وزارت علوم - مطبوعات 23 آبان 97
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت 13:32
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
8115639 روزنامه آفرينش
8115637 روزنامه آفرينش
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
8108040 روزنامه فرهیختگان
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
8116616 تعادل
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
شهروند
1397/08/23
> وزیرعلوم گفت : می توانیم رشته های تحصیلی و مقاطعی در حوزه حقوق شهروندی داشته باشیم که در دست بررسی است .
> منصور غلامی امروز در سومین نشست سراسری دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها گفت : وزارت علوم برای اینکه در توسعه حقوق شهروندی فعال تر عمل کند برنامه دارد .
وی افزود : وزارت علوم در آموزش و تربیت جوانانی که یک دوره از زندگی خود را در دانشگاه ها طی می کنند ، برنامه دارد تا این جوانان را با آموزش هایی که دارد آماده کند تا بتوانند نقش اثرگذاری در حوزه حقوق شهروندی داشته باشند .
غلامی ادامه داد : در این زمینه می توان دو واحد اختیاری در حوزه حقوق شهروندی تعریف کرد .
همچنین در فعالیت های دانشجویی ، انجمن های دانشجویی ، کانون های دانشجویی و یا تشکل های اجتماعی دانشجویان در حوزه حقوق شهروندی می توانند فعالیت داشته باشند .
وزیر علوم اظهار داشت : همچنین می توانیم رشته های تحصیلی و مقاطعی در حوزه حقوق شهروندی داشته باشیم که این موضوع در دست بررسی است .
غلامی تصریح کرد : توجه و رعایت اجرای مصوبات حقوق شهروندی جزء بحث هایی است که در گروه های نظارت و ارزیابی و در نشست ها مطرح می شود و تلاش ما این است که در مجموعه های علمی و پژوهشی خود شرایطی را فراهم کنیم تا اساتید و محققان به منابع علمی حقوق شهروندی بیشتر دسترسی پیدا کنند .
وی از دیگر کارهایی که در این زمینه در حال انجام است ، به فراهم کردن منابع کتابخانه ای در حوزه شهروندی اشاره کرد و گفت : دانشگاه ها از خدماتی که در بخش های مختلف ارائه می دهند ، به حقوق شهروندی توجه داشته باشند .
وزیر علوم اظهار داشت : وزارت علوم در توسعه و تشویق مباحث حقوق شهروندی آمادگی دارد که با وزارتخانه های مختلف ، همکاری کند .
وی افزود : از سمینارهایی که در این حوزه انجام می شود وزارت علوم حمایت می کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/08/23
> منصور غلامی ، وزیر علوم در حاشیه سومین نشست سراسری «دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطان حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها» در جمع خبرنگاران گفت : «وزارت علوم درباره تامین ارز برای دانشجویانی که با هزینه شخصی خود به دانشگاه های خارج از کشور رفته اند ، مسئولیتی نداشته و هیچ مبلغی از سهمیه منابع ارزی وزارت علوم به این دانشجویان تعلق نمی گیرد.
> منصور غلامی ، وزیر علوم در حاشیه سومین نشست سراسری «دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطان حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها» در جمع خبرنگاران گفت : «وزارت علوم درباره تامین ارز برای دانشجویانی که با هزینه شخصی خود به دانشگاه های خارج از کشور رفته اند ، مسئولیتی نداشته و هیچ مبلغی از سهمیه منابع ارزی وزارت علوم به این دانشجویان تعلق نمی گیرد .
وزارت علوم صرفا نقش تایید مدارک تحصیلی آنها را دارد .
» وزیر علوم درباره تبدیل بورسیه های خارج به داخل گفت : «آیین نامه انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل از خارج به داخل پیش از این نیز وجود داشته و براساس همین آیین نامه ، دانشجویان در هر مقطع تحصیلی می توانند به داخل انتقال یابند .
» غلامی افزود : «البته برای اینکه محدودیت های مالی برای دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند زود برداشته شود ، صرفا مدت زمانی را که خارج بوده اند به اندازه یک ترم کم خواهیم کرد ، لذا تغییری در آیین نامه به عنوان شروط انتقال داده نشده است . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه آفرینش
1397/08/22
> وزیر علوم تاکید کرد؛ لزوم برگزاری نشست های ملی یونسکو وزیر علوم با بیان اینکه در حوزه آموزش عالی ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد ، بر بهره مندی از ظرفیت های معاونان وزارتخانه با توجه به زمینه های فعالیت هر معاونت در راستای پشتیبانی و همکاری های مشترک برای توسعه و تقویت فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو ایران تأکید کرد .
> وزیر علوم تاکید کرد؛ لزوم برگزاری نشست های ملی یونسکو وزیر علوم با بیان اینکه در حوزه آموزش عالی ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد ، بر بهره مندی از ظرفیت های معاونان وزارتخانه با توجه به زمینه های فعالیت هر معاونت در راستای پشتیبانی و همکاری های مشترک برای توسعه و تقویت فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو ایران تأکید کرد .
وی با اشاره به ضرورت بهره مندی از ظرفیت زبان فارسی خاطرنشان کرد : با توجه به بحث توسعه خط فارسی و اثر خوشنویسی ، اگر بتوانیم کمک کنیم که ترک ها ، ازبک ها و تاجیک ها بتوانند زبان فارسی را بخوانند و بنویسند ، آن اشتراک در تاریخ و فرهنگ به عنوان نخ تسبیح عمل خواهد کرد .
غلامی افزود : در مجموعه نهادهای دولتی ، ارتباط بین وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی ضروری است؛ زیرا از موازی کاری ها جلوگیری خواهد کرد .
وی تصریح کرد : تلاش ها ، برنامه ها و سرمایه هایی که از گذشته در مجموعه کمیسیون ملی یونسکو – ایران بوده در آینده نیز به عنوان یکی از گنجینه ها در توسعه فرهنگی و حفظ جایگاه کشورمان به کار گرفته خواهد شد و مثمر ثمر خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه آفرینش
1397/08/22
> دانش؛ یگانه راه برای نگاه به آینده نگاهی به چالش‏های آموزشی کشور منصور یحیوی فرکوش Yahyavi .
> دانش؛ یگانه راه برای نگاه به آینده نگاهی به چالش‏های آموزشی کشور منصور یحیوی فرکوش Yahyavi .
ir@gmail .
com پرورش نیروی انسانی متخصص برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن ، مستلزم برخورداری جامعه از آموزش عالی پویا و کار آمد است .
و جز با ایجاد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رسیدن به این هدف امکان پذیر نیست .
لذا امروزه عصر دانشگاه ایستا که با روش سنتی به تربیت نیروی انسانی مدرک به دست و جویای کار بپردازد سپری شده و دانشگاه جدید دانشگاهی است که نیروی انسانی کارآفرین ، خلاق و کارآمد تربیت کند .
با وجود همه موفقیت‎های دانشگاهی در کشور نباید از نظر دور داشت که سیاست‎های توسعه کمی ، آموزش عالی ایران را با چالش‎هایی مواجه کرده است .
در این قسمت یکی از چالشهای مهم آموزشی (آموزش مهارت محور ) را مورد بررسی قرار می‏دهیم .
قسمت اول : آموزش مهارت محور بسیاری از کشورها برای ایجاد شغل و افزایش اشتغال تاکید بسیاری بر آموزش مهارت محور دارند .
به طوریکه آموزش مهارت یکی از راه های مهم برون رفت از مشکل بیکاری محسوب می‏شود که فقدان آن برای ورود به بازار کار از موانع مهم بهبود وضعیت اشتغال در کشور به شمار می‏رود .
متاسفانه مسئله اشتغال بویژه در میان دانش آموختگان دانشگاهها چالش مهم کشور است .
برای برون رفت از این چالش باید راه‏های افزایش مهارت دانش آموزان و دانشجویان را گسترش داد .
بدین منظور باید الگوی مهارت آموزی به همراه تئوری از دوران آموزش ابتدایی شکل بگیرد و در تمام دوره‏ها مبتنی بر یادگیری دانش به همراه تربیت انسان ، پرورش مهارت‏ها و پژوهش‏ها همراه باشد .
در برنامه آموزشی دانشگاه های کشور تاکید به آموزش مبتنی بر مهارت آموزی موضوع جدیدی نیست .
بطوریکه در سال های اخیر این مهم از طرف مسئولان آموزشی ارشد کشور از جمله وزیر علوم مورد توجه قرار گرفته است .
نتایج مطالعات نشان می‎دهد؛ در میان دانش آموختگان دانشگاه های کشور بجز چند واحد آموزشی ، بشدت ضعف مهارتی دیده می‎شود .
میزان این ضعف در میان دانش آموختگانی که از استاندارد‏های پایین آموزشی (استاندارد نبودن فضای آموزشی ، امکانات آزمایشگاهی ، امکانات کتابخانه‏ای ، سایت کامپیوتر و غیره ) برخوردار بودند ، بشدت نگران کننده و تکان دهنده است .
با این وجود متاسفانه با اینکه برخی از دانشگاههای کشور به استاندارد لازم نرسیدند ، همچنان به پذیرش دانشجو اصرار دارند .
به عنوان مثال یک مهندس کامپیوتر با وجود تعریف واحد درسی مربوطه مهارت کافی برای نوشتن یک برنامه کامپیوتری یا طراحی یک وب سایت را ندارد یا نمی‏تواند یک شبکه کامپیوتری را راه اندازی کند .
سئوال مهم اینجاست : آیا این فرد با وجود مدرک دانشگاهی می‎تواند آینده کاری موفقی داشته باشد؟ طبیعی است توجه به آموزش مبتنی بر مهارت در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای حل مشکل اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان باشد .
امید است توجه و تمرکز اصلی مسئولان علاوه بر آموزش تئوری اهتمام بیشتری به مهارت آموزی دانشجویان ، داشته باشد .
موضوعی که علیرغم تاکیدات فراوان حتی از سوی مسئولان ارشد کشور هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است .
این موضوع تنها با تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها ، کتابخانه‏های دانشگاهها ، .
امکان پذیر است به طوریکه هنوز بسیاری از واحدهای آموزشی از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی اندک برخوردار هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه آفرینش
1397/08/22

ضروری است شکاف عمیق بین صنعت و دانشگاه کاهش یافته و همکاری دانشگاه و صنعت برای تربیت نیروی انسانی ماهر توسعه یابد .
بر این اساس پایان نامه ها و رساله های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مطابق با مهارت آموزی و در بخش های مورد نیاز جامعه بویژه در صنعت مطرح شود تا مشکل اصلی دانش آموختگان در حضور و فعالیت کاری در جامعه برطرف شود .
در این قسمت مطالبی در باره لزوم آموزش به همراه مهارت آموزی مطالبی مطرح شد .
در یادداشت بعدی ، مسئله انگیزه و ایجاد خلاقیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه نوآوران
1397/08/22
> جامعه به لحاظ شاخص امید و اعتماد وضعیت خوبی ندارد.
> دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی مطرح کرد : جامعه به لحاظ شاخص امید و اعتماد وضعیت خوبی ندارد مولاوردی گفت : باید به برون رفت از وضعیت و شرایطی که در جامعه ما حاکی است ، کمک کنیم .
زیرا به لحاظ شاخص امید اجتماعی و اعتماد جامعه ما چندان وضعیت مطلوبی ندارد .
نوآوران آنلاین سومین نشست سراسری «دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها» با حضور منصور غلامی (وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری) و شهیندخت مولاوردی (دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در وزارت علوم) برگزار شد .
مولاوردی در این نشست بیان کرد : این دومین همکاری ما در حوزه حقوق شهروندی است که هفته گذشته ما اولین تفاهم نامه در این زمینه را با آموزش و پرورش به امضا رساندیم .
وی ادامه داد : وزارتخانه های ما نقش مهمی در بحث اجرای حقوق شهروندی دارند و امیدواریم امضای این تفاهمنامه آغاز بهار همکاری ها و تعاملات ما در به حقوق شهروندی باشد .
وی با بیان محورهای حقوق شهروندی بیان کرد : ما در آستانه برگزاری دومین سالگرد منشور حقوق شهروندی قرار داریم و از تمام نظراتی که در این زمینه به ما ارائه می دهند ، استفاده می کنیم تا این رویداد را به نحو احسن برگزار کنیم .
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد : ویژگی امسال این است که دومین سالگرد رونمایی از حقوق شهروندی با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی مصادف شده است و باید به برون رفت از وضعیت و شرایطی که در جامعه ما حاکی است ، کمک کنیم .
زیرا به لحاظ شاخص امید اجتماعی و اعتماد جامعه ما چندان وضعیت مطلوبی ندارد .
وی ادامه داد : هر کدام از ما در ترویج ارتقاء امید اجتماعی باید نقش خودمان را ایفا کنیم و شعارمان این است که جامعه ای امیدوار ایجاد کنیم .
همچنین باید برنامه هایی را ایجاد کنیم که به ارتقا شاخص های ما در حقوق شهروندی کمک کند .
او افزود : رئیس جمهور هم به این مهم بسیار تاکید داشتند که باید نشاط و امید به جوانان و حتی کودکان تزریق کرد .
به ویژه امسال که باید آن را پیش بگیریم .
همچنین رئیس جمهور اشاره کرده اند که این دولت چالش های بزرگ انباشته شده از دهه های گذشته را به ارث برده است و باید بتوانند شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خودش در سال 1400 فراهم کند .
