وزارت علوم - خبرگزاري ها 22 دي 97
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت 13:47
1
فهرست اخبار
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
روساي واحدهاي دانشگاهي
1
فهرست اخبار
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
روساي آموزش عالي
روساي موسسه يا سازمان وابسته
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر + وزارت علوم
ایران اکونومیست
1397/10/22
11:20
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : در صورت اعلام نیاز دانشگاه ها برای اعزام افراد حائز شرایط بورسیه و تایید این وزارتخانه مبنی براینکه امکان تربیت دانشجو در داخل وجود ندارد ، اعزام در سال 98 انجام می شود .
> به گزارش ایران اکونومیست ، «منصور غلامی» افزود : وزارت علوم در حال حاضر 15 دانشجوی بورسیه در خارج از کشور دارد .
این وزارتخانه سال گذشته هیچ بورسیه ای را به خارج از کشور اعزام نکرد و امسال هم برنامه ای برای بورسیه نداریم .
وی با بیان این که اعزام ها صرفاً در قالب رشته های خاص انجام می شود ، در مورد تعیین تکلیف اعزام بورسیه برای سال آینده ، گفت : در صورتی که دانشگاه ها برای اعزام تقاضایی داشته باشند و اگر وزارت علوم تایید کند که امکان تربیت دانشجویان در داخل کشور وجود ندارد ، اعزام بورسیه انجام می شود .
وزیر علوم به اعزام دانشجویان دکتری به فرصت های مطالعاتی 6 تا 9 ماهه اشاره کرد و اظهارداشت : اعزام دانشجویان دکتری به فرصت های مطالعاتی 6 تا 9 ماهه بسیار موثر است و جای خالی تجربیات بورس را پر می کند .
بنا به این گزارش ، مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم در تازه ترین نشست خبری اعلام کرد که اعزام بورسیه ها به خارج از کشور صفر شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
دولت + وزارت علوم
آنا
1397/10/21
09:57
> وزیر علوم تحقیقات و فناوری در صفحه شخصی خود مطلبی را با عنوان ضرورت برنامه مداری در نظام آموزش عالی منتشر کرد .
> به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، وزیر علوم تحقیقات و فناوری در صفحه شخصی خود مطلبی را با عنوان ضرورت برنامه مداری در نظام آموزش عالی منتشر کرد .
در این مطلب آمده است : هدف نظام آموزش عالی کشور و زیرمجموعه نهادی و سازمانی آن (دانشگاه ها ، مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی) ، بنا بر کارویژه های کلیدی و بنیادی اش ، که معطوف به تولید علم و نیز تربیت نیروی انسانی فرهیخته و کارشناس در عرصه های علمی است ، حل مشکلات و کمک به طرح سیاست ها و راهکارهایی است که موجد گشایش های مؤثر در حیات و مناسبات ملی ، منطقه ای و استانی باشد .
در ادامه تصریح شده است : تحقق چنین کارویژه ها و مطالبه هایی که به دلیل تغییرات فزاینده در حوزه های علم و فناوری پویایی بالایی دارند ، مدیریت در این مجموعه را نیازمند سیاست گذاری ، برنامه مداری و اقدامات مبتنی بر خرد جمعی و پرهیز از بی برنامگی ، برنامه گریزی ، اکنون گرایی ، قیل وقال های بی وجه ، تصمیمات لحظه ای و بی اعتنایی به پیامدهای آن کرده است .
در بخش دیگر از یادداشت منصور غلامی آمده است : بنا بر تجربه سال ها فعالیت و مدیریت در زیرمجموعه های نظام آموزش عالی کشور و دریافت های شناختی از ایفای نقش وزرا و تیم مدیریتی آنان در ادوار گذشته ، برنامه مداری ، حرکت بر مدار قانون و رویه های اسناد بالادستی و مشورت با اصحاب اندیشه را مبنای کار خود قرار داده ، از همه همکاران ستادی و دانشگاهی خواسته ام فعالیت خود را مبتنی بر برنامه ها و اسناد بالادستی سامان ببخشند و از هر نوع اقدام نسنجیده تنش آفرین و مسأله ساز اجتناب ورزند ، چنان که امروزه همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دارای برنامه راهبردی اند و در فضایی آرام و بی تنش وظایف و مأموریت های چندگانه خود را اجرا می کنند؛ امری که در نگاه مشتاقان رشد و تعالی ایران عزیز ستودنی است .
در ادامه وزیر علوم تأکید کرد : افزون بر اینها ، برنامه مداری ، که در ذات خود کوششی معطوف به آینده است ، موجب شده است که هم در ستاد وزارتخانه و هم در دانشگاه ها به جامعه و شرایط محیطی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی توجه جدی شود ، که خیری بزرگ برای نظام آموزش عالی کشور و جامعه است .
وی در این یادداشت ادامه داد : بر این باورم که در زمانه جدید دانشگاه ، تعاملی وثیق با جامعه داشته و در خدمت آن باشد .
از این مهم نباید غفلت کنیم که حرمت و اقتدار دانشگاه به میزان خدمت ، کارآیی ، اثربخشی و حضور در زندگی مردم بستگی دارد .
وزیر علوم نوشت : خوشبختانه ، با تدبیر و درایت مجموعه نیروهای ستادی و دانشگاهی سراسر کشور در یک سال و چند ماه گذشته ، به رغم التهاب های موجود در کشور ، شاهد فضایی آرام و بی تنش در دانشگاه ها بوده ایم و دانشگاه ها برنامه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی اجتماعی خود را منظم و مستمر دنبال کرده اند .
تلاش کرده ایم ارتباط میان مدیران ستاد و صف بر خرد جمعی و تلاش سودمندانه با کمترین هزینه های مادی و فرامادی استوار باشد .
بی تردید ، حرکت در این مسیر بدون دشواری نبوده و نیست اما شدنی است .
با همّت عالمانه و خالصانه می توانیم مسیرهای ناهموار را پشت سر بگذاریم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
دولت + وزارت علوم
آنا
1397/10/21
09:57

تلاش ها باید در مسیر هم افزایی و تقویت تعامل بین مجموعه های درون نظام آموزش عالی و نیز همراهی متقابل مجموعه های خارج از نظام آموزش عالی باشد .
در ادامه این یادداشت اشاره شد : تجربه نشان داده است که هر گاه افق های ذهنی مجموعه ها هم تراز بوده و به فهم مشترک نزدیک شده اند امکانِ گذار از تنگناها و کسب موفقیت های بیشتر آسان تر بوده است .
پیداست که اقتضای برنامه مداری داشتن شیوه عمل گرایانه است؛ شیوه ای که بر فعالیت و رصد اقدامات در حال اجرا یا انجام استوار است .
غلامی در صفحه شخصی خود نوشت : در یک سال و چند ماه مسئولیت خود سعی کرده ام بیش از حرف زدن عمل کنم .
اخیراً ، طی دو جلسه در کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات مجلس ، فرصت یافتم در پاسخ به دغدغه ها و پرسش های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات اجرا یا انجام شده توضیحاتی بدهم .
وی تصریح کرد : نکته حائز اهمیت قرار دادن مسائل و مطالبه ها در منظومه ای است که منافع محلی ، استانی و ملی را مورد ملاحظه قرار دهد ، و این از داشتن چارچوب و برنامه ای برمی آید که به هریک از عرصه های یادشده معنای واقعی بدهد .
بدیهی است برای عمل در چارچوب ملی منافع ملی ، که متضمن منافع منطقه ای و محلی است ، رجحان دارد .
منافع محلی و حتی منطقه ای تعارض یا تقابلی با منافع ملی ندارند .
در هر سطح از منافع ، استمرار و پایداری آنها و نیز آثار و پیامدهای تصمیمات صورت های پیدا و ناپیدایی دارد .
به هرحال ، رسیدن به نکاتی که نقش کانونی مشترک دارند گاهی موجب می شود در دیدگاه های متفاوت به ذهنیت مشترک و اجماع برسیم .
وقتی با چنین رویکردی به بحث و تبادل نظر بنشینیم به اشتراکات بیشتری دست می یابیم .
غلامی ادامه داد : امیدوارم با عمل برمدار قانون و برنامه شاهد هم افزایی بیشتر در بین مجموعه ها باشیم ، چراکه فهم مشترک ضرورتی برای رسیدن به قله های بالاتر است .
انتظار می رود همکاران عزیز دانشگاهی با درایت و استفاده از دیدگاه های صاحب نظران و سیاست گذاران به تشکیل نظام آموزشی و پژوهشی توانمند ، کارا ، مولد ، هوشمند و اقتدار اهتمام ورزند .
در این یادداشت آمده است : آنچه مهم است تعامل نظام مند ، قانونی و ناظر بر اهداف والایی است که هم مجلس محترم و هم دولت (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) به اقتضائات آن واقف و عامل اند .
تعامل همراه با الهام از تعالیم اصیل دینی و تقید و تعهد به مکارم اخلاقی و شئون انسانی تصویری مطبوع و در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی به افکار عمومی ارائه می کند ، که افکار ، اعمال و مناسبات ما را هوشمندانه رصد و تحلیل می کنند .
غلامی در ادامه نوشت : نقدهای منصفانه در چارچوب حفظ منافع ملی فرصتی برای اصلاح ، توسعه و ترقی ساختار علم و آموزش عالی است .
خود را کارگزار نظام جمهوری اسلامی و خادم نظام علم و آموزش عالی می دانم .
از آموختن و خدمت خسته نمی شوم و سختی های مسیر را به دلیل شیرینی اهداف فراروی خود به چیزی نمی گیرم بلکه به استقبال آنها می روم .
خدمت به دانشگاه فرآیندی بی انتهاست که پیش رفتن در امتداد آن افق هایی تازه و بدیع ترسیم می کند که ضامن پویایی و تلاش پیاپی است .
وی تأکید کرد : این همان داستان بالندگی علم و آگاهی در طول تاریخ است که همچنان سر ایستادن ندارد .
بیایید بخشی از این فرآیند باشیم و امکانات ، ظرفیت ها و قابلیت های اقیانوس آسای خود را به پای بالیدن علم ، زیباترین مخلوق الهی ، بریزیم .
انتهای پیام/4040.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
دولت + وزارت علوم
ایرنا
1397/10/20
08:50
> تهران ایرنا منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با «اعتماد» می گوید : در حقیقت در لایحه بودجه ، بودجه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با توجه به محدودیت هایی که در منابع مالی دولت وجود دارد ، از رقمی که برای ما گذاشته شده و رشد اندکی که برای ما اختصاص داده شده در بودجه سال آینده نگران هستیم .
> بودجه وزارت علوم در لایحه پیشنهادی بودجه سال 98 افزایش اندکی داشت که با توجه به میزان تورم سالانه و اینکه اگر تمامی منابع بودجه ای محقق نشود ، بودجه واقعی این وزارتخانه از سال 97 کمتر خواهد شد .
به نظر می رسد در صورت تحقق تمامی منابع بودجه در سال 98 باز هم نرخ تورم در نظر گرفته نشده و احتمال ایجاد مشکلاتی برای دانشگاه ها وجود دارد .
در بودجه سال 98 با توجه به افزایش هزینه ها ، افزایش استفاده دانشجویان از سلف سرویس ها ، خوابگاه ها ، هزینه طبخ و پخت غذای دانشجویان ، خدمات دانشجویی و فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی ممکن است مدیریت دانشگاه ها برای سال 98 با مشکل مواجه شوند ، زیرا افزایش حدود 14 درصدی بودجه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سال 98 نسبت به سال گذشته ، پاسخگوی نیازهای این وزارتخانه نخواهد بود .
مسوولان وزارت علوم می گویند؛ پیشنهاد آنها برای افزایش بودجه به تفکیک دانشگاه ها ، حدود 90 درصد بوده ولی فقط افزایش 14 درصدی برای دانشگاه های کشور منظور شده است .
در این رابطه با «منصور غلامی» وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت وگو کردیم .
او نیز معتقد است با بودجه پیش بینی شده امکان توسعه کمی و کیفی دانشگاه ها وجود دارد .
آنچه در پی می آید توضیحات وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری درباره بودجه پیشنهادی این وزارتخانه در سال آینده است : **در بودجه سال 98 ما شاهد اختصاص بودجه به وزارت علوم به صورت عملکردی و بر اساس تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف هستیم .
