وزارت علوم - فاقد عنوان
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت 15:55
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
7868404 12:46 حزب الله
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1397/07/18
15:29
> دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه برگزاری.
> "پانزدهمین اجلاس علم و فناوری در جامعه" در کیوتوی ژاپن،, روز چهارشنبه ضمن دیدار با هیروشی ماتسوموتو رئیس واعضای هیات رئیسه انستیتو ملی علوم طبیعی ژاپن، از مرکز مطالعات علوم مغز و آزمایشگاه پژوهش های اعصاب و نمایشگاه مواد پیشرفته این انستیتو بازدید کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، ملی علوم طبیعی ژاپن با 10 مرکز در سراسر ژاپن 3531 پژوهشگر و یکصد سال قدمت و با بودجه سالانه ای بالغ بر یک میلیارد دلار در تحقیقات در زمینه های؛ فیزیک، مهندسی، شیمی، علوم کامپیوتری، زیست شناسی و پزشکی تحقیقات کاربردی و فعالیتهای نوآورانه فعالیت می کند.
این انستیتو با 56 کشور همکاری داشته و میزبان 782 پژوهشگر خارجی است.
در این دیدار دکتر غلامی و هیات همراه باارائه گزارشی از دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فناوری داخلی و بین المللی کشورمان، راه های توسعه همکاری های فیمابین را بررسی کردند. ر
ب 45/ ع.
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1397/07/18
15:21
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این دیدار طرفین ضمن ارائه دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فناوری داخلی و بینالمللی، راههای توسعه همکاریهای دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.
دکتر غلامی همچنین از بخشهای مختلف این انستیتو از جمله مرکز مطالعات علوم مغز و آزمایشگاه پژوهشهای اعصاب و نمایشگاه مواد پیشرفته بازدید کرد.
انستیتو ملی علوم طبیعی ژاپن دارای 10 مرکز در سراسر ژاپن، 3531 پژوهشگر، یکصد سال قدمت و با بودجه سالانه بالغ بر یک میلیارد دلار در امور تحقیقاتی در زمینههای فیزیک، مهندسی، شیمی، علوم کامپیوتری، زیستشناسی و پزشکی تحقیقات کاربردی و طرحهای نوآورانه فعالیت میکند و با 56 کشور و منطقه همکاری داشته و میزبان 782 پژوهشگر خارجی است.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این دیدار طرفین ضمن ارائه دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فناوری داخلی و بینالمللی، راههای توسعه همکاریهای دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.
دکتر غلامی همچنین از بخشهای مختلف این انستیتو از جمله مرکز مطالعات علوم مغز و آزمایشگاه پژوهشهای اعصاب و نمایشگاه مواد پیشرفته بازدید کرد.
انستیتو ملی علوم طبیعی ژاپن دارای 10 مرکز در سراسر ژاپن، 3531 پژوهشگر، یکصد سال قدمت و با بودجه سالانه بالغ بر یک میلیارد دلار در امور تحقیقاتی در زمینههای فیزیک، مهندسی، شیمی، علوم کامپیوتری، زیستشناسی و پزشکی تحقیقات کاربردی و طرحهای نوآورانه فعالیت میکند و با 56 کشور و منطقه همکاری داشته و میزبان 782 پژوهشگر خارجی است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
ایکنا
1397/07/18
15:06
> گروه فرهنگی ـ در بخشی از پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به سیزدهمین گردهمایی بین المللی ترویج زبان و ادب فارس آمده است که زبان فارسی، زبان دوم عالم اسلام و زبان اول عرفان اسلامی و حامل میراث گرانبهایی از دانش و فرهنگ پربار و ارزشمندی است که برای جامعه بشری سرمایه ای گرانسنگ به شمار می رود.
> به گزارش ایکنا از فارس، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سیزدهمین گردهمایی بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی، که امروز، 18 مهر در شیراز آغاز شد، پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: زبان فارسی پیشینهای طولانی دارد و در قلمرو وسیعی رواج داشته است که در روزگار کنونی مرزهای جغرافیایی شمار زیادی ازکشورهای منطقه و فرامنطقه را دربرمیگیرد.
این زبان که زبان دوم عالم اسلام و زبان اول عرفان اسلامی است، حامل میراث گرانبهایی از دانش و فرهنگ پربار و ارزشمندی است که برای جامعه بشری سرمایهای گرانسنگ به شمار میرود.
زبان فارسی امروز از ارکان مهم هویت ملی ماست و در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نقش اساسی برعهده دارد.
ادبیات فارسی نیز مجموعهای گرانمایه از آثار متنوع ادبی را دربردارد که از فرهنگ غنی و پرمایه اسلامی - ایرانی سرچشمه گرفته است.
این آثار ارزشمند که بعضی از آنها در شمار شاهکار های ادبی جهان قرار دارد، از جهت ساختار لفظی بس زیبا و دلنشین و از حیث محتوا بسیار عمیق است و موجب اعتلای فرهنگ جامعه در داخل و خارج از کشور بوده و خواهد بود.
با این ویژگیها، تردیدی نیست که حفظ وگسترش زبان و ادبیات فارسی و ارتقا جایگاه آن از مهمترین وظایف ماست و ضرورت دارد همه نهادها و سازمانهای علمی و فرهنگی، در این مسیر حرکت کنند و وظیفه خویش را به انجام رسانند.
خوشبختانه در سیاستهای کلان و بالادستی کشور به مرتبه رفیع زبان و ادبیات فارسی توجه شده و ظرفیت بزرگی برای ارتقای جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم و همچنین گسترش و تعمیق ادبیات فارسی در نظر گرفته شده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از نهاد های مهم در حوزه سیاستگذاری و ترویج زبان و ادبیات فارسی مبتنی بر اسناد بالادستی برنامهای جامع و راهبردی تدوین کرده و در حوزههای آموزشی، پژوهشی و بینالمللی فعالیتهای تاثیرگذار و منسجمی را بنیان گذاشته است.
تدوین سند راهبردی زبان و ادبیات فارسی ، تدوین و بازنگری برنامههای درسی این رشته در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ، تدوین طرح بسندگی نگارش دانشگاهی به فارسی ، طرح ساماندهی فارسی عمومی ، تشکیل قطبها و انجمنهای علمی و مراکز پژوهشی ، انتشار نشریات متنوع علمی پژوهشی ، طراحی و برگزاری آزمون سامفا برای غیر فارسیزبانان ، بازنگری و تدوین برنامههای درسی برای کرسیهای زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور ، فراهم آوردن مقدمات برای منابع درسی روزآمد برای این کرسیها از جمله آنهاست.
مجموعه این برنامهها در قالب برنامهای کلان به صورت منسجم در حال اجراست و امید است که با بهرهگیری از استادان و صاحبنظران بهطور مستمر و متناسب با شرایط جدید بازنگری و به نحو مطلوب اجرا شود.
برگزاری چنین همایشهایی، فرصتی مغتنم است تا علاوه بر ارائه آخرین دستاوردهای علمی صاحبنظران و پژوهشگران، زمینهای فراهم آید تا درباره راههای ارتقای جایگاه زبان و ادب فارسی و گسترش آن و پاسخگویی به نیازهای جامعه در داخل و خارج کشور نیز گفتو گو و تبادل نظرگردد و راهکارهای مناسب پیشنهاد شود تا بتوان در برنامهریزی و سیاستگذاری و اجرای مطلوب برنامهها از آنها بهره گرفت.
وظیفه خود میدانم از انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و دانشگاه شیراز که مقدمات برگزاری این رویداد بزرگ علمی و فرهنگی را فراهم آوردند و از استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی در داخل و خارج کشور که در این همایش یافتهها و دستاوردهای علمی خود را عرضه میکنند و از همه سازمانها، نهادها و کسانی که در برگزاری این گردهمایی علمی کوشیده اند، قدردانی و تشکر کنم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
ایکنا
1397/07/18
15:06

توفیق این جمع و همه علاقه مندان را در دستیابی به اهداف والای همایش و اعتلای زبان غنی فارسی از خداوند متعال مسئلت دارم .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1397/07/18
15:05
> وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با استادان و کارآفرینان ایرانی مقیم ژاپن بر ضرورت مشارکت کلیه نخبگان ایرانی اعم از داخل و خارج در ارتقای علمی و فناوری کشور و تلاش برای رفع تنگناهای اقتصادی تأکید کرد.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر منصور غلامی در این دیدار به برنامه های وزارت علوم برای ساماندهی دانشگاه ها و رشته های تحصیلی و افزایش برنامه های حرفه ای و کارورزی دانشجویان و مشارکت آنها در صنعت اشاره کرد و گفت: اولویت همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم شامل مبادلات علمی، آموزش های فنی وحرفه ای و بین المللی سازی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است.
مرتضی رحمانی موحد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن نیز با تاکید بر اهتمام و توجه وزارت امور خارجه بر گسترش و توسعه همکاری های علمی میان دو کشور با استفاده از ظرفیت نخبگان ایرانی، درخواست کرد حضور هیئت های علمی ایران در ژاپن افزایش یابد تا به طور مستمر این نشست ها برگزار و بستر ارتقای همکاری ها و ارتباطات جامعه ایرانی علاقه مند فراهم شود.
در این دیدار برنامه های استفاده از خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوری نخبگان در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با همکاری وزارت متبوع و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین گزارشی از پروژه های پژوهشی با ایرانیان مقیم خارج از کشور و رفت و آمد علمی آنها به کشور و اطلاع رسانی از موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز کشور ارائه شد و زمینه هایی همچون راهنمایی پایان نامه های تحصیلی، تحقیقات مشترک، اجرای دوره های کوتاه مدت و دوره های مشترک تحصیلی بررسی گردید.
برخی از حضار در جلسه نیز به اهمیت همکاری استادان و کارآفرینان ایرانی مقیم ژاپن در کنفرانس های علمی داخلی، همکاری با انجمن های علمی کشور و ارائه نظرات برای غنی تر شدن برنامه های علمی به مناسبت نودمین سال ایجاد روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن، گسترش زبان و ادبیات فارسی، ایجاد سامانه جامع پژوهشی ایرانیان مقیم خارج از کشور و همکاری با گروه دوستی ایران و ژاپن نیز اشاره کردند.ل
م 54/ ع.
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1397/07/18
15:04
> دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به منظور شرکت در پانزدهمین اجلاس علم و فناوری کیوتو، به ژاپن سفر کرده است با هیروشی ماتسوموتو رئیس انستیتو ملی علوم طبیعی ژاپن (riken) دیدار و گفت و کرد.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این دیدار طرفین ضمن ارائه دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فناوری داخلی و بین المللی، راه های توسعه همکاری های دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.
دکتر غلامی همچنین از بخش های مختلف این انستیتو از جمله مرکز مطالعات علوم مغز و آزمایشگاه پژوهش های اعصاب و نمایشگاه مواد پیشرفته بازدید کرد.
انستیتو ملی علوم طبیعی ژاپن دارای 10 مرکز در سراسر ژاپن، 3531 پژوهشگر، یکصد سال قدمت و با بودجه سالانه بالغ بر یک میلیارد دلار در امور تحقیقاتی در زمینه های فیزیک، مهندسی، شیمی، علوم کامپیوتری، زیست شناسی و پزشکی تحقیقات کاربردی و طرح های نوآورانه فعالیت می کند و با 56 کشور و منطقه همکاری داشته و میزبان 782 پژوهشگر خارجی است. ل
م 54/ ع.
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
موج نیوز
1397/07/18
14:43
> وزیر علوم در سفر خود به ژاپن و دیدار با جمعی از استادان و کارآفرینان ایرانی مقیم ژاپن اولویت همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم را مبادلات علمی، آموزش های فنی وحرفه ای و بین المللی سازی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانست.
> به گزارش خبرگزاری موج، منصور غلامیمنصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران هم در پانزدهمین اجلاس علم و فناوری در جامعه (sts forum) در نشست با جمعی از استادان و کارآفرینان ایرانی مقیم ژاپن گفت: اولویت همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم شامل مبادلات علمی، آموزش های فنی وحرفه ای و بین المللی سازی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است.
غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیات همراه روز چهارشنبه 18 مهر با هیروشی ماتسوموتو رییس و هیات رئیسه انستیتو ملی علوم طبیعی ژاپن (riken) ملاقات و سپس از بخش های مختلف این مرکز از جمله مرکز مطالعات علوم مغز و آزمایشگاه پژوهش های اعصاب و نمایشگاه مواد پیشرفته دیدن کردند.
انستیتو ریکن دارای 10 مرکز در سراسر ژاپن، 3531 پژوهشگر، یکصد سال قدمت و با بودجه سالانه بالغ بر یک میلیارد دلار در امور تحقیقاتی در زمینه های فیزیک، مهندسی، شیمی، علوم کامپیوتری، زیست شناسی و پزشکی تحقیقات کاربردی و طرح های نوآورانه فعالیت می کند.
این انستیتو با 56 کشور و منطقه همکاری داشته و میزبان 782 پژوهشگر خارجی است.
در این دیدار هیات وزارت علوم کشورمان با بیان دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فناوری داخلی و بین المللی کشورمان راه های توسعه همکاری های دوجانبه را با طرف ژاپنی مورد بررسی قرار دادند.
ایجاد روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن، گسترش زبان و ادبیات فارسی در ژاپن مرتضی رحمانی موحد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن نیز با تاکید بر اهتمام و توجه وزارت امور خارجه بر گسترش و توسعه همکاری های علمی میان دو کشور با استفاده از ظرفیت نخبگان ایرانی، درخواست کرد حضور هیات های علمی ایران در ژاپن افزایش یابد تا بطور مستمر این نشستها برگزار و بستر ارتقای همکاری ها و ارتباطات جامعه ایرانی علاقه مند فراهم شود.
همچنین برخی از حضار در جلسه به اهمیت همکاری استادان و کارآفرینان ایرانی مقیم ژاپن در کنفرانس های علمی داخلی، همکاری با انجمن های علمی کشور و ارائه نظرات برای غنی تر شدن برنامه های علمی به مناسبت نودمین سال ایجاد روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن، گسترش زبان و ادبیات فارسی، ایجاد سامانه جامع پژوهشی ایرانیان مقیم خارج از کشور و همکاری با گروه دوستی ایران و ژاپن نیز اشاره کردند.
در این دیدار برنامه های استفاده از خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوری نخبگان در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با همکاری وزارت متبوع و وزارت صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین گزارشی از پروژه های پژوهشی با ایرانیان مقیم خارج و آمدوشد علمی آنها به کشور و اطلاع رسانی از موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.
زمینه هایی همچون راهنمایی پایان نامه های تحصیلی، تحقیقات مشترک، اجرای دوره های کوتاه مدت و دوره های مشترک تحصیلی مطرح شد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
ایلنا
1397/07/18
13:18
> دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس به عنوان ناظران در شورای عالی آموزش و پرورش انتخاب شدند.
> دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس به عنوان ناظران در شورای عالی آموزش و پرورش انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و پرورش امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر این اساس فرهاد فلاحتی با 89 رای و فریده اولادقباد با 61 رای از مجموع 160 رای اخذ شده به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و پرورش انتخاب شدند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
ایرنا
1397/07/18
13:04
> پکن- ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد مشارکت نخبگان ایرانی اعم از داخل و خارج، در ارتقا علمی و فناوری کشور و تلاش برای رفع تنگناهای اقتصادی ضروری است.
> به گزارش ایرنا منصور غلامی که به منظور شرکت در پانزدهمین «اجلاس علم و فناوری کیوتو» به ژاپن سفر کرده است روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از کارافرینان ایرانی مقیم ژاپن در توکیو افزود: ایرانیان مقیم خارج از جمله ژاپن می توانند با انتقال آموخته های خود به داخل کشور، نقش زیادی در توسعه ایران داشته باشند.
وی در ادامه برنامه های وزارت علوم برای ساماندهی دانشگاه ها، رشته های تحصیلی و افزایش برنامه های حرفه ای و کارورزی برای دانشجویان و مشارکت آنها در صنعت را برای کارافرینان ایرانی تضریح کرد.
مرتضی رحمانی موحد سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن نیز در این نشست با تاکید بر اهتمام و توجه وزارت امور خارجه بر گسترش و توسعه همکاری های علمی میان دو کشور با استفاده از ظرفیت نخبگان ایرانی درخواست کرد حضور هیات های علمی ایران در ژاپن افزایش تا بطور مستمر این نشست ها برگزار و بستر ارتقا همکاری ها و ارتباطات جامعه ایرانی علاقه مند فراهم گردد.