مولاوردی گفت : ما به دنبال نسل جدید دانشگاه ها و مدارس در حوزه مهارت های کارآفرینی و توانمندی اقتصادی در جوانان هستیم و امیدواریم بتوانیم کارهای اساسی انجام دهیم تا زمانی که وقتی جوانان فارغ التحصیل می شوند به یک مهارت و یا حرفه اقتصادی مسلط شده باشند ، از طرفی نباید تمام افق آینده جوانان ما به مدرک محدود شود .
بحث مهارت افزایی اولویت های اول وزارتخانه ها است .
مهارت اجتماعی نیز دقیقاً منطبق بر آموزش حقوق شهروندی است که بسیار در جامعه ما جای کار دارد .
ما در گفتگو و کار تیمی خلا بسیاری داریم که باید مرحله تکمیلی آن در دانشگاه ها انجام شود البته قبل از آن باید در مدارس و خانواده ها ریشه این امر کار محکم می شد .
در ادامه این برنامه تفاهم نامه حقوق شهروندی میان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی امضا شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه نوآوران
1397/08/22
> آمادگی وزارت علوم در توسعه حقوق شهروندی در دانشگاه ها.
> منصور غلامی مطرح کرد : آمادگی وزارت علوم در توسعه حقوق شهروندی در دانشگاه ها وزیر علوم گفت : آمادگی لازم را داریم تا در حوزه های تشویق ، تامین و توسعه حقوق شهروندی در وزارت علوم ، دانشگاه ها و مجموعه پژوهشی همکاری علمی لازم را داشته باشیم .
نوآوران آنلاین به گزارش ایلنا ، سومین نشست سراسری «دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها» که با حضور منصور غلامی (وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری) و شهین دخت مولاوردی (دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی) صبح امروز در وزارت علوم برگزار شد .
منصور غلامی در این نشست عنوان کرد : شورای عطف مجموعه ای فعال و تاثیرگذار در توسعه مباحث مربوط به حقوق شهروندی بوده و هست ، انشالله این موارد در به ثمررساندن موارد بیش از پیش موثر واقع شود .
من در جلسات حقوق شهروندی حضور داشته ام .
در وزارت علوم ، توسعه حقوق شهروندی باید فعال تر عمل کند ، این منشور برنامه هایی با نگاه آموزشی تربیتی دارد تا جوانانی که بهترین دوره زندگی خود را در دانشگاه ها می گذرانند ، آن را فرابگیرند .
همچنین ما اخذ برنامه درسی را در راستای برنامه های خود قرار داده ایم که دانشجویان می توانند آن را به طور اختیاری کسب کنند .
همچنین این منشور در فعالیت های دانشجویی مانند تشکل های سیاسی و اجتماعی دانشجویان در معاونت فرهنگی مورد توجه است .
منصور غلامی بیان کرد : اینکه ما بتوانیم در مقاطعی در حوزه شهروندی داشته باشیم ، نیازمند برنامه است و امیدواریم که بتوانیم در راستای آن به نتایج مطلوبی برسیم .
همچنین رعایت اجرای حقوق شهروندی در گروه های نظارتی دانشگاه ها و بحث های مدیریتی مطرح و بر آن تاکید شده است .
وی افزود : با تحولاتی که در مباحث زندگی جدید اتفاق افتاده ، رویکردهای جدید بسیار مهم است .
در همین راستا در نظر داریم منابع علمی بیشتری در دسترس دانشجویان و اساتید به صورت کاربردی و پژوهشی قرار گیرد .
وزیر علوم با اشاره به گروه های فعال دانشگاه گفت : محیط های دانشگاهی ما دارای سه رده فعال شامل کارمندان ، اساتید و دانشجویان است .
این سه مجموعه هایی هستند که به حقوق فردی و تاثیر گذاری خود در حقوق شهروندی توجه دارند .
تلاش داریم در احقاق حقوق شهروندی بکوشیم .
مجموعه نسبتا بزرگی از فعالیت ها را در دانشگاه ها داریم .
هم ریاست جمهوری و .
تلاش ویژه ای در راستای توسعه حقوق شهروندی دارند .
او یادآور شد : ما آمادگی لازم داریم تا در حوزه های تشویق ، تامین و توسعه حقوق شهروندی در وزارت علوم ، دانشگاه ها و مجموعه پژوهشی همکاری علمی لازم را داشته باشیم ، ارائه خدمات علمی وظیفه دانشگاه ها است و این امر را برای خود افتخار می داند .
او افزود : در این راستا آمادگی داریم از جشنواره ها و کمیته ها حمایت کرده و کار علمی آن ها را برعهده بگیریم .
دستاور های نشست های این چنینی تدوین خواهد شد .
امیدوارم ما نیز به عنوان یکی از مجموعه های فعال در این بخش بتوانیم خدمت کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه نوآوران
1397/08/22

همچنین حسین سیمایی صراف در این نشستگفت : اجرای حقوق شهروندی یک ضرورت است به خصوص در کشور ما زیرا یکی از شاخص های کشور اسلامی اجرای حقوق شهروندی و دادن حق مردم به خودشان است ضمن اینکه ما در این زمینه خیلی مشکل داریم .
وی ادامه داد : امروز وقت عمل است و دیگر حرف زدن کافی است .
از اینکه گاها حق مردم را به دستشان نمی رسانیم مسئولیم و باید این را بپذیریم و یک خود انتقادی داشته باشیم و بدانیم که کوتاهی کرده ایم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
دنیای اقتصاد
1397/08/22
> ایسنا : وزیر علوم گفت : تغییری در آیین نامه بورس دانشجویان تحت عنوان شروط انتقال بورسیه از خارج به داخل داده نشده است .
> آخرین وضعیت تخصیص ارز دانشجویی در سال 97 ایسنا : وزیر علوم گفت : تغییری در آیین نامه بورس دانشجویان تحت عنوان شروط انتقال بورسیه از خارج به داخل داده نشده است .
دکتر منصور غلامی در حاشیه سومین نشست سراسری «دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطین حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها» در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت ارز دانشجویی در سال جاری ، اظهار کرد : وزارت علوم درباره تأمین ارز برای دانشجویانی که با هزینه شخصی خود به دانشگاه های خارج از کشور رفته اند ، مسئولیتی نداشته و هیچ مبلغی از سهمیه منابع ارزی وزارت علوم به این دانشجویان تعلق نمی گیرد و این وزارتخانه صرفاً نقش تأیید مدارک تحصیلی آنها را دارد .
وزیر علوم اضافه کرد : آیین نامه انتقال دانشجویان خارجی به داخل از قبل بوده و براساس این آیین نامه ، هر دانشجو در هر مقطعی به ویژه تحصیلات تکمیلی می تواند به دانشگاه های داخل منتقل شود و اکنون نیز همان آیین نامه در حال اجرا است .
وی گفت : ما برای تسهیل در بازگشت دانشجویانی که در خارج از کشور به دلیل محدودیت های ارزی دچار مشکل شده بودند ، صرفاً مدت زمانی که در خارج بوده اند را یک ترم کاهش داده ایم .
وی در پایان خاطر نشان کرد : قبلا اگر اعلام کرده بودیم دانشجویان باید یکسال تحصیل کنند تا بازگردند ، این مدت زمان یکساله را به یک ترم تغییر دادیم و تغییری در شروط آیین نامه انتقال به وجود نیامده است .
این دانشجویان براساس مدارک تحصیلی که به دانشگاه ها ارائه می دهند ، پذیرش می شوند و پذیرنده اصلی دانشگاه ها هستند و وزارت علوم کسی را به دانشگاه ها تحمیل نمی کند .
کلمات کلیدی : وزیر علوم ارز دانشجویی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
عصر اقتصاد
1397/08/22
> وزیر علوم گفت : آمادگی لازم را داریم تا در حوزه های تشویق ، تامین و توسعه حقوق شهروندی در وزارت علوم ، دانشگاه ها و مجموعه پژوهشی همکاری علمی لازم را داشته باشیم.
> وزیر علوم گفت : آمادگی لازم را داریم تا در حوزه های تشویق ، تامین و توسعه حقوق شهروندی در وزارت علوم ، دانشگاه ها و مجموعه پژوهشی همکاری علمی لازم را داشته باشیم .
سومین نشست سراسری «دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها» که با حضور منصور غلامی (وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری) و شهین دخت مولاوردی (دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی) صبح امروز در وزارت علوم برگزار شد .
منصور غلامی در این نشست عنوان کرد : شورای عطف مجموعه ای فعال و تاثیرگذار در توسعه مباحث مربوط به حقوق شهروندی بوده و هست ، انشالله این موارد در به ثمررساندن موارد بیش از پیش موثر واقع شود .
من در جلسات حقوق شهروندی حضور داشته ام .
در وزارت علوم ، توسعه حقوق شهروندی باید فعال تر عمل کند ، این منشور برنامه هایی با نگاه آموزشی تربیتی دارد تا جوانانی که بهترین دوره زندگی خود را در دانشگاه ها می گذرانند ، آن را فرابگیرند .
همچنین ما اخذ برنامه درسی را در راستای برنامه های خود قرار داده ایم که دانشجویان می توانند آن را به طور اختیاری کسب کنند .
همچنین این منشور در فعالیت های دانشجویی مانند تشکل های سیاسی و اجتماعی دانشجویان در معاونت فرهنگی مورد توجه است .
منصور غلامی بیان کرد : اینکه ما بتوانیم در مقاطعی در حوزه شهروندی داشته باشیم ، نیازمند برنامه است و امیدواریم که بتوانیم در راستای آن به نتایج مطلوبی برسیم .
همچنین رعایت اجرای حقوق شهروندی در گروه های نظارتی دانشگاه ها و بحث های مدیریتی مطرح و بر آن تاکید شده است .
وی افزود : با تحولاتی که در مباحث زندگی جدید اتفاق افتاده ، رویکردهای جدید بسیار مهم است .
در همین راستا در نظر داریم منابع علمی بیشتری در دسترس دانشجویان و اساتید به صورت کاربردی و پژوهشی قرار گیرد .
وزیر علوم با اشاره به گروه های فعال دانشگاه گفت : محیط های دانشگاهی ما دارای سه رده فعال شامل کارمندان ، اساتید و دانشجویان است .
این سه مجموعه هایی هستند که به حقوق فردی و تاثیر گذاری خود در حقوق شهروندی توجه دارند .
تلاش داریم در احقاق حقوق شهروندی بکوشیم .
مجموعه نسبتا بزرگی از فعالیت ها را در دانشگاه ها داریم .
هم ریاست جمهوری و .
تلاش ویژه ای در راستای توسعه حقوق شهروندی دارند .
او یادآور شد : ما آمادگی لازم داریم تا در حوزه های تشویق ، تامین و توسعه حقوق شهروندی در وزارت علوم ، دانشگاه ها و مجموعه پژوهشی همکاری علمی لازم را داشته باشیم ، ارائه خدمات علمی وظیفه دانشگاه ها است و این امر را برای خود افتخار می داند .
او افزود : در این راستا آمادگی داریم از جشنواره ها و کمیته ها حمایت کرده و کار علمی آن ها را برعهده بگیریم .
دستاور های نشست های این چنینی تدوین خواهد شد .
امیدوارم ما نیز به عنوان یکی از مجموعه های فعال در این بخش بتوانیم خدمت کنیم .
همچنین حسین سیمایی صراف در این نشستگفت : اجرای حقوق شهروندی یک ضرورت است به خصوص در کشور ما زیرا یکی از شاخص های کشور اسلامی اجرای حقوق شهروندی و دادن حق مردم به خودشان است ضمن اینکه ما در این زمینه خیلی مشکل داریم .
وی ادامه داد : امروز وقت عمل است و دیگر حرف زدن کافی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
عصر اقتصاد
1397/08/22

از اینکه گاها حق مردم را به دستشان نمی رسانیم مسئولیم و باید این را بپذیریم و یک خود انتقادی داشته باشیم و بدانیم که کوتاهی کرده ایم .
منبع : ایلنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/08/22
> شاید پاسخ بیش از 100 هزار نفر از دانشجویان دکتری که به گفته معاون وزیر علوم ، در سال 24 هزار نفر نیز به این آمار افزوده می شود و سالانه حدود 20 هزار نفر نیز فارغ التحصیل می شوند به این سوال که در آینده چه شغلی را می خواهند انتخاب کنند این است که مسیر هیات علمی شدن در دانشگاه را طی خواهند کرد و به استادی در دانشگاه می اندیشند(این در حالی است که ظرفیت هیات علمی در دانشگاه ها هر سال حدود 4هزار نفر است)؛ اما این پرسش در برخی کشورهای توسعه یافته قطعا با پاسخ منفی روبه رو می شود ، چراکه مسیر استاد شدن در دانشگاه های مهم آنقدر سخت و پیچیده است که بسیاری از دانشجویان عطایش را به لقایش می بخشند ، با این حال در این کشورها اساتید دانشگاه ها چنان آزادی عمل و اختیاراتی دارند که شاید مشابه آن در هیچ یک از دانشگاه های ایرانی یافت نشود.
