وزارت علوم - مطبوعات 15 دي 97
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ ساعت 13:25
1
فهرست اخبار
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
8510754 روزنامه ايران
8510307 تعادل
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
8509215 روزنامه آفرينش
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
8517858 وطن امروز
8510768 روزنامه ايران
روساي آموزش عالي
1
فهرست اخبار
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
8518348 آرمان امروز
8509218 روزنامه آفرينش
روساي موسسه يا سازمان وابسته
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
دولت + وزارت علوم
مردم سالاری
1397/10/12
> وزیر علوم تحقیقات وفناوری اظهار کرد : با توجه به محدودیت هایی که در منابع وزارت علوم در لایحه بودجه وجود دارد از روند و میزان رشد کمی که برای این مجموعه پیش بینی شده نگران هستیم و امیدواریم که این موضوع اصلاح شود .
> وزیر علوم تحقیقات وفناوری اظهار کرد : با توجه به محدودیت هایی که در منابع وزارت علوم در لایحه بودجه وجود دارد از روند و میزان رشد کمی که برای این مجموعه پیش بینی شده نگران هستیم و امیدواریم که این موضوع اصلاح شود .
به گزارش ایسنا ، منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران در جمع خبرنگاران درباره ی رسیدگی های انجام شده درخصوص حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات ، اظهار کرد : از روز نخست حادثه بدون انجام هیچ گونه تبلیغاتی ، وزارت علوم بررسی های خود را در این زمینه آغاز کرد و نماینده وزیر و مسئولان بخش حراست و معاونت پشتیبانی وزارت علوم موضوع را پیگیری کردند .
وی گفت : پیگیری های وزارت علوم در ابتدا برای رسیدگی هر چه خوبتر به وضعیت مجروحین بود و سپس بررسی علل و عوامل حادثه در دستور کار قرار گرفت .
در جلسه گذشته هیات دولت نیز رئیس جمهوری دستور بررسی موضوع را صادر کردند که در جلسه امروز گزارش اولیه این رسیدگی ها ارائه شد .
وزیر علوم خاطر نشان کرد : در واقع بیشتر بخش حادثه انجام شده مربوط به حوزه ی فنی و اجرایی است و شاید مسئولان مربوطه کمتر توجه داشتند که ممکن است چنین حادثه ای اتفاق بیافتد قطعا باید کارهایی انجام شود تا دیگر شاهد چنین وضعیتی نباشیم .
غلامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ی تاثیر کاهش تعداد دانجشویان جذبی در کاهش بودجه 98 وزارت علوم گفت : تدوین لایحه بودجه به صورت بررسی عملکردی انجام شده و یکی از آیتم های آن تعداد دانشجویان است که معمولا در زمان تنظیم لایحه آمار دانشجویان جدید خیلی در دسترس نیست .
لذا چیزی که الان در بودجه وجود دارد ، خیلی تحت تاثیر کاهش تعداد دانشجویان نیست .
وی افزود : با توجه به اینکه در بودجه وزارت علوم در لایحه بودجه 98 محدودیت هایی وجود دارد ، از رقم و میزان رشد کمی که برای این وزارت خانه پیش بینی شده نگران هستیم و امیدواریم که این موضوع اصلاح شود .
اغلب نگرانی ها نیز در حوزه ی هزینه های جاری دانشگاه ها است؛ در واقع به جز حقوق و مزایا رقم قابل توجهی در این زمینه پیش بینی نشده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
دولت + وزارت علوم
دنیای اقتصاد
1397/10/12
> ایسنا : وزیر علوم تحقیقات وفناوری اظهار کرد : با توجه به محدودیت هایی که در منابع وزارت علوم در لایحه بودجه وجود دارد از روند و میزان رشد کمی که برای این مجموعه پیش بینی شده نگران هستیم و امیدواریم که این موضوع اصلاح شود .
> وزیر علوم هم لایجه بودجه انتقاد کرد ایسنا : وزیر علوم تحقیقات وفناوری اظهار کرد : با توجه به محدودیت هایی که در منابع وزارت علوم در لایحه بودجه وجود دارد از روند و میزان رشد کمی که برای این مجموعه پیش بینی شده نگران هستیم و امیدواریم که این موضوع اصلاح شود .
منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران در جمع خبرنگاران درباره ی رسیدگی های انجام شده درخصوص حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات ، اظهار کرد : از روز نخست حادثه بدون انجام هیچ گونه تبلیغاتی ، وزارت علوم بررسی های خود را در این زمینه آغاز کرد و نماینده وزیر و مسئولان بخش حراست و معاونت پشتیبانی وزارت علوم موضوع را پیگیری کردند .
وی گفت : پیگیری های وزارت علوم در ابتدا برای رسیدگی هر چه خوبتر به وضعیت مجروحین بود و سپس بررسی علل و عوامل حادثه در دستور کار قرار گرفت .
در جلسه گذشته هیات دولت نیز رئیس جمهوری دستور بررسی موضوع را صادر کردند که در جلسه امروز گزارش اولیه این رسیدگی ها ارائه شد .
وزیر علوم خاطر نشان کرد : در واقع بیشتر بخش حادثه انجام شده مربوط به حوزه ی فنی و اجرایی است و شاید مسئولان مربوطه کمتر توجه داشتند که ممکن است چنین حادثه ای اتفاق بیافتد قطعا باید کارهایی انجام شود تا دیگر شاهد چنین وضعیتی نباشیم .
غلامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ی تاثیر کاهش تعداد دانجشویان جذبی در کاهش بودجه 98 وزارت علوم گفت : تدوین لایحه بودجه به صورت بررسی عملکردی انجام شده و یکی از آیتم های آن تعداد دانشجویان است که معمولا در زمان تنظیم لایحه آمار دانشجویان جدید خیلی در دسترس نیست .
لذا چیزی که الان در بودجه وجود دارد ، خیلی تحت تاثیر کاهش تعداد دانشجویان نیست .
وی افزود : با توجه به اینکه در بودجه وزارت علوم در لایحه بودجه 98 محدودیت هایی وجود دارد ، از رقم و میزان رشد کمی که برای این وزارت خانه پیش بینی شده نگران هستیم و امیدواریم که این موضوع اصلاح شود .
اغلب نگرانی ها نیز در حوزه ی هزینه های جاری دانشگاه ها است؛ در واقع به جز حقوق و مزایا رقم قابل توجهی در این زمینه پیش بینی نشده است .
کلمات کلیدی : منصور غلامی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری لایحه بودجه 98.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/10/15
> منصور غلامی در دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور گفت : «دانشگاه ها باید وارد عمل شوند و کسب وکارهای مبتنی بر دانش داشته باشند.
> منصور غلامی در دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور گفت : «دانشگاه ها باید وارد عمل شوند و کسب وکارهای مبتنی بر دانش داشته باشند .
امروز دانشگاه های کشور در حال تکامل هستند و تغییر یافته اند .
» به گزارش «فارس» ، او ادامه داد : «در گذشته دانشگاه های کشور با صنعت ارتباط خوبی نداشتند اما اکنون حرکت فزاینده ای در حال گسترش است .
» غلامی درباره ارتباط دانشگاه ها و صنعت گفت : «در دانشگاه ها توجه ویژه ای به پارک ها صورت گرفته و پروژه های خوبی با مراکز مختلف شروع شده و قرار است دانشگاه ها به حل مشکلات کشور بپردازند .
» وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : «جایگاه ویژه ای برای پروژه های پژوهشی در نظر گرفته شده و آیین نامه های ارتقایی برای این موضوع به امضا رسیده است .
» او ادامه داد : «اگر کسی صحبت از کارآمدی می کند خود باید وارد شود .
محققان ما و بسیاری از اساتید در حال کار هستند و چالش های کشور را برطرف می کنند .
» غلامی گفت : «اگر وجوه مثبت دانشگاه ها در جامعه دیده شود تمام مشکلات به دست دانشگاه ها برطرف می شود . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
دولت + وزارت علوم
روزنامه ایران
1397/10/15
> بهلولی : اگر کنکور را برداریم و آزمون های هماهنگ را تکرار کنیم نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد.
> الهه زارعیخبرنگاراما و اگرهای حذف کنکور که موجب نگرانی و سردرگمی دانش آموزان شده بود ، بالاخره روز چهارشنبه با توئیت سیدمحمد بطحایی ، وزیر آموزش و پرورش تمام شد و تکلیف حذف کنکور که در سال های اخیر به کلاف سردرگمی تبدیل شده بود ، روشن شد و دانش آموزان با خاطری آسوده می توانند برای آینده تحصیلی خود تصمیم بگیرند و برنامه ریزی داشته باشند .
وی در توئیت خود نوشت : «ورود به 85درصد ظرفیت دانشگاه ها نیازی به شرکت در کنکور و تحمل اضطراب های طاقت فرسا ندارد و صرفاً سوابق تحصیلی ملاک عمل است .
از همراهی وزارت علوم برای این موفقیت متشکرم .
خداحافظ کنکور» .
منصور غلامی ، وزیر علوم هم با انتشار خبری مبنی بر حذف مرحله ای کنکور از مهرماه سال 1398 بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو مهر تأییدی بر توئیت وزیر آموزش و پرورش گذاشت .
وی در این باره می گوید : پذیرش حداقل 85 درصد تمام ظرفیت های آموزش عالی در دانشگاه های دولتی ، آزاد اسلامی ، پیام نور ، مؤسسات غیرانتفاعی ، فنی حرفه ای و علمی کاربردی بر اساس سوابق تحصیلی به دانشگاه های فوق واگذار می شود و داوطلبان متقاضی رشته محل های اعلامی ضرورتی به ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری ندارند .
همچنین وی می افزاید : فهرست رشته محل های دانشگاهی قبل از ثبت نام کنکور سراسری تا آخر دی ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشوراعلام می شود .
عبدالرسول عمادی ، رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش نیز در این باره اظهار می کند : پنج سال از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو می گذرد و در این قانون تأکید شده بود از سال 97 باید 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها بدون کنکور پر شود و امسال نخستین سالی است که قبل از ثبت نام کنکور سراسری ، ظرفیت این 85 درصد رشته های آزاد از کنکور اطلاع رسانی می شود و بدون آن که داوطلبان نیاز به شرکت در کنکور داشته باشند مستقیم به دانشگاه های محل اجرای رشته های مورد نظر مراجعه می کنند و در وب سایت دانشگاه ثبت نام اولیه خود را انجام می دهند .
وی بااشاره به اعلام فرآیند کار در روزهای آتی توسط سازمان سنجش اذعان می دارد : دواطلبان باید پس از ثبت نام و ارائه مدارک مربوط به سوابق تحصیلی خود منتظر نتیجه دانشگاه برای پذیرش باشند .
ضرورت توجه به عدالت آموزشیمهدی بهلولی ، عضو کانون صنفی معلمان نیز در گفت و گو با خبرنگار «ایران» درباره حذف کنکور می گوید : به نظر من حذف کنکور یک عمل لازم و مفید است ، بارها هم در مورد پیامدهای منفی آن صحبت کردم و نمی خواهم تکرار مکررات داشته باشم ، اما بزرگ ترین پیام منفی آن که جهت دادن و خط دادن به آموزش است باید مورد توجه قرار بگیرد چراکه این روش آموزش را به سمت تست زنی و نکته ها تقلیل می دهد .
وی می افزاید : معلم هم سر کلاس باید آموزش را به این سمت سوق دهد بنابراین منجر می شود از مفهوم اصلی آموزش فاصله گرفته شود ، بنابراین اگر کنکور حذف شود ما استقبال خواهیم کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
دولت + وزارت علوم
روزنامه ایران
1397/10/15

بهلولی ادامه می دهد : قرار است در روش جدید امتحانات هماهنگ کشوری (امتحانات نهایی) جایگزین شود و ملاک عمل قرار گیرد ، در نظام 3 3 6 در سال چهارم متمرکز می شوند در حالی که در گذشته این امتحانات در سال سوم ، سال قبل از پیش دانشگاهی برگزار می شد ، نمره دانش آموزان در این امتحانات ملاک عمل قرار می گیرد و فاکتور اصلی در اثرگذاری این جریان می شود و اثر آن هم بیشتر خواهد شد ، بنابراین در موازات افزایش این اثرگذاری باید نظارت هم بیشتر شود چراکه با لو رفتن سؤالات قبل از امتحانات باعث می شود برخی دانش آموزان از محتوای امتحانات زودتر باخبر شوند ، البته این اخبار همیشه به جز سال گذشته از سوی مسئولان آموزش و پرورش تکذیب شده است ، اما به هر حال نظارت بیشتر لازمه این روش جدید محسوب می شود .
همچنین عضو کانون صنفی معلمان بااشاره به عدالت آموزشی در کشور اظهار می کند : باید عدالت آموزشی هم مورد توجه قرار بگیرد چراکه اختلاف آموزشی بین مدارس سراسر کشور خیلی زیاد است ، دانش آموزانی که در مدارس مناطق محروم و عادی تحصیل می کنند نباید در این روش زیان ببینند ، بنابراین لازم است دولت توجه بیشتری به این نوع از مدارس نشان دهد و در همین راستا امکانات آموزشی را در کنار کاهش تعداد دانش آموزان در این مدارس افزایش دهد تا دانش آموزان در یک رقابت یکسان وارد محیط دانشگاه ها شوند .
بهلولی خاطرنشان می کند : حذف کنکور رویکرد مناسبی است و ما راهی جز حذف کنکور از صحنه آموزش کشور نداریم و باید نقش آن را در سیستم آموزشی کم و کمتر کنیم .
البته بسیاری از مؤسسات کنکور با حذف کنکور مخالف هستند چرا که سود این مؤسسات از برگزاری کنکور و استفاده از شیوه تست زنی تأمین می شود ، بنابراین این مؤسسات مقابل این روند هستند .
شماری از خانواده ها در سال چهارم دبیرستان مبلغی بالغ بر بیست میلیون تومان برای همان یک سال هزینه می کنند و در نهایت فرزندشان در دانشگاه آزاد یا پیام نور یا غیر انتفاعی پذیرفته می شود ، در حالیکه این دانشگاه ها فقط نیاز به ثبت نام دارند .
وی اذعان می دارد : راه های جایگزین کنکور قطعاً مشکلات خود را خواهد داشت ، اگر کنکور را برداریم و آزمون های هماهنگ را تکرار کنیم نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد ، در حالیکه ما به آموزشی نیاز داریم که آزمون گیری در آن کم باشد ، اما اصالت داشته باشد ، چه بسا در صحنه اجرا برخی از این مشکلات بروز کنند که باید درصدد حل آنها برآییم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
صبح اقتصاد
1397/10/13
> معــاون حقوقی و امور مجلــس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : 75 نماینده امضای خود از طرح استیضاح وزیر علوم پس گرفتند و این استیضاح از حدنصــاب افتاد .
> به گزارش خانه ملت ، حســین ســیمایی صراف دیروز چهارشــنبه در گفت و گویی افزود : چندی پیش طرح استیضاح وزیر علوم با 82 امضا تقدیم هیات رییســه مجلس شد که مطابق آیین نامه کمیسیون آموزش و تحقیقات برای رسیدگی به همه محورهای استیضاح تشکیل جلسه داد و وزیــر علوم به 10 محور مطروحه در طرح به صورت مبســوط با ارائه مســتندات پاســخ داد .
