وزارت علوم - مطبوعات 14 مهر 97
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت 13:34
1
فهرست اخبار
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
7822803 خراسان
7820930 روزنامه آفرينش
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
7798364 وطن امروز
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
روساي واحدهاي دانشگاهي
7822759 روزنامه ايران
7822370 تعادل
روساي آموزش عالي
7798391 وطن امروز
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آرمان امروز
1397/07/14
> وزیر علوم تاکید کرد که با تصویب لایحه دولت در صحن علنی مجلس ، دیگر دانشجوی ستاره دار به آن معنایی که در گذشته وجود داشته ، نخواهیم داشت.
> وزیر علوم تاکید کرد که با تصویب لایحه دولت در صحن علنی مجلس ، دیگر دانشجوی ستاره دار به آن معنایی که در گذشته وجود داشته ، نخواهیم داشت .
منصور غلامی درباره لایحه دولت به منظور حل مشکل دانشجویان ستاره دار گفت : این لایحه به منظور حل مشکل گزینش دانشجویان برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی آماده شد و روی این لایحه با توجه به مصوبات قبلی و مصوبات در حال اجرا کار حقوقی انجام شد؛ ولی نکاتی در آن مصوبات بود که بخش حقوقی اعلام کرد این موارد در مصوبه باید لحاظ شود .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری اظهار کرد : به ضرس قاطع می گویم به ندرت ممکن است دانشجویی شامل آن قیودی باشد که در این لایحه آمده؛ لذا به نظر من اگر این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شود مشکل دانشجویان را تا حد نزدیک به نهایت حل می کند .
وی افزود : بعد از این دانشجوی ستاره دار به آن معنایی که در مدت گذشته وجود داشته ، نخواهیم داشت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
خراسان
1397/07/14
> /فارس منصور غلامی وزیر علوم درباره لایحه دولت به منظور حل مشکل دانشجویان ستاره دار گفت : به ضرس قاطع می گویم به ندرت ممکن است دانشجویی شامل آن قیودی باشد که در این لایحه آمده؛ لذا به نظر من اگر این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شود مشکل دانشجویان را تا حد نزدیک به نهایت حل می کند .
> /فارس منصور غلامی وزیر علوم درباره لایحه دولت به منظور حل مشکل دانشجویان ستاره دار گفت : به ضرس قاطع می گویم به ندرت ممکن است دانشجویی شامل آن قیودی باشد که در این لایحه آمده؛ لذا به نظر من اگر این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شود مشکل دانشجویان را تا حد نزدیک به نهایت حل می کند .
وی در توضیح سخنان خود گفت : بعد از این دانشجوی ستاره دار به آن معنایی که در گذشته وجود داشته ، نخواهیم داشت .
/خانه ملت.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه آفرینش
1397/07/13
> با حضور وزیر علوم؛ بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی راهکارهای ارتقاء کیفیت موسسات غیرانتفاعی با حضور وزیر علوم در ششمین نشست شورای نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
> با حضور وزیر علوم؛ بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی راهکارهای ارتقاء کیفیت موسسات غیرانتفاعی با حضور وزیر علوم در ششمین نشست شورای نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
به گزارش وزارت علوم ، ششمین نشست شورای نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با حضور منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد .
در این نشست ضمن ارائه تحلیل زیرنظام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ، راهکارهای ارتقاء کیفیت این موسسات مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت ، تحلیل زیرنظامهای آموزش عالی را با مشارکت هیئتهای استانی ناتک (نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت) وزارت علوم انجام داده است و پس از طرح در کمیسیون و کارگروههای تخصصی نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت با حضور کارشناسان ستادی و متخصصین آموزش عالی ، در شورای ناتک ارائه می کند .
جزئیات برگزاری آزمون جامع دانشگاه علامه در دی ماه براساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی ، آزمون جامع دوره های دکتری این دانشگاه 5 و 8 دی ماه برگزار می شود .
به گزارش دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشجویانی می توانند در ارزیابی جامع شرکت کنند که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین نمرات آنها 16 و بالاتر باشد .
ارائه نمره زبان قابل قبول برای شرکت ارزیابی جامع الزامی است در غیر این صورت امکان شرکت در ارزیابی میسر نبوده و یک نوبت لحاظ خواهد شد .
نایب رئیس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی : تعطیل شدن 10 دانشگاه غیرانتفاعی در کشور نایب رئیس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با اشاره به سیاست کیفی سازی آموزش عالی وزارت علوم ، گفت : به دنبال اجرای این سیاست تاکنون حدود 10 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی در سراسر کشور تعطیل شده است .
محمد حسین طیرانی در گفت وگو با ایسنا ، با اشاره به اجرای طرح تجمیع ، انحلال و یا توقف فعالیت برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارت علوم به منظور کیفیسازی ، اظهار کرد : بر این اساس مقرر شده که مؤسسات غیرانتفاعی آموزش عالی در استان خراسان رضوی تعطیل شود و دو واحد دیگر نیز تجمیع خواهند شد .
می توان گفت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی در مقایسه با سایر کشور بهترین وضعیت کیفی را دارند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه آفرینش
1397/07/13

وی با تاکید براینکه ما به شدت به جذب هیئت علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی نیازمندیم ، ادامه داد : حدود 10 هیئت علمی طی سال جاری در رشته های مهندس پزشکی ، کامپیوتر ، عمران ، زبان ، حسابداری ، شهرسازی و روانشناسی جذب خواهیم کرد .
نایب رئیس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی یادآور شد : در خصوص حذف واژه غیرانتفاعی به زودی نتیجه خواهیم گرفت .
انتصاب معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران رئیس دانشگاه تهران در حکمی علی مقاری را به سمت معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران منصوب کرد .
به گزارش دانشگاه تهران ، رئیس دانشگاه تهران در حکمی علی مقاری را به مدت 3 سال به عنوان معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران منصوب کرد .
در بخشی از این حکم آمده است : «از جنابعالی انتظار دارد با برنامه ریزی دقیق و عملیاتی دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم آن ، برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین الملل ، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی یاری رسانید .
» رئیس دانشگاه تهران همچنین از تلاش های محمدجعفر صدیق دامغانی زاده معاون پیشین برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه قدردانی کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
آرمان امروز
1397/07/12
> نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی با حضور کارشناسان ارجاع شده بود در دستور کار هفته آینده دارند .
> آرمان به گزارش آرمان به نقل از ایسنا ، مشروح دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است : بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک (اعاده شده از شورای نگهبان) ، بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت ، بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری ، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا اقیانوسیه ، گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح ، لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی ، رد طرح دهیاری ها (در اجرای ماده (149) و با تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس ، طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در دستور کار هفته آینده صحن علنی مجلس قرار دارد .
نمایندگان مجلس همچنین طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم ، لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور ، لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن ، لایحه اهداف ، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم ، طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394 .
3 .
5) ، طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم ، لایحه نحوه استفاده ، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) و لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون در دستور رسیدگی دارند .
در این هفته سوالات حبیب اله دهمرده نماینده زابل ، زهک ، هیرمند ، هامون و نیمروز (یک فقره) و حسن کامران نماینده محترم اصفهان (یک فقره) از وزیر محترم نیرو و سوالات نصراله پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات (دو فقره) از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد .
ادامه دستورکار صحن علنی مجلس در هفته پیش رو به شرح زیر است : گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد عدم اجرای حکم قانونی بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه کشور (موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال) (در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
آرمان امروز
1397/07/12
ایران طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (168) آیین نامه داخلی مجلس) گزارش کمیسیون صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس) گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (168) آیین نامه داخلی مجلس) گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک الوصول بانکی کشور (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال 1384 تا 1396 (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به لایحه کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس) بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم ها (در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی معادن (ماده (10) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 .
8 .
22) انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و پرورش (موضوع ماده (4) قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 1381 .
07 .
29 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی) انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای اجرایی فناوری اطلاعات (موضوع ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیات ها مصوب 1393 .
06 .
15) انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون های بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران (موضوع ماده (6) قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 1378 .
9 .
21) انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی استاندارد (موضوع جزء (5) بند «ب» ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی ز شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیات ها مصوب 1393 .
06 .
15) انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری (موضوع ماده (3) قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مصوب 1383 .
05 .
18) انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه (موضوع جزء (1) بند «ب» ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوارها ، مجامع و سایر هیات ها مصوب (1393 .
06 .
15) انتخاب یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون کشاورزی ، اب و منابع طبیعی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی آب (موضوع ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379 .
10 .
06) انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست (موضوع جزء (5) بند «الف» ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیات ها مصوب 1393 .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
آرمان امروز
1397/07/12

06 .
15) .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آرمان امروز
1397/07/12
> آرمان : چه کسی دستور اخراج دختران آیت ا.
> آرمان : چه کسی دستور اخراج دختران آیت ا .
هاشمی را صادر کرد؟ آن هم دستوری که مشخص نیست به چه سبب از ابلاغ کتبی آن خودداری و تنها به ذکر این جمله که «دستور از بالاست» کفایت می شود .
روز سه شنبه یکی از نزدیکان آیت ا .
هاشمی به «آرمان» گفت که محسن هاشمی دلیل اخراج خواهرانش از دانشگاه آزاد را از ولایتی در جایگاه رئیس هیات امنای این دانشگاه جویا شده که او عنوان کرده از این موضوع بی خبر است ! پاسخی که چندان با واقعیت همخوانی نداشت ، چراکه فائزه و فاطمه دختران موسس دانشگاه آزاد هستند و سابقه بالایی هم در امر استادی در این دانشگاه دارند .
بنابراین بسیار سخت می توان پذیرای پاسخ و بی خبری از اخراج دختران آیت ا .
شد .
دیروز هم وزیر علوم خود را بی اطلاع از اخراج فائزه و فاطمه از دانشگاه آزاد نشان داد .
منصور غلامی درباره اخراج دختران آیت ا .
هاشمی از دانشگاه آزاد یادآور شد : «من نشنیده ام ، دانشگاه آزاد هیچ چیز را به ما نمی گوید» .
آخرین وضعیت بازداشتی ها وزیر علوم درباره آخرین وضعیت دانشجوهای بازداشتی تاکید کرد : با قوه قضائیه و مسئولان مربوطه صحبت شده و آنها نیز در حال بررسی هستند که ان شاءا .
مشکل خاصی برای ادامه تحصیل شان پیش نیاید کما اینکه آنهایی که پرونده هایشان رسیدگی شده ، الان مشغول تحصیل هم هستند و امیدواریم با صحبت هایی که شده مشکلی برای ادامه تحصیل شان پیش نیاید .
منصور غلامی درباره کمبود برای ارز برای بورسیه شدگان گفت : کمتر از 40 نفر بورسیه داشتیم که مشکلی ندارند و مشکلی هم برای بورسیه ها به ما گزارش نشده است .
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود در پرداخت هزینه هایشان مشکل دارند؟ اظهار کرد : خیر؛ هر سال تعدادی اضافه می شوند و امسال به خاطر مسائلی که در مورد ارز پیش آمد ، مقداری تاخیر پیش آمده و بخش کمی از هزینه ها را هم خودشان باید بدهند .
وزیر علوم ادامه داد : بیشتر نگرانی شان این است که با این قیمت ارز ، آن بخش که سهم خودشان است ، گران در بیاید که امیدواریم با توجه به اینکه ارز دارد پایین می آید ، دانشگاه ها هم بتوانند بیشتر کمک کنند .
غلامی به کمک بانک مرکزی در مساله ارز دانشجویی اشاره و تصریح کرد : بانک مرکزی اخیرا باز کمک کرده است .
وزارت علوم برای مجموعه هایی که خود بورسیه کرده ، پیگیری می کند و هزینه ها را هم تامین می کند ولی کسانی که با هزینه شخصی رفته اند ما فقط واسطه شدیم که بانک مرکزی کمک بیشتری کند و من شنیدم که گشایش ایجاد شد و امیدواریم مشکل شان حل شود .
وی در پاسخ به این سوال که از رئیس جمهور برای آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ها دعوت شده است؟ خاطرنشان کرد : برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید از رئیس جمهور دعوت شده است .
ایشان هفته گذشته نیویورک بودند اما از دفترشان وقت خواسته ایم و خواهش کرده ایم که زمان دقیق را بدهند و امیدواریم امسال هم بتوانیم یک نشست در دانشگاه در خدمت آقای رئیس جمهور باشیم .
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید درباره تغییر رشته از سوی دانشجویان و سهمیه بندی ها نیز ابراز کرد : دانشجویان دختر و داوطلبان ورود به دانشگاه خودشان رشته ها را انتخاب می کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آرمان امروز
1397/07/12

بعضا هم در آن رشته ها قبول می شوند لذا توصیه من این است که در ابتدا خودشان در انتخاب برای آینده شغلی در آن رشته دقت کنند که البته تسهیلاتی هم برای تغییر رشته موجود است که می توانیم اگر لازم شد کمک کنیم که تغییر رشته انجام دهند .
غلامی افزود : دانشگاه ها به لحاظ حقوق اجتماعی نپذیرفتند که سهمیه بندی میان خانم ها و آقایان در رشته باشد ولی بعضی رشته ها در بعضی دانشگاه ها مثل علوم پزشکی است .
علوم پزشکی ممکن است بگوید سهمیه آقایان یا خانم ها بیشتر باشد کمااینکه بعضی رشته های دانشگاه علوم پزشکی صرفا خانم می گیرند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
عصر اقتصاد
1397/07/11
> وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری از کمک بانک مرکزی برای حل مشکل تامین ارز دانشجویی خبر داد و گفت : بانک مرکزی در تامین هزینه ارزی دانشجویان اعزامی زیر نظر این وزارتخانه نهایت همکاری کرده است.
> وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری از کمک بانک مرکزی برای حل مشکل تامین ارز دانشجویی خبر داد و گفت : بانک مرکزی در تامین هزینه ارزی دانشجویان اعزامی زیر نظر این وزارتخانه نهایت همکاری کرده است .
منصورغلامی در حاشیه جلسه (چهارشنبه ) هیات دولت در جمع خبرنگاران همچنین در باره تامین ارز دانشجویانی که با هزینه های شخصی در خارج از کشور تحصیل می کنند ، افزود : وزارت علوم برای جلب همکاری های بیشتر بانک مرکزی وساطت می کند که به تازگی نیز گشایش هایی صورت گرفته است .
** وضعیت دانشجویان بازداشتی وی در باره وضعیت دانشجویان بازداشتی نیز پاسخ داد : در حال بررسی آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی هستیم ، امیدواریم مشکلی برای ادامه تحصیل آنها پیش نیاید ، عده ای هم مشغول تحصیل هستند .
**حل یکی دو هفته ای مشکلات خوابگاه ها غلامی در پاسخ به پرسشی در باره مسائل دانشجویان در استفاده از خوابگاه ها همزمان با سال تحصیلی جدید در برخی دانشگاه ها گفت : به طور معمول در آغاز سال تحصیلی تنظیم وضعیت خوابگاه ها با اندکی تاخیر روبه رو است که در یک یا دو هفته آینده با تمهیدات پیش بینی شده برطرف می شود .
وی افزود : در صورتی که دانشگاه ها برای اسکان دانشجویان در خوابگاه های ملکی خود دچار مشکل باشند ، مکان های دیگری در نظرگرفته می شود .
** وضعیت دانشجویان بورسیه وزیر علوم همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره نگرانی دانشجویان بورسیه عنوان کرد : در حال حاضر تعداد بورسیه های وزارت علوم زیاد نیست و در سال گذشته کمتر از 40 دانشجوی بورسیه داشتیم که آنان نیز مشکلی ندارند .
غلامی در ادامه با بیان اینکه تاکنون گزارشی به این وزارتخانه در باره مشکلات دانشجویان بورسیه در پرداخت هزینه ارائه نشده است ، گفت : هیچ یک از دانشجویان بورسیه مشکلی ندارند تنها دانشجویان مقطع دکتری که برای فرصت مطالعاتی اعزام شده اند نگرانی هایی به دلیل نوسان قیمت ارز داشتند زیرا پرداخت بخشی از هزینه ها بر عهده آنها است .
** 25 داوطلب متخلف کنکور وزیرعلوم همچنین در باره کنکور مجدد 25 داوطلب به دلیل تخلف در آزمون اظهار بی اطلاعی و عنوان کرد که سازمان سنجش و آموزش کشور باید در این باره پاسخ دهد .
پیشتر به نقل از ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام شد : تخلف 25 نفر با تصویب و رای هیات بدوی در کنکور 97 مشخص شد و این افراد باید دوباره آزمون دهند .
**مشکل اشتغال دانش آموختگان وی در پاسخ به پرسشی دیگر با موضوع چالش اشتغال دانش آموختگان تعدادی از رشته های دانشگاهی اظهار داشت : انتخاب رشته برعهده خود داوطلبان است ، از این رو آنها باید در انتخاب رشته و آینده شغلی دقت نظر داشته باشند .
غلامی در باره امکان تغییر رشته دانشجویان نیز توضیح داد : تسهیلاتی در این بخش پیش بینی شده که به داوطلبان تغییر رشته کمک می شود .
** مراسم سال تحصیلی دانشگاه ها وزیرعلوم در ادامه از برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ها در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت : امسال نیز از رئیس جمهوری برای حضور در مراسم دعوت شده و در انتظار پاسخ هستیم .
**سهمیه بندی جنسیتی اعمال سهمینه بندی جنسیتی در رشته ها عنوان پرسش دیگر خبرنگاران بود که وزیر علوم در باره آن گفت : دانشگاه ها سهمیه بندی جنسیتی را در رشته ها نپذیرفتند ، البته از نظر حقوق اجتماعی نیز درست نیست .
تنها در برخی رشته های علوم پزشکی سهمیه زنان و مردان در نظر گرفته می شود زیرا ماهیت رشته ها ایجاب می کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
عصر اقتصاد
1397/07/11

