وزارت علوم - مطبوعات 29 مهر 97
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت 12:59
1
فهرست اخبار
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
7947831 روزنامه ايران
7946322 روزنامه آفرينش
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
7938557 وطن امروز
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه ایران
1397/07/29
> انتقال 400 دانشجوی ایرانی به دلیل مشکلات ارزی به داخل کشوروزیر علوم گفت : در پی مشکلات ارزی بیش از 400 نفر از دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارج به داخل کشور آمدند که عمده این دانشجویان در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند .
> انتقال 400 دانشجوی ایرانی به دلیل مشکلات ارزی به داخل کشوروزیر علوم گفت : در پی مشکلات ارزی بیش از 400 نفر از دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارج به داخل کشور آمدند که عمده این دانشجویان در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند .
به گزارش مهر ، منصور غلامی درباره آخرین وضعیت انتقال دانشجویان ایرانی به دانشگاه های داخل به دلیل مشکلات ارزی گفت : ما برای کمک به دانشجویانی که تحصیل در خارج از کشور را انتخاب کرده اند بویژه در مقطع کارشناسی ، مصوب کرده ایم که این دانشجویان بتوانند درخواست انتقال به داخل کشور را ارائه دهند .
به رغم اینکه در آیین نامه قبلی عنوان شده بود برای انتقال دانشجو به دانشگاه های داخل ، دانشجو باید دو ترم تحصیل کرده باشد ، ما برای این مقطع صرفاً برای سال 97 ، اعلام کردیم آنهایی که یک ترم تحصیل کرده و حتی ثبت نام قطعی کرده اند نیز می توانند به دانشگاه های داخل کشور منتقل شوند .
وی افزود : برهمین اساس با دانشگاه ها صحبت کردیم ، اکنون دانشگاه های داخل کشور آمادگی پذیرش این دانشجویان را دارند .
در حال حاضر بیش از 400 نفراز دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارجی به داخل کشور منتقل شده اند ، عموم این دانشجویان در مقطع کارشناسی هستند البته ما برای پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مشکلی نداریم .
غلامی افزود : امیدواریم آنهایی که دوست دارند در فضای داخلی کشور تحصیل کنند وهزینه های سنگین تحصیل در خارج کشور را بر دوش خانواده خود نگذارند ، از این فرصت استفاده کرده و به دانشگاه های داخل برای تحصیل منتقل شوند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه آفرینش
1397/07/28
> وزیر علوم خبر داد؛ انتقال 400 دانشجوی ایرانی به دلیل مشکلات ارزی به داخل کشور وزیر علوم در پی مشکلات ارزی از انتقال بیش از 400 نفر از دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارج به داخل کشور خبر داد که عمده این دانشجویان در مقطع کارشناسی تحصیل می‎کنند .
> وزیر علوم خبر داد؛ انتقال 400 دانشجوی ایرانی به دلیل مشکلات ارزی به داخل کشور وزیر علوم در پی مشکلات ارزی از انتقال بیش از 400 نفر از دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارج به داخل کشور خبر داد که عمده این دانشجویان در مقطع کارشناسی تحصیل می‎کنند .
منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت انتقال دانشجویان ایرانی به دانشگاه های داخل به دلیل مشکلات ارزی گفت : ما برای کمک به دانشجویانی که تحصیل در خارج از کشور را انتخاب کرده‏اند به ویژه در مقطع کارشناسی ، مصوب کرده‎ایم که این دانشجویان بتوانند درخواست انتقال به داخل کشور را ارائه دهند .
وی ادامه داد : علیرغم اینکه در آیین‎نامه قبلی عنوان شده بود برای انتقال دانشجو به دانشگاه های داخل ، دانشجو باید دو ترم تحصیل کرده باشد ، ما برای این مقطع صرفا برای سال 97 ، اعلام کردیم آنهایی که یک ترم تحصیل کرده و حتی ثبت نام قطعی کرده اند نیز می‎توانند به دانشگاه های داخل کشور منتقل شوند .
وزیر علوم افزود : برهمین اساس با دانشگاه ها صحبت کردیم ، اکنون دانشگاه های داخل کشور آمادگی پذیرش این دانشجویان را دارند .
وی افزود : در حال حاضر بیش از 400 نفراز دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارجی به داخل کشور منتقل شده‎اند ، عموم این دانشجویان در مقطع کارشناسی هستند البته ما برای پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مشکلی نداریم .
غلامی افزود : امیدواریم آنهایی که دوست دارند در فضای داخلی کشور تحصیل کنند وهزینه های سنگین تحصیل در خارج کشور را بر دوش خانواده خود نگذارند ، از این فرصت استفاده کرده و به دانشگاه های داخل برای تحصیل منتقل شوند .
بعد از ایجاد نوسانات در حوزه ارز و اعلام سیاستهای جدید ارزی ، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور و دانشجویانی که قصد تحصیل در دانشگاه های خارج را داشتند برای تامین ارز دانشجویی با مشکل مواجه شدند .
از این رو وزارت علوم برای حل این مشکل موضوع انتقال دانشجویان غیرپزشکی مشغول به تحصیل در دانشگاه های خارجی به داخل را مطرح و این آیین نامه را اصلاح کرد که به شرح زیر است : با توجه به شرایط ارزی کشور و بنا به دستور وزیر علوم با متقاضیان تحصیل در دانشگاه های خارج کشور برای انتقال به داخل کشور مساعدت بیشتری صورت خواهد گرفت .
بنا بر اصلاحیه آئین نامه جدید ، متقاضیان انتقال به دانشگاه های داخل در تمام مقاطع تحصیلی تنها با گذراندن یک ترم تحصیلی در دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خارج از کشور می توانند درخواست انتقال به دانشگاه های داخل را در سامانه سازمان امور دانشجویان ثبت کنند .
متقاضیان انتقال به دانشگاه های داخل کشور می توانند از طریق پورتال سازمان به نشانی portal .
saorg .
ir درخواست و مدارک خود را ارسال کنند .
تسهیلات فوق صرفا در سال 97 قابل اجرا بوده و برای دانشجویانی است که قبل از سال 97 در دانشگاه های خارج از کشور ثبت نام کرده باشند .
معاون وزیر علوم خبر داد؛ نحوه تأمین اعتبار پروژه ارتقاء دانشگاه ها به تراز بین المللی معاون آموزشی وزارت علوم گفت : دانشگاههایی که در پروژه ارتقاء دانشگاه ها قرار است به تراز بین المللی برسند ، متناسب با امتیازاتی که کسب می کنند تامین اعتبار می‎شوند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه آفرینش
1397/07/28

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ارتقاء 5 دانشگاه و 5 پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین المللی گفت : بحث پروژه ارتقاء دانشگاه ها به تراز بین المللی به خوبی پیش می‏رود .
وی ادامه داد : گزارش آن همچنین به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه شده و عملکرد این دانشگاهها در سالهای 96 95 ارزیابی شده است و این دانشگاهها متناسب با امتیازاتی که کسب می‏کنند ، تامین اعتبار می‎‏شوند .
معاون آموزشی وزارت علوم افزود : در برخی از دانشگاهها با پیشنهاد معاونت آموزشی وزارت علوم و با مصوبه هیات امنا بین 3 تا 5 درصد از درآمد اختصاصی دانشگاه را برای ارتقاء پروژه مذکور اختصاص داده و برخی دیگر از دانشگاهها نیز این مصوبه را در دست بررسی دارند .
این پروژه از سوی معاون اول رئیس جمهور در اردیبهشت ماه سال 96 در دستور کار معاونت آموزشی وزارت علوم قرار گرفت و از دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور خواسته شد که طرحهای خود را به وزارت علوم ارائه کنند .
