وزارت علوم - مطبوعات 24 دي 97
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ ساعت 14:51
1
فهرست اخبار
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
8590586 روزنامه فرهیختگان
8587642 روزنامه ايران
روساي دانشگاه ها
روساي واحدهاي دانشگاهي
8589103 روزنامه آفرينش
8590634 روزنامه ايران
8589100 روزنامه آفرينش
روساي آموزش عالي
روساي موسسه يا سازمان وابسته
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
اعتماد
1397/10/24
> وزیر علوم از تغییر شیوه پذیرش دانشجو برای سال 98 و به 2 روش با کنکور و بدون کنکور خبر داد و گفت : 85درصد رشته ها بدون کنکور بوده درنتیجه داوطلبان نباید استرسی بابت کنکور داشته باشند .
> منصور غلامی با اشاره به ساز و کار اجرایی پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی در رشته محل هایی که توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد ، گفت : کنکور یک بحث طولانی است آنچه به صورت قانونی ، آیین نامه ها و مقررات مصوب نشان می دهد ، باید کنکور از وضعیت فعلی اصلاح شده و یک روش بهتری جایگزین آن شود .
وی ادامه داد : اتفاقی که اخیرا افتاد و پذیرش دانشجو در بهمن ماه نیز برمبنای آن انجام خواهد شد ، این است که تجربه 2 تا 3 سال گذشته و به ویژه سال گذشته نشان داد که 85درصد ظرفیت رشته محل های دانشگاهی بدون نمره کنکور داوطلبان و صرفا از طریق تاثیر سوابق تحصیلی دانشجو; پر شده است .
وزیر علوم افزود : برهمین اساس امسال اعلام کرده ایم کسانی که می خواهند در این رشته محل ها تحصیل کنند ، دیگر نیاز نیست که در آزمون کنکور شرکت کنند چراکه نمره کنکورشان تاثیر ندارد .
وی یادآور شد : مقرر شده بدون توجه به نمره کنکور برای برخی از داوطلبانی که می خواهند به دانشگاه ورود پیدا کنند ، با احتساب سوابق تحصیلی فرآیند پذیرش انجام شود .
اجرای این روش از بهمن ماه آغاز می شود .
غلامی افزود : در سال 98 نیز هم کنکور و هم روش بدون استفاده نمره کنکور اعمال خواهد شد لذا داوطلبان سال 98 می توانند ثبت نام کرده و در رشته های پرمتقاضی آزمون بدهند .
وی ادامه داد : داوطلبانی هم که قصد داشته باشند در رشته محل هایی که سازمان سنجش اعلام می کند ، تحصیل کنند ، می توانند در آزمون سراسری ثبت نام نکرده و فقط به سایت دانشگاه ها مراجعه کنند .
سازمان سنجش آنها را راهنمایی خواهد کرد تا از این طریق جذب شوند .
مهر.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/10/24
> وزیر علوم از تغییر شیوه پذیرش دانشجو برای سال 98 و به دو روش با کنکور و بدون کنکور خبر داد و گفت : «85 درصد رشته ها بدون کنکور است؛ درنتیجه داوطلبان نباید استرسی بابت کنکور داشته باشند.
> وزیر علوم از تغییر شیوه پذیرش دانشجو برای سال 98 و به دو روش با کنکور و بدون کنکور خبر داد و گفت : «85 درصد رشته ها بدون کنکور است؛ درنتیجه داوطلبان نباید استرسی بابت کنکور داشته باشند .
» منصور غلامی در گفت وگو با مهر ادامه داد : «بر همین اساس امسال اعلام کرده ایم کسانی که می خواهند در این رشته محل ها تحصیل کنند ، دیگر نیازی نیست در آزمون کنکور شرکت کنند؛ چراکه نمره کنکورشان تاثیری ندارد .
» او یادآور شد : «مقرر شده بدون توجه به نمره کنکور برای برخی داوطلبانی که می خواهند به دانشگاه ورود پیدا کنند ، با احتساب سوابق تحصیلی فرآیند پذیرش انجام شود .
اجرای این روش از بهمن ماه آغاز می شود .
» غلامی افزود : «در سال 98 هم کنکور و هم روش بدون استفاده نمره کنکور اعمال خواهد شد ، لذا داوطلبان سال 98 می توانند ثبت نام کرده و در رشته های پرمتقاضی آزمون بدهند .
» او ادامه داد : «داوطلبانی هم که قصد داشته باشند در رشته محل هایی که سازمان سنجش اعلام می کند ، تحصیل کنند ، می توانند در آزمون سراسری ثبت نام نکرده و فقط به سایت دانشگاه ها مراجعه کنند .
سازمان سنجش آنها را راهنمایی خواهد کرد تا از این طریق جذب شوند . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
بهار
1397/10/23
> گروه جامعه : وزیر علوم از تغییر شیوه پذیرش دانشجو برای سال 98 و به 2 روش با کنکور و بدون کنکور خبر داد و گفت : 85 درصد رشته ها بدون کنکور بوده در نتیجه داوطلبان نباید استرسی بابت کنکور داشته باشند .
> منصور غلامی با اشاره به ساز و کار اجرایی پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی در رشته محل هایی که توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد ، گفت : کنکور یک بحث طولانی است آنچه که به صورت قانونی ، آیین نامه ها و مقررات مصوب نشان می دهد ، باید کنکور از وضعیت فعلی اصلاح شده و یک روش بهتری جایگزین آن شود .
وی ادامه داد : اتفاقی که اخیرا افتاد و پذیرش دانشجو در بهمن ماه نیز برمبنای آن انجام خواهد شد ، این است که تجربه 2 تا 3 سال گذشته و به ویژه سال گذشته نشان داد که 85 درصد ظرفیت رشته محل های دانشگاهی بدون نمره کنکور داوطلبان و صرفا از طریق تاثیر سوابق تحصیلی دانشجو پر شده است .
وزیر علوم افزود : برهمین اساس امسال اعلام کرده ایم کسانی که می خواهند در این رشته محل ها تحصیل کنند ، دیگر نیاز نیست که در آزمون کنکور شرکت کنند چراکه نمره کنکورشان تاثیر ندارد .
وی یادآورشد : مقرر شده بدون توجه به نمره کنکور برای برخی از داوطلبانی که می خواهند به دانشگاه ورود پیدا می کنند ، با احتساب سوابق تحصیلی فرایند پذیرش انجام شود .
اجرای این روش از بهمن ماه آغاز می شود .
غلامی افزود : در سال 98 نیز هم کنکور و هم روش بدون استفاده نمره کنکور اعمال خواهد شد لذا داوطلبان سال 98 می توانند ثبت نام کرده و در رشته های پر متقاضی آزمون بدهند .
وی ادامه داد : داوطلبانی هم که قصد داشته باشند در رشته محل هایی که سازمان سنجش اعلام می کند ، تحصیل کنند ، می توانند در آزمون سراسری ثبت نام نکرده و فقط به سایت دانشگاه ها مراجعه کنند .
سازمان سنجش آنها را راهنمایی خواهد کرد تا از این طریق جذب شوند .
وزیر علوم تاکید کرد : در واقع امسال بخشی از کسانی که نگران کنکور بوده ، استرس و اضطراب برای آن دارند ، می توانند در رشته خاصی که اعلام می شود شرکت کرده و اصلا استرس نداشته و در کنکور شرکت نکنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه آفرینش
1397/10/23
> مدیرکل اداری دانشگاه فنی و حرفه ای از اقدامات لازم برای جذب 95 درصد مربیان حق التدریس به صورت پیمانی خبر داد و گفت : حکم استخدام پیمانی برای 170 نفر صادر شده است .
> مدیرکل اداری دانشگاه فنی و حرفه ای از اقدامات لازم برای جذب 95 درصد مربیان حق التدریس به صورت پیمانی خبر داد و گفت : حکم استخدام پیمانی برای 170 نفر صادر شده است .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه‎ای ، سید حسن حسینی عنوان کرد : به دنبال ابلاغ قانون برنامه ششم مبنی بر ساماندهی مربیان حق التدریس (بند ذ) ، بهمن سال گذشته آیین نامه‎ای برای استخدام مربیان حق التدریس دانشگاه فنی و حرفه‎ای تهیه شد که پس از مکاتبه‎های لازم با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بهار سال 1397 نهایی شد .
وی افزود : برآورد اولیه درباره تعداد مربیان حق التدریس دانشگاه فنی و حرفه‎ای مشمول 1200 نفر بود که توسط وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری مکاتبه‎های لازم با سازمان اداری و استخدامی برای اجرای ماده یک احکام دایمی این افراد انجام شد .
مدیرکل اداری دانشگاه فنی و حرفه ای عنوان کرد : مهر ماه امسال با پیگیری دانشگاه فنی و حرفه‎ای مجوز لازم را برای پیمانی شدن مشمولان دریافت کردیم ، بلافاصله بخشنامه و مصوبه مربوط ارسال کردیم .
حدود 1100 پرونده ارسال شد که از این تعداد 930 پرونده به هسته گزینش ارجاع و تا کنون نتیجه نهایی گزینش 422 نفر ارسال شده و حکم استخدام پیمانی برای 170 نفر صادر شده است .
