وزارت علوم - مطبوعات 26 دي 97
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت 13:49
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
8614656 روزنامه آفرينش
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
8616559 روزنامه ايران
روساي آموزش عالي
8614727 روزنامه آفرينش
8617177 آرمان امروز
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
خراسان
1397/10/26
> گروه اجتماعی 66 نفر از استادان دانشگاه فردوسی در نامه ای به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خواستار تجدید نظر در روش ارتقای استادان دانشگاه ها شدند.
> گروه اجتماعی 66 نفر از استادان دانشگاه فردوسی در نامه ای به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خواستار تجدید نظر در روش ارتقای استادان دانشگاه ها شدند .
به گزارش خراسان ، در این نامه که به امضای این استادان رسیده ، خطاب به منصور غلامی وزیر علوم آمده است : همان طور که مستحضر هستید؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مورخ 97 .
4 .
20 خاطرنشان کردند : «موضوع مقاله محوری موافقان و مخالفــانی دارد ، البتـه مقالاتی کـه مورد استناد قرار می گیرد برای کشور آبرویی است اما نباید در مسیر ارتقای علمی استادان ، تولید مقاله اصل و ضابطه قرار گیرد .
» این جانبان ضمن تأکید بر فرموده معظم له ، خواهشمندیم جهت عملی شدن دستور ایشان مبنی بر اصل و ضابطه قرار نگرفتن تولید مقاله در آیین نامه ارتقا ، دستور مقتضی را مبذول فرمایید .
این استادان در ادامه نامه آورده اند : همان طور که مستحضرید باوجود تغییرات مکرر در آیین نامه ارتقا و گنجاندن اقلام متنوع به ظاهر کاربردی در آن ، همچنان تولید صرف مقاله در عمل پررنگ ترین بخش کسب امتیازات مورد نیاز برای ارتقای مرتبه است .
لذا ، بدیهی است با چند تغییر سطحی دیگر نیز اتفاق خاصی برای تحول مطلوب مقام معظم رهبری رخ نخواهد داد .
از این رو ، خواهشمند است با اتکا بر خردجمعی موجود در بدنه دانشگاه ها و وزارت علوم و تجربه متراکم جهانی نگاهی کاملاً نو به مقوله ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بنمایید .
بدیهی است در صورت تحقق نیافتن این مهم ، بسیاری از مطالبات دیگر معظم له و جامعه از دانشگاه ها مبنی بر گره گشایی از اقتصاد ، تولید شغل و ارزش آفرینی (آن هم در شرایط فعلی اقتصادی امروز که همه امیدها به دانشگاه هاست) امکان پذیر نخواهد بود .
نمونه ای از تجربه های جهانی گزارش خراسان حاکی است ، این استادان آمادگی خود را برای هرگونه کمک به تصمیم سازی در این زمینه اعلام و در ضمیمه نامه نیز به مواردی از تجربه های جهانی اشاره کرده اند .
برخی از این تجربه ها در ادامه می آید : متقاضی ارتقا در یک نامه درخواست باید بنویسد که موجب چه ارتقایی در تدریس شده ، چه کمکی به اداره و سیاست گذاری دانشگاه و فرهنگ آن کرده و چه اثربخشی بر پیشبرد علمی رشته خود یا جامعه داشته است .
از آن جایی که این نامه محدودیت کلمه دارد ، متقاضی نمی تواند مقالات یا دیگر انتشارات خود را یک به یک بازنویسی کند و مجبور است آن ها را اهم ومهم کرده یا در هم ادغام کند که این کار سبب برجسته شدن خط مشی کلی متقاضی می شود .
بنابراین فردی که با پراکنده کاری تعداد مقالات خود را زیاد کرده و هیچ دستاوردی نداشته است ، چیزی برای گفتن ندارد .
تأکید جدی درخواست و مستندات رسیدن به یک دستاورد است و نه تعداد واحد کار .
البته در ارتقا به دانشیاری تا حدودی با متقاضی راه می آیند ، اما در ارتقا به استادی کوچک ترین گذشتی وجود ندارد و کسی که به دستاورد ملموسی در 3 4 حوزه فوق نرسیده باشد از کسب رتبه استادی باز می ماند .
مهم ترین دغدغه مدیران برای اجرای روش های مذکور اتکا بر نظر خبرگان به جای اعداد ، امکان سلیقه ای شدن معیارهای ارتقا باشد .
ارزشیابی دانشجویان از شیوه تدریس استادان به عنوان بخشی از مستندات یکی از شاخص های شش گانه کیفیت تدریس است .
روش های متنوع دیگری مثل خوداظهاری و خوداثباتی ، نظر دانشجویان و همکاران برای بررسی دیگر شاخص های کیفیت آموزش وجود دارد که همگی کیفی اند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
خراسان
1397/10/26

یکی از شاخص های اصلی سنجش پیشرفت کیفی پژوهش در دانشگاه های موفق دنیا ، مدیریت یا مشارکت در کار گروهی است ، در حالی که در ایران این موضوع بی اهمیت انگاشته شده و حتی از طریق ضریب درصد مشارکت با کسر امتیاز رو به رو می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
روزنامه آفرینش
1397/10/25
> معاون وزیر علوم خبرداد؛ جزئیات جابجایی برخی رشته های دانشگاه های آزاد و دولتی معاون آموزشی وزارت علوم گفت : انتقال رشته های کم متقاضی برخی واحدها به واحدهایی که تقاضا برای آن رشته بیشتر است سیاست وزارت علوم بوده و در دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه ها پیگیری می‎شود .
> معاون وزیر علوم خبرداد؛ جزئیات جابجایی برخی رشته های دانشگاه های آزاد و دولتی معاون آموزشی وزارت علوم گفت : انتقال رشته های کم متقاضی برخی واحدها به واحدهایی که تقاضا برای آن رشته بیشتر است سیاست وزارت علوم بوده و در دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه ها پیگیری می‎شود .
مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره هماهنگی دانشگاه آزاد با وزارت علوم در انتقال رشته‏های کم متقاضی از برخی از واحدهای این دانشگاه به واحدهایی که آن رشته دارای متقاضی بیشتری است ، گفت : این سیاست درستی است که هم دانشگاه آزاد و هم وزارت علوم و سایر دانشگاه‏ها آن را پیگیری می‎کنند ، این کار جزء سیاست وزارت علوم است .
وی ادامه داد : دانشگاه آزاد در این رابطه نیز طبق سیاست وزارت علوم عمل می‎کند .
یکی از ابعاد ، ساماندهی بهره وری بهتر از رشته محل ها است .
معاون آموزشی وزارت علوم افزود : بنابراین اگر رشته‎ای در محلی خیلی مورد اقبال واقع نمی‎شود ، به این معنا نیست که جایی دیگر نیز مورد اقبال واقع نشود .
وی ادامه داد : بنابراین می تواند در جای دیگری مورد بهره برداری بهتر قرار گیرد و لذا وزارت علوم این سیاست را هم در دانشگاه آزاد و هم در دانشگاه‎های دیگر پیگیری می‏کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
رئیس سازمان سنجش
آرمان امروز
1397/10/26
> معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه گفت : صداوسیما به موسسات و آموزشگاه های کنکور پهنه وسیع باند فعالیت داده است.
> معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه گفت : صداوسیما به موسسات و آموزشگاه های کنکور پهنه وسیع باند فعالیت داده است .
در شبکه های مختلف فعال هستند و بسیاری از آنها چهره شده اند ، در حالی که این فعالیت ها باید نظام مند باشند .
محمدجواد حشمتی در نشست بررسی تبلیغات و نحوه فعالیت موسسات و آموزشگاه های مربوط به کنکور در دادستانی کل کشور با اشاره به فقدان نظارت کافی بر عملکرد آموزشگاه های کنکور افزود : رفتار و عملکرد موسسات و مراکز کنکور مطابق با مقررات و ضوابط قانونی نیست و ساماندهی جدی را می طلبد .
وی اظهارکرد : موضوع حذف کنکور بحث کلی حاکمیتی است که مقامات مربوطه تصمیم گیری می کنند و ما در این مجال فعلا بحثی نداریم اما وضعیت نابسامان موسسات و آموزشگاه ها باید بررسی شود .
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد : آیین نامه مفصلی از سال 1380 توسط شورای عالی آموزشی تصویب شده و راهکارهای قانونی خوبی پیش بینی کرده است و در مرکز و استان تکلیف و نظارت بر این آموزشگاه ها و موسسات آموزشی را مشخص کرده اند .
حشمتی با طرح این پرسش که آموزش و پرورش چقدر بر این موسسات نظارت دارد ، اظهار کرد : اینها نکات مهمی است که از باب مدعی العموم و تکالیف مشخص شده توسط قانون وظیفه داریم و باید آن را پیگیری کنیم که بسیار مهم است .
وی افزود : بسیاری از متولیان امور فرهنگی و علمی گلایه مند هستند و از مداخلات این مراکز در بحث آموزش و متون درسی صحبت می شود ، از سویی می بینیم در یک فضای رسانه ای عمومی و ملی برای آنها فرصت فراهم می کنیم تا تبلیغ کنند و به راحتی این کار را انجام می دهند .
نشست معاون دادستان کل کشور با موضوع تبلیغات و نحوه فعالیت موسسات و آموزشگاه های مربوط به کنکور با حضور نمایندگان آموزش و پرورش ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس سازمان سنجش و مدیرکل بازرگانی رسانه ملی برگزار شد .
در این نشست ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش ، مجتبی زینی وند معاون وزیر آموزش و پرورش در امور مراکز و مدارس غیرانتفاعی ، محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عباس مهدوی فر مدیرکل بازرگانی رسانه ملی به بیان نظرات خود پرداختند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1397/10/25
> رئیس مرکز جذب وزارت علوم از افزایش روند رسیدگی به پرونده های جذب اعضای هیات علمی خبر داد و گفت : دولت یک ردیف مستقل برای تامین اعتبار افراد جدیدی که جذب می شوند ، قائل شده است .
> رئیس مرکز جذب وزارت علوم از افزایش روند رسیدگی به پرونده های جذب اعضای هیات علمی خبر داد و گفت : دولت یک ردیف مستقل برای تامین اعتبار افراد جدیدی که جذب می شوند ، قائل شده است .
محمد رضا رضوان طلب گفت : از زمانی که اسامی تعدادی از دانشگاه‏ها به عنوان دانشگاه‎های برتر در بررسی پرونده جذب متقاضیان هیئت‏علمی اعلام شده ، روند رسیدگی به پرونده‎های جذب افزایش یافته است .
وی ادامه داد : در مقایسه دو فراخوان قبلی جذب ، مشخص شد ، روند رسیدگی به پرونده ها در فراخوان شهریورماه سریع تر از فراخوان قبلی بوده و ما امیدواریم هر فراخوانی پرونده‎اش قبل از فراخوان بعدی بسته شود .
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی درباره افزایش ظرفیت پذیرش هیئت‎علمی در دانشگاه ها افزود : دانشگاه ها ، دولت و وزارت علوم اهتمامشان این است که تعداد بیشتری از متقاضیان هیئت‏علمی را جذب کنند ولی همان‏ طور که می‏دانیم مقدورات دولت به سختی این اجازه را می‏دهد تا تعهد جدید بپذیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
آرمان امروز
1397/10/26
> رئیس صندوق رفاه دانشجویان با بیان اینکه ما مسئولان و مدیران نباید صرفا مدیر هزینه ها باشیم ، گفت : اگر صرفا توزیع کننده بودجه دولت باشیم ، کار هوشمندانه و مدیریت کارآمدی انجام نداده‎ایم .
> آرمان به گزارش آرمان به نقل از ایلنا ، ذوالفقار یزدان مهر (مشاور وزیر علوم رئیس صندوق رفاه دانشجویان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به بودجه صندوق رفاه دانشجویان در سال 98 گفت : در جلساتی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم و همچنین حساسیتی که سازمان برنامه و بودجه در رابطه با بحث خدمات رسانی به دانشجویان داشت 22 .
5 درصد در سناریو اول بودجه صندوق رفاه را افزایش دادند ، علاوه بر آن وام شهریه نیز از 30 به 50 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود ، اما سناریو دومی که به مجلس اعلام کردند این 22 .