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر خبر اخراج دختران مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اظهار بی اطلاعی کرد .
منبع : ایرنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
دنیای اقتصاد
1397/07/11
> ایسنا : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی اظهار کرد : دانشجویانی که پرونده شان بررسی شده در حال تحصیل هستند و با صحبت هایی که انجام شده ، امیدواریم مشکلی برای ادامه تحصیل آنها پیش نیاید .
> آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی ایسنا : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی اظهار کرد : دانشجویانی که پرونده شان بررسی شده در حال تحصیل هستند و با صحبت هایی که انجام شده ، امیدواریم مشکلی برای ادامه تحصیل آنها پیش نیاید .
منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دانشجویان بازداشتی اظهار کرد : براساس آخرین اطلاعاتی که در صحبت با قوه قضائیه و مسئولان مربوطه کسب کرده ایم ، وضعیت این دانشجویان در حال بررسی است تا مشکل خاصی برای ادامه آنها ایجاد نشود .
وی ادامه داد : دانشجویانی که پرونده شان بررسی شده در حال تحصیل هستند و با صحبت هایی که انجام شده ، امیدواریم مشکلی برای ادامه تحصیل آنها پیش نیاید .
وزیر علوم همچنین درباره بروز برخی مشکلات برای دانشجویانی که قصد استفاده از بورسیه تحصیلی دارند با تاکید بر اینکه وزارت علوم دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی از دانشجویان را بورسیه می کرد ، عمل نمی کند اظهار کرد : در سال گذشته کمتر از 40 نفر دانشجو از سوی وزارت علوم بورسیه تحصیلی شدند که هزینه های آنها نیز از سوی این وزارتخانه پرداخت می شود .
در خصوص دانشجویان دیگر نیز تاکنون هیچ گزارشی برای بورسیه آنها ارائه نشده است .
غلامی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات دانشجویان بورسیه برای پرداخت هزینه های خود گفت : دانشجویان مقطع دکتری که قصد اعزام به خارج از کشور برای استفاده از فرصت مطالعاتی را دارند ممکن است با مشکلاتی مواجه شده باشند .
در این زمینه امسال به خاطر مسائلی که درباره ارز در کشور پیش آمد اعزام آنها مقداری با تاخیر انجام می شود .
وی افزود : بخش اعظمی از هزینه های مربوط به این دانشجویان از سوی دولت پرداخت می شود که در این پرداخت مشکلی وجود ندارد اما بخش کمی از هزینه ها را نیز دانشجویان باید پرداخت کنند که بیشتر نگرانی آنها در این زمینه است زیرا در قیمت ارز تلاطم های به وجود آمده که برای پرداخت سهم مربوط به این دانشجویان هزینه ها افزایش یافته است که امیدواریم با کاهشی که طی روزهای گذشته در نرخ ارز مشاهده کرده ایم این دانشجویان بتوانند با کمک دانشگاه های خود مشکلاتشان را برطرف کنند .
وزیر علوم همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا کاهش نرخ ارز در ارز دانشجویی نیز تاثیرگذار خواهد بود خاطر نشان کرد : اخیرا بانک مرکزی کمک هایی در این زمینه انجام داده است .
همچنین شنیده ایم که روز گذشته نیز گشایش هایی در این زمینه انجام شده و امیدواریم با ادامه یافتن این گشایش ها مشکلات موجود در این زمینه نیز برطرف شود .
غلامی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا امسال مراسم بازگشایی رسمی دانشگاه ها با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود نیز خاطر نشان کرد : برای این مراسم از رئیس جمهوری دعوت شده است اما با توجه به اینکه هفته قبل ایشان در سفر به نیویورک بودند امیدواریم دفتر رئیس جمهوری برای روزهای آینده زمانی برای این موضوع اختصاص دهند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
دنیای اقتصاد
1397/07/11

به گزارش ایسنا ، وزیر علوم در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به پرسشی درباره مواجه شدن دانشجویان برخی از دانشگاه ها با مشکلاتی برای تامین خوابگاه دانشجویی خاطرنشان کرد : هر ساله در آغاز سال تحصیلی مشکلات خوابگاهی برای دانشجویان غیربومی ایجاد می شود اما معمولا تا یکی دو هفته بعد از آغاز سال تحصیلی و با تدابیری که دانشگاه ها در این زمینه اتخاذ می کنند ، مشکلات برطرف می شود .
در این زمینه امیدواریم با اقدام به موقع دانشگاه ها مشکلات به وجود آمده برای خوابگاه های دانشجویان بومی برطرف شود .
وی در پایان در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران که درباره اخراج دختران آیت الله هاشمی از دانشگاه آزاد پرسید اظهار کرد : در این زمینه چیزی نشنیده ام چراکه دانشگاه آزاد این موضوعات را به ما نمی گوید .
کلمات کلیدی : آیت الله هاشمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات و فناوری نیویورک قیمت ارز.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/07/12
> فرهیختگان : درست است که بعد از اعلام نتایج انتخاب رشته اکثر داوطلبانی که از سد کنکور گذشته بودند ، راهی کلاس های دانشگاه شدند ، اما در این میان داوطلبانی نیز بودند که بنا به دلایل مختلف نتوانستند در رشته مدنظرشان قبول شوند؛ داوطلبانی که حالا چشم امیدشان به تکمیل ظرفیت دانشگاه ها است و منتظرند با آغاز ثبت نام برای تکمیل ظرفیت دانشگاه ها شانس خود را برای رفتن به دانشگاه و رشته موردعلاقه شان امتحان کنند.
> فرهیختگان : درست است که بعد از اعلام نتایج انتخاب رشته اکثر داوطلبانی که از سد کنکور گذشته بودند ، راهی کلاس های دانشگاه شدند ، اما در این میان داوطلبانی نیز بودند که بنا به دلایل مختلف نتوانستند در رشته مدنظرشان قبول شوند؛ داوطلبانی که حالا چشم امیدشان به تکمیل ظرفیت دانشگاه ها است و منتظرند با آغاز ثبت نام برای تکمیل ظرفیت دانشگاه ها شانس خود را برای رفتن به دانشگاه و رشته موردعلاقه شان امتحان کنند .
البته در این میان شانس شرکت در تکمیل ظرفیت تنها به داوطلبانی داده می شود که در کنکور سراسری امسال مجاز شده باشند .
البته داوطلبان متقاضی شرکت در تکمیل ظرفیت امسال امکان حضور در دانشگاه های دولتی را ندارند و آن طور که مجتبی شریعتی نیاسر ، معاون آموزشی وزیر علوم گفته ، عملا جلوی مرحله تکمیل ظرفیت بسته شده و از امسال فقط در بهمن ماه پذیرش خواهیم داشت .
شریعتی نیاسر می گوید : «در دهه های گذشته به اندازه کافی به بحث کمیت آموزش عالی توجه شده و اکنون زمان آن است که به افزایش کیفیت آموزش عالی توجه شود .
» شاید داوطلبان نتوانند به دانشگاه های دولتی بروند ، اما دانشگاه آزاد اسلامی این امکان را برای دانشجویان فراهم کرده و این دانشگاه هر ساله اواخر ترم مهر و در فاصله زمانی دی تا بهمن ماه و از طریق سایت azmoon .
org اقدام به ثبت نام تکمیل ظرفیت می کند؛ از سوی دیگر دانشگاه پیام نور نیز این امکان را فراهم کرده و داوطلبان می توانند از 10 تا 30 مهرماه نسبت به ثبت نام تکمیل ظرفیت این دانشگاه اقدام کنند .
همچنین دانشگاه و موسسات غیرانتقاعی نیز مهلت ثبت نام خود را همین بازه زمانی تعیین کرده اند و داوطلبان خواهان تحصیل در این موسسات می توانند به پایگاه اطلاع رسانی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مراجعه کرده و ضمن مشخص کردن رشته و موسسه موردعلاقه خود ، با به همراه داشتن مدارک اعلام شده و با توجه به موارد مربوط در مهلت در نظر گرفته شده به موسسه آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
محمدتقی نظرپور
وطن امروز
1397/07/11
> به منظور گسترش و تعمیق شناخت نوجوانان از الگوهای دینی و نهادینه کردن پیام اخلاقی عاشورا و نهضت حسینی به نوجوانان ، 30 گروه تعزیه دانش آموزی در 10 منطقه تهران تشکیل می شود.
> به منظور گسترش و تعمیق شناخت نوجوانان از الگوهای دینی و نهادینه کردن پیام اخلاقی عاشورا و نهضت حسینی به نوجوانان ، 30 گروه تعزیه دانش آموزی در 10 منطقه تهران تشکیل می شود .
ملوک سیدآبادی ، دبیر اجرایی «چهارمین سوگواره عاشورایی» و رئیس فرهنگسرای اخلاق گفت : پس از اجرای موفق 3 دوره سوگواره عاشورایی ، امسال با مشارکت آموزش وپرورش شهر تهران و کانون کهربای تعزیه گروه تعزیه خوانی در 30 مدرسه پسرانه دوره اول متوسطه توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تشکیل می شود .
معصومه محمدپور ، سرپرست دومین جشنواره ابداعات و اختراعات حوزه سلامت کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران گفت : این جشنواره مسیر تجاری سازی و ورود به بازار محصولات ایده پردازان و مخترعان را فراهم می کند .
این جشنواره توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران ، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و مرکز تحقیقات پزشکی شخصی همزمان با سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران 24 تا 26 بهمن ماه 1397 برگزار می شود .
مسعود سریع القلم ، مدیر عامل شرکت شهروند با اشاره به شرایط اقتصادی خاص در روزهای گذشته و هیجان خرید مردم در تامین کالاهای اساسی یادآور شد : خریدهای هیجانی به نفع خریدار و فروشنده نیست .
امیدواریم با همراهی شهروندان و پرهیز از خریدهای هیجانی بتوانیم ضمن تداوم عرضه این محصولات با قیمت فعلی ، این اقلام را بدون هیچ کمبودی در اختیار شهروندان قرار دهیم .
برزین ضرغامی ، رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران در مراسم رونمایی از تندیس شهید دوران با بیان اینکه شهید دوران از افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس است ، گفت : همه افرادی که در جای جای ایران زندگی می کنند با نام بلند این شهید آشنا هستند و ما هم به مناسبت هفته دفاع مقدس و تجلیل از رشادت های عزیزانی که در این عرصه جانفشانی کردند و به منظور معرفی قهرمانان به نسل جوان و گرامیداشت یاد و خاطره آنان ، سلسله فعالیت هایی را به همین منظور در سطح شهر تهران تعریف کردیم .
معاون اداری مالی وزارت علوم از عملیاتی شدن طرح استفاده از خودروهای برقی در راستای مدیریت سبز و کاهش آلودگی صوتی و هوا در برخی دانشگاه ها خبر داد .
محمدتقی نظرپور گفت : دانشجویان با هزینه خود از این خودروها استفاده می کنند ، بیشتر دانشجویان از این خودروها برای حضورشان در فضاهای آموزشی و خوابگاهی یا اگر سایت پراکنده ای دارند ، برای حضور در بخش های گوناگون استفاده می کنند .
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ تومورهای استخوانی در ارتباط با موضوع تومورهای استخوانی اظهار داشت : تومورهای استخوانی و بافت نرم نادر هستند و به طور معمول در رده سنی بین 10 تا 20 سال همراه با درد استخوانی بروز می کنند که به طور معمول این دردها به درمان های رایج پاسخ نمی دهد و بیشتر در اطراف زانو بروز می کند .
مسعود میرکاظمی در آستانه برگزاری بیست وششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران افزود : این نوع تومورها به طور طبیعی در مراحل اولیه علائم رادیولوژیک واضح ندارند ، لذا تکرار رادیوگرافی در صورت وجود درد مداوم ضروری است .
دوشنبه های سالمندی با محوریت ارتقای مهارت ها ، توانایی ها و ایجاد انگیزه در سالمندان با برپایی برنامه های ویژه سالمندی در سراهای محلات شمال تهران اجرا می شود .
سودابه سوداگر ، مدیر اداره سلامت شهرداری منطقه یک اظهار داشت : دوشنبه های سالمندی در طول سال به اجرای برنامه هایی اختصاص دارد که به درخواست سالمندان محلات و بر اساس نیازها و ضرورت های اجتماعی آنها برنامه ریزی شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سعید رستگاری
دنیای اقتصاد
1397/07/14
> ایلنا : مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم به "بودجه های میلیاردی مراکز آموزشی و پژوهشی خارج از حوزه وزارت علوم" واکنش نشان داد .
> واکنش به بودجه های میلیاردی برخی مراکز آموزشی ایلنا : مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم به "بودجه های میلیاردی مراکز آموزشی و پژوهشی خارج از حوزه وزارت علوم" واکنش نشان داد .
سعید رستگاری (مدیر کل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم) در گفت وگو با ایلنا درباره انتقاد رییس دانشگاه علامه طباطبایی از تخصیص بودجه 2 هزار و 500 میلیارد تومانی به مراکز آموزشی و پژوهشی خارج از حوزه وزارت علوم و در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه آموزش عالی خود با کمبود بودجه مواجه است ، آیا مذاکراتی با دولت در این خصوص داشته اید؟ گفت : در این مورد مذاکره خاصی نداشته ایم ، اما یک سری موسسات خارج از مجموعه وزارت علوم هستند که به عنوان موسسات پژوهشی فعالیت می کنند و اگر از قبل به اینها بودجه داده می شده ، حالا نمی توان بودجه های آنها را قطع کرد .
مسئولان لازم بدانند ، مذاکره می شود وی ادامه داد : اینکه بودجه آنها چقدر است و دکتر سلیمی به چه استنادی عدد 2 هزار 500 میلیارد تومان را بیان کرده ، باید بررسی شود تا ببینیم چقدر دقیق است ، اما اگر مسئولان لازم بدانند که باید مذاکراتی انجام دهند ، قطعا این کار انجام خواهد شد .
او در خصوص تامین بودجه مورد نیاز برای پروژه های تحقیقاتی دانشگاه ها گفت : این کار معمولا به قراردادهایی که با بخش های مختلف بسته می شود ، بستگی دارد ، که این به ارتباط بین دانشگاه و صنعت معروف است .
معمولا بودجه ها و هزینه های پروژه های تحقیقاتی از این طریق تامین می شود و دولت به طور خاصی برای تحقیقات پژوهشی به دانشگاه ها بودجه ای نمی دهد .
رستگاری تصریح کرد : اگر بخش پروژه های تحقیقاتی را با بخش آموزشی دانشگاه ها مقایسه کنیم ، می بینیم که دولت هزینه های مشخصی بر اساس شاخص های حداقلی دانشگاه تامین اعتبار کرده است ، اما برای پروژه های تحقیقاتی چنین چیزی تعیین نشده و این بستگی به تلاش فرد و برقراری ارتباط با جاهای مختلف دارد .
نمی توان در اینجا گفت ، اگر یک دانشگاه تعدادی پروژه تحقیقاتی دارد که هزینه آن نیز مشخص است ، این دولت است که باید پول اجرایی شدن آن را بدهد و از آن گلایه مند شویم که کم پول می دهد ، نه اینطور نیست .
دولت باید به پروه های تحقیقاتی دانشگاه ها کمک کند وی خاطرنشان کرد : بحث های تحقیقاتی یک فرآیند است و در واقع باید مشتری داشته باشد و این دانشگاه ها هستند که باید با مشتری ها ارتباط می گیرند .
دولت هم باید در این زمینه کمک کند ، اما مستقیما پول و اعتباری به آنها نمی دهد .
مدیر کل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم همچنین درباره کسری بودجه گفت : کسری بودجه دو بخش دارد ، به عنوان مثال ما الان برای سال 98 پیش بینی بودجه می کنیم و برای برنامه هایی که قرار است ، سال آینده در دانشگاه ها انجام شود ، یک عددی را پیش بینی می کنیم و آن عدد را به عنوان بودجه مورد نیاز به مجموعه سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنیم ، ولی دولت در پروسه های خود به این نتیجه می رسد که عدد پیش بینی شده ما را ندارد که بدهند ، بنابراین رقم کاهش پیدا می کند و به حدی می رسد که دولت با توجه به منابعش آن را برای سال آینده تامین می کند .
اغلب کم و کسری هایی که ما در دانشگاه داریم به این خاطر است که آن برآورد اولیه مطابق با آن بودجه ارائه شده نبوده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سعید رستگاری
دنیای اقتصاد
1397/07/14

