تخصصی است ، ورود پیدا نکند» ممکن است این برداشت نادرست ایجاد شود که دیوان عدالت اداری به صورت ابتدا به ساکن و بدون توجه به سازوکار جذب و مراحل تأیید صلاحیت علمی فردی ، حکم قضایی به استخدام صادر نموده است ! این در حالی است که بورسیه های موضوع شکایت پس از طی چندین مرحله شامل معرفی از طرف وزارت علوم به دانشگاه محل جذب و جایابی ، تعیین صلاحیت علمی در گروه های آموزشی و یا دانشگاه ، اعلام نیاز در هیئت اجرایی جذب دانشگاه ، سپردن تعهد محضری ، صدور حکم بورسیه با تعیین محل خدمت آتی و گذراندن سایر مراحل اداری جذب و اختصاص هزینه از بیت المال جهت شهریه تحصیل و امرار معاش به عنوان بورسیه هایی که بعد از اتمام تحصیلات می بایست به استخدام دانشگاه درآمده به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل خدمت نماید ، شناخته شدند .
بنابراین بخشی از صحبت وزیر محترم علوم در مورد شکایت های بورسیه صدق نمی کند؛ به عبارت دیگر ، در این فقره ، تکالیفی برای وزارت علوم و دانشگاه بورس دهنده ، حق و حقوقی برای فرد بورسیه ایجاد شده و تشخیص این حق و حقوق و تکالیف یک موضوع تخصصی در حوزه شئون علمی (مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی) نیست ، بلکه کاملاً عمومی (اداری حقوقی قضایی) و از وظایف ذاتی دیوان عدات اداری است ، که اتفاقاً افراد و مراجع دیگر فاقد صلاحیتِ قضایی ، بایستی از مداخله در این حوزه برحذر داشته شوند .
دیوان عدالت اداری هم بر اساس صلاحیت ذاتی خویش که منبعث از نص صریح قانون اساسی کشور است ، اقدام به صدور حکم نموده و فرایند اداری را که فرد بورسیه برای اخذ نیاز ، جایابی ، جذب به عنوان عضو هیئت علمی و انجام تعهدات دو برابر مدت زمان تحصیل پس از دانش آموختگی ، طی کرده قانونی دانسته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
تسنیم
1397/07/01
17:22

ضمناً اینکه وزیر علوم فرمودند "موضوع در هیئت های جذب بررسی شود" خاطرنشان می سازد اولاً طبق توضیحات قبلی ، بررسی ها قبلاً در هیئت های جذب انجام شده و نهایتاً با تایید صلاحیت علمی فرد بورسیه منجر به صدور اعلام نیاز به وی شده است ، اما اینکه چرا هیئت اجرایی جذب فعلی به رای همتای قبلی خود پایبند نیست (فارغ از اینکه به لحاظ حقوقی و اداری ، سلیقه ایشان نمی تواند عطف به ماسبق گردد) امریست که در نوع خود جالب توجه و البته مایه حیرت و تأسف است .
گرچه کلیه بورسیه ها پس از فارغ التحصیلی و قبل از استخدام بایستی مراحل جذب را با عنوان "تبدیل وضعیت از راتبه به پیمانی" بگذراند و امر کاملاً قانونی است اما بررسی مجدد بایستی کاملاً صادقانه ، وفق قانون و نه سلیقه ای و با نگاه مثبت طبق رویه "بکارگیری بورسیه" انجام شود در صورتی که در موارد عدیده فرد بورسیه با نگاه منفی و سلیقه ای و علی رغم داشتن ویژگی های علمی شاخص مورد بی مهری گروه آموزشی و دانشگاه قرار گرفته و رد شده است .
سایر مراجع پیش بینی شده در قانون رسیدگی به شکایات یعنی هئیت های اجرایی ، مرکزی و عالی جذب نیز که جهت بررسی اینگونه شکایات در نظر گرفته شدند؛ متأسفانه غالباً با همان نگاه اولیه و البته سلیقه ای گروه های آموزشی و دانشگاه ، شکایت های بورسیه ای را رد کرده و یا نادیده و بدون جواب می گذاشتند .
در اینجا بود که بورسیه ها تسلیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را راهی برای خلاصی از این وضعیت تلقی نمودند .
در ورود دیوان عدالت اداری به مواردی از این دست به لحاظ مسائل فنی اداری که در حوزه رسالت حقوقی و قضایی دیوان است ، علی رغم ادعاهای عجیب مقامات وزارت علوم در مورد صدور احکام توسط دیوان ، باید توجه داشت که دیوان از سال 91 در مورد پرونده های برخی بورسیه ها رای مثبت صادر کرده است (اسناد آن موجود است) .
لذا این ادعا که دیوان قبل از این رویه دیگری داشته است واقعیت ندارد .
اساساً دیوان به حقوق مکتسبه این گونه افراد در آراء خود اذعان داشته و دارد .
مبانی و دلایل ورود دیوان به پرونده های بورسیه قبلاً به خوبی در خبر روز بیشت و هشتم مردادماه امسال توسط معاونت بازرسی و قضائی دیوان عدالت اداری بیان شده است .
در پایان تاکید می شود که براساس اصل 34 قانون اساسی که « .
هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .
» و همچنین اصل 173 قانون اساسی که «دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات ، تظلم ها و اعتراض های مردم نسبت به مامورین ، واحدها یا آیین نامه های دولتی در نظر گرفته شده است» ، صراحتاً اعلام می داریم هرگونه تهدید تلویحی ، ضمنی و بعضاً آشکار مقامات وزارت علوم ، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه ها نسبت به بورسیه های شاکی به دیوان و یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی است .
این عدم پایبندی در تعارض آشکار با قانون اساسی کشور است که خود نافی صلاحیت فرد خاطی جهت تصدی هرگونه پستی در بدنه نظام خواهد بود .
دیوان عدالت اداری به عنوان ملجاء مظلومان پس از مداقه های بسیار و استماع نظرات شاکی و متشاکی عنه ، رای و حکم خود را صادر کرده است .
لازم به ذکر است مواردی در بین شاکیان بورسیه وجود دارد که حکم قطعی آنها پس از گذشت ماه ها و حتی بیش از یک سال هنوز اجرا نشده است که در اینجا از دیوان عدالت اداری (براساس قانون تشکیلات دیوان ، خاصّه مفاد بخش چهارم و به ویژه مواد 107 ، 108 ، 110 و 112) خواستاریم تا با سرعت و قاطعیت آراء صادر شده را اجرایی کند .
»انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
افکار
1397/07/01
16:00
> علی بهرامی جزئیات ثبت نام و دریافت مجوز خروج دانشجویان برای پیاده روی اربعین را اعلام کرد .
> به گزارش افکارنیوز ، علی بهرامی ، مسول قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی و مسئول دبیرخانه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان با اشاره به برنامه های ستاد ملی اربعین دانشگاهیان برای اعزام دانشجویان به پیاده روی اربعین گفت : از سال 94 ستاد مشترکی با عنوان ستاد ملی اربعین دانشگاهیان با همکاری دستگاههای آموزش عالی به منظور تسهیل گری برای حضور دانشجویان در پیاده روی اربعین راه اندازی شد که وزیر علوم به عنوان رییس و مسئول سازمان بسیج دانشجویی دبیر این ستاد انتخاب شدند و دستگاههای آموزش عالی و ستاد عمره و عتبات عضو این ستاد هستند .
جزئیات دریافت مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول وی با اشاره به جزییات مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول پسر افزود : مهمترین موضوعی که دانشجویان نیاز داشتند و در دستور کار ستاد ملی اربعین دانشگاهیان قرار گرفت ، مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول بود که در چند سال اخیر تسهیل گری خوبی صورت گرفته و کار کاملا به صورت الکترونیکی انجام می شود .
بهرامی ادامه داد : سال گذشته توانستیم برای51 هزار دانشجو مجوز خروج از کشور بصورت کاملا رایگان ثبت کنیم .
مسول قرارگاه نور بسیج دانشجویی اضافه کرد : امسال با رایزنی هایی که با نظام وظیفه داشتیم قرار بر این شد که دانشجویان با کدملی و کد سخا(که از دفاتر پلیس+10 اخذ می شود .
) به سامانه نظام وظیفه مراجعه کنند و درخواست مجوز خروج خود را ثبت کنند در بخش وثیقه مالی دانشجویان هم می توانند بصورت نقدی مبلغ 3 میلیون تومان پرداخت کنند و هم می توانند گزینه ضمانت سازمانی(ستاد ملی اربعین دانشگاهیان) را انتخاب کنند که ضمانت سازمانی را ستاد ملی دانشگاهیان و بسیج دانشجویی به عنوان شبکه این کار در کل کشور انجام می دهند .
که پس از انتخاب این گزینه سامانه نظام وظیفه گزینه کد سخا را برایشان نمایش داده که این کد(کد سخا) را با مراجعه به سامانه ستاد اربعین دانشگاهیان و ثبت اطلاعات خود و ضامنشان و تحویل مدارک به دفاتر بسیج دانشجویی سراسر کشور پس از نهایتا 48ساعت پیامکی دریافت می کنند که کد اعتباری 3 میلیون تومانی صادر شده و می توانند به سامانه(ستاد ملی اربعین دانشگاهیان) مراجعه کرده کد را بردارند و آن را در گزینه کد سخا نظام وظیفه وارد کنند و خروجشان را نهایی کنند؛ در واقع این کد اعتباری کار 3میلیون تومان وثیقه نقدی را انجام می دهد .
بهرامی اظهار داشت : ماموریت دیگر این ستاد کمک به کسانی است که امکان حضور انفرادی در پیاده روی اربعین را ندارند مانند دختران دانشجو ، که علاقه زیادی به حضور در پیاده روی را دارند و یا دانشجویان ورودی جدید که با روند کار آشنا نیستند لذا ما ساز و کار اعزام های کاروانی را تعبیه کردیم که این دو قشر مخاطب را پوشش دهیم و بتوانیم انها را اعزام کنیم لذا اولویت اعزام با زیارت اولی ها است و با توجه به شرایط اجتماعی عراق در اربعین با ظرفیت محدود خواهران را اعزام می کنیم اما در همه استانها اعزام داریم .