5 را به 10 درصد کاهش دادند و در واقع فقط شاهد 10 درصد افزایش بودجه هستیم .
رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت : حدود 85 درصد دانشجویان ما شهریه پرداز هستند ، ضمن اینکه بحث ردیف بودجه ما در ردیف تملک قرار دارد .
متاسفانه در این مورد تخصیص مناسبی داده نمی شود ، از این رو سعی کردیم از طریق درآمدهای اختصاصی و هم افزایی با بانک ها یک پوشش حداکثری را انجام دهیم ، اما امیدوارم در رابطه با بحث ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان با عنایت تکمیلی که در مجلس می شود ، بتوانیم پاسخگوی نیازهای واقعی دانشجویان باشیم .
وی اضافه کرد : ما محدودیت های منابع مالی دولت را درک می کنیم و بالاخره باید با یک نگاه واقع گرایانه در رابطه با بحث بودجه برخورد کنیم .
امیدوارم نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بتواند تا حدودی محدودیت منابع مالی دولت را کمک کند تا یک توزیع عادلانه و متناسب با نیاز واقعی دانشجویان انجام شود .
مشاور وزیر علوم با بیان اینکه ما مسئولان و مدیران نباید صرفا مدیر هزینه ها باشیم ، گفت : اگر ما صرفا توزیع کننده بودجه دولت باشیم کار هوشمندانه و مدیریت کارآمدی انجام نداده ایم .
مدیران باید به بحث درآمدی توجه داشته باشند .
ما باید اقتصاد آموزش عالی را مدنظر داشته باشیم .
همچنین با کمک گرفتن از ظرفیت ها به ارتقا درآمدزایی مان توجه کنیم .
یزدان مهر ادامه داد : محدودیت های منابع دولتی مشخص است ، از این رو باید ظرفیت نهادهای عمومی و مردمی را در بحث خدمات رسانی فعال کنیم تا بتوانیم با کمک منابع اعتبارعمومی دولت ، جلب حمایت عمومی ، مردمی و خیرین و رویکردهای درآمد اختصاصی و افزایش آن بتوانیم پاسخگوی نیاز دانشجویان باشیم .
او درباره ارائه تسهیلات هدفمند به دانشجویان گفت : در سند راهبردیمان به یک اصل رسیدم که آن هم ارائه تسهیلات راهبردی و موثر است به تعبیر دیگر دنبال ارائه تسهیلات هدفمند هستیم ، از طرفی اعتقاد داریم که تسهیلات ما باید متناسب با نیاز واقعی دانشجویان باشد .
خوشبختانه سعی کردیم در این چند سال گذشته بر اساس این رویکرد یک پوشش حداکثری در مورد وام های دانشجویی داشته باشیم و بتوانیم به نیاز دانشجویان واجد شرایط و کم بضاعت پاسخ بدهیم و همچنین به لحاظ کمی ، میزان وام هایمان را افزایش دهیم .
یزدان مهر اضافه کرد : در سه سال گذشته بین 25 تا 500 درصد میزان وام هایمان را رشد داده ایم ، به طور مثال وام ضروری دکتری یک میلیون تومان بود و به سه میلیون رسید .
همچنین وام ودیعه مسکن دانشجویان 100 رشد داشته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
آرمان امروز
1397/10/26

سعی کردیم متناسب با نیازها این وام ها را رشد بدهیم و در 27 بهمن که نشست هیات امنای صندوق رفاه است ، دنبال این هستیم که بر اساس شرایط و نیاز دانشجویان برخی از وام ها مثل وام غیرضروری دانشجویان دکتری ، وام ازدواج و برخی دیگر از وام ها را بتوانیم افزایش دهیم .
مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویی در پاسخ به این سوال که به طور مشخص وام شهریه دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف برای سال آینده چه اندازه افزایش خواهد داشت؟ گفت : در ابتدا باید بودجه تصویب شود تا بعد بتوانیم اعلام نهایی کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر + وزارت علوم
جوان
1397/10/26
> رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیرگفت : به طور کلی اگرچه پرتاب ماهواره پیام ناموفق بوده ، اما به لحاظ فنی و تکنولوژیک می توان گفت : پرتاب کننده (ماهواره بر و موشکی که ماهواره را حمل کرده) چیزی حدود 90 درصد به اهدافش رسیده است .
> جوان آنلاین : دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه با اشاره به پرتاب ماهواره پیام امیرکبیر که قادر نبود به درستی در مدار قرارگیرد ، اظهار داشت : برای نخستین بار است که چنین موشکی می تواند ماهواره را با وزن 110 کیلوگرم و تا مدار 500 کیلومتری را در مرحله اول و دوم با موفقیت انجام دهد ، اما در مرحله سوم که لازم است ماهواره را جدا کند ، باید به سرعت مناسب بیش از 7 یا 7 و 2 دهم کیلومتر در ثانیه می رسید که متأسفانه نمی تواند به این سرعت دست یابد .
دکتر معتمدی با بیان اینکه اگر به سرعت 7 یا 7 و 2 دهم کیلومتر در ثانیه نرسد و به طور طبیعی سرعت کمتر از این باشد ، ماهواره نمی تواند در مدار قرار گیرد و شروع به کم کردن مدار کرده و سقوط می کند ، گفت : در ابتدا ماهواره شروع به کار کرد و مرحله سختی را پشت سر گذاشت و بلافاصله که از موشک جدا شد ، شروع به فرستادن سیگنال کرد که این امر نشان می دهد اجزای مختلف ماهواره در همان چند دقیقه کار کرده و سینگال ها را فرستاده است .
رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر تصریح کرد : همکاران ما از روی اطلاعات دریافتی از سیگنال های ارسالی ، تحلیل می کنند که چه اتفاقی در مسیر افتاده است و با همین سیگنال های دریافتی توانستند تشخیص بدهند که ماهواره نتوانسته در مسیر اصلی قرار گیرد .
وی با بیان اینکه ساخت ماهواره پیام امیرکبیر حدوداً 10 سال زمان برده و دانش فنی آن به دست آمده و زیرساخت های مناسب آن نیز ایجاد شده است که این موضوع ما را در موقعیتی قرار می دهد که می توان در کمتر از یک سال نمونه دوم آن را بسازیم و تحویل دهیم ، گفت : با صحبتی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره داشته اند ، این کار به زودی آغاز می شود تا با پرتاب نمونه های بعدی کار را به خوبی انجام دهیم .
دکتر معتمدی ادامه داد : همه کشور ها و سازمان هایی که در این زمینه فعالیت هایشان را شروع کرده و توانسته اند وارد باشگاه پرتاب کننده ها شوند ، بیش از 4 یا 5 کشور در جهان نیستند و آن ها نیز از اینگونه مسائل به طور طبیعی داشته اند ، هر چند در برخی مواقع حتی یک درصد خطا نیز مورد پذیرش نیست .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت : اکنون به لحاظ فنی و تکنولوژی گام مؤثری در کشور برداشته شده است و امیدواریم بتوانیم به صورت کاربردی در نمونه های بعدی پرتاب موفقیت آمیزی داشته باشیم تا بتوانیم از نتایج آن بهره مند شویم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم
کیهان
1397/10/25
> مهم ترین سرمایه های هر کشوری نیروی انسانی و نخبگان آن کشور هستند که قطعا اگر مورد حمایت دولت واقع شوند با دلگرمی هر چه بیشتر در کشور مانده و به وطن خود خدمت خواهند کرد ، تغییر رویکرد آموزش عالی خصوصا در سال های بعد از انقلاب ، منجر به گسترش هر چه بیشتر سطح تحصیلات عالیه در ایران شده است .
امروز در بسیاری از رشته ها به جایگاهی رسیدیم که توانایی جذب دانشجو از خارج کشور را هم داریم تا جایی که از بسیاری از کشورهای اطراف ، پذیرش دانشجو برای ادامه تحصیل در دانشگاه های ایران را داشتیم .
> در حال حاضر ، بسیاری از مسئولان کشوری و در سطح آموزش عالی در رده نخبگانی قرار دارند که در خارج از کشور تحصیل کرده و به ایران بازگشتند و در حال خدمت هستند؛ اما نکته قابل تامل در استفاده نکردن از نخبگانی است که شاید کل دوران تحصیل خود را در ایران گذرانده و در بسیاری از پست ها مسئولیتی در رده های مختلف به کار گرفته نشدند ، البته این حکمی کلی نیست؛ اما با یک دیدگاه جامع در راستای اعتلای فرهنگ ایرانی و اسلامی به این نتیجه می رسیم که شاید بهترین گزینه برای پست های مدیریتی بر ریاست دانشگاه های مطرح کشور که تربیت نسل فردای ایران را به عهده دارند نخبگان تحصیل کرده داخل ایران هستند .
در راستای اثر گذاری فرهنگی و تاثیرپذیری افرادی که برای تحصیل و زندگی به خارج از کشور می روند تاثیر پذیری فرهنگی از محیط امری غیرقابل انکار است؛ اما در کنار این مسئله حضور جوانان انقلابی از ایران هم در دیگر کشورها می تواند زمینه ساز خوبی در راستای انتشار فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد .
در یک بررسی اجمالی با نگاهی به مدارج تحصیلی روسای دانشگاه های مطرح کشور و حتی وزیر علوم فعلی به یک مسئله قابل تامل برخورد خواهیم کرد تا جایی که بسیاری از این افراد از فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور هستند که سکان آموزش عالی را در دست دارند ، در همین راستا ، مدارک تحصیلی بعضی از روسای دانشگاه های برجسته را مورد بررسی قرار دادیم که مشروح آن به شرح زیر است : * دکتر جبار علی ذاکری سرپرست دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانش آموخته دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تبریز و دکترای تخصصی مهندسی سازه های ریلی از دانشگاه جیائو تونگ پکن است .
وی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه استادی بوده و تا کنون راهنمایی و مشاوره بیش از 80 رساله دکتری تخصصی و پایان نامه کارشناسی ارشد را برعهده داشته همچنین چاپ بیش از 95 مقاله علمی ، پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی و حدود 110 مقاله در همایش ها و کنفرانس های بین المللی را در کارنامه خود دارد .
* دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه شیراز ، دانش آموخته رشته فیزیک از دانشگاه های شیراز ، فردوسی مشهد و منچستر انگلستان بوده و در حال حاضر استاد پایه 35 دانشکده علوم دانشگاه شیراز با تخصص اپتیک و لیزر است .
وی تاکنون راهنمایی و مشاوره 150 رساله دکتری تخصصی و پایان نامه کارشناسی ارشد را به عهده داشته و بیش از 80 مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی و بیش از 120 مقاله در همایش های ملی و بین المللی به چاپ رسانده است .
* محمود فتوحی فیروزآباد ، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در سال 1364 در رشته مهندسی برق گرایش قدرت با رتبه اوّل از این دانشگاه فارغ التحصیل شد .
در سال 1365 دوره کارشناسی ارشد را در دانشکده فنّی دانشگاه تهران شروع کرده و همزمان در معاونت سازندگی و آموزش (دفتر آموزش) وزارت نیرو به عنوان کارشناس انتقال و توزیع مشغول به کار شد .
پس از موفقیت در امتحان اعزام و اخذ بورس تحصیلی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری تحصیلات خود را در دانشگاه ساسکاچوان کانادا آغاز کرد و موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد و دکتری از آن دانشگاه نیز شد .
از سال 1377 تا 1381 در دانشگاه ساسکاچوان به عنوان دانشجوی فوق دکتری و استاد مشغول تحقیق و تدریس بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزیر علوم
کیهان
1397/10/25

* محمود نیلی احمدآبادی ، رئیس دانشگاه تهران فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز در سال 1360 بوده و تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه صنعتی شریف در گرایش شناسایی و انتخاب مواد در سال 1367 و در مقطع دکتری در دانشگاه توهوکو ژاپن در سال 1373 به پایان رسانده است .
* سیدحسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی ، استاد رشته ژئومورفولوژی ، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و رئیس این دانشگاه از خرداد (1396) است .
در 2 بهمن (1395) طی حکمی از سوی محمد فرهادی وزیر وقت علوم ، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد .
وی مدرک کارشناسی خود را در رشته جغرافیای طبیعی از دانشگاه تهران اخذ کرد و مدارک کارشناسی ارشد و دکترا در رشته ژئومورفولوژی را از پردیس دانشگاهی ژوسیو در فرانسه اخذ کرد .
*احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر هم در سال 1357 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته الکترونیک فارغ التحصیل شد .
او به عنوان دانشجوی ممتاز با بورس تحصیلی عازم فرانسه شد و مدارک فوق لیسانس و دکتری خود را در رشته الکترونیک دیجیتال و سیستم انفورماتیک از دانشگاه پیرو ماری کوری فرانسه اخذ کرد .
وی در سال های تحصیل در فرانسه عضو اتحادیه انجمن های اسلامی اروپا و از مؤسسان انجمن اسلامی پاریس بود .
* منصور غلامی وزیر علوم نیز مدرک کارشناسی خود را در سال 1355 در رشته ترویج و آموزش کشاورزی از مدرسه عالی کشاورزی همدان گرفت و از سال 1359 تا 1360 عضو جهاد سازندگی همدان و مسئول اردوگاه روستایی بود .
منصور غلامی در سال 1364 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم باغبانی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود و در همان سال تا سال 1367 ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا را عهده دار بود .
او در سال 1370 برای تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه آدلاید استرالیا رفت و در سال 1374 در مقطع دکتری رشته علوم باغبانی از این دانشگاه فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت .
غلامی پس از بازگشت به ایران مجدداً به مدت یک سال معاون اداری و مالی دانشگاه بوعلی سینا شد و پس از آن ریاست دانشگاه بوعلی سینا را عهده دار بود .
او در دولت اول حسن روحانی نیز رئیس دانشگاه بوعلی سینا بود .
به نقل از ایسکانیوز؛ آنچه مسلم است ، تحصیل در خارج از کشور با انگیزه بازگشت و خدمت به وطن ، قطعا هدفی والا و تحسین برانگیز است اما بعد از یک بررسی کلی این علامت سؤال در ذهن ایجاد می شود که چرا اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که صلاحیت روسای دانشگاه ها را باید تایید کنند به این اصل توجه چندانی نداشته اند و استفاده از فارغ التحصیلان خارج از کشور را به نخبگان فارغ التحصیل داخل کشور ترجیح دادند و این امر یک مسئله مهم و قابل تامل است که باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای
روزنامه صبح ساحل
1397/10/26
> صبح ساحل ، اجتماعی صدف محمودی : مدرسه و دانشگاه آخرین جایی ست که باید نگران وقوع حادثه ای در آن باشیم وقتی شعارش خانه ی دوم بودن است ، خانه ی دومی که چه اگر در خودش برای فرزندانمان اتفاقی رخ ندهد.
> از تهران تا هرمزگان مشکلات دانش آموزان و دانشجویان تمامی ندارد ! صبح ساحل ، اجتماعی صدف محمودی : مدرسه و دانشگاه آخرین جایی ست که باید نگران وقوع حادثه ای در آن باشیم وقتی شعارش خانه ی دوم بودن است ، خانه ی دومی که چه اگر در خودش برای فرزندانمان اتفاقی رخ ندهد در مسیرش رخ خواهد داد ! این روزها وقوع حوادث پشت سر هم در فضای علمی کشور خانواده ها را بیش از پیش نگران وضعیت فرزندانشان کرده و احساس امنیت را در جامعه کاهش داده است ، هنوز یک ماه از واژگونی اتوبوس دانشجویان علوم و تحقیقات تهران نگذشته ، حادثه ای که در آن تعدادی از جوانان کشته شدند یا حادثه واژگونی بخاری نفتی در سیستان و بلوچستان ، از این قبیل حوادث ناگوار در سیستم آموزشی کشورمان کم نیست در هرمزگان هم دانش آموزان با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند ، همین سال گذشته واژگونی اتوبوس دانش آموزان در هرمزگان از ناگوارترین اتفاقاتی بود که برای محصلان می توانست رخ دهد .
وجود بافت های فرسوده در مدارس ، نبود فضا و امکانات آموزشی مناسب تنها بخشی از مشکلات محصلان در استان است .
معضل ایاب و ذهاب نه تنها در روستاهای دور افتاده به وفور دیده می شود بلکه در همین دانشگاه هرمزگان نیز مشکل بسیاری از دانشجویان است .
دانشگاه هرمزگان در فاصله 9 کیلومتری از شرق شهرستان بندرعباس با جمعیتی بالغ بر پنج هزار دانشجو قرار دارد .
دانشگاهی که محیطش با وجود تلاش برای ایجاد فضای سبز مناسب ، هیچگاه برای دانشجویان راضی کننده نبود است .
جدای از آن به علت دور بودن این دانشگاه از شهر بندرعباس باید به رفت و آمد دانشجویان توجه ویژه ای شود که در گفت و گو با چندین دانشجو متوجه شدیم که متاسفانه نه اتوبوس ها وضعیت خوبی دارند و نه تعداد آن ها کافی ست .
یکی از دانشجویان در گفت و گو با صبح ساحل عنوان کرد : بسیاری از اتوبوس های دانشگاه فرسوده هستند و بیشتر از ظرفیتشان دانشجو سوار می کنند به طوری که ما مجبوریم در اتوبوس بایستیم و جا برای همه نیست .
کمبود اتوبوس برای ما معضل بزرگی ست .
دانشجوی دیگری بیان کرد : در ابتدای سال تحصیلی قیمت کرایه سرویس های دانشگاه را افزایش دادند که با اعتراض دانشجویان مواجه شد اما فایده ای نداشت .
ما هم که مجبوریم از این سرویس ها استفاده کنیم که البته تعدادشان بسیار کم است .
علی اکبر شیخی فینی رییس دانشگاه هرمزگان درباره مشکلات ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه هرمزگان اظهار کرد : با توجه به استقرار این دانشگاه در فاصله 9 کیلومتری شرق شهر بندرعباس ، دانشجویان باید از سرویس اتوبوس و تاکسی برای تردد روزانه استفاده کنند .
وی افزود : شرکت اتوبوسرانی و شهرداری قول داده اند که تا پایان سال اتوبوس های جدید به ناوگانشان اضافه کنند؛ امیدواریم با آمدن این اتوبوس های جدید شاهد خدمات بهتری در زمینه ایاب و ذهاب دانشجویان باشیم .
اتمام حجت استاندار با روسای دانشگاه های هرمزگان : ضرورت ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان استاندار هرمزگان در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه های استان و مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان خواستار ساماندهی وضعیت ایمنی سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای
روزنامه صبح ساحل
1397/10/26

فریدون همتی در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه های استان هرمزگان شامل رئیس دانشگاه هرمزگان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان هرمزگان ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس ، رئیس دانشکده جامعه علمی کاربردی هرمزگان ، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان هرمزگان ، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس ، رئیس جهاد دانشگاهی استان هرمزگان ، مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان و مدیرکل آموزش وپرورش استان هرمزگان خواستار ساماندهی وضعیت ایمنی سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان و دانش آموزان شد .
در متن این نامه آمده است : با سلام با توجه به سانحه ناگوار واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و ضرورت صیانت از جامعه فرهیختگان و سرمایه های علمی استان و همچنین برنامه ریزی لازم به منظور پیشگیری از بروز حوادث مشابه که احساسات و عواطف عمومی را جریحه دار می کند مقتضی است ترتیبی اتخاذ کنید موارد مشروح ذیل به صورت مؤکد در دستور کار قرار گیرد ضمناً مسئولیت مستقیم نظارت بر حسن اجرای موضوع بر عهده جنابعالی است .
بهره گیری از خودروهای سالم و ایمن و دارای استانداردهای لازم جت تردد دانش آموزان و دانشجویان .
رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان .
کلیه وسایط نقلیه مورداستفاده برای مورداستفاده دارای برگه معاینه فنی و ضوابط ایمنی لازم باشد استفاده از ظرفیت رانندگان صاحب صلاحیت به لحاظ شغلی ، مهارتی ، اخلاقی و .
در ناوگان حمل ونقل دانش آموزش و دانشجویی .
نظارت منظم ، مستمر و ارزیابی شده از کمیت ، کیفیت و فعالیت سرویس های ایاب و ذهاب مذکور .
» به گزارش صبح ساحل امیدواریم با اتفاقاتی که رخ داده زودتر شاهد تغییراتی در سیستم ایاب ذهاب دانش آموزان و دانشجویان در هرمزگان باشیم .
ارسال شده : ساعت : 8 : 16 کلمات کلیدی : مدرسه و دانشگاه ، نگران وقوع حادثه ای ، برچسب ها : اجتماعی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فناوران
1397/10/26
> پرتاب ماهواره «پیام» با ماهواره بر ایرانی که دوشنبه در مرکز فضایی امام خمینی سمنان انجام شد ، ناموفق بوده و این ماهواره در مدار قرار نگرفت .
> «پیام» در مدار قرار نگرفت ایران در انتظار موفقیت «دوستی» پرتاب ماهواره «پیام» با ماهواره بر ایرانی که دوشنبه در مرکز فضایی امام خمینی سمنان انجام شد ، ناموفق بوده و این ماهواره در مدار قرار نگرفت .
فناوران وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکشنبه در توییتر خود اعلام کرد که خبری خوبی برای هم وطنان دارد .
خبر خوب وزیر قرار بود پرتاب موفقیت آمیز ماهواره پیام باشد که البته این پرتاب به سرانجام نرسید .
رییس سازمان فضایی ایران در این باره ، با بیان اینکه ماهواره "پیام" از زمان پرتاب با ایستگاه زمینی ارتباط برقرار کرد ، گفت : در پرتاب ماهواره پیام ، ماهواره بر نتوانست سرعت لازم را اعمال کند .
در همین رابطه مرتضی براری در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه ماهواره "دوستی" دانشگاه صنعتی شریف در نوبت بعدی پرتاب قرار دارد ، افزود : این ماهواره نیز قرار است با ماهواره بر بومی پرتاب شود و مراحل پرتاب این ماهواره در حال انجام است .
براری در خصوص میزان قدرت ماهواره برهای بومی ، گفت : ماهواره بر بومی "سفیر" قادر است ماهواره های تا وزن 50 کیلوگرم را در مدار 250 تا 350 کیلومتر و ماهواره برهای "سیمرغ" نیز می تواند ماهواره های 100 تا 200 کیلوگرم را در مدار 500 کیلومتری قرار دهند .
رییس سازمان فضایی ایران درباره پرتاب ماهواره پیام گفت : زمانی که ماهواره قرار است در مدار قرار گیرد ، باید ماهواره بر با یک سرعت خاصی ماهواره را به مدار تزریق کند .
وی با تاکید بر اینکه در پرتاب ماهواره پیام ، ماهواره بر نتوانست سرعت لازم را اعمال کند ، یادآور شد : این امر نشان می دهد که اشکال در ماهواره نبوده است .
از زمانی که پیام پرتاب شد ، از همان لحظه اطلاعات این ماهواره دریافت و ارتباط آن با ایستگاه زمینی برقرار شد .
وی با بیان اینکه پرتاب بامداد دوشنبه تجربه موفقی برای ما بود ، افزود : در عرصه فضایی به دلیل پیچیدگی هایی که هم ماهواره و هم ماهواره بر دارند ، هر حرکتی در این زمینه ، رو به جلو است و هیچ حرکتی منجر به شکست نمی شود و دستاوردهایی که در پرتاب امروز به دست آوردیم ، به ما کمک خواهد کرد که مشکلات خود را در فرآیندهای بعدی برطرف کنیم .
رییس سازمان فضایی تاکید کرد : پرتاب امروز ، به ما جرات داد که با توان داخلی هم ماهواره عملیاتی بسازیم ، هم ماهواره برهای عملیاتی طراحی کنیم و هم بتوانیم ماهواره و ماهواره برها را با هم تطبیق دهیم .
اکنون ماهواره ای مثل پیام را 6 ماهه می سازیمبراری با بیان اینکه در پرتاب ماهواره پیام اشکال جزیی ایجاد شد گفت : ما در حال برطرف کردن این اشکال خواهیم بود ، ولی مهم ترین دستاورد این پرتاب این بود که دانشمندان کشور به دانش طراحی و ساخت ماهواره و ماهواره بر دست پیدا کردند .