کسری بودجه به دانشگاه ها خیلی فشار می آورد وی ادامه داد : بخش دوم کسری ها این است ، همان بودجه مصوب به دلیل مشکلات مختلف از جمله مباحث درآمدی و اولویت های دیگر به طور کامل و متناسب با ماه های سال تخصیص داده نمی شود که این مشکل دوم ما است .
به طور مثال در شش ماه امسال که باید 50 درصد بودجه را به ما می دادند ، فقط 37 درصد را دادند .
این 37 درصد بودجه مثل این است؛ حدود یک ماه و نیم از بودجه شش ماهه ما را کم کنند .
این کسری ها خیلی فشار می آورد ، زیرا باید برای تامین آن برخی هزینه هایمان را کم کنیم که به کمیت و کیفیت آسیب می زند .
او در پاسخ به این سوال که بیشترین میزان بودجه دانشگاه ها صرف کدام بخش ها می شود ، گفت : در طبقه بندی هزینه هایمان مثل دستگا ه های دیگر یک بخش پرسنلی و یک بخش غیرپرسنلی داریم و حدود 65 تا 70 درصد بودجه مربوط به هزینه های پرسنلی می شود ، زیرا در غیر این صورت نمی توان حقوق افراد را پرداخت نکرد .
وزارت علوم نظارتی بر درآمدهای دانشگاه آزاد ندارد رستگاری در پاسخ به این سوال که دانشگاه آزاد در برخی رشته ها ، شهریه های سنگینی از دانشجویان دریافت می کند و در مقابل گفته می شود ، آن کیفیت آموزشی مطلوب را ارائه نمی دهد ، آیا نظارتی بر درآمدهای این دانشگاه از سوی وزارت علوم وجود دارد یا خیر؟ گفت : دانشگاه ها زیر نظر هیات امنا اداره می شوند .
اگر دانشگاه بودجه ای را با عنوان بودجه تفصیلی تصویب کند ، طبق قانون هیات امنا مسئول تصویب این بودجه و هم پاسخگو در مقابل آن است .
به طور کلی هیات امنای هر دانشگاه نسبت به کارکرد هزینه ها نظارت دارد .
ضمن اینکه ما نمی توانیم وارد کار آن ها شویم و به عنوان وزارت علوم هیچ نظارتی بر اینکه درآمدها به چه صورتی است ، نداریم .
آنها خودشان نهادی هستند که هیات امنا دارند و در آمدشان براساس مصوبات هیات امنایشان تصویب می شود .
کلمات کلیدی : بودجه پول دولت سازمان برنامه و بودجه وزارت علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سعید رستگاری
دنیای اقتصاد
1397/07/14
> ایلنا : مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم به "بودجه های میلیاردی مراکز آموزشی و پژوهشی خارج از حوزه وزارت علوم" واکنش نشان داد .
> واکنش وزارت علوم به بودجه های میلیاردی برخی مراکز آموزشی و پژوهشی ایلنا : مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم به "بودجه های میلیاردی مراکز آموزشی و پژوهشی خارج از حوزه وزارت علوم" واکنش نشان داد .
سعید رستگاری (مدیر کل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم) در گفت وگو با ایلنا درباره انتقاد رییس دانشگاه علامه طباطبایی از تخصیص بودجه 2 هزار و 500 میلیارد تومانی به مراکز آموزشی و پژوهشی خارج از حوزه وزارت علوم و در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه آموزش عالی خود با کمبود بودجه مواجه است ، آیا مذاکراتی با دولت در این خصوص داشته اید؟ گفت : در این مورد مذاکره خاصی نداشته ایم ، اما یک سری موسسات خارج از مجموعه وزارت علوم هستند که به عنوان موسسات پژوهشی فعالیت می کنند و اگر از قبل به اینها بودجه داده می شده ، حالا نمی توان بودجه های آنها را قطع کرد .
مسئولان لازم بدانند ، مذاکره می شود وی ادامه داد : اینکه بودجه آنها چقدر است و دکتر سلیمی به چه استنادی عدد 2 هزار 500 میلیارد تومان را بیان کرده ، باید بررسی شود تا ببینیم چقدر دقیق است ، اما اگر مسئولان لازم بدانند که باید مذاکراتی انجام دهند ، قطعا این کار انجام خواهد شد .
او در خصوص تامین بودجه مورد نیاز برای پروژه های تحقیقاتی دانشگاه ها گفت : این کار معمولا به قراردادهایی که با بخش های مختلف بسته می شود ، بستگی دارد ، که این به ارتباط بین دانشگاه و صنعت معروف است .
معمولا بودجه ها و هزینه های پروژه های تحقیقاتی از این طریق تامین می شود و دولت به طور خاصی برای تحقیقات پژوهشی به دانشگاه ها بودجه ای نمی دهد .
رستگاری تصریح کرد : اگر بخش پروژه های تحقیقاتی را با بخش آموزشی دانشگاه ها مقایسه کنیم ، می بینیم که دولت هزینه های مشخصی بر اساس شاخص های حداقلی دانشگاه تامین اعتبار کرده است ، اما برای پروژه های تحقیقاتی چنین چیزی تعیین نشده و این بستگی به تلاش فرد و برقراری ارتباط با جاهای مختلف دارد .
نمی توان در اینجا گفت ، اگر یک دانشگاه تعدادی پروژه تحقیقاتی دارد که هزینه آن نیز مشخص است ، این دولت است که باید پول اجرایی شدن آن را بدهد و از آن گلایه مند شویم که کم پول می دهد ، نه اینطور نیست .
دولت باید به پروه های تحقیقاتی دانشگاه ها کمک کند وی خاطرنشان کرد : بحث های تحقیقاتی یک فرآیند است و در واقع باید مشتری داشته باشد و این دانشگاه ها هستند که باید با مشتری ها ارتباط می گیرند .
دولت هم باید در این زمینه کمک کند ، اما مستقیما پول و اعتباری به آنها نمی دهد .
مدیر کل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم همچنین درباره کسری بودجه گفت : کسری بودجه دو بخش دارد ، به عنوان مثال ما الان برای سال 98 پیش بینی بودجه می کنیم و برای برنامه هایی که قرار است ، سال آینده در دانشگاه ها انجام شود ، یک عددی را پیش بینی می کنیم و آن عدد را به عنوان بودجه مورد نیاز به مجموعه سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنیم ، ولی دولت در پروسه های خود به این نتیجه می رسد که عدد پیش بینی شده ما را ندارد که بدهند ، بنابراین رقم کاهش پیدا می کند و به حدی می رسد که دولت با توجه به منابعش آن را برای سال آینده تامین می کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سعید رستگاری
دنیای اقتصاد
1397/07/14

اغلب کم و کسری هایی که ما در دانشگاه داریم به این خاطر است که آن برآورد اولیه مطابق با آن بودجه ارائه شده نبوده است .
کسری بودجه به دانشگاه ها خیلی فشار می آورد وی ادامه داد : بخش دوم کسری ها این است ، همان بودجه مصوب به دلیل مشکلات مختلف از جمله مباحث درآمدی و اولویت های دیگر به طور کامل و متناسب با ماه های سال تخصیص داده نمی شود که این مشکل دوم ما است .
به طور مثال در شش ماه امسال که باید 50 درصد بودجه را به ما می دادند ، فقط 37 درصد را دادند .
این 37 درصد بودجه مثل این است؛ حدود یک ماه و نیم از بودجه شش ماهه ما را کم کنند .
این کسری ها خیلی فشار می آورد ، زیرا باید برای تامین آن برخی هزینه هایمان را کم کنیم که به کمیت و کیفیت آسیب می زند .
او در پاسخ به این سوال که بیشترین میزان بودجه دانشگاه ها صرف کدام بخش ها می شود ، گفت : در طبقه بندی هزینه هایمان مثل دستگا ه های دیگر یک بخش پرسنلی و یک بخش غیرپرسنلی داریم و حدود 65 تا 70 درصد بودجه مربوط به هزینه های پرسنلی می شود ، زیرا در غیر این صورت نمی توان حقوق افراد را پرداخت نکرد .
وزارت علوم نظارتی بر درآمدهای دانشگاه آزاد ندارد رستگاری در پاسخ به این سوال که دانشگاه آزاد در برخی رشته ها ، شهریه های سنگینی از دانشجویان دریافت می کند و در مقابل گفته می شود ، آن کیفیت آموزشی مطلوب را ارائه نمی دهد ، آیا نظارتی بر درآمدهای این دانشگاه از سوی وزارت علوم وجود دارد یا خیر؟ گفت : دانشگاه ها زیر نظر هیات امنا اداره می شوند .
اگر دانشگاه بودجه ای را با عنوان بودجه تفصیلی تصویب کند ، طبق قانون هیات امنا مسئول تصویب این بودجه و هم پاسخگو در مقابل آن است .
به طور کلی هیات امنای هر دانشگاه نسبت به کارکرد هزینه ها نظارت دارد .
ضمن اینکه ما نمی توانیم وارد کار آن ها شویم و به عنوان وزارت علوم هیچ نظارتی بر اینکه درآمدها به چه صورتی است ، نداریم .
آنها خودشان نهادی هستند که هیات امنا دارند و در آمدشان براساس مصوبات هیات امنایشان تصویب می شود .
کلمات کلیدی : بودجه پول دولت سازمان برنامه و بودجه وزارت علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
تشکل دانشجویی
اعتماد
1397/07/14
> ماجرای مخالفت یا موافقت با لوایح چهارگانه همچنان ادامه دارد.
> ماجرای مخالفت یا موافقت با لوایح چهارگانه همچنان ادامه دارد .
توییتر باشد یا تریبون نماز جمعه ، بهارستاننشینان باشند یا ساکنان کاخ مرمر هرکدام یک سوی طناب را گرفتهاند و برخی از مزایای پیوستن میگویند و برخی از معایب .
آیتالله محمدعلی موحدیکرمانی که ریاست موقت مجمع چند ماهی هم به او رسید در دیدار اخیرش با اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برای مجلسیها خط و نشان کشیده که مبادا این لایحه را تصویب کنند .
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، موحدیکرمانی در نشست با این دانشجویان درباره سوالی پیرامون بررسی FATF در مجلس گفت : مجلس باید بیدار و مراقب باشد؛ حتما این یک چیز خطرناکی است ، دشمن در این برنامه وارد شده و سهیم است و حتما باید نمایندگان مجلس با دقت لایحه را بررسی کرده و حرفهای منتقدان را بشنوند .
امام جمعه موقت تهران ، همچنین در توضیح دلیل خطرناک خواندن این لایحه را اینگونه توضیح داد : این معاهده باعث میشود به طور مثال اگر ما بخواهیم به حزبالله ، انصارلله و امثال آنها کمک کنیم ، جلوی ما را گرفته شود و غیر از این هم مسائلی خطرناک را به دنبال خواهد داشت .
او در نهایت هم اتمامحجت کرده است که در مرحله ابتدایی مجلس باید هوشیار باشد و دقت کند تا این لایحه تصویب نشود ، اگر هم تصویب کند من مطمئن هستم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد .
شورای نگهبان هم که رد کند به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد آمد و من معتقدم این مجمع کاملا بیدار است ، ممکن است تغییراتی دهد ولی من به مجمع امیدوار هستم ، البته به شورای نگهبان هم امیدوارم و انشاءالله این معاهده به سرنوشت خوبی تمام خواهد شد .
این اظهارات البته از سوی یکی از نمایندگان موافق تصویب لوایح چهارگانه پاسخ داده شده است .
علیرضا رحیمی ، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در توییتر خود نوشت اظهارات خطیب محترم نماز جمعه از جنس موجی است که مخالفان FATF به سوی مجلس در پیامکها و طومارها طی چند ماه گذشته و روزهای اخیر روانه کردهاند .
او همچنین ادامه داده : مخالفان علاوه بر تحرکات خیابانی و فضای مجازی آخرین تریبون نماز جمعه قبل از تصویب لایحه را هم از دست ندادند .
محل استدلالها در مجلس است .
البته به نظر میرسد که تصور رحیمی از محل سخنرانی موحدیکرمانی ، تریبون جمعه بوده است .
در حالی که این سخنان در نشست خطیب جمعه تهران با یک تشکل دانشجویی صورت گرفته و پیش از تصویب این لوایح رسانهای شده است .
علاوه بر این به نظر نمیرسد که همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با صحبتهای موحدیکرمانی در مورد FATF موافق باشند .
چرا که همین دیروز غلامرضا مصباحیمقدم از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام موضع نرمتری نسبت به تصویب لوایح چهارگانه داشته و به خبرآنلاین گفته نظام جمهوری اسلامی ایران بنای لجبازی با مناسبات بینالمللی اقتصادی ندارد .
بنای ما این است که بدون آنکه هزینههای اضافی بپردازیم و بدون آنکه اطلاعات محرمانه کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد ارتباطات اقتصادی خودمان را با جهان داشته باشیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
روزنامه ایران
1397/07/14
> وزیر کشور در نشست مشترک با فعالان سیاسی و حزبی : اعتدال به معنای بی طرفی نیستوزیر کشور گفت : اعتدال به معنای بی طرفی نیست بلکه اعتدال به معنای روش و شیوه و انتخاب افرادی است که با گرایش های مختلف سیاسی و تخصص های متفاوت بتوانند حد وسط امور را پیش ببرند لذا ما از افراط گری و انفعال پرهیز داریم .
> وزیر کشور در نشست مشترک با فعالان سیاسی و حزبی : اعتدال به معنای بی طرفی نیستوزیر کشور گفت : اعتدال به معنای بی طرفی نیست بلکه اعتدال به معنای روش و شیوه و انتخاب افرادی است که با گرایش های مختلف سیاسی و تخصص های متفاوت بتوانند حد وسط امور را پیش ببرند لذا ما از افراط گری و انفعال پرهیز داریم .
به گزارش ایسنا ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست مشترک با استادان علوم سیاسی دانشگاه ها ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی و حزبی که عصر چهارشنبه در محل این وزارتخانه برگزار شد ، در سخنانی اظهار داشت : اینکه افراد در حوزه سیاسی در سخنان شان وارد جزئیات می شوند امری طبیعی است لذا هرچه به جزئیات وارد شویم امکان همگرایی در عمل هم بیشتر می شود همچنین باید تلاش کنیم در این جلسه که همگی پیرامون اصول وحدت نظر داریم و ثبات و پایداری و حفظ امنیت ایران را می خواهیم در راستای تقویت نظام عمل کنیم .
وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید بر اساس تأکید رئیس جمهوری دولت اعتدال است ، اظهارداشت : اعتدال به معنای بی طرفی نیست؛ بلکه اعتدال به معنای روش و شیوه و انتخاب افرادی است که با گرایش های مختلف سیاسی و تخصص های متفاوت بتوانند حد وسط امور را پیش ببرند؛ لذا ما از افراط گری و انفعال پرهیز داریم .
وزیر کشور با بیان اینکه «ما اگر هدفمان تقویت نظام است ، عنصر برجسته و اصلی مردم هستند» گفت : اگر مردم نباشند ، هیچ نخواهیم داشت ، بالا ترین ویژگی که مردم بخواهند ما را همراهی کنند این است که باید راضی باشند و آن رضایتمندی باید در حوزه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد همچنین باید در حوزه رضایتمندی های اجتماعی کارهای بیشتری انجام بگیرد .
رحمانی فضلی با دفاع از عملکرد استانداران تأکید کرد : استانداران چندین انتخابات را در سلامت و امنیت کامل برگزار کردند همچنین استانداران با کمک سایر دستگاه ها امنیت را در استان ها برقرار کرده و همین استانداران اکنون در حوزه اقتصادی نقش آفرینی می کنند .
در این جلسه فاطمه هاشمی ، بهروز نعمتی نماینده تهران در مجلس ، حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ، غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران ، احمد امیر آبادی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ، احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت ایران ، محمد جواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ، امیر حسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی ، حجت الاسلام محسن رهامی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها ، فؤاد ایزدی استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصولگرا ، جلال جلالی زاده فعال سیاسی اصلاح طلب به بیان نظرات خود پرداختند .
خطیب نماز جمعه تهران : بی ثباتی اقتصاد ، ارز و خودرو کام مردم را تلخ کردخطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت : اگر رئیس جمهوری ، وزیر و امام جمعه یک محل و .
چیزی از ما می خواهند ما به دین و شرع نگاه می کنیم .
هرجا از ما چیزی جز دین خواستند حق نداریم از هیچ کسی اطاعت و تبعیت کنیم .
به گزارش ایسنا ، حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه در تذکری به مجریان کشور ، اظهار کرد : بی ثباتی در امر اقتصاد ، ارز و خودرو کام مردم را تلخ کرد .
اینکه قیمت ها کاهش می یابد و افتادن در سیر نزولی ، نشان دهنده این است که این موضوع تصنعی و کار دشمن بوده و ان شاءالله در آینده بیشتر کاهش یابد و مردم آن را لمس کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه تهران
تعادل
1397/07/14
> رییس دانشگاه تهران گفت : نخبه های دانشگاه تهران بیشتر در کارآفرینی جریان سازی می کنند تا اینکه بخواهند.
> بیشتر نخبه ها می خواهند کارآفرین شوند تا استخدام رییس دانشگاه تهران گفت : نخبه های دانشگاه تهران بیشتر در کارآفرینی جریان سازی می کنند تا اینکه بخواهند جایی استخدام شوند .
محمود نیلی احمدآبادی در پاسخ به این سوال که آیا آماری دارید؛ مبنی بر اینکه چند درصد از فارغ التحصیلان نخبه دانشگاه تهران به عنوان برترین دانشگاه کشور به سطوح مختلف قدرت راه پیدا می کنند؟ و از وجود آنان در دستگاه ها به عنوان جوانان نخبه استفاده می شود ، به ایلنا گفت : در همه جا قدرت های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و .
وجود دارد ، اما در خصوص راه پیدا کردن فارغ التحصیلان دانشگاه تهران به سطوح مختلف قدرت آمار دقیقی ندارم .
او در مورد حضور نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران در هیات علمی این دانشگاه بیان کرد : در حال حاضر تعداد زیادی از این فارغ التحصیلان در کابینه فعلی و همچنین اعضای هیات علمی حضور دارند ، اما تعداد دقیق شان را نمی دانم .
رییس دانشگاه تهران با اشاره به کارآفرین شدن نخبگان و فارغ التحصیلان این دانشگاه گفت : در حال حاضر استخدام دولتی به شدت محدود شده ، اما ما از دانشجویان نخبه مان به عنوان کارآفرین بهره می بریم .
این افراد نخبه بیشتر در کارآفرینی جریان سازی می کنند تا اینکه بخواهند جایی استخدام شوند ، از نظر ما افراد نخبه باید کمک کنند و با کارآفرینی دیگران را به استخدام بگیرند .
افزایش خانواده های تحت پوشش کمیته امداد رییس کمیته امداد امام (ره) ، گفت : درحال حاضر حدود 1 .
5 میلیون خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند .
پرویز فتاح با اشاره به اینکه در آغاز سال جاری تعداد مددجویان کمیته امداد نسبت به سالیان گذشته کاهش پیدا کرد ، گفت : خوشبختانه طی مدت 2 سال و نیم گذشته تعداد مددجویان کمیته امداد 15 درصد کاهش پیدا کرد ، اما با شرایط اقتصادی پیش آمده و افزایش مراجعات مردمی و ظرفیت تبصره 14 یعنی بحث هدفمندی یارانه مسوولان کمیته امداد از تصمیمات گذشته عدول کرده و با شرایط اقتصادی همراه شدند .
او با بیان اینکه طی دو ماه گذشته 130 هزار خانواده به تحت پوشش های کمیته امداد اضافه شده است ، افزود : اگر سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی طرح کمیته امداد را بپذیرند ، تا پایان مهرماه بیش از 400 هزار خانواده نیز مجدد به تحت پوشش های کمیته امداد اضافه می شوند؛ به عبارتی در حال حاضر حدود 1 .
5 میلیون خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند که این میزان تا پایان مهرماه به 2 میلیون خانواده افزایش پیدا می کند ، البته اعتبارات برای تامین نیازهای این تعداد خانواده از محل تبصره 14 قابل انجام است .
فتاح ادامه داد : خوشبختانه مجلس و دولت ظرفیت های لازم را در تبصره 14 تا 7 هزار میلیارد تومان برای کمک به مددجویان نهادهای حمایتی تامین کردند ، اما اگر مدد جویان بیشتری وارد مدار حمایتی شوند ، بطورحتم بامشکلات بودجه ای روبه رو خواهیم شد؛ بنابراین پیشنهاد تدوین لایحه متمم بودجه ارایه شده است .
زنگ خطر مرگ خاموش مدیرعامل انجمن جامعه ایمن با تشریح آمارهای مرگ و میر بر اثر گازگرفتگی در سال های اخیر و عوامل مرتبط با آن نسبت به افزایش آمار حوادث گازگرفتگی در سال جاری هشدار داد و گفت که به دلیل نوسان قیمت ها و کاهش قدرت خرید در جامعه در حالت بدبینانه پیش بینی می شود که امسال مرگ و میر بر اثر گاز گرفتگی به بیش از 1024 نفر سال 86 برسد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه تهران
تعادل
1397/07/14

