وزارت علوم - مطبوعات 24 آذر 97
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت 13:31
1
فهرست اخبار
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
8356738 روزنامه آفرينش
1
فهرست اخبار
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
صبح اقتصاد
1397/09/22
> وزیــر علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص حذف مرحله ای کنکور ، گفت : امســال بخش اعظمی از دانشجویان می توانند بدون کنکور ، درخواست دانشگاه و رشته های مورد نظر خود را بدهند .
> به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، منصور غامی وزیر علوم در حاشــیه جلســه هیات دولت درباره همکاری دانشــگاه ها با یکدیگر در زمینه علمی ، گفت : مجموعه های دانشــگاه های کوچک با همکاری با دانشــگاه های و یا قرار گرفتن زیر مجموعه هــای آنان ، می توانند ارتباط های علمی بهتری را ارائه دهند .
وی گفــت : این موضوع جزء طرح هایی اســت که هم در برنامه ششم توســعه دیده شده و هم جزو مصوبات اباغی شــورای عالی انقاب فرهنگی اســت .
البته بخش هایی از این طرح مثل توقف پذیرش دانشــجو توسط موسســات آموزش عالی وابسته به دســتگاه های اجرایی و پژوهشگاه هایی که خارج از وزارت علوم بودند؛ اجرا شده است .
وزیر علوم با اشــاره به هفته پژوهش و فن آوری ، افزود : وجود نمایشگاه هفته پژوهش و فن آوری یک بازار کنار پژوهشگاه است که دستگاه های بخش های تولیدی نیازهایشان را عرضه می کننــد .
در اینجا متقاضی و ارائه دهنــده خدمات علم و فن آوری یکدیگر را پیدا می کنند .
ســال های قبل نزدیک به 700میلیارد تومان قرار داد بین صنعت و دانشگاه داشتیم .
غامی ادامه داد : امســال پیش بینی می کنیم شاهد رویداد خوبی در هفته پژوهش باشیم .
وی در ارتباط با حذف کنکور ، گفت : حذف مرحله ای کنکور جزو مصوبات قانونی اســت که در شــورای ســنجش و پذیرش اتفاق افتاده ما در سال های گذشته هم ســابقه تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال می کردیم .
با توجه به اینکه این روش در اجرا نشان می داد حدود 85 درصد قبولی ها بدون تاثیر سابقه می توانند در رشــته های مورد نظرشان قبول شوند؛ امسال بخش اعظمی از دانشــجویان می توانند بدون کنکور صرفــا با ارائه مدارک تحصیلی خود ، درخواست دانشــگاه و رشته های مورد نظر خود را بدهند .
وزیر علوم تصریح کرد : راهکار و نحوه انجام این موضوع را ســازمان سنجش قبل از قبولی کنکور روی سایت خود می گذارد ، ظرفیت این موضوع حدود 80درصد رشــته ظرفیت است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
شرق
1397/09/22
> کامبیز مینایی .
سرپرست دانشگاه جهرم با وجود حمایت های آشکار بیشتر دانشگاهیان از آقای روحانی ، رئیس جمهوری ، در دو دوره قبلی انتخابات و امیدهایی که با آمدن ایشان در دل دانشگاهیان زنده شد ، یکی از بی ثبات ترین وزارتخانه ها به لحاظ مدیریتی ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده است .
از آبان سال گذشته با رأی نمایندگان مجلس ، دکتر منصور غلامی به عنوان وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری کار خود را آغاز کرد .
در این مدت نسبتا کوتاه ، آرامش بالایی که از ملزومات انجام کارهای علمی پژوهشی است ، بر فضای دانشگاه ها حاکم بوده است .
> در چنین شرایطی و با کمال تعجب ، طرح استیضاح دکتر غلامی با 10 محور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است .
در این نوشتار به برخی از این محورها اشاره می شود تا نشان داده شود برخی از ایراد های گرفته شده آن چنان که در ظاهر به نظر می رسند ، موضوعیت ندارند : 1 نبود برنامه و سیاست های کلان پژوهشی و فناوری در چارچوب اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی و اجرانشدن پژوهش های کلان کشوری تحت نظارت شورای عتف : برنامه دکتر غلامی در 18 صفحه در سامانه وزارت علوم در دسترس است .
در این برنامه در چندین بند به برنامه های پژوهشی و فناوری در چارچوب اقتصاد مقاومتی اشاره شده است .
(برای مثال ، ردیف های 2 و 4 در برنامه «نظام آموزش عالی شایسته محور ، توانمندساز و کارآمد») .
2 بی توجهی به آموزش در دانشگاه ها و عدم توسعه رشته های میان رشته ای در دانشگاه های کشور و به روزرسانی نکردن رشته های دانشگاهی : پس از گسترش کمّی لجام گسیخته در تأسیس مراکز آموزش عالی در کشور در دهه 80 ، دولت های یازدهم و دوازدهم برنامه های خود را با شعار کیفیت در آموزش عالی تدوین کردند .
هم اکنون با توجه به بی کاری آزاردهنده در میان دانش آموختگان رشته های موجود ، یکی از محورهای کاری وزارت علوم علاوه بر توانمندسازی دانش آموختگان برای ورود به بازار کار ، گسترش رشته های میان رشته ای است .
; 3 تضعیف شدید دانشگاه پیام نور به بهانه آمایش سرزمین و منطقه ای کردن دانشگاه برخلاف نظر نمایندگان مجلس و عدم تعیین تکلیف اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مانند دستیاران آموزشی ، مشروط و پیمانی ، پس از گذشت 10 سال و محدودکردن رشته های تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه : ; بدون شک یکی از بزرگ ترین مراکز آموزش عالی در کشور ، دانشگاه پیام نور محسوب می شود؛ اما باید توجه داشت این دانشگاه بر اساس روش آموزش از راه دور و نیمه حضوری تأسیس شده ، ولی با گذشت زمان و به اشتباه ، مأموریت هایی را نظیر آنچه دانشگاه های آزاد و سراسری انجام می دهند ، بر عهده گرفته است .
این موضوع برخلاف شعار کیفیت وزارت علوم است و ضروری است این دانشگاه به مأموریت اصلی خود بازگردد .
بدیهی است این موضوع به معنی تضعیف این دانشگاه بزرگ نخواهد بود .
; 4 عدم حمایت از دانشجویان دوره دکتری و مشکلات شدید معیشتی و نبود حمایت مالی از پایان نامه های دکتری و عدم برخورد قاطع با موضوع مقاله ، پایان نامه و مدرک فروشی : متأسفانه با گسترش بی رویه راه اندازی دوره های دکتری در کشور ، تعداد دانشجویان افزایش پیدا کرده است .
همین موضوع علاوه بر افزایش بی کاری در میان دانش آموختگان این مقطع ، موجب شده حمایت مالی شایسته از آنان انجام نشود .
به علاوه زیرساخت های صنعتی ، کشاورزی و علوم انسانی کشور (که در خارج از حیطه وزارت علوم قرار دارند) نیز امکان بهره مندی از بیشتر این دانشجویان را ندارد .
به نظر می رسد راه حل عملی در چنین شرایطی ، گسترش ندادن دوره های دکتری و کم کردن از دانشجویان ورودی باشد؛ کاری که وزارت علوم در سال های اخیر به خوبی انجام داده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
شرق
1397/09/22

درباره برخورد با موضوع مقاله ، پایان نامه و مدرک فروشی نیز با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی ، قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به همه دانشگاه ها ابلاغ شده است و هم زمان سامانه های بسیار خوبی برای ارزیابی پروپوزال ها و پایان نامه ها در دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند .
به علاوه بخشی از مشکلات پایان نامه فروشی به افزایش بی رویه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مربوط می شود .
; 5 محور قراردادن مقاله «آی اس آی» در ارتقای اعضای هیئت علمی و تضعیف نقش پروژه های کاربردی و حل مسائل جامعه در ارتقای اعضای هیئت علمی و نبود برنامه مدون برای رفع موانع ارتباط دانشگاه ، صنعت و جامعه : نگارش مقاله های باکیفیت علمی بدون شک یکی از وظایف اصلی یک عضو هیئت علمی یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی است .
بدون وجود این گونه مقالات ، ارتباطات علمی با داخل و خارج از کشور امکان پذیر نیست .
به علاوه ، در رتبه بندی های جهانی به این بخش نگاه ویژه ای می شود .
با این همه ، هم اکنون در ارتقای اعضای هیئت علمی همه چیز به مقالات «آی اس آی» مربوط نمی شود و امتیازات خوبی برای انواع طرح های پژوهشی در نظر گرفته شده است .
با وجود این باید توجه کرد که تدوین و ابلاغ آیین نامه موجود قبل از وزارت آقای دکتر غلامی انجام شده است و هم اکنون آیین نامه دیگری با افزایش دادن سهم پژوهش های کاربردی در حال نهایی شدن است .
; در پایان دوباره تأکید می شود ویژگی اصلی دوران وزارت دکتر غلامی ، فضای آرام حاکم بر دانشگاه ها بوده که این فضا با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده ای ایجاد شده است .
امید است اکنون که در میانه سال تحصیلی به سر می بریم ، نمایندگان مجلس با درنظرگرفتن همه جوانب به حفظ و گسترش این آرامش کمک کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/09/22
> ایلنا : منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره چرایی لغو برخی از سخنرانی ها در مراسم روز دانشجو تصریح کرد : ما لیست سیاهی برای سخنران ها در دانشگاه ها نداریم .
در دانشگاه ها هیات سه نفره ای متشکل از رئیس دانشگاه ، نماینده ولی فقیه در دانشگاه و یک نفر به عنوان نماینده وزیر در این باره تصمیم می گیرند .
وزیر علوم با بیان اینکه در استان ها به دلیل شرایط خاص معمولا با شورای تامین هم بنا به تشخیص خود مشورت می کنند ، خاطرنشان کرد : ممکن است مصلحت هایی که مجموعه تامین استان داشته را در انتخاب سخنرانی های امسال در نظر گرفته باشند .
> وزیر علوم : لیست سیاه برای سخنرانی نداریم ایلنا : منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره چرایی لغو برخی از سخنرانی ها در مراسم روز دانشجو تصریح کرد : ما لیست سیاهی برای سخنران ها در دانشگاه ها نداریم .
در دانشگاه ها هیات سه نفره ای متشکل از رئیس دانشگاه ، نماینده ولی فقیه در دانشگاه و یک نفر به عنوان نماینده وزیر در این باره تصمیم می گیرند .
وزیر علوم با بیان اینکه در استان ها به دلیل شرایط خاص معمولا با شورای تامین هم بنا به تشخیص خود مشورت می کنند ، خاطرنشان کرد : ممکن است مصلحت هایی که مجموعه تامین استان داشته را در انتخاب سخنرانی های امسال در نظر گرفته باشند .