وی گفت : این گفته به این معنا است که ساخت ماهواره و ماهواره بر در زمان بسیار کمتری امکان پذیر خواهد بود .
تیم تحقیقاتی "پیام" اکنون قادر خواهند بود که این ماهواره را در مدت 6 ماه بسازند .
به گفته وی ، قرارداد طراحی و ساخت ماهواره "پیام" در سال 1387 منعقد شد و قرار بود این ماهواره با همکاری مشترک دیگر کشورها و با پرتاب گر خارجی صورت گیرد ، ولی تا سال 1391 هیچ کشوری حاضر به همکاری نشد؛ از این رو تیم تحقیقاتی داخلی بر اساس توان خود اقدام به طراحی و ساخت ماهواره و هم ماهواره بر کردند .
براری با بیان اینکه دانش فضایی کسب شده بسیار ارزشمند است ، گفت : ما به این موضوع می بالیم و تجربه امروز نیز تجربه ای برای برطرف کردن ضعف های این حوزه خواهد بود تا اشکالات کوچک برطرف شوند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فناوران
1397/10/26

رییس سازمان فضایی در پاسخ به این سوال که آیا ماهواره هایی که در پرتاب ناموفق هستند ، قابل بازیافتند یا خیر ، توضیح داد : ماهواره هایی که وارد جو می شوند ، می سوزند و ماهواره و ماهواره بر به طور کامل سوخته می شوند .
براری با بیان اینکه در حال حاضر چندین ماهواره در حال تکمیل است ، افزود : در حال حاضر ماهواره های "ظفر" و "ناهید 2" در حال تکمیل است و ماهواره "ناهید 1" به پایان رسیده است .
رییس سازمان فضایی درباره ماهواره "دوستی" دانشگاه شریف ، توضیح داد : این ماهواره دارای وزن 50 کیلوگرم است که در مدار 250 تا 350 کیلومتر قرار خواهد گرفت .
وی افزود : تیم تحقیقاتی این طرح در حال حاضر در حال انجام تست های سازگاری نهایی هستند .
تست های سازگاری قبلا انجام شده است و تیم تحقیقاتی در حال انجام تست سازگاری مجدد هستند .
در زمان کوتاه ماهواره جدید می سازیمدر خبر دیگری رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : ماهواره پیام پس از پرتاب ، سیگنال هایی را به زمین فرستاد که این سیگنال ها آنالیز می شود و اطلاعات دقیق تر مشخص خواهد شد .
احمد معتمدی در گفتگو با مهر ادامه داد : در محل پرتاب ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد که بلافاصله پروژه بعدی ساخت ماهواره در این دانشگاه آغاز شود .
وی درخصوص وضعیت فعلی ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : زمانی که ماهواره پرتاب می شود دیگر به زمین باز نمی گردد .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد : در پرتاب ماهواره پیام آنچه که مثبت بود این است که ماهواره پس از جدایی از ماهواره بر شروع به کار کرد و این امر نشان می دهد که ماهواره مشکل نداشته و تا لحظه های آخر نیز فعالیت داشته است .
معتمدی گفت : ماهواره بر هم کار مهمی بود و 90 درصد موفق عمل کرد تنها در بخشی که باید به ماهواره سرعت اولیه را دهد مشکل پیدا کرد اما در بقیه مراحل خوب عمل کرد .
وی ادامه داد : ماهواره پیام پس از پرتاب ، سیگنال هایی را به زمین فرستاد که این سیگنال ها آنالیز می شود و اطلاعات دقیق تر مشخص خواهد شد .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : ماهواره پیام پس از پرتاب در مدار قرار گرفت باتوجه به اینکه سرعت این ماهواره کمتر از سرعت مناسب بود و شتاب لازم را نداشت نتوانست در مدار زمین بماند چراکه برای ماندگاری در مدار نیازمند یک سرعت مناسب است .
وی عنوان کرد : ماهواره از آخرین مرحله ای که از «ماهواره بر» پرتاب شد شروع به فعالیت کرد و سیگنال هایی را در خصوص موقعیت و دیگر اطلاعات ارسال کرد .
بنابراین ماهواره پیام مدت زمان کمی را فعالیت کرده است .
معتمدی با بیان اینکه ماهواره پیام در اقیانوس افتاده است ، گفت : این ماهواره قاعدتا باید در اقیانوس هند افتاده باشد .
ادعای عجیب نتانیاهوعجیب ترین واکنش به پرتاب ماهواره پیام ، مربوط به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل بود .
او روز گذشته و چند ساعت پس از پرتاب ناموفق ماهواره پیام مدعی شد ایران درباره شکست این پروژه دروغ می گوید .
نتانیاهو مدعی شده هرچند در این پرتاب از یک ماهواره استفاده شده ، ولی هدف اصلی آزمایش امکان پرتاب یک موشک قاره پیمای بالستیک بوده است .
در انتظار موفقیت ماهواره دوستیدر حالی که ماهواره پیام در مدار قرار نگرفت ، حالا ماهواره دوستی در نوبت پرتاب قرار دارد و بسیاری از ایرانیان منتظر موفقیت آن هستند .
ماهواره دوستی ، به عنوان یکی از مجموعه ماهواره های توسعه فن آوری کشور و به کارفرمایی سازمان فضایی ایران ، توسط دانشگاه صنعتی شریف طراحی و ساخته شده است .
ماهواره دوستی دارای جرم 52 کیلوگرم است و با توجه به دسته بندی مرسوم ماهواره ها از منظر جرم ، یک میکرو ماهواره محسوب می شود .
مدار این ماهواره بیضوی و در دسته مدارهای کم ارتفاع (LEO) ، با ارتفاع اوج و حضیض به ترتیب برابر با 310 و 250 کیلومتر و شیب مداری 55 درجه خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه تربیت مدرس
کسب و کار
1397/10/26
> رییس دانشگاه تربیت مدرس از دانشگاه به عنوان مرجعی که می تواند امید عبور از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی کنونی را محقق کند یادکرد و گفت : همه اساتید و اندیشمندان باید نسبت به مسائل ، محدودیت ها ، نیازها و نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی احساس مسئولیت کنند و برای حل مشکلات و رشد و تعالی جامعه و بهبود زندگی مردم کشور بکوشند .
> به گزارش کسب و کار نیوز ، دکتر محمدتقی احمدی در سی و دومین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی که در سالن چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد ، از دانشگاه به عنوان مرجعی که می تواند امید عبور از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی کنونی را محقق کند نام برد و گفت : همه اساتید و اندیشمندان باید نسبت به مسائل ، محدودیت ها ، نیازها و نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی احساس مسئولیت کنند و برای حل مشکلات و رشد و تعالی جامعه و بهبود زندگی مردم کشور بکوشند .
دکتر احمدی به رسالت اجتماعی دانشگاه به عنوان بحث مهم دانشگاه های نسل سوم اشاره کرد و گفت : با توسعه مفهوم دانشگاه و ضرورت ارتباط دانشگاه با جامعه ، بحث مهم رسالت اجتماعی دانشگاه به وجود آمد .
دانشگاه تربیت مدرس نیز در طرح تحول راهبردی خود به این مهم توجه بسیار کرده است و یکی از محورها و اهداف اصلی خود را پشتیبانی و پاسخگویی مسائل و نیازهای جامعه قرار داده است .
وی از تغییر مفهوم کلاسیک دانشگاه در قرن 21 به عنوان یکی از چالش های سال های اخیر نام برد و افزود : یکی از چالش هایی که در سال های اخیر مطرح گردید این بود که دانشگاه کلاسیک در قرن 21 مفهوم خود را از دست می دهد و شبکه اطلاعات ، اینترنت ، شبکه های اجتماعی ، روش های یادگیری الکترونیکی و از راه دور ، جایگزین دانشگاه های سنتی خواهند شد .
این چالش در اجلاس علم و فناوری ژاپن نیز که با حضور وزرای علوم ، دانشمندان و صاحبان شرکت های فناور برگزار شد ، مطرح گردید و اکثریت بر این عقیده بودند که اگر چه دانشگاه کلاسیک در مقابل توسعه شبکه اطلاعات یک عقب نشینی از خود نشان داده است اما بار دیگر جایگاه خود را بدست آورده است .
دکتر احمدی خاطر نشان کرد : شبکه های جهانی اطلاعات گر چه در آموزش ، اطلاع رسانی و تربیت نیروهای توانمند و تراز بالای علمی مؤثر هستند اما به تنهایی قادر به پرورش نیروی خلاق چند بعدی ، متخصص دانش پژوه ، بالارونده و راهگشای جامعه نخواهند بود .
این تعاملات اطلاعاتی از طریق مسیرهای الکترونیک ، منجر به کسب اطلاعات وسیع اما غیر سیستماتیک می شود .
اطلاعاتی که اغلب بدون پالایش ، جهت دار و خالی از مؤلفه های اساسی برای تربیت اندیشمندان ، در اختیار افراد قرار می گیرد اما در نهایت به تربیت متخصصی که دارای ابعاد و توانمندی های کافی برای خدمت به جامعه باشد ، نمی انجامد .
رییس دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد : دانشگاه کلاسیک و سنتی این فرصت را به دانشجو می دهد که در یک فرایند سیستماتیک از مرحله ابتدایی تا تراز بالای علمی ، آموزش ببیند و متوازن و تخصصی به شکوفایی و خلاقیت برسد .
قرار گرفتن در محیط سنتی دانشگاه زمینه آشنایی دانشجو را با سایر رشته های علمی را فراهم و دانشجو را دارای بینش نسبت به علم و فناوری می کند .
وی توجه به علوم انسانی و علوم اجتماعی را برای حل مسائل و نیازهای جامعه و رفع نابسامانی های اجتماعی ضروری دانست و گفت : محققان و دانشگاهیان باید نسبت به مسائل اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی احساس مسئولیت کنند و در برابر معضلات منفعل نباشند .
اساتید در دانشگاه نسل سوم نه تنها به دانشجو و آموزش و تربیت نیروهای متخصص می پردازند بلکه جامعه ، محله و شهری که دانشگاه شان در آن واقع شده را در اولویت کاری و حل مشکلات کشور را سرلوحه ی امور خود قرار می دهند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رییس دانشگاه تربیت مدرس
کسب و کار
1397/10/26

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس ، دکتر احمدی در پایان تأکید کرد : در این برهه از زمان و در شرایط کنونی که چشم امید به اندیشمندان و دانشگاهیان دوخته شده است ، دانشگاه باید نقش خود را به خوبی ایفا کند و با حفظ افتخار مرجعیت علمی ، برای بهتر شدن زندگی مردم و توسعه کشور قدم بردارد .
انتهای پیام.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آرمان امروز
1397/10/26
> آرمان : حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در جریان سفر خود به استان گلستان در اظهاراتی از پرتاب قریب الوقوع دو ماهواره ایرانی به فضا طی روزهای آینده خبر داده بود که یکی از آنها ماهواره «پیام» بود که بامداد دیروز پرتاب موفقی نداشت.
> آرمان : حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در جریان سفر خود به استان گلستان در اظهاراتی از پرتاب قریب الوقوع دو ماهواره ایرانی به فضا طی روزهای آینده خبر داده بود که یکی از آنها ماهواره «پیام» بود که بامداد دیروز پرتاب موفقی نداشت .
صبح روز گذشته ماهواره پیام به فضا پرتاب شد ، اما به سرعت کافی نرسید و در مدار قرار نگرفت .
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتر خود نوشت : «بامداد دیروز با وزرایICT دولت های 8ام تا 12ام به پایگاه فضایی امام خمینی رفتیم .
ماهواره بر با طی 2مرحله موفق ، در مرحله3 به سرعت کافی نرسید و «پیام» در مدار آرام نگرفت .
ماهواره دوستی در انتظار حضور در مدار ، باجوانان عزم کردیم مجدد بسازیم» .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم دیروز گفت : صبح سه شنبه در محل پرتاب ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، وزیر ارتباطات دستور داد که بلافاصله پروژه بعدی ساخت ماهواره در این دانشگاه آغاز شود .
وی درخصوص وضعیت فعلی ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : زمانی که ماهواره پرتاب می شود دیگر به زمین باز نمی گردد .
