وزارت علوم - خبرگزاري ها 30 آبان 97
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت 13:54
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
8176659 18:55 پايگاه اطلاع رساني دولت
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
روساي واحدهاي دانشگاهي
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
روساي آموزش عالي
روساي موسسه يا سازمان وابسته
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
رویداد 24
1397/08/30
11:18
> وزیر علوم تحقیقات و فناوری در احکام جداگانه ای رئیس 9 دانشگاه کشور را منصوب کرد .
> رویداد24 به نقل از وزارت علوم ، منصور غلامی در احکام جداگانه ای ، سعید کریمی دهکردی ، فاطمه بهجتی اردکانی ، انوشیروان غفاری پور ، ابوالفضل طهماسبی ، سیدحجت هاشمی ، محمدرضا شیدائی ، علیرضا حسینی ، حسین پیری و خسرو سایوند را به سمت ریاست دانشگاه های شهرکرد ، اردکان ، سلمان فارسی کازرون ، گنبد کاووس ، صنعتی بیرجند ، صنعتی ارومیه ، کوثر «ویژه خواهران» ، دانشگاه بناب و دانشگاه ملایر منصوب کرد .
در این احکام انتصاب خطاب به رؤسای دانشگاه های منصوب شده ، آمده است : با عنایت به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم به مدت چهار سال به سمت ریاست دانشگاه منصوب می شوید .
امیدواریم با سعی و اهتمام جنابعالی و براساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های مؤثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی در ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خداوند نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ایلنا
1397/08/30
09:47
> وزیر علوم تحقیقات و فناوری در احکام جداگانه ای رئیس 9 دانشگاه کشور را منصوب کرد .
> وزیر علوم تحقیقات و فناوری در احکام جداگانه ای رئیس 9 دانشگاه کشور را منصوب کرد .
به گزارش ایلنا ، منصور غلامی در احکام جداگانه ای ، سعید کریمی دهکردی ، فاطمه بهجتی اردکانی ، انوشیروان غفاری پور ، ابوالفضل طهماسبی ، سیدحجت هاشمی ، محمدرضا شیدائی ، علیرضا حسینی ، حسین پیری و خسرو سایوند را به سمت ریاست دانشگاه های شهرکرد ، اردکان ، سلمان فارسی کازرون ، گنبد کاووس ، صنعتی بیرجند ، صنعتی ارومیه ، کوثر «ویژه خواهران» ، دانشگاه بناب و دانشگاه ملایر منصوب کرد .
در این احکام انتصاب خطاب به رؤسای دانشگاه های منصوب شده ، آمده است : با عنایت به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم به مدت چهار سال به سمت ریاست دانشگاه منصوب می شوید .
امیدواریم با سعی و اهتمام جنابعالی و براساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های مؤثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی در ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خداوند نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
ایرنا
1397/08/29
20:05
> تهران ایرنا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور 9 حکم جداگانه ، روسای 9 دانشگاه کشور را منصوب کرد .
> به گزارش سه شنبه گروه دانشگاه ایرنا ، منصور غلامی در احکام جداگانه ای ، سعید کریمی دهکردی ، فاطمه بهجتی اردکانی ، انوشیروان غفاری پور ، ابوالفضل طهماسبی ، حجت هاشمی ، محمدرضا شیدائی ، علیرضا حسینی ، حسین پیری و خسرو سایوند را به ترتیب به سمت ریاست دانشگاه های شهرکرد ، اردکان ، سلمان فارسی کازرون ، گنبد کاووس ، صنعتی بیرجند ، صنعتی ارومیه ، کوثر «ویژه خواهران» ، دانشگاه بناب و دانشگاه ملایر منصوب کرد .
صلاحیت روسای دانشگاه ها که تاکنون سرپرست بودند روز یکشنبه به تایید اعضای کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها ، رسید .
در این احکام انتصاب ، خطاب به روسای دانشگاه های منصوب شده ، آمده است : با عنایت به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم به مدت چهار سال به سمت ریاست دانشگاه منصوب می شوید .
این حکم می افزاید : امیدواریم با سعی و اهتمام جنابعالی و براساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
در بخش دیگری از این حکم آمده است : انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های مؤثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی در ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خداوند نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
**9492**1601** انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی روسای دانشگاه ها انتصاب منصور غلامی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
نسیم آنلاین
1397/08/29
19:18
> دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در احکام جداگانه ای ، دکتر سعید کریمی دهکردی ، دکترفاطمه بهجتی اردکانی ، دکتر انوشیروان غفاری پور ، دکتر ابوالفضل طهماسبی ، دکترسیدحجت هاشمی ، دکتر محمدرضا شیدائی ، دکتر علیرضا حسینی ، دکترحسین پیری و دکتر خسرو سایوند را به سمت ریاست دانشگاه های شهرکرد ، اردکان ، سلمان فارسی کازرون ، گنبد کاووس ، صنعتی بیرجند ، صنعتی ارومیه ، کوثر ویژه خواهران ، دانشگاه بناب و دانشگاه ملایر منصوب کرد .
> به گزارش ایسنا ، در این احکام انتصاب خطاب به رؤسای دانشگاه های منصوب شده ، آمده است : با عنایت به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم به مدت چهار سال به سمت ریاست دانشگاه منصوب می شوید .
این حکم می افزاید : امیدواریم با سعی و اهتمام جنابعالی و براساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در بخش دیگری از این حکم آمده است : انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های مؤثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی در ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خداوند نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
منبع : ایسنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ایلنا
1397/08/29
19:06
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در احکام جداگانه ای ، سعید کریمی دهکردی ، فاطمه بهجتی اردکانی ، انوشیروان غفاری پور ، ابوالفضل طهماسبی ، سیدحجت هاشمی ، محمدرضا شیدائی ، علیرضا حسینی ، حسین پیری و خسرو سایوند را به سمت ریاست دانشگاه های شهرکرد ، اردکان ، سلمان فارسی کازرون ، گنبد کاووس ، صنعتی بیرجند ، صنعتی ارومیه ، کوثر «ویژه خواهران» ، دانشگاه بناب و دانشگاه ملایر منصوب کرد .
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در احکام جداگانه ای ، سعید کریمی دهکردی ، فاطمه بهجتی اردکانی ، انوشیروان غفاری پور ، ابوالفضل طهماسبی ، سیدحجت هاشمی ، محمدرضا شیدائی ، علیرضا حسینی ، حسین پیری و خسرو سایوند را به سمت ریاست دانشگاه های شهرکرد ، اردکان ، سلمان فارسی کازرون ، گنبد کاووس ، صنعتی بیرجند ، صنعتی ارومیه ، کوثر «ویژه خواهران» ، دانشگاه بناب و دانشگاه ملایر منصوب کرد .
به گزارش ایلنا ، در این احکام انتصاب خطاب به رؤسای دانشگاه های منصوب شده ، آمده است : با عنایت به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم به مدت چهار سال به سمت ریاست دانشگاه منصوب می شوید .
این حکم می افزاید : امیدواریم با سعی و اهتمام جنابعالی و براساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
در بخش دیگری از این حکم آمده است : انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های مؤثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی در ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خداوند نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آفتاب آنلاین
1397/08/29
19:01
> دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در احکام جداگانه ای ، دکتر سعید کریمی دهکردی ، دکترفاطمه بهجتی اردکانی ، دکتر انوشیروان غفاری پور ، دکتر ابوالفضل طهماسبی ، دکترسیدحجت هاشمی ، دکتر محمدرضا شیدائی ، دکتر علیرضا حسینی ، دکترحسین پیری و دکتر خسرو سایوند را به سمت ریاست دانشگاه های شهرکرد ، اردکان ، سلمان فارسی کازرون ، گنبد کاووس ، صنعتی بیرجند ، صنعتی ارومیه ، کوثر «ویژه خواهران» ، دانشگاه بناب و دانشگاه ملایر منصوب کرد .
> به گزارش ایسنا ، در این احکام انتصاب خطاب به رؤسای دانشگاه های منصوب شده ، آمده است : با عنایت به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم به مدت چهار سال به سمت ریاست دانشگاه منصوب می شوید .
این حکم می افزاید : امیدواریم با سعی و اهتمام جنابعالی و براساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در بخش دیگری از این حکم آمده است : انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های مؤثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی در ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خداوند نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
آموزش عالی
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1397/08/29
18:55
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در این احکام انتصاب خطاب به رؤسای دانشگاههای منصوب شده ، آمده است : با عنایت به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم به مدت چهار سال به سمت ریاست دانشگاه منصوب میشوید .