حسینی با بیان اینکه در سه ماه اخیر فرایند استخدام برای 400 نفر از مربیان حق تدریس طی شده است ، گفت : امیدواریم تا پایان سال جاری احکام تمام مشمولان صادر شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه ایران
1397/10/23
> جهانگیری مطرح کردتحریم فرصتی برای تأمین نیازها از تولید داخل معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به شرایط تحریم و محدودیت های ناشی از آن ، گفت : همان گونه که مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری بارها تأکید کرده اند ، در این شرایط فرصت برای تأمین نیازهای کشور از طریق تولید داخل و ظرفیت های موجود فراهم شده است .
> جهانگیری مطرح کردتحریم فرصتی برای تأمین نیازها از تولید داخل معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به شرایط تحریم و محدودیت های ناشی از آن ، گفت : همان گونه که مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری بارها تأکید کرده اند ، در این شرایط فرصت برای تأمین نیازهای کشور از طریق تولید داخل و ظرفیت های موجود فراهم شده است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری ، اسحاق جهانگیری در شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری ، با اشاره به اینکه به هر میزان که در زمینه پژوهش و تحقیق هزینه و سرمایه گذاری کنیم ضرر نکرده ایم ، خاطرنشان کرد : یکی از دغدغه های جدی میزان بازدهی اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی بوده است .
باید این باور در جامعه ایجاد شود که اعتبارات هزینه شده در بخش پژوهش می تواند برای کشور بازدهی داشته و گرهی از مشکلات پیش روی باز کند .
وی از سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری خواست با قرار دادن این موضوع در دستور کار خود ، راهکارهایی تدوین کنند تا پژوهش و تحقیقات در کشور با رویکرد حل مسائل و چالش های پیش روی توسعه دنبال شود .
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی نیز باید به موضوع تحقیق و پژوهش و سرمایه گذاری برای آموزش نیروی انسانی خود توجه کنند ، گفت : آموزش و پژوهش نقش مؤثری در بهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی و افزایش درآمدزایی آنها دارد و باید با استفاده از راهکارهایی نظیر اعطای امتیازات و حمایت از بنگاه هایی که در امر پژوهش سرمایه گذاری می کنند ، سایر بنگاه های اقتصادی را نیز به این موضوع مهم تشویق و ترغیب نماییم .
در این جلسه که وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، سرپرست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه تهران نیز حضور داشتند ، دبیر شورای عالی عتف ، گزارشی از برگزاری نمایشگاه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری ارائه کرد و گفت : این نمایشگاه در تاریخ سوم تا ششم دی برگزار شد و برای نخستین بار 900 تقاضا و درخواست فناورانه جمع آوری و مستندسازی شد .
وی با اشاره به اینکه 70 شرکت فعال در زمینه های مختلف نظیر صنایع دفاعی ، خودرو ، صنایع فلزی ، فناوری اطلاعات و سایر صنایع در این نمایشگاه حضور داشتند افزود : 89 توافقنامه به ارزش 120 میلیارد تومان در این نمایشگاه به امضا رسیده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
تشکل دانشجویی
عصر اقتصاد
1397/10/24
> عصراقتصاد : اشرف السادات جلال زاده : اعتبار و جایگاه اساتید دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه به حدی است که حتی اگر رسانه ها در زمینه کارورزی دانشجویان همکاری نکنند ، می توانند ظرفیتی را به وجود بیاورند که دانشجویان امکان کارآموزی داشته باشند و یا فارغ التحصیلان جذب بازار کار شوند.
> عصراقتصاد : اشرف السادات جلال زاده : اعتبار و جایگاه اساتید دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه به حدی است که حتی اگر رسانه ها در زمینه کارورزی دانشجویان همکاری نکنند ، می توانند ظرفیتی را به وجود بیاورند که دانشجویان امکان کارآموزی داشته باشند و یا فارغ التحصیلان جذب بازار کار شوند .
ایران با چالش ها ، مخاطرات و بحران های مختلفی مواجه است؛ از هر 50 بحرانی که در جهان شناسایی شده است ، 40 تای آن در کشور ما اتفاق افتاده یا کشور مستعد وقوع آن است .
بنابراین ضرورت دارد رشته ای مجزا با این عنوان در دانشگاه تعریف شود .
دکتر اکبر نصراللهی ، متولد 1346 مولف و پژوهشگر علوم ارتباطات ، لیسانس و فوق لیسانس رشته ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبائی را در کارنامه علمی خود دارد .
وی ، دانش آموخته مقطع دکترای مدیریت رسانه از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، سردبیر بخش های مختلف خبری از جمله بخش های خبری شامگاهی و سحرگاهی رادیو پیام ، سردبیر بخش خبری ساعت20 شبکه چهار سیما ، سردبیر خبر و گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما ، مدیرکل اطلاعات و اخبار شبکه خبر ، مدیرکل آموزش و پژوهش و مدیرکل نظارت و ارزیابی اخبار و برنامه های سیاسی بوده و از چندی پیش ، عهده دار ریاست دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه شده است .
رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در خصوص موقعیت دانشکده ، در مقام راس کانون علمی مباحث رسانه ای اظهار داشت : با توجه به سابقه فعالیت دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ، برخورداری از هیات علمی خبره ، کثرت دانشجو و تنوع رشته در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا ، بزرگ ترین دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ها کشور محسوب می شود و به جرات می توان گفت از لحاظ کمی ، هم تراز و هم سطح ندارد .
این استعداد و ظرفیت ، به آن توانمندی می بخشد تا به کانون مباحث رسانه ای کشور تبدیل شود .
توجه داشته باشیم که امروز حدود 150 شبکه رادیویی ، تلویزیونی ، ده ها خبرگزاری و تعداد زیادی روزنامه و مجله با تیراژ های مختلف در کشور منتشر می شود .
این ارقام ، بعلاوه سایت ها ، کانال ها و حتی اپلیکیشن های مبتنی بر تلفن همراه که هر کدام در حکم یک رسانه است ، باید به فضای علمی تبدیل شود که آرمان ها و اهداف مورد نظر متخصصان این حوزه و همچنین چالش ها ، بحران ها و مخاطراتی را که در فضای رسانه ای وجود دارد را مدیریت کند و پاسخگوی دغدغه اساتید و دانشجویان نیز باشد .
از این رو به جرات می توان گفت دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی این قابلیت را دارد که پاسخگوی این نیاز باشد .
نصراللهی در ادامه ، پیرامون اقداماتی که برای بسترسازی مطلوب برای این فضای آرمانی در دست اجراست ، اظهار داشت : برای رسیدن به این چشم انداز ، ابتدا اهداف مشخص شده است و با توجه به این هدف ، همت بر فراهم کردن بسترهای لازم گماشته شده است .
در اولین قدم ، نشست های متعددی با مدیران دانشگاه در این باره برگزار و مشخص شد مسئولان دانشگاه ، در زمینه فعالیت های رسانه ای دیدگاه های مثبت دارند .
به اضافه این که از دیدگاه های پیشنهادی نیز استقبال کردند و قول حمایت دادند .
وی با تشریح دیدگاه دکتر طهرانچی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی درباره دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه و همچنین سیاست های دکتر محمدرضا آقا میری رییس واحد تهران مرکز و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ، ادامه فعالیت ها را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت با توجه به توان ، تجربه ارزشمند و انگیزه بالا و نگاه انسانی ، اخلاقی که دکتر آقامیری دارند ، در آینده نه چندان دور شاهد اقدامات و تحولات خوبی خواهیم بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
تشکل دانشجویی
عصر اقتصاد
1397/10/24

نصرالهی در ادامه با اشاره به سیاست دانشگاه برای شناسایی چالش های کشور و تلاش برای دادن راهکار و حل آن در حد توان و ماموریت دانشکده گفت : دانشکده علوم ارتباطات نیز با توجه به سابقه ، توان ، تجربه استادان و کارکنان و ظرفیت دانشجویی بی نظیر خود و همچنین حمایت مسئولان ، بزودی تلاش می کند به کانون مباحث رسانه های کشور تبدیل شود و در قالب نشست های تخصصی با حضور استادان این حوزه ، چالش های حوزه رسانه را شناسایی و راهکارهای رفع آن را به بحث بگذارد .
وی با اشاره به شرایط کشور ، آرایش جدید رسانه های فارسی زبان ، تحریم های ظالمانه ، استفاده دوگانه از رسانه ها گفت : رسانه ها و تحریم ، نقد عمکرد رسانه های ماهواره ای فارسی زبان در ایران ، پوشش اخبار تروریستی ، فضای مجازی و تحولات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور ، اقتصاد مقاومتی و رسانه از جمله موضوعاتی است که از ماه آینده به تدریج در نشست های تخصصی دانشکده ، بررسی و بحث می شود .
رییس دانشکده علوم ارتباطات در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان چهره شناخته شده رسانه ای چه اقداماتی برای مشارکت دانشجویان در دستیابی به این اهداف انجام داده یا انجام خواهید داد گفت : تصمیم های اتخاذ شده تا امروز ، بر مبنای طرح موضوعات تخصصی در حیطه فعالیت های مشارکتی و گروهی دانشجویان ، اعضای هیات علمی و دیگر کارکنان ، اعضا و ارکان دانشکده است .
