وزارت علوم - مطبوعات 28 آذر 97
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت 14:49
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
8398711 روزنامه آفرينش
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
8398712 روزنامه آفرينش
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
فناوران
1397/09/28
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص برگزاری نمایشگاه «تستا» گفت : برگزاری چنین نمایشگاه‎هایی می‎تواند در تقاضا محور کردن علم و فناوری موثر باشد .
> کاهش مشکلات ناشی از تحریم ها با تقاضا محوری طرح های فناورانه وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص برگزاری نمایشگاه «تستا» گفت : برگزاری چنین نمایشگاه‎هایی می‎تواند در تقاضا محور کردن علم و فناوری موثر باشد .
مهر منصور غلامی وزیر علوم درباره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) که توسط شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار می‎شود ، گفت : در این نمایشگاه ، مجموعه های دولتی و خصوصی مسایل ، مشکلات و نیازهای فناورانه خود را عرضه خواهند کرد و از سوی دیگر اساتید ، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه تولید فناوری به نیازهای آنها پاسخ می دهند .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان مزیت نمایشگاه‎های تقاضا محور گفت : مزیت این نمایشگاه ها این است که علم و فناوری را تقاضا محور می کند؛ ما به این نتیجه رسیده ایم که اگر متقاضی و مشتریانی برای ایده های فناوری محور نداشته باشیم آن ها به صورت نیمه کار رها خواهند شد و یا احساس ضرورت آن ها خیلی جدی ایجاد نمی شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ابتکار
1397/09/28
> جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در بخش سازمان برتر ازسوی سازمان یونسکو و با حضور وزیر علوم و تحقیقات به بیمه کوثر اهدا شد.
> جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در بخش سازمان برتر ازسوی سازمان یونسکو و با حضور وزیر علوم و تحقیقات به بیمه کوثر اهدا شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه کوثر ، پس از ارزیابی به عمل آمده از سوی ممیزان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو این جایزه به شرکت اهدا شد .
این برنامه با هدف فرهنگ سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی ، شناسایی و تشویق افراد و سازمان های موثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکی و معرفی برگزیدگان حوزه یادگیری الکترونیکی به جامعه و با حضور وزیر علوم وتحقیقات و سازمان ها و شرکت های معتبر در سالن همایش های بین المللی سازمان مرکز اسناد وکتابخانه ملی ایران برگزار شد .
همکاران مدیریت آموزش و پژوهش با ارائه مستندات براساس شاخص های ارزیابی از قبیل تدوین استراتژی یادگیری الکترونیکی ، وجود متولی یاددهی و یادگیری الکترونیکی ، گستردگی در سازمان ، تاثیر بر عملکرد سازمان ، تامین و تربیت نیروی انسانی ، اطلاع رسانی در سازمان در این مراسم شرکت کردند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
اعتماد
1397/09/28
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، از رفع مشکل اعزام دانشجویان دکترا به فرصت های تحقیقاتی خارج از کشور و تأمین ارز به نرخ سامانه نیما جهت اعزام سهمیه های باقی مانده دانشگاه ها خبر داد .
> منصور غلامی ضمن بیان این مطلب گفت : پیرو پیگیری های مستمر وزارت علوم برای رفع مشکل اعزام دانشجویان دکترا به فرصت های تحقیقاتی خارج از کشور که به علت تغییر در سیاست های ارزی کشور به وجود آمده و در روند اعزام دانشجویان اختلال ایجاد شده بود ، خوشبختانه بر اساس موافقت به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تأمین ارز به نرخ سامانه نیما ، امکان اعزام سهمیه های باقی مانده دانشگاه ها فراهم شده است .
وی افزود : علاوه بر آن پیرو پیگیری ها و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در سال 1398 ، امیدواریم روند اعزام برای فرصت های تحقیقاتی دانشجویان در سال آینده نیز ادامه یابد .
ایلنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه همشهری
1397/09/28
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، از رفع مشکل اعزام دانشجویان دکتری به فرصت های تحقیقاتی خارج از کشور و تأمین ارز به نرخ سامانه نیما برای اعزام سهمیه های باقیمانده دانشگاه ها خبر داد.
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، از رفع مشکل اعزام دانشجویان دکتری به فرصت های تحقیقاتی خارج از کشور و تأمین ارز به نرخ سامانه نیما برای اعزام سهمیه های باقیمانده دانشگاه ها خبر داد .
به گزارش ایسنا ، منصور غلامی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : پیرو پیگیری های مستمر وزارت علوم برای رفع مشکل اعزام دانشجویان دکتری به فرصت های تحقیقاتی خارج از کشور که به علت تغییر در سیاست های ارزی کشور به وجود آمده و در روند اعزام دانشجویان اختلال ایجاد کرده بود ، خوشبختانه براساس موافقت به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تأمین ارز به نرخ سامانه نیما ، امکان اعزام سهمیه های باقیمانده دانشگاه ها فراهم شده است .
وی افزود : علاوه بر آن ، پیرو پیگیری ها و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در سال1398 ، امیدواریم روند اعزام برای فرصت های تحقیقاتی دانشجویان در سال آینده نیز ادامه یابد .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، غلامی در پایان تأکید کرد : اگرچه فرصت های تحقیقاتی داخل نیز توسعه خواهد یافت و تا جایی که امکانات و تجهیزات آزمایشگاه های دانشگاه های بزرگ کشور در دسترس باشد از انتخاب فرصت ها در داخل کشور استفاده خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه ایران
1397/09/28
> نویده احمدیخبرنگار«سال هاست ایران زندگی می کنم ، خودم را فرزند این آب و خاک می دانم اما وقتی دانشجو شدم ، فهمیدم ایرانی ها هنوز ما را نپذیرفته اند .
> نویده احمدیخبرنگار«سال هاست ایران زندگی می کنم ، خودم را فرزند این آب و خاک می دانم اما وقتی دانشجو شدم ، فهمیدم ایرانی ها هنوز ما را نپذیرفته اند .
تفاوت های زیادی بین من و یک دانشجوی ایرانی وجود دارد؛ تفاوت هایی که شاید خیلی از شماها درباره اش ندانید .
» اینها حرف های احمد ، دانشجوی افغانستانی ساکن ایران است که برایم از دشواری های درس خواندن در ایران می گوید .
سختی هایی که شاید خیلی از ما کمتر درباره اش شنیده باشیم .
احمد می گوید : «من همیشه کار کرده ام و درس خوانده ام .
در تمام سال های تحصیل کارگری کرده ام ، فروشندگی کرده ام و سعی می کنم خرج و مخارج خودم را دربیاورم .
خیلی از دانشجویان مهاجر ، همین شرایط را دارند .
»یکی از شرط های پذیرش در دانشگاه های ایران برای هر دانشجوی افغانستانی داشتن پاسپورت افغانستان و یک سفر رفت و برگشت به وطن است .
هرچند این شرط برای دختران به جز سفر به وطن جایگزین دیگری هم دارد و آن هم سفر رفت و برگشت به جزیره کیش است .
اما دانشجویان افغانستانی ساکن ایران می گویند که با توجه به هزینه های سنگین و شهریه بالا همین هم برای خیلی هایشان امکانپذیر نیست .
چراکه سفر به افغانستان پروسه ای طولانی و پرهزینه دارد و برای همه امکانپذیر نیست .
اما شاید بد نباشد بدانید امسال با همه این شرایط دشوار سه دانشجوی افغانستانی موفق شدند رتبه نخست کنکور در مقطع کارشناسی ارشد را به دست آورند .
نجیب الله خواجه عمری ، وزیر تحصیلات عالی افغانستان در سفر به ایران و دیدار با وزیر علوم ، مشکل شهریه دانشجویان افغان را مطرح کرد و خواستار حل آن شد .
گفته می شود 26 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های ایران درس می خوانند که 17 هزار نفر آنها از کشور افغانستان هستند .
عبدالحمید علیزاده ، مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم چندی پیش ، از بورسیه سه دانشجوی افغانستانی رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد خبر داد و تأکید کرد دانشجویان خارجی که در دانشگاه های کشور تحصیل می کنند ، تنها در صورت کسب رتبه های تک رقمی و دورقمی در آزمون های سازمان سنجش از سوی وزارت علوم بورسیه می شوند .
احمد که دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران است ، برایم می گوید اینکه فقط نخبه ها بورسیه شوند به آنها کمکی نمی کند : «شهریه و بازگشت به وطن تنها مشکل دانشجویان افغانستانی ساکن ایران نیست و آنها مشکلات دیگری هم دارند .
ما موقعی که کنکور می دهیم حق انتخاب هر رشته و هر شهری را برای تحصیل نداریم .
زمانی که در دانشگاه دولتی پذیرفته می شویم باید 80 درصد شهریه دانشجویان شبانه را پرداخت کنیم حتی اگر در بهترین دانشگاه ایران پذیرفته شویم .
شرایط پیدا کردن کار هم که معلوم است .
از سوی دیگر شرایط بازگشت به افغانستان هم مناسب نیست .
برای همین است که خیلی از ما از دانشگاه رفتن پشیمان می شویم و در نهایت مدرک مان را قاب می کنیم و به دیوار می زنیم .
»در سفارت افغانستان تعداد زیادی از دانشجویان افغانستانی را می بینم که درخواست گرفتن پاسپورت دارند و در صف منتظرند تا اسم شان را صدا کنند .
محمد دانشجوی رشته جامعه شناسی می گوید : «از بچگی شاگرد اول بودم .
عاشق درس خواندن .
همیشه آرزو داشتم پزشک شوم .
رتبه خوبی در کنکور آوردم اما به دلیل هزینه های سنگین نتوانستم پزشکی بخوانم .
پدرم کارگر است همیشه ناراحت است که نتوانستم در رشته دلخواهم درس بخوانم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه ایران
1397/09/28

می دانی این مشکلات فقط مختص دوران دانشگاه نیست زمانی که دانش آموز هم بودم همیشه افغان بودن باعث می شد معلم ها بین من و دیگر دانش آموزان فرق بگذارند ، والدین دانش آموزان هم رفتار خوبی با من نداشتند .
نمی گویم همه این طور بودند اما اغلب همین رفتار را داشتند .
دانشجویان افغانستانی مشکلات زیادی دارند که یکی از آنها گرفتن پاسپورت دانشجویی است هر دانشجوی افغانستانی که در دانشگاه های ایران پذیرفته می شود ، حتماً باید پاسپورت کشور خودش را بگیرد و یک سفر رفت و برگشت به آنجا داشته باشد که واقعاً برای همه ما ممکن نیست .
»فاطمه دانشجوی برق می گوید : «دختران افغانستانی ساکن ایران همه تلاش شان را می کنند تا شرایط بهتری برای خودشان فراهم کنند .
در همه کشورها از دانشجویان مهاجر حمایت می کنند اما در ایران محدودیت های ما خیلی زیاد است .
من متولد ایرانم اما زمانی که خواستم وارد دانشگاه شوم گفتند حق تحصیل در هر رشته و شهری را نداری؟ آیا این محدودیت و تبعیض نیست؟»درحال خواندن اسامی افرادی هستند که پاسپورت شان آماده شده .
مهدی دانشجوی ادبیات انگلیسی پاسپورتش را می گیرد ، خوشحال و سر کیف به نظر می رسد : «سال ها پیش دانش آموزان افغانستانی شرایط خیلی سختی برای مدرسه رفتن داشتند .
اما امروز کودکان افغانستانی براحتی می توانند وارد مدارس ایرانی شوند .
با این همه زمانی که می خواهیم وارد دانشگاه شویم مشکلات شروع می شود .
من باورم این است که به مرور زمان شرایط بهتر می شود و ایرانی ها ما را بیشتر می پذیرند مثل همه سال هایی که میهمان شان بوده ایم .
»به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم می روم جایی که دانشجویان خارجی برای رتق و فتق امور تحصیلی شان هر از گاهی آنجا سر می زنند .
دانشجویان افغان بیشترین تعداد مراجعان به این مرکز را تشکیل می دهند .
به هر گوشه که نگاه می کنم یکی از آنها را می بینم .
ناهید دانشجوی رشته روانشناسی است .
او می گوید : «12 سال با کلی مشقت و سختی درس خواندم حالا هم که به دانشگاه آمده ام با مشکلات زیادی روبه رو هستم .
بسیاری از دوستانم به خاطر همین مشکلات ادامه تحصیل ندادند ، این خیلی دردناک است به خصوص زمانی که درس ات خوب باشد ، دانشجویان افغان برای تحصیل در ایران باید از هفت خوان رستم بگذرند .
»آمنه دانشجوی معماری است و برای درخواست ویزا به سازمان امور دانشجویی آمده : «خانواده من مخالف دانشگاه رفتنم بودند .
حق هم داشتند چون هزینه اش بالاست .
ما اگر کنکور دانشگاه های دولتی هم قبول شویم بازهم باید شهریه بدهیم .
وضع مالی مان هم آنقدر خوب نیست که از پس مخارج دانشگاه بربیایم برای همین مجبورم هم درس بخوانم و هم سخت کار کنم .
»زینب دانشجوی کامپیوتر است : «من و دو خواهرم دانشجو هستیم ، خواهرم کارشناسی ارشد می خواند .
پدرم کارگر است و نمی تواند هزینه های تحصیل مان را بدهد .
اما مشکلات دانشجویان افغانستانی فراتر از پرداخت شهریه و مسائل اقتصادی است .
دانشجویان افغان باید پاسپورت دانشجویی بگیرند .
دریافت پاسپورت مراحل پیچیده و سختی دارد ما باید حتماً مهر خروج از کشور و ورود به افغانستان را در پاسپورت مان داشته باشیم .
خیلی از خانواده ها این مشکلات را که می بینند اجازه تحصیل به فرزندان شان نمی دهند .
البته شانسی که برای ما دختران افغانستانی وجود دارد ، این است که می توانیم به جای افغانستان به کیش سفر کنیم .
این قانون در سال های اخیر به عنوان یک امتیاز برای دختران دانشجو تصویب شده .
البته برای بسیاری از دختران از جمله خودم سفر به کیش هم سخت است و از عهده تأمین هزینه های آن بر نمی آییم .
»علیرضا دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه شیراز است و برای انجام کارهای پاسپورت دانشجویی اش به تهران آمده : «متولد ایران هستم و فکر می کنم باید مثل دیگر دانشجویان با من رفتار شود اما این طور نیست .
زمانی که دوستان ایرانی متوجه می شوند من دانشجوی پزشکی هستم با تعجب می گویند مگر می شود .
متأسفانه مردم ایران افغان ها را فقط به عنوان کارگر و در مشاغل پایین می توانند تصور کنند .