کلمات کلیدی : دانشجو دولت رئیس دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری نماینده ولی فقیه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
خراسان
1397/09/22
> وزیر علوم گفت : سازمان سنجش پیش از زمان ثبت نام کنکور امسال نحوه ورود بدون کنکور به دانشگاه ها بر اساس سوابق تحصیلی را اعلام می کند.
> وزیر علوم گفت : سازمان سنجش پیش از زمان ثبت نام کنکور امسال نحوه ورود بدون کنکور به دانشگاه ها بر اساس سوابق تحصیلی را اعلام می کند .
به گزارش ایسنا ، غلامی دیروز در حاشیه هیئت دولت در ارتباط با حذف کنکور گفت : حذف مرحله ای کنکور جزو مصوبات قانونی است که در شورای سنجش و پذیرش اتفاق افتاده است .
ما در سال های گذشته هم سابقه تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال می کردیم .
با توجه به این که این روش در اجرا نشان می داد حدود 85 درصد قبولی ها بدون تاثیر سابقه می توانند در رشته های مد نظرشان قبول شوند ، امسال بخش اعظمی از دانشجویان می توانند بدون کنکور صرفا با ارائه مدارک تحصیلی خود ، درخواست دانشگاه و رشته های مد نظر خود را بدهند .
غلامی گفت : راهکار و نحوه انجام این موضوع را سازمان سنجش قبل از قبولی کنکور روی سایت خود می گذارد .
فرا خبر روال اجرایی حذف کنکور هنوز تعیین نشده است مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره حذف مرحله ای کنکور که توسط وزیر علوم اعلام شد با بیان این که روال اجرایی این مسئله هنوز به طور کامل مشخص نیست ، افزود : کلیات کنکور سال 97 و بخشی از کلیات کنکور سال 98 شامل سوابق تحصیلی را اعلام کرده ایم و در حال آماده کردن فهرست رشته هایی هستیم که پذیرش آن ها بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد منتها درباره این موضوع باید جمع بندی صورت گیرد .
حسین توکلی در گفت وگو با خراسان خاطرنشان کرد : چندین سال است که سازمان سنجش در بسیاری از رشته محل ها بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می گیرد و برای آن ها نمره کنکور به هیچ عنوان موثر نبوده است ولی برای بیش از 85 درصد کدرشته محل ها بر اساس سوابق تحصیلی گزینش صورت می گیرد .
وی افزود : درباره بعضی رشته ها نیز که متقاضی زیادی دارند ، آزمون سراسری برگزار می شود و البته بعضی از داوطلبان هم علاقه مند به شرکت در این آزمون هستند .
توکلی درباره اظهارات وزیر علوم مبنی بر این که امسال بخش زیادی از افراد می توانند بدون کنکور صرفا با ارائه مدارک تحصیلی خود به دانشگاه بروند ، گفت : این اتفاق هر سال صورت می گیرد ولی بنا داریم امسال این بخش را جدا کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
سیاست روز
1397/09/22
> امسال حذف مرحله ای کنکور اجرایی می شود منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم گفت : حذف مرحله ای کنکور جزو مصوبات قانونی است که در شورای سنجش و پذیرش اتفاق افتاده ما در سال های گذشته هم سابقه تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال می کردیم .
> امسال حذف مرحله ای کنکور اجرایی می شود منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم گفت : حذف مرحله ای کنکور جزو مصوبات قانونی است که در شورای سنجش و پذیرش اتفاق افتاده ما در سال های گذشته هم سابقه تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال می کردیم .
با توجه به اینکه این روش در اجرا نشان می داد حدود 85 درصد قبولی ها بدون تاثیر سابقه می توانند در رشته های مورد نظرشان قبول شوند؛ امسال بخش اعظمی از دانشجویان می توانند بدون کنکور صرفا با ارائه مدارک تحصیلی خود ، درخواست دانشگاه و رشته های مورد نظر خود را بدهند .
راهکار و نحوه انجام این موضوع را سازمان سنجش قبل از قبولی کنکور روی سایت خود می گذارد .
ظرفیت این موضوع حدود 80درصد رشته ظرفیت است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه آوای خراسان جنوبی
1397/09/21
> ایسنا منصور غلامی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در ارتباط با حذف کنکور افزود : حذف مرحله ای کنکور جزو مصوبات قانونی است که در شورای سنجش و پذیرش اتفاق افتاده ما در سال های گذشته هم سابقه تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال می کردیم .
> ایسنا منصور غلامی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در ارتباط با حذف کنکور افزود : حذف مرحله ای کنکور جزو مصوبات قانونی است که در شورای سنجش و پذیرش اتفاق افتاده ما در سال های گذشته هم سابقه تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال می کردیم .
با توجه به اینکه این روش در اجرا نشان می داد حدود 85 درصد قبولی ها بدون تاثیر سابقه می توانند در رشته های مورد نظرشان قبول شوند؛ امسال بخش اعظمی از دانشجویان می توانند بدون کنکور صرفا با ارائه مدارک تحصیلی خود ، درخواست دانشگاه و رشته های مورد نظر خود را بدهند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه نوآوران
1397/09/21
> حذف مرحله ای کنکور امسال اجرایی می شود.
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه دولت خبر داد : حذف مرحله ای کنکور امسال اجرایی می شود وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری گفت : سازمان سنجش پیش از زمان ثبت نام کنکور امسال نحوه ورود به دانشگاه ها بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی را اعلام می کند .
نوآوران آنلاین منصور غلامی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد : مجموعه های دانشگاه های کوچک با ارتباط با دانشگاه های بزرگ به صورت همکاری یا قرار گرفتن زیر مجموعه های آنان ، می توانند ارتباط های علمی بهتری را ارائه دهند .
وی ادامه داد : این موضوع جزو طرح هایی است که هم در برنامه ششم توسعه دیده شده و هم جزو مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی است .
البته بخش هایی از این طرح مثل توقف پذیرش دانشجو توسط موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی و پژوهشگاه هایی که خارج از وزارت علوم بودند؛ اجرا شده است .
آن ها را هم به سمت همکاری های مشترک با دانشگاه ها هدایت می کنیم .
غلامی با اشاره به هفته پژوهش و فن آوری گفت : وجود نمایشگاه هفته پژوهش و فن آوری یک بازار کنار پژوهشگاه است که دستگاه های بخش های تولیدی نیازهایشان را عرضه می کنند .
در اینجا متقاضی و ارائه دهنده خدمات علم و فن آوری یکدیگر را پیدا می کنند .
سال های قبل نزدیک به 700میلیارد تومان قرار داد بین صنعت و دانشگاه داشتیم .
امسال پیش بینی می کنیم شاهد رویداد خوبی در هفته پژوهش باشیم .
وی در ارتباط با حذف کنکور گفت : حذف مرحله ای کنکور جزو مصوبات قانونی است که در شورای سنجش و پذیرش اتفاق افتاده ما در سال های گذشته هم سابقه تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال می کردیم .
با توجه به اینکه این روش در اجرا نشان می داد حدود 85 درصد قبولی ها بدون تاثیر سابقه می توانند در رشته های مورد نظرشان قبول شوند؛ امسال بخش اعظمی از دانشجویان می توانند بدون کنکور صرفا با ارائه مدارک تحصیلی خود ، درخواست دانشگاه و رشته های مورد نظر خود را بدهند .
غلامی گفت : راهکار و نحوه انجام این موضوع را سازمان سنجش قبل از قبولی کنکور روی سایت خود می گذارد .
ظرفیت این موضوع حدود 80درصد رشته ظرفیت است .
وزیر علوم در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی لغو سخنرانی ها در مراسم روز دانشجو تاکید کرد : ما لیست سیاهی برای سخنران ها در دانشگاه ها نداریم .
دردانشگاه ها هیات سه نفره ای متشکل از رئیس دانشگاه ، نماینده ولی فقیه در دانشگاه و یک نفر به عنوان نماینده وزیر در این باره تصمیم می گیرند .
در استان ها به دلیل شرایط خاص معمولا با شورای تامین هم بنا به تشخیص خود مشورت می کنند .
ممکن است مصلحت هایی که مجموعه تامین استان داشته را در انتخاب سخنرانی های امسال در نظر گرفته باشند .
غلامی در ارتباط با استیضاح خود نیز گفت : این موضوع را باید از مجلس بپرسید .
وی در پایان گفت : تعداد کسانی که نقد دولت را در دانشگاه طرح می کردند؛ بیش تر بود اما همه بودند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/09/21
> فارس : وزیر علوم گفت : حذف مرحله ای کنکور جزو مصوبات قانونی است که در شورای سنجش و پذیرش اتفاق افتاده ما در سال های گذشته هم سابقه تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال می کردیم.
> امسال حذف مرحله ای کنکور اجرایی می شود فارس : وزیر علوم گفت : حذف مرحله ای کنکور جزو مصوبات قانونی است که در شورای سنجش و پذیرش اتفاق افتاده ما در سال های گذشته هم سابقه تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال می کردیم منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت : مجموعه های دانشگاه های کوچک با ارتباط با دانشگاه های بزرگ به صورت همکاری یا قرار گرفتن زیر مجموعه های آنان ، می توانند ارتباط های علمی بهتری را ارائه دهند .
این موضوع جزو طرح هایی است که هم در برنامه ششم توسعه دیده شده و هم جزو مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی است .
وی در این باره ادامه داد : البته بخش هایی از این طرح مثل توقف پذیرش دانشجو توسط موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی و پژوهشگاه هایی که خارج از وزارت علوم بودند؛ اجرا شده است .
آن ها را هم به سمت همکاری های مشترک با دانشگاه ها هدایت می کنیم .
وی در مورد مسائل مختلف پیرامون حذف کنکور گفت : حذف مرحله ای کنکور جزو مصوبات قانونی است که در شورای سنجش و پذیرش اتفاق افتاده ما در سال های گذشته هم سابقه تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال می کردیم .
با توجه به اینکه این روش در اجرا نشان می داد حدود 85 درصد قبولی ها بدون تاثیر سابقه می توانند در رشته های مورد نظرشان قبول شوند؛ امسال بخش اعظمی از دانشجویان می توانند بدون کنکور صرفا با ارائه مدارک تحصیلی خود ، درخواست دانشگاه و رشته های مورد نظر خود را بدهند .
راهکار و نحوه انجام این موضوع را سازمان سنجش قبل از قبولی کنکور روی سایت خود می گذارد .
ظرفیت این موضوع حدود 80درصد رشته ظرفیت است .
