وزارت علوم - خبرگزاري ها 24 مهر 97
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت 14:49
1
فهرست اخبار
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
1
فهرست اخبار
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
1
فهرست اخبار
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
7909001 15:18 خبرگزاري كتاب ايران
روساي موسسه يا سازمان وابسته
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایکنا
1397/07/24
13:14
> گروه اجتماعی نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت : ایجاد شهرک دانشگاهی در این شهرستان مطالبه مردم است که وزارت علوم با توجه به ظرفیت های عظیمی که در گرمسار وجود دارد و به خصوص نزدیکی به پایتخت ، تسریع این مطالبه را مدنظر قرار دهد .
> به گزارش ایکنا از سمنان ، غلامرضا کاتب ، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز 24 مهردر مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویان جدیدالورود دانشگاه دولتی گرمسار با حضور وزیر علوم ، با بیان اینکه ایجاد شهرک دانشگاهی در این شهرستان مطالبه مردم است ، اظهار کرد : امیدواریم وزارت علوم با توجه به ظرفیتهای عظیمی که در گرمسار وجود دارد و بهخصوص نزدیکی به پایتخت ، پیگیری و تسریع این مطالبه را مدنظر قرار دهند .
کاتب با اشاره به اینکه اکنون در مسیر رشد و توسعه علمی جایگاه نخست منطقه از آن ایران است اذعان کرد : باید برای کسب رتبه نخست در جایگاه علمی جهان تلاش کنیم که این امردر سایه رقابتهای مختلف دانشگاهی و درعینحال اتحاد و حفظ نخبگان در ایران تحقق خواهد یافت .
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ایجاد شهرک دانشگاهی در گرمساررا از مهمترین اولویتهای کاری دانست و یاداور شد : هر دانشجو میتواند شرکت دانشبنیان تأسیس کند و دولت و مجلس از این شرکتها حمایت میکند که توسعه این شرکتها در راستای توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف مجلس محسوب میشود همانطور که تاکنون بیش از دو هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعالشده است .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
رویداد 24
1397/07/24
11:52
> وزیر علوم از وابستگی به بودجه های دولتی به عنوان مهمترین مشکل دانشگاه های دولتی در کشور نام برد و گفت : همه دانشگاه های دولتی دارای ردیف بودجه خاص خود هستند .
> رویداد24 دکتر غلامی در آیینی که به بهانه آغاز سال تحصیلی در دانشگاه دولتی گرمسار برگزار شد ، اظهار کرد : دانشگاه گرمسار اگرچه از جوان ترین دانشگاه های دولتی است ، اما سرعت رشد و توسعه خوبی در این سال ها داشته است .
وی به اشاره به سفر چند هفته پیش خود به استان سمنان افزود : در آن سفر امکان حضور در شهرستان گرمسار فراهم نشد لذا امروز توفیقی شد که در موقعیت بهتری که هم دانشجویان و هم اساتید دانشگاه حضور دارند در این مجموعه حضور بیابیم .
وزیر علوم با بیان اینکه آموزش عالی در ایران با مشکل کمی روبرو نیست افزود : در حال حاضر دانشگاه های فاقد دانشجو و یا با دانشجوی کم نیز در سطح کشور وجود دارد .
غلامی با بیان اینکه تمرکز این وزارتخانه بر کیفیت آموزش عالی است تصریح کرد : در همین راستا یک ستاد مرکزی در وزارت علوم تشکیل شده و بحث کیفیت آموزشی دانشگاه ها را به صورت جدی و پیگیر مورد نظارت و ارزیابی قرار می دهد .
وی با ابراز رضایت از کیفیت آموزشی در دانشگاه های دولتی و دانشگاه های بزرگ غیردولتی گفت : ارائه خدمت به دانشجویان این دانشگاه ها نیازمند آموزش کیفی است و لذا هدفگذاری های وزارتخانه نیز در همین راستا برنامه ریزی شده است .
این عضو کابینه از وابستگی به اعتبارات دولتی به عنوان مهمترین معضل دانشگاه های دولتی نام برد و اضافه کرد : بودجه دانشگاه ها بودجه ویژه و مشخصی است لذا نه می توان از آن کاست و نه می توان از بودجه دیگر بخش ها به آن افزود .
وزیر علوم با تقدیر از نمایندگانی که در راستای افزایش اعتبارات دانشگاه های منطقه خود تلاش می کنند ، تصریح کرد : نماینده گرمسار و آرادان نیز یکی از نمایندگان فعال در این بخش است که جای تقدیر دارد .
وی با اشاره به برنامه ریزی دانشگاه گرمسار برای ارتقا مجوز اصولی این دانشگاه به مجوز قطعی اظهار کرد : برای تحقق این مهم باید شرایط و بستر های مشخصی فراهم شود و سپس این شرایط مورد بررسی ستاد نظارت و ارزیابی وزارتخانه قرار گیرد .
وی با بیان اینکه ستاد نظارتی وزارت علوم به هیچ عنوان از برخورداری از استاندارد ها و حداقل های لازم عبور نمی کند گفت : دانشگاه ها یک موقعیت علمی و اجتماعی در شهر ها ایجاد می کنند که منافعی هم برای شهروندان به همراه دارد .
غلامی با ابراز امیدواری به بهبود و ارتقاء بیشتر دانشگاه گرمسار افزود : تجربه ثابت کرده که رشد و روحیه و انگیزه در دانشگاه های در حال توسعه بیشتر از دانشگاه های بزرگ است و دانشگاه گرمسار نیز یک دانشگاه در حال توسعه است و با توفیقات زیادی که داشته به نظر می رسد آینده بهتری نیز پیش رو خواهد داشت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
آفتاب آنلاین
1397/07/24
11:50
> وزیر علوم از وابستگی به بودجه های دولتی به عنوان مهمترین مشکل دانشگاه های دولتی در کشور نام برد و گفت : همه دانشگاه های دولتی دارای ردیف بودجه خاص خود هستند .
> به گزارش ایسنا ، دکتر غلامی در آیینی که به بهانه آغاز سال تحصیلی در دانشگاه دولتی گرمسار برگزار شد ، اظهار کرد : دانشگاه گرمسار اگرچه از جوان ترین دانشگاه های دولتی است اما سرعت رشد و توسعه خوبی در این سال ها داشته است .
وی به اشاره به سفر چند هفته پیش خود به استان سمنان افزود : در آن سفر امکان حضور در شهرستان گرمسار فراهم نشد لذا امروز توفیقی شد که در موقعیت بهتری که هم دانشجویان و هم اساتید دانشگاه حضور دارند در این مجموعه حضور بیابیم .
وزیر علوم با بیان اینکه آموزش عالی در ایران با مشکل کمی روبرو نیست افزود : در حال حاضر دانشگاه های فاقد دانشجو و یا با دانشجوی کم نیز در سطح کشور وجود دارد .
غلامی با بیان اینکه تمرکز این وزارتخانه بر کیفیت آموزش عالی است تصریح کرد : در همین راستا یک ستاد مرکزی در وزارت علوم تشکیل شده و بحث کیفیت آموزشی دانشگاه ها را به صورت جدی و پیگیر مورد نظارت و ارزیابی قرار می دهد .
وی با ابراز رضایت از کیفیت آموزشی در دانشگاه های دولتی و دانشگاه های بزرگ غیردولتی گفت : ارائه خدمت به دانشجویان این دانشگاه ها نیازمند آموزش کیفی است و لذا هدفگذاری های وزارتخانه نیز در همین راستا برنامه ریزی شده است .
این عضو کابینه از وابستگی به اعتبارات دولتی به عنوان مهمترین معضل دانشگاه های دولتی نام برد و اضافه کرد : بودجه دانشگاه ها بودجه ویژه و مشخصی است لذا نه می توان از آن کاست و نه می توان از بودجه دیگر بخش ها به آن افزود .
وزیر علوم با تقدیر از نمایندگانی که در راستای افزایش اعتبارات دانشگاه های منطقه خود تلاش می کنند ، تصریح کرد : نماینده گرمسار و آرادان نیز یکی از نمایندگان فعال در این بخش است که جای تقدیر دارد .
وی با اشاره به برنامه ریزی دانشگاه گرمسار برای ارتقا مجوز اصولی این دانشگاه به مجوز قطعی اظهار کرد : برای تحقق این مهم باید شرایط و بسترهای مشخصی فراهم شود و سپس این شرایط مورد بررسی ستاد نظارت و ارزیابی وزارتخانه قرار گیرد .
وی با بیان اینکه ستاد نظارتی وزارت علوم به هیچ عنوان از برخورداری از استانداردها و حداقل های لازم عبور نمی کند گفت : دانشگاه ها یک موقعیت علمی و اجتماعی در شهرها ایجاد می کنند که منافعی هم برای شهروندان به همراه دارد .
غلامی با ابراز امیدواری به بهبود و ارتقاء بیشتر دانشگاه گرمسار افزود : تجربه ثابت کرده که رشد و روحیه و انگیزه در دانشگاه های در حال توسعه بیشتر از دانشگاه های بزرگ است و دانشگاه گرمسار نیز یک دانشگاه در حال توسعه است و با توفیقات زیادی که داشته به نظر می رسد آینده بهتری نیز پیش رو خواهد داشت .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
وزارت علوم
1397/07/24
11:28
> با حضور دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری صبح امروز آزمایشگاه ژئوتکنیک پردیس گرمسار دانشگاه صنعتی امیر کبیر به بهره برداری رسید .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، آزمایشگاه ژئوتکنیک پردیس گرمسار دانشگاه صنعتی امیر کبیر با 400 متر مربع زیر بنا و اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی دانشگاه به بهره برداری رسید .
پردیس گرمسار دانشگاه صنعتی امیر کبیر در سال 1389 راه اندازی شد و هم اکنون در سه رشته ژئوتکنیک ، مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و 500 نفر دانشجو در این پردیس دانشگاهی به تحصیل مشغول هستند .
ر .
ب 45/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
مهر
1397/07/24
10:32
> گرمسار نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس گفت : ایجاد شهرک دانشگاهی با توجه به ظرفیت های موجود در گرمسار پیگیری می شود و این مسئله یکی از مهم ترین مطالبات مردم است .
> به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا کاتب صبح سه شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویان جدیدالورود دانشگاه دولتی گرمسار با حضور وزیر علوم ، ضمن بیان اینکه ایجاد شهرک دانشگاهی در این شهرستان مطالبه مردم است ، تأکید کرد : امیدواریم وزارت علوم با توجه به ظرفیت های عظیمی که در گرمسار وجود دارد و به خصوص نزدیکی به پایتخت ، پیگیری و تسریع این مطالبه را مدنظر قرار دهند .
وی بابیان اینکه ایجاد شهرک دانشگاهی در گرمسار از مهم ترین اولویت های ما در این شهرستان است ، افزود : گرمسار ظرفیت های متعددی دارد و همان طور که وزیر راه نیز در سفر روز گذشته خود اعلام کرد این شهرستان می تواند پایلوت شهرهای ریلی و مدرن کشور باشد و لذا پیش بینی ما از آینده گرمسار توسعه دانشگاه ها و جذب دانشجو از تهران است از سوی دیگر باید در نظر داشت که 55 درصد ظرفیت صنعتی استان سمنان در گرمسار واقع شده و این تعامل بین صنعت و دانش می تواند این شهرستان را به قطب توسعه کشور بدل سازد .
راهی جز توسعه علمی نداریم نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس بابیان اینکه رشد توسعه علمی در سال 2017 بالغ بر ٨ .
2 درصد بوده است ، تصریح کرد : اکنون در مسیر رشد و توسعه علمی جایگاه نخست منطقه از آن کشورمان است و باید برای کسب رتبه نخست در جایگاه علمی جهان تلاش کنیم که این امر در سایه رقابت های مختلف دانشگاهی و درعین حال اتحاد و حفظ نخبگان در ایران میسر خواهد شد .
کاتب بابیان اینکه صندلی های دانشگاه خالی است و دغدغه ای برای ارتقای کمی در حوزه توسعه علمی در کشور نداریم و این در حالی است که رتبه علمی ایران ظرف مدت پنج سال شش رتبه ارتقا یافته است ، گفت : سال 2012 رتبه علمی ایران بیست و یکم بود که اکنون این رتبه به شانزدهم ارتقا یافته است و لذا باید برای کسب رتبه نخست تلاش بیشتری داشته باشیم .
وی بابیان اینکه دانشجویان باید از علم ، تولید ثروت کنند ، گفت : هر دانشجو می تواند شرکت دانش بنیان تأسیس کند و دولت و مجلس از این شرکت ها حمایت می کند لذا باید گفت توسعه این شرکت ها در راستای توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف مجلس محسوب می شود همان طور که تاکنون بیش از دو هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال شده است .
عضو خانه ملت ضمن بیان اینکه شرایط علمی کشور درگذشته بسیار ضعیف بود که امروز به همت دانشجویان و نخبگان علمی کشور در حوزه علمی توسعه یافته ایم ، افزود : در سال 2012بالغ بر 31 هزار مقاله آی اس آی در ایران تولید شد و امروز ظرف کمتر از پنج سال رشد 35 درصدی را در این بخش شاهد هستیم که تعداد مقالات تولیدی در کشور را به 51 هزار عنوان رسانده است و لذا این نشان می دهد که ظرفیت های آموزش عالی در کشور عظیم و وسیع هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/07/24
02:44
> مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه علاوه بر آنکه تاکنون 38 صندوق پژوهش و فناوری دارای مجوز در حوزه های دانش بنیان فعال شده اند ، آستان قدس رضوی نیز با راه اندازی صندوقی به حمایت از این حوزه آمده است ، گفت : علاوه بر آن دو صندوق توسعه صادرات و تبادلات فناورانه نیز در جهت رفع نیازهای ارزی در این حوزه فعال شده اند .
> محمود قصاع در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ، با اشاره به ماده 100 برنامه سوم توسعه ، افزود : بر اساس این ماده قانونی به دولت اجازه داده شد که در تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی با بخش خصوصی مشارکت کند .
به این معنی که دولت سهامدار این نوع صندوق ها شود .
وی با بیان اینکه بر این اساس دستگاه ها مجاز شدند که از محل بودجه های دولتی که در اختیار دارند ، اقدام به تامین منابع سرمایه ای برای این نوع صندوق ها کنند ، اظهار کرد : دستگاه هایی مانند وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، نیرو و صنعت و تجارت و یا نهادهای تابعه آنها مانند دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری صندوق های پژوهش و فناوری را با بخش خصوصی و غیر دولتی شکل دادند و در عین حال تاکید شده که بخش های دولتی مجاز نیستند بیشتر از 49 درصد در این صندوق ها سهام داشته باشند .
قصاع ادامه داد : ماده 100 برنامه سوم در ماده 45 برنامه چهارم توسعه مجددا تمدید شد ، ولی این ماده در برنامه پنجم توسعه وارد نشد و به این ترتیب از سال 1381 تا 1391 حدود 18 صندوق مجوز دریافت کردند که از این تعداد تنها 7 صندوق فعال شد .
به گفته وی ، این شرکت ها مجاز به جذب سرمایه در قالب سپرده نیستند ، ولی افراد حقیقی می توانند سهامدار صندوق شوند .
قصاع با بیان اینکه در کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری نمایندگان بانک مرکزی حضور دارند تا نظارت های لازم بر عملکرد این صندوق ها داشته باشند ، ادامه داد : از سال 1389 که قانون برنامه پنجم و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان مطرح شد ، تغییر مسیری در روند فعالیت های این نوع صندوق ها رخ داد؛ چرا که مشاهده شد در چندسالی که این صندوق ها به صورت کوچک فعالیت می کردند ، تحولی در حوزه دانش بنیان ایجاد نشده ، از این رو قانون مجزایی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان با عنوان قانون "حمایت از شرکت های پژوهش و فناوری" به تصویب رسید و در آن بر تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید شد .
مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد : در تبصره یک ماده مربوط به تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید شده که بخشی از تسهیلات این صندوق بزرگ از محل صندوق های پژوهش و فناوری باشد ، به این ترتیب این صندوق های پژوهش و فناوری با صندوق نوآوری و شکوفایی مرتبط شدند .