در رسانه ها فقط از کارگران افغانستانی صحبت می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه ایران
1397/09/28

دولت ایران باید امکانات بیشتری به دانشجوها بدهد تا آنها از سطح کارگری فراتر بروند ، نه اینکه مدام مشکلات و محدودیت های بیشتری برای شان فراهم کند .
»غزل دانشجوی مددکاری اجتماعی چند روزی است از یزد برای گرفتن پاسپورت دانشجویی به تهران آمده : «دانشجویان دختر افغان موانع زیادی دارند ، برای دانشگاه رفتن حتماً باید پاسپورت بگیریم و گرفتن گذرنامه هم برای ما اتباع افغانستان مراحل سخت و پرهزینه ای دارد .
اغلب مهاجران توان اقتصادی بالایی ندارند و همه اینها باعث می شود که دختران از ادامه تحصیل منصرف شوند .
»محمد محمدی دانشجوی رشته کامپیوتر است و با چند نفر از دوستانش یک گروه تلگرامی برای راهنمایی دانشجویانی که قصد دارند پاسپورت بگیرند ، ایجاد کرده تا دانشجویان افغان مقیم ایران بیش از این سر درگم نشوند : «یکی از بزرگترین مشکلات دانشجویان مراحل اخذ روادید تحصیلی است به خصوص دانشجویانی که در شهری به جز تهران تحصیل می کنند .
نهادها و ارگان های تحصیلات عالی باهم هماهنگ نیستند و دانشجویان را به هم پاس می دهند .
»پای درددل و حرف های دانشجویان افغان که بنشینی گلایه هایشان تمامی ندارد ، می گویند پرداخت شهریه ، کار در حین تحصیل ، گرفتن پاسپورت تحصیلی و رفتن به افغانستان تنها بخشی از مشکلات شان است .
آنها فقط یک خواسته دارند آن هم اینکه مثل دیگر دانشجویان پذیرفته شوند و به آنها هم اجازه دهند با توجه به تبحر و تحصیلات شان جایگاه مناسبی به دست بیاورند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
جمهوری اسلامی
1397/09/27
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در پیامی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ، گفت : اکنون که در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم ، وحدت حوزه و دانشگاه را با خوانش و جدیتی بیشتر مورد اهتمام قرار داده تا نتایج درخشان تری در همکاری معرفتی این دو نهاد شاهد باشیم.
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در پیامی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ، گفت : اکنون که در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم ، وحدت حوزه و دانشگاه را با خوانش و جدیتی بیشتر مورد اهتمام قرار داده تا نتایج درخشان تری در همکاری معرفتی این دو نهاد شاهد باشیم .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، منصور غلامی در این پیام آورده است : 27 آذر ماه مصادف با سالروز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح ، فرزند حوزه و دانشگاه ، در سال 1358 است .
شخصیتی پیشکسوت که مجاهدت ها و تلاش های علمی و فکری او مصداق نظری و عملی وحدت حوزه و دانشگاه بود و این روز به پاس قدردانی از اندیشه والا و سترگ او به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گذاری شده است .
وی با گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه ، اظهار کرد : گرامی می داریم یاد و خاطره این شهید و عالم بزرگوار را و به روح و روان او درود می فرستیم .
پس از شهادت شهید مفتح ، اهتمام به تحقق وحدت حوزه و دانشگاه به کرات مورد اعتنا و توجه معمار کبیر انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی(ره) بود و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص می فرمایند " طلاب و دانشجویان قدر یکدیگر را بدانند ، با یکدیگر آشنا و مرتبط باشند ، احساس بیگانگی نکنند .
احساس خویشاوندی و برادری را حفظ کنند و روحانیون در دانشگاه ها عملاً کوشش کنند که نمونه های کامل عالم دین و طلبه علوم دینی را به طلاب و دانشجویان و دانشگاهیان ارائه بدهند و نشان دهند که هر دو ، نسبت به یکدیگر ، با حساسیت مثبت و با علاقه همکاری می کنند .
این ، همکاری و وحدت حوزه و دانشگاه است" .
در ادامه پیام وزیر علوم ، آمده است : وحدت حوزه و دانشگاه برای همکاری و همدلی در مسیر هدف های بزرگ و تحقق آرمان های والای انقلاب اسلامی است .
بی تردید دو نهاد حوزه و دانشگاه دو ذات و ساختار مستقل هستند که با همان ذات و ساختار مستقل از هم می بایست با مشی و روش عالمانه با یکدیگر گفت و گو و تعامل کنند و در خدمت یکدیگر باشند .
غلامی تاکید کرد : برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه ، این دو نهاد باید ضمن احترام به تلاش ها و کوشش های یکدیگر ، نسبت به اصالت های خود وفادار بوده و امکان و مجال همکاری روزافزون را فراهم نمایند .
وی در این پیام آورده است : این دو نهاد مولد و کارآمد در طول 40 سال تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی همواره دوشادوش یکدیگر ، مسئولانه درباب مسائل و مشکلات اندیشیده و راه حل هایی ارائه نموده اند .
رشد و اعتلای ایران اسلامی بی شک مدیون چهره های حوزوی و دانشگاهی است که با توجه به مسئولیت اعتقادی و اجتماعی خود ، برای سربلندی و آبادانی ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکرده اند .
در بخش پایانی پیام وزیرعلوم ، آمده است : امید است که با عزم اصیل و دغدغه های ارزشمند عالمان حوزه و دانشگاه ، دانشجویان و طلاب فرهیخته بتوانیم در آینده نزدیک شاهد شکوفایی هر چه بیش تر این مهم باشیم که حاصل آن به فضل الهی اعتلای هرچه بیشتر نظام جمهوری اسلامی خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه آفرینش
1397/09/27
> وزیر علوم وضعیت توانمندی علمی دانشگاه‏ها و رشد علمی کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت : جامعه جهانی به این توانمندی اعتراف می‎کند .
> وزیر علوم وضعیت توانمندی علمی دانشگاه‏ها و رشد علمی کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت : جامعه جهانی به این توانمندی اعتراف می‎کند .
دکتر منصور غلامی در مراسم تقدیر از نفرات برتر بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد ، با بیان اینکه در طول این سال ها ، با تلاش محققان و اساتید کشور ، ایران در حوزه علم و فناوری دنیا صاحب نام بوده است ، گفت : خوشبختانه امروزه علی رغم محدودیت ها و عدم دسترسی به بسیاری از امکانات ، کشورمان در عرصه بین المللی جایگاه خود را حفظ کرده است .
بطوریکه جایگاه علمی کشورمان در ارزیابی های بین المللی مطلوب است و در حال حاضر جامعه جهانی مجبور به اعتراف توانمندی های محققان و اساتید ایران است .
رتبه علمی کشور وزیر علوم گفت : رتبه ایران از نظر تولید علم 16 است و اکنون به همت محققان و اساتید ، کشور در مرزهای علم و دانش جهان حرکت می کند .
ما در بین جامعه علمی خود ، دانشمندان بزرگی داریم که در کنار خود اساتید و دانشمندان جوانی را هدایت می کنند که عهده دار جایگاه علمی کشور در آینده خواهند شد و امیدها و آرزوهایی که قرار است به دست اساتید محقق شود توسط این عزیزان محقق خواهد شد .
فعالیت‎های پژوهشی و فناوری غلامی افزود : جامعه علمی ما را در زمینه استفاده از مقالات در جامعه نقد می کند اما باید توجه داشت که در حال حاضر در برخی از رشته ها مانند تحقیقات هسته ای ، فیزیک بنیادی و .
حرف های زیادی برای گفتن وجود دارد و دانشمندان در این زمینه فعالیت های مطلوبی را انجام می دهند .
دکتر غلامی ادامه داد : همچنین در اواخر دهه 70 بحث فناوری در دانشگاه ها مطرح شد تا با استفاده از آن مسائل و چالش های مختلف کشور حل شود .
امروز این مراحل طی شده و اکنون دانشگاه های ما به سمت کارآفرین شدن در حرکت هستند .
وی تاکید کرد : اکنون حرکت های گسترده علمی رو به جلو است و ما منتظر ایده های جدید دانشجویان در سایه دانش اساتید هستیم .
وزیر علوم افزود : اکنون 43 پارک علم و فناوری در کشور وجود دارد که تمامی آن ها از ایده های جدید حمایت می کنند .
در وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز حدود 6 هزار شرکت دانش بنیان وجود دارد که 1200 عدد از آنها ، اطراف دانشگاه ها و مراکز علمی فعالیت می کنند .
بهره مندی از ظرفیت های دانشجویان و محققان دکتر غلامی با تاکید بر بهره مندی از ظرفیت های دانشجویان و محققان کشور گفت : شرایط فعلی و محدودیت های جهانی فرصت مناسبی است تا با تکیه بر به ظرفیت های داخلی کشور در رفع چالش ها تلاش کنیم .
وزیر علوم افزود : وظیفه دانشگاه ها از بدو تشکیل تربیت نیروی متخصص بود بطوریکه از اواخر دهه 60 و پس از شکل گیری تحصیلات تکمیلی حرکت به سمت توسعه دانش آغاز شد و برهمین اساس اساتید با استفاده از پشتکار جوانان حرکتی قوی در حوزه پژوهشی را آغاز کردند .
دکتر غلامی در پایان خاطر نشان کرد : از این زمان می توان در گسترش علم استفاده کرد و قطعاً ماموریت علمی دانشگاه ها در این شرایط با جدیت بیشتری دنبال می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
قدس
1397/09/27
> دانشگاه فردوسی مشهد با کسب پنج مدال طلا دارنده بیشترین مدال طلا در بیست و سومین المپیاد دانشجویی کشور شد .
> به گزارش قدس آنلاین ، مراسم تقدیر از برگزیدگان این المپیاد با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد عصر دیروز در تالار جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد .
دانشگاه فردوسی مشهد سومین دانشگاه تاسیس شده در ایران پس از دانشگاههای تهران و تبریز با بیش از 6 دهه قدمت 25 هزار دانشجو دارد که حدود 2 هزار و 500 نفر آنها در مقطع دکترا ، 6 هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و بقیه در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل هستند .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
روزنامه آفرینش
1397/09/27
> رأی کمیسیون اصل 90 در حمایت از فارغ التحصیلان شاخص پژوه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از شکایت های متعدد فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه رأی به صدور مدرک فارغ التحصیلان این پژوهشگاه داد .
> رأی کمیسیون اصل 90 در حمایت از فارغ التحصیلان شاخص پژوه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از شکایت های متعدد فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه رأی به صدور مدرک فارغ التحصیلان این پژوهشگاه داد .
به گزارش آنا ، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از شکایت های متعدد فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه رأی به صدور مدرک فارغ التحصیلان این پژوهشگاه داد .
براساس رأی کمیسیون اصل 90 معاون آموزشی و رئیس سازمان امور دانشجویان مکلف شدند که حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به بررسی و تعیین تکلیف نهایی و اعطای مدرک دانشجویان فارغ التحصیل شده که از پایان نامه یا رساله خود دفاع کرده اند و فاقد ایراد قانونی تشخیص داده شده ، اقدام کنند .
واگذاری پژوهش های دستگاه های دولتی به دانشگاه های سطح یک رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت : دستگاه های دولتی پژوهش خود را به دانشگاه های سطح یک واگذار کنند .
حسین سلیمی در نشست روز پژوهش و علوم گفت : طرح های پژوهشی در دانشگاه علامه طباطبایی و در حوزه ارتباط با صنعت ، فقط 7 درصد از بخش خصوصی و 93 درصد بخش دولتی را شامل می شود که البته بخش خصوصی نیز شامل شرکت های نیمه دولتی است .
این نشان می دهد که بخش خصوصی در پژوهش این دانشگاه کم رمق است .
وی اضافه کرد : بخش کوچکی از بودجه 97 را بررسی کردیم که در مجموع 407 میلیارد و 984 میلیون تومان بودجه در دستگاه ها برای پژوهش داده می شود تا تحقیق کنند درصورتی که این دستگاه ها می توانند پژوهش خود را به دانشگاه های سطح یک واگذار کنند و بودجه ای که برای آن به دانشگاهی مثل علامه طباطبایی اختصاص می یابد ، معادل بودجه کل دانشگاه می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مهدی کشمیری
فناوران
1397/09/27
> مهر مدیرکل سیاستگذاری فناوری وزارت علوم گفت : در بودجه سال98 مبلغ 40 میلیارد تومان بودجه برای اعطای گرنت فناوری و گرنت پژوهشی در نظر گرفته شده است .
> اختصاص 40 میلیارد تومان به گرنت های فناوری و پژوهشی مهر مدیرکل سیاستگذاری فناوری وزارت علوم گفت : در بودجه سال98 مبلغ 40 میلیارد تومان بودجه برای اعطای گرنت فناوری و گرنت پژوهشی در نظر گرفته شده است .
مهدی کشمیری در همایش معاونان پژوهشی دانشگاهها در سالن اجلاس سران گفت : در سال 98 قرار است گرنت فناوری و گرنت پژوهشی اعطا شود که برای گرنت فناوری مبلغ 20 میلیارد تومان و برای گرنت پژوهشی نیز مبلغ 20 میلیارد تومان در بودجه سال 98 در نظر گرفته شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه ایلام
ابتکار
1397/09/28
> ایلام –خبرنگارابتکار : رئیس دانشگاه ایلام گفت : دانشگاه محدود به کلاس درس نیست و تلاش داریم با مدیریت شیشه ای و شفاف عملکردها و سیاست ها را بیان و اجرایی کنیم.
> ایلام –خبرنگارابتکار : رئیس دانشگاه ایلام گفت : دانشگاه محدود به کلاس درس نیست و تلاش داریم با مدیریت شیشه ای و شفاف عملکردها و سیاست ها را بیان و اجرایی کنیم .
محمد علی اکبری در نشست خبری دانشگاه ایلام با اصحاب رسانه اظهار کرد : پیشرفت و رشد کمی و کیفی دانشگاه ها تنها در گروه همدلی و همراهی دانشگاهیان اعم از دانشجو ، استاد و کارکنان دانشگاه هاست .
وی افزود : وزارت علوم برای دستیابی به اهداف و سیاست های خود به دیدگاه ، پیشنهاد و انتقاد همه مجموعه دانشگاه ها به عنوان سرمایه های اصلی علمی و فرهنگی کشور نیازمند است .
علی اکبری یادآور شد : بنای کار دانشگاه مدیریت شیشه ای است و پاسخگوی سوالات همه افراد از هر قشری به صورت شفاف هستیم .