پس از ارزیابی برنامه های ارسالی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور ، برنامه 16 دانشگاه و 9 پژوهشگاه برای ارتقا به تراز بین المللی مورد تایید قرار گرفت و کمیته نظارت بر این پروژه با عضویت صاحبنظران برتر کشور شکل گرفت که از بین دانشگاهها و پژوهشگاههای مذکور تلاش می‎شود حداقل ظرف 10 سال آینده 5 دانشگاه و 5 پژوهشگاه کشور در فهرست 200 دانشگاه و مرکز پژوهشی برتر دنیا قرار گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه آفرینش
1397/07/28
> مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان گفت : این دانشگاه روز دوشنبه سی ام مهرماه افتتاح می شود و پس از آن مراحل تدوین اساسنامه آن آغاز خواهد شد .
> مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان گفت : این دانشگاه روز دوشنبه سی ام مهرماه افتتاح می شود و پس از آن مراحل تدوین اساسنامه آن آغاز خواهد شد .
به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نامور مطلق در نشست خبری گفت : برنامه داریم در این دانشگاه روال استاد شاگردی را پیگیری کنیم و روند فعالیت این دانشگاه با دیگر دانشگاه های کشور متفاوت است .
وی خاطرنشان کرد : پس از افتتاح این دانشگاه در روز دوشنبه سی ام مهر ماه مراحل تدوین اساسنامه ، چشم‎انداز و نحوه پذیرش دانشجو و استاد در این دانشگاه انجام خواهد شد .
مسئول راه اندازی دانشگاه فرشچیان اظهار داشت : برنامه داریم از بهمن ماه امسال در این دانشگاه پذیرش دانشجو داشته باشیم اما اگر برنامه‎ها به این تاریخ نرسید ، پذیرش دانشجو از مهر ماه آغاز خواهد شد .
وی اظهار داشت : دانشگاه استاد فرشچیان مشابه مدلهای داخلی و خارجی ندارد و با آمیختگی میان مدلهای گوناگون راه اندازی می‎شود .
نامور مطلق تاکید کرد : پس از افتتاح این دانشگاه ، کارگاههایی در محل آن برگزار می شود که در این کارگاهها درس گفتارهایی ارائه می شود که پس از آن این درس گفتارها تبدیل به جزوه و کتاب خواهد شد .
وی تاکید کرد : پذیرش دانشجو در این دانشگاه به نحوی است که استاد استعدادها را کشف و پس از آن فرد موردنظر به دانشگاه معرفی می‎شود و بعد از آن پذیرش صورت می‎گیرد .
نامورمطلق با بیان اینکه با حضور مدرنیته در ایران ، مولف بودن ما در بسیاری مسائل از جمله دانشگاه از دست رفته است ، خاطرنشان کرد : ساختار غربی دانشگاهها اگرچه دستاوردهایی داشته اما با نواقصی نیز همراه بوده است و فرهنگ ما را دچار خدشه کرده است .
وی اظهار داشت : دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان با هدف تغییر ساختار آموزشی و توجه به هنر بومی همراه با خلاقیت ، تالیف و حکمت راه اندازی شده است .
نامورمطلق بیان کرد : طرح ایجاد این دانشگاه 20 سال گذشته در فرهنگستان هنر رقم خورد و شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات آن را به تصویب رساند اما در دولتهای نهم و دهم به فراموشی سپرده شد و مجد در دولت یازدهم این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و دانشگاه آزاد آمادگی خود را برای راه اندازی آناعلام کرد .
وی گفت : از سوی استاد فرشچیان 6 نفر به عنوان هیئت امنای این دانشگاه معرفی شده‎اند .
مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی استاد فرشچیان خاطرنشان کرد : این دانشگاه برنامه دارد الگوی بومی از دانشگاه در حوزه هنر را با ساختار استاد و شاگردی در کشور راه اندازی کند همچنین این دانشگاه قرار است نظامنامه جداگانه‏ای از دیگر دانشگاهها داشته باشد .
نامورمطلق تاکید کرد : این دانشگاه با سه دانشکده نگارگری و هنرهای وابسته ، خوشنویسی و صنایع دستی راه اندازی می‏شود .
مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی استاد فرشچیان تاکید کرد : سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با وزیر علوم جلسه‏ای داشتند که در این جلسه وزیر علوم قول همکاری برای راه اندازی این دانشگاه را به دانشگاه آزاد داده است .
وی اظهار داشت : برنامه داریم این دانشگاه را در شهرها و کشورهای دیگر نیز توسعه دهیم .
همچنین قرار است این دانشگاه کانون کرسیهای نظریه‎پردازی در حوزه هنرهای اسلامی و ایرانی قرارگیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
شهروند
1397/07/28
> داوطلبان معترض به تاثیر قطعی معدل بر نتیجه کنکور ، با فعالیت در شبکه های اجتماعی ، دست به دامان نمایندگان خود در مجلس شده اند و توانسته اند طرح تغییر این قانون و تبدیل آن به «تاثیر مثبت معدل» را به کمیسیون آموزش برسانند دبیر کمیسیون آموزش در گفت وگو با «شهروند» : «طرح تاثیر مثبت معدل در کنکور ، دو هفته دیگر در مجلس بررسی می شود».
> محمد باقرزاده| به روزهای پر از استرس و فشار داوطلبان کنکور سراسری در ایران ، حالا یک مسأله تنش زای دیگر هم اضافه شده است : تاثیر قطعی معدل .
نوجوانان کنکوری عزم خود را جزم کرده اند که تن به این مصوبه جدید ندهند و از ماه ها پیش موج اعتراض های خود را آغاز کردند .
مسأله برای کنکوری ها آنقدر مهم است که زمان مطالعه خود را صرف فعالیت برای لغو این تصمیم جدید کرده اند و روزانه به شیوه های مختلف هشتگ «نه به تاثیر قطعی معدل» را به سرخط اخبار می رسانند .
در کنار این مخالفت ها اما مسئولان همچنان به حمایت از طرح خود می پردازند و آن را گامی مهم برای حذف کنکور و بازگشت آموزش به مدارس می دانند .
گوش کنکوری ها اما بدهکار این توضیحات نیست و آنها همزمان با فعالیت در شبکه های اجتماعی ، دست به دامان نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی هم شده اند و توانسته اند طرح تغییر این قانون و تبدیل آن به «تاثیر مثبت معدل» را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برسانند .
این طرح اما خلاف انتظارها ، به طور عادی و نه دوفوریت ، در مجلس مطرح شد و این روزها هم در راهروهای ساختمان پارلمان در میدان بهارستان سرگردان است .
براساس آخرین خبرها ، طرح نمایندگان مبنی بر لغو تاثیر قطعی معدل تا دو هفته آینده به هیأت رئیسه برای بررسی در صحن ارسال خواهد شد و این نخستین گام موفقیت داوطلبان کنکوری معترض است ، هرچند تا رسیدن به نتیجه نهایی راهی طولانی باقی مانده است .
تاثیر قطعی معدل با کنکور چه خواهد کرد؟ براساس تصمیم شورای سنجش و پذیرش دانشجو ، در کنکور سراسری 98 معدل داوطلبان 20درصد تاثیر قطعی و 10 درصد هم تاثیر مثبت در نحوه پذیرش دانش آموزان خواهد داشت .
این قانون شامل تمام داوطلبانی خواهد شد که دیپلم خود را بعد از سال 84 گرفتند و تاکنون قطعی به نظر می رسد .
علاوه براین دانش آموزانی که از میزان معدل خود در دروس تاثیرگذار بر این قانون ناراضی اند می توانند با پرداخت هزینه در آزمون های «ترمیم معدل» شرکت کنند و معدل خود را بهبود دهند .
از حدود یک میلیون داوطلب کنکور ، معدل حدود 5 هزار نفر ، 20 است و به همین دلیل این داوطلبان مخالفت چندانی با این قانون ندارند ، هرچند کمتر دیده می شود حمایتی از این تصمیم هم داشته باشند .
داوطلبان چه می گویند؟ فریاد رسای این روزها در حوزه آموزش وپرورش ایران ، «نه به تاثیر قطعی معدل» است و داوطلبان از هر راهی برای اعلام مخالفت خود استفاده می کنند .
