وزارت علوم - مطبوعات 1 دي 97
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ ساعت 14:5
1
فهرست اخبار
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
8409550 آرمان امروز
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
8414848 روزنامه آواي خراسان جنوبي
8414847 روزنامه آواي خراسان جنوبي
8414782 روزنامه آفرينش
8404671 روزنامه آفرينش
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه آفرینش
1397/09/29
> ستاد خیرین وزارت علوم با هماهنگی صندوق نوآوری و شکوفایی ، به سمت حمایت از شرکت‎های دانش بنیان و اشتغال فارغ التحصیلان حرکت کند .
> ستاد خیرین وزارت علوم با هماهنگی صندوق نوآوری و شکوفایی ، به سمت حمایت از شرکت‎های دانش بنیان و اشتغال فارغ التحصیلان حرکت کند .
وزیر علوم گفت : ستاد خیرین با هماهنگی صندوق نوآوری و شکوفایی و بررسی ابعاد مختلف موضوع ، به فراهم سازی زمینه سرمایه‎گذاری خیرین آموزش عالی در صندوق‎های پژوهش و فناوری در راستای حمایت از شرکت‎های دانش بنیان و اشتغال فارغ التحصیلان در این شرکت ها اقدام کند .
غلامی جلب مشارکت دانش‏آموختگان دارای سرمایه ، اعتبار و شهرت دانشگاه‎ها در بنیادهای خیرین دانشگاه ها را یک ضرورت دانست و افزود : علاقه‏مندان زیادی در بین فارغ التحصیلان دانشگاه‏ها در راستای مشارکت در رشد دانشگاه محل تحصیل خود وجود دارد و باید مسئولان زمینه را فراهم ، افراد موثر را شناسایی و دعوت کنند .
وزیر علوم تاکید کرد : بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور علاقه‏مند به مشارکت در توسعه آموزش عالی هستند که در این زمینه نیز باید ستاد خیرین وزارت علوم فعالیت جدی را برای شناسایی این هموطنان و ارائه راهکارهای مناسب برای به کار‏گیری سرمایه‏های آنها را در دانشگاه‏ها فراهم کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
اطلاعات
1397/09/30
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه در محیط های دانشگاهی باید به موضوعات اعتقادی و مذهبی توجه بیشتری شود ، اظهار کرد : محیط های دانشگاهی محیط هایی مختلط هستند و ما هیچ مشکلی از این باب نداریم؛ همچنین دانشجویان نیز نشان داده اند که ظرفیت این فضا را دارند .
منصور غلامی در گفت وگو با ایسنا ، درباره برخی حواشی ایجاد شده در برگزاری مراسم های فرهنگی در دانشگاه ها و لغو تعدادی از برنامه های فرهنگی به دلیل برگزاری مختلط این برنامه ها اظهار کرد : در مناسبت های مختلف گاهی بنا به شرایطی که پیش می آید فضای محیطی باعث می شود تا مقداری دقت دانشجویان نسبت به برخی مسائل کمتر شود .
در این زمینه از یک طرف توصیه من به دانشجویان که الحمدلله همه معتقد و متدین هستند این است که رعایت بیشتری نسبت به برخی مسائل داشته باشند .
از طرف دیگر نیز کسانی که اقدام به طرح نقد و انتقاد می کنند باید بدانند که هر مسئله ای که پیش می آید را نباید به اینکه خدای نکرده دانشجویان اعتقاد ندارند ، ربط دهند؛ بالاخره زمانی که یک نمایش دارای مجوز در محیط شلوغی مانند یک سالن تئاتر برگزار می شود ، قاعدتا باید نظم و انضباط آن مراسم زیر سوال برود نه افراد حاضر در آن .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری درباره روند اعطای مجوز به برگزاری مراسم های فرهنگی در دانشگاه ها با تاکید بر اینکه وزارت علوم این مجوزها را صادر نمی کند ، بلکه صدور آن بر عهده دانشگاه ها است ، خاطرنشان کرد : یک نفر به عنوان نماینده وزارت علوم در دانشگاه ، اساتید دانشگاه ، رئیس دانشگاه و مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری برای مراسم های سیاسی و فرهنگی که جمعیت بیشتری را نسبت به سایر مراسم ها پوشش می دهند ، تصمیم گیری و مجوزهای لازم را صادر می کند و سایر مراسم هایی که در حد فعالیت کانون های فرهنگی است ، معاونت فرهنگی دانشگاه ها مجوز لازم را اعطا می کنند .
نسخه مناسب چاپ.
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه در محیط های دانشگاهی باید به موضوعات اعتقادی و مذهبی توجه بیشتری شود ، اظهار کرد : محیط های دانشگاهی محیط هایی مختلط هستند و ما هیچ مشکلی از این باب نداریم؛ همچنین دانشجویان نیز نشان داده اند که ظرفیت این فضا را دارند .
منصور غلامی در گفت وگو با ایسنا ، درباره برخی حواشی ایجاد شده در برگزاری مراسم های فرهنگی در دانشگاه ها و لغو تعدادی از برنامه های فرهنگی به دلیل برگزاری مختلط این برنامه ها اظهار کرد : در مناسبت های مختلف گاهی بنا به شرایطی که پیش می آید فضای محیطی باعث می شود تا مقداری دقت دانشجویان نسبت به برخی مسائل کمتر شود .
در این زمینه از یک طرف توصیه من به دانشجویان که الحمدلله همه معتقد و متدین هستند این است که رعایت بیشتری نسبت به برخی مسائل داشته باشند .
از طرف دیگر نیز کسانی که اقدام به طرح نقد و انتقاد می کنند باید بدانند که هر مسئله ای که پیش می آید را نباید به اینکه خدای نکرده دانشجویان اعتقاد ندارند ، ربط دهند؛ بالاخره زمانی که یک نمایش دارای مجوز در محیط شلوغی مانند یک سالن تئاتر برگزار می شود ، قاعدتا باید نظم و انضباط آن مراسم زیر سوال برود نه افراد حاضر در آن .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری درباره روند اعطای مجوز به برگزاری مراسم های فرهنگی در دانشگاه ها با تاکید بر اینکه وزارت علوم این مجوزها را صادر نمی کند ، بلکه صدور آن بر عهده دانشگاه ها است ، خاطرنشان کرد : یک نفر به عنوان نماینده وزارت علوم در دانشگاه ، اساتید دانشگاه ، رئیس دانشگاه و مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری برای مراسم های سیاسی و فرهنگی که جمعیت بیشتری را نسبت به سایر مراسم ها پوشش می دهند ، تصمیم گیری و مجوزهای لازم را صادر می کند و سایر مراسم هایی که در حد فعالیت کانون های فرهنگی است ، معاونت فرهنگی دانشگاه ها مجوز لازم را اعطا می کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
جوان
1397/09/29
> وزیر علوم گفت : دانشجویان بورسیه و فرصت مطالعاتی باید از طریق سازمان امور دانشجویان برای ارز دانشجویی اقدام کنند که دوباره به این سازمان سفارش می کنم .
> جوان آنلاین : منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه با بانک مرکزی درباره فرصت مطالعاتی و دانشجویان بورسیه به توافق رسیده ایم ، گفت : براساس این توافق قرار است برای فرصت مطالعاتی و دانشجویان بورسیه از ارز نیمایی پرداخت شود ، چرا که بخش عمده بودجه را دولت می دهد .
وی درباره نحوه پرداخت ارز دانشجویی ، گفت : افرادی که به صورت بورسیه یا فرصت مطالعاتی تحصیل می کنند از طریق معرفی وزارت علوم به بانک مرکزی باید ارز نیمایی دریافت کنند بنابراین این افراد باید به سازمان امور دانشجویان مراجعه کرده و از آن طریق به نتیجه برسند .
وی افزود : سازمان امور دانشجویان این کار را انجام می دهد و من هم دوباره به صدیقی رئیس این سازمان سفارش می کنم .
غلامی گفت : افرادی هم که با هزینه شخصی برای تحصیل به خارج می روند باید صرفاً از طریق سامانه برای ارز دانشجویی اقدام کنند که بتوانند معرفی نامه بگیرند تا معرفی نامه را به بانک مرکزی ارائه داده و ارز دریافت کنند .
به این افراد تأییدیه می دهیم تا تأییدیه را به بانک مرکزی ارائه دهند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
آرمان امروز
1397/09/29
> وزیر علوم گفت : در حال حاضر دانشگاه ها به دنبال طرحی هستند تا از میان داوطلبان ورود به دانشگاه که معدل 20 دارند ، دانشجویان را برای رشته های پرمتقاضی انتخاب کنند.
> وزیر علوم گفت : در حال حاضر دانشگاه ها به دنبال طرحی هستند تا از میان داوطلبان ورود به دانشگاه که معدل 20 دارند ، دانشجویان را برای رشته های پرمتقاضی انتخاب کنند .
با پذیرش 85 درصد داوطلبان ورود به دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی در چند سال آینده کنکور حذف می شود .
منصور غلامی در پاسخ به این سوال که چه زمانی کنکور برای 15 درصد باقی مانده حذف خواهد شد ، اظهار کرد : زمانی که آموزش و پرورش بتواند نمرات قابل اعتماد دوره های سه سال آخر متوسطه را به سازمان سنجش ارائه دهد و بر اساس این اطلاعات ارزیابی صورت گیرد ، کنکور به کلی حذف خواهد شد .
طی دو سال آینده این پروژه اجرایی شده و کنکور حذف می شود .
با این وجود ، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که تا مافیای کنکور و مشق شب به هم گره خورده اند ، حذف کنکور امکان پذیر نیست .
به گزاش خانه ملت ، میرحمایت میرزاده با بیان اینکه شت پرده حواشی پیش آمده از حذف کنکور و حذف مشق شب با یکدیگر مرتبط است ، گفت : در وهله اول باید به این موضوع توجه داشت که مسائل مربوط به مشق شب ، تخصصی است و هر کسی باید به کار خود برسد؛ یعنی اگر معلمی دوره های تربیت معلم را گذرانده و فن معلمی و روش تدریس را می داند خودش در جلسات درسی تصمیم گیری می کند که متناسب با درس و شیوه تدریس چه روندی را در پیش گرفته و بگوید که بچه ها چه تکالیفی را انجام دهند .
میرزاده با بیان اینکه مافیای چاپ کتب کمک درسی و کنکور خود را در خطر دیده است ، توضیح داد : اصولا نباید اجازه داده می شد که مافیای چاپ کتب کمک درسی و کنکور به مدارس وارد شود .
آنها قرار بود اول وارد مقطع دبیرستان شوند ، اما وارد راهنمایی شده و اکنون ظاهرا به دبستان و پیش دبستانی رسیده اند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/09/29
> ایسنا : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه در محیط های دانشگاهی باید به موضوعات اعتقادی و مذهبی توجه بیشتری شود ، اظهار کرد : محیط های دانشگاهی محیط هایی مختلط هستند و ما هیچ مشکلی از این باب نداریم؛ همچنین دانشجویان نیز نشان داده اند که ظرفیت این فضا را دارند .
> وزیر علوم : دانشجویان ظرفیت محیط های مختلط را دارند ایسنا : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه در محیط های دانشگاهی باید به موضوعات اعتقادی و مذهبی توجه بیشتری شود ، اظهار کرد : محیط های دانشگاهی محیط هایی مختلط هستند و ما هیچ مشکلی از این باب نداریم؛ همچنین دانشجویان نیز نشان داده اند که ظرفیت این فضا را دارند .
منصور غلامی در گفت وگو با ایسنا ، درباره برخی حواشی ایجاد شده در برگزاری مراسم های فرهنگی در دانشگاه ها و لغو تعدادی از برنامه های فرهنگی به دلیل برگزاری مختلط این برنامه ها اظهار کرد : کلیات مطلب این است که در محیط های دانشگاهی باید به موضوعات اعتقادی و مذهبی توجه بیشتری شود؛ محیط های دانشگاهی محیط هایی مختلط هستند و ما هیچ مشکلی از این باب نداریم؛ همچنین دانشجویان نیز نشان داده اند که ظرفیت این فضا را دارند .
وی گفت : در مناسبت های مختلف گاهی بنا به شرایطی که پیش می آید فضای محیطی باعث می شود تا مقداری دقت دانشجویان نسبت به برخی مسائل کمتر شود .
در این زمینه از یک طرف توصیه من به دانشجویان که الحمدلله همه معتقد و متدین هستند این است که رعایت بیشتری نسبت به برخی مسائل داشته باشند .
از طرف دیگر نیز کسانی که اقدام به طرح نقد و انتقاد می کنند باید بدانند که هر مسئله ای که پیش می آید را نباید به اینکه خدای نکرده دانشجویان اعتقاد ندارند ، ربط دهند؛ بالاخره زمانی که یک نمایش دارای مجوز در محیط شلوغی مانند یک سالن تئاتر برگزار می شود ، قاعدتا باید نظم و انضباط آن مراسم زیر سوال برود نه افراد حاضر در آن .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری درباره روند اعطای مجوز به برگزاری مراسم های فرهنگی در دانشگاه ها با تاکید بر اینکه وزارت علوم این مجوزها را صادر نمی کند ، بلکه صدور آن بر عهده دانشگاه ها است ، خاطرنشان کرد : یک نفر به عنوان نماینده وزارت علوم در دانشگاه ، اساتید دانشگاه ، رئیس دانشگاه و مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری برای مراسم های سیاسی و فرهنگی که جمعیت بیشتری را نسبت به سایر مراسم ها پوشش می دهند ، تصمیم گیری و مجوزهای لازم را صادر می کند و سایر مراسم هایی که در حد فعالیت کانون های فرهنگی است ، معاونت فرهنگی دانشگاه ها مجوز لازم را اعطا می کنند .
غلامی تصریح کرد : وزارت علوم در این زمینه معمولا سیاست های کلان را به دانشگاه ها اعلام می کند و دانشگاه ها درباره مسائل مختلف مربوط به خود تصمیم گیری می کنند .
وی در پایان به بیان توصیه هایی به افرادی که در اعطای مجوز برگزاری مراسم های دانشجویی نقش دارند اظهار کرد : کسانی که مسئولیت اعطای مجوز برنامه های مختلف دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه ها را بر عهده دارند ، حتما به دانشجویان اعتماد و کمک کنند که فضاهای نشاط و فعالیت بچه ها بیشتر شود؛ قطعا دانشجویان نیز نظم و انضباط و موازین مختلف را رعایت می کنند .