> شاید پاسخ بیش از 100 هزار نفر از دانشجویان دکتری که به گفته معاون وزیر علوم ، در سال 24 هزار نفر نیز به این آمار افزوده می شود و سالانه حدود 20 هزار نفر نیز فارغ التحصیل می شوند به این سوال که در آینده چه شغلی را می خواهند انتخاب کنند این است که مسیر هیات علمی شدن در دانشگاه را طی خواهند کرد و به استادی در دانشگاه می اندیشند(این در حالی است که ظرفیت هیات علمی در دانشگاه ها هر سال حدود 4هزار نفر است)؛ اما این پرسش در برخی کشورهای توسعه یافته قطعا با پاسخ منفی روبه رو می شود ، چراکه مسیر استاد شدن در دانشگاه های مهم آنقدر سخت و پیچیده است که بسیاری از دانشجویان عطایش را به لقایش می بخشند ، با این حال در این کشورها اساتید دانشگاه ها چنان آزادی عمل و اختیاراتی دارند که شاید مشابه آن در هیچ یک از دانشگاه های ایرانی یافت نشود .
این اختیارات البته در چارچوب خاصی است ، با این حال وقتی مدافعان استقلال دانشگاه ها از اختیار عمل اساتید آن دانشگاه ها صبحت می کنند ، هیچ حرفی از مسیر سخت و پیچیده آن نمی زنند .
یکی از این کشورها آلمان است که در این گزارش قصد معرفی آن را داریم .
دسته بندی کلی اعضای هیات علمی در دانشگاه های آلمان دسته بندی کلی اعضای هیات علمی در آلمان در دو گروه پروفسورها [professorial] و زیرمجوعه [sub professorial] است .
پروفسورها مسئولیت تیم و گروه پژوهشی را برعهده دارند و بخشی از امکانات دانشگاه نظیر آزمایشگاه ها ، ساختمان ها و .
را در اختیار دارند .
زیرمجموعه پروفسورها همان دانشجویان دکتری ، دانشجویان پسادکتری و اساتید تازه وارد و جوان که طی دوره های موقت در جایگاه استادی قرار دارند ، هستند .
پروفسورها از سطح بالایی از قدرت ، اعتبار و آزادی عمل در موسسه برخوردارند .
این جایگاه در آلمان با عنوان کارمند دولت با حق تصدی [civil servants with tenure] معروف است .
این جایگاه در آلمان هم از لحاظ حقوق و مزایا و هم از لحاظ منزلت اجتماعی جایگاه مهمی است .
مسیر پیچیده و طولانی استادی در آلمان رسیدن به جایگاه پروفسوری که جایگاه ممتازی است ، مسیری سخت دارد اما اگر دانشجویی موفق شود این مسیر را طی کند در کنار سختی ها و تنوع گسترده حداقل هشت و حداکثر 12 سال پس از دکتری به زمان نیاز دارد .
این در حالی است که در ایران بسیاری از دانشجویان جایگاه استادی را پس از دفاع از رساله برای خود متصور هستند .
بیایید این مسیر را با هم مرور کنیم .
به گفته یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه های آلمان به «فرهیختگان» ، پس از اتمام مدرک دکتری فرد وارد دوره پست دکتری می شود و در این مرحله که بین دو تا چهار سال طول می کشد ، شخص باید رزومه خود را تکمیل کند .
در این مرحله افراد به کار پژوهشی ، آموزش در دانشگاه یا صنعت ، فعالیت صنعتی ، انتشار محتوای علمی در ژورنال ها ، ارائه در کنگره های علمی و .
می پردازند و تازه پس از اتمام این دوره است که شخص می تواند به یکی از اشکال زیر فعالیت علمی پژوهشی خود را ادامه دهد .
برخی از این اقدامات درون دانشگاه و برخی در صنعت هستند .
پس از طی این دوره که فرد با کار در محیط های غیردانشگاهی تجربه هم کسب کرده است ، پنج مسیر برای رسیدن به کرسی دائمی استادی در پیش دارد که این مسیرها 6 تا هشت سال زمان می برد .
این مسیرها شامل هبیلیتیشن یا توان بخشی ، جونیور پروفسوری ، رهبری گروه ، استادی موقت و پسادکتری در صنعت است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/08/22

هرکدام از این راه ها وقت گیر و سخت هستند و صرفا کسانی می توانند این مسیرها را طی کنند که از انگیزه بالایی در کار تدریس و پژوهش برخوردار باشند .
این در حالی است که این افراد حقوق کمی هم دریافت می کنند و افراد مشابه به راحتی در صنعت درآمدهای بالایی دارند بی آنکه سختی های کار پژوهشی سنگین او را داشته باشند .
مسیرهای پنج گانه استادی دائم در آلمان مسیر اول توان بخشی [Habilitation] در این مسیر شخص پس از اتمام دکتری ، برای اینکه توان علمی خود را بسنجد یک موضوع پژوهشی دیگر ذیل یک استاد تعریف می کند .
در این دوره شخص با استقلال و آزادی بیشتری به کار پژوهش می پردازد و او فعالیت آموزشی و مدیریتی ندارد .
خروجی این دوره توسط کمیته ای تخصصی در دانشکده ارزشیابی می شود و به متقاضی عنوان های علمی با عنوان مدرس خاص[Privatdozent] یا اجازه تدریس[venia legendi] داده می شود .
گفته می شود پایان این دوره در آلمان مشابه پایان مدرک دکتری در ایران به لحاظ جایگاه علمی اجتماعی است و هیچ ضمانتی برای استخدام شدن فرد به عنوان عضو هیات علمی وجود ندارد .
مسیر دوم جونیور پروفسور جونیور پروفسوری دوره ای معمولا 6 ساله است که فرد متقاضی تحت مدیریت استادان دیگر ، استادی را می آموزد ، مانند استادان دانشگاه پایه حقوق دارد و همانند آنها طیف وسیعی از کارهای آکادمیک از آموزش و پژوهش تا مدیریت علمی و مدیریت اجرایی را انجام می دهد .
البته در همین دوره هم آنها یک تا دو بار ارزیابی عملکرد می شوند و درصورتی که امور محوله را به درستی انجام داده باشند و اهداف دانشگاه برآورده شده باشد ، با ادامه کار آنها موافقت می شود .
پس از پایان 6 سال ارزیابی تصدی برای این استادان تازه وارد انجام و درصورت موافقت ، به آنها کرسی دائمی در دانشگاه داده می شود .
عدم موافقت به معنی پایان همکاری با جونیور پروفسورهاست و این افراد باید منتظر فراخوان های استادی سایر دانشگاه ها باشند .
مسیر سوم رهبران گروه های پژوهشی رهبران و مدیران گروه های پژوهشی ای که ذیل دانشگاه یا موسسات معتبر در آلمان فعالیت می کنند ، می توانند برای کسب یک کرسی در دانشگاه ، درخواست دهند .
دانشگاه با این افراد مثل جونیور پروفسورها و کسانی که دوره توان بخشی را در دانشگاه گذرانده اند ، برخورد می کند و این افراد می توانند در فرآیندهای انتصاب شرکت کنند .
مسیر چهارم استاد موقت این مسیر مشابه مسیر جونیور پروفسوری است با این تفاوت که استاد موقت در دوره 6 ساله موقت خود ، بودجه و تسهیلات خود را کامل دریافت می کند .
بعد از اتمام دوره موقت ، از استاد ارزیابی تصدی گرفته می شود و درصورتی که استاد بتواند از فعالیت های 6 ساله خود دفاع کرده و طرح قابل قبولی برای ادامه فعالیت خود داشته باشد ، به عنوان استاد دائم دانشگاه پذیرفته می شود .
مسیر پنجم پسادکتری در صنعت برخی افراد می توانند از طریق مدیریت کردن کارهای پژوهشی درون صنعت مسیر پنجم را طی کنند ، به این ترتیب که در حوزه فنی داشتن یک موقعیت شغلی در یک شرکت تحقیقاتی آن هم نه مشابه ایران که صرف عضویت در هیات امنای یک شرکت دانش بنیان ، رتبه استادی ارتقا می یابد بلکه حضور موثر ارزیابی می شود و افراد می توانند به کرسی دائمی استادی دست یابند .
دسته بندی کلی اعضای هیات علمی در دانشگاه های آلمان جذب و ارتقای استادی در آلمان چگونه است؟ تفاوت جذب و ارتقا در ایران و آلمان هم جالب توجه است؛ در ایران جذب اساتید و ارتقای آنها کاملا متفاوت و بی ارتباط با هم است ، اما در آلمان این دو کاملا وابسته هستند .
کرسی های استادی در آلمان به سه دسته مختلف تقسیم می شوند؛ یک کرسی مختص جونیور پروفسورها و دو کرسی مختص اساتید دائم است .
جونیور پروفسورها به صورت انتصاب موقت در دانشگاه فعالیت می کنند و اساتید دائم نیز در دو گروه سطح پایین و سطح بالا دسته بندی می شوند .
این اساتید دارای تیم علمی پژوهشی هستند و مسئولیت هدایت و رهبری آن را برعهده دارند و درصورت ارتقای یک استاد سطح پایین به سطح بالا ، تیم پژوهشی ، امکانات آموزشی و آزمایشگاهی و حقوق او بهبود پیدا می کند .
نوع ارتقا در آلمان سلسله مراتبی نیست و این امکان وجود دارد که فردی از کرسی استادی جونیور پروفسوری به کرسی سطح بالای استاد دائمی ارتقا یابد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/08/22

یکی از اساتید فارغ التحصیل دانشگاه های آلمان دراین باره به «فرهیختگان» گفت : «رسیدن به مقام بالای استادی نیازمند خالی شدن آن جایگاه است .
هرگاه برای یکی از کرسی های استادی ، یک استاد نیاز باشد ، دانشگاه باید برای نیاز خود فراخوان عمومی جذب در سطح کشور صادر کند .
پس از این فراخوان افراد مختلف (از آن دانشگاه یا دانشگاه های دیگر) رزومه های خود را به دانشکده ارسال می کنند .
در این مرحله افرادی که بتوانند بیشترین پروژه صنعتی را برای دانشگاه به ارمغان بیاورند شانس بیشتری دارند و درنهایت طرح به کارگیری فرد به وزارت آموزش ایالت ارسال شده و تصمیم نهایی با نظر وزارت انجام می گیرد .
» تفاوت های سیستم جذب با ایران برخلاف ایران که جذب صرفا برای مراتب پایین استادی نظیر مربی و استادیار انجام می پذیرد ، در آلمان جذب برای تمام مراتب استادی اتفاق می افتد .
به معنای دیگر ، در آلمان یکی از نقاط عطف مهم برای ارتقا ، فرآیندهای انتصاب هستند که این فرآیندها برای پر کردن همه کرسی های استادی استفاده می شوند .
در آلمان اساتید جوان به شکل موقت استخدام شده و پس از طی دوران موقت مورد ارزیابی قرار می گیرند .
اگر نتیجه منفی باشد ، به فرد یک سال دیگر فرصت داده می شود که در سایر دانشگاه ها به دنبال کرسی استادی مناسب برای خود باشد .
ذکر این نکته نیز مهم است که در این انتصاب ها هیچ چیز به معنی دائمی شدن نیست و فردی که در یک انتصاب موفق می شود ، نمی تواند مطمئن باشد که در همان دانشگاه به شکل استاد دائم استخدام می شود .
این در حالی است که نظام تنبیهی در ایران آنچنان قوت ندارد و سیستم ارتقا در ایران به صورت تکمیل امتیاز است ، به این معنا که افراد با تکمیل امتیازات خود در حوزه مقاله یا اخذ دانشجوی دکتری می توانند موقعیت خود را تثبیت کنند .
نگاهی به اشکالات آیین نامه ارتقای اساتید در ایران آیین نامه ارتقای اساتید در ایران بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته ، اما همچنان انتظارات لازم را فراهم نکرده است .
ضعف در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه و مقاله محوری مهم ترین اشکالاتی هستند که متوجه این آیین نامه است .
از سوی دیگر برخی معتقدند با این آیین نامه اساتید با ارتقای طبیعی و خودبه خودی بعد از گذر یک زمان مشخص مواجه می شوند و این سیستم معیوب ، محرک ایجاد سیستم های معیوب دیگر می شود .
عدم تناسب امتیازات بندها با یکدیگر ، نگاه یکسان به همه رشته ها و دانشگاه های کشور ، نبود ساختاری برای تنزل علمی اساتید ، فقدان ساختار پویا در آیین نامه ارتقای اساتید و ضعف نگاه به توانمندی های فردی اساتید از دیگر اشکلات این آیین نامه است .
به عنوان مثال معاونت علمی ریاست جمهوری اشکال قابل تاملی را متوجه آیین نامه دانست .
در این گزارش آمده است هر استاد تقریبا برای ارتقا از یک رتبه به رتبه دیگر (همچون از استادیاری به دانشیاری) به 110 امتیاز نیاز دارد ، حال اگر استادی در یک سال همزمان دو دانشجوی دکتری و پنج دانشجوی ارشد داشته باشد و این افراد را به نحوی مدیریت کند (ممکن است حتی خود استاد در بخش پژوهشی کار مربوطه نقشی نداشته باشد) که سالیانه 6 مقاله کنفرانس و دو مقاله ژورنال به چاپ برسانند ، وی از مقالات کنفرانسی 1 .
5 امتیاز و از مقاله ژورنال پنج امتیاز کسب کند ، می تواند از طریق مقالات کنفرانسی 9 امتیاز و از طریق مقاله ژورنال نیز 10 امتیاز کسب کند (19 امتیاز) .