جواد نوفرستی در مورد نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش حوادث گازگرفتگی اظهار کرد : اگر در ابتدا بخواهیم بگوییم که حوادث گازگرفتگی چگونه رخ می دهد ، باید بگوییم که این اتفاق عمدتا بر اثر بدسوزی یا احتراق ناقص سوخت های فسیلی می افتد .
آنچه بیشتر رایج است گاز گرفتگی در خانه ها و محل های سکونت با وسایل گازسوز است .
در حال حاضر بالای 95 درصد از مشترکان خانگی در مناطق شهری و بالای 70 درصد هم در مناطق روستایی از گاز طبیعی استفاده می کنند و حوادث گاز گرفتگی هم بیشتر شامل این بخش ها می شود .
مدیر عامل انجمن جامعه ایمن با تأکید بر اینکه این حوادث تنها محدود به خانه ها نیست و در کارگاه های ساختمانی و محل هایی مانند اغذیه فروشی ها که کارگران شب را در آنجا اقامت می کنند نیز رخ می دهد و این افراد به دلیل استفاده از وسایل گرمازای نامناسب دچار گاز گرفتگی می شوند ، ادامه داد : همچنین هر ساله در میان راننده های کامیون هم گاز گرفتگی دیده می شود .
بسیاری از آنها شب را در اتاقک های کامیون خود می گذرانند و به وسیله پیک نیک خود را گرم می کنند .
در مجموع در هر جایی که فضای بسته باشد و از وسایل گرما زا به صورت نا مناسب استفاده شود این اتفاق ها رخ می دهد .
وی با اشاره به ضرورت ایجاد راهی برای رد و بدل شدن هوا در مکان بسته گفت : حتی در سردترین زمان هم نباید جلوی ورود هوای تازه به محل را بست زیرا کاهش هوا منجر به بد سوزی وسایل گرمازا و تولید گاز مونو اکسید کربن می شود که می تواند منجر به گاز گرفتگی شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه تهران
جهان صنعت
1397/07/14
> صفحه جامعه : ایلنا رییس دانشگاه تهران گفت : نخبه های دانشگاه تهران بیشتر در کارآفرینی جریان سازی می کنند تا اینکه بخواهند جایی استخدام شوند.
> صفحه جامعه : ایلنا رییس دانشگاه تهران گفت : نخبه های دانشگاه تهران بیشتر در کارآفرینی جریان سازی می کنند تا اینکه بخواهند جایی استخدام شوند .
محمود نیلی احمدآبادی در پاسخ به این سوال که آیا آماری دارید مبنی بر اینکه چند درصد از فارغ التحصیلان نخبه دانشگاه تهران به عنوان برترین دانشگاه کشور به سطوح مختلف قدرت راه پیدا می کنند؟ و از وجود آنان در دستگاه ها به عنوان جوانان نخبه استفاده می شود ، بیان کرد : در همه جا قدرت های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و .
وجود دارد ، اما در خصوص راه پیدا کردن فارغ التحصیلان دانشگاه تهران به سطوح مختلف قدرت آمار دقیقی ندارم .
او در خصوص حضور نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران در هیات علمی این دانشگاه اضافه کرد : در حال حاضر تعداد زیادی از این فارغ التحصیلان در کابینه فعلی و همچنین اعضای هیات علمی حضور دارند ، اما تعداد دقیق شان را نمی دانم .
رییس دانشگاه تهران با اشاره به کارآفرین شدن نخبگان و فارغ التحصیلان این دانشگاه تصریح کرد : در حال حاضر استخدام دولتی به شدت محدود شده ، اما ما از دانشجویان نخبه مان به عنوان کارآفرین بهره می بریم .
این افراد نخبه بیشتر در کارآفرینی جریان سازی می کنند تا اینکه بخواهند جایی استخدام شوند ، از نظر ما افراد نخبه باید کمک کنند و با کارآفرینی دیگران را به استخدام بگیرند .
ارسال دیدگاه نام : ایمیل : دیدگاه :.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
دنیای اقتصاد
1397/07/12
> مهر : وزیر کشور گفت : اعتدال به معنای بی طرفی نیست ، بلکه اعتدال به معنای روش و شیوه و انتخاب افرادی است که با گرایش های مختلف سیاسی و تخصص های متفاوت بتوانند ، حد وسط امور را پیش ببرند .
> رحمانی فضلی : اعتدال به معنای بی طرفی نیست مهر : وزیر کشور گفت : اعتدال به معنای بی طرفی نیست ، بلکه اعتدال به معنای روش و شیوه و انتخاب افرادی است که با گرایش های مختلف سیاسی و تخصص های متفاوت بتوانند ، حد وسط امور را پیش ببرند .
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست مشترک با اساتید علوم سیاسی دانشگاهها ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی و حزبی که در محل این وزارتخانه برگزار شد ، در سخنانی اظهار داشت : از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تلاش ما بر این بوده که سیاست دولت در حوزه داخلی به نحو مطلوب اجرا شود و هدف از تشکیل این جلسه این است که بتوانیم همگرایی و همدلی و درک مشترکی از شرایط و ترسیم وضع مورد انتظار که در پیش رو داریم داشته باشیم .
وی افزود : اینکه افراد در حوزه سیاسی در سخنانشان وارد جزئیات می شوند امری طبیعی است لذا هرچه به جزئیات وارد شویم امکان همگرایی در عمل هم بیشتر می شود همچنین باید تلاش کنیم در این جلسه که همگی پیرامون اصول وحدت نظر داریم و ثبات و پایداری و حفظ امنیت ایران را می خواهیم در راستای تقویت نظام عمل کنیم .
رحمانی فضلی با بیان اینکه نظام برخاسته از بطن مردم است و هدف ما تقویت نظام است تاکید کرد : ما به مردم کشورمان ایمان داریم و در کشور ما قدرت دست مردم است؛ همین مردم هستند که آقایان هاشمی ، خاتمی و احمدی نژاد و سپس روحانی را انتخاب کردند و مردم با همین سازوکارها این افراد را به عنوان رئیس جمهور برگزیدند ، پس این امر نشان می دهد امکان گردش قدرت در حوزه سیاسی وجود داشته است و اگر هم در سازوکارهای آن اشکالاتی وجود دارد ما به عنوان نظامی که پویا هستیم و رو به جلو حرکت می کنیم باید اصلاحات لازم را انجام دهیم .
وی با اشاره به دشمنی استکبار جهانی و در راس آن آمریکا و با بیان اینکه آمریکایی ها قطعاً نمی خواهند نظام جمهوری اسلامی و این تفکر در جهان وجود داشته باشد ، تصریح کرد : ما باید نگاه تاریخی و ساختاری و کارکردی به منظور حل مشکلات داشته باشیم؛ در حوزه ساختاری نیز نظام برنامه ریزی که ما از گذشته و از قبل از انقلاب به ارث برده ایم و در برهه های مختلف آن را وصله و پینه کرده ایم ، یک برنامه ریزی متمرکز بخشی است که قدرت پاسخگویی به مناطق را ندارد و علت عدم تعادل و توازن در همه مناطق کشور این نوع برنامه ریزی است .
وزیر کشور ادامه داد : همچنین نظام بودجه ریزی ما مبتنی بر فعالیت و جمعیت است که نظام کاملا غلطی است؛ این نظام جوابگوی نیازها نیست ، همچنین نظام اداری ما هم آفت و آسیب کشور است .
البته این موضوع تنها متعلق به این دولت هم نیست و در طی سالها این اتفاق افتاده ، اما چرا اصلاح نشده است؟ برخی اصلاح شده اما جوابگو نیست و برخی اصلاحات هم جواب نداده و مابقی نیز باید اصلاح شود؛ همچنین نظام مالیاتی ، پولی و بانکی کشور نیز باید اصلاح شود .
رحمانی فضلی تاکید کرد : ما انقلاب کردیم و نظام سیاسی کشور را تغییر دادیم ، همچنین نظام دفاعی و امنیتی مان را به دلیل جنگ تغییر دادیم اما در سایر نظامات قدرت تغییر زیاد نداشتیم و باعث شده این شرایط ایجاد شود .
وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید بر اساس تاکید آقای رئیس جمهور دولت اعتدال است ، اظهارداشت : اعتدال به معنای بی طرفی نیست بلکه اعتدال به معنای روش و شیوه و انتخاب افرادی است که با گرایش های مختلف سیاسی و تخصص های متفاوت بتوانند حد وسط امور را پیش ببرند ، لذا ما از افراط گری و انفعال پرهیز داریم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
دنیای اقتصاد
1397/07/12