بی تردید ، بدون مشارکت و همکاری دانشجویان به عنوان بانشاط و انگیزه ترین رکن این فضای آموزشی و پژوهشی ، هیچ برنامه ای محقق نخواهد شد و حتما لازم است از نظر و کمک دانشجویان استفاده شود .
نصرالهی در ادامه افزود : برای استفاده بیشتر از مشارکت دانشجویان ، با همه مقاطع و رشته های تحصیلی جلسات متعددی برگزار شده است .
همچنین بعد از حدود چهار سال ، جلسات شورای دانشکده با حضور و مشارکت همه استادان برگزار شده است تا از نظرات ارزشمند و ظرفیت های آنها در اداره دانشکده به نحو احسن بهره گیری شود .
از جمله ، اساتیدی در کادر آموزشی دانشکده حضور دارند که خود از اصحاب رسانه هستند .
در رده های مدیریت رسانه ای انجام وظیفه می کنند یا با مراکز مختلف خبری همکاری دارند .
این اساتید می توانند دانشجویان را با کار عملی درگیر کنند .
اعتبار و جایگاه اساتید دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه در حدی است که اگر هم رسانه ای تمایل به همکاری در این زمینه نداشته باشد ، خود آنان می توانند ظرفیتی را به وجود بیاورند که دانشجویان امکان کارآموزی داشته باشند و یا فارغ التحصیلان این رشته ، جذب بازار کار شوند .
وی پیرامون گلایه دانشجویان مبنی بر این که چند مناسبت از جمله «روز دانشجو» پشت سر گذاشته شده و این مناسبت ها به دلیل نبود تشکل دانشجویی جدی گرفته نشده است ، پاسخ داد : دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه حکم مستاجری دارد که تازه در مکان جدید مستقر شده است .
به فرصتی احتیاج است تا نظر دانشجویان تامین شود .
در حال حاضر ، همه درگیر یک سری امور اداری ناشی از مشکلات ساختاری هستند که از قبل وجود داشته و طبیعتا ، اولویت ، رفع این مشکلات ساختاری است .
وی افزود : در مسیر پیش رو ، محدودیت هایی در حوزه اطلاع رسانی وجود دارد که برنامه ریزی برای برطرف کردن آن ها در دستور کار است .
سایت دانشکده در محدوده اختیارات روابط عمومی ، به روز نبود .
آخرین خبر سایت ، مربوط به خبر اربعین سال گذشته بود و دوستانی که از بیرون نظاره گر سایت هستند ، شاید ندانند این امر ناشی از مشکلات ساختاری بوده است و ربطی به دانشکده ندارد .
کانال دانشکده ، تنها به اخبار تشکیل یا عدم تشکیل کلاس ها محدود شده بود اما الان با مشارکت دانشجویان ، مباحث و اخبار تخصصی علوم ارتباطات و رسانه تولید و به اشتراک گذاشته می شود .
همچنین صفحه آپارات دانشکده ایجاد و دیدگاه های تخصصی استادان به اشتراک گذاشته شده است .
نصراللهی همچنین به ضرورت ایجاد رشته ها و سر فصل های جدید اشاره کرد و گفت : متناسب با تحولات ملی و بین المللی و نیاز کشور ، طراحی و راه اندازی رشته های جدید در حوزه ارتباطات و رسانه در دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ضروری است .
برای مثال ، از هر 50 بحران جهان ، 40 تای آن در کشور ما اتفاق افتاده یا کشور ، مستعد وقوع آن است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
تشکل دانشجویی
عصر اقتصاد
1397/10/24

بنابراین ، ایران در معرض بحران های و مخاطرات و چالش های مختلفی قرار دارد .
از آنجا که هر جا بحران وجود دارد ، نقش رسانه در مدیریت آن بسیار ضروری است .
پس لازم است در ساختار آموزشی ، به این مهم توجه شود .
از سوی دیگر ، همه می دانیم که در حال حاضر ، رسانه غالب و تاثیرگذار ، فضای مجازی است .
پس ضرورت دارد رشته ای مجزا با این عنوان در دانشگاه تعریف شود .
رییس دانشکده علوم ارتباطات ، با اشاره به اهمیت پژوهش و تاکید مسئولان دانشگاه از جمله دکتر طهرانچی و دکتر آقامیری در این زمینه گفت : موضوعات پایان نامه های رشته های ارتباطات و مطالعات رسانه باید در ارتباط با مسائل و چالش های رسانه ای اولویت دار و قابل حل کشور باشد؛ نه موضوعاتی که فقط برای رفع تکلیف ، تکراری و تشریفاتی انتخاب و دفاع و مدرکی اخذ و نتایج آن آرشیو شود .
برای رسیدن به این هدف ، شورای پژوهی با رای استادان دانشکده انتخاب و تصمیمات خوبی گرفته شده است؛ خوشبختانه ، مسیر کار با راهنمایی اساتید و همکاران همراه ، خوب طی شده است و نتایج رضایت بخش آن را به زودی دیده می شود .
نصراللهی در پاسخ به این پرسش که برای رسیدن به این افق و چشم انداز که با حضور دانشجو میسر می شود ، برای انگیزه دار کردن دانشجویان چه گامی برداشته شده ، اظهار داشت : ابتدا باید خودمان آگاه و حساس باشیم تا در مرحله بعد بتوانیم دیگران را حساس و آگاه کنیم .
از این رو ، اولین گامی که برداشته شده است این که با تمام دانشجویان در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا جلسه تشکیل داده و با آنان پیرامون مباحث جاری مذاکره انجام شده است .
در این جلسه ، چشم انداز و اهداف دانشکده مطرح و ضمن این جلسات ، از نقطه نظرات و پیشنهادات دانشجویان استفاده شد .
وی افزود : مشارکت دانشجو ، تضمین کننده اهداف عالی مورد نظر در سطح کلان است .
اگر دانشجو نباشد ، دستیابی به این اهداف ، دشوار و حتی غیرممکن است .
دانشجویان باید خود را باور داشته باشند و برای تغییر تلاش کنند .
باید بکوشند تغییرات را نهادینه کنند .
زمانی که مسیر درست تعریف شود ، این اتفاق به عنوان یادگاری خوب باقی می ماند .
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه افزایش ورودی دانشجویان نسبت به سال گذشته اظهار داشت : اگرچه در سال تحصیلی جاری ، در زمینه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی با کاهش مواجه بوده ایم اما در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد ، در برخی رشته ها ، 30 تا 40 درصد افزایش ورودی داشته ایم .
دکتر نصراللهی در پایان بر این موضوع تاکید کرد که در مقطع کارشناسی لازم است .
این مهم ، مهارت دانشجویان را افزایش می دهد .
متاسفانه در این باره قدری کوتاهی وجود داشته است که کاملا قابل پذیرش است .
در این راستا ، برنامه هایی ظراحی شده است .
از جمله ، کمک اساتید این کاستی را جبران می کند .
تلاش بر آن است که برنامه ها به گونه ای پیش برود که مهارت دانشجویان افزایش یابد .
انشاءا .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
پیام نور
سیاست روز
1397/10/23
> رئیس دانشگاه پیام نور گفت : بحث ادغام دانشگاه پیام نور و دانشگاه فنی حرفهای مطرح نیست بلکه شاید ادغام واحدهای کوچکتر در بزرگتر مطرح باشد .
> رئیس دانشگاه پیام نور گفت : بحث ادغام دانشگاه پیام نور و دانشگاه فنی حرفهای مطرح نیست بلکه شاید ادغام واحدهای کوچکتر در بزرگتر مطرح باشد .
محمدرضا زمانی در حاشیه امضای تفاهم نامه با کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران درباره برنامههای فرهنگی این دانشگاه گفت : دانشگاه پیام نور در مباحث فرهنگی به شدت فعال است .
دو هزار و 100 انجمن علمی دانشجویی در سراسر کشور دارد ، 1300 کانون فرهنگی در این دانشگاه فعال هستند و بسیاری از کانونهای قرآنی در این دانشگاهها تصویب شده اند .
زمانی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت اساتید پیمانی مشروط این دانشگاه ، اظهار داشت : این افراد حدود 900 نفر بودند که عمدتا در سالهای 88 تا 92 جذب دانشگاه شده بودند اما متأسفانه کارهای پذیرش آنها انجام نشده بود و اکنون ما طی سال گذشته تمام برنامه این افراد را بررسی کردیم و این اساتید در دانشگاه پیام نور تعیین تکلیف نهایی داشتهاند ولی یک مرحله دیگر در هیئت مرکزی جذب است که باید توسط این هیئت احکام این افراد صادر شود .
رئیس دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد : نزدیک 400 نفر از این افراد باقی مانده بودند که اخیراً 150 نفر تعیین تکلیف شدهاند احکامشان در حال صدور است ، 250 نفر باقیمانده نیز در نوبت هیئت مرکزی جذب قرار دارند و احکامشان به ترتیب صادر خواهد شد .
فقط تعداد کمی از این افراد بودند که پرونده شان دارای مشکلاتی بود که برای آنها نیز از هیئت امنای دانشگاه فرصت گرفتیم تا بتوانند کارنامه پژوهشی خود را تقویت کرده و مشکلشان حل شود .