احمد معتمدی خاطرنشان کرد : در پرتاب ماهواره پیام آنچه که مثبت بود این است که ماهواره پس از جدایی از ماهواره بر شروع به کار کرد و این امر نشان می دهد که ماهواره مشکل نداشته و تا لحظه های آخر نیز فعالیت داشته است .
معتمدی گفت : ماهواره بر هم کار مهمی بود و 90درصد موفق عمل کرد تنها در بخشی که باید به ماهواره سرعت اولیه را دهد مشکل پیدا کرد اما در بقیه مراحل خوب عمل کرد .
وی عنوان کرد : ماهواره پیام پس از پرتاب ، سیگنال هایی را به زمین فرستاد که این سیگنال ها آنالیز می شود و اطلاعات دقیق تر مشخص خواهد شد .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد : باتوجه به اینکه ماهواره پیام در این دانشگاه طراحی و ساخته شد اکنون ما تجربه های زیادی کسب کرده ایم و قادر خواهیم بود سریع تر و در فاصله کوتاه تر ماهواره جدیدی بسازیم .
علیرضا رحیمی ، عضو هیات رئیسه مجلس هم در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت : «اعلام خبر وضعیت پرتاب ماهواره پیام ، از سوی وزیر ارتباطات اگرچه از منظر رسانه مثبت تلقی شده ولی از منظر امنیت ملی و سیاست خارجی ملاحظات مهمی در پی داشت .
جامع نگری در اطلاع رسانی حتی در رسانه های جدید ، اصل مهمی در ارتباطات است» .
مروری بر راه اندازی ماهواره پیام ماهواره پیام بعد از تاسیس سازمان فضایی ایران یکی از پروژه هایی بود که به سه دانشگاه صنعتی ایران ارائه شد و از سری میکروماهواره های توسعه فناوری فضایی سازمان است .
این ماهواره با مشارکت چهار دانشکده مهندسی هوافضا ، برق کامپیوتر و مکانیک و 16 نفر از استادان دانشکده های دانشگاه امیرکبیر ساخته شده و علاوه بر آن بخش عمده فعالیت بر عهده دانشجویان ارشد و دکتری بوده است .
پرتابگر ایرانی سیمرغ برای پرتاب ماهواره در نظر گرفته شده بود ، طراحی این ماهواره از سال 84 آغاز شد .
این ماهواره با وزن 100کیلوگرم از سری میکرو ماهواره های توسعه فناوری فضایی بود که به منظور انجام مأموریت تصویربرداری طراحی و ساخته شد .
ارتفاع مداری طراحی شده برای ماهواره پیام امیرکبیر 500کیلومتر و با شیب مداری 55 درجه و تصاویری با دقت 45متر ارسال می کرد و پیش بینی اولیه حاکی از این بود که حدود سه سال در مدار زمین باقی خواهد ماند .
پیام سه مأموریت تصویربرداری ، ذخیره و ارسال داده ها را برعهده داشت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آرمان امروز
1397/10/26

بررسی پوشش گیاهی ، بهبود پایش گرد و غبار ، حریق و اراضی کشاورزی ، در کنار ذخیره و ارسال داده و نیز اندازه گیری تشعشعات فضایی با هدف بررسی اثر پرتوهای کیهانی بر عملکرد ماهواره ، ازجمله ماموریت هایی بود که ماهواره پیام برای انجام آنها طراحی و ساخته شده بود .
ماهواره پیام مأموریت مخابراتی هم داشت که باید یک پیام را ذخیره و به زمین مخابره کند .
چهار دوربین روی این ماهواره نصب بود که عملیات عکسبرداری از زمین را انجام می داد .
پس از برنامه پرتاب ماهواره آذری جهرمی در تماس تلفنی به برنامه «حالا خورشید» نیز در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد و گفت : سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره بر مناسب نبود و به سرعت مطلوب نرسید و در لحظه آخر ماهواره در مدار قرار نگرفت .
وی افزود : ما دوست داشتیم خبر خوب به مردم بدهیم ، اما به هر حال هرکاری فراز و فرودهایی دارد اما ناامید نمی شویم و مجددا برای این موضوع تلاش می کنیم .
واکنش رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه شنبه به پرتاب ماهواره بر ایرانی واکنش نشان داد و مدعی شد که این اقدام اولین گام در مسیر دستیابی به موشک های قاره پیماست .
نتانیاهو که در مراسم آغاز به کار «آویو کوخاوی» به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی صحبت می کرد ، مدعی شد : «ایران دروغ می گوید .
پرتاب ماهواره بر ، اولین گام در جهت ساخت موشک های بالستیک قاره پیما است و آنها با پرتاب ماهواره بر ، دارند شلیک موشک دوربرد را آزمایش می کنند .
» پیش از این «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه ایران قصد دارد به فضا ماهواره بر ارسال کند ، مدعی عدم انطباق این پرتاب با قطعنامه 2231 شورای امنیت شده و گفته بود که چنین پرتابی نباید انجام شود .
استناد واشنگتن به این قطعنامه در حالی صورت می گیرد که آمریکا بهار امسال بر خلاف همین قطعنامه از توافق هسته ای با ایران خار شد .
علاوه بر این ، این قطعنامه هیچ محدودیتی برای برنامه فضایی ایران در نظر نگرفته و بند مرتبط با برنامه موشکی آن نیز غیرالزام آور بوده و به موشک های طراحی شده برای داشتن قابلیت حمل کلاهک هسته ای ، محدود است .
تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تهدیدآمیز جلوه دادن برنامه فضایی ایران در حالی است که به نوشته روزنامه «نیویورک تایمز» حتی جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا هم موضع پمپئو را قبول نداشته و برنامه فضایی ایران را تهدید نمی داند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روزنامه ایران
1397/10/26
> گروه فناوری/ در هفته های گذشته پرتاب ماهواره ایرانی «پیام» به فضا خبرساز شد؛ موضوعی که اظهارات هشدارآمیز مایک پمپئو ، وزیر امور خارجه امریکا به آن رنگ و بوی دیگری بخشید و پرتاب این ماهواره ، ابعاد سیاسی و بین المللی پیدا کرد .
> گروه فناوری/ در هفته های گذشته پرتاب ماهواره ایرانی «پیام» به فضا خبرساز شد؛ موضوعی که اظهارات هشدارآمیز مایک پمپئو ، وزیر امور خارجه امریکا به آن رنگ و بوی دیگری بخشید و پرتاب این ماهواره ، ابعاد سیاسی و بین المللی پیدا کرد .
این خبر بازتاب زیادی در رسانه های داخلی و خارجی داشت و اهمیت این موضوع تا آنجا بود که رئیس جمهوری در سفر اخیر خود به استان گلستان ، پرتاب ماهواره «پیام» را جزو اولویت های سخنرانی خود قرار داد و تأکید کرد : پیام ایرانی به مدار 600کیلومتری زمین می رود .
درنهایت نیز ماهواره ایرانی «پیام» بامداد روز گذشته با ماهواره بر بومی «سیمرغ» به فضا پرتاب شد ولی با وجود تلاش های فعالان این حوزه ، این پرتاب موفقیت آمیز نبود و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد : ماهواره «پیام» به فضا پرتاب شد اما در مدار قرار نگرفت .
سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره بر مناسب نبودمحمدجواد آذری جهرمی در حساب توئیتری خود نوشت : بامداد روز سه شنبه 25 دی ماه با وزرایICT دولت های هشتم تا دوازدهم به پایگاه فضایی امام خمینی رفتیم .
ماهواره بر با طی 2 مرحله موفق ، در مرحله 3 بسرعت کافی نرسید و «پیام» در مدار آرام نگرفت .
پس از برنامه پرتاب ماهواره ، آذری جهرمی همچنین در تماس تلفنی با برنامه «حالا خورشید» در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد و گفت : سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره بر مناسب نبود و به سرعت مطلوب نرسید به همین دلیل هم در لحظه آخر ماهواره در مدار قرار نگرفت .
وی افزود : ما دوست داشتیم خبر خوب به مردم بدهیم اما به هر حال هر کاری فراز و فرودهایی دارد .
ما ناامید نمی شویم و مجدداً برای این موضوع تلاش می کنیم .
وزیر ارتباطات همچنین در پی عدم موفقیت پرتابگر ماهواره«پیام» ، در پیامی به وزیر دفاع نوشت : برادرم امیر حاتمی عزیز ، وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سیمرغ ایرانی ، با شکوه و عظمت امروز غرید .
«پیام» فضایی ما ، شاید در ظاهر به سرانجام نرسید ، اما «سیمرغ» ، خود پیام اقتدار ملت ایران بود .
به نوبه خودم از تلاش های مجاهدانه حضرتعالی و همکارانتان تشکر می کنم .
اطمینان دارم با تجربه امروز ، فردا توانمندتریم .
«پیام» ، سیگنال هایی به زمین فرستادبه دنبال ناموفق بودن پرتاب ماهواره بومی «پیام» به فضا ، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها گفت : دستور شروع پروژه ساخت ماهواره جدید در این دانشگاه را وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد .
احمد معتمدی درخصوص وضعیت فعلی ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز گفت : زمانی که ماهواره پرتاب می شود دیگر به زمین باز نمی گردد .
وی یادآور شد : در پرتاب ماهواره پیام آنچه مثبت بود این است که ماهواره پس از جدایی از ماهواره بر شروع به کار کرد و سیگنال هایی را به زمین فرستاد که این سیگنال ها آنالیز می شود و اطلاعات دقیق تر مشخص خواهد شد .
این امر نشان می دهد که ماهواره مشکل نداشته و تا لحظه های آخر نیز فعالیت داشته است .
ماهواره بر هم کار مهمی بود و 90 درصد موفق عمل کرد ، تنها در بخشی که باید سرعت اولیه را به ماهواره دهد مشکل پیدا کرد ولی عملکردش در بقیه مراحل خوب بود .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین گفت : باتوجه به اینکه ماهواره پیام در این دانشگاه طراحی و ساخته شد اکنون ما تجربه های زیادی کسب کرده ایم و قادر خواهیم بود سریعتر و در فاصله کوتاه تر ماهواره جدیدی بسازیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روزنامه ایران
1397/10/26

ساخت نمونه ماهواره پیام در 6 ماهبا شکست پرتاب ماهواره «پیام» این سؤال برای بسیاری پیش می آید که با چنین اتفاقی این پروژه آیا بار دیگر کلید خواهد خورد؟ دراین باره مرتضی براری ، رئیس سازمان فضایی ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت : امروز با قاطعیت می توان ادعا کرد که با تکیه بر توان و تخصص جوانان ایرانی ، در طراحی و ساخت ماهواره توانمند شده ایم و اگر نگاهی به چند سال گذشته بیندازیم ، متوجه پیشرفت روزافزون کشور در توسعه فناوری فضایی خواهیم شد .
وی گفت : ماهواره «پیام» نسبت به آخرین ماهواره ایران که در مدار قرار گرفت ، وزنی 2 برابر ، ارتفاع مداری 2 برابر و قدرت تفکیک 10 برابر بهتر دارد و طول عمر مداری آن 16 برابر افزایش داشته و از رده ماهواره های تحقیقاتی به ماهواره های عملیاتی و کاربردی ارتقا پیدا کرده است .
به زبانی ساده حوزه فناوری فضایی رشدی 40برابری را تجربه کرده است .
براری با بیان اینکه هم اکنون به توانی در طراحی و ساخت ماهواره دست پیدا کرده ایم که می توانیم نمونه ماهواره پیام را ظرف مدت 6 ماه بسازیم ، افزود : این پیشرفت را مدیون نیروی متخصص باانگیزه و خلاقی هستیم که هیچ محدودیتی مانع تلاش آنها برای پیشرفت کشور نیست و به این سرمایه ارزشمند می بالیم .
وی با اشاره به اینکه این روزها با مطالعه نظرات مردم مشخص است که جامعه هنوز به شناخت کافی نسبت به ظرفیت و قابلیت های فضایی نرسیده است ، ادامه داد : فناوری فضایی نقشی استراتژیک در توسعه حال و آینده کشور دارد و بی توجهی به این بخش آسیب جدی به آینده کسب وکارها و اشتغال در کشور خواهد زد .