در این دیدار مبادلات علمی، آموزش های فنی و حرفه ای و بین المللی سازی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی از جمله اولویت های همکاری علمی بین المللی وزارت علوم عنوان شد.
همچنین در این نشست برنامه های استفاده از خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوری نخبگان در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با همکاری وزارت متبوع و وزارت صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست گزارشی از پروژه های پژوهشی با حضور ایرانیان مقیم خارج و آمد شد علمی آنها به کشور و اطلاع رسانی از موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.
زمینه هایی همچون راهنمایی پایان نامه های تحصیلی، تحقیقات مشترک، اجرای دوره های کوتاه مدت و دوره های مشترک تحصیلی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
اهمیت همکاری استادان و کارآفرینان ایرانی مقیم ژاپن در کنفرانس های علمی داخلی، همکاری با انجمن های علمی کشور و ارائه نظرات برای غنی تر شدن برنامه های علمی به مناسبت نودمین سال ایجاد روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن، گسترش زبان و ادبیات فارسی، ایجاد سامانه جامع پژوهشی ایرانیان مقیم خارج از کشور و همکاری با گروه دوستی ایران و ژاپن از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
**آساق**1904** انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی وزیر علوم ژاپن همکاری علمی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
ایسنا
1397/07/18
12:44
> وزیر علوم با تاکید بر ضرورت مشارکت تمامی نخبگان ایرانی اعم از داخل و خارج در ارتقای علمی و فناوری کشور و تلاش برای رفع تنگناهای اقتصادی، به برنامه های وزارت علوم برای ساماندهی دانشگاه ها و رشته های تحصیلی و افزایش برنامه های حرفه ای و کارورزی دانشجویان و مشارکت آنها در صنعت و .
اشاره کرد.
> به گزارش ایسنا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان در ادامه سفر به ژاپن که برای شرکت در پانزدهمین اجلاس علم و فناوری در جامعه (sts forum)، انجام گرفت، در نشست با جمعی از استادان و کارآفرینان ایرانی مقیم ژاپن اظهار کرد: اولویت همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم شامل مبادلات علمی، آموزش های فنی وحرفه ای و بین المللی سازی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است.
در این دیدار برنامه های استفاده از خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوری نخبگان در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با همکاری وزارت متبوع و وزارت صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین گزارشی از پروژه های پژوهشی با ایرانیان مقیم خارج و آمدوشد علمی آنها به کشور و اطلاع رسانی از موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.
زمینه هایی همچون راهنمایی پایان نامه های تحصیلی، تحقیقات مشترک، اجرای دوره های کوتاه مدت و دوره های مشترک تحصیلی مطرح شد.
همچنین برخی از حضار در جلسه به اهمیت همکاری استادان و کارآفرینان ایرانی مقیم ژاپن در کنفرانس های علمی داخلی، همکاری با انجمن های علمی کشور و ارائه نظرات برای غنی تر شدن برنامه های علمی به مناسبت نودمین سال ایجاد روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن، گسترش زبان و ادبیات فارسی، ایجاد سامانه جامع پژوهشی ایرانیان مقیم خارج از کشور و همکاری با گروه دوستی ایران و ژاپن نیز اشاره کردند.
در این جلسه مرتضی رحمانی موحد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن نیز با تاکید بر اهتمام و توجه وزارت امور خارجه بر گسترش و توسعه همکاری های علمی میان دو کشور با استفاده از ظرفیت نخبگان ایرانی، درخواست کرد حضور هیات های علمی ایران در ژاپن افزایش یابد تا بطور مستمر این نشستها برگزار و بستر ارتقای همکاری ها و ارتباطات جامعه ایرانی علاقه مند فراهم شود.
دیدار وزیر علوم با رییس انستیتو ملی علوم طبیعی ژاپن دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیات همراه روز چهارشنبه 18 مهر با "هیروشی ماتسوموتو" رییس و هیات رئیسه انستیتو ملی علوم طبیعی ژاپن (riken) ملاقات و سپس از بخش های مختلف این مرکز از جمله مرکز مطالعات علوم مغز و آزمایشگاه پژوهش های اعصاب و نمایشگاه مواد پیشرفته دیدن کردند.
انستیتو ریکن دارای 10 مرکز در سراسر ژاپن، 3531 پژوهشگر، یکصد سال قدمت و با بودجه سالانه بالغ بر یک میلیارد دلار در امور تحقیقاتی در زمینه های فیزیک، مهندسی، شیمی، علوم کامپیوتری، زیست شناسی و پزشکی تحقیقات کاربردی و طرح های نوآورانه فعالیت می کند.
این انستیتو با 56 کشور و منطقه همکاری داشته و میزبان 782 پژوهشگر خارجی است.
در این دیدار هیات وزارت علوم کشورمان با بیان دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فناوری داخلی و بین المللی کشورمان راه های توسعه همکاری های دوجانبه را با طرف ژاپنی مورد بررسی قرار دادند.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1397/07/18
12:05
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از خبرگزاری ایرنا، در پیام دکتر منصور غلامی به این همایش ملی آمده است: زبان فارسی پیشینهای طولانی دارد و در قلمرو وسیعی رواج داشته که امروز مرزهای جغرافیایی کشورهای منطقه و فرامنطقه را در بر میگیرد.
این زبان حامل میراث گرانبهایی از دانش و فرهنگ پرباری است که برای جامعه بشری سرمایهای گرانسنگ محسوب میشود.
وی نوشته است: این آثار ادبی از جهت ساختار لفظی بسیار زیبا و دلنشین و از حیث محتوا بسیار عملی است و موجب اعتلای جامعه میشود.
حفظ و ارتقای زبان و ادبیات فارسی از مهمترین ضرورتها است و باید همه در این مسیر حرکت کنند.
وزیر علوم آورده است: در سیاستهای کلان به مرتبه رفیع زبان و ادبیات فارسی توجه و جایگاه مناسبی برای زبان فارسی و نیز گسترش و تعمیق ادبیات در نظر گرفته شده است.
وزارت علوم به عنوان یکی از نهادهای مهم در ترویج زبان و ادبیات فارسی برنامهای جامع و کاربردی تدوین کرده و فعالیتهای منسجمی را بنیان گذاشته است.
وی میافزاید: تدوین سند راهبردی زبان و ادبیات فارسی، تدوین و بازنگری از کارشناسی تا دکتری، طرح بسندگی نگارش دانشگاه به فارسی، انتشار نشریات متنوع علمی و پژوهشی و بازنگری و تدوین برنامههای درسی برای کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور از جمله آنها است.
هم اکنون مجموعه این برنامهها به صورت منسجم در قالب برنامه کلان در حال اجرا است و امید می رود با توجه به شرایط روز، به صورت جدی بازنگری و به نحو مطلوب اجرا شود.
دکتر غلامی برگزاری چنین همایشهایی را فرصت مغتنمی دانست تا زمینهای برای راهکارهای اعتلای ادب فارسی و گسترش آن و پاسخگویی به نیازهای جامعه در داخل و خارج کشور فراهم شود و راهکارهایی مناسب پیشنهاد شود تا بتوان از آنها بهره گرفت.
وی با تقدیر از از انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و دانشگاه شیراز و استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی در داخل و خارج از کشور، یافتههای علمی آنان را ارزشمند توصیف کرد.
سیزدهمین همایش ملی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و نیز نشست علمی یادروز حافظ از 18 تا 20 مهرماه در شیراز برگزار میشود.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از خبرگزاری ایرنا، در پیام دکتر منصور غلامی به این همایش ملی آمده است: زبان فارسی پیشینهای طولانی دارد و در قلمرو وسیعی رواج داشته که امروز مرزهای جغرافیایی کشورهای منطقه و فرامنطقه را در بر میگیرد.
این زبان حامل میراث گرانبهایی از دانش و فرهنگ پرباری است که برای جامعه بشری سرمایهای گرانسنگ محسوب میشود.
وی نوشته است: این آثار ادبی از جهت ساختار لفظی بسیار زیبا و دلنشین و از حیث محتوا بسیار عملی است و موجب اعتلای جامعه میشود.
حفظ و ارتقای زبان و ادبیات فارسی از مهمترین ضرورتها است و باید همه در این مسیر حرکت کنند.
وزیر علوم آورده است: در سیاستهای کلان به مرتبه رفیع زبان و ادبیات فارسی توجه و جایگاه مناسبی برای زبان فارسی و نیز گسترش و تعمیق ادبیات در نظر گرفته شده است.
وزارت علوم به عنوان یکی از نهادهای مهم در ترویج زبان و ادبیات فارسی برنامهای جامع و کاربردی تدوین کرده و فعالیتهای منسجمی را بنیان گذاشته است.
وی میافزاید: تدوین سند راهبردی زبان و ادبیات فارسی، تدوین و بازنگری از کارشناسی تا دکتری، طرح بسندگی نگارش دانشگاه به فارسی، انتشار نشریات متنوع علمی و پژوهشی و بازنگری و تدوین برنامههای درسی برای کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور از جمله آنها است.
هم اکنون مجموعه این برنامهها به صورت منسجم در قالب برنامه کلان در حال اجرا است و امید می رود با توجه به شرایط روز، به صورت جدی بازنگری و به نحو مطلوب اجرا شود.
دکتر غلامی برگزاری چنین همایشهایی را فرصت مغتنمی دانست تا زمینهای برای راهکارهای اعتلای ادب فارسی و گسترش آن و پاسخگویی به نیازهای جامعه در داخل و خارج کشور فراهم شود و راهکارهایی مناسب پیشنهاد شود تا بتوان از آنها بهره گرفت.
وی با تقدیر از از انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و دانشگاه شیراز و استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی در داخل و خارج از کشور، یافتههای علمی آنان را ارزشمند توصیف کرد.
سیزدهمین همایش ملی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و نیز نشست علمی یادروز حافظ از 18 تا 20 مهرماه در شیراز برگزار میشود.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1397/07/18
11:46
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازوزارت علوم، این موسسه 80 درصد ثبت کتاب های کتابخانه های ژاپن را برعهده دارد.
همچنین نسخه های خطی و نقشه های قدیمی نیز به صورت الکترونیکی در دسترس کاربران کتابخانه ها اعم از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی قرار میگیرد.
در بازدید دکتر غلامی از این موسسه، مسئولان آن آمادگی خود را برای ارائه تجارب خود به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشورمان در حوزه کتاب و کتابخانه و کتابخانه الکترونیکی اعلام کردند.
در این ملاقات رحمانی موحد سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن، دکتر سالار آملی قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل، دکتر کی نژاد رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دکتر کرمی از مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، دکتر غلامی را همراهی می کردند.
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازوزارت علوم، این موسسه 80 درصد ثبت کتاب های کتابخانه های ژاپن را برعهده دارد.
همچنین نسخه های خطی و نقشه های قدیمی نیز به صورت الکترونیکی در دسترس کاربران کتابخانه ها اعم از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی قرار میگیرد.
در بازدید دکتر غلامی از این موسسه، مسئولان آن آمادگی خود را برای ارائه تجارب خود به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشورمان در حوزه کتاب و کتابخانه و کتابخانه الکترونیکی اعلام کردند.
در این ملاقات رحمانی موحد سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن، دکتر سالار آملی قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل، دکتر کی نژاد رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دکتر کرمی از مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، دکتر غلامی را همراهی می کردند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1397/07/18
11:27
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت علوم، دکتر منصور غلامی در این دیدار که در محل سفارت ایران در توکیو برگزار شد، رسالت وزارت علوم را ایجاد بستر ارتباطی قوی بین نخبگان کشورهای مختلف فارغ از مسائل سیاسی دانست.
وی انجام پروژههای مشترک را از یک طرف سبب علاقهمندی به همکاری دو طرف و از سوی دیگر سبب معرفی ظرفیتها و توان علمی کشور برشمرد و گفت: این امر به کاهش نگرانیهای سیاسی دیگران کمک میکند.
وزیر علوم نهادینه شدن همکاری با مراکز تحقیقاتی را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: این ارتباطات سبب انتقال تجربه میشود.
وی با بیان اینکه فضای جلسه بیانگر کمک مجموعه علمی به بخشهای مختلف کشور است، به تشریح عملکرد علمی و ساماندهی دانشگاههای کشور پرداخت و بر ضرورت توسعه روابط علمی بینالمللی تاکید کرد.
در ادامه این دیدار دانشجویان بر ضرورت الگوبرداری از ساختار پژوهشی ژاپن، رفاه پژوهشی، ارائه خدمات بیشتر به فرصتهای مطالعاتی، آمادگی انجمن علمی ایسیج جهت ایجاد ارتباطات بین دانشگاههای ژاپن و ایران و پر کردن خلاء رایزن علمی در ژاپن تاکید کردند.
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت علوم، دکتر منصور غلامی در این دیدار که در محل سفارت ایران در توکیو برگزار شد، رسالت وزارت علوم را ایجاد بستر ارتباطی قوی بین نخبگان کشورهای مختلف فارغ از مسائل سیاسی دانست.
وی انجام پروژههای مشترک را از یک طرف سبب علاقهمندی به همکاری دو طرف و از سوی دیگر سبب معرفی ظرفیتها و توان علمی کشور برشمرد و گفت: این امر به کاهش نگرانیهای سیاسی دیگران کمک میکند.
وزیر علوم نهادینه شدن همکاری با مراکز تحقیقاتی را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: این ارتباطات سبب انتقال تجربه میشود.
وی با بیان اینکه فضای جلسه بیانگر کمک مجموعه علمی به بخشهای مختلف کشور است، به تشریح عملکرد علمی و ساماندهی دانشگاههای کشور پرداخت و بر ضرورت توسعه روابط علمی بینالمللی تاکید کرد.
در ادامه این دیدار دانشجویان بر ضرورت الگوبرداری از ساختار پژوهشی ژاپن، رفاه پژوهشی، ارائه خدمات بیشتر به فرصتهای مطالعاتی، آمادگی انجمن علمی ایسیج جهت ایجاد ارتباطات بین دانشگاههای ژاپن و ایران و پر کردن خلاء رایزن علمی در ژاپن تاکید کردند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
برنا
1397/07/18
10:28
> آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور یکشنبه 22 مهرماه با حضور و سخنرانی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود.
> به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید؛ رئیس جمهور 22 مهرماه به دانشگاه تهران می رود آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور یکشنبه 22 مهرماه با حضور و سخنرانی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، سخنرانی «منصور غلامی»، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله برنامه های این مراسم است.
در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری کشور همچنین از رتبه های برتر کنکور سراسری نیز تقدیر خواهد شد.
Print Email Short Link کد خبر: 762845 تاریخ خبر: 1397/07/18 10:28:16 حسن روحانی دانشگاه تهران روابط عمومی فناوری کنکور.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
مهر
1397/07/18
09:23
> سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به نیاز به اطلاعات کامل در زمینه کنکور، بررسی طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها فعلا به تعویق افتاد.
> سیدحمایت میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دستور جلسه طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی افزود: با توجه به اینکه از سازمان های مربوطه از جمله سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش در جلسه حضور نداشتند، فعلا بررسی موضوع به تعویق افتاد.
وی افزود: نیاز به اطلاعات کامل درباره کنکور و تاثیر سوابق در مناطق مختلف وجود داشت و با حضور اعضای سازمان های مربوطه، این اطلاعات اخذ می شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: به همین منظور به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و به منظور جمع آوری اطلاعات بیشتر بررسی طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به تعویق افتاد.
وی اظهار داشت: احتمالا این موضوع در دستور کار دو هفته آینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار می گیرد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
دیوان اقتصاد
1397/07/18
06:50
> وزیر علوم می گوید بانک مرکزی فقط در مقطعی تایید وزارت علوم را به عنوان شرط برای تهیه ارز دانشجویان خارج از کشور در نظر گرفته بود ولی اکنون این وزارتخانه دیگر مسئولیتی ندارد.
> به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، منصور غلامی درباره وضعیت کنونی ارز دولتی برای دانشجویان گفت: دیگر ارز دانشجویی به آن معنا وجود ندارد؛ ضمن آنکه برای ارز آزاد نیز دیگر وزارت علوم نقشی در این میان ندارد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: هر دانشجوی محصل در خارج از کشور، قبل از این به هر شکلی ارز خود را تامین می کرد هنوز هم همان روال دایر است.
وی در ادامه توضیح داد: زمانی دسترسی به ارز به صورت آزاد و خارج از بانک ممنوع بود یا مقدور نبود لذا برخی خانواده هایی که فرزندان آنها در خارج از کشور تحصیل می کردند، به وزارت علوم مراجعه داشتند که قادر به تهیه ارز مورد نیاز به لحاظ قانونی نیستند؛ ما هم با بانک مرکزی در این باره صحبت کردیم و مقرر شد وزارت علوم واسطه تأمین ارز آنها شود.