وی ادامه داد : به محض آنکه در سال 93 بخشی از سرمایه صندوق نوآوری داده شد ، این صندوق فعالیت مشترک خود را با صندوق های پژوهش و فناوری آغاز و با آنها در قالب عامل مالی و بعد در قالب کارگزاران ارزیابی و نظارتی همکاری کرد .
این اقدام سبب شد تا صندوق هایی که مجوز دریافت کرده ، ولی فعال نشده بودند ، به تدریج فعال شوند .
رفع موانع افزایش صندوق های پژوهش و فناوری قصاع اضافه کرد : با ایجاد تحرک جدید در صندوق های پژوهش و فناوری ، متقاضیان جدیدی درخواست تاسیس این نوع صندوق ها را ارائه کردند ، ولی از آنجایی که ماده 100 برنامه سوم و ماده 45 برنامه چهارم توسعه مجددا تمدید نشد ، از این رو امکان حضور بخش دولتی در تاسیس این نوع صندوق ها فراهم نبود؛ لذا در سال 94 در قانون تولید رقابت پذیر و مقررات مالی دولت ، ماده 44 در مورد "رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب شد و در آن ماده 100 برنامه سوم تنفیذ شد و به دولت اجازه دادند که در تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری با بخش خصوصی مشارکت داشته باشند .
علاوه بر آن به دولت اجازه داده شد که در تقویت و توسعه صندوق های دولتی حوزه فناوری اقدام کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/07/24
02:44

وی نمونه این نوع صندوق ها را صندوق حمایت از صنایع الکترونیک و صنایع دریایی دانست و افزود : بر این اساس علاوه بر آنکه دولت مجاز شد که در صندوق های دولتی افزایش سرمایه بدهد ، مجاز شد تا با بخش خصوصی در تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری اقدام کند .
قصاع اضافه کرد : از این زمان آیین نامه ویژه ماده 44 توسط هیات وزیران تصویب شد که در آن کارگروه جدیدی برای صندوق های پژوهش و فناوری معرفی شد که صدور و لغو مجوز ، نظارت بر فعالیت ها ، هدایت و سیاستگذاری این نوع صندوق ها از ماموریت های این کارگروه است .
وی ریاست این کارگروه را بر عهده وزیر علوم و دبیری آن را بر عهده صندوق نوآوری و شکوفایی ذکر کرد و ادامه داد : از سال 1394 با تصویب آیین نامه اجرایی و اساسنامه این نوع صندوق ها ، 20 صندوق پژوهش و فناوری دیگری هم تقاضای تاسیس شد که در کارگروه این صندوق ها بررسی شد و به تصویب رسید که به این ترتیب 38 صندوق دارای مجوز بودند .
رتبه بندی صندوق های پژوهش و فناوری مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی از تدوین شیوه نامه ای برای رتبه بندی و نظارت برای صندوق های پژوهش و فناوری خبر داد و گفت : بر این اساس اولین ارزیابی در سال 1395 اجرایی شد و ارزیابی سال 96 این نوع صندوق ها در دستور کار قرار دارد .
قصاع با بیان اینکه در این رتبه بندی شرکت ها بر اساس عملکرد رتبه بندی شدند ، خاطر نشان کرد : در این ارزیابی بزرگی و یا کوچکی صندوق ها ملاک نبود؛ چراکه صندوق های بزرگی هستند که علی رغم آنکه دارای سرمایه های زیادی هستند ، ولی در آن ها کمتر به مقوله شرکت های دانش بنیان پرداخته شده است و نوع فعالیت های آنها همانند تسهیلاتی است که بانک ها به شرکت های دانش بنیان اعطا می کنند ، با این تفاوت که تسهیلات را با شرایط سهل تری در اختیار این نوع شرکت ها قرار می دهند .
وی با اشاره به صندوق های برتر از لحاظ عملکردی ، خاطر نشان کرد : بر اساس ارزیابی های ما صندوق هایی که از لحاظ عملکرد در حوزه های اعطای تسهیلات و ضمانت به شرکت های دانش بنیان و همچنین سرمایه گذاری خطر بهترین عملکرد را داشته اند ، شامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد بوده است .
این صندوق جزو صندوق های استانی است و در مرکز مستقر نشده است .
به گفته این مقام مسوول ، این صندوق علاوه بر آنکه عملکرد خوبی داشته است ، در تعامل با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم تعاملات خوبی داشته و توانسته بالاترین رتبه را کسب کند .
وی با بیان این که رتبه بندی این صندوق ها اعلام شده است ، افزود : با اقدامات انجام شده این نوع صندوق ها در دو قالب کلی صندوق های پژوهش و فناوری "جامع" و "سرمایه گذاری" فعالیت می کنند .
صندوق های جامع در زمینه ارائه کلیه خدمات مالی به شرکت های دانش بنیان ، افراد فناور و هسته های نوآوری و صندوق های سرمایه گذاری در زمینه VC (سرمایه گذاری مخاطره پذیر) فعالیت دارند .
قصاع ، اضافه کرد : این دو نوع صندوق در قالب های مختلف در قالب های بخش خصوصی در حال راه اندازی است ، ضمن آنکه 100 درصد سرمایه برخی از صندوق ها متعلق به بخش خصوصی است .
صندوق های VC وی با بیان اینکه دو نوع صندوق VC "جسورانه بورسی" و " صندوق های پژوهش و فناوری با کارکرد مخاطره آمیز" راه اندازی شده است ، گفت : راه اندازی این نوع صندوق ها با هماهنگی سازمان بورس و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری بوده است .
قصاع در عین حال اضافه کرد : اخیرا برخی از نهادهای عمومی غیر دولتی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی ، جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد نیز به راه اندازی این نوع صندوق ها علاقه مند شدند .
مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی ، آشنایی جامعه با فعالیت های استارتاپی و شرکت های دانش بنیان و حمایت ها از این شرکت ها در قالب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را از دلایل استقبال نهادها برای راه اندازی صندوق ها عنوان کرد .
راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری از سوی آستان قدس رضوی وی با اشاره به اقدام آستان قدس رضوی در راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری ، توضیح داد : هر کدام از صندوق ها مدلی از کسب و کار را برای خود تعریف کرده اند و آستان قدس رضوی نیز مدلی که برای کسب و کار صندوق وابسته تعریف کرده ، توسعه فعالیت های حوزه آستان است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/07/24
02:44

قصاع با بیان اینکه آستان قدس رضوی با توجه به میزان موقوفاتی که دارد ، حوزه اقتصاد بزرگی را در اختیار دارد ، خاطر نشان کرد : ولی این حوزه بزرگ اقتصادی نیاز به نوآوری هایی برای افزایش بهره وری و کیفیت دارد و یکی از اقدامات صندوق پژوهش و فناوری این نهاد این است که با کمک بنگاه های دانش بنیان فعالیت های خود را ادامه دهد .
مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی در پاسخ به این سوال که آیا صندوق آستان قدس رضوی با حجم سرمایه بالا لطمه ای به سایر صندوق ها وارد نمی کند ، پاسخ داد : فعالیت این صندوق دارای محدوده کاملا مشخصی است ، از این رو بر فعالیت سایر صندوق ها تداخلی نخواهد داشت؛ ضمن آنکه با قدرت اقتصادی آستان قدس رضوی و ماموریتی که از سوی مقام معظم رهبری در حوزه وارد شدن آن به حوزه دانش بنیان واگذار شده است ، می تواند با تجربیاتی که در این حوزه به دست می آورد ، به سایر صندوق های پژوهش و فناوری دیگر هم کمک کند .
به گفته وی ، آستان قدس رضوی در صندوق های پژوهش و فناوری خراسان و صندوق سلامت ثامن سهامدار است .
ضرورت راه اندازی صندوق های ارزی مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به نوسانات ارزی اخیر در کشور ، گفت : ما تاکنون دو صندوق "توسعه صادرات" و صندوق "تبادلات فناورانه" را با رویکرد کارکردهای فراملی فعال کرده ایم .
ماموریت صندوق "توسعه صادرات" حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور آنها در بازارهای جهانی و ماموریت صندوق "تبادلات فناورانه" حمایت از شرکت های دانش بنیان و سایر شرکت ها برای خرید فناوری های مورد نیاز از شرکت های خارجی و وارد کردن آن به داخل کشور است .
قصاع ادامه داد : این صندوق ها کمک های ارزی هم به این شرکت ها اعطا می کنند و مجاز به اعطای تسهیلات ارزی هستند ، ولی ضوابط مربوط به این اقدام توسط کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری تدوین می شود .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
افکار
1397/07/23
20:32
> عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از حل مشکل ثبت نام دانشجویان ستاره دار ورودی سال 97 به دانشگاه های کشور در مقطع ارشد خبر داد .
> به گزارش افکارنیوز ، فاطمه سعیدی روز دوشنبه با اشاره به پیگیری های انجام شده برای ورود دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ، توضیح داد : این دانشجویان که نمره و تراز علمی لازم را برای ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد کسب کرده بودند در زمان ثبت نام در سامانه دانشگاه با گزینه ای با عنوان نقص پرونده مواجه شده و ثبت نام آن ها دچار مشکل شده بود .
نماینده مردم تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری ملاقات های حضوری صورت گرفته با این دانشجویان ، اظهار داشت : با پیگیری های انجام شده و همکاری وزارت علوم و وزارت اطلاعات و همچنین پیگیری های دکتر غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مشکل ثبت نام این دانشجویان حل شد و امروز آن ها در کلاس های درس حاضر هستند .
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد : بر اساس قانون اساسی هیچ فردی نباید از حق تحصیل محروم شود مگر در صورت مرتکب شدن جرایم خاص ، بنابراین ما نمی توانیم کسی را از تحصیل محروم کنیم و تحصیل حق افراد است .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : تعداد این دانشجویان بالغ بر 15 نفر بوده که با حل مشکلشان ، امروز بدون هیچ نقصی در تحصیل می توانند تحصیل کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
مهر
1397/07/23
19:41
> گرمسار نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ، گفت : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری برای افتتاح یک پروژه آموزشی به گرمسار سفر می کند .
> غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر ، بابیان اینکه صبح سه شنبه بیست و چهارم مهرماه 97 ، منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به گرمسار سفر می کند ، تأکید کرد : برگزاری آئین سال تحصیلی جدید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی این شهرستان یکی از برنامه های محوری این سفر است .
وی افزود : افتتاح آزمایشگاه پردیس دانشگاه امیرکبیر گرمسار یکی دیگر از برنامه های سفر وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری کابینه دوازدهم به غرب استان سمنان محسوب می شود .
عضو خانه ملت گفت : غلامی همچنین در جلسه شورای آموزش عالی گرمسار نیز حضور خواهد یافت تا درباره مسائل حوزه آموزش عالی گرمسار ، آردان و ایوان کی بحث و تبادل نظر شود .
کاتب بر لزوم پیگیری و رفع مشکلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی گرمسار نیز تأکید کرد و گفت : ایجاد شهرک دانشگاهی در گرمسار از مطالبات مردم و همچنین گامی مؤثر در راستای توسعه اقتصادی منطقه و کاهش جمعیت کلان شهر تهران خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
آریا
1397/07/23
17:13
> خبرگزاری آریا تهران ایرنا عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از حل مشکل ثبت نام دانشجویان ستاره دار ورودی سال 97 به دانشگاه های کشور در مقطع ارشد خبر داد.
> خبرگزاری آریا تهران ایرنا عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از حل مشکل ثبت نام دانشجویان ستاره دار ورودی سال 97 به دانشگاه های کشور در مقطع ارشد خبر داد .
به گزارش ایرنا از خانه ملت ، فاطمه سعیدی روز دوشنبه با اشاره به پیگیری های انجام شده برای ورود دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ، توضیح داد : این دانشجویان که نمره و تراز علمی لازم را برای ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد کسب کرده بودند در زمان ثبت نام در سامانه دانشگاه با گزینه ای با عنوان نقص پرونده مواجه شده و ثبت نام آن ها دچار مشکل شده بود .
نماینده مردم تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری ملاقات های حضوری صورت گرفته با این دانشجویان ، اظهار داشت : با پیگیری های انجام شده و همکاری وزارت علوم و وزارت اطلاعات و همچنین پیگیری های دکتر غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مشکل ثبت نام این دانشجویان حل شد و امروز آن ها در کلاس های درس حاضر هستند .
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد : بر اساس قانون اساسی هیچ فردی نباید از حق تحصیل محروم شود مگر در صورت مرتکب شدن جرایم خاص ، بنابراین ما نمی توانیم کسی را از تحصیل محروم کنیم و تحصیل حق افراد است .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : تعداد این دانشجویان بالغ بر 15 نفر بوده که با حل مشکلشان ، امروز بدون هیچ نقصی در تحصیل می توانند تحصیل کنند .
سیام*ا .
ع*3061*1535 انتهای پیام /*.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
ایرنا
1397/07/23
17:06
> تهران ایرنا عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از حل مشکل ثبت نام دانشجویان ستاره دار ورودی سال 97 به دانشگاه های کشور در مقطع ارشد خبر داد .
> به گزارش ایرنا از خانه ملت ، فاطمه سعیدی روز دوشنبه با اشاره به پیگیری های انجام شده برای ورود دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ، توضیح داد : این دانشجویان که نمره و تراز علمی لازم را برای ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد کسب کرده بودند در زمان ثبت نام در سامانه دانشگاه با گزینه ای با عنوان نقص پرونده مواجه شده و ثبت نام آن ها دچار مشکل شده بود .
نماینده مردم تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری ملاقات های حضوری صورت گرفته با این دانشجویان ، اظهار داشت : با پیگیری های انجام شده و همکاری وزارت علوم و وزارت اطلاعات و همچنین پیگیری های دکتر غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مشکل ثبت نام این دانشجویان حل شد و امروز آن ها در کلاس های درس حاضر هستند .
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد : بر اساس قانون اساسی هیچ فردی نباید از حق تحصیل محروم شود مگر در صورت مرتکب شدن جرایم خاص ، بنابراین ما نمی توانیم کسی را از تحصیل محروم کنیم و تحصیل حق افراد است .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : تعداد این دانشجویان بالغ بر 15 نفر بوده که با حل مشکلشان ، امروز بدون هیچ نقصی در تحصیل می توانند تحصیل کنند .
سیام*ا .
ع*3061*1535 انتهای پیام /* برچسب ها سیاسی مجلس کمیسیون آموزش ستاره دار.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
ایلنا
1397/07/23
15:31
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه « ساماندهی آموزش عالی» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و از تکالیف قانون برنامه ششم توسعه است ، گفت : باید ساماندهی بر اساس طرح کارشناسی ، آینده نگرانه و هدفمند باشد .
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه « ساماندهی آموزش عالی» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و از تکالیف قانون برنامه ششم توسعه است ، گفت : باید ساماندهی بر اساس طرح کارشناسی ، آینده نگرانه و هدفمند باشد .
به گزارش ایلنا ، منصور غلامی روز دوشنبه در جمع مدیران واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت : در موقعیتی تاریخی به سر می بریم که نگاه خانواده ها و دانشجویان به اشتغال پذیری رشته های تحصیلی بیشتر شده و این بهترین زمان برای معرفی رشته های مهارتی و فنی در جامعه است .
وزیر علوم افزود : برای راه اندازی نظام صلاحیت حرفه ای و توجه کارفرمایان به گواهی مهارت برای پذیرش کارجویان ، باید با سازمان امور اداری و استخدامی و اتحادیه های صنفی مشاغل مختلف رایزنی کنیم تا ارائه گواهی مهارت را به عنوان شرط استخدام لحاظ کنند .
غلامی با اشاره به موفقیت بیشتر دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی برای پیدا کردن شغل گفت : لازم است در شبکه های سراسری صدا و سیما و مجامع تولیدی و صنفی ، قابلیت های دانشگاه جامع علمی کاربردی تبلیغ و اطلاع رسانی شود .