کاهش تعداد دانشجویان در سال آینده در کاهش بودجه وزارتخانه موثر است؟لایحه بودجه سال 98 در واقع به صورت بررسی عملکردی انجام و پیشنهاد شده است ، یکی از آیتم ها تعداد دانشجویان است و در زمان تنظیم لایحه ، آمار دانشجویان سال قبل در دسترس است و آمار دانشجویان جدید خیلی دقیق در دسترس نیست .
لذا چیزی که در بودجه است ، خیلی تحت تاثیر کاهش تعداد دانشجویان احتمالا قرار نمی گیرد .
هرچند دانشجویان دولتی ما خیلی با کاهش شدید مواجه نبودند .
**با این حساب چندان در این باره جای نگرانی نیست؟در حقیقت در لایحه بودجه ، بودجه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با توجه به محدودیت هایی که در منابع مالی دولت وجود دارد ، از رقمی که برای ما گذاشته شده و رشد اندکی که برای ما اختصاص داده شده در بودجه سال آینده نگران هستیم .
**نگرانی شما بیشتر در چه حوزه ای است؟بیشتر در حوزه هزینه های جاری دانشگاه هاست که جز حقوق و مزایا رقم قابل توجهی افزایش نیافته است .
**با این بودجه امکان توسعه کمی و کیفی دانشگاه ها وجود دارد؟ما جمعیت دانشجویی قابل توجهی داریم و توسعه کمی دانشگاه ها در مقطعی به صورت حرکت جهشی اتفاق افتاده است .
شاید توسعه و ایجاد دانشگاه ها مبتنی بر برنامه نبوده است .
یک بخش از ساماندهی آموزش عالی بر این اساس است که ما امکانات مان را بر اساس تامین نیازهای نیروی انسانی و کیفی سازی آموزش در دانشگاه ها توزیع کنیم و بر همین منوال ، پژوهش هم تحت تاثیر قرار می گیرد .
لذا آنچه در حال اتفاق افتادن است ، بازنگری در ماموریت ها و راهبردهای دانشگاه های کشور است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
دولت + وزارت علوم
ایرنا
1397/10/20
08:50

اکثر دانشگاه های دولتی ما برنامه راهبردی خود را تهیه و تنظیم کرده اند ، ادامه فعالیت در رشته ها ، مقاطع و دوره ها در قالب برنامه راهبردی و توضیحاتی که لازم است ارایه شود ، صورت خواهد گرفت .
به خاطر همین هم در بررسی عنوان سرفصل های آموزشی و تعداد درس هم تجدیدنظر خواهیم داشت .
منبع : روزنامه اعتماد؛ 1397 .
10 .
20 گروه اطلاع رسانی**9370**1732 انتهای پیام /* برچسب ها اقتصاد اعتماد آموزش و پژوهش بودجه98.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
فارس نیوز
1397/10/22
10:46
> یکی از فعالان دانشجویی گفت : دفتر اتحادیه جنبش عدالتخواه در دانشگاه یاسو ج دو سال است مجوز گرفته ولی با سنگ اندازی های مسئولان دانشگاه اجازه هیچ گونه فعالیتی به این تشکل داده نمی شود .
> به گزارش خبرنگار حوزه تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس ، از جمله مطالبات و گلایه های همیشگی برخی تشکل های انقلابی ، کارشکنی و گاه اعمال فشارهای غیرقانونی مسئولین مربوطه هر دانشگاه بر این تشکل ها جهت انجام فعالیت است .
با وجود توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر عدم سخت گیری بر تشکل های انقلابی و مهیا نمودن امکانات و فضای مناسب برای انجام فعالیت این تشکل ها ، همچنان شاهد ادامه روند ایجاد محدودیت ها برای تشکل های اسلامی هستیم .
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج را می توان جز آن دسته از مجموعه های دانشجویی دانست که چندین سال است به گفته برخی از دانشجویان تحت فشار غیرقانونی مسئولان این دانشگاه و اعمال سلایق شخصی ، شاهد سنگ اندازی های متعدد در انجام فعالیت های قانونی است .
یکی از فعالان دانشجویی در این رابطه به فارس گفت : مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج ، در سال 95 و پس از تلاش ها و کشمکش های بسیار در برابر کارشکنی های برخی مسئولین و بیش از همه معاون فرهنگی این دانشگاه توانست مجوز رسمی فعالیت خود را بگیرد .
اما متاسفانه این کارشکنی ها و سنگ اندازی ها صرفا به قبل از اخذ مجوز رسمی ختم نشد .
وی ادامه داد : در حال حاضر و با گذشت دوسال از گرفتن مجوز رسمی فعالیت ، در پی اقدامات برخی مسئولین دانشگاه از جمله معاون فرهنگی ، که برخی از دانشجویان این اقدامات را غیرقانونی و غرض ورزی های کاملا شخصی و سلیقه ای می دانند نه تنها این تشکل قانونی را از داشتن فضای مناسب از جمله داشتن دفتر ، محروم کرده اند بلکه اجازه هیچ گونه فعالیتی به مجمع عدالتخواه یاسوج داده نمی شود و با وجود اعلام آمادگی کامل این تشکل و پیش گرفتن روند قانونی برای برگزاری انتخابات شورای مرکزی ، اجازه انتخابات به این تشکل داده نمی شود .
یکی از دانشجویان مطلع از موضوع در این رابطه تاکید کرد : در این دوسال با وجود پیگیری های فراوان و رفتارهای مسالمت آمیز اعضای این تشکل ، باز هم برخی مسئولین از مواضع مغرضانه خود برای انجام فعالیت و برگزاری انتخابات شورای مرکزی این تشکل ، کوتاه نیامده و با رفتارهای غیرمعقول و غیرقانونی ، راه را عامدانه بر فعالیتِ تشکلی که مجوز قانونی و رسمی از هیات نظارت دارد ، سد کرده اند .
وی گفت : حال پس از دوسال پیگیری مداوم ، به وضوح مشخص شده است که معاون فرهنگی این دانشگاه و برخی مسئولین دیگر ، اساسا و مسلما بنای اجرای قانون را ندارند و به مثابه حکومتی خودمختار عمل می کنند که نه به توصیه های مقام معظم رهبری و نه به سخنان معاون وزیر علوم مبنی بر حل مشکلات فضای دانشگاهی از طریق گفت وگو و تعامل ، توجهی نشان نمی دهند .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
مهر
1397/10/21
10:18
> معاون فرهنگی وزارت علوم گفت : بودجه معاونت فرهنگی در سال 98 نسبت به سال 97 کاهش یافته و جوابگوی نیازهای فرهنگی نیست .
> غلامرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه فرهنگی وزارت علوم در سال 98 گفت : تخصیص هایی که تا کنون صورت گرفته با توجه به نیازی که معاونت فرهنگی دارد ، نیست .
وی ادامه داد : امیدواریم بودجه معاونت فرهنگی وزارت علوم در لایحه بودجه سال 98 افزایش یابد تا ما بتوانیم خیلی از فعالیت هایی را که برخی از آنها نیز در سال جاری اجرایی شده ، به اتمام برسانیم .
معاون فرهنگی وزارت علوم افزود : برخی از مطالبات مربوط به سال جاری است که باید آن را پرداخت کنیم ، لایحه بودجه یک بار به مجلس ارائه و سپس به دولت عودت داده شد ، در آنجا اعتبارات تا اندازه ای کاهش یافت که این کاهش در حوزه فرهنگی نسبت به حوزه های دیگر بیشتر بوده است .
غفاری خاطرنشان کرد : بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه را برگرداند به دولت ، با تجدید نظری که صورت گرفت ، بودجه بخش های مختلفی کاهش یافت ، که در بخش علمی ، فرهنگی و آموزشی این کاهش بیشتر بوده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
آنا
1397/10/20
22:10
> معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : دولت در بودجه امسال ، وزارت علوم را مکلف به ادغام یا انحلال مراکز آموزش عالی بی کیفیت کرده است .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، حسین سیمایی صراف در در پنجمین همایش سراسری مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد ، اظهار کرد : تا زمانی که این قبیل واحدها ، ساختاربندی مناسبی نداشته باشند ما نمی توانیم با این پدیده و آسیب های ناشی از آن مقابله کنیم .
وی با انتقاد از نبود ساختار مناسب آموزشی در برخی واحدهای آموزش عالی کوچک افزود : در برخی موارد شاهد هستیم که به یک موسسه آموزش عالی فقط با 1 یا 2 عضو هیئت علمی مجوز پذیرش دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد یا ا داده شده است .
سیمایی صراف با بیان اینکه در دولت های قبل مجوزهای بسیاری برای ایجاد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی صادر شده است ، خاطرنشان کرد : هنوز هم فشارهایی ، به ویژه از خارج دانشگاه برای اخذ مجوزهای جدید وارد می شود .
وی با اشاره به اینکه این فشارها بیشتر برای اخذ مجوز دانشگاه است ، تصریح کرد : به دلیل اینکه هنوز بسیاری از مردم با مفهوم پارک های علم و فناوری آشنا نیستند؛ درخواست های چندانی برای ایجاد آنها نداریم درحالی که با تأسیس یک پارک فناوری ، واحد اشتغال زا ایجاد می شود اما با راه اندازی یک دانشگاه ، تعدادی به خیل بیکاران اضافه می شود .
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به فعال بودن 2 هزار و 800 دانشگاه و واحد آموزش عالی در کشور با جمعیت 80 میلیون نفر ، گفت : این رقم با تعداد واحدهای دانشگاهی کشور چین با یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت برابری می کند .
وی با بیان اینکه تقلب علمی در همه جوامع وجود دارد ، اظهار کرد : این موضوع بیشتر در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد .
سیمایی صراف یکی از آسیب های تقلب علمی در کشور را کاهش اعتماد به مهارت ها و مدرک های علمی خواند و گفت : از دیگر آسیب های شیوع این پدیده ، هدر رفتن بودجه های کشور است زیرا میلیاردها تومان صرف این قبیل مدرک ها می شود .
وی رواج بی اخلاقی و از بین رفتن قبح عمل را یکی از دیگر از تبعات گسترش تقلب علمی عنوان کرد و افزود : هم اکنون شاهد تبلیغ های زیادی برای مدرک فروشی هستیم و نباید حساسیت هایمان نسبت به آن کاهش یابد .
سیمایی صراف ، تقلب علمی را یک آسیب اجتماعی چند عاملی خواند و گفت : یکی از عامل های آن ، فرد است که به چگونگی شخصیت دانشجویان و استادان مربوط است .
وی عامل دیگر را مدرک گرایی دانست و گفت : این امر در کشورمان بسیار شایع و به یک ارزش تبدیل شده است .
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ، یکی از شرایط لازم برای مقابله با این پدیده را در کار معلمی عنوان کرد و افزود : استاد دانشگاه نه فقط یک دانشجو یا دانشمند بلکه باید یک انسان پرورش دهد .
وی با بیان اینکه در مبارزه با تقلب علمی در برابر معلول ها قرار گرفته ایم ، خاطرنشان کرد : دولت در بودجه امسال تبصره ای را برای مبارزه با یکی از علت های تقلب علمی در نظر گرفته؛ اجرای آمایش در آموزش عالی کشور را الزامی و وزارت علوم را مکلف به ادغام یا انحلال مراکز آموزش عالی بی کیفیت کرده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
آنا
1397/10/20
22:10

سیمایی صراف با اشاره به تبصره قبلی دولت درباره واحدهای آموزشی علمی کاربردی وابسته به دولت ، گفت : به واسطه این تبصره تعدادی از این مراکز تعطیل شدند .
وی با تأکید بر اینکه در هم اکنون خلاء های قانونی برای برخورد با تقلب علمی ، رفع شده است ، گفت : زمان آن رسیده است که مدیران حقوقی دانشگاه ها در بخش های پیشگیری و مقابله اقدام های جدی را انجام دهند .
سیمایی صراف با بیان اینکه در بخش پیشگیری باید موضوع پایان نامه ها و آثار علمی ، مشابهت یابی شود ، اضافه کرد : اگر کاری متقلبانه باشد ، دانشجو یا استاد مربوطه در قبال آن مسئولیت پیدا می کنند و در صورت تأیید تقلب ، مجازاتی مانند محرومیت از تحصیل و ابطال مدرک به همراه دارد .