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد : پس از این توضیحات ، نمایندگان متقاضی استیضاح قانع شدند؛ 75 امضا مسترد شد و فقط هفت نفر از امضا کنندگان باقی ماندند لذا طرح استیضاح بایگانی شد .
وی بیان کرد : امیدواریم در آینده نیز هفت نفر نماینده باقی مانده را قانع کنیم تا از عملکرد وزارت علوم راضی باشند .
معاون وزیر علوم از نمایندگان و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تشکر کرد و گفت : وزیر علوم از این فرصت هم برای پاسخ به محورهای استیضاح و هم ارائه گزارش عملکرد خود استفاده کرد .
به گزارش ایرنا ، طرح استیضاح منصور غامی وزیر علوم ، تحقیقات و فنــاوری 13 آذرماه با 82 امضای نمایندگان تقدیم هیات رییسه مجلس شد که هیات رییسه این طرح استیضاح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داد .
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی دوم دی ماه گفت : در پایان رسیدگی به طرح استیضاح وزیر علوم ، استیضاح کنندگان خواستار آن بودند که برای اعام نظر 15 روز مهلت به آنها داده شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
اعتماد
1397/10/13
> بیشتر شود خودروسازان هم می توانند تعهدات خود را اجرایی کنند .
> بیشتر شود خودروسازان هم می توانند تعهدات خود را اجرایی کنند .
» نگرانی وزارت علوم از لایحه بودجه سال98 منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران در جمع خبرنگاران درباره رسیدگی های انجام شده در مورد حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات ، توضیح داد «از روز نخست حادثه بدون انجام هیچ گونه تبلیغاتی ، وزارت علوم بررسی های خود را در این زمینه آغاز کرد و نماینده وزیر و مسوولان بخش حراست و معاونت پشتیبانی وزارت علوم موضوع را پیگیری کردند .
» او با تاکید بر اینکه گزارش های اولیه رسیدگی به این پرونده به رییس جمهوری ارایه شد ، گفت که بیشتر این حادثه به حوزه فنی و اجرایی مرتبط است .
غلامی در پایان نیز از کاهش بودجه سال 98 وزارت علوم ابراز نگرانی کرد و گفت که «با توجه به اینکه در بودجه وزارت علوم در لایحه 98 محدودیت هایی وجود دارد ، از رقم و میزان رشد کمی که برای این وزارتخانه پیش بینی شده نگران هستیم و امیدواریم که این موضوع اصلاح شود .
اغلب نگرانی ها نیز در حوزه هزینه های جاری دانشگاه ها است؛ در واقع به جز حقوق و مزایا رقم قابل توجهی در این زمینه پیش بینی نشده است .
» .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه ایران
1397/10/13
> استیضاح وزیر علوم از حدنصاب افتادمعاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : 75 نماینده امضای خود از طرح استیضاح وزیر علوم پس گرفتند و این استیضاح از حدنصاب افتاد .
> استیضاح وزیر علوم از حدنصاب افتادمعاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : 75 نماینده امضای خود از طرح استیضاح وزیر علوم پس گرفتند و این استیضاح از حدنصاب افتاد .
به گزارش خانه ملت ، حسین سیمایی صراف با اشاره به جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با وزیر علوم و توضیحات منصور غلامی در این جلسه ، افزود : نمایندگان متقاضی استیضاح قانع شدند و 75 امضا مسترد شد و فقط هفت نفر از امضاکنندگان باقی ماندند لذا طرح استیضاح بایگانی شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر + وزارت علوم
دنیای اقتصاد
1397/10/13
> دنیای اقتصاد : معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : 75 نماینده امضای خود را از طرح استیضاح وزیر علوم پس گرفتند و این استیضاح از حدنصاب افتاد .
> استیضاح وزیر علوم از حدنصاب افتاد دنیای اقتصاد : معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : 75 نماینده امضای خود را از طرح استیضاح وزیر علوم پس گرفتند و این استیضاح از حدنصاب افتاد .
حسین سیمایی صراف روز گذشته در گفت و گویی افزود : چندی پیش طرح استیضاح وزیر علوم با 82 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد که مطابق آیین نامه کمیسیون آموزش و تحقیقات برای رسیدگی به همه محورهای استیضاح تشکیل جلسه داد و وزیر علوم به 10 محور مطرح شده در طرح به صورت مبسوط با ارائه مستندات پاسخ داد .
وی گفت : پس از این توضیحات ، نمایندگان متقاضی استیضاح قانع شدند؛ 75 امضا مسترد شد و فقط هفت نفر از امضا کنندگان باقی ماندند .
بنابراین طرح استیضاح بایگانی شد .
وی بیان کرد : امیدواریم در آینده نیز هفت نفر نماینده باقیمانده را قانع کنیم تا از عملکرد وزارت علوم راضی باشند .
تحصن مجدد نماینده میانه در خبری دیگر از مجلس ، فردین فرمند نماینده میانه که چهارم مهرماه در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور در مجلس تحصن کرده بود امروز بار دیگر مقابل جایگاه هیات رئیسه تحصن کرد و خواستار برگزاری جلسه غیر علنی شد .
به گزارش «ایرنا» این نماینده از آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در مقابل جایگاه هیات رئیسه ایستاد ، سر خود را پایین انداخت و تحصن خود را آغاز کرد .
با آغاز تحصن این نماینده معترض ، جمعی از نمایندگان به سمت وی رفتند و از وی خواستند که به صندلی خود بازگردد .
فرمند نیز ضمن نشان دادن قانون اساسی به نمایندگان اعلام کرد که در شرایط اضطراری هستیم و لایحه بودجه 98 نمی تواند پاسخگوی شرایط کشور باشد .
از این رو باید جلسه غیر علنی تشکیل شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد .
با گذشت ساعاتی پزشکیان که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت خطاب به فرمند ، نماینده معترض گفت که بر صندلی خود بنشینید و رای دهید ما به این مشکل شما رسیدگی می کنیم .
پس از این اظهارات پزشکیان ، فرمند به سمت صندلی خود رفت و تقاضای وی برای برگزاری جلسه غیر علنی مجلس بررسی شد که در نهایت نمایندگان مجلس با تقاضای برگزاری جلسه غیرعلنی با موضوع لایحه بودجه سال 1398 کل کشور مخالفت کردند .
در این رای گیری از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه تنها 76 نماینده رای موافق دادند و 104 نماینده مخالف و چهار نماینده ممتنع بودند .
مخالفت با فوریت طرح انتقال وزارتخانه ها از تهران در خبری دیگر نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت طرح انتقال وزارتخانه ها از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنج ساله مخالفت کردند .
کلمات کلیدی : استیضاح علوم تحقیقات و فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات لایحه بودجه وزارت علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
تعادل
1397/10/13
> استیضاح وزیر علوم از حدنصاب افتاد؛ ایرنا| حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : چندی پیش طرح استیضاح وزیر علوم با 82 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد که مطابق آیین نامه کمیسیون آموزش و تحقیقات برای رسیدگی به همه محورهای استیضاح تشکیل جلسه داد و وزیر علوم به 10 محور مطروحه در طرح به صورت مبسوط با ارایه مستندات پاسخ داد .
> استیضاح وزیر علوم از حدنصاب افتاد؛ ایرنا| حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : چندی پیش طرح استیضاح وزیر علوم با 82 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد که مطابق آیین نامه کمیسیون آموزش و تحقیقات برای رسیدگی به همه محورهای استیضاح تشکیل جلسه داد و وزیر علوم به 10 محور مطروحه در طرح به صورت مبسوط با ارایه مستندات پاسخ داد .
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد : پس از این توضیحات ، نمایندگان متقاضی استیضاح قانع شدند؛ 75 امضا مسترد شد و فقط هفت نفر از امضا کنندگان باقی ماندند لذا طرح استیضاح بایگانی شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر + وزارت علوم
دنیای اقتصاد
1397/10/12
> خانه ملت : معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : 75 نماینده امضای خود از طرح استیضاح وزیر علوم پس گرفتند و این استیضاح از حدنصاب افتاد .
> استیضاح وزیر علوم از حدنصاب افتاد خانه ملت : معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : 75 نماینده امضای خود از طرح استیضاح وزیر علوم پس گرفتند و این استیضاح از حدنصاب افتاد .
حسین سیمایی صراف امروز چهارشنبه در گفت و گویی افزود : چندی پیش طرح استیضاح وزیر علوم با 82 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد که مطابق آیین نامه کمیسیون آموزش و تحقیقات برای رسیدگی به همه محورهای استیضاح تشکیل جلسه داد و وزیر علوم به 10 محور مطروحه در طرح به صورت مبسوط با ارائه مستندات پاسخ داد .
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد : پس از این توضیحات ، نمایندگان متقاضی استیضاح قانع شدند؛ 75 امضا مسترد شد و فقط هفت نفر از امضا کنندگان باقی ماندند لذا طرح استیضاح بایگانی شد .
وی بیان کرد : امیدواریم در آینده نیز هفت نفر نماینده باقی مانده را قانع کنیم تا از عملکرد وزارت علوم راضی باشند .
معاون وزیر علوم از نمایندگان و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تشکر کرد و گفت : وزیر علوم از این فرصت هم برای پاسخ به محورهای استیضاح و هم ارائه گزارش عملکرد خود استفاده کرد .
به گزارش ایرنا ، طرح استیضاح منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری 13 آذرماه با 82 امضای نمایندگان تقدیم هیات رییسه مجلس شد که هیات رییسه این طرح استیضاح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داد .
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دوم دی ماه گفت : در پایان رسیدگی به طرح استیضاح وزیر علوم ، استیضاح کنندگان خواستار آن بودند که برای اعلام نظر 15 روز مهلت به آنها داده شود .
کلمات کلیدی : منصور غلامی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری استیضاح وزیر علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر + وزارت علوم
روزنامه شروع
1397/10/12
> معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : 75 نماینده امضای خود از طرح استیضاح وزیر علوم پس گرفتند و این استیضاح از حدنصاب افتاد .
> معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : 75 نماینده امضای خود از طرح استیضاح وزیر علوم پس گرفتند و این استیضاح از حدنصاب افتاد .
حسین سیمایی صراف امروز چهارشنبه در گفت و گویی افزود : چندی پیش طرح استیضاح وزیر علوم با 82 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد که مطابق آیین نامه کمیسیون آموزش و تحقیقات برای رسیدگی به همه محورهای استیضاح تشکیل جلسه داد و وزیر علوم به 10 محور مطروحه در طرح به صورت مبسوط با ارائه مستندات پاسخ داد .
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد : پس از این توضیحات ، نمایندگان متقاضی استیضاح قانع شدند؛ 75 امضا مسترد شد و فقط هفت نفر از امضا کنندگان باقی ماندند لذا طرح استیضاح بایگانی شد .
وی بیان کرد : امیدواریم در آینده نیز هفت نفر نماینده باقی مانده را قانع کنیم تا از عملکرد وزارت علوم راضی باشند .
معاون وزیر علوم از نمایندگان و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تشکر کرد و گفت : وزیر علوم از این فرصت هم برای پاسخ به محورهای استیضاح و هم ارائه گزارش عملکرد خود استفاده کرد .
به گزارش ایرنا ، طرح استیضاح منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری 13 آذرماه با 82 امضای نمایندگان تقدیم هیات رییسه مجلس شد که هیات رییسه این طرح استیضاح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داد .
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دوم دی ماه گفت : در پایان رسیدگی به طرح استیضاح وزیر علوم ، استیضاح کنندگان خواستار آن بودند که برای اعلام نظر 15 روز مهلت به آنها داده شود .
/ایرنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر + وزارت علوم
جوان
1397/10/14
> وزیر آموزش و پرورش توییت زد : خداحافظ کنکور ! غول کنکور آن طور که بطحایی خبر می دهد قرار است از امسال به خاک بنشیند .
حذف این صنعت نیم قرنی به سادگی ممکن نیست؛ به همین دلیل هم اجرای تصمیمی که آقای بطحایی خبرش را داده ممکن است حواشی ای هم به دنبال داشته باشد ، اما اصل این اقدام صحیح و لازم است .
بهتر بود اجرایی شدن گام اول حذف کنکور از کنکور 99 آغاز می شد ، چون دانش آموزان بسیاری خود را برای کنکور پیش رو که حدود 6 ماه دیگر برگزار می شود آماده کرده اند و با این خبر برنامه ریزی آن ها به هم می ریزد .
به هر حال طبق خبری که وزیر آموزش و پرورش رسانه ای کرده و سایر اخبار منتشر شده پس از آن ، کنکور 98 برای 15 درصد از رشته محل ها برگزار خواهد شد و 85 درصد مابقی بدون کنکور دانشجو خواهند پذیرفت .
> کنکور و حذف آن چند سالی می شود که به عنوان یکی از دغدغه های ثابت جامعه و آموزش عالی محسوب می شود .
همواره هم محوریت تصمیم و گفته های آموزش و پرورش و وزارت علوم به این مهم خلاصه می شد که با اندیشیدن تدابیر خاص ، اثر روانی و اجتماعی کنکور را کاهش دهند .
خداحافظ کنکوربالاخره کنکور حذف شد .
سیاست های دقیقه نود دولتی ها منجر به خروجی توییت وزیر آموزش و پروش شد تا دو روز پیش ذیل مطلبی در توییتر خود هشتگ بزند «خداحافظ کنکور ! » روز چهارشنبه بود که سیدمحمد بطحایی ، وزیر آموزش و پرورش در صفحه توییترش نوشت : «جلسه تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده برگزار شد .
ورود به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها نیازی به شرکت در کنکور و تحمل اضطراب های طاقت فرسا ندارد و صرفاً سوابق تحصیلی ملاک عمل است .
از همراهی وزارت علوم برای این موفقیت متشکرم .
خداحافظ کنکور ! » تدوین آیین نامه به زودی این توییت فردای آن روز به تأیید مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور رسید و گفت : «آیین نامه اجرایی مصوبه پذیرش حداقل 85 درصد کنکوری ها براساس سوابق تحصیلی به زودی از سوی سازمان سنجش منتشر می شود .
» طبق آنچه حسین توکلی اعلام کرده است : براساس مصوبات چهاردهمین شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 14 آبان ماه در رابطه با آزمون سراسری سال 98 مقرر شده است که برای پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی با آزمون در آزمون سراسری سال 98 میزان تأثیر سوابق تحصیلی حداکثر 30 درصد و با تأثیر مثبت بر اساس ضوابط مندرج در قسمت های الف .
و ب .
بند یک این مصوبه است .
همچنین بر این اساس حداقل 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها ، مراکز و مؤسسات آموزش عالی کشور از سال 98 به بعد صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی و خارج از فرآیند آزمون سراسری انجام می شود .
پیشتر از این هم شنیده ها حکایت از این داشت که در سال 99 پذیرش دانشجو قطعاً بدون برگزاری کنکور انجام می گیرد ، اما ظاهراً گام اول تلاش ها برای حذف کنکور نتیجه داده و این تصمیم در پایان سال 97 رسانه ای شده است .