«مطهره» یکی از داوطلبان امسال کنکور از جزیره ابوموسی است و می گوید که این قانون امید و انگیزه دانش آموزان مناطق محروم را از بین می برد .
او دراین باره به «شهروند» می گوید : «من بقیه دانش آموزان را نمی دانم ، ولی خودم از بس استرس دارم ، چند روز پیش حالم بد شد و رفتم زیر سرم .
دیگر واقعا نمی کشم ، خدا کند زودتر تکلیف مان معلوم شود .
» این داوطلب کنکور ادامه می دهد : « واقعا مناطق محروم بیشتر آسیب می بینند ، حتی بین مناطق 3 هم تفاوت است ، مثلا ما اینجا کتاب تست گیرمون نمیاد ، باید سفارش بدیم برامون بیارن؛ آزمون آزمایشی هیچی نداریم ، معلم خوب نداریم ، معلم زیست شناسی بنده مدرکش آموزش ابتدایی بود ، ولی بعضی مناطق 3 دیگه وضعیتشان از ما بهتر است .
» توضیحات مشابهی را دانش آموزانی از دیگر شهرها و روستاهای ایران هم بیان می کنند .
«علی رضا» ساکن بابل امسال برای بار دوم کنکور دارد .
او پارسال با رتبه ای حدود 4هزار ترجیح داد وارد دانشگاه نشود ، چون علاقه اصلی اش به پزشکی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
شهروند
1397/07/28

علی رضا دراین باره به «شهروند» می گوید : «این قانون ، استرس و فشاری تازه برای همه دانش آموزان شده و هیچ منطقی هم در آن دیده نمی شود .
نمی گویم که کنکور روش خوبی بود ، اما این جایگزین واقعا غیرمنطقی و غیرمنصفانه است .
برای مایی که یاد گرفته ایم درس را برای سواد و نه نمره بخوانیم ، مایی که همیشه از همه جا به ما گفتند 19 برادر 20 است ، این قانون آسیب زا و ظلمی آشکار به داوطلبان است .
» دلایل مخالفت با تاثیر قطعی معدل کارشناسان زیادی درباره ایرادات تاثیر قطعی معدل سخن گفتند و دلایل متفاوتی بیان شده هرچند که این استدلال ها تاکنون نتوانسته مسئولان را برای بازنگری اصلی راضی کند .
یکی از اصلی ترین انتقادات ، به امکان تقلب در امتحانات مدرسه برمی گردد و با توجه به راحت تر بودن حفظ امنیت یک آزمون سراسری نسبت به دروس نهایی ، داوطلبان خواهان تاثیر مثبت معدل هستند .
علاوه براین در سال های گذشته چندین بار اخباری از لو رفتن پرسش های امتحانات نهایی مطرح شده و حتی افرادی در این زمینه بازداشت شده اند که این موضوع می تواند تاثیر سوابق تحصیلی بیش از 400 هزار داوطلب نظام قدیم را غیرمنطقی جلوه دهد .
در کنار این مورد ، تصحیح سلیقه ای امتحانات نهایی یکی دیگر از انتقادات است که داوطلبان می گویند ممکن است ورقه ما دست یک معلم سخت گیر باشد ، درحالی که معلمی به شیوه دیگری برگه ها را تصحیح کند .
علاو براین گروهی از کارشناسان هم از ایرادات فنی و ریاضی به این قانون سخن گفته اند و معتقدند که با این شرایط ، معدل های پایین تر از حدود 19 نمی توانند در رشته های پرطرفدار قبول شوند .
چشم انتظار تصمیم پارلمان نشین ها در روزهایی که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به صورتی بیش فعال در حوزه های انتخاباتی خود مشغول سخنرانی و دید وبازدید هستند و تبلیغات پیش از موعد برای انتخابات 98 را آغاز کرده اند ، صدها هزار داوطلب کنکور اما چشم انتظار تصمیم و نظر آنها درباره طرح اصلاح تاثیر قطعی معدل هستند .
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مسئول بررسی این طرح است و هنوز آن را به سرانجام نرسانده است .
پیگیری های «شهروند» از اعضای این کمیسیون با پاسخ «نمی دانم» بسیاری از نمایندگانی روبه رو شده که می گویند در شهرستان و مشغول بررسی وضع حوزه انتخابیه خود هستند .
این طرح که باید به حالت عادی و بدون قید فوریت بررسی شود ، راهی طولانی را پیش رو دارد که همین موضوع می تواند نگرانی داوطلبان را افزایش دهد .
«علیرضا سلیمی» دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت کنونی این طرح به «شهروند» می گوید : «این طرح دو هفته دیگر در مجلس بررسی می شود .
» او ادامه می دهد : «در کمیسیون بررسی های مقدماتی صورت گرفته و دو هفته دیگر بررسی های دقیق تر انجام می شود که به احتمال زیاد تاثیر مثبت و نه قطعی به تصویب کمیسیون برسد .
» در صورت تصویب این طرح در کمیسیون باید در صحن علنی مجلس بررسی شود که درصورت موافقت نمایندگان برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان قانون اساسی خواهد شد تا در صورت تایید برای اجرا به دولت ابلاغ شود؛ روندی طولانی که برای رسیدن به کنکور امسال ، سرعتی بیشتر و عزمی جدی تر از نمایندگان می خواهد .
دلایل موافقان تأثیر قطعی معدل تأثیر قطعی معدل زمینه ساز برگشت آموزش و پرورش به هدف اصلی خود یعنی آموزش است این روش نسبت به کنکور این مزیت را دارد که بچه ها براساس رشته مورد علاقه خود ثبت نام می کنند ، در حالی که در روش برگزاری کنکور ، داوطلب باید مقدار زیادی کد رشته را انتخاب کند و براساس رتبه در یکی از این انتخاب ها قبول شود تأثیر قطعی معدل باعث ارتقای کیفیت یادگیری می شود چون واقعا و در روش کنکور مفاهیم چندان مهم نیستند دلایل مخالفان تأثیر قطعی معدل این قانون امید و انگیزه دانش آموزان مناطق محروم را از بین می برد این قانون ، استرس و فشاری تازه برای همه دانش
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
شهروند
1397/07/28
آموزان شده و هیچ منطقی هم در آن دیده نمی شود این قانون آسیب زا و ظلمی آشکار به داوطلبان است تصحیح سلیقه ای امتحانات نهایی یکی دیگر از انتقادات است که داوطلبان می گویند ممکن است ورقه ما دست یک معلم سخت گیر باشد ، درحالی که معلمی به شیوه دیگری برگه ها را تصحیح کند مافیا قوی تر باز خواهد گشت؟ به نظر می آید روزهای پر از یأس و ناامیدی تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری ، برای داوطلبان مناطق محروم و فرزندان خانواده های کم بضاعت ، تاریک تر هم هست و این داوطلبان معتقدند که با مطرح شدن بحث ترمیم و تاثیر قطعی معدل ، آنها از کاروان پشت کنکوری ها عقب می مانند .
به طور متوسط ، دانش آموزانی که در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند ، معدل بالاتری دارند و این نخستین نگرانی برای افرادی است که امکان تحصیل در چنین مدارسی را ندارند .
علاوه براین ایجاد بازار تازه تالیف و فروش کتاب های کمک آموزشی تشریحی و پابرجا ماندن بازار تستی ، میزان هزینه برای موفقیت در کنکور را افزایش خواهد داد که شاید بعضی خانواده ها امکان هزینه کردن برای موفقیت فرزندان خود را نداشته باشند .
مافیای کتاب های کمک آموزشی و کنکور سراسری که پیش از این وزیر علوم ، وزیر آموزش وپرورش و دیگر مقامات آموزشی از ناتوانی در مقابله با آن سخن گفته بودند ، با شرایط جدید گزینه تازه ای هم پیدا کرده و در کنار حضور در بازار کتاب های تستی ، کارزار تازه ای هم راه انداخته و هزاران کتاب کمک آموزشی برای امتحانات تشریحی منتشر کرده است .