وزیر علوم با اشاره به تاریخچه شکل گیری آموزشکده های فنی و حرفه ای در دهه 60 و تاریخ 26 ساله دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت : در گذشته این دانشگاه ها به سمت ارائه مدارک و مسیر رشته های نظری حرکت کرده بودند که اخیراً این روند بازنگری و آماده کردن افراد برای ورود به بازار کار محور فعالیت قرار گرفت .
غلامی تاکید کرد : دانشگاه جامع علمی کاربردی در کنار دانشگاه فنی و حرفه ای می تواند در رشد اقتصادی کشور از طریق تربیت دانش آموختگان کارآفرین نقش مهمی داشته باشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آریا
1397/07/23
15:17
> خبرگزاری آریا وزیر علوم گفت : اکنون برنامه اجرایی برای تجمیع دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه ای نداریم و هر یک از این مراکز می توانند با توجه به امکاناتی که دارند مهارت آموزی داشته باشند.
> خبرگزاری آریا وزیر علوم گفت : اکنون برنامه اجرایی برای تجمیع دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه ای نداریم و هر یک از این مراکز می توانند با توجه به امکاناتی که دارند مهارت آموزی داشته باشند .
به گزارش خبرگزاری آریا؛ منصور غلامی در حاشیه نشست هم اندیشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به مناسبت بیست و ششمین سالگرد تأسیس این دانشگاه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره تجمیع دو دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای افزود : اکنون برنامه اجرایی برای تجمیع این دو دانشگاه نداریم و هر یک از این دانشگاه ها می توانند با توجه به امکاناتی که دارند مهارت آموزی داشته باشند هر چند دانشگاه جامع علمی کاربردی بیشتر متکی بر ظرفیت های بخش غیر دولتی است ، ولی دانشگاه فنی و حرفه ای با اعتبارات دولتی اداره می شود .
وی گفت : جایگاه استفاده از امکانات غیر دولتی ویژه است و باید تلاش شود در زمینه های علمی مورد استفاده قرار گیرد .
غلامی درباره افزایش ظرفیت تعداد دانشجویان در این دانشگاه افزود : دانشگاه جامع علمی کاربردی ظرفیت خوبی دارد و امکانات این دانشگاه باید بازنگری شود و سیستم و اساسنامه رسمی مراکز علمی کاربردی باید تقویت و حمایت شود تا کل ظرفیت به کار گرفته شود .
وی گفت : در این دانشگاه از یک طرف امکانات و ظرفیت و تلاش های مدیریتی و از طرف دیگر اقبال و ورود داوطلبان برای ادامه تحصیل در این دانشگاه باید توسعه پیدا کند و باید تبیین اثر مثبت آموزش های فنی و مهارتی برای جوانان جویای شغل مدنظر قرار گیرد .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در ادامه درباره بودجه دانشگاه های سطح یک کشور افزود : بودجه دانشگاه های دولتی وابسته به صندوق دولت است و هر زمانی که دولت پولدار شود می تواند راحت تر بودجه را اختصاص دهد و اگر زمانی دولت کم پول شود سخت گیری بیشتری دارد و معتقدم که دانشگاه های دولتی برای فعالیت های علمی و پژوهشی نیازمند بودجه بیشتری هستند و امیدوارم این امر تأثیرگذاری بهتری در اختصاص بودجه دانشگاه های سطح یک کشور داشته باشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
شبستان
1397/07/23
14:21
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه « ساماندهی آموزش عالی» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و از تکالیف قانون برنامه ششم توسعه است ، گفت : باید ساماندهی بر اساس طرح کارشناسی ، آینده نگرانه و هدفمند باشد .
> به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل روابط عمومی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، منصور غلامیدر جمع مدیران واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت : در موقعیتی تاریخی بهسرمیبریمکه نگاه خانوادهها و دانشجویان به اشتغالپذیری رشتههایتحصیلی بیشتر شده و این بهترین زمان برای معرفی رشتههای مهارتی و فنی در جامعه است .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوریافزود : برای راه اندازینظامصلاحیتحرفهای و توجه کارفرمایان به گواهیمهارتبرای پذیرش کارجویان ، باید با سازمان امور اداری و استخدامی و اتحادیههای صنفی مشاغل مختلف رایزنی کنیم تا ارائه گواهیمهارترا به عنوان شرط استخدام لحاظ کنند .
غلامی با اشاره به موفقیت بیشتر دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی برای پیدا کردن شغل گفت : لازم است در شبکههای سراسری صدا و سیما و مجامع تولیدی و صنفی ، قابلیتهای دانشگاه جامع علمی کاربردی تبلیغ و اطلاع رسانی شود .
وزیر علوم با اشاره به تاریخچه شکل گیری آموزشکدههای فنی و حرفهای در دهه 60 و تاریخ 26 ساله دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت : در گذشته این دانشگاهها به سمت ارائه مدارک و مسیر رشتههای نظری حرکت کرده بودند که اخیراً این روند بازنگری و آماده کردن افراد برای ورود به بازار کار محور فعالیت قرار گرفت .
غلامی تاکید کرد : دانشگاه جامع علمی کاربردی در کنار دانشگاه فنی و حرفهای میتواند در رشد اقتصادی کشور از طریق تربیت دانش آموختگان کارآفرین نقش مهمی داشته باشد .
پایان پیام/260.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
شبستان
1397/07/23
14:20
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری از تعلق ارز دولتی به فرصت مطالعاتی دانشجویان خبر داد .
> به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان ، بالا رفتن ارز و نوسانات آن دانشگاه های کشوررا هم تحت الشعاع قرار داد .
دانشجویان و دانشگاهیان مجبور هستند تا ارز دانشجویی را با نرخ آزاد خریداری کنند .
این موضوع مورد اعتراض روسای دانشگاهیان هم قرار گرفت و آنان این دوره را با جنگ تحمیلی نیز مقایسه کردند که در آن زمان ارز دولتی برای فرصت مطالعاتی اعطا شد .
در همین ارتباط ، منصور غلامی خبر نوید بخشی را به دانشگاه داد و در حاشیه برگزاری مراسم بیست و ششمین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی درباره مورد حل مشکل ارز دانشجویی گفته است : مشکل ارز دانشجویانی که برای فرصت مطالعاتی دکتری اعزام می شوند حل شده است .
وی بیان کرده است : بیش از 50 درصد ظرفیت هایی که دراین زمینه برای وزارت علوم پیش بینی شده بود در 6 ماهه اخیر اعزام و پشتیبانی شده و بقیه سال هم پشتیبانی می شوند .
وزیر علوم تاکید کرده است : برای مابقی زمینه های هم نیاز به حمایت دولت داریم .
چون ما در بودجه ارز را با نرخ پیش بینی شده درقانون بودجه برای آن ریال داشته ا یم ، سپس که قرار شد با نرخ بیشتری ارز را استفاده کنیم ، باید مابه التفاوت را برای ما تامین کنند ، ریاست سازمان برنامه بودجه قول داده است که امیدواریم بتوانیم از حمایت های آنها بهره مند شویم پایان پیام/260.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
حزب الله
1397/07/23
13:25
> حزب الله : وزیر علوم گفت : مشکل ارز دانشجویانی که برای فرصت مطالعاتی دکتری اعزام می شوند حل شده ، بیش از 50 درصد ظرفیت هایی که در این زمینه برای وزارت علوم پیش بینی شده بود در 6 ماهه اخیر اعزام شده اند .
> به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ، منصور غلامی امروز در حاشیه برگزاری مراسم بیست و ششمین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی در جمع خبرنگاران گفت : دانشگاه جامع علمی و کاربردی از ابتدای تاسیس به منظور تامین نیروهای ماهر به روز و مبتنی بر آموزش های دانشگاهی شکل گرفت .
وی ادامه داد : جای چنین نیروهایی در بخش های تولیدی صنعتی در بخش های مختلف خالی بوده و به نظر من هنوز هم نیاز زیادی وجود دارد و این نیاز یک نیاز مستمر است ، لذا جوانانی که می خواهند وارد بازار کار شوند حتما باید مهارت هایی که بر مبنای اصول علمی شکل گرفته را آموزش دیده با فناوری های جدید و فناوری هایی که در قسمت های مختلف صنعتی کشور به کار گرفته شده آشنا شوند تا بتوانند شغل پیدا کنند .
بهترین مسیر ورود به اشتغال از کانال آموزشهای فنی و مهارتی است وزیر علوم خاطرنشان کرد : به نظر من بهترین مسیر ورود به اشتغال از کانال آموزشهای فنی و مهارتی اتفاق می افتد که امیدواریم این دانشگاه و دانشگاه های دیگر که دراین زمینه کار می کنند موفق باشند .
وی ادامه داد : تاثیر گذاری این دانشگاه در مقاطع مختلف خوب بوده اما نیاز به یک ساماندهی وجود دارد ، خوشبختانه تلاش هایی که مدیریت دانشگاه در سال های گذشته داشته ، ساماندهی را خوب پیش برده و این دانشگاه اکنون نظم جدی و برنامه منظم برای تقویت و اثر گذاری بیشتر در آینده دارد .
برنامه اجرایی برای ادغام دانشگاه فنی و حرفه ای و جامع علمی و کاربردی نداریم وی درپاسخ به این سئوال که وزارت علوم برنامه برای تجمیع دانشگاه های فنی و حرفه ای و جامع علمی کاربردی ندارد ، گفت : فعلا برنامه اجرایی برای این کار نداریم ولی هر دوی این دانشگاه ها برای اینکه بتوانند در زمینه های مختلف با امکاناتی که دارند مهارت آموزی کنند حمایت خواهیم کرد .
وزیر علوم گفت : دانشگاه جامع علمی و کاربردی بیشتر متکی به استفاده از ظرفیت های غیر دولتی است دانشگاه فنی و حرفه ای با اعتبارات دولتی اداره می شود لذا جایگاه استفاده از امکانات غیردولتی جایگاه ویژه ای است که باید تلاش کنیم در خیلی از زمینه های علمی از آن استفاده کنیم .
وی درباره برنامه وزارت علوم برای حمایت از دانشگاه جامع علمی و کاربردی برای جذب ظرفیت یک میلیون 200 هزار نفری گفت : دانشگاه جامع علمی و کاربردی ظرفیت خوبی دارد و امکانات آن نیز دربازنگری در سیستم مدیریت و اساسنامه های رسمی مراکز و دانشگاه ها تقویت شده و وزارت علوم حتما از این دانشگاه حمایت می کند ، برای تحقق این موضوع ، از یک طرف تلاش مدیریتی دراین زمینه موثر بوده و از یک طرف دیگر اقبال و آمدن داوطلبان تحصیل است که من فکر می کنم با تبیین اثر مثبت آموزش فنی و مهارتی برای جوانان جویای شغل رویکرد خوبی برای این دانشگاه خواهیم داشت .
بودجه دانشگاه های دولتی وابسته به صندوق دولت است وی درباره کمبود بودجه دانشگاه های سطح یک و مشکل دانشگاه ها گفت : بودجه های دولتی وابسته به صندوق دولت است ، دولت وقتی پولدار شود مقداری سخاوتمند می شود هر وقت خدای نکرده کم پول شود مجبور است مقداری سخت گیری بیشتر داشته باشد هر سال رشد بودجه را برای دانشگاه ها داشته ایم .
شاید مد نظر دانشگاهها خیلی بیشتر باشد و من اعتقاد دارم نیاز دانشگاه ها به ویژه برای فعالیت علمی و پژوهشی بیشتر از اینها است امیدواریم امسال تقویت بودجه های دانشگاهی را داشته باشیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
حزب الله
1397/07/23
13:25

مشکل ارز دانشجویان دکتری برای اعزام به فرصت های مطالعاتی حل شد وی درباره مورد حل مشکل ارز دانشجویی نیزگفت : مشکل ارز دانشجویانی که برای فرصت مطالعاتی دکتری اعزام می شوند حل شده ، بیش از 50 درصد ظرفیت هایی که دراین زمینه برای وزارت علوم پیش بینی شده بود در 6 ماهه اخیر اعزام و پشتیبانی شده و بقیه سال هم پشتیبانی می شوند .
وزیر علوم ادامه داد : برای مابقی زمینه های مورد نیاز به حمایت دولت نیاز داریم چون ما در بودجه ارز را با نرخ پیش بینی شده درقانون بودجه برای آن ریال داشته یم بعدا که قرار شد با نرخ بیشتری ارز را استفاده کنیم باید ما به التفاوت را برای ما تامین کنند ریاست سازمان برنامه بودجه قول داده امیدواریم بتوانیم از حمایت های آنها بهره مند شویم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1397/07/23
13:25
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر منصور غلامی روز دوشنبه در جمع مدیران واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت : در موقعیتی تاریخی به سر می بریم که نگاه خانوادهها و دانشجویان به اشتغال پذیری رشتههای تحصیلی بیشتر شده و این بهترین زمان برای معرفی رشتههای مهارتی و فنی در جامعه است .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر منصور غلامی روز دوشنبه در جمع مدیران واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت : در موقعیتی تاریخی به سر می بریم که نگاه خانوادهها و دانشجویان به اشتغال پذیری رشتههای تحصیلی بیشتر شده و این بهترین زمان برای معرفی رشتههای مهارتی و فنی در جامعه است .
وزیر علوم افزود : برای راه اندازی نظام صلاحیت حرفهای و توجه کارفرمایان به گواهی مهارت برای پذیرش کارجویان ، باید با سازمان امور اداری و استخدامی و اتحادیههای صنفی مشاغل مختلف رایزنی کنیم تا ارائه گواهی مهارت را به عنوان شرط استخدام لحاظ کنند .
دکتر غلامی با اشاره به موفقیت بیشتر دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی برای پیدا کردن شغل گفت : لازم است در شبکههای سراسری صدا و سیما و مجامع تولیدی و صنفی ، قابلیتهای دانشگاه جامع علمی کاربردی تبلیغ و اطلاع رسانی شود .
وزیر علوم با اشاره به تاریخچه شکل گیری آموزشکدههای فنی و حرفهای در دهه 60 و تاریخ 26 ساله دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت : در گذشته این دانشگاهها به سمت ارائه مدارک و مسیر رشتههای نظری حرکت کرده بودند که اخیراً این روند بازنگری و آماده کردن افراد برای ورود به بازار کار محور فعالیت قرار گرفت .
دکتر غلامی تاکید کرد : دانشگاه جامع علمی کاربردی در کنار دانشگاه فنی و حرفهای میتواند در رشد اقتصادی کشور از طریق تربیت دانش آموختگان کارآفرین نقش مهمی داشته باشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
نسیم آنلاین
1397/07/23
13:22
> وزیر علوم گفت : مشکل ارز دانشجویانی که برای فرصت مطالعاتی دکتری اعزام می شوند حل شده ، بیش از 50 درصد ظرفیت هایی که در این زمینه برای وزارت علوم پیش بینی شده بود در 6 ماهه اخیر اعزام شده اند .
> به گزارش خبرنگار مهر ، منصور غلامی امروز در حاشیه برگزاری مراسم بیست و ششمین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی در جمع خبرنگاران گفت : دانشگاه جامع علمی و کاربردی از ابتدای تاسیس به منظور تامین نیروهای ماهر به روز و مبتنی بر آموزش های دانشگاهی شکل گرفت .
وی ادامه داد : جای چنین نیروهایی در بخش های تولیدی صنعتی در بخش های مختلف خالی بوده و به نظر من هنوز هم نیاز زیادی وجود دارد و این نیاز یک نیاز مستمر است ، لذا جوانانی که می خواهند وارد بازار کار شوند حتما باید مهارت هایی که بر مبنای اصول علمی شکل گرفته را آموزش دیده با فناوری های جدید و فناوری هایی که در قسمت های مختلف صنعتی کشور به کار گرفته شده آشنا شوند تا بتوانند شغل پیدا کنند .
بهترین مسیر ورود به اشتغال از کانال آموزش های فنی و مهارتی است وزیر علوم خاطرنشان کرد : به نظر من بهترین مسیر ورود به اشتغال از کانال آموزش های فنی و مهارتی اتفاق می افتد که امیدواریم این دانشگاه و دانشگاه های دیگر که دراین زمینه کار می کنند موفق باشند .