زمانی با اشاره به حذف آزمونهای کاغذی اظهار داشت : به شدت پیگیر آن هستیم و 140 هزار آزمون نفر الکتریکی به مجموعه آزمونهای قبلی اضافه کرده ایم و از هر سه میلیون آزمون نفر هر ترم بیش از 500 هزار آزمون نفر به صورت الکترونیکی است .
وی در مورد ادغام دانشگاه پیام نور با فنی و حرفهای گفت : این بحث ادغام دانشگاه پیام نور با فنی و حرفهای وجود ندارد و بحث این بود که واحدهای کوچک دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی در واحدهای بزرگتر ساماندهی شده و ادغام شود ولی بحث ادغام آنها وجود ندارد .
رئیس دانشگاه پیام نور در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اینکه راهبرد جذب دانشجوی دانشگاه پیام نور درخصوص حذف تکمیل ظرفیت که از سال آینده اجرایی میشود ، چیست؟ گفت : ما مبنا را بر این قرار دادیم که از سال آینده تکمیل ظرفیت نداریم .
ستادهایی تشکیل دادیم تا تصمیمات لازم را انجام داده و برنامه ریزی لازم را برای جذب دانشجو داشته باشند .
وی درباره منطقهای شدن دانشگاه پیام نور ، یادآور شد : منطقهای شدن این دانشگاه به آمایش آموزش عالی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است ، بر میگردد و در اساسنامه دانشگاه پیام نور و توسط هیئت امنای دانشگاه این موضو ع تأیید شده و در حال بحث و بررسی است و نیاز به جمع آوری اطلاعات در مورد نحوه ساماندهی دانشگاه دارد و این ساماندهی در رشتهها و مراکز و در تمام موارد خواهد بود و در این زمینه با معاونت پژوهشی وزارت علوم ، دانشگاه فنی حرفه ای ، معاونت علمی ریاست جمهوری هماهنگ هستیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
پیام نور
سیاست روز
1397/10/23

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد : البته ساماندهی همیشه به معنای ادغام و تغییر مأموریت نیست گاهی معنای تقویت نیز میگیرد شاید ما براساس این برنامه بخواهیم برخی واحدهای خود را تقویت کنیم و آن را به مراکز رشد و یا مراکز نوآوری تبدیل کنیم .
زمای افزود : هر چند دانشگاه پیام نور الزام قانونی دارد که به سمت منطقهای شدن حرکت کند اما تا زمانی که ما اطلاعات جمع نکرده و به وزارت علوم ارائه ندهیم و به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسانیم ، هیچ اقدامی نمیتوان انجام داد و دانشگاه پیام نور تاکنون قدم عملی برای منطقهای شدن پیام نور برنداشته اما در حال جمع آوری اطلاعات است و این بهترین روش تمرکز زدایی از سازمان مرکزی پیام نور است و بحث نظارت و کیفی سازی را جدی تر میتوان از این طریق پیگیری کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی
روزنامه آفرینش
1397/10/23
> رونمایی از دستاوردهای دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی نخستین جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران 25 و 26 دی ماه با تقدیر از دانش آموختگان برتر برگزار می‎شود .
> رونمایی از دستاوردهای دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی نخستین جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران 25 و 26 دی ماه با تقدیر از دانش آموختگان برتر برگزار می‎شود .
به گزارش ایسنا ، دکتر فرامرز اکرمی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران با اشاره به برگزاری نخستین جشن دانش آموختگان این دانشگاه در روزهای 25 و 26 دی ماه ، گفت : این مراسم با حضور 3000 نفر از دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی استان تهران ، روسای اتحادیه های صنفی ، کارآفرینان بخش های مختلف صنعت ، خدمات و فرهنگی هنری و همینطور شخصیت های علمی ، فرهنگی و اجتماعی کشوری و استانی در تالار وزارت کشور برگزار می شود .
دبیر اجرایی مراسم تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران با تاکید بر اینکه در کنار برگزاری مراسم فوق ، نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‎های دانش آموختگان استان تهران نیز برگزار می شود ، گفت : برگزاری این نمایشگاه طی دو روز ، فرصت بسیار خوبی است تا دستاوردهای دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران به عنوان یک دانشگاه مهارتی به نمایش گذاشته شود و فضای جدیدی است که ارتباط مناسبی برای تعامل هرچه بیشتر سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و صنوف مختلف با توانمندی های دانش آموختگان این دانشگاه ایجاد شود .
به گفته دکتر اکرمی ، در حاشیه این مراسم از کتاب مشاغل استان تهران و تعدادی از دستاوردهای دانش آموختگان دانشگاه رونمایی می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی
جوان
1397/10/23
> رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران شرق از برگزاری نخستین جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران در 25 و 26 دی ماه خبر داد .
> فرامرز اکرمی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران شرق در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نخستین جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی در روزهای 25 و 26 دی ماه در تالار وزارت کشور ، گفت : این مراسم با حضور 3 هزار نفر از دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی استان تهران ، روسای اتحادیه های صنفی ، کارآفرینان بخش های مختلف صنعت ، خدمات و فرهنگی هنری و همینطور شخصیت های علمی ، فرهنگی و اجتماعی کشوری و استانی برگزار می شود .
دبیر اجرایی مراسم تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران با تاکید بر اینکه در کنار برگزاری این مراسم ، نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های دانش آموختگان استان تهران نیز برگزار می شود ، گفت : برگزاری این نمایشگاه طی دو روز ، فرصت بسیار خوبی است تا دستاوردهای دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران به عنوان یک دانشگاه مهارتی به نمایش گذاشته شود و فضای جدیدی است که ارتباط مناسبی برای تعامل هرچه بیشتر سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و صنوف مختلف با توانمندی های دانش آموختگان این دانشگاه ایجاد شود .
به گفته دکتر اکرمی در حاشیه این مراسم از کتاب مشاغل استان تهران و تعدادی از دستاوردهای دانش آموختگان دانشگاه رونمایی می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه هرمزگان
روزنامه صبح ساحل
1397/10/24
> صبح ساحل ، اجتماعی سراسر نوار ساحلی هرمزگان با وجود نیروهای مستعد و توانمند جوان در حالی بکر و مغفول باقی مانده که سهم حداقلی دانش دریایی به عینه مشهود است .
> پهناورترین استان ساحلی دانشگاه علوم و فنون دریایی ندارد لزوم توسعه صنعت دریامحور در هرمزگان ! صبح ساحل ، اجتماعی سراسر نوار ساحلی هرمزگان با وجود نیروهای مستعد و توانمند جوان در حالی بکر و مغفول باقی مانده که سهم حداقلی دانش دریایی به عینه مشهود است .
به گزارش هرمز؛اهمیت راهبردی دریا در توسعه کشورها موضوعی ضروری و غیر قابل انکار است که ارتباط مستقیمی با پیشرفت جوامع بشری دارد که با نگاه به الگوی پیشرفت کشورهای توسعه یافته می توان به جایگاه ویژه دریا و صنایع مرتبط با آن در مسیر ترقی کشورها پی برد .
کشور ما به واسطه برخورداری از 5000 کیلومتر نوار ساحلی و همجواری با مهمترین آبراه های دنیا ، ظرفیت های بکر و بی نظیری برای بهره مندی از این نعمت الهی داراست؛ چهار هزار و 900 کیلومتر از خط ساحلی کشور در جنوب واقع شده که به واسطه وجود مهم ترین میدان های نفت و گاز جهان در حوزه خلیج فارس به عنوان گلوگاه انرژی جهان حساس ترین منطقه دنیا بشمار می رود .
توسعه فعالیت های دریایی با محوریت تامین امنیت دریایی ، فعالیت های گسترده شیلاتی ، توسعه حمل و نقل دریایی ، توسعه سواحل و رونق صنایع مرتبط با دریا آن هم در استان پهناور هرمزگان با وجود بیش از یک هزار و 100کیلومتر مرزآبی و نوار ساحلی لزوم از ضرورت توسعه دریا است .
خلیج فارس با وسعت 240 هزار کیلومترمربع سومین خلیج بزرگ جهان محسوب می شود که با قرار گرفتن در مسیر کریدور ترانزیتی شمال جنوب ، مجاورت با آب های گرم ، وجود جوامع مرجانی ، جنگل های مانگرو ، پهنه های گلی جزر و مدی ، سواحل شنی و ماسه ای از بیوم های برتر و غنی زیستی دنیا محسوب می شود .
موقعیت منحصر به فرد استان هرمزگان به واسطه برخورداری از نوار ساحلی گسترده توسعه زیرساخت ها و فناوری های دریا در زمینه های صنعتی ، اقتصادی ، پژوهشی ، نظامی ، گردشگری و غیره را می طلبد تا با این این وسیله به رونق بیشتر سواحل استان دست یافت .
سراسر نوار ساحلی هرمزگان با وجود نیروهای مستعد و توانمند جوان در حالی بکر و مغفول باقی مانده که سالانه بیش از 200هزار نفر با تخصص های متعدد روانه جامعه می شوند که سهم حداقلی دانش دریایی به عینه مشهود است و یا چنانچه اگر در این میان گرایشاتی مزتبط با حوزه دریا وجود داشته باشد ، به واسطه بیگانگی مدیران ارشد کشوری با دریا سرگردان بازار کار می شوند .