معاون وزیر ارتباطات مطالبه گری و احساس نیاز در جامعه را لازمه توسعه صنعت فضایی در کشور دانست و گفت : در این مسیر به کمک و همدلی تمام علاقه مندان و فعالان این حوزه نیاز داریم؛ باید در معرفی کاربردهای فناوری فضایی در افزایش رفاه و توسعه کشور بیشتر تلاش کنیم و سهم فناوری فضایی را در زندگی مردم نهادینه کنیم تا بستر ورود شرکت های خصوصی و کسب وکارهای جدید مهیا شود .
جهت گیری ها نسبت به پرتاب ماهوارهمبحث پرتاب ماهواره بومی«پیام» به فضا بازتاب های متعددی داشت و به عنوان مثال چندی پیش صادق زیباکلام در توئیتی به این موضوع واکنش نشان داد و در حساب توئیتری خود نوشت : «ای کاش به جای صنایع هسته ای ، به جای ماهواره و به جای موشک ، جمهوری اسلامی می توانست یک دوچرخه بسازد که با دوچرخه ترکیه و دوچرخه هند رقابت کند .
» این اظهارنظر البته بی جواب نماند و وزیر ارتباطات در یک واکنش توئیتری نوشت : «جناب آقای زیباکلام ، هسته ای و موشکی متولیان دیگری دارد ، اما اگر مایلید از نزدیک پژوهشگاه فضایی را ببینید بلکه از دستاوردهای پژوهشگران جوان و تأثیر آن بر زندگی مردم و آینده روشن ایران آگاه شوید تا دیگر برای نقد سیاست خارجی ، فناوری ماهواره را با دوچرخه قیاس نفرمایید .
» وزیر ارتباطات همچنین از فعالان سیاسی و مدنی کشور برای بازدید از دستاوردهای فضایی ایران دعوت کرد .
اما جدا از همه موضع گیری ها درباره این ماهواره و پرتاب آن ، نگاهی به شکست های پرتاب ماهواره نشان می دهد که حتی موفق ترین و بزرگ ترین شرکت های فضایی نیز ممکن است با ناکامی مواجه شوند و این ، موضوع عجیب و خارج از انتظاری نیست .
موشک فالکون 9 که یکی از پروژه های حیاتی شرکت SpaceX به مدیریت «ایلان ماسک» محسوب می شد در سال 2015 تنها 140 ثانیه پس از پرتاب منفجر شد .
شکست پرتاب موشک روسی سایوز حامل فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی از قزاقستان ، شکست در پرتاب ماهواره روس با موشک «پروتون ام» و .
نیز بخشی دیگر از شکست های پرتاب ماهواره در جهان محسوب می شود .
ماهواره پیام در یک نگاهگفتنی است ماهواره پیام بعد از تأسیس سازمان فضایی ایران یکی از پروژه هایی بود که به سه دانشگاه صنعتی ایران ارائه شد و از سری میکروماهواره های توسعه فناوری فضایی سازمان است .
این ماهواره با مشارکت چهار دانشکده مهندسی هوافضا ، برق رایانه و مکانیک و 16 نفر از استادان دانشکده های دانشگاه امیرکبیر ساخته شده و علاوه بر آن بخش عمده فعالیت برعهده دانشجویان ارشد و دکتری بود .
همچنین لازم به ذکر است که برای پرتاب ماهواره ، پرتابگر ایرانی«سیمرغ» در نظر گرفته شده بود .
طراحی این ماهواره نیز از سال 84 آغاز شده است .
این ماهواره با وزن 100 کیلوگرم از سری میکرو ماهواره های توسعه فناوری فضایی بود که به منظور انجام مأموریت تصویربرداری طراحی و ساخته شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روزنامه ایران
1397/10/26

ارتفاع مداری طراحی شده برای ماهواره پیام امیرکبیر 500 کیلومتر و با شیب مداری 55 درجه بود و تصاویری با دقت 45 متر ارسال می کرد .
پیش بینی اولیه حاکی از این بود که حدود سه سال در مدار زمین باقی خواهد ماند .
اما قرار بود ماهواره«پیام» چه کاری انجام دهد؟ این ماهواره سه مأموریت تصویربرداری ، ذخیره و ارسال داده ها را برعهده داشت .
بررسی پوشش گیاهی ، بهبود پایش گرد وغبار ، حریق و اراضی کشاورزی ، در کنار ذخیره و ارسال داده و نیز اندازه گیری تشعشعات فضایی با هدف بررسی اثر پرتوهای کیهانی بر عملکرد ماهواره ، ازجمله مأموریت هایی بود که ماهواره پیام برای انجام آنها طراحی وساخته شده بود .
ماهواره پیام مأموریت مخابراتی هم داشت که باید یک پیام را ذخیره و به زمین مخابره کند .
همچنین چهار دوربین روی این ماهواره نصب بود که عملیات عکسبرداری از زمین را انجام می داد .
برشاطلاع رسانی متفاوت وزیرعدم موفقیت در پرتاب ماهواره«پیام» از جنبه های مختلفی قابل بررسی است ولی در این میان نوع خبررسانی جوان ترین وزیر کابینه در این زمینه ، آن هم از بستر یک پیام رسان فیلتر شده در خور توجه است چرا که وزیر زمان پرتاب ماهواره را نه از طریق رسانه های خبری بلکه از طریق شبکه اجتماعی توئیتر به اطلاع عموم کاربران رساند .
نکته مهم ، نوع نگارش وزیر جهت اطلاع رسانی این خبر مهم بود چرا که جهرمی در این پست نوشته بود : «خبرهای خوبی براتون دارم .
حدس بزنید چی شده؟»این نحوه خبررسانی ، شفاف سازی و پاسخگو بودن در نوع خود از سوی یک وزیر ، بی سابقه است و شاید بی سابقه تر ، نحوه برخورد وزیر با کامنت های کاربران در واکنش به این پست توئیتری است تا آنجا که جهرمی در برنامه تلویزیونی اعلام کرد تمام شوخی های مردم زیر پست خودم را خواندم و به کامنت کسی که برایم نوشته بود«حامله ای» بسیار خندیدم ، می خواستم جواب دهم بله ، حامل پیام خوبی هستم اما فرصت نشد .
به هرحال باید گفت اگر پرتاب ماهواره پیام چندان موفقیت آمیز نبود اما تعامل جوانترین عضو کابینه دولت با کاربرانی که با او شوخی های نامتعارف داشتند ، ستودنی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر علوم
قدس
1397/10/25
> در این بیانیه با اشاره به تلاش ها و دلایل زنگنه برای انحلال دانشگاه صنعت نفت آمده است : در حالی که وزارت نفت ملزم به حفظ و تقویت دانشگاه صنعت نفت است ، از طریق تبصره 21 بودجه 98 بدنبال مجوزی برای ادغام این دانشگاه در وزارت علوم است .
> به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین ، تعدادی از اساتید ، فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت با اشاره به جدی شدن انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم بیانیه ای با عنوان «هدف واقعی از طرح انتقال دانشگاه صنعت نفت چیست»را برای خبرگزاری فارس ارسال کردند که در ادامه متن این بیانیه را ملاحظه می کنید : طی ماههای اخیر موضوع انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم مطرح شده است .
در نخستین اقدام وزارت علوم با استناد بهمصوبه (غیر مرتبط) شورای عالی اداری کشور در تاریخ 1396 .
11 .
6 که در مورد آموزش های فنی و حرفه ای است طی نامه ای بهدانشگاه صنعت نفت پذیرش دانشجو در این دانشگاه معتبر و با سابقه کشور در سال آینده را موکول به انتقال این دانشگاه به وزارتعلوم کرد در حالیکه صرفنظر از درست یا غلط بودن این واگذاری یا عملی بودن آن ، موضوع انتقال تعارضی با پذیرش دانشجو در سالآینده ندارد زیرا هم اکنون صدها دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند .
همچنین در بند (ز) تبصره 21 لایحه بودجه سال 1398 دولت درخواست مجوز واگذاری دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرائی باانتقال و/یا ادغام آنها در دانشگاههای استانی کرده است .
پس از آن روزنامه ها و سایتهای نزدیک به دولت نظیر ایران و همشهری وسایت خبرآنلاین صراحتا با نام بردن از دانشگاه صنعت نفت از انحلال این دانشگاهها دفاع کردند .
بررسی سیاستهای آقای مهندس زنگنه در مورد دانشگاه صنعت نفت طی 13 سال وزارت نشان می دهد که هدف اصلی ایشان انحلالدانشگاه صنعت نفت است که هم اینک با کنارکشیدن خود و جلو انداختن ریاست محترم جمهوری ، شورای عالی اداری و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تحت عنوان لزوم انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم حلقه آخر سناریو انحلال دانشگاه را از طریق این مراجع پیگیری می کند .
این گزارش خیلی خلاصه به دو سوال پاسخ می هد : 1 .
محور های اصلی سیاست آقای زنگنه در مسیر انحلال دانشگاه صنعت نفت چه بوده است؟ 2 .
دلیل اصلی ایشان برای انحلال دانشگاه صنعت نفت چیست؟ الف : محورهای سیاست آقای مهندس زنگنه در مسیر انحلال دانشگاه صنعت نفت این سیاستها طی 13 سال گذشته در دو محور انجام گرفته است : 1 .
سرمایه گذاری سنگین از محل بودجه وزارت نفت در تعدادی دانشگاههای وزارت علوم برای ایجاد دانشکده های نفت ، تجهیز آنها و نیز اعطا بورسیه برای تامین هیئت علمی آنها تحت عنوان ایجاد رقابت علمی که حمایت سیاسی و تبلیغاتی روسای دانشگاهها را بدنبال داشت .
در حقیقت این دانشکده ها نه برای رقابت بلکه برای جایگزینی دانشگاه صنعت نفت ایجاد شدند .
2 .
تضعیف شدید دانشگاه صنعت نفت که در منطقه ای محروم و بد آب و هوا قرار دارد و نیاز به حمایت دارد با عدم سرمایه گذاری و نیز سلب امتیازات و ایجاد اخلال در مسیر انجام فعالیتها برای جلوگیری از ورود دانشجویان برترکنکور ، تضعیف هرم هیئت علمی و نیز با جلوگیری از ورود تجهیزات علمی جدید که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد : با لغو امتیاز اولویت استخدام فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت توسط آقای مهندس زنگنه در سال 1394 · رتبه ورودی دانشحویان دانشگاه در سال 1395 بشدت افت کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر علوم
قدس
1397/10/25

در سال 1393 معدل کتبی بیش از 60 درصد دانشجویان ورودی 19 الی 20 بوده است ولی پس از دستور وزیر محترم نفت و سلب این امتیاز از دانشگاه صنعت نفت ، معدل تنها حدود 10 درصد دانشجویان در این محدوده قرارداد که ضربه شدیدی به وضعیت علمی این دانشگاه و در حقیقت به آینده صنعت نفت زده شد .
عدم تجهیز دانشگاه : امکانات علمی سالهاست فرسوده شده و تجهیز نشده است .
حتی امکانات خدماتی معمول نیز دچار · مشکل است .
بعنوان مثال هنوز سالن امتحانات دانشکده مهندسی نفت اهواز که بزرگترین و مهمترین دانشکده دانشگاه است ، کانکس های قدیمی است که با قطع برق در تابستان بشدت گرم و در زمستان سرد می شود .
1 .
عدم امضا مصوبات هیئت امنا دانشگاه صنعت نفت توسط وزیر محترم و ایجاد بی ثباتی و مشکل برای سازمان و اعضا هیئت علمی 2 .
حذف سمتهای سازمانی هیئت علمی 3 .
سلب ارتباط با دانشگاه بصره از دانشگاه صنعت نفت و واگذاری آن به دانشگاه تهران · 4 .
بی توجهی وزیر نفت به نخبگان دانشگاه صنعت نفت · 5 .
وجود دعواهای حقوقی های متعدد بین وزارت نفت با دانشجویان ، فارغ التحصیلان و اعضا هیئت علمی · 6 .
بی اعتنائی های واضح وزیر محترم نفت به دانشگاه و اعضای هیئت علمی · 7 .
ایجاد شرایط بی ثباتی و انفعال و نا امیدی نسبت به آینده · ب : دلیل اصلی ایشان برای انحلال دانشگاه صنعت نفت چیست برخورد منفی آقای مهندس زنگنه با دانشگاه صنعت نفت در دور های قبلی وزارت ایشان ( 1376 تا 1394) شروع شد بنابراین برخوردهای منفی فعلی سابقه داشته است .