وی ادامه داد : تاثیر گذاری این دانشگاه در مقاطع مختلف خوب بوده اما نیاز به یک ساماندهی وجود دارد ، خوشبختانه تلاش هایی که مدیریت دانشگاه در سال های گذشته داشته ، ساماندهی را خوب پیش برده و این دانشگاه اکنون نظم جدی و برنامه منظم برای تقویت و اثر گذاری بیشتر در آینده دارد .
برنامه اجرایی برای ادغام دانشگاه فنی و حرفه ای و جامع علمی و کاربردی نداریم وی درپاسخ به این سئوال که وزارت علوم برنامه برای تجمیع دانشگاه های فنی و حرفه ای و جامع علمی کاربردی ندارد ، گفت : فعلا برنامه اجرایی برای این کار نداریم ولی هر دوی این دانشگاه ها برای اینکه بتوانند در زمینه های مختلف با امکاناتی که دارند مهارت آموزی کنند حمایت خواهیم کرد .
وزیر علوم گفت : دانشگاه جامع علمی و کاربردی بیشتر متکی به استفاده از ظرفیت های غیر دولتی است دانشگاه فنی و حرفه ای با اعتبارات دولتی اداره می شود لذا جایگاه استفاده از امکانات غیردولتی جایگاه ویژه ای است که باید تلاش کنیم در خیلی از زمینه های علمی از آن استفاده کنیم .
وی درباره برنامه وزارت علوم برای حمایت از دانشگاه جامع علمی و کاربردی برای جذب ظرفیت یک میلیون 200 هزار نفری گفت : دانشگاه جامع علمی و کاربردی ظرفیت خوبی دارد و امکانات آن نیز دربازنگری در سیستم مدیریت و اساسنامه های رسمی مراکز و دانشگاه ها تقویت شده و وزارت علوم حتما از این دانشگاه حمایت می کند ، برای تحقق این موضوع ، از یک طرف تلاش مدیریتی دراین زمینه موثر بوده و از یک طرف دیگر اقبال و آمدن داوطلبان تحصیل است که من فکر می کنم با تبیین اثر مثبت آموزش فنی و مهارتی برای جوانان جویای شغل رویکرد خوبی برای این دانشگاه خواهیم داشت .
بودجه دانشگاه های دولتی وابسته به صندوق دولت است وی درباره کمبود بودجه دانشگاه های سطح یک و مشکل دانشگاه ها گفت : بودجه های دولتی وابسته به صندوق دولت است ، دولت وقتی پولدار شود مقداری سخاوتمند می شود هر وقت خدای نکرده کم پول شود مجبور است مقداری سخت گیری بیشتر داشته باشد هر سال رشد بودجه را برای دانشگاه ها داشته ایم .
شاید مد نظر دانشگاه ها خیلی بیشتر باشد و من اعتقاد دارم نیاز دانشگاه ها به ویژه برای فعالیت علمی و پژوهشی بیشتر از این ها است امیدواریم امسال تقویت بودجه های دانشگاهی را داشته باشیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
نسیم آنلاین
1397/07/23
13:22

مشکل ارز دانشجویان دکتری برای اعزام به فرص های مطالعاتی حل شد وی درباره مورد حل مشکل ارز دانشجویی نیزگفت : مشکل ارز دانشجویانی که برای فرصت مطالعاتی دکتری اعزام می شوند حل شده ، بیش از 50 درصد ظرفیت هایی که دراین زمینه برای وزارت علوم پیش بینی شده بود در 6 ماهه اخیر اعزام و پشتیبانی شده و بقیه سال هم پشتبانی می شوند .
وزیر علوم ادامه داد : برای مابقی زمینه های مورد نیاز به حمایت دولت نیاز داریم چون ما در بودجه ارز را با نرخ پیش بینی شده درقانون بودجه برای آن ریال داشته یم بعدا که قرار شد با نرخ بیشتری ارز را استفاده کنیم باید ما به التفاوت را برای ما تامین کنند ریاست سازمان برنامه بودجه قول داده امیدواریم بتوانیم از حمایت های آنها بهره مند شویم .
منبع : مهرمسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
مجتبی شریعتی+معاون آموزشی وزارت علوم
همشهری آنلاین
1397/07/24
09:43
> اجتماع آموزش همشهری آنلاین : معاون آموزشی وزارت علوم از تدوین و ابلاغ طرح جامع دوره دکترا تا دو ماه آینده خبر داد و گفت : در قالب این طرح شرایط عمومی توسعه دوره های دکترا باز تعریف می شود .
> دوره های دکترا دانشگاه ها بازتعریف می شوند اجتماع>آموزش همشهری آنلاین : معاون آموزشی وزارت علوم از تدوین و ابلاغ طرح جامع دوره دکترا تا دو ماه آینده خبر داد و گفت : در قالب این طرح شرایط عمومی توسعه دوره های دکترا باز تعریف می شود .
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در گفتوگو با ایسنا ، ضمن بیان این مطلب به تشریح جزئیات "طرح جامع دوره دکترا" پرداخت و افزود : در حال حاضر این طرح در مرحله تدوین قرار دارد و پیشبینی میشود تا دو ماه آینده تصویب شود و بتوانیم آن را به دانشگاهها ابلاغ کنیم .
او در ادامه تصریح کرد : برنامه وزارت علوم این بود که "طرح جامع دوره دکترا" تا پایان مهرماه جاری ابلاغ شود اما هنوز شورای گسترش معاونت آموزشی این وزاتخانه درخصوص آن تصمیمگیری نهایی را انجام نداده چرا که ایرادهای تدوین این طرح باید در این شورا اصلاح شود .
معاون آموزشی وزارت علوم خاطر نشان کرد : طرح جامع دوره دکترا نوعی ساماندهی دورههای دکترا به شمار میرود که ما با ابلاغ آن بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که رشد بی رویه دوره دکترا در دانشگاهها کنترل شود .
البته فعلا در قالب این طرح بحث کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در این دوره را مطرح نمیکنیم اما تلاش داریم شرایطی را فراهم کنیم که رشد بیرویه پذیرش در این دوره کنترل و کیفیت آموزش دانشجویان این مقطع افزایش پیدا کند .
دکتر شریعتی خاطر نشان کرد : در قالب تدوین طرح فوق تلاش داریم جلوی رشد بی رویه و کمی دانشجویان دکترا کاهش یابد و ما بتوانیم دورههای دکترا را هدفمند کنیم و همچنین توسعه دورههای دکترا را با نیاز بازار منطبق کنیم .
ضمن اینکه سطح نقشآفرینی این دورهها در رفع مشکلات کشور را ارتقا بدهیم و این اهدافی است که در قالب طرح ساماندهی دورههای دکترا دنبال میشود .
معاون آموزشی وزارت علوم خاطر نشان کرد : طرح ساماندهی دوره دکترا یکی از طرحهایی است که در قالب برنامه ساماندهی آموزش عالی تدوین میشود و هدف ما این نیست که ظرفیت پذیرش دانشجویان دکترا در برخی از دانشگاههای زیر نظامهای آموزشی را کاهش بدهیم و هیچ دانشگاهی در قالب این طرح هدفگذاری نشده است اما شرایط عمومی توسعه دورههای دکترا باز تعریف میشود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
مجتبی شریعتی+معاون آموزشی وزارت علوم
ایسنا
1397/07/24
04:43
> معاون آموزشی وزارت علوم از تدوین و ابلاغ طرح جامع دوره دکتری تا دو ماه آینده خبر داد و گفت : در قالب این طرح شرایط عمومی توسعه دوره های دکتری باز تعریف می شود .
> دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایسنا ، ضمن بیان این مطلب به تشریح جزئیات "طرح جامع دوره دکتری" پرداخت و افزود : در حال حاضر این طرح در مرحله تدوین قرار دارد و پیش بینی می شود تا دو ماه آینده تصویب شود و بتوانیم آن را به دانشگاه ها ابلاغ کنیم .
وی در ادامه تصریح کرد : برنامه وزارت علوم این بود که "طرح جامع دوره دکتری" تا پایان مهرماه جاری ابلاغ شود اما هنوز شورای گسترش معاونت آموزشی این وزاتخانه درخصوص آن تصمیم گیری نهایی را انجام نداده چرا که ایرادات تدوین این طرح باید در این شورا اصلاح شود .
معاون آموزشی وزارت علوم خاطر نشان کرد : طرح جامع دوره دکتری نوعی ساماندهی دوره های دکتری به شمار می رود که ما با ابلاغ آن بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که رشد بی رویه دوره دکتری در دانشگاه ها کنترل شود .
البته فعلا در قالب این طرح بحث کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در این دوره را مطرح نمی کنیم اما تلاش داریم شرایطی را فراهم کنیم که رشد بی رویه پذیرش در این دوره کنترل و کیفیت آموزش دانشجویان این مقطع افزایش پیدا کند .
دکتر شریعتی خاطر نشان کرد : در قالب تدوین طرح فوق تلاش داریم جلوی رشد بی رویه و کمی دانشجویان دکتری کاهش یابد و ما بتوانیم دوره های دکتری را هدفمند کنیم و همچنین توسعه دوره های دکتری را با نیاز بازار منطبق کنیم .
ضمن اینکه سطح نقش آفرینی این دوره ها در رفع مشکلات کشور را ارتقا بدهیم و این اهدافی است که در قالب طرح ساماندهی دوره های دکتری دنبال می شود .
معاون آموزشی وزارت علوم خاطر نشان کرد : طرح ساماندهی دوره دکتری یکی از طرح هایی است که در قالب برنامه ساماندهی آموزش عالی تدوین می شود و هدف ما این نیست که ظرفیت پذیرش دانشجویان دکتری در برخی از دانشگاه های زیر نظام های آموزشی را کاهش بدهیم و هیچ دانشگاهی در قالب این طرح هدف گذاری نشده است اما شرایط عمومی توسعه دوره های دکتری باز تعریف می شود .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر علوم
وزارت علوم
1397/07/23
16:34
> رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ، بازنگری و کاهش برنامه ها و رشته های تحصیلی ، جذب مدرس از طریق آزمون و مصاحبه و سطح بندی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی در کشور را از اقدامات انجام شده این دانشگاه در راستای کیفی سازی و طرح آمایش آموزش عالی اعلام کرد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر محمد حسین امید روز دوشنبه در گردهمایی مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت : در راستای کیفی سازی آموزشی ، رشته محل های دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد بازنگری قرار گرفت که در این بازنگری تعداد رشته محل ها از 14000 به 5800 رشته محل کاهش یافت .
وی ادامه داد : ما در دانشگاه علمی کاربردی حدود 840 برنامه یا رشته مقطع داریم که 450 دوره کاردانی فعال است که البته پذیرش در دوره کارشناسی ارشد متوقف شد و مابقی رشته ها در دوره کارشناسی فعال هستند بنابراین سیاست ما در این دانشگاه رعایت 30 به 70 دوره می باشد به طوری که 70 درصد دانشجویان باید در دوره کاردانی و 30 درصد آنها در دوره کارشناسی تحصیل کنند .
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود : علیرغم ساماندهی صورت گرفته و حذف رشته محل های غیر ضروری ، هم اکنون ظرفیت پذیرش 400 هزار دانشجو را در هر نیمسال تحصیلی داریم ولی تعداد دانشجوی ثبت نام کرده حدود 50 هزار نفر است که برای افزایش ثبت نام از وزیر علوم درخواست مجوز تکمیل ظرفیت کرده ایم .
دکتر امید با اشاره به هزینه بالای آموزش های مهارتی از دولت درخواست کرد حداقل 30 درصد هزینه تحصیل دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی را تقبل کند .
وی اظهار داشت : هزینه ایجاد شغل مهارتی توسط دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی معادل یک دهم اشتغال در سایر بخش هاست لذا سرمایه گذاری دولت در این دانشگاه به نفع اشتغال کشور است .
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کاهش تعداد مراکز علمی کاربردی را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی اعلام کرد و گفت : تعداد مراکز علمی کاربردی از 1100 به حدود 900 مرکز کاهش پیدا کرد .
وی گفت : فاز دوم سطح بندی مراکز علمی کاربردی در خردادماه سال 98 انجام می شود و مراکزی که نتوانند خودرا از سطح چهارم به سطوح بالاتر ارتقا دهند حذف می شوند .
دکتر امید با اشاره به اینکه رعایت حد نصاب های دانشگاه جامع علمی کاربردی از توان مراکز این دانشگاه خارج نیست گفت : مراکزی که در سطح اول قرار بگیرند می توانند دانشجویان بیشتری بگیرند .
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد : ماموریت همه مراکز این دانشگاه روشن شده است و هر مرکز با توجه به توان و امکانات خود باید فقط در یکی از گروههای صنعت ، کشاورزی ، خدمات یا فرهنگی هنری دانشجو پذیرش کند .
وی یکی از دیگر اقدامات این دانشگاه در راستای کیفی سازی را بازنگری در شیوه جذب مدرس اعلام کرد و گفت : در روش جدید ، آزمون و مصاحبه از طریق جذب فراخوان عمومی ملاک جذب مدرس است که در فراخوان اخیر از میان 50 هزار متقاضی فقط 6000 مدرس جذب شدند .
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به اینکه 90 درصد مراکز این دانشگاه درخواست تصویب اساسنامه داده اند گفت : تعریف اساسنامه برای مراکز این دانشگاه یکی از مهمترین اقداماتی بود که صورت گرفت .
به طوری که بدون وجود اساسنامه این مراکز وضعیت بسیار بی ثباتی داشتند و حتی گاه اقدام به فروش سرمایه های خود می کردند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر علوم
وزارت علوم
1397/07/23
16:34

وی افزود : در جلسه روز گذشته اساسنامه 51 مرکز تصویب شد که کمکی بزرگی برای مراکز است زیرا متاسفانه سال گذشته به دلیل اینکه مراکز علمی کاربردی اساسنامه نداشتند نتوانستیم هیچ مبلغی از اعتبار 200 میلیارد تومانی که از بودجه سالیانه برای کمک و بازسازی مراکز خود درخواست داده ایم را دریافت کنیم .
م .
ع 1360/ ر .
ب 1345.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر علوم
دانا
1397/07/23
15:41
> رئیس دانشگاه علمی کاربردی دولت را مروج اصلی مدرک گرایی در کشور دانست و گفت : دولت برای آموزش هر دانشجوی نظری حدود 40 میلیون تومان هزینه می کند .
این در حالی است که حاضر به تقبل پرداخت 30 درصد از شهریه های دانشجویان مهارتی علمی کاربردی نیست .
> به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسین امید در مراسم نشست معاونین و روسای مراکز علمی کاربردی که امروز به مناسبت بیست و ششمین سالگرد این دانشگاه برگزار شد ، گزارشی از مهمترین برنامههای اجرایی این دانشگاه طی سالهای اخیر ارائه داد و گفت : دانشگاه علمی کاربردی 26 سال پیش با هدف توسعه آموزشهای مهارتی در کشور تاسیس شد و در این مدت بخش اصلی آموزشهای مهارتی در این دانشگاه اجرایی میشود .
اگرچه ما به برنامه ها و عملکردهای خود به طور مطلق راضی نیستیم اما به عنوان دانشگاه نسل سوم در مقایسه با سایر دانشگاهها به وظایف خود در عرصه مهارت آموزی بهتر عمل کردهایم .
توسعه بیرویه و نامطلوب مراکز علمی کاربردی وی در ادامه تصریح کرد : همانطور که عنوان شد دانشگاه علمی و کاربردی فعالیت خود را ابتدا با 26 مرکز آموزشی شروع کرد و در دورهای تعداد این مراکز به بیش از 1100 مرکز افزایش پیدا کرد و البته توسعه مطلوب و معقولی در دانشگاه علمی کاربردی اتفاق نیفتاد به همین دلیل برنامه ساماندهی مراکز آموزش عالی را در دستورکار خود قرار دادیم .