عمده ترین چالش های صنعت دریا را باید بخشی نگری مدیرانی دانست که با ماهیت دریا و پیامدهای مثبت اقتصادی و اشتغالی آن بیگانه هستنداین در حالی است که توسعه فن آوری دریایی عامل تسریع و توسعه علمی است و بهره وری از نیروی انسانی بالفعل موجود می توان مشکلات اقتصادی این حوزه را مرتفع نمود .
هرمزگان استان معین گردشگری دریایی در کشوراله مراد عفیفی پور ، مدیر کل بنادر هرمزگان با اشاره به برنامه توسعه گردشگری دریایی گفت : با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود هرمزگان به عنوان استان معین گردشگری دریایی در کشور تعیین شده است .
وی اظهار داشت : 13بندر در این استان به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی کشور وجود دارد که 95 درصد از حجم کل حمل و نقل مسافران دریایی کشور و حدود 100 درصد عملیات حمل خودرو در مسیر سرزمین اصلی به جزایر خلیج فارس را بر عهده دارند .
وی اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه گردشگری دریایی را شامل سه بسته عمرانی ، فنی و دریایی دانست و گفت : در این رابطه در پنج بخش تامین ایمنی آبراه ها ، بنادر و شناورها ، پاسخگویی به شرایط اضطرار و برنامه های توسعه ای اقدامات مختلفی صورت گرفته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه هرمزگان
روزنامه صبح ساحل
1397/10/24

وی از شناسایی و ساماندهی 6 مبدأ گردشگری در مرکز و شرق استان ، 12 مرکز در غرب استان ، 17 مرکز در جزیره قشم و 5 مورد در جزیره کیش خبر داد و افزود : مطالعات اولیه به منظور جانمایی بهینه بنادر جدید دارای قابلیت پذیرش گردشگر انجام شده است .
ضرورت تاسیس رشته های فنی و صنعتی دانشگاهیعلی اکبر شیخی فینی ، رییس دانشگاه هرمزگان گفت : با توجه به شرایط و اقلیم استان که ظرفیت دریایی را برای آن به ارمغان آورده تاسیس رشته های فنی و صنعتی دانشگاهی متناسب با این مزیت ها ضروری است .
شیخی افزود : وجود مجتمع عظیم بندری شهید رجایی و بندر شهید باهنر ، مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ایزوایکو و رونق فعالیت های دریانوردی در هرمزگان پرداختن به این بخش را برای دانشگاه های هرمزگان تبدیل به یک ضرورت با اولویت کرده است .
وی ادامه داد : از سوی دیگر دانشگاه های هرمزگان از نظر امکانات صنعتی آن اندازه قوی نیستند که بتوانند کارگاه های بزرگ صنعتی دایر کنند که برای رفع این نیاز ، صنایع و نهادهای دریایی باید در کنار دانشگاه قرار گیرند .
رییس دانشگاه هرمزگان اضافه کرد : این دانشگاه با توجه به دارا بودن دانشگاه علوم و فنون دریایی افزودن رشته های دریایی را پی گیری می کند .
شیخی فینی ادامه داد : تقاضای تاسیس رشته های فنون دریایی در آینده به شورای گسترش آموزش عالی ارسال می شود که امیدواریم با تقویت زیرساخت ها با درخواست دانشگاه هرمزگان موافقت شود .
سرمایه گذاری در حوزه فن آوری دریا و رشد دانش و فن آوری یکی از الزامات واجب در استان هرمزگان است و نگاههای بخشی بدون آینده نگری کمکی در راستای رشد قابل ملاحضه و چشمگیر با محوریت صنایع دریایی ندارد لذا در شرایطی که بر جمعیت جوانان جویای کار هر روز افزوده می شود و فرصت های شغلی تنها به بهانه از بین رفتن شرایط ادامه کار یکی یکی از گرونه فعالیت خارج می شود ، گسترش صنایع دریا محور فرصتی مغتنم برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه است .
ارسال شده : ساعت : 8 : 47 کلمات کلیدی : اهمیت راهبردی دریا ، توسعه کشورها برچسب ها : اجتماعی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه هنر
ابتکار
1397/10/24
> هنرمندان سینما ، تئاتر ، تلویزیون ، ادبیات ، موسیقی ، تجسمی و تنی چند از مدیران فرهنگی کشورمان در سفری 3 روزه به مناطق دریایی جنوب با عنوان «اردوی دریایی راهیان نور» با توان عملیاتی ارتش و سپاه در مقابل دشمنان آشنا شدند.
> هنرمندان سینما ، تئاتر ، تلویزیون ، ادبیات ، موسیقی ، تجسمی و تنی چند از مدیران فرهنگی کشورمان در سفری 3 روزه به مناطق دریایی جنوب با عنوان «اردوی دریایی راهیان نور» با توان عملیاتی ارتش و سپاه در مقابل دشمنان آشنا شدند .
به گزارش روابط عمومی مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اردوی 3 روزه راهیان نور دریایی هنرمندان با همکاری سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج این وزارتخانه ، همچنین سازمان بسیج هنرمندان در منطقه دریایی بندرعباس و جزایر ابوموسی و تنب کوچک برگزار شد .
در این اردو ابتدا هنرمندان با دو پرواز اختصاصی راهی جزیره ابوموسی شدند و به بازدید از توان نظامی و عملیاتی سپاه پاسداران در این جزیره استراتژیک پرداختند .
وقتی ناو آمریکایی از قایق های ایرانی می ترسدهنرمندان حاضر در اردوی راهیان نور دریایی در گام نخست عزیمت به جزیره ابوموسی با حضور در شناور «طاووس» به تماشای فیلمی نشستند که قدرت مقابله قایق های تندروی جمهوری اسلامی با ناوهای هواپیمابر آمریکا را آشکار می کرد .
توضیح درباره ترکیب جمعیتی ابوموسی ، موقعیت جغرافیایی این جزیره مهم و فاصله آن از ایران و امارات متحده عربی از دیگر بخش های این سفر دریایی بود .
سپس روی عرشه این شناور دریایی ، اسفندیار قره باغی ، خواننده سرود «آمریکا ، آمریکا ، ننگ به نیرنگ تو» با خواندن این سرود تاریخی ، هنرمندان را تحت تاثیر قرارداد و هنرمندان با او همراهی کردند .
در ادامه ، مرشد محسن میرزاعلی با اجرای نقالی روی عرشه طاووس به مدح مولا علی(ع) پرداخت .
بازگشت به ابوموسی ، بازدید کامل تر از این جزیره و دیدار با تنی چند از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دیگر برنامه های روز اول اردوی راهیان نور هنرمندان کشور بود .
این سفر در 3 روز انجام شده است .
جعفر دهقان ، محمد فِیلی ، مهران رجبی ، انسیه شاه حسینی ، رامین راستاد ، فریبا کوثری ، زهره حمیدی ، مینا وحید ، مهدی فقیه ، مالک سراج ، محمد مختاری ، رضا فیاضی ، جمال شورجه ، کاوه خداشناس و .
از هنرمندان سینما و تلویزیون ، کوروش زارعی (هنرمند تئاتر و تلویزیون و مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری) ، نصرالله قادری (پیشکسوت تئاتر) ، ندا ثابتی (هنرمند حوزه تئاتر) ، رضا اسماعیلی و مصطفی محدثی خراسانی (شاعر) ، بهناز ضرابی زاده (نویسنده) ، محمدتقی فهیم (منتقد سینما) اسفندیار قره باغی ، جمشید عزیزخانی و ستار سهرابی (سه نسل از هنرمندان عرصه موسیقی) ، محسن میرزاعلی (هنرمند تعزیه و مدیر دفتر تعزیه حوزه هنری) ، داود عابدی و المیرا شریفی مقدم ، زوج اجرا در بخش های خبری و سیدکمال هاشم زاده ، مجری برنامه های مذهبی سیما ، حسین قنادیان ، سیداحمد میرعلایی از مدیران فرهنگی کشور در این سفر حاضر بودند .
همچنین اعظم بروجردی ، نمایشنامه نویس و کارگردان؛ ندا ثابتی نمایشنامه نویس ، طیبه پرتویی راد ، مدرس دانشگاه و نمایشنامه نویس؛ وفا طرفه ، بازیگر ، عظیم فلاح ، خوشنویس ، مجید فدایی منش استاد خوشنویسی ، محسن سلیمانی فارسانی ، بازیگر؛ مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس ، امیرمسعود نقاش زاده ، مدرس دانشگاه و فیلمنامه نویس ، کاظم نظری ، رئیس دانشگاه هنر صداوسیما؛ مهدی عظیمی میرآبادی ، تهیه کننده و پرویز فارسیجانی ، فیلمساز و مدرس دانشگاه در این سفر حضور داشتند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی شریف
روزنامه ایران
1397/10/24
> 25 دی ماه سیلیکون ولی ایرانی رونمایی می شودناحیه نوآوری شریف که گفته می شود همانند الگوهای محدوده های جغرافیایی فناوری جهان ازجمله سیلیکون ولی امریکا طراحی شده است سه شنبه ، 25دی ماه طی رویدادی در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف معرفی و رونمایی می شود .
> 25 دی ماه سیلیکون ولی ایرانی رونمایی می شودناحیه نوآوری شریف که گفته می شود همانند الگوهای محدوده های جغرافیایی فناوری جهان ازجمله سیلیکون ولی امریکا طراحی شده است سه شنبه ، 25دی ماه طی رویدادی در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف معرفی و رونمایی می شود .