وی ادامه داد : امسال ثبت نام اعزام کاروانها هم به صورت یکپار
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
افکار
1397/07/01
16:00
چه از طریق سامانه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان انجام می شود و همه دانشجویان می توانند در این سامانه ثبتنام کنند و سامانه با توجه به دانشگاه ، شهرستان و استانی که دانشجویان در اطلاعات خود آن را وارد می کنند کاروان مورد نظر را به آنها معرفی می کند که می توانند با توجه به اطلاعات نمایش داده شده کاروانها ، کاروان مورد نظرشان را انتخاب کنند و ثبت نام خود را انجام دهند که برای هر دانشجوی ثبت نامی حداقل یک کاروان نمایش داده خواهد شد ، اما ثبت نام در سامانه به معنی ثبت نام نهایی نیست و مرحله نهایی توسط دفاتر بسیج دانشجویی به دانشجویان زائر اطلاعرسانی خواهد شد .
آغاز ثبت نام های پیاده روی اربعین دانشجویی از 10 مهرماه بهرامی نور : وی افزود : ثبت نام مجوز خروج از هفته دوم مهرماه 8 مهرماه آغاز می شود و ثبت نام کاروانها از 10 مهرماه آغاز می شود .
وی گفت : در ستاد ملی اربعین دانشگاهیان آمادگی این موضوع را داریم که تمام کاروانهای دانشجویی از سامانه و همه تسهیلات ستاد در عراق استفاده کنند و بهره گیری لازم را داشته باشند بنابراین هر مسول کاروانی که نیاز دارد می تواند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کند البته این که تشخیص داده شود که فردی می تواند کاروان اعزام کند بر عهده ستادهای استانی است .
بهرامی یادآور شد : این کاروانها در چارچوب قوانین و الزامات ستاد ملی اربعین دانشگاهیان و ستاد مرکزی اربعین کشور اعزام می شوند و نظارت لازم را خواهیم داشت .
یک میلیون تومان حداقل هزینه اعزام به پیاده روی اربعین وی در خصوص هزینه های اعزام خاطر نشان کرد : عمدتا هزینه ویزا و نقلیه است اما هزینه اسکان رایگان است ، ویزا ی عراق در حال حاضر 41 دلار قیمت گذاری شده که باید زایران مابه التفاوت ریالی آن که در سامانه نیما ، سامانه بانک مرکزی مشخص شده و الان 8هزار 500 تومان است را پرداخت کنند .
و امیدواریم همین مبلغ باقی بماندکه حدودا 350 هزار تومان است .
هزینه حمل و نقل هم دو برابر شده است و شاید عدد یک میلیون تومان به طور میانگین برای کاروانها را بتوان برای پیاده روی امسال در نظر گرفت .
وی افزود : سعی کردیم هزینه کاروانها را کمتر کنیم که به مسولان کاروانها اطلاع رسانی خواهد شد تا بتوانند از خدمات ستاد استفاده کنند یکی از این خدمات اسکانهای متمرکز کاروانی در نجف و کربلا می باشد که کاملا رایگان است و هزینه ای از زایر و مسول کاروان دریافت نمی شود که اسکان نجف در صحن حضرت زهرا(س) و در کربلا 1300 متری حرم امام حسین(ع) هستیم که در واقع این مکانها با کمک گروههای جهادی راه اندازی می شود که عموم زائران و کاروانهای دانشجویی می توانند از آنها بهره مند شوند .
مسول قرارگاه نور بسیج دانشجویی اضافه کرد : در نجف و کربلا 4 هزار نفر ظرفیت اسکان داریم که در نجف دو شب و سه روز و در کربلا سه شب و چهار روز از 28 مهرماه تا 9 آبان در خدمت زائران اباعبدالله خواهیم بود .
بهرامی افزود : به دلیل شلوغی زیاد در کربلا و کاهش سطح کیفی خدمات رفاهی به خواهران در روزهای منتهی به اربعین حسینی ، برای اسکان خواهران تا 5 آبان امکان اسکان داریم به همین دلیل سه روز قبل از اربعین کاروانهای دانشجویان دختر از کربلا خارج می شوند .
دانشگاه آزاد وام عتبات می دهد وی در ادامه یادآور شد : با رایزنی های صورت گرفته دانشگاه آزاد اسلامی یک میلیون تومان وام قرض الحسنه برای سفر اربعین به دانشجویان این دانشگاه که در قالب کاروان ها اعزام می شوند پرداخت می کند که ساز و کار ضمانتی خاصی ندارد و وزارت بهداشت مبلغ 700 هزار تومان وام عتبات به دانشجویان علوم پزشکی و وزارت علوم هم قول مساعد داده که تسهیلات قرض الحسنه به دانشجویان پرداخت کند .
بهرامی افزود : در استانهای ایلام و خوزستان ستادهای استقبال از زائران را داریم که اسکان و تغذیه کاروان های دانشجویی که مراجعه می کنند را فراهم می کنند .
همچنین موکب هایی که در مسیر نجف و کربلا توسط دانشگاه ها برپا می شود برنامه کاملی است که از نظر انسجام کاروانی و رفاهی به لطف الهی مشکلی ایجاد نخواهد شد .
وی یادآورشد : در مرز مهران از ظرفیت دانشگاهها برای اسکان زایران استفاده خواهیم کرد .
در خوزستان نیز اردوگاه شهید باکری در خرمشهر با ظرفیت حدود 20 هزار نفری آماده اسکان کاروانها خواهد شد .