این حکم میافزاید : امیدواریم با سعی و اهتمام جنابعالی و براساس اهداف و سیاستهای دولت تدبیر و امید و برنامههای تقدیم شده به مجلس شورای و بهرهمندی از تجربههای مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
در بخش دیگری از این حکم آمده است : انتظار میرود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیتالمال و اعمال سیاستهای مؤثر صرفهجویی در هزینهها ، پرهیز از تجملگرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی در ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خداوند نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در این احکام انتصاب خطاب به رؤسای دانشگاههای منصوب شده ، آمده است : با عنایت به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم به مدت چهار سال به سمت ریاست دانشگاه منصوب میشوید .
این حکم میافزاید : امیدواریم با سعی و اهتمام جنابعالی و براساس اهداف و سیاستهای دولت تدبیر و امید و برنامههای تقدیم شده به مجلس شورای و بهرهمندی از تجربههای مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
در بخش دیگری از این حکم آمده است : انتظار میرود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیتالمال و اعمال سیاستهای مؤثر صرفهجویی در هزینهها ، پرهیز از تجملگرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی در ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خداوند نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
ایسنا
1397/08/29
18:54
> دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در احکام جداگانه ای ، دکتر سعید کریمی دهکردی ، دکترفاطمه بهجتی اردکانی ، دکتر انوشیروان غفاری پور ، دکتر ابوالفضل طهماسبی ، دکترسیدحجت هاشمی ، دکتر محمدرضا شیدائی ، دکتر علیرضا حسینی ، دکترحسین پیری و دکتر خسرو سایوند را به سمت ریاست دانشگاه های شهرکرد ، اردکان ، سلمان فارسی کازرون ، گنبد کاووس ، صنعتی بیرجند ، صنعتی ارومیه ، کوثر «ویژه خواهران» ، دانشگاه بناب و دانشگاه ملایر منصوب کرد .
> به گزارش ایسنا ، در این احکام انتصاب خطاب به رؤسای دانشگاه های منصوب شده ، آمده است : با عنایت به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم به مدت چهار سال به سمت ریاست دانشگاه منصوب می شوید .
این حکم می افزاید : امیدواریم با سعی و اهتمام جنابعالی و براساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در بخش دیگری از این حکم آمده است : انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های مؤثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی در ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خداوند نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
برنا
1397/08/29
16:40
> دکتر منصورغلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در احکام جداگانه ای ، دکتر میررضا مجیدی را به سمت ریاست دانشگاه تبریز و دکتر ابراهیم عبدی پور فرد را به سمت ریاست دانشگاه حضرت معصومه (س) قم منصوب کرد .
> وزیر علوم حکم ریاست دانشگاههای تبریز و حضرت معصومه (س) را صادر کرد دکتر منصورغلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در احکام جداگانه ای ، دکتر میررضا مجیدی را به سمت ریاست دانشگاه تبریز و دکتر ابراهیم عبدی پور فرد را به سمت ریاست دانشگاه حضرت معصومه (س) قم منصوب کرد .
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ، در این احکام انتصاب آمده است : با عنایت به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی از تاریخ 97/8/21 به موجب این حکم به مدت چهار سال به سمت ریاست دانشگاه منصوب می شوید .
امیدواریم با سعی و اهتمام جنابعالی و براساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید .
انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های مؤثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی در ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خداوند نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
Print Email Short Link کد خبر : 778377 تاریخ خبر : 1397/08/29 16 : 40 : 06 حضرت معصومه دولت علوم تحقیقات و فناوری قم مجلس شورای.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
اقتصاد آنلاین
1397/08/29
14:19
> وزیر علوم از پیگیری افزایش حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم همانند اعضای هیات علمی وزارت بهداشت خبر داد .
> به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر ، منصور غلامی درباره همترازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم با وزارت بهداشت گفت : چندین سال است که افزایش حقوق هیئت علمی نداشته ایم .
افزایش هایی که معمولا هیئت امنای دانشگاه ها تصویب می کنند .
وی ادامه داد : بررسی راهکارهایی برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم از 7 ماه پیش آغاز شد تا جامعه علمی ما بتوانند با قوت و دلگرمی بیشتری در حد شأنشان حمایت شوند و کارشان را همچنان که موثر بوده ادامه دهند .
وزیر علوم خاطر نشان کرد : در این بررسی ها به نتیجه رسیدیم که بعضی تفاوت ها بین حقوق اساتید فعال شاغل در حوزه علوم پایه پزشکی است و یک آیتمی بیشتر از اعضای هیئت علمی وزارت علوم دارند که هیئت امنای آن دانشگاه ها برای آنها تصویب کرده اند .
وی افزود : تقاضای ما از معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که این اجازه را بدهند تا این افزایش برای اعضای هیئت علمی وزارت علوم نیز تامین شود .
غلامی ادامه داد : نظر موافق و مساعد آنها در حال بررسی است که امیدواریم به نتیجه مورد نظر برسد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
مهر
1397/08/30
08:37
> معاون وزیر علوم گفت : به معاونت فرهنگی دانشگاه ها اعلام کرده ایم ، به سرعت به درخواست دانشجویان برای برگزاری برنامه 16 آذر رسیدگی کرده و شورای فرهنگی و شورای نظارت تشکیل دهند .
> غلامرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره ابلاغ بخشنامه برنامه های 16 آذر به دانشگاه ها گفت : هیچ بخشنامه ای برای 16 آذر به دانشگاه ها ابلاغ نشده است تنها از دانشگاه ها خواسته ایم فعالیت های خود را در چهارچوب آیین نامه ها و قواعدی که وجود دارد و داشته ، در این زمینه اجرایی کنند .
وی ادامه داد : از همه تشکل های دانشجویی نیز خواسته ایم در چهارچوب فعالیتی که قبلا داشتند و تا جایی که آیین نامه های مربوطه اجازه می دهد ، برنامه ها و درخواست خود را به معاونت فرهنگی دانشگاه ها ارائه دهند .
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود : از معاونت فرهنگی دانشگاه ها نیز درخواست کرده ایم ، به سرعت به درخواست دانشجویان رسیدگی کرده و شورای فرهنگی و شورای نظارت تشکیل دهند .
وی ادامه داد : همچنین از معاونت های فرهنگی دانشگاه ها خواسته ایم زمان را از دست ندهند ، در اسرع وقت به درخواست دانشجویان نسبت به برگزاری برنامه پاسخ دهند .
غفاری درباره بازنگری آیین نامه تشکل های دانشجویی نیز گفت : آیین نامه تشکل های دانشجویی نیز در حال بازنگری است اما چون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است ، پیشنهادات و نکات لازم به شورا ارائه می شود تا آنها ورود پیدا کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
آفتاب آنلاین
1397/08/30
08:10
> معاون فرهنگی وزارت علوم از ایجاد تغییراتی در مجموعه های مرتبط با "اتحادیه تادا" خبر داد و گفت : برخی اختلاف نظرهایی در خصوص این اتحادیه هنوز باقی است که تلاش می کنیم این اختلاف ها رفع شود .
> دکتر غلامرضا غفاری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : روند تشکیل "اتحادیه تادا" (تشکل های اسلامی دانشجویان ایران) به دلیل طولانی و مشمول مرور زمان شدن با تاخیر مواجه شده است .
ضمن اینکه همزمان تغییراتی نیز در زیر مجموعه های این اتحادیه اتفاق افتاد و در حال حاضر برخی اعضای سابق در شورا نیستند ، در نتیجه هنوز در مورد تشکیل آن به نتیجه نرسیده ایم .
وی در ادامه با اشاره اختلاف نظرها در خصوص تشکیل "اتحادیه تادا" ، تصریح کرد : اختلاف نظرهایی از همان ابتدای تشکیل این اتحادیه وجود داشت و هنوز هم وجود دارد اما تلاش می کنیم این اختلاف نظرها به حداقل برسد و همچنان وضعیت تشکیل اتحادیه تادا در وزارت علوم بررسی می شود .
معاون فرهنگی وزارت علوم در پایان خاطر نشان کرد : نمی توانم در خصوص زمان تشکیل "اتحادیه تادا" اظهار نظر کنم اما تلاش می کنیم این موضوع زودتر به نتیجه برسید .
به گزارش ایسنا ، دکتر غفاری در آذر ماه سال گذشته در نشستی که به مناسبت تشریح فعالیت های فرهنگی وزارت علوم برگزار شد؛ عنوان کرده بود که برخی از اقدامات لازم برای راه اندازی اتحادیه تادا در وزارت علوم انجام شده است و بخش مهم دیگری نیز باقی مانده که در تلاش هستیم ضمن تعامل با نهاد رهبری ، موارد مورد اشکال را با تفاهم و گفت و گو برطرف سازیم .