این مساله به این معنی است که استاد قادر خواهد بود ظرف 6 سال صرفا با ابزار مقاله ، رتبه علمی خود را ارتقا ببخشد .
این در حالی است که استاد از بخش هایی همچون تدریس یا عضویت در شورا و کمیته های متعدد دانشگاه ها نیز امتیازاتی کسب خواهد کرد و کمبود امتیاز مقاله خود را می تواند با این مکانیسم ها پر کند .
حالا چند ماهی می شود که مسئولان وزارت علوم از تغییر و اصلاح آیین نامه ارتقای اساتید متناسب با نیازهای کشور سخن می گویند و باید صبر کرد و دید که این تغییرات به چه چیزی منجر خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
کیهان
1397/08/22
> کنکور 98 دستخوش تغییراتی شده که داوطلبان این آزمون باید در جریان آن قرار گیرند .
> کنکور 98 دستخوش تغییراتی شده که داوطلبان این آزمون باید در جریان آن قرار گیرند .
نکته اول ، طرح سؤال در کنکور است؛ چراکه نظام آموزشی تغییر کرده و داوطلبان نظام آموزشی جدید در کنکور 98 حضور دارند .
به همین دلیل قرار است در کنکور 98 دو سری سؤال طراحی شود .
یک سری سؤال از کتاب ها و دروس نظام قدیم پیش دانشگاهی خواهد بود و یک سری سؤال هم از کتاب ها و دروس نظام جدید (3؛3؛6) طراحی خواهد شد که هر دو گروه داوطلبان در آزمون به سؤالات پاسخ دهند .
به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ، این موضوع برای سال 99 ادامه نمی یابد و در سال 99 سؤالات بر اساس نظام جدید (3 ، 3 ، 6) طراحی خواهد شد .
* تکلیف معدلموضوع مهم بعدی در کنکور 98 ، تأثیر معدل است؛ براساس مصوبه اولیه شورای سنجش و پذیرش دانشجو قرار شده بود که تأثیر معدل در کنکور به صورت 30 درصد قطعی باشد؛ یعنی آن هایی که درس خوان بودند ، شرایط بهتری در کنکور داشته باشند و آن هایی که زیاد درس نخوانده اند ، با وجود آزمون هم نتوانند رشته های پرمتقاضی را قبول شوند .
این مصوبه برخلاف آزمون های سال های 95 تا 97 بود .
بعد از اعتراض زیاد به این مصوبه و ورود مجلس شورای اسلامی به آن ، درنهایت این مصوبه تغییر کرد و تأثیر معدل مثبت ، و 25 درصد شد .
حال آن هایی که نمره بهتری در امتحانات نهایی سال سوم کسب کنند ، موقعیت بهتری دارند و آنهایی که معدل کمتری داشته باشند ، چیزی را از دست نمی دهند .
*رشته های بدون آزمونبراساس مصوبه سال 95 مجلس شورای اسلامی مقرر شد که به تدریج ظرفیت پذیرش در کنکور تغییرکند به این صورت که در ظرف مدت 5 سال 85 درصد ظرفیت کنکور به رشته های مبتنی بر سوابق تحصیلی اختصاص یابد و فقط کنکور در رشته های پرمتقاضی برگزار شود .
سازمان سنجش اعلام می کند که اکنون به این عدد رسیده ولی نکته ای که حداقل در کنکور امسال مغفول مانده این است که کنکور 97 حدود 730 هزار نفر ظرفیت پذیرش داشت؛ حدود 41 هزار نفر رشته های مبتنی بر سوابق تحصیلی را انتخاب کردند و البته عجیب تر از همه پذیرش 218 هزار نفری در این کنکور بود .
سؤالی که هیچ گاه از سوی مسئولان به آن پاسخی داده نشد .
در گفت وگو با داوطلبان کنکور و حتی خانواده ها این نکته نمایان می شود که رشته های کاربردی تر برای این ظرفیت 85 درصدی معرفی نشده است .
ترس از تأثیر معدل در این رشته ها نکته دیگر داوطلبان است که بر آن تأکید دارند .
در این میان برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که رشته های مبتنی بر سوابق تحصیلی باید از دفترچه انتخاب رشته کنکور خارج شود و آنهایی که برای این رشته ها برنامه ریزی کرده اند ، بعد از دیپلم در این رشته ها ثبت نام کنند و در صورت واجد شرایط بودن پذیرش شوند .
حال مجتبی شریعتی نیاسر ، معاون آموزشی وزارت علوم هم خبر از استخراج این رشته ها در کنکور 98 داد .
وی در یک برنامه خبری در صداوسیما اعلام کرد : تاکنون داوطلبان کنکور می توانستند با شرکت در کنکور ، رشته های مبتنی بر سوابق تحصیلی را نیز انتخاب کنند ، اما از سال آینده تدبیری اندیشیده خواهد شد تا لزوماً نیازی به شرکت در کنکور نباشد و داوطلبان بتوانند در رشته های کم متقاضی بدون کنکور وارد دانشگاه شوند .
با این وجود اگر تصمیم جدیدی تا قبل از کنکور 98 گرفته نشود ، این رشته ها از دفترچه انتخاب رشته خارج می شوند؛ البته هنوز مکانیزم پذیرش در این رشته ها در هاله ای از ابهام قرار دارد .
* سهمیه هانکته آخر کنکور 98 ، موضوع سهمیه هاست؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
کیهان
1397/08/22
در کنکور 97 براساس قانون برنامه ششم توسعه سهمیه ورودی دانشگاه برای همسران و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 30 درصد بود و داوطلبان استفاده کننده از این سهمیه اگر 70 درصد نمره آخرین فرد قبولی در کدرشته را کسب می کردند به میزان 30 درصد کدرشته پذیرش می شدند .
به نقل از آنا؛ در زمان انتخاب رشته کنکور 97 ، با وجود اعتراض برخی از کنکوری ها ، مجلس تصمیم گرفت این مصوبه را اصلاح کند؛ به این صورت که استفاده کنندگان از این سهمیه باید 80 درصد نمره قبولی آخرین فرد قبولی را کسب کنند ، البته این اصلاح نیمه کاره رها شد و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دوباره آن است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
مجتبی شریعتی+معاون آموزشی وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/08/22
> رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی از سال 93 آغاز شد و در بهمن 94 به اتمام رسید.
> رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی از سال 93 آغاز شد و در بهمن 94 به اتمام رسید .
رتبه بندی دانشگاه های دولتی نیز از بهمن 94 به صورت آزمایشی آغاز و از اواخر سال 95 به صورت قطعی آغاز شد .
این نظام سطح بندی دانشگاه ها «یونی رنک» نام گرفته و متعلق به ایران است .
براساس این نظام رتبه بندی ، دانشگاه ها در دو بخش تخصصی و جامع سنجیده می شوند .
بر همین اساس دیروز معاون آموزشی وزارت علوم از بازنگری سطح بندی های دانشگاه ها در رتبه بندی «یونی رنک» ایران خبر داد .
مجتبی شریعتی نیاسر در گفت وگو با «ایسکانیوز» در زمینه چگونگی رتبه بندی و اعتبارسنجی در داخل کشور گفت : «بیش از دو سال است که نظام رتبه بندی خودمان را تحت عنوان «یونی رنک» ایران اعلام کرده ایم ، دانشگاه های دولتی و غیرانتفاعی نیز براساس آن سطح بندی شده اند .
» او ادامه داد : «براساس رتبه بندی «یونی رنک» ، دانشگاه های دولتی را در چهار سطح و دانشگاه ها و مراکز غیرانتفاعی را در پنج سطح طبقه بندی کرده ایم .
» معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد : «به زودی فاز دوم بازنگری این فعالیت را آغاز خواهیم کرد و نتیجه آن نیز در سال جدید اعلام خواهد شد . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دانشجویان دکتری
روزنامه فرهیختگان
1397/08/22
> اخیرا مجتبی صدیقی درباره حذف فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری ورودی سال های 94 و 95 گفته بود فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری حذف نشده است ، دانشجویان ورودی 95 سال آینده نیز فرصت دارند.
> اخیرا مجتبی صدیقی درباره حذف فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری ورودی سال های 94 و 95 گفته بود فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری حذف نشده است ، دانشجویان ورودی 95 سال آینده نیز فرصت دارند .
به گفته او ، فرصت مطالعاتی ورودی های 94 نیز با همان شرایط اعلام شده ارائه می شود ، دانشجویانی که از سازمان امور دانشجویان حمایت مالی دارند به فرصت مطالعاتی اعزام می شوند و پیگیری های سازمان امور دانشجویان از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ادامه دارد .
بر همین اساس دیروز هم مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان خارج وزارت علوم از اعزام هزار و 300 نفر از دانشجویان دکتری به فرصت مطالعاتی خارج از کشور از ابتدای سال جاری خبر داد .
حاجی زاده درباره اعزام دانشجویان دکتری به فرصت مطالعاتی گفت : «از ابتدای سال 1300 دانشجوی دکتری به فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعزام شده اند اداره کل بورس وزارت علوم در حال حاضر موضوع اعزام دانشجویان دکتری به فرصت مطالعاتی را در دستورکار خود قرار داده و براساس تعداد تعهداتی که در این زمینه داشته مشغول انجام کارهای مربوط به آن است . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
اعتماد
1397/08/23
> فریدون جعفری ، دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی : «یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو الحاق و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است .
این تبصره 18 شهریورماه 97 به تصویب هیات وزیران رسیده است و منتظر تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی هستیم .
> در صورت تصویب نهایی لایحه الحاق تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو تنها معیار گزینش دانشجو در دانشگاهای کشور فقط صلاحیت ها و تخصص های علمی خواهد بود و دیگر هیچ عاملی نمی تواند مانع گزینش دانشجویان در دانشگاه ها شود .
با تصویب لایحه فوق مشکل بسیاری از دانشجویان ستاره دار رفع و امکان تحصیل آنها در دانشگاه ها فراهم خواهد شد .
این لایحه برای دانشجویانی که مجرم یا مشکلات محکومیتی داشته باشند تاثیر ندارد ، اما دانشجویانی که ستاره دار هستند یا به دلیل فعالیت های سیاسی در صرف ادعا برای تحصیل با مشکلاتی مواجه شده اند ، مشکل شان حل خواهد شد .
» ایسنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
دنیای اقتصاد
1397/08/23
> ایسنا نوشت : فریدون جعفری ، دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی در گفت وگو با «ایسنا» از الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت : در صورت تصویب این تبصره الحاقی موانع و مشکلات بسیاری از دانشجویان ستاره دار برای تحصیل در دانشگاه ها حل خواهد شد و تنها معیار گزینش دانشجو توانمندی های علمی می شود .
جعفری گفت : این تبصره 18 شهریورماه 97 به تصویب هیات وزیران رسیده است و منتظر تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی هستیم .
> حل مشکل دانشجویان ستاره دار؛ به زودی ایسنا نوشت : فریدون جعفری ، دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی در گفت وگو با «ایسنا» از الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت : در صورت تصویب این تبصره الحاقی موانع و مشکلات بسیاری از دانشجویان ستاره دار برای تحصیل در دانشگاه ها حل خواهد شد و تنها معیار گزینش دانشجو توانمندی های علمی می شود .
جعفری گفت : این تبصره 18 شهریورماه 97 به تصویب هیات وزیران رسیده است و منتظر تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی هستیم .
کلمات کلیدی : حقوق دانشجو قانون مجلس شورای اسلامی حل.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه الزهرا
قانون
1397/08/23
> گروه جامعه.
> اهالی ده ونک و خانه های شان هر چند وقت یک بار خوراک اخبار رسانه ها می شوند .
سال هاست که ساکنان کوچه شهید شهامتی ده ونک با دانشگاه الزهرا درگیر هستند .
مالکان دانشگاه با لودر حمله می کنند که خانه ها را خراب کنند و اهالی اجازه این کار را نمی دهند .
اهالی که بعضی هایشان پیرزن ها و پیرمردهایی هستند که سال هاست در آن خانه ها زندگی می کنند .
اما عقیده مسئولان دانشگاه این است که این املاک غصبی هستند .
سال 1317 در زمان رضاخان بود که در ده ونک کارخانه ای تحت عنوان کارخانه شماره 5 ونک توسط آلمانی ها ساخته شد ، البته بعدها کاربری این کارخانه تغییر کرد و تبدیل به کارخانه تجهیزات ایمنی راه ها شد؛ ده ونک در آن زمان یک روستا بود .
در گزارش ها و تاریخچه املاک این خانه ها آمده است : حدود سال 1320 رضاخان از مستوفی الممالک (نخست وزیر) می خواهد تا زمینی را که در اطراف کارخانه داشته ، هبه کند تا برای کارمندان و کارگران کارخانه منازلی در آن ساخته شود .
مستوفی الممالک قبول می کند و رضاخان اقدام به ساخت ساختمان هایی برای کارکنان کارخانه می کند ، اما عده ای هم می گویند؛ این زمین ها از سوی مستوفی الممالک وقف شده بوده و رضاخان از آن ها برای ساخت منازل کارکنان کارخانه استفاده کرد .
نقل دوم به ذهن نزدیک تر است؛ چراکه وفات مستوفی الممالک مربوط به سال 1311 است و بنابر نوشته ها ، مستوفی الممالک بخش بزرگی از املاک پدری خود را وقف کرده بود .