وزیر علوم در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی لغو سخنرانی ها در مراسم روز دانشجو تاکید کرد : ما لیست سیاهی برای سخنران ها در دانشگاه ها نداریم .
دردانشگاه ها هیات سه نفره ای متشکل از رئیس دانشگاه ، نماینده ولی فقیه در دانشگاه و یک نفر به عنوان نماینده وزیر در این باره تصمیم می گیرند .
در استان ها به دلیل شرایط خاص معمولا با شورای تامین هم بنا به تشخیص خود مشورت می کنند .
ممکن است مصلحت هایی که مجموعه تامین استان داشته را در انتخاب سخنرانی های امسال در نظر گرفته باشند .
غلامی در ارتباط با استیضاح خود تصریح کرد : این موضوع را باید از مجلس بپرسید .
وی در مورد اینکه افراد حاضر در دانشگاه ها به مناسبت 16آذر گفت : تعداد کسانی که نقد دولت را در دانشگاه طرح می کردند؛ بیش تر بود اما همه بودند .
کلمات کلیدی : آموزش عالی دانشجو شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور وزارت علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
جمهوری اسلامی
1397/09/24
> معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با اشاره به وظایف پیشگیرانه این وزارتخانه در قانون مقابله با تقلب علمی ، گفت : ابطال پایان نامه و مدرک تحصیلی ، برخورد با تخلف دانشجو و در صورت لزوم اخراج از موارد پیشگیری برای مقابله با تقلب علمی است.
> معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با اشاره به وظایف پیشگیرانه این وزارتخانه در قانون مقابله با تقلب علمی ، گفت : ابطال پایان نامه و مدرک تحصیلی ، برخورد با تخلف دانشجو و در صورت لزوم اخراج از موارد پیشگیری برای مقابله با تقلب علمی است .
حسین سیمایی صراف در گفت و گو با ایرنا با بیان این مطلب افزود : در بحث پیشگیری قانون مقابله با تقلب علمی ، فهرستی از اقدامات پیش بینی شده برای پیشگیری از وقوع تقلب علمی تهیه شده است که در این زمینه می توان به تشکیل کمیته اخلاق پژوهش ، برخورد با تخلف دانشجو و تخلف احتمالی استاد و همچنین ابطال پایان نامه در صورت احراز تقلب ، اشاره کرد .
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با بیان اینکه مدرک تحصیلی فرد با احراز تقلب می تواند ابطال یا منجر به اخراج دانشجو شود ، اظهار داشت : رسیدگی به تخلفات دانشجویان از وظایف کمیته های انضباطی دانشجویان است؛ این موضوع برای درصد اندکی که دست اندارکار تقلب شوند تهدیدی به حساب می آید؛ در مواقع ضروری اگر تقلب علمی دانشجو ثابت شود بحث اخراج دانشجو هم به میان می آید .
وی در مورد برخورد با استادان در صورت احراز تخلف ، تاکید کرد : اگر استادی امانت داری را رعایت نکند به هیات انتظامی اعضای هیات علمی معرفی می شود که از این موارد می توان به عنوان پیشگیری از تقلب علمی یاد کرد .
سیمایی صراف در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه ای در ایرانداک (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) برای مشابهت یابی پایان نامه ها ، اظهار داشت : موضوعی که دانشجو برای پایان نامه پیشنهاد می کند قبل از تصویب در گروه دانشگاه باید در ایرانداک برای مشابهت یابی جستجو شود .
معاون وزیر علوم ادامه داد : محتوای پایان نامه یا رساله بعد از تکمیل و قبل از دفاع بار دیگر در ایرانداک برای نداشتن مورد مشابه جستجو می شود که در صورت مشابه نداشتن ، قابل دفاع خواهد شد .
به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم ، اگر براساس جستجوی ایرانداک ، مشخص شود به عنوان مثال 50 درصد پایان نامه کپی شده است دیگر این مساله قابل دفاع نخواهد بود .
وی بررسی این موضوع را یکی از وظایف دانشگاه ها در برخورد و شناسایی تقلب علمی عنوان کرد و گفت : در بیشتر دانشگاه ها این فضا ایجاد شده که استاد ، تاییدیه ایرانداک مبنی بر مشابهت نداشتن موضوع پایان نامه را از دانشجو بخواهد .
سیمایی صراف استادان راهنما و مشاور را مسئول پایان نامه ها و رساله ها دانست و افزود : این استادان راهنما و مشاور هستند که باید با دقت در پایان نامه دانشجو ، اصالت یا کپی بودن اثر را تشخیص دهند و این موضوع تا حدود زیادی توسط استاد قابل تشخیص است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
صبح اقتصاد
1397/09/24
> به نقل از صبح اقتصاد : معــاون حقوقی و امــور مجلس وزیر علوم با اشــاره به وظایف پیشــگیرانه ایــن وزارتخانه در قانــون مقابله با تقلب علمی ، گفت : ابطال پایان نامه و مدرک تحصیلی ، برخورد با تخلف دانشــجو و در صورت لــزوم اخراج از موارد پیشگیری برای مقابله با تقلب علمی است .
> حسین ســیمایی صراف در گفت و گو با ایرنا با بیان این مطلب افزود : در بحث پیشــگیری قانون مقابله با تقلب علمی ، فهرستی از اقدامات پیش بینی شده برای پیشگیری از وقوع تقلب علمی تهیه شده است که در این زمینه می توان به تشکیل کمیته اخاق پژوهش ، برخورد با تخلف دانشجو و تخلف احتمالی استاد و همچنین ابطال پایان نامه در صورت احراز تقلب ، اشاره کرد .
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با بیان اینکه مدرک تحصیلی فرد با احراز تقلب می تواند ابطال یا منجر به اخراج دانشجو شــود ، اظهار داشت : رسیدگی به تخلفات دانشجویان از وظایف کمیته های انضباطی دانشــجویان اســت؛ این موضوع برای درصد اندکی که دست اندارکار تقلب شوند تهدیدی به حساب می آید؛ در مواقع ضروری اگر تقلب علمی دانشجو ثابت شود بحث اخراج دانشجو هم به میان می آید .
وی در مورد برخورد با استادان در صورت احراز تخلف ، تاکید کرد : اگر استادی امانت داری را رعایت نکند به هیات انتظامی اعضای هیات علمی معرفی می شــود که از این موارد می توان به عنوان پیشــگیری از تقلب علمی یاد کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
بهار
1397/09/23
> گروه جامعه : معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با اشاره به وظایف پیشگیرانه این وزارتخانه در قانون مقابله با تقلب علمی ، گفت : ابطال پایان نامه و مدرک تحصیلی ، برخورد با تخلف دانشجو و در صورت لزوم اخراج از موارد پیشگیری برای مقابله با تقلب علمی است .
> حسین سیمایی صراف با بیان این مطلب افزود : در بحث پیشگیری قانون مقابله با تقلب علمی ، فهرستی از اقدامات پیش بینی شده برای پیشگیری از وقوع تقلب علمی تهیه شده است که در این زمینه می توان به تشکیل کمیته اخلاق پژوهش ، برخورد با تخلف دانشجو و تخلف احتمالی استاد و همچنین ابطال پایان نامه در صورت احراز تقلب ، اشاره کرد .
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با بیان اینکه مدرک تحصیلی فرد با احراز تقلب می تواند ابطال یا منجر به اخراج دانشجو شود ، اظهار داشت : رسیدگی به تخلفات دانشجویان از وظایف کمیته های انضباطی دانشجویان است؛ این موضوع برای درصد اندکی که دست اندارکار تقلب شوند تهدیدی به حساب می آید؛ در مواقع ضروری اگر تقلب علمی دانشجو ثابت شود بحث اخراج دانشجو هم به میان می آید .
وی در مورد برخورد با استادان در صورت احراز تخلف ، تاکید کرد : اگر استادی امانت داری را رعایت نکند به هیات انتظامی اعضای هیات علمی معرفی می شود که از این موارد می توان به عنوان پیشگیری از تقلب علمی یاد کرد .
سیمایی صراف در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه ای در ایرانداک (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) برای مشابهت یابی پایان نامه ها ، اظهار داشت : موضوعی که دانشجو برای پایان نامه پیشنهاد می کند قبل از تصویب در گروه دانشگاه باید در ایرانداک برای مشابهت یابی جستجو شود .
معاون وزیر علوم ادامه داد : محتوای پایان نامه یا رساله بعد از تکمیل و قبل از دفاع بار دیگر در ایرانداک برای نداشتن مورد مشابه جستجو می شود که در صورت مشابه نداشتن ، قابل دفاع خواهد شد .
به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم ، اگر بر اساس جستجوی ایرانداک ، مشخص شود به عنوان مثال 50 درصد پایان نامه کپی شده است دیگر این مساله قابل دفاع نخواهد بود .
وی بررسی این موضوع را یکی از وظایف دانشگاه ها در برخورد و شناسایی تقلب علمی عنوان کرد و گفت : در بیشتر دانشگاه ها این فضا ایجاد شده که استاد ، تاییدیه ایرانداک مبنی بر مشابهت نداشتن موضوع پایان نامه را از دانشجو بخواهد .
سیمایی صراف استادان راهنما و مشاور را مسئول پایان نامه ها و رساله ها دانست و افزود : این استادان راهنما و مشاور هستند که باید با دقت در پایان نامه دانشجو ، اصالت یا کپی بودن اثر را تشخیص دهند و این موضوع تا حدود زیادی توسط استاد قابل تشخیص است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موسسات آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/09/22
> جلسه مشترک دکتر محمدمهدی طهرانچی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با هیات لهستانی متشکل از وایچیخ اونالا ، معاون پژوهش و بین الملل دانشگاه ورشو ، رئیس گروه ایران شناسی و تعدادی از اساتید دانشگاه ورشو و ماچی دوشچیک ، کاردار سفارت لهستان در ایران در حاشیه برگزاری کنفرانس آسایهل 2018 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد.
> جلسه مشترک دکتر محمدمهدی طهرانچی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با هیات لهستانی متشکل از وایچیخ اونالا ، معاون پژوهش و بین الملل دانشگاه ورشو ، رئیس گروه ایران شناسی و تعدادی از اساتید دانشگاه ورشو و ماچی دوشچیک ، کاردار سفارت لهستان در ایران در حاشیه برگزاری کنفرانس آسایهل 2018 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد .
طهرانچی در این نشست با تاکید بر اینکه تاریخ آینده سازی را به همراه دارد ، گفت : «اگر جامعه ای گذشته خود را فراموش کند ، آینده ای نخواهد داشت و جوامعی که در گذشته با یکدیگر روابط داشته اند ، در آینده نیز می توانند این رابطه را به خوبی ادامه دهند .
بنابراین ما آماده ایم روابط خوبی با دانشگاه های لهستان داشته باشیم که این رابطه مبتنی بر تاریخ گذشته و شناخت طرفین از یکدیگر است .