همواره در دانشگاه ها شاهد برگزاری نشست ها و مراسم های مختلف به مناسبت های گوناگون بوده ایم ، حال ممکن است در دو سه مراسم برخی دانشجویان موازین را رعایت نکرده باشند ، اما نباید این موضوع را به همه برنامه ها و مراسم ها تعمیم دهیم .
کلمات کلیدی : پوشش تئاتر رئیس دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
بهار
1397/09/29
> گروه جامعه : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه در محیط های دانشگاهی باید به موضوعات اعتقادی و مذهبی توجه بیشتری شود ، اظهار کرد : محیط های دانشگاهی محیط هایی مختلط هستند و ما هیچ مشکلی از این باب نداریم؛ همچنین دانشجویان نیز نشان داده اند که ظرفیت این فضا را دارند .
> منصور غلامی درباره برخی حواشی ایجاد شده در برگزاری مراسم های فرهنگی در دانشگاه ها و لغو تعدادی از برنامه های فرهنگی به دلیل برگزاری مختلط این برنامه ها اظهار کرد : کلیات مطلب این است که در محیط های دانشگاهی باید به موضوعات اعتقادی و مذهبی توجه بیشتری شود؛ محیط های دانشگاهی محیط هایی مختلط هستند و ما هیچ مشکلی از این باب نداریم؛ همچنین دانشجویان نیز نشان داده اند که ظرفیت این فضا را دارند .
وی گفت : در مناسبت های مختلف گاهی بنا به شرایطی که پیش می آید فضای محیطی باعث می شود تا مقداری دقت دانشجویان نسبت به برخی مسائل کمتر شود .
در این زمینه از یک طرف توصیه من به دانشجویان که الحمدلله همه معتقد و متدین هستند این است که رعایت بیشتری نسبت به برخی مسائل داشته باشند .
از طرف دیگر نیز کسانی که اقدام به طرح نقد و انتقاد می کنند باید بدانند که هر مسئله ای که پیش می آید را نباید به اینکه خدای نکرده دانشجویان اعتقاد ندارند ، ربط دهند؛ بالاخره زمانی که یک نمایش دارای مجوز در محیط شلوغی مانند یک سالن تئاتر برگزار می شود ، قاعدتا باید نظم و انضباط آن مراسم زیر سوال برود نه افراد حاضر در آن .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری درباره روند اعطای مجوز به برگزاری مراسم های فرهنگی در دانشگاه ها با تاکید بر اینکه وزارت علوم این مجوزها را صادر نمی کند ، بلکه صدور آن بر عهده دانشگاه ها است ، خاطرنشان کرد : یک نفر به عنوان نماینده وزارت علوم در دانشگاه ، اساتید دانشگاه ، رئیس دانشگاه و مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری برای مراسم های سیاسی و فرهنگی که جمعیت بیشتری را نسبت به سایر مراسم ها پوشش می دهند ، تصمیم گیری و مجوزهای لازم را صادر می کند و سایر مراسم هایی که در حد فعالیت کانون های فرهنگی است ، معاونت فرهنگی دانشگاه ها مجوز لازم را اعطا می کنند .
غلامی تصریح کرد : وزارت علوم در این زمینه معمولا سیاست های کلان را به دانشگاه ها اعلام می کند و دانشگاه ها درباره مسائل مختلف مربوط به خود تصمیم گیری می کنند .
وی در پایان به بیان توصیه هایی به افرادی که در اعطای مجوز برگزاری مراسم های دانشجویی نقش دارند اظهار کرد : کسانی که مسئولیت اعطای مجوز برنامه های مختلف دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه ها را بر عهده دارند ، حتما به دانشجویان اعتماد و کمک کنند که فضاهای نشاط و فعالیت بچه ها بیشتر شود؛ قطعا دانشجویان نیز نظم و انضباط و موازین مختلف را رعایت می کنند .
همواره در دانشگاه ها شاهد برگزاری نشست ها و مراسم های مختلف به مناسبت های گوناگون بوده ایم ، حال ممکن است در دو سه مراسم برخی دانشجویان موازین را رعایت نکرده باشند ، اما نباید این موضوع را به همه برنامه ها و مراسم ها تعمیم دهیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
فرصت امروز
1397/09/29
> وزیر علوم گفــت : «در بخش هــای پژوهشی فعال در خارج از دانشــگاه ها اگــر تخلفی صورت گیرد ، وزارت کشور و قوه قضائی و وزارت علوم کارگروهی را تشکیل داده اند و تقریبا طی ٦ ماه گذشته که این کمیته اجرایی شــده ، برخورد جدی با متخلفان علمی صورت گرفته اســت .
> وزیر علوم گفــت : «در بخش هــای پژوهشی فعال در خارج از دانشــگاه ها اگــر تخلفی صورت گیرد ، وزارت کشور و قوه قضائی و وزارت علوم کارگروهی را تشکیل داده اند و تقریبا طی ٦ ماه گذشته که این کمیته اجرایی شــده ، برخورد جدی با متخلفان علمی صورت گرفته اســت .
همچنین سیستم داخل دانشگاه ها بر پایان نامه های دانشجویان دقت دارند .
بخش نامه ای نیــز برای ارزیابــی دقت و صحت پایان نامه ها صادر شده که نشان می دهد با تخلفات علمی برخوردهای جدی می کنیم و کسانی که تخلف کنند ، هم با دانشجویان و هم اعضای هیأت علمی برخورد انضباطی خواهیم کرد . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
قانون
1397/09/29
> سرتاسر خیابان انقلاب تهران را که بنگریم ، مخصوصا در حوالی دانشگاه تهران مملو از تبلیغات تایپ و تنظیم پایان نامه های دانشجویی است.
> سرتاسر خیابان انقلاب تهران را که بنگریم ، مخصوصا در حوالی دانشگاه تهران مملو از تبلیغات تایپ و تنظیم پایان نامه های دانشجویی است .
پایان نامه هایی که از کم ترین کیفیت علمی برخوردار بوده و عمدتا نیز کپی پایان نامه های دیگر دانشجویان در سال های قبل با اندکی تغییر است .
سال هاست که مسئولان آموزشی کشور برای سامان دادن به این موضوع و جلوگیری از کپی کاری در پایان نامه ها هستند اما در عمل اتفاقی نیفتاده و وضع بدتر هم شده است .
دیروز وزیر علوم باردیگر به موضوع پایان نامه های دانشجویی و کپی کاری در آن ها اشاره کرد و وعده برخورد با آن ها را داد .
منصور غلامی گفت که این وزارتخانه و دانشگاه ها با متخلفان علمی و همچنین دانشجویان واعضای هیات علمی که در پایان نامه ها کپی کاری انجام دهند ، برخورد می کند تا شاهد افزایش کیفی پایان نامه های دانشجویان باشیم .
وی بر ضرورت وجود نوآوری در پایان نامه های دانشجویی به ویژه رساله های دوره دکتری تاکید کرد و افزود : بخش مهمی از نوآوری در حوزه های کشف علوم است نه در کاربرد آن ها ، این موضوع اهمیت پایان نامه های دوره دکتری را نشان می دهد که البته بخشی از آن می تواند کاربردی باشد اما من معتقدم پایان نامه ها معمولا در کتابخانه یا دانشگاه ها قرار می گیرد البته فایل آن به صورت پی دی اف در ایران داک نیز قرار داده می شود .
بنابراین هرکسی که جویای علم است باید دنبال این پایان نامه ها باشد و نباید ما این پایان نامه ها را در ماشین قرار بدهیم و دور بزنیم تا ببینم چه کسانی خواهان آن ها هستند .
وی در ادامه تصریح کرد : اینکه عده ای می گویند ما پایان نامه ها را ندیدیم یا پیدا نکردیم به این دلیل است که سراغ آن نرفتند .
چرا که اگر کسی دنبال آن باشد می تواند آن را در داخل کتابخانه ها پیدا کند .
توصیه می کنم افراد بروند به کتابخانه ها ، دانشگاه ها واز پایان نامه هایی که دنبالش هستند بهره ببرند چرا که این پایان نامه ها بخش های کابردی هم دارند .
توصیه من این است که برای کاربردی شدن ، خود افراد نیز سراغ پایان نامه های دانشجویی بروند و اعضای هیات علمی نیز برای کاربردی شدن پایان نامه ها کمک کنند چرا که کاربردی کردن این پایان نامه ها در دوره های ارشد و دکتری امکان پذیر است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
صبح اقتصاد
1397/09/29
> وزیر علوم از برخورد جد ی این وزارتخانه و د انشگاه ها با متخلفان علمی و همچنین د انشجویان واعضای هیات علمی که د ر پایان نامه ها کپی کاری انجام د هند خبر د اد .
> به گزارش ایسنا ، د کتر منصور غامی د ر حاشیه نشست همایش پژوهش فناوری و مسئولیت اجتماعی که امروز د ر د انشگاه تربیت مد رس د ر حال برگزاری است ، د ر جمع خبرنگاران حاضر شد ه و بر ضرورت وجود نوآوری د ر پایان نامه های د انشجویی به ویژه رســاله های د وره د کتری تاکید کرد و افــزود : بخش مهمی از نوآوری د ر حوزه های کشف علوم اســت نه د ر کاربرد آنها ، این موضوع اهمیت پایان نامه های د وره د کتری را نشان می د هد که البته بخشی از آن می تواند کاربرد ی باشد اما من معتقد م پایان نامه ها معموا د ر کتابخانه یا د انشــگاه ها قرار می گیرد البته فایل آن به صورت پی د ی اف د ر ایران د اک نیز قرار د اد ه می شــود .
بنابراین هرکســی که جویای علم باشد باید د نبال این پایان نامه ها باشد و نباید ما این پایان نامه ها را د ر ماشین قرار بد هیم و د ور بزنیم تا ببینم چه کسانی خواهان آنها هستند .
وی د ر اد امه تصریح کرد : اینکه عد ه ای می گویند ما پایان نامه ها را ند ید م یا پید ا نکرد یم به این د لیل اســت که ســراغ آن نرفتند .
چرا که اگر کسی د نبال آن باشد می تواند آن را د ر د اخل کتابخانه ها پید ا کند .
توصیه می کنم افراد بروند به کتابخانه ها ، د انشگاه ها واز پایان نامه هایی که د نبالش هستند بهره ببرند چرا که این پایان نامه ها بخش های کابرد ی هم د ارند .
توصیه من این اســت که برای کاربرد ی شــد ن ، خود افراد نیز سراغ پایان نامه های د انشجویی بروند و اعضای هیات علمی نیز برای کاربرد ی شد ن پایان نامه ها کمک کنند چرا که کاربرد ی کرد ن این پایان نامه ها د ر د وره های ارشد و د کتری امکان پذیر است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/09/29
> ایلنا : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : معمولا پایانامه ها به کتابخانه ها می رود .
البته در سیستم ایران داک هم به صورت پی دی اف قرار داده می شود و هر کس جویای علم است باید دنبال آن برود .
> پاسخ وزیر به سوالی درباره دور ریز شدن پایان نامه ها ایلنا : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : معمولا پایانامه ها به کتابخانه ها می رود .
البته در سیستم ایران داک هم به صورت پی دی اف قرار داده می شود و هر کس جویای علم است باید دنبال آن برود .
منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه همایش پژوهش و فناوری در پاسخ به سوالی درباره دور ریز شدن 70 درصد پایان نامه ها گفت : خدا نکند که پایان نامه ها خمیر شود .
برنامه های دکتری حتما باید نوآوری باشد و قطعا این نوآوری بخش مهم اش در حوزه های کشف علوم است ، نه صرفا در کاربرد و اهمیت پایان نامه های دکتری نیز همین است .
البته یک بخشی از آنها هم می تواند کاربردی باشد .
وی ادامه داد : یک وقتی از من در این باره سوال شد و گفتم که معمولا پایانامه ها به کتابخانه ها می رود .
البته در سیستم ایران داک هم به صورت پی دی اف قرار داده می شود و هر کس جویای علم است باید دنبال آن برود .
وزیر علوم افزود : افرادی که می گویند پایان نامه ها را ندیدیم به این دلیل است که سراغش نرفته اند .
پس به کتابخانه دانشگاه ها بروند و از پایان نامه ها استفاده کنند .
او بیان کرد : بخشی از افراد پایان نامه ها را کاردبردی می کنند و توصیه من هم همین است که اساتید به دانشجویان کمک کنند تا پایان نامه هایشان را کاربردی کنند که این در ارشد ممکن است اجرا شود و در دکتری هم حتما هست .
کلمات کلیدی : ایران علوم تحقیقات و فناوری فناوری نامه پایان.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه آفرینش
1397/09/29
> براساس طرح ساماندهی مراکز آموزشی احتمال ادغام واحدهای کوچک در واحدهای بزرگ دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور وجود دارد .
> براساس طرح ساماندهی مراکز آموزشی احتمال ادغام واحدهای کوچک در واحدهای بزرگ دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور وجود دارد .
طرح ساماندهی مراکز آموزشی وزیر علوم گفت : در وزارت علوم طرح ساماندهی مراکز آموزشی در دست اجرا است که در این طرح ماموریت گرا سازی آموزش عالی مدنظر است .
منصور غلامی افزود : در این طرح ارتباط سیستماتیک میان مراکز کوچک آموزشی با مراکز بزرگتر مورد توجه است که در این راستا حمایت‎ها از کیفی سازی صورت می‎گیرد .
همچنین در این طرح نظارت نیز بر مراکز آموزشی بیشتر خواهد شد .
ضرورت سازماندهی وزیر علوم تاکیدکرد : براساس ساماندهی مراکز آموزشی اگر ضرورت ایجاب کند ، ادغام به این معنی که چند واحد کوچک در کنار هم قرار گیرند ، صورت می‎گیرد به این ترتیب که به جای داشتن چند دانشکده متفرق یک دانشگاه ایجاد شود .
در این راستا برخی واحدهای دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی ممکن است به دلیل کاهش جمعیت دانشجویی از برخی شهرهای کوچک به مراکز بزرگتر مهاجرت کنند .
وزیر علوم تاکید کرد : اما به دنبال حمایت جدی از دانشگاه فنی و حرفه‎ای هستیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
آرمان امروز
1397/09/28
> وزیر علوم از برخورد جدی این وزارتخانه و دانشگاه ها با متخلفان علمی و همچنین دانشجویان واعضای هئیت علمی که در پایان نامه ها کپی کاری انجام دهند خبر داد .