سرانجام خانه ها ساخته شد و بخشی از آن ها به کارکنان و بخش دیگر به کارگران اختصاص یافت .
در ابتدا ساختمان ها به صورت رایگان در اختیار کارکنان این کارخانه دولتی قرار گرفت ، اما پس از چندی و در زمان پهلوی دوم ، کارکنان تقاضای سند کردند تا تکلیف شان مشخص شود .
قرار شد ماهانه از حقوق کارکنان کسر شود تا به صورت اجاره به شرط تملیک ، خانه ها به نام ساکنان شود ، اما ثبت این اسناد وارد چرخه بروکراسی شد و ناتوانی مالی ساکنان هم مزید بر علت شد تا ثبت سند تحقق نپذیرد و کارها به بعد از انقلاب موکول شود .
خانه پدری ، یکی از اهالی حدود 247 تومان شده و این مبلغ در همان زمان از حقوق پدر او کسر شده است .
مشکلات اراضی بی سند خرید و فروش زمین های ونک عمدتا به صورت دستی نوشته می شده؛ مگر اینکه فرد با هزینه کردن سند را از آن خود می کرده است .
بعد از انقلاب ، کارخانه تجهیزات ایمنی راه ها به کرج منتقل و ده ونک تبدیل به منطقه شهری شد .
کارکنان صبح به صبح با سرویس به کارخانه می رفتند و شب از کرج بازمی گشتند .
کارخانه متروکه هم تبدیل به مدرسه عالی راه آهن وابسته به وزارت راه و شهرسازی شده بود .
اهالی دوباره پس از انقلاب خواهان اسناد خانه ها شدند .
مدیرعامل وقت کارخانه ، یک مسیحی به نام هارتونیان بود .
این شخص با ثبت اسناد موافقت کرد و نامه ای به اداره ثبت اسناد نوشت تا این اداره طبق نقشه هوایی که هارتونیان تحویل می دهد ، تفکیک انجام دهد و اسناد را به نام ساکنان ثبت کند .
اوایل انقلاب زمین های ده ونک بیابانی بود و میان اهالی که خانه ای نداشتند ، پخش می شد .
مردم در ازای حدود 10 هزار تومان ، زمین های 250 متری دریافت می کردند .
اهالی خانه های اطراف کارخانه که هنوز به سندی دست نیافته بودند ، تلاش کردند مانند سایر مردم از بین آن زمین ها ، زمینی سنددار دریافت کنند ، اما وقتی تقاضای خود را به شورای تقسیم زمین تقدیم کردند ، به آنان گفته شد؛ خانه های اطراف کارخانه متعلق به شماست و بنابراین از سایر زمین ها حقی ندارید و آنان از اینجا رانده و از آنجا مانده شدند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه الزهرا
قانون
1397/08/23

در این میان 90 خانواده که در کوچه امامزاده و شهید شهامتی زندگی می کردند به مشکل فراوان برخوردند .
باید سند خانه های شان را از دانشگاه الزهرا جدا می کردند .
طلب اجرت المثل در ازای تخریب نکردن خانه ها می گویند زمین هایی که دولت اجرت المثل خانه ها را می خواهد از مردم بگیرد و این در صورتی است که خانه ها تخلیه نشوند .
آن طور که ایلنا گزارش داده است حدود سال 1343 دانشگاه الزهرا نزدیک کارخانه و در مکانی که در ابتدا قبرستان بود ، تاسیس شد .
در سال 1382 و در زمان دولت اصلاحات ، زهرا رهنورد ، رییس دانشگاه الزهرا شد و الحاق مدرسه راه آهن به دانشگاه را به منظور توسعه آن خواستار شد .
دانشگاه الزهرا در نهایت موفق شد به یک سند دست یابد که در این سند ، حق استفاده از زمین های کارخانه به اضافه انبار و متعلقات که در زمین محصور واقع هستند ، با دانشگاه الزهراست .
دانشگاه الزهرا دارای یک زیرگذر شد که از محل اصلی دانشگاه به کارخانه وصل می شد و به این صورت دانشگاه توسعه یافت .
پس از یک سال رهنورد درخواست داد تا خانه ها را هم به دانشگاه الحاق کند و اهالی از حدود سال 1383 دادگاهی شدند .
دانشگاه به این بهانه درخصوص الحاق خانه ها درخواست داد که پلاک ثبتی کارخانه و خانه ها یکی است ، درصورتی که اهالی بر این عقیده بودند که پلاک های ثبتی درحقیقت جداست و ربطی به کارخانه ندارد .
در نهایت این خانه ها نیز به دانشگاه الزهرا داده شد و از 15 سال پیش اجرت المثل شد و هر خانواده باید بابت ملکش پولی را پرداخت می کرد .
حالا دولت به خانواده ها گفته که 100 میلون تومان به آن ها پول می دهد تا آن خانه ها را تخلیه کنند .
اگر خانه ها را تحویل ندهند اجرت المثلی که مشخص شده بود را دولت اجرا می کند .
از سوی دیگر دولت گفته که در شهرک پردیس با 50میلیون تومان خانه ای برای شان فراهم می کند و 50 میلیون دیگر نیز به آن ها پرداخت می کند .
اما در چند روز گذشته خبر رسید که دوباره لودرها به کوچه شهید شهامتی رفته اند و خواسته اند که خانه های اهالی را خراب کنند .
به گزارش ایلنا مردم در مقابل این کار اعتراض کردند و با جمع شدن در مقابل لودرها از این کار جلوگیری کردند .
البته بارندگی نیز در کنار این اقدام برای بازداشتن از تخریب خانه ها موثر بود .
البته ماموران از شب گذشته در این حوالی رفت و آمد داشتند .
این در حالی است که اواخر مهر امسال حکم تخریب برای تعدادی از منازل آنجا داده شد وساکنانش به شهرک پردیس نقل مکان کردند .
اما دو خانواده از این کار خودداری کردند و در خانه های خود ماندند .
همچنین تعدادی از ساکنان در مقابل دانشگاه پیام نور ایستادند و با در دست داشتن بنرهایی به این حرکت اعتراض کردند .
این تجمع ابتدا با حضور حدود سی نفر شروع شد اما به مرور تعداد تجمع کنندگان افزایش یافت و به حدود صد و پنجاه نفر رسید .
تجمع کنندگان ازدانشجویان می خواستند که آن ها را حمایت کنند اما بیشتر دانشجویان نگاه گذرایی می کردند و می گذشتند .
سرانجام یک مامور لباس شخصی که با آن ها صحبت می کرد خبر داد که امروز خانه ها تخریب نمی شوند و او با «سردار» صحبت کرده است و توانسته تخلیه را عقب بیندازد .
او توضیحی در مورد هویت کسی که با او صحبت کرده است ، نداد .
چالش های حلبی آباد محمد رضوی؛ فعال فضای مجازی درباره اتفاقات مربوط به ده ونک در کانال شخصی خود نوشت : «ماجرای این روزهای ده ونک ، یک ماجرای حقوقی است با دو طرف دعوا .
دانشگاه الزهرا می گوید زمین به اسم ما سند خورده و ساکنان میگویند دیوان عدالت اداری سند شما را باطل کرده است .
این دعوا باید در دادگاه حل و فصل شود .
اما تا آن موقع نحوه ی برخورد دانشگاه با ساکنان جای تعجب دارد .
حتی اگر حق با دانشگاه باشد ، نظامی گری در تخریب خانه ها ، آدمی را بلاتشبیه یاد تخریب خانه های فلسطینیان می اندازد .
دانشگاه الزهرا حداقل در ظاهر نتوانسته افکار عمومی را قانع کند .
آیا افکار عمومی برای دانشگاه الزهرا و ضابطین قضایی مهم نیست؟فرض کنیم حق با دانشگاه الزهراست؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه الزهرا
قانون
1397/08/23
سوالی که بی جواب مانده این است : وضعیت و سرنوشت ساکنین خانه ها چه خواهد شد؟ مهناز مولا نظری رییس دانشگاه الزهرا قول داده که در اثاث کشی به ساکنان کمک کند ! اثاث کشی به کجا؟ این نحوه برخورد با شهروندان نظام اسلامی ، شایسته نیست .
وگرنه ما نیز دست کمی از نحوه برخورد دولت برزیل با ساکنان حلبی آبادهای ریودوژانیرو پیش از شروع المپیک نداریم .
صداوسیما و رسانه های چپ و راست ، هیچ کدام به این موضوع نمی پردازند .
صداوسیما که به هیچ موضوع چالشی ورود پیدا نمی کند و همیشه نفر آخر ماجراست .
رسانه های اصلاح طلب به خاطر دخیل بودن عارف و زهرا رهنورد در این قضیه سکوت کرده اند و رسانه های اصولگرا هم واکنش جدی از خود نشان نداده اند .
نتیجه دادگاه هرچه باشد ، نحوه برخورد با ساکنان ده ونک ، شایسته چهره نظام اسلامی نیست و بی عملی در برابر این نحوه رفتار ، شایسته نظام نیست» .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه الزهرا
روزنامه فرهیختگان
1397/08/23
> مدتی است که یکی از پرتنش ترین و پرحاشیه ترین اخبار به خصوص در فضای رسانه ای مربوط به منطقه ده ونک تهران است؛ محله ای قدیمی و سرسبز در شمال تهران با وجود مرقد امامزاده قاضی الصابر از نوادگان امام سجاد و گورستانی چند صد ساله که نشان از قدمت آن دارد.
> مدتی است که یکی از پرتنش ترین و پرحاشیه ترین اخبار به خصوص در فضای رسانه ای مربوط به منطقه ده ونک تهران است؛ محله ای قدیمی و سرسبز در شمال تهران با وجود مرقد امامزاده قاضی الصابر از نوادگان امام سجاد و گورستانی چند صد ساله که نشان از قدمت آن دارد .
اما این صرفا تعریفی به قول معروف ویکی پدیایی از این منطقه ویلایی نشین و قدیمی است و نمی تواند زاویه دقیقی از ماجراهای جنجالی آن را نشان دهد .
خانه های قدیمی ، شرایط پیچیده سکونت و ساخت وسازها و تخریب ها و تهدیدها هرکدام کلیدواژه ای است که به همراه نام ده ونک به ذهن متبادر می شود .
هر از چندگاهی و این اواخر تقریبا هرروزه عده ای در خیابان های این محله یا حسینیه ثارالله آنجا تجمع می کنند و در مورد عاقبت سکونت شان نگرانند و اعتراض می کنند .
وجود تعداد زیاد نیروهای نظامی و انتظامی ، حواشی پرسروصدای مجازی و بگیروببند ها همه موید آن است که وضعیت ده ونک ، قرمز است .
بعد از تجمع در پاستور در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ، کنش های اخیر جدی ترین تجمعات و درگیری های ساکنان ده ونک در سال های پس از انقلاب بوده است .
همه هستند در محدوده ده ونک همه هستند؛ وزارت راه وشهرسازی ، سازمان کشتیرانی ، بانک مسکن ، شهرداری ، شرکت اکتشاف نفت ، نیروی انتظامی و باشگاه انقلاب؛ از جمله سازمان ها و نهادهایی بودند که در ده ونک و اطراف آن دخل و تصرفی داشتند و هرکدام حتی در حد ساخت یک ساختمان اداری ساده از موقعیت مطلوب آنجا به نفع خود بهره برداری کرده بود .
اما محل مناقشه اینها نیست ، شاید برج سازی ها و اتفاقاتی از این دست را بشود یکی از علل اصلی توجهات به این منطقه عنوان کرد ، اصل ماجرا اما جدی تر از اینهاست .
حدود 90 خانه در دو محدوده مربعی و مستطیلی شکل در نزدیکی دانشگاه الزهرا محل مناقشه این مرکز علمی و ساکنان چندین ساله آنهاست .
خانه های سازمانی ای که سازمانی نیستند ! در پی بالاگرفتن تنش ها بین ساکنان این منطقه و مسئولان دانشگاه الزهرا کار به زدوخورد و تخریب و تهدید کشیده شد که اینها هرکدام به نوبه خود باعث ماهی گیری از آب گل آلودی شده است که راست و دروغش را در فضای مجازی و با جست وجوی لغت ده ونک می توانیم ببینیم .
آن چیزی که می توان در قالب یک روایت دهان به دهان از ساکنان و مطلعان این منطقه نقل کرد به این صورت است : در سال 1317 کارخانه شماره پنج ونک که در این منطقه وجود داشت ، زمین های فعلی را در اختیار کارگران خود جهت سکونت قرار می دهد تا با بهره مندی از شرایط اجاره به شرط تملیک با کسر مقداری از حقوق آنها در آینده این خانه ها همچون خانه های سازمانی در اختیارشان قرار گیرد .
(کارخانه شماره پنج : شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راه ها با بیش از نیم قرن تجربه در امر تولیدات صنعتی ، به عنوان یکی از بزرگ ترین ، قدیمی ترین و معتبرترین شرکت های تخصصی در زمینه طراحی ، تولید ، تامین و خریدوفروش تجهیزات ، لوازم و ماشین آلات ایمنی راه ها و جاده های کشور است .
اساس و بنیان شرکت در اردیبهشت ماه سال 1317 در قریه ونک تهران با نام کارخانه ماسک ضدگاز سمی پایه گذاری شده و شروع به کار کرد .