«ترمیم معدل» هم هزینه خاص خود را دارد و اگرچه هنوز نمی توان درباره میزان درآمد این قانون برای آموزش وپرورش به عدد دقیقی رسید ، اما به نظر می آید در سال دست کم بیش از 100 میلیاردتومان درآمد خواهد داشت .
علاوه براین ، قرار بود که کنکور در سال 98 به طور کامل حذف شود که این اتفاق هیچ گاه رخ نداد؛ بعضی دلیل آن را قدرت مافیای کنکور و مخالفت آنها با برداشتن این آزمون تستی می دانند .
پیش از این «غلام رضا کاتب» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گردش مالی بالای مؤسسات کنکوری ، به «مهر» گفته بود : «مافیای موجود در حوزه آموزشی ازجمله آنهایی که در موسسات کنکورند ، اجازه اجرای قانون حذف کنکور را نمی دهند و به طور مثال یکی از موسسات آموزشی طی قراردادی برای پخش آگهی و تبلیغات در دوره یک ماهه پخش مسابقات جام جهانی 32میلیارد تومان به سازمان صداوسیما داده است .
» او در ادامه و درباره گردش مالی بالای این موسسات گفته بود : «مبالغ پرداختی از سوی موسسات برای تبلیغات نشان دهنده درآمدهای هنگفت این موسسات است؛ از آنجایی که موسسات آموزشی درآمدهای بسیاری از برگزاری کلاس ها ، امتحانات و .
دارند ، طبیعتا اجازه اجرای قانون حذف کنکور را نمی دهند .
» روایت موافقان طرح در کنار مخالفان سرسخت این طرح و دانش آموزان نوجوانی که می گویند حاضر به تسلیم دربرابر این طرح نخواهند شد ، موافقان اما دلایل خود را دارند .
«علی زرافشان» معلم و معاون پیشین امور آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یکی از موافقان این طرح است که آن را زمینه ساز برگشت آموزش و پرورش به هدف اصلی خود یعنی آموزش می داند .
او دراین باره به «شهروند» می گوید : «اعتراضات از جای مشخص و افراد مشخصی صورت می گیرد .
من در حسن تاثیر قطعی معدل بگویم که در حال حاضر و بنابر گزارش سازمان سنجش ، 89 .
24 درصد از ظرفیت همه دانشگاه ها صرفا برمبنای سابقه تحصیلی تعیین می شود؛ یعنی اینکه سابقه تحصیلی و امتحانات مفهومی ، ملاک قبولی در دانشگاه است .
معنای این درصد این است که این روش ، روش موثری برای کاهش تاثیر کنکور است .
» او معتقد است که این تاثیر مثبت هنوز چندان مورد توجه جامعه قرار نگرفته است : «چون ثبت نام همزمان با اعلام نتیجه کنکور اعلام می شود این تاثیر برای جامعه روشن نیست و به همین جهت تاثیری روی کاهش تعداد داوطلب کنکور نداشته است .
یعنی همچنان قریب به یک میلیون نفر شرکت می کنند و حدود 800 هزار نفر در آزمون حاضر و تقریبا همه قبول می شوند .
» زرافشان در پاسخ به این پرسش که این روش چه مزیتی خواهد داشت ، هم می گوید : «این روش نسبت به کنکور این مزیت را دارد که بچه ها براساس رشته مورد علاقه خود ثبت نام می کنند ، در حالی که در روش برگزاری کنکور ، داوطلب باید مقدار زیادی کد رشته را انتخاب کند و براساس رتبه در یکی از این انتخاب ها قبول شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
شهروند
1397/07/28

» او تاثیر قطعی معدل را امری قانونی می داند و در این باره می گوید : «در قانون پیش بینی شده است که حداقل 85 درصد قبولی دانشگاه ها از طریق سابقه تحصیلی باشد و برای بقیه رشته ها ، هم سابقه تحصیلی لحاظ شده و هم آزمون که دلیل آن افزایش میزان اهمیت یادگیری دروس مفهومی است .
هدف آموزش و پرورش باز کردن این فضا است؛ این باعث ارتقای کیفیت یادگیری می شود چون در واقعا و در روش کنکور مفاهیم چندان مهم نیستند و بیشتر کلمات مهمند ، درحالی که هدف اصلی آموزش و پرورش مفهوم و یادگیری مفهوم است و اگر بخواهیم به این هدف برسیم باید امتحانات مفهومی به ارزش برسند و آموزش و پرورش هم تلاش می کند نحوه یادگیری دانش آموزان را بسنجد .
» زرافشان معتقد است که کنکور آسیب های اجتماعی فراوان دارد و باید از جایی حذف آن آغاز شود : «اگر بخواهیم این چالش و آسیب بیش از 50 ساله را از بین ببریم باید از جایی شروع کنیم؛ اگر شما به ادبیات دهه 50 مراجعه کنید می بینید که از همان زمان ، بحث کنکور به عنوان یک آسیب و معضل مطرح بود و به آن پرداخته شد .
فیلم «علی کنکوری» هم حتی پیش از این ساخته شده است که همان سال ها احسان نراقی به نقد علمی پدیده کنکور پرداخته بود .
در همان دهه یعنی سال 54 قانون سازمان سنجش آموزش کشور به تصویب می رسد و در آن قانون قرار بود نخست آموزش سنجیده شود و سپس کنکور حذف شود که متاسفانه تا الان اتفاق نیفتاده است .
متاسفانه برخی می گویند زیرساخت ها آماده نیست که معلوم نیست این زیرساخت چیست .
اگر بخواهیم قانون را که دو بار در مجلس تصویب و یک بار اجرا و آسیب شناسی شده ، اجرا کنیم تا باعث بهبود کیفیت آموزش شود ، باید اجازه دهیم قانون مسیر خود را طی کند .
» زرافشان این انتقاد را که چنین قانونی می تواند میزان موفقیت افراد کم بضاعت و ساکنان مناطق محروم را هم کاهش دهد ، رد می کند و در توضیح می گوید : «اولا دانش آموزی که می گوید از منطقه محروم هستم ، این دانش آموز چی کار می کند؟ آیا این دانش آموز امکانات تهران ، معلم کنکوری و کتاب و .
را دارد؟ برای اینکه عدالت اجرا شود ، مناطق به 3 مورد تقسیم شدند که دانش آموزان منطقه 3 امتیازشان با هم مقایسه می شود و نه با دانش آموز منطقه یک .
ماجرای این دانش آموزان متفاوت است .
اتفاقا تاثیر سابقه تحصیلی به نفع دانش آموزان مناطق محروم است که بتوانند با کمک معلمان خود نمره های خوبی کسب کنند .
» او درباره این انتقاد هم که با روش جدید زمینه برای فعالیت و سود آوری موسسات کمک آموزشی فراهم خواهد شد ، ضمن رد چنین موضوعی می گوید : «اگر کتاب نوشتن بد است ، هم برای کنکور بد است و هم برای آزمون مفهومی .
اگر کتاب کمک آموزشی به فهم بیشتر درس کمک کند ، این به یادگیری بهتر کمک خواهد کرد و بهتر از کتابی است که به تست کمک کند .
اگر کنکور باشد ، همان آزموشگاه ها باز هم کتاب خود را چاپ می کنند ، اما تاثیر معدل کمک می کند کتاب کمک درسی در راستای برنامه درسی باشد و مخل برنامه درسی نباشد ، چون کتاب های تستی مخل رویکرد برنامه درسی است .
آموزش وپرورش از 20 سال پیش کتاب هایی را که به غنی سازی برنامه درسی کمک می کنند ، تعیین می کند و کارگروه هایی وجود دارند که استاندارد ها را مشخص می کنند که یک کتاب کمک درسی چه ویژگی هایی باید داشته باشد که کتاب مطلوبی در راستای برنامه درسی باشد .