وزیر کشور با بیان اینکه ما اگر هدفمان تقویت نظام است عنصر برجسته و اصلی مردم هستند ، گفت : اگر مردم نباشند هیچ نخواهیم داشت ، بالاترین ویژگی که مردم بخواهند ما را همراهی کنند ، این است که باید راضی باشند و آن رضایتمندی باید در حوزه اقتصادی سیاسی اجتماعی وجود داشته باشد؛ همچنین باید در حوزه رضایتمندی های اجتماعی کارهای بیشتری انجام بگیرد .
رحمانی فضلی با دفاع از عملکرد استانداران تاکید کرد : استانداران چندین انتخابات را در سلامت و امنیت کامل برگزار کردند؛ استانداران با کمک سایر دستگاه ها امنیت را در استان ها برقرار کرده و همین استانداران اکنون در حوزه اقتصادی نقش آفرینی می کنند .
گفتنی است ، در این جلسه فاطمه هاشمی ، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس ، سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ، کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران ، امیر آبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ، نبوی استاد دانشگاه ، حکیمی پور فعال سیاسی ، حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ، قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ، محسن رهامی ، ایزدی استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی ، قوام استاد دانشگاه و جلال زاده فعال سیاسی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند .
کلمات کلیدی : اعتدال عبدالرضا رحمانی فضلی فعالان سیاسی و حزبی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه بیرجند
روزنامه آوای خراسان جنوبی
1397/07/11
> حسینی رئیس پارک علم و فناوری استان به مشکلات بیمه و مالیات اشاره و بیان کرد : معافیت مالیاتی و خدمات بیمه ای به شرکت هایی داده می شود که مستقر در پارک یا مکان های طرف قرارداد با پارک باشند ، ولی اکنون فقط 30 درصد از شرکت های فناور ما این شرایط را دارند و باقی آنها نمی توانند از مزایا استفاده کنند .
> حسینی رئیس پارک علم و فناوری استان به مشکلات بیمه و مالیات اشاره و بیان کرد : معافیت مالیاتی و خدمات بیمه ای به شرکت هایی داده می شود که مستقر در پارک یا مکان های طرف قرارداد با پارک باشند ، ولی اکنون فقط 30 درصد از شرکت های فناور ما این شرایط را دارند و باقی آنها نمی توانند از مزایا استفاده کنند .
روز گذشته نشست مشترک بین پارک علم و فناوری و دو دانشگاه بیرجند و صنعتی برگزار شد .
ناصری با بیان این که برای زیرساخت های مراکز اصلی پارک ها ، بودجه در نظر گرفته می شود ، خاطرنشان کرد : اما برای زیرساخت و ساختمان مراکز رشد باید شهرداری ها ، فرمانداری ها و استانداری تأمین کننده بودجه باشند .
وی با بیان این که اکنون با کمبود فضا برای استقرار شرکت ها مواجهیم ، خواستار تاسیس مراکز رشد در دانشگاه ها شد و افزود : اگر دستگاه اجرایی دیگری نیز می تواند در این زمینه همکاری داشته باشد به ما کمک کند .
به گفته وی تاکنون برای مراکز رشد هیچ زیرساخت و حمایتی دیده نشده است .
مراکز رشد در دانشگاه ها رئیس پارک علم و فناوری استان با اشاره به این که شرکت های دارای مجوز فناوری از 110 عنوان حمایت بهره مند می شوند ، تصریح کرد : فقط پارک ها می توانند این مجوز را صادر کنند ، هرچند چشم انداز ما این است که مراکز رشد هم توانایی صدور این مجوز را به شکل مستقیم داشته باشند .
ناصری به مشکل کمبود نیروی متخصص نیز اشاره کرد و افزود : می توان با راه اندازی مراکز رشد در دانشگاه ها در آینده شرکت های بزرگی را در استان داشته باشم .
به گفته وی دانشجویان دارای ایده و اختراع ابتدا باید در مراکز داخل دانشگاه ها مورد حمایت قرار گیرند و پس از آن در قالب شرکت های بزرگتر ، وارد محیط پارک شوند .
رئیس پارک علم و فناوری استان دلیل تمایل نداشتن شرکت های موجود به حضور در مراکز رشد دانشگاه ها ، حکم فرمایی سیستم اداری در این محیط ها دانست و یادآور شد : باید توجه داشته باشیم که شرکت های فناوری ، بخش خصوصی هستند و محیط و زمان کاری آنها با محیط اداری تفاوت دارد ، بنابراین در مراکز رشد دانشگاه ها نیاز به تغییر و فرهنگ سازی دیده می شود .
زمینه های همکاری با دو دانشگاه صنعتی و بیرجند مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری نیز هدف از این جلسه را درخواست ها و همکاری های متقابلی که دانشگاه ها با پارک می توانند داشته باشند ، عنوان کرد و یادآور شد : از جمله این همکاری ها می توان به استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دو دانشگاه ، استفاده از فضاهای بلا استفاده دانشگاه ها ، تخصصی کردن مراکز نوآوری دو دانشگاه با توجه به پتانسیل ها و توانمندی ها ، برگزاری نمایشگاه از محصولات شرکت ها در دانشگاه ، در اولویت قرار دادن خرید محصولات و خدمات از این شرکت های فناور ، بهره مندی از اعضای هیئت علمی دانشگاه و تشکیل انجمن های علمی فناور در دو دانشگاه بر شمرد .
برنامه اختصاص خوابگاه های مرکز شهر به شرکت های فناور رئیس دانشگاه بیرجند نیز در این جلسه با بیان این که اگر بخواهیم کاری انجام دهیم تمام مراکز علمی باید با هم همکاری تمام و کمال داشته باشند ، ادامه داد : این همکاری ها باید منجر به توسعه استان و فراهم شدن زمینه اشتغال دانشجویان شود .
وی با تاکید بر این که درک تحولات موجود نکته مهمی است که باید با توجه به آن حرکت و برنامه ریزی کنیم ، خاطرنشان کرد : اکنون دیگر نباید حتی یک کد رشته تحصیلی به دانشگاه های استان اضافه شود بلکه باید به سمت کیفیت پیش برویم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه بیرجند
روزنامه آوای خراسان جنوبی
1397/07/11

خامسان از طرح تجمیع خوابگاه ها و اختصاص خوابگاه های مرکز شهر به شرکت های فناور خبر داد و افزود : در زمینه فرهنگ سازی نیز باید کار انجام شود چرا که تا زمانی که فرهنگ تغییر نکند هر چه زیرساخت هم ارائه کنیم تأثیر نخواهد داشت .
پایان نامه ها به سمت طرح های اشتغال آفرینی برود رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند هم عنوان کرد : با تمام توان و قدرت آماده همکاری با پارک علم و فناوری و دیگر دانشگاه ها هستیم تا بتوانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم .
سید حجت هاشمی تاکید کرد : پایان نامه ها باید به سمت طرح های کاربردی و اشتغال آفرینی برود و برای انجام آن ، طرح های حمایتی در نظر گرفته شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
قانون
1397/07/14
> نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت : در حال حاضر حدود 60 درصد داوطلبان متقاضی رشته پزشکی هستند ، اما دانشگاه ظرفیت پذیرش این تعداد را ندارد ، بنابراین در این گونه مواقع ، درصد زیادی همواره ناراضی خواهند بود ، چرا که پذیرفته نمی شوند.
> نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت : در حال حاضر حدود 60 درصد داوطلبان متقاضی رشته پزشکی هستند ، اما دانشگاه ظرفیت پذیرش این تعداد را ندارد ، بنابراین در این گونه مواقع ، درصد زیادی همواره ناراضی خواهند بود ، چرا که پذیرفته نمی شوند .
داوود محمدی درباره اعلام وصول اصلاحیه قانون حذف کنکور به خبرنگار ایلنا گفت : تعدادی از نماینده ها طرحی را امضا کردند ، مبنی بر اینکه تاثیر قطعی به تاثیر مثبت تبدیل شود که اگر واقعا شرایط معدل دانش آموز به گونه ای است که برای دانش آموز تاثیر مثبت دارد ، معدل را دخالت بدهند ، در غیر این صورت دخالت ندهند .
این چیزی که است که قرار است در مجلس طرح شود و مورد بررسی قرار گیرد .
امسال در جلسات متعددی که با وزارت علوم و آموزش و پرورش داشتیم ، قرار شده که یک درصد معین ، به عنوان تاثیر قطعی در نظر گرفته شود تا معدل و نمرات دانش آموزان جهت ورود به دانشگاه لحاظ شود و کماکان روی این درصد بحث بوده و هست .
چنان چه با اعتراضات داوطلبان تاثیر قطعی از 30 درصد به 20 درصد و همچنین 10 درصد تاثیر مثبت رسید .
محمدی با اشاره به معترضان تاثیر قطعی گفت : در خصوص این تصمیمات یک سری داوطلبان همواره معترض بوده و هستند ، زیرا نمرات گذشته شان چندان خوب نیست و این قطعا در سرنوشت آن ها تاثیر گذار خواهد بود و آن هایی که معدل خوبی دارند ، طبیعتا شرایط بهتری به نسبت دیگران به دست خواهند آورد .
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت : قرار است یک تغییراتی در اصلاح قانون حذف کنکور لحاظ شود ولی به این صورت نیست که قانون کنکور را حذف کنیم ، قانونی که قبلا تصویب شده به قوت خود باقی است ، اما در نحوه اجرای آن باید تغییرات مختصری ایجاد شود که آن هم موقتی است .
قانونی که در مجلس در دوره گذشته تصویب شده ناظر بر این است که به مرور کنکور حذف و نهایتا سوابق دانش آموز و نمراتش جایگزین پذیرش در دانشگاه شود .
در خصوص چیزی که وزارت علوم و سازمان سنجش باید اجرا می کردند ، کم کاری هایی صورت گرفته که موجب شد آن ها از سوی کمسیون آموزش مورد بازخواست قرار بگیرند؛ چرا که وزارت علوم و سازمان سنجش وظایف شان را در گذشته انجام نداده اند .
البته امسال یک مقدار تغییرات ایجاد کردیم اما این تغییرات مورد اعتراض قرار گرفت و حالا ما تصمیم داریم موقتا به سمت و سویی برویم که دانش آموزان مشکلات کمتری داشته باشند اما در نهایت وزارت علوم برنامه ای در جهت اجرای قانون ندارد .
قانون این است که کنکور حذف شود و این قانون به قوت خودش باقی است ، اما در این میان وزارت علوم و سازمان سنجش می گویند که ما درصد تاثیر قطعی را بالا می بریم تا جامعه کمی برای انجام این کار آمادگی پیدا کند .
طبیعتا در روند اجرای یک قانون ممکن است ، مشکلاتی به وجود بیاید کمااین که الان هم این مساله مطرح شده و مخالفان زیادی دارد اما باید در میان دانش آموزان آمادگی لازم به وجود بیاید تا به مرور حذف کنکور کار صورت بگیرد .
طبیعتا یکی از راه ها این است که درصد تاثیر قطعی را بالا ببرند که منجر به حذف کنکور شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
جهان صنعت
1397/07/14
> صفحه جامعه : ایلنا نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت : در حال حاضر حدود 60 درصد داوطلبان متقاضی رشته پزشکی هستند ، اما دانشگاه ظرفیت پذیرش این تعداد را ندارد ، بنابراین در این گونه مواقع یک درصد زیادی همواره ناراضی خواهند بود ، چراکه پذیرفته نمی شوند.
> صفحه جامعه : ایلنا نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت : در حال حاضر حدود 60 درصد داوطلبان متقاضی رشته پزشکی هستند ، اما دانشگاه ظرفیت پذیرش این تعداد را ندارد ، بنابراین در این گونه مواقع یک درصد زیادی همواره ناراضی خواهند بود ، چراکه پذیرفته نمی شوند .
داوود محمدی درباره اعلام وصول اصلاحیه قانون حذف کنکور اضافه کرد : تعدادی از نماینده ها طرحی را امضا کردند ، مبنی بر اینکه تاثیر قطعی به تاثیر مثبت تبدیل شود که اگر واقعا شرایط معدل دانش آموز به گونه ای است که برای دانش آموز تاثیر مثبت دارد ، معدل را دخالت بدهند ، در غیر این صورت دخالت ندهند .
این چیزی که است که قرار است در مجلس طرح شود و مورد بررسی قرار بگیرد .
او ادامه داد : امسال در جلسات متعددی که با وزارت علوم و آموزش و پرورش داشتیم ، قرار شده که یک درصد معین به عنوان تاثیر قطعی در نظر گرفته شود تا معدل و نمرات دانش آموزان جهت ورود به دانشگاه لحاظ شود و کماکان روی این درصد بحث بوده و هست .
چنانچه با اعتراضات داوطلبان تاثیر قطعی از 30 به 20 درصد و همچنین 10 درصد تاثیر مثبت رسید .
محمدی با اشاره به معترضان تاثیر قطعی خاطرنشان کرد : قرار است تغییراتی در اصلاح قانون حذف کنکور لحاظ شود ولی به این صورت نیست که قانون کنکور را حذف کنیم ، قانونی که قبلا تصویب شده به قوت خود باقی است ، اما در نحوه اجرای آن باید تغییرات مختصری ایجاد شود که آن هم موقتی است .
قانونی که در مجلس در دوره گذشته تصویب شده ناظر بر این است که به مرور کنکور حذف و نهایتا سوابق دانش آموز و نمراتش جایگزین پذیرش در دانشگاه شود .
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد : در خصوص آن چیزی که وزارت علوم و سازمان سنجش باید اجرا می کردند کم کاری هایی صورت گرفته که موجب شد آنها مورد بازخواست از سوی کمیسیون آموزش قرار بگیرند؛ چرا که وزارت علوم و سازمان سنجش وظایف شان را در گذشته انجام نداده اند .
البته امسال یک مقدار تغییرات ایجاد کردیم اما این تغییرات مورد اعتراض قرار گرفت و حالا ما تصمیم داریم موقتا به سمت و سویی برویم که دانش آموزان مشکلات کمتری داشته باشند اما در نهایت وزارت علوم برنامه ای در جهت اجرای قانون ندارد .
او تاکید کرد : قانون این است که کنکور حذف شود و این قانون به قوت خودش باقی است ، اما در این میان وزارت علوم و سازمان سنجش می گویند که ما درصد تاثیر قطعی را بالا می بریم تا جامعه کمی برای انجام این کار آمادگی پیدا کند .
طبیعتا در روند اجرای یک قانون ممکن است ، مشکلاتی به وجود آید کمااینکه الان هم این مساله مطرح شده و مخالفان زیادی دارد اما باید آمادگی لازم در میان دانش آموزان به وجود آید تا به مرور حذف کنکور کار صورت بگیرد .
طبیعتا یکی از راه ها این است که درصد تاثیر قطعی را بالا ببرند که منجر به حذف کنکور شود .
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : در حال حاضر نزدیک به 80 درصد داوطلبان دانشگاه بدون کنکور پذیرفته می شوند .
دانشگاه آزاد ، پیام نور و بسیاری از دانشگاه ها را داریم که ظرفیت لازم را دارند و بدون کنکور دانشجو می پذیرند .
حدود 20 درصد نیز مربوط به برخی از دانشگاه های دولتی می شود که شرایط علمی بهتری دارند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
جهان صنعت
1397/07/14