از سال 1321 خط تولید را تغییر داده و با نام کارخانجات شماره پنج ونک ، تولیدات گوناگونی از جمله ساخت قطعات یدکی مختلف ماشین آلات ، یخچال نفتی ، چراغ نفت سوز پایه دار ، اتاق اتوبوس و را آغاز کرد .
در سال 1328 به صورت موسسه بازرگانی و با عنوان شرکت سهامی مکانیک ایران (مکانیرایران) زیر نظر سازمان برنامه قرار گرفت و از سال 1338 تحت عنوان شرکت سهامی کارخانجات ونک به وزارت فرهنگ وقت منتقل شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه الزهرا
روزنامه فرهیختگان
1397/08/23

در این دوران وسایل کمک آموزشی نظیر میز و نیمکت مدارس ، تخته کلاس و همچنین ساخت میز وصندلی ، چوب لباسی و کازیه اداری نیز در برنامه تولیدات کارخانه گنجانیده شد .
در سال 1353 بنا به تصویب هیات وزیران وقت همه سهام شرکت به وزارت راه وترابری انتقال یافت .
) بعد از پهلوی اول و در دوران حکومت پهلوی دوم با این کارگران و ساکنان خانه های شرکت شماره پنج همچون ساکنان خانه های سازمانی برخورد نمی شود ، یعنی طبق روال همیشگی که باید ساکنان این نوع خانه ها بعد از مدت مشخصی آنجا را ترک کنند ، این افراد به رغم بازنشستگی و حتی فوت آنجا را ترک نکردند و به صورت موروثی برخی خانه ها به فرزندان شان تعلق گرفت که در آنجا ساکن شدند .
نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اینجا صحبت از خانه های ویلایی نیست بلکه اینها اتاق های محقر و کوچکی هستند که با کمترین امکانات و با متراژی گاها کمتر از 20 متر ساخته شده و محل سکونت کارگران بی بضاعت آن کارخانه و خانواده هایشان بوده است .
براساس ادعای برخی ساکنان در زمان محمدرضاشاه ، قوانین و موضوعاتی مطرح می شود که این خانه ها به این افراد تعلق بگیرد و آنها مالک آن باشند .
در زمان بنی صدر و براساس قانون ، فضایی ایجاد می شود که برمبنای قانون مربوط به خانه های سازمانی ، این خانه ها به ساکنان آنها تحویل داده می شود تا مراحل سندزنی و .
آن انجام شود .
از آنجایی که ساکنان این خانه ها کارگرانی بی بضاعت بودند ، امکان پرداخت هزینه سند را نداشتند و با همان تصور که بعد از این همه سال هنوز اتفاقی نیفتاده ، آنجا ساکن هستند و به زندگی خود ادامه می دهند .
ماجرای درخواست رهنورد و امضای عارف همان طور که گفته شد ، شرکت شماره پنج بین نهادها و سازمان های مختلف بعد از انقلاب دست به دست شد و در این بین ، موضوع منطقه مسکونی به حال خود رها شد و به گفته مطلعان درنهایت بین وزارت فرهنگ و راه وشهرسازی دولت اصلاحات در سال 1381 مجادله ای برای تصاحب املاک این کارخانه که منطقه مسکونی مذکور را هم شامل می شود ، شکل می گیرد .
از آنجایی که درگیری ها و تنش های درون دولت به قوه قضائیه ارجاع داده نمی شد و با تعیین یک نماینده در درون دولت حل وفصل می شد ، سیدمحمد خاتمی ، محمدرضا عارف ، معاون اول خود را جهت رسیدگی به این موضوع انتخاب کرد .
در آن زمان زهرا رهنورد ، همسر میرحسین موسوی ، رئیس دانشگاه الزهرا بود .
او از محمدرضا عارف درخواست می کند که این محدوده زمین های ده ونک را که این 90 خانه هم در آن قرار دارد به دانشگاه الزهرا واگذار کند ، درنهایت محمدرضا عارف با یک امضا با این درخواست موافقت می کند و در زمانی که ساکنان خانه ها اطلاعی از این جریان واگذاری نداشتند و پولی هم برای سندزنی خانه ها در اختیارشان نبود ، تمام محدوده به دانشگاه الزهرا واگذار می شود و حالا بعد از گذشت سال ها و درخواست دولت و وزارت علوم مبنی بر اعلام و ساماندهی اموال ، دانشگاه الزهرا خواهان تخریب و تخلیه این محدوده است .
البته درگیری ها در دولت محمود احمدی نژاد هم بالا می گیرد اما غلامحسین الهام ماجرا را طور دیگری تفسیر می کند و مساله با ارجاع به شورای حل اختلاف تا به الان مسکوت باقی مانده است .
نظر قانون با آگاهی از کم و کیف اتفاقات ده ونک ، اولین راهکار جهت حل وفصل ماجرا ، قانون است .
در اینجا دو طرف ماجرا یکی دانشگاه الزهرا و به نوعی وزارت علوم و دولت است و آن طرف هم ساکنان فقیر و بی بضاعتی که از در اختیار گرفتن حتی یک وکیل و پرداخت حق الوکاله آن هم عاجزند .
این طرف ، حکم و اسنادی برمبنای همان امضا وجود دارد و آن طرف هم به هردلیلی؛ سابقه طولانی مدت و زمان زیادی که از این ماجرا می گذرد ، اسناد درجه یکی وجود ندارد (البته اسنادی هست) .
سوای اینها به اذعان مطلعان و ساکنان و معترضان ، رئیس شعبه دادگاهی که ماجرا به آنجا ارجاع داده شده بود ، بررسی این موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی نمی دانست ولی به رغم این موضوع و در جریان رسیدگی پرونده ، رئیس شعبه عوض می شود و رئیس جدید حکم تخریب و تخلیه خانه ها را صادر می کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه الزهرا
روزنامه فرهیختگان
1397/08/23

منظر انسانی جدای از حل وفصل قانونی ماجرا ، نکته قابل تامل این است که تعدادی کارگر بی بضاعت و مستضعف با پرداخت مبالغی از حقوق خود طی سالیان متمادی با این تصور که مالک این خانه های محقر می شوند ، در آنجا ساکن شده اند و حالا ایام بازنشستگی خود را می گذرانند .
در چنین شرایطی به یکباره متوجه می شوند که باید خانه ها را خالی کنند تا این خانه ها تخریب شوند و حتی درمواردی تهدید هم می شوند که برای سکونت در این ایام باید چند صد میلیون هم به عنوان اجاره بپردازند یا اینکه خانه هایشان غصبی است و .
وقتی هم اعتراض می کنند یا اعتراض شان به دلایل مختلفی که یکی از آنها کنش های رسانه ای نامناسب و جوزده است ، منعکس می شود ، نیروهای امنیتی و انتظامی را در یک قدمی خانه های لرزان شان می بینند و درنهایت اعتراض شان به گوش کسی نمی رسد .
پیشنهاد دریافت مبالغ چند 10 میلیونی (50 میلیونی و .
) برای سکونت در یک خانه اجاره ای در اطراف تهران و محله ای دیگر هم نمک روی زخم شان می شود که باید بعد از این همه سال با این مبلغ اندک به فکر سرپناهی جدید باشند و .
که این می شود باعث بیماری و سکته و شاید فوت پیرمردها و پیرزن هایی که در این روزهای سخت معیشتی نمی دانند چه آینده ای در انتظارشان است .
هزینه اضافی برای گرهی که باید با دست باز شود در سال 71 مسئولان شهری مشهد تصمیم گرفتند برای جلوگیری از مشکل حاشیه نشینی و ساخت وساز های غیرمجاز در شهر مشهد برخورد قهری کنند .
آنها بدون ارائه امکانات اولیه و ایجاد بستر مناسب برای سکونت و رفاه حاشیه نشینان تصمیم به تخریب سازه های مردم در منطقه کوی طلاب گرفتند .
در جریان این اتفاق ، درگیری ها تا حدی بالاگرفت که طی تیراندازی یک مامور ، یک کودک مجروح و مساله به بحران تبدیل شد .
این بحران تا جایی ادامه پیدا کرد که در 9 خرداد 71 اعتراض گسترده چند 10 هزار نفری با حمله به اماکن دولتی در سراسر مشهد شکل گرفت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
بودجه دانشگاه
روزنامه فرهیختگان
1397/08/22
> رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : «این سازمان در تلاش است با توجه به تمام محدودیت منابعی که دارد ، رشد قابل توجهی برای بودجه دانشگاه ها در سال آینده در نظر بگیرد.
> رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : «این سازمان در تلاش است با توجه به تمام محدودیت منابعی که دارد ، رشد قابل توجهی برای بودجه دانشگاه ها در سال آینده در نظر بگیرد .
» به گزارش «مهر» ، محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از پروژه های دانشگاه خوارزمی در پاسخ به سوالی درباره بودجه دانشگاه ها گفت : «نسبت به آموزش عالی با توجه به جایگاه رفیع آن همیشه در تخصیص بودجه به صورت عادلانه و متناسب با نیازهای دانشگاه تحقق بودجه صورت می گیرد .
» او ادامه داد : «سال گذشته با وجود آنکه منابع پیش بینی شده در بودجه تحقق نیافت ، اما بودجه دانشگاه ها صددرصد پرداخت شد .
» نوبخت افزود : «امسال نیز تلاش ما این است که بتوانیم نهایت تخصیص را درمورد بودجه آموزش عالی انجام دهیم .
برای بودجه سال آینده سازمان برنامه و بودجه در تلاش است رشد قابل توجهی با توجه به تمام محدودیت منابعی که دارد برای آموزش عالی در نظر بگیرد .
» او در پاسخ به این سوال که آیا امسال نیز صددرصد بودجه تخصیص خواهد یافت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/08/23
> معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم با تشریح فرآیند معرفی دانشجویان نمونه کشوی گفت : «حدود هزار و 300 دانشجو در این دوره شرکت کردند.
> معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم با تشریح فرآیند معرفی دانشجویان نمونه کشوی گفت : «حدود هزار و 300 دانشجو در این دوره شرکت کردند .
» محمدرضا علم در گفت وگو با «مهر» درباره فرآیند معرفی دانشجویان نمونه کشوری گفت : «این فرآیند معمولا تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت .
فراخوان دانشجویان نمونه کشوری سال 97 در شهریورماه آغاز شد و تا 30 مهرماه 97 ادامه داشت .
» او افزود : «بیش از هزار و 300 دانشجو از دانشگاه های سراسر کشور در این فراخوان شرکت کردند که نسبت به سال گذشته تعداد دانشجویانی که در این فراخوان شرکت کرده بودند با افزایش روبه رو بود .
» معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم در ادامه افزود : «در حال حاضر فرآیند داوری کارهای پژوهشی دانشجویان در حال بررسی است و بیش از یک ماه این فرآیند ادامه خواهد داشت .
بعد از بررسی تمام پرونده های دانشجویان نمونه ، بهمن ماه یا درنهایت اوایل اسفند 97 دانشجویان نمونه کشوری معرفی خواهند شد .
» او ادامه داد : «سال گذشته حدود 27 نفر از دانشجویان نمونه معرفی شدند که امسال نیز در همین حدود معرفی خواهند شد . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1397/08/22
> معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم با تشریح فرایند معرفی دانشجویان نمونه کشوری گفت : حدود هزار و 300دانشجو در این دوره شرکت کردند .
> معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم با تشریح فرایند معرفی دانشجویان نمونه کشوری گفت : حدود هزار و 300دانشجو در این دوره شرکت کردند .
محمد رضا علم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرایند معرفی دانشجویان نممونه کشوری گفت : این فرایند معمولا تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت فراخوان دانشجویان نمونه کشوری سال 97 در شهریورماه آغاز شد و تا 30 مهر ماه 97 ادامه داشت .
وی افزود : بیش از یک هزار و 300 دانشجو از دانشگاه های سراسر کشور در این فراخوان شرکت کردند که نسبت به سال گذشته تعداد دانشجویانی که در این فراخوان شرکت کرده بودند با افزایش روبرو بود .
معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم افزود : درحال حاضر فرایند داوری کارهای پژوهشی دانشجویان درحال بررسی است و بیش از یک ماه این فرایند ادامه خواهد داشت بعد از بررسی تمام پرونده های دانشجویان نمونه ، بهمن ماه و یا در نهایت اوایل اسفند 97 دانشجویان نمونه کشوری معرفی خواهند شد .
وی ادامه داد : سال گذشته حدود 27 نفر از دانشجویان نمونه معرفی شدند که امسال نیز همین حدود معرفی خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
آموزش عالی
کیهان
1397/08/22
> هر اجتماعی مبتنی بر هر مذهب یا ایدئولوژی ، متناسب با فرهنگ و رسوم خود با وضع قانون و مقررات سعی در رسیدن به ایجاد نظم در میان افراد و دوام ارزش های خود دارد .
> دانشگاه ، به عنوان بخشی مهم از جامعه هر کشور موظف به ایجاد قوانینی برای رعایت پوشش لباس از سوی دانشجویان خود است .
در همه دنیا برای پوشش دانشجویان در دانشگاه قوانینی بعضا سخت وجود دارد که دانشجویان در محیط دانشگاه ملزم به رعایت آن هستند .