این عضو هیئت دولت تاکید کرد: از زمانی که این ممنوعیت برداشته شد، وزارت علوم دیگر مسئولیتی در تهیه ارز برای دانشجویان ندارد؛ ضمن آنکه بانک مرکزی هم فقط در مقطعی تایید این وزارتخانه را به عنوان شرط در نظر گرفته بود ولی اکنون دیگر مسئولیتی ندارد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
رئیس دانشگاه هنر
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1397/07/18
06:33
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این برنامه دکترغلامی با یادآوری حسن سابقه همکاری های سیاسی، اقتصادی ایران و ژاپن، گسترش همکاری آموزشی، فناوری و پژوهشی با ژاپن را جزو اولویت های همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشورمان برشمرد.
دکتر ماتسوزاوا نیزبا تاکید بر ثبات ایران در میان منطقه و بااشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی و تمدنی دوملت بزرگ ایران و ژاپن، آمادگی این شورا را برای پیگیری همکاری های علمی و فناوری میان مراکزآموزش عالی دوکشور اعلام کرد.
همچنین در این نشست در خصوص مواردی از قبیل: مشارکت در برگزاری برنامه های علمی به مناسبت نودمین سال تاسیس روابط رسمی دیپلماتیک ایران و ژاپن 2019، تاکید بر افزایش تبادل دانشجو میان دو کشور به ویژه در رشته های محیط زیست، مطالعات اقلیمی، علوم پایه و مهندسی، مطالعات منطقه ای و هنرهای اسلامی و ایرانی، زبان فارسی و نانو و بیو تکنولوژی، علوم پزشکی و بین رشته ای ها بحث و تبادل نظر شد.
تاکید بر گسترش همکاری در حوزه فنی و حرفه ای ایران و ژاپن و همچنین پیگیری مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو برای تحقق موارد مذاکره شده از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
در این نشست رحمانی موحد سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن، دکترحسین سالار آملی قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل، دکتر کی نژاد رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز و همچنین پیشکسوتان ژاپنی همکار با جمهوری اسلامی ایران از جمله کومانو دیپلمات و سفیر اسبق ژاپن در ایران و رئیس انجمن دوستی ایران و ژاپن و رئیس مجتمع آموزشی کی شین نیز حضور داشتند.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این برنامه دکترغلامی با یادآوری حسن سابقه همکاری های سیاسی، اقتصادی ایران و ژاپن، گسترش همکاری آموزشی، فناوری و پژوهشی با ژاپن را جزو اولویت های همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشورمان برشمرد.
دکتر ماتسوزاوا نیزبا تاکید بر ثبات ایران در میان منطقه و بااشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی و تمدنی دوملت بزرگ ایران و ژاپن، آمادگی این شورا را برای پیگیری همکاری های علمی و فناوری میان مراکزآموزش عالی دوکشور اعلام کرد.
همچنین در این نشست در خصوص مواردی از قبیل: مشارکت در برگزاری برنامه های علمی به مناسبت نودمین سال تاسیس روابط رسمی دیپلماتیک ایران و ژاپن 2019، تاکید بر افزایش تبادل دانشجو میان دو کشور به ویژه در رشته های محیط زیست، مطالعات اقلیمی، علوم پایه و مهندسی، مطالعات منطقه ای و هنرهای اسلامی و ایرانی، زبان فارسی و نانو و بیو تکنولوژی، علوم پزشکی و بین رشته ای ها بحث و تبادل نظر شد.
تاکید بر گسترش همکاری در حوزه فنی و حرفه ای ایران و ژاپن و همچنین پیگیری مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو برای تحقق موارد مذاکره شده از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
در این نشست رحمانی موحد سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن، دکترحسین سالار آملی قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل، دکتر کی نژاد رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز و همچنین پیشکسوتان ژاپنی همکار با جمهوری اسلامی ایران از جمله کومانو دیپلمات و سفیر اسبق ژاپن در ایران و رئیس انجمن دوستی ایران و ژاپن و رئیس مجتمع آموزشی کی شین نیز حضور داشتند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
اقتصاد آنلاین
1397/07/18
06:00
> به گفته نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قانون حذف کنکور است و به قوت خودش باقی است، اما در این میان وزارت علوم و سازمان سنجش می گویند که ما درصد تاثیر قطعی را بالا می بریم تا جامعه کمی برای انجام این کار آمادگی پیدا کند.
> به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، داوود محمدی افزود: «طبیعتا در روند اجرای یک قانون ممکن است، مشکلاتی به وجود بیاید، همچنان این مساله مطرح شده و مخالفان زیادی دارد، اما باید آمادگی لازم در میان دانش آموزان به وجود بیاید تا به مرور حذف کنکور صورت بگیرد.
طبیعتا یکی از راه ها این است که درصد تاثیر قطعی را بالا ببرند تا منجر به حذف کنکور شود.
» کنکور پایان دارد، اما زمان آن مشخص نیست.
بنابراین گویا همچنان صرفا باید امیدوار بود که مسئولان پایانی را برای آن متصور شده اند؛ هرچند به نظر می رسد این قصه سر دراز دارد! به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور مادامی که جایگزین مورد اعتماد برای کنکور وجود نداشته باشد حذف این آزمون به جایی نمی رسد و موسسات آموزشی با توجه به نیاز مردم کلاس های خود را برگزار می کنند.
ابراهیم خدایی با اشاره به نقش مافیای کنکور در حذف نشدن آزمون سراسری اظهار کرد: «موسسات آموزشی نقشی در حذف نشدن کنکور ندارند، زیرا روش موسسات متناسب با تصمیمات تغییر می کند.
به طور مثال به جای کلاس های تست زنی کلاس های ارتقا ی معدل برگزار می کنند.
» گفتنی است اولین کنکور ایران در سال 1348 برگزار شد و 47 هزار و 703 نفر داوطلب داشت.
بنابراین در آستانه نیم قرنی گشتن این آزمون در ایرانیم و همچنان نمی دانیم باید با این غول یک چشم و بدادا چه کرد! زورمان به حذف کنکور نرسید وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه درسی به شدت در معرض تهدید از سوی دایه های مهربان تر از مادر قرار گرفته است، گفت: امروز کلاس ها و آزمون های کنکوری و حجم کتاب های کمک آموزشی، برنامه درسی را تحت الشعاع قرار داده است.
در حالی که برخی از این کتب از حداقل استاندارد ها نیز برخوردار نیستند.
محمد بطحائی افزود: در مسیری افتاده ایم که معلم و کارشناس برنامه آموزشی تلاش کرده تا حس پرسشگری را در دانش آموزان شکوفا کند، اما یک موسسه غیرحرفه ای می آید و یک کتاب حل المسائل ارائه می دهد و همه نقشه های ما را نقش بر آب می کند.
او به عواقب این امر اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال دانش آموز احساس بی نیازی از حضور در مدرسه می کند، به ویژه وقتی تبلیغات گسترده موسسات کنکوری را در صدا و سیما و.
مشاهده می کند.
همچنین شاهد لجبازی برخی موسسات هستیم و گویی می خواهند با این منطق علنی، یک کشتی جانانه بگیرند ما برای مقابله با این آسیب ها برنامه هایی، چون حذف آزمون ها را از دوره ابتدایی شروع کردیم.
بطحائی ادامه داد: هرچند هنوز زورمان به این موضوع در دبیرستان نرسیده و کنکور هنوز سرجایش خودش است؛ در واقع تا کنکور باشد فساد های چند میلیارد تومانی نیز سر جایش باقی است.
او با بیان اینکه استفاده و توصیه به کتب حل المسائل، برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی، سنجش هوش و استعداد در دوره ابتدایی به جد برخورد می کنیم، گفت: مدیر مدرسه مسئولیت مستقیم این امر را بر عهده دارد.
بطحائی با اشاره به در خطر بودن دانش آموزان ابتدایی از حیث فعالیت های پرورشی و تربیتی گفت: باید موانع را کنار بزنیم، هرچند نشانه ها حاکی از آن است که کمی لج بازی با نظام آموزش و پرورش در حال وقوع است و شاید یکی از دلایل رونق یافتن این بازار مکاره، ضعف ما در برنامه درسی باشد.
آموزش و پرورش بخواهد، می شود سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با رد سخنان وزیر مبنی بر آنکه آموزش وپرورش زورش به کنکور نمی رسد، می گوید: در صورت اراده آموزش و پرورش زور آن به کنکور می رسد.
میرحمایت میرزاده می افزاید: در این راستا مدارس خاص باید حذف شوند، زیرا این مدارس زمینه را برای کنکوری شدن و تشکیل کلاس های تست دانش آموزان فراهم می کنند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
اقتصاد آنلاین
1397/07/18
06:00

او خاطرنشان می کند: همچنین با وجود این مدارس سند تحول بنیادین نیز اجرا نمی شود و کنکور پابرجا می ماند.
میرزاده می افزاید: هنگامی که دانش آموزان از دوره ابتدایی به فکر کلاس های تست و مدارس خاص هستند، از نظر ذهنی برای کنکور آماده می شوند.
او می گوید: در راستای حذف کنکور نباید اجازه برگزاری هیچگونه آزمون تستی در مدارس داده شود و مساله نهایی شدن سوالات امتحانات نهایی و مشکلات این امتحانات حل شود تا این وزارتخانه متهم نشود که سوابق استاندارد تحصیلی ندارد و نمرات آن فاقد ارزش و اعتبار است.
در ادامه قانون نیز به مرور زمان اجازه حذف کنکور و اجرای سوابق تحصیلی را می دهد.
میرزاده تاکید می کند: بیشترین کتاب های کمک درسی از طریق مدارس توزیع می شوند و ثبت نام کلاس های کنکور در مدارس انجام می گردند و مدارس می توانند اجازه توزیع این کتاب ها، تبلیغات و ثبت نام ها را ندهند.
او می افزاید: داشتن اراده لازم برای این اقدامات سبب افزایش ارزش کتاب های درسی و نمرات دانش آموزان می شود.
او تاکید می کند: این وزارتخانه به قدری درگیر مطالبات مالی فرهنگیان و مدارس هستند که زمانی برای رسیدگی به این موضوع ندارد.
بنابراین مقدمات لازم برای این اصلاحات باید برای این وزارتخانه فراهم شود و مشکلات مالی آموزش وپرورش رفع شود و در این صورت کنکور حذف شدنی است.
انتفاع سازمان سنجش از کنکور یک کارشناس آموزش در ارتباط با دلایل عدم حذف کنکور می گوید: آموزش وپرورش و سازمان سنجش تاکنون به عنوان مخالفان کنکور اگر از عدم حذف آن منتفع شده یا نشوند، اما هیچ راهکار جایگزینی برای ورود افراد به دانشگاه ندارند.
محمدرضا نیک نژاد می افزاید: تمام دانشگاه ها آزاد یا پیام نور نیستند که دانشجویان برای ثبت نام نیازمند پرداخت پول و وجود صندلی خالی باشند؛ برخی دانشگاه های معتبر مانند تهران، شیراز، اصفهان و تبریز ریشه دارند و رقابت برای ورود افراد در آنها زیاد است.
او می گوید: کنکور اکثر مراکز دانشگاه آزاد به راحتی حذف می شود، اما رقابت دانشگاه های دولتی و سراسری اصل است.
او خاطرنشان می کند: آموزش وپرورش یک- دو سال است گفتمان حذف کنکور را به راه انداخته و این دستاورد خوبی است، اما راهکار عملی نداده است.
اراده این وزارتخانه به حذف کنکور است، اما انتفاع سازمان سنجش به پایداری کنکور است، زیرا هر سال بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر برای ورودی دانشگاه ها ثبت نام می کنند.
برخی آزمون های قبولی دانشگاه ها نیازی به کنکور سراسری ندارند، اما برای ثبت نام حداقل 80 تومان به سازمان سنجش واریز می شود.
احتمالا برخی در بدنه آموزش و پرورش نیز منافعی از عدم حذف کنکور می برد، اما امروز سخن از حذف آن سخن به میان می آید! نیک نژاد می افزاید: بخشی از طرح حذف کنکور برعهده آموزش وپرورش و سازمان سنجش است، اما پروژه دارای اشکال است، زیرا منافع مالی حداقل برای هر یک از این دو وجود دارد و درآمدهای آنها را کاهش می دهد.
او می گوید: از سوی دیگر مراکز و کلاس های کنکور در این سرزمین ریشه دوانیده اند و یک شبه نمی توان آنها را حذف کرد و در مقابل حذف کنکور سنگ اندازی می کنند.
سنجش های دانش آموزان در دوره تحصیل ملاک خوبی برای انتخاب دانشجو برای دانشگاه های مطرح نیست.
نیک نژاد می گوید: اگر مسئولان با آموزش وپرورش همکاری نمی کنند وزیر آنقدر باید زمزمه حذف کنکور را در افکار عمومی مردم طنین انداز کند تا همدلی های اجتماعی به فشار اجتماعی برای حذف کنکور تبدیل شود.
او می افزاید: گاهی پیش از انتشار کتاب های درسی برخی مسئولان آموزش وپرورش با مسئولان انتشار کتاب های کمک درسی جلسه هم اندیشی دارند! بنابراین شاید زیردستان وزیر در موقعیت مشکلات مادی یا غیرمادی قرار گیرند که گوش شنوایی برای حرف بطحائی ندارند.
اما ناشران کتاب های درسی سرمایه و در آموزش و پرورش نفوذ دارند.
بنابراین پول آنها قادر به تغییر تصمیم سازی هاست.
نیک نژاد تاکید می کند: آموزش و پرورش قادر به توقف پخش تبلیغات کتاب های کنکوری و کمک درسی از رسانه ملی نیست، زیرا این ناشران ثروتمند هستند.
بنابراین باید با معلمان ، جامعه، دانش آموزان بی پرواتر سخن گفت تا این بیماری زمین گیرکننده آموزشی درمان شود و سازمان به هدف های آموزشی خود دست یابد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1397/07/18
15:10
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شاتا ، صادق نجفی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران که با هدف آموزش، مشاوره و انتقال فناوریهای پیشرفته منعقد شد، افزود: 31 هزار و 500 واحد صنعتی را تا 3 سال آینده باید نوسازی و بهسازی کنیم.
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شاتا ، صادق نجفی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران که با هدف آموزش، مشاوره و انتقال فناوریهای پیشرفته منعقد شد، افزود: 31 هزار و 500 واحد صنعتی را تا 3 سال آینده باید نوسازی و بهسازی کنیم.
معاون وزیر صمت افزود: بیش از 84 هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که 92 درصد آن کوچک و متوسط است.
به گفته وی اگر برای کارآفرین و بنگاه دار فضای لازم را به وجود آوریم، موفق خواهیم شد و امیدواریم این نشست پایه گذار یک حرکت علمی در کشور باشد.
تاکید بر توجه به حوزه بهره وری و تکنولوژی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه جایی که بهره وری پایین، رقابت مشکل و هزینه تمام شده تولید بالاست، باید به سمت استفاده از فناوری های نوین رفت، اضافه کرد: 2.
5 درصد از رشد اقتصادی باید در حوزه بهره وری و تکنولوژی باشد.
نجفی با تأکید بر این موضوع که باید راهها و روش های نوین را بیابیم، گفت: به عنوان نمونه قطعات ماشین آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد را میتوانیم به دیگر کشورها بفروشیم و ارزآوری داشته باشیم.
وی با انتقاد از این موضوع که خسارت نقدینگی که در جامعه ایجاد شده است، را تولیدکننده می دهد، تصریح کرد: این گونه تفاهم نامهها باید خروجی کاربردی داشته باشند و اکنون که در شرایط خاصی قرار داریم اهمیت این موضوع دوچندان می شود.
معاون وزیر صمت با اعلام اینکه کارگروهی برای عملیاتی کردن این تفاهم نامه باید تشکیل شود، افزود: در استانهایی مانند گلستان، مرکزی و آذربایجان شرقی واحدهایی را شناسایی کردیم که به عنوان پایلوت می توانند در این تفاهم نامه مفید واقع شوند.
نجفی به استقرار 2 هزار استارت آپ در نواحی و شهرکهای صنعتی در 3 سال آینده اشاره و تصریح کرد: برای استقرار شرکتهای دانش بنیان در درون شهرکهای صنعتی تسهیلات ویژه ای به صورت 60 ماه تقسیط در نظرگرفته شده است.