رئیس دانشگاه علمی کاربردی خاطر نشان کرد : در راستای اجرای طرح ساماندهی مراکز علمی و کاربردی به منظور نظم بخشی فعالیتها و ماموریت گرایی این دانشگاه پیش قدم شدیم و در این مسیر تعداد مراکز علمی کاربردی از 1100 به حدود 900 مرکز کاهش پیدا کرد .
یعنی 200 مرکز علمی کاربردی تعطیل شدند .
تعطیلی نیمی از مراکز علمی کاربردی دکتر امید خاطر نشان کرد : با توجه به اجرای مصوبه شورای عالی اداری کشور که در آن تاکید شده بود مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاههای دولتی حذف شوند ، این مصوبه در دانشگاه اجرا شد که در اثر آن 378 مرکز تعطیل شدند و تعداد کل مراکز به 559 مرکز کاهش یافت که از این تعداد 287 مرکز خصوصی ، 57 مرکز متعلق به شرکتها و دستگاههای تولیدی هستند که به صورت خصوصی اداره میشوند و 219 مرکز هم به نهادهای عمومی و غیردولتی نظیر نیروهای مسلح تعلق دارد .
ضرورت آموزش یک میلیون و 200 دانشجوی مهارتی تا سال 99 رئیس دانشگاه علمی کاربردی به تاکید برنامه ششم توسعه کشور برای افزایش تعداد دانشجویان مهارتی کشور به 30 درصد اشاره کرد و گفت : براساس این برنامه باید تا پایان اجرای آن که دو سال دیگر تمام میشود باید دانشجویان مهارتی به 30 درصد کل دانشجویان کشور برسد .
اگر در حال حاضر تعداد دانشجویان کل کشور حدود چهار میلیون نفر باشد باید تا سال 99 حدود یک میلیون و 200 هزار دانشجوی مهارتی در کشور داشته باشیم .
آمار 500 هزار نفری دانشجویان مهارتی در کشور وی همچنین تاکید کرد : در حال حاضر مجموع دانشجویان مهارتی کشور در دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفهای حدود 500 هزار نفر است در حالی که ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی در حال حاضر حدود یک میلیون و 200 هزار دانشجو میباشد یعنی ما همین الان نیز آمادگی پذیرش 30 درصد دانشجویان مهارتی کشور را داریم که البته با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاه فنی و حرفهای این آمار به بیش از یک میلیون و 500 هزار دانشجو میرسد .
امسال کمترین ورودی را داشتیم رئیس دانشگاه علمی کاربردی با تاکید بر اینکه در سال جاری کمترین میزان ورودی دانشجو در دانشگاه را داشتیم گفت : برای سال تحصیلی 97 98 حدود 400 هزار ظرفیت از سوی دانشگاه برای پذیرش دانشجو اعلام شد که کمتر از 50 هزار دانشجو ثبتنام کرده و وارد دانشگاه شدند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر علوم
دانا
1397/07/23
15:41

کاهش کد رشته محلهای علمی کاربردی از 14 هزار به حدود 6000 دکتر امید با اشاره به حذف حدود نصفی از کد رشته محلهای دانشگاه علمی و کاربردی طی سالهای اخیر برخلاف رویه معمول سایر دانشگاه که کد رشته محلهای خود را افزایش میدهند تعداد کد رشتههای محلهای دانشگاه علمی و کاربردی از 14 هزار و حدود 8000 کد رشته محل کاهش یافت که البته با حذف مراکز علمی و کاربردی وابسته به دستگاههای دولتی این آمار تعداد به حدود 6000 کد رشته محل رسید .
تحصیل حدود 40 درصد دانشآموزان در آموزشهای مهارتی وی به دلایل کاهش میزان ورودی دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی در سال جاری اشاره کرد و گفت : با توجه به اینکه امسال نظام جدید آموزش و پرورش نظام 6 .
3 .
3 است هنوز دانشآموزان تحصیل خود را تمام نکردند به همین دلیل آمار ورود به دانشگاه در مقایسه با سالهای گذشته کمتر شده است .
برآورد میشود با توجه به اینکه در سال آینده 40 درصد خروجیهای آموزش و پرورش در نظام مهارتی آموزش دیدند میزان ورودی به دانشگاه علمی کاربردی سال آینده افزایش پیدا کند .
هزینههای سنگین تحصیل در آموزشهای مهارتی رئیس دانشگاه علمی کاربردی ادامه داد : بحث دیگر درخصوص کاهش ورود دانشجویان به دانشگاه علمی کاربردی این است که هزینههای آموزشهای مهارتی در کشور بالا است .
درواقع اگر ما برای این نوع آموزشها هزینه نکنیم آموزش با کیفیتی نخواهیم داشت و اگر هم هزینه داشته باشیم استقبال برای ورود به رشتههای مهارتی با کاهش مواجه میشوند و در حال حاضر نیز مراکز علمی کاربردی با حداقل هزینهها در کشور اداره میشود .
ضمن اینکه یک دانشجوی علمی کاربردی برای تحصیل در نیم سال خود خود یک میلیون تومان هزینه پرداخت میکند .
هزینه 40 میلیونی دولت برای آموزش یک دانشجوی نظری دکتر امید با تاکید بر اینکه دولت بیشترین هزینهها را برای آموزشهای نظری صرف میکند ، گفت : به طور میانگین سالیانه حدود 10 میلیون تومان برای یک دانشجوی نظری از سوی دولت هزینه میشود که با در نظر گرفتن چهار سال تحصیل آنها این آمار به حدود 40 میلیون تومان میرسد اما برای آموزشهای مهارتی کشور که اشتغال پذیری بالاتری دارند ، دولت پرداخت 30 درصد هزینههای این دانشجویان را تقبل نمیکند .
دولت مروج اصلی رواج مدرک گرایی در کشور رئیس دانشگاه علمی کاربردی خاطر نشان کرد : ما تصور میکنیم که روحیه مدرک گرایی در کشور توسط خود دولت ترویج داده میشود .
این در حالی است که اگر برای آموزشهای مهارتی سرمایه گذاری لازم صورت بگیرد بسیاری از مشکلات کشور در حوزه اشتغال رفع خواهد شد .
درخواست کمک 100 میلیاردی برای حمایت از آموزشهای مهارتی دکتر امید خاطرنشان کرد : تمام کمکی که ما از دولت در حوزه آموزش مهارتی داشتهایم 100 میلیارد تومان بود که این میزان کمتر از یک درصد اعتبار آموزش عالی کشور میشود و البته توجهی برای تحقق آن هم صورت نمیگیرد .
60 درصد آموزشهای علمی کاربردی عملی هستند رئیس دانشگاه علمی کاربردی به تفاوت آموزشهای مهارتی و نظری در کشور اشاره کرد و خاطر نشان کرد : در آموزشهای نظری کمتر از 25 درصد آموزشها کاربردی و مهارتی هستند و بیش از 75 درصد آن آموزشهای نظری به شمار میروند اما در آموزشهای مهارتی بیش از 60 درصد و در برخی رشتهها نیز بیش از 70 درصد از آموزشها عملی هستند به طوری که ما برای دو واحد درسی مختلف حدود 512 ساعت کار عملی ارائه میدهیم و اگر کمکهای خوبی از سوی دولت به تقویت این آموزشها صورت بگیرد میتوانیم به هدف خود که در برنامه ششم توسعه نیز تاکید شده است دست یابیم .
خواستار پذیرش دانشجو از طریق تکمیل ظرفیت هستیم دکتر امید خواستار امکان پذیرش دانشجوی علمی و کاربردی از طریق تکمیل ظرفیت از وزیر علوم شد و خاطر نشان کرد : در حال حاضر با 250 هزار دانشجو در دانشگاه علمی و کاربردی در کمترین آمار دانشجو قرار داریم و اگر وزیر علوم همانطور که با پذیرش دانشجو از طریق تکمیل ظرفیت در دانشگاههای پیام نور ، آزاد و غیرانتفاعی موافقت نمودند این امکان را برای دانشگاه علمی و کاربردی فراهم کند ، میتوانیم بخشی از ظرفیت خالی خود را از طریق پذیرش دانشجو پر کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر علوم
دانا
1397/07/23
15:41

نسبت 30 به 70 دوره کاردانی و کارشناسی در دانشگاه علمی کاربردی وی ادامه داد : ما در دانشگاه علمی کاربردی حدود 840 برنامه یا رشته مقطع داریم که 450 دوره کاردانی فعال است که البته پذیرش در دوره کارشناسی ارشد متوقف شد و مابقی رشتهها در دوره کارشناسی فعال هستند بنابراین سیاست ما در این دانشگاه رعایت 30 به 70 دوره میباشد به طوری که 70 درصد دانشجویان باید در دوره کاردانی و 30 درصد آنها در دوره کارشناسی تحصیل کنند .
مدرسان دانشگاه علمی کاربردی ارزیابی میشوند رئیس دانشگاه علمی کاربردی از برنامه جدی این دانشگاه در پالایش و ارزیابی مدرسان خبر داد و گفت : در حال حاضر تعداد 55 هزار مدرس با دانشگاه همکاری میکنند که از این تعداد 50 هزار مدرس از گذشته در دانشگاه حضور داشتند .
البته طی سه سال اخیر پالایشی در جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی اتفاق افتاد و ما توانستیم در سال 95 جذب مدرسان را از طریق فراخوان صورت بدهیم .
به طوری که از 46 هزار مدرس که در این فراخوان ثبتنام کردند کمتر از 6000 نفر و به نوعی 15 درصد متقاضیان جذب دانشگاه شدند .
خاتمه به کار 25 درصد مدرسان علمی کاربردی دکتر امید ادامه داد : یکی از برنامههای ما این است که تمام 50 هزار مدرس قدیمی علمی کاربردی را پالایش کنیم که این برنامه در برخی استانها اجرایی شده و 25 درصد آنها از ادامه فعالیت منع شدند .
چهار ماموریت اصلی مراکز علمی کاربردی وی همچنین با تاکید بر اینکه ماموریت مراکز علمی کاربردی در چهار حوزه کشاورزی ، فرهنگی و هنر ، خدمات و صنعت مشخص شد ، گفت : مراکز علمی کاربردی باید در یکی از این چهار حوزه تعریف شده دانشجو پذیرش کند .
51 مرکز علمی کاربردی صاحب اساسنامه شدند رئیس دانشگاه علمی کاربردی همچنین با تاکید بر اینکه 90 درصد مراکز این دانشگاه درخواست اساسنامه دادند گفت : تعریف اساسنامه برای مراکز این دانشگاه یکی از مهمترین اقداماتی بود که صورت گرفت .
به طوری که بدون وجود اساسنامه این مراکز وضعیت بسیار بی ثباتی داشتند و حتی گاه اقدام به فروش سرمایههای خود میکردند که خوشبختانه موضوع تدوین اساسنامه مراکز نهایی شده به طوری که روز گذشته 51 مرکز اساسنامه خود را دریافت نمودند تا تکلیفشان با شفافیت و دقت کامل معلوم شود و تا پایان سال نیز مابقی مراکزی که درخواست اساسنامه را دادند صاحب اساسنامه خواهند شد .
دکتر امید خاطرنشان کرد : متاسفانه سال گذشته به دلیل اینکه مراکز علمی کاربردی اساسنامه نداشتند نتوانستیم اعتبار 200 میلیارد تومانی که از بودجه سالیانه برای کمک و بازسازی مراکز خود درخواست دادهایم را دریافت کنیم که امیدواریم امسال با وجود تعریف اساسنامه برای آن مراکز بتوانیم این بودجه را دریافت نماییم .
فرصت یکساله مراکز بی کیفیت علمی کاربردی برای ارتقاء رئیس دانشگاه علمی و کاربردی با تاکید بر اینکه مراکزی که در برنامه سطح بندی رتبه چهار را دریافت کردند یکسال فرصت دارند ارتقا یابند گفت : براساس برنامه سطح بندی مراکز علمی و کاربردی واحدهایی که در سطح چهار قرار گرفتهاند یکسال فرصت دارند وضعیت خود را به رتبه سه یا پایین تر ارتقا دهند در غیر این صورت تعطیل خواهند شد .
در مقابل مراکزی که در سطح دو قرار گرفتهاند از مشوقهایی نظیر تخفیف یک سومی بالاسری بهره مند میشوند .
ضرورت اجرای نظام صلاحیت حرفهای در کشور دکتر امید در پایان بر ضرورت اجرای نظام صلاحیت حرفهای در کشور تاکید کرد و گفت : خوشبختانه ما در دانشگاه علمی کاربردی اداره کلی با این عنوان را تصویب و دستورالعمل آن را نیز نهایی کردیم .
امیدوارم با جدی گرفته شدن این نظام دانشجویان خود را مکلف به یادگیری و مهارت آموزی کنند .
ضمن اینکه در این راستا با نیروهای مسلح نیز رایزنی نمودهایم تا تمامی سربازان بتوانند تحت آموزشهای پودمانی علمی کاربردی قرار بگیرند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر علوم
رجانیوز
1397/07/23
13:52
> رئیس دانشگاه علمی کاربردی دولت را مروج اصلی مدرک گرایی در کشور دانست و گفت : دولت برای آموزش هر دانشجوی نظری حدود 40 میلیون تومان هزینه میکند .
> رئیس دانشگاه علمی کاربردی دولت را مروج اصلی مدرک گرایی در کشور دانست و گفت : دولت برای آموزش هر دانشجوی نظری حدود 40 میلیون تومان هزینه میکند .
این در حالی است که حاضر به تقبل پرداخت 30 درصد از شهریههای دانشجویان مهارتی علمی کاربردی نیست .
به گزارش ایسنا ، دکتر محمدحسین امید در مراسم نشست معاونین و روسای مراکز علمی کاربردی که امروز به مناسبت بیست و ششمین سالگرد این دانشگاه برگزار شد ، گزارشی از مهمترین برنامههای اجرایی این دانشگاه طی سالهای اخیر ارائه داد و گفت : دانشگاه علمی کاربردی 26 سال پیش با هدف توسعه آموزشهای مهارتی در کشور تاسیس شد و در این مدت بخش اصلی آموزشهای مهارتی در این دانشگاه اجرایی میشود .
اگرچه ما به برنامه ها و عملکردهای خود به طور مطلق راضی نیستیم اما به عنوان دانشگاه نسل سوم در مقایسه با سایر دانشگاهها به وظایف خود در عرصه مهارت آموزی بهتر عمل کردهایم .
توسعه بیرویه و نامطلوب مراکز علمی کاربردیوی در ادامه تصریح کرد : همانطور که عنوان شد دانشگاه علمی و کاربردی فعالیت خود را ابتدا با 26 مرکز آموزشی شروع کرد و در دورهای تعداد این مراکز به بیش از 1100 مرکز افزایش پیدا کرد و البته توسعه مطلوب و معقولی در دانشگاه علمی کاربردی اتفاق نیفتاد به همین دلیل برنامه ساماندهی مراکز آموزش عالی را در دستورکار خود قرار دادیم .
رئیس دانشگاه علمی کاربردی خاطر نشان کرد : در راستای اجرای طرح ساماندهی مراکز علمی و کاربردی به منظور نظم بخشی فعالیتها و ماموریت گرایی این دانشگاه پیش قدم شدیم و در این مسیر تعداد مراکز علمی کاربردی از 1100 به حدود 900 مرکز کاهش پیدا کرد .
یعنی 200 مرکز علمی کاربردی تعطیل شدند .
تعطیلی نیمی از مراکز علمی کاربردیدکتر امید خاطر نشان کرد : با توجه به اجرای مصوبه شورای عالی اداری کشور که در آن تاکید شده بود مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاههای دولتی حذف شوند ، این مصوبه در دانشگاه اجرا شد که در اثر آن 378 مرکز تعطیل شدند و تعداد کل مراکز به 559 مرکز کاهش یافت که از این تعداد 287 مرکز خصوصی ، 57 مرکز متعلق به شرکتها و دستگاههای تولیدی هستند که به صورت خصوصی اداره میشوند و 219 مرکز هم به نهادهای عمومی و غیردولتی نظیر نیروهای مسلح تعلق دارد .