وی با بیان اینکه در این دانشگاه هر ساله برنامه های هفته پژوهش بصورت منسجم برگزار می شود ، گفت : امسال نیز در این هفته برنامه های متنوعی از جمله برگزاری نمایشگاه در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد گشایش 68 غرفه از آخرین فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشی و فناوری در این دانشگاه هستیم .
رئیس دانشگاه ایلام اضافه کرد : امسال ویژگی های منحصر به فرد این نمایشگاه حضور 26 دستگاه اجرایی غیر دانشگاهی و 42 شرکت شامل 20 واحد فناوری پارک علم و فناوری و 15 واحد از شرکت های صنعتی است .
وی ادامه داد : چهار شرکت دانش بنیان جدید نیز رونمایی شد و هم اکنون این دانشگاه در طول چهار سال گذشته دارای 10 شرکت دانش بنیان است که باید در این راستا مراکز رشد را توسعه داده و به سطحی از دانش برسیم که این آمار افزایش یابد .
علی اکبری افزود : همچنین در این نمایشگاه از 12 محصول فناورانه ، سه طرح مشترک بین دانشگاه ایلام و شرکت توزیع برق همچنین 6 طرح پژوهشی مساله محور رونمایی شد .
به گفته وی این نمایشگاه به مدت سه روز برگزار می شود و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری نیز نمایشگاهی از اختراعات و ابتکارات منطقه ای زاگرس و زرد کوه با 85 طرح ابتکاری ، اختراعی مختص 10 استان برگزار می شود .
علی اکبری از دیگر اقدامات این دانشگاه را افتتاح چند آزمایشگاه جدید عنوان کرد و گفت : بخشی از آزمایشگاه 40 ساله ما نیازمند بازسازی بود که با تخصیص اعتبار این مشکل رفع شد و 2 آزمایشگاه بزرگ نیز مورد بهره برداری قرار گرفته و برای نخستین بار آزمایشگاه دانشگاه ایلام به عنوان آزمایشگاه برتر و معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزیده شد .
وی یکی دیگر از موفقیت های دانشگاه ایلام را کسب مقام دوم در یازدهمین جشنواره ملی حرکت در حوزه فعالیت خلاقانه و مقام شایسته تقدیر در حوزه انجمن برتر توسط انجمن علمی دانشجویی حامیان محیط زیست به میزبانی اصفهان اعلام کرد .
وی ضمن اشاره به موفقیت اخیر انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی صنایع و کسب مقام دوم رویداد ملی ایده بازار انجمن های علمی دانشجویی ، دانشگاه را در کسب موفقیت های بیشتر توانمند دانست .
علی اکبری ادامه داد : تاکنون بیش از 200 برنامه با هدف گذاری مناسب دفتر انجمن های علمی دانشجویی در ارسال آثار به جشنواره ملی حرکت در دانشگاه ایلام برگزار شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه ایلام
ابتکار
1397/09/28

علی اکبری با بیان اینکه دانشگاه ایلام به عنوان بخشی از ظرفیت فرهنگی استان برای برگزاری برنامه های مذهبی ، فرهنگی و علمی پذیرای همه برنامه ها است ، گفت : از اقدامات دیگر دانشگاه ایلام برگزاری مسابقه ایده شو است که 47 ایده دانشجویی در آن شرکت کرده که از این تعداد 11 ایده در حوزه مهندسی کشاورزی ، 11 ایده در بخش مهندسی برق ، 6 ایده در حوزه معماری و سه ایده در حوزه مکانیک به رقابت پرداختند .
وی همچنین در خصوص اقدامات دانشگاه در زمینه مقابله با ریزگردها گفت : در زمینه مقابله با ریزگردها در سطح ملی نوعی دوگانگی وجود دارد و همه بخش های تحت تاثیر این پدیده مورد توجه نیست و هدف ما در این راستا ایجاد حسایت ملی و نشان دادن خطرات آن است .
علی اکبری در خصوص جذب هیات علمی دانشگاه ایلام نیز افزود : در جذب هیات علمی تخصص و دانش بنیان بودن در نظر گرفته می شود و اساتید توانمند بومی که شرایط لازم را داشته باشند به کارگیری می شوند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه علامه طباطبایی
قانون
1397/09/28
> حسین عمایی/ دانشجوی دکتری علوم سیاسی.
> چندی پیش حسین سلیمی ، رییس دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه ای اعلام کرد دانشجویان دیگر رغبتی برای فعالیت های سیاسی ندارند .
این اظهار نظر با واکنش شدید تعدادی از فعالان دانشجویی در فضای مجازی همراه بود ، آن ها در رد این گزاره ، محدودیت ها و ممنوعیت های ایجاد شده از سوی نهادهای دولتی در برگزاری مراسم اجتماعی سیاسی را عامل اصلی در بی اعتنایی دانشجویان به مسائل سیاسی می دانستند و به نظر می آید بر این اعتقادند که اگر مسئولان دانشگاهی همکاری بیشتری داشته باشند ، شور سیاسی به دانشگاه های کشور بازخواهد گشت .
علت و اساس بی اعتنایی به مسائل سیاسی در دانشگاه ها امری عمیق تر و ریشه ای تر از آن است که فقط آن را به عدم همکاری نهادهای حاکمیتی در دانشگاه نسبت دهیم ، باید قبول کرد دست کم در مراسم 16 آذر سال های اخیر تاحدودی بیشتر شخصیت های سیاسی مطرح دوجناح امکان حضور پیدا کردند؛ بنابرین نسبت به دهه های گذشته همکاری نهادهای حاکمیتی در دانشگاه ها بیشتر بوده است .
حذف تفاوت دو اندیشه به نظر می رسد می توان در توضیح شرایط کنونی جناح های سیاسی در ایران ، تاحدودی از نظریات متفکر مشهور بلژیکی شانتال موفه استفاده کرد .
خانم موفه در نقد لیبرال دموکراسی حاکم و هویت بیش از حد فردگرای انسان غربی از وضعیتی موسوم به پسا سیاست نام می برد ، مراد موفه از این اصطلاح فضایی است که در آن آنتاگونیسم یا نزاع حقیقی بین چپ و راست از بین می رود و احزاب سیاسی چپ گرا و راست گرا به سمت مرکز و نزدیک تر شدن به یکدیگر حرکت می کنند ، به طورخلاصه موفه معتقداست در این فضا تفاوت اندیشه های چپ و راست از بین می رود و دیگر صحبت از سیاست اقتصادی و اجتماعی چپ گرایانه یا راست گرایانه مطرح نیست بلکه بحث سر سیاست های درست و نادرست است و تکنوکراسی جانشین سیاست واقعی می شود .
به عبارتی بین نیروهای سیاسیِ حاکم ، اجماعی حول نوع خاصی از سیاست ها صورت می گیرد و نخبگان یا کارشناسان به جای مردم تصمیم می گیرند ، در این فضا ما با نوعی بی اعتنایی ِمردم نسبت به سیاست مواجه هستیم زیرا انتخاب حقیقی یا بدیل جامعی برای مردم باقی نمی ماند .
به نظر من در مورد وضعیت کنونی شور سیاسی در بین نخبگان سیاسی ایران خاصه دانشگاهیان می توان این نظریه را تا حدودی اعمال کرد؛ درایران خاصه بعد از سال 88جناح های سیاسی به یکدیگر نزدیک شده اند ، شاید واکنشی به فضای بیش از حد قطبی شده آن سال باشد اما دلیل آن هرچه باشدتفاوت ها حول اعمال سیاست های گوناگون کاهش پیدا کرده است ، برای نمونه به نظر می رسد در هر صورت سیاست های توزیعی مثل دادن یارانه ها خواه ناخواه ادامه پیدا می کند ، هیچ کدام از دولت ها توان افزایش حامل های انرژی را ندارند و از طرفی در زمینه سیاسی خاصِ ایران به دلیل ضعف نهادهای سیاسی ، حامی پروری در قالب ژن خوب و فساد سیاسی فارغ از جناح بندی ها وجود خواهد داشت ، به راستی آیا با آمدن دولت جدید روابط حامی پرورانه کاهش پیدا کرده است؟ به نظر می رسد نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه در این دولت اراده ای نیز برای از بین بردن آن مطرح نیست ، نمونه های اخیر انتصاب فرزندان مقامات دولتی ارشد را درنظر بگیرید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه علامه طباطبایی
قانون
1397/09/28

حتی در حوزه چرخش نیروهای سیاسی نیز تفاوتی آنچنانی حاکم نیست ، بعید است اگر سید ابراهیم رئیسی ، رییس جمهور می شد ، رحمانی فضلی در دولت وی پستی نمی گرفت یا چه تفاوتی بین لیست امید مجلس خبرگان و سایر لیست ها وجود دارد؟ فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی چه عملکرد خاصی مجزا از سایر فراکسیون ها داشته است؟ البته قبول دارم نمی توان در همه حوزه ها این حکم کلی را اعمال کرد برای مثال در حوزه هایی مانند سیاست خارجی هنوز تفاوت ِنگاه در جریان ها وجود دارد ولی یادمان نرود با خروج دولت ترامپ از برجام در این حوزه نیز به نوعی به وضعیت قبل از انتخابات سال 92 بازگشتیم .
یک گره سیاسی به نظر می رسد یکی از پیامدهای سیاست اعتدال و نزدیک شدن اصلاح طلبان و اصول گرایان به یکدیگر در قالب اجماع معتدلانِ دو جناح ، محدود شدن گزینه های انتخابی برای شهروندان و از بین رفتن رقابت سیاسی در انتخابات است .
زمانی که مردم تفاوت عملی گزینه های پیش روی شان را درک نکنند خودبه خود به سمت بی اعتنایی سیاسی و عدم مشارکت سوق داده می شوند؛ از طرف دیگر بادرنظرگرفتن اعتراضات دی سال گذشته و اجماع احتمالی نخبگان دوجناح اصلی در انتخابات پیش رو ، خطر ظهور پوپولیسم به شکلی جدید و با کاندیدای جدید وجود خواهد داشت ، در این فضای اجماع زده ، پوپولیسم با ایجاد نزاع و دوگانه ساختگی بین مردم و کل تشکیلات سیاسی حاکم ، خود را نماینده اکثر مردمی می داند که در مناسبات اقتصادی سیاسی و حامی پروریِ جناح های کشور سود و بهره ای ندارند و با وعده به ناکجاآبادِ خیالی رای آن ها را به سمت خود جذب خواهد کرد .
باید دانست نهادهایی مانند شورای نگهبان نیز مانع قطعی در مقابل آن نخواهند بود زیرا کاندیدای پوپولیست می تواند شخصیت شناخته شده ای باشد که در آن مقطع برای فایق آمدن براجماع گروه های سیاسی دیگر به پوپولیسم روی آورد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه تبریز
جهان صنعت
1397/09/28
> صفحه پایان نامه : شب گذشته مراسم بزرگداشت محمدعلی موحد به پاس هفت دهه خدمات فرهنگی و ادبی این چهره پیشکسوت در دانشگاه تهران برگزار شد.
> صفحه پایان نامه : شب گذشته مراسم بزرگداشت محمدعلی موحد به پاس هفت دهه خدمات فرهنگی و ادبی این چهره پیشکسوت در دانشگاه تهران برگزار شد .
در مراسم بزرگداشت این مولاناشناس و شمس شناس که با نوای نی آغاز شد ، پیامی ویدئویی از مصطفی ملکیان برای حاضران پخش شد که در آن درباره ویژگی های شخصیتی محمدعلی موحد سخن گفت .
ملکیان در این پیام اظهار کرد : بدون سر سوزن مبالغه ای استادی مانند دکتر محمدعلی موحد نیافتم .
ویژگی های اخلاقی ای در استاد موحد وجود دارد که اگر یکی از این ویژگی ها در کسی باشد باید از این نصیب خدای متعال شاد باشد .
یک ملاقات کافی است تا به ویژگی های اخلاقی او پی ببریم .
این استاد دانشگاه با اشاره به شخصیت علمی و فرهنگی موحد گفت : استاد موحد در عین اینکه جامع الاطراف است در همه آنها متخصصانه سخن گفته است؛ در عین جامع الاطرافی نوعی علامگی در او وجود دارد .
او در هیچ کدام از حوزه ها قلم نزده الا اینکه متخصصانه سخن گفته باشد .
ملکیان خاطرنشان کرد : محمدعلی موحد نظیر خواجه نصیرالدین طوسی است و در هر حوزه ای متخصص است .
او با طبع مقالات شمس ، شمس را به جهانیان معرفی کرد و شمس شناسی و مولوی شناسی را دستخوش تحول کرده است .
او ویژگی دیگر موحد را روشنفکری او عنوان و بیان کرد : او برخلاف روشنفکران دیگر که به سنت پشت کرده اند نه تنها به سنت فرهنگی پشت نکرده بلکه به دنبال بازخوانی فرهنگی است .
ویژگی دیگر او سخت کوشی اوست .
روشنفکران اندکی که به رفاه می رسند زندگی راحت طلبانه ای را پیش می گیرند و از مساعی اولیه خود ارتزاق می کنند ، اما استاد موحد از روشنفکران سختکوش است .
مصطفی ملکیان با اشاره به سخنان زنده یاد داریوش شایگان گفت : شایگان می گفت جامعه بر چهار رکن محققان و دانشگاهیان ، بروکرات ها ، رجل سیاسی و روشنفکران است و علت آشفتگی جوامع این است که این چهار رکن را ندارند .
در جوامع سنتی که این رکن ها وجود نداشت اما در عین حال ثبات داشتند و تلاطم ها را پشت سر می گذاشتند ، فرزانگانی وجود داشتند که نه روشنفکر بودند نه رجل سیاسی و نه دانشگاهی .
این چهار گروه حل مساله می کنند اما فرزانگان خود حلِ مساله هستند .
این شان چهارم را کسانی که ارتباط نزدیکی با محمدعلی موحد دارند درمی یابند .
او در پایان گفت : دکتر محمدعلی موحد از خود یک اثر هنری ساخته و این خیلی مهم است .
از هر زاویه ای به این اثر هنری نگاه می کنید از آن لذت می برید .
امیدوارم نسل های بعدی امثال موحد را بپرورند .
در ادامه مراسم ، حجت الله ایوبی مدیرکل یونسکو در سخنانی اظهار کرد : استاد موحد تمایلی نداشت برای او بزرگداشتی برگزار کنیم .
او دلش می خواست در این مراسم درباره شمس و مولانا سخن بگوییم .
درباره او سخن نمی گویم زیرا آقای ملکیان به درستی اشاره کرده محمدعلی موحد اثری هنری است؛ او خود اثری طربناک و شورانگیز است .
ایوبی افزود : آقای موحد شما به ما نیازی ندارید؛ ما به شما نیاز داریم .