به گزارش «ایران» ، در این برنامه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ، شهردار تهران ، رئیس اتاق بازرگانی تهران و ایران ، رئیس دانشگاه صنعتی شریف و رئیس پارک علم و فناوری شریف و فعالان اکوسیستم استارتاپی و شرکت های دانش بنیان حضور خواهند داشت .
مجید دهبیدی پور ، رئیس پارک علم و فناوری شریف درباره شکل گیری ناحیه نوآوری شریف گفت : «در چند سال گذشته به صورت طبیعی ، شرکت هایی از دل دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفتند که ترجیح دادند که محل استقرارشان جایی اطراف دانشگاه باشد و به این ترتیب امروز بسیاری از واحدهای اطراف دانشگاه محل استقرار شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها است .
» او ادامه داد : به همین ترتیب الان حدود 400 تا 500 شرکت ، اطراف دانشگاه شریف و در محله طرشت جمع شده اند و ترجیح داده اند در این کلونی قرار بگیرند؛ این کلونی یک شبکه ارزشمند است .
اتفاقی که از آن صحبت می کنیم ، یک پدیده خارق العاده نیست؛ همان طور که در دنیا همیشه به این صورت بوده که در کنار آب ها ، آبادی ها شکل می گرفتند ، معمولاً نواحی اطراف یک دانشگاه هم محل زندگی و رشد شرکت های فناوری می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه هنر
وطن امروز
1397/10/24
> اردوی راهیان نور دریایی هنرمندان نامی کشورمان ، طی 3 روز با همکاری سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج این وزارتخانه ، همچنین سازمان بسیج هنرمندان در منطقه دریایی بندرعباس و جزایر ابوموسی و تنب کوچک برگزار شد.
> اردوی راهیان نور دریایی هنرمندان نامی کشورمان ، طی 3 روز با همکاری سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج این وزارتخانه ، همچنین سازمان بسیج هنرمندان در منطقه دریایی بندرعباس و جزایر ابوموسی و تنب کوچک برگزار شد .
به گزارش فارس ، در این اردو که چهره های مشهور سینما ، تلویزیون ، شعر و ادبیات ، تئاتر ، موسیقی و هنرهای تجسمی حضور داشتند ، ابتدا هنرمندان راهی جزیره ابوموسی شدند و به بازدید از توان نظامی و عملیاتی سپاه پاسداران در این جزیره استراتژیک پرداختند .
جعفر دهقان ، محمد فیلی ، مهران رجبی ، انسیه شاه حسینی ، رامین راستاد ، فریبا کوثری ، زهره حمیدی ، مینا وحید ، مهدی فقیه ، مالک سراج ، محمد مختاری ، رضا فیاضی ، جمال شورجه ، کاوه خداشناس و .
از هنرمندان سینما و تلویزیون ، کورش زارعی (هنرمند تئاتر و تلویزیون و مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری) ، نصرالله قادری (پیشکسوت تئاتر) ، ندا ثابتی (هنرمند حوزه تئاتر) ، رضا اسماعیلی و مصطفی محدثی خراسانی (شاعر) ، بهناز ضرابی زاده (نویسنده) ، محمدتقی فهیم (منتقد سینما) اسفندیار قره باغی ، جمشید عزیزخانی و ستار سهرابی (3 نسل از هنرمندان عرصه موسیقی) ، محسن میرزاعلی (هنرمند تعزیه و مدیر دفتر تعزیه حوزه هنری) ، داوود عابدی و المیرا شریفی مقدم ، زوج اجرا در بخش های خبری و سیدکمال هاشم زاده ، مجری برنامه های مذهبی سیما ، حسین قنادیان و سیداحمد میرعلایی از مدیران فرهنگی کشور در این سفر حاضر بودند .
همچنین اعظم بروجردی نمایشنامه نویس و کارگردان ، طیبه پرتویی راد مدرس دانشگاه و نمایشنامه نویس ، وفا طرفه بازیگر ، عظیم فلاح خوشنویس ، مجید فدایی منش استاد خوشنویسی ، محسن سلیمانی فارسانی بازیگر و مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس ، امیرمسعود نقاش زاده مدرس دانشگاه و فیلمنامه نویس ، کاظم نظری رئیس دانشگاه هنر صداوسیما ، مهدی عظیمی میرآبادی تهیه کننده و پرویز فارسیجانی فیلمساز و مدرس دانشگاه هم در این سفر حضور داشتند .
هنرمندان حاضر در اردوی راهیان نور دریایی در گام نخست عزیمت به جزیره ابوموسی با حضور در شناور «طاووس» به تماشای فیلمی دیده نشده نشستند که قدرت مقابله قایق های تندروی جمهوری اسلامی با ناوهای هواپیمابر آمریکا را آشکار می کرد .
این فیلم ، نشان داد که آمریکا و سایر قدرت های بزرگ جهان در مقابل مردان بااراده ای که دفاع از مرزهای آبی ایران را بر عهده دارند ، چنان با خضوع رفتار می کنند که مجبورند برای گذر از نزدیکی آب های کشورمان ، پرچم خود را پایین آورده و پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را بالا ببرند .
آنها که از سراسر آب های جهان با غرور و تکبر عبور می کنند ، در خلیج فارس ، مقهور قدرت نیروهای سپاه هستند .
سپس روی عرشه این شناور دریایی ، اسفندیار قره باغی ، خواننده سرود «آمریکا ، آمریکا ، ننگ به نیرنگ تو» با خواندن این سرود تاریخی ، هنرمندان را به وجد آورد؛ به نحوی که چهره های نام آشنای ایرانی با مشت های گره کرده او را در خواندن این سرود همراهی می کردند .
همچنین ، مرشد محسن میرزاعلی با اجرای نقالی روی عرشه طاووس به مدح مولا علی(ع) پرداخت .
روز دوم این اردو به بازدید از کارخانه کشتی سازی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل بندرعباس گذشت .
حضور روی عرشه ناوشکن بزرگ سهند و تماشای بخش های مهم آن ، با تقدیر از چند تن از هنرمندان از سوی امرای ارتش همراه بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه هنر
وطن امروز
1397/10/24

روز سوم نیز جشن میدان پرچم با حضور هنرمندان کشور و با استقبال باشکوه حدود 3 هزار نفر از مردم بندرعباس مواجه شد که به دلیل حضور چهره های سرشناس سینما و تلویزیون و گرفتن عکس یادگاری شهروندان جنوب کشورمان تا پاسی از شب به طول انجامید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه آفرینش
1397/10/23
> رئیس دانشگاه تهران : دانشگاه ها از نظر مالی تحت فشار هستند رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه دانشگاه ها از نظر مالی تحت فشار هستند ، گفت : دانشجو وقتی وارد دانشگاه می شود به معنای هزینه است و نمی‏توان این هزینه را نادیده گرفت .
> رئیس دانشگاه تهران : دانشگاه ها از نظر مالی تحت فشار هستند رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه دانشگاه ها از نظر مالی تحت فشار هستند ، گفت : دانشجو وقتی وارد دانشگاه می شود به معنای هزینه است و نمی‏توان این هزینه را نادیده گرفت .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران ، محمود نیلی احمدآبادی در نشست روسای دانشگاه‏های سطح یک در دانشگاه تهران گفت : دانشگاه ها به لحاظ مالی تحت فشار هستند .
ما شرایط دولت را می دانیم اما باید بدانیم دانشجو وقتی وارد دانشگاه می شود یعنی هزینه و هزینه ای که دانشجو دارد را نمی توانیم نادیده بگیریم .
وی افزود : بحث دیدن بودجه دانشگاه غیرمستقیم و مستقیم است ما سعی کرده ایم راهکارهای غیرمستقیم دهیم که یکی از آنها بند «ط» است اما علاوه بر آن مسائل ، پیشنهاد دیگری ارائه دادیم تحت عنوان صندوق توسعه فناوری است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
بهار
1397/10/23
> گروه حوادث : اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه دولتی شهرستان بوئین زهرا بر اثر سرعت بالای راننده حادثه دید .
> اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه دولتی فنی و مهندسی شهرستان بوئین زهرا استان قزوین به علت داشتن سرعت بالا از جاده خارج شد و حادثه دید؛ به گفته دانشجویان این اتوبوس پیش از این هم ، چند بار به علت نقص فنی در حاشیه جاده متوقف شده بود .
در این حادثه ، یک دانشجوی دختر مصدوم شده است .
دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا به عنوان دومین دانشگاه دولتی زیرمجموعه آموزش عالی پس از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در سال 90 راه اندازی شده است .
روز سه شنبه چهارم دی ماه امسال نیز 10 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات هم در اثر تصادف جان خود را از دست داده بودند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
دنیای اقتصاد
1397/10/23
> ایرنا : اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا روز یکشنبه به دلیل تصادف با یک دستگاه پراید از جاده خارج و یک نفر مصدوم شد .
> اتوبوس دانشجویانِ بوئین زهرا دچار حادثه شد ایرنا : اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا روز یکشنبه به دلیل تصادف با یک دستگاه پراید از جاده خارج و یک نفر مصدوم شد .