وی همچنین یادآور شد: حدود 8 هزار دانشجوی ارشد و دکترا به صورت عملی در واحدهای صنعتی در قالب طرح کارورزی مشغول به کار هستند.
معاون وزیر علوم:پژوهشکده ها بازوی تحقیقاتی شهرکهای صنعتی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران نیز در این مراسم گفت: این سازمان مولود انقلاب است و در سال 1359 راه اندازی شد که تاکنون 31 دوره جشنواره خوارزمی را نیز برگزار کرده است.
عشوری ارزیابی اختراعات، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و نوپا و ارتباط دانشگاه با صنعت را از وظایف این سازمان دانست و افزود: 7 پژوهشکده داریم و امیدواریم کمکهای علمی و تحقیقاتی خود را به صنایع کوچک و متوسط عرضه کنیم.
وی با اعلام اینکه پژوهشکده ها میتوانند بازوی تحقیقاتی شهرکهای صنعتی باشند، تصریح کرد: در ابلاغیه وزیر علوم این سازمان موظف به حمایت از صنعت در خصوص توانمندسازی صنعت و ارتقای صنعت با استفاده از روش های نوین و آموزش در جنبه های مختلف شده است.
گفتنی است ، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران امروز چهارشنبه با حضور رؤسای دو سازمان برگزار شد.
این تفاهم نامه با هدف آموزش، مشاوره و انتقال فناوریهای پیشرفته به حوزه صنایع کوچک و متوسط منعقد شده است.
حمایت از شرکتهای نوپا، استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان و ارتقای توان صنعتی از دیگر اهداف تفاهم نامه است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
وزارت علوم
1397/07/18
15:31
> یین تقدیر از دبیران شورای مدیران مناطق فرهنگی و معارفه دبیران شورای معاونان فرهنگی و اجتماعی مناطق ده گانه کشور با حضوردکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛برگزار شد.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این مراسم دکتر غفاری با تقدیر از زحمات و فعالیت های دبیران شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی مناطق ده گانه کشور اظهار داشت: تلاش مسئولانی که در صف به انجام خدمت می پردازند بسیار بیشتر از مجموعه هایی است که در ستاد فعالیت دارند و امیدوارم این زحمات پر ثمر بوده و به نتایج مطلوبی ختم شود.
وی درخصوص دلیل تشکیل شورای دبیران مناطق با عضویت معاونان فرهنگی و اجتماعی گفت: این شورا در گذشته در سطح مدیران فرهنگی فعالیت داشت و با بررسی پیشنهادات صورت گرفته از جانب معاونان فرهنگی، برآن شدیم تا این شورا را در سطحی دیگر و با حضور معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور تشکیل دهیم و امیدواریم این تغییر بتواند در حوزه سیاستگذاری مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها اثرات بیشتری داشته باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی با اشاره به نقش تاثیرگذار معاونان فرهنگی و اجتماعی در حل مسائل و مشکلات جامعه خاطر نشان کرد: مسائل دانشگاه جدای از مسائل و مشکلات جامعه نیست، ممکن است برخی این مسائل را نشات گرفته از دانشگاه بدانند ولی بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان می دهد که این مسائل در هم تنیده شده و از این رو نقش مسئولان فرهنگی دانشگاه ها در هدایت و رفع مسائل پر اهمیت است.
دکتر غفاری نشست های دبیران شورای معاونان را حلقه های اتصال مسئولان فرهنگی با یکدیگر خواند و گفت: برگزاری چنین جلساتی موجب همفکری و تبادل تجربیات شده و در حل مسائل و مشکلات دانشگاه ها بسیار اثر گذار خواهد بود.
دکتر ایران زاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر جانعلی زاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران، دکتر علی جو معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه، دکتر بهرامی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اراک، دکتر شیرخانی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایلام، حجت الاسلام والمسلمین دکتر شانظری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان، دکتر واعظی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شیراز، دکتر بلاغت معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر طاهری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر هوشمند معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز به ترتیب در مناطق یک تا ده به عنوان دبیرشورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی منطقه منصوب شدند ودبیرخانه شورای هماهنگی هر منطقه در این دانشگاه ها مستقر می شود.
همچنین در این مراسم از خدمات دبیران سابق شورای مدیران فرهنگی قدردانی شد. ر
ب 45/‏ ع.
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
محمد تقی نظرپور
وزارت علوم
1397/07/18
15:29
> معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: توجه به خرد جمعی، استفاده از نظرات کارشناسی ، توجه به معیشیت کارکنان، آموزش مستمر قوانین و رعایت مقررات قانونی را از جمله سیاست های اجرایی این معاونت در حوزه منابع سازمانی اعلام کرد.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد تقی نظرپور در نشست تخصصی بررسی آیین نامه جدید اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها که با حضور دبیران مناطق دهگانه امور اداری برگزار شد؛ اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع از طریق بکارگیری میز خدمت، دولت الکترونیک و سامانه های اینترنتی در راستای صرفه جویی در وقت و هزینه از دیگر سیاست های اجرایی معاونت اداری و مالی وزارت علوم است.
وی با اشاره به اصلاح اخیری که در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هبات علمی رخ داد گفت: این اصلاحات با هدف کارآمدی و پویایی آیین نامه مذکور انجام شد و عملکرد دانشگاهها و گزارشات مدیران اداری و مالی مبنای انجام اصلاحات قرار گرفت.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، شفاف سازی بیشتر، توانمند سازی نظام اداری، عدالت بیشتر، توجه بیشتر به طبقات ضعیف تر کارکنان و رفع اشکالات آیین نامه قبلی را از ویژگیهای بارز آیین نامه جدید اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها اعلام و تاکید کرد: رعایت اختیارات و شان «هیات های اجرایی منابع انسانی» دانشگاهها برای اجرای بهتر این آیین نامه ضروری است. م
ع 1360/ ر.
ب 1345.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
حزب الله
1397/07/18
12:46
> حزب الله : رئیس سازمان سنجش گفت: حذف کنکور در برخی از رشته ها و دانشگاه ها امکان ندارد.
> به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ، دویست و هفتاد و سومین جلسه کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه که به بحث و بررسی پیرامون آسیبشناسی روشهای سنجش و پذیرش دانشجو اختصاص داشت؛ ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گزارشی در این زمینه ارائه کرد.
در این گزارش با اشاره به این موضوع که هدف از برگزاری آزمون سراسری غربالگری، پاسخگویی و تشخیص مشکلات آموزشی است، این نکته نیز مورد اشاره قرار گرفت که در حال حاضر آزمونهای ورودی به مقطع آموزش عالی بر مبنای پیشرفت تحصیلی دانشجویان برگزار میشود که دراین روش علاوه بر سنجش وضعیت تحصیلی بررسی وضعیت استعداد تحصیلی داوطلبان نیز مورد سنجش قرار میگیرد.
رئیس سازمان سنجش آزموش کشور با اشاره به نقاط قوت و ضعف برگزاری آزمون سراسری گفت: تجربه ده سال گذشته نشان داده که امکان حذف کنکور در برخی از رشتهها و دانشگاهها وجود ندارد.
وی ادامه داد: بیشترین رقابت در حال حاضر برای دانشگاههای برتر و سطح یک کشور است و در صورت حذف کنکور میتوان ساز وکار پذیرش جداگانهای برای این دانشگاهها در نظر گرفت.
خدایی گفت: براساس تبصره 1 و 4 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، برای سال 97 مقرر شد حداقل هشتاد و پنج درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی باشد که این میزان در سال جاری با ظرفیت پذیرش هشتاد و نه درصد از طریق سوابق تحصیلی محقق شده است.
وی افزود: در موضوع سهمیهها مناسب است ساز وکاری در نظرگرفته شود تا پذیرش دانشجو براساس سهمیه منوط به کسب کف نمره قابل قبولی دانشجو در آزمونهای ورودی باشد.
پس از ارائه این گزارش، اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که زمینهسازی و برنامهریزی برای تفکیک سنجش آموزش و پذیرش دانشجو، برگزاری آزمونهای حرفهای پذیرش دانشجو برای دانشگاههای شاخص، محوریت عدالت آموزشی در روند پذیرش دانشجو، بهبودکیفیت پذیرش در مقطع دکترا، توجه به کیفیت آموزش در دانشگاهها، تقویت استقلال دانشگاهها و راهاندازی کانونهای تفکر جهت بررسی تخصصی فرآیند کنکور در کشور از جمله مواردی بود که در این جلسه توسط اعضا پیشنهاد شد.
همچنین پیشنهاد شد به منظور جلوگیری از تصویب قوانین و مقررات پذیرش دانشجو، تصویب این قوانین و مقررات توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
نسیم آنلاین
1397/07/18
12:38
> معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، مصوبات ستاد ملی اربعین دانشگاهیان برای اجرا در سطح دانشگاههای کشور را ابلاغ کرد.
> به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی واجتماعی وزارت علوم؛ غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم مصوبات ستاد ملی اربعین دانشگاهیان جهت اجرا در سطح دانشگاههای کشور را ابلاغ کرد.
فضا سازی مناسب فرهنگی در سطح دانشگاه به مناسبت ایام اربعین حسینی، حمایت از برپایی موکب های دانشجویی در داخل دانشگاه، مساعدت در اعزام به صورت کاروانی با تاکید بر اولویت اعزام زیارت اولی ها، تسریع در اخذ مجوز خروج دانشجویان مشمول نظام وظیفه، ار جمله مواد این ابلاغیه است.
همچنین، هماهنگی حضور روحانی و استاد در کاروان های دانشجویی، برگزاری دوره توجیهی آموزشی برای زائران کاروانی و مساعدت جهت حضور دانشجویان در پیاده روی اربعین (28 مهر ماه لغایت 9 آبان ماه 97) از دیگر مواردی است که دراین ابلاغیه به آن تاکید شده است.
همچین در این ابلاغیه بر مشارکت دادن دانشگاهیان در دومین همایش بین المللی اربعین حسینی با محوریت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی و دومین سوگواره ملی اربعین حسینی با محوریت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید شده است.
گفتنی است ثبت نام دانشجویان به صورت کاروانی صورت گرفته و با توجه به ظرفیت با اولویت زمان ثبت نام کاروان ها خدمات ارائه می شود.
همچنین دانشجویانی که قصد داشتند با کاروان های ستاد اربعین دانشگاهیان در اربعین حسینی به کشور عراق اعزام شوند از تاریخ 10 مهر تا 17 مهر 1397 اطلاعات خود و دانشگاه محل تحصیل خود را در سامانه www.
sagha-noor.
ir ثبت کردند.
منبع: مهرمسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اباصلت خراسانی+مدیرکل امور اداری+وزارت علوم
وزارت علوم
1397/07/18
15:33
> مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم گفت: بر اساس آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیات علمی، امکان ارزیابی سالانه و ارتقای رتبه و پایه برای کارکنان قراردادی همانند اعضای رسمی و پیمانی فراهم شده که این موضوع از مزیت های آیین نامه جدید است.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر اباصلت خراسانی در نشست تخصصی بررسی آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها که با حضور دبیران مناطق دهگانه امور اداری برگزار شد؛ اظهار داشت: آیین نامه بازنگری شده که در شهریورماه سال جاری مصوب شده است از جامعیت بیشتری برخوردار است و مقررات مرتبط با حقوق اداری در آن بیشتر از آیین نامه قبلی رعایت شده است.
مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم افزود: توجه به ارتقای کارکنان قراردادی، پیش بینی ظرفیت های مناسب جبران خدمت کارکنان، افزایش تسهیلات غیرمادی و توجه به شایسته سالاری از مهمترین مزایای آیین نامه جدید اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها است.
وی تاکید کرد: برای عملکرد بهتر وزارت علوم و دانشگاهها در حوزه منابع انسانی، تعامل با دستگاههای اجرایی سیاستگزار و ناظر مانند سازمان امور استخدامی و سازمان بازررسی در دستور کار قرار گرفت و چندین نشست مشترک نیز برگزار شد.
دکتر خراسانی گفت: در برخی از دانشگاههای کشور شاهد هستیم که در حوزه ارتقای منابع انسانی دستاوردهای خوبی حاصل شده است که ضرورت دارد این تجارب با سایر مراکز آموزش عالی نیز به اشتراک گذاشته شود.
وی افزود: در راستای اشتراک نظرات و استفاده از خرد جمعی، همایش «مدیریت در توسعه منابع در نظام آموزش عالی» بهمن ماه سال جاری و با شرکت معاونان امور اداری و مالی دانشگاههای کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
در ادامه این نشست، معاون کارگزینی اداره کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تغییرات آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها را تشریح و دبیران مناطق دهگانه امور اداری دانشگاههای کشور سوالات و نظرات خودرا در خصوص این تغییرات بیان کردند. م
ع 1360/ ر.
ب 1345.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ذوالفقار یزدان مهر+رئیس صندوق رفاه دانشجویان
نسیم آنلاین
1397/07/18
12:50
> رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در سال تحصیلی جدید دانشجویان تحت پوشش وام ویژه دکتری افزایش می یابد و تعداد بیشتری از دانشجویان می توانند از این وام استفاده کنند.
> ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرداخت وام ویژه دکتری در سال تحصیلی جدید گفت: در سال تحصیلی جدید نیز وام ویژه دکتری طبق روال گذشته پرداخت می شود.
وی درباره افزایش مبلغ وام ویژه دکتری افزود: مبلغی که به عنوان وام ویژه دکتری ارائه می شود همان بوده و تغییری نکرده است منتهی در سال جدید سعی کرده ایم منابع بهتری را برای وام ویژه دکتری پیش بینی کنیم تا دانشجویان بیشتری را پوشش دهیم.
یزدان مهر افزود: وام ویژه دکتری به منظور حمایت مالی از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در جهت انطباق با نیازهای اساسی کشور، گسترش نهضت تولید علم، حل علمی مشکلات کشور، تقویت و تسهیل حضور و تلاش تمام وقت دانشجویان دکتری در دانشگاه ها، پرداخت می شود.
به گزارش مهر، مبلغ وام برای تمام دانشجویان ماهیانه حدود 7 میلیون ریال است که پرداخت آن به صورت هر سه ماه یک بار به مبلغ 21 میلیون ریال صورت می گیرد.
اخیرا رئیس سازمان امور دانشجویان نیز اعلام کرد: اعتبارات وام ویژه دانشجویان دکتری در حال حاضر به دو برابر افزایش یافته است.
منبع: مهرمسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه صنعتی شریف
نسیم آنلاین
1397/07/18
12:48
> رییس دانشگاه شریف از موافقت بانک مرکزی برای جبران محدودیت های ارزی دانشگاه ها خبر داد و گفت: هنوز زمان اجرایی شدن آیین نامه مرتبط با این موضوع مشخص نیست.
> دکتر محمود فتوحی در گفت وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد:متاسفانه هنوز مشکل محدودیت های ارزی دانشجویان و پرداخت معادل ریالی آن به دانشگاه ها رفع نشده است امابانک مرکزی در آیین نامه ای اعلام کرده است که برای سفرهای علمی، خرید مجلات خارجی و سایر تبادلات علمی این حوزه، دلار به قیمت دولتی تخصیص می دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر چه میزان و مبلغ دولتی اختصاص دلار از سوی بانک مرکزی به دانشگاه هااعلام نشده و معلوم نیست این مبلغ به نرخ 4200 اختصاص می یابد یا تصمیم جدیدی در این حوزه گرفته خواهد شد، اما این آیین نامه اعلام شده است.
فتوحی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی فرصت های مطالعاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه ها در قالب آیین نامه فوق تحت حمایت دولت قرار گرفته و به آنها ارز دولتی اختصاص می یابد البته تاکنون مبلغی در این زمینه اختصاص نیافته است.
رییس دانشگاه صنعتی شریف در پایان خاطرنشان کرد: همراه با 13 دانشگاه سطح یک و برتر، اجرای آیین نامه فوق بانک مرکزی را به منظور تخصیص ارز به فعالیت های علمی دانشگاه ها پیگیری می کنیم اما اینکه این امر چه قدر به نتیجه مثبت برسد، مشخص نیست.
منبع: ایسنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه ارومیه
ایکنا
1397/07/18
12:34
> گروه سیاست و اقتصاد ــ رئیس دانشگاه ارومیه از برگزاری چهل و سومین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ارومیه خبر داد و گفت: آخرین و کاملترین دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در این نمایشگاه در معرض دید قرار خواهد گرفت.