بعد از اینکه کیارستمی با او دیدار کرد ، گفت حالم خیلی بد است و نمی توانم حرفی بزنم .
کاش دوربین دستم بود و مردم را در این لحظات شریک می کردم .
او سپس با اشاره به ترجمه مقالات شمس تبریزی به زبان فرانسه توسط شارل هانری دوفوشه کور اظهار کرد : با توجه به ایران هراسی و اسلام هراسی که در غرب وجود دارد این ترجمه چهره جدیدی از ایران و اسلام ارائه خواهد داد .
این ترجمه به مسلمانان تحقیرشده احساس قدرت و عزت خواهد داد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه تبریز
جهان صنعت
1397/09/28

در ادامه پیام تلفنی شارل هانری دوفوشه کور ایران شناس فرانسوی برای حاضران پخش شدسپس مرقاتی رییس دانشگاه تبریز در سخنانی گفت : دکتر موحد دانشمندی نوآور و دقیق نظر است و آزادانه نتیجه تحقیقات خود را بیان می کند و جامعه را از آن بهره مند می سازد .
او همچنین مجاهدانه بر نفس خود فائق آمده و خلوص و پاکی را در وجود خود نهادینه کرده است .
مرقاتی همچنین پیام محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی را به مراسم بزرگداشت محمدعلی موحد خواند .
احمد جلالی سفیر ایران در یونسکو نیز در این مراسم بیان کرد : استاد موحد بزرگ است و بزرگداشت نمی خواهد .
ما درواقع تاریخ و فرهنگ مان را بزرگ می کنیم .
داریم برای نوجوانان خود که دستخوش بازی های خطرناک هستند مقر استوار و دستاویز بزرگ معرفی می کنیم .
او با ابراز امیدواری برای برگزاری بزرگداشت محمدعلی موحد در مقر یونسکو با حضور این چهره ، اظهار کرد : حاصل عمر موحد به خدمت ملی و خدمت استراتژیک تبدیل شده است .
صدای تفرقه انگیز و تجزیه طلبی را می شنوید ، اصطلاح جعلی قوم فارس را می شنوید ، در حالی که قوم فارس نداریم ، زبان فارسی داریم که چتر خود را بر ایران گسترده است .
موحد از مجموعه این زبان معرفتی را برای ما معرفی می کند .
جلالی با بیان اینکه موحد شیرین محضر و نوشین قلم است ، افزود : گویا خداوند موحد را فرستاد تا میراث دار مولانا باشد و بیت های او را از تفسیرهای مختلف رهایی ببخشد .
وجود محمدعلی موحد حادثه است .
او خاطرنشان کرد : در هیاهوی دنیای مجازی و تولیدات رسانه ها ، جامعه ما از کمبود معلم رنج می برد .
حکمت و فرزانگی ، جامعیت و تواضع و اخلاق مفاهیمی است که در وصف معلم می گوییم .
کارهای تحقیقی استاد این نام را زنده کرده است؛ معلم .
کارهای موحد برای ایران است و از پایگاه ایران برای بشریت .
ارسال دیدگاه نام : ایمیل : دیدگاه :.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تبریز
روزنامه آفرینش
1397/09/27
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شیراز
جوان
1397/09/27
> در دوران نهضت اسلامی ، پیوند تاثیرگذار بین قشر تحصیل کرده ی دانشگاهی و طلاب علوم دینی ، نقش بی بدیلی در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی داشت .
این پیوند از همان نخستین سال های نهضت اسلامی آغاز و طی سال های پایانی دهه 40 مستحکم تر شد .
تلاش های روحانیونی نظیر شهید مطهری ، شهید بهشتی ، شهید باهنر ، آیت الله خامنه ای ، آیت الله طالقانی ، آیت الله مفتح و .
در سازماندهی کنش های سیاسی دانشگاهیان بسیار موثر بود و با فعالیت آنان پیوند حوزه و دانشگاه ریشه گرفت .
در دهه 50 ، وحدت دانشگاه و حوزه در مبارزه علیه سلطنت پهلوی ، از شعار «پیوند دانشجو و‏‎‎‏ روحانی ناگسستنی است» در مراسم چهلم شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی ، و شعار «دانشجو ، روحانی پیوندتان مبارک» در تظاهرات تاسوعای سال 57 ، وارد مرحله عمل شد .
به طوری که در بهمن 1357 ، همبستگی دانشجویان با روحانیون متحصن در دانشگاه تهران ، نمود دیگری از وحدت حوزه و دانشگاه در مبارزه با رژیم پهلوی را نمایان ساخت .
> جوان آ نلاین به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ تجربه تلخ شکست نهضت ملی و ظهور همه جانبه امریکا در صحنه سیاسی ایران و حوادث بعد از آن ، سرخوردگی و ناامیدی بسیاری در مبارزه علیه رژیم استبدادی را در پی داشت .
در فاصله بین شکست نهضت ملی تا آغاز نهضت اسلامی هرچند تلاش هایی به منظور مقابله با استبداد صورت گرفت ، اما موفقیتی کسب نکرد .
تا اینکه با آغاز نهضت امام خمینی فضای مبارزاتی دچار تحول اساسی شد .
در این میان یک پیوند تاثیرگذار بین قشر تحصیل کرده و دانشگاهی و طلاب علوم دینی در حوزه ، نقش موثری در ادامه راه مبارزه با رژیم پهلوی داشت .
وحدت حوزه و دانشگاه در آغاز نهضت اسلامی در دوران نهضت اسلامی ، دانشجویان با میدان داری روحانیون ، جذب نهضت می شدند .
مبارزان روحانی سعی می کردند با بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی و مدیریت احساسات و اقدامات انقلابی جوانان دانشجو ، مبارزه با رژیم پهلوی را سازماندهی کرده و از هدر رفتن انرژی جوانان جلوگیری کنند .
این ارتباط از همان نخستین روزهای نهضت اسلامی شکل گرفت .
ساواک در گزارشی در دی 1341 می نویسد : «آقای ناصر مکارم از روحانیون قم بنابه دعوت دانشجویان دانشگاه تبریز بهآن منطقه سفر نموده و در مساجد میرزایوسف و جامع ، بیاناتی علیه مقامات دولتی ایراد سخنرانی و ضمن سخنان خود اضافه نموده .
منتظر دستور حوزه علمیه قم باشند و صفوف خود را درمقابل دشمنان محکم تر سازند» .
[1] براساس خاطرات الهی طباطبایی یکی از دانشجویان دانشگاه تبریز در دوران نهضت اسلامی ، دانشجویان ارتباط موثری با آیت الله قاضی طباطبایی داشتند و همواره به جلسات سخنرانی او می رفتند .
نمونه ای از پیوند حوزه و دانشگاه در سال های 48 و 49 پیوند بین حوزه و دانشگاه در طول نهضت اسلامی یکی از مهم ترین دلایل تسریع جریان انقلاب بود و در مقاطع مختلف این پیوند نمود پیدا می کرد .
در مهر ماه 1348 هنگامی که رئیس دانشگاه شیراز طی بخشنامه ای ورود دختران با پوشش چادر را به دانشگاه ممنوع اعلام کرد ، دانشجویان دست به اعتراض زده و اعلامیه ای در این زمینه منتشر کردند .
بلافاصله روحانیون نیز به حمایت از دانشجویان وارد میدان شدند و با خودداری از اقامه نماز جماعت دست به اعتصاب زدند .
وحدت طلاب و دانشجویان در این زمان باعث عقب نشینی مسئولین دانشگاه و شکست سیاست آنها شد .
در آذر ماه 1349 هم زمانی که دانشجویان دانشگاه تهران تظاهراتی در اعتراض به مشکلات صنفی و عدم آزادی در کشور به راه انداختند و با سر دادن شعارهایی علیه انقلاب سفید دست به اعتراض علیه رژیم زدند ، روحانیون در حمایت از آنها وارد میدان شدند و با تعطیلی دروس ، همراهی و پیوند خود با دانشگاهیان را اعلام کردند .
وحدت حوزه و دانشگاه برای مبارزه با رژیم پهلوی در سال 56 در سال های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج مبارزات انقلابی علیه سلطنت خودکامه پهلوی ، شخصیت هایی نظیر شهید مطهری ، شهید بهشتی ، شهید باهنر ، آیت الله خامنه ای ، آیت الله طالقانی و .
در سازماندهی کنش های سیاسی دانشگاهیان بسیار تاثیرگذار بودند و با سخنرانی ها ، کتاب ها ، مدیریت اعتراضات سیاسی ، ایجاد بینش سیاسی ، همراهی با اقشار دانشگاهی در تحصن های سیاسی و .
نقش مهمی در هدایت دانشگاه در فرایند انقلاب اسلامی بر عهده داشتند و با فعالیت آنان بود که پیوند حوزه و دانشگاه ریشه دار شد .
یکی از شخصیت های روحانی تاثیرگذار در پیوند حوزه و دانشگاه برای سازماندهی کنش های انقلابی ، شهید مفتح بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شیراز
جوان
1397/09/27

وی در دانشکده الهیات نقش مستقیمی در پیوند حوزه و دانشگاه داشت .
یکی از نمودهای پیوند بین روحانیت و دانشگاه در نهضت اسلامی ، برگزاری مجلس ترحیم آیت الله مصطفی خمینی در تاریخ آبان 1356 بود .
ساواک این پیوند را اینگونه گزارش داد : «افراد شرکت کننده حدود 3000 نفر بوده که در صحن مسجد حتی جایی برای سایر شرکت کنندگان نبوده و حدود 1500 نفر از طلاب مدرسه علمیه قم و همچنین تعدادی از دانشجویان مراکز عالی آموزشی در این مراسم شرکت نموده اند .
»[2] در مراسم چهلم شهادت آقا مصطفی خمینی که در مسجد اعظم برگزار شد هم طلاب و دانشجویان ضمن انجام راهپیمایی متحد ، شعارهایی مبنی بر حفظ پیوند حوزه و دانشگاه سردادند .
به گزارش ساواک : «در این مجلس که حدود 20 هزار نفر از طبقات مختلف مردم از جمله روحانیون و طلاب علوم دینی ، دانشجویان مراکز عالی آموزشی تهران و اصفهان شرکت داشتند .
در پایان مجلس مذکور ، عده کثیری از جمعیت حاضر در مسجد در خیابان های ارم ، محمدرضا شاه ، آذر و آستانه قم ، مبادرت به انجام تظاهرات خیابانی نموده و شعارهایی به مضمون "درود بر خمینی" ، "مرگ بر حکومت یزیدی" ، "پیوند دانشجو و روحانی ناگسستنی است" دادند .
»[3] قیام 29 بهمن سال 1356 نیز یکی دیگر نمونه های وحدت دانشگاه و حوزه در مبارزه با رژیم پهلوی بود .
پیش از فرا رسیدن چهلم شهدای 19 دی ماه قم ، دانشجویان مسلمان نزد آیت الله قاضی طباطبایی رفتند تا طرح خود را برای برپایی مراسمی بدین مناسبت به استحضار رسانند و از وی درخواست همراهی و همکاری کنند .
الهی طباطبایی درباره وحدت روحانیون و دانشجویان در قیام 29 بهمن تبریز می گوید : «حرکتی با تلاش دانشجویان مسلمان آغاز شد و مکان آن مسجد بود و حامی آن روحانیت انقلابی و مردم .
» با همکاری روحانیون و دانشجویان در قیام 29 بهمن تبریز ، مبارزات انقلابی مردم وارد مرحله تازه ای شد .
وحدت حوزه و دانشگاه در مبارزات سال 1357 با آغاز سال 57 ، همگامی حوزه و دانشگاه در مبارزه با رژیم پهلوی بیش از پیش نمود پیدا کرد .
تظاهرات تاسوعا و عاشورای آن سال ، شاهد این پیوند بود .
براساس گزارش های موجود ، در روز تاسوعا ، دانشجویان با لبیک به اطلاعیه روحانیون تهران که به امضاء 219 نفر از روحانیون رسیده بود[4] با تعطیلی درس و دانشگاه و به حمایت از روحانیت به صفوف تظاهرکنندگان پیوستند و با شعار "دانشجو ، روحانی پیوندتان مبارک" گام دیگری در براندازی رژیم پهلوی برداشتند .
وحدت حوزه و دانشگاه در این قطع ، موضوعی بود که توجه گزارشگر ساواک را نیز جلب کرد .
بنابر گزارش ساواک : «[در روز تاسوعا] راهپیمایی از یک نظم خاص ، کنترل شده از سوی خود افراد به عنوان انتظامات برخوردار بود .
شعارهای داده شده از یک مرکز در جلوی هر دسته ، که معمولاً چند نفر روحانی بودند عنوان می گردید .
از قبیل "الله اکبر ، خمینی رهبر" .
در جلوی دانشگاه تهران شدت تظاهرات به اوج خود رسید و همه درود به شهدای دانشجو می دادند .
این شعار نیز گفته می شد : "دانشجو ، روحانی پیوندتان مبارک" .
»[5] یکی دیگر از نمودهای وحدت حوزه و دانشگاه در مبارزه با رژیم پهلوی ، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی رقم خورد؛ جایی که روحانیون مبارز در اعتراض به بسته شدن فرودگاه ها و ممانعت از ورود امام خمینی به خاک کشور ، دانشگاه تهران را به عنوان محلی برای اعتصاب خود تعیین کردند .
به گفته حجت الاسلام سیدحسن طاهری خرم آبادی : «وقتی وارد دانشگاه تهران شدیم دانشجویان که از تحصن ما آگاه شده بودند در آنجا حاضر شدند .
» روحانیون مبارزِ متحصن در مسجد دانشگاه تهران بلافاصله با صدور اطلاعیه ای اعلام کردند : «به عنوان اعتراض به اعمال ضدانسانی دولت غیرقانونی بختیار .
در مسجد دانشگاه تهران تحصن اختیار می کنیم و از این محل مقدس در کنار برادران دانشجوی خود ، ندای حق طلبانه خود را به گوش جهانیان خواهیم رساند .
»[6] در روز10بهمنتحصن روحانیون در مسجد دانشگاه ابعاد وسیع تری پیدا کرد و با پیوستن عده بیشتری به این تحصن ، بیش از2000نفر در مسجد دانشگاه تهران گرد آمدند .
در همین زمان سازمان ملی دانشگاهیان ایران با صدور بیانیه ای پشتیبانی خود را از اقدام روحانیون متحصن اعلام کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شیراز
جوان
1397/09/27

در بیانیه این سازمان دانشگاهی با تأکید بر وحدت بین حوزه و دانشگاه آمده است : «سازمان ملی دانشگاهیان ایران (دانشگاه تهران) پشتیبانی کامل خود را از خواست روحانیون متحصن ابراز می کند و انتخاب دانشگاه تهران را به عنوان محل این تحصن نشانه دیگری از همبستگی همه قشرهای مردم ایران در تحقق هدف های انقلاب بزرگ ملت ایران می داند .
» جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران هم در بیانیه ای با اشاره به تحصن «روحانیون متعهد و مبارز تهران» در مسجد دانشگاه «پشتیبانی کامل خود را از تحصن روحانیون مبارز ـ که همچون اسلاف خود پرچمدار قیام های ملت مسلمان ایران علیه ظلم و استبداد و استعمار می باشند ـ ابراز داشت .
»[7] این وحدت حوزه و دانشگاه ، بار دیگر به شکست و عقب نشینی رژیم پهلوی منجر شد و با ورود امام خمینی به کشور در 12 بهمن ماه ، مبارزات پیگیر ملت ایران به ثمر نشست .
پی نوشت ها : 1 آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، پرونده آیت الله ناصر مکارم شیرازی ، کد1/1999 .
کش 30067/332ـ 29/10/1341 .
2 مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، آرشیو ، پرونده آیت الله سید مصطفی خمینی ، شماره بازیابی393 ، ص ص83 .
3 مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آرشیو ، پرونده آیت الله سید مصطفی خمینی؛ شماره بازیابی 394 ، ص 107ـ 108 ؛ اسناد ضمیمه؛ سند شماره 1 / 106 .
4 اسناد انقلاب اسلامی ، ج 3 ، صص 467 470 5 یاران امام به روایت اسناد ساواک : شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی ، ص 353 6 مرکز اسناد انقلاب اسلامی ـ اسناد انقلاب اسلامی ـ جلد 4 ـ تهران ـ مرکز اسناد انقلاب اسلامی ـ 1374ـ ص 714 7 اطلاعات ـ ش 15771 ـ 9 بهمن 1357ـ ص 8 .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
جمهوری اسلامی
1397/09/27
> معاون علمی آستان قدس رضوی گفت : تعداد دانشجویان کشور از سال 57 تاکنون با رشد 23 برابری همراه بوده و در این مدت تعداد مدارک علمی بین المللی از 403 به 54 هزار مقاله رسیده است.
> معاون علمی آستان قدس رضوی گفت : تعداد دانشجویان کشور از سال 57 تاکنون با رشد 23 برابری همراه بوده و در این مدت تعداد مدارک علمی بین المللی از 403 به 54 هزار مقاله رسیده است .
به گزارش ایرنا ، محمد مهدی نژاد روز سه شنبه در نشست «حوزه و دانشگاه؛ دستاوردهای 40 سال انقلاب اسلامی» اظهار داشت : زیرساخت های اساسی برای حمایت از توسعه فناوری های پیشرفته و تجاری سازی آن ها در دوران پس از انقلاب شکل گرفت .
وی دراین مراسم که در دانشگاه پیام نور برگزار شد ، افزود : شهرک های علمی – تحقیقاتی ، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ، مجتمع های توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان همگی تا پیش از انقلاب سابقه ای در کشور نداشته اند .
مهدی نژاد ورود به عرصه های مهم فناوری روز دنیا ، دستیابی به توانمندی های بالا در زمینه های فضایی ، نانوفناوری و سلول های بنیادی ، حرکت دانشگاه ها به سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین و حرکت اقتصاد ملی به سمت اقتصاد دانش بنیان را از دیگر دستاوردهای کشور در این دوران عنوان کرد .
معاون علمی آستان قدس رضوی با اشاره به پیشرفت های آموزشی کشور در دوران بعد از انقلاب گفت : تعداد موسسه های آموزش عالی کشور از 223 موسسه در سال 57 به 2860 در سال 96 رسیده است .
وی اظهار داشت : رشد تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز قابل ملاحظه است .
در طول این دوران دانشجویان کارشناسی ارشد از 16 هزار و 700 نفر و تعداد دانشجویان دکتری از یک هزار و 250 نفر در سال 57 به ترتیب به 770 هزار و 93 هزار نفر در سال 96 رسیده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه آفرینش
1397/09/27
> معاون رئیس جمهور بیان کرد؛ پیگیری استقلال مراکز آموزشی و پژوهشی معاون حقوقی رئیس جمهور گفت : استقلال مراکز آموزشی و پژوهشی باید توسط وزارت علوم پیگیری شود و این مهم به ارتقای پژوهش کمک می کند .
> معاون رئیس جمهور بیان کرد؛ پیگیری استقلال مراکز آموزشی و پژوهشی معاون حقوقی رئیس جمهور گفت : استقلال مراکز آموزشی و پژوهشی باید توسط وزارت علوم پیگیری شود و این مهم به ارتقای پژوهش کمک می کند .
لعیا جنیدی در نشست روز پژوهش و علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی گفت : یکی از ویژگی های علوم انسانی این است که هم پژوهشگران و هم موضوع پژوهش به انسان مربوط می شود و مداخلات انسانی در آن وجود دارد .
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد : این موضوع را می توان مهم ترین بخش ضربه پذیری و ضریب اهمیت پژوهش در علوم انسانی دانست .
وی اضافه کرد : نظام آموزشی و برنامه ریزی درسی ، بحران هویت دارد و باید هدف در این نظام ، رسیدگی به مجموع ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی باشد و باید این سؤال را پرسید که در نظام آموزشی و برنامه ریزی درسی ، دانش‎آموزان و دانشجویان مشارکت جدی در مسائل سیاسی و اقتصادی دارند؟ جنیدی گفت : شاخه شاخه بودن و روش های انحصاری تحقیق و پژوهش در هر رشته علوم انسانی و عدم وجود مطالعات بین رشته ای مؤثر از معضلات پیش روی ماست .
وی تصریح کرد : در یک دوره معادل 80 سال ، مرکز آموزش عالی در کشور تأسیس شد که البته نحوه اداره کردن آنها جای سؤال دارد .
همچنین به دلیل عدم نیاز علوم انسانی به تجهیزات و آزمایشگاه حدود 60 درصد افزایش رشته های علوم انسانی را شاهد بودیم .
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد : استقلال مراکز آموزشی و پژوهشی باید توسط وزارت علوم پیگیری شود و این مهم به ارتقای پژوهش کمک می کند .
راه اندازی مرکز تخصصی نوآوری مهندسی صنایع در دانشگاه امیرکبیر رئیس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر از راه‎اندازی مرکز تخصصی نوآوری مهندسی صنایع خبر داد .
به گزارش ایسنا ، دکترعلی اکبر اصفهانی‎پور رئیس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم تقدیر از رتبه‎های برتر دانشجویان کارشناسی این دانشگاه گفت : تقدیر از رتبه‎های برتر ، رتبه‎های برتر علمی ، فعالان دانشجویی ، شورای صنفی ، انجمن علمی و .
دانشکده مهندسی صنایع هر ساله انجام می شود .
رئیس دانشکده مهندسی صنایع با بیان اینکه این دانشکده فعالیت هایی در راستای به کارگیری توانایی دانشجویان انجام می دهد ، خاطر نشان کرد : بنا داریم به زودی مرکز تخصصی نوآوری مهندسی صنایع راه‎اندازی کنیم .
اصفهانی پور ادامه داد : اکنون در حال احداث این مرکز هستیم تا دانشجویان بتوانند ایده‎های خود را ارائه کنند و در قالب تیم هایاستارت آپی به فعالیت بپردازند .
رونمایی از 10 طرح فناورانه جهاددانشگاهی گردهمایی روسای واحدهای جهاددانشگاهی به طور همزمان با رونمایی طرح های فناورانه جهاددانشگاهی توسط معاون اول رییس جمهور در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد .
این طرح ها عبارتند از "طرح فناورانه خط تولید تورهای قفس پرورش ماهی در دریا" ، "طراحی ، ساخت و راه اندازی بازوهای بارگی
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه آفرینش
1397/09/27
ری دریایی در صنعت نفت" ، "تولید آنتی بادی های درمانی دارو درمانگر گاما ، روشی نوین برای پیشگیری و درمان اسهال در دام" ، "دستیابی به فناوری ساخت جرم های ویژه نسوز" ، "دستیابی به فناوری نمک زدایی نفت خام" ، "بومی‎سازی دانش فنی تولید و آزمایشگاهی جنین از گاوهای اصلاح نژاد شده" ، "ایجاد بانک جنین از نژادهای ارزشمند" ، "توسعه دانش فنی و ساخت ماشین بازیافت و زیست پالایی پسماندهای نفتی" ، "طراحی ، مهندسی و ساخت دکل های حفاری خشکی چاه های نفت" و "کسب فناوری تولید کربن فعال از قیر طبیعی ، احداث واحد نیمه صنعتی با ظرفیت 100 تن در سال" .
پیش از این و در ماه های گذشته نیز دکتر حمیدرضا طیبی ، رییس جهاددانشگاهی از این مساله خبر داده و متذکر شده بود 10 طرح فناورانه جهاددانشگاهی به زودی با حضور رییس جمهور رونمایی خواهد شد .
برتری چین نسبت به آمریکا از نظر تعداد مقالات علمی گزارشات جدید مبنی بر این است که در آینده ای نزدیک ، چین ، آمریکا را در تولید مقالات علمی پشت سر خواهد گذاشت .
به گزارش ایسنا و به نقل از یو دبیلونیوز ، بر اساس مقاله منتشر شده در مجله "Learned Publishing" ، دانشمندان و محققان آمریکایی در سال 2017 میلادی 409 هزار مقاله با موضوعات علم ، فناوری و پزشکی منتشر کردند .
این در حالی است که در این دوره زمانی ، تعداد مقالات منتشر شده در چین به 426 هزار عدد رسیده است .
این گزارشات حاکی از آن است که این تغییرات به سرعت در حال انجام است و این جنبش چینی ، به سرعت آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت .
در این گزارشات همچنین آمده است که تعداد مقالات علمی و مهندسی در چین از سال 2003 تا 2016 پنج برابر شده است .
برآورد شده که تا چند سال آینده ، چین در نوشتن و انتشار مقالات برتر بین المللی بر آمریکا غلبه خواهد کرد .
گفتنی است اساتید دانشگاهی در چین ، کمترین درآمد را در میان اساتید کشورهای توسعه یافته دارند .
می توان گفت آمریکا با وجود توسعه و امکانات گسترده ای که داشته است ، در بسیاری از زمینه های علمی از قبیل نجوم و زیست شناسی پیشرفت چشمگیری نداشته است .
حناچی پژوهشگر برتردانشگاه تهران شد همزمان با سومین روز از هفته پژوهش ، دانشگاه تهران در بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری از 47 پژوهشگر برتر تجلیل کرد که در این میان دکتر حناچی ، شهردار تهران به عنوان پژوهشگر برتر این دانشگاه انتخاب شد .
بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه‎تهران همزمان با سومین روز از هفته پژوهش دوشنبه 26 آذر با حضور دکتر محمود نیلی احمد آبادی ، رئیس دانشگاه تهران ، دکتر حناچی (شهردار تهران) ، دکتر محمد رحیمیان معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه ، اساتید و پیش کسوتان و دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
جذب هیات علمی
جوان
1397/09/28
> پژوهشگر پسادکتری ریاضیات با بیان این که از نظر داشتن ریاضیدانان برجسته در شرایط بهتری نسبت به گذشته قرارداریم ، اما بسیاری از این افراد در خارج از کشور هستند ، گفت : افراد زیادی طی برنامه های جذب نخبگان خارج از کشور به ایران بازگشتند ، اما با مشاهده شرایط دشوار تحقیق و پژوهش دوباره به خارج از کشور بازمی گردند و این یکی از چالش های اصلی پیش روی علم ریاضیات است .
> جوان آنلاین : پژوهشگر پسادکتری ریاضیات با بیان این که از نظر داشتن ریاضیدانان برجسته در شرایط بهتری نسبت به گذشته قرارداریم ، اما بسیاری از این افراد در خارج از کشور هستند ، گفت : افراد زیادی طی برنامه های جذب نخبگان خارج از کشور به ایران بازگشتند ، اما با مشاهده شرایط دشوار تحقیق و پژوهش دوباره به خارج از کشور بازمی گردند و این یکی از چالش های اصلی پیش روی علم ریاضیات است .
دکتر بهمن احمدی ، پژوهشگر پسادکترا و استاد مدعو ریاضی دانشگاه شیراز که در راستای طرح جذب متخصصان و دانشمندان برجسته مقیم خارج از کشور در دانشگاه شیراز مشغول به تدریس و پژوهش است ، در گفت وگو با ایسنا درباره بهره مندی ایران از سرمایه های انسانی در ریاضیات گفت : از نظر داشتن ریاضیدانان برجسته در شرایط بهتری نسبت به گذشته قرار داریم ، اما تعداد زیادی از این افراد در خارج از کشور هستند .
وی افزود : باید به این نکته توجه کرد که تعداد قابل توجهی از این ریاضیدانان برجسته ایرانی در خارج از کشور به سر می برند .
فردی مانند مرحوم "مریم میرزاخانی" شاید هیچ گاه نمی خواسته به ایران بازگردد .
افرادی شبیه مرحوم میرزاخانی زیاد داریم ، اما متاسفانه این ریاضیدانان در ایران نیستند .
افراد زیادی طی برنامه های جذب نخبگان خارج از کشور به ایران بازگشتند ، اما با مشاهده شرایط دشوار تحقیق و پژوهش دوباره به خارج از کشور بازمی گردند و این یکی از چالش های اصلی پیش روی علم ریاضیات است .
احمدی این شرایط دشوار تحقیق و پژوهش برای نخبگان ریاضیاتی که از خارج از کشور وارد ایران می شوند را چنین توصیف کرد : یک ریاضیدانی که در خارج از کشور تحصیل کرده و به ایران برمی گردد ، در بهترین حالت در یک دانشگاه متوسط یا خوب استخدام می شود و با حقوق ماهی 4 یا 5 میلیون تومان قرار است زندگی خود را شروع کند ، آیا این حقوق با شرایط زندگی در شهری مانند تهران متناسب است؟ ! البته خیلی از ریاضیدانان با مشکلات مالی حضور در دانشگاه های ایران کنار آمده اند ، اما مشکل بزرگتری که وجود دارد مقاومت دانشگاه ها در جذب این ریاضیدانان است .
دانشگاه ها به سختی می پذیرند که فردی را با دیدگاه ها و روش های آموزشی و پژوهشی جدید وارد سیستم سنتی آموزشی خود کنند .
بسیاری از استادان باتجربه اگر فردی با روش های آموزشی جدید وارد دانشگاه محل تدریس آن ها شود ، احساس خطر می کنند .