طبق آنچه معاون آموزشی وزارت علوم هم گفته بود طراحی فاز اول حذف کنکور برای رشته های کم متقاضی قرار بود در سال 98 صورت گیرد .
مجتبی شریعتی نیاسر تیرماه امسال گفته بود : «رشته های پرمتقاضی به دلیل وجود رقابت سنگین در آن ها ممکن است که تا مدت ها در قالب کنکور دانشجو پذیرش کنند ، هر چند که در رشته های پرمتقاضی نیز می توان به تدریج پذیرش را به دانشگاه ها واگذار کرد .
» تصمیم دقیقه نودیگفتنی است با توجه به اینکه آموزش و پرورش برای ایجاد بانک سوابق تحصیلی به ایجاد زیرساخت های مناسب نیاز داشت ، قرار بر این بود که کنکور در سال 98 برگزار شود و برای سال 99 این تصمیم نهایی شود .
هر چند که باید گفت : این تصمیم گام اول و مثبت در جهت حذف غول کنکور است ، اما تلخی ماجرا ، استرس حاصل از این تصمیم برای داوطلبان کنکور امسال است که نظرات آنان ذیل توییت منتشر شده وزیر آموزش و پرورش گواه این گفته است .
داوطلبانی که معتقد هستند با برنامه ریزی های انجام شده تا کنون نیمی از این راه را طی کرده و اهداف ترسیم شده خود را مطابق با آنچه که تاکنون بوده پیاده ساخته اند؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر + وزارت علوم
جوان
1397/10/14
لذا چنین تصمیمی با مبهم بودن ابعاد آن اعم از اینکه این 15 درصد شامل کدام رشته ها و دانشگاه ها می شود ، باعث شده تا عده ای از دانش آموزان و خانواده هایشان استرس جدیدی را متحمل شوند .
به هر حال حذف کنکور از یک جایی و یک روزی باید آغاز می شد .
یکی دیگر از انتقادات مطرح به این تصمیم این است که صنعت و مافیای شکل گرفته حول کنکور ، از این پس دور و بر همین 15 درصدی خواهد گشت که قرار است برایش همچنان کنکور برگزار شود؛ چه بسا استرس و مافیا حول این 15 درصد بیشتر از قبل هم باشد .
تدبیر سازوکاری برای کاهش مفاسد اجرای تصمیم جدید حذف گام به گام کنکور ، لازمه و تکمیل کننده توییت خداحافظ کنکور آقای وزیر است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
محمدتقی نظرپور
روزنامه آفرینش
1397/10/12
> حمایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر از صاحبان ایده دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ایده های نوین همکاری های بین المللی نوآوران حمایت می کند .
> حمایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر از صاحبان ایده دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ایده های نوین همکاری های بین المللی نوآوران حمایت می کند .
به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با توجه به اهداف و فعالیت های بین المللی دانشگاه و لزوم توجه به افزایش کیفیت و کمیت خدمات بین المللی در حوزه های مختلف در نظر دارد از تمام افراد و گروه های نوپای علاقه مند و صاحب ایده در حوزه فعالیت امور بین الملل حمایت کند .
صاحبان ایده برای مشارکت در این برنامه می‎توانند برنامه کسب وکار (در هر سطح بلوغ کاری) ، رزومه و مشخصات تماس خود را تا 19 دی ماه جاری به نشانی abhary .
m@aut .
ac .
ir ارسال کنند .
ایده های ارسال شده به حمایت های دفتر علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می تواند مواردی چون شامل جذب دانشجو از کشورهای مسلمان و همسایه ، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و مدارس تابستانی و زمستانی با استانداردهای بین المللی ، ارائه خدمات ویزا ، اقامت و گردشگری به دانشجویان و اساتید ایرانی و خارجی و ارائه خدمات برگزاری کارگاه های تخصصی باشد .
ارائه بسته کامل خدمات فرصت مطالعاتی به دانشجویان متقاضی ایرانی و خارجی و همچنین در خارج از دیگر موارد در این زمینه است .
پس از دریافت اطلاعات متقاضیان ، جلسه ای با منتخبان به منظور نهایی سازی مدل همکاری و شروع برنامه توسط ارائه دهنده برگزار خواهدشد .
بازنشسته شدن حدود یک هزار دانشگاهی در سال 96 معاون اداری مالی وزارت علوم گفت : حدود یک هزار نفر در سال گذشته بازنشسته شدند و مطالبات پاداش اعضای هیات علمی و اداری در کل کشور تا پایان سال 96 تسویه شده است .
محمدتقی نظرپور با اشاره به پرداخت حق پاداش پایان خدمت اساتید بازنشسته گفت : در سال 95 تعدادی بازنشسته داشتیم که حق پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده بودند که حدود 60 میلیارد تومان به این افراد پرداخت شد .
وی ادامه داد : در سال 96 نیز حدود یک هزار نفر بازنشسته شدند که 217 و سه دهم میلیارد تومان حق بازنشستگی این افراد بود که ، قسط آخر آن در اواخر آبان ماه پرداخت شد .
معاون اداری مالی وزارت علوم افزود : مطالبات پاداش اعضای هیات علمی و اداری نظام آموزش عالی در کل کشور تا پایان سال 96 تسویه شده است .
وی درباره تغییر قانون بازنشستگی اساتید نیز گفت : قانون مذکور تغییری نداشته و همان قانونی است که هیات‎های امنا دانشگاه‎ها در رابطه با اساتید با مرتبه‎های مختلف دارند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزیر + وزارت علوم
کیهان
1397/10/14
> مهلت ثبت نام برای پرداخت وام قرض الحسنه شهریه به دانشجویان دانشگاه های آزاد ، غیرانتفاعی و علمی کاربردی که تا 15 دی ماه تمدید شده بود ، امروز پایان می یابد .
> به گزارش ایسنا ، مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد : در سال جاری مبلغ 800 میلیارد ریال اعتبار بابت وام شهریه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی ، غیرانتفاعی و علمی کاربردی در نظر گرفته شده است که این وام براساس تفاهم نامه ای که با بانک قرض الحسنه مهر ایران منعقد شده از طریق این بانک پرداخت می شود .
رئیس صندوق رفاه تصریح کرد : مبلغ این وام در هر نیم سال برای دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی 5 میلیون ریال (500 هزار تومان) ، کارشناسی ارشد 11 میلیون و 500 هزار ریال (1 میلیون و صدو 50 هزار تومان) و دوره دکتری 25 میلیون ریال (2 میلیون و 500 هزار تومان) است .
ذوالفقار یزدان مهر ادامه داد : براساس تقویم صندوق رفاه دانشجویان ، 30 آذر مهلت ثبت نام وام شهریه دانشجویی به پایان می رسید ، اما با توجه به درخواست دانشگاه ها برای تمدید زمان ثبت نام وام شهریه دانشجویی تا 15 دی تمدید شد .
دانشجویان می توانند برای دریافت وام به پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به آدرس bp .
swf .
ir یا صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه محل تحصیل درخواست خود مراجعه کنند .
مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص بازپرداخت این وام گفت : بازپرداخت این وام پس از زمان فارغ التحصیلی دانشجو در اقساط 60 ماهه بوده و کارمزد آن 3 درصد است .
یزدان مهر در پایان بیان کرد : دانشجویان برای دریافت این وام لازم است فقط یک بار به شعب بانک مراجعه کنند و با تشکیل پرونده نیاز به مراجعه مجدد در ترم های آتی نیست .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزیر + وزارت علوم
بهار
1397/10/14
> گروه جامعه : مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد : مهلت ثبت نام برای پرداخت وام قرض الحسنه شهریه به دانشجویان دانشگاه های آزاد ، غیرانتفاعی و علمی کاربردی که تا 15 دی ماه تمدید شده بود ، فردا پایان می یابد .
> ذوالفقار یزدان مهر ضمن اعلام این خبر گفت : مهلت ثبت نام وام قرض الحسنه شهریه به دانشجویان دانشگاه های آزاد ، غیرانتفاعی و علمی کاربردی فردا شنبه 15 دی ماه پایان می یابد .
وی افزود : در سال جاری مبلغ 800 میلیارد ریال اعتبار بابت وام شهریه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی ، غیرانتفاعی و علمی کاربردی در نظر گرفته شده است که این وام براساس تفاهم نامه ای که با بانک قرض الحسنه مهر ایران منعقد شده از طریق این بانک پرداخت می شود .
رئیس صندوق رفاه تصریح کرد : مبلغ این وام در هر نیم سال برای دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی 5 میلیون ریال(پانصد هزار تومان) ، کارشناسی ارشد 11 میلیون و 500 هزار ریال(یک میلیون و 50 هزار تومان) و دوره دکتری 25 میلیون ریال(2 میلیون و 500 هزار تومان) است .
یزدان مهر ادامه داد : براساس تقویم صندوق رفاه دانشجویان ، 30 آذرماه مهلت ثبت نام وام شهریه دانشجویی به پایان می رسید اما با توجه به درخواست دانشگاهها برای تمدید زمان ثبت نام وام شهریه دانشجویی تا 15 دی ماه تمدید شد؛ دانشجویان می توانند برای دریافت وام به پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به آدرس bp .
swf .
ir و یا صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه محل تحصیل درخواست خود مراجعه کنند .
مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص بازپرداخت این وام گفت : بازپرداخت این وام پس از زمان فارغ التحصیلی دانشجو در اقساط 60 ماهه بوده و کارمزد آن 3 درصد است .
یزدان مهر در پایان بیان کرد : دانشجویان برای دریافت این وام لازم است فقط یک بار به شعب بانک مراجعه کنند و با تشکیل پرونده نیاز به مراجعه مجدد در ترم های آتی نیست .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
دولت + وزارت علوم
قدس
1397/10/14
> رئیس دانشگاه تهران گفت : از بودجه سال 97 دانشگاه تنها 70درصد اختصاص دادند که تا کنون 54 درصد از آن از سوی خزانه واریز شده است .
> به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین ، محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران گفت : باید در تخصیص بودجه برای دانشگاه ها که مسئولیت مهم و سنگینی در مقوله علمی و پژوهشی کشور دارند نگاه متفاوت و ویژه ای در اعتبارات در نظر گرفته شود به طوری که در بودجه سال 97 از درصد اختصاص داده شده تا مبلغ واریزی فاصله زیادی وجود داردکه دانشگاه را با مشکل جدی روبرو می کند .
نیلی احمد آبادی با اشاره به کمک یارانه ای وزارت علوم اضافه کرد : با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور بخشی از هزینه های دانشگاه مروط به مواد غذایی است که وضعیت مالی را تحت تاثیر قرار می دهد البته باید بگویم یک کمک یارانه ای تغذیه از سوی دولت به وزارت علوم و در نهایت به دست ما رسید که کار توانست کمبودهای ما را در این بخش جبران کند .
رئیس دانشگاه تهران درباره بودجه سال 98 ادامه داد : بودجه سال آینده دانشگاه بین 12 تا 14 درصد به طور متوسط افزایش پیدا کرده است که بخش زیادی از آن خرج دستمزد می شود از سوی دیگردر سال جدیدافزایش حقوق و دستمزد 20 درصد اعلام شده است که بی تردید ما را در هزینه های سایر مانند پژوهش دچار مشکل می کند .
وی تصریح کرد : بسیاری از صنایع و سازمان ها به خدمات دانشگاه ها نیازمند هستند که می توان از منابع آنها به دانشگاه ها کمک شود که در این زمینه باید به این نکته اشاره کرد که هنوز بین توانمندی دانشگاه ها و نیازها اقدامی صورت نگرفته است .
منبع : فارس انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه هنر
آرمان امروز
1397/10/15
> واکنش کی نژاد به انتشار عکس دختر و دامادش در شب کریسمس به فرزند حاذقم افتخار می کنم چندی پیش تصویری از یک خانم ، آقا و یک پسر بچه در شبکه های مجازی منتشر و ادعا شد که خانواده دختر محمدعلی کی نژاد عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه هنر اسلامی است.
> واکنش کی نژاد به انتشار عکس دختر و دامادش در شب کریسمس به فرزند حاذقم افتخار می کنم چندی پیش تصویری از یک خانم ، آقا و یک پسر بچه در شبکه های مجازی منتشر و ادعا شد که خانواده دختر محمدعلی کی نژاد عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه هنر اسلامی است .
دیروز عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز در واکنش به حواشی اخیر مربوط به شبکه های اجتماعی گفت : به دخترم افتخار می کنم و موارد منتشر شده در فضای مجازی کذب محض و عاری از حقیقت است .
در بخشی از جوابیه وی که در سایت رسمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز انتشار یافته ، آمده است : «چندی است در مورد عملکرد اینجانب به عنوان فرزند شما ، در طول سال های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در فضای مجازی شبهاتی مطرح شده است که بنا بر اعتقادات شخصی خودم مبنی بر لزوم شفاف سازی عملکرد خود را در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به استحضار مردم ایران ، خاصه تبریز عزیز برسانم .
در این نوشته بنا دارم در خصوص شبهاتی که در برخی موارد در ذهن هموطنان عزیز ایجاد کرده اند توضیحاتی را ارائه دهم .
١ فرزندان ، بستگان و همسرم : اینجانب از 30 سال قبل که مسئولیت مستقیم بنیانگذاری و اداره دو دانشگاه صنعتی سهند در گذشته و اکنون هنر اسلامی تبریز را بر عهده داشته ام بنای تصمیمات خود را بر عدم هرگونه پذیرش توصیه جهت استخدام گذاشته ام .
در طی استخدام بیش از 2 هزار نفر کارمند و اعضای هیات علمی تاکنون هیچ توصیه ای را از هیچ ارگان و فردی از مسئولان استانی و حتی کشوری ، دوستان ، آشنایان و اقوام قبول نکرده ام و شاهد این ماجرا قاطبه کارمندان و اعضای هیات علمی جوان و کارآزموده ای هستند که اغلب از خانواده های متوسط و زحمت کشیده می باشند .
تقریبا از تمامی نواحی و نقاط کشور عزیزمان در این دو دانشگاه استخدام شده اند .
داماد بنده ، دو سال پیش از ارتباط سببی شان با اینجانب به استخدام دانشگاه در آمده بودند .
همسر بنده با وجود داشتن شرایط ، استخدام هیچ سازمانی نیستند .
آقای سیدهادی سیدسعادتی ، استاد سنتی بافت و رنگرزی فرش با طی تمام مراحل قانونی به عنوان استاد سنتی رنگرزی در آموزشکده فرش هریس استخدام شده اند و هیچ سمت مدیریتی ندارند .
به فرزندم افتخار می کنم در مورد دختر اینجانب سلوى ، باید اذعان کنم که با وجود شایعه پراکنی بدخواهان ، به عنوان پدر به لحاظ کسب مدارج علمی و موفقیت های بسیار به فرزند حاذق خود افتخار می کنم و از ایشان به واسطه سختی هایی که از قِبَل اسم و رسم بنده متحمل شده اند قدردانی می کنم .