در واقع اساسنامه این اتحادیه در کنار سایر اتحادیه های دیگر به زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
آریا
1397/08/30
08:03
> خبرگزاری آریا تهران ایرنا اعلام برگزاری مراسم روز دانشجو در روز 16 آذر با حضور رئیس جمهوری در یکی از دانشگاه های کشور ، پاسخ معنادار ظریف به بیانیه شرم آور رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از حاکمان سعودی ، محکومیت حادثه تروریستی روز سه شنبه شهر کابل از سوی سخنگوی وزارت امورخارجه ، دفاع بی شرمانه ترامپ از آل سعود با نادیده گرفتن جنایت بن سلمان ، درخواست تحریم عربستان از سوی دمکرات های کنگره آمریکا پس از بیانیه ترامپ در حمایت از سعودی ها و گزارش واشنگتن پست از دوران سیاسی رو به افول ترامپ مهمترین خبرهای 12ساعت گذشته ایرنا بود.
> خبرگزاری آریا تهران ایرنا اعلام برگزاری مراسم روز دانشجو در روز 16 آذر با حضور رئیس جمهوری در یکی از دانشگاه های کشور ، پاسخ معنادار ظریف به بیانیه شرم آور رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از حاکمان سعودی ، محکومیت حادثه تروریستی روز سه شنبه شهر کابل از سوی سخنگوی وزارت امورخارجه ، دفاع بی شرمانه ترامپ از آل سعود با نادیده گرفتن جنایت بن سلمان ، درخواست تحریم عربستان از سوی دمکرات های کنگره آمریکا پس از بیانیه ترامپ در حمایت از سعودی ها و گزارش واشنگتن پست از دوران سیاسی رو به افول ترامپ مهمترین خبرهای 12ساعت گذشته ایرنا بود .
اخبار داخلی*********** تهران ایرنا معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از برگزاری مراسم روز دانشجو در روز 16 آذر با حضور ریاست جمهوری در یکی از دانشگاه های کشور خبر داد .
* تهران ایرنا وزیر خارجه ایران در واکنش به بیانیه رئیس جمهوری آمریکا در تطهیر حاکمان سعودی از قتل روزنامه نگار منتقد ، با شرم آور خواندن این بیانیه نوشت : شاید مسئول آتش سوزی (جنگ) کالیفرنیا هم ما هستیم .
* تهران ایرنا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حادثه تروریستی شهر کابل را که باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن از مردم ، علما و روحانیون شد ، به شدت محکوم و ضمن تسلیت به دولت و ملت افغانستان با خانواده قربانیان این جنایت شوم و نابخشودنی ابراز همدردی کرد .
* سمنان ایرنا رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت : آمریکا با رویکرد خصمانه و تحریم های مختلف از جمله غذا و دارو مردم ایران اسلامی را برای ضربه زدن نشانه گرفته است .
* تهران ایرنا غلامرضا غفاری معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات وجود هرگونه فهرستی از افراد ممنوع السخنرانی در دانشگاه های کشور را تکذیب کرد .
* ساری ایرنا رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت که دولت تدبیر و امید تاکنون بیش از 6 هزار و 500 میلیارد تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی کشور سرمایه گذاری کرده است .
* تهران ایرنا حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین المللی صلح سوریه درباره برنامه های دور جدید نشست بین المللی صلح با استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت وگو کرد .
* مسکو ایرنا وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران و روسیه پیشرفت های خوبی در پروژه های مشترک داشته اند ، گفت : نگاه دو طرف و شرایط مشابه فرصت متفاوتی را فراهم کرده است تا بتوانیم با انرژی قوی تر پروژه های مشترک را ادامه دهیم .
* مسکو ایرنا وزیر راه و شهرسازی ایران برای مذاکره برای توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه همکاری ها در چارچوب راه گذر شمال و جنوب به روسیه سفر کرد .
* تهران ایرنا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور 9 حکم جداگانه ، روسای 9 دانشگاه کشور را منصوب کرد .
* زنجان ایرنا وزیر جهاد کشاورزی گفت : با احداث اولین واحد تولید فرآورده های جانبی از تفاله کارخانجات روغن کشی زیتون در شهرستان طارم ، از این فرآورده در صنعت داروسازی ، آرایشی و بهداشتی و حتی به عنوان خوراک دام استفاده خواهیم کرد .
اخبار خارجی********** * نیویورک ایرنا رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه با صدور بیانیه ای مطبوعاتی با دفاع بی شرمانه از آل سعود و رد دخالت شاه و ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقچی ، ایران را به بی ثباتی در منطقه متهم کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
آریا
1397/08/30
08:03

* تهران ایرنا تعدادی از اعضای دمکرات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با انتقاد از بیانیه ترامپ در حمایت از حاکمان سعودی ، خواستار تحریم عربستان و قطع کمک های واشنگتن به این کشور شدند .
* تهران ایرنا روزنامه واشنگتن پست در نوشتاری با عنوان پایان دوره ترامپ به چگونگی پایان یافتن دوره رئیس جمهوری آمریکا در صحنه سیاسی این کشور پرداخته است .
* تهران ایرنا دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که انتخابات پارلمانی بحرین هفته آینده در فضای سیاسی توام با سرکوب برگزار خواهد شد و انتخاباتی آزاد نخواهد بود .
* نیویورک ایرنا دیپلمات پیشین آمریکا در عربستان بیانیه ترامپ در حمایت از سعودی را آبکی و گزافه دانست و گفت : رئیس جمهوری آمریکا ارزیابی سازمان های امنیتی خود را درباره نقش ولیعهد سعودی در قتل خاشقچی نادیده گرفت و با اتهام های بی اساس علیه ایران ، بی اعتبار کردن سیا را توجیه کرد .
* تهران ایرنا دو نهاد بین المللی حقوق بشر عربستان را متهم به شکنجه و آزار جنسی فعالان حقوق بشر زندانی شده از سوی حاکمان سعودی کردند .
* تهران ایرنا سناتور هم حزبی رئیس جمهوری آمریکا با طعنه به سیاست «اول آمریکا» وی ، بیانیه ترامپ در حمایت از حاکمان سعودی را حاکی از سیاست «اول سعودی» دانست و خواستار تحریم عربستان شد .
* تهران ایرنا رهبر جنبش انصارالله یمن گفت که ملت یمن دفاع از خود و سرزمین اش در برابر تجاوز آمریکایی سعودی و تحقق استقلال و آزادی را حق مسلم خود می داند .
* رم ایرنا روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا به تحریم های ضد ایرانی ترامپ اشاره کرد و نوشت : تحریم های آمریکا علیه ایران سلطان چای هند را دچار بحران کرد .
* تهران ایرنا وزارت خزانه داری آمریکا 9 فرد و شرکت را به بهانه مشارکت در انتقال نفت ایران به سوریه تحریم کرد .
شبد**1953**1379 انتهای پیام /*.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایرنا
1397/08/30
07:50
> تهران ایرنا اعلام برگزاری مراسم روز دانشجو در روز 16 آذر با حضور رئیس جمهوری در یکی از دانشگاه های کشور ، پاسخ معنادار ظریف به بیانیه شرم آور رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از حاکمان سعودی ، محکومیت حادثه تروریستی روز سه شنبه شهر کابل از سوی سخنگوی وزارت امورخارجه ، دفاع بی شرمانه ترامپ از آل سعود با نادیده گرفتن جنایت بن سلمان ، درخواست تحریم عربستان از سوی دمکرات های کنگره آمریکا پس از بیانیه ترامپ در حمایت از سعودی ها و گزارش واشنگتن پست از دوران سیاسی رو به افول ترامپ مهمترین خبرهای 12ساعت گذشته ایرنا بود .
> اخبار داخلی*********** تهران ایرنا معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از برگزاری مراسم روز دانشجو در روز 16 آذر با حضور ریاست جمهوری در یکی از دانشگاه های کشور خبر داد .
* تهران ایرنا وزیر خارجه ایران در واکنش به بیانیه رئیس جمهوری آمریکا در تطهیر حاکمان سعودی از قتل روزنامه نگار منتقد ، با شرم آور خواندن این بیانیه نوشت : شاید مسئول آتش سوزی (جنگ) کالیفرنیا هم ما هستیم .
* تهران ایرنا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حادثه تروریستی شهر کابل را که باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن از مردم ، علما و روحانیون شد ، به شدت محکوم و ضمن تسلیت به دولت و ملت افغانستان با خانواده قربانیان این جنایت شوم و نابخشودنی ابراز همدردی کرد .
* سمنان ایرنا رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت : آمریکا با رویکرد خصمانه و تحریم های مختلف از جمله غذا و دارو مردم ایران اسلامی را برای ضربه زدن نشانه گرفته است .