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نقش استادان دانشگاه در پیشگیری از تقلب علمی را بسیار مؤثر خواند و تأکید کرد : اگر تناسب بین تعداد اعضای هیئت علمی و دانشجویان در دانشگاه ها نیز مناسب باشد در این کار موفق خواهیم بود .
به گفته وی در راستای پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی وظایفی برای وزارت علوم و دانشگاه ها تعریف شده است .
پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، به منظور تبیین و همفکری درباره اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با حضور مدیران حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه های کشور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد .
انتهای پیام/4060.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
واحد مرکزی خبر
1397/10/20
17:39
> به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور گفت : انتشار یک یا 2مورد از این پایان نامه ها و مقاله های تقلبی در مجلات بین المللی شرایط نامناسبی را برای ما در سطح بین المللی ایجاد می کندحسین آقابابایی افزود : دروغ و غصب از مهمترین مولفه های تقلب علمی و جرائم در این حوزه است و تقلب علمی از نظرتحلیل جرم شناختی نوعی فساد در آموزش عالی محسوب می شود .
> به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور گفت : انتشار یک یا 2مورد از این پایان نامه ها و مقاله های تقلبی در مجلات بین المللی شرایط نامناسبی را برای ما در سطح بین المللی ایجاد می کندحسین آقابابایی افزود : دروغ و غصب از مهمترین مولفه های تقلب علمی و جرائم در این حوزه است و تقلب علمی از نظرتحلیل جرم شناختی نوعی فساد در آموزش عالی محسوب می شود .
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری هم در این همایش ، وجود واحدهای آموزش عالی کوچک و بدون ساختار و تشکیلات آموزشی درست و مناسب ، را یکی از علت های گسترش تقلب علمی در کشور دانست و گفت : تا زمانی که این قبیل واحدها ، ساختار بندی درستی نداشته باشند ما نمی توانیم با این پدیده و آسیب های ناشی از آن مقابله کنیم .
حسین سیمایی صراف با انتقاد از نبود ساختار مناسب آموزشی در برخی واحدهای آموزش عالی کوچک افزود : در برخی موارد به یک موسسه آموزش عالی فقط با یک یا 2 عضو هیات علمی مجوزهایی مانند پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا داده شده است .
وی با اشاره به فعال بودن 2هزار و 800دانشگاه و واحد آموزش عالی در کشور با جمعیت 80میلیون نفری گفت : این رقم با تعداد واحدهای دانشگاهی کشور چین با یک میلیارد و 400میلیون نفر جمعیت برابری می کند .
مدیرکل لوایح ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری هم در در پنجمین همایش مدیران حقوقی سراسر کشور در اصفهان گفت : ناآگاهی از قانون عمده ترین علت تقلب های علمی برخی از دانشجویان و استادان دانشگاه ها است .
حسن وکیلیان با بیان این که برخی ضوابط در دانشگاه ها تقلب آفرین است ، افزود : تقلب های علمی موضوع حساسیت برانگیزی است که در برخی مواقع تبعات سنگین بین المللی را برای کشور به دنبال دارد .
وی گفت : باید استانداردهای مقابله و پیشگیری از تقلب های علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را با استانداردهای جهانی تطبیق دهیم .
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در اجرای اصل 123 قانون اساسی در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید .
بر اساس این قانون ، تهیه ، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله ، پایان نامه ، مقاله ، طرح پژوهشی ، کتاب ، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود ، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شوند .
بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، جمعیت دانشجویی کشور بیش از سه میلیون و 616هزار نفر و تعداد اعضای هیات علمی 85هزار نفر در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اعلام شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
واحد مرکزی خبر
1397/10/20
17:39

پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور امروز در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد .
در این همایش مدیران ، کارشناسان حقوقی وزارت علوم و دانشگاههای سراسر کشور راهکارهای لازم برای تبیین و همفکری در باره اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را بررسی کردند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
ایرنا
1397/10/20
13:59
> اصفهان ایرنا معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : وجود واحدهای آموزش عالی کوچک و بدون ساختار و تشکیلات آموزشی درست و مناسب ، یکی از علت های شیوع و گسترش تقلب علمی در کشور است .
> به گزارش ایرنا ، حسین سیمایی صراف روز پنجشنبه در پنجمین همایش حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اصفهان افزود : تا زمانی که این قبیل واحدها ، ساختار بندی درستی نداشته باشند ما نمی توانیم با این پدیده و آسیب های ناشی از آن مقابله کنیم .
وی با انتقاد از نبود ساختار مناسب آموزشی در برخی واحدهای آموزش عالی کوچک افزود : در برخی موارد شاهد هستیم که به یک موسسه آموزش عالی فقط با یک یا 2 عضو هیات علمی مجوزهایی مانند پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا داده شده است .
سیمایی صراف با بیان اینکه در دولت های قبل مجوزهای فراوان برای ایجاد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی صادر شده است ، خاطر نشان کرد : هنوز هم فشارهایی بویژه از خارج دانشگاه برای اخذ مجوزهای جدید وارد می شود .
وی با اشاره به اینکه این فشارها بیشتر برای مجوز دانشگاه است ، تصریح کرد : به دلیل اینکه هنوز بسیاری از مردم با مفهوم پارک های علم و فناوری آشنا نیستند درخواست های چندانی برای ایجاد آنها نداریم درحالیکه با تاسیس یک پارک فناوری ، واحد اشتغالزا ایجاد می شود اما با راه اندازی یک دانشگاه ، تعدادی به خیل بیکاران اضافه می شود .
معاون حقوقی وزارت علوم با اشاره به فعال بودن 2 هزار و 800 دانشگاه و واحد آموزش عالی در کشور با جمعیت 80 میلیون نفر ، گفت : این رقم با تعداد واحدهای دانشگاهی کشور چین با یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت برابری می کند .
وی با بیان اینکه تقلب علمی در همه جوامع وجود دارد ، اظهار داشت : این موضوع بیشتر در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد .
معاون حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات فناوری یکی از ضررهای تقلب علمی در کشور را کاهش اعتماد به مهارت ها و مدرک های علمی خواند و گفت : یکی دیگر از ضررهای شیوع این پدیده ، هدر رفتن بودجه های کشور است زیرا میلیاردها تومان صرف این قبیل مدرک ها می شود .
وی رواج بی اخلاقی و از بین رفتن قبح عمل را یکی از دیگر از تبعات گسترش تقلب علمی عنوان و اضافه کرد : در زمان حاضر شاهد تبلیغ های زیادی برای مدرک فروشی هستیم و نباید حساسیت هایمان نسبت به آن کاهش یابد .
سیمایی صراف تقلب علمی را یک آسیب اجتماعی چند عاملی خواند و گفت : یکی از عامل های آن ، فرد می باشد که به چگونگی شخصیت دانشجویان و استادان مربوط است .
وی عامل دیگر را مدرک گرایی دانست و گفت : این موضوع در کشورمان زیاد و به یک ارزش تبدیل شده است .
معاون حقوقی وزیر علوم ، یکی از شرایط لازم برای مقابله با این پدیده را در کار معلمی عنوان کرد و افزود : استاد دانشگاه باید یک انسان پرورش دهد و نه فقط یک دانشجو یا دانشمند .
وی با بیان اینکه در مبارزه با تقلب علمی در برابر معلول ها قرار گرفته ایم ، خاطرنشان کرد : دولت در بودجه امسال تبصره ای را برای مبارزه با یکی از علت های تقلب علمی در نظر گرفته و اجرای آمایش در آموزش عالی کشور را الزامی و وزارت علوم را مکلف به ادغام یا انحلال مراکز آموزش عالی بی کیفیت کرده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
ایرنا
1397/10/20
13:59

معاون حقوقی وزارت علوم با اشاره به تبصره قبلی دولت درباره واحدهای آموزشی علمی کاربردی وابسته به دولت ، گفت : به واسطه این تبصره تعدادی از این مراکز تعطیل شدند البته چند پرونده علیه آن مصوبه در زمان حاضر در دیوان عدالت اداری وجود دارد .
سیمایی صراف با تاکید بر اینکه در زمان حاضر ، خلاء های قانونی برای برخورد با تقلب علمی ، رفع شده است ، گفت : زمان آن رسیده است که مدیران حقوقی دانشگاه ها در بخش های پیشگیری و مقابله اقدام های جدی را انجام دهند .
وی با بیان اینکه در بخش پیشگیری باید موضوع پایان نامه ها و آثار علمی ، مشابهت یابی شود ، اضافه کرد : اگر کاری متقلبانه باشد ، دانشجو یا استاد مربوطه در قبال آن مسوولیت پیدا می کنند و در صورت تایید تقلب ، مجازات هایی مانند محرومیت از تحصیل و ابطال مدرک به همراه دارد .
معاون حقوقی وزارت علوم نقش استادان دانشگاه در پیشگیری از تقلب علمی را بسیار موثر خواند و تاکید کرد : اگر تناسب بین تعداد اعضای هیات علمی و دانشجویان در دانشگاه ها نیز مناسب باشد در این کار موفق خواهیم بود .
وی با اشاره به اینکه در مقابله با تقلب علمی ، وظایفی برای وزارت علوم و دانشگاه ها تعریف شده است ، تصریح کرد : بر این اساس باید به سراغ کسانی که این قبیل خدمات را ارائه می کنند و همچنین خدمات گیرندگان رفت .
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز در این همایش گفت : از 20 سال گذشته با رشد تعداد مقاله های علمی مواجه شدیم اما پس از این 2 دهه ، تقلب های علمی به دغدغه تبدیل شده است .
سید مهدی ابطحی افزود : اگر در زمان حاضر این مسئله حل نشود در آینده به فاجعه می رسیم و دانشگاه ها دچار آسیب های جدی می شوند .
وی همچنین با تاکید بر اینکه نوآوری و تولید دانش ، وظیفه دانشگاه ها و تجاری سازی ایده ها ، وظیفه پارک های علم و فناوری است ، تصریح کرد : دانشگاه ها باید در عرصه ترویج کارآفرینی وارد شوند و ایده های اولیه را به دفاتر انتقال فناوری برسانند اما شکل گیری شرکت های دانش بنیان باید در پارک های علمی و فناوری انجام شود .
به گزارش ایرنا ، پنجمین همایش حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به منظور تبیین و همفکری درباره اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با حضور مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت علوم و دانشگاه های کشور روز پنجشنبه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد .
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در اجرای اصل 123 قانون اساسی در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید .
بر اساس این قانون ، تهیه ، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله ، پایان نامه ، مقاله ، طرح پژوهشی ، کتاب ، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود ، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات هستند .
بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، جمعیت دانشجویی کشور بیش از سه میلیون و 616 هزار نفر و تعداد اعضای هیات علمی 85 هزار نفر در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اعلام شده است .
3011 / 6022 انتهای پیام /* برچسب ها فرهنگی آموزش عالی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان وزارت علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر + وزارت علوم
برنا
1397/10/20
11:10
> معاون آموزشی وزیر علوم گفت : قائل به این هستیم که کنکور به صورت متمرکز در همه سطوح حذف شود ، اما این موضوع به صورت زودهنگام قابل تحقق نیست و شاید تا سه سال آینده به طول انجامد .
> معاون آموزشی وزیر علوم : حذف زود هنگام کنکور قابل تحقق نیست معاون آموزشی وزیر علوم گفت : قائل به این هستیم که کنکور به صورت متمرکز در همه سطوح حذف شود ، اما این موضوع به صورت زودهنگام قابل تحقق نیست و شاید تا سه سال آینده به طول انجامد .
به گزارش گروه اجتماعی برنا ، معاون آموزشی وزیر علوم گفت : قائل به این هستیم که کنکور به صورت متمرکز در همه سطوح حذف شود ، اما این موضوع به صورت زودهنگام قابل تحقق نیست و شاید تا سه سال آینده به طول انجامد .
مجتبی شریعتی نیاسر ، در نشست شورای معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه 6 کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان ، از برگزاری کنکور 98 صرفاً برای رشته محل های پرمتقاضی خبر داد و اظهار کرد : وضعیت غیرقابل قبول رشد کمی در حوزه آموزش عالی توجه همه مسئولان و دست اندرکاران را به خود معطوف داشته است .
این رشد غیرمنطقی سبب شده که امروز در اکثر مناطق و شهرهای کوچک ، مراکزی وابسته به وزارت علوم تشکیل شود و به ارائه خدمات با کیفیت بسیار پایین بپردازند .