> به گزارش ایکنا از آذربایجانغربی، رحیم حبنقی، رئیس دانشگاه ارومیه صبح امروز، 18 مهرماه در نشست خبری نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هستهای جمهوری اسلامی ایران که در محل پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار شد، بیان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه در محل دانشگاه و در میان دانشجویان، آشنایی با تکنولوژی هستهای و ایجاد احساس غرور و افتخار نسبت به دستاوردهای هستهای است.
وی با اشاره به اینکه صنعتی که منحصرا در اختیار چند کشور بوده، اکنون در دست ایران اسلامی نیز قرار دارد، خاطرنشان کرد: اکنون غروری که از وجود این صنعت باارزش در کشور وجود دارد، با تمام وجود احساس میشود و این نمایشگاه در شرایطی برگزار میشود که کشور در تحریم کامل بهسر میبرد.
حبنقی ادامه داد: هدف از برگزاری این کنفرانس نیز ایجاد اعتماد بهنفس بوده که پایه تمام موفقیتها است و اکنون دانشگاه ارومیه میزبان چهل و سومین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هستهای در سطح کشور است.
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه در سه بخش برگزار خواهد شد، اظهار کرد: بخش اول نمایشگاه شامل چرخه سوخت و مرور اجمالی چرخه سوخت، اکتشاف و استخراج، تولید کیک زرد، فرآوری اورانیوم، غنیسازی اورانیوم، تولید زیرکونیوم و آلیاژهای نوین، تولید قرص و مجتمعهای سوخت، پسمانداری و مجتمع آب سنگین اراک است.
رئیس دانشگاه ارومیه بابیان اینکه بخش دوم نیز درخصوص نیروگاه بوشهر است، افزود: بخش سوم نمایشگاه که مهمترین بخش نمایشگاه را تشکیل میدهد مربوط به کاربردهای جنبی صنعت هستهای است که شامل پژوهشکده کشاورزی، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشکده لیزر و اپتیک و مرکز نظام ایمنی هستهای کشور است.
وی گفت: حدود 400 عدد اقلام نمایشگاهی شامل بخش چرخه سوخت و نیروگاه با 225 قلم و بخش کاربردهای جانبی صنعت هستهای با 175 قلم خواهد بود و 6 ماکت بزرگ از نیروگاه اتمی بوشهر، پسمانداری، چرخه سوخت هستهای، آبشار سانتریفیوژ، مجتمع سوخت، آب سنگین اراک، مرکز پرتودهی و پسمانداری است.
حبنقی ادامه داد: نمایش ماشین سانتریفیوژ به صورت برشخورده و یک ماشین سانتریفیوژ دیگر در حال کار و نمایش نسلهای مختلف سانتریفیوژ نیز از دیگر بخشهای این نمایشگاه است.
وی یادآور شد: زمان افتتاح نمایشگاه 21 مهرماه ساعت 9 صبح کیلومتر 11 جاده سرو و محل پردیس دانشگاه ارومیه در سالن شهید چمران خواهد بود و چند دستاورد جدید نیز در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.
یادآور میشود، چهل و سومین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هستهای کشور از 21 مهر از ساعت 9 الی 12 و 14 الی 17 بعدازظهر خواهد بود و تا 25 مهرماه ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی شریف
رجانیوز
1397/07/18
11:26
> رجانیوز: محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس درباره وضعیت تخصیص بودجه این دانشگاه در سال جاری گفت: تقریباً 10 درصد بودجه را با توجه به زمانی که از سال 97 گذشته به دانشگاه شریف ندادهاند.
> رجانیوز: محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس درباره وضعیت تخصیص بودجه این دانشگاه در سال جاری گفت: تقریباً 10 درصد بودجه را با توجه به زمانی که از سال 97 گذشته به دانشگاه شریف ندادهاند.
وی افزود: مسئولین کشور و به ویژه سازمان برنامه و بودجه قولهایی مبنی بر مرتفع شدن مشکل مالی دانشگاه شریف دادهاند که تاکنون محقق نشده است.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف درباره تأثیر کمبود بودجه دانشگاه شریف در اقدامات و کارهای مختلف این دانشگاه گفت: این کمبود بودجه متأسفانه توانسته مشکلاتی را در اقدمات آموزشی و غیر آموزشی این دانشگاه ایجاد کند.
وی تصریح کرد: با توجه به ورود 1700 دانشجوی جدید به دانشگاه شریف و کمبود بودجه تلاش داریم حداقل تاثیرات بر روند کارهای این دانشگاه به دلیل کمبود بودجه داشته باشد.
بر اساس لایحه بودجه 1397 کل کشور که پیشبینی درآمدها و هزینههای دولت در طول یک سال 1397 است بودجه دانشگاه صنعتی شریف برای سالجاری 3355000 میلیون ریال است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه الزهرا
مهر
1397/07/18
09:50
> رئیس دانشگاه الزهرا(س) گفت: در راستای توسعه اشتغال فارغ التحصیلان، موضوع کارآموزی و کاروزی دانشجویان این دانشگاه نسبت به گذشته جدی تر دنبال می شود.
> مهناز ملانظری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه الزهرا(س) با سازمان ها و مراکز توافق نامه های مختلفی امضا کرده که براساس آن زمینه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه در این نهادها فراهم شده است.
وی افزود: این دانشگاه به دنبال توسعه اشتغال فارغ التحصیلان است که در این راستا روند اجرای کارآموزی و کارورزی دانشجویان نسبت به گذشته با جدیت بیشتری از سوی معاونت آموزشی دانشگاه دنبال می شود.
رئیس دانشگاه الزهرا(س) تاکید کرد: مرکز کارآفرینی دانشگاه نیز فعال شده و در این مرکز آموزش های مورد نیاز دانشجویان به آنها ارائه می شود.
ملانظری خاطرنشان کرد: دانشجویانی که در مرکز کارآفرینی دانشگاه آموزش می بینند در پایان دوره گواهی نامه دریافت خواهند کرد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه امام صادق
بسیج نیوز
1397/07/18
08:30
> طی حکمی از سوی آیت الله آملی لاریجانی، حجت الاسلام سعدی به عنوان رئیس جدید دانشگاه امام صادق علیه السلام منصوب شد.
> به گزارش خبرگزاری بسیج، به نقل از روابط عمومی دانشگاه امام صادق(ع)، بنا بر تصویب هیئت أمنای جامعه الامام الصادق علیه السلام با توجه به پایان دوره ریاست جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدوی کنی، طی حکمی از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس هیئت امناء جامعه الامام الصادق علیه السلام، حجت الاسلام و المسلمین حسین علی سعدی برای یک دوره سه ساله به عنوان رئیس دانشگاه امام صادق علیه السلام تعیین شد.
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز هیئت أمناء جامعه الامام الصادق علیه السلام از خدمات حجت الاسلام و المسلمین محمدسعید مهدوی کنی در سه سال گذشته تقدیر و تشکر نمود.
رئیس جدید دانشگاه امام صادق علیه السلام پیش از این رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد این دانشگاه بوده است.
بخشی از سوابق علمی و اجرایی رئیس جدید دانشگاه امام صادق علیه السلام بدین شرح است: سوابق آموزشی: مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه تهران مدرس رسمی سطح عالی حوزه علمیه قم 1385-1378 مدرس رسمی سطح عالی حوزه علمیه تهران 1394-1385 تدریس در مقاطع دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد، کارشناسی، دانشگاه ها مدرس مراکز تخصصی حوزه علمیه قم سطح 3 و 4 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام سوابق اجرایی: امام جمعه موقت غرب تهران.
مشاور رئیس سابق مجلس خبرگان رهبری.
ریاست دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام با حکم آیت الله مهدوی کنی.
عضو شورای دانشگاه امام صادق علیه السلام.
عضو کمیته فقهی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
عضو کمیته فقهی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
عضویت در کمیته های علمی همایش های بین المللی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
تقریب نیوز
1397/07/18
14:45
> 900 استاد دانشگاه در پاسخ به نامه 290 نفر از دانشگاهیان اصلاح طلب درباره مسائل جاری کشور اعلام کردند: از رویکرد عقیم «بحران – بن بست» به فرآیند ملّی «ظرفیت – راه حلّ» بپیوندید!.
> به گزارش خبرگزاری تقریب، 900 استاد دانشگاه در پاسخ به نامه 290 نفر از دانشگاهیان اصلاح طلب درباره مسائل جاری کشور اعلام کردند: از رویکرد عقیم بحران بن بست به فرآیند ملّی ظرفیت راه حلّ بپیوندید! متن این بیانیه به شرح زیر است: در بیانیهای که طی روزهای اخیر از سوی برخی از افراد دانشگاهی و سیاسیِ وابسته به گروههای اصلاح طلب و همسوی دولت منتشر شده است، ادّعاهای گرانبار و وارونهای نسبت به انقلاب و نظامِ اسلامی مطرح گردیده که نمی توان از آن، به سادگی عبور کرد و یا آن را نادیده انگاشت.
همچنان که قابلِ پیش بینی بود، بهدنبالِ چالش های ساختگی و ناشی از سطحی اندیشی و بی عملیِ کارگزارانِ اصلاح طلب و تکنوکرات در حوزه اقتصاد، موج ها و تحرّکاتی از نوعِ نامه نگاری ها و بیانیه پراکنی ها به راه افتاده و خواهد افتاد تا توصیه ها و تجویزهایی چنین کم مایه و غیرعلمی (و بعضاً دون شأن علم و عالمان)، در چارچوبِ شرایطِ پیش ساخته شده و تصنّعی، معنادار و موجّه شوند، حال آنکه واقعیّت، آنچنان هم پوشیده و پنهان نیست که نتوان درست را از نادرست بازشناخت و متّهم را بر جای شاکی نشاند.
بر این اساس، گویا اگر بیش از این، خاموشی گُزینیم و به نفعِ پاره ای ملاحظات و مصالح، روشنگری نکنیم، جریان های سیاسی، حقایق را آنچنان معکوس جلوه خواهند داد که به تدریج، افکارِ عمومی تصوّر خواهد کرد که این گروهها، تاکنون حاشیه نشین و منزوی و از قدرت برکنار بوده و اینکه نسخۀ علاجِ دردها و امراض را در اختیار دارند! گفتمان اصلاحی مدّنظر نویسندگان خواسته یا ناخواسته درواقع ترجمان به روز شده ای از استحاله انقلاب اسلامی است که سالها پیش مطرح کرده و امروز به بهانه مشکلات معیشتی عدیده مردم که دستپخت مدیریت خود ایشان و همسویان آنها است- تصور می کنند که می توانند آنرا آشکار نمایند.
کسانی که در عمده سالهای بعد از انقلاب، زمام مدیریت دولتی و سیاستگذاری های پولی و بانکی را در دست داشته اند باید پاسخگو باشند، نه طلبکار و مطالبه گر! هر زمان تفکر انقلابی در عرصه ای از عرصه های مدیریت کشور اعمّ از امنیت، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع حاکم بوده آن عرصه کارآمد، کامیاب، موفق و موجد رضایت عمومی و اجتماعی شده و هر زمان تفکر انقلابی کنار گذاشته شده و به نسخه های غیربومی، غیردینی و غیر انقلابی عمل شده، منشأ ایجاد برخی آسیبهای اجتماعی، مفاسد اقتصادی و یا اشکالات مدیریتی در حوزه اقتصاد و اجتماع شده است.
نکاتی درباره کلیّت نامه 1- علیرغم نمای دانشگاهیِ عنوان نامه و اسامی نویسندگان، ادبیات و متن نامه، به شدت سیاسی و سیاست زده است.
این نقیصه شاید از آن روی در نامه پدید آمد که برخی از سرشناسان احزاب سیاسی رادیکال نیز در جمع امضاکنندگان حضور دارند.
همچنین باوجود آمارهای دقیق مراکز رسمی در مورد شاخص هایی چون ضریب جینی، تعداد افراد زیر خط فقر، میزان درآمدها و سطح زندگی مردم در کشور، تعابیر به کار رفته توسط دانشگاهیان محترم نویسندة نامه به گونه ای است که گویا درباره کشوری جنگ زده صحبت کرده و فلاکت و بدبختی گریبانگیر آحاد مردم کشور است! تعابیری که با هیچ مرجع آماری داخلی و بین المللی همخوانی ندارد.
یک استاد دانشگاه نباید بدون ارجاعات دقیق و منابع موثق، حرفهای عمومی، کلی، غیرمستند و غیرعلمیِ افواهی را تکرار کند.
2- متن نامه از خلط مباحث ساختاری، راهبردی، منابع انسانی و مباحث تئوریک رنج می برد.
نویسندگان از مغالطه مشهور جمع المسائل فی مسئله واحده در راستای القاء مطالب مدّنظر خود، بهره گرفته و تفکیکِ دسته بندی شده و منطقی از مسائل کشور را ارائه نکرده اند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
تقریب نیوز
1397/07/18
14:45

همانطور که استادان محترم در کلاس درس خود با دانشجویان تأکید داشته و می گویند باید از تعمیم های ناروای علمی یک یافته به تمامی سؤالات دیگر احتراز کرد در اینجا نباید خود را مبرّا از این نظارت علمی تلقی کنند.
3- متن نامه از تضاد و تناقضات درونی رنج می برد؛ به عنوان مثال در ابتدای نامه نویسندگان تأکید می کنند باید تکیه گاه عمومی ملت را بر پایه های امید بگذاریم و تأکید می کنند که به آینده امید داریم، اما متن نامه صادره، مملوّ از سیاه نمایی و القای ناامیدی است و در بندی از نامه تأکید دارند که در امید با افول روبرو شده ایم.
4- متن نامه شامل لیستی از مشکلات، چالشها، بحرانها و مسائل است که نگارش این لیست بلند بالا هنر و دانش ویژه ای نمیخواهد؛ اما نامه در بخش راه حلها به کلیّات و بیان عبارات کلی و عمومی بسنده کرده و از ارائه راه حل علمی، کارشناسی، عینی، دقیق و سیاست پژوهانه و سیاست گذارانه ناتوان بوده است.
مدلی که نویسندگان نامه در پیش گرفته اند مدعی مدل بحران راه حل است؛ یعنی ارائه تصویری بحرانی از جامعه و سپس راه حلهایی مبتنی بر آن که این روش شناسی در اکثر حوزه ها ناگزیر نتیجه ای جز بحران بن بست ندارد.
ایراد اساسی این مدل آن است که بر پایه ناامیدی از شرایط موجود بنا شده که با ادعای امیدواری نویسندگان در ابتدای نامه همخوانی ندارد.
در حالیکه اگر با نگاه واقع بینانه به شرایط موجود و امیدوارانه به آینده نگاه کنیم، باید مدل مسئله تغییر کرده و به ظرفیت راه حل منتهی شود.
توصیف اگر با تجویز همراه نباشد چه خاصیتی برای مدیران کشور دارد؟ 5- سوگیری سیاسی و سیاست زدگی نامه زمانی آشکار می شود که در بیان مشکلات و ارائه راه حلها به همه نهادها به ویژه نهادهای حاکمیتی تحت نظر رهبری تاخته شده اما هیچ انتقادی نسبت به دولت مستقر و قوه مجریة همسو مطرح نشده است؛ حتی آنجاکه از مشکلات معیشتی مردم سخن می گوید که مشخصاً مسئول آن دولت محترم است؛ 6- این نامه هم مانند موارد مشابه منتشره از سوی این جریانات، عمده مشکلات و راه حلشان را در راه حلهای سیاسی و آزادیهای اجتماعی بیان می کند.
سیاست زدگی نامه آنجا اوج می گیرد که یکی از راه حلهای عاجل خروج از بن بست های ادعایی نویسندگان در موضوعات زیست محیطی و نظایر آن، رفع حصر! و آزادی زندانیان سیاسی! عنوان می شود.
آیا منظور از زندانیان سیاسی امثال رامین حسین پناهی تروریست است که قاتل شهروندان عزیز کشورمان بوده یا جاسوسهای آمریکا و اسرائیل که در نقش فعال رسانه ای فعالیت می کرده اند؟! آیا به راستی راه حلّ خشکسالی کشور، اعلام عفو عمومی است؟! آیا این ادعاها با سلوک دانشگاهی کمترین نسبتی دارد؟ در این خصوص، نویسندگان محترم همان حرفهای تکراری و همیشگی خود را که دو دهه قبل هم مطرح می کردند، بازنویسی نموده اند.
مطالبات نخ نماشده ای از قبیل انتخابات آزاد، حقوق زنان، آزادی بیان و رسانه و توجه به حقوق شهروندی! ادعای نبودِ انتخابات آزاد در حالی است که هم اکنون دولت و مجلس با نظام انتخاباتی مترقی در اختیار کامل و نسبی جریان اپوزیسیون نمای نامه است؛ رسانه ها و آحاد مردم به راحتی و در هر مکانی از بالاترین مقامات و نهادهای کشور انتقاد می کنند؛ شاهد رشد خیره کننده زنان تحصیل کرده و اعضای هیئت علمی، زنان ورزشکار و وکیل و نویسنده نسبت به قبل از انقلاب هستیم و با منتقدان به خاطر اعتقادات شان برخورد نمی شود.