» اما آیا همه دانش آموزان این امکان را خواهند داشت که هم کتاب کمک آموزشی تستی و هم کتاب تشریحی فراهم و در آزمون ترمیم معدل هم شرکت کنند؟ زرافشان در پاسخ به این پرسش هم می گوید : «مگر مبلغش چقدر است و مگر همین دانش آموزان کتاب تست تهیه نمی کردند .
الان این روش جدید ، نه کتاب کنکوری و نه پول دادن می خواهد .
من خودم شروع به تدریس کردم ، دانش آموز دوم دبیرستان می گفت شما با ما تست کار کنید .
در آن شرایط ، معلم خوب ، معلمی بود که آموزش تستی دهد ، اما شرایط جدید به نفع دانش آموزانی است که فقط دسترسی به مدرسه و معلم دارند .
»زرافشان همچنین درباره دلیل اصرار بر اجرای این مصوبه درحالی که مخالفان زیادی دارد ، به قانون مصوب مجلس اشاره می کند و می گوید که اگر نمایندگان مخالفند ، باید قانون جدیدی تصویب و ابلاغ کنند ، چون درحال حاضر این قانون است که اجرا می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
شهروند
1397/07/28

با این توضیحات به نظر می آید فعلا سایه قانون تاثیر قطعی معدل بر سر داوطلبان سنگینی می کند و آنها باید دست کم تا اعلام نظر نهایی مجلس در 3 جبهه فعالیت خود را ادامه دهند؛ آمادگی برای امتحانات نهایی و ترمیم معدل ، آمادگی برای تست های کنکور و ادامه تلاش ها برای تغییر قانونی که نتوانسته رضایت این داوطلبان را جلب کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
محمدرضا رضوان طلب
وطن امروز
1397/07/28
> رئیس مرکز جذب وزارت علوم : جذب بورسیه ها ارتباطی با مرکز جذب ندارد رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفت : جذب بورسیه ها ارتباطی به مرکز جذب ندارد و این مرکز پرونده هایی را که از سوی دانشگاه ها ارسال می شود بررسی می کند .
> رئیس مرکز جذب وزارت علوم : جذب بورسیه ها ارتباطی با مرکز جذب ندارد رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفت : جذب بورسیه ها ارتباطی به مرکز جذب ندارد و این مرکز پرونده هایی را که از سوی دانشگاه ها ارسال می شود بررسی می کند .
محمدرضا رضوان طلب درباره جذب بورسیه ها به مهر گفت : موضوع بورس با عضویت هیات علمی متفاوت است؛ بورسیه یعنی کسی درحال تحصیل است و هر کسی بخواهد عضو هیات علمی شود باید اول تحصیل خود را به اتمام برساند .
وی با بیان اینکه تحصیل و استخدام باهم جمع نمی شود ، افزود : اگر بورسیه ای متقاضی استخدام شود ، مرکز جذب یکسری مقررات داخلی برای بورسیه ها پیش بینی کرده است .
رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم افزود : برای مثال اگر فردی بورسیه بوده و در فراخوان ها شرکت کرده است اگر با بالاترین فرد همتراز شود فردی که بورسیه بوده در اولویت دانشگاه قرار می گیرد .
وی تاکید کرد : مرکز جذب وزارت علوم پرونده تقاضای عضویت هیات علمی را که دانشگاه ها ارسال می کنند بررسی کرده و با جذب کاری ندارد .
رضوان طلب خاطرنشان کرد : حداقل در هر جلسه هیات مرکزی جذب وزارت علوم 20 تا 30 پرونده بورسیه بررسی می شود که بیشتر این پرونده ها تایید می شود؛ اگر 20 پرونده بورسیه ارسال شود به طور معمول 19 پرونده تایید می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد
آرمان امروز
1397/07/29
> آرمان مسمومیت هایی که بلای جان مردم شده است.
> آرمان مسمومیت هایی که بلای جان مردم شده است .
دو هفته پیش بود که بیش از 200نفر در چندین استان کشور به دلیل مصرف مشروبات الکلی ناسالم مسموم شدند .
مسمومیتی که در صدر اخبار رسانه های کشور قرار گرفت و استان های هرمزگان ، خراسان شمالی ، البرز و کهگیلویه و بویراحمد را درگیر کرد .
تا جایی که «ایرنا» خبر فوت 240نفر و بستری شدن 217نفر را منتشر کرد .
حالا هم در یکی دو روز گذشته بیش از 100نفر از دانشجویان دانشگاه کوثر در بجنورد به دلیل آنچه «سندرم گوارشی» اعلام شد ، مسموم شدند .
شماری از دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد ، چهارشنبه شب با برخی علائم مسمومیت از جمله تب ، تهوع و دردهای شکمی به مراکز درمانی مراجعه کردند .
شمار مسموم شدگان در ابتدا 13 نفر اعلام شد که با گذشت 2 روز از این ماجرا ، اکنون شمار مراجعان به بیمارستان ها و مراکز درمانی به 159 نفر رسید .
دانشگاه دخترانه کوثر بجنورد به عنوان تنها مرکز آموزش عالی تک جنسیتی شرق کشور ، دو هزار و 700 دانشجو دارد .
رئیس دانشگاه کوثر اعلام کرد که 17 دانشجو مراجعه مجدد داشتند .
در پی مراجعه 13 نفر از دانشجویان غیر بومی دانشگاه بجنورد و مستقر در خوابگاه دانشجویی این دانشگاه به اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) ، مرکز بهداشت بجنورد این موضوع را تحت بررسی قرار داد .
بر اساس اعلام این مرکز ، افراد مراجعه کننده دچار درد شکمی بودند ، اما حال همگی مساعد بود و با درمان سرپایی مرخص شدند .
این مرکز از آب و مواد غذایی مصرف شده توسط دانشجویان نمونه برداری و اعلام نتیجه آزمایش ها را به این هفته موکول کرده است .
در همین باره دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اعلام کرد : تا عصر جمعه 90 دانشجو به بیمارستان های بجنورد و 15 دانشجو نیز به درمانگاه های این شهر مراجعه کردند .
همچنین برخی دانشجویان خوابگاه دانشجویی کوثر غذای سلف سرویس این دانشگاه در چهارشنبه شب را عامل این مسمومیت دانستند .
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد ظهر جمعه تعداد مسمومان این حادثه را 84 نفر اعلام کرد و گفت : 71 نفر از این تعداد در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفتند که 17 نفر از این تعداد بعد از مرخص شدن بازگشت مجدد داشتند .
علت مسمومیت دانشجویان سندرم گوارشی اعلام شد رئیس مرکز بهداشت بجنورد اعلام کرد : بررسی علائم و معاینات متخصصان بالینی مشخص کرد علت مسمومیت دانشجویان دانشگاه دخترانه کوثر بجنورد ، ابتلا به نوعی سندرم گوارشی بوده است .
ابراهیم بازخانه ای گفت : تاکنون 159 نفر از دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد با علائم سردرد ، سرگیجه و حالت تهوع به مراکز درمانی مراجعه کرده اند .
او افزود : از این تعداد 144 نفر به بیمارستان ها و 15 نفر به درمانگاه های شهری مراجعه داشته اند .
بازخانه ای اظهار کرد : تمامی بیماران بعد از انجام اقدامات درمانی مرخص شده اند و اکنون حال آنان کاملا مساعد است .
به گزارش ایرنا ، او گفت : بر اساس اعلام متخصصان بالینی ، سندرم گوارشی دانشجویان تایید شده و اکنون دلیل اصلی بروز آن از طریق غذا ، آب ، سیستم فاضلاب و .
در دست بررسی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه ایران
1397/07/29
> حسین باهرجامعه شناسزمانی که تقریباً جامعه شناسی در ایران مطرح نبود دکتر غلامحسین صدیقی (1371 1274 خورشیدی) این رشته را در ایران بنیانگذاری کرد ، البته خدمات او تنها به این مسأله ختم نشد؛ صدیقی در جایگاه یک واردکننده علم جامعه شناسی ، علوم غربی را با علوم شرقی و زیرساخت ها و بسترهای آن درهم آمیخت و علم و آگاهی این ابتکار باعث شد که ما به جامعه شناسی به شکلی بومی و وطنی آن برسیم .