وی افزود : از سال 1393 مهار رشد کمی مراکز آموزش عالی به عنوان یک پروژه در دستور کار وزارت علوم قرار گرفت که به رغم فشارهای بسیار زیاد ، از توسعه بی رویه و رشد کمی غیرمنطقی مراکز آموزش عالی جلوگیری شد .
شریعتی نیاسر کیفی سازی را گام بعدی در جهت ارتقاء آموزش عالی کشور عنوان کرد و ادامه داد : سه شعار محوری کنترل کمی ، ارتقا کیفی و اقتدار و هماهنگی ، از جمله برنامه های این وزارتخانه از ابتدا بوده که موضوع رشد کمی تاحد بسیار زیادی مهار شد ، اما در ارتقاء کیفی نیاز به فعالیت های فراوان داریم .
معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مدیریت منطقه ای را ازجمله کلیدواژه های اصلی آمایش آموزش عالی کشور دانست و افزود : بر این اساس لازم است نظام تصمیم سازی آموزش عالی در مناطق مختلف کشور متمرکز شده و دانشگاه های مطرح و بزرگ منطقه ای با محوریت در این تصمیم سازی ، خرد جمعی و همفکری دیگر مراکز را به سمت تصمیم گیری در ستاد هدایت کند .
شریعتی نیاسر با اشاره به مأموریت گرایی به عنوان دیگر کلیدواژه اصلی آمایش آموزش عالی کشور ، تصریح کرد : برنامه محوری از رموز موفقیت فردی و اجتماعی همه انسان ها است و بنابراین لازم است مدیران بخش های مختلف آموزش عالی ضمن تعیین مأموریت مجموعه تحت مدیریت خود ، آن بخش را صرفاً در راستای اهداف و مأموریت های تعریف شده هدایت کنند .
وی اضافه کرد : با توجه به کثرت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور ، ضروری است اهداف و زمینه مأموریت دانشگاه ها مشخص و مراکز آموزش عالی منطبق بر زمینه تعریف شده برای فعالیت خود و نیز رده های تعیین شده برای جذب دانشجو حرکت کنند .
معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تأکید کرد : ضروری است تا در جهت این مأموریت گرایی رشته های دانشگاهی بازتعریف و رشته هایی که در راستای برنامه های دانشگاه ها نیستند حذف شوند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر + وزارت علوم
برنا
1397/10/20
11:10

شریعتی نیاسر ، ساماندهی و متمرکز کردن ظرفیت های آموزش عالی را دیگر کلیدواژه مهم آمایش آموزش عالی کشور دانست و گفت : ضروری است تا با یک برنامه منسجم نظام های متفرقه و پراکنده دانشگاهی یکپارچه شده و از ظرفیت های آن ها به نحو مطلوب استفاده شود .
معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان این که تا امسال بیش از 85 درصد داوطلبان برمبنای سوابق تحصیلی به دانشگاه می روند ، افزود : 25 اسفندماه سال جاری رشته محل هایی که کنکور آن ها حذف می شود معرفی و در سال 98 صرفاً درصد کمی از رشته محل های پرمتقاضی از طریق کنکور دانشجو خواهند گرفت .
شریعتی نیاسر تصریح کرد : پیش بینی می شود با این تدبیر ، ضمن کاهش درصد قابل قبولی از داوطلبان کنکور در سال آینده ، فشار و بار روانی خانواده ها نیز کاهش پیدا کرده و زمینه لازم برای حذف کنکور از دیگر رشته ها در سال های بعد فراهم شود .
Print Email Short Link کد خبر : 798350 تاریخ خبر : 1397/10/20 11 : 10 : 05 خانواده رشد علوم تحقیقات و فناوری فردی و اجتماعی کنکور.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر + وزارت علوم
دانا
1397/10/20
10:18
> قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : تحریم ها می تواند فرصت طلایی برای دانشگاه ها باشد ، دانشگاه می تواند در رفع نیازهای دستگاه های مختلف در بحث تامین مواد ، قطعات و ارتقای کیفیت در شرایط تحریم ورود پیدا کند.
> به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل ازراه آرمان؛ عبدالرضا باقری روز گذشته در اولین نشست روسای دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری منطقه هشت کشور که به میزبانی دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان در سالن شهید هنری این دانشگاه برگزار شد اظهار داشت : آموزش عالی در یک دوره گذر از آموزشهای عالی کلاسیک به سمت دوره آموزش عالی همراه با مسئولیت جدید گام برداشته است .
وی بیان داشت : برای ما در دهه 80 و 90 انجام پژوهشهای مورد نیاز جامعه ، جایگاه واقعی دانشگاه در عرصه های نیروی انسانی و حضور فعال در حوزه های بین المللی در کنار پاسخگویی به نیازهای جامعه مهم بوده است .
باقری تصریح کرد : سعی ما بر این بوده است که در گذر از این دوره ها تجارب را به صورت فرمول جدید در سطح ملی و بین المللی اجرا کنیم .
وی افزود : با همزایی و هم اندیشی دانشگاه ها لازم است به سمتی برویم که در کنار مسئولیتهای قبلی مسائل و مشکلات پیرامون جامعه را در دانشگاه حل کنیم .
قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد : مشکلاتی که بر اثر تحریم ها در کشور به وجود امده است ایجاب می کند که پژوهش ها و تحقیقات به سمت نیازهای مناطق برده شود .
وی با بیان اینکه همه شهرستانها از دانشگاه های خوبی برخوردار هستند و جدا از نقش ملی که دارند نقش معنوی آنها پررنگتراست گفت : یکی از مهترین دستاوردهای آموزش عالی ، برخورداری استان و شهرستانها از نیروی متخصص در داخل شهرستان است این مزیتی است که از آن برخوردار هستیم شاید در گذشته های دور کمتر نیروهای متخصص در شهرستان و استان وجود داشت .
باقری اذعان داشت : همه باید از تجارب دانشگاه ها در جهت توسعه آن استفاده کنیم برای همین منظور ستاد وزارت علوم بیشتر به کار سیاست گذاری و نظارت می پردازد .
وی با اشاره به اینکه بحث مدیریت منطقه ای یک ضرورت محسوب می شود و در این راستا باید اهتمام جدی داشته باشیم بیان داشت : این مدیریت علاوه هم افزایی ، انتقال تجربیات و استفاده از امکانات مشترکی که در منطقه وجود دارد در کنار آن یک سری اختیارات اجرایی با حفظ استقلال برای هر یک از دانشگاه ها تدوین خواهد کرد و اختیارات مدیران منطقه را جوری تنظیم می کنیم که ناقض اختیارات وزارت علوم نباشد .
قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تاکید داشت : امروز جامعه باید طالب فارغ التحصیلانی باشد که علاوه بر مدرک ، دارای توانایی حرفه ای قابل قبولی در رشته های مربوطه باشند باید کاستی های این حوزه برطرف شود .
وی با بیان اینکه در حوزه آموزش باید اهتمام بیشتری به خرج بدهیم گفت : امروز باید بازگشت به ارتقای کیفیت داشته باشیم هم به لحاظ جذب نیروی انسانی و هم به لحاظ محتوی دروسی که ارائه می کنیم و جنبه های عملی و کارگاه های آموزشی را به تناسب رشته ها در نظر داشته باشیم .
باقری یادآور شد : با توجه به اینکه استان ظرفیت های صنعتی خوبی را دارد باید تجربه کار در صنعت را بیاموزیم یکی از مهمترین ضرورت ها در حوزه آموزش ، بالابردن کیفیت آموزش است .
وی با بیان اینکه وظیفه شورای دانشگاه ایجاد رشته تحصیلی نیست گفت : تعطیلی رشته های ناکارامد در دانشگاه ها وظیفه شورای دانشگاه می باشد این موضوعی است که کمتر به آن توجه شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر + وزارت علوم
دانا
1397/10/20
10:18

قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری اذعان داشت : بازآموزی کارشناسان آزمایشگاه با استفاده از تجارب در حوزه آموزشی یکی از ضرورت های دانشگاست چرا که یکی از موضوعات مهم در کیفیت آموزش محسوب می شود .
وی بیان داشت : رصد فارغ التحصیلان در رشته ها مهم است چراکه امروز مانند گذشته نمی توانیم به سرنوشت فارغ التحصیلان بی تفاوت باشیم یکی از ضرورت های دانشجویان نسل سوم این است که فارغ التحصیلان نه تنها باید شغل بدست آورند بلکه بتواند شغل هم ایجاد نمایند .
عبدالرضا باقری عنوان داشت : در حوزه پژوهش و فناوری تعیین برنامه برای دانشگاه متناسب با ماموریتهایی که در منطقه داریم مهم است باید در برنامه راهبردی دانشگاه ها بگوییم در 5 سال آینده قرار است که کدام یک از موضوعات مهم منطقه حل شود .
وی افزود : متناسب با برنامه راهبردی دانشگاه ، سهم هر کدام از اعضای هیات علمی مشخص شود این یکی از موضوعات جدید مهم ما در دوره جدید می باشد .
قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : یکی از مهمترین مسئولیتهای شورای دانشگاه به عنوان اتاق فکر ، تعیین جهت گیری آینده دانشگاه و تعیین سهم دانشکده ها ، اعضای هیات علمی و گروه ها می باشد .
وی اضافه کرد : توجه به مسائل پیرامون خود در جاهای مختلفی که با آن مواجه هستیم و در هر استان و شهری متفاوت است باید به این مهم توجه کرد .
باقری با بیان اینکه با کمک استاندار باید سهم دانشگاه ها در معضلات اجتماعی و چگونگی پیوند ان با توانمندیهای دانشگاه را پیدا کرد گفت : در این راستا باید از افراد توانمند بیرون از دانشگاه ، کسانیکه تجارب و پیشینه صنعتی در استان را دارند نه تنها در استان بلکه در همه استان های کشور استفاده کنیم .
وی با اشاره به اینکه باید هسته های تحقیقاتی کوچک متناسب با نیاز جامعه برای حل معضلات اجتماعی ایجاد کنیم اذعان داشت : یکی از ویژگیهای دانشگاه کارآفرین ، نبود مرز بین گروه ها می باشد در حالیکه مرزهای شدید در گروه های آموزشی داریم و هیچ ارتباطی بین آنها نیست .
قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری از ضرورت برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت در استان خبر داد و گفت : نمایشگاه تقاضای ساخت در کشور با توجه به نیاز دستگاه ها برگزار شد ، تحریم ها می تواند فرصت طلایی برای دانشگاهها باشد ، دانشگاه می تواند در رفع نیازهای دستگاههای مختلف در بحث تامین مواد و قطعات و ارتقای کیفیت در شرایط تحریم ورود پیدا کند .
باقری بیان داشت : برنامه ریزی برای برگزاری چنین نمایشگاهی باید توسط دانشگاه ها در استان صورت گیرد همچنان که در سطح ملی این نمایشگاه برگزار شد و هزار تا نیاز در این نمایشگاه ارائه شد و به مرور زمان قراردادهایی در جهت تولید با دانشگاه ها و مراکز آموزشی بسته شد .
وی تاکید داشت : دانشگاه های کار آفرین از حلقه های کوچک آموزشی صورت می گیرد در دوره آموزش عالی جدید مراکز کوچک و اثر گذار مد نظر است امروز به توسعه رشته ها نیاز نداریم و ظرفیت رشته ها تکمیل شده است .
قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : وزارت آموزش عالی به اثربخشی توجه خاص دارد و شاخص کیفی را برای بودجه دانشگاه ها در نظر گرفته است .
باقری با بیان اینکه قبل از اینکه عمل کنیم باید فکر کرد افزود : تجربیات اساتید دانشگاه ها ، ارتباط با دیگر دانشگاه ها ، استفاده از فکر ، مبادلات تجربیات و ایجاد حلقه های کوچک و اثر گذار در سطح کیفی دانشگاه موثر است .
انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر + وزارت علوم
وزارت علوم
1397/10/19
17:43
> نشست شورای معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه 6 کشور صبح امروز (چهارشنبه) با حضور دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه صنعتی اصفهان ، دکتر شریعتی نیاسر در این نشست با بیان اینکه وضعیت غیرقابل قبول رشد کمی در حوزه آموزش عالی توجه همه مسئولان و دست اندرکاران را به خود معطوف داشته است گفت : از سال 1393 مهار رشد کمی مراکز آموزش عالی به عنوان یک پروژه در دستور کار وزارت علوم قرار گرفت که به رغم فشارهای بسیار زیاد ، از توسعه بی رویه و رشد کمی غیرمنطقی مراکز آموزش عالی جلوگیری شد .
وی کیفی سازی را گام بعدی در راستای ارتقای آموزش عالی کشور عنوان کرد و افزود : سه شعار محوری کنترل کمی ، ارتقای کیفی و اقتدار و هماهنگی ، از جمله برنامه های این وزارتخانه از ابتدا بوده که موضوع رشد کمی تاحد بسیار زیادی مهار شد اما در ارتقای کیفی نیاز به فعالیت های فراوان داریم .
معاون آموزشی وزیر علوم ، مدیریت منطقه ای را از جمله کلیدواژه های اصلی آمایش آموزش عالی کشور دانست و تصریح کرد : بر این اساس لازم است نظام تصمیم سازی آموزش عالی در مناطق مختلف کشور متمرکز شده و دانشگاه های مطرح و بزرگ منطقه ای با محوریت در این تصمیم سازی ، خرد جمعی و همفکری دیگر مراکز را به سمت تصمیم گیری در ستاد هدایت نمایند .
وی با اشاره به مأموریت گرایی به عنوان دیگر کلیدواژه اصلی آمایش آموزش عالی کشور تصریح کرد : برنامه محوری از رموز موفقیت فردی و اجتماعی همه انسان ها است؛ با توجه به کثرت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور ، ضروری است اهداف و زمینه مأموریت دانشگاه ها مشخص و مراکز آموزش عالی در راستای اهداف تعریف شده به فعالیت بپردازند .
معاون آموزشی وزیر علوم ، افزود : ضروری است تا در راستای این مأموریت گرایی رشته های دانشگاهی بازتعریف و رشته هایی که در راستای برنامه های دانشگاه ها نیستند حذف شوند .
وی ، ساماندهی و متمرکز کردن ظرفیت های آموزش عالی را دیگر کلید واژه مهم آمایش آموزش عالی کشور دانست و گفت : ضروری است تا با یک برنامه منسجم نظام های متفرقه و پراکنده دانشگاهی یکپارچه شده و از ظرفیت های آن ها به نحو مطلوب استفاده شود .
دکتر شریعتی نیاسر ادامه داد : قائل به این هستم که کنکور به صورت متمرکز در همه سطوح حذف شود اما این موضوع به صورت زودهنگام قابل تحقق نیست و شاید تا سه سال آینده به طول انجامد .
وی با بیان اینکه بیش از 85 درصد داوطلبان برمبنای سوابق تحصیلی به دانشگاه می روند ، افزود : 25 اسفندماه سال جاری رشته محل هایی که کنکور آن ها حذف می شود معرفی و در سال 1398 صرفاً درصد کمی از رشته محل های پرمتقاضی از طریق کنکور دانشجو خواهند گرفت .
معاون آموزشی وزیر علوم تصریح کرد : پیش بینی می شود با این تدبیر ، ضمن کاهش درصد قابل قبولی از داوطلبان کنکور در سال آینده ، فشار و بار روانی خانواده ها نیز کاهش پیدا کرده و زمینه لازم برای حذف کنکور از دیگر رشته ها در سال های بعد فراهم شود .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایرنا
1397/10/19
17:37
> کرمان ایرنا قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : در بودجه سال 98 برای پارکهای علم و فناوری 72 درصد افزایش بودجه داریم .
> به گزارش ایرنا ، عبدالرضا باقری روز چهارشنبه در دانشگاه ولیعصر رفسنجان در جمع خبرنگاران افزود : تنها دستگاهی که امسال افزایش بودجه داشته پارکهای علم و فناوری است زیرا این پارکها در ایجاد اشتغال مفید هستند .
وی تصریح کرد : بودجه ای که برای پارکهای علم و فناوری تخصیص می یابد به نسبت اقدامات انجام شده اندک اما اثرگذاری این بودجه زیاد است .
باقری افزود : طی چند سال گذشته به ازای هر 50 میلیون تومانی که به پارکهای علم و فناوری اختصاص یافت یک شغل ایجاد شد و این سبب بحث و تبادل نظر برای افزایش بودجه با سازمان برنامه و بودجه شد .
وی خاطرنشان کرد : سال آینده 72 درصد افزایش بودجه برای این پارکها داریم؛ و این به دلیل اثرگذاری پارکها در ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار است و سال آینده سال خوبی برای پارکها رقم خواهد خورد .
وی در بخش دیگری از سخنانش مهمترین اقدامات در توسعه بنای دانشگاه ها را حضور خیرین در رفسنجان و اثرگذاری افرادی مانند آیت الله هاشمی رفسنجانی و بقیه بزرگان در این سرزمین دانست و افزود : امروز دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان یکی از دانشگاههای عظیم در منطقه است که در سطح ملی به تربیت نیروی انسانی کمک می کند .
باقری بیان کرد : دانشگاه ها باید بتوانند در دوره جدید آموزش عالی در راستای تعالی و رشد از تجربیات دانشگاه های دیگر استفاده کنند .
قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ادامه داد : یکی از بندهای مصوبه ستاد آمایش آموزش عالی ایجاد مدیریت منطقه ای دانشگاه ها است .
وی ادامه داد : در این مدیریت علاوه بر اینکه از امکانات مشترک دانشگاه ها می توان استفاده کرد هم افزایی و همفکری در توسعه فناوری نیز می تواند نقش مهمی در دانشگاه ها داشته باشد .
رفسنجان با افزون بر 311 هزار نفر جمعیت در 110 کیلومتری مرکز کرمان قرار دارد .
دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان بیش از 10 هزار دانشجو دارد .
3029/7433 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی افزایش بودجه پارک علم و فناوری کرمان.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
برنا
1397/10/19
15:57
> دکترعبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نشست شورای دانشگاه شهیدباهنرکرمان گفت : سیاست کلان وزارت علوم ، پرهیز از توسعه کمی و ارتقای کیفی آموزش عالی است .
> دکتر باقری : سیاست کلان وزارت علوم ، پرهیز از توسعه کمی و ارتقای کیفی آموزش عالی است دکترعبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نشست شورای دانشگاه شهیدباهنرکرمان گفت : سیاست کلان وزارت علوم ، پرهیز از توسعه کمی و ارتقای کیفی آموزش عالی است .
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ، در این نشست دکتر باقری با بیان اینکه آموزش عالی کشور مفتخر به دستاوردهای فراوانی است ، اظهار داشت : در این 40 سال در بخش آموزش عالی کشورتوفیقات زیادی داشتیم که امروزه می توانیم به آنها افتخار کنیم ، زیرا بخشی از آن در اسناد ملی است و دانشگاه ها همه افراد با تخصص مورد نیاز جامعه را با کیفیت قابل قبول ، تامین می کنند .
وی افزود : اکنون جایگاه علمی مناسبی در عرصه های بین المللی داریم و استادان دانشگاه های ما در حوزه های بین المللی در انتشار مقالات و فناوری های جدید خوش درخشیدند .
دکتر باقری تصریح کرد : جایگاهی که دانشگاه ها در نظام های رتبه بندی بین المللی کسب کردند همگی نشان دهنده این است که علیرغم کاستی ها ، تلاش های همکاران ما به بار نشسته و با همیاری استادان دانشگاه ها می توانیم مشکلات کشور را حل کنیم .
وی با بیان اینکه دانشگاه باید به اقتضای نیازهای روزجامعه ، دانشجو را با رشته متناسب جامعه تربیت کند ، گفت : یکی از مشکلات بزرگ آموزش عالی ، کنترل کمّی مراکز آموزش عالی است ، پس لازم است تا جایی که مقدور است به ساماندهی کمیت ها در آموزش عالی بپردازیم .
قائم مقام وزیر علوم افزود : سیاستی که اکنون در حوزه کلان آموزش عالی کشور دنبال می شود ، پرهیز از توسعه کمی ، ارتقای کیفی آموزش عالی و کنترل ارتقای کیفی در جذب اعضای هیأت علمی است .
دکتر باقری در ادامه گفت : با توجه به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهی از مهارت لازم برای ایجاد کسب و کار برخوردار نیستند ، در راستای حل این معضل ، یکی از برنامه های جدی در مقطع کارشناسی این است که دروس عملی برگزار کنیم و فارغ التحصیلان دانشگاهی مهارت های شخصی ، اجتماعی و همچنین مهارت های فنی رشته مربوطه را کسب کنند .
دکتر باقری با بیان اینکه دانشگاه ها باید در حوزه پژوهش و فناوری ، به سمتی پیش بروند که بتوانند نیازهای جامعه را پاسخگو باشند ، گفت : آن مفهومی که امروز تحت عنوان دانشگاه های جامعه محورمطرح است ، انجام پروژه های بزرگ صنعتی و حجم قراردادهای صنعتی است که نمونه های این کار در نمایشگاه پژوهش و فناوری سال 97 هم مبادله شد .
در این نشست ، مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را با قائم مقام وزیر علوم در میان گذاشتند .
دکتر باقری در ادامه برنامه های سفر به کرمان با دکتر فدایی ، استاندار کرمان دیدار و گفت و گو کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
برنا
1397/10/19
15:57

در این دیدار که با حضوراعضای هیات رئیسه دانشگاه شهید باهنرکرمان صورت گرفت ، درخصوص پژوهش تقاضا محور ، مهارت آموزی دانشجویان ، ارتباط دانشگاه ها با صنعت و دستگاه های اجرایی بحث و تبادل نظر شد .
Print Email Short Link کد خبر : 798158 تاریخ خبر : 1397/10/19 15 : 57 : 19 آموزش عالی علوم تحقیقات و فناوری فناوری مشکلات وزارت علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
ایرنا
1397/10/19
14:03
> کرمان ایرنا قائم مقام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه امروز به توسعه رشته ها در دانشگاه ها نیاز نیست ، گفت : به جای پرداختن به توسعه کمّی؛ مراکز کوچک و اثرگذار در مناطق ایجاد و به دانشگاه ها بر اساس اثربخشی ، بودجه تخصیص داده شود .
> به گزارش ایرنا ، عبدالرضا باقری روز چهارشنبه در نشست روسای دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی و پارک های علم و فناوری منطقه هشت کشور دردانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان افزود : وظیفه شورای دانشگاه ها تعطیلی رشته های ناکارآمد است ، در حالی که رشته هایی در جامعه اشباع شده که نیازی به بودنشان نیست و باید حذف شوند .
وی تصریح کرد : آموزش عالی در دهه های 80 و 90 به انجام پژوهش های بنیادینِ مورد نیاز جامعه پرداخته و در این زمینه در عرصه های ملی و بین المللی موفقیت هایی را نیز کسب کرده ایم .
باقری با اشاره به اینکه دانشگاه های مناطق باید به حل معضلات پیرامون خود در شهر و استان بپردازند و در این زمینه از تجارب سایر دانشگاه ها در رفع مشکلات بهره ببرند ، تصریح کرد : دانشگاه های مناطق از جمله منطقه هشت کشور باید با هم افزایی ، هم فکری ، انتقال تجربیات ، استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی موضوعات منطقه را شناسایی و در رفع کاستی ها و معضلات مناطق آنها کوشش کنند .
وی افزود : ظرفیت صنعت و معادن در استان کرمان فعال است لذا باید زمینه کسب تجارب دانشجویان در این بخش ها فراهم شود .
باقری همچنین رصد کردن دانش آموختگان همه رشته ها را یکی از شاخص های مهم دانشگاه ها برشمرد و گفت : باید ببینیم دانش آموخته ما پس از دریافت مدرک تحصیلی در پنج سال گذشته صاحب چه شغلی شده و نباید به سرنوشت آنها بی تفاوت بود .
وی اظهار داشت : در برنامه راهبردی دانشگاه ها باید برنامه ای مبنی بر حل موضوع مهم منطقه در پنج سال آینده تدوین شود و متناسب با آن سهم هر کدام از اعضای هیات علمی برای حل این موضوع مشخص باشد .