* تهران ایرنا غلامرضا غفاری معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات وجود هرگونه فهرستی از افراد ممنوع السخنرانی در دانشگاه های کشور را تکذیب کرد .
* ساری ایرنا رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت که دولت تدبیر و امید تاکنون بیش از 6 هزار و 500 میلیارد تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی کشور سرمایه گذاری کرده است .
* تهران ایرنا حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین المللی صلح سوریه درباره برنامه های دور جدید نشست بین المللی صلح با استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت وگو کرد .
* مسکو ایرنا وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران و روسیه پیشرفت های خوبی در پروژه های مشترک داشته اند ، گفت : نگاه دو طرف و شرایط مشابه فرصت متفاوتی را فراهم کرده است تا بتوانیم با انرژی قوی تر پروژه های مشترک را ادامه دهیم .
* مسکو ایرنا وزیر راه و شهرسازی ایران برای مذاکره برای توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه همکاری ها در چارچوب راه گذر شمال و جنوب به روسیه سفر کرد .
* تهران ایرنا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور 9 حکم جداگانه ، روسای 9 دانشگاه کشور را منصوب کرد .
* زنجان ایرنا وزیر جهاد کشاورزی گفت : با احداث اولین واحد تولید فرآورده های جانبی از تفاله کارخانجات روغن کشی زیتون در شهرستان طارم ، از این فرآورده در صنعت داروسازی ، آرایشی و بهداشتی و حتی به عنوان خوراک دام استفاده خواهیم کرد .
اخبار خارجی********** * نیویورک ایرنا رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه با صدور بیانیه ای مطبوعاتی با دفاع بی شرمانه از آل سعود و رد دخالت شاه و ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقچی ، ایران را به بی ثباتی در منطقه متهم کرد .
* تهران ایرنا تعدادی از اعضای دمکرات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با انتقاد از بیانیه ترامپ در حمایت از حاکمان سعودی ، خواستار تحریم عربستان و قطع کمک های واشنگتن به این کشور شدند .
* تهران ایرنا روزنامه واشنگتن پست در نوشتاری با عنوان پایان دوره ترامپ به چگونگی پایان یافتن دوره رئیس جمهوری آمریکا در صحنه سیاسی این کشور پرداخته است .
* تهران ایرنا دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که انتخابات پارلمانی بحرین هفته آینده در فضای سیاسی توام با سرکوب برگزار خواهد شد و انتخاباتی آزاد نخواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایرنا
1397/08/30
07:50

* نیویورک ایرنا دیپلمات پیشین آمریکا در عربستان بیانیه ترامپ در حمایت از سعودی را آبکی و گزافه دانست و گفت : رئیس جمهوری آمریکا ارزیابی سازمان های امنیتی خود را درباره نقش ولیعهد سعودی در قتل خاشقچی نادیده گرفت و با اتهام های بی اساس علیه ایران ، بی اعتبار کردن سیا را توجیه کرد .
* تهران ایرنا دو نهاد بین المللی حقوق بشر عربستان را متهم به شکنجه و آزار جنسی فعالان حقوق بشر زندانی شده از سوی حاکمان سعودی کردند .
* تهران ایرنا سناتور هم حزبی رئیس جمهوری آمریکا با طعنه به سیاست «اول آمریکا» وی ، بیانیه ترامپ در حمایت از حاکمان سعودی را حاکی از سیاست «اول سعودی» دانست و خواستار تحریم عربستان شد .
* تهران ایرنا رهبر جنبش انصارالله یمن گفت که ملت یمن دفاع از خود و سرزمین اش در برابر تجاوز آمریکایی سعودی و تحقق استقلال و آزادی را حق مسلم خود می داند .
* رم ایرنا روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا به تحریم های ضد ایرانی ترامپ اشاره کرد و نوشت : تحریم های آمریکا علیه ایران سلطان چای هند را دچار بحران کرد .
* تهران ایرنا وزارت خزانه داری آمریکا 9 فرد و شرکت را به بهانه مشارکت در انتقال نفت ایران به سوریه تحریم کرد .
شبد**1953**1379 انتهای پیام /* برچسب ها سیاسی مهمترین عناوین خبری داخلی و خارجی سه شنبه چهارشنبه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
نامه نیوز
1397/08/30
01:18
> غلامرضا غفاری ، معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات وجود هرگونه لیستی از افراد ممنوع السخنرانی در دانشگاه های کشور را تکذیب کرد .
> وی سه شنبه شب در گفت و گوی خود با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا گفت : نسبت دادن این گونه لیست ها به وزارت علوم «جفا در حق وزارت این وزارتخانه است .
»معاون وزیر علوم در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد ، این لیست توسط بخش های دیگر وزارت علوم تهیه و به دانشگاه ها ابلاغ شده باشد ، گفت : وقتی این ادعا را شنیدم ، از عالی ترین مقام وزارتخانه ، یعنی وزیر علوم پیگیر شدم و ایشان نیز وجود این لیست را تکذیب کرد .
یادآور می شود پیش از این یکی از تشکل های دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفته بود ، هیات نظارت این دانشگاه با استناد به «لیست ممنوعه وزارت علوم» اجازه حضور چند سخنران در برنامه یکی از تشکل های دانشجویی را نداده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایسنا
1397/08/30
01:16
> معاون فرهنگی وزارت علوم از ایجاد تغییراتی در مجموعه های مرتبط با اتحادیه تادا خبر داد و گفت : برخی اختلاف نظرهایی در خصوص این اتحادیه هنوز باقی است که تلاش می کنیم این اختلاف ها رفع شود .
> دکتر غلامرضا غفاری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : روند تشکیل "اتحادیه تادا" (تشکل های اسلامی دانشجویان ایران) به دلیل طولانی و مشمول مرور زمان شدن با تاخیر مواجه شده است .
ضمن اینکه همزمان تغییراتی نیز در زیر مجموعه های این اتحادیه اتفاق افتاد و در حال حاضر برخی اعضای سابق در شورا نیستند ، در نتیجه هنوز در مورد تشکیل آن به نتیجه نرسیده ایم .
وی در ادامه با اشاره اختلاف نظرها در خصوص تشکیل "اتحادیه تادا" ، تصریح کرد : اختلاف نظرهایی از همان ابتدای تشکیل این اتحادیه وجود داشت و هنوز هم وجود دارد اما تلاش می کنیم این اختلاف نظرها به حداقل برسد و همچنان وضعیت تشکیل اتحادیه تادا در وزارت علوم بررسی می شود .
معاون فرهنگی وزارت علوم در پایان خاطر نشان کرد : نمی توانم در خصوص زمان تشکیل "اتحادیه تادا" اظهار نظر کنم اما تلاش می کنیم این موضوع زودتر به نتیجه برسید .
به گزارش ایسنا ، دکتر غفاری در آذر ماه سال گذشته در نشستی که به مناسبت تشریح فعالیت های فرهنگی وزارت علوم برگزار شد؛ عنوان کرده بود که برخی از اقدامات لازم برای راه اندازی اتحادیه تادا در وزارت علوم انجام شده است و بخش مهم دیگری نیز باقی مانده که در تلاش هستیم ضمن تعامل با نهاد رهبری ، موارد مورد اشکال را با تفاهم و گفت و گو برطرف سازیم .
در واقع اساسنامه این اتحادیه در کنار سایر اتحادیه های دیگر به زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
نسیم آنلاین
1397/08/29
23:31
> تهران ایرنا معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از برگزاری مراسم روز دانشجو در روز 16 آذر با حضور ریاست جمهوری در یکی از دانشگاه های کشور خبر داد .
> غلامرضا غفاری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، اظهار کرد : بر اساس سنتی که وجود دارد ، ریاست جمهوری در یکی از دانشگاه های کشور برای گرامیداشت مراسم روز دانشجو حاضر خواهد شد .
وی افزود : در این روز ، تشکل های مختلف دانشجویی طبق روال هر ساله مقابل رئیس جمهوری به ایراد سخنانی می پردازند .
مجید سرسنگی پیش از این در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا اعلام کرده بود که امسال مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهوری در دانشگاه تهران برگزارمی شود و یکی از برنامه های این روز ، سخنرانی تشکل های دانشجویی است .
**9492**1601**منبع : ایرنامسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایرنا
1397/08/29
23:07
> تهران ایرنا غلامرضا غفاری ، معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات وجود هرگونه لیستی از افراد ممنوع السخنرانی در دانشگاه های کشور را تکذیب کرد .
> وی سه شنبه شب در گفت و گوی خود با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا گفت : نسبت دادن این گونه لیست ها به وزارت علوم «جفا در حق وزارت این وزارتخانه است .