» طهرانچی با اشاره به پیشنهاد کاردار لهستان در ایران و معاون دانشگاه ورشو مبنی بر راه اندازی دوره های زبان لهستانی و لهستان شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت : «بنده با این پیشنهاد موافق هستم ، اما دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی مبتنی بر شهریه است که براساس خواست مردم حرکت می کند .
با این حال ما آمادگی داریم رشته های ادبیات و زبان لهستانی و لهستان شناسی را در یکی از واحدهای خود راه اندازی کنیم ، اما پیش از آن باید نسبت به اینکه مردم علاقه مند به تحصیل در این رشته ها هستند ، راه حلی بیابیم .
» طهرانچی تاکید کرد : «زمانی دانشگاه تهران به تقلید از فرانسه تاسیس شد و زبان فرانسه مورد تقاضای دانشجویان بود ، اما امروز اقبال دانشجویان به این زبان کاهش یافته ، بنابراین اگر می خواهیم روی آموزش زبان فارسی در لهستان یا زبان لهستانی در ایران کار کنیم ، باید جنبه های مفیدی برای داوطلبان ایجاد کنیم .
بنابراین فکر می کنم مدل پیشنهادی راه اندازی دوره تجارت بین دو کشور مدل خوبی باشد که بتوانیم بدون نیاز به حمایت دولت ها ، دوره های لهستان شناسی یا ایران شناسی برگزار کنیم و درصورت استقبال مردم ، این دوره ها را گسترش دهیم .
» در ادامه وایچیخ اونالا ، معاون پژوهش و بین الملل دانشگاه ورشو با استقبال از پیشنهاد دکتر طهرانچی گفت : «بنده فکر می کنم این گام خوبی است و بعد از برگشت به لهستان ، این پیشنهاد را در کمیته دانشگاه مطرح و موافقت اصلی را از پارلمان دانشگاهی اخذ خواهم کرد تا بتوانیم در پایان ژانویه 2019 تفاهمنامه اولیه را به امضا برسانیم .
» ریاست دوره ای آسایهل به تایلند رسید ریاست دوره ای اتحادیه بین المللی موسسات آموزش عالی جنوب شرق آسیا (آسایهل) در سی وسومین کنفرانس عمومی به کشور تایلند رسید .
سی وسومین کنفرانس عمومی اتحادیه بین المللی موسسات آموزش عالی جنوب شرق آسیا (آسایهل) به ریاست دکتر محمدمهدی طهرانچی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور پروفسور نینات اولان وراووث ، دبیرکل آسایهل و دیگر اعضا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد .
در این نشست پروفسور سوچاتوی سوان ساوات از کشور تایلند به عنوان رئیس دوره ای جدید آسایهل انتخاب شد .
پیش از این و از سال 2016 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مدت دو سال ریاست دوره ای آسایهل را برعهده داشت .
اجرای دوره های مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های فیلیپین محمدمهدی طهرانچی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین در حاشیه برگزاری دومین روز کنفرانس آسایهل 2018 با هیات دانشگاهی از کشور فیلیپین متشکل از دکتر مایکل ام .
آلبا ، دکتر مارسلو مانیمتیم و درینولد پاداگاس دیدار و گفت وگو کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موسسات آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/09/22

دکتر طهرانچی در این نشست گفت : «با توجه به این پیشینه و برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی برای گسترش همکاری با کشورهای شرق آسیا ، تمایل داریم همکاری های عملیاتی با مجموعه دانشگاه های فیلیپین داشته باشیم .
» او با اشاره به فعالیت شورای علمی در کشور فیلیپین اظهار داشت : «همکاری با این شورا می تواند فرصت خوبی برای ما ایجاد کند تا دانشگاه های زیادی از ایران با دانشگاه های فیلیپین ارتباط برقرار کنند .
ما می توانیم در یک برنامه مشخص واحدهای سرآمد دانشگاه آزاد اسلامی را به دانشگاه های فیلیپین متصل کنیم .
» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد : «پیشنهادم این است همان طور که در آسیا لیگ فوتبال داریم ، دانشگاه های آسیایی نیز لیگ علمی برگزار کنند .
» استادتمام دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به پیشنهاد رئیس یکی از دانشگاه های فیلیپین مبنی بر ایجاد همکاری در حوزه های مهندسی ، شیمی و داروسازی گفت : «دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در حوزه شیمی و داروسازی بسیار فعال است و دانشگاه های فیلیپین می توانند ارتباط خوبی با این واحد دانشگاهی برقرار کنند .
واحد قزوین نیز یکی از واحدهای نمونه دانشگاه آزاد اسلامی است که می تواند با توجه به پیشرفت های دانشگاه های فیلیپین در حوزه مهندسی ، تعاملات علمی مناسبی با دانشگاه های فیلیپین و شرق آسیا داشته باشد .
» وی با ارائه پیشنهاد برگزاری دوره های MBA مشترک میان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های فیلیپین گفت : «این زمینه می تواند پشتیبان کننده ارتباطات دانشگاهی و تجاری باشد ، چراکه اگر بخواهیم از گذشته درس بگیریم ، همیشه تجار نقش محوری در اتصال غرب و شرق آسیا داشته ند و ما می توانیم از این بستر برای گسترش ارتباطات علمی استفاده کنیم .
» طهرانچی ادامه داد : «برای آغاز همکاری ها در حوزه علوم انسانی می توانیم رشته های مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی و حقوق تجارت را در دستورکار قرار دهیم و یک دانشکده مشترک در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های فیلیپین ایجاد کنیم تا افرادی که در این دانشکده ها تحصیل می کنند با قوانین دو طرف آشنا شوند و این همکاری می تواند باعث توسعه تعاملات شود .
برای این کار باید یک برنامه مشترک با مدرک مشترک داشته باشیم .
» او همچنین از آمادگی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برای برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های کشور فیلیپین خبر داد و گفت : «می توانیم با همکاری یکدیگر ، دوره های مشترک طراحی کرده و در اختیار داوطلبان قرار دهیم .
این طرح منجر به توسعه علمی و همکاری مشترک خواهد شد و اقتصاد خود را نیز تامین خواهد کرد . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه گیلان
وطن امروز
1397/09/24
> با معرفی برگزیدگان شانزدهمین جشنواره شعر و داستان «جوان سوره» ، این رویداد ادبی به کار خود پایان داد.
> با معرفی برگزیدگان شانزدهمین جشنواره شعر و داستان «جوان سوره» ، این رویداد ادبی به کار خود پایان داد .
به گزارش «وطن امروز» ، در این برنامه و پس از صحبت های عباس محمدی ، مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری ، با حضور غلامرضا قاسمی رئیس حوزه هنری استان گیلان و محمدحسین مهدوی (م .
موید) از کتاب 2 جلدی «80 سال شعر نوی گیلان» که توسط هادی میرزانژادموحد و سیدفرزام حسینی گردآوری شده است ، رونمایی شد .
مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه هنری ، فریبا یوسفی شاعر ، سیدمحمدجواد شرافت دبیرعلمی بخش شعر و محمدرضا شرفی خبوشان دبیر علمی بخش داستان شانزدهمین جشنواره جوان سوره در بخش اول جوایز را اهدا کردند .
لوح تقدیر و جایزه نقدی بخش داستانک به شیما شهیدزاده از استان کرمان برای اثر «دلتنگ» اهدا شد .
همچنین در بخش داستان کوتاه لوح تقدیر و جایزه نقدی به حسن قربانی از سمنان برای اثر «گودال هرات» تعلق گرفت .
در بخش ترانه و سرود لوح تقدیر و جایزه نقدی به «مناجات» سروده اعظم معارف وند از قم اهدا شد .
لوح تقدیر و جایزه نقدی بخش شعرنو (نیمایی) نیز به اسماعیل احمدی امجزی از کرمان برای شعر «شادی به چه کار می آید» رسید .
در بخش شعر کلاسیک نیز میثم داوودی از قم لوح تقدیر و جایزه نقدی را برای شعر «خوش است توبه کنم» دریافت کرد .
همچنین با حضور احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان و غلامرضا قاسمی رئیس حوزه هنری استان گیلان از محمدحسین مهدوی (م .
موید) شاعر پیشکسوت گیلانی تقدیر شد .
جایزه ویژه جشنواره نیز بنا به نظر هیات داوران در بخش های سه گانه شعر به دلیل دریافت رتبه بالا در 2 بخش کلاسیک و نو ، برای آثار «گل حساس» ، «دو نیمایی پاییزی» و «خوش خوشان و بلوغ ربنا» به رضا یزدانی از قم رسید .
محمدرضا احسانی از کرمانشاه برای اثر«فراموشی» لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره و فرصت چاپ یک مجموعه شعر توسط انتشارات سوره مهر را دریافت کرد .
در بخش شعر کلاسیک لوح تقدیر ، جایزه نقدی و فرصت چاپ یک مجموعه اثر توسط انتشارات سوره مهر به آرزو سبزوارقهفرخی از استان چهارمحال وبختیاری برای شعر «درختی به نام زن» رسید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه فرهیختگان
1397/09/22
> این روزها تامین مالی دانشگاه ها به یکی از چالش های پیش روی نظام آموزش عالی بدل شده است؛ چالشی که البته بیشتر دانشگاه های معتبر خارجی برای آن چاره ای پیدا کرده و هرکدام تلاش کرده اند به نحوی منابع درآمدی خود را افزایش دهند.
> این روزها تامین مالی دانشگاه ها به یکی از چالش های پیش روی نظام آموزش عالی بدل شده است؛ چالشی که البته بیشتر دانشگاه های معتبر خارجی برای آن چاره ای پیدا کرده و هرکدام تلاش کرده اند به نحوی منابع درآمدی خود را افزایش دهند .
البته کمبود منابع مالی دانشگاه ها مشکلی است که کم و بیش همه کشورهای جهان با آن مواجهند و فقط مختص به ایران نیست ، اما شاید وابستگی دانشگاه های ایران به بودجه دولتی دلیلی برای کمبود سایر منابع درآمدی باشد .
به عبارتی یکی از دلایل کمبود بودجه در دانشگاه های کشور ، وابستگی شدید به بودجه دولتی است .
در همین راستا نیاز است دانشگاه ها میزان اتکای خود به بودجه دولتی را کاهش داده و درآمد سایر منابع خود را افزایش دهند .
در همین راستا با چهار تن از روسای دانشگاه های بزرگ ایران به گفت وگو نشسته و علت وابستگی دانشگاه های کشور به بودجه دولتی را جویا شدیم .