این دانشگاه ها داوطلبان خاص خود را دارند و داوطلبان شان نیز به مراتب بیشتر از گنجایش شان است از این رو باید برای پذیرش آنها گزینش صورت گیرد .
این گزینش نیز دو راه دارد؛ یک راه برگزاری کنکور به شیوه سابق است و یک راه دیگر هم پذیرش براساس سوابق تحصیلی .
به طور مثال رشته پزشکی داوطلب زیاد دارد ولی ما گنجایش پذیرش همه داوطلبان را نداریم ، در حال حاضر حدود 60 درصد داوطلبان متقاضی رشته پزشکی هستند ، اما دانشگاه ظرفیت پذیرش این تعداد را ندارد ، بنابراین در این گونه مواقع یک درصد زیادی همواره ناراضی خواهند بود چرا که پذیرفته نمی شوند .
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد : اینکه روش در نظر گرفته شده درست نیست ، قابل بحث است .
به هر حال دانشگاه ها باید داوطلب برتر را بپذیرند و حالا اینکه این داوطلب برتر چگونه انتخاب شود دو راهی که عنوان کردم را دارد .
بحث ما الان این دو روش است ، گروهی که در دوره تحصیل شان شرایط مناسبی نداشتند معترض خواهند بود ، اما ما باید بین روش بد و مطلوب یکی را انتخاب کنیم که بین افراد عدالت به وجود آید و تبعیض از بین برود و در حقیقت بهترین ها هم انتخاب شوند .
به هر حال با این روش و مساله ای که در مجلس مطرح شده و قانونی که مصوب شده ، آموزش و پرورش و وزارت علوم را موظف کرده است در جهت حذف کنکور اقدام کنند .
ارسال دیدگاه نام : ایمیل : دیدگاه :.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
آرمان امروز
1397/07/12
> یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : دانشجویان چه ستاره دار و چه غیر ستاره دار اگر مشکل دارند و فکر می کنند که از طریق کمیسیون می توانند آن را حل کنند ، مستندات خود را به ما ارائه کند .
> آرمان به گزارش آرمان به نقل از ایلنا ، میرحمایت میرزاده در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا ، درباره پیگیری وضعیت دانشجویانی که از تحصیل بازمانده اند و ستاره دار شدن تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد ، گفت : طبیعتا دانشجویانی که از تحصیل بازمانده اند ابتدا برای حل مشکل خود باید به دانشگاه بروند اگر آن جا مسائل شان برطرف نشد به وزارت علوم و نهادها و سازمان های نظارتی مراجعه کنند .
وی تاکید کرد : نمایندگان هم در کمیسیون آموزش و تحقیقات که یک کمیسیون تخصصی است در خدمت دانشجویان هستند؛ کسانی که مشکل دارند ، اگر فکر می کنند که ما به عنوان قانون گذار و نقش نظارتی که بر عهده داریم می توانیم به آن ها کمک کنیم مشکلات خود را به ما اعلام کنند .
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : دانشجویان چه ستاره دار و چه غیرستاره دار اگر مشکل دارد و فکر می کنند که از طریق کمیسیون می توانند آن را حل کنند ، مستندات خود را به ما ارائه کنند .
وی تاکید کرد : وظیفه ما قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است اگر کسی یا هر گروهی احساس می کند قانون نقض شده است و اجرا نشده ، ما به عنوان نقش نظارتی می توانیم کمکش کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
وطن امروز
1397/07/11
> درخواست از عارف برای بررسی پرونده تحصیلی «حسین فریدون» بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی طی نامه ای از محمدرضا عارف ، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخواست کرد پرونده تحصیلی «حسین فریدون» را بررسی کند .
> درخواست از عارف برای بررسی پرونده تحصیلی «حسین فریدون» بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی طی نامه ای از محمدرضا عارف ، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخواست کرد پرونده تحصیلی «حسین فریدون» را بررسی کند .
در این نامه خطاب به عارف آمده است : «همانطور که مستحضر هستید چندی پیش قرار بود جلسه دفاع دکترای حسین فریدون در دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود که به دلیل عدم حضور چند تن از اساتید داور ملغی شد .
این اساتید علت عدم حضور خود را ضعف بیش از حد رساله دکترای ایشان ، بیان کردند .
این اتفاق ، به رغم تمایل دست اندرکاران با جنجال رسانه ای همراه گشت و عکس العمل اقشار مختلف مردم؛ سیاسیون و علی الخصوص جامعه علمی کشور را به همراه داشت .
سابق بر این نیز صحت و سقم پرونده تحصیلی ایشان محل سوال و کشمکش بوده و در آخر نیز به رغم ارجاع به مجلس عملا گامی در جهت شفاف سازی آن برداشته نشد و همچنان مسکوت مانده است .
حال نیز با طرح دوباره آن ، مخالفان زیادی لب به اعتراض گشودند که این یعنی هنوز پرونده حسین فریدون بسته نشده و در هاله ای از ابهام است .
دانشجویان انقلابی دانشگاه شهید بهشتی به دلیل عدم پاسخگویی مسؤولان دانشگاه و بی توجهی آنان به این امر از جنابعالی خواستار پیگیری رفع ابهام از روند تحصیلی حسین فریدون ، رسیدگی عادلانه آن در مجلس و در صورت احراز تخلف ، برخورد قضایی با متخلف هستند» .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
تشکل دانشجویی
قدس
1397/07/14
> جامعه رسانه اسلامی دانشجویان دانشگاه صداوسیما از رئیس سازمان صدا و سیما خواست تا هر چه سریعتر نسبت به انفصال و جایگزینی افرادی که در این سازمان به سن بازنشستگی رسیده اند با نیروهای جوان ، تازه نفس ، نخبه و انقلابی اقدام کند .
> به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین ، جامعه رسانه اسلامی دانشجویان دانشگاه صداوسیما طی بیانیه ای ضمن تاکید بر لزوم جوان سازی در سازمان صداوسیما اعلام کرد : از ریاست سازمان صدا و سیما می خواهیم با توجه به وجود نزدیک به 200 نفر از افرادی که در رده های مدیریتی سازمان به سن بازنشستگی رسیده اند ، هر چه سریعتر نسبت به انفصال و جایگزینی آنان با نیروهای جوان ، تازه نفس ، نخبه و انقلابی اقدام کند .
متن این بیانیه به شرح زیر است : « پیرانِ مجرب ، اگر خسته و بی حال نباشند می توانند راهنمایی کنند ولی موتور پیش برنده ی این قطار ، شما جوانان هستید» ، «اگر کارها را به جوانان نسپاریم پیشرفت نمی کنیم» رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله­العالی) جایگاه جوانان و عظمت نقش آنان در شکل گیری ، رشد و پیشرفت انقلاب اسلامی و سرافرازی کشور در میدان های مختلف ، برکسی پوشیده نیست .
از همان زمانی که حضرت روح الله(ره) سربازان خود را از گهواره ها برگزید و زمانی که طفل های در گهواره جوانانی برومند و رشید شدند ، توسط آنان رژیم طاغوت را به زیر کشید و نظام اسلامی را شکل و قوام بخشید ، مدیریت کشور را به جوانان سپرد و به وسیله همین جوانان جان برکف ، فاتح جنگ تحمیلی شد ، پس از ایشان خلف صالحش که جوانی زخم خورده و تلخی دوران کشیده بود انقلاب را با اتکاء به نیروی جوان از گردنه های مختلف عبور داده و تا بدین جا رسانده اند ، همه و همه نشانگر و مؤید این است که موتور پیش برنده و تپنده انقلاب و کشور جوانان بوده ، هستند و خواهند بود .
اهتمام مقام معظم رهبری بر اعتماد به جوانان و سپردن سکان مدیریتی کشور به آن ها امری روشن و واضح است که در انتصابات اخیر ایشان از جمله ریاست شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و .
نیز به وضوح قابل مشاهده است و پیشگامی ایشان در این امر حجت را بر سایر دستگاه ها و مسئولان تمام می کند .
در این بین سازمان صداوسیما که به فرموده معظم له نقش عظیم مدیریت و هدایت فکری و فرهنگی جامعه را برعهده دارد از اهیمت دوچندانی برخوردار است .
در شرایط کنونی که رسانه به مهم ترین ابزار دشمن علیه ملت ایران تبدیل شده ، جامعه جوان ما احتیاج به رسانه ای پویا و فعال دارد که فضای فکری آن با نیازهای جامعه قرابت داشته باشد و بتواند محتوای ناب انقلابی و اسلامی را در قالب های نو ، جذاب و اثر گذار ارائه دهد که علی رغم تلاش های صورت گرفته ، رسانه ملی در این زمینه توفیقات لازم را کسب نکرده است .
باتوجه به ضعف رسانه ملی در تولیدات عمیق و اثرگذار و از آن سو تولیدات بی کیفیت و سطحی ، سپردن آنتن حساس ترین مرکز فکری و فرهنگی به صاحبان ثروت و غالب شدن نگاه سودجویانه و درآمد محور در سازمان به بهانه همیشگی کمبود بودجه ، کم توانی در گفتمان سازی موردنیاز کشور و عدم توفیق در ترویج سبک زندگی صحیح اسلامی ایرانی ، فاصله گرفتن از هویت ملی دینی و عدم تولید آثار متناسب با آن ، افول انتشارات سروش با وجود نیاز مبرم جامعه به آثار ارزشمند مکتوب ، تاثیرپذیری از فضای مجازی بجای جریان سازی و اثرگذاری بر آن ، حجیم و کم تحرک شدن بدنه انسانی این دستگاه و از آن سو تاثیر سوء این حجیم شدن بر رشد هزینه های جاری سازمان و .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
تشکل دانشجویی
قدس
1397/07/14

همه و همه موجب گردیده تا اهمیت بکارگیری نیروهای جوان کارآمد ، نخبه و انقلابی در سازمان صداوسیما که قرارگاه مقدم و مرکزی جنگ نرم است را بیش از پیش نمایان دارد و به نظر می رسد قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان علاوه بر الزامی که در اجرای آن وجود دارد فرصتی طلایی برای اصلاح و تزریق خونی تازه در پیکر و تشکیلات سازمان صداوسیما است .
بدین وسیله تشکل دانشجویی «جامعه رسانه اسلامی» ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های معاونان ، مدیران و کارکنان رسانه ملی در سالیان گذشته از ریاست محترم سازمان صداوسیما تقاضا دارد با عنایت به سیره امام و رهبری در اعتماد به جوانان و لزوم قانونی این امر و با توجه به وجود نزدیک به 200 نفر از افرادی که در رده های مدیریتی سازمان به سن بازنشستگی رسیده اند ، هر چه سریعتر نسبت به انفصال و جایگزینی آنان با نیروهای جوان ، تازه نفس ، نخبه و انقلابی اقدام نمایند .
این امید می رود که تا قبل از موعد مقرر قانون یادشده معاونان ، مدیران و کارکنان مشمول ، کناره گیری خویش را اعلام نمایند و خدایی ناکرده در صدد دور زدن این قانون به طرق مختلف برنیایند و ما را مجبور به افشای اسامی در بیانیه بعدی نکنند .
همچنین با توجه به نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب به دانشگاه صداوسیما بعنوان مرکز آموزش نیروهای رسانه ملی و تأکید ایشان بر این نکته که دانشگاه صداوسیما باید به جّد به تربیت نیروی انسانی کارآمد برای سازمان بپردازد ، لازم است ریاست رسانه ملی ضمن توجه بیش از پیش به این مهم و تقویت و ارتقای علمی و فکری این دانشگاه از خروجی های کارآمد آن در جهت بهبود مدیریت و غنای هر چه بیشتر سازمان استفاده نمایند .
در پایان ما جوانان ایران اسلامی سخن دقیق رهبر عزیزمان را تأیید و تأکید می کنیم که «این ملت و این نسل جدید تصمیم گرفته است که دیگر تحقیر نشود و دنباله روی قدرت های بیگانه و دشمن نشود .
تصمیم گرفته که ایرانِ عزیز را به اوج افتخار و عزت برساند و این توانایی را دارد» .
منبع : فارس انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
فرصت امروز
1397/07/14
> مدیرکل فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : افزایش کارآفرینی مستلزم هم افزایی بیشتر مراکز علمی و بخش های مختلف جامعه از جمله صنایع است .
> محمد هادی عسگری روز چهارشنبه در نشست خبری یازدهمین جشنواره ملی حرکت در اصفهان افزود : هرچه میزان هم افزایی دو سویه جامعه و دانشگاه ها بیشتر شود بهتر می توان بر اساس عقلانیت برای مشکلات کشور چاره اندیشی کرد .
; وی ارتباط بیشتر دانشگاه ها با مراکز فرهنگی و آموزش و پرورش را ضروری دانست و تصریح کرد : مشارکت مجامع علمی و ارئه راه حل های علمی باید جای خود را به تصمیمات ناآگاهانه بدهد که این امر مستلزم نقش آفرینی بیشتر دانشجویان و انجمن های علمی است .
; عسگری به اهمیت کارکرد انجمن های علمی دانشجویی اشاره و اضافه کرد : افزایش بهره وری در فعالیت دانشجویان از جمله شاخص های اساسی است که در این انجمن ها دنبال می شود .
; مدیرکل فرهنگی وزارت علوم ، وجود 9 هزار انجمن علمی و 40 اتحادیه مرتبط با این انجمن ها را به عنوان یک نقطه قوت برشمرد که می توان از ظرفیت آن بر خلاف گذشته ، به خوبی استفاده کرد .
; وی درباره کنگره ملی نخبگان جوان که 30 آبان به میزبانی تهران برگزار می شود ، گفت : این کنگره فرصتی مناسب برای معرفی ایران به عنوان محیطی امن و مناسب برای فعالیت های علمی به پژوهشگران و دانشجویان خارجی است .
; این مسوول وزارت علوم در ارتباط با یازدهمین جشنواره ملی حرکت به میزبانی اصفهان ، تصریح کرد : در این جشنواره سعی شده است از توان علمی مجموعه های مختلف از جمله اتاق بازرگانی ، وزارت نفت ، وزارت ارتباطات کمک گرفته شود .
; عسگری ادامه داد : وزارت نیرو ، وزارت صنعت معدن تجارت ، وزارت کشاورزی ، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، معاونت علمی ریاست جمهوری ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری استفاده شود .
; به گفته وی حدود پنج میلیارد ریال برای برگزاری این رخداد علمی هزینه می شود و داوری این دوره به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد .
; عسگری تصریح کرد : ایجاد فضای گفت و گو و فراهم کردن زمینه حضور جدی بخش صنعت و تقویت بخش بین الملل رویکرد اصلی یازدهمین جشنواره ملی حرکت محسوب می شود .
; یازدهمین جشنواره ملی حرکت با هدف ایجاد ارتباط بیشتر انجمن های علمی دانشگاه های کشور با بخش های مختلف کشور به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از چهارم تا هفتم آذر امسال در دانشگاه اصفهان برگزار می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
خراسان
1397/07/14
> علوم انسانی ، منشأ اثرگذاری های فراوانی در جامعه است.
> علوم انسانی ، منشأ اثرگذاری های فراوانی در جامعه است .
چگونه اندیشیدن افراد که بر پایه دیدگاه های نظری آن ها شکل می گیرد و در همه مسائلی که با آن درگیر هستند ، از کلیات تا جزئیات ، بروز و ظهور پیدا می کند ، در قالب مفاهیمی است که در علوم انسانی بررسی می شود .
بنابراین ، بی توجهی به چگونه ارائه شدن مباحث و موضوعات قابل طرح در ساحت علوم انسانی ، می تواند منشأ آسیب های جدی و کلان در جامعه باشد .
تلاش رژیم گذشته برای غربی کردن مفاهیم علوم انسانی و فاصله گرفتن مباحثی که دانشجویان فرا می گرفتند ، از آموزه های اصیل بومی و دینی ، سبب شد که تحول و ارتقای علوم انسانی ، از همان سال های نخست پیروزی انقلاب اسلامی ، در دستور کار نهادهای متولی فرهنگ و آموزش جامعه قرار بگیرد .
تأسیس شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی ، هرچند دیرهنگام ، اما در همین زمینه ، در جلسه 650 خود ، به تاریخ 21/7/1388 ، شورایی را با عنوان «شورای تحول و ارتقای علوم انسانی» ، تأسیس کرد .
در متن مصوبه تشکیل این شورا آمده است : «با هدف ایجاد تحول پایدار در علوم انسانی و به منظور طراحی ، سازمان دهی ، برنامه ریزی ، مدیریت و هدایت تحول علوم انسانی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی ، به استناد ماده 18 آیین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس می شود .
» طبق مندرجات پایگاه اینترنتی شورا ، اهداف آن عبارت اند از : «1 ابتنای علوم انسانی بر مبانی نظری جمهوری اسلامی و انسان شناسی اسلامی ، 2 اصلاح و ارتقای آموزش و پژوهش در علوم انسانی در جهت انطباق با سیاست ها و راهبردها و کارآمدسازی آن در شئون کشور ، 3 هماهنگ و هم افزا شدن نهادهای مسئول و فعال در حوزه علوم انسانی» .
عهده داری تهیه و تدوین سند تحول علوم انسانی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ، طی نزدیک به 9 سال فعالیت خود ، در زمینه اهداف دهگانه ای که برایش تعریف شده ، اقدامات متعدد و مؤثری انجام داده است .
تهیه و ارائه «سند تحول علوم انسانی» ، به عنوان یک نقشه راهبردی برای تحقق اهداف مد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین نقش نهادهای ذی ربط در ارتقا و تحول علوم انسانی ، یکی از این اقدامات محسوب می شود که البته ، تلاش برای تدوین آن ، امیدواری های فراوانی را در میان صاحبنظران و اهل فن ، برای ایجاد تغییرات اساسی و کارآمد در این عرصه ، ایجاد کرده است .
تیرماه سال 1391 بود که خبرگزاری ایرنا ، به نقل از سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ، اعلام کرد که تهیه و تدوین سند تحول علوم انسانی بر عهده شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گذاشته شده است .
از آن زمان به بعد ، اخبار محدودی درباره روند تدوین این سند ، منتشر شد .
شهریور سال 1394 ، خبرگزاری مهر ، به نقل از دکتر غلامعلی حداد عادل ، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی که در جلسه مشترک با پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و معاونت فرهنگی وزارت علوم سخن می گفت ، اعلام کرد که سند تحول علوم انسانی ، تهیه شده است .
دو ماه بعد ، این خبر توسط خبرگزاری ایسنا تکمیل شد؛ این خبرگزاری ، به نقل از دکتر حداد عادل ، در جلسه صد و هشتم شورا ، اعلام کرد که سند راهبردی تحول علوم انسانی ، بر اساس نقشه جامع علمی کشور تدوین شده است .
با این حال ، خبری مبنی بر طرح این سند راهبردی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب آن در این شورا ، برای ورود به مرحله اجرا ، منتشر نشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
خراسان
1397/07/14