باقری بر استفاده از فرصت طلایی و توجه به موضوعات پیرامون هر شهر و هر استان توسط دانشگاه های مناطق تأکید کرد و افزود : در استان کرمان با کمک استاندار بین معضلات موجود و دانشگاه ها پیوند زده شود و در رفع این معضلات اقداماتی انجام دهند .
وی خاطرنشان کرد : در حل معضلات در جامعه ، دانشگاه ها باید بسته های کوچک تحقیقاتی تشکیل دهند و در بحث کارآفرینی که از ویژگی های مهم دانشگاه ها است اقدام شود لذا ایجاد بسته های تحقیقاتی کوچک می تواند راهگشا باشد .
قائم مقاوم وزیر علوم بیان کرد : هفته گذشته برای اولین بار نمایشگاه تقاضای ساخت برگزار شد که در آن یکهزار نیاز در زمینه قطعات مورد نیاز دستگاهها عرضه شد که به مرور زمان با دستگاه ها و دانشگاه ها قرارداد تولید بسته می شود .
روسای دانشگاههای بم ، کرمان ، سیستان و بلوچستان و دیگر دانشگاه های منطقه هشت کشور امروز در دانشگاه ولیعصر رفسنجان با حضور قائم مقام وزیرعلوم و تحقیقات به بحث و گفت وگو پرداختند .
دانشگاه ولیعصر رفسنجان بیش از 10 هزار دانشجو دارد .
3029/7433/ 5054 انتهای پیام /* برچسب ها فرهنگی دانشگاه وزارت علوم رفسنجان.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم
آنا
1397/10/19
17:34
> پنجمین همایش سراسری مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور معاونان پژوهش و فناوری و حقوقی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، پنجمین همایش سراسری مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور حسین سیمایی صراف ، معاون حقوقی و امور مجلس و مسعود برومند ، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صبح فردا (پنج شنبه 20 دی ماه) به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود .
نشست تخصصی «تبیین و بررسی مصادیق تقلب علمی و راه های پیشگیری و مقابله با آن» با حضور استادانی از دانشگاه های تهران ، ادیان و مذاهب ، اصفهان و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات وزارت علوم از دیگر برنامه های این همایش یک روزه است .
در ادامه این همایش نشست شورای سیاست گذاری مناطق حقوقی با حضور اعضای شورا برگزار می شود و گزارش دبیران مناطق دهگانه حقوقی با حضور مدیران کل معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ارائه خواهد شد .
انتهای پیام/4021/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
شبستان
1397/10/19
15:41
> غفاری گفت : اردوی راهیان نور در اولویت برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار دارد .
> به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی؛ جلسه قرارگاه ملی شهید علم الهدی (راهیان نور دانشگاهیان) با حضور غلامرضا غفاری ، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد .
وی گفت : اردوی راهیان نور برنامه ای اثرگذار در فعالیت های فرهنگی دانشگاههاست و در اولویت برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار دارد .
معاون فرهنگی وزارت علوم در اجرای برنامه های راهیان نور ، کنگرههای شهدا ، جشنوارههای قرآن و عترت و اربعین بیشترین همگرایی در دستگاههای آموزش عالی وجود دارد .
وی عنوان کرد : راهیان نور می تواند ارزش های دفاع مقدس را به نسل جدید منتقل کند .
غفاری ضمن تقدیر از فعالیت بسیج دانشجویی در اجرای اردوی راهیان نور تاکید کرد : ما باید چتر حمایتی برنامه راهیان نور را گسترده تر کنیم و از همه طیف های متنوع دانشجویی در برنامه راهیان نور وارد کنیم همچنین علاوه بر افزایش کمی راهیان نور باید محتوای برنامه راهیان نور را هم تقویت کنیم .
پایان پیام/260.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
پرشین خودرو
1397/10/22
10:52
> پرشین خودرو : سال هاست که دست اندرکاران دانشگاهی کشور به دانشجوها قول توزیع رفاه کارت دانشجویی را می دهند ولی هنوز هیچ یک از چهار میلیون دانشجوی ایرانی از این وعده های توخالی مدیران بهره ای نبرده و در مقابل از وعده های آنها هم ناامید شده اند .
> به گزارش پرشین خودرو : از سال 93 که دولت دهم موضوع رفاه کارت دانشجویی را مطرح کرده تا کنون ، سالی نیست که یک مسئول دانشگاهی وعده توزیع کارت تا مهرماه همان سال را ندهد و کار تاجایی پیش رفته است که از سال 95 رسما اعلام می شود که تا چند روز آینده این کارت در دست دانشجوها خواهد و از رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گرفته تا رییس دانشگاه ها؛ از وزیر علوم گرفته معاونت دانشجویی دانشگاهها همهو همه وعده توزیع کار تا چند روز و ماه دیگر می دهند اما تا کنون به قریب به چهار دانشجوی ایرانی هیچ کارتی داده نشده است .
با احساسات چه تعداد دانشجو بازی می شود؟ مسئولین وزارت علوم و دانشگاه ها شاید از خاطر بردهاند که چه تعدادی از جمعیت کشور دانشجو و خانواده های آنها مخاطب وعده های آنها هستند و اینکه این بدقولی ها چه تبعاتی برای مردم دارد ، چرا که در عنفوان جوانی به وعد های پوچ مسئولین عادت کرده و میاموزند که مسئولین چگونهاند .
در واقع طبق آمار خرداد سال 97 ، در ایران 2569 دانشگاه در کشور وجود دارد که از این میان تعداد 530 واحد سهم دانشگاه آزاد بوده ، 309 موسسه غیرانتفاعی ، 170 مرکز فنی حرفه ای ، 466 مرکز پیام نور ، 953 واحد علمی کاربردی و 141 دانشگاه دولتی( وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) در 31 استان کشور ثبت شده است .
بر اساس آمار موسسه فوق ، تعداد 3 میلیون و 794 هزار و 420 دانشجو در دانشگاههای کشور مشغول تحصیل هستند که از این تعداد یک میلیون و 723 هزار و 269 نفر زن و 2 میلیون و 71 هزار و 151 دانشجو مرد هستند و همچنین از کل جمعیت دانشجویی کشور ، تعداد 1 میلیون و 550 هزار و 70 دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی ، 339 هزار و 325 دانشجو در موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی ، 197 هزار و 305 دانشجو در دانشگاه فنیحرفهای ، 473 هزار و 798 دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی ، 546 هزار و 886 نفر در دانشگاه پیام نور و 687 هزار و 36 دانشجو در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مشغول تحصیل هستند .
(ایسنا 9 خرداد 97) کم وزیاد شدن خدمات دانشجویی در فضای خیالی حال که نزدیک به چهار میلیون دانشجو با وعده های مسئولین وزارت علوم چند سالی را سر کرده و برخی از کسانی که قرار بود از این خدمات استفاده کنند ، فارغ التحصیل شدند یا در حال اتمام درصد و در حال خروج از دانشگاه و ورود به محیط کار هستند ، نکته جالب تر کم و زیاد شدن خدماتی است که قرار است به دانشجوها ارائه کنند است .
سال گذشته ، وزیر علوم اعلام کرده است که 37 نوع خدمت شامل خدمات رفاهی ، ورزشی ، فرهنگی ، تخفیفات دانشجویی ، سفر ، ویزا کارت ، حمل و نقل عمومی و با رفاه کارت به دانشجو ها ارائه خواهد شد .
امسال از سوی رییس صندوق رفاه دانشجویان 26 نوع خدمات اعلام شد که ارائه می شود(ایلنا 19 دی97) به نام دانشجو به کام مدیران بنابه آمارهای رمی وزارت علوم که از زبان وزیر علوم مطرح شده ، ایران بالاترین رتبه علمی در سال 2016 را دربین 25 کشوری که بیشترین رشد علمی دنیا را دارند کسب کرده است و درصد رشد علمی کشور ما در چند سال گذشته 16 .
7 درصد و بالاترین رتبه در سطح جهان بودهاست .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
پرشین خودرو
1397/10/22
10:52

همچنین رتبه نوآوری کشور نیز در چند سال گذشته با 55 رتبه ارتقا به رتبه 78 رسید که این بیانگر تبدیل دانش به ثروت و تولید محصولات کاربردی از دانش کسب شده است .
از طرف دیگر نکته ای که باید در نظر داشت اینکه 85 درصد از دانشجویان ، هزینه های گزاف داشنگاه های را جیب خود پرداخت می کنند و در دانشگاه های دولتی تحصیل نمی کنند تا برخورداری از آن رفاه چندان تفاوتی برای انها نداشته باشد .
حال با توجه به این رخدادها باید به مسئولین دانشگاه و وزارت علوم گفت که دانشجوها کار خود را به درستی انجم می دهند و در حال بالندگی کشور هستند اما شما مسئولین چه خدماتی به این دانشجوهایی که رتبه علمی کشور را بالا برده اند انجام داده اید و چرا تنها با وعده های آنچنانی برای خود ایجاد موقعیت کرده اید؟ اگر طرح کنسل شده اعلام کنید اجازه دهید دانشجوها هم بهره ببرند بنابراین ارائه خدمات دانشجویی به جای اینکه در حد وعده و وعید پوچ و توخالی بماند و هر سال بر خدمات نداده آن بیافزایید باید به پاس این همه زحمات دانشجوها که نام ایران را در فضای علمی پرآوازه کرده و بهره آن را شما می برید ، باید خدمات رفاه کار را هرچه زودتر ارائه کنید تا دانشجویان ناامید را به آینده امیدوار کرده و آنها به بلندگی کشور بیشتر کمک کنند و شاید توان ارائه خدمات به دانشجوها را ندارید و وعده های سرخرمن می دهید و اگر طرح کنسل شده و توان آن را ندارید به دانشجوها اعلام کنید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
محمدرضا آهنچیان+مدیرکل دفتر برنامه ریزی
ایرنا
1397/10/21
19:32
> تهران ایرنا مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم با بیان این که شهریه سنواتی ها طبق روال گذشته است ، گفت : تصمیم گیری درمورد تحصیل رایگان در نیم سال دهم دوره کارشناسی که نیم سال سنوات محسوب می شود ، برعهده هیأت امنای دانشگاه ها است .
> «محمدرضا آهنچیان» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا افزود : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مسئولیتی در قبال دریافت شهریه سنوات و میزان آن ندارد؛ چرا که این موضوع از سوی این وزارتخانه به هیأت امنای دانشگاه ها واگذار شده است .
وی تاکید کرد : در صورتی که دانشجو توان پرداخت شهریه سنوات را نداشته باشد ، این اطلاع را دارم که هیأت های امنای دانشگاه ها بخشودگی هم اعمال می کنند .
این مقام مسئول با رد برخی شایعات مبنی بر کاهش سقف مجاز سنوات ، گفت : از تعداد سنوات کم نشده است .
بر اساس روال گذشته تاکنون ، هشت نیم سال مجاز تحصیلی و دو نیم سال اضافه در کل 10 نیم سال برای تحصیل در مقطع کارشناسی در نظر گرفته شده است .
آهنچیان ادامه داد : در نیم سال دهم با تصمیم هیأت امنای دانشگاه ، بحث دریافت شهریه مطرح می شود .
به گزارش ایرنا ، پرداخت شهریه سنوات بعد از نیم سال های مجاز با واکنش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی روبرو شده است .
در همین زمینه ، تشکل های دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در این مورد به ایرنا اعلام کردند که سنوات رایگان تحصیل در دوره کارشناسی در حالی به هشت ترم کاهش یافته که دانشجویان روزانه طبق قانون اساسی از حق تحصیل رایگان برخوردارند .
به عنوان مثال ، سنوات رایگان تحصیل در کارشناسی به هشت ترم رسیده که بر اساس آن باید چهار میلیون شهریه در ترم 9 داده شود .
این میزان شهریه بر اساس رقمی است که دانشجویان نوبت دوم برای تحصیل به دانشگاه می پردازند .
**تعیین تکلیف مشروطی هامدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم همچنین درمورد تصمیم گیری برای دانشجویان مشروطی ، تاکید کرد : بر اساس آیین نامه های آموزشی وزارت علوم ، نگذراندن یک واحد درسی توسط دانشجو اهمیت ندارد ، بلکه تعداد مشروطی ها و سقف سنوات در ادامه تحصیل پس از ترم های مجاز ، مهم است .
آهنچیان در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد : در مقطع کارشناسی با سه ترم مشروطی و در مقطع فوق لیسانس با دو ترم مشروطی ، دانشجو از دانشگاه اخراج می شود .