> حسین باهرجامعه شناسزمانی که تقریباً جامعه شناسی در ایران مطرح نبود دکتر غلامحسین صدیقی (1371 1274 خورشیدی) این رشته را در ایران بنیانگذاری کرد ، البته خدمات او تنها به این مسأله ختم نشد؛ صدیقی در جایگاه یک واردکننده علم جامعه شناسی ، علوم غربی را با علوم شرقی و زیرساخت ها و بسترهای آن درهم آمیخت و علم و آگاهی این ابتکار باعث شد که ما به جامعه شناسی به شکلی بومی و وطنی آن برسیم .
در این راه شاگردان او به عنوان حلقه ای که در اطرافش گرد آمدند ، همگی از جامعه شناسان تراز اول و مطرح ایرانی شدند که بعدها نسل به نسل به جامعه شناسی و ارتقای آن کمک کردند .
مرحوم صدیقی در کنار جامعه شناسی و تأثیری که بر این رشته داشتند از نزدیکان و دولتمردان مرحوم محمد مصدق بودند و این انتخاب از این جهت به نظر من شایان توجه است که مصدق از چهره هایی خاص در کابینه خود بهره می برد .
این چهره ها اصولاً انسان هایی سرشناس و خبره بودند که در دو بخش عملی و علمی صاحبنظر و صاحب سبک بودند .
مردانی که علاوه بر جایگاه علمی ، عاشق این آب و خاک هم بودند؛ و دکتر صدیقی هم یکی از همین افراد بود .
او هم تحصیلکرده خارج از کشور بود و هم جامعه شرقی و غربی را خوب می شناخت و بخوبی به مسائل آن آشنا بود .
غربی ها در جامعه شناسی خود قائل به طول و عرضی زمانی و مکانی هستند و شرقی ها و در واقع آنچنان که دکتر صدیقی آن را تبیین کرد ، جامعه شناسی مبتنی بر عمق و ارتفاع یا اخلاق و عرفان بود .
او یک روشنفکر به تمام معنا بود که نه در برابر دستاوردهای غربی ایستادگی بی دلیل می کرد و نه نسبت به آن ذوق زدگی و خودباختگی داشت .
این استاد جامعه شناسی که بحق جامعه شناسی بسیار مدیون او است براساس بسترها و زیست سرزمینی که در آن زندگی می کرد به جامعه خود نگاه می کرد و به همین دلیل هم مکتبی که او پی ریزی کرد بسیار عمیق و قابل اهمیت است .
اتفاقاً آنچه ما امروز کمتر در جامعه خود می بینیم همین است که ما با وجود دانشکده و دوره ها و انجمن هایی در این حوزه متأسفانه از یک حلقه جامعه شناسی برخوردار نیستیم که بتوانیم رویکرد و روشی را به دیگرانی که در این حوزه فعالیت می کنند ، نشان بدهد .
از سوی دیگر؛ مهم ترین خدمت علمی و فرهنگی ایشان تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در سال 1327 بود که نهایتاً در سال 1351 به دانشکده علوم اجتماعی تبدیل شد .
دکتر صدیقی پس از چندی به پیشنهاد و حمایت منوچهر اقبال رئیس دانشگاه تهران و با حمایت و اصرار احسان نراقی مسئولیت تأسیس مؤسسه مطالعات اجتماعی را پذیرفت .
آنقدر برکات ایشان بسیار است که مجالی کوتاه گویای زوایای پرافتخار زندگی ایشان نیست .
به عنوان مثال ایشان از بنیانگذاران کنگره هزاره بوعلی سینا بودند و هنگامی که کنگره در اردیبهشت 1333 در همدان تشکیل می شد خودش در زندان تهران به سر می برد .
با این همه جایگاه این استاد برجسته آنچنان شاخص بود که تا آنجا که می دانم لویی ماسینیون ایران شناس نامدار فرانسوی از محمدرضا پهلوی اجازه گرفت تا با دکتر صدیقی در زندان ملاقات کند .
صدیقی با اینکه سال 1352 بازنشسته شد اما با عنوان استاد ممتاز تا سال 1358 همچنان به تدریس در دانشکده علوم اجتماعی ادامه داد .
مراسم تجلیل از مقام علمی زنده یاد دکتر غلامحسین صدیقی روز سه شنبه اول آبان به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تالار اجتماعات این انجمن برگزار می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه آفرینش
1397/07/28
> براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1397 (نوبت نوزدهم) 6 آبان؛ آخرین مهلت ثبت نام آزمون ارشد فراگیر پیام نور می‎باشد .
> براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1397 (نوبت نوزدهم) 6 آبان؛ آخرین مهلت ثبت نام آزمون ارشد فراگیر پیام نور می‎باشد .
در بخشی از این اطلاعیه آمده است؛ بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1397(نوبت نوزدهم) می رساند که ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور از طریق پایگاه اطلاع‎رسانی این سازمان از روز یکشنبه 97/07/29 آغاز شده و در روز یکشنبه 97/08/06 پایان می پذیرد؛ لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل هستند ، می توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند .
شرایط ثبت نام الف) هر داوطلب براساس علاقه فقط می تواند در یک کدرشته امتحانی (بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون) ، ثبت نام و در امتحان مربوط شرکت نماید .
ب) داوطلبان لازم است که پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما ، به منظور ثبت نام شخصاً به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی : www .
sanjesh .
org مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت نامی اینترنتی اقدام نمایند .
ج) ثبت نام برای شرکت در آزمون سال 1397 به روش ذیل امکان پذیر است : 1 مراجعه به پایگاه اطلاع‎رسانی این سازمان برای تهیه کارت اعتباری ثبت نام (سریال 12 رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام .
2 تهیه فایل عکس اسکن شده داوطلب براساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام .
3 آماده نمودن مدارک و اطلاعات موردنیاز برای ثبت نام .
4 ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در زمان مقرر (97/07/29 لغایت 97/08/06) .
4 با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود ، داوطلبان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است ، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مذکور و پرداخت مبلغ 700 .
000 (هفتصد هزار) ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون اقدام نمایند .
د‍ ) تذکرات مهم 1 مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود .
2 مسؤولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده (مندرجات فرم تقاضانامه) به عهده داوطلب خواهد بود .
3 پس از پایان مهلت مرحله ویرایش اطلاعات تقاضانامه ، اعمال هیچ گونه تغییری در مندرجات فرم تقاضانامه ثبت نام امکان پذیر نیست؛ بنابراین ، داوطلب باید در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد .
4 هر موقع مشخص شود که داوطلب ، حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما نیست ، در هر مرحله ای از آزمون (ثبت نام ، شرکت در آزمون ، پذیرفته شدن ، حین تحصیل در دانشگاه و .
) محروم خواهد شد .
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی به داوطلبان توصیه می شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام ، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و سپس بر اساس فرم پیش نویس با مراجعه به پایگاه اینترنتی این سازمان ، اطلاعات لازم را بر اساس بندهای برنامه نرم افزاری ثبت نام وارد نمایند .
راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم افزاری ثبت نام اینترنتی موجود است و داوطلبان برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به این راهنما مراجعه نمایند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه آفرینش
1397/07/28

ضمناً داوطلبان لازم است که در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمایند .
بدیهی است که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب ، در صورت پذیرفته شدن در آزمون ، قبولی وی (کان لم یکن) تلقی شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری خواهد شد .
زمان توزیع کارت اینترنتی ، برگزاری و محل آزمون براساس برنامه زمانی پیش بینی شده ، آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1397(نوبت نوزدهم) در روز جمعه مورخ 97/09/23 برگزار خواهد شد .
داوطلبان لازم است که از روز چهار شنبه مورخ 97/09/21 لغایت روز پنجشنبه مورخ 97/09/22 با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام نمایند .