وی درباره تجربه شخصی خود از بازگشت به ایران ، گفت : من در سال 2013 به همراه همسرم از دانشگاه رجینای کانادا فارغ التحصیل شدیم و برای خدمت به کشور در شرایطی که تحریم ها به اوج خود رسیده بودند و با این دیدگاه که پشت کردن به کشورمان در این شرایط جوانمردانه نیست ، به ایران بازگشتیم .
هنگام ورود به کشور می دانستیم مشکلاتی وجود دارد و بنا داشتیم که سهمی در حل این مشکلات داشته باشیم ، اما متاسفانه سیستم به راحتی نمی پذیرد که افرادی با نگاه نو قدمی در راستای حل معضل ها بردارند؛ احساس می کنیم این بدین معنی است که نمی خواهند افرادی مانند ما در ایران حضور داشته باشند؛ این که اکثر این افراد برای جذب در تقریبا هر دانشگاهی (چه بسا با سطح پایین) درخواست می دهند ، اما در اغلب موارد حتی برای مصاحبه هم دعوت نمی شوند گواهی بر این مدعا است .
در هر حال هم چنان هم معتقدیم مشکلاتی وجود دارد و باید این مشکلات از میان برداشته شود ، اما نمی توان انتظار داشت همه افرادی که به کشور برمی گردند ، همین طرز فکر را داشته باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
جذب هیات علمی
جوان
1397/09/28

"حذف کنکور" از مهم ترین قدم ها برای برداشتن شکاف میان سیستم آموزشی ایران و کشورهای پیشرفته احمدی در ادامه ، در مقایسه ای میان سیستم آموزشی ریاضی میان ایران و کانادا به «قدیمی بودن» و «استفاده نکردن از تکنولوژی» در سیستم آموزشی ایران اشاره کرد و افزود : در کشور کانادا افراد تمایل دارند روش های آموزشی ای را به کارگیرند که اصطلاحا بچه ها از درس زده نشوند و چون تکنولوژی پیشرفت کرده است ، تکنولوژی را جزئی از آموزش قرار داده اند؛ اما در ایران با همان سیستمی که به دانش آموزان یا دانشجویان 20 یا 30 سال قبل تدریس می کردند ، الان هم تدریس می کنند .
نباید تصور کرد که تکنولوژی در مباحث ریاضی حرفی برای گفتن ندارد ، تکنولوژی همواره مرهون ریاضی بوده و بسیار هم به علم ریاضیات خدمت کرده؛ بنابراین در هر مبحث ریاضی که تدریس می شود ، می توان از ریاضیات بهره برد و ارتباط بین ریاضی و تکنولوژی را حفظ کرد .
این پژوهشگر حوزه ریاضیات ادامه داد : یکی از مهم ترین قدم ها برای برداشتن شکاف میان نظام آموزشی ایران و کشوری مانند کانادا حذف سیستم کنکور است .
وقتی دانش آموز در دو یا سه سال آخر تحصیل در دبیرستان به تست زدن عادت می کند ، از تعمق در ریاضیات ، دور و هنگام ورود به دانشگاه دچار مشکل می شود .
یکی از معضل های ما این است که دانشجو را از حال وهوای کنکور خارج کنیم .
اگر استادی هم در دانشگاه وجود دارد که به روش های نوین تدریس می کند یا از تکنولوژی در آموزش استفاده می کند ، دانشجویان این استاد همان دانش آموزان کنکوری دیروز بوده اند که فقط می خواهند سریع پاسخ دهند و روی سوالات عمیق و طولانی تفکر نکنند ، درنتیجه یک چرخه ناقص ایجاد می شود .
وی با اشاره به پولی بودن دانشگاه در کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی ، گفت : پولی بودن دانشگاه ها در کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی باعث می شود که رقابت برای ورود به دانشگاه ها بسیار کاهش یابد و در صورت بالا بودن رقابت هم فاکتورهایی مانند معدل دانشجو بررسی می شود .
در این دانشگاه ها هر دانشجو یکی دو ترم با مبلغی که پرداخت کرده ، در رشته ای که انتخاب کرده تحصیل می کند و بعد از این دو ترم درصورتی که علاقه نداشت ، رشته اش را تغییر می دهد و به سراغ رشته ای می رود که به آن علاقه دارد؛ نه این که مجبور باشد رشته ای را بخواند که اولویت آخرش بوده .
در ایران هم می توان دانشگاه ها را پولی کرد و برای دانشجویان برتر بورسیه ها و امتیازاتی در نظر گرفت .
وضعیت اشتغال دانش آموختگان ریاضی این استاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه در سال 80 هم که خود برای تحصیل در ریاضیات وارد دانشگاه شده بود؛ مساله نبود شغل برای دانش آموختگان ریاضی وجود داشته است ، افزود : در سال 80 هم گفته می شد که آمار بیکاران رشته ریاضی بالاست ، ولی الان شاید از 25 نفر ورودی ریاضی دانشگاه زنجان 20 نفر سر کار هستند و اکثرا هم در بانک ها مشغول به کار شده اند .
افرادی هم مانند من ادامه تحصیل دادند و برخی جذب هیات علمی دانشگاه ها شدند؛ دلیلش هم این است که افرادی که ریاضی می خوانند افرادی هستند که هوش شان را با مطالعه ریاضی تقویت می کنند و برای فردی مانند رییس یک بانک یا رییس مرکز آمار که به دنبال افرادی برای حساب و کتاب می گردند ، فارغ التحصیلان ریاضی از گزینه های اول انتخاب هستند؛ اما به طور کلی وضعیت اشتغال دانش آموختگان ریاضی بدتر شده است ، زیرا دانشجویان کم استعداد و کم تلاش هم درس های این رشته را پاس می کنند و دانشگاه های سطح پایین هم تعداد زیادی دانشجوی ریاضی را فارغ التحصیل می کنند؛ بنابراین می شود گفت برخی از افرادی که ریاضی خوانده اند ، در اصل ریاضی نخوانده اند .
دانشجو انتخاب هفتادم خود قبول شده و سیستم آموزشی هم به او اجازه داده که با اطلاعات و استعداد کم فارغ التحصیل شود ، خب طبیعی است که چنین فردی بیکار باشد .
احمدی هم چنین درباره آینده شغلی فارغ التحصیلان ریاضی در کشورهای پیشرفته ، خاطرنشان کرد : در کشورهای خارجی اکثر دانشجویان ریاضی با این هدف این رشته را انتخاب می کنند که تا دکتری ادامه دهند و نهایتا در دانشگاه ها تدریس کنند ، از آن جایی که با نیمی از تلاشی که موفقیت در دکتری رشته ای مانند ریاضی نیاز دارد ، می توان مهندسی نفت یا برق خواند که بازار کار بهتری هم دارد ، دانشجویی که در دانشگاه های خارج از کشور بخواهد صرفاً کارشناسی ریاضی بگیرد ، کم است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
جذب هیات علمی
جوان
1397/09/28

افرادی هم که فارغ التحصیل دکتری ریاضیات هستند ، وارد محیط علمی مانند دانشگاه می شوند که هم از تب وتاب ریاضیات نیفتند و هم دانسته هایشان را به نسل های بعد انتقال دهند .
ریاضیات فقط برای نوابغ نیست این استاد ریاضی یکی از چالش های علم ریاضیات در ایران را آشنا نبودن دانشجویان ریاضی با زیبایی های علم ریاضیات دانست و گفت : بعد از مساله اشتغال یکی از چالش ها این است که خیلی از دانشجویان ریاضی با زیبایی های این علم آشنایی ندارند ، برای فهم بسیاری از قضایا یا انجام کارهایی که علم ریاضیات را به کاربرد آن متصل می کند که بسیار هم لذت بخش هستند ، باید فسفر سوزاند .
وقتی دانشجویان ریاضی تا این میزان بی حوصله و بی انگیزه هستند که صرفا به دانشگاه می آیند که واحدهایشان را پاس کنند ، از دیگر بخش های جامعه چه انتظاری داریم؟ احمدی در پایان با اشاره به اینکه اغلب موفقیت ها در علم ریاضیات با تلاش به دست می آید ، خاطرنشان کرد : علم ریاضیات فقط برای نوابغ نیست .
به نظر من 80 درصد موفقیت در ریاضی با تلاش به دست می آید .
ریاضی برای افرادی است که برای کسب این علم شور و شوق دارند؛ اگر فردی به این رشته علاقه داشته باشد ، پایه های استعدادش هم تقویت می شود .
خوشبختانه مباحثی که در برنامه درسی ریاضی وجود دارد ، پراکنده است و دانشجویان می توانند مبحث مورد علاقه خود را در آن بیابند و از آن لذت ببرند ، الزامی وجود ندارد که دانشجوی ریاضی هم در برنامه نویسی موفق باشد و هم در مباحثی مانند جبر و توپولوژی .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
روزنامه فرهیختگان
1397/09/28
> معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از ارتقای رتبه 81 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هیات ممیزه خبر داد.
> معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از ارتقای رتبه 81 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هیات ممیزه خبر داد .
علیرضا رهایی گفت : «در جلسه یکصدوبیست وهشتم هیات ممیزه ، 68 نفر از اعضای هیات علمی در رشته های مختلف علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، فنی و مهندسی ، هنر و دامپزشکی از مرتبه مربی به استادیاری و 13 نفر از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند .
» او ادامه داد : «همچنین از ابتدای سال 1397 ، 538 نفر از مربی به استادیاری و 57 نفر از مرتبه استادیاری به دانشیاری و استادی ارتقا یافته اند .
» معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی افزود : «با برنامه ریزی صورت گرفته کمیسیون های تخصصی مرتبا تشکیل و زمان بررسی پرونده ها در کمیسیون ها تا حد یک سوم کاهش یافته است .
همچنین به منظور هماهنگی بیشتر مقرر شد جلسه مشترکی با دبیران کمیته های منتخب ارتقای واحدها تشکیل شود تا روند آیین نامه ارتقا و نحوه اجرای آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
جهان صنعت
1397/09/28
> صفحه جامعه : «جهان صنعت» پایگاه شاخص های اساسی علم یا ESI نویسندگان یک درصد برتر دنیا از طریق آن شناسایی و معرفی و براساس تعداد استنادهای دریافتی مقالات شان در رشته های 22 گانه علم ، مرتب سازی می شوند.
> صفحه جامعه : «جهان صنعت» پایگاه شاخص های اساسی علم یا ESI نویسندگان یک درصد برتر دنیا از طریق آن شناسایی و معرفی و براساس تعداد استنادهای دریافتی مقالات شان در رشته های 22 گانه علم ، مرتب سازی می شوند .
در فهرست سال 1397 نیز از جدول حدود آستانه سپتامبر2018 استفاده شده است .
نظام رتبه بندی ESI هر دو ماه یک بار افراد ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را براساس میزان ارجاع به مقالات چاپ شده آنها در بازه زمانی 10سال گذشته رتبه بندی کرده و اسامی یک درصد برتر هر گروه را اعلام می کند .
دکتر مقصود امیری عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی طی جدیدترین نتایج گزارش شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) از سال 2017 در میان اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به جمع دانشمندان یک درصد برتر بین المللی پیوسته است .
ایشان پر تالیف ترین عضو هیات علمی دانشـگاه در Scopus با 63 اثر ، همچنین 57 سند منتشره در Web of Science با h index 15 و 682 استناد ، همچنین 97 اثر پژوهشی ثبت شده با مجموع 1855استناد و h index 22 در GoogleSchoolar (2018 2008) است .
نامبرده پژوهشگر برتر کشوری در سال 1390 درگروه علوم انسانی نیز بوده است .
ارسال دیدگاه نام : ایمیل : دیدگاه :.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
روزنامه ایران
1397/09/28
> مهسا رمضانیخبرنگارپژوهشگاه ها در ایران بدون استثنا به صورت دولتی فعالیت می کنند .
> مهسا رمضانیخبرنگارپژوهشگاه ها در ایران بدون استثنا به صورت دولتی فعالیت می کنند .
کشور ما در مجموع 31 پژوهشگاه دارد که در این میان ، 15 پژوهشگاه در زمینه علوم فنی و مهندسی ، 12 پژوهشگاه در زمینه علوم انسانی ، 3 پژوهشگاه در زمینه علوم پایه و یک پژوهشگاه در زمینه علوم کشاورزی است که جملگی ، زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند .
اما پژوهشگاه های حوزه علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی هستند .
بنا بر آماری که در پایگاه «سیویلیکا» (یک ناشر ایرانی خصوصی ، مستقل و خارج از چارچوب دانشگاه ها و بدنه وزارت علوم که آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه می نماید) به ثبت رسیده ، سهم پژوهشگاه ها از تولید علم 2 درصد ، دانشگاه ها 90 درصد و مؤسسات غیرانتفاعی و شرکت ها 8 درصد عنوان شده است .
به نظر می رسد که پژوهشگاه ها با وجود اینکه در مقایسه با دانشگاه ها ، تمرکز بیشتری در پژوهش دارند اما سهم کمتری از تولید علم را به خود اختصاص می دهند ! دکتر حسین ابراهیم آبادی که پیش تر ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی را برعهده داشت در خصوص «چرایی سهم اندک پژوهشگاه ها در تولید علم» چنین دلیل می آورد : «از آنجا که پژوهشگاه ها ، در مقایسه با دانشگاه ها ، تعداد دانشجویان و اعضای هیأت علمی کمتری دارند ، طبیعتاً میزان تولیدات علمی شان که شامل رساله ها ، پایان نامه ها ، مقالات ، طرح های پژوهشی و .
است ، کمتر خواهد بود .
» به این اعتبار ، می توان چنین نتیجه گرفت که میزان کمتر تولید علم در پژوهشگاه ها به کمیت ساختار آنان وابسته است .
همچنین گفتنی است پژوهشگاه ها در مقایسه با دانشگاه ها از بودجه کمتری برخوردارند؛ کل بودجه پژوهشگاه ها در سال 97 به استثنای پژوهشکده ها و مؤسسه های پژوهشی حدود 500 میلیارد تومان است در حالی که دانشگاه تهران به تنهایی حدود 884 میلیارد تومان بودجه دارد .
وقتی میزان بودجه دریافتی پژوهشگاه ها را در متن کامل لایحه بودجه 97 بررسی کردیم با عناوین بسیاری از «پژوهشکده ها» و «مؤسسه های پژوهشی» مواجه شدیم که وظایفی مشابه «پژوهشگاه ها» برعهده دارند .