به گفته دانشجویان ، این اتوبوس پیش از این هم ، چند بار به علت نقص فنی در حاشیه جاده متوقف شده بود .
فرمانده پلیس راه استان قزوین نیز در خصوص این حادثه گفت : در حادثه تصادف بین پراید و اتوبوس حامل دانشجویان در جاده بویین زهرا قزوین یک نفر به صورت سطحی مصدوم شد و مشکلی برای سایر مسافران ایجاد نشد .
سرهنگ نصرالله بیگلری سانحه اتفاق افتاده را از جمله حوادث با خسارت مالی عنوان کرد و گفت : طیق اطلاعات اولیه ، مقصر این حادثه راننده پراید بوده است .
سرهنگ بیگلری تاکید کرد : عدم توجه رانندگان به جلو و انحراف به چپ از مهمترین عوامل تصادفات خسارتی به حساب می آید .
سید مهدی حسینی ، مسئول روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین نیز در این رابطه گفت : هیچ تماسی در خصوص این سانحه با مرکز 115 برقرار نشده است .
این حادثه ظهر امروز در جاده بویین زهرا قزوین اتفاق افتاد .
دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا که دانشجویان آن سوار بر اتوبوس حادثه دیده بودند به عنوان دومین دانشگاه دولتی زیرمجموعه آموزش عالی پس از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در سال 1390 راه اندازی شد .
شهرستان بویین زهرا با مرکزیت شهری به همین نام در 55 کیلومتری جنوب قزوین قرار دارد .
کلمات کلیدی : استان قزوین تصادف جاده زهرا مسافران.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه آفرینش
1397/10/23
> صد و سی و چهارمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته پنجشنبه 27 دی 97 به صورت کاغذی و الکترونیک برگزار می‏شود .
> صد و سی و چهارمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته پنجشنبه 27 دی 97 به صورت کاغذی و الکترونیک برگزار می‏شود .
بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش کشور ، صد و سی و چهارمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo : E A)2019 صبح روز پنجشنبه 27 دی 97 در شهر تهران به صورت Paper و iBT برگزار خواهد شد .
توزیع کارت آزمون برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه 25 دی 97 بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرسwww .
sanjesh .
org قرار می گیرد تا داوطلبان بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل : شماره پرونده ، نام و نام خانوادگی ، سال تولد و شماره ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند .
هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید ، علاوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون ، اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه کند .
آدرس محل برگزاری آزمون باتوجه به نحوه برگزاری paper یا IBT بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج شده است .
باجه رفع نقص کارت چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون هر گونه اشکالی در کارت ورودی خود مشاهده کردند می توانند در روز چهارشنبه 26 دی 97 صبح از ساعت 8 تا 12 و بعدازظهر از ساعت 14 تا 17 با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کرده و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام کنند .
داوطلبانی که شماره پرونده و کدپیگیری ثبت نام خود را فراموش کرده اند ، برای دریافت شماره پرونده با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود به سیستم پاسخگویی اقدام کنند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه نکنند .
آدرس باجه رفع نقص کارت : دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره : تهران : خیابان انقلاب ، میدان فردوسی ، کوچه شاهرود ، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره .
واحد اطلاعات و پاسخگویی سازمان سنجش به سوالات در این باره از 23 تا 26 دی 97 همه روزه به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده پاسخگویی به سوالات داوطلبان است .
داوطلبان می‎توانند سوالات خود را در بخش پاسخگویی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی : www .
sanjesh .
org و یا با شماره تلفن 42163 021 مطرح کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزیر علوم
کسب و کار
1397/10/23
> مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار معاونت علمی گفت : علاوه بر شرکتهای دانش بنیان سلامت و کشاورزی ، شرکتهای حوزه پلیمر و پتروشیمی ، فناوری اطلاعات ، نفت و گاز نیز در آینده با افریقا همکاری می کنند .
> یه گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر ، روح الله استیری درباره سفر معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به افریقا بیان کرد : تاکنون اقداماتی در راستای توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان با تمرکز بر حوزه افریقا توسط معاونت امور بین الملل معاونت علمی و فناوری انجام شده است .
وی با بیان اینکه اخیرا نیز معاون علمی و فناوری به عنوان دومین سفر با 47 شرکت دانش بنیان به افریقا سفر کرد ، گفت : افریقای جنوبی پیشرفته ترین کشور از نظر اقتصادی است و این سفر دوم به درخواست وزیر علوم و فناوری افریقا از معاون علمی و فناوری صورت گرفته است .
وی با بیان اینکه در این دیدارها ، 100 شرکت افریقایی نیز حضور داشتند ، بیان کرد : همچنین سرمایه گذاران و مدیران شرکت های بزرگ افریقایی نیز در این مراسم با شرکتهای دانش بنیان ایرانی دیدار و گفتگو کردند .
به گفته استیری ، هدف از این دیدارها تنها ، جذب سرمایه نبود و بحث تجاری سازی ، فروش محصول و فروش تکنولوژی نیز مطرح بود .
مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطر نشان کرد : معمولا در این جلسات هر نوع مذاکره ای انجام می شود و در ادامه آن چندین تفاهم نامه منعقد شده است .
وی با اشاره به حوزه شرکتهای دانش بنیانی که به افریقا به منظور مشارکت و همکاری رفته بودند ، گفت : شرکتهای حوزه نفت و گاز ، فناوری اطلاعات و پلیمر شرکتهایی بودند که برای دومین سری از سفرها به افریقا رفتند؛ بار اول شرکتهای دانش بنیان حوزه کشاورزی و سلامت برای همکاری با شرکتهای افریقایی به این کشور سفر کردند؛ البته که این پروسه در حال تکمیل است و شرکت های حوزه های دیگر نیز به این سفرها خواهند رفت .
مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطر نشان کرد : این سفرها بستری برای مذاکره شرکتهای بین دو کشور است که ممکن است به همکاری بیانجامد یا خیر؛ تفاهم بین شرکت ها حالت محرمانه دارد و شرکتهایی که مایل هستند از توافقات خود به معاونت علمی خبر می دهند .
وی تاکید کرد : نتیجه این سفرها معمولا خود را در عدد صادراتی نشان خواهد داد که این آمار را گمرک جمهوری اسلامی ایران می دهد؛ اگر آمار صادرات شرکت های دانش بنیان افزایش یابد بدان معناست که این کار درست است؛ اما اگر تغییر نکند یا کاهش یابد خلأیی وجود دارد که باید در راستای رفع آن برآییم؛ همچنین شرایط کشور ، سیاستگذاری ها و در این مسیر تاثیر گذارند .
مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد : سازمان صنایع کوچک ، وزارت علوم ، پارک های علم و فناوری ، معاونت علمی و فناوری و در این مسیر تاثیر گذار هستند .
استیری با بیان اینکه افریقایی ها استقبال خوبی از شرکتهای دانش بنیان ایرانی کرده اند ، گفت : البته نتیجه این همکاریها چندین ماه دیگر مشخص می شود .
وی با اشاره به یادداشت تفاهم بین شرکتهای ایرانی و افریقایی گفت : طی اعلام شرکتهای حاضر در افریقا تا کنون 10 یادداشت تفاهم نامه منعقد شده که به صورت رسمی به معاونت علمی اعلام شده است؛ اما برخی شرکتها هم هستند که هنوز اعلام رسمی نکرده اند .
وی تاکید کرد : از آخر سال 1395 تا کنون 15 نشست تجاری با کشورهای اتریش ، مجارستان ، اسپانیا ، اتیوپی ، گرجستان ، قرقیزستان ، شرق ، افریقا ، هند ، چین ، سنگال ، اروگوئه ، شیلی ، بولیوی ، افریقای جنوبی در راستای ایجاد بسترهایی برای همکاری های بین کشورها برگزار شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزیر علوم
کسب و کار
1397/10/23

استری با تاکید بر اینکه شرایط سیاسی ، اقتصادی و شرایط بانکی کنونی به توسعه تجارت کشورها لطمه می زند ، افزود : در حال حاضر شرکت ها مشکل نقل و انتقال پول ، افتتاح حساب بانکی ، ثبت شرکت دارند؛ به نظر می رسد برای صادرات هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان ، فضای بین المللی برای کسب و کار شرکت ها بهتر شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
بهار
1397/10/24
> گروه جامعه : عباس جاهدجاه می گوید : نبود امنیت شغلی بعد از فارغ التحصیلی را باید مساله اول در کاهش انگیزه دانشجویان در بسیاری از رشته ها دانست .
این مساله در کلاس درس فارسی عمومی هم اثر می گذارد .
به نظر من بزرگ ترین مساله ای که متولیان امر درباره دانشجو و دانشگاه باید به آن توجه کنند همین مساله است .
> این مدرس دانشگاه با بیان این که انسان به امید زنده است ، درباره انگیزه دانشجویان برای درس ادبیات گفت : زنده نگاه داشتن امید در نسل جوان از هر چیزی مهم تر است .
دانشجو باید مطمئن باشد که اگر بهترین دوران زندگی اش را با قدرت ، تمرکز و سخت کوشی به فراگیری دانش اختصاص دهد و به شایستگی درسش را به پایان برساند ، بعد از تحصیل در جامعه جایگاه شایسته ای پیدا خواهد کرد .