7- سیاه نمایی و وارونه نمایی و ندیدن واقعیات از ویژگیهای برجسته این نامه است.
در ادامه و در بخش پاسخها برخی از دستاوردهای بزرگ انقلاب در حوزه های مختلف را یادآوری می کنیم تا کمی از واقعیات آشکار شود.
البته هنر واقع بینی، هنر مهمی است که از دانشگاهیان انتظار می رود به آن متّصف باشند؛ نکاتی در پاسخ به برخی ادعاهای نویسندگان نامه نویسندگان نامه با ترکیب گزاره های درست، غلط، واقعیات و وهمیات، دست به غیرواقع نمایی و سیاه نمایی زده و نتیجه گرفته اند برای عبور از بحران های ادعایی باید به گفتمان جدیدی روی آورد؛ شاید معنی این ادعا، آن است که باید از گفتمان انقلاب و آرمانهای امام خمینی(ره) دست برداریم و در طی مسیر به تغییر مبنایی مبادرت نموده تا ایران را نجات دهیم؟! در این بین امّا برخی گزاره های خلاف واقع را به عنوان واقعیت جلوه داده و برخی از واقعیات را هم نادیده گرفته اند که در ادامه به پاره ای از آنها خواهیم پرداخت.
الف) واقعیتی به نام جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بی تردید در یک وضعیّت خطیر جنگ اقتصادی قرار دارد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
تقریب نیوز
1397/07/18
14:45

به کارگیری واژه جنگ برای توصیف موقعیّت اقتصادی اگر تا پیش از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های همه جانبۀ اخیر بر ایران از نظر برخی تحلیل گران داخلی همچنان اغراق آلود می نمود اما در شرایط کنونی واقعیّتی مورد اذعان و اجماع ملّی است.
این درجه از صف آرایی و منازعۀ اقتصادی در مقیاس جهانی و در تاریخ تنش ها و هماوردی های اقتصادی دولت - ملّت ها، وضعیّت بی نظیر و بی سابقه ای را نشان می دهد.
بالابردن درجۀ تحریم اقتصاد یک کشور به شدیدترین صورت قابل تصور از تحریم اقتصادی را با هیچ استعاره ای جز جنگ نمی توان توضیح داد.
هرچند که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مدتها پیش از شرایط اجماع کنونی بر سر جنگ اقتصادی از استعارۀ جنگ برای توصیف هماوردی اقتصادی ایران و آمریکا استفاده کرده اند با این حال فراگیر شدن درک جنگی از شرایط اقتصادی کشور علاوه بر روند تصاعدی و حداکثری تحریم های خارجی به علل دیگری هم مربوط است: فرآیندهای مرسوم امتیازدهی و امتیاز گیری های دیپلماتیک با حداکثری ترین حدّ انعطاف قابل تصور از جانب یک کشور هیج گشایش سیاسی یا اقتصادی را برای ایران در بر نداشته است و در نتیجه نوعی اجماع ملّی شکل گرفته است که حلّ و فصل جنگ اقتصادی دیگر از طریق پروژۀ صلح و یا حتّی آتش بس اقتصادی موقّت هم ممکن نیست.
به عبارت دیگر رنگ باختن رؤیای صلح اقتصادی به زمینه ای برای پذیرش و درک واقعی تری از امر جنگ اقتصادی تبدیل شده است.
بخشی از این نقیصه البته به دانشگاه و به خصوص به متون، سرفصل ها و آموزش های علوم سیاسی در کشور باز می گردد زیرا موجب تأسف و تأثر است که علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران نتوانسته است دانش و مهارت مذاکره و نیز ضوابط داد و ستد در مذاکره را به دیپلمات های ایرانی آموزش دهد؛ عدم باور به موقعیّت جنگی یا عدم باور به حلّ و فصل جنگ اقتصادی متأخّر و اتکاء به پروژۀ صلح اقتصادی طی سالهای گذشته موجب شده که فرآیند مقاوم سازی اقتصاد ملّی و آمادگی های اجرایی و اقتصادی متناسب با شرایط جنگی نیز به تأخیر افتاده و جمهوری اسلامی به خصوص قوه مجریّه علیرغم شکل گیری اجماع حاکمیّتی- مردمی بر سر جنگ اقتصادی و لزوم اتخاذ راهبردهای مقاومتی اما تا حدود زیادی در انفعال مدیریّت و تصمیم گیری دولتی قرار داشته باشد.
برآیند این وضعیّت انفعالی، تشدید تخریب های اقتصادی و در نتیجه تشدید شرایط جنگی به بالاترین درجات آن است.
ب) واقعی نبودن بن بست به رغم ادّعاهای نویسندگان نامه، کشور و نظام دچار بن بست نیست، ما دچار بنبست نشدهایم و نباید بحران کارآمدی دولتی را به حاکمیت سیاسی نسبت داد؛ چون هیچ بنبستی در ظرفیت هویت ملّی ایرانی وجود ندارد و نظام، همچنان از عهدۀ حلّ مسألهها و مشکلات برمیآید.
باید میان اصل ناکارآمدی دولتی و کلّیّت حاکمیّت از یکسو، و وجود اختلال کارکردی در برخی نهادها و زیرمجموعههای آن، تفاوت قائل شد.
این تفکیک و تمایز، نکتۀ دقیقی است که نباید از آن غفلت کرد؛ هرچند که صدور فرمان آتش به اختیار ازسوی رهبریِ نظام خطاب به نیروهای مؤمن اگرچه از آن روی بود که بخشهایی از اداره کشور دچار اختلال است، اما حرکت عمومی و کلّی انقلاب و نظام، پیشروانه و تکاملی است.
ازسویی غالب پایشها و افکارسنجی های معتبر و دقیق نهادهای مرتبط کشور نشان می دهد، دچار گسست میان مردم و نظام نشدهایم و مردم از انقلاب، ناامید نشده و به این نتیجه نرسیده اند که باید انقلاب و نظام را برانداخت؛ چنانکه حتّی اگر بخشهایی از مردم، تجمع کنند و شعارهای تند سَر دهند و یا از خود خشونت نشان دهند نیز نباید تصوّر کرد که خروش و خشم شان، ناظر به اصل انقلاب و نظامِ برآمده از اسلام، قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است؛ چون اعتراض نسبت به ساخت دیوانسالاری و یا اعتراض به روابط رانت جویانه و بروکراسی شبه مدرن حاکم بر ایرانیان، هرگز به معنی نفی اصل انقلاب و نظام مردمگرای منبعث از آن نیست.
زیرا طبق افکارسنجی های معتبر تمایل به آرمانهای اسلام و انقلاب کماکان در صدر دلبستگی ها قرار دارد.
همچنین باید گفت به رغم خواست دشمنان ایران، ایرانی و انقلاب بزرگمان دچار فروپاشی نمی شود؛ زیرا همچنان عناصر مقوّم جهان اجتماعی ما، در سپهر ایران حضور تعیین کننده داشته و آن را مستحکم و زنده نگاه داشته اند، گو اینکه این وضع، در مواقع حساس و خاص، خودنمایی میکند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
تقریب نیوز
1397/07/18
14:45

ج) واقعیتی به نام همگرایی مردم و رهبری علیرغم افول اعتبار اجتماعی برخی کارگزاران تکنوکرات کشور به خصوص مدیران برخاسته از تفکر شبه مدرن نزد افکار عمومی و بدبینی بخشی از مردم به اینکه بعضی مسئولین ارشد توانایی مدیریّت کشور برای برون رفت از وضع خطیر اخیر را ندارند، اما پیمایش های معتبر ملّی نشان می دهد که درجۀ اعتماد عمومی به حاکمیت و نماد آن با فاصلۀ بسیار معناداری نسبت به سایر کارگزاران، همچنان بالای 80 درصد است.
این ظرفیّت عظیم از همگرایی رهبری پرکار و مردم انقلابی در شرایط نامطلوب اقتصادیِ ناشی از تحریم خارجی آمریکای جنایتکار، اروپاییان همدست آنها و ناکارآمدی جریان تکنوکرات داخلی همچنان پایۀ معتبر و سرمایۀ فراوانی برای اعتماد به نفس ملّی در عبور از شرایط خطیر و امید به آینده است.
د) واقعیتی به نام دولت ناکارآمد با وجود پیشرفت های چهل ساله انقلاب اسلامی متأسفانه ناکارآمدی دولت تکنوکرات و مؤتلف با اصلاح طلبان باعث ایجاد نارضایتی های اجتماعی در لایه هایی از مردم شده و باید گفت التهاب و نارضایتی اجتماعی، یک واقعیّت است و آنچه که سبب این وضع شده، احساس نیست، بلکه وجود بیرونی و عینی دارد.
واقعیّت این است که گذران معیشت برای بخشهایی از مردم، دشوار و مشقّت بار شده است، و این وضع، اگرچه تا حدّی در گذشته نیز وجود داشته، اما در ماههای اخیر، شدّت و غلظت زیادی یافته و به صورت ضربه های لحظه ای و دفعی که تکانه ها و تنش های تهدید کننده می آفریند، درآمده است.
موضوعی که تا چندی قبل خود نویسندگان محترم نامه و همسویان آنها به حساب رقابت گروههای رقیب با دولت مستقر تفسیر می نمودند.
بنابراین، نه توقعات/ انتظارات/ مطالبات/ خواسته های مردم، تخیلی و احساس محض است، نه محرومیّت/ ضعفها/ خلاءها/ کمبودهایی که اکنون شکل گرفته، بلکه ریشه ها و سرچشمه های حقیقی داشته، و برساخته ، تلقینی و صوری نیست.
با این وصف ناکارآمدی دولت اصلاح طلب و تکنوکرات کنونی جزو فروض مسلّم همة جناح های سیاسی است.
این وضع اجتماعی امّا حاصل سوء تدبیر بخشهایی از مدیریت اجرائی در لایه هایی از حاکمیّت قابل تبیین است، به این معنی که برخی اجزاء حاکمیّتی، مبتلا به نقص کارکردی هستند و در حوزۀ وظایف و مسئولیّت های خویش، ضعف ها و نقصان هایی دارند.
پس آنچه که در سطح سیاسی رخ داده، همانا اثرات و نتایج منفی در سطح اجتماعی در پی داشته است.
این ربط علّی وثیق، موجب آن شد پرداختن به دولت در تحلیل اجتماعی ما، منزلت پُررنگ داشته و به نوعی، دولتمحوری در آن به چشم آید.
همچنین آمریکا بهدنبالِ این است که به اقتصادِ ایران، شوکِ دفعی و ویرانگر وارد شود تا مردم در فشارِ معیشتیِ غیرِقابلِ تحمّل ، گرفتار شده و به صورتِ عصبی و انفجاری و هیجانی ، در برابرِ کلیّتِ نظام قرار گیرند.
به این ترتیب، عملیّاتی توسط نظام معارض حکومت ایران طراحی شده که مشتمل بر مراحلِ زیر است: الف.
انسداد/ بنبست/ درهمریختگیِ ناگهانی و فلجکننده اقتصادی (بیثباتیِ اقتصادی)؛ ب.
انفجار/ سرکشی/ عصیان/ برانگیختگی/ برآشفتگیِ اجتماعی (بی ثباتیِ اجتماعی)؛ ج.
تعارض/ تقابل/ رویارویی/ تنشِ میانِ جامعه و نظام (بی ثباتیِ سیاسی)؛ د.
براندازی/ فروپاشی/ اضمحلالِ نظام.
از این رو می توان جایگاه روش شناختی این نامه را خواسته یا ناخواسته خارج از چارچوب منافع ملّی ارزیابی کرد؛ گو اینکه متأسفانه نگارندگان غفلت کرده اند و در بخشی از این فرآیند ایفای نقش کرده اند.
مطالعۀ تجربۀ حاکمیّتی در دورۀ پساانقلاب تاکنون نشان می دهد که ما همواره گرفتار ضریبی از اختلال کارکردی در لایۀ حاکمیّتی بوده ایم که گاه، عادی و معمول بوده، و گاه، غیرعادی و فرساینده.
اما واضح است این اختلال کارکردی نتیجه تفکر غیربومی و غرب محورانة همفکران نگارندگان محترم نامه 290 نفره است.
ه) واقعیت نفوذِ نیروهای متجدّد علّت بنیادی و اکثری پدید آمدن اختلال کارکردی در بخش دولتی، حضور و نفوذ نیروهای متجدّد و بی اعتنا به توانایی ملّی و اسلامی ایرانیان ازسوی در آن است؛ نیروهایی که بعضاً سوابق و مدعیّات و ظواهر انقلابی دارند، اما دلبسته و شیفتۀ تجدُّد بوده و در وضعیت شبه مدرن هستند و معتقدند باید به ارزشهای غربی، تن در داد و تسلیم غرب شد.
در واقع، نیروهای انقلابی به دو دسته تقسیم می شوند؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
تقریب نیوز
1397/07/18
14:45
یکی کسانی که با وجود نقش آفرینی در وقوع انقلاب و دورۀ پس از آن، از گفتمان اصیل انقلاب و امام خمینی(ره) و سعة وجودی هویت ملّی ایرانیان فاصله گرفته و به سوی ایدئولوژی توسعة غیربومی گرایش پیدا کردهاند، و دیگری عدّهای که گذر زمانه و تحوّلات سیاسی، خللی در فکر و روحیّۀ انقلابی شان ایجاد نکرده و آنان با همان شدّت عهد اولیّۀ انقلاب، دل در گرو ارزشها و اصالتهای اسلامی و مردم گرایانه دارند و حاضر نیستند از موضع عمل گرایانه، منفعت اندیشانه و اشرافی، به ظرفیت نوپدید انقلاب نگریسته و با بهانه ها و توجیهات مختلف، از انقلاب و سلوک مردمی عبور می کنند.
ازقضا و به عکس نظر نویسندگان محترم نامه، اختلال کارکردی در حاکمیّت، به سیاست اقتصادی نیروهای تکنوکرات و نسخه های غیربومی در سیاستگذاری ها بازمیگردد که در حقیقت، سیاستِ بیسیاستی است؛ چون آنها می خواهند مسئلۀ اقتصاد را در جایی بیرون از حوزۀ اقتصاد ، حلّ کنند.
به عبارت دیگر، آنها قصد دارند با سازوکارهای غیر اقتصادی ، دردها و امراض اقتصادی را برطرف سازند، به اینصورت که از طریق مذاکره و عقب نشینی از مواضع انقلاب ، تحریم های اقتصادی را برطرف کنند تا امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم گردد.
به این ترتیب، آنها معتقدند که ما از نظر درونی، ظرفیّت و استعدادها ی کافی برای رشد و شکوفایی اقتصادی نداریم و نمیتوانیم بدون سرمایهگذاری خارجی، گرهی را بگشاییم.
در این حال، حضرت آیتالله خامنهای با اینکه از آغاز، با چنین راه حلّهای برجامی موافق نبود، بلکه نسبت به تحقق آن نیز خوشبین نبودند، امّا مسیر را در برابر چنین فکری، مسدود نکرده و مجال دادند تا نسخۀ یاد شده، به اجرا گذارده و تجربه شود روش شناسی غیربومی که ناتوانی اش در رفع مشکلات ایرانیان بر همگان واضح شده است؛ همچنین امروز مشخص گردیده که این نسخۀ غربمَدار و برون محور ، راه به جایی نخواهد برد و از حیث عقلی نیز، عملی نخواهد شد حتّی دست کم، برخی پیشرفت های صوری نیز از نزدیکی و سازش با غرب پدید نیامد.
از طرف دیگر، معطّل و معوّق نگاه داشتن اقتصاد ملّی و گره زدن آن به سرنوشت مذاکرات و توافقات خارجی، موجب شد نه فقط در طول این مدّت، رکود اقتصادی بیسابقه به وجود آید، بلکه با رفع نشدن تحریم های غربی و خارج شدن ایالات متحدۀ آمریکا از توافق، شوک و تنش آنچنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
ایلنا
1397/07/18
13:46
> سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یکی از حوزه هایی که به طور دقیق باید در مورد آن برنامه ریزی شود و از طرفی در تعامل نزدیک با وزارت بهداشت است، حوزه پزشکی، علوم پزشکی و پیراپزشکی و به کارگرفتن سایر علوم در رابطه با نظام سلامت است.
> سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یکی از حوزه هایی که به طور دقیق باید در مورد آن برنامه ریزی شود و از طرفی در تعامل نزدیک با وزارت بهداشت است، حوزه پزشکی، علوم پزشکی و پیراپزشکی و به کارگرفتن سایر علوم در رابطه با نظام سلامت است.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی طهرانچی (سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی) در نشست مشترک با سیدحسن قاضی زاده هاشمی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) اظهار داشت: یکی از مباحثی که در دوره جدید به دنبال آن هستیم، ایجاد تعامل نزدیک با مسئولان و سیاست ها در حوزه وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان است تا با این دستگاه ها تعامل نزدیک داشته باشیم و بتوانیم از توان و ظرفیت این دستگاه ها به نحو بهینه و به صورت هم افزا استفاده کنیم.
وی افزود: یکی از حوزه هایی که به طور دقیق باید در مورد آن برنامه ریزی شود و از طرفی در تعامل نزدیک با وزارت بهداشت است، حوزه پزشکی، علوم پزشکی و پیراپزشکی و به کارگرفتن سایر علوم در رابطه با نظام سلامت است؛ براین اساس سعی داریم واحدهایی را از علوم اجتماعی و علوم مهندسی در حوزه سلامت به کار گیریم تا فاصله بین دانشگاه های پزشکی و غیرپزشکی کمتر شود و با هماهنگی های موثر و نظام برنامه ای، از ظرفیت های حوزه پزشکی در سایر علوم بهره گیری شود.
طهرانچی از راه اندازی برنامه سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی برنامه سلامت راه اندازی کرده ایم و در این راستا با همکاری واحد علوم پزشکی در واحد تهران غرب، موضوع پایان نامه ها و رساله های دانشجویی به سمت علوم بین رشته ای سلامت گرایش پیدا کرده، اما شکل گیری بهتر این موضوع مستلزم تعامل بهتر با وزارت بهداشت است.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: بودجه دانشگاه آزاد اسلامی به دولت وابسته نیست و از منابع خصوصی تامین می شود.
از طرفی حاکم شدن نگاه دولتی در مدیریت بودجه می تواند بحران ایجاد کند، لذا باید ملاحظات خاص در این زمینه لحاظ شود.
طهرانچی در پایان تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد در توسعه و رفع مشکلات کشور، دولت و نظام و همچنین آموزش پزشکی فعالیت کند.
وزیر بهداشت: از رشد دانشگاه آزاد اسلامی استقبال می کنیم سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست ضمن تبریک انتصاب طهرانچی به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: طهرانچی در حوزه آموزش عالی از ذخایر علمی کشور هستند و انتظار می رود دانشگاه در دوره مسئولیت ایشان در تمامی ابعاد رشد و پیشرفت داشته باشد.
وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم حمایت از افراد نخبه در دانشگاه ها گفت: باید حمایت های لازم از اساتید در دانشگاه های کشور صورت بگیرد.
وی افزود: دولت در پاره ای از موارد ترجیح می دهد که بخش خصوصی وارد عمل شده و بر فعالیت بخش خصوصی نظارت کند.
در خصوص تأسیس دانشگاه ها نیز دولت می تواند با نظارت بر کیفیت آموزشی دانشگاه ها کمک کند تا استانداردهای آموزشی رعایت شود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی باید کیفیت ملاک باشد، گفت: از کمک افراد در رسیدن به اهداف در آموزش عالی کشور استقبال می کنیم.
دانشگاه آزاد اسلامی نیز می تواند مانند دانشگاه های دولتی در این امر به ما یاری رساند.
ما از رشد دانشگاه آزاد اسلامی استقبال می کنیم.
وی در پایان بر لزوم تعامل دو سویه دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
آفتاب آنلاین
1397/07/18
11:20
> سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: بودجه دانشگاه آزاد اسلامی به دولت وابسته نیست و از منابع خصوصی تامین می شود.
از طرفی حاکم شدن نگاه دولتی در مدیریت بودجه می تواند بحران ایجاد کند، لذا باید ملاحظات خاص در این زمینه لحاظ شود.
> به گزارش ایسنا، محمدمهدی طهرانچی در نشست مشترک با حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار کرد: یکی از مباحثی که در دوره جدید به دنبال آن هستیم، ایجاد تعامل نزدیک با مسئولان و سیاست ها در حوزه وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان است تا با این دستگاه ها تعامل نزدیک داشته باشیم و بتوانیم از توان و ظرفیت این دستگاه ها به نحو بهینه و به صورت هم افزا استفاده کنیم.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در عین حال از راه اندازی برنامه سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی برنامه سلامت راه اندازی کرده ایم و در این راستا با همکاری واحد علوم پزشکی در واحد تهران غرب، موضوع پایان نامه ها و رساله های دانشجویی به سمت علوم بین رشته ای سلامت گرایش پیدا کرده، اما شکل گیری بهتر این موضوع مستلزم تعامل بهتر با وزارت بهداشت است.
وی افزود: یکی از حوزه هایی که به طور دقیق باید در مورد آن برنامه ریزی شود و از طرفی در تعامل نزدیک با وزارت بهداشت است، حوزه پزشکی، علوم پزشکی و پیراپزشکی و به کارگرفتن سایر علوم در رابطه با نظام سلامت است؛ براین اساس سعی داریم واحدهایی را از علوم اجتماعی و علوم مهندسی در حوزه سلامت به کار گیریم تا فاصله بین دانشگاه های پزشکی و غیرپزشکی کمتر شود و با هماهنگی های موثر و نظام برنامه ای، از ظرفیت های حوزه پزشکی در سایر علوم بهره گیری شود.
طهرانچی در پایان تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد در توسعه و رفع مشکلات کشور، دولت و نظام و همچنین آموزش پزشکی فعالیت کند.
وزیر بهداشت: در دانشگاه آزاد اسلامی باید کیفیت ملاک باشد حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست ضمن تبریک انتصاب طهرانچی به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: دکتر طهرانچی در حوزه آموزش عالی از ذخایر علمی کشور هستند و انتظار می رود دانشگاه در دوره مسئولیت ایشان در تمامی ابعاد رشد و پیشرفت داشته باشد.
وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم حمایت از افراد نخبه در دانشگاه ها گفت: باید حمایت های لازم از اساتید در دانشگاه های کشور صورت بگیرد.
وی افزود: دولت در پاره ای از موارد ترجیح می دهد بخش خصوصی وارد عمل شده و بر فعالیت بخش خصوصی نظارت کند.
در خصوص تأسیس دانشگاه ها نیز دولت می تواند با نظارت بر کیفیت آموزشی دانشگاه ها کمک کند تا استانداردهای آموزشی رعایت شود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه، گفت: از کمک افراد در رسیدن به اهداف در آموزش عالی کشور استقبال می کنیم.
دانشگاه آزاد اسلامی نیز می تواند مانند دانشگاه های دولتی در این امر به ما یاری رساند.
ما از رشد دانشگاه آزاد اسلامی استقبال می کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، وی در پایان بر لزوم تعامل دو سویه دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد.
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
خبرگزاری کتاب ایران
1397/07/18
10:54
> ذاکرصالحی گفت: لازمه تاریخی شدن یک کتاب، اتکای آن بر شواهد و اسناد است ولی در کتاب «نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن» حتی یک سند هم مشاهده نمی شود.
این کتاب بیش از تاریخ اجتماعی رنگ جامعه شناسی سیاسی به خود گرفته است.
آن هم به صورت ناقص.
زیرا از مفاهیم و اصطلاحات جامعه شناسی استفاده نمی کند.
> به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست نقد و بررسی کتاب «نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن» نوشته دیوید مناشری که محمدحسین بادامچی و عرفان مصلح آن را به فارسی ترجمه کرده اند و نشر سینا انتشارش را بر عهده داشته است، با حضور محمدحسین بادامچی یکی از مترجمان کتاب، غلامرضا ذاکرصالحی و عباس قیومی در مقام منتقد، سه شنبه 17 مهرماه سال 1397 در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمدحسین بادامچی مترجم کتاب ضمن اشاره به اهمیتی که این کتاب می تواند در اصلاح نظام آموزشی ایران داشته باشد، گفت: «این کتاب حدود 25 سال پیش به انگلیسی منتشر شده است ولی از آن زمان تا کنون که متن فارسی اش منتشر شده است، کتاب با وجود اهمیتی که می توانست در ارائه شناختی از تاریخ شکل گیری نظام آموزشی جدید در ایران داشته باشد، حتی از سوی برنامه ریزان نظام آموزشی هم مغفول مانده است و ما امیدواریم از این به بعد و با ترجمه کتاب بخشی از نقیصه های شناختی ما نسبت به تاریخ آموزش در ایران رفع شود.
» سررشته را گم کرده ایم وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «به نظر می رسد ما سررشته نظام آموزشی را بعد از انقلاب گم کرده ایم و دچار گسست از روند نظام آموزشی شدیم که اولین پایه هایش در دوران عباس میرزا بنیان گذاشته شد و با دارالفنون ساختارمند شد.
این گسست، علاوه بر اینکه یک گسست ساختاری بود، گسستی معرفتی هم بود.
به گونه که ما دیگر نمی دانیم این موجود که نامش نظام آموزشی است چیست؟ چه خصوصیاتی داشته است و چگونه باید با آن برخورد کرد؟» این دانش آموخته مقطع دکترای جامعه شناسی فرهنگی سپس به تقسیم بندی گونه های رایج پرداختن به مقوله آموزش در محافل آکادمیک پرداخت و گفت: «دو دسته نگاه به مقوله آموزش رایج است.
یکی دیدگاه معرفت شناختی که بحث در مورد آموزش را به سمت انتزاعیاتی از قبیل ماهیت علم و مقوله هایی از این دست می برد و دسته ای دیگر که بیشتر به تاریخ آموزش نظر دارد نوعی تاریخ نگاری تقلیل گرای تکنوکراتیک را رواج می دهد.
اما هیچ یک از این دو نگاه ما را به سمت شناخت ماهیت آموزش در قبل از انقلاب رهنمون نمی شوند.
» ارائه تصویری غیرانتزاعی از مقوله نظام آموزشی بادامچی مهمترین ویژگی کتاب «نظام آموزشی و ساخت ایران مدرن» را این دانست که این کتاب با قرار دادن مقوله نظام آموزشی در قلب مسئله مدرنیزاسیون ایران این مقوله را برای ما غیرانتزاعی معنا کرده است.
وی گفت: «ما برای اولین بار از طریق این کتاب می توانیم بفهمیم نظام آموزشی چه کیفیت و چه تاثیری داشته است.
مناشری نظام آموزشی را مهم ترین نهاد تمدنی ایران مدرن می داند.
به گمان او نبض اصلی ایران قبل از انقلاب در جایی میان دستگاه آموزش و دولت می زده است.
» وی پنج نهاد متناظر اندیشگانی از منظر مناشری را این گونه فهرست کرد: «علم، آموزش، نخبگی، دولت نوسازی و مدرنیزاسیون.
» سپس افزود: «نمی شود هیچ یک از این نهادها را بدون دیگری مطالعه کرد.
این واقعیتی است که ما از آن غافل بوده ایم.
ما چون بعد از انقلاب نهاد آموزش را از سیاست و اجتماع گسسته کرده ایم، گمان می کردیم تمام تاریخ آموزش را باید این گونه مطالعه کرد.
به همین خاطر در دام انتزاعیات یا تاریخ تقلیل گرا افتادیم.
» دارالفنون چگونه دانشگاه شد؟ بادامچی در بخش دیگری از سخن هایش گفت: «ما از طریق مطالعه این کتاب می توانیم به خوبی دریابیم که دارالفنون چگونه به دانشگاه انجامید.
این بررسی پیوستگی علم در ایران را تا دوره انقلاب نشان می دهد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
خبرگزاری کتاب ایران
1397/07/18
10:54

بر مبنای آموزه های این کتاب درمی یابیم که ما در ایران یک چرخه دائمی تربیت نخبگان از طریق اعزام به خارج از کشور را داشته ایم که این نخبگان در عمل به آنچه که حاکمیت از آنها انتظار داشته تن نمی داده اند و تبدیل به اپوزیسیون بر ضد حکومت می شده اند و همین موضوع باعث شکل گرفتن یک دوره دیگر از اعزام نخبگان به خارج می شده و البته این نخبگان تازه هم بعد از مدتی اپوزیسیون حکومت می شده اند و چرخه ادامه پیدا می کرده است.
» چرا مهندسی غلبه کرد؟ بادامچی همچنین به این موضوع اشاره کرد که با خواندن کتاب دیوید مناشری می توانیم دریابیم چه شد مهندسی بر نظام آموزشی ما غلبه پیدا کرد.
او گفت: «تصور غالب این است که نیاز ما به تربیت مهندس بود که به این وضعیت انجامید اما با خواندن این کتاب می توانیم دریابیم که چگونه ما مفهوم مدرن شدن را از یک رویکرد تزاری به این مقوله از روسیه وارد کردیم و در آن سنت مهندسی چه نقشی داشت.
ذهنیت تجدد ما مهندسی زده بود و استعاره اساسی آموزش در ایران پلی تکنیک است.
پلی تکنیک در کلمه دارالفنون هم متجلی است و بعدها هم در شکل های مختلف خود را به نظام آموزشی ما تحمیل می کند.
» به گفته بادامچی از دیگر مباحثی که در کتاب «نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن» مطرح شده است، نسبت میان آموزش و پرستیژ در ایران است که نویسنده آن را بسیار تاریخ مند و غیرانتزاعی تبیین می کند و می گوید پرستیژ است که منطق آموزش در ایران را شکل می دهد.
او از دیگر عوارض نظام آموزشی ایران بر مبنای نظر دیوید مناشری را «کارمندصفتی فارغ التحصیلان» دانست.
او گفت: «ساختار نظام آموزشی ایران از روز اول ضد نیروی مولد بوده است و این حرفی است که از مجلس اول مشروطه به آن پرداخته می شد.
آموزش یک طبقه متوسط حرفه ای در ایران شکل داده است که خصلت بروکراتیک دارد.
تکنولوژی در ایران رشد نمی کند چرا که در ساختاری دولتی معنا پیدا می کند و این برآمده از نوع نظام آموزشی است.
آموزش نخبگان و آموزش عمومی مترجم کتاب در آخرین بخش از سخنانش گفت: «در این کتاب مسئله آموزش نخبگانی و آموزش عمومی به خوبی از یکدیگر تفکیک شده است.
به نظر من این دو نوع از آموزش دو پروژه جدا از هم بوده اند.
آموزش نخبگانی برای تربیت الیت حکومتی بوده و در ساختار حکومت شکل گرفته و ترویج شده است اما آموزش عمومی در ابتدا منشاء حکومتی و دولتی نداشته است و این آموزش برآمده از پروژه کسانی چون میرزاحسن رشدیه بوده است.
اگر چه مناشری نتوانسته است به خوبی پروژه عمومی و توده ای آموزش را تبیین کند اما صرف طرح این بحث در این کتاب الهام بخش است.
» وی در ادامه افزود: «دو پروژه آموزش نخبگانی و آموزش عمومی دچار پارادوکس هستند.
یکی برای تربیت حاکمان و دیگری با هدف گسترش نظام دولت-ملت شکل گرفته بود.
ولی این دو سیستم در نهایت به مشکل و تصادم رسیدند و می توان یکی از ریشه های انقلاب در ایران را این تصادم میان دانش آموختگان آموزش عمومی که میل به حضور در ساخت قدرت داشتند با دانش آموختگان نظام آموزش نخبگانی دانست.
» بادامچی در جمع بندی سخنانش گفت: «بعد از انقلاب، آموزش از علم و نخبگان از قدرت و توسعه گسسته شدند و سردرگمی امروزین ما از این گسستگی ناشی می شود.
راه های پیشاروی ما به این جهت عقیم هستند که برآمده از یک طرح تاریخی نیستند.
نا روشن بودن برنامه توسعه ما هم از همین سردرگرمی نشات می گیرد.
» کتاب از سطح توصیف فراتر رفته است پس از مترجم کتاب، اولین منتقد آن، دکتر غلامرضا ذاکرصالحی سخن خود را آغاز کرد.
وی گفت: برخلاف آثار تاریخی که درباره نظام آموزشی ایران تا کنون دیده ام، نویسنده از سطح توصیف فراتر رفته و دست به تحلیل زده است.
نویسنده جسارت تحلیل داشته و این موضوع البته می تواند ضعف هایی را هم برای کتاب فراهم آورد.
» دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ادامه گفت: «به اعتقاد مناشری هم نظام پهلوی و هم نهضت ضدپهلوی امام خمینی به آموزش به عنوان موتور متحرک تاکید داشتند اما با اهداف مختلف.