اخیراً بخشنامه ای از سوی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر نحوه پوشش دانشجویان صادر شده است؛ این دستورالعمل واکنش های مختلفی را در پی داشت؛ لذا بر آن شدیم تا دستورالعمل پوشش دانشجویی در کشورهای آمریکا ، انگلیس ، فرانسه ، ایتالیا و کانادا را به عنوان برترین های آموزش عالی جهان تحت بررسی قرار دهیم : براساس آنچه که در کشورهای غربی رایج است ، دانشجویان از طریق (Student handbook) یا در (Student dresscode) از آنچه که باید در محیط آموزشی بپوشند ، مطلع می شوند .
در این بخش ، بیانیه ای از سوی آموزش عالی هر کشور نوشته شده است که دانشجو را از تمام باید ها و نباید های پوششی آگاه می کند و وی را موظف به اجرای تمام و کمال آن می داند .
آمریکاآموزش عالی آمریکا هر سال به دانشجویان خود یادآوری می کند ، آنچه که یک دانشجو به عنوان پوشش خود برای محیط آموزشی انتخاب می کند ، نشان دهنده باورها ، عقاید و سبک زندگی او است .
به نقل از فارس؛ به طور کلی در دانشگاه های آمریکا ، هر دانشجو موظف به رعایت کلی قوانین پوشش است و اگر خارج از عرف لباسی را بپوشد ، جریمه می شود و تذکر خواهد گرفت .
اما اگر به صورت جزئی تر به قوانین پوشش نگاه کنیم ، هر دانشگاه قوانین خاص خود را دارد که در زیر به آن اشاره می کنیم : * دانشگاه آدامزاستفاده از «عینک دودی» ، «آدامس» و «تنباکو» ممنوع است .
* دانشگاه لایبرتی موی «دم اسبی» و هرگونه پوشش تنگ و مخالف عفت ممنوع است .
* دانشگاه لومالیندا «تی شرت» و لباس های «لی» مجاز نیست .
* دانشگاه هاردین سیمونز لباس «لی» برای دختران و شلوارهای تنگ ممنوع است .
* دانشگاه مجامع الهی جنوب غربی لباس های لی سنگ شور مجاز نیست .
* دانشگاه سنت لوئیس «لی» مجاز نیست .
* دانشگاه آتلانتیک فلوریدا رنگ کردن مو مجاز نیست .
* دانشگاه هاروارددانشجویان این دانشگاه موظفند در محیط خوابگاه و رستوران بلوز ، پیراهن یا ژاکت یقه دار یا بدون یقه بپوشند .
پوشش شلوار آنها نیز بایستی بدون پارگی و ضخیم باشد .
* دانشگاه ایالتی آرکانزاس استفاده از لباس های کوتاه ، سوراخ دار ، خمره ای و بدن نما ممنوع است .
دانشجو موظف است موهای خود را تمیز و مرتب و سبیل هایش را کوتاه نگه دارد و هیچ نوع سبک مو یا استفاده از زینت آلاتی که جلب توجه کند ، مجاز نیست .
* دانشگاه ایالتی جنوب غربی میسوری استفاده از شلوارک های کوتاه ، پیراهن های رکابی ، لباس های جین (لی) پاره و چاک دار ، تردد با دمپایی یا پای برهنه بودن ، استفاده از زیورآلاتی که نیازمند سوراخ کردن اعضای بدن باشد و هرگونه خالکوبی مجاز نیست .
لازم به ذکر است مدیر قسمت «موفقیت دانشجویی» این اختیار را دارد که شیوه های آرایش مو ، صورت و پوشش غیرعادی را رد و غیرقابل قبول اعلام کند .
انگلستان* دانشگاه آکسفوردبراساس ضوابط دانشگاه آکسفورد ، هیچ دانشجویی اجازه پوشیدن لباس تنگ و خارج از عرف را ندارد؛ دختران اجازه پوشیدن لباس کوتاه بالای زانو ، باز و بدون آستین را ندارند .
پسران دانشجو نیز اجازه بلند کردن ریش و مدل موهای نامناسب را ندارند .
براساس قوانین جدید این دانشگاه ، تمام دانشجویان دختر و پسر موظف به انتخاب کت و شلوار یا کت و دامن بلند با پیراهن سفید هستند؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
آموزش عالی
کیهان
1397/08/22
پسران باید از پاپیون یا کراوات مشکی و سفید و دختران از جوراب مشکی استفاده کنند .
* دانشگاه بریستولطبق ضوابط این دانشگاه لباس باید حداقل بدن را از شانه تا زانو بپوشاند ، عریان کردن بخش بالای سینه ممنوع بوده و پوشیدن شلوارهای «لی» و شلوارک مجاز نیست .
همچنین لباس ها نباید حاوی علائم ، نشان ها و تصاویر برجسته باشند .
* دانشگاه کنتدر این دانشگاه از پوشیدن لباس مذهبی و فرهنگی (برای مثال یقه های مذهبی ، حجاب ، روسری) توسط دانشگاه استقبال می شود .
فرانسه* دانشگاه Ecole Normale Sup rieureآموزش عالی فرانسه ، تمام دانشجویان را در دانشگاه های مختلف موظف به رعایت قوانین پوشش کرده است؛ در این دانشگاه که اولین دانشگاه فرانسه و سی و سومین دانشگاه دنیاست ، هیچ دانشجویی مجاز به پوشیدن شلوار کوتاه نیست .
پوشیدن لباس تنگ ، کوتاه و رنگ های روشن در این دانشگاه ممنوع است .
* دانشگاه CentraleSup lecممنوعیت جویدن آدامس ، دامن کوتاه برای دختران و شلوارک برای پسران از مهم ترین قوانین پوششی برای دانشجویان این دانشگاه است .
کانادا* دانشگاه مونترالآموزش عالی کانادا در توضیح قوانین پوشش برای دانشجویان کالج گفته است : «قوانین پوشش تنها برای نظم دهی و ایجاد امنیت روانی برای دانشجویان است» .
برهمین اساس تمام دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مونترال موظف به پوشیدن کفش مناسب برای حضور در کلاس هستند .
برای دختران این کفش باید بی پاشنه و جلوبسته باشد .
پوشیدن هر نوع لباس و شلوار «لی» پاره نیز ممنوع است .
* دانشگاه لاوال دانشجویان دانشگاه لاوال مجاز به استفاده از هیچ نوع زیورآلاتی نیستند؛ دانشجویان پسر در صورت داشتن ریش و سیبیل موظف به کوتاه کردن و مرتب سازی آنها هستند .
ناخن کوتاه برای دانشجویان دختر و پسر الزامی است؛ هیچ دانشجوی دختری اجازه کاشت ناخن ، استفاده از لاک یا ژل ناخن را ندارد .
همچنین سوراخ کردن متعدد گوش هم برای دختران و هم برای پسران ممنوع است .
استرالیا* دانشگاه ملی استرالیابراساس قانون وزارت علوم و تحقیقات استرالیا ، تمام دانشجویان دختر موظف به پوشیدن شلوار هستند و به دانشجویانی که با دامن در فضای دانشگاهی حاضر شوند ، اجازه ورود به کلاس داده نمی شود .
* دانشگاه سیدنیدانشجویان دختر در دانشگاه سیدنی ، موظف به پوشیدن جوراب شلواری و لباس پوشیده هستند .
برای پسران این دانشگاه ، کفش چرم براق ممنوع است و در صورتی که آنها قوانین را رعایت نکنند ، به عنوان دانشجوی بی انضباط شناخته می شوند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آرمان امروز
1397/08/23
> دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت : دانشجویان باید بتوانند در فضای امن و به دور از نگرانی هایی که هم اکنون حاکم است ، درس شان را بخوانند و فعالیت اجتماعی داشته باشند .
> آرمان به گزارش آرمان به نقل از ایلنا ، شهیندخت مولاوردی (دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی)در خصوص رفع چالش های حقوقی دانشجویان گفت : در چارچوب دیدگاه و کارکردی که رئیس جمهور و دولت دوازهم دارند ، بار ها تکرار شده است که به دنبال فضایی امن در دانشگاه ها هستیم و نه فضای امنیتی .
این مباحث قابل پیگیری است و تا جایی که من در جریان هستم ، در دستور کار وزارت علوم قرار دارد .
مولاوردی افزود : به صورت موردی این موارد به حوزه ما منعکس می شود و ما هم آن را پیگیری می کنیم ، به این دلیل که رسیدگی به آن ها دغدغه دولت است و می خواهیم به آن وضعیتی برسیم که دانشجویان ما در یک فضای امن و به دور از نگرانی هایی که هم اکنون حاکم است ، بتوانند درس شان را بخوانند و فعالیت اجتماعی داشته باشند .
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در واکنش به اینکه چرا همه دانشجویان فضای امنی را برای بیان انتقاد در دانشگاه احساس نمی کنند ، اظهار داشت : رسیدگی به این موارد یک برنامه مدون می خواهد که در دستور کار است ، یعنی هم دولت ، هم وزارت علوم و هم ما به جد این مساله را پیگیری می کنیم .
بالاخره در این زمینه از ما مطالباتی دارند که باید پیگیری شود .
هر آنچه که ما به صورت موردی منعکس کردیم به نتایج خوبی از پیگیری ها رسیدیم ، ولی هنوز آن چارچوب کلی و آن برنامه مشخصی که بتواند این وضعیت را دگرگون کند ، نداریم و امیدواریم تفاهم نامه ای که میان ما و وزارت علوم امضا شده ، بتوانند در تحقق این امر کمک کنند .
مولاوردی درباره چالش هایی که دانشجویان به خاطر اعتراض ها و بیان نقطه نظرات و انتقادات خود در دانشگاه با آن مواجه هستند ، توضیح داد : سال هاست سازوکارهای مختلفی را که مورد تایید مقام معظم رهبری بوده ، پیش گرفته ایم .
گا ها کرسی های آزاداندیشی نیز فعالیت های خوبی انجام داده اند و کارهایی را پیش برده اند ، اما هنوز انتظارمان برآورده نشده است .
وی خاطرنشان کرد : باید با کمک های فکری و علمی دانشگاه ها ، اساتید و دانشجویان برای برون رفت کشور از آسیب های اجتماعی و بحران ها همکاری کرد تا با مسائلی که کشور را درگیر خود کرده ، مقابله کنیم ، اما این هنوز برآورده نشده است که بخشی از آن به دانشگاه و بخشی هم به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است برمی گردد ، زیرا این اتفاقات به نوعی سد راه می شود تا نتوان از ظرفیت های موجود بهره برداری کرد .
او ادامه داد : یک ابتکاری که به تازگی شکل گرفته و ایده معاون اول رئیس جمهور هم بوده است؛ مراکز بررسی های علمی و فکری در دانشگاه ها برای سیاست گذاری و تصمیم سازی عمومی در مباحث استراتژیک و راهبردی است تا کمک کنند حساسیت ها کمتر و آن انتظاری که داریم ، برآورده شود .
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در خصوص مشکلات صنفی دانشجویان از جمله انتقاد از وضعیت خوابگاه ها ، کیفیت غذاهای دانشگاه و .
گفت : این مشکلات همیشه بوده است .
سازوکار جدید رابطین حقوق شهروندی در دانشگاه ها می توانند ، حل مشکلات را تسریع کند .
بالاخره در این شرایط باید به هر وسیله ای که می توانیم متوسل شویم تا بتوانیم به نتایج مطلوب دست یابیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آرمان امروز
1397/08/23
> دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت : تاکید بر مهارت افزایی دانشجویان یکی از اهداف و اولویت های وزارت علوم در حوزه حقوق شهروندی است.
> دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت : تاکید بر مهارت افزایی دانشجویان یکی از اهداف و اولویت های وزارت علوم در حوزه حقوق شهروندی است .
شهیندخت مولاوردی افزود : رئیس جمهور در حوزه آموزش بر تزریق امید و نشاط تاکید دارد که این موضوع در حقوق شهروندی گنجانده شده است .
وی با بیان اینکه در وزارت علوم بر مهارت افزایی دانشجویان تاکید شده است ، می گوید : بنا به تخصص و ماموریت وزارت علوم به دنبال نسل جدید از دانشگاه ها هستیم که در حوزه مهارت های کارآفرینی و اقتصادی جوانان ، کارهای اساسی انجام شود .
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی تاکید کرد : تمام آینده جوانان نباید معطوف به دریافت مدرک تحصیلی باشد .
در واقع یکی از مهارت هایی که جوانان و دانشجویان باید کسب کنند ، مهارت اجتماعی منطبق بر فرهنگ ، تربیت و آموزش شهروندی است .
مولاوردی گفت : ما به دنبال نسل جدید دانشگاه ها و مدارس در حوزه مهارت های کارآفرینی و توانمندی اقتصادی در جوانان هستیم و امیدواریم بتوانیم کارهای اساسی انجام دهیم تا زمانی که وقتی جوانان فارغ التحصیل می شوند به مهارت یا حرفه اقتصادی مسلط شده باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تعادل
1397/08/23
> حقوق شهروندی بر مهارت افزایی دانشجویان تاکید دارد؛ ایرنا| دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی گفت : تاکید بر مهارت افزایی دانشجویان یکی از اهداف و اولویت های وزارت علوم در حوزه حقوق شهروندی است .
> حقوق شهروندی بر مهارت افزایی دانشجویان تاکید دارد؛ ایرنا| دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی گفت : تاکید بر مهارت افزایی دانشجویان یکی از اهداف و اولویت های وزارت علوم در حوزه حقوق شهروندی است .
شهین دخت مولاوردی در سومین نشست دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و نخستین نشست رابطین حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ، گفت : رییس جمهور در حوزه آموزش بر تزریق امید و نشاط تاکید دارد که این موضوع در حقوق شهروندی گنجانده شده است .