ضرورت آموزش یک میلیون و 200 دانشجوی مهارتی تا سال 99رئیس دانشگاه علمی کاربردی به تاکید برنامه ششم توسعه کشور برای افزایش تعداد دانشجویان مهارتی کشور به 30 درصد اشاره کرد و گفت : براساس این برنامه باید تا پایان اجرای آن که دو سال دیگر تمام میشود باید دانشجویان مهارتی به 30 درصد کل دانشجویان کشور برسد .
اگر در حال حاضر تعداد دانشجویان کل کشور حدود چهار میلیون نفر باشد باید تا سال 99 حدود یک میلیون و 200 هزار دانشجوی مهارتی در کشور داشته باشیم .
آمار 500 هزار نفری دانشجویان مهارتی در کشوروی همچنین تاکید کرد : در حال حاضر مجموع دانشجویان مهارتی کشور در دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفهای حدود 500 هزار نفر است در حالی که ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی در حال حاضر حدود یک میلیون و 200 هزار دانشجو میباشد یعنی ما همین الان نیز آمادگی پذیرش 30 درصد دانشجویان مهارتی کشور را داریم که البته با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاه فنی و حرفهای این آمار به بیش از یک میلیون و 500 هزار دانشجو میرسد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر علوم
رجانیوز
1397/07/23
13:52

امسال کمترین ورودی را داشتیمرئیس دانشگاه علمی کاربردی با تاکید بر اینکه در سال جاری کمترین میزان ورودی دانشجو در دانشگاه را داشتیم گفت : برای سال تحصیلی 97 98 حدود 400 هزار ظرفیت از سوی دانشگاه برای پذیرش دانشجو اعلام شد که کمتر از 50 هزار دانشجو ثبتنام کرده و وارد دانشگاه شدند .
کاهش کد رشته محلهای علمی کاربردی از 14 هزار به حدود 6000دکتر امید با اشاره به حذف حدود نصفی از کد رشته محلهای دانشگاه علمی و کاربردی طی سالهای اخیر برخلاف رویه معمول سایر دانشگاه که کد رشته محلهای خود را افزایش میدهند تعداد کد رشتههای محلهای دانشگاه علمی و کاربردی از 14 هزار و حدود 8000 کد رشته محل کاهش یافت که البته با حذف مراکز علمی و کاربردی وابسته به دستگاههای دولتی این آمار تعداد به حدود 6000 کد رشته محل رسید .
تحصیل حدود 40 درصد دانشآموزان در آموزشهای مهارتیوی به دلایل کاهش میزان ورودی دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی در سال جاری اشاره کرد و گفت : با توجه به اینکه امسال نظام جدید آموزش و پرورش نظام 6 .
3 .
3 است هنوز دانشآموزان تحصیل خود را تمام نکردند به همین دلیل آمار ورود به دانشگاه در مقایسه با سالهای گذشته کمتر شده است .
برآورد میشود با توجه به اینکه در سال آینده 40 درصد خروجیهای آموزش و پرورش در نظام مهارتی آموزش دیدند میزان ورودی به دانشگاه علمی کاربردی سال آینده افزایش پیدا کند .
هزینههای سنگین تحصیل در آموزشهای مهارتیرئیس دانشگاه علمی کاربردی ادامه داد : بحث دیگر درخصوص کاهش ورود دانشجویان به دانشگاه علمی کاربردی این است که هزینههای آموزشهای مهارتی در کشور بالا است .
درواقع اگر ما برای این نوع آموزشها هزینه نکنیم آموزش با کیفیتی نخواهیم داشت و اگر هم هزینه داشته باشیم استقبال برای ورود به رشتههای مهارتی با کاهش مواجه میشوند و در حال حاضر نیز مراکز علمی کاربردی با حداقل هزینهها در کشور اداره میشود .
ضمن اینکه یک دانشجوی علمی کاربردی برای تحصیل در نیم سال خود خود یک میلیون تومان هزینه پرداخت میکند .
هزینه 40 میلیونی دولت برای آموزش یک دانشجوی نظریدکتر امید با تاکید بر اینکه دولت بیشترین هزینهها را برای آموزشهای نظری صرف میکند ، گفت : به طور میانگین سالیانه حدود 10 میلیون تومان برای یک دانشجوی نظری از سوی دولت هزینه میشود که با در نظر گرفتن چهار سال تحصیل آنها این آمار به حدود 40 میلیون تومان میرسد اما برای آموزشهای مهارتی کشور که اشتغال پذیری بالاتری دارند ، دولت پرداخت 30 درصد هزینههای این دانشجویان را تقبل نمیکند .
دولت مروج اصلی رواج مدرک گرایی در کشوررئیس دانشگاه علمی کاربردی خاطر نشان کرد : ما تصور میکنیم که روحیه مدرک گرایی در کشور توسط خود دولت ترویج داده میشود .
این در حالی است که اگر برای آموزشهای مهارتی سرمایه گذاری لازم صورت بگیرد بسیاری از مشکلات کشور در حوزه اشتغال رفع خواهد شد .
درخواست کمک 100 میلیاردی برای حمایت از آموزشهای مهارتیدکتر امید خاطرنشان کرد : تمام کمکی که ما از دولت در حوزه آموزش مهارتی داشتهایم 100 میلیارد تومان بود که این میزان کمتر از یک درصد اعتبار آموزش عالی کشور میشود و البته توجهی برای تحقق آن هم صورت نمیگیرد .
60 درصد آموزشهای علمی کاربردی عملی هستندرئیس دانشگاه علمی کاربردی به تفاوت آموزشهای مهارتی و نظری در کشور اشاره کرد و خاطر نشان کرد : در آموزشهای نظری کمتر از 25 درصد آموزشها کاربردی و مهارتی هستند و بیش از 75 درصد آن آموزشهای نظری به شمار میروند اما در آموزشهای مهارتی بیش از 60 درصد و در برخی رشتهها نیز بیش از 70 درصد از آموزشها عملی هستند به طوری که ما برای دو واحد درسی مختلف حدود 512 ساعت کار عملی ارائه میدهیم و اگر کمکهای خوبی از سوی دولت به تقویت این آموزشها صورت بگیرد میتوانیم به هدف خود که در برنامه ششم توسعه نیز تاکید شده است دست یابیم .
خواستار پذیرش دان
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر علوم
رجانیوز
1397/07/23
13:52
شجو از طریق تکمیل ظرفیت هستیمدکتر امید خواستار امکان پذیرش دانشجوی علمی و کاربردی از طریق تکمیل ظرفیت از وزیر علوم شد و خاطر نشان کرد : در حال حاضر با 250 هزار دانشجو در دانشگاه علمی و کاربردی در کمترین آمار دانشجو قرار داریم و اگر وزیر علوم همانطور که با پذیرش دانشجو از طریق تکمیل ظرفیت در دانشگاههای پیام نور ، آزاد و غیرانتفاعی موافقت نمودند این امکان را برای دانشگاه علمی و کاربردی فراهم کند ، میتوانیم بخشی از ظرفیت خالی خود را از طریق پذیرش دانشجو پر کنیم .
نسبت 30 به 70 دوره کاردانی و کارشناسی در دانشگاه علمی کاربردیوی ادامه داد : ما در دانشگاه علمی کاربردی حدود 840 برنامه یا رشته مقطع داریم که 450 دوره کاردانی فعال است که البته پذیرش در دوره کارشناسی ارشد متوقف شد و مابقی رشتهها در دوره کارشناسی فعال هستند بنابراین سیاست ما در این دانشگاه رعایت 30 به 70 دوره میباشد به طوری که 70 درصد دانشجویان باید در دوره کاردانی و 30 درصد آنها در دوره کارشناسی تحصیل کنند .
مدرسان دانشگاه علمی کاربردی ارزیابی میشوندرئیس دانشگاه علمی کاربردی از برنامه جدی این دانشگاه در پالایش و ارزیابی مدرسان خبر داد و گفت : در حال حاضر تعداد 55 هزار مدرس با دانشگاه همکاری میکنند که از این تعداد 50 هزار مدرس از گذشته در دانشگاه حضور داشتند .
البته طی سه سال اخیر پالایشی در جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی اتفاق افتاد و ما توانستیم در سال 95 جذب مدرسان را از طریق فراخوان صورت بدهیم .
به طوری که از 46 هزار مدرس که در این فراخوان ثبتنام کردند کمتر از 6000 نفر و به نوعی 15 درصد متقاضیان جذب دانشگاه شدند .
خاتمه به کار 25 درصد مدرسان علمی کاربردیدکتر امید ادامه داد : یکی از برنامههای ما این است که تمام 50 هزار مدرس قدیمی علمی کاربردی را پالایش کنیم که این برنامه در برخی استانها اجرایی شده و 25 درصد آنها از ادامه فعالیت منع شدند .
چهار ماموریت اصلی مراکز علمی کاربردیوی همچنین با تاکید بر اینکه ماموریت مراکز علمی کاربردی در چهار حوزه کشاورزی ، فرهنگی و هنر ، خدمات و صنعت مشخص شد ، گفت : مراکز علمی کاربردی باید در یکی از این چهار حوزه تعریف شده دانشجو پذیرش کند .
51 مرکز علمی کاربردی صاحب اساسنامه شدندرئیس دانشگاه علمی کاربردی همچنین با تاکید بر اینکه 90 درصد مراکز این دانشگاه درخواست اساسنامه دادند گفت : تعریف اساسنامه برای مراکز این دانشگاه یکی از مهمترین اقداماتی بود که صورت گرفت .
به طوری که بدون وجود اساسنامه این مراکز وضعیت بسیار بی ثباتی داشتند و حتی گاه اقدام به فروش سرمایههای خود میکردند که خوشبختانه موضوع تدوین اساسنامه مراکز نهایی شده به طوری که روز گذشته 51 مرکز اساسنامه خود را دریافت نمودند تا تکلیفشان با شفافیت و دقت کامل معلوم شود و تا پایان سال نیز مابقی مراکزی که درخواست اساسنامه را دادند صاحب اساسنامه خواهند شد .
دکتر امید خاطرنشان کرد : متاسفانه سال گذشته به دلیل اینکه مراکز علمی کاربردی اساسنامه نداشتند نتوانستیم اعتبار 200 میلیارد تومانی که از بودجه سالیانه برای کمک و بازسازی مراکز خود درخواست دادهایم را دریافت کنیم که امیدواریم امسال با وجود تعریف اساسنامه برای آن مراکز بتوانیم این بودجه را دریافت نماییم .
فرصت یکساله مراکز بی کیفیت علمی کاربردی برای ارتقاءرئیس دانشگاه علمی و کاربردی با تاکید بر اینکه مراکزی که در برنامه سطح بندی رتبه چهار را دریافت کردند یکسال فرصت دارند ارتقا یابند گفت : براساس برنامه سطح بندی مراکز علمی و کاربردی واحدهایی که در سطح چهار قرار گرفتهاند یکسال فرصت دارند وضعیت خود را به رتبه سه یا پایین تر ارتقا دهند در غیر این صورت تعطیل خواهند شد .
در مقابل مراکزی که در سطح دو قرار گرفتهاند از مشوقهایی نظیر تخفیف یک سومی بالاسری بهره مند میشوند .
ضرورت اجرای نظام صلاحیت حرفهای در کشوردکتر امید در پایان بر ضرورت اجرای نظام صلاحیت حرفهای در کشور تاکید کرد و گفت : خوشبختانه ما در دانشگاه علمی کاربردی اداره کلی با این عنوان را تصویب و دستورالعمل آن را نیز نهایی کردیم .
امیدوارم با جدی گرفته شدن این نظام دانشجویان خود را مکلف به یادگیری و مهارت آموزی کنند .
ضمن اینکه در این راستا با نیروهای مسلح نیز رایزنی نمودهایم تا تمامی سربازان بتوانند تحت آموزشهای پودمانی علمی کاربردی قرار بگیرند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر علوم
ایرنا
1397/07/23
13:43
> تهران ایرنا رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با انتقاد از کاهش تعداد دانشجو توسط وزارت علوم در این دانشگاه اعلام کرد : در حال حاضر امکان پذیرش یک میلیون و 200 هزار دانشجو را داریم در حالی که تعداد دانشجویان فعلی کمتر از یک سوم ظرفیت است .
> به گزارش گروه دانشگاه ایرنا ، محمد حسین امید در نشست امروز (دوشنبه) به مناسبت بیست و ششمین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تشریح برنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی عنوان کرد : این دانشگاه اکنون کمتر از نصف هدفگذاری برنامه ششم توسعه را دارا است و تعداد دانشجویان مراکز علمی کاربردی به 500 هزار دانشجو نیز نمی رسد .
وی گفت : دانشجویان مهارتی این دانشگاه باید تا پایان برنامه ششم توسعه ، 30 درصد کل دانشجویان کشور را شامل شوند و تا سال 99 ، یک میلیون و 200 هزار دانشجوی مهارتی داشته باشیم .
امید با اعلام اینکه تعداد ثبت نامی های این دانشگاه برای ورودی مهرماه 98 کمتر از 50 هزار نفر بوده ، گفت : دلایل گوناگونی باعث کاهش ظرفیت دانشجویان شده است که یکی از آن ها کاهش خروجی دانش آموزان فنی و حرفه ای به دلیل اجرای نظام شش ، سه ، سه بوده است که امسال به سال دوازدهم خود رسیده است .
رئیس دانشگاه علمی کاربردی با اشاره به هدفگذاری دانشگاه جامع علمی کاربردی برای جذب 40 درصدی دانش آموزان مراکز فنی که سال آینده فارغ التحصیل می شوند ، اظهار کرد : بخشی از چالش دانشگاه در پذیرش دانشجو در سال آینده حل خواهد شد .
وی گفت : این دانشگاه که با هدف توسعه آموزش های مهارتی با 25 مرکز آغاز به کار کرد ، اکنون با حدود 900 مرکز به فعالیت های خود ادامه می دهد .
به گفته امید ، در دوره جدید ، مدیریت این دانشگاه به ساماندهی مراکز خود پرداخت و با نظام بخشی به فعالیت ها ، ارتقای کیفیت ، توسعه مهارت ها و ماموریت گرایی اهداف 26 ساله خود را دنبال کرد .
وی در ادامه از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در باره تامین هزینه دانشجویان درخواست کمک کرد و افزود : تربیت هر دانشجوی مهارتی در دانشگاه علمی کاربردی کمترین هزینه را دارد .
چند سالی است که برای تامین این هزینه درخواست می کنیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده است در حالی که آموزش های مهارتی و آموزش های نظری تفاوت های بسیاری در صرف هزینه دارند .
آموزش های دانشگاه علمی کاربردی نیز بر پایه مهارت پایه گذاری شده است .
رئیس دانشگاه علمی کاربردی در ادامه نیز به تشریح فعالیت های صورت گرفته در این دانشگاه براساس سیاست های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و همچنین آمایش آموزش عالی پرداخت .
اقداماتی چون ماموریت گرایی ، گزینش و پالایس مدرسان ، ساماندهی مراکز استیجاری ، تقویت و توسعه مراکز رشد ، اجرای دوره های پودمانی و .
از موارد مورد اشاره امید بود .
**9283**1601** انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی دانشگاه علمی کاربردی امید ظرفیت.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای
آفتاب آنلاین
1397/07/23
15:30
> معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه باید رشته های دریایی را به یک رشته تقاضا محور تبدیل کنیم گفت : از تمام پتانسیل های سرمایه های انسانی ، مدیریتی ، آموزشی و تجهیزکننده در امور فوق استقبال می کنیم .
> به گزارش ایسنا ، زنگنه در اولین نشست کمیته مدیریت راهبردی رشته های دریانوردی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در آموزشکده فنی و حرفه ای بندر انزلی(شهید خدادادی) خواستار تلاش و جدیت بیشتر و ایجاد کمیته اجرایی توسط روسای آموزشکده های مرتبط شدتا در جهت گیری سیستماتیک ، زمینه ایجاد استاندارد ملی در رشته های دریایی در آموزشکده های چهار استان مورد نظر به طور پایدار شکل گیرد .
زنگنه ، ابراز امیدواری کرد از سال تحصیلی 99 98 با برنامه ریزی و سرفصل های جدید دروس استاندارد شده در رشته های دریایی به صورت تخصصی تر صورت گرفته و دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در امر مهارت آموزی دانشجویان ، وارد عرصه آموزش نوین رشته های دریایی شود .