بهرامی گفت : هر کاروان 9 روز زمان سفرشان است و استانهای دورتر ممکن است تا 10 روز سفرشان طول بکشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
افکار
1397/07/01
16:00

بهرامی اضافه کرد : وی در خصوص کمک های دستگاههای آموزش عالی گفت : تمامی دستگاههای آموزش عالی با همدلی و همنوایی از جریان اربعین دانشجویی کشور حمایت های ویژه و قابل تقدیری داشتته اند که تجهیزات اسکان در نجف و کربلا توسط همین دستگاهها برای دانشجویان فراهم می شود البته اسکان فقط مختص دانشجویان نیست و اگر ظرفیت داشته باشیم برای سایر زائران نیز اسکان داریم اما اولویت با کاروانهای دانشجویی است .
مسول قرارگاه نور بسیج دانشجویی یادآور شد : خدمات رفاهی و فرهنگی به دانشجویان در کربلا و نجف ارائه می شود و مراسم هیات دانشجویی نیز هر روز بعد از نماز ظهر وعصر و نماز مغرب و عشا برگزار می شود و همچنین شب اربعین دسته روی سه هزار نفری دانشجویان ایرانی را به حرم امام حسین (ع) خواهیم داشت .
وی افزود : سعی شده است که ستاد ملی اربعین دانشگاهیان تصدی گری در اربعین دانشجویی نداشته باشد و جریان مردمی این حماسه باشکوه حفظ شود و تنها حمایت ، ساماندهی و نظارت های کافی را داشته باشد .
در بحث موکب ها نیز تصدی گری نداریم و معتقدیم که پیاده روی اربعین یک حرکت مردمی است و باید توسط مردم اداره شود ، اگر دانشگاهی بخواهد موکبی را راه اندازی کند ونیاز به کمک داشته باشد خدمات رسانی می کنیم .
بهرامی افزود : چند دانشگاه در مسیر پیاده روی با محوریت موضوعات جهان اسلام موکب برپا می کنند و کار فرهنگی انجام می دهند .
وی ادامه داد : در چند سال اخیر از دانشجویان غیر ایرانی برای موکب داری استفاده می کنند که موکب های دانشجویی عموما چند ملیتی شده اند .
جزئیات پیاده روی اربعین دانشجویی اعلام شد/ از مجوز خروج تا ثبت نام بهرامی در خصوص حضور دانشجویان و غیبت در کلاس درس گفت : دو دانشگاه مشخصا دانشجویان تعهد خدمتی دارند یکی دانشگاه فرهنگیان که بسیج دانشجویی این دانشگاه پیگیری خواهد کرد و اوایل مهرماه ابلاغیه دانشگاه را خواهیم داشت که بحث مجوز خروج از کشور این دانشجویان حل شود و دیگری دانشجویان پزشکی هستند که وزارت بهداشت قول مساعد دادند که این موضوع حل شود اما در مجموع مخالفتی برای حضور دانشجویان در پیاده روی اربعین از سوی دستگاههای آموزش عالی نبوده و اگر دانشگاهی مخالفت می کند دانشجویان عزیز می تواند با مراجعه به سامانه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان به ما اطلاع دهند تا ما بتوانیم پیگیر این مساله باشیم .
پیش بینی حضور 100 هزار دانشجو در پیاده روی وی در خصوص اعزام دانشجویان گفت : پیش بینی می شود امسال حدود 100 هزار دانشجو در پیاده روی اربعین شرکت کنند .
بهرامی ادامه داد : به دانشجویان توصیه می شود برای اعزام توسط کاروانهای دانشجویی به سامانه سقا مراجعه کنند و در قالب کاروانهایی که سامانه معرفی می کند اعزام شوند و غیر از آن ما نمی توانیم تعهد کنیم که نظارت بر کاروانهای غیر از سامانه داشته باشیم به همین دلیل ثبت نام و اعزام ها را یکپارچه کردیم .
وی درخصوص اعزام خادمین گفت : از هفته آینده اطلاعیه اعزام خادمین را منتشر خواهیم کرد و در خدمت دانشجویانی که علاقمند به خدمت به زائران اباعبدالله هستند خواهیم بود البته انتخاب خدام از بین دانشجویان علاقه مند بر اساس مصاحبه و گزینش خواهد بود .
وی یادآور شد : در مجموع 1500 دانشجو امسال در خادمی پیاده روی اربعین شرکت می کنند .
بهرامی نور : گروههای جهادی هم به زائران خدمات رسانی خواهند داشت .
دهه دوم مهرماه گروههای جهادی برای آماده سازی مواکب دانشجویی به کشور عراق اعزام می شوند .
وی ادامه داد : در راستای زیارت با معرفت زائران عزیز ستاد ملی اربعین دانشگاهیان اقدام به تدوین و چاپ کتاب توشه سفیران اربعین کرده است که در این کتاب به آموزش لهجه عراقی با پیوست صوتی و فضیلت زیارت اربعین و بایسته های حضور در پیاده روی اربعین پرداخته شده است که علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی http : //sadidisu .
ir/ این کتاب را تهیه نمایند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
افکار
1397/07/01
16:00

بهرامی افزود : با تصویب ستاد ملی اربعین دانشگاهیان و با تاکید وزیر محترم علوم قرار است از پایان نامه ها با موضوع اربعین حمایت شود که وزارت علوم ساز و کار این حمایت را تدوین خواهد کرد و همچنین همایش علمی مشترک با دانشگاههای عراق خواهیم داشت که بخش دانشجویی آن بر عهده بسیج دانشجویی است و بر این اساس فراخوان مقاله با موضوع اربعین خواهیم داشت و از ظرفیت دانشجویان ایرانی و عراقی استفاده خواهیم کرد .