قبل از اخراج هم پرونده مشروطی در کمیسیون موارد خاص مورد بررسی قرار می گیرد .
وی گفت : در صورتی که مشروطی فرد موجه باشد ، اجازه بازگشت به تحصیل صادر می شود و اگر کم کاری از سوی دانشجو محرز باشد ، بعد از ترم های مجاز مشروطی ، اخراج می شود .
**9492**1336 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی وزارت علوم سنوات مجاز شهریه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دکتر آهنچیان
تیتر یک
1397/10/20
13:00
> مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم از تصویب نهایی "آیین نامه ساماندهی پذیرش دانشجویان دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی" در این وزارتخانه خبر داد و گفت : با تصویب این آیین نامه شرایط و شاخص های پذیرش در دوره دکتری دانشگاه ها سخت تر می شود .
> گروه دانشگاه "تیتریک"؛دکتر محمدرضا آهنچیان ضمن بیان این مطلب گفت : یکی از مهمترین آیین نامه های وزارت علوم که اخیرا به دانشگاه ها ابلاغ شده "آیین نامه یکپارچه سازی آموزش عالی" است که در حال حاضر به دانشگاه ها ابلاغ شده و این مراکز در حال اجرایی کردن آن هستند .
وی در ادامه با اشاره به تصویب نهاییطرح ساماندهی پذیرش دانشجویان دکتری در کشور ، گفت : در حال حاضر این آیین نامه به منظور اجرا به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده و بر اساس آن شاخص ها و شرایطپذیرش دانشجویان دکتری در کشور اصلاح خواهد شد .
مثلا در گذشته یک دانشگاه برای راه اندازی دوره دکتری ملزم به داشتن سه دوره دانش آموختگی بود که با تصویب این طرح ، تعداد این دوره ها به 5 دوره افزایش یافته است .
دکتر آهنچیان خاطرنشان کرد : فاز اول طرح ساماندهی دوره های تحصیلی در وزارت علوم اجرایی شده و با تصویب طرح فوق ، شرایط پذیرش دوره های دکتری سخت تر شده و دانشگاه هایی که بخواهند دوره های جدید دکتری راه اندازی کنند با محدودیت مواجه خواهند شد .
وی خاطر نشان کرد : در حال حاضر ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره دکتری سالیانه تعداد 24 هزار نفر است و در سال نیز حدود 20 هزار دانشجوی دکتری فارغ التحصیل می شوند .
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در پایان گفت : بر اساس تصمیم این وزارتخانه شرایط پذیرش در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز تغییر خواهد کرد و در این راستا ساماندهی آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره ارشد در دست بررسی است و قبل از پایان سال اجرایی می شود .
اما آیین نامه ساماندهی دوره کارشناسی تا اواخر بهار سال آینده تدوین و ابلاغ خواهد شد .
منبع : ایسنا انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
محمدرضا آهنچیان+مدیرکل دفتر برنامه ریزی
آنا
1397/10/20
06:20
> مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم از نظارت بر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در مسیر بین المللی سازی خبر داد .
> محمدرضا آهنچیان در گفتگو با خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، اظهار کرد : براساس طرح بین المللی سازی دانشگاه ها 16 دانشگاه و 9 پژوهشگاه از اسفند سال گذشته انتخاب شدند تا ظرف پنج سال ، پنج دانشگاه و پنج پژوهشگاه به عنوان مراکز علمی و تحقیقاتی بین المللی معرفی شوند .
وی افزود : در این مسیر مدام دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ارزیابی می شوند و اسفند امسال سال اول این طرح به پایان می رسد .
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم بیان کرد : برای اجرای این طرح نیاز به بودجه دارد که در بودجه امسال باید رقم مناسبی برای آن در نظر گرفته شود وگرنه نمی توان موفقیت آن را تضمین کرد .
آهنچیان گفت : هنوز مشخص نیست که چگونه پنج پژوهشگاه و پنج دانشگاه در نهایت مشخص می شوند ، اینکه آیا تدریجی خواهد بود یا اینکه در نهایت این اتفاق می افتد ، هنوز مشخص نیست .
ولی هر ماه فعالیت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها براساس شاخص های در نظر گرفته شده نظارت می شود .
انتهای پیام/4040.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
جمشید اسماعیلی
تسنیم
1397/10/19
21:55
> بارش برف و باران رحمت الهی امروز در سراسر استان اصفهان موجی از شادی را در میان مردم و به ویژه کشاورزان ایجاد کرد ، اما شاید آنچه که بیش از همه تصاویری دل نشین را پیش روی مردم از طریق شبکه های مجازی قرار داد سد برفی زاینده رود بود .
> اخبار استانها به گزارش خبرگزاری تسنیم از چادگان ، شهر چادگان پس از سال ها کم بارشی ، برفی شادی آور را تجربه کرد ، نزول رحمت الهی بر نگین گردشگری مرکز ایران که تمامی مناطق این شهرستان را در بر گرفت ، سبب خوشحالی مردمان این دیار ساحلی شد .
مردم چادگان در شبانه روز گذشته نیز جلوه ای دیگر از مشارکت را به نمایش گذاشتند ، عده ای در روستاهای بخش چنارود به نیروهای امدادی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای که در حین خدمت رسانی به مشکل برخورده بودند کمک کردند و عده ای هم در شهرها به سنت پیشینیان برای سبک تر شدن بار درختان محل زندگی خود و تسهیل تردد در محله ها تلاش کردند و همکاری خوبی با پرسنل خدمات شهری شهرداری داشتند .
یکی از شهروندان چادگانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم گفت : خوشبختانه از شب گذشته شاهد بارش برف در چادگان هستیم ، این رحمت الهی بر ما به زیبایی و دل نشینی هرچه تمام تر بر شهر و دیار ما نازل شده است و به همین سبب خداوند را شکرگزاریم .
شهروند دیگری به تاثیر خشکسالی های اخیر بر منابع آبی اشاره کرد و گفت : امیدواریم پس از سال ها کم بارشی و خشکسالی ، امسال زمستان پربارشی را داشته باشیم تا نیاز آبی کشاورزان منطقه و استان نیز فراهم شود .
گردنه های کلوسه و شادی در فریدون شهر مسدود شد؛ بارش برف و باران در جاده های اصفهانبارش زیبای برف زمستانی در شهرکرد به روایت تصویرپیش بینی کولاک برف در لرستان؛ تردد جاده ای دچار اختلال می شودارتفاع برف در روستای بخش چناررود 35 سانتی متر و در بخش مرکزی 25سانتی متر گزارش شده است .
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان چادگان با بیان اینکه اکیپ های راهداری در محورهای فرعی و اصلی شهرستان مستقر هستند ، گفت : 14دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین این اداره تمام مسیرهای اصلی و فرعی را بازگشایی کردند و رفت و آمد در آن جریان دارد .
حسینعلی عویدی افزود : به علت لغزندگی در تمام محورهای اصلی و فرعی شهری و روستایی شهرستان به طول 250 کیلومتر بیش از 200 تن شن و نمک پاشیده شده است .
وی از رانندگان و گردشگرانی که قصد عزیمت به این شهرستان دارند خواست حتماً وسایل نقلیه خود را به زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی مجهز کنند .
جمشید اسماعیلی شهردار چادگان نیز با اشاره به اینکه نیروهای شهرداری چادگان از نیمه شب گذشته مشغول به بازگشایی مسیرهای شهری هستند ، افزود : شرایط شهر چادگان برای میزبانی از گردشگرانی که به آب و هوای برفی علاقه دارند کاملا مهیاست و اهالی و مسئولان شهر منتظر حضور مسافران زمستانی هستند .
اهالی شهرستان چادگان ، به خصوص دانش آموزانی که امروز را به دلیل لغزندگی مسیرها به مدرسه نرفتند یک روز شاد برفی و خاطره انگیز را سپری کردند و در گفت وگویی که با هر کدام از شهروندان داشتیم صحبتی جز شکرگزاری و حمد خداوند به خاطر این نعمت ارزشمند نبود .
انتهای پیام/ ت.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
جمشید اسماعیلی
باشگاه خبرنگاران
1397/10/19
17:43
> مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان چادگان گفت : 14 اکیپ راهداری در حال برف روبی و بازگشایی کلیه محور های شهری و روستایی شهرستان چادگان به طول 250 کیلومتر هستند .
> به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ، حسینعلی عویدی مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان چادگان اظهار داشت : ارتفاع بارش برف در روستای بخش چنار رود 35 سانتی متر و در بخش مرکزی به 25 سانتی متر می رسد که با 14 دستگاه سبک و سنگین اداره راهداری شهرستان کلیه مسیرهای اصلی و فرعی در حال بازگشایی است و تردد در آن صورت می گیرد .
وی افزود : بارش برف که از شب گذشته در شهرستان شروع شد تا صبح امروز ادامه داشت ، به علت لغزندگی کلیه محورهای اصلی و فرعی شهری و روستایی شهرستان به طول 250 کیلومتر با بیش از 200 تن شن و نمک برف روبی انجام شد .
مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان چادگان با بیان این که اکیپ های راهداری در محورهای فرعی و اصلی شهرستان مستقر هستند تا مسیرهای برفی را کنترل و مدیریت کنند ، عنوان کرد : رانندگان و گردشگرانی که قصد عزیمت به این شهرستان را دارند حتماً وسایل نقلیه خود را به زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی مجهز کنند و قبل از عزیمت با شماره تلفن 03157723970 اداره راهداری شهرستان چادگان تماس حاصل کنند تا در مسیر و راه های روستایی این شهرستان با مشکل مواجه نشوند .
همچنین جمشید اسماعیلی شهردار چادگان اظهار داشت : ارتفاع برف تا ساعت 8 صبح امروز در شهر چادگان به 15 سانتیمتر رسید و نیروهای شهرداری از ساعت 3 صبح مشغول بازگشایی معابر شهر چادگان هستند .
وی با اشاره به نمک پاشی در خیابان ها افزود : بارش برف این نعمت الهی باعث خوشحالی مردم و خصوصاً کشاورزان شد که این اقدام شهرداری نیز جهت آسایش مردم شهر چادگان نسبت به بازگشایی خیابان های سطح شهر انجام شد به طوری که صبح مردم با بازگشایی همه معابر روبرو شدند .
انتهای پیام/م برف روبی 250 کیلومتر از جاده های شهرستان چادگان.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دکتر آهنچیان
همشهری آنلاین
1397/10/19
17:00
> همشهری آنلاین : مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم از تصویب نهایی آیین نامه ساماندهی پذیرش دانشجویان دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این وزارتخانه خبر داد و گفت : با تصویب این آیین نامه شرایط و شاخص های پذیرش در دوره دکتری دانشگاه ها سخت تر می شود .
> به گزارش ایسنا ، دکتر محمدرضا آهنچیان با بیان این مطلبگفت : یکی از مهمترین آیین نامه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که اخیرا به دانشگاه ها ابلاغ شده «آیین نامه یکپارچه سازی آموزش عالی»است که در حال حاضر به دانشگاه ها ابلاغ شده و این مراکز در حال اجرایی کردن آن هستند .
وی در ادامه با اشاره به تصویب نهاییطرح ساماندهی پذیرش دانشجویان دکتری در کشور ، گفت : در حال حاضر این آیین نامه به منظور اجرا به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده و بر اساس آن شاخص ها و شرایطپذیرش دانشجویان دکتری در کشور اصلاح خواهد شد .
به عنوان مثالدر گذشته یک دانشگاه برای راه اندازی دوره دکتری ملزم به داشتن سه دوره دانش آموختگی بود که با تصویب این طرح ، تعداد این دوره ها به 5 دوره افزایش یافته است .
دکتر آهنچیان خاطرنشان کرد : فاز اول طرح ساماندهی دوره های تحصیلی در وزارت علوم اجرایی شده و با تصویب طرح فوق ، شرایط پذیرش دوره های دکتری سخت تر شده و دانشگاه هایی که بخواهند دوره های جدید دکتری راه اندازی کنند با محدودیت مواجه خواهند شد .
وی خاطرنشان کرد : در حال حاضر ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره دکتری سالیانه تعداد 24 هزار نفر است و در سال نیز حدود 20 هزار دانشجوی دکتری فارغ التحصیل می شوند .