ایده اساسی کتاب این است که طبقه نخبگان جدید دولت پهلوی که باید بازوی حرکت این حکومت می بودند، ضعیف بودند و به همین دلیل به سرعت چرخش کردند و به سمت انقلابیون رفتند.
در چرایی این اتفاق نویسنده نتوانسته است استدلال دقیقی بیاورد اما این موضوع را به خوبی تحلیل کرده است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
خبرگزاری کتاب ایران
1397/07/18
10:54

» انتقادهایی به کتاب ذاکرصالحی انتقادهایی به کتاب وارد کرد و گفت: «نویسنده کتاب خود را تاریخی تلقی کرده است اما نمی شود این کتاب را تاریخی دانست.
لازمه تاریخی شدن یک کتاب، اتکای آن بر شواهد و اسناد است ولی در این کتاب حتی یک سند هم مشاهده نمی شود و به همین خاطر نمی شود آن را تاریخی دانست.
حتی اثر را با اسلوب تام و تمام تاریخ شفاهی هم نمی شود بررسی کرد چرا که هم تعداد گفت وگوهایی که پایه بررسی کتاب قرار گرفته اندک است و هم افراد مورد مصاحبه چندان کلیدی نبوده اند.
» از دیگر انتقادهای این استاد دانشگاه به کتاب این بود: «نویسنده بحث خود را به سه دوره قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم تقسیم کرده ولی دوره جمهوری اسلامی را هم بررسی کرده است.
این عدم پیش بینی دوره جمهوری اسلامی در ساختار کتاب و در عین حال پرداختن به آن، کتاب را دچار اشکال ساختاری کرده است.
» ذاکرصالحی افزود: «مترجم در جمع بندی کتاب گفته است که آن را می توان در حوزه تاریخ اجتماعی و فکری گنجاند.
تاریخ اجتماعی با مردم سروکار دارد ولی اینجا مردم غایب هستند.
حتی صحبت در مورد زیست دانشجویان و اساتید و.
که می توانست اثر را به سمت تاریخ اجتماعی ببرد در کتاب غایب است و به همین دلیل نمی توان آن را تاریخ اجتماعی دانست.
نوع تقسیم بندی کتاب هم بر مبنای سلسله های پادشاهی است و نوعی رویکرد کلاسیک دارد و این با رویکرد صورت بندی بحث در تاریخ اجتماعی متفاوت است.
این کتاب بیش از تاریخ اجتماعی رنگ جامعه شناسی سیاسی به خود گرفته است.
آن هم به صورت ناقص.
زیرا از مفاهیم و اصطلاحات جامعه شناسی استفاده نمی کند.
» منتقد کتاب در بخش دیگری از سخنانش گفت: «نظریه ای که مناشری درباره طبقه نخبگان جدید ارائه داده، اقتباسی از نظریه بازتولید و برآمده از آرای نظریه پردازانی مانند ایوان ایلیچ است و بداعت چندانی در آن دیده نمی شود.
گاهی هم شواهدی ارائه می دهد که خلاف این ایده است که هدف آموزش شکل دهی به طبقه نخبگان جدید بوده است.
مثلاً اهمیت آموزش روستایی برای حکومت یا تاکید اسناد بالادستی آموزش بر آموزش فنی و حرفه ای در جهت آموزش نخبگانی نیستند.
» او در پایان گفت: «نقص دیگر کتاب بی توجهی مفرط به تحقیقات مشابه در داخل و خارج کشور است.
نقدهای بسیاری به انقلاب آموزشی حتی قبل از انقلاب وجود داشت.
اولین منتقد آن هم خود محمدرضا پهلوی بود که در کتاب پاسخ به تاریخ نقدهای خود را مطرح کرد.
دیگرانی مانند احسان نراقی، یرواند آبراهامیان، کیت واتسون و.
نیز بررسی های فراوانی درباره نظام آموزشی ایران داشته اند و آسیب های آن را نشان داده اند اما مناشری به هیچ یک از این ها توجه نداشته است.
در میان تنها یک اشاره کوتاه به نقدهای جلال آل احمد نسبت به نظام آموزشی در کتاب وجود دارد.
» جای چنین کتابی خالی بود دومین منتقد کتاب عباس قیومی بود.
او گفت: «جای کتابی که گزارش تاریخی روشنی از نظام آموزشی ایران ارائه دهد خالی بود.
این کتاب توانسته است این جای خالی را پر کند.
این کتاب را باید به عنوان گزارشی از منظر یک دیدگاه بالا به پائین بررسی کرد.
» این منتقد در پاسخ به یکی از انتقادهای دکتر ذاکرصالحی گفت: «تقسیم بندی سلسله محور کتاب می تواند بر این پایه شکل گرفته باشد که توسعه آموزش در ایران دولت محورانه و از بالا به پائین بوده است.
» این استاد دانشگاه کتاب را تحقیقی علمی و نسبتاً روشمند در حوزه تاریخ نظام آموزش در ایران دانست و درباره وضعیت کنونی تحقیق درباره نظام آموزشی در ایران گفت: «اصطلاحاتی مانند ایده دانشگاه که اکنون رایج شده و برآمده از یک چهارچوب فلسفی وارداتی هستند، ایده هایی انتزاعی و خارج از بستر تاریخی درباره وضعیت نظام آموزشی ما ارائه می دهند.
این کتاب از این منظر که بحث خود را به صورت غیرانتزاعی و در بستری تاریخی ارائه می دهد جالب توجه است.
از سوی دیگر تحلیل کتاب روشن و فاقد پیچیدگی های فلسفی است و من این نکته را از محاسن آن می دانم.
» قیومی همچنین در نقد کتاب گفت: «این کتاب کارکردهایی از نظام آموزشی را مورد بررسی قرار داده است که بانی نظام آموزشی یعنی دولت آنها را مدنظر داشته است، به عنوان مثال کارکرد ایدئولوژیک نظام آموزشی، اما کارکردهای جنبی دیگر نظام آموزشی را فراموش کرده و این از نقاط ضعف کتاب است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
خبرگزاری کتاب ایران
1397/07/18
10:54

» انتقاد دیگر این پژوهشگر حوزه فرهنگ به کتاب دیوید مناشری چنین بود: «کتاب نظریه روشنی که بتواند علل تحولات آموزش عالی را مدلل کند ندارد.
به همین دلیل است که من آن را یک گزارش تحلیلی تاریخی می دانم که تا حدودی هم موفق بوده است.
مهمترین ایده ای که کتاب آن را ارائه می دهد این است که نظام آموزشی ایران مبتنی بر تقلید از نظام آموزشی غرب بوده است.
این تقلید را بسیاری از کتاب ها گفته اند اما چرایی آن مغفول مانده است.
چه در این کتاب و چه در کتاب های دیگر.»
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
وزارت علوم
1397/07/18
10:51
> در ادامه نشست های هیات دانشگاه علامه طباطبائی با مسئولان آموزش عالی افغانستان، دکتر سلیمی رئیس دانشگاه با دکتر نجیب اله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان در کابل دیدار و گفتگو کردند.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، در این دیدار، وزیر تحصیلات عالی افغانستان از تلاش های دانشگاه علامه طباطبایی جهت گسترش همکاری های علمی میان دانشگاه های دو کشور و فراهم آوردن زمینه برگزاری دوره های آموزشی کوتاه و بلندمدت برای استادان، دانشجویان و روزنامه نگاران افغانستانی در سال های اخیر قدردانی کرد.
برگزاری نشست سالانه روسای دانشگاه های سطح یک در ایران و افغانستان، برگزاری کارگاه های آموزش روابط عمومی برای کارکنان روابط عمومی وزارت تحصیلات عالی، اعطای سالانه سه بورس تحصیلی به استادان معرفی شده از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، انجام یک کلان پژوهش مشترک توسط استادان ایرانی و افغانستانی در حوزه تاریخ و فرهنگ دو کشور و انجام امکان سنجی جهت راه اندازی دوره های مشترک تحصیلی از جمله موارد مورد توافق این دیدار بود.
در ادامه، هیات دانشگاه علامه طباطبائی از دانشگاه دولتی کابل دیدار کرد و در پایان نیز طرفین در حضور روسا و معاونین دانشگاه های مختلف و مسئولین وزارت خارجه دو کشور بر دوستی و همکاری علمی میان دانشگاهیان دو کشور تأکید کردند. ز
ح 74/ ع.
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
افکار
1397/07/18
13:13
> معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، مصوبات ستاد ملی اربعین دانشگاهیان را جهت اجرا در سطح دانشگاههای کشور ابلاغ کرد.
> به گزارش افکارنیوز، فضا سازی مناسب فرهنگی در سطح دانشگاه به مناسبت ایام اربعین حسینی، حمایت از برپایی موکب های دانشجویی در داخل دانشگاه، مساعدت در اعزام به صورت کاروانی با تاکید بر اولویت اعزام زیارت اولی ها، تسریع در اخذ مجوز خروج دانشجویان مشمول نظام وظیفه، ار جمله مواد این ابلاغیه است.
حضور روحانیان و استادان در کاروان های دانشجویی پیاده روی اربعین همچنین، هماهنگی حضور روحانی و استاد در کاروان های دانشجویی، برگزاری دوره توجیهی آموزشی برای زائران کاروانی و مساعدت جهت حضور دانشجویان در پیاده روی اربعین (28 مهر ماه لغایت 9 آبان ماه 97) از دیگر مواردی است که دراین ابلاغیه به آن تاکید شده است.
همچین در این ابلاغیه بر مشارکت دادن دانشگاهیان در دومین همایش بین المللی اربعین حسینی با محوریت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی و دومین سوگواره ملی اربعین حسینی با محوریت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید شده است.
گفتنی است ثبت نام دانشجویان به صورت کاروانی صورت گرفته و با توجه به ظرفیت با اولویت زمان ثبت نام کاروان ها خدمات ارائه می شود.
همچنین دانشجویانی که قصد داشتند با کاروان های ستاد اربعین دانشگاهیان در اربعین حسینی به کشور عراق اعزام شوند از تاریخ 10 مهر تا 17 مهر 1397 اطلاعات و دانشگاه محل تحصیل خود را در سامانه مربوطه ثبت کردند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1397/07/18
12:46
> تهران - ایرنا - معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف از برگزاری جشنواره هنری فرصت ها و چالش های ملی همزمان با هفته ملی پژوهش و فناوری در دبیرخانه این شورا خبر داد.
> مصطفی کاظمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، هدف از برگزاری این جشنواره را روشنگری بازیگران عرصه علم، پژوهش و نوآوری و پیوند مردم با حوزه های تخصصی و گشایش افقی پرامید و رهیافت های موثر در زمینه فرصت ها و چالش ها ملی عنوان کرد.
از 21 تا 27آذر ماه به نام هفته ملی پژوهش و فناوری نامگذاری شده است.
وی، مدیریت آب و خاک، حمل و نقل و آلودگی محیط زیست، سلامت و درمان، فرهنگ و سرمایه اجتماعی و فضای مجازی را موضوع های این جشنواره برشمرد که در دو بخش پژوهشگران و دانشجویان و دانش آموزان در رشته های کاریکاتور، عکاسی، نقاشی، فیلم کوتاه مستند و انیمیشن(حداکثر 60 ثانیه) برگزار می شود.
به گفته کاظمی، آثار تهیه شده با موبایل نیز با رعایت شرایط در بخش مقررات ارسال آثار، قابل قبول است.
وی تعداد آثار ارسالی در هر بخش را سه مورداعلام و خاطرنشان کرد: تمام شرکت کنندگان باید از طریق نشانی اینترنتی www.
atf.
gov.
ir در جشنواره ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند.
شرایط آثار ارسالی در هر رشته در پایگاه اینترنتی شورای عالی عتف درج شده است.
کاظمی اضافه کرد: شرکت کردن در بیش از یک رشته، بلامانع بوده اما برای شرکت در هر رشته، فرایند ثبت نام باید به طور جداگانه انجام شود.
وی با بیان این که آثاری که قواعد شرکت را رعایت نکرده باشند، پذیرفته نخواهند شد افزود: مسوولیت آثار ارسالی (از جمله عواقب ناشی از اصل نبودن اثر، عدم انطباق با قوانین و ضوابط کشور ایران) به عهده ارسال کننده اثر بوده و برگزارکننده جشنوراه، حق انتشار آثار ارسالی را با ذکر نام صاحب اثر به هر نحو ممکن خواهد داشت.
وی مهلت ارسال آثار را 30 آبان امسال اعلام و اظهار کرد: در بخش دانش آموزی در هر رشته به نفر اول، سه میلیون تومان، نفر دوم 2میلیون تومان و نفر سوم یک میلیون تومان به همراه لوح تقدیر و در بخش دانشجویان و پژوهشگران نیز به نفرات برتر هر رشته به ترتیب 4، 3 و دو میلیون تومان به همراه لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
کاظمی همچنین گفت: نمایشگاهی از آثار منتخب نیز در محل برگزاری نمایشگاه هفته ملی پژوهش و فناوری برگزار و از برندگان در آیینی تقدیر و به تمام شرکت کنندگان گواهی شرکت اعطا خواهد شد.
**6984** 1200 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی وزارت علوم شورای عتف جشنواره پژوهش.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
وزارت علوم
1397/07/18
10:55
> در جلسه مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشارات بین المللی اشپرینگر توافقاتی جهت انتشار آثار تالیفی این دانشگاه در اشپرینگر صورت گرفت.
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر «یوهانا شوارز» نماینده انتشارات بین المللی اشپرینگر با دکتر سعیدی رییس اداره انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار طرفین ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای توسعه همکاری و نشر بین المللی آثار منتشر شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بر انتشار آثار تالیفی این دانشگاه در انتشارات اشپرینگر توافق کردند.
بر اساس این گزارش، آثار تاًلیفی اساتید دانشگاه امیرکبیر که به زبان انگلیسی نوشته شده و از کمیته کتاب و نشر این دانشگاه مجوز اخذ کرده باشند، برای انتشار سطح بین المللی به موسسه اشپرینگر آلمان فرستاده خواهند شد. ز
ح 74/ ع.
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1397/07/18
09:26
> کرج-ایرنا- عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی وابسته به پژوهشگاه مواد وانرژی ایران گفت: برای نخستین بار در کشور پیل سوختی میکروبی برای حذف بیولوژیکی نیترات از آب و تولید همزمان الکتریسیته در این مجموعه طراحی و ساخته شد.
> لیلا داورپناه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود: این پروژه تحقیقاتی با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران درآزمایشگاه محیط زیست پژوهشگاه مواد و انرژی انجام شد.
وی در تشریح خطرات نیترات و کاربرد پیل سوختی گفت: نیترات از آلاینده های خطرناک آب آشامیدنی محسوب می شود که می تواند در سیستم گوارش منجر به ایجاد سرطان معده شود ضمن آنکه برای زنان باردار، نوزادان و حتی سلامتی حیوانات خطرناک است.
این پژوهشگراظهار داشت: از آنجا که نیترات در آب به صورت محلول است و روش های معمول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند؛ از این رو نیاز به روش های تصفیه پیشرفته تر دارد که قادر به کاهش آلاینده های محلول هستند.
وی یادآور شد: تاکنون از روش های فیزیکی و شیمیایی برای حذف نیترات مانند تعویض یونی، اسمز معکوس، الکترودیالیز معکوس (EDR) و جذب سطحی استفاده می شده است.
داورپناه افزود: مطالعه علمی نشان می دهد که این روش ها دارای محدودیت هایی برای استفاده هستند ضمن آنکه در روش های فوق، نیترات فقط از آب جدا شده و پساب تولیدی حاوی غلظت بالای نیترات است که خود از معایب مهم این روش ها به شمار می رود.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد وانرژی اظهار داشت: پیل سوختی میکروبی (MFC) برای احیای بیولوژیکی نیترات به نیتروژن مولکولی یک دستاورد جدید علمی است که تصفیه آب حاوی نیترات و تولید همزمان الکتریسیته را انجام می دهد.
وی ادامه داد: فرایند جدید افزون بر مزایایی که ذکر شد در بخش صنعت می تواند برق تولید کند.
پژوهشگاه مواد و انرژی ایران وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در مشکین دشت شهرستان فردیس استان البرز مستقر است.
محققان این پژوهشگاه تاکنون اختراعات زیادی در سطح جهانی ، منطقه و کشور به ثبت رسانده که بخشی از این دستاوردها تجاری سازی شده است.
7413/ 6155 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی پژوهشگاه مواد وانرژی ایران البرز.
1
فهرست