وی ادامه داد : دانشگاه علامه از سوی وزارت علوم به عنوان مسئول برگزاری این همایش انتخاب شده است ، همچنین پژوهشی از سال گذشته انجام شد که پژوهشگران به عراق اعزام شدند و بر اساس بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که مدل ارتباطات میان فرهنگی ایران وعراق را تدوین کنیم و همه افرادی که در برگزاری اربعین دخالت دارند بر اساس یک مدل مشخص باشد که بخشی از آن به عهده دانشگاههای ایرانی و بخشی دانشگاههای عراق هستند و با رایزنی صورت گرفته تا سال 1400 انجام خواهد شد و از همه پژوهشگران دعوت می شود که اگر می توانند به ما در این موضوع کمک کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
اعتماد آنلاین
1397/07/01
14:04
> وزیر علوم طی بیانیه ای حادثه تروریستی رژه اهواز را محکوم کرد و با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کرد .
> اعتمادآنلاین| وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی اهواز ، شهادت و زخمی شدن تعدادی از هم وطنان را تسلیت گفت .
در متن این پیام تسلیت آمده است : «بسم الرب الشهدا و الصدیقین اقدام کور تروریستی اهواز در مراسم رژه نیروهای مسلح که باعث به شهادت رسیدن جمعی از فرزندان غیور و دلاور کشور عزیزمان از جمله تعدادی از زنان و کودکان مظلوم و بی دفاع شد ، ملت بزرگ و قهرمان ایران را داغدار کرد .
این اقدامات تروریستی که با حمایت و پشتیبانی قدرت های سلطه گر و مستکبر انجام می شود ، هرگز نخواهد توانست خدشه و خللی در اراده پولادین ، صادقانه و مصمم ملت شریف ایران در حراست از دستاوردهای گرانسنگ انقلاب اسلامی همچون استقلال ، امنیت و وحدت و انسجام ملی وارد سازد .
ضمن محکومیت شدید این جنایت هولناک اطمینان داریم به زودی عوامل این قبیل اقدامات کور به چنگال عدالت اسیر و به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید .
اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه سترگ به رهبر معظم انقلاب اسلامی ، خانواده های داغدار این اقدام کور تروریستی ، هم رزمان آنان در نیروهای مسلح و ملت شهیدپرور ایران اسلامی ، از خداوند متعال برای شهیدان این حادثه دردناک علو درجات و برای خانواده های عزادار این عزیزان صبر و اجر جمیل مسألت دارم .
» منبع : ایسنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
نسیم آنلاین
1397/07/01
13:39
> یک عضو کیمسیون شوراها و امور داخلی کشور از فشار اقتصادی تحمیل شده به دانشجویان با افزایش نرح ارز انقاد کرد و از وزرات علوم و دولت خواست تا اهتمام کافی برای حل این مشکل داشته باشند .
> به گزارش ایسنا احمد علیرضا بیگی در تذکر شفاهی به وزیر علوم در پایان جلسه علنی امروز بیان کرد : غریب به 30 هزار نفر از دانشجویان ما در خارج از کشور اشتغال به تحصیل دارند .
افزایش قیمت ارز زندگی آنها را به مخاطره انداخته است و در بسته ارزی دولت تامین ارز این گروه به بازار ثانویه سپرده شده است که عملا چیزی از فشار اقتصادی که به این افراد تحمیل شده است کم نمی کند .
وی در ادامه گفت : ظرفیت دانشگاه های داخلی و پردیس های ما نیز برای پذیرش این دانشجویان کافی نیست؛ ضمن اینکه هزینه های کمر شکنی توسط پردیس ها از دانشجویان گرفته می شود .
تعدادی از این دانشجویان در رشته ای ارزشمندی در دانشگاه های معتبر دنیا مشغول به تحصیل هستند .
فرزندان مردم که به اعتبار وعده دولت به خارج رفته اند نباید به حال خود رها شوند .
نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار کرد : تسهیل در بازگشت دانشجویان برای آن تعداد که میسر است و تامین ارز برای گروهی که ناچار به ادامه تحصیل در خارج از کشور هستند باید در دایره توجه وزرات علوم باشد .
دولت باید اهتمام کافی برای چاره جویی در این خصوص داشته باشد .
منبع : ایسنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
آموزش عالی
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1397/07/01
17:50
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازاداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در متن حکم دکتر غلامی خطاب به معاون پژوهش و فناوری آمده است : به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و با استناد به تصویب نامه شماره 29868 مورخ 9 خردادماه 1397 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، به موجب این حکم به سمت مجری پروژههای مصوب به شرح ذیل منصوب میشوید : 1 بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی برای ارزش آفرینی و کارآفرینی 2 طراحی الگوی تغییر نقش دانشگاهها در حل مشکلات کلان ، دستگاهی و بنگاههای اقتصادی کشور 3 گسترش آموزش عالی مهارتی و ساماندهی نظام صلاحیت حرفهای انتظار میرود طرحها در چارچوب منشور تدوین ، برنامه عملیاتی آنها طبق زمانبندی اجرا و اقدامات به طور مستمر به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش شود .