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در پایان گفت : بر اساس تصمیم این وزارتخانه شرایط پذیرش در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز تغییر خواهد کرد و در این راستا ساماندهی آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره ارشد در دست بررسی است و قبل از پایان سال اجرایی می شود .
اما آیین نامه ساماندهی دوره کارشناسی تا اواخر بهار سال آینده تدوین و ابلاغ خواهد شد .
کد خبر 427963.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آنا
1397/10/19
16:28
> مدیرکل فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری حرکت دانشگاه ها به سمت ایجاد و رونق نشاط اجتماعی را اجتناب ناپذیر دانست .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، محمدهادی عسکری فقدان نشاط اجتماعی در دانشگاه ها را از عوامل مهم منزوی شدن دانشجویان عنوان کرد و گفت : این انزوا به آسیب های اجتماعی جبران ناپذیری می انجامد؛ لذا با نگاهی اقتضایی ، ضمن بازنگری به برخی از سیاست های قبلی ، به دنبال جذب حداکثری دانشجویان و حضور فعال آنها در فعالیت های اثر گذار فرهنگی و اجتماعی هستیم .
وی افزود : نگاه از بالا به پایین در مورد جوان امروزی به فراخور شرایط خاص زمان و ابزار های متنوع اطلاعاتی بی تاثیر است و برای جذب آنها باید از روش های ایجابی و گفتگو محور استفاده کرد .
مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه را قلب تپنده جامعه و دارنده مؤثرترین سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد : حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز به منزله قلب تپنده دانشگاه به صورت غیر مستقیم تاثیر بسزایی بر وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد .
محمدهادی عسگری با اشاره به برنامه های تدوین شده در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حوزه آسیب های اجتماعی گفت : بسیاری از این برنامه ها به صورت مشارکتی به منظور استفاده از ظرفیت های اجرایی دستگاه های مختلف برگزار می شود و از نمونه های بارز این برنامه ها می توان به جشنواره دانشگاه پاک اشاره کرد .
وی توانمندسازی دانشجویان برای مواجهه با آسیب های اجتماعی را از مهم ترین اهداف این جشنواره برشمرد و گفت : برنامه ریزی های این جشنواره باید به نحوی باشد که حضور فیزیکی و ذهنی و تعامل حداکثری دانشجویان را در آن شاهد باشیم .
انتهای پیام/4107/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر + وزارت علوم
ایسنا
1397/10/22
11:11
> رئیس دانشگاه پیام نور از تعیین تکلیف تعداد 150 عضو هیات علمی پیمانی این دانشگاه در هفته گذشته خبر داد و گفت : در حال حاضر فقط 250 نفر از این افراد وضعیتشان مشخص نشده است که البته پرونده آنها در هیات مرکزی جذب وزارت علوم در نوبت بررسی قرار دارد .
> به گزارش ایسنا ، دکتر محمدرضا زمانی در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز در ساختمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد به تشریح فعالیت های فرهنگی این دانشگاه پرداخت و اظهار کرد : خوشبختانه دانشگاه پیام نور در عرصه ی فعالیت های فرهنگی بسیار فعال است به طوری که در حال حاضر تعداد 2 هزار و 100 انجمن علمی دانشجویی در سراسر کشور هزار و 600 کانون فرهنگی که بسیاری از آنها کانون های قرآنی هستند رد دانشگاه پیام نور فعال هستند .
ضمن این که 314 نشریه فعال نیز از طیریق این دانشگاه منتشر می شود .
بنابراین ما در سال گذشته حدود 120 کرسی آزاد اندیشی و 51 کارگاه آموزشی در دانشگاه پیام نور برگزار کردیم .
وی در ادامه تصریح کرد : خوشبختانه ما توانستیم 14 عنوان برتر در عرصه فعالیت های قرآنی را در جشنواره های مختلف کسب کنیم .
در واقع ما در حوزه دانشجویی فعالیت های فرهنگی و قرآنی مستقر داریم که عمده ترین این فعالیت ها گرامی داشت مناسبت های مختلف ، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و فعالیت های تشکل های دانشجویی و کانونهای فرهنگی می باشد .
به طوری که در حال حاضر ما در اغلب استان ها کانون قرآنی داریم که دانشجویان ما در جشنواره های مختلف شرکت می کنند .
رئیس دانشگاه پیام نور همچنین یادآور شد : در حوزه تعیین تکلیف وضعیت اعضای هیات پیمانی این دانشگاه باید گفت : به طور خلاصه تعداد این افراد 900 نفر بودند که عمدتا در سالهای 88 و 92 جذب دانشگاه پیام نور شده بودند و می بایست کارهای پذیرش و جذب آنها در همان سال ها اتفاق می افتد که متاسفانه این فرایند انجام نشد .
دکتر زمانی تاکید کرد : ما در طول سال گذشته پرونده ی تمامی اعضای هیات علمی فوق را مورد بررسی قرار دادیم و درحال حاضر تمامی این افراد از نظر دانشگاه تعیین تکلیف شدند .
اما برای این که احکام این افراد زده شود باید مرحله ای را در هیات جذب مرکزی وزارت علوم بگذارند که البته در جلسات مختلف حدود 400 نفر از این افراد تعیین تکلیف نشده بودند .
250 عضو هیات علمی پیام نور در انتظار نظر وزارت علوم به گفته وی ، خوشبختانه در جلسه ای که هفته گذشته با مسئولان هیات جذب مرکزی وزارت علوم داشتیم نزدیک به 150 نفر از 400 نفر از عضو هیات علمی فوق ، در وزارت علوم تعیین تکلیف شدند و احکام آنها در حال تایید است و مابقی افراد باقیمانده که تعداد آنها حدود 250 نفر خواهد بود نیز در نوبت هیات مرکزی جذب قرار دارند که وضعیت آنها نیز به زودی تعیین تکلیف می شود .
بنابراین در دانشگاه کار انجام نشده ای در ارتباط با این افراد نداریم .
اما احکام آنها باید به ترتیب تایید شود .
رئیس دانشگاه پیام نور همچنین یاد آور شد : تعداد کمی از اعضای هیات علمی فوق ، باقی مانده است که یا درمرحله بازنشستگی قرار داشتند و یا این که شرایطی برای حضور ندارند که البته فرصتی کوتاه نیز برای این افراد از هیات امنا به منظور تقویت بنیه ی علمی و کارنامه ی پژوهشی به آنها داده شده است که امیدواریم مشکل این افراد نیز در آینده نزدیک رفع شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر + وزارت علوم
ایسنا
1397/10/22
11:11

وارد حوزه های علوم پزشکی نمی شویم دکتر زمانی در خصوص برنامه دانشگاه برای پذیرش دانشجو در رشته های علوم پزشکی نیز گفت : دانشگاه پیام نور در همه زمینه ها دانشجو پذیرش می کند و تاکنون وارد حوزه های علوم پزشکی نشده است و در این زمینه هیچ فعالیت خاصی نداریم .
برنامه دانشگاه پیام نور برای حذف آزمون کاغذی رئیس دانشگاه پیام نور همچنین در خصوص حذف آزمونهای کاغذی دانشگاه گفت : ما به شدت دنبال اجرای این برنامه هستیم و باید در آزمون های دانشگاه پیام نور این برنامه با جدیت اعمال شود به طوری که ما در ترمی که گذشت نزدیک به 140 هزار آزمون نفر الکترونیکی به مجموع آزمونهای قبلی خود اضافه کردیم .
بنابراین ما این برنامه را با سرعت بسیار خوبی اجرای ی می کنیم و امیدواریم ظرف چند سال اینده بتوانیم به طور کامل آزمونهای کاغذی را در دانشگاه پیام نور حذف کنیم .
برگزاری 500 هزار آزمون نفر الکترونیکی وی خاطر نشان کرد : ما در حال حاضر از حدود 3 میلیون آزمون نفری که در هر ترم برگزار می کنیم بیش از 500 هزار نفر آزمون نفر آن به صورت الکترونیکی برگزار می شود که امیدواریم در هر سال تعدادی بین 100 تا 200 آزمون نفر به این آزمون ها اضافه کنیم تا اچجرای برنامه ی آزمون های الکترونیکی با سرعت بیشتری پیش برود .
برنامه ای برای ادغام با سایر دانشگاهها نداریم رئیس دانشگاه پیام نور در خصوص خبری مبنی بر امکان ادغام واحدهای این دانشگاه با دانشگاه فنی حرفه ای نیز گفت : این خبر به هیچ عنوان صحت ندارد و ما هیچ برنامه ای برای ادغام واحدهای این دانشگاه با واحدهای فنی و حرفه ای و کاربردی نداریم اما بحثی که از سوی وزیر علوم عنوان شد ساماندهی واحدهای کوچک پیام نور یا فنی و حرفه ای در درون خود دانشگاه بود .
بنابراین این موضوع ارتباطی به یکدیگر ندارد و موضوع بیشتر ساماندهی مراکز کوچک دانشگاه پیام نور در درون خود دانشگاه است .
همکاری دانشگاه پیام نور با مدارس غیر انتفاعی دکتر زمانی در ادامه در خصوص برنامه این دانشگاه برای در اختیارقرار دادن امکانات و تجهیزات دانشگاه پیام نور در اختیار دانش آموزان و مدارس گفت : ما هفته گذشته تفاهم نامه ای با بخشی از وزارت آموزش و پرورش منعقد کردیم که مسئولیت ساماندهی مدارس غیر دولتی را مطرح کردیم و براین اساس توافق شد ما بتوانیم با بستر الکترونیکی که در اختیار داریم هم برای این مدارس تولید محتوا داشته باشیم و هم این که در برگزاری آزمون ها کمک کنیم ضمن این که آمادگی خود را برای ارائه آموزشهای ضمن خدمت دبیران و مربیان این مدارس را عهده دار بشویم و قرار است در این زمینه کنسولی نیز تشکیل شود تا زمینه های انجام این همکاری ها را بررسی کند .
راه اندازی ستادهای استانی پیام نور برای جذب دانشجو دکتر زمانی همچنین در خصوص برنامه ی این دانشگاه برای پذیرش دانشجو در شرایط حذف کامل تکمیل ظرفیت نیز گفت : این محصول درسال گذشته نیز مطرح بود با توجه به این که برخی زیر نظام های آموزشی این تصمیم را اجرایی نکردند ما نیز تلاش کردیم فرصت تکمیل ظرفیت را در سال جاری داشته باشیم که با موافقت وزارت علوم این برنامه اجرایی شد اما وزارت علوم اعلام نموده که پذیرش از طریق تکمیل ظرفیت از سال آینده امکان پذیر نخواهد شد .
بنابراین در این راستا ما نیز تلاش خودمان را برای پذیرش دانشجو به کار خواهیم گرفت و در این زمینه مراکز مادر استان ها باید ستادهایی برای تبیلیغ و جذب دانشجو دتر مراکز پیام نور راه اندازی کنند .
فعالیت 40 نمایندگی پیام نور در خارج از کشور رئیس دانشگاه پیام نور در پایان در خصوص مراکز بین المللی دانشگاه نیز گفت : در حال حاضر نزدیک به 40 نمایندگی و مرکز این دانشگاه در خارج از کشور وجود دارد که 38 دفتر در حال حاضرکاملا فعال است ، در برخی از کشورها این دفاتر نمایندگی نیستند بلکه در قالب یک مرکز که ساختار مشخصی دارد فعالیت می کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر + وزارت علوم
ایسنا
1397/10/22
11:11

بنابراین تفاهم نامه ای برای تقویت این دفاتر با کانون عالی کارفرمایان منعقد نمودیم که می تواند در تقویت و گسترش فعالیت دفاتر تاثیرگذار باشد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر علوم
فارس نیوز
1397/10/22
10:02
> رئیس دانشگاه پیام نور گفت : ما در راستای طرح تحول مهارت آموزی دانشجویان با دو بخش مختلف خصوصی و دولتی فعالیت خود را آغاز کردیم .
> به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، محمد رضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور گفت : ما در راستای طرح تحول مهارت آموزی دانشجویان با دو بخش مختلف خصوصی و دولتی فعالیت خود را آغاز کردیم به طوری که در بخش دولتی با سازمان فنی و حرفه ای چند روز قبل تفاهم نامه امضاء کردیم و از سوی دیگر در بخش خصوصی با کانون انجمن های صنفی کارفرمایی به تربیت نیروهای م