»معاون وزیر علوم در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد ، این لیست توسط بخش های دیگر وزارت علوم تهیه و به دانشگاه ها ابلاغ شده باشد ، گفت : وقتی این ادعا را شنیدم ، از عالی ترین مقام وزارتخانه ، یعنی وزیر علوم پیگیر شدم و ایشان نیز وجود این لیست را تکذیب کرد .
یادآور می شود پیش از این یکی از تشکل های دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفته بود ، هیات نظارت این دانشگاه با استناد به «لیست ممنوعه وزارت علوم» اجازه حضور چند سخنران در برنامه یکی از تشکل های دانشجویی را نداده است .
**ب .
ل**1601** انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی غلامرضا غفاری معاون وزیر علوم دانشگاه امیر کبیر.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
اقتصاد آنلاین
1397/08/29
21:36
> معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از برگزاری مراسم روز دانشجو در روز 16 آذر با حضور ریاست جمهوری در یکی از دانشگاه های کشور خبر داد .
> به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا ، غلامرضا غفاری اظهار کرد : بر اساس سنتی که وجود دارد ، ریاست جمهوری در یکی از دانشگاه های کشور برای گرامیداشت مراسم روز دانشجو حاضر خواهد شد .
وی افزود : در این روز ، تشکل های مختلف دانشجویی طبق روال هر ساله مقابل رئیس جمهوری به ایراد سخنانی می پردازند .
مجید سرسنگی پیشتر اعلام کرده بود که امسال مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهوری در دانشگاه تهران برگزارمی شود و یکی از برنامه های این روز ، سخنرانی تشکل های دانشجویی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
آریا
1397/08/29
20:49
> خبرگزاری آریا تهران ایرنا معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از برگزاری مراسم روز دانشجو در روز 16 آذر با حضور ریاست جمهوری در یکی از دانشگاه های کشور خبر داد.
> خبرگزاری آریا تهران ایرنا معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از برگزاری مراسم روز دانشجو در روز 16 آذر با حضور ریاست جمهوری در یکی از دانشگاه های کشور خبر داد .
غلامرضا غفاری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، اظهار کرد : بر اساس سنتی که وجود دارد ، ریاست جمهوری در یکی از دانشگاه های کشور برای گرامیداشت مراسم روز دانشجو حاضر خواهد شد .
وی افزود : در این روز ، تشکل های مختلف دانشجویی طبق روال هر ساله مقابل رئیس جمهوری به ایراد سخنانی می پردازند .
مجید سرسنگی پیش از این در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا اعلام کرده بود که امسال مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهوری در دانشگاه تهران برگزارمی شود و یکی از برنامه های این روز ، سخنرانی تشکل های دانشجویی است .
**9492**1601** انتهای پیام /*.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
تیتر یک
1397/08/29
18:30
> معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دویست و پنجاه و هفتمین نشست مجمع مدیران کل منابع انسانی قوای سه گانه کشور گفت : چابک سازی ، توانمندسازی و سلامت اداری از سیاست های اصلی مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی است .
> گروه دانشگاه "تیتریک"؛دکتر محمد تقی نظرپور در این نشست که در محل وزارت علوم برگزار شد ، بهترین و متعالی ترین مسیر مدیریت منابع انسانی را مسیری دانست که با هدف کمک به عملکرد بهتر سازمان و با تطبیق وظیفه شاغلان با ماموریت های سازمان و از طریق تفاهم و ایجاد انگیزش در کارکنان صورت می پذیرد .
وی ، چابک سازی ، توانمند سازی و سلامت اداری را از سیاست های اصلی مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی دانست و افزود : چابک سازی به معنای برون سپاری و سامانه سپاری و الکترونیکی کردن کارها ، توانمند سازی به معنای ارزیابی عملکرد و بهره وری و آموزش کارکنان و سلامت اداری به معنای کنترل و نظارت ، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع است .
دکتر نظرپور پیوند ناقص فرایندهای اداری با سایر واحد های سازمان ، عدم توجه به الزامات مدیریت منابع انسانی در اقتصاد دانش محور ، فقدان سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع انسانی ، عدم رهگیری تطابق عملکرد مدیریت منابع انسانی با برنامه های توسعه ، اجرای ناقص برخی تبصره ها ، توجه ناکافی به امنیت شغلی کارکنان ، نبود سیاست مشخص از سوی محاکم و فقدان سیاست و رویکرد معین در قبال نظام مدیریتی را از جمله مشکلات پیش روی حوزه مدیریت منابع انسانی برشمرد .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، وی بر لزوم ارتباط فرآیندهای اداری با سایر بخش ها تاکید کرد و افزود : جهت بهبود عملکرد یک سازمان باید ارتباط میان حوزه اداری و برنامه ، بودجه و تشکیلات و حوزه امور مالی هم سو و در یک راستا باشد .
معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم به چالش های حوزه استخدام و جذب نیرو اشاره کرد و گفت : ابهام در تبعیت از قوانین ، فشار عاطفی و اخلاقی ، فقدان نظام تجزیه و تحلیل و فقدان برنامه و چشم انداز باعث تحمیل نیرو های نامتناسب می شود و این امر خود باعث ضعف تخصص گرایی ، انتظارات متعارض کارکنان ، عدم ارتباط سیستماتیک نیروها و بروز نبود دانش و مهارت بین کارکنان می شود .
منبع : ایسنا انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایلنا
1397/08/29
16:40
> معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت : یازدهمین دوره «جشنواره ملی حرکت» ویژه انجمن های علمی دانشجویی از 4 الی 7 آذر در دانشگاه اصفهان برگزار می شود .
> معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت : یازدهمین دوره «جشنواره ملی حرکت» ویژه انجمن های علمی دانشجویی از 4 الی 7 آذر در دانشگاه اصفهان برگزار می شود .
به گزارش ایلنا ، غلامرضا غفاری روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت : انجمن های علمی 104 دانشگاه و موسسه آموزش عالی فعالیت در قالب 40 اتحادیه علمی ، های پژوهشی و فناوری خودرا در قالب جشنواره ملی حرکت در دانشگاه اصفهان به نمایش و رقابت می گذارند .
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ٬ تصریح کرد : بیش از 9هزار و 500 انجمن علمی دانشجویی در قالب 40 اتحادیه علمی در دانشگاه ها در حال فعالیت هستند و انجمن های علمی که تحت پوشش اتحادیه ها نیستند عمدتاً مربوط به رشته هایی هستند که در واحدهای دانشگاهی کوچک تر فعالیت دارند .
غفاری با اشاره به اهمیت رشته های تحصیلی میان رشته ای در جوامع علمی ، گفت : اخیراً انجمن های علمی دانشجویی بین رشته ای نیز با توجه به اهمیت پرداختن به بحث های میان رشته ای ایجاد شده است .
وی افزود : علاوه بر انجمن های علمی دانشجویی داخل کشور ، در جشنواره امسال شاهد حضور 80 مخترع و پژوهشگر دانشجو از 107 کشور جهان خواهیم بود که نشان دهنده رغبت جامعه علمی دنیا برای تعامل علمی با ایران است .
غفاری تصریح کرد : کارویژه اصلی «جشنواره ملی حرکت» پیوند دادن جامعه علمی دانشجویی کشور با جامعه ، بازار و کاربرد واقعی علوم در صنعت ، کشاورزی و خدمات است .
وی امکان ایجاد تعامل بین دانشجویان نخبه علمی را که در انجمن های علمی فعالیت می کنند با مدیران و دست اندرکاران حوزه صنعت و کشاورزی بسیار مهم دانست و گفت : در راستای ارتباط دانشجویان با بازارکار ، شرکت های بازرگی مانند سایپا ، نفت پارس ، گروه شیمی گلرنگ ، مواد غذایی زرین غرال و بتون بریس در جشنواره ملی حرکت شرکت می کنند .
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ، بخشهای مختلف یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت» را شامل ، بخش رقابتی ، نمایشگاهی ، بین المللی و ارتبتاط با بازار نام برد و گفت : انجمن های علمی دانشجویی می توانند فعالیت های خودرا در قالب کتاب ، مقاله ، اختراعات و نشریات علمی به رقابت می گذارند .
غفاری از مشارکت دانشجویان در 50 رشته تحصیلی در یازدهمین دوره «جشنواره ملی حرکت» خبر داد و گفت : 65 درصد شرکت کنندگان از دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری هستند .
وی با اشاره به بازنگری آئین نامه انجمن های علمی اظهار کرد : بازنگری آیین نامه معطوف به برگزاری جشنواره ها و تسهیل در تشکیل انجمن ها و اتحادیه های علمی است .