ایشان فارغ التحصیل راهنمایی و دبیرستان فرزانگان (تیزهوشان) ، برگزیده المپیاد کشوری کامپیوتر ، باوجود داشتن رتبه عالی در کنکور سراسری به جهت احترام به خواست خانواده ، از انتخاب دانشگاه های طراز برتر کشور اجتناب و به عنوان اولین انتخاب ، رشته معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز را برگزیدند و تنها با استناد به رتبه خود ، (برخلاف دروغ پردازی ها) بدون هیچ استفاده ای از حقوق قانونی که امکان استفاده از آنها برایش میسر بود در این دانشگاه پذیرفته شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه هنر
آرمان امروز
1397/10/15

ایشان فارغ التحصیل ممتاز هر دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده و در رقابتی یکسان موفق به عبور از تمامی مراحل علمی و تخصصی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شده و در نهایت با کسب نمره بالا در آزمون هاى زبان انگلیسى و اخذ پذیرش از یکی از 10 دانشگاه برتر دنیا ETH زوریخ با سپردن وثیقه های قانونی درخواست شده از سوی وزارت علوم از امکان بورس بهره مند شده است .
بسیار مایه تاسف است که شایعه پراکنان با تقطیع صدر ، ذیل و کتمان پاسخ یک نامه ، در پی ریختن آبروی یک فرد و خانواده اش و به خطر انداختن امنیت روانی آنها باشند .
در ضمن لازم به توضیح است که ایشان با توجه به شرایط خاص خود و خانواده اش امکان ادامه و استفاده کامل از بورس مزبور را نداشته است و شایسته است وزارت محترم علوم ، تحقیقات و فناوری نسبت به ارائه مستندات لازم اقدام کند .
موارد منتشر شده در خصوص بورس و دریافتی های همسر ایشان در خارج از ایران نیز کذب محض و عاری از حقیقت است .
ایشان برای همراهی همسرشان از امکان مرخصی بدون حقوق استفاده کرده اند و بعد از خروج از دانشگاه هیچ مبلغی از سوی دانشگاه به ایشان پرداخت نگردیده و بلافاصله حقوقشان قطع شده است .
2 شغل و مسئولیت : همانطور که در اول نوشته اشاره کرده ام اینجانب از قبل از انقلاب اسلامی دارای کرسی استادی در دانشگاه بودم و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز تنها فقط یک شغل و یک ممر درآمد داشته ام و آن همان ادامه استادی دانشگاه بوده است .
تنها مسئولیت رسمی اینجانب نیز در کنار استادی دانشگاه ، ریاست دانشگاه های صنعتی سهند در گذشته و بعد از آن هنر اسلامی تبریز بوده است که باوجود انطباق کامل با قوانین موضوعه کشوری ، همواره از گرفتن حق مدیریت این مسئولیت ها خودداری و در صورت پرداخت هیچ گاه از آن استفاده شخصی نکرده و تماما به صندوق های قرض الحسنه دانشجویی و اعضای هیات علمی واریز شده است که امید قبول آن را از خداوند متعال دارم .
خداوند را شاکرم که دریافتی یک استاد تمام رتبه 43 آنقدر هست که کفاف زندگی بی آلایش و ساده ما را بکند .
شورایعالی انقلاب فرهنگی لازم به توضیح است که شئون دیگر مطرح شده مثل عضویت شورایعالی انقلاب فرهنگی و دیگر شوراها طبق قوانین کشوری نه شغل محسوب شده و نه دریافتی برای آنها تعریف شده است .
در پایان تاکید می کنم که تمامی انسان ها در حوزه کاری خود جایزالخطا هستند ، اینجانب نیز قطعا در پروسه عظیم بنیانگذاری و تاسیس دو دانشگاه بزرگ کشوری که هر کدام با مشکلات عدیده ، جانکاه و طاقت فرسا در مراحل اجرا و قوام خود همراه بوده و هستند عاری از اشتباه و خطا نبوده ام .
اما سعی کرده ام تا آنجایی که در توان دارم حقی را ناحق نکرده باشم .
بسیار خوشحالم از اینکه تمامی زحمات به بار نشست و ما شاهد حضور دو مرکز علمی قوی هستیم که مایه مباهات و افتخار هر ایرانی منصفی هستند .
و در نهایت اذعان می کنم که من و دیگر مسئولان در نظام جمهوری اسلامی باید در حوزه انجام وظایف و مسئولیت ها این خطاها را به حداقل ممکن برسانیم تا مایه خشنودی و رضایت مردم عزیز و رهبری معظم انقلاب را فراهم کرده و شرمسار همسنگران شهید خود نشویم» .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی شریف
وطن امروز
1397/10/15
> در جلسه ای با معاون رئیس جمهور اعلام شد گلایه رؤسای دانشگاه ها از بودجه سال آینده رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت : دانشگاه های برتر کشور درباره وضعیت بودجه سال آینده این مراکز با معاون اول رئیس جمهور جلسه داشتند.
> در جلسه ای با معاون رئیس جمهور اعلام شد گلایه رؤسای دانشگاه ها از بودجه سال آینده رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت : دانشگاه های برتر کشور درباره وضعیت بودجه سال آینده این مراکز با معاون اول رئیس جمهور جلسه داشتند .
محمود فتوحی به مهر اظهار داشت : طبق جلسه ای که روسای دانشگاه های برتر کشور با معاون اول رئیس جمهور داشتند درباره مشکلات بودجه ای سال آینده دانشگاه ها بررسی هایی انجام شد .
وی افزود : امیدواریم در کمیسیون تلفیق تغییرات محسوسی درباره وضعیت بودجه دانشگاه ها بویژه دانشگاه های برتر کشور ایجاد شود .
رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد : در صورتی که بودجه دانشگاه های کشور بویژه دانشگاه های برتر در سال آینده تغییرات چشمگیری نداشته باشد این مراکز برای انجام فعالیت های خود بویژه فعالیت های پژوهشی با مشکل مواجه خواهند شد .
رئیس مرکز سنجش آموزش وپرورش تشریح کرد شرایط ورود بدون کنکور به دانشگاه ها رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش وپرورش درباره مصوبه شورای سنجش مبنی بر ورود بدون کنکور به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها توضیحاتی ارائه کرد .
عبدالرسول عمادی درباره توئیت وزیر آموزش وپرورش مبنی بر «خداحافظی با کنکور» و مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر «ورود بدون کنکور به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها» به ایسنا اظهار داشت : 5 سال از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو می گذرد و در این قانون تاکید شده بود از سال 97 باید 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها بدون کنکور پر شود .
وی افزود : امسال اولین سالی است که قبل از ثبت نام کنکور سراسری ، ظرفیت این 85 درصد رشته های آزاد از کنکور اطلاع رسانی می شود و بدون آنکه داوطلبان نیاز به شرکت در کنکور داشته باشند مستقیم به دانشگاه های محل اجرای رشته های مورد نظر مراجعه می کنند و در وب سایت دانشگاه ثبت نام اولیه خود را انجام می دهند .
وی گفت : سازمان سنجش فرآیند کار را بزودی اعلام خواهد کرد و همه دانشگاه هایی که ظرفیت آزاد از کنکور دارند مشمول این مصوبه خواهند بود .
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه سوابق تحصیلی دانش آموزان ملاک عمل است ، افزود : داوطلبان مدارک خود را پس از ثبت نام به دانشگاه ارائه می کنند و در نهایت دانشگاه پس از بررسی مدارک اعلام پذیرش خواهد کرد .
وی در پاسخ به اینکه آیا این قانون تنها برای داوطلبان نظام جدید اجرا می شود؟ گفت : پذیرش بدون کنکور در دانشگاه ها ربطی به نظام قدیم یا جدید بودن ندارد .
سخنگوی اورژانس کشور خبر داد فوت تکنسین اورژانس بر اثر سیل یک تکنسین اورژانس اندیکا در حین کمک رسانی به سیل زده ها فوت شد .
به گزارش «وطن امروز» ، مجتبی خالدی ، سخنگوی اورژانس کشور گفت : به دنبال بارش شدید باران و وقوع سیل در منطقه شیمبار یک خودرو با سرنشین در سیل گرفتار شد که پس از تماس سرنشینان و شاهدان با اورژانس 115 ، بلافاصله 2 نیروی اورژانس اندیکا به منطقه اعزام شدند که هنگام تلاش برای کمک رسانی خود گرفتار سیل شدند و خودروی آنها واژگون شد .
وی افزود : به دنبال این حادثه یکی از 2 مامور اورژانس ناپدید شد .
خالدی تصریح کرد : پس از اطلاع ستاد هدایت عملیات اهواز به ستاد مرکزی هدایت عملیات و مدیریت بحران اورژانس کشور ، سرپرست سازمان دستور تشکیل کمیته اضطراری و بسیج تمام نیروها و دستگاه های امدادی را صادر کرد .
در همین باره ، سرپرست سازمان اورژانس کشور از پیدا شدن جسد تکنسین اورژانس که در سیل و آبگرفتگی مفقود شده بود ، خبر داد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی شریف
وطن امروز
1397/10/15

پیرحسین کولیوند با اشاره به اینکه در پی سیل و آبگرفتگی در شهرستان اندیکا خوزستان ، نیروهای اورژانس در حال امدادرسانی بودند که خودروی شان در سیلاب گرفتار شد ، گفت : پس از گرفتار شدن خودرو در سیلاب ، 2 تکنسین اورژانس برای نجات خود از آمبولانس پیاده شدند که یکی از آنها نجات یافت اما متاسفانه نفر دوم در آب گرفتار شد .
وی تصریح کرد : این تکنسین 22ساله و مدت 10 ماه بود که فعالیت خود را در اورژانس آغاز کرده بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه هنر
دنیای اقتصاد
1397/10/14
> انتخاب : عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز در واکنش به حواشی اخیر مربوط به شبکه های اجتماعی گفت : به دخترم افتخار می کنم و موارد منتشر شده در فضای مجازی کذب محض و عاری از حقیقت است .
> واکنش کی نژاد به انتشار عکس دخترش در شب کریسمس؛ فتوشاپ است انتخاب : عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز در واکنش به حواشی اخیر مربوط به شبکه های اجتماعی گفت : به دخترم افتخار می کنم و موارد منتشر شده در فضای مجازی کذب محض و عاری از حقیقت است .
محمدعلی کی نژاد عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز در واکنش به حواشی اخیر در شبکه های اجتماعی در خصوص دختر و دامادش جوابیه منتشر کرد .
در بخشی از جوابیه وی که در سایت رسمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز انتشار یافته ، آمده است : «بسم الله الرحمن الرحیم مردم محترم ایران ، به خصوص آذربایجان و تبریز عزیز با سلام و احترام چندی است در مورد عملکرد اینجانب به عنوان فرزند شما ، در طول سال های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در فضای مجازی شبهاتی مطرح شده است که بنا بر اعتقادات شخصی خودم مبنی بر لزوم شفاف سازی عملکرد خود را در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به استحضار مردم ایران ، خاصه تبریز عزیز برسانم .
در این نوشته بنا دارم در خصوص شبهاتی که در برخی موارد در ذهن هموطنان عزیز ایجاد کرده اند توضیحاتی را ارائه دهم .
١ فرزندان ، بستگان و همسرم : اینجانب از 30 سال قبل که مسوولیت مستقیم بنیانگذاری و اداره دو دانشگاه صنعتی سهند در گذشته و اکنون هنر اسلامی تبریز را بر عهده داشته ام بنای تصمیمات خود را بر عدم هرگونه پذیرش توصیه جهت استخدام گذاشته ام .
در طی استخدام بیش از 2 هزار نفر کارمند و اعضای هیات علمی تاکنون هیچ توصیه ای را از هیچ ارگان و فردی از مسوولان استانی و حتی کشوری ، دوستان ، آشنایان و اقوام قبول نکرده ام و شاهد این ماجرا قاطبه کارمندان و اعضای هیات علمی جوان و کار آزموده ای هستند که اغلب از خانواده های متوسط و زحمت کشیده می باشند .
تقریبا از تمامی نواحی و نقاط کشور عزیزمان در این دو دانشگاه استخدام شده اند .
داماد بنده ، دو سال پیش از ارتباط سببیشان با اینجانب به استخدام دانشگاه در آمده بودند .
همسر بنده با وجود داشتن شرایط ، استخدام هیچ سازمانی نیستند .
آقای سید هادی سید سعادتی ، استاد سنتی بافت و رنگرزی فرش با طی تمام مراحل قانونی به عنوان استاد سنتی رنگرزی در آموزشکده فرش هریس استخدام شده اند و هیچ سمت مدیریتی ندارند .
در مورد دختر اینجانب سلوى ، باید اذعان کنم که با وجود شایعه پراکنی بدخواهان ، به عنوان پدر به لحاظ کسب مدارج علمی و موفقیت های بسیار به فرزند حاذق خود افتخار می کنم و از ایشان به واسطه سختی هایی که از قِبَل اسم و رسم بنده متحمل شده اند قدردانی می کنم .
ایشان فارغ التحصیل راهنمایی و دبیرستان فرزانگان (تیزهوشان) ، برگزیده المپیاد کشوری کامپیوتر ، باوجود داشتن رتبه عالی در کنکور سراسری به جهت احترام به خواست خانواده ، از انتخاب دانشگاه های طراز برتر کشور اجتناب و به عنوان اولین انتخاب ، رشته معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز را برگزیدند و تنها با استناد به رتبه خود ، ( برخلاف دروغ پردازی ها ) بدون هیچ استفاده ای از حقوق قانونی که امکان استفاده از آنها برایش میسر بود در این دانشگاه پذیرفته شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه هنر
دنیای اقتصاد
1397/10/14

ایشان فارغ التحصیل ممتاز هر دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده و در رقابتی یکسان موفق به عبور از تمامی مراحل علمی و تخصصی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شده و در نهایت با کسب نمره بالا در آزمون هاى زبان انگلیسى و اخذ پذیرش از یکی از 10 دانشگاه برتر دنیا ETH زوریخ با سپردن وثیقه های قانونی درخواست شده از سوی وزارت علوم از امکان بورس بهره مند شده است .
بسیار مایه تاسف است که شایعه پراکنان با تقطیع صدر ، ذیل و کتمان پاسخ یک نامه ، در پی ریختن آبروی یک فرد و خانواده اش و به خطر انداختن امنیت روانی آنها باشند .
در ضمن لازم به توضیح است که ایشان با توجه به شرایط خاص خود و خانواده اش امکان ادامه و استفاده کامل از بورس مزبور را نداشته است و شایسته است وزارت محترم علوم ، تحقیقات و فناوری نسبت به ارائه مستندات لازم اقدام کند .
موارد منتشر شده در خصوص بورس و دریافتی های همسر ایشان در خارج از ایران نیز کذب محض و عاری از حقیقت است .
ایشان برای همراهی همسرشان از امکان مرخصی بدون حقوق استفاده کرده اند و بعد از خروج از دانشگاه هیچ مبلغی از سوی دانشگاه به ایشان پرداخت نگردیده و بلافاصله حقوقشان قطع شده است .
2 شغل و مسوولیت : همانطور که در اول نوشته اشاره کرده ام اینجانب از قبل از انقلاب اسلامی دارای کرسی استادی در دانشگاه بودم و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز تنها فقط یک شغل و یک ممر درآمد داشته ام و آن همان ادامه استادی دانشگاه بوده است .