دانشگاه به دولت خدمت می کند پس دولت باید هزینه های خدمات را بدهد محمود نیلی آبادی ، رئیس دانشگاه تهران درباره وابستگی دانشگاه ها به بودجه دولتی گفت : «وابستگی یک مقوله جداست یعنی شما باید مطلق بودجه را بالا برده و سهم درآمدهای دانشگاه را افزایش دهید؛ بنابراین نسبت بودجه دولت به سهم درآمد خود را افزایش دهید .
شما اگر دانشگاه های معتبر جهان را نیز بررسی کنید خواهید دید که اگر دانشجوی ایالت باشی موظف خواهی بود تنها یک چهارم شهریه را پرداخت کنی و مابه التفاوت آن را دولت پرداخت می کند ، لذا کمک های دولتی به دانشگاه های خصوصی و دولتی همه جا وجود دارد منتها ما کاری که باید بکنیم این است که مطلق بودجه را بالا برده و برای بالا بردن این مطلق بودجه ، سهم درآمدها را اضافه کنیم .
معتقدم دانشگاه ها به دولت و کشور خدمت می کنند پس دولت باید هزینه های خدمات را پرداخت کند .
» نیلی احمدآبادی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا در دانشگاه تهران میزان درآمدهای حاصل از شهریه بیشتر از درآمدهای حاصل از پژوهش است ، گفت : «در تمام دنیا حدود 30 تا 40 درصد بودجه دانشگاه ها از شهریه ، 20 تا 30 درصد از وقف و 30 درصد از محل پژوهش ها تامین می شود .
کل آموزش عالی در حال حاضر در کشور ما این مشکل را دارد؛ یعنی بخش آموزش قوی است اما مشکل بودجه پژوهشی از سهم پژوهش در جی دی پی می آید .
ما الان حدود 4/0 درصد بودجه پژوهشی مان جی دی پی است ، بنابراین خود منابع مالی پژوهش محدود است .
» رئیس دانشگاه تهران در ادامه افزود : «نکته دیگر اینکه چون بسیاری از صنایع ما پیشرفته نیستند کمتر با دانشگاه ها تعامل دارند .
تبصره 9 که پارسال در بودجه پیشنهاد کردیم برای حل همین مشکل است ، بنابراین پاسخ شما این است که بله این عارضه در کل کشور وجود دارد و ما باید این نسبت را افزایش دهیم و به همین دلیل در تلاش هستیم پذیرش دانشجو را کاهش و به حد تعادل برسانیم .
از این جهت باید اقداماتی انجام دهیم تا منابع مالی پژوهش بیشتر به دانشگاه ها اختصاص پیدا کند .
» نیلی احمدآبادی تاکید کرد : «ما نمی خواهیم دولت کمک خود را کم کند اما در حال افزایش دیگر منابع خود مانند پژوهش ، علم و فناوری ، دوره های تخصصی ، افزایش پذیرش دانشجو از خارج از کشور ، اعتبارات پژوهشی و .
هستیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه فرهیختگان
1397/09/22

» 3 مانع جدی برای کاهش اتکا به بودجه دولتی حسین سلیمی ، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است دانشگاه های دنیا دو و سه منبع درآمد اصلی دارند که در ایران تحقق آنها دشوار است .
او دراین باره گفت : «یکی سرمایه گذاری موسسات خصوصی و موسسات اقتصادی بزرگ است .
یعنی دانشگاه هایی هستند که تمام بودجه خود را در حوزه پژوهشی و پشتیبانی از پروژه های دکتری و مسائل مختلف از سرمایه گذاران بزرگ بخش خصوصی در کشور خود یا در عرصه بین المللی دریافت می کنند .
در ایران بخش خصوصی قدرتمندی که بخواهد در دانشگاه سرمایه گذاری کرده و از آن بهره برداری کند ، شکل نگرفته است ، بنابراین در کوتاه مدت امکان ندارد .
» سلیمی درباره دومین منابع مالی درآمد دانشگاه ها گفت : «دومین منبع درآمد دانشگاه ها در کشورهای خارجی خیریه هایی هستند که توسط سرمایه داران بزرگ یا بخش خصوصی ایجادشده که در برخی موارد 20 تا 30 درصد بودجه دانشگاه ها را تشکیل می دهد؛ اما فعالیت خیریه در دانشگاه های ما صرفا به ساخت چند ساختمان محدود می شود ، بنابراین این فرهنگ که خیریه بیاید و در ساختار فعالیت دانشگاهی و ایجاد کرسی های دانشگاهی سرمایه گذاری کند ، شکل نگرفته است .
» رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد : «سوم اینکه دستگاه های اجرایی بهره بردار از دانش دانشگاهیان حاضر نیستند هزینه مستقیم در این زمینه انجام دهند ، به طور مثال صنایع ما که نیمه دولتی هستند حاضرند برای خود سازمان دانشگاهی درست کنند اما بودجه خود را در دانشگاه های بزرگ کشور سرمایه گذاری نمی کنند؛ این سه مانع جدی در کشورمان وجود دارد که قابل رفع است .
» او با بیان اینکه در دانشگاه علامه هنوز به بودجه دولتی وابسته هستیم ، ادامه داد : «از حدود 230 میلیارد تومانی که در سال برایمان تعریف شده حدود 80 تا 90 میلیارد آن درآمد خود دانشگاه از محل آموزش ، پژوهش و فعالیت های نوآورانه و استفاده از املاک دانشگاه است و توانسته ایم تا این اندازه بودجه خودمان را تامین کنیم ، ولی این کافی نیست و درآمد هم درآمد پایداری نیست ، لذا اگر بخواهیم این مساله حل شود نیازمند یک تحول ساختاری در آموزش عالی کشور به خصوص دانشگاه های بزرگ دولتی هستیم .
» سلیمی در پاسخ به این سوال که چرا درآمد دانشگاه علامه از حوزه آموزش بسیار بیشتر از بخش پژوهش است ، گفت : «ضعف کششی است که داریم و در دانشگاه علامه درآمد پژوهشی به نسبت چهار سال گذشته 30 برابر شده است اما بازهم کشش این موضوع در کشورمان به خصوص در حوزه علوم انسانی در همین اندازه است و ما تلاش می کنیم ارتباط ارگانیک خود را با دستگاه های بهره بردار بیشتر کنیم .
» 70 درصد بودجه دانشگاه امیرکبیر از بودجه دولتی است سیداحمد معتمدی ، رئیس دانشگاه امیرکبیر از میزان درآمد این دانشگاه از بودجه دولتی می گوید .
به گفته معتمدی ، حدود 70 درصد بودجه دانشگاه امیرکبیر از دولت است که عمدتا صرف حقوق اساتید ، کارمندان و هزینه های ضروری مثل آب ، برق و .
می شود .
او گفت : «عمدتا تحقیقات ما با استفاده از قراردادهای صنعتی است و غیر از آن مبلغ عمده ای را بابت تحقیقات نمی توانیم پرداخت کنیم .
به عبارتی هزینه تحقیقات از قراردادهای صنعتی تامین می شود .
درآمدهای آموزشی هم باز به مباحث پژوهشی ، خوابگاه ها و کمک های دیگر اختصاص پیدا می کند .
» رئیس دانشگاه امیرکبیر ادامه داد : «به عبارتی درصد درآمد دولت به دیگر درآمدها حدود 70 به 30 است .
در دانشگاه های اروپا هم وضع به همین صورت است ، یعنی حدود 65 تا 70 درصد درآمدشان از سوی دولت تامین می شود منتها روش های کمک متفاوت است .
در اروپا برنامه هایی را تعیین کرده و مبلغی را به صورت ثابت پرداخت می کنند و مبلغی هم برای هر برنامه ای در نظر می گیرند که دانشگاه موظف است طبق آن برنامه عمل کند؛ درواقع نوع بودجه ، بودجه برنامه ای است .
» معتمدی از دانشگاه های آمریکا هم صحبت به میان آورد و گفت : «در آمریکا کمک دولت کمتر است؛ اما در مقابل قوانینی مثل مالیات وجود دارد که صنایع می توانند از محل مالیات خود در دانشگاه ها هزینه کنند و دولت نیز آن را به عنوان مالیات پرداخته شده به دولت قبول می کند؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه فرهیختگان
1397/09/22
درواقع در آمریکا بیشتر به سمت کسب درآمد از سوی صنایع حرکت می کنند و کمک دولت هم به این صورت است که مالیات را از صنایع قبول می کند .
اگر ما نیز چنین قانونی در کشور داشته باشیم می توانیم جذب بیشتری از صنایع داشته باشیم .
» او ادامه داد : «البته در دانشگاه امیرکبیر برنامه ما این است که درآمدهای خود را افزایش دهیم .
اگر به گذشته نگاه کنید خواهید دید که در دانشگاه امیرکبیر هرچه جلوتر آمدیم درآمدهای ما نسبت به بودجه ای که از دولت دریافت می کنیم افزایش پیدا کرده است .
البته در تمام دنیا اگر دولت حمایت خود را بردارد ، دانشگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد .
به صورت کلی در همه جای دنیا بخش آموزش و تحقیقات سوبسیدی است .
» رئیس دانشگاه امیرکبیر گفت : «حدود 50 درصد درآمد ما از محل آموزش و 50 درصد از محل تحقیقات و خدمات و سایر منابع است .
همچنین در همه جای دنیا یکی از بخش های عمده درآمد از محل آموزش است .
یعنی شهریه پرداز هستند؛ اما درمجموع اگر در سه مقطع نگاه کنیم ، می بینیم حدود 10 درصد دانشجویان ما شهریه پرداز هستند که مربوط به پردیس های خودگران و بقیه دولتی هستند .
» علت وابستگی شدید به دولت هزینه های خدمات دانشجویی است علی خاکی صدیق ، رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است باید وابستگی دانشگاه ها به بودجه دولتی را به صورت بسته کامل دید .
او دراین باره گفت : «در تمام دانشگاه های دنیا تلاش دارند وابستگی خود به بودجه دولتی را کاهش دهند؛ به عبارتی بودجه های غیردولتی در دانشگاه های دنیا درصدی از پژوهش و قراردادهای ارتباط با صنعت است .
در این بخش دانشگاه های ما نیز نسبتا موفق عمل کردند یعنی درصد بودجه های کل و بودجه های پژوهشی آنها نسبتی است که شما وقتی با سایر دانشگاه های هم تراز مقایسه می کنید ، می بینید وضعیت دانشگاه های ایران بد نیست .
» خاکی صدیق ادامه داد : «منبع این حرف نیز نظام های رتبه بندی بین المللی مثل تایمز است .
می توانید به این نظام رتبه بندی مراجعه کرده و ببینید درصد درآمد پژوهش دانشگاه های ما نسبت به دانشگاه های هم تراز اروپا و آسیا چگونه است .