او با بیان اینکه در وزارت علوم بر مهارت افزایی دانشجویان تاکید شده است افزود : بنا به تخصص و ماموریت وزارت علوم به دنبال نسل جدیدی از دانشگاه ها هستیم که در حوزه مهارت های کارآفرینی و اقتصادی جوانان ، کارهای اساسی انجام شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/08/22
> 1 دانشگاه مهم ترین و اثرگذارترین موسسه در توسعه اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و پیشرفت های معطوف به یک جامعه است.
> 1 دانشگاه مهم ترین و اثرگذارترین موسسه در توسعه اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و پیشرفت های معطوف به یک جامعه است .
اهمیت دانشگاه آنجایی نمایان می شود که کانالی برای انتقال علم و فناوری ، اندیشه و فکر و راهی برای اجتماعی زندگی کردن است؛ پس توسعه ارتباط با دانشگاه ها در هر سطحی می تواند منجر به تقویت این کانال ها شود .
سطح های ارتباطی با دانشگاه می تواند در قالب های مختلفی صورت گیرد .
ارتباط با صنعت در علوم مهندسی ، ارتباط با نهاد اندیشه ای در علوم انسانی ، ارتباط با مراکز پزشکی در علوم پزشکی و ارتباط و همکاری بین دانشگاهی از مصادیق عینی است که همکاری های بین دانشگاهی می تواند فهم «علم» را در تمام حوزه ها به هم نزدیک کند؛ مساله ای که یکی از برنامه های اصلی دانشگاه ها طی سالیان اخیر بوده است .
2 «مرکز همکاری های علمی بین المللی» عنوانی است که وظیفه آن تقویت ارتباط با دانشگاه های دیگر کشورها براساس اسناد بالادستی و راهبردهای آموزشی و اجتماعی در نظام آموزشی کشور است .
وظیفه اصلی این مرکز طبق تعریف وزارت علوم ، مرکز ارتباط علمی با دانشگاه ها در سطوح مختلف است که در کل اهداف ارائه از سوی این مرکز نزدیک به 50 مورد را می توان ذکر کرد که مهم ترین آن ، 1 همکاری در پایش تحولات علمی و فناوری در محیط بین المللی و اطلاع رسانی ، شناسایی مزیت ها و تعیین اولویت ها ، 2 پایش رویکرد ، روش ها و الگوهای جدید در تنظیم تعاملات علمی در سطح نظام بین المللی ، 3 پایش وضعیت نهادهای علمی متخصصان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور به منظور حمایت ، پشتیبانی و هماهنگی در زمینه های مختلف ، 4 پایش وضعیت فعالیت های رایزنی های علمی در خارج از کشور ، 5 تشکیل و پیگیری کمیته های علمی فنی وزارت علوم با همتایان خارجی در چارچوب موافقتنامه ها و تفاهمنامه های آموزشی ، پژوهشی و فناوری ، 6 کمک به راه اندازی مراکز جدید علمی با همکاری نهادهای علمی بین المللی در داخل کشور ، 7 ترجمه نامه ها ، متون ، نشریات و مدارک علمی موردنیاز و امور مربوط به همکاری های بین المللی ، 8 جذب نخبگان و اندیشمندان ایرانی خارج از کشور برای فعالیت های علمی ، آموزشی ، پژوهشی و فناوری براساس وظایف محوله به عنوان کارگروه علمی آموزشی دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و .
است .
3 این مرکز دارای یک کارگروه برای هماهنگی بین دانشگاه های داخل در تخصیص تکالیف به آنها جهت ارتباط با دانشگاه های خارج است .
این کارگروه از سال 1393 در دستور کار مرکز همکاری های علمی بین المللی قرار گرفت و پس از دو سال فعالیت فهرستی منتشر کرد که در آن اسامی دانشگاه ها که مامور هستند با دانشگاه های دیگر کشورها ارتباط بگیرند اعلام می شود .
جلب مشارکت و تمرکززدایی از فعالیت های اجرایی علمی بین المللی وزارت علوم ، جهت دهی مسئولیت های مرکز به سمت سیاستگذاری ، پایش ، حمایت و ارزیابی فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری ، استفاده از ظرفیت های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری در توسعه همکاری های علمی بین المللی ، کمک به بین المللی سازی شدن ، شناسایی مراحل عملیاتی ، سیاستگذاری ، اجرایی و تعیین اولویت های همکاری های علمی بین المللی و تعیین اولویت های همکاری براساس اهداف ، نیازها و امکانات و سوق دهی همکاری های علمی بین المللی به سمت همکاری های محتوامحور را از مهم ترین وظایف این کار گروه می توان ذکر کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/08/22

1 در فهرستی که وزارت علوم از دانشگاه های متولی کارگروه های ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی با دیگر دانشگاه ها منتشر کرده است ، اطلاعات قابل تاملی می توان استخراج کرد .
به طور مثال ، در فهرست منتشرشده ، دانشگاه تهران رئیس کارگروه ارتباط با دانشگاه های اتحادیه اروپا است که نکته قابل تامل آن علاقه مندی و اعلام تمایل 22 دانشگاه برای همکاری با دانشگاه های اروپایی است ، دانشگاه دامغان ، مراغه ، علمی کاربردی ، شریف ، زنجان ، کاشان ، زابل و شهرکرد از مهم ترین این دانشگاه ها هستند .
یا در نمونه دیگر دانشگاه علم و صنعت که ریاست ارتباط با دانشگاه های آلمان را برعهده دارد 21 دانشگاه علاقه خود را برای همکاری با این کارگروه اعلام کردند .
اما اگر از این تمایل گذر کنیم ، وضعیت دانشگاه های بلوک شرق است؛ دانشگاه هایی که طی سال های اخیر با رشد بالای علمی داشته اند ، به طور نمونه تنها هشت دانشگاه آمادگی خود را برای همکاری با دانشگاه های کره جنوبی اعلام کرده اند یا وضعیت کشورهایی همچون چین و ژاپن در این فهرست مشخص نیست ، حتی در فهرست داوطلبان علاقه مند به دانشگاه های چین ، هیچ دانشگاهی داوطلب همکاری با دانشگاه های این کشور نشده است .
این مساله در حالی صورت گرفته است که طبق آخرین رتبه بندی موسسه «یو .
اس .
نیوز» از یکصد دانشگاه برتر دنیا که اکثر آنها از آمریکا هستند ، کشورهای چین ، ژاپن و سنگاپور بالاتر از بسیاری از دانشگاه های غربی حضور دارند .
به طور مثال دانشگاه «Nanyang Technological University» سنگاپور در رتبه 49 ، دانشگاه «Tsinghua University» چین رتبه 50 و دانشگاه «University of Tokyo» رتبه 62 دانشگاه های برتر دنیا را در آخرین رتبه بندی پایگاه یو اس نیوز کسب کرده اند .
2 با وجود همکاری نکردن دانشگاه های غربی به بهانه های سیاسی علاقه دانشگاه های ایران به همکاری کم نشده است .
مصداق بارز این مساله را در تحریم برخی دانشگاه های برتر از جمله دانشگاه شریف توسط اتحادیه اروپا می توان دید؛ موضوعی که حتی به قبل از ماجرای برجام و برنامه هسته ای برمی گردد .
فتوحی ، رئیس دانشگاه شریف چندی پیش در مصاحبه ای گرچه ارتباط دانشگاه های ایران با دانشگاه های اتحادیه اروپا را مناسب ارزیابی می کند ، اما اعترافاتی از سنگ اندازی های آنها نیز دارد .
او می گوید : «خوشبختانه دانشگاه شریف بعد از برجام ارتباطات مناسبی با دانشگاه های اروپا برقرار کرده است و هیات های دانشگاه های اروپایی نیز حتی پس از اقدام رئیس جمهور آمریکا از دانشگاه شریف بازدید کردند و قراردادهای پژوهشی بین دانشگاه های خارجی افزایش پیدا کرده است ، اما اتفاقات سیاسی می تواند مشکلاتی در عرصه نقل و انتقالات گرندهای بین المللی و انتقال پول و .
ایجاد کند .
همان طور که برخی افراد و سازمان ها از سوی برخی نهادهای جهانی با تحریم مواجه شدند ، دانشگاه شریف نیز در لیست تحریم قرار گرفت و ما به همراه وزارت امور خارجه همچنان در مذاکرات خود پیگیر رفع این موضوع هستیم و امیدوار هستم در مذاکرات دکتر ظریف ، وزیر خارجه با اتحادیه اروپا درخصوص موضوع برجام ، تحریم دانشگاه شریف نیز رفع شود ، اما به طور کلی تحریم ها ، ارتباطات پولی را با مشکل مواجه می کند و برای رفع آن باید منتظر تحولات و تصمیمات سیاسی کشور باشیم .
» 3 درست است که نمی توان کشورها را صرفا به تخصص داشتن در یکی از حوزه های علم و فناوری محدود کرد ، اما کشوری مانند روسیه در حوزه هوافضا دست برتر را دارد و دانشگاه های این کشور در رشته های هوانوردی ، مهندسی هوافضا ، مهندسی موشک و .
جزء برترین های دنیا محسوب می شوند؛ هرچند این کشور بیش از 1300 دانشگاه دارد ، اما برخی دانشگاه های این کشور مانند دانشگاه هوافضای مسکو ، دانشگاه هوافضای ماتی ، دانشگاه فناوری هوافضای مسکو و .
به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کنند و هر کدام دانشجویان خارجی قابل توجهی نیز دارند .
یکی دیگر از کشورهای مطرح آسیایی در حوزه علم کره جنوبی است؛ کشوری که نزدیک به 500 دانشگاه دارد که برتری آنها در حوزه صنعت است .
به عبارت دیگر ، اکثر دانشگاه های این کشور در حوزه های فنی و مهندسی هستند و شاید مهم ترین دانشگاه آن ، دانشگاه ملی سئول باشد؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/08/22
دانشگاهی که عملکردی قوی داشته و در رشته های مربوط به مهندسی شیمی ، شیمی ، مهندسی عمران و سازه ، علوم کامپیوتر ، مهندسی مکانیک ، علوم مواد ، برق و .
در بین 50 دانشگاه برتر جهانی قرار گرفته و موسسه علم و صنعت این کشور نیز که به عنوان دومین دانشگاه برتر کره جنوبی محسوب می شود ، یک مرکز تحقیقاتی عمومی به شمار می رود و در رشته های علوم ، فناوری ، مهندسی و ریاضیات جزء برترین های دنیا است .
در کنار این کشورها اما کشور چین که اقتصادش در دنیا زبانزد است ، با دارا بودن بیشترین تعداد دانشگاه در آسیا که تعداد آنها به بیش از دو هزار و 300 می رسد ، دست برتر را در حوزه مربوط به علوم انسانی و رشته های ذیل این گروه آزمایشی دارد .
به عبارت دیگر ، دانشگاه های جیائو تونگ شانگهای ، فودان ، تسینگ هوا ، پکن و .
جزء معروف ترین دانشگاه های چینی هستند که تقریبا تمامی آنها در رشته های مختلف علوم انسانی فعالیت می کنند .
ژاپن کشوری است که تعداد دانشگاه های آن با سه کشور دیگر قابل مقایسه نیست و تنها 990 دانشگاه دارد .
با این حال اما این کشور در بحث تکنولوژی و پژوهش حرفی برای گفتن دارد و دانشگاه های توکیو ، کیوتو و ناگویا جزء برترین دانشگاه های این کشور محسوب می شوند .
البته این کشور در حوزه کیفیت آموزشی نیز بالاترین استاندارد را دارد .
البته بحث برتری دانشگاه های ژاپن صرفا به حوزه پژوهش و تکنولوژی برنمی گردد و این کشور در حوزه پزشکی نیز یکی از برترین کشورهای جهان محسوب می شود ، به طوری که دانشگاه توکیو چهل و هفتمین دانشگاه برتر در رشته پزشکی است و همچنین در رشته های فنی مهندسی رنکینگ جهانی 76 تا 100 را دارد .
4 البته سطح همکاری بین دانشگاه های داخل با دانشگاه های اروپایی نیز می تواند در این بین قابل توجه باشد .
براساس آنچه پایگاه مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم از ابتدای مهرماه سال 97 منتشر کرده ، فعالیت دانشگاه ها با دانشگاه های غربی حول برگزاری کنفرانس بین المللی با موضوعات مدیریت دانش ، توافقنامه تبادل استاد و اعطای بورس به دانشجویان دوره دکتری و دوره های زبان خلاصه شده است .
البته طی مدت اخیر همکاری این مرکز با دانشگاه های شرقی افزایش داشته است که به نظر می رسد یکی از سیاست های قابل اجرای وزارت علوم با توجه به وضعیت تحریم ، هدایت دانشگاه ها به سوی دانشگاه های با رتبه علمی بالای شرقی باشد .
البته در این میان ابهام دیگر ، شاخص های انتخاب روسای کارگروه ها است ، به طوری که در پایگاه این مرکز هیچ اشاره ای به روند انتخاب روسای کارگروه نشده است .
آیا این معیار با توجه به نقاط ضعف دانشگاه داخلی در برابر نقاط قوت دانشگاه خارجی است یا معیار ارتباط شخصی یا سابقه حضور مسئولان دانشگاه در یک دانشگاه خارجی است؟.
1
فهرست