تنها مسوولیت رسمی اینجانب نیز در کنار استادی دانشگاه ، ریاست دانشگاه های صنعتی سهند در گذشته و بعد از آن هنر اسلامی تبریز بوده است که باوجود انطباق کامل با قوانین موضوعه کشوری ، همواره از گرفتن حق مدیریت این مسوولیت ها خودداری و در صورت پرداخت هیچ گاه از آن استفاده شخصی نکرده و تماما به صندوق های قرض الحسنه دانشجویی و اعضای هیات علمی واریز شده است که امید قبول آن را از خداوند متعال دارم .
خداوند را شاکرم که دریافتی یک استاد تمام رتبه 43 آنقدر هست که کفاف زندگی بی آلایش و ساده ما را بکند .
لازم به توضیح است که شئون دیگر مطرح شده مثل عضویت شورایعالی انقلاب فرهنگی و دیگر شوراها طبق قوانین کشوری نه شغل محسوب شده و نه دریافتی برای آنها تعریف شده است .
در پایان تاکید می کنم که تمامی انسان ها در حوزه کاری خود جایزالخطا هستند ، اینجانب نیز قطعا در پروسه عظیم بنیانگذاری و تاسیس دو دانشگاه بزرگ کشوری که هر کدام با مشکلات عدیده ، جانکاه و طاقت فرسا در مراحل اجرا و قوام خود همراه بوده و هستند عاری از اشتباه و خطا نبوده ام .
اما سعی کرده ام تا آنجایی که در توان دارم حقی را ناحق نکرده باشم .
بسیار خوشحالم از اینکه تمامی زحمات به بار نشست و ما شاهد حضور دو مرکز علمی قوی هستیم که مایه مباهات و افتخار هر ایرانی منصفی هستند .
و در نهایت اذعان می کنم که من و دیگر مسوولان در نظام جمهوری اسلامی باید در حوزه انجام وظایف و مسوولیت ها این خطاها را به حداقل ممکن برسانیم تا مایه خشنودی و رضایت مردم عزیز و رهبری معظم انقلاب را فراهم کرده و شرمسار همنسگران شهید خود نشویم» .
کلمات کلیدی : انقلاب رئیس دانشگاه شبکه های اجتماعی فضای مجازی کریسمس.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه گیلان
قدس
1397/10/13
> رشت مصطفی سالاری بر ضرورت تقویت سطح آگاهی جامعه نسبت به آسیب های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر تأکید کرد .
> به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ دکتر مصطفی سالاری استاندار گیلان در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان در سال 97 به تهیه گزارش از اجرای طرح شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان دانشگاه ها اشاره کرد و افزود : پس از آسیب شناسی در میان گروه های مختلف سنی و جنسیتی باید با ارائه راهکارهای اثرگذار شاهد کاهش ابتلا به مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان باشیم .
استاندار گیلان به لزوم افزایش میزان نظارت بر خوابگاه های دانشجویی اشاره کرد و گفت : در خوابگاه های دانشجویی موجود در دانشگاه ها شاهد آسیب های کمتری در حوزه های مختلف هستیم که این نظارت ها باید در خوابگاه های برون سپاری شده نیز افزایش پیدا کند .
وی بر ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان تأکید و تصریح کرد : با تدابیر صحیح می توانیم از امکانات موجود در بخش های ورزشی ، فرهنگی و هنری استان برای پرکردن اوقات فراغت دانشجویان استفاده کنیم .
نماینده عالی دولت در گیلان خاطرنشان کرد : بسیاری از زیرساخت ها و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و هنری در استان گیلان وجود دارد و به صورت صددرصدی از ظرفیت آن ها استفاده نمی شود که باید با شناسایی دقیق ، این اماکن برای اوقات فراغت جوانان بکارگیری شوند .
وی آموزش مهارت های زندگی در دانشگاه ها و مدارس را یک امر ضروری دانست و اظهار داشت : توجه جدی به آموزش مهارت های زندگی از سنین پایین بویژه مدارس ، اثرگذاری بالایی در نسل آینده جامعه خواهد داشت .
استاندار گیلان افزود : ابزارهای آموزشی و نیز تولید محتوا باید متناسب با شرایط روز جامعه تهیه تا منجر به نتایج مثبت شود .
وی همچنین به مرکز نگهداری از معتادان متجاهر استان گیلان در رشت و واگذاری امورات این مرکز به بهزیستی اشاره کرد و گفت : با تقویت زیرساخت های این مرکز باید از این فضا در مسیر اهداف پیش بینی شده به خوبی استفاده شود .
در این جلسه رئیس دانشگاه علوم پزشکی از اقدامات دانشگاه درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد ، رئیس دانشگاه گیلان از نتایج حاصله از طرح شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان و معاون اداره کل آموزش و پرورش استان درخصوص اقدامات انجام شده در هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی و اجرای برنامه کاهش آسیب در سطح مدارس گزارشی ارائه کردند .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه ایران
1397/10/13
> ایران شایعه ممانعت از ورود استاد شفیعی کدکنی به دانشگاه تهران را پیگیری کرد.
> محسن بوالحسنیخبرنگاردیروز خبری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که تیتر آن یعنی «راه ندادن شفیعی کدکنی به دانشگاه تهران به دلیل نداشتن کارت پرسنلی» باعث تعجب اهالی فرهنگ و ادبیات شد .
به محض انتشار این خبر در سایت ها و کانال های رسمی و شبکه های اجتماعی ، پی گیری های «ایران» از دانشگاه تهران و مدیران آن شروع شد .
خبر منتشر شده ادعا می کرد محمدرضا شفیعی کدکنی استاد برجسته ادبیات که روز سه شنبه برای برگزاری کلاسش به دانشگاه رفته بود ، به دلیل نداشتن کارت پرسنلی موفق به ورود به دانشگاه و حاضر شدن سر کلاسش نمی شود و طبق این اخبار ، گویا انتظامات دانشگاه مانع ورود او به محوطه دانشگاه می شود .
«ایران» به حسب وظیفه ذاتی اش صلاح را در آن دید که به جای دل دادن به طوفان های خبری شبکه های مجازی سراغ مدیران دانشگاه برود .
مقصد اول ، دفتر رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود .
ما بعد از رفت و آمدهای بسیار بین منشی دفتر و رئیس دانشکده ادبیات فارسی خواستیم توضیحات دکتر غلامحسین کریمی دوستان را بشنویم ، در وهله اول موفق نشدیم و در نهایت منشی دفتر ایشان به عنوان رابط ، از قول ایشان گفت : «تمام خبرهایی که در خروجی های خبرگزاری ها آمده کذب محض است و چنین چیزی نیست .
» آنطور که خبرگزاری ایلنا نوشته بود بسیاری از دانشجویان معتقدند این اتفاق به علت بروز حوادث روز قبل از آن در مقابل دانشگاه تهران رخ داده و مقرر شده بود در این روز هیچ کس بدون کارت پرسنلی یا کارت دانشجویی وارد دانشگاه نشود .
همین گزارش ادها می کرد که ظاهراً پادرمیانی مدیر گروه ادبیات فارسی و حتی نیلی احمدآبادی (رئیس دانشگاه تهران) هم نتوانسته کارساز باشد .
در تماس تکمیلی سیداحمدرضا خضری ، مشاور رئیس دانشگاه تهران و مدیر کل حوزه ریاست و البته مدیر روابط عمومی این دانشگاه در گفت و گو با «ایران» روایت تازه تر و منطقی تری ارائه می کند .
او ضمن تکذیب کلیت خبری که در خبرگزاری ها منتشر شده آن را حاصل سوء تفاهم ها و موج سواری ها می داند و می گوید : «این دوستان اتفاقی که چند سال پیش در روز 16 آذر افتاد را با این خبر ادغام کردند و هر طور خواستند آن را منعکس کردند .
» خضری داستان را این طور شرح می دهد : «اولا باید از این دوستان پرسید که آیا برای شان عجیب نیست که دانشگاه تهران جلوی استادی را بگیرد که مورد عشق و علاقه تمام جامعه دانشگاه تهران است و مگر می شود پرسنل انتظامات چنین چهره شاخصی را نشناسند .
جمله هایی که از قول مسئول انتظامات و .
نوشته شده کذب محض است و مگر می شود رئیس دانشگاه مداخله کند و انتظامات قبول نکند؟ مگر می شود کسی از نیروی مافوق خود تمرد کند؟ این حرف ها زائیده تخیل است .
استاد کدکنی سه شنبه به دانشگاه آمده اند و به این دلیل که به خاطر برخی مسائل پیش آمده ما مجبور شده بودیم در دانشگاه را به روی همه ماشین ها ببندیم؛ می روند ماشین را پارک می کنند تا از در دیگر پیاده وارد دانشگاه شوند که جلوی آن در هم شلوغ بوده و ایشان در نهایت تصمیم می گیرند وارد دانشگاه نشوند و به انتشارات روبروی دانشگاه بروند و درباره کتاب هایشان نشستی داشته باشند .
» خضری به «ایران» می گوید : «من این مطالب را مستند و پس از بررسی های بسیار دقیق می گویم تا اذهان عمومی روشن شود .
»خضری در پاسخ به این سؤال که با اوصاف چرا برخی مدیران دانشگاهی از پاسخ سرباز می زنند یا جواب های ضد و نقیض می دهند هم می گوید : «واقعاً ما خودمان نمی دانستیم چه اتفاقی افتاده است .
سعی کردیم به اصل خبر و اتفاقی که افتاده برسیم و بعد درباره اش حرف بزنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه ایران
1397/10/13

با این همه تأکید می کنم که آنچه من به شما می گویم نتیجه تحقیقات و پرس و جوها و بررسی های دقیق ماست و جز این مسأله هیچ چیزی صحت ندارد مگر این که بخواهند داستان سرایی کنند .
اما تمام ماجرا همین است که گفته شد . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه گیلان
جمهوری اسلامی
1397/10/13
> رشت خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی : استاندار گیلان بر ضرورت تقویت سطح آگاهی جامعه نسبت به آسیب های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر تاکید کرد و گفت : آموزش مهارت های زندگی در دانشگاه ها و مدارس و گسترش آن در سطوح مختلف ، نتایج مثبتی در میان افراد جامعه دارد.
> رشت خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی : استاندار گیلان بر ضرورت تقویت سطح آگاهی جامعه نسبت به آسیب های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر تاکید کرد و گفت : آموزش مهارت های زندگی در دانشگاه ها و مدارس و گسترش آن در سطوح مختلف ، نتایج مثبتی در میان افراد جامعه دارد .
سالاری در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان در سال 97 به تهیه گزارش از اجرای طرح شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان دانشگاه ها اشاره کرد و افزود : پس از آسیب شناسی در میان گروه های مختلف سنی و جنسیتی باید با ارائه راهکارهای اثرگذار شاهد کاهش ابتلا به مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان باشیماستاندار گیلان به لزوم افزایش میزان نظارت بر خوابگاه های دانشجویی اشاره کرد و گفت : در خوابگاه های دانشجویی موجود در دانشگاه ها شاهد آسیب های کمتری در حوزه های مختلف هستیم که این نظارت ها باید در خوابگاه های برون سپاری شده نیز افزایش پیدا کندوی بر ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان تاکید و تصریح کرد : با تدابیر صحیح می توانیم از امکانات موجود در بخش های ورزشی ، فرهنگی و هنری استان برای پرکردن اوقات فراغت دانشجویان استفاده کنیمنماینده عالی دولت در گیلان خاطرنشان کرد : بسیاری از زیرساخت ها و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و هنری در استان گیلان وجود دارد و به صورت صددرصدی از ظرفیت آن ها استفاده نمی شود که باید با شناسایی دقیق ، این اماکن برای اوقات فراغت جوانان بکارگیری شوندوی آموزش مهارت های زندگی در دانشگاه ها و مدارس را یک امر ضروری دانست و اظهار داشت : توجه جدی به آموزش مهارت های زندگی از سنین پایین بویژه مدارس ، اثرگذاری بالایی در نسل آینده جامعه خواهد داشت .
در این جلسه رئیس دانشگاه علوم پزشکی از اقدامات دانشگاه درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد ، رئیس دانشگاه گیلان از نتایج حاصله از طرح شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان و معاون اداره کل آموزش و پرورش استان درخصوص اقدامات انجام شده در هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی و اجرای برنامه کاهش آسیب در سطح مدارس گزارشی ارائه کردند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی شریف
روزنامه آفرینش
1397/10/12
> رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت : این دانشگاه در سال آینده رشد بودجه ای 10 .
> رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت : این دانشگاه در سال آینده رشد بودجه ای 10 .
45 درصدی داشته است که با این رقم باید از بودجه های پژوهشی دانشگاه بکاهیم .
محمود فتوحی گفت : در لایحه بودجه سال 98 حدود 10 .
45 درصد بودجه این دانشگاه رشد داشته است که این رقم بسیار کم است .
وی افزود : باتوجه به اینکه برای سال آینده 20 درصد افزایش حقوق درنظر گرفته شده است بنابراین افزایش بودجه دانشگاه حتی متناسب با افزایش حقوق‎ها نخواهد بود .
رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد : باتوجه به اینکه درصد بسیار بالایی از کل بودجه دانشگاه‎ها صرف حقوق و دستمزد می‏شود بنابراین برای تامین حقوق‎ها در دانشگاه باید سال آینده از بودجه پژوهشی خود بکاهیم .
فتوحی اظهار داشت : با این میزان افزایش بودجه ، دانشگاه صنعتی شریف سال آینده در زمینه دانشجویی مانند تغذیه و تعمیرات خوابگاهی نیز با مشکل مواجه خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
شرق
1397/10/15
> شرق : وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرد در کنکور سال آینده ، 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی تکمیل می‌شود .
بر این اساس ، داوطلبان متقاضی پذیرش رشته‌محل‌های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ، نیازی به شرکت در کنکور 98 ندارند .
سیدمحمد بطحایی ، وزیر آموزش‌وپرورش ، این خبر را در صفحه خود در توییتر نوشت : «روز چهارشنبه ساعت 6 : 30 صبح جلسه تعیین‌تکلیف نهایی کنکور سال آینده برگزار شد .
> ورود به 85 درصد ظرفیت دانشگاه‌ها نیاز به شرکت در کنکور و تحمل اضطراب‌های طاقت‌فرسا ندارد و صرفا سوابق تحصیلی ملاک عمل است .
از همراهی وزارت علوم برای این موفقیت متشکرم؛ خداحافظ کنکور» .
آن‌گونه که وزیر آموزش‌وپرورش می‌گوید ، 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها بدون کنکور تکمیل می‌شود؛ اما این مسئله ماجرای جدیدی نیست و سال‌های گذشته نیز 85 درصد ظرفیت دانشگاه‌ها به این شیوه تکمیل می‌شد .