نکته دیگر اینکه بخش عمده ای که دانشگاه های معتبر خارجی روی آن کار می کنند و درآمدهای سرشاری نیز از آن دارند ، بخش آموزش است .
ما از این قسمت محروم هستیم .
» او با بیان اینکه بخشی از دانشجویان در دانشگاه های معتبر ، بین المللی هستند که مبلغ قابل توجهی ارز را وارد دانشگاه ها می کنند ، ادامه داد : «ما این بخش نیز محروم هستیم .
بخش دیگر نیز هزینه هایی است که ما در دانشگاه با آن روبه رو هستیم .
هزینه خوابگاه ها ، رفت وآمد دانشجویی ، تغذیه و .
اگر این هزینه ها را جمع کنید می بینید بخش عمده ای از درآمد های دانشگاه صرف آنها می شود؛ بنابراین مبالغی که ما بابت هر دانشجو از دولت دریافت می کنیم اصلا کفاف این سرویس ها را نمی دهد .
» رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد : «اگر ما می توانستیم مثل دانشگاه های معتبر دنیا شهریه دریافت کرده و بابت هزینه هایی که می شد از متقاضی مبلغ آن را دریافت می کردیم چه در خوابگاه چه تغذیه و .
آن موقع متوجه می شدید که وضع ما از دانشگاه های دیگر بدتر نیست اما اگر بخواهیم دولتی باشیم یعنی از دانشجو شهریه دریافت نکنیم نمی توان هزینه های سرویس هایی را که به دانشجویان ارائه می شود ، دریافت کرد .
این هزینه ها را باید دولت پرداخت کند که موجب می شود اتکای ما به بودجه دولتی افزایش پیدا کند .
» او ادامه داد : «اگر بودجه دانشگاه ها تامین شود در درازمدت به منبع عظیمی برای کشور تبدیل می شود؛ یعنی یک سرمایه گذاری صورت می گیرد که در آینده به اقتصاد کشور کمک می کند .
» خاکی صدیق در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که در دانشگاه خواجه نصیر میزان اتکا به بودجه دولتی چقدر است در کنایه ای تلویحی گفت : «حدود صددرصد به بودجه دولتی وابسته هستیم . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر علوم
جوان
1397/09/24
> رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با بیان اینکه دانشگاه محل ارتجاع پهلوی یا مارکسیسم نیست ، گفت : شعار درود بر سوسیالیست شعار دانشگاه نیست و این ارتجاع است ، گریه کردن سر قبری است که مرده در آن نیست .
> جوان آنلاین : رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با بیان اینکه دانشگاه محل ارتجاع پهلوی یا مارکسیسم نیست ، گفت : شعار درود بر سوسیالیست شعار دانشگاه نیست و این ارتجاع است ، گریه کردن سر قبری است که مرده در آن نیست .
حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در نشستی در دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اهمیت کاری که برای خدا انجام می شود ، گفت : خداوند به مؤمنان می فرمایند اگر سختی به شما رسید ، اذیت شدید و شما را تحریم کردند هر اتفاق برای شما یک عمل صالح است و ما این امداد و عنایت خدا را می بینیم ، حتما تحمل سختی با توکل بر خدا ، اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و عمل جهادی پیروزی برای ما به همراه خواهد داشت .
وی ادامه داد : ما یک بار در زمان جنگ تحمیلی این مسیر را رفته ایم ، یک زمان حتی اجازه نمی دادند ما برای دفاع از کشورمان سیم خاردار وارد کنیم ، اما الان بحث بر سر برد موشک ها ، توانمندی های فناوری ما مانند هسته ای یا قدرت منطقه ای ماست و این اتفاق بزرگ است که به واسطه ایمان به خدا و اتکا به نفس ایجاد شده است .
حجت الاسلام والمسلمین رستمی در بخش دیگری از جلسه گفت : نگاه برخی به دانشگاه نگاه به یک محصول غربی و صد در صد وارداتی است که باید همه لوازم و پیامد های آن را بپذریم و هیچ نیازی نیست که نسبت به مختصات بومی ، ملی و دینمان دانشگاه بروز رسانی شود ، این نگاه یک نگاه ارتجاعی است ، حتی کشور هایی که مبدا نظری آن ها لیبرال دموکراسی است و ادعای سکولاریزم در تمام ساحات دارند هم اینگونه به پدیده ها نگاه نمی کنند ، خروجی دانشگاه فقط نباید فن سالاری باشد بلکه محیط دانشگاه باید محیطی باشد که خروجی آن انسان مطلوب تعالی باشد نه توسعه ، توسعه با تعالی فرق دارد و عموم تعاریفی که از توسعه می شود و برخی هم در داخل آن را تکرا می کنند ، انسانی است که هیچ ارتباطی با اخلاق و معنویت و حتی کشور خود هم ندارد .
وی افزود : یکی از اساتید دانشگاه ها که زمانی هم معاون پژوهشی وزیر علوم بوده یک زمان گفت : نباید از دانشگاه انتظار فعالیت غیر علمی داشت .
خب این نگاه را با نگاه حضرت امام خمینی (ره) و نگاه رهبر معظم انقلاب مقایسه کنید تفاوت از زمین تا آسمان است .
رستمی اظهار داشت : در این مسیر تربیتی اساتید ما نقش به سزایی دارند ، همه کاره فکری و فرهنگی در دانشگاه یک طرف نقش اساتید طرف دیگر اساتید هستند که با تخاطب واقعی با دانشجویان بیشترین اثر بخشی را دارند .
وی یادآورشد : دانشجویان امانت هایی دست ما هستند ، مانند بچه های خودمان آن ها را خلاق قدرتمند ، متعهد ، مبتکر تربیت کنیم .
آینده از آن این نسل است ، دانشجوی ما پاکدستی را از ما می آموزد و اگر استادی در مسیر تربیت دانشجو کوتاهی کند به مشکل خواهیم خورد .
رستمی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد : نظام برآمده از انقلاب اسلامی نظامی است که در مقابل لیبرال دموکراسی ایستاد و امروز هم می بینیم که حدود 40 سال است با ما دشمنی می کند تا ما به آنچه می خواهیم نرسیم .
وی با اشاره به تلاش هایی که دشمن برای تحریم ایران دارد ، گفت : آیا آن چیز هایی که ما الان داریم و اتفاقات مثبتی که در دانشگاه ها برای حل مشکلات جامعه افتاده را جامعه خبر دارد؟ یک مشکل مهم ما رسانه است که فعالیت های مثبت و نقاط مثبت کم تر دیده می شود .
رستمی تصریح کرد : اگر اعتماد به نفس یک جامعه گرفته شود و اگر امید یک جامعه گرفته شود آن جامعه می میرد دانشگاه محل حضور فرهیختگان جامعه است فرهیختگان آرمانخواه هستند و وضع موجود را می بینند و به سمت وضع مطلوب حرکت می کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر علوم
جوان
1397/09/24

نباید در بدنه فرهیخته گی خستگی و خمودگی وجود داشته باشد .
دانشگاه در کنار مردم است و باید حلال مشکلات مردم باشد .
وی ادامه داد : از دانشگاه باید نقد بیرون بیاید ، اما نقد دانشگاه نقد براندازانه نیست .
دانشگاه محل ارتجاع پهلوی یا مارکسیسم نیست ، شعار درود بر سوسیالیست شعار دانشگاه نیست و این ارتجاع است ، گریه کردن سر قبری است که مرده در آن نیست .
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتدار ایران اسلامی در منطقه و جهان ادامه داد : وزیر خارجه ترکیه مصاحبه ای داشت و خبرنگار به او گفت : یک زمانی غرب گفت : ایران باید منزوی شود ، اما ایران حالا در منطقه دست بالا را دارد و کشور ها را در مقابل تروریسم نجات می دهد ، این چه انزوایی است؟.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس سازمان سنجش
مردم سالاری
1397/09/22
> داوطلبان کارشناسی ارشد برای ثبت نام تا یکشنبه 5 آذر مهلت دارند .
> داوطلبان کارشناسی ارشد برای ثبت نام تا یکشنبه 5 آذر مهلت دارند .
به گزارش فارس ، حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ، گفت : ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 از ساعت 11 روز جمعه 16 آذر ماه آغاز و دفترچه راهنمای شرکت در آزمون هم زمان با آغاز ثبت نام بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت .
وی افزود : هریک از داوطبان علاقمند به ثبت نام برای شرکت در این آزمون ضرورت دارد که واجد شرایط عمومی ، اختصاصی و سایر مقررات مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون باشند و لذا به تمامی داوطلبان علاقمند اکیدا توصیه می شود که با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور در صورت واجد شرایط بودن نسبت به تکمیل تقاضانامه اینترنتی ثبت نام اقدام کنند .
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت : اولین مرحله بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از ساعت 11 روز جمعه 16 آذر ماه 97 و همزمان با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد آغاز شد و در روز یکشنبه 25 آذر پایان می پذیرد .
وی خاطرنشان کرد : داوطلبان برای ثبت نام در این آزمون باید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh .
org مراجعه کنند و پس از مطالعه دفترچه راهنما برای ثبت نام اقدام کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه نوآوران
1397/09/22
> ثبت نام 141 هزار نفر در کنکور ارشد 98.
> ثبت نام 141 هزار نفر در کنکور ارشد 98 مشاور عالی سازمان سنجش گفت : تاکنون بیش از 141 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 ثبت نام کرده اند .
نوآوران آنلاین حسین توکلی (مشاور عالی سازمان سنجش) با اشاره به این خبر به خبرنگار ایلنا گفت : تا امروز پنج شنبه 22 آذرماه 97 تعداد 141 هزار و 289 نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 ثبت نام کرده اند .
مشاور عالی سازمان سنجش گفت : آزمون کارشناسی ارشد برای پذیرش دانشجو در این مقطع در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی اردیبهشت ماه سال 98 برگزار می شود .
توکلی تاکید کرد : مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از 16 آذرماه آغاز شده و تا روز یکشنبه 25 آذرماه ادامه دارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/09/22
> 1 فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به شرکت در آزمون دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته بوده و در صورت شرکت اتباع غیرایرانی مقیم سایر کشورها ، پذیرش آنان کان لم یکن تلقی می شود.
> 1 فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به شرکت در آزمون دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته بوده و در صورت شرکت اتباع غیرایرانی مقیم سایر کشورها ، پذیرش آنان کان لم یکن تلقی می شود .
2 کلیه متقاضیان تحصیل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در رشته ها و مقاطع و دوره های مختلف تحصیلی مشمول شرایط و ضوابط شیوه نامه های موجود سازمان امور دانشجویان هستند .
3 حداکثر مدت تحصیل مجاز در مقطع کارشناسی ارشد برای آن دسته از متقاضیان تحصیل که در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش کشور در دوره های تحصیلات تکمیلی پذیرفته شده اند ، سه سال است .