اما وجه ممیز پژوهشگاه ها از مؤسسه های پژوهشی و پژوهشکده ها چیست؟دکتر حسین ابراهیم آبادی وجه تمایز آنها را چنین توضیح می دهد : «پژوهشگاه ها ، مؤسسه های پژوهشی و پژوهشکده ها ، همگی رسالت و کارکردهای یکسانی دارند و تنها تفاوت آنها ، گستره فعالیت شان است؛ پژوهشکده ها در مقایسه با مؤسسه های پژوهشی ، گروه های علمی کمتری دارند و تفاوت هر دو اینها با پژوهشگاه در این است که پژوهشگاه ها به جای گروه های علمی از چند پژوهشکده تشکیل شده اند .
»اکثر قریب به اتفاق پژوهشگاه ها در اساسنامه ای که برای خود تعریف کرده اند در کنار موضوعات تخصصی و خاص شان ، «بررسی نیازهای پژوهشی کشور» ، «برقراری ارتباط سازنده با مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور» ، «برگزاری همایش ها و گردهمایی های فرهنگی داخلی و خارجی» ، «فراهم کردن زمینه تعامل و گفت وگو میان نخبگان داخل و خارج از کشور» را در دستور کار دارند .
هرچند که می توان همه این موارد را در فهرست رسالت دانشگاه ها هم نشاند .
بنابراین ، چه مؤلفه هایی می تواند پژوهشگاه ها را از دانشگاه ها متمایز کند؟وجه تمایز پژوهشگاه از دانشگاهدکتر رضا ماحوزی ، معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی در خصوص وجه ممیز پژوهشگاه ها از دانشگاه ها می گوید : «در دنیا ، برای گرفتن اعضای هیأت علمی ، جذب دانشجو ، انتشارات و .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
روزنامه ایران
1397/09/28

برای پژوهشگاه ها به صورت آیین نامه ای برخورد نمی شود و هر پژوهشگاهی بنا بر نیاز پژوهشی اش عمل می کند .
حتی حد و مرز نیازهای پژوهشی پژوهشگاه ها را هم باز خود اعضا و هیأت امنای پژوهشگاه ها تعیین می کنند .
این در حالی است که با دانشگاه ها کاملاً بر اساس مصوبه و آیین نامه برخورد می شود .
همچنین پژوهشگاه برخلاف دانشگاه به شکل گیری اجتماع علمی متعهد است؛ به این معنا که هر محصول پژوهشی در این مراکز ، روی میز این اجتماع علمی می آید .
اما در دانشگاه ، پژوهش ها اغلب انفرادی است .
»بنابر این تعریف ، پژوهشگاه ها خود باید بنا بر نیاز پژوهشی شان به جذب هیأت علمی و دانشجو بپردازند اما آیا واقعاً پژوهشگاه های ما از چنین آزادی عملی برخوردارند؟ ماحوزی می گوید : «اینکه چقدر پژوهشگاه ها به فلسفه وجودی شان متعهد هستند یا اینکه سیستم علمی در جامعه ما چقدر هویت مشخص و متمایز پژوهشگاه ها را به رسمیت می شناسد به تفاهم درونی شان بستگی دارد .
خیلی از مراکز پژوهشی ، در جامعه ما برنامه پژوهشی منسجمی ندارند که ذیل آن افراد را به نحوی پازل وار چیدمان کنند .
بنابراین پژوهش ها وقتی کنار هم قرار می گیرند یک هویت و صدا و حرف جدید را به جامعه و مصرف کننده ، عرضه نمی کنند .
مراکز پژوهشی اگر بخواهند ، حیات جدی داشته باشند ، باید از فرمالیسم کلی حاکم بر مراکز آموزش عالی ، آزاد باشند .
این خطایی است که در ایران هم در تنظیم آیین نامه ها و هم در برخورد با اعضای هیأت علمی مراکز پژوهشی بکرات دیده شده و رمق مراکز پژوهشی را گرفته است .
»دکتر جبار رحمانی ، رئیس انتشارات پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی درباره اینکه چقدر در جامعه ما تمایز پژوهشگاه ها از دانشگاه ها به رسمیت شناخته می شود ، می گوید : «مرز میان پژوهشگاه ها و دانشگاه ها در ایران صوری است ، یکی از نمودهای این امر را می توان در شیفت پیدا کردن پژوهشگاه ها به سمت آموزش و گرفتن دانشجو به صورت گسترده دید به طوری که اعضای هیأت علمی میان پرداختن به کارهای پژوهشی و تربیت دانشجو سر در گم می مانند .
»فارغ از وجوه ممیز دانشگاه و پژوهشگاه ، این پرسش مطرح می شود که اساساً امروزه پژوهشگاه ها در جامعه ما به چه کار می آیند و چه مسئولیتی بر عهده دارند؟رسالت پژوهشگاه هادکتر جبار رحمانی ، در خصوص وظایف پژوهشگاه ها به دو نکته اشاره می کند : «برخی پژوهشگاه ها «مأموریت گرا» هستند به این معنا که اعضای آن پژوهش های خود را معطوف به اهداف و چارچوب های خاصی صورت بندی می کنند و سیاست های مشخصی را تأیید ، رد یا تسهیل می کنند .
این نوع از پژوهشگاه ها نقش چندانی در توسعه علم ایفا نمی کنند .
اما رسالت دیگر پژوهشگاه ها «مطالعات پیشرفته» است؛ به این معنا که محقق در این رویکرد کاملاً آزاد گذاشته می شود که در هر زمینه ای پژوهش کند و هدف از آن توسعه بنیادین علم است .
»اما پژوهشگاه های ما به کدام یک از این دو رسالت بیشتر گرایش دارند؟ رحمانی بر این باور است : «تقریباً هیچ پژوهشگاهی در ایران بدون مأموریت نیست و کمتر پژوهشگاهی عرصه ای آزاد را برای محقق فراهم می کند تا به توسعه بنیادین علم بپردازد .
»دکتر حسینعلی قبادی که ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد در پاسخ به این پرسش که «پژوهشگاه ها چه کارکردی دارند؟» تأکید می کند : «پژوهشگاه ها نهادهایی مأموریت گرا هستند که در حوزه های معینی از دانش فعالیت می کنند و نقش مکمل دانشگاه ها و دیگر نهادهای علمی را برعهده دارند .
پژوهشگاه ها مایه های دانشی و سرمایه های علم و نظریه را به راهکارها و راهبردها و ابعاد کاربردی تبدیل می کنند؛ به تعبیری ، پژوهشگاه ها پلی هستند میان دانش و جامعه .
»اما درعمل چقدر پیوند علم و جامعه از طریق پژوهشگاه ها محقق می شود؟ یکی از دغدغه های جدی این روزهای اهالی علم ، کاربردی نبودن عل
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
روزنامه ایران
1397/09/28
م برای جامعه است و اینجا است که باید پرسید اگر این مسئولیت متوجه پژوهشگاه ها است ، چقدر در این زمینه موفق عمل کرده اند؟خروجی پژوهشگاه هادکتر حسن محدثی ، استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی که در زمینه جامعه شناسی علم هم تحقیقاتی دارد ، در پاسخ به این پرسش که «چقدر پژوهشگاه ها در پژوهش های خود به مسائل و نیازهای جامعه توجه دارند؟» می گوید : «خروجی های پژوهشگاه ها با وجود آنکه اغلب دربردارنده گزارش های جدی است ، ولی چندان از سوی نهادهای تصمیم ساز به رسمیت شناخته نمی شوند و آنچنان که باید پژوهش و تحقیق ، مسأله مدیران ما نیست .
از این رو ، با خروجی های این مراکز پیوندی ارگانیک برقرار نمی شود .
بنابراین پژوهشگاه ها ، با وجود انجام کارهای جدی ، بیشتر نقشی تشریفاتی دارند و گزارش تحقیقات شان عملیاتی نمی شود .
»دکتر تقی آزاد ارمکی ، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران که خود سال ها به عنوان پژوهشگر با پژوهشگاه ها همکاری داشته بر این باور است که به طور منطقی کار پژوهشگاه ها باید پرداختن به مسائل جامعه و کاربردی کردن علم باشد اما درعمل چنین امری محقق نمی شود .
او برخلاف دکتر محدثی علت این امر را «سیاست بنیاد بودن» پژوهشگاه ها می داند و در این راستا تصریح می کند : «مسئولیت های پژوهشگاه های ما اغلب ذیل اولویت های سیاست تعریف می شود نه مسائل جامعه .
بنابراین ، مسأله مند نیستند چون از اساس در جامعه ما برای مسأله مندی تأسیس نشده اند و نباید از چرایی اثرگذار نبودن آنها در طرح و حل مسائل ، حتی سؤال کرد ! و همین «سیاست بنیاد بودن شان» عامل اصلی ناکارآمدی آنها است .
»اما برخلاف اظهارنظر دکتر محدثی و ارمکی ، دکتر حسینعلی قبادی ، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معتقد است که باید توقع اثرگذاری حوزه علم را نسبی دید و بنابر موقعیت و اقتضائات گوناگون درباره آن داوری کرد .
به زعم او ، امروز پژوهشگاه ها در نظام تصمیم سازی کشور اثرگذاری بیشتری یافته اند و اگر نگاهی به برنامه ششم توسعه داشته باشیم درخواهیم یافت که علوم انسانی بسیار پر رنگ است تا آنجا که تعریف توسعه جز از رهگذر علوم انسانی میسر نخواهد شد .
البته اظهارنظر دکتر قبادی صرفاً در خصوص پژوهشگاه های علوم انسانی بود و باید دید که سایر پژوهشگاه های فنی و پایه تا چه اندازه دغدغه کاربردی کردن علم را دارند؟این پرسش را با دکتر حسن عربی ، معاون پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در میان گذاشتیم ، او می گوید : «یکی از شاخصه های کلی و مهم پژوهشگاه های فنی ، انعقادهای برون سازمانی یا پروژه های صنعتی است که طی آن ، پژوهشگاه ها ، پروژه های خود را به صنعت ارائه می کنند یا اینکه صنعت بنا بر نیازهایش پروژه هایی را به پژوهشگاه ها سفارش می دهد .
تا چند سال پیش انعقادهای برون سازمانی سیر قابل قبولی داشت .
اما به تازگی به دنبال واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تقلیل یافتن بودجه های تحقیقاتی ، قراردادها رو به کاهش نهاده اند تا آنجا که فارغ از پژوهشگاه ، دانشگاه ها نیز این سیر کاهشی را در بحث انعقادهای برون سازمانی خود داشته اند .
اما با این حال ، پژوهشگاه های فنی کوشیده اند تا در چند سال اخیر سیاست های خود را تغییر دهند و با یک بررسی بازاری ، فناوری های مورد نیاز داخلی را تولید کنند .
» پایگاه «سیویلیکا» که بررسی آمار تولید علم در کشور را در دستور کار دارد در رتبه بندی دیگری کوشیده تا سهم پژوهشگاه ها در تولید علم را ارزیابی کند .
در این بررسی ، پژوهشگاه های فنی و مهندسی 20 رتبه برتر و پس از آن پژوهشگاه های علوم انسانی همچون پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با رتبه 21 و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با رتبه 25 قرار می گیرند .
به نظر می رسد که پژوهشگاه های فنی و علوم پایه در مقایسه با پژوهشگاه های علوم انسانی ، تولیدات بیشتری دارند .
این در حالی است که پژوهشگاه های متعددی در بخش علوم انسانی ، حوزه های مشترکی را پیگیری می کنند .
این امر را از عناوین این پژوهشگاه ها بخوبی می توان دریافت؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات و .
اما در زمینه علوم پایه کمتر شاهد این تکثر هستیم و برای مثال تنها یک پژوهشگاه به حوزه هوا و فضا و یک پژوهشگاه به حوزه پتروشیمی اختصاص دارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
روزنامه ایران
1397/09/28

این پرسش را که چرا پژوهشگاه های متعددی با حوزه های مشابه در حوزه علوم انسانی فعالیت می کنند از دکتر حسینعلی قبادی ، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پیگیر شدیم .
او معتقد است : «یکی از دلایل این امر ، هزینه بالای تأسیس پژوهشگاه های علوم پایه است که بنابر ماهیت خاص شان نیازمند آزمایشگاه ها و تأسیسات خاص هستند و دلیل دیگر ، به خاطر وجود رویکردها و نگاه های متفاوت در حوزه علوم انسانی است .
»اگر کاربردی کردن علم را کارکرد اصلی پژوهشگاه ها در نظر بگیریم به نظر می رسد ، اساساً پژوهشگاه های ما اعم از فنی ، پایه و علوم انسانی به دلایل متعدد همچون به رسمیت شناخته نشدن ، سیاست بنیاد بودن و .
با موانع و مشکلاتی مواجه هستند .
در این فضا ، این پرسش مطرح می شود که با چه مکانیسم هایی می توان پژوهشگاه ها را در جهت کارکرد اصلی شان که همان کاربردی کردن علم است ، ساماندهی کرد؟چه باید کرد؟دکتر حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ، در پاسخ به اینکه چطور می توان بسترهای لازم برای کارآمدی پژوهشگاه ها را فراهم کرد؟ تصریح می کند : «یکی از جدی ترین مسائل پژوهشگاه ها ، تبیین نشدن مسأله پژوهش از سوی سفارش دهندگان است ، بویژه در حوزه های علوم اجتماعی این مسأله اهمیت بیشتری دارد و باید در خصوص چیستی و چند و چون مسأله مورد پژوهش میان سفارش دهنده و پژوهشگاه ، گفت وگو و تفاهم صورت گیرد و تا پایان پروژه این ارتباط حفظ شود .
اما متأسفانه اغلب ما این کار را نمی کنیم .
مشکل دوم مشخص نبودن روابط نهادی است؛ به این معنا که هنوز دقیقاً مشخص نشده که هر کدام از پژوهشگاه ها با کدام حوزه ها ، نهادها و سازمان ها باید مرتبط باشند ، اگر این ارتباط برقرار شود ، بسیاری از موانع برداشته می شود .
» بنابراین ، همان طور که پیشتر هم عنوان شد پژوهشگاه ها اساساً دو کارکرد عمده دارند ، نخست ، تحقیقات بنیادین درباره خود دانش که سفارش دهنده خاصی ندارد و هدف «توسعه دانش» است و دوم تحقیقات کاربردی و مأموریت گرا که سفارش دهنده مشخص دارد .
تقریباً اکثر پژوهشگاه ها «مأموریت گرا» هستند .
بنابراین ، اساسی ترین مسئولیتی که متوجه آنها است داشتن خروجی هایی کاربردی است که رسیدن به این مهم ، مستلزم تلاشی دو طرفه در تبیین مسائل هم از سوی اهالی پژوهشگاه و هم از نهادهای سفارش دهنده است و در مرحله بعد به رسمیت شناختن و عملیاتی کردن خروجی های این مراکز است تا نقش پژوهشگاه ها در جغرافیای فکری کشور ملموس تر شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
جمهوری اسلامی
1397/09/27
> رئیس مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس گفت : از سال آینده آئین اعطای جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس طبق یک روال منظم با دعوت از روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور برای انتخاب برترین ها بصورت ملی برگزار می شود.