هر ساله این آئین نامه بازنگری می شود و آخرین بازنگری مهر سال 96 بوده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
مهر
1397/08/29
15:48
> نحوه همکاری دانشگاه های ایران با سازمان پژوهش های هسته ای اروپا (CERN) در دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی می شود .
> به گزارش خبرگزاری مهر ، همایش ملی بررسی همکاری دانشگاه های ایران و سازمان پژوهش های هسته ای اروپا (CERN) با هدف ارتقای سطح همکاری های علمی مشترک ، پنج شنبه اول آذرماه به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود .
در این همایش که با حضور مسعود برومند ، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار می شود ، تاریخچه و تجربیات همکاری پژوهشگاه دانش های بنیادی با سرن و وظایف دانشگاه های طرف قرارداد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .
در بخش چشم انداز همکاری ها با سرن نیز راه های همکاری دانشگاه های کشور با این سازمان علمی اروپایی و نقش حمایتی وزارت علوم ، طرح های بالقوه همکاری با سرن در زمینه برق و الکترونیک ، طرح پیشنهادی جهت پیوستن دانشگاه صنعتی اصفهان به آزمایش های CMS و برنامه فیزیک LHC ارائه خواهد شد .
همایش ملی بررسی نحوه همکاری دانشگاه های ایران با سازمان پژوهش های هسته ای اروپا(CERN) با حضور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ، تحقیقات وفناوری ، مدیران پژوهشی این وزارتخانه ، معاونین پژوهش وفناوری دانشگاه های بزرگ کشور و نیز اعضای هیئت علمی مرتبط با این سازمان علمی پژوهشی ، صبح پنجشنبه یکم آذر ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
مهر
1397/08/29
15:33
> معاون فرهنگی وزیر علوم از بازنگری در آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی خبر داد و گفت : با این تغییر راه اندازی انجمن های علمی دانشجویی تسهیل می شود .
> به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر غلامرضا غفاری صبح امروز در نشست خبری که درباره یازدهمین جشنواره ملی حرکت دانشجویی برگزار شد ، گفت : در هفته آغازین آذرماه 4 تا هفتم شاهد برگزاری یازدهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه اصفهان خواهیم بود .
وی ادامه داد : این جشنواره به نوعی دستاوردها و فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی را به نمایش می گذارد .
یکی از رویدادهای مهم عرصه فرهنگی و اجتماعی در حوزه معاونت فرهنگی است .
معاون فرهنگی وزیر علوم گفت : بیش از 9500 انجمن علمی در دانشگاه های کشور فعال هستند که در قالب 40 اتحادیه علمی فعالیت دارند .
عمده این انجمن ها تحت پوشش اتحادیه ها هستند .
وی ادامه داد : در دوره جدید انجمن های علمی بین رشته ای شکل گرفته و مورد توجه است .
غفاری افزود : نکته مهم جشنواره امسال این است که در کنار دعوتی که از انجمن های داخل کشور صورت گرفته ، امکان حضور بخش خارجی نیز فراهم شده است تا بتوانند در این جشنواره شرکت کنند .
وی ادامه داد : 21 هزار دانشجوی خارجی از 107 کشور در این جشنواره ثبت نام کرده اند که نزدیک به 80 نفر آنها از 71 کشور در این جشنواره حضور خواهند داشت که اغلب آنها از کشورهای اروپایی ، آسیایی ، آفریقایی و حتی آمریکایی هستند که این خود محل توجه است .
غفاری گفت : این دانشجویان در 50 رشته از مقاطع تحصیلی مختلف در این جشنواره شرکت می کنند و کار ویژه و اصلی جشنواره حرکت پیوند و ارتباط بین جامعه علمی و دانشگاهی و دستگاه های بخش های صنعتی ، خدماتی و کشاورزی است .
وی ادامه داد : تعداد شرکت کنندگان امسال نسبت به دوره های گذشته بیشتر بوده و ما می خواهیم بین دانشگاه و بخش کاربردی پیوند اثرگذاری ایجاد کنیم .
وی افزود : بیشتر دانشجویان خارجی که در جشنواره شرکت کرده اند از کشورهای آلمان ، پاکستان و استرالیا هستند .
معاون فرهنگی وزیر علوم در ادامه به بازنگری آئین نامه انجمن های علمی اشاره کرد و گفت : بیشتر شیوه نامه انجمن علمی که مربوط به جشنواره ها است ، در حال بازنگری است و ما هر سال ارزیابی از جشنواره ها داریم تا به بهترین شکل آن را برگزار کنیم و تجدید نظری که در آئین نامه مذکور صورت گرفته باعث شده که تشکیل انجمن ها تسهیل شده همچنین شکل گیری اتحادیه های انجمن علمی تسهیل شود و ارتباط بین انجمن ها با بخش آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی تسهیل شود .
وی اظهار داشت : فعالیتی که انجمن های علمی در حال حاضر دارند بر اساس آئین نامه ای است که مهرماه 96 به دانشگاه ها ابلاغ شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
وزارت علوم
1397/08/29
15:22
> معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت : یازدهمین دوره «جشنواره ملی حرکت» ویژه انجمن های علمی دانشجویی از 4 الی 7 آذر در دانشگاه اصفهان برگزار می شود .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر غلامرضا غفاری روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت : انجمن های علمی دانشجویی 104 دانشگاه و موسسه آموزش عالی ، در قالب 40 اتحادیه علمی ، فعالیت های علمی ، پژوهشی و فناوری خودرا در جشنواره ملی حرکت که در دانشگاه اصفهان برگزار می شود به نمایش و رقابت می گذارند .
وی افزود : علاوه بر انجمن های علمی دانشجویی داخل کشور ، در جشنواره امسال شاهد حضور 80 مخترع و پژوهشگر دانشجو از 107 کشور جهان خواهیم بود که نشان دهنده رغبت جامعه علمی دنیا برای تعامل علمی با ایران است .
دکتر غفاری تصریح کرد : کارویژه اصلی «جشنواره ملی حرکت» پیوند دادن جامعه علمی دانشجویی کشور با جامعه ، بازار و کاربرد واقعی علوم در صنعت ، کشاورزی و خدمات است .
وی امکان ایجاد تعامل بین دانشجویان نخبه علمی را که در انجمن های علمی فعالیت می کنند با مدیران و دست اندرکاران حوزه صنعت و کشاورزی بسیار مهم دانست و گفت : در راستای ارتباط دانشجویان با بازارکار ، شرکت های بازرگی مانند سایپا ، نفت پارس ، گروه شیمی گلرنگ ، مواد غذایی زرین غرال و بتون بریس در جشنواره ملی حرکت شرکت می کنند .
وی بخشهای مختلف یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت» را شامل ، بخش رقابتی ، نمایشگاهی ، بین المللی و ارتباط با بازار نام برد و گفت : انجمن های علمی دانشجویی می توانند فعالیت های خودرا در قالب کتاب ، مقاله ، اختراعات و نشریات علمی به رقابت بگذارند .
م .
ع 60/ ر .
ب 45.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
وزارت علوم
1397/08/29
23:36
> دکتر غلامرضا غفاری ، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم احساس مسئولیت ، حرکت داوطلبانه و سعی و تلاش دانشجویان در کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی را نقطه قوت و مایه افتخار و مباهات دانست و گفت : کانون های دانشجویی بهترین فرصت برای مهارت آموزی دانشجویان است .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه پیام نور ، دکتر غفاری ظهر امروز سه شنبه درآیین افتتاح نشست دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور که به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد ، با بیان اینکه عضویت در این کانون ها سرمایه ای برای تک تک دانشجویان است و نقشی ارزنده در آفرینش و تولید سرمایه برای دانشگاه و در نهایت جامعه دارد ، اظهار داشت : : تنوع ، نگاه و علاقه ای که در تک تک دانشجویان عضو این کانون ها وجود دارد انتظارات متقابلی هم برای دیگر دانشجویان و هم برای مدیریت دانشگاه به وجود می آورد و شاید یکی از ماموریت ها و رسالت هایی که دبیران و اعضای کانون ها دارند این است که مطالبات و انتظارات را شناسایی کرده و ضمن ترغیب دیگر دانشجویان ، درصدد تحقق آنها باشند .
وی با بیان اینکه مجموعه فعالیت های کانون های دانشجویی به رونق بخشی فضاهای دانشگاهی می انجامد ، اظهار داشت : شکل گیری کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی به ویژه برای دانشجویانی که مدیریت یا اداره مجموعه ها را به عهده دارند ، رسالت و ماموریت سنگین تری ایجاد می کند که همین مسئله موجب افزایش توانمندی آنها خواهد شد .