تفاوت پذیرش دانشجو از طریق سوابق تحصیلی در کنکور 98 آن‌هم بدون شرکت در آزمون سراسری ، در مقایسه با سال‌های قبل چیست؟; به گزارش تسنیم ، طبق اعلام سازمان سنجش ، بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب 10 شهریور 1392 و مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ، باید حداقل 85 درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور در تمام زیر‌نظام‌های آموزش عالی صرفا بر اساس سوابق تحصیلی با ملاک معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون نیاز به شرکت در کنکور انجام ‌شود؛ بنابراین با توجه به مصوبات یادشده ، پذیرش رشته‌محل‌های صرفا سوابق تحصیلی ، مستقل از کنکور انجام خواهد شد و آزمون سراسری برای مابقی رشته‌محل‌هایی که پذیرش آنها از تلفیق نمره کنکور و سوابق تحصیلی است ، برگزار می‌شود و از سال 1398 و بعد از آن ، پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی با توجه به قوانین و مقررات مربوطه به‌طور مستقیم از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خواهد بود که محورهای مهم این روش عبارت‌اند از : ; 1 داوطلبان برای اخذ پذیرش باید طبق فراخوان دانشگاه‌ها و مؤسسات پذیرنده ، مدارک لازم را در زمان تعیین‌شده به دانشگاه‌ها و مؤسسات ارسال کنند .
دانشگاه‌ها و مؤسسات باید با رعایت تمام قوانین و مقررات مربوطه ، مانند سهمیه‌بندی ، نسبت به پذیرش دانشجو در سقف ظرفیت تعیین‌شده از سوی شورای گسترش آموزش عالی اقدام کرده ، ثبت‌نام مشروط پذیرفته‌شدگان را انجام داده و اسامی آنها را برای تأیید به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کنند .
; 2 در این روش ، داوطلبان می‌توانند به چندین دانشگاه یا مؤسسه پذیرنده موجود در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخواست پذیرش دهند؛ ولی در نهایت فقط می‌توانند در یکی از رشته‌محل‌هایی که با پذیرش آنها موافقت شده است ، ثبت‌نام کنند و ادامه تحصیل دهند .
; 3 سایر شرایط و ضوابط در اطلاعیه‌ها و دفترچه‌های راهنمای پذیرش صرفا سوابق تحصیلی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد .
; با توجه به موارد یادشده ، پذیرش دانشجوی صرفا سوابق تحصیلی در بهمن‌ 97 و مهر سال 98 در دو بخش به صورت زیر خواهد بود : ; اطلاعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط و ضوابط داوطلبان و نحوه درخواست پذیرش از مؤسسات و مدارک و سوابق مورد نیاز در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ 25 دی 1397 منتشر می‌شود .
داوطلبان واجد شرایط و متقاضی پذیرش بهمن ، از تاریخ 29 دی تا ششم بهمن برای پذیرش به مؤسسات پذیرنده که در اطلاعیه 25 دی منتشر می‌شود ، مراجعه خواهند کرد .
اطلاع‌رسانی به پذیرفته‌شدگان مشروط از طریق دانشگاه در تاریخ ششم تا 10 بهمن صورت خواهد گرفت .
اطلاعیه به انضمام دفترچه راهنمای پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای سال 1398 در اواسط بهمن 1397 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
شرق
1397/10/15

تمام شرایط و ضوابط و نحوه مراجعه ، مدارک و مستندات لازم برای اخذ پذیرش توسط مؤسسات در اطلاعیه مذکور درج خواهد شد .
زمان مراجعه داوطلبان برای اخذ پذیرش رشته‌محل‌های صرفا سوابق تحصیلی نیز از 20 اسفند 97 تا اواخر مرداد 98 خواهد بود .
داوطلبان متقاضی پذیرش رشته‌محل‌های صرفا سوابق تحصیلی ، نیازی به شرکت در کنکور سراسری سال 1398 که ثبت‌نام آن از 24 بهمن تا دوم اسفند 97 است ، ندارند و مطابق اطلاعیه مذکور و اطلاعیه‌های بعدی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند .
پذیرش رشته‌محل‌های صرفا سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی مطابق ضوابط سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و برای پذیرش در بهمن 97 و مهر 98 نیز هم‌زمان با پذیرش سایر م‍ؤسسات است که در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد .
درخصوص نحوه پذیرش صرفا سوابق تحصیلی در سایر آزمون‌ها (فنی‌وحرفه‌ای ، کاردانی به کارشناسی و جامع علمی‌کاربردی اعم از کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر + وزارت علوم
تعادل
1397/10/15
> چهل و هشتمین کنکور ورود به دانشگاه ها ، تابستان 97 برگزار شد اما تصمیم های جدیدی که در آخرین جلسه تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده گرفته شد ،.
> چهل و هشتمین کنکور ورود به دانشگاه ها ، تابستان 97 برگزار شد اما تصمیم های جدیدی که در آخرین جلسه تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده گرفته شد ، حکایت از آن دارد که سرانجام در راستای عمل به قانون ، کنکور 98 قرار است متفاوت با سال های قبل برگزار شده و مقدمه ای باشد برای آنکه غول کنکور سرانجام بعد از سال ها بی سرانجامی ، دانش آموزان را رها کند ، چرا که بنابر پست توئیتری وزیر آموزش و پرورش : « ورود به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها نیازی به شرکت در کنکور و تحمل اضطراب های طاقت فرسا را ندارد و صرفا سوابق تحصیلی ملاک عمل است .
» جزییات آخرین جلسه تعیین و تکلیف برای نخستین بار در سال 1386 ، مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان «پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» تصویب کرد .
طبق این قانون ، تا سال 1390 ، کنکور باید حذف می شد و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها بر اساس سوابق تحصیلی آنها صورت می گرفت اما این قانون هیچ زمانی اجرا نشد تا اینکه در سال 1392 ، قانون توسط مجلس اصلاح شد و نام آن به قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز عالی کشور» تغییر یافت .
در تبصره 4 ماده 5 قانون جدید ، تأثیر سابقه تحصیلی تدریجی و صعودی در نظر گرفته شد؛ بطوری که تا پنج سال پس از تصویب قانون یعنی سال 1397 ، حداقل ، 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور باید بر اساس سابقه تحصیلی صورت می گرفت ، این اتفاق البته در چهل و هشتمین کنکور که در تابستان امسال برگزار شد ، به اجرا نرسید اما ظاهرا بخت با ورودی های بهمن ماه و همچنین کنکوری های سال آینده یار بود چرا که براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر «ورود بدون کنکور به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها» قرار است سازوکار ورود دانش آموزان به سیستم آموزش عالی با تغییراتی همراه باشد .
رییس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش درباره جزییات این مصوبه اعلام کرد : «پنج سال از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو می گذرد و در این قانون تاکید شده بود که از سال 97 باید 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها بدون کنکور پر شود .
امسال اولین سالی است که قبل از ثبت نام کنکور سراسری ، ظرفیت این 85 درصد رشته های آزاد از کنکور اطلاع رسانی می شود و بدون آنکه داوطلبان نیاز به شرکت در کنکور داشته باشند مستقیم به دانشگاه های محل اجرای رشته های موردنظر مراجعه می کنند و در وب سایت دانشگاه ثبت نام اولیه خود را انجام می دهند .
» عبدالرسول عمادی ، افزود : «سازمان سنجش فرایند کار را به زودی اعلام خواهد کرد و همه دانشگاه هایی که ظرفیت آزاد از کنکور دارند اعم از دولتی ، آزاد ، پیام نور و غیرانتفاعی مشمول این مصوبه خواهند بود .
بر اساس این مصوبه سوابق تحصیلی دانش آموزان ملاک عمل است .
داوطلبان مدارک خود را پس از ثبت نام به دانشگاه ارایه می کنند و در نهایت دانشگاه پس از بررسی مدارک اعلام پذیرش خواهد کرد .
ضمن اینکه پذیرش بدون کنکور در دانشگاه ها ربطی به نظام قدیم یا جدید بودن ندارد و همه افرادی که بخواهند در کنکور شرکت کنند را شامل می شود .
» اظهارات عمادی درباره سنجش بدون آزمون برای 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها در حالی است که حسین توکلی ، مشاور عالی رییس سازمان سنجش آموزش کشور هم شرایط رشته های با آزمون را پس از آخرین جلسه تعیین و تکلیف کنکور 98 ، تشریح کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر + وزارت علوم
تعادل
1397/10/15

توکلی گفت : «مقرر شده است که برای پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی با آزمون در آزمون سراسری سال 98 میزان تاثیر سوابق تحصیلی حداکثر 30 درصد و با تاثیر مثبت بر اساس ضوابط مندرج در قسمت های الف و ب بند یک این مصوبه است .
» از طرف دیگر سیدجواد ساداتی نژاد ، عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تشریح جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو و تعیین و تکلیف کنکور 98 ، گفت : «درمورد کنکور و قانون سنجش و پذیرش که در سال 92 تصویب شد بحث بود برای اینکه بار روانی کنکور کاهش پیدا کند ، دانشجو براساس سوابق تحصیلی پذیرش شود .
کلیات نحوه پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی در جلسه پیش مصوب و در این جلسه شیوه نامه اجرایی آن تصویب شد که براساس آن پذیرش دانشجو در 85 درصد از رشته محل ها صرفا با استفاده از سوابق تحصیلی صورت بگیرد .
درواقع 85 درصد رشته ها از فرآیند کنکور بیرون می آیند و از سوی داوطلبان انتخاب رشته صورت نمی گیرد .
» او افزود : «فرآیند به گونه ای است که دانشگاه ها این رشته ها را اعلام می کنند ، متقاضی در آنجا درخواست می دهد و براساس سوابق تحصیلی که معدل کتبی دیپلم دانش آموزان است و وزارت آموزش و پرورش آن را تایید کرده ، دانشگاه ها آنها را مرتب می کنند و براساس ظرفیتی که وزارت علوم آن را تایید کرده است ، دانشجو پذیرش می شود .
این موضوع از نیمسال دوم امسال یعنی بهمن ماه 97 آغاز می شود .
دانشگاه ها ظرفیت خود را به زودی اعلام می کنند و این موضوع عملیاتی می شود .
برای مهرماه 98 نیز همین فرآیند اجرایی و 85 درصد رشته ها بدون ثبت نام در کنکور پذیرش می شوند .
» عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره نحوه اجرای این موضوع گفت : «سازوکار اجرایی آن تمهید شده و اتوماسیونی مشترک میان دانشگاه ها و وزارت آموزش و پرورش طراحی شده است که به زودی تکمیل می شود .
لذا دانشگاه ها براساس معدلی که وجود دارد عمل می کنند ، معاونت آموزشی مجوز رشته ها را کنترل و سازمان سنجش و آموزش کشور نیز ظرفیت را کنترل می کند .
دانشگاه ها براساس این موارد پذیرش را انجام می دهند .
پیش بینی می شود این سازوکار هم کمک کند قانون رعایت شود و هم به کاهش التهاب کنکور کمک کند .
» کیفیت تحصیل به مخاطره می افتد؟ با این حال هنوز هم این موضوع موافقان و مخالفان خود را دارد ، برخی کارشناسان آموزش بر این باورند که چنین تصمیم دانش آموزان را به سمت مهارت محوری سوق می دهد و سبب می شود با دست بازتر و ذهنی آرام تر به انتخاب رشته بپردازند اما در مقابل مسوولان برخی دانشگاه ها که تجربه عملی در این زمینه داشته اند معتقدند این سیستم پذیر ، کیفیت دانشگاه ها را پایین می آورد .
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینای همدان درباره این موضوع به «تعادل» گفت : « در سال های گذشته برای پذیرش رشته های زمین شناسی ، زیست شناسی ، مهندسی باغبانی ، مهندسی خاک ، مهندسی علوم دامی ، ژنتیک گیاهی و آموزش کشاورزی به جای کنکور سوابق تحصیلی مدنظر قرار داده شد اما این تصمیم داخلی دانشگاه نیست و ما از این سیاست ناراضی بودیم چراکه نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و کیفیت ورودی ها را پایین می آورد .
این کار از طرف وزارت علوم صورت گرفته است و دانشگاه اصلا تمایلی به انجام این کار ندارد چرا که ورودی ها تنها با توجه به سوابق تحصیلی شان پذیرش خواهند شد .
» با این وجود محمدرضا نیک نژاد ، کارشناس آموزش ، معتقد است قانون 85 درصد ظرفیت بدون کنکور ، یک اقدام مثبت در راستای حذف کنکور است .
او به «تعادل» گفت : «سال هاست کارشناسان آموزشی در حال یافتن جایگزینی برای کنکور هستند و مسوولان آموزشی ، دانشگاهی و مدیران مدارس و .
به عدم کارایی کنکور پی برده اند .
بنابراین در شرایطی که با تصویب قانون 85 درصد یک گام عملی از سوی مسوولان برای پایان دادن به معضل کنکور برداشته شده است ، باید از آن حمایت کرد .
» او افزود : «در شرایط فعلی تجربه این اتفاق را در هنرستان ها شاهد هستیم .
دوره های مهارت افزایی در دوره های هنرستانی در ایران انجام شده و نتایج موفقیت آمیزی داشته است .
در این دوره ها دانش آموزان در دو سال پایانی دبیرستان مهارت کسب خواهند کرد و دانش و سواد آنها افزایش می یابد و بدون کنکور به دانشگاه ورود پیدا می کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر + وزارت علوم
تعادل
1397/10/15

برای برخی از دانش آموزان دانش افزایی و برای برخی دیگر مهارت افزایی انجام می شود تا آنها بدون نیاز به عبور از کنکور مستقیما به دانشگاه ورود پیدا کنند .
بنابراین به نظر حذف کنکور به عنوان یک ضرورت نیازمند تعریف جایگزین مناسب برای آن است که افرادی که توانایی و سواد لازم برای ورود به دانشگاه و رشته های برتر را دارند ، مشخص شوند .
» نیک نژاد بیان کرد : «اما با این وجود اگرچه عملی شدن این قانون اتفاق خوبی است باید نظام آموزشی هم به موازات آن دچار تحول شده و از حالت مدرک محور به علاقه محور سوق پیدا کند ، به این معنی که اجرای چنین قانونی نباید زمینه را فراهم کند که دانش آموزان صرفا به دلیل اینکه به دانشگاه راه یافته و مدرکی بگیرند ، از رشته های بدون آزمون استقبال کنند و در نتیجه آن ما شاهد گسترش فارغ التحصیلان بی انگیزه و بی علاقه و به تبع آن بی سواد باشیم ، بلکه باید نسبت به رشته های بدون آزمون اطلاعات درستی به دانش آموزان داده شود تا انتخاب آنها از روی آگاهی باشد چرا که در غیر این صورت بحران مدرک گرایی شدت می گیرد و دانشگاه ها تبدیل به سیستم تربیت و صدور فارغ التحصیل کم دانش می شوند . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر + وزارت علوم
خراسان
1397/10/15
> طبق اعلام وزیر آموزش وپرورش در کنکور 98 ، 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها براساس سوابق تحصیلی تکمیل می شود.
> طبق اعلام وزیر آموزش وپرورش در کنکور 98 ، 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها براساس سوابق تحصیلی تکمیل می شود .
بر این اساس داوطلبان متقاضی پذیرش رشته محل های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی نیازی به شرکت در کنکور 98 ندارند .
به گزارش خراسان ، بطحایی وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه شب در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت : « امروز چهارشنبه ساعت 6 : 30 صبح جلسه تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده برگزار شد .