> رئیس مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس گفت : از سال آینده آئین اعطای جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس طبق یک روال منظم با دعوت از روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور برای انتخاب برترین ها بصورت ملی برگزار می شود .
فاطمه رهبری زاده روز سه شنبه در حاشیه برگزاری یازدهمین دوره جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس و دومین سال برگزاری همایش روز زیست فناوری این دانشگاه درگفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا گفت : دانشگاه تربیت مدرس بعنوان قطب بیوتکنولوژی کشور از سال 1378 رسالت اعطای جایزه بزرگ بیوتکنولوژی را به شرکت های تولیدکننده یا افرادی که محصول در حوزه زیست فناوری داشته باشند برعهده دارد .
وی با اشاره به برگزاری نخستین سال گرامیداشت روز زیست فناوری در سال گذشته با سه برنامه فن بازار زیست ، ایده بازار زیستی و اعطا جایزه بیوتکنولوژی در دانشگاه تربیت افزود : امسال برنامه را ارتقا دادیم که علاوه بر سه برنامه قبلی برنامه اولین رویداد مرکز مجازی شتاب دهنده زیست فناوری دانشگاه نیز برگزار شد .
رهبری زاده با اشاره به همکاری علمی و پژوهشی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با شرکت پرسیس ژن بعنوان شتاب دهنده محصولات زیست فناوری افزود : البته ما با این شرکت همچنین فاز همکاری های خود را در قالب قراردادهایی به منظور حمایت از محصولات آزمایشگاهی اساتید این دانشگاه برای ورود به بازار آغاز کرده ایم .
وی با اشاره به برگزاری دومین سال روز زیست فناوری در دانشگاه تربیت مدرس گفت : ما خوشحالیم که در این برنامه ها در تلاش هستیم که ایده ها و طرح های خام دانشجویی را به طرح های آزمایشگاهی و در ادامه محصول تبدیل کنیم .
رهبری زاده افزود : در این راستا دانشگاه تربیت مدرس با برگزاری روز زیست فناوری بستری را فراهم کرده است که دانشجویان بتوانند ایده های خود و اعضای هیات علمی نیز محصولات آزمایشگاهی خود را ارائه کنند که بهترین آنها ازسوی شتابدهنده ها برای حمایت از تولید صنعتی انتخاب می شوند .
رئیس مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس همچنین در خصوص اینکه امسال جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس به چه کسانی تعلق گرفت نیز با بیان اینکه این جایزه فقط به محصولات زیست فناوری اعطا می شود که تولید و صادر شده باشند ، گفت : با اینکه 34 طرح را دریافت کرده بودیم اما امسال برای جایزه اول و دوم هیچ انتخابی نداشتیم و فقط چهار طرح به شورای تخصصی ارسال شد .
وی با اشاره به افزایش مبلغ جایزه سوم جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس از سه به پنج میلیون تومان گفت : این جایزه امسال به یک شرکت فناور بابت طرح تولید آنتی بادی و دلیزوماب اهدا شد .
وی افزود : البته محصولات بیوتکنولژی زیادی در کشور وجود دارند که تولید و صادر می شود اما آنها برای جایزه اعلام آمادگی نکرده بودند .
رهبری زاده گفت : البته درصدد هماهنگی با ستاد و صندوق زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستیم که برای سال 1398 برای دریافت طرح ها بیشتری در حوزه زیست فناوری آئین اعطای کار اطلاع رسانی برگزاری بزرگترین جایزه بیوتکنولوژی کشور با همکاری رسانه ها در سطح کشور به شکل فراگیر انجام شود .
وی افزود : بر همین اساس از سال آینده آئین اعطای جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس طبق یک روال منظم با دعوت از روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور برای انتخاب برترین ها بصورت ملی برگزار می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه آفرینش
1397/09/27
> نفرات اول تا پانزدهم المپیاد علمی و دانشجویی بدون آزمون به دوره کارشناسی ارشد راه می یابند .
> نفرات اول تا پانزدهم المپیاد علمی و دانشجویی بدون آزمون به دوره کارشناسی ارشد راه می یابند .
دکتر احسان جمالی در مراسم تقدیر از نفرات برتر بیست و سومین دوره المپیاد علمی و دانشجویی کشور که 26 آذرماه 97 در دانشگاه تربیت‎مدرس برگزار شد ، گفت : اولین دوره المپیاد علمی و دانشجویی کشور در سال 75 با تصویب شورای معاونان وزارت علوم برگزار شد و از آن زمان تاکنون بدون وقفه 23 دوره برگزار شده‎است .
این المپیاد در ابتدا با 6 رشته شروع شد و اکنون 23 رشته را تحت پوشش خود دارد .
اهداف برگزاری آزمون معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور افزود : سازمان سنجش موظف است این آزمون را برگزار کند .
برخی از اهداف برگزاری این آزمون ، شناسایی و معرفی استعدادهای برتر دانشجویان ، تشویق دانشجویان به مطالعه و تحقیق ، انگیزه دانشجویان برای ادامه تحصیل و ماندگاری در کشور عنوان شده است .
آخرین تغییرات آزمون جمالی گفت : این المپیاد نسبت به المپیاد سال گذشته با تغییراتی مواجه بود .
امسال سه رشته روانشناسی ، مهندسی صنایع ، رشته بین رشته‎ای علوم و فناوری سلول‎های بنیادی و مهندسی بافت با توجه به نیاز کشور به آن اضافه شد .
در این دوره دانشجویان منتخب به دو روش متمرکز و غیر متمرکز برای این المپیاد انتخاب شدند .
979 نفر در روزهای 28 و 29 تیر در این آزمون به رقابت پرداختند .
396 نفر از این تعداد خانم و 583 نفر آقا بودند .
کسب مدال معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور ، خاطرنشان کرد : 79 نفر در مرحله نهایی از اول تا سوم توسط شورای المپیاد علمی دانشجویی انتخاب شدند که 17 مدال طلا ، 28 نقره و 34 برنز کسب کردند .
28 مدال آن مربوط به شرکت کنندگان خانم و 51 مدال آن مربوط به شرکت کنندگان آقا بود .
جمالی گفت : 25 دانشگاه در مرحله نهایی حداقل یک مدال داشتند که دانشگاه صنعتی شریف با 14 مدال که 3 طلا ، 8 نقره و 3 مدال برنز بود رتبه اول ، دانشگاه‎تهران با 2 مدال طلا ، 5 نقره و 7 برنز رتبه دوم و دانشگاه فردوسی مشهد با 5 طلا ، 1 نقره ، 1 برنز رتبه سوم را کسب کردند .
تسهیلات برای دانشجویان برگزیده وی خاطرنشان کرد : برای این دانشجویان از طرف وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان تسهیلاتی در نظر گرفته شده است .
این افراد می‎توانند عضو بنیاد ملی نخبگان شده و از تسهیلات وام ، شهریه ، مسکن و وام ازدواج آن استفاده کنند .
همچنین وزارت علوم نیز تسهیلاتی به این افراد ارائه می‎دهد که رتبه های اول تا پانزدهم المپیاد علمی و دانشجویی بدون شرکت در آزمون کارشناسی ارشد در این دوره پذیرش می‎شوند و اگر فارغ‎التحصیل نشده باشند این امتیاز برای سال آینده آنها محفوظ است .
جمالی افزود : اگر این دانشجویان دانشجوی دکتری باشند در رتبه های اول تا پانزدهم می توانند از امتیازات مرحله مصاحبه استفاده کنند .
زمان برگزاری المپیاد منطقه‏ای به گفته معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور ، برنامه‎ریزی‎های برای بیست و چهارمین المپیاد علمی و دانشجویی کشور آغاز شده‎است و مناطق ده‎گانه 12 و 13 اردیبهشت المپیاد منطقه‏ای را برگزار می‏کنند و مرحله نهایی آن اواخر تیر 98 برگزار می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزارت علوم
جهان اقتصاد
1397/09/27
> رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگوئی تصویری در رابطه با روند پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان گفت : یکی از محورهای اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان است که به شکل وام برای توسعه فعالیت هایشان در اختیار شرکت ها قرار می گیرد البته در این زمینه انتقاداتی در رابطه با طولانی و زمانبر بودن فرآیندها به صندوق بود که همکاران ما توانستند این میانگین زمانی را کوتاه کنند .
> رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگوئی تصویری در رابطه با روند پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان گفت : یکی از محورهای اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان است که به شکل وام برای توسعه فعالیت هایشان در اختیار شرکت ها قرار می گیرد البته در این زمینه انتقاداتی در رابطه با طولانی و زمانبر بودن فرآیندها به صندوق بود که همکاران ما توانستند این میانگین زمانی را کوتاه کنند .
علی وحدت در ادامه افزود : ما دنبال این هستیم که با کمک نهادهای واسطه و صندوق های پژوهش و فناوری در کشور بتوانیم بخشی از کارها را انجام بدهیم که زمانی که از شرکت ها گرفته می شود بسیار کوتاهتر شود که شرکت ها در فرآینده پیچیده کاری گرفتار نشوند .
وحدت در رابطه با تسهیلات سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق نیز گفت : یکی دیگر از ابزارهایی که باید آن را بیشتر فعال کرد سرمایه گذاری برای توسعه طرح های دانش بنیان و شرکت های فناور است .
وی افزود : ما دنبال پیاده کردن بسته هایی هستیم که از سرمایه گذاری مستقیم پرهیز کنیم چرا که آفت این نوع سرمایه گذاری هم شرکت ها و هم طرح ها را معطل خواهد کرد .
اگر صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی بخواهد به شکل مستقیم به سرمایه گذاری ورود پیدا کند این فرآیندها می تواند شرکت ها را آزار دهد؛ ما دنبال این هستیم که از طریق صندوق های VC که در کشور هستند و یا می توانند به شکل موضوعی و منطقه ای ایجاد بشوند به شکل سرمایه گذاری با این شرکت ها مشارکت کنیم .
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در رابطه با کاهش تصدی گری ها نیز گفت : اگر ما بخواهیم به عنوان بخش شبه دولتی تصدی گری بکنیم ناخودآگاه ایرادات وارده به صندوق توسعه پیدا می کند ما باید به نهادها و بخش های مختلفی که در اکوسیستم علم و فناوری شکل گرفته از جمله مراکز رشد ، پارک ها و پژوهشگاه ها ، بخش هایی که در وزارت علوم قرار دارد ، بخش های مختلفی که در معاونت علمی قرار دارد و همین طور نهادهای مختلفی که در این حوزه ها کار می کنند همکاری بکنیم .
وحدت ضمن اشاره به تعاملات درست با نهادهای مرتبط گفت : امیدواریم صندوق بتواند از حالت غیرفعال خارج شود و به صورت مسئله محور به موضوعات نگاه بکند .
وی در رابطه با تعاملات مناسب با وزارت علوم و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی گفت : تلاش می کینم با همه بازیگران این حوزه که مهترین آنها وزارت علوم است تعامل خوب داشته باشیم و بتوانیم از ظرفیت های آنها و شناخت دقیقتری که به شکل تخصصی از حوزه کاری شرکت ها دارند استفاده کنیم تا بتوانیم تزریق منابع مالی را به شکل صحیحتری انجام بدهیم .
رییس هیئت عامل صندوق در رابطه با اعتبارات مالی صندوق برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال آینده گفت : صندوق با مشکل منابع مالی روبرو نیست و انشالله در بودجه سال آینده منابع صندوق بیشتر خواهد شد .
وی در پایان ضمن اشاره به تاکیدات رییس جمهور ، نمایندگان مجلس و بخش های مختلف کشور در حمایت از شرکت های دانش بنیان افزود : ما مشکلی در منابع نخواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم به درستی ارتباطات خود را در بخش های مختلف برقرار کنیم که بتوانیم زمینه ای ایجاد کنیم که شرکت ها بتوانند از آن استفاده کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزارت علوم
قدس
1397/09/27
> خوزستان مجتبی احمدی گفت : امور فرهنگی دانشجویی دانشکده خبر اهواز برای نخستین بار توانست رتبه نخست جشنواره «حرکت» در کشور را بدست آورد .
> به گزارش خبرنگار قدس آنلاین؛ مجتبی احمدی ، رییس دانشکده خبر اهواز؛ در مراسم تقدیر از فعالان فرهنگی این دانشکده که صبح امروز 27 آذربرگزار شد ، گفت : با توجه به ارزیابی به عمل آمده در حوزه فعالیت های فرهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی خوزستان ، امور فرهنگی دانشجویی دانشکده خبر اهواز برای نخستین بار توانست رتبه نخستجشنواره حرکت را بدست آورده و این در حالیست که پیش از این نیز از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان ، به عنوان مرکز برتر معرفی شده بود .
احمدی با اشاره به این مهم که دانشجویان در سطوح پژوهشی همکاری قابل ذکری با دانشگاه نداشتند ، خاطر نشان کرد : این خلا با انجمن ها پر شد که فعالیت آنهااز سال 78 کلید خورد و با سه انجمن از 79 شروع شد .
وی با اشاره به اینکه دانشگاه خبر ظرفیتپذیرش هزار دانشجو نیز دارد ، افزود : دانشگاه ها به رشته های فرهنگی و هنری اهمیتی نداده اند و مرکز خبر اولین مرکز فرهنگی است که تلاش کرده تا این خلا را پر کند .
احمدی با تاکید بر اینکه علاوه بر فعالیت درانجمن های علمی دانشگاه خبردر زمینه فرهنگی بیشتر شرکت دارد ، اظهار کرد : بچه های ما به شکل حرفه ای و انتخابی توانسته اند گامهای خوبی بردارند و با اینکه استان خوزستان تا به حال در جشنواره حرکت مقام نداشته مقام نخست را در این جشنواره کسب کنند .
وی بیان کرد : دانشکده خبر 7 انجمن و چند کانون فعال دارد ، که فرصتی می دهد ، کسانی که مایلند هنر خود را در معرض دید بگذارندبایک نشاط علمی و فرهنگی راه مناسبی برای آن پیدا کنند .
لازم به ذکر است جشنواره حرکت؛ در جهت رشد ایده های خلاقانه و ارائه دستاوردهای علمی دانشجویان و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن های علمی دانشجویی توسط حوزه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم فعالیت می کند .
انتهای پیام/.
1
فهرست