> آرمان به گزارش آرمان به نقل از ایسنا ، دکتر منصور غلامی در نشست همایش پژوهش فناوری و مسئولیت اجتماعی که امروز در دانشگاه تربیت مدرس در حال برگزاری است ، بر ضرورت وجود نوآوری در پایان نامه های دانشجویی به ویژه رساله های دوره دکتری تاکید کرد و افزود : بخش مهمی از نوآوری در حوزه های کشف علوم است نه در کاربرد آنها ، این موضوع اهمیت پایان نامه های دوره دکتری را نشان می دهد که البته بخشی از آن می تواند کاربردی باشد اما من معتقدم پایان نامه ها معمولا در کتابخانه یا دانشگاه ها قرار می گیرد البته فایل آن به صورت پی دی اف در ایران داک نیز قرار داده می شود .
بنابراین هرکسی که جویای علم باشد باید دنبال این پایان نامه ها باشد و نباید ما این پایان نامه ها را در ماشین قرار بدهیم و دور بزنیم تا ببینم چه کسانی خواهان آنها هستند .
وی در ادامه تصریح کرد : اینکه عده ای می گویند ما پایان نامه ها را ندیدم یا پیدا نکردیم به این دلیل است که سراغ آن نرفتند .
چرا که اگر کسی دنبال آن باشد می تواند آن را در داخل کتابخانه ها پیدا کند .
توصیه می کنم افراد بروند به کتابخانه ها ، دانشگاه ها واز پایان نامه هایی که دنبالش هستند بهره ببرند چرا که این پایان نامه ها بخش های کابردی هم دارند .
توصیه من این است که برای کاربردی شدن ، خود افراد نیز سراغ پایان نامه های دانشجویی بروند و اعضای هئیت علمی نیز برای کاربردی شدن پایان نامه ها کمک کنند چرا که کاربردی کردن این پایان نامه ها در دوره های ارشد و دکتری امکان پذیر است .
وزیر علوم در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص برخورد وزارت علوم با پایان نامه های کپی شده و تخلف در پایان نامه های دانشجویی نیز گفت : سیستم داخل دانشگاه ها بر پایان نامه های دانشجویان دقت دارند ، بخش نامه ای نیز برای ارزیابی دقت و صحت پایان نامه ها صادر شده که نشان می دهد با تخلفات علمی برخوردهای جدی می کنیم و کسانی که تخلف کنند هم با دانشجویان و هم اعضای هئیت علمی برخورد انضباطی خواهیم کرد .
غلامی در خصوص میزان رشد بودجه آموزش عالی در سال 98 نیز گفت : قرار بود میزان این بودجه در مقایسه با سال 97 تفاوت داشته باشد ولی باید منتظر باشیم بیبینم که مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی خواهد گرفت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
روزنامه آفرینش
1397/09/30
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
دنیای اقتصاد
1397/09/29
> فارس : به دستور معاون سیمای رسانه ملی تبلیغات مؤسسات کنکوری در شبکه های مختلف تلویزیون به نصف کاهش یافت .
> تبلیغات مؤسسات کنکوری در تلویزیون نصف شد فارس : به دستور معاون سیمای رسانه ملی تبلیغات مؤسسات کنکوری در شبکه های مختلف تلویزیون به نصف کاهش یافت .
سیدمرتضی میرباقری معاون سیما با توجه به برخی انتقادات نسبت به آثار سوء حجم بالای برنامه های تبلیغات مؤسسات کنکوری دستور داده شبکه های مختلف تلویزیونمدت زمان این برنامه ها را به نصف کاهش دهند .
بنا بر این گزارش ، همچنین آگهی های بازرگانی با موضوع برنامه های کنکوری مهم تا هفتاد درصد کاهش خواهند یافت .
در روزهای اخیر مسئولان آموزش و پرورش از پخش فراوان و متعدد برنامه های کنکوری در شبکه های تلویزیون گلایه کرده بودند و وزیر آموزش و پرورش نیز در نامه ای به رئیس سازمان صداوسیما خواستار بازنگری در پخش این برنامه ها شده بود .
این در حالی است که این وزارتخانه به بیش از 10 مؤسسه مجوز داده تا در مدارس آزمون های تستی دوره پیشرفت تحصیلی برگزار شود و درصدی از این قراردادها نیز به حساب آموزش و پرورش واریز می شود .
حال باید دید بعد از این اقدام عملی تلویزیون ، وزارت آموزش و پرورش هم تجدیدنظری در این قراردادها خواهد داشت یا خیر؟ روز 13 آذرماه سالجاری مناظره ای درباره مافیای کنکور با حضور عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش و ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد که در این نشست عمادی در سخنانی گفت : وی ادامه داد : به دلیل گردش مالی سنگین در جریان کنکور ، اقدام به تبلیغات ناسالم در فضای عمومی ، شهرها و به ویژه رسانه ملی صورت می گیرد که باید رسانه ملی پالایشی نسبت به تبلیغات انجام دهد؛ البته در این راستا نشست ها و نامه نگاری با رسانه ملی شده است .
کلمات کلیدی : تبلیغات تلویزیون رسانه ملی سازمان سنجش آموزش کشور معاون.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/09/29
> ایرنا : معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کنکور مترکز حذف می شود ، گفت : حذف تدریجی کنکور از امسال آغاز می شود .
> حذف تدریجی کنکور کلید می خورد ایرنا : معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کنکور مترکز حذف می شود ، گفت : حذف تدریجی کنکور از امسال آغاز می شود .
«مجتبی شریعتی نیاسر» روز چهارشنبه طی نشستی با اصحاب رسانه در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه کنکور علاوه بر ایجاد بار روانی منفی و تحمیل هزینه به خانواده ها ، آزمونی مناسب برای استعداد یابی نیست ، اضافه کرد : در طرح جدید داوطلبان تنها برای 15 درصد از ظرفیت دانشگاه ها رقابت می کنند .
وی ادامه داد : طی آزمونی که متقاضیان در سال آتی در آن شرکت خواهند کرد ، 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها بدون کنکور دانشجو جذب می کند و رقابت شامل رشته های پر متقاضی خواهد بود .
«شریعتی» با اعلام اینکه توضیحات تکمیلی در رابطه با کنکور جدید در دفترچه دی ماه منتشر می شود ، اضافه کرد : داوطلبان علاوه بر ثبت نام در رشته های بدون کنکور می توانند برای محک زدن خود در کنکور نیز ثبت نام کنند .
وی همچنین با بیان اینکه بومی گزینی برای استان های مرزی مناسب نیست ، گفت : متاسفانه برخی از دانشگاه های استان های مرزی با اجرای طرح بومی گزینی دچار مشکلات مختلفی شده و لازم است به زودی در این قانون بازنگری شود .
وی با اشاره به رشد بی رویه دانشگاه ها در دهه 80 شمسی ، گفت : با افتخار اعلام می کنیم که در دولت تدبیر و امید حتی یک دانشگاه جدید مجوز دریافت نکرده است .
معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در سال 1383 تعداد دانشگاه های غیرانتفاعی کشور تنها به 75 مرکز می رسید ، بیان کرد : این رقم تا سال 1392 به بیش از 350 مرکز رسید و علاوه بر آن نزدیک به 400 موسسه علمی و کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی تاسیس شد تا روند راه اندازی بی رویه مراکز آموزشی تکمیل شود .
وی با بیان اینکه وزارت علوم مکلف است تا از صدور مجوز جدید برای مراکز آموزش عالی جلوگیری کند ، اضافه کرد : این تصمیم نقش بسزایی در ساماندهی مراکز آموزشی داشته است .
وی ادامه داد : دانشجویانی که دانشگاه های آنان به دلایل استانداردهای پایین لغو مجوز شود نیز نباید نگران باشند زیرا به سایر مراکز منتقل خواهند شد .
شریعتی با اعلام اینکه مدرک DBA هیچ اعتبار حقوقی ندارد و معادل دکتری نیست ، افزود : DBA صرفا یک دوره آموزشی است .
وی همچنین با اشاره به حساسیت وزارت علوم در برابر تخلفات پایان نامه ای و مقاله ها ، گفت : اساتید در برابر تخلفات از این قبیل مسوول هستند و باید پاسخگو باشند .
وی از نظر مساعد وزارت علوم برای تدریس زبان مادری در دانشگاه ها خبر داد و اظهار داشت : دانشگاه مادر منطقه در این تصمیم نقش کلیدی دارد .
وی با بیان اینکه مدیریت منطقه ای مراکز آموزش عالی یکی از محورهای اساسی کیفی سازی است ، بیان کرد : می توان با مدیریت منطقه ای مراکز آموزش عالی نیاز سنجی دقیقی نسبت به توسعه مناطق داشت .
وی با تاکید بر ساماندهی مراکز آموزش عالی هم ادامه داد : ساماندهی این مراکز نباید به معنای تعطیلی تلقی شود؛ بلکه باید در راستای ارتقای سطح مراکز آموزش عالی انجام شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/09/29

معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : ساماندهی رشته ها در برنامه توسعه ای درون سازمانی موسسه های آموزش عالی باید مد نظر قرار گیرد .
وی با تاکید بر اینکه ایجاد رشته های جدید در دانشگاه ها باید طبق ضوابط خاصی انجام شود ، افزود : ایجاد رشته های جدید باید طبق اولویت های منطقه و برنامه ششم توسعه باشد .
وی بر ماموریت محور بودن دانشگاه ها تاکید کرد و افزود : کار تیمی و تقسیم کار در این راستا می تواند منجر به کیفی سازی و توسعه شود .
به گزارش ایرنا معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناری صبح امروز جهت بازدید از چندین دانشگاه غیرانتفاعی و سخنرانی در نشست معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه 3 کشور وارد ارومیه شد .
کلمات کلیدی : دستگاه های اجرایی دولت علوم تحقیقات و فناوری کنکور مد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند
روزنامه آوای خراسان جنوبی
1397/09/30
> *7 دستگاه اتوبوس شهری مجهز به رمپ ویژه معلولان تحویل شهرداری بیرجند شد .
> *7 دستگاه اتوبوس شهری مجهز به رمپ ویژه معلولان تحویل شهرداری بیرجند شد .
* رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند گفت : بودجه دانشگاه صنعتی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ، 76 و 4 دهم درصد افزایش داشته است .
*مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی گفت : 21 اکیپ راهداری در طول 11 هزار و 350 کیلومتر راه شرایانی ، اصلی و فرعی در 25 راهدارخانه مستقر می شوند .
*رئیس بنیاد مسابقات قرآن کشور گفت : ثبت نام در طرح بشارت 1452 از دهم دی جاری آغاز خواهد شد و نیمه اول اسفند نیز مسابقات انجام می شود .
*طی مراسمی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی از کارآفرینان وتولید کنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان قاین تجلیل شد .
*به گفته رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند 200 کیلوگرم بلدرچین منجمد در بیرجند معدوم شد .
*رئیس جمعیت هلال احمر بیرجند از توزیع 200 بسته یلدایی بین تعدادی از نیازمندان این شهرستان خبر داد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه بیرجند
روزنامه آوای خراسان جنوبی
1397/09/30
> صداوسیما در مراسمی از 34 پژوهشگر برتر سال 97 دانشگاه بیرجند قدردانی شد .
> صداوسیما در مراسمی از 34 پژوهشگر برتر سال 97 دانشگاه بیرجند قدردانی شد .
این پژوهشگران در زمینه های گوناگون از جمله علوم انسانی ، مهندسی ، کشاورزی و ورزشی دارای مقاله هایی در سطح کشور و بین الملل هستند .
خامسان رئیس دانشگاه بیرجند در این مراسم گفت : چشم انداز 1404 افق این دانشگاه رسیدن به مرجع برتر علمی شدن در شرق کشور در تربیت نیروی انسانی برای حل مشکلات کشور است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه آفرینش
1397/09/30
> آخرین وضعیت راه اندازی شهر دانش در دانشگاه تهران رئیس دانشگاه تهران گفت : طرح توسعه دانشگاه در قالب شهر دانش متوقف نخواهد شد و فعالیت‎های اجرای آن پیگیری می شود .
> آخرین وضعیت راه اندازی شهر دانش در دانشگاه تهران رئیس دانشگاه تهران گفت : طرح توسعه دانشگاه در قالب شهر دانش متوقف نخواهد شد و فعالیت‎های اجرای آن پیگیری می شود .
محمود نیلی احمدآبادی گفت : طرح توسعه دانشگاه که در قالب شهر دانش درحال انجام است تمام مصوبات لازم را از کمیته‎های تخصصی دریافت کرده و این طرح متوقف نخواهد شد .
وی افزود : در راستای اجرای این طرح قرار است امسال در شهر دانش سه برج فناوری با محوریت بایوتکنولوژی ، فناوری اطلاعات و فرهنگی ساخته شود .
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد : برج فناوری بایوتکنولوژی قرار است با کمک معاونت علمی و فناوری راه اندازی شود .
نیلی احمدآبادی عنوان کرد : در برج فناوری فرهنگ محوریت با فعالیت‎های علوم انسانی و اجتماعی است .
وی گفت : براساس بودجه ای که امسال به دانشگاه اختصاص داده شد موضوع تملک زمین‎های مورد نظر انجام شده است .
رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد : تاکنون 65 درصد زمین‎های مورد نظر طرح توسعه دانشگاه تملک شده است .
رئیس مرکز سنجش خبر داد؛ برگزاری دوره آموزشی آنلاین طراحی سئوال دوره‎های آموزشی ارزیابی و آزمون سازی آنلاین با همکاری مرکز سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود .
به گزارش وزارت بهداشت ، دکتر آبتین حیدرزاده رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اعلام این خبر افزود : ثبت‎نام این دوره‎های آموزشی ارزیابی و آزمون سازی از تاریخ 15 دی‎ماه از طریق دانشگاه علوم پزشکی مجازی آغاز خواهد شد .
وی گفت : دوره‎ها در سه سطح (مقدماتی ، متوسط و عالی) برگزار خواهد شد و اعضای هیئت علمی علاقه‎مند دانشگاه‎های علوم پزشکی سراسر کشور در کلیه رشته های بالینی و علوم پایه که قصد طراحی و ارسال سوال برای گنجینه های سوال منطقه‎ای یا ملی داشته‎ باشند می‎توانند برای شرکت در این دوره‏ها ثبت‎نام کرده و در این دوره‎ها شرکت کنند .
حیدرزاده خاطرنشان کرد : آن دسته از اعضای هیئت‏های ممتحنه کلان مناطق آمایشی که اسامی آنها توسط معاونت آموزشی دانشگاهها به مرکز سنجش آموزش پزشکی برای گذراندن دوره اعلام شود نیز در این دوره شرکت خواهند کرد و در انتهای دوره به کلیه شرکت کنندگانی که دوره را با موفقیت طی کنند گواهی ارزیابی و سنجش ارایه خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم
مردم سالاری
1397/09/30
> دکتر سوسن باستانی روز سه شنبه در نشست تخصصی زن و پژوهش که به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در محل باغ نگارستان برگزار شد ابتدا با تبریک هفته پژوهش گفت : هرچند پژوهش ایام خاصی نمی خواهد اما شاید بزرگداشتش برای یادآوری خوب باشد .