بدین منظور ، کلیه معاونتها و مدیران وزارت متبوع و دستگاههای تابعه به نحو بایسته همکاری و هماهنگی خواهند کرد .
امید است با عنایت و توفیق الهی و تلاش جناب عالی و همکاران محترم اهداف طرحها تحقق یابد .
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازاداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در متن حکم دکتر غلامی خطاب به معاون پژوهش و فناوری آمده است : به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و با استناد به تصویب نامه شماره 29868 مورخ 9 خردادماه 1397 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، به موجب این حکم به سمت مجری پروژههای مصوب به شرح ذیل منصوب میشوید : 1 بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی برای ارزش آفرینی و کارآفرینی 2 طراحی الگوی تغییر نقش دانشگاهها در حل مشکلات کلان ، دستگاهی و بنگاههای اقتصادی کشور 3 گسترش آموزش عالی مهارتی و ساماندهی نظام صلاحیت حرفهای انتظار میرود طرحها در چارچوب منشور تدوین ، برنامه عملیاتی آنها طبق زمانبندی اجرا و اقدامات به طور مستمر به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش شود .
بدین منظور ، کلیه معاونتها و مدیران وزارت متبوع و دستگاههای تابعه به نحو بایسته همکاری و هماهنگی خواهند کرد .
امید است با عنایت و توفیق الهی و تلاش جناب عالی و همکاران محترم اهداف طرحها تحقق یابد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
وزارت علوم
1397/07/02
12:27
> قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در مجمع عمومی دانشگاه های مجازی جهان اسلام که به میزبانی دانشگاه پیام نور برگزار شد ، اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های بالایی در حوزه آموزش عالی دارد و حدود چهل سال است که به اهمیت علم و فناوری پی برده و معتقدیم منابع انسانی نقش کلیدی در هر نوع دستیابی به توسعه پایدار است .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکترحسین سالار آملی در این نشست با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال تجاری سازی تحقیقات و انتقال دانش و فناوری و ایجاد پل ارتباطی مستحکم بین دانشگاه ها و صنعت است ، اظهار داشت : سیاستگذاری در عرصه علم و فناوری و همچنین تدوین راهبردها در این امر اهمیت زیادی دارد و نقش کلیدی آن افزایش آگاهی های عمومی است .
وی گفت : آموزش های شفاهی و استفاده از یادگیری های مجازی واز راه دور و سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت از زیادی برخوردار است .
دکتر سالار آملی افزود : بسیاری از کشورهای اسلامی کمتر از یک درصد تولید ناخالص ملی خود را برای تحقیق و توسعه استفاده می کنند ، در حالی که کشورهای ژاپن و کره جنوبی 3تا 4 درصد تولید ناخالص ملی خود را به این بخش اختصاص داده اند ، اما در مجموع جمهوری اسلامی ایران به دنبال بین المللی کردن آموزش عالی است و این امر را از طریق همکاری های بین دانشگاهی به ویژه همکاری های دانشگاه های کشورهای اسلامی دنبال می کند .
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل خاطرنشان کرد : باید صبورانه برای تحقق ارتباطات بین المللی دانشگاه های اسلامی قدم برداریم ، با آنکه ساختارها و قوانین متفاوتی داریم ، ولی باید با اصلاح روندها کار در این بخش را تسهیل کنیم .
وی با بیان اینکه بالغ بر 5 میلیون دانشجو در ایران تحصیل می کنند که یک میلیون نفر از آنها در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند ، گفت : 22 درصد دانشگاه های ایران در بین رتبه بندی های برتر دانشگاه های دنیا قرار دارند و 18 درصد دانشجویان ایرانی که در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند ، در بین دانشگاه های برتر ایرانی رتبه بندی شده دانشگاه های دنیا تحصیل می کنند .
دکتر سالار آملی با بیان اینکه 1 .
95 درصد پژوهش هایی در سطح جهان توسط دانشمندان ایرانی و یک درصد مقالات پراستناد هم حاصل تلاش پژوهشگران کشورمان است ، افزود : در حال حاضر چندین ماهواره کوچک برای پرتاب و قرارگیری در مدار ساخته شده است ، ضمن اینکه در عرصه نانوفناوری هم با هدف اقتصادی کردن این علم ، اقداماتی را انجام داده ایم .
قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل با بیان اینکه هم اکنون بیش از 2 هزار شرکت دانش بنیان در ایران فعال هستند و باید کارهای بزرگ تری هم در این بخش انجام دهیم ، گفت : بسیاری از کشورهای اسلامی ظرفیت های مثبتی در بخش آموزش عالی دارند که می توانند به یکدیگر کمک کنند ، به همین جهت باید با حمایت دانشگاه های مجازی جهان اسلام برای ارتقای این ظرفیت ها و پتانسیل ها کمک های مشترکی توسط همه اعضا انجام شود .
ر .
ب 45/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
آفتاب آنلاین
1397/07/02
11:30
> قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل از تصویب اساسنامه شبکه های مجازی دانشگاه های جهان اسلام و آغاز عملیات اجرایی همکاری های علمی – آموزشی بین کشورهای اسلامی از امروز خبر داد .