وی ، برنامه های هم افزایی بیشتر در زمینه تغییر و بروز رسانی سرفصل های دروس دریایی و تشکیل اردوی پیش دانشگاهی برای آشنایی با رشته های دریایی و تدوین استانداردهای شرایط پذیرش دانشجو ، با توجه به مولفه های آموزشی – جسمی – روانی و زبان تخصصی و نیز توانمندسازی اساتید و مدرسان در قالب برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و همچنین تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها را در حوزه دریایی برای دریافت استاندارد مدیریت کیفیت [span dir=LTR] [span dir=LTR] (ISO) ، مشارکت همه جانبه دستگاه های ذیربط و دست اندرکار در این حوزه را برای برطرف کردن موانع و ضعف های موجود خواستار شد .
زنگنه ، از کمیته راهبردی رشته های دریایی خواستار ایجاد بستر سازی مضاعف در جهت تولید سرمایه انسانی ملی برای سازمان های دریانوردی کشور و تقویت نگرش خودکفایی برای آینده کشور و منطقه در این حوزه شد .
رسول شمشادی ، رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان نیز در این مراسم اظهار کرد : باید تناسبی بین ورودی های آموزش و پرورش و دانشگاه فنی و حرفه ای در رشته های دریایی لحاظ شود .
وی با بیان اینکه باید با برنامه های راهبردی کمیته فوق برای رسیدن به استاندارد مورد نظر پیش رفت خواستار بازنگری در آمایش سرزمینی در حوزه های آموزش دریایی شد .
شمشادی گفت : آموزش های دریانوردی را به صورت ویژه تا رسیدن به استانداردهای لازم و تبدیل آموزشکده فنی و حرفه ای بندر انزلی (شهید خدادادی) ، به پایلوت بین المللی ، با همراهی همه دست اندرکاران این عرصه در منطقه دنبال خواهیم کرد .
همچنین در این جلسه ناخدا شهریار سلیمانی از اساتید برجسته رشته های دریایی آموزشکده فنی و حرفه ای خدادادی بندرانزلی با تبیین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دوره های آموزشی دریانوردی برای رفع معظل کارآموزی دانشجویان رشته های دریایی خواستار بازنگری جدی در سطوح ستادی دانشگاه فنی و حرفه ای و وزارت علوم شد .
وی از تجهیز و راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه رشته های دریایی در طی سه ماه آینده و تغییر در سرفصل ها و سیلابس های دروس دریایی برای رسیدن به استانداردهای لازم در آموزشکده فنی و حرفه ای بندر انزلی (شهید خدادادی) خبر داد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای
ایسنا
1397/07/23
15:16
> معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه باید رشته های دریایی را به یک رشته تقاضا محور تبدیل کنیم گفت : از تمام پتانسیل های سرمایه های انسانی ، مدیریتی ، آموزشی و تجهیزکننده در امور فوق استقبال می کنیم .
> به گزارش ایسنا ، زنگنه در اولین نشست کمیته مدیریت راهبردی رشته های دریانوردی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در آموزشکده فنی و حرفه ای بندر انزلی(شهید خدادادی) خواستار تلاش و جدیت بیشتر و ایجاد کمیته اجرایی توسط روسای آموزشکده های مرتبط شدتا در جهت گیری سیستماتیک ، زمینه ایجاد استاندارد ملی در رشته های دریایی در آموزشکده های چهار استان مورد نظر به طور پایدار شکل گیرد .
زنگنه ، ابراز امیدواری کرد از سال تحصیلی 99 98 با برنامه ریزی و سرفصل های جدید دروس استاندارد شده در رشته های دریایی به صورت تخصصی تر صورت گرفته و دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در امر مهارت آموزی دانشجویان ، وارد عرصه آموزش نوین رشته های دریایی شود .
وی ، برنامه های هم افزایی بیشتر در زمینه تغییر و بروز رسانی سرفصل های دروس دریایی و تشکیل اردوی پیش دانشگاهی برای آشنایی با رشته های دریایی و تدوین استانداردهای شرایط پذیرش دانشجو ، با توجه به مولفه های آموزشی – جسمی – روانی و زبان تخصصی و نیز توانمندسازی اساتید و مدرسان در قالب برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و همچنین تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها را در حوزه دریایی برای دریافت استاندارد مدیریت کیفیت (ISO) ، مشارکت همه جانبه دستگاه های ذیربط و دست اندرکار در این حوزه را برای برطرف کردن موانع و ضعف های موجود خواستار شد .
زنگنه ، از کمیته راهبردی رشته های دریایی خواستار ایجاد بستر سازی مضاعف در جهت تولید سرمایه انسانی ملی برای سازمان های دریانوردی کشور و تقویت نگرش خودکفایی برای آینده کشور و منطقه در این حوزه شد .
رسول شمشادی ، رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان نیز در این مراسم اظهار کرد : باید تناسبی بین ورودی های آموزش و پرورش و دانشگاه فنی و حرفه ای در رشته های دریایی لحاظ شود .
وی با بیان اینکه باید با برنامه های راهبردی کمیته فوق برای رسیدن به استاندارد مورد نظر پیش رفت خواستار بازنگری در آمایش سرزمینی در حوزه های آموزش دریایی شد .
شمشادی گفت : آموزش های دریانوردی را به صورت ویژه تا رسیدن به استانداردهای لازم و تبدیل آموزشکده فنی و حرفه ای بندر انزلی (شهید خدادادی) ، به پایلوت بین المللی ، با همراهی همه دست اندرکاران این عرصه در منطقه دنبال خواهیم کرد .
همچنین در این جلسه ناخدا شهریار سلیمانی از اساتید برجسته رشته های دریایی آموزشکده فنی و حرفه ای خدادادی بندرانزلی با تبیین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دوره های آموزشی دریانوردی برای رفع معظل کارآموزی دانشجویان رشته های دریایی خواستار بازنگری جدی در سطوح ستادی دانشگاه فنی و حرفه ای و وزارت علوم شد .
وی از تجهیز و راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه رشته های دریایی در طی سه ماه آینده و تغییر در سرفصل ها و سیلابس های دروس دریایی برای رسیدن به استانداردهای لازم در آموزشکده فنی و حرفه ای بندر انزلی (شهید خدادادی) خبر داد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
پیام نور
موج نیوز
1397/07/24
12:02
> رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت : تکمیل ظرفیت بدون آزمون مقطع کارشناسی در دانشگاه های پیام نور هرمزگان آغاز شد .
> به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان ، «محمد خیری» از تکمیل ظرفیت بدون آزمون مقطع کارشناسی در 14 دانشگاه پیام نور هرمزگان خبر داد و افزود : نام نویسی از متقاضیان تا 15 آبان در سایت سازمان سنجش ادامه دارد .
وی افزود : متقاضیان باید تا تاریخ 30 بهمن ماه امسال مدرک دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم (دوره چهارساله) یا پیش دانشگاهی و یا کاردانی (فوق دیپلم) را اخذ کنند .
رییس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت : داوطلبان می توانند پس از خرید کارت اعتباری به مبلغ 22 هزار تومان از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان سنجش به نشانی www .
sanjesh .
org ثبت نام و با در دست داشتن مدارک تحصیلی به واحد های دانشگاه پیام نور ثبت نام خود را نهایی کنند .
محمد خیری افزود : متقاضیان قبل از نام نویسی با دقت دفترچه راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت را مطالعه کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای
تسنیم
1397/07/23
15:01
> معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت : سرفصل های دروس دریایی این دانشگاه به روزرسانی می شود .
> به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت ، رضا زنگنه مطلق ظهر امروز در نشست کمیته مدیریت راهبردی رشته های دریانوردی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در بندرانزلی اظهار داشت : سرفصل های دروس دریایی دانشگاه فنی و حرفه ای تغییر کرده و به روزرسانی می شود .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با تاکید بر لزوم هم افزایی دستگاه های ذی ربط در راستای تغییر سرفصل های دروس دریایی این دانشگاه افزود : اردوهایی برای آشنایی بیشتر دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی با رشته های دریایی برگزار می شود .
زنگنه مطلق با اعلام اینکه استاندارها و تمهیدات لازم برای جذب دانشجو براساس مولفه های آموزشی ، جسمی و روانی در رشته های دریایی پیش بینی می شود گفت : تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های ارائه دهنده آموزش های دریایی به منظور دریافت گواهی استاندار مدیریت کیفیت در دستور کار قرار دارد .
وی با تاکید بر لزوم بسترسازی مناسب در راستای تولید سرمایه انسانی ملی برای سازمان های دریانوردی کشور خاطرنشان کرد : برای تحقق این امر باید با نگاه خودکفایی به آن نگاه کرد .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه برای افزایش کیفیت مدیریت راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای بایر مرکز کنترل کیفیت و ارزیابی درون سازمان وجود داشته باسد افزود : این امر سبب دستیابی این دانشگاه به شاخص های کلیدی خود می شود .
زنگنه مطلق با تاکید بر اینکه رشته های دریایی باید به رشته های تقاضامحور تبدیل شود تصریح کرد : برای تحقق این امر باید از تمام ظرفیت های نیروی انسانی ، آموزشی و مدیریتی استفاده کنیم .
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گیلان نیز در این جلسه با بیان اینکه لازم است تا تناسبی میان ورودی های آموزش و پرورش و دانشگاه فنی و حرفه ای در رشته های دریایی لحاظ شود گفت : بازنگری در آمایش سرزمینی سبب ایجاد تحول مثبت در حوزه آموزش های دریایی می شود .
رسول شمشادی با اعلام اینکه آموزشکده فنی و حرفه ای شهید خدادادی بندرانزلی باید به محل پایلوت و بین المللی آموزش های دریایی تبدیل شود خاطرنشان کرد : این کار را تا زمان دریافت استانداردهای لازم دنبال می کنیم .
یکی از اساتید رشته های دریایی نیز در این جلسه با تشریح برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت در راستای ارائه آموزش های دریایی در دانشگاه فنی و حرفه ای گفت : باید تمهیداتی در راستای رفع معضل کارآموزش دانشجویان رشته های دریایی پیش بینی شود .
ناخدا شهریار سلیمانی خاطرنشان کرد : تجهیز و راه اندازی کارگاه ها و آزمایشگاه های رشته های دریایی و تغییر در سرفصل های آموزشی این رشته تا سه ماه آینده انجام می شود و تحقق این امر نیازمند همکاری همه جانبه مسئولان مربوطه است .
بیژن شعبانی رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای بندرانزلی نیز در این نشست اظهار داشت : تحقق راهبردهای رشته های دریایی نیازمند برنامه ریزی راهبردی و مشارکت فعال نهادهای ذی ربط است .
انتهای پیام/م.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه پیام نور
تقریب نیوز
1397/07/23
13:25
> بیست و دومین مسابقات قرآنی و عترت دانشجویی دانشگاه پیام نور سراسر کشور با حضور 250 نفر داوطلب به میزبانی کرمانشاه برگزار شد .
> به گزارش خبرگزاری تقریب ، بهمن سعیدیپور رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه در حاشیه این مراسم در جمع اصحاب رسانه ، اظهار داشت : این مسابقات از امروز با داوری 10 داور بینالمللی کار خود را آغاز و تا 25 مهرماه به طول میانجامد .
بهمن سعیدیپور به شرکت بیش از 250 داوطلب در 2 بخش مردان و زنان در این دوره از مسابقات اشاره و بیان کرد : شرکت کنندگان در جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان پیام نور کشور در 34 رشته و در بخشهای آوایی ، هنری ، پژوهشی ، فناوری ، ادبی و معارفی به مدت سه روز با یکدیگر به رقابت میپردازند .
وی توسعه فرهنگ ترویج قرآنی با فراهم آوردن بسترهای مناسب در بین نسل جوان را از اهداف این جشنواره دانست و افزود : با ترویج فرهنگ قرآنی میتوان جامعه را در برابر بسیاری از آسیبهای اجتماعی مصون کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
ایسنا
1397/07/24
09:47
> رئیس دانشگاه تهران گفت : در حال حاضر در آیین نامه های دانشگاهی آموزش بیشتر از پژوهش موردتوجه است بنابراین دانشگاه ها برای اینکه دانشجویان به سوی پژوهش تشویق شوند و ارتباط مؤثری با صنعت داشته باشند می بایست در آیین نامه های خود تغییر ایجاد کنند .
> محمود نیلی احمدآبادی در گفت وگو با ایسنا ، با اشاره به اهمیت پژوهش در دانشگاه ها گفت : سعی کردیم در حوزه های کلان کشور مانند اقتصاد و محیط زیست ، خوشه های همکاری بین چند دانشگاه ایجاد کرده تا از این طریق به موضوعات اصلی کشور پرداخته شود .
فکر می کنم این خوشه ها را باید گسترده تر کرد تا متخصصین یک حوزه در دانشگاه های مختلف کنار هم بنشینند و تبادل تجربه و اطلاعات کنند .
نیلی با اشاره به لزوم ارتباط مؤثر دانشگاه های داخلی گفت : همکاری بین دانشگاهی در حال حاضر بیشتر در قالب کنفرانس هاست و در حوزه های پژوهشی کمتر باهم کار می کنیم درصورتی که این امر باید جدی گرفته شود .
وی اضافه کرد : همان گونه که تبادل دانشجو ، استاد و برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های خارجی داریم؛ در دانشگاه های داخلی هم این اتفاق باید بیفتد .
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه اظهار کرد : اگرچه کل بودجه پژوهشی کشور پایین است و دولت باید در این زمینه اقدام کند اما در موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه هرچه ظرفیت های قانونی ارتباطات صنعت و دانشگاه را بیشتر کنیم امکان همکاری مشترک این دو حوزه بیشتر می شود .
وی افزود : یک سری اقدامات دیگر هم از سوی دانشگاه باید اتفاق بیفتد؛ دانشگاه در حال حاضر به آموزش بیشتر از پژوهش توجه می کند و آیین نامه ها افراد را به سمت آموزش سوق می دهد؛ ما در دانشگاه تهران سعی کرده ایم آیین نامه هایمان را به گونه ای تغییر دهیم که دانشجویان بیشتر به فعالیت های پژوهشی تشویق شوند .
نیلی تصریح کرد : بنابراین کاری که هر دانشگاه می تواند انجام دهد تغییر آیین نامه ها در راستای ارتباط بیشتر دانشجویان با صنعت و محور قرار گرفتن پژوهش در دانشگاه ها است .
رئیس دانشگاه تهران در پایان با اشاره به دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین اظهار کرد : دانشگاه بین المللی قزوین جزو دانشگاه های خوب ایران است و فارغ التحصیلانی که از این دانشگاه برای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه تهران می آیند دانشجویانی هستند که به لحاظ علمی حائز رتبه های خوبی هستند ، ضمن اینکه این دانشگاه در آموزش زبان فارسی جزو مراکز باسابقه محسوب می شود .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایکنا
1397/07/24
09:20
> گروه فرهنگی نشست مشترک شورای علمی و سیاست گذاری همایش نظام فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در گستره فرهنگ دیروز دوشنبه ، 23 مهر برگزار شد .
> به گزارش ایکنا از کرمان ، در این جلسه رضا کامیاب مقدس ، رئیس جهاددانشگاهی استان کرمان و دبیر اجرایی همایش گزارشی از وضعیت اقدامات انجام شده و جلسات منعقد شده و برنامههای همایش ارائه کرد .
وی در ادامه از استقبال وسیع دانشگاهیان سراسر کشور از برگزاری همایش نظام فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای در گستره فرهنگ تقدیر و تشکر کرد .
سپس محمدعلی طاهر ، رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان به ارائه گزارشی از دستاوردها و موفقیتهای دانشگاه در سالهای اخیر پرداخت .