سه علت را می توان انگیزه واقعی آقای مهندس زنگنه دانست : ایشان تصور می کند دانشگاه صنعت مهد تربیت کارشناسان مخالف بوده است .
سیاست ها و عملکرد فنی آقای مهندس زنگنه بارها با مخالفتهای غیر سیاسی کارشناسان صنعت نفت مواجه شده است .
اوج این مخالفتها در دوره اول وزارت ایشان صورت گرفت .
در آن مقطع آقای مهندس زنگنه علیرغم عدم تسلط به مفاهیم و موضوعات علمی و فنی وزارت قصد داشت بر اساس برداشتهای شتابزده خود در وزارت نفت اقدام کند که با انتقادات وسیع کارشناسان صنعت نفت مواجه شد .
کارشناسان منتقد تقریبا همگی فارغ التحصیل دانشگاه صنعت نفت بودند و در حالیکه انتقاداتی که کارشناسان مطرح می کردند کاملا فنی و در حوزه مهندسی نفت بودند احتمالا این تصور برای آقای زنگنه ایجاد شد که این دانشگاه به دلایل سیاسی با وی موافق نیست و برای حل معضل باید صورت مسئله پاک شود .
البته در واقع سطح علمی بالا و ارتباط نزدیک این دانشگاه با صنعت ، این توانمندی علمی را دراین کارشناسان ایجاد کرده که بتوانند در مباحثات علمی در نقد کارشناسی سیاستهای نفتی موفق باشند .
بنابراین در واقع دانشگاه صنعت نفت بعنوان یک نهاد تربیت کننده مهندسین قوی که می توانند یک مانع علمی برای اجرای سیاستهای غلط باشند ، باید از هم پاشیده شود .
خصوصی سازی بالادستی صنعت نفت : دیدگاه و سلیقه آقای مهندس زنگنه که البته آن را پنهان نکرده ، به دنبالخصوصی سازی بخش بالادستی و مدیریت مخازن نفت و گاز کشور است تا جائی که ایشان علنا از قرارداد های امتیازی بعنوان پیشرفته ترین قراردادهای نفتی یاد کردند .
طبیعتا در قرارداد های مورد نظر آقای زنگنه مالکیت مخزن و مدیریت بخش بالادستی قابل واگذاری است ( که البته بر خلاف صریح سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی است) .
اصرار به ارائه قالب جدید قراردادهای نفتی (موسوم به IPC) میدان برای سالهای طولانی به شرکتهای شریک شرکتهای خارجی است هم در این مسیرقابل درک است .
در این دیدگاه ، وزارت نفت در حد یک مدیریت کوچک تقلیل خواهد یافت و اداره صنعت نفت واگذار می شود .
دانشگاه صنعت نفت برای تربیت نیرو جهت وزارت نفت ایجاد شده ، بدیهی است وقتی در نهایت قرار باشد وزارت نفت با ساختار فعلی وجود نداشته باشد نیازی به دانشگاه خاص ندارد .
شیوه مدیریت آقای مهندس زنگنه : چنانکه مشهور است بر اطاعت محض و بی چون چرای زیر دستان استوار است .
· ایشان تحمل هیچ زیر دست مستقل و صاحب فکری ندارد و در مدیریت ایشان اطاعت پذیری محض یک الزام برای انتخاب شدن ، بقا و رشد است .
تنها بخشی از سیستم وزارت نفت که ایشان نمی توانند مانند کارمندان ، آنها را مطیع خود کنند قشر دانشجویان دانشگاه هستند که در موضوعات مختلف صنفی و علمی می توانند استقلال فکری داشته باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزیر علوم
قدس
1397/10/25

معرفی دانشگاه صنعت نفت دانشگاه صنعت نفت تنها نهاد علمی آموزشی کشور است که از ابتدای تاسیس با تفکر رابطه متقابل علمی – پژوهشی با · صنعت نفت ایجاد شده و نماد عینی و عملی موفق ارتباط دانشگاه و صنعت است .
دانشگاه صنعت نفت هم از بعد اجرائی و هم از بعد جغرافیائی در بطن صنعت نفت است .
صنعت نفت نیاز به چنین نهاد علمی از خود و در درون خود دارد با 60 سال قدمت در تربیت نیروی مورد نیاز صنعت نفت در رشته های خاص بالادستی نفت همچون مهندسی مخازن ، · مهندسی حفاری ، مهندسی اکتشاف و مهندسی بهره برداری ، دانشگاه صنعت نفت یکی از پیشگامان متخصص این حوزه است .
این تجربه در هیچکدام از موسسات آموزش عالی کشور نهادینه نشده است .
دانشگاه صنعت نفت 40 سال زودتر از بقیه دانشگاههای کشور در این رشته های خاص فعال بوده است .
سابقه درخشانی در تربیت متخصصین نفتی داشته و یک برند معتبر و شناخته شده داخلی و بین المللی است · در مناطق محروم و بد آب و هوای کشور فعالیت می کند و فارغ التحصیلان آن برای فعالیت در شرایط سخت آب و هوائی درمناطق مجاور دانشگاه آمادگی و شناخت پیدا می کنند .
صرفا برای وزارت نفت و در حوزه های مورد نیاز آن و با تعداد و شرایط مرتبط دانشجو می پذیرد .
در حالیکه دانشگاههای · وزارت علوم در رشته های مورد نیاز عمومی برای تامین نیازهای همه وزارتخانه ها تجهیز شده اند و متمرکز بر یک رشته خاص نیستند .
حتی بررسیهای حوزه معاونت منابع انسانی وزارت نفت هم نشان داده است ، میزان ماندگاری فارغالتحصیلان دانشگاه صنعتنفت در واحدهای صنعتی و مناطق عملیاتی بد آب و هوا و محروم به مراتب بسیار بیشتر از دانشگاههای همتراز آن میباشد .
به جرات می توان گفت اکثریت مطلق متخصصین در مناطق نفتخیز جنوب فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت هستند و فارغ التحصیلان دانشگاههائی که وزارت نفت در آنها سرمایه گذاری کرده در این مناطق دشوار ، بسیار اندک هستند .
وضعیت مطلوب علمی علیرغم تضییقات بسیار برای دانشگاه صنعت نفت : علیرغم تمایل رتبه های برتر کنکورسراسری به قبولی در دانشگاههای مستقر در تهران و شهرهای خوش آب و هوا ، بررسی آمار قبولی فارغالتحصیلان دانشگاه صنعت نفت در کنکور های کارشناسی ارشد و نیز کسب رتبه های برتر در این آزمون ها در اکثر سالها ، دانشگاه صنعت نفت در بین 3 دانشگاه برتر کشور قرار میگیرد که نشان می دهد کیفیت علمی این دانشگاه علیرغم استقرار در یک منطقه محروم بسیار خوب است .
بر اساس این آمار رتبه دانشگاه شهید چمران در کنکور ارشد رشته های فنی مهندسی 27 است .
این تفاوت رتبه دو دانشگاه صنعت نفت و شهید چمران که هر دو در یک منطقه قرار دارند نشان می دهد فعالیتهای علمی در دانشگاه صنعت نفت قابل توجه بوده است .
این دانشگاه بر اساس مقررات آموزش عالی کشور ایجاد شده و صرفا از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد .
سرفصل دروس و مدارک تحصیلی آن مصوب وزارت علوم و اعضای هیئت علمی آن از طریق فراخوان وزارت علوم جذب می شوند .
این دانشگاه در چهارچوب هیئت امنا فعالیت می کند که نمایندگان وزارت علوم و معاونت ریاست جمهوری عضو آن هستند .
ریاست دانشگاه پس از تائید وزیر علوم منصوب می شود .
جمع بندی نهائی هدف فعلی از طرح انتقال/ادغام دانشگاه صنعت نفت در حقیقت اجرای مرحله آخر سناریو انحلال دانشگاه صنعت نفت است .
وزارت نفت بر اساس آخرین قانون نفت مصوب 1391 ملزم به حفظ و تقویت دانشگاه صنعت نفت است .
برای دور زدن این قانون ، وزارت نفت از طریق پیشنهاد بند (ز) تبصره 21 قانون بودجه سال 1398 بدنبال مجوزی برای ادغام دانشکده های دانشگاه صنعت نفت در دانشگاههای وزارت علوم است که عملا باعث انحلال دانشگاه صنعت نفت پس از 80 سال تاریخ پر افتخار در خدمت به صنعت نفت و گاز کشور می شود .
آیا این امر به نفع کشور است؟ منبع : فارس انتهای پیام/.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
بهار
1397/10/25
> گروه جامعه : فهرست رشته های بدون کنکور دانشگاه ها برای پذیرش بهمن 97 در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور ، منتشر شد .
> این رشته ها برای پردیس دانشگاه صنعتی شریف در کیش ، موسسات غیردولتی ، مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور (اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1397 ثبت نام کرده یا نکرده اند) اعلام شده است .
داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش ضمن مشخص کردن رشته و مؤسسه آموزشی مورد علاقه خود ، با همراه داشتن مدارک و درنظر گرفتن موارد ذیل از تاریخ97 .
10 .
29 تا 97 .
11 .
10 به سایت یا مستقیماً به موسسات ، مراکز و واحدهای آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند .
براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش ، فقط ظرفیت خالی مانده مرحله تمدید مهلت ثبت نام در پذیرش مهرماه 1397 امکان پذیرش دانشجو دارند و این کد رشته محل ها ، شامل فقط این گونه رشته محل هاست و شامل سایر رشته محل های دوره های روزانه و شبانه و کد محل های سایر دوره ها که پذیرش آنها صرفاً سوابق تحصیلی است و ظرفیت آنها تکمیل شده است ، نیست .
مجموعه کل رشته محل های پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی برای پذیرش مهرماه 1398 و شرایط ضوابط آنها در تاریخ 97 .
11 .
17 از طریق سایت این سازمان منتشر می شود .
تمام متقاضیان باید دارای دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم (دوره چهارساله) بوده و یا دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی (فوق دیپلم) با تاریخ اخذ حداکثر تا 97 .
11 .
30باشند .
تمام داوطلبان باید در زمان اعلام شده مدارک خود را برای بررسی به دانشگاه و موسسه محل تقاضا ارسال و یا تحویل دهند .
پس از بررسی مدارک در صورت داشتن شرایط از داوطلب برای تکمیل فرم تعهد (برای جلوگیری از ثبت مشخصات داوطلب در چند رشته محل و یا چند موسسه) دعوت بعمل خواهد آمد که در این مرحله لازم است ، بابت هزینه ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 220 ، 000 (دویست و بیست هزار) ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان اقدام کنند .
داوطلبان باید در زمان ثبت اطلاعات در سامانه مربوط از طریق مراکز/واحدهای آموزشی در خصوص کدرشته مورد علاقه خود دقت و توجه لازم را بعمل آورند .
بدیهی است پس از ثبت ، کدرشته محل ثبت شده برای داوطلبان قابل تغییر و یا تعویض نیست .
متقاضیان «مرد» باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو ، از نظر نظام وظیفه منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند .
پس از انجام ثبت نام ، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط (در مرکز و یا واحد آموزشی که به آن مراجعه داشته اند) تلقی می شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تایید نهایی این سازمان بصورت مشروط خواهد بود .
آن دسته از داوطلبانی که قبلاً در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 1397 (اعلام قبولی شهریورماه ، مرحله تکمیل ظرفیت و یا اعلام قبولی نیمه متمرکز) قرار گرفته اند ، چنانچه در این مرحله متقاضی ثبت نام و ادامه تحصیل باشند و در یکی از مراکز/واحدهای آموزشی ثبت نام کنند ، قبولی قبلی آنها در مراحل قبلی لغو خواهد شد .
پاسخگویی به اعتراضات داوطلبان در خصوص عدم پذیرش آنها بر عهده دانشگاه ها و یا موسسات آموزش عالی ذیربط خواهد بود لذا لازم است داوطلبان از مراجعه و یا مکاتبه در این خصوص با این سازمان خودداری کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/10/25
> نایب رییس اتحادیه دانشگاه های غیر دولتی : واگذاری رشته های پزشکی به بخش خصوصی به نفع سلامت مردم نیست نایب رییس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی گفت : واگذاری رشته های پزشکی به بخش خصوصی به نفع سلامت مردم نیست و بهتر است وزارت بهداشت خود این رشته ها را سرویس دهد .