شاید پژوهش در حوزه زنان را باید در دو حوزه مورد توجه قرار داد یکی پژوهش هایی است که در حوزه زنان وخانواده انجام می شود و یکی هم خود پژوهشگران زن و تجربه هایشان است .
> دکتر سوسن باستانی روز سه شنبه در نشست تخصصی زن و پژوهش که به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در محل باغ نگارستان برگزار شد ابتدا با تبریک هفته پژوهش گفت : هرچند پژوهش ایام خاصی نمی خواهد اما شاید بزرگداشتش برای یادآوری خوب باشد .
شاید پژوهش در حوزه زنان را باید در دو حوزه مورد توجه قرار داد یکی پژوهش هایی است که در حوزه زنان وخانواده انجام می شود و یکی هم خود پژوهشگران زن و تجربه هایشان است .
در امر پژوهش همیشه تاکید می کنند که تصمیم گیری در حوزه پژوهش باید دو نکته را مورد توجه قرار داد یکی بحث ترکیبات اجتماعی و دیگری بحث مسئولیت اجتماعی است .
نباید فقط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر حوزه زنان متمرکز باشد بلکه باید دستگاه های متفاوت شاید با هم اگر در این امر دخالت کنند بتوانیم موفق تر باشیم .
وی خاطرنشان کرد : در دولت دوازدهم بیشتر شیوه نتیجه محور و کاربردی در حوزه پژوهش زنان مدنظر قرار گرفته است در سال گذشته ما تمرکز را بر کارهای فراتحلیل گذاشته ایم تا بتواند در سیاست گذاری و برنامه ریزی به ما کمک کند به همین خاطر در پژوهش هایی که انجام گرفته از افراد خواسته ایم که یک گزارش سیاست محور هم به ما بدهند .
باستانی ادامه داد : همچنین محورها را براساس ماموریت هایی که در برنامه ششم توسعه در ماده ١٠١ و ١٠٢ و بند «ت» ماده 80 تعیین کرده ایم .
محورها بر اساس رویکرد حوزه زنان و خانواده است که ماده ١٠١ به عدالت جنسیتی و ماده ١٠٢ سیاست های حوزه خانواده است که مرتبط با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مرتبط است .
که موضوعات زنان و خانواده را شامل می شود .
وی افزود : به همین منظور برنامه های پژوهشی بر اساس برنامه ششم توسعه برنامه ریزی می شود البته کارهای تحقیقاتی خوبی در این معاونت انجام شده است .
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت : انجام تحقیقات در حوزه حقوق خانواده ، پیمایش ملی خانواده ، فرهنگ سیاسی زنان به عنوان یک طرح ملی ، امکان بخشی فقهی برابری دیه زن و مرد ، قوانین حوزه خانواده و بررسی موانع مشارکت بانوان در حوزه اشتغال از جمله پژوهش های این معاونت در سال ٩6 و ٩٧ بوده است .
وی تصریح کرد : همچنین برای سال آینده فهرست عناوین آماده شده و در هفته آینده روی پرتال قرار خواهد گرفت .
سعی می شود بر اساس ماموریت حوزه زنان در زمینه اقتصاد مقاومتی و با توجه به شرایط کشور در دوران تحریم نقش زنان را بررسی کنیم اگرچه انجام تحقیقات در حوزه محیط زیست و اصلاح الگوی مصرف باز هم از محورهایی است که مورد توجه برای پژوهش های سال آینده است .
از پژوهشگران دعوت می کنم که در محورهایی که اعلام می کنیم حتما طرح های پیشنهادی خود را برایمان ارسال کنند و همچنین از تمام پایان نامه های دکتری در حوزه زنان و خانواده حمایت می شود .
و در صورتیکه پایان نامه تالیفی دارای شرایط لازم باشد در قالب کتاب از چاپ آنها حمایت می کنیم .
مطالعات زنان با نگاه اسلامی سابقه یک قرنه دارد دکتر کبری روشنفکر دبیر کارگروه مطالعات زنان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیزدر بخشی از نشست گفت : بحث مطالعات زنان در جهان اسلام اولین بار در مصر با پژوهشی در این زمینه شروع شد و با پژوهش شروع شد که توسط سید جمال و محمد عبده و دو کتاب توسط قاسم امین آغاز شد که شاید بتوان گفت مهمترین حرکت علمی و اجتماعی را ایجاد کرد که ما هنوز از آن استفاده می کنیم .
در ایران ترجمه کتاب قاسم امین توسط پدر پروین اعتصامی (یوسف اعتصامی) انجام شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم
مردم سالاری
1397/09/30

به این ترتیب می توان گفت که مطالعات زنان با نگاهی اسلامی یک قرن سابقه دارد .
وی تصریح کرد : در دهه ٧٠ در ایران پژوهش حوزه زنان با ایجاد موسسات مطالعاتی رونق بیشتری یافت که در دهه ٨٠ رشته مطالعات زنان در حوزه آموزش رسمی راه اندازی شد .
که دانشگاه الزهرا و علامه طباطبایی هم زمان در مقطح کارشناسی ارشد دانشجو در این رشته گرفتند .
روشنفکر ادامه داد : اکنون بیش از 5٠ درصد مسئولان موسسات و مراکز مطالعات زنان و خانواده مردان هستند و این موضوع سبب شده تا حدودی در این زمینه رکود ایجاد شود؛ چرا که قبل از آن آمار بیشتری از بانوان در این زمینه فعالیت داشتند .
وی خاطرنشان کرد : البته معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حوزه پژوهش اقدامات خوبی انجام داده است اما با سه رویکرد شبکه سازی و فراتحلیل ها ، روی چهار هزار تحقیق در حوزه زنان و خانواده و ایجاد و بحث ایجاد بانک اطلاعاتی فعالیت هایی داشته است .
تمام اینها مستلزم این بود که ما بتوانیم از همکاری تمامی این مدیران گروه ها بهره مند شویم .
که متاسفانه استقبال چندانی ندیده ام .
وزارت علوم در حوزه زنان بازنگری کند دکتر ژاله شادی طلب یکی دیگر از سخنرانان این نشست گفت : در برخی کشورها ٣٠ درصد از زنان پروفسور هستند اما بانوان ما در دانشگاه ها به مقام استادی نمی رسند .
وی تصریح کرد : البته در ٢ سال اخیر شرایط ارتقای بانوان تا حدودی آسان تر شده است؛ اگرچه زنان در دانشگاه در حوزه پژوهش ، آموزش یا خدمت با موانعی مواجهه هستند که لازم است وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای آنها کارهایی انجام دهد .
شادی طلب اضافه کرد : منابع پژوهشی یا پول از دانشگاه ها نمی آید ، بلکه از صنعت می آید .
شانس بانوان برای اینکه منابع پژوهشی را به دانشگاه ها بیاورند کم است ، بانوان چنین شانسی ندارند و یک مشکل جدی این است که وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در اصلاح قوانین بار پژوهش را سنگین و بار آموزش را سبک کرده است و این به ضرر بانوان است .
این استاد دانشگاه تهران افزود : درباره پروژه های بین المللی بانوان شانس کمتری دارند؛ بانوان در مجامع بین المللی خیلی نمی توانند فعالیت کنند و یکی از علت ها غیرفعال بودن و کم بودن ارتباط آنها با دنیا است که فرصت های مطالعاتی در اختیار بانوان محدود است .
وی ادامه داد : در آیین نامه فرصت های مطالعاتی نوشته شده که عضو هیات علمی دانشگاه می تواند همسر و فرزندانش را با خود به خارج از کشور ببرد ، اما معلوم نیست این همسر زن یا مرد است ، چون زنان حق عائله مندی ندارند این حق را نمی گیرند .
شادی طلب در ادامه یادآوری کرد : اگر دانشگاه خودش مانند دانشگاه شریف منابع مالی داشته باشد ، هزینه همسر و فرزندانش را می دهد و این زن می تواند یک سال از فرصت های مطالعاتی استفاده کند .
اگر دانشگاه این توان مالی را نداشته باشد ، دیگر نمی تواند از این فرصت ها بهره مند شوند .
وی تصریح کرد : نیاز داریم وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مقررات خود در این زمینه را بازبینی و اصلاح کند؛ باید 5٠ درصد عضو کمیته ارتقای دانشگاه ها از میان بانوان انتخاب شوند .
شادی طلب خاطرنشان کرد : اگر در بحث استفاده از فرصت های بین المللی جلوی نام همسر یک پارانتز باز کنم و عنوان همسر را به زن و مرد بنویسند ، زنان هم می توانند از این فرصت ها بهره ببرند .
دیگر سخنران این نشست دکتر منا عرفانیان از وزارت راه ، مسکن و شهرسازی بود وی با اشاره به تفاهم نامه ای که بین معاونت امور زنان و وزارت مسکن و شهرسازی در سال 94 بسته شده است گفت : اگر این تفاهم نامه به صورت دقیق اجرایی می شد یک تغییر رویکرد در حوزه زنان رخ می داد .
اولین گام در این زمینه تشکیل یک کمیته علمی بود که این کمیته متشکل از اساتید دانشگاه و باشگاه پژوهشی بود .
وی در ادامه افزود : اولین اقدام در این مرحله شناسایی مهم ترین مسائل زنان در فضاهای عمومی و سکونتگاه ها بود .
در انتهای امسال مصوبه ای را به شورای عالی شهرسازی بردیم که نهادینه سازی رویکرد عدالت جنسیتی در اسناد توسعه شهری در سازمان ها و نهادهای موثر در مدیریت توسعه شهری گنجانده شد .
در کنار این سیاست رویکردهای اقناعی را مانند نشر مجله هفت شهر هم دنبال کرده ایم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم
مردم سالاری
1397/09/30

بن مایه زنان در صنعت نفت پژوهشی است دکتر زهره رضا دوست معاون دفتر امور زنان و خانواده وزارت نفت نیز در این نشست با اشاره به اینکه دفتر زنان وزرات نفت کار خودش را در سال 93 آغاز کرده گفت : در این دفتر ما کارگروه هایی را تشکیل دادیم که از جمله یکی از این کارگروه ها ، کارگروه پژوهش است .
تلاش مضاعف ما بر این بود که یک ساختار در وزارت نفت در دو محور ارتباطات و نگاه علمی داشته باشیم .
وی افزود : در انتهای سال 93 مشکلات زنان نفت را شناسایی کرده بودیم و در سال 94 برنامه راهبردی ای را برای آن برنامه ریزی کردیم ، این برنامه راهبردی به ما کمک کرد که نیازمندی های زنان را احصاء کنیم .
بهترین کار به نظرمان این بود که از طریق معاونت پژوهش صنعت نفت آن را در سبد پژوهش و برنامه ریزی قرار دهیم .
رضا دوست در ادامه گفت : در این مدت سه پروژه در این زمینه داشتیم و تقریبا از سال 95 اولویت های پژوهشی مان را احصاء کرده ایم .
همچنین تقریبا 18عنوان پایان نامه را داریم .
در مجموع بن مایه زنان در صنعت نفت یک بن مایه پژوهشی است .
زهرا کیا سالاری مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افزود : با وجود جمعیت 48 درصدی بانوان کشور ، در تصدی مدیریت ها در وزارتخانه علوم از رئیس اداره تا مدیر گروه تنها از 23 درصد بانوان استفاده شده است .
وی ادامه داد : اینکه 30 درصد زنان در پستهای مدیریتی به کار گرفته شوند هنوز به طور کامل اجرایی نشده است و باید در این راستا بیشتر تلاش شود .
کیاسالاری اظهار داشت : در میان روسای دانشگاهها تنها رئیس دانشگاه الزهرا زن است و این در حالی است که نیمی از معاونان این دانشگاه و نیمی دیگر مرد هستند .
البته چون این دانشگاه زنانه است ، این پست به یک زن اختصاص داده شده است .
وی خاطرنشان کرد : رئیس جمهوری در وزارت خانه های مختلف و دستگاه های اجرایی نتوانسته اختصاص 30 درصد پست های مدیریتی به زنان را اجرایی کند و نشان می دهد این موضوع یک چالش اساسی است .
کیا سالاری ادامه داد : در بحث زنان و اشتغال دو مطلب مورد توجه است یکی موضوع تصدی 30 درصدی پست های مدیریتی برای زنان و دیگر این که زنان بیشتر به عنوان کارشناس مشغول به کار هستند که ما باید برای ریشه یابی این مشکلات اقدامات جدی داشته باشیم .
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : ما یک دور باطل داریم وقتی بانوان در عرصه مدیریتی نیستند ، نمی توانند توانمندی های خودشان را ارتقا دهند و بسیاری از روسای موفق همیشه این سوال را دارند که کدام بانو می تواند در عرصه مدیریتی فعالیت داشته باشد .
وی خاطرنشان کرد : اگر جایی قرار است این حلقه بشکند و بانوان توانمندی لازم خود را به دست بیاورند حوزه آموزش است ، اما متاسفانه در تمام دانشگاه فقط یک دانشگاه دبیر هیئت ممیزه زن دارد .
مشاور امور بانوان و خانواده وزیر علوم در مورد مشکل دیگر حوزه بانوان گفت : وقتی بانوان وارد مسئولیت اجتماعی می شوند وظایف داخل خانه آنها تغییر نمی کند ومجبورند کار بیرون و هم کار درون خانه را به درستی انجام دهند .
وی درباره قوانین حمایتی بانوان نیز گفت : قوانینی مانند مرخصی زایمان و ساعت شیردهی که خیلی به نفع بانوان نیست و سازمان ها و نهادهای مختلف این را بهانه می کنند که بانوان را در پست های مدیریتی قرار ندهند و معتقدند که بانویی که به مرخصی زایمان می رود ، چگونه می تواند مدیر باشد .
کیاسالاری ادامه داد : اینها چالش های حقوقی است و منجر به این می شود که در سیستم مدیریتی ما فقط بانوانی می توانند مدیر شوند که چند برابر آقایان توانایی داشته باشند و کار خود را چه در محل کار و خانه به خوبی انجام دهند .
وی خاطرنشان کرد : سه راهکار فرهنگی ، قانونی و اجرایی باید در این زمینه مدنظر باشد چرا که مشکلات بانوان به این موضوعات ارتباط دارد ، البته ما در وزارتخانه علوم مشکلات بانوان شاغل را احصا می کنیم تا به نتیجه خوبی در این زمینه برسیم .