در این جلسه حجتالاسلام علیدادی ، نماینده ولیفقیه در استان کرمان ضمن تأکید بر اهمیت موضوع همایش و نیاز مبرم امروز کشور برای پرداختن به جنبههای گوناگون مقوله بسیار مهم فرهنگ ، خواستار آن شد تا در همایش به جنبههای کاربردی نظام فکری مقام معظم رهبری در عرصه مسائل فرهنگی توجه ویژه انجام شود تا خروجیهای همایش از دستاوردهای عینی در عرصه مسائل فرهنگی کشور برخوردار شود .
جلسه مشترک شورای علمی و سیاستگذاری همایش با سخنان حجتالاسلام والمسلمین صباحی ، امام جمعه وقت و مسئول نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاههای استان کرمان ، حجتالاسلام حمزه مسئول نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه شهید باهنر کرمان ، حاتمی رئیس گروه معارف دانشگاه شهید باهنر کرمان و مدیر علمی همایش ، منظری توکلی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان کرمان و حجتالاسلام عارفی ، مسئول نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه یافت .
یادآور میشود ، همایش نظام فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای در گستره فرهنگ در آذرماه سال جاری توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان ، جهاددانشگاهی استان کرمان ، نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه شهید باهنر ، مؤسسه انقلاب اسلامی ، مؤسسه پژوهشی فرهنگی صدرا و چندین دانشگاه و مرکز علمی معتبر دیگر برگزار خواهد شد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد
ایرنا
1397/07/23
22:19
> بجنورد ایرنا رئیس دانشگاه کوثر بجنورد گفت : این دانشگاه به عنوان تنها مرکز آموزش عالی تک جنسیتی شرق کشور با کمبود شدید فضای آموزشی مواجه است .
> دکتر علیرضا حسینی روز دوشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی ، مرکز استان خراسان شمالی ، اظهار داشت : اکنون این مرکز آموزش عالی برای جبران کمبود فضای آموزشی ، اداری و نیز خوابگاهی به ناگزیر از فضاهای استیجاری استفاده می کند .
وی با اشاره به فعالیت هشت دانشگاه تک جنسیتی در کشور ، افزود : دانشگاه کوثر بجنورد ، پس از الزهرای تهران ، دومین دانشگاه بزرگ تک جنسیتی و تنها مرکز دانشگاهی ویژه دختران در شرق کشور است .
وی با اشاره به تاسیس این دانشگاه در سال 91 با مصوبه شورای گسترش آموزش عالی ، گفت : دانشگاه کوثر اکنون افزون بر 2 هزار و 700 دانشجو دارد که حدود 60 درصد آنان غیربومی و از استان های مختلف کشور جذب شده اند .
حسینی با اشاره به توانایی بالای این دانشگاه از نظر علمی و نرم افزاری ، خواستار مساعدت دستگاه های مختلف استان برای رفع نیازهای فیزیکی این مرکز شد .
رئیس دانشگاه کوثر با اشاره به ساخت سایت مرکزی این مرکز آموزش عالی در منطقه تخت ارکان بجنورد ، گفت : ساخت این سایت با عنوان 19 مهر ، سال 93 آغاز شد که اعتبار اولیه آن از محل منابع سفر مقام معظم رهبری تامین شد و تاکنون با صرف 55 میلیارد ریال ، حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .
حسینی ، نیاز اعتباری برای تکمیل این مجموعه را 90 میلیارد ریال عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و مدیریت ارشد استان خراسان شمالی در این خصوص شد .
وی مساحت کلی این سایت آموزشی را هشت هزار و گستره فضای آموزشی آنرا 400 متر مربع عنوان کرد و افزود : روند ساخت و ساز طرح مزبور اکنون به علت نبود اعتبار ، متوقف شده است .
وی گفت : علاوه بر تکمیل ساختمان ، این مجموعه برای خدمات زیربنایی نظیر راه ، آب ، برق ، گاز ، تلفن و فیبر نوری نیاز به همکاری همه دستگاه های اجرایی استان دارد .
حسینی گفت : هم اکنون 2 ساختمان آموزشی و نیز سازمان مرکزی دانشگاه کوثر در ساختمان های استیجاری فعالیت دارند .
وی اظهار داشت : در سال تحصیلی جاری سازمان سنجش 845 دانشجو به این دانشگاه معرفی کرد که 600 تن آنان پذیرش شدند .
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد اظهار داشت : این دانشگاه علاوه بر 54عضو هیات علمی ، شماری از استادان مدعو را به خدمت گرفته که دارای سوابق درخشان پژوهشی و آموزشی هستند .
دانشگاه کوثر بجنورد ، ویژه خواهران ، سال 91 با هفت رشته تحصیلی و جذب 250 دانشجو فعالیت آموشی خود را آغاز کرد و اکنون از نظر شمار دانشجو در بین دانشگاه های تک جنسیتی کشور عنوان دوم را دارد .
هم اکنون 2 هزار و 700 دانشجو در 17 رشته گرایش در سه دانشکده علوم انسانی ، علوم پایه و علوم فنی و مهندسی این دانشگاه تحصیل می کنند .
در استان خراسان شمالی بیش از 40 هزار دانشجو در دانشگاه های دولتی ، پیام نور ، آزاد و سایر مراکز آموزش عالی تحصیل می کنند .
3007/5132 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی دانشگاه تک جنسیتی کوثر بجنورد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه تهران
ایرنا
1397/07/23
16:21
> تهران ایرنا «هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد» مصرعی از شاعر پرآوازه ایرانی حافظ ، که این روزها باید آن را با نوشته ای مطلا تقدیم برخی تحریریه های رسانه ای و تربیون های سیاسی کنیم تا شاید مغلطه در کیفیت حضور رییس جمهوری در آیین بازگشایی دانشگاه ها را پایان دهند .
> به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا؛ انتقاد از سیاست ها و برنامه های هر دولتی حق همه اقشار جامعه به ویژه دانشجویان به عنوان پیشگامان اجتماع است ، اما نحوه و کیفیت بیان این اعتراض نکته ای است که به نظر می رسد منتقدان دولت تدبیر و امید در انتقادهای تند خود آن را فراموش می کنند و انتظار دارند در هر مراسمی تریبونی به مخالفان دولت داده شود تا علیه برنامه های دستگاه اجرایی سخن گویند .
تازه ترین این انتظارها که برآورده نشدن آن سبب شده دولت و رییس جمهوری به ارتباط نداشتن با جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان متهم شوند ، پیرامون حضور رییس جمهوری در آیین بازگشایی نمادین دانشگاه ها است .
متهم کردن رییس جمهوری به کم توجهی به مطالبات دانشجویی و انتقاد از آن در حالی است که حجت الاسلام «حسن روحانی» طی سال های ریاست جمهوری خود کوشیده با وجود برنامه های بسیار فشرده ، در برنامه های مختلف دانشجویی حاضر شده و نقطه نظرات دانشجویان و دانشگاهیان را مورد توجه قرار دهد .
این موضوع گاه باعث شده که عده ای از مدار انصاف خارج شده و آن را به محوری علیه دولت و رییس جمهوری بدل کنند .
از همان 22 مهر سال 92 که روحانی برای نخستین بار در مقام رییس جمهوری ، میهمان تالار علامه امینی دانشگاه تهران بود ، تا یکشنبه 22 مهر سال 97 که او بار دیگر در این مکان حاضر شد تا در مراسم نمادین آیین بازگشایی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی شرکت کند ، این حضور همواره با حاشیه هایی همراه بوده است .
حاشیه هایی از جنس که انتقادهای دانشجویی و برداشت های مختلف از سخنان و کیفیت حضور رییس جمهوری .
در همین راستا و ساعاتی پس از پایان سخنرانی رییس جمهوری ، برخی سایت ها با تیترهایی چون روحانی در را به روی دانشجویان بست ، آقای روحانی چرا به دانشجویان تریبون ندادید؟ از آزادی بیان فقط ژستش را بلدید ! به استقبال حاشیه سازی از حضور رییس جمهوری در آیین بازگشایی دانشگاه ها رفتند .
این تیترها در حالی از سوی برخی رسانه های مخالف و منتقد دولت در فضای مجازی و خبرگزاری ها و روزنامه ها انعکاس یافت که به نظر می رسد تریبون ها ، مراسم آغاز سال تحصیلی و قواعد برگزاری آن را با روز دانشجو ، اشتباه (در تحلیلی مثبت) یافته اند و بر همین مبنا دولت و رییس جمهوری را به سبب سخنرانی کم تعداد دانشجویان مورد انتقاد قرار می دهند .
در تقویم مناسبت ها و برنامه های رییس جمهوری (هر رییس جمهوری) در ایران و در حوزه دانشگاه و دانشجو دو مراسم متفاوت با ماهیت مختلف برگزار می شود .
مراسم نخست آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و دیگری بزرگداشت روز دانشجو .
مراسم نخست در یکی از روزهای مهرماه (معمولا نیمه دوم) برگزار می شود و دیگری 16 آذرماه .
برای هر کدام از این مراسم ها؛ شیوه و پروتکل خاص برگزاری تعریف شده است ، مهمانان ، میزبانان ، سخنرانان و اساسا دلایل برگزاری آن تا حدود زیادی با هم تفاوت دارند .
شاید اشتراک مکانی برگزاری این مراسم ها که اغلب دانشگاه تهران است ، برخی رسانه ها و تریبون ها را درباره ماهیت این دو دچار خطای تحلیلی کرده است .
انتقادها از شیوه برگزاری این مراسم در حالی است که رییس جمهوری پیش از روحانی در دوران حضور خود در پاستور ، بسیار کم در چنین مراسم هایی حضور پیدا می کرد و در همین حضورهای اندک نیز تریبون های چندانی به دانشجویان داده نمی شد .
موضوعی که منتقدان کنونی روحانی ، به سادگی از کنار آن می گذشتند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه تهران
ایرنا
1397/07/23
16:21

جزییات این مراسم خاص (آیین بازگشایی سال تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزشی) اما با وجود تغییر روسای جمهوری ، طی سال های برگزاری آن ، همواره از یک برنامه خاص و مدعوین مشخص تشکیل شده ، برگزاری آن هم شامل سخنرانی رییس جمهوری و دیگر میهمانان مراسم است .
به صورت معمول در این مراسم وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رییس دانشگاه تهران ، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و یکی از استادان و یکی از دانشجویان به نمایندگی از جامعه دانشگاهی سخنرانی می کنند .
این برنامه مشخص گرچه طی این سال ها ، بارها تکرار و اجرا شده است اما مراسم امسال در برخی رسانه ها و تریبون ها به گونه ای بازتاب یافت و مورد تحلیل قرار گرفت که گویا رییس جمهوری و دولت باید رویه ای جز این برای برگزاری چنین مراسمی در پیش می گرفتند و اجرا می کردند .
همانگونه که اشاره شد این انتقادها در حالی است که نگاهی به آرشیو خبری در همین رسانه های منتقد نشان می دهد که در دوران ریاست جمهوری سابق هم رویه و روتین حضور رییس جمهوری در دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی به همین سبک و سیاق کنونی بوده که اغلب هم همین شیوه مورد ستایش همین رسانه ها قرار گرفته است .
از دیگر سو این انتقادات در حالی مطرح می شود که رییس جمهوری طی سال های گذشته خلاف سلف خود بارها در دانشگاه ها و مراسم های متفاوت دانشجویی حاضر شده و تندترین انتقادات دانشجویان را هم شنیده و مورد توجه قرار داده است .
شاهد این مدعا هم ویدیوهای بلند و کوتاه منتشر شده در همین سایت های منتقد از مراسم روز دانشجو است که با تیترهایی از قبیل «سخنرانی دانشجو شجاع در حضور روحانی» ، «سخنان کوبنده یکی از دانشجویان علیه رییس جمهور» و یا «انتقاد تند دانشجویان علیه دولت تدبیر و امید» باز تاب یافته است .
در مراسم روز دانشجوی سال گذشته نزدیک به چهل نفر از دانشجویان با سلایق و عقاید مختلف فکری و سیاسی در حضور رییس جمهوری سخن گفتند که شاید تعدادی از آن ها در حمایت از دولت بوده است .
16 آذرهای سال های گذشته نیز تریبون بسیاری از دانشجویان بوده تا در حضور رییس جمهوری به اعلام مطالبات و دغدغه های خود بپردازند و 16 آذرماه سال جاری نیز از این قاعده درست مستثنا نخواهد بود .
از دیگر سو در رسانه های منتقد دولت به صورت ماهانه و یا حتی هفتگی و روزانه چندین نامه سرگشاده دانشجویی و دانشگاهی از دانشگاه ها ، انجمن های مختلف و اساتید خطاب به رییس جمهوری منتشر می شود و گاهی پاسخی هم در پی آن .
گرچه سطور بالا نه می تواند و نه باید ، منکرانتقادها از عملکرد دولت تدبیر و امید در موضوع دانشگاه و دانشجو باشد و رییس جمهوری هم از انتقاد مستثنی نیست اما رعایت انصاف و دریافت دقیق از پروتکل های برگزاری مراسم ها ، اصلی است که در بسیاری از تحلیل های منتقدان مورد غفلت است .
سیام**9402**1535 انتهای پیام /* برچسب ها سیاسی رییس جمهوری دانشگاه دانشجویان.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه سمنان
وزارت علوم
1397/07/23
13:14
> برای نخستین بار در دانشگاه های کشور اتاق سرمایه در دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان افتتاح شد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه سمنان؛ اتاق سرمایه به منظور ارتباط هر چه بیشتر با بازار سرمایه و ایجاد افق های جدید برای دانشجویان با همکاری کارگزاری بانک توسعه در دانشگاه سمنان افتتاح شد .
دکتر مسعود نصیری زرندی ، رئیس دانشگاه سمنان در آئین افتتاح این اتاق ضمن قدر دانی از کارگزاری بانک توسعه به دلیل حضور و سرمایه گذاری در دانشگاه ، بر لزوم آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با بازار سرمایه و اصول سرمایه گذاری در این بازار تاکید کرد .
رئیس دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان نیز گفت : برقراری ارتباط مؤثر بین حوزه های نظری و عملی و تقویت توان به کارگیری نظریه های آموخته شده در محیط آکادمیک از اهداف ایجاد اتاق سرمایه در این دانشکده است .
دکتر حسین دامغانیان اظهار امیدواری کرد : علاقه مندان به این بازار ، پس از کسب صلاحیت های فنی ، تخصصی و بنیادی لازم ، در بستر ایجاد شده بتوانند نقشی در این بازار ایفا کنند .
مدیر معاملات کارگزاری بانک توسعه صادرات نیز در این مراسم با اشاره به سابقه فعالیت این شرکت گفت : دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه پیشرو و سرآمد در ارتباط میان بازار سرمایه و دانشگاه گام برداشته است .
دکتر ابراهیمیان افزود : آموزش ، یادگیری و آشنایی دانشجویان با بازار سرمایه هدف اصلی تأسیس اتاق سرمایه در دانشگاه سمنان است .
وی خواستار افزایش همکاری و ارتباط میان کارگزاری و دانشگاه سمنان شد و آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرد .
دسترسی به 500 عنوان دایره معارف الکترونیکی در دانشگاه سمنان فراهم شد مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان از فراهم شدن امکان دسترسی به 500 دایره العمارف الکترونیکی در همه موضوعات تخصصی در این دانشگاه خبر داد .
دکتر رحمان معرفت گفت : برای کاربران داخل دانشگاه متن کامل دایره المعارف ها و برای کاربران خارج از دانشگاه فقط ده صفحه اول قابل مشاهده و استفاده است .
مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان افزود : کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در تلاش است تا برای گسترش دایره العمارف های الکترونیکی و دسترس پذیر کردن آنها برای عموم کاربران دانشگاه اقدامات موثرتری انجام دهد .
س .
س 51/ ر .
ب 45.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر علوم
وزارت علوم
1397/07/23
16:20
> سردار دکتر حسین دهقان ، مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی ضمن بازدید از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوربا دکتر وحید احمدی ، مشاور وزیر علوم و رئیس این مرکزدیدار و گفتگو کرد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، در این نشست سردار دهقان در سخنانی هدف گذاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوربا را شامل نقطه مرکزی بو