محل آزمون داوطلبان براساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند 28 تقاضانامه تعیین می گردد؛ لذا مقتضی است که داوطلبان با مراجعه به جدول شماره 5 دفترچه راهنمای ثبت نام و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند .
نـکات و توصیه های مـهم 1) با توجه به تأثیر 20 درصدی معدل دوره کارشناسی ، اکیداً توصیه می گردد که داوطلبان ، معدل دوره کارشناسی خود را با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه با دقت درج نمایند .
شایان ذکر است که معدل کارشناسی تراز شده و میانگین وزنی آنها تأثیر بیست درصدی در نمره کل داوطلبان خواهد داشت .
2) اگر از طریق کافی نت اقدام به ثبت نام می نمایید ، تأکید می شود که تمام مراحل ورود اطلاعات ثبت نامی را شخصاً انجام دهید و یا بر انجام امور مربوط ، در کافی نت نظارت مستقیم داشته باشید .
3) با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمونهای قبلی ، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان (این موضوع برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می‎شود رخ داده است) تاکید می گردد علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی ، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری بجای عکس شما ارسال نگردد .
بدیهی است در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی ، فردبه عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهدشد .
4) توصیه می شود که داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه ، دریافت شماره پرونده 6 رقمی و کدپیگیری 16 رقمی ، یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و مندرجات آن را کنترل نموده و نزد خود نگهداری نمایند .
5) هرگونه تغییری از طریق نشریه پیک سنجش (هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش ) ، پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان سنجش و در صورت لزوم از طریق رسانه های گروهی اعلام خواهد شد .
6) در صورت لزوم ، داوطلبان می توانند از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی (غیرحضوری) سازمان اقدام نموده و یا در ساعات اداری با شماره تلفن گویای : 42163 021 با روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تماس حاصل نمایند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/07/28
> خبر آنلاین : در حالی که عباس آخوندی ، مدرک لیسانس مهدی هاشمی رئیس اسبق نظام مهندسی و عضو دولت احمدی نژاد را جعلی خوانده بودف وی در نامه ای خطاب به آخوندی از مدرک فوق لیسانس و دکتری خود خیر داد اما در باره مدرک لیسانس خود بدون ارائه تاییدیه دانشگاه ، وزیر علوم را متهم به اعتماد به افراد نا بلد کرد .
> توضیح مقام دولت احمدی نژاد درباره مدرک تحصیلی اش خبر آنلاین : در حالی که عباس آخوندی ، مدرک لیسانس مهدی هاشمی رئیس اسبق نظام مهندسی و عضو دولت احمدی نژاد را جعلی خوانده بودف وی در نامه ای خطاب به آخوندی از مدرک فوق لیسانس و دکتری خود خیر داد اما در باره مدرک لیسانس خود بدون ارائه تاییدیه دانشگاه ، وزیر علوم را متهم به اعتماد به افراد نا بلد کرد .
متن نامه مهدی هاشمی را که به همراه تصویر فوق لیسانس و دکترایش در اختیار رسانه ها قرار داده است ، در زیر می خوانید : کلمات کلیدی : احمدی نژاد دولت رسانه عباس آخوندی مهدی هاشمی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه ایران
1397/07/29
> الهه زارعیخبرنگارروزشمار معکوس تا 24 آبانماه پایان مهلت اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارتخانه ها و مجموعه های ذیربط که منجر به خروج تعدادی از مدیران ، معاونان و مشاوران می شود ، آغاز شده است .
> الهه زارعیخبرنگارروزشمار معکوس تا 24 آبانماه پایان مهلت اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارتخانه ها و مجموعه های ذیربط که منجر به خروج تعدادی از مدیران ، معاونان و مشاوران می شود ، آغاز شده است .
هر روز که می گذرد بر آمار مدیران ، معاونان و مشاورانی که باید از وزارتخانه ها و سازمان ها خارج شوند افزوده می شود .
حتی برخی از گزارش ها حاکی از آن است در برخی ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی در جهت گام برداشتن بسوی جوانگرایی و اجرای این قانون برخی مدیران و معاونان پیش از موعد مقرر پست های خود را تحویل داده اند و انتصابات جدیدی هم صورت گرفته است .
خداحافظی 3 مدیر از آموزش و پرورشدر راستای اجرای این قانون و نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی آن ، تغییرات در ستاد آموزش و پرورش آغاز شده است .
آموزش و پرورش که بارها از کمبود نیرو در این وزارتخانه شکوه و گلایه دارد حال با این چالش جدید دست و پنجه نرم می کند و باید به فکر جایگزین برای مدیران بازنشسته خود نیز باشد .
باید دید آیا این وزارتخانه در سطح مدیریتی هم با کمبود متخصصین زبده و کاربلد مواجه است یا خیر .
یارمحمد حسین بُر ، مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار «ایران» می گوید : تعداد افرادی که در وزارت آموزش و پرورش شامل این قانون می شوند زیاد نیست و تنها 4 نفر مشمول این قانون می شوند که یکی از آنها نیز جانباز بالای 50 درصد است که طبق قانون از شمول این قانون مستثنی است ، با این حساب 3 فرد دیگر باید از این وزارتخانه خداحافظی کنند .
«محمد حسین سلیمی جهرمی» مشاور وزیر آموزش و پرورش ، «اسفندیار چهاربند» رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش و یکی دیگر از مشاوران وزیر نیز باید ترک پست کنند .
دو معاون و یک مشاور از بهداشت می روندوزارت بهداشت نیز با 3 فردی که مشمول این قانون هستند خداحافظی می کند .
«دکتر سیدعلی صدرالسادات» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، «محمدهادی ایازی» معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مشاور وزیر بهداشت طی مهلت قانونی باید پست خود را تحویل دهند .
اگرچه در بدو اعلام این قانون نیز حواشی پیرامون بازنشستگی رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد شد ، اما طبق استثنائات این قانون افرادی که عضو هیأت های علمی دانشگاه ها هستند می توانند به فعالیت خود ادامه دهند .
آخرین وضعیت مدیران بازنشسته وزارت کاروزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که از کلیدی ترین وزارتخانه های دولت محسوب می شود ، پس از استیضاح علی ربیعی وزیر 63 ساله این وزارتخانه حدود دو ماهی است که با سرپرست اداره می شود ، البته این وضعیت دلیلی برای اجرا نشدن قانون منع بکار گیری بازنشستگان در این وزارتخانه نیست و به گفته روزبه کردونی ، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سه معاون و دو مشاور و مسئول بزودی این وزارتخانه را ترک خواهند کرد او می گوید : «احمد مشیریان ، معاون روابط کار» ، «سیدحمید کلانتری ، معاون امور تعاون» ، «سیدعلی اکبر طاهایی ، مشاور وزیر» ، «محمدامین سازگارنژاد ، معاون امور مجلس ، حقوقی و استان ها» و «سید محمد میرزین العابدین ، مسئول دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش» افرادی هستند که مطابق قانون باید از سمت خود کناره گیری کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه ایران
1397/07/29

البته چندی پیش انوشیروان محسنی بندپی سرپرست این وزارتخانه در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اجرای آن در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمان ها و دستگاه های زیرمجموعه آن اظهار داشت : پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور ، ما نیز قانون را به همه واحدها ، ستاد و سازمان های وابسته اعلام کردیم که نسبت به اجرای مصوبه که یک مصوبه قانونی و تأکید از طرف رئیس جمهور شده است ، اقدام کنند .
وی در ادامه تأکید کرد براساس گزارشی که در اختیار وزارتخانه قرار گرفته است هیچ یک از مدیران اعم از مدیران و رؤسای تأمین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری ، بهزیستی و .
مشمول قانون نمی شوند البته هنوز آمار دقیقی از بازنشستگان در بدنه سازمان های تأمین اجتماعی ، بهزیستی و فنی وحرفه ای و همین طور صندوق های بازنشستگی کشوری و روستاییان و عشایر و شرکت های شستا و هلدینگ های تابعه اعلام نشده است .