وی فلسفه وجودی این کانون ها را تجربه کارهای جمعی و گروهی عنوان کرد و گفت : فعالیت در کانون ها این فرصت را برای دانشجویان فراهم می آورد که ضمن بازشناسی و خودکاوی ، تعامل با دیگران ، قدرت و توانایی انجام فعالیت های گروهی ، پذیرش تفاوت ها ، مدارا و صحه صدر را فرا گیرند .
دکتر غفاری کسب این توانایی ها را کاملاً اکتسابی و آموختنی دانست و افزود : مجموعه هایی مثل کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی می تواند این امکان را برای تمامی دانشجویان فراهم کند تا پس از فراغت از تحصیل در جامعه نیز بتوانند با استفاده از مهارت هایی که در طول دوران دانشجویی خود کسب کرده اند ، بسیار موفق تر از دیگران ظاهر شوند .
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بقای موثر کانون ها را در گرو بازآفرینی و بازکاوی پیوسته دانست و گفت : وظیفه ما این است که امکانات و شرایط مناسب را فراهم کنیم اما مدیریت کانون ها باید در صورت نبود امکانات کافی نیز بتوانند با مدیریت منابع و استفاده از منابعی که تاکنون از آن بهره برداری نشده است ، فرصت های جدید را خلق کند .
وی برگزاری جشنواره رویش با هدف بالندگی بیشتر کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی و همچنین شکل گیری مجامع تخصصی کانون ها را از مهم ترین برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت : دستورالعمل مجامع تخصصی با هدف کمک و تعامل بیشتر با مجموعه کانون ها آماده و به دانشگاه ها ابلاغ شده تا ضمن هم افزایی بیشتر بتوانیم نتایج ارزشمندی را عاید دانشگاه و جامعه کنیم .
نشست دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور در روزهای 29 و 30 آبان ماه به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود .
ر .
ب 45/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
ایرنا
1397/08/29
16:25
> تهران ایرنا معاون فرهنگی ، اجتماعی وزارت علوم گفت : بقای کانون های فرهنگی در گرو بازآفرینی و بازکاوی پیوسته است و وظیفه ما نیز فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب است .
> به گزارش گروه دانشگاه ایرنا ، غلامرضا غفاری احساس مسئولیت ، حرکت داوطلبانه و سعی و تلاش دانشجویان در کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی را نقطه قوت و مایه افتخار و مباهات دانست و گفت : عضویت در این کانون ها سرمایه ای برای تک تک دانشجویان است و نقشی ارزنده در آفرینش و تولید سرمایه برای دانشگاه و در نهایت جامعه دارد .
معاون فرهنگی ، اجتماعی وزارت علوم امروز سه شنبه در نشست دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ، اظهار داشت : تنوع ، نگاه و علاقه ای که در تک تک دانشجویان عضو این کانون ها وجود دارد ، انتظارات متقابلی هم برای دیگر دانشجویان دانشگاه و هم برای مدیریت دانشگاه به وجود می آورد و شاید یکی از ماموریت های دبیران و اعضای کانون ها این است که مطالبات و انتظارات را شناسایی کرده و ضمن ترغیب دیگر دانشجویان ، درصدد تحقق آنها باشند .
وی با عنوان اینکه مجموعه فعالیت کانون ها به رونق بخشی فضاهای دانشگاهی می انجامد ، گفت : شکل گیری کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی به ویژه برای دانشجویانی که مدیریت یا اداره مجموعه ها را بر عهده دارند ، رسالت سنگین تری ایجاد می کند که همین مسئله موجب افزایش توانمندی آن ها خواهد شد .
وی فلسفه وجودی کانون ها را تجربه کارهای جمعی و گروهی عنوان و افزود : فعالیت در کانون ها این فرصت را برای دانشجویان فراهم می آورد که ضمن بازشناسی و خودکاوی ، تعامل با دیگران ، قدرت و توانایی انجام فعالیت های گروهی و پذیرش تفاوت ها را فرا گیرند .
وی کسب این توانایی ها را کاملا اکتسابی دانست و افزود : مجموعه هایی نظیر کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی می تواند این امکان را برای دانشجویان فراهم کند تا پس از فراغت از تحصیل در جامعه نیز بتوانند با استفاده از مهارت هایی که در طول دوران دانشجویی خود کسب کرده اند ، بسیار موفق تر از دیگران ظاهر شوند .
غفاری ادامه داد : مدیریت کانون ها باید در صورت نبود امکانات کافی نیز بتوانند با مدیریت منابع و استفاده از منابعی که تاکنون از آن بهره برداری نشده است ، فرصت های جدید را خلق کند .
وی برگزاری جشنواره رویش با هدف بالندگی بیشتر کانون ها و همچنین شکل گیری مجامع تخصصی کانون ها را از مهم ترین برنامه های معاونت فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت : دستورالعمل مجامع تخصصی با هدف کمک و تعامل بیشتر با مجموعه کانون ها آماده و به دانشگاه ها ابلاغ شده تا ضمن هم افزایی بیشتر بتوانیم نتایج ارزشمندی را عاید دانشگاه و جامعه کنیم .
نشست دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور ، طی روزهای 29 و 30 آبان ماه به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود .
**الزام اصلی کانون های فرهنگی ، خلاقیت استمدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نیز در این نشست با عنوان این که خلاقیت در کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی باید یک ماموریت ، فرهنگ و ارزش تلقی شود ، گفت : کانون ها باید میدانی برای ارتقای فعالیت های نوآورانه باشد .
محمد هادی عسگری تولید انسان فرهخیته را مهم ترین کارویژه کانون ها دانست و افزود : در شرایط کنونی که فرهنگ به فناوری گره خورده ، کانون های فرهنگی باید از اهمیت فضاهای اجتماعی در جهت کارآفرینی ، انتقال تجارب و تولید محتوای مناسب برای دانشجویان استفاده کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
ایرنا
1397/08/29
16:25

وی با عنوان اینکه جامعه و دانشگاه از یکدیگر جدا نیستند ، گفت : کانون ها باید با افزایش مهارت ها ضمن تعامل با سازمان ها و نهادهای دیگر ، در فعالیت های گروهی با آن ها مشارکت کنند تا در فردای پس از دانش آموختگی بتوانند از این مهارت های خود در زمینه مذاکره ، مدیریت منابع و تعامل گسترده بهره مند شوند .
**9489**1601** انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی کانون های فرهنگی دانشگاه غلامرضا غفاری.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
ایسنا
1397/08/29
15:47
> معاون فرهنگی ، اجتماعی وزارت علوم احساس مسئولیت ، حرکت داوطلبانه و سعی و تلاش دانشجویان در کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی را نقطه قوت و مایه افتخار و مباهات دانست و گفت : عضویت در این کانون ها سرمایه ای برای تک تک دانشجویان است و نقشی ارزنده در آفرینش و تولید سرمایه برای دانشگاه و در نهایت جامعه دارد .
> به گزارش ایسنا ، دکتر غلامرضا غفاری امروز در نشست دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور که به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد ، افزود : تنوع ، نگاه و علاقه ای که در تک تک دانشجویان عضو این کانون ها وجود دارد انتظارات متقابلی هم برای دیگر دانشجویان دانشگاه و هم برای مدیریت دانشگاه به وجود می آورد و شاید یکی از ماموریت ها و رسالت هایی که دبیران و اعضای کانون ها دارند این است که مطالبات و انتظارات را شناسایی کرده و ضمن ترغیب دیگر دانشجویان ، درصدد تحقق آنها باشند .
وی با عنوان اینکه مجموعه فعالیت های کانون ها به رونق بخشی فضاهای دانشگاهی می انجامد ، اظهار داشت : شکل گیری کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی به ویژه برای دانشجویانی که مدیریت یا اداره مجموعه ها را به عهده دارند ، رسالت و ماموریت سنگین تری ایجاد می کند که همین مسئله موجب افزایش توانمندی آنها خواهد شد .
معاون فرهنگی ، اجتماعی وزارت علوم فلسفه وجودی کانونها را تجربه کارهای جمعی و گروهی عنوان کرد و گفت : فعالیت در کانون ها این فرصت را برای دانشجویان فراهم می آورد که ضمن بازشناسی و خودکاوی ، تعامل با دیگران ، قدرت و توانایی انجام فعالیت های گروهی ، پذیرش تفاوت ها ، مدارا و صحه صدر را فرا گیرند .
وی کسب این توانایی ها را کاملا اکتسابی و آموختنی دانست و افزود : مجموعه هایی مثل کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی می تواند این امکان را برای تمامی دانشجویان فراهم کند تا پس از فراغت از تحصیل در جامعه نیز بتوانند با استفاده از مهارت هایی که در طول دوران دانشجویی خود کسب کرده اند ، بسیار موفق تر از دیگران ظاهر شوند .