4 متقاضیان تحصیل ملزم به مطالعه دقیق مندرجات دفترچه های راهنمای آزمون و اطلاعیه های بعدی و رعایت مقررات و ضوابط پذیرش بوده و هیچ عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه ها و قوانین پذیرفته نیست .
5 آن دسته از اتباع غیرایرانی که دارای دفترچه مخصوص مدرک اقامت ویژه صادره از سوی پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند ، محدودیتی برای تردد یا سکونت در هیچ یک از شهرها یا مناطق کشور ندارند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
قانون
1397/09/24
> بیتا محسنی.
> آفتاب پاییزی روز چهارشنبه از میان شاخه های نیمه عریان درختان زبانه می کشد و نوید صبحی دیگر را می دهد .
خیابان انقلاب مانند اکثر ساعات شبانه روز شلوغ است و پر هیاهو .
گویی مردمان دلتنگ ، از سرما به ستوه آمده و در روزهای منتهی به دی ، ازدل این آفتاب یخ زده ، بهار را می جویند .
مقصد گام هایم امروز ، دانشگاه تهران است .
نرده های سبز رنگ دانشگاه ، مماس با جست و جوی قدم هایم از نظرم می گذرد و به درِ پشتی و حراست دانشگاه ختم می شود .
پس از پاسخ به نگهبان بی حوصله درباره اینکه چه کسی هستم ، از کجا می آیم و اینجا چه می کنم ، از او سراغ مکان برگزاری سالانه عکس دانشجویان را می گیرم .
گویا در جریان نیست .
کمی بیشتر توضیح می دهم و از مهمانان می گویم .
به ساختمان شیشه ای رو به رو اشاره می کند و می گوید : «یا در این نگارخانه برگزار می شود یا در سالن تجسمی ، کمی جلو تر است ! »درِ نگار خانه بسته است و صدایی از آن به گوش نمی رسد اما سالن تجسمی شلوغ است و در محاصره دانشجویان و حاضران دیگری که از ظاهرشان مشخص است از دانشجویان نیستند .
صدای میکروفن خیلی بلند نیست اما از بالای پله ها صدای رامیار منوچهرزاده ، دبیر سومین سالانه عکس دانشجویان دانشگاه تهران به گوش می رسد : «مقدم مهمانان عزیز را گرامی می داریم .
» .
دورنمای سالانه عکاسی سومین سالانه عکس دانشجویان دانشگاه تهران در تالار ایران ، دانشکده هنرهای تجسمی ، پردیس هنرهای زیبا از شنبه 17 آذر سال 1397 آغاز به کار کرده و در روز چهارشنبه 21 آذر به ایستگاه پایانی رسید .
در این دوره آثار آرام مردانی ، امیر متشرعی ، امیرحسین بسطامی ، امیرهادی شیرزادی ، باران عطایی ، پویا کریم ، حسین داوودی ، حمید خرمی ، سجاد آورند ، سیده ثنا حسینی ، صبا جواهریان ، کاویان اسماعیلی ، مسعود زراعت کار ، مشکات طالبی و معین بهرامی به نمایش درآمد .
رامیار منوچهرزاده دبیر علمی ، مشکات طالبی دبیر اجرایی این دوره و مهرداد نجم آبادی ، مهدی وثوق نیا ، باربد گلشیری ، نجف شکری و غزاله هدایت هیات داوران سومین سالانه عکس دانشجویان دانشگاه تهران بودند .
باید اشاره کرد که برپایی سالانه عکس دانشجویان دانشگاه تهران با فعالیت های داوطلبانه انجمن علمی رشته عکاسی و دانشجویان عکاسی پردیس هنرهای زیبا ممکن شده است .
این دوره از سالانه که با حمایت کارگاه تصویر تهران ، گالری و آموزشگاه آریا ، نشر نظر ، نشر حرفه هنرمند ، کارگاه چاپ عکس آریا ، مجله آنگاه و مجله بخارا برگزار شد ، در شش نشست که شامل نمایش فیلم هم می شد ، با حضور مهمان هایی از جمله مهرداد نجم آبادی ، مهران مهاجر ، مهدی مقیم نژاد ، هادی آذری ، نیما علیزاده ، امیرعلی قاسمی ، پرهام تقی اف ، حمیدرضا کرمی ، باربد گلشیری ، مهدی وثوق نیا ، نجف شکری و غزاله هدایت به انجام رسید .
چهارشنبه ، 21 آذر و در اختتامیه این مراسم نیز هیات داوران به نقد و بررسی نمایشگاه پرداختند .
سالانه عکس ، جشنی برای آشتی با دانشجویان در ابتدای مراسم ، رامیار منوچهر زاده ، دبیر این دوره از سالانه عکس ، با اشاره به تلاش برای اتخاذ روندی رو به رشد در این دوره اظهار کرد : «پیش از گفت وگو درباره سالانه عکس و آثار دانشجویان به نظرم شاید بد نباشد بدانیم در این نشست چند نفر از حاضران ، از دانشجویان عکاسی همین دانشگاه هستند .
باید گفت بیش از ده ، پانزده نفر حضور ندارند .
پس به نظرم مهم است که کلی تر به داستان نگاه کنیم .
حداقل 10 نفر از بچه های هیات اجرایی هستند و چهار ، پنج نفر از بچه های دانشگاه .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
قانون
1397/09/24

اگر ما هر سال تعداد دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران را محاسبه کنیم حداقل صد نفر دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس باید در حال حاضر دانشجوی این دانشگاه باشند که حال می بینیم ماکسیموم 10 نفر در این فضا حضور دارند .
به نظرم این مساله مهمی است و باید به آن نگاهی جدی کرد .
برای مثال هیچ کدام از دانشجویان ورودی 93 این دانشگاه به دلایلی نامعلوم در هیچ برنامه ای شرکت نکردند و آثاری هم نفرستادند» .
وی در ادامه افزود : «در این دوره مهم ترین کاری که باید انجام می شد تبدیل سالانه به یک جشن بود .
باید کاری می کردیم تا دانشجویان را با این فضا آشتی دهیم .
در قدم بعدی تعداد مجموعه ها را از دو مجموعه به سه مجموعه رساندیم تا هم دانشجویان بتوانند بیشتر جای مانور داشته باشند و هم دست داوران برای سنجش سالی که از دوربین دانشجویان ثبت شد باز تر باشد .
در نتیجه 20 تا 30 درصد افزایش مشارکت را نیز شاهد بودیم .
یکی از حرکت هایی که برای به انجام رساندن آن بسیار تلاش کردیم اما متاسفانه میسر نشد ، این بود که بتوانیم محدوده سالانه را از نهاد دانشگاه تهران خارج کنیم تا با نگاهی عمومی تر این جشن دانشجویی را به بالاترین کیفیت برسانیم .
چراکه شاید تفاوتی بین تفکرات دانشگاه ها وجود داشته باشد اما دانشجو در هر رشته ای دانشجو است و لزومی ندارد فقط دانشجوی عکاسی دانشگاه تهران اینجا حضور داشته باشد .
کاش این نگاه تک وجهی نبود اما متاسفانه به خاطر سنت و عرفی که وجود داشت ، نتوانستیم به آن هدف برسیم .
قدم بعدی تنوع در داوران و بالطبع نگاه داوری بود .
در دوره های گذشته داوران صرفا از اساتید عکاسی این دانشگاه انتخاب می شدند اما در این دوره سعی کردیم تعداد داوران را کمتر و در عوض نفرات را متنوع تر انتخاب کنیم .
بنابراین از آرتیست های دیگری دعوت کردیم که برای داوری کنار ما باشند و فقط به عکاسی به معنای لغوی آن یا تعریفی که در این دانشکده می شود نگاه نکنند .
بنابراین از باربد گلشیری و نجف شکری از فارغ التحصیلان این رشته در همین دانشکده هستند دعوت به همکاری کردیم» .
جای بحران های روزمره ای که با آن نفس می کشیم ، خالی است ! در ادامه غزاله هدایت ، درباره شیوه داوری در این دوره افزود : «تفاوت جدی که در این دوره وجود داشت شیوه داوری بود که ما در کنار هم انجام دادیم .
در سال های گذشته ما معمولا کار را در خانه می دیدیم و در خلوت خودمان .
اینکه شما در خلوت خود کارها را ببینید با اعتدال بیشتری کارها را مرور می کنید و فایل اول با آخر تفاوت چندانی نمی کند .
اگر چشم یا ذهن تان خسته شود می توانید بعد از استراحت دوباره به کارها نگاه کرده و احتمالا معتدل تر داوری کنید .
اما اینجا در یک زمان فشرده مجبورید کارها را ببینید و شاید درست نتوانید قضاوت کنید ولی کنار هم قرار گرفتن تفکرات متفاوت این حسن را داشت که دامنه فکر ما وسیع تر شود و در کارهای نهایی و برای حضور یا عدم حضور بعضی کار هاما به مرحله حساس تردید می رسیدیم یک که این کنار هم بودن تا حدی این مشکل را جبران می کرد .
در نهایت احساس می کنم ترکیب این دو رویه شاید بهترین روش برای سالانه های بعدی باشد .
» هدایت به نکات دیگری نیز اشاره کرد و گفت : «نکته دیگری که با دیدن کارها به نظر من آمد در وهله اول این بود که چرا عنوان بسیاری از کارها به زبان انگلیسی بود ! نکته ای که برای تمام داوران جای پرسش داشت .
ما در دانشگاه تهران ، در شهر تهران و در کشور ایران و در حالی که به زبان فارسی صحبت می کنیم چرا باید عناوین عکس هایی که در این شرایط منطقه ای نمایش داده می شود را انگلیسی بخوانیم؟ ! آیا این به این معنا هست که ما کارها را برای بیرون از فضای دانشگاه آماده می کنیم یا فکر می کنیم که با این کار یک اعتبار جهانی برای خود قائل می شویم؟ ! من فکر نمی کنم دلیل خاصی وجود داشته باشد .
نکته دیگر کمبود پروژه های مستند اجتماعی بود .
ما در فضایی در حال زندگی هستیم که از صبح تا شب درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی هستیم و با این بحران ها نفس می کشیم .
چرا نمی توانیم نمود آن را در این تصاویر دنبال کنیم .
شاید یک بخش از آن مربوط به فضای آموزشی باشد که ما با نام عکاسی هنری در حال آموزش دادن آن هستیم .
فضای دیگر و به عبارت دیگر دانشگاهی وجود ندارد که بتوانیم در آن عکاسی مستند اجتماعی و یا عکاسی خبری را آموزش دهیم و فقدان و جای خالی آن به شکل محسوسی وجود دارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
قانون
1397/09/24

» او در پایان با اشاره به معضل محدود کردن نگاه عکاس ادامه داد : «نکته دیگر توجه بیش از اندازه به فضاهای حاشیه شهری است .