گفتمان حاکم مردانه است جبیب پور در بخش دیگر از این نشست با اشاره به پژوهشی که در حوزه زنان انجام داده است گفت : این پژوهش متمرکز بر تعارض بین زنان در نقش های مختلف محیط کار و خانواده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم
مردم سالاری
1397/09/30

یعنی از یک طرف زنان دارند وارد بازار کار می شوند و از طرفی هر چقدر زن بیشتر به بازار کار برود احتمال تعارض را بیشتر می کند .
وی افزود : مطالعه ما نشان می دهد که این تعرض پایین است اما به لحاظ مفهومی حدود 20 درصد از زنان ما دچار تعارض هستند .
درواقع یعنی یک پنجم زنان شاغل ما دچار تعارض هستند .
درواقع کار دارد به خانواده تعارض می کند .
و این نشان می دهد که ما باید به محل کار بیشتر توجه کنیم .
وی با اشاره به اینکه فشار کاری در زنان بسیار بالاست گفت : خانم ها مایلند کار کنند و وجه اجتماعی این مسئله برایشان مهم است و وجه اقتصادی آن زیاد مهم نیست .
درواقع اولویت زنان شاغل کارشان است ونه خانواده .
پیشنهاد می کنم که سیاست خانواده در ایران به بلوغ کافی نرسیده است ، یعنی هنوز ما در سطح مدیران نپذیرفته ایم که نان آور خانه زن باشد .
گفتمان حاکم مردانه است و سیاست خانواده به بلوغ کافی نرسیده است .
نهضت ترجمه در حوزه مطالعات زنان راه بیافتد دکتر صدیقه شکوری راد دیگر سخنران این نشست با بیان اینکه با مطالعات زنان سیاسی رفتار شده است گفت : اکر بخواهیم دانشجویان و اساتیدمان در زمینه مطالعات زنان قوی باشند باید نهضت ترجمه در این زمینه راه بیافتد .
چرا که ما با یک فقر جدی منابع مواجه ایم .
وی با اشاره به نتاج به دست آمده از تحقیق آقای حبیب پور گفت : اگر این تحقیق را من انجام می دادم نتایجی متفاوت به دست می آمد .
معتقدم که ما یک تعارض جدی بین مطالعات زنان و دین داریم که باید به آن توجه شود .
ما نیازمند مطالعات بنیادی در حوزه دین هستیم .
متاسفانه ما منابع مالی آن را نداریم .
بنابراین من به عنوان یک پژوهشگر حوزه دین در حوزه زنان دستم بسته است .
ناصرالدین علی تقویان عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ادامه این نشست با اشاره به پروژه ای که در زمینه آزار جنسی انجام داده است اشار کرد وگفت : یکی از نتایج این کار موانع اشتغال است که یکی از موانع این آزار جنسی برای دختران ماست .
بخشی از این موضوع به خود خانم ها برمی گردد که مانع آن می شوند .
فراخوان من این است که خود خانم ها به آن توجه کنند و بپردازند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه علامه طباطبایی
قانون
1397/09/29
> یکی از پیامدهای سیاست اعتدال و نزدیک شدن اصلاح طلبان و اصول گرایان به یکدیگر در قالب اجماع معتدلانِ دو جناح ، محدود شدن گزینه های انتخابی برای شهروندان و از بین رفتن رقابت سیاسی در انتخابات است.
> قانون حسین عمایی/ دانشجوی دکتری علوم سیاسی چندی پیش حسین سلیمی ، رییس دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه ای اعلام کرد دانشجویان دیگر رغبتی برای فعالیت های سیاسی ندارند .
این اظهار نظر با واکنش شدید تعدادی از فعالان دانشجویی در فضای مجازی همراه بود ، آن ها در رد این گزاره ، محدودیت ها و ممنوعیت های ایجاد شده از سوی نهادهای دولتی در برگزاری مراسم اجتماعی سیاسی را عامل اصلی در بی اعتنایی دانشجویان به مسائل سیاسی می دانستند و به نظر می آید بر این اعتقادند که اگر مسئولان دانشگاهی همکاری بیشتری داشته باشند ، شور سیاسی به دانشگاه های کشور بازخواهد گشت .
علت و اساس بی اعتنایی به مسائل سیاسی در دانشگاه ها امری عمیق تر و ریشه ای تر از آن است که فقط آن را به عدم همکاری نهادهای حاکمیتی در دانشگاه نسبت دهیم ، باید قبول کرد دست کم در مراسم 16 آذر سال های اخیر تاحدودی بیشتر شخصیت های سیاسی مطرح دوجناح امکان حضور پیدا کردند؛ بنابرین نسبت به دهه های گذشته همکاری نهادهای حاکمیتی در دانشگاه ها بیشتر بوده است .
حذف تفاوت دو اندیشه به نظر می رسد می توان در توضیح شرایط کنونی جناح های سیاسی در ایران ، تاحدودی از نظریات متفکر مشهور بلژیکی شانتال موفه استفاده کرد .
خانم موفه در نقد لیبرال دموکراسی حاکم و هویت بیش از حد فردگرای انسان غربی از وضعیتی موسوم به پسا سیاست نام می برد ، مراد موفه از این اصطلاح فضایی است که در آن آنتاگونیسم یا نزاع حقیقی بین چپ و راست از بین می رود و احزاب سیاسی چپ گرا و راست گرا به سمت مرکز و نزدیک تر شدن به یکدیگر حرکت می کنند ، به طورخلاصه موفه معتقداست در این فضا تفاوت اندیشه های چپ و راست از بین می رود و دیگر صحبت از سیاست اقتصادی و اجتماعی چپ گرایانه یا راست گرایانه مطرح نیست بلکه بحث سر سیاست های درست و نادرست است و تکنوکراسی جانشین سیاست واقعی می شود .
به عبارتی بین نیروهای سیاسیِ حاکم ، اجماعی حول نوع خاصی از سیاست ها صورت می گیرد و نخبگان یا کارشناسان به جای مردم تصمیم می گیرند ، در این فضا ما با نوعی بی اعتنایی ِمردم نسبت به سیاست مواجه هستیم زیرا انتخاب حقیقی یا بدیل جامعی برای مردم باقی نمی ماند .
به نظر من در مورد وضعیت کنونی شور سیاسی در بین نخبگان سیاسی ایران خاصه دانشگاهیان می توان این نظریه را تا حدودی اعمال کرد؛ درایران خاصه بعد از سال 88جناح های سیاسی به یکدیگر نزدیک شده اند ، شاید واکنشی به فضای بیش از حد قطبی شده آن سال باشد اما دلیل آن هرچه باشدتفاوت ها حول اعمال سیاست های گوناگون کاهش پیدا کرده است ، برای نمونه به نظر می رسد در هر صورت سیاست های توزیعی مثل دادن یارانه ها خواه ناخواه ادامه پیدا می کند ، هیچ کدام از دولت ها توان افزایش حامل های انرژی را ندارند و از طرفی در زمینه سیاسی خاصِ ایران به دلیل ضعف نهادهای سیاسی ، حامی پروری در قالب ژن خوب و فساد سیاسی فارغ از جناح بندی ها وجود خواهد داشت ، به راستی آیا با آمدن دولت جدید روابط حامی پرورانه کاهش پیدا کرده است؟ به نظر می رسد نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه در این دولت اراده ای نیز برای از بین بردن آن مطرح نیست ، نمونه های اخیر انتصاب فرزندان مقامات دولتی ارشد را درنظر بگیرید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه علامه طباطبایی
قانون
1397/09/29

حتی در حوزه چرخش نیروهای سیاسی نیز تفاوتی آنچنانی حاکم نیست ، بعید است اگر سید ابراهیم رئیسی ، رییس جمهور می شد ، رحمانی فضلی در دولت وی پستی نمی گرفت یا چه تفاوتی بین لیست امید مجلس خبرگان و سایر لیست ها وجود دارد؟ فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی چه عملکرد خاصی مجزا از سایر فراکسیون ها داشته است؟ البته قبول دارم نمی توان در همه حوزه ها این حکم کلی را اعمال کرد برای مثال در حوزه هایی مانند سیاست خارجی هنوز تفاوت ِنگاه در جریان ها وجود دارد ولی یادمان نرود با خروج دولت ترامپ از برجام در این حوزه نیز به نوعی به وضعیت قبل از انتخابات سال 92 بازگشتیم .
یک گره سیاسی به نظر می رسد یکی از پیامدهای سیاست اعتدال و نزدیک شدن اصلاح طلبان و اصول گرایان به یکدیگر در قالب اجماع معتدلانِ دو جناح ، محدود شدن گزینه های انتخابی برای شهروندان و از بین رفتن رقابت سیاسی در انتخابات است .
زمانی که مردم تفاوت عملی گزینه های پیش روی شان را درک نکنند خودبه خود به سمت بی اعتنایی سیاسی و عدم مشارکت سوق داده می شوند؛ از طرف دیگر بادرنظرگرفتن اعتراضات دی سال گذشته و اجماع احتمالی نخبگان دوجناح اصلی در انتخابات پیش رو ، خطر ظهور پوپولیسم به شکلی جدید و با کاندیدای جدید وجود خواهد داشت ، در این فضای اجماع زده ، پوپولیسم با ایجاد نزاع و دوگانه ساختگی بین مردم و کل تشکیلات سیاسی حاکم ، خود را نماینده اکثر مردمی می داند که در مناسبات اقتصادی سیاسی و حامی پروریِ جناح های کشور سود و بهره ای ندارند و با وعده به ناکجاآبادِ خیالی رای آن ها را به سمت خود جذب خواهد کرد .
باید دانست نهادهایی مانند شورای نگهبان نیز مانع قطعی در مقابل آن نخواهند بود زیرا کاندیدای پوپولیست می تواند شخصیت شناخته شده ای باشد که در آن مقطع برای فایق آمدن براجماع گروه های سیاسی دیگر به پوپولیسم روی آورد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه تهران
روزنامه آفرینش
1397/09/29
> رییس دانشگاه تهران تاکید کرد؛ ضرورت ساماندهی و تجمیع مراکز آموزش عالی رییس دانشگاه تهران تجمیع و ساماندهی مراکز آموزش عالی از جمله مراکز دولتی را ضروری و لازم عنوان کرد و گفت : وجود این مراکز که اغلب شاخص ها و کیفیت لازم را ندارند آموزش عالی را با چالش مواجه خواهد کرد .
> رییس دانشگاه تهران تاکید کرد؛ ضرورت ساماندهی و تجمیع مراکز آموزش عالی رییس دانشگاه تهران تجمیع و ساماندهی مراکز آموزش عالی از جمله مراکز دولتی را ضروری و لازم عنوان کرد و گفت : وجود این مراکز که اغلب شاخص ها و کیفیت لازم را ندارند آموزش عالی را با چالش مواجه خواهد کرد .
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ضمن بیان این مطلب سیاست های وزارت علوم در خصوص تجمیع مراکز آموزش عالی کشور اعم از دانشگاه های دولتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت : یک اتفاق تقریبا اشتباهی در این زمینه افتاده است که براساس آن تعداد دانشگاه ها در شهرستان ها بیش از حد رشد کمی پیدا کرده است و این موضوع کیفیت این مراکز را تحت تاثیر قرار داده و با اخلال مواجه نموده است ، ضمن این که منابع مالی این مراکز نیز محدود شده است ، بنابراین بهترین راهکار برای این امر تجمیع این دانشگاه ها یا قراردادن این مراکز در ذیل دانشگاه های مادر است .
حقوق اساتید حق التدریس برمبنای عملکرد پرداخت می شود رئیس دانشگاه صنعتی شریف درباره «طرح بهره وری و نو ارزش آفرینی اعضای هیئت علمی» گفت : براساس این طرح اعضای هیئت علمی براساس عملکرد حقوق دریافت کرده و حق التدریس وجود نداشه و حذف می‏شود .
محمود فتوحی درباره «طرح بهره وری و نو ارزش آفرینی اعضای هیئت علمی» که توسط وزارت علوم به دانشگاه‎ها ابلاغ شده است ، گفت : مبنای اصلی این طرح این است که به نوعی بتوان هم دانشگاه‎ها و هم اعضای هیئت علمی را براساس عملکرد ارزیابی کرد .
وی درباره وضعیت حق التدریس‏ها نیز افزود : برنامه این است که چیزی به نام حق التدریس وجود نداشته و حذف شود و پرداخت بر مبنای عملکرد اساتید باشد .
معرفی دانشگاه های برگزیده در ثبت پایان نامه ها همزمان با هفته پژوهش ، دانشگاه های برگزیده سال تحصیلی 1396 1397 در ثبت و همانندجویی پایان نامه ها ، رساله ها ، پروپوزال اعلام شدند .
به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ، 339 موسسه از اول مهرماه سال 96 تا 31 شهریورماه سال 97 ، با سامانه ملی ثبت پایان نامه ، رساله و پروپوزال همکاری داشته اند و 55 هزار و 419 پارسا (پایان نامه و رساله) و 31 هزار و 750 پروپوزال در این سامانه ثبت شده است .
این سامانه در نشانی SABT .
IRANDOC .
AC .
IR در دسترس است .
ارتقای رتبه 81 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از ارتقای رتبه 81 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هیئت ممیزه خبر داد .
علیرضا رهایی گفت : در جلسه یکصد و بیست و هشتم هیات ممیزه ، تعداد 68 نفر از اعضای هیئت علمی در رشته های مختلف علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، فنی و مهندسی ، هنر ، دامپزشکی از مرتبه مربی به استادیاری و 13 نفر از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند .
وی خاطر نشان کرد : همچنین از ابتدای سال 1397 تعداد 538 نفر از مرتبه مربی به استادیاری و 57 نفر از مرتبه استادیاری به دانشیاری و استادی ارتقا یافته اند .
معاون آموزشی دانشگاه آزاد افزود : با برنامه ریزی صورت گرفته کمیسیون‎های تخصصی مرتب تشکیل و زمان بررسی پرونده‎ها در کمیسیون‎ها تا حد یک سوم کاهش یافته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه تهران
روزنامه آفرینش
1397/09/29

رهایی عنوان کرد : همچنین به منظور هماهنگی بیشتر مقرر شد ، جلسه مشترکی با دبیران کمیته‎های منتخب ارتقا واحدها تشکیل شود تا روند آیین نامه ارتقا و نحوه اجرای آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد .
همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای با سازمان پدافند غیرعامل دانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان پدافند غیرعامل تفاهم نامه مشترکی امضا کردند .