ورود به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها نیاز به شرکت در کنکور و تحمل اضطراب های طاقت فرسا ندارد و صرفاً سوابق تحصیلی ملاک عمل است .
از همراهی وزارت علوم برای این موفقیت متشکرم؛ خداحافظ کنکور» .
به گزارش تسنیم آن گونه که وزیر آموزش وپرورش می گوید؛ 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها بدون کنکور تکمیل می شود اما این مسئله ماجرای جدیدی نیست و سال های گذشته نیز 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها به این شیوه تکمیل می شد .
چه خواهد شد؟ طبق اعلام سازمان سنجش ، براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب 10 شهریور ماه 1392 و مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو باید پذیرش حداقل 85 درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور در تمام زیر نظام های آموزش عالی صرفاً براساس سوابق تحصیلی با ملاک معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون نیاز به شرکت در کنکور انجام شود بنابراین با توجه به مصوبات فوق پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی مستقل از کنکور انجام خواهد شد و آزمون سراسری برای بقیه رشته محل هایی که پذیرش آن ها از تلفیق نمره کنکور و سوابق تحصیلی است برگزار می شود و از سال 98 و بعد از آن پذیرش صرفا سوابق تحصیلی با توجه به قوانین و مقررات مربوط مستقیما توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خواهد بود که محورهای مهم این روش عبارتند از : 1 داوطلبان برای دریافت پذیرش باید ، طبق فراخوان دانشگاه ها و مؤسسات پذیرنده ، مدارک لازم را در زمان تعیین شده به دانشگاه ها و مؤسسات ارسال کنند .
2 در این روش داوطلبان می توانند به چندین دانشگاه یا مؤسسه پذیرنده موجود در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخواست پذیرش دهند ولی در نهایت فقط می توانند در یکی از رشته محل هایی که با پذیرش آن ها موافقت شده است ، ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند .
سوابق تحصیلی برای بهمن 97 اطلاعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط و ضوابط داوطلبان و نحوه درخواست پذیرش از موسسات و مدارک و سوابق موردنیاز در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ 25 دی ماه 1397 منتشر می شود .
داوطلبان واجد شرایط و متقاضی پذیرش بهمن ماه از تاریخ 29 دی لغایت 6 بهمن ماه برای پذیرش به موسسات پذیرنده که در اطلاعیه 25 دی ماه منتشر می شود مراجعه خواهند کرد .
اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان مشروط توسط دانشگاه در تاریخ 6 تا 10 بهمن صورت خواهد گرفت .
سوابق تحصیلی برای مهر 98 اطلاعیه به انضمام دفترچه راهنمای پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای سال 1398 در اواسط بهمن ماه 1397 توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد .
زمان مراجعه داوطلبان برای اخذ پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی از 20 اسفند 97 تا اواخر مرداد 98 خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر + وزارت علوم
خراسان
1397/10/15

داوطلبان متقاضی پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی نیازی به شرکت در کنکور سراسری سال 1398 که ثبت نام آن از تاریخ 24 بهمن تا دوم اسفند 97 است ، ندارند و مطابق اطلاعیه مذکور و اطلاعیه های بعدی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند .
پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی مطابق ضوابط دیگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و برای پذیرش در بهمن 97 و مهر 98 نیز همزمان با پذیرش دیگر موسسات است که در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد .
در خصوص نحوه پذیرش صرفا سوابق تحصیلی در دیگر آزمون ها ( فنی و حرفه ای ، کاردانی به کارشناسی و جامع علمی کاربردی اعم از کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ) متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر + وزارت علوم
قدس
1397/10/14
> طبق اعلام وزیر آموزش وپرورش در کنکور 98 ، 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاهها براساس سوابق تحصیلی تکمیل می شود .
بر این اساس داوطلبان متقاضی پذیرش رشته محل های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی نیازی به شرکت در کنکور 98 ندارند .
> به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین ، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت : " امروز چهارشنبه ساعت 6 .
30 صبح جلسه تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده برگزار شد .
ورود به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها نیاز به شرکت در کنکور و تحمل اضطراب های طاقت فرسا ندارد و صرفاً سوابق تحصیلی ملاک عمل است .
از همراهی وزارت علوم برای این موفقیت متشکرم؛ خداحافظ کنکور" .
آنگونه که وزیر آموزش وپرورش می گوید؛ 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها بدون کنکور تکمیل می شود اما این مسئله ماجرای جدیدی نیست و سال های گذشته نیز 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها به این شیوه تکمیل می شد .
تفاوت پذیرش دانشجو از طریق سوابق تصحیلی در کنکور 98 آن هم بدون شرکت در آزمون سراسری در مقایسه با سال های قبل چیست؟ طبق اعلام سازمان سنجش ، براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب 10 شهریور ماه 1392 و مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو باید پذیرشحداقل 85 درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور در تمام زیر نظام های آموزش عالی صرفاً براساس سوابق تحصیلی با ملاک معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون نیاز به شرکت در کنکور انجام شود بنابراین با توجه به مصوبات فوق پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی مستقل از کنکور انجام خواهد شد و آزمون سراسری برای مابقی رشته محل هایی که پذیرش آنها از تلفیق نمره کنکور و سوابق تحصیلی است برگزار می شود واز سال 1398 و بعد از آن پذیرش صرفا سوابق تحصیلی با توجه به قوانین و مقررات مربوطهمستقیما توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خواهد بودکهمحورهای مهم این روش عبارتند از : 1 داوطلبان برای اخذ پذیرش باید ، طبق فراخوان دانشگاه ها و مؤسسات پذیرنده ، مدارک لازم را در زمان تعیین شده به دانشگاه ها و مؤسسات ارسال کنند .
دانشگاه ها و مؤسسات باید با رعایت تمام قوانین و مقررات مربوطه مانند سهمیه بندی نسبت به پذیرش دانشجو در سقف ظرفیت تعیین شده توسط شورای گسترش آموزش عالی اقدام و نسبت به ثبت نام مشروط پذیرفته شدگان اقدام و اسامی آن ها را برای تائید به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کنند .
2 در این روش داوطلبان می توانند به چندین دانشگاه یا مؤسسه پذیرنده موجود در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخواست پذیرش دهند ولی در نهایت فقط می توانند در یکی از رشته محل هایی که با پذیرش آن ها موافقت شده است ، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند .
3 سایر شرایط و ضوابط در اطلاعیه ها و دفترچه های راهنمای پذیرش صرفا سوابق تحصیلی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد .
با توجه به موارد فوق پذیرش دانشجوی صرفا سوابق تحصیلی در بهمن ماه 97 و مهر ماه سال 98در دو بخش به صورت زیر خواهد بود : پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای بهمن ماه 97 اطلاعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط و ضوابط داوطلبان و نحوه درخواست پذیرش از موسسات و مدارک و سوابق موردنیاز در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشوردر تاریخ 25 دی ماه 1397 منتشر می شود .
داوطلبان واجد شرایط و متقاضی پذیرش بهمن ماهاز تاریخ 29 دی لغایت 6 بهمن ماهبرای پذیرش به موسسات پذیرنده که در اطلاعیه 25 دی ماه منتشر می شود مراجعه خواهند کرد .
اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان مشروط توسط دانشگاهدر تاریخ 6 تا 10 بهمنصورت خواهد گرفت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر + وزارت علوم
قدس
1397/10/14

پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای مهرماه 98 اطلاعیه به انضمام دفترچه راهنمای پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای سال 1398در اواسط بهمن ماه 1397توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد .
تمام شرایط و ضوابط و نحوه مراجعه ، مدارک و مستندات لازم برای اخذ پذیرش توسط موسسات در اطلاعیه مذکور درج خواهد شد .
زمان مراجعه داوطلبان برای اخذ پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی از 20 اسفند 97 تا اواخر مرداد 98خواهد بود .
داوطلبان متقاضی پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی نیازی به شرکت در کنکور سراسری سال 1398 کهثبت نام آن از تاریخ 24 بهمن تا دوم اسفند 97 است ، ندارند و مطابق اطلاعیه مذکور و اطلاعیه های بعدی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند .
پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی دردانشگاه آزاد اسلامی مطابق ضوابط سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و برای پذیرش در بهمن 97 و مهر 98 نیز همزمان با پذیرش سایر موسسات است که در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد .
در خصوص نحوه پذیرش صرفا سوابق تحصیلی درسایر آزمون ها ( فنی و حرفه ای ، کاردانی به کارشناسی و جامع علمی کاربردی اعم از کاردانی و کارشناسی ناپیوسته )متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .
منبع : تسنیم انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر + وزارت علوم
آرمان امروز
1397/10/13
> سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور گفت : اگر دانش آموختگان این دانشگاه در شرکت هایی کنار یکدیگر قرار گیرند ، به شرکت هایی که در این مراکز توسط دانشجویان ایجاد شود ، وام 50 میلیونی اعطا خواهد شد .
> آرمان به گزارش آرمان به نقل از ایسنا؛ احمدرضا پیشبین در جشن دانش آموختگان مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان ، اظهار کرد : این تسهیلات از محل بودجه وزارت تعاون و دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه می شود .
وی افزود : برای نخستین بار بیش از 90 مرکز علمی کاربردی در کشور فعال شده است که قوانین آنها ابلاغ می شود و با سرمایه گذاری اقتصادی ثابت خواهند ماند .
پیشبین با تاکید بر اینکه دانشگاه علمی کاربردی یک نمونه مرکز آموزش عالی موفق در کشور است ، گفت : وزیر علوم زمانی که می خواهند از یک دانشگاه موفق در کشور مثال بزنند ، از دانشگاه علمی کاربردی نام می برند .
مدیرکل حوزه ریاست ، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تصریح کرد : نیازمند هستیم به سمت کیفی گرایی برویم و مراکز را بین المللی کنیم .
پیشبین با بیان اینکه در دانشگاه علمی کاربردی بهترین مسیر انتخاب شده است ، گفت : در نظام نظری می بینیم بسیاری از افراد مدرک می گیرند ، اما مهارت ندارند .
امروز افتخارمان این است در کنار بحث علم و اندیشه ، آموزش مهارت را که موضوع روز کشور است ، در نظر گرفته ایم .
وی با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی توسعه کمی را در برنامه های خود دارد ، افزود : از نظر ما تمام مراکز واحد دانشگاهی مجزا محسوب می شوند و ما از تمام مراکز درخواست داریم که برنامه راهبردی و پنج ساله خود را ارائه دهند .
همچنین برای جذب مدرس فراخوانی اعلام کرده ایم و 96 نفر برای تدریس در مراکز علمی کاربردی جذب شده اند .
وی خاطرنشان کرد : دانشگاه های معتبر کشور به وزارت علوم تقاضای ایجاد رشته های مهارتی داده اند .
ویژگی رشته های مهارتی این است که تقاضا محور و نیاز روز کشور است .
این رشته ها در دانشگاه های علمی کاربردی کشور فعال هستند .
پیشبین اظهار کرد : تمام دانش آموختگان در حین تحصیل باید کار خود را داشته باشند و این هدف آرمانی ماست .
سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه کشور تصریح کرد : زمانی که بحث کارآفرینی و تجاری سازی مطرح می شود ، باید توجه داشته باشیم که در بیرون دانشگاه کسی منتظر ما نیست ، بلکه باید مهارت های خود را به آن ها نشان دهیم .
به گزارش ایسنا ، نخستین جشن بزرگ دانش آموختگان مراکز آموزش علمی کاربردی استان با حضور بیش از 160 دانش آموخته این دانشگاه برگزار شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
مردم سالاری
1397/10/15
> رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور اعلام کرد : متقاضیان شرکت در بیست و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور از 22 لغایت 27 دی ماه فرصت دارند به صورت الکترونیکی و از طریق پرتال دانشگاه پیام نور – مرکز سنجش و آزمون http : //azmoon .
pnu .
ac .
ir/Portal/Home جهت ثبت نام اقدام کنند .
> رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور اعلام کرد : متقاضیان شرکت در بیست و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور از 22 لغایت 27 دی ماه فرصت دارند به صورت الکترونیکی و از طریق پرتال دانشگاه پیام نور مرکز سنجش و آزمون http : //azmoon .
pnu .
ac .
ir/Portal/Home جهت ثبت نام اقدام کنند .
به گزارش ایلنا ، بهنوش سلیم بهرامی ضمن اعلام جزئیات برگزاری آزمون زبان دکتری این دانشگاه گفت : بیست و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور بهمن ماه 97 به صورت الکترونیکی در مراکز اصفهان ، تبریز ، تهران جنوب ، شیراز و مشهد برگزار می شود .
وی با عنوان اینکه آزمون بیست و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور سوم بهمن ماه سال جاری برگزار می شود ، زمان دریافت کارت آزمون را از اول تا سوم بهمن ماه اعلام کرد .
سلیم بهرامی در پایان خاطرنشان کرد : هزینه ثبت نام در این دوره ، مبلغ 850 هزار ریال بوده که باید به صورت الکترونیکی در هنگام ثبت نام و از طریق سایت پرداخت شود و داوطلبان دقت داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبت نام را به صورت دستی و از طریق شعب پرداخت نکنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
آرمان امروز
1397/10/15
> ادامه از صفحه اول/ اگر چنین باشد ، اگر کارنامه چنین سهمی داشته باشد ، به این معنی خواهد بود که بخشی از فشار متمرکز کنکور به فشار گسترده ای تبدیل خواهد شد و در طول چند سال خانواده ها و دانش آموزان را درگیر می کند.
> ادامه از صفحه اول/ اگر چنین باشد ، اگر کارنامه چنین سهمی داشته باشد ، به این معنی خواهد بود که بخشی از فشار متمرکز کنکور به فشار گسترده ای تبدیل خواهد شد و در طول چند سال خانواده ها و دانش آموزان را درگیر می کند .
حتی اگر فرض کنیم که خانواده ها و دانش آموزان می توانند در طول زمان طولانی خود را با این فرایند هماهنگ کنند ، نکته دیگری در میان می آید؛ اینکه آیا وزارت آموزش و پرورش می تواند در سراسر کشور وضعیت عادلانه ای برای تحصیل دانش آموزان فراهم کند؟ آیا اگر کارنامه تحصیلی تعیین کننده وضعیت باشد ، خیلی زود دانشگاه ها معتبر و رشته ها پرطرفدار با دانش آموزان مدارس شمال شهر کلانشهرها پر نخواهد شد؟ صحبت از چند نفر نیست ، صحبت از دانش آموزانی است که در دورترین شهرهای استان سیستان و بلوچستان ، خوزستان ، ایلام ، کردستان و .
درس می خوانند .
صحبت از دانش آموزانی است که در مدارس پُر تراکم جنوب تهران و مشهد درس می خوانند .
آیا وزارت آموزش و پرورش می توان بین مدارس کشور تعادلی برقرار کند؟ شفاف سازی ، پادزهر دلهره آنچه که در این سازوکار ناتمام مانده است شفاف سازی و توضیح دقیق و همه جانبه است .
در مرتبه اول وزارت آموزش و پرورش و در مرتبه دوم دولت تدبیر و امید باید ابعاد چنین تصمیمی را روشن کند .