غفاری بقای موثر کانون ها را در گرو بازآفرینی و بازکاوی پیوسته دانست و گفت : وظیفه ما این است که امکانات و شرایط مناسب را فراهم کنیم اما مدیریت کانون ها باید در صورت نبود امکانات کافی نیز بتوانند با مدیریت منابع و استفاده از منابعی که تاکنون از آن بهره برداری نشده است ، فرصت های جدید را خلق کند .
وی برگزاری جشنواره رویش با هدف بالندگی بیشتر کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی و همچنین شکل گیری مجامع تخصصی کانون ها را از مهم ترین برنامه های معاونت فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت : دستورالعمل مجامع تخصصی با هدف کمک و تعامل بیشتر با مجموعه کانون ها آماده و به دانشگاه ها ابلاغ شده تا ضمن هم افزایی بیشتر بتوانیم نتایج ارزشمندی را عاید دانشگاه و جامعه کنیم .
نشست دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور که طی روزهای 29 و 30 آبان ماه به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود .
الزام اصلی کانون های فرهنگی ، خلاقیت است مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نیز در این نشست با عنوان اینکه خلاقیت در کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی باید یک ماموریت ، فرهنگ و ارزش تلقی شود ، افزود : کانون ها باید میدانی برای ارتقای فعالیت های نوآورانه باشد .
عسگری تولید انسان فرهخیته را مهم ترین کارویژه کانون ها دانست و افزود : در شرایط کنونی که فرهنگ به فناوری گره خورده ، کانون های فرهنگی باید از اهمیت فضاهای اجتماعی در جهت کارآفرینی ، انتقال تجارب و تولید محتوای مناسب برای دانشجویان استفاده کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
ایسنا
1397/08/29
15:47

وی به مشکلات اجتماعی موجود از قبیل ریزدگردها ، آلودگی ها و مصرف بی رویه منابع اشاره کرد و گفت : کانون ها و مجامع تخصصی می توانند بر چالش های محوری متمرکز شوند و از طریق هم افزایی کمک حال دولت باشند .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، وی با عنوان اینکه جامعه و دانشگاه از یکدیگر جدا نیستند ، گفت : کانون ها باید با افزایش مهارت ها ضمن تعامل با سازمان ها و نهادهای دیگر ، در فعالیت های گروهی با آنها مشارکت کنند تا در فردای پس از دانش آموختگی بتوانند از این مهارت های خود در زمینه مذاکره ، مدیریت منابع و تعامل گسترده بهره مند شوند .
مدیرکل فرهنگی وزارت علوم بر لزوم شناسایی دانشجویان مستعد و ترغیب آنها به فعالیت در کانون ها تاکید کرد و گفت : با اصلاح فرایند ها در کانون ها و ایجاد چرخه مثبت بین دانشگاه و جامعه می توانیم مجموعه کم نظیری را ایجاد کنیم که قادر به تولید انسان فرهیخته و آرمانی است .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
ایکنا
1397/08/29
15:20
> گروه دانشگاه معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم عنوان کرد : بیش از 9 هزار و 500 انجمن علمی دانشجویی در کشور فعالیت دارد و تلاش ما تاسیس انجمن های بین رشته ای علوم است .
> به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست خبری یازدهمین جشنواره ملی حرکت که هفته نخست آذرماه در اصفهان برگزار میشود ، ظهر امروز ، سه شنبه 29 آذرماه ، با حضور غلامرضا غفاری ، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در محل این وزارتخانه برگزار شد .
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این نشست اظهار کرد : جشنواره ملی حرکت که یکی از رخدادهای مهم عرصه فرهنگی و اجتماعی دانشگاههاست ، به نوعی دستاوردها و فعالیتهای انجمنهای علمی و دانشجویی را به نمایش میگذارد .
وی با بیان اینکه بیش از 9 هزار و 500 انجمن علمی در دانشگاههای سراسر کشور فعال هستند ، ادامه داد : این انجمنها در قالب 40 اتحادیه علمی فعالیت دارند و عمده این انجمنها تحت پوشش اتحادیهها هستند و بیشتر شامل رشتههایی میشود که در واحدهای دانشگاهی به صورت مستقل فعالیت دارند .
افزون بر این در دوره جدید اعتنا و توجه به تشکیل انجمنهای بین رشتهای با توجه به اهمیت و ضرورت آن در دستور کار معاونت قرار گرفته است .
غفاری گفت : یکی از ویژگیهای ممتاز این دوره از جشنواره حرکت اضافهشدن بخش بینالملل است و در کنار دعوت از انجمنها و دانشجویان داخلی به منظور ارائه و نمایش دستاوردهای این انجمنها ، با اعلام فراخوانی از دانشجویان خارجی هم دعوت به عمل آمد و که اقبال خوبی به شرکت در جشنواره نشان دادند و نزدیک به 21 هزار نفر دانشجوی خارجی در این جشنواره ثبتنام کردند .
این اقبال و مشارکت دانشجویان خارجی با توجه به هجمههایی که علیه جمهوری اسلامی وجود دارد ، یک دستاورد علمی برای کشور محسوب میشود .
غفاری افزود : این تعداد شرکتکننده فوق از 107 کشور دنیا هستند و در نهایت 80 نفر از این دانشجویان از 71 کشور و در 50 رشته در مقاطع تحصیلی مختلف در جشنواره حضور خواهند یافت؛ بیشترین تعداد شرکتکننده از قاره اروپا و کشور آلمان است .
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره اهداف برگزاری این جشنواره گفت : هدف این جشنواره فراهم کردن پیوند و ارتباط بین جامعه علمی و دانشگاهی با سازمانها و نهادهای خارج از دانشگاه اعم از حوزه صنعت ، کشاورزی و اقتصادی است .
در راستای تقویت ارتباط صنعت با جامعه ، با وزارتخانهها و سازمانهای اصلی در کشور مکاتباتی صورت گرفته و از آنها برای بازدید از جشنواره دعوت کردهایم .
وی درباره ایجاد فضای رقابتی بین انجمنهای علمی دانشجویی در کنار عرضه و نمایش دستاوردها ، به خبرنگار ایکنا گفت : جشنواره شامل چند بخش است که در کنار بخش نمایشگاهی و بینالملل یک بخش بازار هم وجود دارد که آثار شرکتداده شده در جشنواره پس از ارزیابی در این بخش و در فضایی رقابتی حضور پیدا میکنند .
غفاری همچنین درباره ملاکهای انتخاب انجمنهای علمی در حوزه علوم انسانی و آثار منتخب این انجمنها گفت : حوزه علوم انسانی و انجمنهای علمی دانشجویی این عرصه بیشتر در عرصه نشر و کتاب فعالیت دارند .
همچنین در کنار این بیشترین آثار علمی انجمنهای علوم انسانی به فعالیتهای اجتماعی بر میگردد .
وی درباره بازنگری آییننامه انجمنهای علمی دانشجویی اظهار کرد : این بازنگری بیشتر معطوف به تشکیل انجمنها و تسهیل شکلگیری آنها بوده است .
همچنین در راستای فراهم شدن ارتباط بیشتر این انجمنها با بخشهای آموزش و پژوهش بوده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
ایکنا
1397/08/29
15:20

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، جشنواره ملی حرکت رویدادی برای رقابت ، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویی کشور است که سالانه توسط وزارت علوم برگزار میشود .
امسال دانشگاه اصفهان باهدف افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای علمی و حمایت و تشویق آنها ، شناسایی انجمنها و دانشجویان دارای دستاوردهای علمی ممتاز ، انعکاس و انتقال تجربه فعالیتهای علمی موفق میان دانشجویان و تشویق آنها به فعالیتهای متناسب با اولویتها و نیازهای کشور ، چهار آذرماه میزبان یازدهمین جشنواره ملی حرکت است .
یادآور میشود ، یازدهمین دوره جشنواره حرکت در پنج گروه آموزشی فنی و مهندسی ، علوم انسانی ، علوم پایه ، کشاورزی و هنر و معماری و در حوزههای رقابتی انجمن علمی ، فعالیت خلاقانه ، نشریه ، مسابقه ، محتوای دیجیتال ، کتاب ، اختراع ، کارآفرینی و بخش ویژه ر .
در اصفهان برگزار میشود .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
شبستان
1397/08/29
14:51
> معاون فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جزییات جشنواره حرکت را اعلام کرد .
> به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری شبستان ، غلامرضا غفاری امروز ( 29 آبان ماه 1397) در نشست خبری که در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد گفت : از روز چهارم تا هفتم شاهد برگزاری یازدهمین جشنواره حرکت در دانشگاه اصفهان خواهی