دو رئیس دانشگاه از وزارت علوم بازنشسته می شوندوزارت علوم که اتفاقاً مخاطبان آن جوانان محسوب می شوند و با هدف این قانون در راستای بکارگیری جوانان قرابت دارد ، هر ساله بر اساس ماده قانونی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و حسب ماده یک قانون احکام دائمی در چهارچوب مصوبات و آیین نامه مصوب هیأت های امنا عمل می کند .
از این رو بازنشستگان دانشگاهی را اغلب قبل از شروع سال تحصیلی معرفی می کند ، اما در راستای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان روابط عمومی این وزارتخانه اعلام می دارد : هیچ یک از نیروهای ستادی مشمول این قانون نمی شوند و تنها دو نفر از رؤسای دانشگاه ها در راستای اجرای این قانون بازنشسته محسوب می شوند که یک نفر از آنها پیش از موعد مقرر از سمت خود استعفا داده و پرونده فرد دیگر در معاونت حقوقی وزارتخانه درحال بررسی است .
پرتعداد ترین بازنشستگان در وزارت کشور و شهرداریتعداد افراد مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری پایتخت از مدیران گرفته تا کارمندان دقیقاً 34 نفر است که از این تعداد 6 نفر دارای شرایط استثنائات این قانون هستند و می توانند به فعالیت خود ادامه دهند ، اما 28 نفر دیگر باید طی مهلت قانونی از سازمان شهرداری جدا شوند که از بین دو نفر از معاونان شهردار ضمن ارائه استعفانامه خود از شهرداری جدا شدند و افراد دیگر هم بزودی پست های خود را تحویل می دهند .
این در حالی است که اجرای این قانون برای سکاندار این سازمان یعنی سیدمحمدعلی افشانی ، شهردار تهران هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد .
سید سلمان سامانی ، سخنگوی وزارت کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار «ایران» اظهار می دارد : با توجه به بررسی های به عمل آمده تعداد 14 استاندار ، 11 معاون استاندار ، 5 فرماندار ، 12 نفر از مدیران ستاد وزارت کشور ، 12 نفر از ستاد 31 استانداری کشور و 15 شهردار بازنشسته هستند که باید صندلی های محل خدمت خود را ترک کنند .
بازنشستگانی که از سازمان محیط زیست می روندطی پیگیری های به عمل آمده از سوی خبرنگار «ایران» ، اداره روابط عمومی سازمان محیط زیست از ارائه هرگونه آمار رسمی در این خصوص امتناع ورزیده ، اما بر اساس اظهارات یک منبع آگاه «کریم شافعی ، معاون توسعه مدیریت» ، «ناصر مقدسی ، سرپرست مرکز امور بین الملل سازمان» و چهار مشاور این سازمان باید از سمت خود کناره گیری کنند .
این سازمان که یکی از سازمان های مهم کشور تلقی می شود در راستای اجرای این قانون باید تلاش کند افراد جوان ، متخصص و زبده ای را به کار بگیرد چراکه نفس محیط زیست ایران به شماره افتاده و شاید تصمیمات مدیران جدید بتواند کشور را از چالش ها و مشکلات محیط زیستی که در آن گرفتار شده نجات دهد .
جوانگرایی در بنیاد شهیدقانون منع بکارگیری بازنشستگان به نهاد هایی همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران هم رسیده است به گونه ای که در راستای اجرای این قانون سه نفر باید از خانواده بنیاد شهید خداحافظی کنند .
رئیس حوزه ریاست ، مشاور امور آزادگان و سهراب تاجگردون ، مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران باید پست خود را برای حضور نیرو های جوان ترک کنند .
12 نفر سازمان میراث فرهنگی را ترک می کنندسازمان میراث فرهنگی که نقش بسزایی در هویت کشورمان ایفا می کند و به نوعی نماد هویت فرهنگی ما محسوب می شود نیز از این قانون مستثنی نشده و باید با افرادی که در زمره بازنشستگان قرار می گیرند خداحافظی کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه ایران
1397/07/29

محمد خیاطیان ، معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار «ایران» می گوید : در داخل سازمان 3 نفر در راستای اجرای این قانون باید پست خود را تحویل دهند که البته احمد دانیالی ، معاون توسعه مدیریت سازمان پیش از موعد مقرر از سمت خود استعفا داده و جانشین وی هم انتخاب شده است و دو فرد دیگر که باید از بدنه این سازمان جدا شوند «سیدمحمد بهشتی ، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی» و «حسین تاجیک ، معاون پارلمانی میراث فرهنگی» هستند که جانشینان این دو نفرهم انتخاب شده اند ، اما بعد از مراسم تکریم مدیران بازنشستگان معرفی خواهند شد .
وی افزود : در شرکت های تابعه این سازمان نیز 9 نفر باید از سمت خود کناره گیری کنند که حکم انفصال از خدمتشان ابلاغ شده است .
مخالفت منتقدان این طرحابلاغ و اجرای طرح منع بکارگیری بازنشستگان اگرچه بارقه های امید را در دل مردم بویژه جوانان ایجاد کرده است ، اما مخالفانی هم دارد که با هر حربه ای سعی دارند اجرای درست این قانون را نشانه بگیرند .
در همین راستا برخی معتقدند اجرای این قانون بدنه دولت را از حضور افراد متخصص و مجرب خالی می کند و کشور دچار چالش مدیریتی می شود ، همچنین براین باورند که به تجارب مدیران سالخورده نیازمندیم و جوانان نمی توانند جای خالی این مدیران که کوله باری از تجربه دارند را پر کنند .
این درحالی است که عده ای هم بر این باور هستند افراد توانمند و باتجربه در وزارتخانه ها کم نیستند و باید از آنها در پست های خالی شده استفاده کرد .
ضمن اینکه حرکت به سمت جوانگرایی در وزارتخانه ها و سازمان ها بدین معنا نیست که پست ها به افراد کم تجربه و غیرمتخصص واگذار می شود .
مجازات حبس برای خاطیانابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان جهت اجرا در وزارتخانه ها و سازمان ها منجر به واکنش و اقدامات جالبی از سوی برخی مدیران و معاونان شده تا آنجایی که برخی اعلام کرده اند حاضر به ترک پست خود نیستند و برخی دیگر هم از هیچ تلاشی فروگذار نکردند تا قانون را دور بزنند در همین راستا برخی برای افزایش درصد جانبازی خود برای بهره مندی از استثنائات این قانون از هیچ تلاشی فروگذار نکردند ، اما مسئولان ذی ربط برای اجرای این قانون تمام قد ایستاده اند .
تا جایی که امیرحسین قاضی زاده هاشمی ، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین راستا می گوید : قانون برای افرادی که از اجرای این قانون تخطی کنند مجازات حبس را در نظر گرفته است .
وی می افزاید : افراد مشمول باید از سمت خود کناره گیری کنند و اگر بر ادامه حضورشان اصرار داشته باشند و در مهلت مقرر ترک پست نکنند مجازات زندان در انتظارشان است و بندی در زندان اوین به نام «مدیران بازنشسته ای که حاضر به ترک صندلی هایشان نیستند» ایجاد خواهیم کرد .
فراکسیون جوانان نیز به طور جدی پیگیر اجرای این قانون در راستای بکارگیری جوانان است .
امیرحسین قاضی زاده هاشمی ادامه می دهد : وظیفه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است ، بعلاوه باید کمپین رسانه ای ایجاد شود که مدیران بازنشسته در هرجایی که حضور دارند معرفی شوند ، ابعاد اجرای این قانون در وزارتخانه ها و شرکت ها و بانک ها بسیار گسترده است و دیوان محاسبات نمی تواند اطلاعات دقیقی در این خصوص ارائه دهد ، لذا نیاز به تشکیل چنین کمپینی بشدت احساس می شود .
1
فهرست