به گزارش دانشگاه فنی و حرفه ای ، تفاهم نامه مشترکی بین دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و سازمان پدافند غیرعامل امضا شد .
این تفاهم نامه مشترک در 10 ماده فی مابین سازمان و دانشگاه بمنظور تربیت نیروی تکنسین ماهر ، ایجاد دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلندمدت ، مشاهده در حوزه آزمایشگاه و کارگاه ها ، انجام طرح های پژوهشی مشترک ، تألیفات و انتشارات مشترک منعقد شد .
در این تفاهم نامه سازمان پدافند غیر عامل متعهد شد در تامین وسایل کمک آموزشی و تجهیز آزمایشگاه مربوط به دانشگاه فنی و حرفه ای کمک کرده و هزینه های پروژه های تحقیقاتی سفارش داده شده را تامین کند .
همچنین دانشگاه فنی و حرفه ای متعهد به راه اندازی رشته های و دوره های مهارتی و فنی مرتبط با پدافند غیرعامل شد .
این دانشگاه متعهد شد ، شرکت های مهندسین مشاور پدافند غیرعامل مستقر در منطقه جنوب کشور را آموزش داده و به آنها گواهینامه ارائه دهد .
مهمترین مشکل دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران رئیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با اشاره به کمبود فضای آموزشی و پژوهشی دانشکده گفت : با وجود بودجه مستقل ، بعد از گذشت 3 سال هنوز بودجه دانشکده تعلق نگرفته است .
محمود کمره ای با اشاره به فعالیت های دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران گفت : اساتید دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، به صورت میانگین از اساتید برخی از دانشکده های صنعتی جوان تر هستند ، اما بسیار فعال بوده و با جدیت زیاد کار می‎کنند .
وی ادامه داد : از بین 72 نفر عضو هیئت علمی این دانشکده ، برخی جز یک درصد دانشمندان برتر محسوب می شوند و در مجلات مطرح دنیا مقاله چاپ کرده و کتاب تالیف می کنند .
رئیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با بیان اینکه این دانشکده ، دانشکده‎ای جوان و رو به رشد است ادامه داد : چیزی که بیشتر از همه این دانشکده را رنج می‎دهد کمبود فضای آموزشی و پژوهشی است .
وی ادامه داد : درحال حاضر این دانشکده در یکی از ساختمان های خوابگاهی دانشگاه تهران که بازسازی شده ایجاد شده و برای استفاده مناسب است ولی به لحاظ وسعت فعالیت ها ، کافی نیست .
ما برای ساختمان این دانشکده ردیف بودجه مستقل داریم که هم مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه آن را تصویب کرده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه هنر
بانی فیلم
1397/09/28
> تفاهم نامه همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه هنر امضا شد .
> به گزارش رسیده ، در جلسه معاونت امور هنری و دانشگاه هنر به منظور ایجاد و گسترش زمینه های همکاری های مشترک فرهنگی ، هنری ، علمی و پژوهشی و ارائه خدمات اجرایی تفاهم نامه همکاری این دو نهاد به امضای سیدمجتبی حسینی؛ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید حسن سلطانی؛ رییس دانشگاه هنر رسید .
به کارگیری ظرفیت های هنری دو طرف و ایجاد بستر مناسب برای تولید و عرضه آثار هنری هنرمندان ، استادان ، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه در رشته های مختلف تجسمی ، موسیقی ، نمایشی ، مشارکت و همکاری در تحقق شیوه نامه حمایت از راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی ، هنری ، همکاری در تدوین سند و نقشه جامع آموزش هنر در کشور ، انجام پژوهش های کاربردی ، هدایت حمایت از پایان نامه های تحصیلی با درنظر گرفتن اولویت های پژوهشی معاونت امور هنری و از موارد و زمینه های همکاری معاونت امور هنری و دانشگاه هنر براساس این تفاهم نامه است .
پس از امضای این تفاهم نامه مقررر شد نمایندگانی از دونهاد برای تحقق و اجرای موارد تفاهم نامه برنامه ریزی و پیگیری کنند .
سیدمجتبی حسینی؛ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه گفت : نهادهای اجرایی می توانند در کنار نهادهای علمی قرار گیرند و هم افزایی کنند .
امروزه خانواده هنر بسیار گسترده شده است و سرمایه انسانی هنر با تعامل و همکاری بهتر می تواند مورد استفاده قرار گیرد و همکاری معاونت امور هنری و دانشگاه هنر نیز در این راستا انجام می شود .
حسینی ادامه داد : پژوهش های کاربردی به توسعه فضای هنر کمک می کند و سعی می شود در این همکاری مستمر دوجانبه به حوزه هایی مانند بینا رشته ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ، پرداخته شود .
یکی از آسیب هایی که امروز در هنر دیده می شود ، عدم تناسب دوکفه مهارت و معرفت در آموزش هنر است که ضرورت دارد به آن توجه شود .
جشنواره زدگی آسیب دیگر حوزه هنر است و هرچه عرصه های بروز و ظهور هنر غیراز جشنواره ها فراهم شود ، مؤثر است .
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رقیب بخش خصوصی نیست و در حوزه ای که بخش خصوصی می تواند فعالیت کند ، وارد نمی شود .
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت نگاه آمایشی در هنر ، طرح شبکه شهر خلاق هنر و گفت و گوی دیروز و امروز هنر را از طرح های معاونت امور هنری خواند .
سید حسن سلطانی به رییس دانشگاه هنر نیز در این جلسه گفت : تفاهم نامه معاونت امور هنری و دانشگاه هنر می تواند مقدمات همکاری ماندگاری را فراهم کند و این تعامل از نظر رشد مباحث هنری مؤثر است و در حوزه هایی مانند آموزش هنر و دانش افزایی ، استفاده از ظرفیت های دو طرف ، توجه به اقتصاد هنر با درنظر گرفتن تعهد اجتماعی در هنر می تواند نقش داشته باشد .
دراین جلسه علی ترابی ، مدیرکل دفتر موسیقی ، شهرام کرمی؛ مدیرکل هنرهای نمایشی ، هادی مظفری؛ مدیرکل هنرهای تجسمی ، حمید قبادی؛ مشاور معاون هنری و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس ، محمد اللهیاری؛ مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری ، احمد صدری؛ مشاور معاونت هنری و دبیر کمیته های تخصصی شورای ارزشیابی هنرمندان ، سید امین مؤیدی اصفهانی؛ مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مجید فروغی؛ مدیر روابط عمومی معاونت امور هنری حضور داشتند .
همچنین علیرضا رازقی؛ معاون آموزشی دانشگاه هنر ، شهاب الدین عادل؛ رییس دانشکده سینما تئاتر ، رضا خدادادی؛ رییس پردیس بین المللی دانشگاه هنر ، حمید عسگری؛ رییس دانشکده موسیقی و سودابه صالحی؛ رییس دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر حضور داشتند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه هنر
بانی فیلم
1397/09/28

اشتراک گذاری در :.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/09/30
> کنفرانس عمومی انجمن بین المللی دانشگاه ها د کتر عبد الله جاسبی سری سوم یازدهمین کنفرانس عمومی IAU : دانشگاه ها به عنوان دروازه آینده کنفرانس IAU در دوربان دوربان ، آفریقای جنوبی ، 20تا 25 آگست 2000 عرضه های کنفرانس ادامه مطالب کنفرانس IAU در دوربان ، 20تا25 آگست سال 2000 یازدهمین کنفرانس عمومی : دانشگاه ها به عنوان دروازه ای به سوی آینده گزارش عمومی تغییر ما شنیدیم وبحث کردیم پیرامون جمعیت دانشجو ، وظیفه آموزش عالی و ظهور مؤسسات یا " ارائه دهندگان" جدید آموزش عالی؛ ما شنیدیم از تغییرات وسیعی درسطح ICT ؛ ما شنیدیم از روندهای جهانی شدن و افزایش شکاف بین جهان توسعه یافته وکمتر توسعه یافته .
> کنفرانس عمومی انجمن بین المللی دانشگاه ها د کتر عبد الله جاسبی سری سوم یازدهمین کنفرانس عمومی IAU : دانشگاه ها به عنوان دروازه آینده کنفرانس IAU در دوربان دوربان ، آفریقای جنوبی ، 20تا 25 آگست 2000 عرضه های کنفرانس ادامه مطالب کنفرانس IAU در دوربان ، 20تا25 آگست سال 2000 یازدهمین کنفرانس عمومی : دانشگاه ها به عنوان دروازه ای به سوی آینده گزارش عمومی تغییر ما شنیدیم وبحث کردیم پیرامون جمعیت دانشجو ، وظیفه آموزش عالی و ظهور مؤسسات یا " ارائه دهندگان" جدید آموزش عالی؛ ما شنیدیم از تغییرات وسیعی درسطح ICT ؛ ما شنیدیم از روندهای جهانی شدن و افزایش شکاف بین جهان توسعه یافته وکمتر توسعه یافته .
ما تصدیق می کنیم که دانشگاه ها بایستی بخشی از فرایند تغییر باشند ، تأثیر گذار مستقیم روی تغییر ، در واحد نه تنها روی موج ها سوار می شوند بلکه موج ها را به وجود می آورند ! [ مَدلِین گرین (Madeline) مقایسه موج سواری را برای انجام تغییر بکاربرده است ، ما نباید توسط امواج خرد شویم بلکه روی امواج سوار شویم .
] ما نیازمند آماده کردن دانشجویان برای به عهده گرفتن نقش فعال ومسئول در تغییر می باشیم .
ودرسراسر ارائه ها و بحث ها تصدیق اختلاف گسترده ملاحظات در جهان توسعه یافته وکمتر توسعه یافت می شد ، که روی تمام موضوعات مورد بحث اثرگذار بود .
اَسمال (Asmal) به صورت عمومی اعلام کرد که آزادی آکادمیک ، پیگیری حساس دانش و" تفکرانتقاد بیرحمانه" نیازمند خودمختاری و دموکراسی دانشگاه است .
هردو مفاهیم "جامعه دانش" و "جامعه سهامداران" مورد سؤال واقع شده اند – یا رابطه آنها برای کشورهای درحال توسعه ازدیدگاه ادامه نرخ بالای بیسوادی در خیلی از کشورها مورد سؤال قرار گرفته است .
نیاز برای تصدیق ارزش ها ، اعتقادات ، یک بعد معنوی این موضوع به تنهایی ما را درسراسر کشورهای مختلف متحد میکند – اعتقاد ما که دانشگاه می تواند ، برخی اوقات اقدام می کند ، و اکثراً به صورت قطعی نیاز خواهد داشت تا ارزش ها را زنده نگه دارد ، اعلان میدارد که اهمیت جامعه را تصدیق میکند ، وبرای تغییر شرایط نوع انسانی مسئولیت می پذیرد تا از طریق پژوهش ، تدریس و دفاع بهتر شود .
یک کنفرانس همیشه سؤالات بیشتری برمی انگیزد از نسبت به آنچه که جواب ارائه میدهد .
بین اکنون (این کنفرانس) و کنفرانس بعدی ما نیازمند پیشبرد کار دستور جلسات و پیاده کردن و حمایت از سیاست های IAU در مؤسسات و کشورهای خودمان هستیم .
به عنوان رئیس منتخب انجمن بین المللی رؤسای دانشگاه ها (IAUP) از شما دعوت میکنم تا بحث های این کنفرانس را در سیدنی ، استرالیا ، در تاریخ 24 تا 27 جون 2002 گزارش کنید و ادامه دهید .
موضوع انتخابی ما مناسب ترین است : " ارزش های آکادمیک ، رویاهای ملی ، واقعیت های جهانی " ما نیاز به سخنرانی برای همه اینها داریم – با همدیگر.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
روزنامه آفرینش
1397/09/30
> اعلام شرایط جدید ارتقای اساتید دانشگاه معاون پایش ، نظارت و ارزیابی ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت : اساتیدی که امتیاز فرهنگ و اخلاق را کسب نکنند ، نمی‎توانند ارتقا یابند .
> اعلام شرایط جدید ارتقای اساتید دانشگاه معاون پایش ، نظارت و ارزیابی ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت : اساتیدی که امتیاز فرهنگ و اخلاق را کسب نکنند ، نمی‎توانند ارتقا یابند .
عباس حاجی آخوندی با اشاره به توجه نقشه جامع علمی کشور به شاخص های ارتقای اساتید گفت : یکی از موضوعات بسیار مهمی که جزء شاخص های کمی نقشه جامع علمی کشور است ، شاخص های فرهنگی ، اخلاقی و تحولات مثبت انسان ساز است .
وی تاکید کرد : دانشگاه باید مرکز انسان‎سازی شود ، ما شاید توجه کاملی به این موضوع نداشته‎ایم ، در شاخص‎های ارتقاء رتبه اساتید ، ماده یک آن مربوط به آموزش ، ماده دو آن مربوط به پژوهش و ماده سه آن مربوط به مباحث اجرایی بود .
معاون پایش ، نظارت و ارزیابی ستاد نقشه جامع علمی کشور افزود : با بررسی هایی که صورت گرفت ، مشخص شد از شاخص‎های فرهنگی غفلت شده است برهمین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی ، بند اخلاق و فرهنگ را هم به ارزیابی اساتید اضافه کرد که باید در ارتقا مرتبه اساتید رعایت شود .
وی ادامه داد : درحال حاضر بهترین دستاورد ما حساسیت ایجاد شده دراین زمینه است ، به طوریکه استادی که از نظر اجرا ، آموزش و پژوهش قوی باشد ، از نظر رفتار و تعامل با دانشجو نیز ارزیابی می‎شود .
وی ادامه داد : درحال حاضر بند یک ارتقا اساتید ، فرهنگ و اخلاق است و کسی که امتیاز این بند را کسب نکند ، نمی‎تواند ارتقا یابد .
این قانون در تمام دانشگاه‎های سراسری ، غیرانتفاعی و غیردولتی حکمفرما است .
همکاری تحقیقاتی کشور اندونزی با ایران سفیر اندونزی در ایران از آمادگی کشورش برای همکاری با وزارت علوم ایران در اعطای بورس تحصیلی ، فرصت‎های مطالعاتی و انجام طرح های مشترک تحقیقاتی خبر داد .
اکتاوینو علیمودین سفیر اندونزی در ایران در پانزدهمین نشست مدیران و معاونان بین الملل دانشگاه‏ها گفت : همکاری موفق ایران و اندونزی در زمینه زیست فناوری می‏تواند الگویی برای همکاری در سایر حوزه‏ها باشد .
وی افزود : نانو تکنولوژی ، آموزش‏های فنی و حرفه ای با هدف اشتغال‏زایی و همچنین پزشکی از دیگر حوزه‏هایی هستند که اندونزی آمادگی همکاری با ایران در این حوزه‏ها را دارد .