تا این که خبرگزاری فارس ، هفته گذشته ، از قول دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی اعلام کرد که «سند تحول علوم انسانی ، قابلیت طرح در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد» .
این خبر ، نوید نهایی شدن این سند راهبردی را می داد .
به همین دلیل ، تصمیم گرفتیم در گفت وگو با دکتر سیدحمید طالب زاده ، استاد دانشگاه تهران و دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ، از جزئیات بیشتری درباره موضوع نهایی شدن سند و همچنین ، زمان طرح آن در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطلع شویم .
اما دکتر طالب زاده در گفت وگو با خراسان ، اعلام کرد که سند یاد شده ، هنوز نهایی نشده است .
وی تصریح کرد که شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ، هنوز نتوانسته است نظرات و دیدگاه های همه اهل فن را بگیرد و به جمع بندی ، برای نهایی کردن این سند راهبردی برسد .
دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در این گفت وگو ، اظهار امیدواری کرد که تا شش ماه آینده ، سند تحول نهایی شود .
اگر این وعده جامه عمل بپوشد ، انتظار شش ساله برای تدوین سند راهبردی تحول علوم انسانی به پایان خواهد رسید و کار رسیدگی و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شروع خواهد شد؛ روندی که دقیقاً معلوم نیست برای حصول نتیجه ، به چه مدت زمانی نیاز دارد ! آن چه در پی می آید ، حاصل گفت وگوی خراسان با دکتر سیدحمید طالب زاده ، دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی است .
طبق اطلاع ، ظاهراً سند تحول علوم انسانی در سال 1394 آماده شده ، اما هنوز برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستاده نشده است .
علت این تأخیر چیست؟ سند تحول سال گذشته آماده شد .
اما خبرگزاری مهر ، سال 1394 ، به نقل از دکتر حداد عادل اعلام کرد که سند تحول علوم انسانی آماده شده است و به نظر می رسد طی این مدت ، ساختار یا محتوای آن دستخوش تغییراتی شده باشد .
پرسش من این است که این تغییرات که به تدوین نهایی در سال 1396 ، یعنی سال گذشته ، انجامیده است ، چه موضوعات و مباحثی را در بر می گیرد؟ ما هنوز در مرحله نظرخواهی قرار داریم .
گروهی از صاحبنظران هستند که باید نظرشان را درباره سند بدهند و ما هنوز نتوانسته ایم نظر آن ها را بگیریم .
امکان دارد بفرمایید چه گروه ها یا افرادی هنوز نظرشان را درباره سند تحول علوم انسانی ارائه نداده اند؟ گروهی از استادان دانشگاه و افرادی که گرفتن نظرشان در این زمینه ضروری است؛ اما هنوز دیدگاه آن ها را در این زمینه اخذ نکرده ایم .
شاید نخستین پرسشی که درباره سند تحول علوم انسانی به ذهن خوانندگان خراسان و عموم مردم متبادر شود ، این باشد که این سند قرار است دقیقاً چه کاری انجام بدهد؟ اگر ممکن است در این باره صحبت کنید .
سند تحول علوم انسانی ، یک نقشه راه است؛ نقشه ای که نشان می دهد هر کدام از نهادهای دست اندرکار ، باید چه نقشی در تحول علوم انسانی داشته باشند .
طی چند سال اخیر ، چه بخش هایی از سند بیشتر دستخوش تغییر شده است؟ طی این مدت نظرات کارشناسان در کلیات طرح اعمال شده است؛ منتها این که بگویم در کل چه تغییراتی در آن به وجود آمده است ، شاید امکان نداشته باشد .
اگر امکان دارد ، از جزئیات این تغییرات ، نمونه ای را بیان بفرمایید .
عمده ترین چیزی که تغییر کرده ، نحوه ارتباط حوزه و دانشگاه است .
این مسئله بیش از مسائل دیگر در این عرصه مورد توجه و مداقه قرار گرفته است .
این که در تحول علوم انسانی ، سهم حوزه و سهم دانشگاه باید چقدر باشد؟ این موضوع باعث می شود که کار تحول ، با اتقان بیشتری پیش برود .
مجری نهایی سند تحول علوم انسانی ، چه نهاد یا دستگاهی است؟ اجرای بخشی از طرح ، بر عهده خود شورای تحول علوم انسانی است و بخش های دیگر آن هم ، بر عهده وزارت علوم و دانشگاه هاست .
پیگیری اجرای سند برعهده چه نهادی است؟ آیا خود شورای عالی انقلاب فرهنگی کار پیگیری اجرای سند تحول را هم برعهده دارد؟ بله ، شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایتاً مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای سند را برعهده دارد و سند ، باید برای بررسی و تصویب به صحن شورا برود .
پس می توانم از صحبت شما این گونه استنباط کنم که علت مطرح نشدن سند تحول علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ، آماده نشدن سند در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی است؟ بله ، همین طور است؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
خراسان
1397/07/14
البته باید استنباط شما را این گونه تصحیح کنم که سند ، هنوز در شورای تحول علوم انسانی ، نهایی نشده است .
اصل سند آماده است و فقط به اضافه کردن نظر تعدادی از کارشناسان و صاحبنظران نیاز دارد .
فکر می کنید نهایی شدن سند و بردن آن به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ، چه زمانی به انجام برسد؟ امیدواریم که در شش ماه آینده ، این مهم به انجام برسد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
قدس
1397/07/12
> همدان رییس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی گفت : گردشگری در اسلام حق است و باید قوانین فقهی در این زمینه تدوین شود .
> به گزارش خبر نگار قدس آنلاین ؛ دکتر حاجی رییس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اظهار کرد : گردشگری مذهبی از ادبیات علمی خوبی برخوردار نیست و وظیفهداریم که به لحاظ علمی غنی کنیم .
واگر از ماهیت علمی برخوردار باشد غنی خواهد بود .
رییس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی با ارائه تعریفی از گردشگری گفت : ارکان تشکیل دهنده گردشگری کوچ و مهاجرت است و می تواند درون وطنی و برون وطنی باشد .
وی ادامه داد : گردشگری را از یک منظر حقیقی و منظر دیگر مجازی قرار دهیم و خیلی خوب است که به سمت گردشگری مجازی برویم که با کمک شبکه های اجتماعی موثر است .
حاجی بیان کرد : گردشگری مذهبی می تواند بازدید از مکان مذهبی ، سرکت در مراسم مذهبی و یا حضور در کناریک فرد مذهبی باشد که امروز به عنوان صنعت پ بازده و دارای آثار بسباری است که در همه کشورها به آن توجه می شود .
وی با بیان اینکه گردشگری مذهبی میتواند موضوع احکام خمسه باشد ، تاکید کرد : حج برای افرادی که دارای تمکن مالی هستند واجب بوده و برخی مستحب و بعضی نیز مباح هستند البته گردشگری حرام هم وجود دارد .
رییس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی بیان کرد : در فقه اسلامی قواعدی داریم که مسلمانان را تحدید می کند که برای مثال نباید اقدامی شود که غیر مسلمانتن از مسلمانان متنفر شوند .
وی ادامه داد : رفتار و سلوک ما باید به گونه ای باشد که باعث جذب به اسلام شود .
حاجی با اشاره به قاعده نفی سبیل اضافه کرد : می توان به فقه نو یعنی فقه گردشگری دست یافت .
وی بیان کرد : گردشگری برای انسان حق است و باید به آن توجه شود و انسان حق به دینداری دارد که در این صورت گردشگری نیز حق می شود .
وی ادامه داد : دولت ها وظیفه دارند از آثار تاریخی حفاظت کنند و تخریب آثار تاریخی سوریه توسط داعش از بین بردن حقوق انسانی است .
رییس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی تاکید کرد : باید امنیت گردشگران در تمام ابعاد رعایت شود و مجموعه قوانین که با همبستگی کشورهای مسلمان تدوین شود .
وی افزود : امروز به جای قوانین حقوقی باید دنبال قواعد اخلاقی باشیم که در توسعه گردشگری مذهبی موثر است .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
اعتماد
1397/07/12
> معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری مدتی است که برای اجرای طرح ملی گفتوگوی خانواده برنامهریزی میکند و قرار است این طرح با همکاری انجمن جامعهشناسی ایران در سراسر کشور اجرا شود.
> معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری مدتی است که برای اجرای طرح ملی گفتوگوی خانواده برنامهریزی میکند و قرار است این طرح با همکاری انجمن جامعهشناسی ایران در سراسر کشور اجرا شود .
پایین بودن میزان ارتباط کلامی در میان اعضای خانوادههای ایرانی و در نتیجه افزایش تنش و پایین بودن میزان تابآوری خانوادهها موجب شده تا این طرح در دستور کار دولت قرار گیرد .
برای اطلاع از جزییات اجرای این طرح با عالیه شکربیگی ، جامعهشناس خانواده و مجری طرح در استان تهران گفتوگو کردهایم .
خانم شکربیگی ، طرح ملی گفتوگوی ملی خانواده بر مبنای چه هدفی طراحی شده است؟ بر اساس یافتههای جدیدترین تحقیقی که زیر عنوان تهدیدها و بحرانهای رویاروی نهاد خانواده انجام شده اختلالات ارتباطی ، مشکلات اقتصادی و ضعف مدیریت خانواده از جمله مشکلاتی هستند که نهاد خانواده در ایران با آنها مواجه است .
بخشی از این مشکلات میتواند از طریق گفتوگوی موثر میان اعضای خانواده بهبود یابد اما متاسفانه ارتباط کلامی میان اعضای خانواده ایرانی بسیار کم است .
یافتههای تحقیقات علمی درباره خانواده ایرانی نشان میدهد طی یک دهه میانگین گفتوگوی اعضای خانواده از دو ساعت به 20 دقیقه کاهش یافته است .
این شاخص نشان میدهد که ارتباط کلامی بهشدت کاهش یافته است .
آیا این شاخص میانگین مربوط به همه انواع خانواده در ایران است یا در این باره تفاوتهایی هم وجود دارد؟ این میانگین بهطور کلی به دست آمده است .
ما در تحقیقاتمان گونهشناسی خانواده ایرانی را انجام دادهایم .
بر این اساس گونههای : سنتی ، مدرن ، در حال گذار ، پستمدرن و گونه جدیدی مبتنی بر الگوی ایرانی اسلامی ، انواع گونههای خانواده در ایران به شمار میروند که هر یک دارای شاخصهای مختص به خودشان هستند ، است .
طبیعتا میانگین گفتوگو در میان این خانوادهها متفاوت است اما من به میانگین کلی اشاره کردم .
شاخص ارتباط کلامی در خانوادههای ساکن در کشورهای توسعهیافته چه میزان است .
آیا میتوان برای ارتباط کلامی از نظر کمی شاخص جهانی مشخصی اعلام کرد؟ میانگین گفتوگوی اعضای خانواده در آن کشورها حدود 35 تا 40 دقیقه است .
اما نمیتوان گفت شاخص استاندارد میزان گفتوگو چقدر است .
شاخص مطلوبیت در هر جامعهای متفاوت است و به بستر خانواده هم بستگی دارد .
بسته به اینکه خانواده در کدام یک از گونهها قرار میگیرد میزان گفتوگو متفاوت است .
مثلا در گونه خانواده مدرن که ارزشهای برابرگرایانه و مبتنی بر تفاهم و تصمیمگیری جمعی حاکم است ، طبیعتا میزان گفتوگو افزایش مییابد .
توضیحات شما نشان میدهد مبتنی به دلیل کاهش میزان ارتباط کلامی ، طرح گفتوگوی ملی خانواده شکل گرفته است .
هدف این طرح چیست و قرار است چه اتفاقی روی دهد؟ عدهای از کارشناسان میگویند خانواده دچار بحران شده ، عدهای میگویند فروپاشی خانواده رخ داده و عدهای بحث شکاف نسلی را مطرح میکنند که نسلها در خانواده کنار هم هستند اما با هم گفتوگویی ندارند .
همه این اظهارنظرها گویای این نکته بود که اگر اعضای خانواده ایرانی این مهارت را پیدا کنند که در مسائل شان با یکدیگر گفتوگو کنند میتوان امیدوار بود از بسیاری آسیبها در نهاد خانواده پیشگیری شود .
البته متاسفانه موضوع گفتوگو با مباحثه و مشاجره و مذاکره اشتباه گرفتهایم .
مثلا در خانوادهها شاید مباحثه وجود داشته باشد اما گفتوگو نه .
یکی از خصلتهای رایج در خانواده ایرانی تکگویی است .
بسیاری از ما دوست داریم حرف خودمان را بزنیم و به کرسی بنشانیم .
در مباحثه مساله برد و باخت مطرح است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
اعتماد
1397/07/12

اما در گفتوگو قرار است به فهم مشترک برسیم .
ما در وهله اول در پی تبیین اهمیت موضوع و ترویج فهم دقیق از گفتوگو هستیم و در گام بعد آموزش مهارت گفتوگو را دنبال میکنیم .
ذهنیت سازمانها باید متوجه این بحث شود که هر چند خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است اما در عین حال مهمترین نهاد هم هست .
اگر خانواده سالم باشد جامعه هم سالم است .
به این دلیل دست روی این موضوع گذاشتهایم چون خانوادهها توان و مهارت گفتوگو را ندارند .
این را باید متوجه باشند آموزش داده شوند .
در کنار این جریانسازی قرار است مهارتهای گفتوگو هم آموزش داده شود .
اما بسیاری از کارشناسان میگویند مهارتهایی مانند مهارت گفتوگو باید از سنین کودکی در فرد نهادینه شود .
با این توصیف چقدر میتوان به نتیجه بخش بودن چنین طرحهایی امیدوار بود؟ از گذشته از به دلیل تکگویی و رابطه از بالا به پایین و اقتدار پدر در خانواده همواره یک رابطه عمودی در خانواده برقرار بوده و رابطه افقی کمتر وجود داشته است .
در رابطه عمودی یک نفر دستور میدهد و دیگران تبعیت میکنند .
پس به لحاظ تاریخی بستر مناسبی برای شکلگیری و آموزش گفتوگو در نهاد خانواده وجود نداشته است .
این رابطه از بالا به پایین همان رابطهای است که در اجتماع ما هم وجود دارد .
بنابراین ما متاسفانه بلد نبودهایم گفتوگو را آموزش بدهیم .
به قول هابرماس این گفت گو باید بر مبنای صدق ، راستی و درستی شکل بگیرد .
ما وقتی در نهاد خانواده صحبت میکنیم باید به یکدیگر اعتماد داشته باشیم که میخواهیم به نتیجه روشنی برسیم .
تحقیقات به ما میگوید که یکی از نشانههای آمار بالای طلاق در خانوادههای ما اعم از خانوادههای شهری و روستایی در فقدان همین مهارت گفتوگو است .
برای اینکه طرح بتواند در سراسر کشور با کیفیتی مناسب و مبتنی بر اصول علمی اجرا شود چه تمهیدی اندیشیده شده است؟ طرح گفتوگوی ملی خانواده را معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری طراحی کرده و انجمن جامعهشناسی ایران مجری آن است .
چون معاونت زنان ریاستجمهوری خواهان این بود که جریانسازی گفتوگو به خوبی پیش برود ، آنها بهتر دیدند یک انجمن علمی در کنار اجرای این طرح قرار گیرد و نظارت کند .
یعنی با کمک دانشگاهیان این طرح پیش برود .
با توجه به اینکه انجمن جامعهشناسی ایران در اکثر مراکز استانها دارای دفاتر نمایندگی است بنابراین در هر استانی دفاتر استانی انجمن مجری طرح ملی خانواده شدند .
برنامه گام اول طرح گفتوگوی ملی خانواده تربیت تسهیلگران بود که 40 نفر از سراسر کشور آموزش دیدند .
هر کدام از این 40 نفر قرار است در گام بعد 40 نفر را در هر استان آموزش دهند .
کدام گروهها آموزش میبینند؟ مسوولان امور بانوان استانداریها ، سازمانهای مردم نهاد ، استادان دانشگاهها و اعضای احزاب سیاسی چهار گروه مرجعی هستند که در این کارگاهها در سراسر کشور آموزش میبینند .
هدف ما این است که توجه همه این گروهها به مساله جلب شود .
از طرفی اعضای این چهار گروه بر گروههای دیگر جامعه هم اثرگذار هستند و ما امیدواریم با آموزش آنها یک شبکهسازی خوب در زمینه آموزش مهارتهای گفتوگو در سراسر کشور انجام شود .
بلکه فعلا شما گروههای مرجع را مورد توجه قرار دادهاید؟ بله ، اولویت اول ما گروههای مرجع است اما در مرحله بعد قرار است وارد محلات شویم .
در واقع هر یک از تسهیلگرانی که آموزش دیدند گروههای دیگری را آموزش میدهند .
طرح گفتوگوی ملی خانواده مراحل دیگری هم دارد یا به همین آموزشها محدود است؟ بله ، این طرح مراحل دیگری هم دارد که در آینده اعلام میشود .
البته باید تاکید کنم که طرح گفتوگوی ملی خانواده بدون حمایت سازمانها ممکن است به خوبی پیش نرود .
همه سازمانها باید اهمیت خانواده را دریابند و بدانند که بالا بردن تابآوری نهاد خانواده بسیار اهمیت دارد .
امیدوارم رسانهها هم به کمک این طرح بیایند .
اجرای طرح گفتوگوی ملی در 31 استان معصومه ابتکار ، معاون رییسجمهور در امور بانوان از تعریف شاخصهای خانواده شکوفا در کشور خبر داد .
به گزارش ایسنا ، معصومه ابتکار در جلسه گفتوگوی ملی خانواده و بین نسلی در لرستان ، گفت : یکی از سیاستهای کلان کشوری توجه به کانون خانواده است زیرا امروزه موضوع آن از اهمیت زیادی برخوردار است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
اعتماد
1397/07/12