> به گزارش ایسنا ، دکتر حسین سالارآملی در مجمع عمومی دانشگاه های مجازی جهان اسلام که امروز با حضور سفرای کشورهای اسلامی در دانشگاه پیام نور در حال برگزاری است ، به جایگاه علمی و آموزشی ایران در جهان و کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت : ایران در رتبه یک تولیدات علمی در بین کشورهای مسلمان قرار دارد و خوشبختانه 23 دانشگاه ما در رتبه بندی های جهانی قرار گرفته اند ، ضمن اینکه 1 .
9 دهم درصد علم دنیا توسط ایران تولید می شود .
به همین دلیل کشورهای اسلامی در حوزه علم حساب ویژه ای در جمهوری اسلامی ایران باز کرده است .
وی در ادامه تصریح کرد : ما در جهان اسلام سه شبکه اساسی را بر عهده گرفته ایم که یکی از این شبکه ها ، دانشگاه های مجازی ، دومی پارک های علم و فناوری و سومی علم و نانو در جهان اسلام است که خوشبختانه هدایت این سه شبکه تحت پوشش کامل ایران قرار دارد .
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل خاطرنشان کرد : ما در زمینه توسعه شبکه مجازی دانشگاه های کشورهای اسلامی وظیفه مهم و اساسی را عهده دار شده ایم که امیدوار هستیم بعدازظهر امروز اساسنامه این شبکه که مهم ترین محور کاری اساسی کشورهای اسلامی به شمار می رود به تصویب نهایی برسد و بتوانیم توسعه همکاری های علمی – آموزشی بین جهان اسلام را به مرحله اجرایی برسانیم .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/07/02
11:09
> قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل از تصویب اساسنامه شبکه های مجازی دانشگاه های جهان اسلام و آغاز عملیات اجرایی همکاری های علمی – آموزشی بین کشورهای اسلامی از امروز خبر داد .
> به گزارش ایسنا ، دکتر حسین سالارآملی در مجمع عمومی دانشگاه های مجازی جهان اسلام که امروز با حضور سفرای کشورهای اسلامی در دانشگاه پیام نور در حال برگزاری است ، به جایگاه علمی و آموزشی ایران در جهان و کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت : ایران در رتبه یک تولیدات علمی در بین کشورهای مسلمان قرار دارد و خوشبختانه 23 دانشگاه ما در رتبه بندی های جهانی قرار گرفته اند ، ضمن اینکه 1 .
9 دهم درصد علم دنیا توسط ایران تولید می شود .
به همین دلیل کشورهای اسلامی در حوزه علم حساب ویژه ای در جمهوری اسلامی ایران باز کرده است .
وی در ادامه تصریح کرد : ما در جهان اسلام سه شبکه اساسی را بر عهده گرفته ایم که یکی از این شبکه ها ، دانشگاه های مجازی ، دومی پارک های علم و فناوری و سومی علم و نانو در جهان اسلام است که خوشبختانه هدایت این سه شبکه تحت پوشش کامل ایران قرار دارد .
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل خاطرنشان کرد : ما در زمینه توسعه شبکه مجازی دانشگاه های کشورهای اسلامی وظیفه مهم و اساسی را عهده دار شده ایم که امیدوار هستیم بعدازظهر امروز اساسنامه این شبکه که مهم ترین محور کاری اساسی کشورهای اسلامی به شمار می رود به تصویب نهایی برسد و بتوانیم توسعه همکاری های علمی – آموزشی بین جهان اسلام را به مرحله اجرایی برسانیم .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
نسیم آنلاین
1397/07/02
10:38
> شریعتی نیاسر گفت : از سال آینده ارائه رشته محل های جدید در دانشگاه ها منوط به داشتن پیوست شغلی است .
> مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهیگروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛در خصوص رشته هایی که بازار کار ندارند و آمار بیکاری در جامعه بالاست ، اظهار کرد : یکی از سیاست های جدید وزارت علوم در سال تحصیلی ، مبحث پیوست شغلی است .
وی در ادامه گفت : از سال آینده ارائه یا ایجاد رشته محل های جدید در دانشگاه ها یا مراکز آموزشی عالی منوط به داشتن پیوست شغلی است .
معاون آموزشی وزیر علوم بیان کرد : پیوست شغلی به این معناست که دانشگاه یا موسسه آموزش عالی باید مرجع تصمیم گیری را توجیه کند که شغل دانشجویی که پذیرش می شود در آینده تضمین شده باشد ، در غیر این صورت مجوزی برای ارائه رشته داده نمی شود .
شرایط محل تحصیل دانشگاه صدرا باید مشخص شود شریعتی نیاسر در مورد پذیرش دانشجو در دانشگاه غیر انتفاعی صدرا ، گفت : ظرفیت پذیرش دانشجوی این دانشگاه برای سال تحصیلی 97_98 صفر شده است و تا زمانی که شرایط محل تحصیل دانشگاه به وضع عادی بازنگردد ، اجازه پذیرش دانشجو داده نمی شود .
انتهای پیام/ منبع : باشگاه خبرنگاران جوانمسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
آفتاب آنلاین
1397/07/02
10:30
> قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل طی حکمی رئیس شبکه دانشگاه های مجازی کشورهای اسلامی را منصوب کرد .