سفیر اندونزی در ایران در ادامه آمادگی کشورش را برای همکاری با وزارت علوم ایران در اعطای بورس تحصیلی ، فرصت های مطالعاتی و انجام طرح های مشترک تحقیقاتی اعلام کرد .
همکاری دانشگاه پزشکی همدان در انجام پروژه‏‎های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی همدان با داشتن 12 درصد هیئت علمی کشور 30 درصد تولیدات علمی را به خود اختصاص داده که 3 پروژه با همکاری های بین المللی در همدان انجام می شود .
دکتر سید حبیب الله موسوی بهار اظهار کرد : پروژه های که به دانشگاه اعتماد شده و در اختیار آنها قرار داده شده موفق بوده است .
وی افزود : از سال 65 که مسئولیت بخش درمان به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شد ، بسیاری از مشکلات بخش پزشکی حل شد و اکنون جزو سرآمدان منطقه شدیم و امیدواریم در تکنولوژی و خودرو نیز به دانشگاه ها اعتماد شود .
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد : رتبه ما در جهان در موضوع فناوری که با بالاترین سرعت ثبت شده ، در سال 2017 رتبه 16 جهان بود که در شش ماهه اول سال این رتبه به 15 ارتقاء یافته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
روزنامه آفرینش
1397/09/30

وی عنوان کرد : این افتخار و دستیابی که در سال 1404 باید به آن می رسیدیم اما اکنون دست یافتیم ، با هزینه بودجه 3 دهم درصدی کشور محقق شده که باید دست پژوهشگران را بوسید و طلا گرفت و مملکت و مدیران باید قدر آنها را بدانند این در حالی است که بودجه پژوهشی مراکش 16 برابر کشور ما است .
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد : در راستای توجه به پژوهش ، توجه به زیرساخت های پژوهشی ، آزمایشگاه های بزرگ و جدیدی راه انداختیم به طوریکه نظام ثبت سرطان یکی دیگر از شگفتی های حوزه پژوهشی است .
موسوی بهار افزود : ماموریت دانشگاه نسل سوم توجه به پژوهش و تقویت مراکز رشد است که چندین شرکت دانش بنیان در این راستا ایجاد شده است .
وی تاکید کرد : اگر فرهنگ پژوهش را بین مسئولان و مردم نهادینه کنیم بسیاری از مشکلات مردم برطرف می شود .
راه اندازی دومین بازارچه تولیدات دانشجویی دانشگاه خوارزمی دومین بازارچه تولیدات دانشجویی دانشگاه خوارزمی به مدت 13 روز در محل نگارستان فرهنگ دانشگاه خوارزمی برپا شده است .
به گزارش دانشگاه خوارزمی ، دومین بازارچه تولیدات دانشجویی دانشگاه خوارزمی با هدف تقویت و حمایت از کارآفرینی و اشتغال دانشجویان از 25 آذرماه در محل نگارستان فرهنگ دانشگاه خوارزمی برپا شده است .
این بازارچه با حمایت شورای اجتماعی وزارت کشور و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و معاونت فرهنگی دانشگاه خوارزمی به مدت 13 روز برقرار خواهد بود .
در این بازارچه اقلامی همچون سنگ‎های قیمتی ، گلدان‏های ژلاریوم و کاکتوس ، گلیم ، صنایع چرمی و نمدی ، لوازم دکوری چوبی و سفالی ، گیاهان دارویی در معرض فروش قرار داده شده است .
نتایج متقاضیان تسهیلات نقل و انتقال دانشگاه آزاد اعلام شد مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی درباره اعلام نتایج متقاضیان استفاده از تسهیلات تغییر رشته و انتقال آذرماه اطلاعیه ای صادر کرد .
پیرو اطلاعیه های شماره 2 و 4 مرکز سنجش و پذیرش و فراخوان ثبت نام به منظور بهره مندی از تسهیلات نقل و انتقال و تغییر رشته برای داوطلبان متقاضی رشته های گروه علوم پزشکی ، نتایج متقاضیان این تسهیلات 28 آذر ماه از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش به آدرس https : //www .
azmoon .
org اعلام شد .
حائزان شرایط لازم است به منظور اطلاع از شرایط و چگونگی ثبت نام از امروز شنبه اول دی ماه لغایت دوشنبه سوم دی ماه به واحد دانشگاهی مورد نظر مراجعه نمایند .
عدم مراجعه حائزان شرایط در مهلت اعلام شده به منزله انصراف از درخواست تغییر رشته و انتقال خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
جوان
1397/09/30
> منطقه آزاد ارس و دانشگاه تهران ، با هدف توسعه پردیس بین المللی ارس این دانشگاه ، جذب دانشجوی خارجی و تقویت دانشجویان داخلی در این منطقه ، تفاهم نامه همکاری امضا کردند .
> منطقه آزاد ارس و دانشگاه تهران ، با هدف توسعه پردیس بین المللی ارس این دانشگاه ، جذب دانشجوی خارجی و تقویت دانشجویان داخلی در این منطقه ، تفاهم نامه همکاری امضا کردند .
این قرارداد همکاری به امضای محسن نریمان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس و «زهرا امام جمعه» رئیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران رسید .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در آیین امضای این قرارداد ، گفت : با اقداماتی که در بخش های آموزشی در این منطقه انجام شده ، ارس می تواند به قطب آموزش کشور تبدیل شود .
نریمان افزود : امسال منطقه آزاد ارس نسبت به جذب دانشجوی خارجی اقدام کرده و فضای مناسبی برای اسکان و آموزش دانشجویان در حد ضوابط و استاندارد های لازم در منطقه ، شکل گرفته است .
وی با اشاره به روند فعالیت های مربوط به ایجاد فضای آموزشی و جذب دانشجوی داخلی و خارجی در منطقه آزاد ارس گفت : برای جذب دانشجوی خارجی ، اقدام های مطلوبی در منطقه آزاد ارس انجام شده که برای تبیین این موضوع و ایجاد فضای آموزشی مناسب تر ، این قرارداد جدید با دانشگاه تهران منعقد شد .
این مقام مسئول امضای این قرارداد را در پیشرفت سطح آموزش عالی در منطقه آزاد ارس در همه سطوح تسهیلات عالی مؤثر دانست و گفت : هیئت علمی ، رئیس دانشگاه و مجری طرح ، تعهدات لازم را برعهده گرفته اند و سازمان منطقه آزاد ارس نیز متعهد شد که همکاری لازم را در این زمینه داشته باشد .
وی افزود : توسعه فضای آموزشی در پردیس ارس دانشگاه تهران در یک زمین مناسب پیش بینی شده و با اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی منطقه آزاد ارس ، در یک بازه زمانی 5 ساله ، روند جذب دانشجو و ساخت مرکز آموزشی جدید برای این دانشگاه به طور همزمان دنبال می شود .
نریمان از جذب 40 دانشجوی خارجی در سال تحصیلی جاری در پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران خبر داد و افزود : این دانشجویان از کشور های عراق ، آلمان ، سوریه و افغانستان در این دانشگاه جذب شده اند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
فارغ التحصیلان دانشگاهی
دنیای اقتصاد
1397/09/30
> تسنیم نوشت : رئیس سازمان امور استخدامی کشور از وجود 3 میلیون و 200 هراز نفر نیروی بیکار در بازار کار کشور خبر داد و گفت : امکان جذب حدود 3 تا 4 درصد این رقم در بدنه دولت وجود دارد .
> روایت رئیس سازمان امور استخدامی کشور از بیکاری تسنیم نوشت : رئیس سازمان امور استخدامی کشور از وجود 3 میلیون و 200 هراز نفر نیروی بیکار در بازار کار کشور خبر داد و گفت : امکان جذب حدود 3 تا 4 درصد این رقم در بدنه دولت وجود دارد .
جمشید انصاری در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اظهار داشت : حدود 30 درصد از این متقاضیان اشتغال دارای تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکتری هستند و در مجموع 50 درصد نیروی کار متقاضی اشتغال کشور را یقه سفیدها تشکیل می دهند که تصور انجام کار یدی و مهارتی در مورد اینها وجود ندارد .
وی افزود : دولت با احتساب نیروهای مسلح 3 میلیون نفر کارمند دارد و هر سال حدود 100 هزار نفر از سیستم دولتی بازنشسته و خارج می شوند .
رئیس سازمان امور استخدامی کشور تصریح کرد : مشکل اصلی خروجی دانشگاه ها است؛ به طوری که تعداد دانشجویان دوره تکمیلی ایران به اندازه آمریکا است .
در حالی که جمعیت ما تقریبا یک سوم این کشور است .
این مسوول یادآور شد : دولت قصد دارد تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی را با آموزش مهارت های کاربردی در برخی از مراکز صنعتی بکار گیرد ولی این طرح آنطور که باید جا نیفتاده است .
در این دیدار نماینده ولی فقیه در استان متذکر شد : اولین درخواست مراجعه کنندگان ما در مصلا و یا مساجد اشتغال است و بعضا با خانواده هایی مواجه می شویم چند فرزند لیسانس ، فوق لیسانس و حتی دکترای بیکار در خانه دارند .
وی افزود : بکار گیری افراد معمولی در قسمت های خدماتی شرکت ها و ادارات تا حدودی میسر است اما بکارگیری تحصیلکرده ها بسیار دشوار است که باید چاره اندیشی شود .
کلمات کلیدی : ایران بازار کار بیکاری دولت نیروی کار.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزارت علوم
قدس
1397/09/30
> در راستای ایجاد پردیس خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی این دانشگاه برای اولین بار اقدام به جذب دانشجوی خواهر برای مقطع دکتری کرد .
> به گزارش قدس آنلاین ، آزمون پذیرش دانشجوی خواهر برای مقطع دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی طبق مجوز صادره از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به صورت اختصاصی در روزهای 29 و 30 آذرماه در دو نوبت صبح و عصر در ساختمان شماره 2 این دانشگاه برگزار می شود .
250 نفر از خواهران واجد شرایط در سه رشته حقوق ، علوم قرآن و حدیث ، فلسفه و کلام اسلامی در مشهد و قم ثبت نام کرده اند که از این تعداد ، 147 نفر در مشهد آزمون خواهند داد .
یادآور می شود؛ دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اصالت حوزوی اقدام به ایجاد پردیس خواهران این دانشگاه کرده است و برای نخستین بار در مقطع دکتری تخصصی از میان خواهران دارای مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه علمیه پذیرش دانشجو خواهد داشت .
منبع : آستان نیوز پایان پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
بهار
1397/09/29
> گروه جامعه : مشاور عالی سازمان سنجش گفت : براساس آمار نهایی 457 هزار نفر در کنکور ارشد 98 ثبت نام کردند .
فرصت مجدد از 28 بهمن ماه آغاز می شود .
> حسین توکلی گفت : مرحله اول ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 برای پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور از 16 آذر شروع شد و 25 آذر پایان یافت .
وی افزود : اطلاعات ثبت نامی داوطلبانی که در این بازه زمانی در آزمون کارشناسی ارشد 98 ثبت نام کردند ، از 28 بهمن تا اول اسفندماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد .
مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد : داوطلبان می توانند با مطالعه اطلاعات ثبت نامی خود در صورت نیاز این اطلاعات را ویرایش کنند .
توکلی خاطرنشان کرد : همچنین به منظور ارائه تسهیلات برای افراد علاقه مند به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 که در بازه زمانی 16 تا 25 آذرماه موفق به ثبت نام نشده اند ، ترتیبی اتخاذ شده تا از 28 بهمن تا اول اسفند 97 نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
وطن امروز
1397/09/29
> تمدید عضویت بانک آینده در انجمن بانکداران آسیا و اقیانوسیه عضویت بانک آینده در انجمن بانکداران آسیا و اقیانوسیه تمدید شد.
> تمدید عضویت بانک آینده در انجمن بانکداران آسیا و اقیانوسیه عضویت بانک آینده در انجمن بانکداران آسیا و اقیانوسیه تمدید شد .
بانک آینده با هدف تعامل بهینه با بانک های پیشتاز و استفاده از فرصت ها ، ظرفیت ها و دیدگاه های بانک های برجسته حوزه آسیا و اقیانوسیه ، از سال 1395 (2016 میلادی) ، به انجمن بانکداران آسیا پیوسته است .
انجمن بانکداران آسیا با عضویت بیش از 120 بانک معتبر از کشورهای مختلف از جمله ایران ، بزرگ ترین نهاد تخصصی غیردولتی بانکی در حوزه آسیا و اقیانوسیه است که برقراری تعامل و ارتباط بین آنها در بهبود ارتباطات و تسهیل روابط دولت ها مؤثر خواهد بود .
عضویت در این انجمن ، ضمن ایجاد بستری برای تبادل دیدگاه های اعضا در خصوص پیشرفت های جاری در صنعت بانکداری ، زمینه ساز توسعه روابط و همکاری ها بین بانک های عضو و بهره گیری از تجارب بین المللی در عرصه فعالیت ها نیز به شمار می رود .
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ارگان معتمد صنعت چرم و کفش است مجری طرح پایش چرم و کفش استان آذربایجان شرقی گفت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به عنوان ارگان معتمد صنعت چرم و کفش نقش برجسته ای در توسعه این صنعت دارد .
صمد عالی در سومین جلسه طرح پایش چرم و کفش آذربایجان شرقی گفت : هدف از این طرح ، شناسایی چالش های صنعت چرم و کفش استان و تدوین موضوعات مرتبط با این چالش هاست که از سال آینده موضوع پایان نامه ها و رساله های دانشگاه آزاد اسلامی خواهد شد .
وی افزود : طرح پایش برنامه چرم و کفش استان همزمان با 40 طرح پایش دیگر در دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور در حال تدوین است .
رئیس امور اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز تصریح کرد : در جلسات طرح پایش صنعت چرم و کفش آذربایجان شرقی با بهره گیری از اسناد موجود این صنعت از جمله برنامه استراتژیک و عارضه یابی صنعت ، چالش های عمده این صنعت مورد شناسایی و بررسی قرار می گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
روزنامه فرهیختگان
1397/09/29
> طرح «پایش» که از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حضور روسای واحدهای دانشگاه و مسئولان پژوهشی مطرح شد ، انصافا بحث مهم و سرنوشت سازی است.
> طرح «پایش» که از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حضور روسای واحدهای دانشگاه و مسئولان پژوهشی مطرح شد ، انصافا بحث مهم و سرنوشت سازی است .