ابتکار با بیان اینکه اختلال ارتباطی امروز به عنوان مهمترین مساله خانواده در سطح دنیا و کشور شناسایی شده و یک معضل است ، افزود : از این رو گفتوگوی ملی خانواده و بین نسلی با کمک سازمانهای مردم نهاد ، احزاب و گروههای مرجع سیاسی میتواند تاثیرگذار باشد .
او با بیان اینکه به بحث اختلال ارتباطی داخل خانوادهها پرداختهایم ، گفت : میخواهیم موضوع خانواده را به یک گفتوگوی ملی تبدیل کنیم ، از یک طرف بحث خانواده ، اهمیت آن و آسیبها را به یک سطح گفتوگوی ملی در همه بخشها برسانیم .
باید در آموزش و پرورش ، دانشگاهها ، بخشهای دولتی ، شهرداری و شوراهای شهر به این موضوع پرداخته شود .
به گفته ابتکار گفتوگوی ملی در مرحله اول در 31 استان و در مرحله بعد در 50 نقطه کشور با مشارکت جوامع محلی و تسهیلگران انجام میشود .
معاون رییسجمهور با بیان اینکه ارتقای مهارتهای ارتباطی باید انجام و شکاف بین نسلی برداشته شود ، گفت : طرح گفتوگوی ملی را به صورت همزمان با آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تشکلهای سراسری مانند انجمن اولیا و مربیان و سازمان دانشآموزی پیش میبریم .
وی افزود : در حال تعریف شاخصهای خانواده شکوفا هستیم و در قالب آنها برای هر استان و شهرستان یک وضعیت در نظر میگیریم .
شکر بیگی : بخشی از مشکلات خانوادهها میتواند از طریق گفتوگوی موثر میان اعضای خانواده بهبود یابد .
یافتههای تحقیقات علمی درباره خانواده ایرانی نشان میدهد طی یک دهه میانگین گفتوگوی اعضای خانواده از دو ساعت به 20 دقیقه کاهش یافته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/07/11
> وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اسامی پنج دانشگاه ، مرکز و پردیسی را که فعالیت غیرمجاز در حوزه آموزش عالی داشتند ، اعلام کرد.
> وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اسامی پنج دانشگاه ، مرکز و پردیسی را که فعالیت غیرمجاز در حوزه آموزش عالی داشتند ، اعلام کرد .
براین اساس ، فعالیت آموزشی «دانشگاه صنایع و معادن» ، «پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی» ، «پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت» ، «مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی» و «واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش» غیرمجاز است .
هرگونه فعالیتی تحت عنوان «دانشگاه صنایع و معادن» فاقد وجاهت قانونی است .
دفتر گسترش آموزش عالی اعلام کرده است تاکنون هیچ گونه مجوزی برای ایجاد شعبه تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن یا نمایندگی اعطا نکرده است .
همچنین براساس بررسی های به عمل آمده ، فعالیت واحد موسوم به «پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی» در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی است .
فعالیت واحد موسوم به «پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت» در حوزه آموزش عالی نیز فاقد مجوزهای قانونی اعلام شده است .
همچنین فعالیت واحد موسوم به «مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی» در حوزه آموزش عالی فاقد مجوزهای قانونی است .
براساس بررسی های به عمل آمده ، فعالیت «واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش» نیز در حوزه آموزش عالی فاقد مجوزهای قانونی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
وطن امروز
1397/07/11
> گروه اجتماعی : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، اسامی 5 دانشگاه ، مرکز و پردیسی را که فعالیت غیرمجاز در حوزه آموزش عالی داشتند اعلام کرد.
> گروه اجتماعی : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، اسامی 5 دانشگاه ، مرکز و پردیسی را که فعالیت غیرمجاز در حوزه آموزش عالی داشتند اعلام کرد .
به گزارش مهر ، وزارت علوم به منظور اطلاع رسانی و صیانت از حقوق شهروندی ، فعالیت های غیرمجاز در حوزه آموزش عالی را اطلاع رسانی می کند .
بر این اساس ، فعالیت آموزشی «دانشگاه صنایع و معادن» ، «پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی» «پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت» ، «مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی» و «واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش» غیرمجاز است .
بر اساس این گزارش ، هر گونه فعالیتی تحت عنوان «دانشگاه صنایع و معادن» فاقد وجاهت قانونی است .
دفتر گسترش آموزش عالی اعلام کرده است ، تاکنون هیچگونه مجوزی برای ایجاد شعبه تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن یا نمایندگی اعطا نکرده است .
همچنین ، بر اساس بررسی های به عمل آمده ، فعالیت واحد موسوم به «پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی» در حوزه آموزش عالی فاقد مجوزهای قانونی است .
فعالیت واحد موسوم به «پردیس بین المللی رهپویان علم و صنعت» در حوزه آموزش عالی نیز فاقد مجوزهای قانونی اعلام شده است .
همچنین فعالیت واحد موسوم به «مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی» در حوزه آموزش عالی فاقد مجوزهای قانونی است .
بر اساس بررسی های به عمل آمده ، فعالیت «واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش» نیز در حوزه آموزش عالی فاقد مجوزهای قانونی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه جام جم
1397/07/11
> وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، اسامی پنج دانشگاه ، مرکز و پردیسی را که فعالیت غیرمجاز در حوزه آموزش عالی داشتند ، اعلام کرد .
براساس این گزارش فعالیت آموزشی دانشگاه صنایع و معادن ، پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی ، پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت ، مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی و واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش غیر مجاز است .
/ مهر.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1397/07/13
> رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : امسال حدود 3 هزار ردیف استخدام هیئت علمی به دانشگاه های تحت پوشش وزارتخانه های بهداشت ، علوم و دانشگاه آزاد اختصاص داده شد .
> رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : امسال حدود 3 هزار ردیف استخدام هیئت علمی به دانشگاه های تحت پوشش وزارتخانه های بهداشت ، علوم و دانشگاه آزاد اختصاص داده شد .
محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعلل دانشگاهها در جذب اعضای هیئت علمی افزود : یکی از مشکلات جذب هیئت علمی در دانشگاه ها مشکل ردیف استخدام است که این موضوع خارج از وظایف دانشگاه ها است .
وقتی ردیف مورد نیاز دانشگاه ها تامین شود ، جذب اعضای هیئت علمی نیز صورت می گیرد .
وی ادامه داد : برای جذب اعضای هیئت علمی ، علاوه بر ردیف استخدام ، دانشگاهها باید نیاز به جذب هیئت علمی داشته باشند و همچنین اعتباری که بتوانند حقوق این افراد را پرداخت کنند .
رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : در رابطه با بحث ردیف استخدام 950 ردیف به دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، 850 تا 900 ردیف اسخدام هیئت علمی به دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم و حدود یک هزار ردیف استخدام هیئت علمی به دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری اختصاص داده شده است .
وی با بیان اینکه در مجموع حدود 3 هزار ردیف استخدام هیئت علمی به دانشگاه های تحت پوشش وزارتخانه‎های بهداشت ، علوم و دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است ، افزود : بودجه استخدام اعضای هیئت علمی که 4 سال پیش حذف شده بود ، سال گذشته توسط مجلس احیا شد .
کی نژاد خاطرنشان کرد : نیاز دانشگاه ها به جذب اعضای هیئت علمی در رشته های سنتی اشباع شده و اکنون بیشتر نیاز دانشگاهها به جذب هیئت علمی در رشته های بین رشته‎ای و جدید است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزارت علوم
خراسان
1397/07/12
> ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیانی که به دلایل ارزی متضرر شدند رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت : شرکت هایی که طی نوسانات ارزی متحمل هزینه بیشتر شده اند ، می توانند با درخواست مجدد به صندوق ، تسهیلات بیشتری دریافت کنند.
> ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیانی که به دلایل ارزی متضرر شدند رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت : شرکت هایی که طی نوسانات ارزی متحمل هزینه بیشتر شده اند ، می توانند با درخواست مجدد به صندوق ، تسهیلات بیشتری دریافت کنند .
به گزارش مهر ، بهزاد سلطانی با بیان این که به برخی از شرکت های دانش بنیان طی نوسانات ارزی ، هزینه جدیدی تحمیل شده است ، افزود : این شرکت ها نگران نباشند زیرا با ارائه اسناد به صندوق ، طرحشان دوباره ارزیابی می شود و در صورت صلاحدید تسهیلاتی بیشتر نسبت به گذشته به آن ها اختصاص می یابد .
به گفته سلطانی ، اگر طرح ، اقتصادی نباشد ، متوقف می شود از این رو باید پروژه کاملاً اقتصادی و هدفمند باشد تا مورد حمایت قرار بگیرد .
آمادگی ایران برای انتقال تجربیات فناورانه به آفریقا معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از رایزنی برای انتقال تجربیات فناورانه ایران در حوزه های مختلف فناوری به شرکت های آفریقایی خبر داد .
به گزارش مهر ، سورنا ستاری که در راس هیئتی عالی رتبه شامل نمایندگان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت امور خارجه ، سازمان توسعه تجارت و همچنین روسای 70 شرکت دانش بنیان و فناور فعال در حوزه های صادراتی مطلوب بازار شرق آفریقا به کنیا و اوگاندا سفر کرده است ، همچنین افزود : ایران در دنیا به عنوان چهارمین کشور مهندس پرور شناخته شده است که تلاش می کنیم از توان این نیروی عظیم و ارزشمند ایرانی برای توسعه علمی و فناوری کشورمان استفاده کنیم .
خطرناک ترین اسامی سلبریتی ها در اینترنت را بشناسید کیم کارداشیان ، ادل ، رابی رز و بریتنی اسپیرز خطرناک ترین سلبریتی های امسال هستند .
به گزارش خبرآنلاین ، در حالی که سال گذشته کریگ دیوید خواننده مشهور انگلیسی ، عنوان خطرناک ترین سلبریتی فضای مجازی این کشور را یدک می کشید ، امسال این عنوان به کیم کارداشیان ستاره برنامه های ریالیتی تلویزیون رسید .
شرکت امنیت سایبری «مک آفی» اعلام کرد که مجرمان اینترنتی از نام چهره های سرشناس از جمله سلبریتی هایی مثل کیم کارداشیان به عنوان طعمه برای به دام انداختن مردم در سایت های آلوده و سرقت اطلاعات آن ها استفاده می کنند .
بر اساس گزارش شرکت «مک آفی» ، تعداد لینک های آلوده فضای مجازی مرتبط با نام کیم کارداشیان بیش از هر سلبریتی دیگری است .
در فهرست سلبریتی های خطرناک اینترنتی نام ادل خواننده نامدار بریتانیایی هم به چشم می خورد .
در آمریکا البته عنوان خطرناک ترین سلبریتی اینترنتی به رابی رز بازیگر سریال «نارنجی مد تازه است» اختصاص دارد .
از دیگر نام هایی که جست وجوی آن ها به احتمال زیاد شما را گرفتار سایت های آلوده به بدافزار می کند می توان به بریتنی اسپیرز خواننده مشهور آمریکایی هم اشاره کرد .
ماهیتابه ای که با اتصال به گوشی تلفن همراه غذا را سرخ می کند به تازگی یک شرکت آمریکایی ماهیتابه هوشمندی تولید کرده است که افراد با متصل شدن به گوشی هوشمند می توانند سرخ کردن غذا را به گونه ای انجام دهند که غذا نسوزد .
ابزار دیجیتال و هوشمندی که محققان و پژوهشگران تولید می کنند ، در آینده ای نه چندان دور تا حد چشمگیری جای انسان و اموری را که بر عهده وی است خواهد گرفت و بیشتر امور به شکل هوشمند انجام می شود و در نتیجه بخش گسترده ای از کارهای روزمره بشر توسط ابزار فوق صورت می گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1397/07/13
> توسط صندوق رفاه؛ زمان پرداخت وام های دانشجویی در سال تحصیلی جدید اعلام شد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم زمان ثبت نام و پرداخت تسهیلات رفاهی (وام های دانشجویی) نیم سال اول سال تحصیلی 98 97 را اعلام کرد .
> توسط صندوق رفاه؛ زمان پرداخت وام های دانشجویی در سال تحصیلی جدید اعلام شد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم زمان ثبت نام و پرداخت تسهیلات رفاهی (وام های دانشجویی) نیم سال اول سال تحصیلی 98 97 را اعلام کرد .
به گزارش خبرنگار مهر ، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تقویم زمان بندی ثبت نام و پرداخت تسهیلات رفاهی نیمسال اول سال تحصیلی 98 97 را اعلام و تاکید کرد اولویت ارائه وام با دانشجویان کم بضاعت خواهد بود و از دانشگاهها درخواست کرد اطلاع رسانی شود تا دانشجویان در بازه زمانی اعلام شده برای ثبت اطلاعات در سامانه فاز 2 اقدام کرده و لیست ها به موقع به صندوق رفاه دانشجویان ارسال شود .
سامانه دانشجویی برای ثبت تقاضای دانشجویان تا پایان نیمسال تحصیلی فعال است ضروری است تمام متقاضیان نسبت به تقاضای خود در سامانه اقدام کنند و با توجه به سیاستهای جدید صندوق رفاه دانشجویان ، دانشگاه های آزاد ، غیرانتفاعی ، و علمی و کاربردی جهت دریافت وام شهریه به بانک طرف تعهد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مراجعه و وام شهریه دریافت کنند .
سرپرست دانشگاه جامع پیام نور خراسان شمالی : ویرایش کتاب های پیام نور از اولویت های کاری است سرپرست دانشگاه جامع پیام نور خراسان شمالی با اشاره به برنامه های آتی خود گفت : ویرایش کتاب های پیام نور از اولویت های کاری است .
نورا .
فیضی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا؛ با توجه به سابقه مدیریت در دانشگاه پیام نور بجنورد اظهار کرد : 28 سال سابقه خدمت در دانشگاه پیام نور را دارم و از این جهت با مشکلات و سیستم آموزشی دانشگاه آشنا هستم و یکی از مشکلات اساسی دانشگاه وابستگی به بودجه های دولتی است و باید این وابستگی از بین برود .
سرپرست دانشگاههای پیام نور خراسان شمالی خاطرنشان کرد : رشته های تحصیلات تکمیلی باید افزایش یابد و با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور بیشتر در رشته های انسانی فعال بوده است باید به سمت رشته های کاربردی سوق داده شود .
فیضی در ادامه افزود : شرکت های دانش‎بنیان و استارتآپ ها باید در دانشگاه فعال شوند و همچنین گروه های آموزشی بین رشته های نیازمند حضور پررنگ تری هستند .
وی با تشکر از مدیران قبلی خاطرنشان کرد : در گذشته دانشجو برای دانشگاه پیام نور زیاد بود اما فضا و امکانات نداشتیم اما الان بیش از 45 هیئت علمی در دانشگاه حضور دارند که از نخبگان استان هستند و امکانات مناسبی وجود دارد که باید بهینه استفاده شود .
فیضی تصریح کرد : دانشگاه نباید تنها هدف را آموزش بداند ، دانشجو زمانی که از دانشگاه فارغ میشود باید در کنار درس های آموزشی مهارت عملی مربوطه را نیز داشته باشد .
به گفته وی ارتباط صنعت با دانشگاه باید افزایش یابد و اگر تا الان این اتفاق نیفتاده به دلیل کوتاهی از دو طرف بوده است اما با توجه به وجود تحریم ها این نیاز دوطرف است که در کنار یکدیگر قرار بگیرند .
هدف حمایت از کالا و تولید داخلی است پس دانشگاه و صنعت به یکدیگر نیازمند هستند و از موقعیت موجود باید بهینه استفاده شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1397/07/13

سرپرست دانشگاه جامع پیام نور خراسان شمالی اظهار کرد : یکی دیگر از برنامه ها پرداختن به مشکلات بومی استان و آسیب شناسی اجتماعی است که تمام تلاش را می کنیم تا نتایج مطلوب را بدست آوریم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/07/12
> قریب به اتفاق اساتید دانشگاه ، الزام به ارائه مقاله را یکی از تکالیف اجباری دانشجویان خود می دانند و همین مساله سوالات زیادی را برای دانشجویان به وجود می آورد.
> قریب به اتفاق اساتید دانشگاه ، الزام به ارائه مقاله را یکی از تکالیف اجباری دانشجویان خود می دانند و همین مساله سوالات زیادی را برای دانشجویان به وجود می آورد .
در ادامه به دو سوال پرتکرار اشاره شده است : چطور می توانم مقاله ام را قبل از اینکه به مجله بفرستم چک کنم تا مطمئن شوم جملات مقاله ام با هیچ یک از جملات سایر مقالات مشابهتی ندارد؟ از سایت های زیر جهت بررسی جملات مقاله قبل از ارسال به مجلات ، استفاده کنید .
www .
turnitin .
com www .
ithenticate .
com www .
writecheck .
com من مقاله ام را نوشتم ، اما نمی دانم به کدام مجله بفرستم .
اگر مقاله شمابه زبان انگلیسی است ، در سایت های زیر می توانید با وارد کردن عنوان مقاله ، چکیده و کلیدواژه ها ژورنال های مرتبط و نزدیک به موضوع خود را پیدا کنید .
http : //journalfinder .
elsevier .
com/ اگر مقاله شما به زبان فارسی است ، به سایت ذیل مراجعه کنید تا فهرست مجلات معتبر علمی پژوهشی وزارت علوم را مشاهده فرمایید و بعد با کلیک روی علامت website ، وارد وب سایت مجله مذکور شده و مطابق دستورالعمل آن مجله مقاله خود را تهیه و ارسال کنید .
http : //journals .
msrt .
ir/.
1
فهرست