> به گزارش ایسنا ، دکتر حسین سالارآملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل طی حکمی دکتر کریم نجفی برزگر را به مدت دو سال به عنوان رئیس شبکه دانشگاه های مجازی کشورهای اسلامی منصوب کرد .
متن حکم به شرح زیر است : با سلام و احترام نظر به تعهد ، تجربه و صلاحیت جنابعالی به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان رئیس شبکه دانشگاه های مجازی کشورهای اسلامی وابسته به کمیته دائم همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی منصوب می شوید .
امید است در سایه الطاف الهی با تدبیر و تلاش بی وقفه ، برگزاری منظم مجمع عمومی شبکه و با هماهنگی این مرکز و دانشگاه پیام نور در گسترش فعالیت آن شبکه موفق و مؤید باشید .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
مهر
1397/07/02
10:16
> قائم مقام امور بین الملل وزارت علوم با اشاره به حمایت ایران از دانشگاه های مجازی جهان اسلام گفت : 22 درصد دانشگاه های ایران بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند .
> به گزارش خبرنگار مهر ، مجمع عمومی دانشگاه های جهان اسلام صبح امروز با حضور قائم مقام امور بین الملل وزیر علوم و برخی اعضای مجمع دانشگاه های جهان به میزبانی دانشگاه پیام نور در حال برگزاری است .
دکتر حسین سالار آملی قائم مقام امور بین الملل وزارت علوم در این نشست گفت : باعث افتخار من است که در خصوص علم و توسعه آن و همکاری های علمی و فناوری بین کشورها اسلامی فعالیت کنم .
وی ادامه داد : من به نمایندگی وزیر علوم به تمام شما خوش آمد می گویم و تشکر می کنم که در این نشست حضور به هم رساندید .
سالار آملی ادامه داد : من تمایل دارم در خصوص ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری صحبت کنم .
وی تصریح کرد : از 40 سال قبل ، قبل از اینکه ما به اهمیت توسعه پایدار پی ببریم علم و فناوری برای ما اهمیت داشت و در راس آن موضوع منابع انسانی قرار دارد که به اعتقاد ما منابع انسانی نقش کلیدی در توسعه پایدار ایجاد می کند .
وی ادامه داد : همچنین سیاستگذاری در عرصه علم و فناوری برای ما بسیار حائز اهمیت است بنابراین باید در این عرصه آگاهی های ما افزایش یابد و ما بدون حمایت اعضای این مجمع نمی توانیم به این سطح برسیم .
ما بر این باوریم که علم و فناوری نقش کلیدی در زندگی ما دارد در حال حاضر حدود 5 میلیون دانشجو در دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل هستند که یک میلیون نفر از آنها در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند .
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت : بر اساس رتبه بندی لایدن در سال 2018 ، 22 درصد دانشگاه های ایران بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند و در مقطع تحصیلات تکمیلی 18 درصد دانشگاههای ایران جزو دانشگاه های برتر معرفی شدند .
1 .
95 درصد تمامی پژوهش های سطح جهان توسط ایران تولید می شود و یک درصد مقالات پراستناد مربوط به کشور ماست .
قائم مقام امور بین الملل وزارت علوم اظهار کرد : در عرصه علم و فناوری نیز هم اکنون پیگیر چندین ماهواره کوچک هستیم که برای پرتاب در مدار قرار دارند .
در عرصه نانوفناوری نیز با هدف اقتصادی کردن آن فعالیت می کنیم .
وی ادامه داد : بیش از دو هزار شرکت دانش بنیان در حال فعالیت هستند و سیاست ما برای آینده اقتصادی کردن و تجاری سازی تحقیقات و پژوهش های ماست .
وی ادامه داد : از دیگر اهداف ما ایجاد پلی بین دانشگاه و صنعت است .
وی ادامه داد : علاوه بر ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت استفاده از یادگیری مجازی و راه دور برای آموزش از دیگر سیاست هایی است که ما آن را پیگیری کرده و برای توسعه آن سرمایه گذاری می کنیم متاسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی تنها یک درصد یا کمتر از یک درصد از تولید ناخالص ملی خود را به تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند این در حالی است که کشورهای اروپایی تا 4 درصد از تولید ناخالص ملی خود را به این امر اختصاص می دهند ما باید بیشتر در این حوزه سرمایه گذاری کنیم اگر می خواهیم موفق تر باشیم .
وی از دیگر اولویت های جمهوری اسلامی ایران به بین المللی سازی دانشگاه ها و ارتقا همکاری با دانشگاه های کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت : این برای ما خیلی مهم است ما معتقدیم این دانش و فناوری که در اختیار ایران است باید در اختیار تمام کشورهای اسلامی قرار گیرد و ما فناوری خود را به دیگر کشورها صادر کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
مهر
1397/07/02
10:16

کشورهای اسلامی باید از ظرفیت های یکدیگر در حوزه فناوری و آموزشی استفاده کنند و می توانند به ما کمک کنند و باید مطمئن باشیم می توانیم حمایت سایر کشورهای اسلامی را داشته باشیم .
ما از دانشگاه مجازی بین کشورهای اسلامی حمایت می کنیم .
به گزارش مهر ، قرار است اساسنامه مجمع عمومی دانشگاه های جهان اسلامی بعدازظهر امروز با حضور اعضا تصویب شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/07/02
10:13