این حداقل نیاز یا به عبارتی پیش نیاز برای فعالیت جدی علمی دانشگاهی است .
او در ادامه با اشاره به این که ادبیات مانند تمامی هنرها در زندگی انسان ها ریشه دارد ، در پاسخ به این که مدرسان ادبیات چگونه می توانند این درس ها را با جذابیت بیشتری همراه کنند ، بیان کرد : مباحثی چون عشق ، مرگ ، تولد ، قدرت و اراده انسانی ، تقدیر ، روابط خانوادگی ، مشکلات اقتصادی ، اعتیاد ، فقر ، پیروزی ها و شکست ها و بسیاری دیگر از مباحثی از این نوع ، هم از موضوعات مهم ادبی و هنری هستند و هم از موضوعات اصلی زندگی انسان ها .
برای جذاب تر کردن کلاس ادبیات کافی است که بین این دو یعنی بین دانشجو و اثر ادبی ارتباط برقرار شود .
وی گفت : دانشجویان زمانی که درک می کنند اثر ادبی می تواند کاری کند که آن ها مسائل را بهتر بشناسند ، عمیق تر درک کنند و کامل تر حل کنند ، خواه ناخواه جذب اثر خواهند شد؛ چون می بینند ادبیات دیگر در حاشیه زندگی و یک تنوع یا سرگرمی نیست بلکه بسیار فراتر ، می تواند نقشی مهم در زندگی شان داشته باشد .
وقتی دانشجو درک می کند که نویسندگان و شاعران بزرگ برای رساندن تجربه ای ، پیامی و سخنی تمام زندگی خود را گذاشته اند ، به زندان رفته ، تبعید شده ، کشته شده اند یا حداقل بخش اعظم دوران زندگی خود را صرف کرده اند ، دیگر به ادبیات صرفا به عنوان یک تفنن نگاه نمی کند و با ادبیات به صورت جدی درگیر خواهد شد .
این استاد اعزامی وزارت علوم به خارج از کشور همچنین به فارسی آموزان خارجی هم اشاره داشت و گفت : مساله اول برای فارسی آموزان خارج از کشور مساله زبان فارسی است و تعداد کسانی که به ادبیات فارسی می پردازند در مقایسه با تعداد کل فارسی آموزان رقم کمی است .
اما همین تعداد اندک نیز نقش پررنگی در روابط فرهنگی دارند ، همین فارسی دوستان هستند که آثار ادبی را به زبان های خود ترجمه می کنند و ایران و فرهنگ ایرانی را به جهانیان می شناسانند؛ از این رو جایگاه بسیار والایی در تعاملات فرهنگی دارند .
خوشبختانه ادبیات فارسی گنجنیه کم نظیری است و کسانی که وقت خود را صرف آشنایی با آن می کنند از تلاش و کوشش خود راضی بوده ، با دست پر از این سیر و سیاحت ادبی معنوی برمی گردند .
او ادامه داد : به هر حال زبان وسیله ارتباط است؛ ارتباط هنری ، اقتصادی ، علمی و .
اگر بخواهیم زبان فارسی در دنیا پیشرفت کند باید گستره ارتباط ها را بیشتر کنیم و کیفیت ارتباط را بالاتر ببریم .
روابط ضعیف با جهان به ضعف فارسی منجر خواهد شد و روابط قوی تجاری ، فرهنگی ، علمی ، سیاسی ، اقتصادی و مانند آن با جهان به اعتلای زبان فارسی خواهد انجامید .
جاهدجاه سپس درباره نتایجی که واحد نبودن کتاب درسی در دانشگاه برای ادبیات داشته است ، گفت که به نظرش غیرممکن است بتوان کتاب واحدی را معرفی کرد .
او افزود : اگر هدف لایه های بیرونی متن باشد مثل معنای کلمات یا یافتن آرایه ها یا مباحث تاریخی و مانند آن ، مشکلی نیست و می شود تمام استادان یک کتاب را تدریس کنند .
اما اگر استاد را پلی بدانیم میان متن و زندگی ، وضع فرق می کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
بهار
1397/10/24

هر استادی نمی تواند پلی باشد که هر متنی را به جامعه ارتباط دهد .
ممکن است من بتوانم داستان رستم و سهراب یا داستان ضحاک را به خوبی درس دهم و کاری کنم که دانشجو بعد از خواندن این متون احساس کند صاحب تجربه ای جدید و ارزشمند شده است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که چون رستم و سهراب را خوب درس می دهم ، رستم و اسفندیار را هم خوب درس بدهم .
این مدرس ادبیات با بیان این که در کلاس فارسی عمومی و هیچ کلاس دیگری نمی توان نویسنده یا شاعر تولید کرد ، درباره رابطه فارسی عمومی و آفرینندگی ادبی اظهار کرد : این کلاس ها شاید بتوانند ایجاد علاقه کنند و همچنین قدرت درک و تحلیل متون ادبی را بالاتر ببرند .
در کلاس های فارسی عمومی همواره شاهد حضور دانشجویان علاقه مند به آفرینش ادبی هستیم .
این دانشجویان از رشته های مختلفی هستند و بعضا تا سال ها ارتباط خود را با استاد درس فارسی عمومی حفظ می کنند و نقد و نظرهای استاد را در پیشرفت خلاقیت خود موثر می دانند .
عباس جاهدجاه در پایان پژوهشگری ادبی را در دوران معاصر همراه با پیشرفت بسیار دانست و گفت : نظریات مختلف ادبی و غیرادبی در این عرصه جولان می دهند .
جامعه شناسی ، روان شناسی ، زبان شناسی ، فلسفه ، مردم شناسی ، تاریخ و بسیاری علوم دیگر متن ادبی را دست مایه پژوهش های خود قرار داده اند؛ از این رو در این عرصه شاهد حرکت های جدید بسیاری بوده ایم .
فکر می کنم این مسیر رو به پیشرفت باشد و در آینده فعالیت های بین رشته ای بیشتری را شاهد باشیم .
اگرچه مانند هر حرکت و اقدامی ، نقادی و نقدپذیری می تواند موجب پیشرفت سریع تر شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
بانی فیلم
1397/10/24
> دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با صدور حکمی مدیر بخش پوستر ، عکس و تیزر این دوره را منصوب کرد .
> به گزارش رسیده ، امین مختاری دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با صدور حکمی حامد هاشمی را به عنوان مدیر بخش پوستر ، عکس و تیزر این دوره منصوب کرد .
در متن حکم امین مختاری به هاشمی آمده است : «نظر به شایستگی ، تعهد و تجربه های ارزشمند جناب عالی ، به موجب این حکم به عنوان مدیر بخش پوستر ، عکس و تیزر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب می شوید .
امید است در سایه ایزد منان با بکارگیری حداکثر ظرفیت های موجود در راستای ارتقا و اعتلای تئاتر دانشگاهی ، در انجام وظایف محوله موفق باشید .
» حامد هاشمی دانشجوی کارشناسی گرافیک دانشگاه تهران است .
از جمله فعالیت های وی می توان به همکاری با خانه طراحان انقلاب اسلامی ، بانک ملت ، گروه گرافیک جشنواره تئاتر فجر ، جشنواره تئاتر دانشجویی و جشنواره تئاتر تجربه اشاره کرد .
هاشمی همچنین طراح موشن گرافیک های بیست و یکمین دوره جشنواره تئاتر دانشگاهی و طراح پوستر و تیزر بیش از بیست اثر نمایشی بوده است .
بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1398 به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
اشتراک گذاری در :.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/10/24
> مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم از اختصاص بودجه پژوهشی شرکت های سودده به پایان نامه های کاربردی خبر داد.
> مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم از اختصاص بودجه پژوهشی شرکت های سودده به پایان نامه های کاربردی خبر داد .
عبدالساده نیسی در گفت وگو با آنا در این باره گفت : «سامانه ای به نام «ساطع» ایجاد شده است و از این طریق امور را تسهیل کرده ایم .
وزارت علوم مسئول دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک ها و شورای «عتف» مسئول شرکت ها شد .
» او درباره بند «ط» تبصره 9 بودجه 97 ، افزود : «شرکت ها ، اولویت های خود را ثبت کردند .
60 شرکت در سامانه ثبت شد .
همچنین 211 پیشنهاده از سوی استادان ثبت شد .
» مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم بیان کرد : «از آبان ماه کار را با جدیت آغاز کردیم؛ کمتر از یک ماه ، هشت پیشنهاده به مرحله امضا رسید .
البته در این رابطه مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود .
» نیسی اضافه کرد : «نمایندگان دانشگاه ها آموزش دیدند .
خیلی از دانشجویان امید دارند که در بودجه 98 این موضوع گنجانده شود .
به مجلس پیشنهاد دادیم؛ امیدواریم کمک به پایان نامه های دانشجویان ، بیش از پیش صورت گیرد .
» او اضافه کرد : «پیش بینی می شود حدود 400 میلیارد تومان در حساب خزانه جمع شود .
ما هنوز گزارشی از خزانه در این زمینه دریافت نکرده ایم .
گفتنی است بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه سال 97 مختص شرکت های سودده ، بانک ها و موسسات سودده دولتی است که موظفند 40درصد از سود خود را صرف پژوهش کنند . »
1
فهرست