تعداد زیادی از این شکل عکاسی وجود دارد که مجبور به حذف آن آن شویم .
این توجه بیش از حد ناشی از چیست؟آیا به خاطر سلیقه ای است که در این دانشگاه شکل گرفته و یا تجربه زیستی است که عکاس ها از مرکز شهر فاصله می گیرند .
اما احساس می شود این نگاه سرد با فاصله به فضای پیرامون شهری انگار در گالری ها بیشتر فرم مد شدن را به خود گرفته تا مساله دیگر ! » می توان بومی بود و در عین حال جهانی ! باربد گلشیری از دیگر داوران این دوره از سالانه بود .
وی با مسئولیت خود و با اشاره به روز دانشجو که چند روز از آن نیز گذشته بود ، با یادی از پریسا رفیعی دانشجوی عکاسی دانشگاه تهران که به هفت سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است صحبت های خود را آغاز کرد : «نکته ای در صحبت های خانم هدایت مطرح شد که من را هم بسیار برآشفت .
عناوین انگلیسی ! شاید بتوان این گونه توجیه کرد که وقتی یک دانشجوی عکاسی به نمایشگاه ها می رود ، به سایت ها سر می زند و می بیند که اصلا خبری از عناوین فارسی نیست ، طبیعتا الگو می گیرد .
وقتی هم از آن ها بپرسید می گویند مشکل آی تی داریم ! غم انگیز است .
ما تاریخ مصور داریم .
ایرج افشار ، مجید هروی و .
این همه تلاش کردند که بعضی اصطلاحات را ضبط کنند .
این مملکت قانون مصور داشته بوستان هنر داشته و .
بعد بنشینند جلوی ما و اثر هنری را با عنوان انگلیسی تعریف کنند .
جای تاسف دارد چراکه ما برای نقاشی روی چوب هم معادل فارسی داریم .
دانشجو فکر می کند معنای زبان جهانی این است که نیست ! می توان بومی بود و در عین حال جهانی بود ، همان طور که غلامحسین ساعدی و کاوه گلستان بودند ! »گلشیری با تاکید به سخنان هدایت افزود : «ما در مجموعه ها تعداد زیادی خوابگاه داشتیم که یکی از آن ها را نیز انتخاب کردیم .
کاش به همان میزان هم به خود دانشگاه تهران و به تاریخ این دانشگاه پرداخته شود .
بخش بسیار جدی از عکاسی به عقیده دست کم من فتوژورنالیست است که اگر عکاسی را با شاهد بودن عجین بدانیم نمی توانیم از آن بگذریم .
جای خالی دیگری که به چشم می آمد نا آگاهی از ابزار بود .
یعنی کارهایی که از خود عکاسی هم پرسش کنند .
اگر این نکته را بپذیریم که ما امکانات حتما اندکی داریم و هنر در این مملکت ابزاری قدسی و با امکانات لایتناهی نیست باز هم می توان نمونه هایی یافت که بسیاری اوقات هنرهای درخشانی که خلق می شوند به حقارت ابزارشان می پردازند و از همان حقارت به درخشندگی می رسند» .
داوری ، نوعی عکاسی است نجف شکری نیز با ابراز خوشحالی از حضور دوباره اش در دانشگاه تهران و این بار نه به عنوان دانشجو که به عنوان عضوی از هیات داوران گفت : «عکاسی انتخاب کردن مواجه شدن با موقعیت است .
داوری کردن نوعی عکاسی کردن است همان طور که عکاسی کردن هم نوعی داوری کردن است .
درباره عکاسی معاصر ایران باید ابتدا از هنر معاصر ایران صحبت کنیم .
آنچه امروز ما تحت عنوان هنر معاصر ایران می شناسیم از اواسط دهه 70 شکل گرفته است .
از بعد انقلاب تا همان سال ها ژانر عکاسی غالب ، خبری است .
دهه دوم بعد از انقلاب یعنی از پایان جنگ تا شروع اصلاحات دوران گذار محسوب می شود .
در قبل آن شاهد شکل گرفتن الگوهای پارادایم های هنر معاصر نیستیم اما از سال 75 به بعد به واسطه پیامد رویداد سیاسی انتخابات می توان سرنخ هایی از بروز آن را شاهد بود اما ما مفهوم هنر معاصر را به ناگزیر از غرب آموخته ایم .
شروع این مفهوم از نیمه های دهه 70 میلادی شکل گرفته است .
در تعریف معاصر بودن چه چیزی وجود دارد که همیشه چالش برانگیز بوده و این اصطلاح اینقدر تکرار شده که فرد دچار سردگمی می شود؟ آیا معاصر بودن یک مفهوم انتزاعی است یا وجودی عینی دارد؟ من با تعریف اول موافقت بیشتری دارم .
ولی این پرسش را باید به فیلسوفان هنر سپرد .
به نظر من هنرمندان باید معاصر بودن را احساس کرده و زندگی کنند .
اگر معاصر بودن به معنای همزمانی است پس باید با تمام رویدادهای حال حاضر همزمان باشد اما اگر معنایی که از آن مراد می کنیم گونه شناختی باشد در آن صورت می توان گفت هنر معاصر در امتداد همان سبک های تاریخ هنر پدیدار شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
انجمن علمی
قانون
1397/09/24

اینجا هم با شیوه ای از تولید و عرضه هنر مواجه هستیم که می تواند خود را با ویژگی های خویش از پیشینیان متمایز کند» .
علیه سیر تاریخی یک رویداد نکوشیم در انتها مهرداد نجم آبادی که خود نیز از اساتید عکاسی دانشگاه تهران است ، خود را محصل قدیمی دانشگاه تهران معرفی کرد و گفت : «این نمایشگاه زمانی که آغاز به کار کرد برای این بود که یک سال کار دانشجویان این دانشکده را در معرض دید عموم قرار دهد .
ما اگر بتوانیم این روند را حفظ کنیم تا سال ها باقی خواهیم ماند .
اما اگر بخواهیم درگیر شرکت افراد بیشتر ، جشن و این چنین ملعبه هایی که در کشور ما فراوان به راه می اندازند ، بشویم همین هم از کف خواهد رفت .
دانشکده هنرهای زیبا متولی عکاسی ایران نیست .
دانشکده هنر های زیبا می کوشد تا شیوه ای از عکاسی در بستر هنر را رشد دهد و آن را اعتلا بخشد .
از هر کلاسی قرار نیست 20 نفر عکاس شوند .
از هر کلاس تنها دو ، سه نفر باقی می مانند همان طور که از نسل ما دو ، سه نفر باقی ماند .
نگاه ها تغییر خواهد کرد .
در دهه شصت مدرسی را از اینجا اخراج کردند تنها به این دلیل که در کلاس پرتره ، دو سه آقا و خانم در کنار هم پرتره گروهی گرفته بودند ! حال در همین نمایشگاه من آثاری را دیدم که هیچ گاه فکر نمی کردم اجازه حضور پیدا کنند و تا این حد به آزادی نگاه یک دانشجوی عکاس احترام گذاشته شود ! بهتر است بر علیه سیر تاریخی یک رویداد کوشش نکنیم و اجازه دهیم به خودی خود صورت بگیرد .
سومین سالانه عکس در نهایت ، میان هیاهوی دانشجویان ، گروهای نشسته در حیاط نیمه نارنجی دانشگاه تهران و برگ های پاییزی آن و بخار نسکافه های داغ میان دست هایشان به اتمام رسید .
در حالی که بحث ها هنوز هم ادامه داشت؛آیا سالانه عکس سال بعد ، عمومی تر برگزار خواهد شد .
؟ !.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
روزنامه آفرینش
1397/09/21
> مهلت ثبت نام در جشنواره نشریات دانشجویی تیتر11 تمدید شد شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی مهلت ثبت‎نام و ارسال آثار به سامانه جشنواره را تا دهم دی ماه تمدید کرد .
> مهلت ثبت نام در جشنواره نشریات دانشجویی تیتر11 تمدید شد شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی مهلت ثبت‎نام و ارسال آثار به سامانه جشنواره را تا دهم دی ماه تمدید کرد .
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی(تیتر11) مهلت ثبت‏نام و ارسال آثار به سامانه جشنواره را تا دهم دی ماه تمدید کرد .
بر اساس این مصوبه فعالان نشریات دانشجویی که آثار و نشریات آنها در بازه زمانی اول اسفندماه 95 لغایت 30 آذرماه 97 منتشر شده‏است می‎توانند با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی www .
titr11 .
ir نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام کنند .
بازه انتشار نشریات پیش از این تا 15 آبان ماه اعلام شده بود که در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری به 30 آذرماه تغییر یافت .
با عنایت به تغییر صورت گرفته در بازه زمانی انتشار نشریات و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق فعالان نشریات دانشجویی امکان ویرایش آثار و نشریات ارسالی قبلی در سامانه فراهم شده است .
وام مسکن اعضای هیات علمی افزایش یافت براساس اعلام ستاد رفاهی وزارت علوم سقف وام مسکن اعضای هیات علمی افزایش یافت .
مبلغ وام مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه ها به 2 .
500 .
000 .
000 ریال افزایش یافت .
پیش از این مبلغ وام مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه ها 1 .
000 .
000 .
000 ریال با سود 18 درصد و بازپرداخت 20 ساله بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
قدس
1397/09/24
> داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته تا فردا 25 آذرماه برای ثبت نام مهلت دارند .
> به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین ، ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 از ساعت 11 روز جمعه 16 آذر ماه آغاز شد و دفترچه راهنمای شرکت در آزمون هم زمان با آغاز ثبت نام بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و داوطلبان تا فردا یکشنبه 25 آذرماه برای ثبت نام مهلت دارند .
هریک از داوطبان علاقمند به ثبت نام برای شرکت در این آزمون ضرورت دارد که واجد شرایط عمومی ، اختصاصی و سایر مقررات مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون باشند و لذا به تمامی داوطلبان علاقمند اکیدا توصیه می شود که با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور در صورت واجد شرایط بودن نسبت به تکمیل تقاضانامه اینترنتی ثبت نام اقدام کنند .
ثبت نام برای شرکت در نخستین مرحله بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از ساعت 11 روز جمعه 16 آذر ماه 97 و همزمان با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد آغاز شد و در روز یکشنبه 25 آذر پایان می پذیرد .
داوطلبان برای ثبت نام در این آزمون باید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh .
org مراجعه کنند و پس از مطالعه دفترچه راهنما برای ثبت نام اقدام کنند .
منبع : فارس انتهای پیام/.
1
فهرست