هر سال حدود یک میلیون نفر در کنکور شرکت می کنند و قرار نیست چنین خبری به جای آرام کردن و رفع دغدغه ای قدیمی ، دلهره ای جدید باشد .
در گام اول باید روشن شود که کارنامه دانش آموزان در دوره تحصیل چگونه و با چه سازوکاری به امتیاز تبدیل می شود و در مرتبه بعد باید روشن شود که تفاوت بین مدارس شهرهای بزرگ و کوچک چگونه برطرف خواهد شد و سرانجام اینکه آن 15 درصد باقی مانده چه سرنوشتی خواهد یافت و اگر آزمونی برگزار می شود ، متمرکز و در اختیار دانشگاه ها خواهد بود؟ در این صورت آیا خیلی بعید است که آزمون ورودی برای مثلا پذیرش پانصد دانشجو با امتحان هولناکی با صدهزار متقاضی تبدیل شود؟ اگر چه رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گام اول را در این راه برداشته است اما چنین مسال خطیر و مهمی نمی تواند با حداقل روشنگری در یک توئیت منحصر شود .
توضیح رئیس مرکز سنجش رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبه شورای سنجش مبنی بر ورود بدون کنکور به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها توضیحاتی ارائه کرد .
عبدالرسول عمادی درباره توئیت وزیر آموزش و پرورش مبنی بر «خداحافظی با کنکور» و مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر «ورود بدون کنکور به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها» اظهار کرد : پنج سال از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو می گذرد و در این قانون تاکید شده بود که از سال 97 باید 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها بدون کنکور پر شود .
او افزود : امسال اولین سالی است که قبل از ثبت نام کنکور سراسری ، ظرفیت این 85 درصد رشته های آزاد از کنکور اطلاع رسانی می شود و بدون آنکه داوطلبان نیاز به شرکت در کنکور داشته باشند ، مستقیم به دانشگاه های محل اجرای رشته های مورد نظر مراجعه می کنند و در وبسایت دانشگاه ثبت نام اولیه خود را انجام می دهند .
عمادی ادامه داد : سازمان سنجش فرایند کار را به زودی اعلام خواهد کرد و همه دانشگاه هایی که ظرفیت آزاد از کنکور دارند ، اعم از دولتی ، آزاد ، پیام نور و غیرانتفاعی مشمول این مصوبه خواهند بود .
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سوابق تحصیلی دانش آموزان ملاک عمل است ، گفت : داوطلبان مدارک خود را پس از ثبت نام به دانشگاه ارائه می کنند و در نهایت دانشگاه پس از بررسی مدارک اعلام پذیرش خواهد کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
آرمان امروز
1397/10/15

او در پاسخ به اینکه آیا این قانون تنها برای داوطلبان نظام جدید اجرا می شود ، گفت : پذیرش بدون کنکور در دانشگاه ها ربطی به نظام قدیم یا جدید بودن ندارد .
به گزارش تسنیم ، این مقام مسئول درباره زمان اعلام شرایط دانشگاهای آزاد از کنکور اظهار کرد : شیوه نامه مربوط به تصویب رسیده و باید از سوی دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش یعنی سازمان سنجش اعلام شود .
همچنین به گزارش ایلنا ، حسین توکلی ، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره نحوه پذیرش حداقل 85 درصد کنکوری ها بر اساس سوابق تحصیلی گفت : بر اساس مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی سنجش و پذیرش دانشجو برای پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی دو آزمون در آزمون سراسری سال 1398 میزان تاثیر سواد تحصیلی حداکثر 30 درصد و با تاثیر مثبت براساس ضوابط مندرج در قسمت های الف و ب بند یک مصوبه مذکور خواهد بود .
تغییر روش مافیای کنکور برداشته شدن کنکور خبر خوبی است ، انتقال بار سنجش از یک آزمون فشرده و نقطه ای به سابقه ای چند ساله و شرکت دادن سابقه تحصیلی دانش آموز برای ورود به دانشگاه خوب است و خبر خوبی است برای همه دانش آموزانی که دچار دلهره آزمون می شوند و با این خبر احتمالا آنها و خانواده هایشان آرامش خواهند یافت اما نباید فراموش شود که مافیای کنکور بیکار نخواهد نشست .
دسته های مافیایی به فعالیت های خود خواهند افزود و مباد که چنین تصمیمی به انتقال حوزه عمل و زمین بازی گروه های مافیایی به مدارس شود .
باید وزارت آموزش و پرورش نسبت به چنین مساله ای آماده باشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
کیهان
1397/10/14
> رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبه شورای سنجش مبنی بر ورود بدون کنکور به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها توضیحاتی ارائه کرد .
> عبدالرسول عمادی در گفت وگو با ایسنا ، درباره توییت دو شب گذشته وزیر آموزش و پرورش مبنی بر «خداحافظی با کنکور» و مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر «ورود بدون کنکور به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها» گفت : پنج سال از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو می‎گذرد و در این قانون تاکید شده بود که از سال 97 باید 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها بدون کنکور پر شود .
وی افزود : امسال اولین سالی است که قبل از ثبت‎نام کنکور سراسری ، ظرفیت این 85 درصد رشته های آزاد از کنکور اطلاع رسانی می شود و بدون آنکه داوطلبان نیاز به شرکت در کنکور داشته باشند ، مستقیم به دانشگاه های محل اجرای رشته های مورد نظر مراجعه می کنند و در وب سایت دانشگاه ثبت‎نام اولیه خود را انجام می دهند .
وی ادامه داد : سازمان سنجش فرایند کار را به زودی اعلام خواهد کرد و همه دانشگاه هایی که ظرفیت آزاد از کنکور دارند ، اعم از دولتی ، آزاد ، پیام نور و غیرانتفاعی مشمول این مصوبه خواهند بود .
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سوابق تحصیلی دانش‎آموزان ملاک عمل است ، گفت : داوطلبان مدارک خود را پس از ثبت‎نام به دانشگاه ارائه می کنند و در نهایت دانشگاه پس از بررسی مدارک اعلام پذیرش خواهد کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
آرمان امروز
1397/10/15
> جمعیت شاغل کشور به مرز 24 میلیون نفر نزدیک شد و جمعیت فارغ التحصیل بیکار با رشد 135هزار نفری به یک میلیون و 280 نفر رسید تا تحصیل کرده ها ، 40 .
5 درصد از کل جمعیت بیکار را تشکیل دهند .
> آرمان به گزارش آرمان به نقل از مهر ، بررسی جزئیات نتایج آمارگیری نیروی کار پاییز 97 به استناد آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد ، جمعیت 10 سال به بالای کشور به 66 میلیون 972 هزار نفر رسید و به 70 میلیون نفر نزدیک شد؛ این درحالی است که جمعیت افراد 10 ساله و بیشتر در پاییز سال گذشته 66 میلیون و 194 هزار و 80 نفر بود که طی یکسال گذشته 778 هزار و 190 نفر به این گروه از جمعیت اضافه شده است .
پیش از بررسی نرخ بیکاری و شاغل ، باید «نرخ مشارکت اقتصادی» به عنوان عامل تاثیرگذار در این دو شاخص مهم بازار کار مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد ، چرا که افزایش یا کاهش نرخ مشارکت در نرخ بیکاری و نسبت اشتغال تاثیر مستقیم دارد .
بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی که جمعیت فعال کشور را مورد بررسی قرار می دهد ، از 39 .
9 درصد در پاییز سال گذشته به 40 .
5 درصد در پاییز امسال رسید ، به این ترتیب جمعیت فعال کشور که «مجموع جمعیت شاغل و بیکار» کشور را شامل می شود در پاییز امسال 680 هزار نفر افزایش یافت و از حدود 26 میلیون و 416 هزار نفر در پاییز سال گذشته به بالغ بر 27 میلیون و 96 هزار نفر رسید که حکایت از یک سیگنال مثبت به بازار کار برای بهبود شاخص اشتغال در آینده دارد .
همچنین از مجموع جمعیت 26 میلیون و 416 هزار نفری فعال کشور ، سهم شاغلان 23 میلیون و 922 هزار و 28 نفر و سهم بیکاران نیز 3 میلیون و 174 هزار و 42 نفر است که یک میلیون و 670 هزار و 500 نفر از جمعیت 3 میلیون و 174 هزار نفری کشور را جوانان 15 تا 29 ساله تشکیل می دهند .
همچنین فارغ التحصیلان آموزش عالی تا پایان پاییز امسال ، یک میلیون و 286 هزار و 85 نفر از جمعیت بیکار کشور را به خود اختصاص می دهند در حالیکه جمعیت این افراد در پاییز سال گذشته یک میلیون و 150 هزار و 969 نفر بود؛ بنابراین به رغم اینکه نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل کشور در پاییز امسال بدون تغییر نسبت به پاییز سال گذشته 18 .
3 درصد اعلام شد ، اما آمارها نشان می دهند در یکسال گذشته 135 هزار و 116 نفر به جمعیت بیکار فارغ التحصیل اضافه شده است .
مقایسه جمعیت شاغل و بیکار در پاییز 97 نسبت به پاییز 96 نیز نشان می دهد ، در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته به جمعیت شاغل کشور 608 هزار و 607 نفر افزوده شده است ، همچنین در مقابل به جمعیت بیکار کشور نیز 71 هزار و 646 نفر اضافه شده است .
آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران از روند تقریبا باثبات نرخ بیکاری و در عین حال بهبود تقریبی شاخص نسبت اشتغال در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته حکایت دارد .
این گزارش نشان می دهد در فاصله پاییز 96 تا پاییز 97 در بخش کشاورزی ، 122هزار و 612 شغل جدید ، در بخش صنعت 217هزار و 263 شغل جدید و در بخش خدمات 269هزار و 889 شغل جدید ایجاد شده است .
همچنین در بخش اشتغال ناقص نیز ایجاد 239هزار و 142 فرصت شغلی جدید را در بازه زمانی مذکور شاهد بوده ایم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
قانون
1397/10/15
> نرخ بیکاری در کشور روزبه روز در حال افزایش است و با وجود اینکه دولت ها در هر دوره به طور مداوم از آمار ایجاد اشتغال خود صحبت می کنند اما در زمان های مختلف شاهد افزایش سریع تعداد بیکاران در کشور هستیم.
> نرخ بیکاری در کشور روزبه روز در حال افزایش است و با وجود اینکه دولت ها در هر دوره به طور مداوم از آمار ایجاد اشتغال خود صحبت می کنند اما در زمان های مختلف شاهد افزایش سریع تعداد بیکاران در کشور هستیم .
معضلی که بدون اغراق می توان از آن به عنوان یکی از بزرگ ترین دغدغه های مردم و نه تنها نسل جوان در کشور یاد کرد .
مشکلی با ابعاد گسترده که علاوه بر بحث معیشت خانواده با مسائل اجتماعی و روانی نیز در جامعه ارتباط وسیعی پیدا می کند .
دولت ها نیز گویا توان رفع این مشکل را در بازه های زمانی مختلف نداشته اند .
چند روز پیش وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص ایجاد اشتغال در دولت یازدهم گفت که 650 هزار شغل جدید ایجادشده است و برای یک رقمی کردن نرخ بیکاری باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم که هم اکنون نرخ بیکاری به 12 .
2 رسیده است .
با این حال اما به وفور شاهد مشاغلی مانند دست فروشی در خیابان های شهرها هستیم .
آمار اشتغال ناقص بیکاری و مشکلات ناشی از آن باعث شده که تعداد کودکان کار نیز روز به روز افزایش پیدا کند؛ آن هم مشاغلی که هیچ گونه امنیت اقتصادی برای افراد ندارد .
مطابق بررسی های مرکز آمار ، میزان اشتغال ناقص در پاییز 97 حدود دومیلیون و 796هزار نفر و 404 است که این رقم در پاییز 96 حدود دومیلیون و 557هزار و262 نفر بوده است که نسبت به سال گذشته حدود239هزار و 142 نفر بیشتر شده است .
طبق آمار مرکز آمار ایران بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت 10ساله و بیشتر نشان می دهد که 40 .
5 درصد جمعیت در سن کار10ساله و بیشتر از منظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند .
همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است .
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می دهد که این شاخص ، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( پاییز1396) 0 .
6 درصد افزایش داشته است .
بررسی نسبت اشتغال جمعیت 10ساله و بیشتر بیانگر آن است که 35 .
7 درصد از جمعیت در سن کار (10ساله و بیشتر ) شاغل بوده اند .
این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است .
رشد سه درصدی بیکاران تحصیلکرده فارغ التحصیلان دانشگاه ها نیز از معضل بزرگ بیکاری مستثنی نیستند .
البته این تنها یک روی سکه است و عده ای نیز که موفق به یافتن شغل می شوند اغلب در مشاغلی که برای آن ها مناسب نیست به کار گرفته می شوند .
بررسی گزارش مرکز آمار نشان می دهد ، درپاییز امسال نرخ بیکاری جوانان (15تا24سال) حدود 27 درصد بوده و سهم بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه از کل بیکاران حدود سه درصد افزایش یافته است .
بر اساس جزییات گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز 97 ، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر حدود 40 درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 680 هزار نفر افزایش داشته است .
همچنین اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر حدود 35 .
7 درصد است که نسبت به پاییز 96 رشد 608 هزار نفر داشته است .
از طرفی بیکاری این جمعیت 11 .
7 درصد بوده که نسبت به پاییز 96 حدود 71 هزار نفر به تعداد بیکاران افزوده شده است .
این گزارش نشان می دهد در این مدت نرخ بیکاری جوانان (15تا24 سال) حدود 27 درصد بوده است .
در این ردیف تعداد بیکاران حدود 55 هزار نفر کاهش داشته است .
از سوی دیگر میزان بیکاری در جوانان 15 تا 29 سال حدود 24 درصد بوده که 18 هزار نفر کاهش داشته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
قانون
1397/10/15

گفتنی است ، طی این مدت جمعیت بیکار بالای 10 سال و فارغ التحصیل آموزش عالی ازکل بیکاران حدود 3 .
4 درصد افزایش یافته است .
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که درپاییز ١٣٩٧ ، ١١,٧ درصد جمعیت شاغل ، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری ، رکود کاری ، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و .
) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند .
این در حالی است که 36 .
5 درصد از شاغلان 10 ساله و بیشتر ، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند .
ضربه دشمنان به اقتصاد فرهاد دژپسند وضعیت فعلی جامعه را تا اندازه زیادی مرتبط با موضوع تحریم ها می داند و با اشاره به شرایط کشور در دوران تحریم می گوید : دشمنان بخش اقتصاد را بهترین عرصه برای ضربه زدن به نظام می دانند و از این حوزه وارد شده اند و شرایط کشور را نامناسب کردند .
تورم در دولت یازدهم به شیوه مطلوبی کنترل شد و به عدد تک رقمی رسید .
آمار اشتغال زایی در دولت یازدهم افزایش یافت ولی با شروع تحریم ها مشکلات اقتصادی کشور افزایش یافته است .
افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت ها در حوزه های مختلف شد که در عرصه تولید نیز برای کشور مشکلاتی را ایجاد کرد که دولت