هدف گذاری هایی که در قالب این طرح صورت گرفته قبلا در سطح فعالیت های دانشگاهی نبود یا اینکه لااقل بنده از وجود آن خبر ندارم .
اینکه دانشگاه تلاش کند مسائل کشور را حل کند بسیار مهم و قابل توجه است که در قالب این طرح ، این مهم عملیاتی خواهد شد .
در حال حاضر در کشور ما مسائل حل نشده زیادی وجود دارد و در بخش های علمی و دانشی در مواردی هنوز وابسته به خارج از کشور هستیم .
دانشگاه وظیفه دارد این مسائل را جمع آوری کرده و همه گروه های علمی را در شهر ها و استان ها بسیج کند که برای حل حتی بخشی از این مسائل کمر همت بسته شود تا در این زمینه خدمت علمی و دانشی به کشور صورت گیرد .
این خدمت هم علمی اجتماعی است و هم اقتصادی؛ صرف اینکه دانشگاه به آموزش اکتفا کند و بدون توجه به نیازمندی های کشور مثل گذشته فقط به فکر آموزش باشد ، کاربردی ندارد .
امروز دانشگاه ها باید هدف گذاری و نیازهای جامعه را بررسی کرده و با استفاده از گروه ها و تیم های علمی خود ، بخشی از مشکلات را حل کنند؛ اما به این نکته هم باید اشاره کنم که در حال حاضر خیلی از واحدهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی قطب علمی هستند؛ ما هم در واحد کرج مشغول ساماندهی توانمندی های خود هستیم .
ما در بخش صنعت توانمندی های زیادی داریم که شاید خیلی ها از آن بی اطلاع باشند .
به عنوان نمونه ، در هفته پژوهش استان البرز مقام علم اول را کسب کردیم ، در سازمان مرکزی دانشگاه و نمایشگاه پژوهشی هم از سوی دکتر بیژن رنجبر ، معاون محترم پژوهشی دانشگاه به دلیل تولیدات علمی مورد تقدیر قرار گرفتیم و حتی ایشان قول داد حمایت مالی برای تجاری سازی محصولات مان انجام دهد .
در حال حاضر کیت تشخیص «دی ان ای» را که معمولا از خارج می آید در واحد تولید کردیم که می تواند به تولید انبوه برسد و البته بومی سازی شده و نسبت به آنچه از خارج وارد می شود هم کیفیت بالایی دارد .
در کنار این امر بحث استحصال طلا و فلزات گرانبها را داریم که در ایران کمتر جایی است که این تکنولوژی را داشته باشد؛ ما این توانایی را داریم و شرکتی را هم تاسیس کرده ایم و در حال اجرایی کردن این تکنولوژی هستیم .
در کنار اینها دستگاه «توموگرافی» توسط اعضای هیات علمی ما ساخته شده که به درخت وصل می شود تا تشخیص دهد این درخت تا چه مقدار پوسیدگی دارد تا خود به خود قطع نشود و اگر لازم است آن را تقویت کنند ، تدابیری اندیشیده شود تا درصورت افتادن روی زمین ، سقوط آن با محاسبه قبلی باشد .
همچنین دستگاه «جی پی اس» که در واحد کرج ساخته شده ، می تواند روی اتومبیل ها کار گذاشته شود و بسیاری از امکانات و فعالیت های آن را اندازه گیری کند؛ در حال حاضر عراق از ما 500 دستگاه از این «جی پی اس» ها را درخواست کرده است؛ البته طرح های دیگری هم در دست اقدام داریم .
در چند ماه اخیر ، 40 ایده به ما رسیده که 10 ایده آن به طرح تبدیل شده که منتظر اجرایی شدن است .
ما می توانیم به فضل خدای متعال قدم های خوبی را برای حل مسائل کشور برداریم و طرح «پایش» که از ابتکارات جناب آقای دکتر طهرانچی است ، قطعا به شکوفایی دانش ها و حل مسائل کمک خواهد کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه آوای خراسان جنوبی
1397/09/28
> ایسنا رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در بازدید از دانشگاه بیرجند گفت : پیامد کم رنگ شدن آموزش عالی در خراسان جنوبی پدیده مهاجرت است .
> ایسنا رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در بازدید از دانشگاه بیرجند گفت : پیامد کم رنگ شدن آموزش عالی در خراسان جنوبی پدیده مهاجرت است .
حجت الاسلام عماد در جلسه با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه بیرجند به جایگاه خاص آموزش عالی در استان اشاره کرد و گفت : ظرفیت نیروی انسانی در خراسان جنوبی مزیت نسبی این استان است .
رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس اظهار کرد : در نگاه ملی باید دید مسئولان کشور را به دانشگاه بیرجند و مجموعه آموزش عالی استان تغییر داد تا آموزش عالی خراسان جنوبی به جایگاه واقعی خود برسد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
اطلاعات
1397/09/30
> نفر از نخبگان ا ران دانشگاه ها برتر جهان جذب شدند مشاور رئ س بن اد مل نخبگان گفت : نخبه ا ران از دانشگاه ها برتر جهان به عنوان عضو ه ئت علم در دانشگاه ‎ ها داخل کشور جذب شده اند .
سع د سهراب پور در گفتگو با مهر اظهار داشت : نفر از نخبگان ا ران که در دانشگاه ها برتر جهان مانند استنفورد ، دانشگاهMITو د گر دانشگاه ها برتر جهان تحص ل م کردند از طر ق بن اد مل نخبگان جذب شده و در دانشگاه ها داخل کشور مشغول تدر س شدند .
و ادامه داد : همچن ن نفر از نخبگان ا ران ن ز از طر ق غ ر از بن اد مل نخبگان از دانشگاه ها برتر جهان در دانشگاه ها داخل جذب شده اند .
مشاور رئ س بن اد مل نخبگان افزود : ا ن افراد دانشجو ان نخبه ا بودند که اکثرا دوره ل سانس را در ا ران و دوره ها کارشناس ارشد ، دکتر ، پسا دکتر را در خارج از کشور و در دانشگاه ها برتر جهان گذارنده بودند که اکنون بازگشته و در دانشگاه ها داخل کشور مشغول فعال ت شده اند .
ثبت نام هزار نفر در کنکور ارشد مشاور عال سازمان سنجش گفت : براساس آمار نها هزار نفر در کنکور ارشد ثبت نام کردند .
فرصت مجدد از بهمن ماه آغاز م شود .
حس ن توکل در گفتگو با مهر گفت : مرحله اول ثبت نام در آزمون کارشناس ارشد ناپ وسته سال برا پذ رش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عال دولت و غ ر دولت از جمله دانشگاه آزاد اسلام و ب ست و چهارم ن المپ اد علم دانشجو کشور از آذر شروع شد و آذر پا ان افت .
و افزود : اطلاعات ثبت نام داوطلبان که در ا ن بازه زمان در آزمون کارشناس ارشد ثبت نام کردند ، از بهمن تا اول اسفندماه بر رو سا ت سازمان سنجش قرار م گ رد .
توکل خاطرنشان کرد : همچن ن به منظور ارائه تسه لات برا افراد علاقه مند به شرکت در آزمون کارشناس ارشد سال که در بازه زمان تا آذرماه موفق به ثبت نام نشده اند ، ترت ب اتخاذ شده تا از بهمن تا اول اسفند نسبت به ثبت نام در ا ن آزمون اقدام کنند .
ه ات حل اختلاف و نظارت بر تخلف ها انجمن ها علم با د ا جاد شود معاون حقوق وزارت علوم گفت : بر اساس آ ن نامه انجمن ها علم با د ه ات حل اختلاف و نظارت بر تخلفات انجمن ها علم ا جاد شود .
به گزارش مهر ، حس ن س ما صراف در هما ش پژوهش ، فناور و مسئول ت اجتماع در دانشگاه ترب ت مدرس گفت : تاکنون ه ات حل اختلاف و نظارت بر تخلفات انجمن ها علم ا جاد نشده است اما بر اساس آ ن نامه با د ا ن ه ات تأس س شود .
معاون حقوق وزارت علوم عنوان کرد : ک از وظا ف انجمن ها علم ا ن است که به گفتگو و فرهنگ مدارا کمک کنند .
صراف تصر ح کرد : از زمان که دولت در فعال ت انجمن ها علم دخالت کرد ، شاهد شکا ت ها از سو انجمن ها بود م .
و اضافه کرد : زمان فعال ت ها انجمن ها علم رونق م گ رد که دولت در ا ن نهادها دخالت نداشته باشد .
نسخه مناسب چاپ.
> نفر از نخبگان ا ران دانشگاه ها برتر جهان جذب شدند مشاور رئ س بن اد مل نخبگان گفت : نخبه ا ران از دانشگاه ها برتر جهان به عنوان عضو ه ئت علم در دانشگاه ‎ ها داخل کشور جذب شده اند .
سع د سهراب پور در گفتگو با مهر اظهار داشت : نفر از نخبگان ا ران که در دانشگاه ها برتر جهان مانند استنفورد ، دانشگاهMITو د گر دانشگاه ها برتر جهان تحص ل م کردند از طر ق بن اد مل نخبگان جذب شده و در دانشگاه ها داخل کشور مشغول تدر س شدند .
و ادامه داد : همچن ن نفر از نخبگان ا ران ن ز از طر ق غ ر از بن اد مل نخبگان از دانشگاه ها برتر جهان در دانشگاه ها داخل جذب شده اند .
مشاور رئ س بن اد مل نخبگان افزود : ا ن افراد دانشجو ان نخبه ا بودند که اکثرا دوره ل سانس را در ا ران و دوره ها کارشناس ارشد ، دکتر ، پسا دکتر را در خارج از کشور و در دانشگاه ها برتر جهان گذارنده بودند که اکنون بازگشته و در دانشگاه ها داخل کشور مشغول فعال ت شده اند .
ثبت نام هزار نفر در کنکور ارشد مشاور عال سازمان سنجش گفت : براساس آمار نها هزار نفر در کنکور ارشد ثبت نام کردند .
فرصت مجدد از بهمن ماه آغاز م شود .
حس ن توکل در گفتگو با مهر گفت : مرحله اول ثبت نام در آزمون کارشناس ارشد ناپ وسته سال برا پذ رش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عال دولت و غ ر دولت از جمله دانشگاه آزاد اسلام و ب ست و چهارم ن المپ اد علم دانشجو کشور از آذر شروع شد و آذر پا ان افت .
و افزود : اطلاعات ثبت نام داوطلبان که در ا ن بازه زمان در آزمون کارشناس ارشد ثبت نام کردند ، از بهمن تا اول اسفندماه بر رو سا ت سازمان سنجش قرار م گ رد .
توکل خاطرنشان کرد : همچن ن به منظور ارائه تسه لات برا افراد علاقه مند به شرکت در آزمون کارشناس ارشد سال که در بازه زمان تا آذرماه موفق به ثبت نام نشده اند ، ترت ب اتخاذ شده تا از بهمن تا اول اسفند نسبت به ثبت نام در ا ن آزمون اقدام کنند .
ه ات حل اختلاف و نظارت بر تخلف ها انجمن ها علم با د ا جاد شود معاون حقوق وزارت علوم گفت : بر اساس آ ن نامه انجمن ها علم با د ه ات حل اختلاف و نظارت بر تخلفات انجمن ها علم ا جاد شود .
به گزارش مهر ، حس ن س ما صراف در هما ش پژوهش ، فناور و مسئول ت اجتماع در دانشگاه ترب ت مدرس گفت : تاکنون ه ات حل اختلاف و نظارت بر تخلفات انجمن ها علم ا جاد نشده است اما بر اساس آ ن نامه با د ا ن ه ات تأس س شود .
معاون حقوق وزارت علوم عنوان کرد : ک از وظا ف انجمن ها علم ا ن است که به گفتگو و فرهنگ مدارا کمک کنند .
صراف تصر ح کرد : از زمان که دولت در فعال ت انجمن ها علم دخالت کرد ، شاهد شکا ت ها از سو انجمن ها بود م .
و اضافه کرد : زمان فعال ت ها انجمن ها علم رونق م گ رد که دولت در ا ن نهادها دخالت نداشته باشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
همکاریهای علمی بین المللی
روزنامه آفرینش
1397/09/28
> اولین فراخوان مشترک همکاری‏های پژوهشی تحقیقاتی میان استادان و پژوهشگران ایرانی و آلمانی برای سال 2018 از 18 دسامبر انتشار یافته و به مدت دو سال قابل اجرا خواهد بود .
> اولین فراخوان مشترک همکاری‏های پژوهشی تحقیقاتی میان استادان و پژوهشگران ایرانی و آلمانی برای سال 2018 از 18 دسامبر انتشار یافته و به مدت دو سال قابل اجرا خواهد بود .
به گزارش وزارت علوم ، اولین فراخوان مشترک همکاری‎های پژوهشی تحقیقاتی میان استادان و پژوهشگران ایرانی و آلمانی در چارچوب همکاری های بین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان (BMBF) برای سال 2018 از 18 دسامبر منتشر شد و به مدت دو سال قابل اجرا خواهد بود .
اولویت‏های تحقیقاتی اولویت‎های تحقیقاتی پیشنهادی به شرح زیر تعیین شده اند : تنوع زیستی ، اقتصادبیولوژیک (از جمله امنیت غذایی) ، محیط زیست (از جمله آب و تغییرات آب و هوایی) و سلامت .
پروژه هایی که حوزه فنی‏حرفه‏ای را نیز در بر می‎گیرند ، در اولویت انتخاب داوران این فراخوان خواهند بود .
اهداف فراخوان همکاری تبادل محققان ، توسعه کنسرسیوم تحقیقاتی ، تهیه طرح های تحقیقاتی کامل و کاربرد آنها؛ هماهنگی همکاری دوجانبه بین همکاران ایرانی و آلمانی؛ و آماده سازی و اجرای رویدادهای دو جانبه مانند کنفرانس‎ها ، کارگاه‎ها و یا کمپین‎های میدانی ، از اهداف این فراخوان مشترک است .
شرایط همکاری اعضای هیئت علمی و پژوهشگران و متقاضیان واجد شرایط به شرح مندرج در متن پیوست می توانند پروپوزال های خود را به زبان انگلیسی تا تاریخ 15 آوریل 2019 مطابق با 26 فروردین 98 برای مرکز همکاری‏های علمی بین المللی به ایمیل a_kouhian@msrt .
ir ارسال کنند .
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ملاحظه متن کامل فراخوان به زبان‎های انگلیسی و فارسی ، نمونه پروپوزال و توضیحات جانبی فراخوان ، می‎توانند به آدرس https : //cisc .
msrt .
ir/fa مراجعه کرده و فایل‎های پیوست را ببینند .
1
فهرست