> نایب رییس اتحادیه دانشگاه های غیر دولتی : واگذاری رشته های پزشکی به بخش خصوصی به نفع سلامت مردم نیست نایب رییس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی گفت : واگذاری رشته های پزشکی به بخش خصوصی به نفع سلامت مردم نیست و بهتر است وزارت بهداشت خود این رشته ها را سرویس دهد .
محمد حسین طیرانی ، با اشاره طرح خصوصی‎سازی رشته های پزشکی اظهار کرد : نباید رشته های پزشکی را به بخش خصوصی واگذار کرد چرا که با جان مردم سروکار دارند ، لذا اگر خود وزارت بهداشت مدیریت و سرویس‎دهی این رشته ها را بر عهده داشته باشد ، به نفع سلامت جامعه خواهد بود .
وی با تاکید براینکه واگذاری رشته های پزشکی به بخش خصوصی درست نیست ، زیرا امکانات زیادی می طلبد ، ادامه داد : شاید موسسات آموزش عالی که وارد بخش خصوصی می شوند بتوانند رشته های ساده مثل پرستاری را ارائه کنند اما رشته هایی نظیر پزشکی و دندانپزشکی باید در انحصار وزارت بهداشت باشند .
نایب رییس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی یادآور شد : در مجموع من با ایجاد دانشکده های پزشکی خصوصی موافق نیستم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
بهار
1397/10/26
> گروه جامعه : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تشریح شرایط پذیرش دانشجو برای بهمن ماه 97 بر مبنای پذیرش براساس سوابق تحصیلی گفت : متقاضیان از 29 دی ماه تا 10 بهمن فرصت دارند برای ورود در این موسسات اقدام کنند .
> دکتر حسین توکلی در گفت وگیی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : براساس اطلاعیه 13 دی ماه 97 و براساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای سنجش و پذیرش به اطلاع علاقه مند به تحصیل در رشته های تحصیلی دارای پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی در پردیس دانشگاه صنعتی شریف در کیش ، موسسات غیرانتفاعی ، مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور (اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 97 ثبت نام نموده و یا ننموده اند) می رساند به منظور اطلاع از رشته های تحصیلی و دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این مرحله می توانند به جداول حاوی اطلاعات رشته های محل های موسسات آموزشی به اطلاعیه ای که هم اکنون در سایت سنجش آموزش کشور به نشانی www .
sanjesh .
org منتشر شده است ، مراجعه کنند .
وی در ادامه تصریح کرد : افرادی که متقاضی شرکت در این مرحله از پذیرش هستند ، در صورت مشخص نمودن رشته و موسسات آموزشی خود ، در بازه زمانی 29 دی تا 10 بهمن ماه می توانند مستقیما به دانشگاه یا موسسه واحد آموزشی خود مراجعه و رشته محل مورد نظر خود را تقاضا بدهند .
دکتر توکلی گفت : براساس مصوبه فوق ، فقط ظرفیت خالی مانده مرحله تمدید مهلت ثبت نام در پذیرش مهرماه 97 امکان پذیرش دانشجو دارد و این کدرشته محل ها فقط شامل همان گونه کدرشته محل های اعلامی است و شامل سایر رشته محل های دوره روزانه ، شبانه و کدمحل های سایر دوره ها که پذیرش آنها صرفا براساس سوابق تحصیلی است اما ظرفیت آنها تکمیل شده است ، نمی باشد .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان تاکید کرد : کلیه شرایط پذیرش در این مرحله و مدارک لازم داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش اعلام و متقاضیان برای اطلاع از این شرایط به سایت سازمان مراجعه کنند .
همچنین داوطلبانی که قبلا در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 97 قرار گرفته اند چنانچه در این مرحله متقاضی ثبت نام و ادامه تحصیل باشند و در یکی از مراکز و واحد آموزشی ثبت نام نمایند ، قبولی قبلی آنها در مراحل قبلی لغو خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
تشکل دانشجویی
روزنامه همشهری
1397/10/26
> 20سال پس از حمله به کوی دانشگاه تهران ، مصطفی تاج زاده ، معاون سیاسی وزارت کشور و علیرضا زاکانی ، رئیس وقت بسیج دانشجویی در مناظره ای که به میزبانی شبکه خبر دانشجو برگزار شد.
> 20سال پس از حمله به کوی دانشگاه تهران ، مصطفی تاج زاده ، معاون سیاسی وزارت کشور و علیرضا زاکانی ، رئیس وقت بسیج دانشجویی در مناظره ای که به میزبانی شبکه خبر دانشجو برگزار شد .
مقابل هم نشسته و در روایت های خودشان از ورود نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به حریم خصوصی دانشجویان برخی سؤالات بی پاسخ 20ساله را بار دیگر تکرار کردند؛ سؤالاتی از قبیل اینکه چرا با وجود گذشت 2دهه هنوز کسانی که در آن شب به دانشجویان تیراندازی کردند ، دستگیر نشده اند؟ ناآرامی های کوی دانشگاه تهران (18تیر78) 2روز بعد از توقیف روزنامه سلام آغاز شد .
این روزنامه با شکایت وزارت اطلاعات وقت و به جرم چاپ سند محرمانه توقیف شد .
سند مورد اشاره مربوط به نامه منتسب به سعید امامی ، متهم پرونده قتل های زنجیره ای بود که خطاب به «مقام اطلاعاتی» نوشته شده بود .
در این نامه او خواستار محدودیت هایی برای اهل قلم به منظور ساماندهی و کنترل فضای فرهنگی کشور شده است .
او همچنین با ذکر نام چند نویسنده ازجمله محمد مختاری (از قربانیان قتل های زنجیره ای) اعلام کرده تا ترتیبی اتخاذ شود که نویسندگان ، مترجمان و گزارشگران مطبوعات پیرامون نوشته های خود پاسخگو باشند .
چند روز قبل از افشای این سند ، مجلس اصلاحیه قانون مطبوعات را به تصویب رسانده بود که روزنامه سلام مدعی شد این اصلاحیه نسخه فرهنگی سعید امامی برای کشور است .
به همین بهانه ، در 18تیر78 ، گروهی از دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمع کردند .
اغلب دانشجویان با وساطت نیروی انتظامی به داخل کوی برمی گردند ، اما با اصرار تعدادی از دانشجویان بر ادامه تظاهرات در بیرون دانشگاه و ورود نیروی انتظامی و لباس شخصی ها درگیری ها بالا می گیرد و سال78 را به یک سال پرآشوب تاریخی تبدیل می کند .
حادثه کوی دانشگاه معماهای بسیاری در دل خود دارد که هنوز بسیاری از آنها حل نشده باقی مانده اند .
ماجرای درخواست مجوز زاکانی از تاجزاده زاکانی ، رئیس وقت بسیج دانشجویی از درخواست این تشکل از وزارت کشور (که تاجزاده معاون سیاسی اش بود) برای صدور مجوز راهپیمایی سخن به میان می آورد؛ درخواستی که با پاسخ منفی مواجه شده است و آنها به ناچار بدون مجوز اقدام به برگزاری راهپیمایی می کنند .
تاجزاده ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت ، اصلاحات در نتیجه اصرار زاکانی درباره دلایل عدم صدور مجوز برای بسیج دانشجویی ، به شرایط ملتهب و نامساعد سیاسی و امنیتی آن زمان اشاره کرد و گفت : «آن روزها چنان ملتهب بود که اگر به یک گروه مجوز می دادیم ، یک گروه دیگر هم مجوز می خواست .
تاجزاده با بیان اینکه در حوادث کوی دانشگاه سال78 محسن جوانی ، شاگرد اول کنکور کشور به خاطر برخورد گلوله گاز اشک آور یک چشمش درآمد ، خاطرنشان کرد : «شما بگویید چه کسی به او شلیک کرد؟ طبق گزارش شورای عالی امنیت ملی ، نیروی انتظامی نقش مخربی در حوادث کوی دانشگاه داشت .
» زاکانی که از پاسخ تاجزاده درباره دلایل عدم صدور مجوز راهپیمایی قانع نشده بود ، گفت : «حرف هایی که زدید دلیل این نبود که به یک تشکل دانشجویی مجوز ندهید .
شاید سطحی ترین استدلالی که یک مسئول می توانست برای جلوگیری از آزادی بیاورد را گفتید .
» تاجزاده اما بار دیگر توضیح داد : «گفتم الان وقت تظاهرات نیست؛ روز یکشنبه ای که می گویید کوکتل مولوتوف پرت می کردند این بود که روز دربی (بازی استقلال و پرسپولیس) بود ، دنبال این بودیم که برگزار شود یا نه .
از افتخارات ما این است که برگزار کردیم تا به دنیا بگوییم شرایط کشور عادی است .
تنها اتفاقش این بود که پرسپولیس برد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
تشکل دانشجویی
روزنامه همشهری
1397/10/26

» چرا ضارب را نمی گیرید؟ ! در بخش دیگری از این مناظره علیرضا زاکانی ، نماینده ادوار مجلس گفت که بخشی از لباس شخصی ها که در ماجرای ناآرامی های کوی دخالت داشتند آدم های تاجزاده بودند .
تاجزاده در بخشی از سخنان خود درباره چرایی عدم برخورد با عوامل تیراندازی کوی دانشگاه و برخورد دوگانه با این موضوع گفت : «یک روز بعد از کوی ، ساعت 10شب بود که مرتبا از بلندگو اعلام خطر می کردند و می گفتند که اگر کسی بیرون است بگویند بازگردد .
فریاد می زدند که انصار دارد می آید ، صدای تیر می آید و بر زمین می افتد .
اینها آدم های ما هستند؟ به والله اگر آدم ما بودند شما تا الان اعدام شان می کردید .
در ماجرای کوی ، 3 بار تیراندازی شد .
20 سال از داستان گذشته ، چه کسی باور می کند ما نتوانستیم ضارب عزت ابراهیم نژاد را پیدا کنیم؟» وی با اشاره به گزارشی که درباره وقایع کوی قرائت شده بود ، ادامه داد : «در همان گزارش خبر آمد اینها را در سرقت مسلحانه دستگیر کردند .
جنایات می آفریدند ، امروز کی باور می کند؟ شما از محیط زیست جاسوس درمی آورید ، جاسوس جلوی چشم شماست ، چرا نمی گیرید؟» تاجزاده افزود : «یکی را ترور کردند چرا قوه قضاییه نمی گیرد؟ من می گویم چرا 20 سال است ضارب عزت ابراهیم نژاد را پیدا نکردید؟ نگویید نمی توانید ، شما نمی خواهید قاتل عزت ابراهیم نژاد را بگیرید .
نباید بعد از 20 سال سؤال کرد چه شد؟ شما که نخست وزیر و رئیس مجلس را حصر کردید؛ این کار را هم بکنید .
» گروگانگیران کار لباس شخصی ها بود تاجزاده اما روایتی دیگر از شروع ماجرای کوی دانشگاه دارد؛ او سازماندهی بودن تجمعات اولیه دانشجویان را رد کرده و آن را خودجوش می داند «تا امروز هیچ سرنخی از اینکه «گروهکی» باشد تا 20 سال گذشته نه سپاه و نه اطلاعات گزارشی به دست نیاورده است .
» او از بی تدبیری های نیروی انتظامی و پلیس می گوید که رفتارهایشان موجب تحریک دانشجویان شده که به طور پلکانی اعتراضات را به آشوب کشانده است .
معاون سیاسی وزارت کشور دوره اصلاحات می گوید که نیروهای لباس شخصی ، نیروهای ناجا را تشویق به حمله کردند و آنها را به دلیل حمله نکردن ، با اهانت مورد سرزنش قرار دادند .
وی با تأکید بر نقش لباس شخصی ها در تشدید ناآرامی می گوید : «نظری سرپرست ناحیه انتظامی تهران بزرگ بدون دستور مافوق وارد کوی دانشگاه شد ، 30 25 نیروی شخصی وارد کوی شدند و دانشجویان را مورد ضرب و جرح قرار دادند .
در آن جا 3 سرباز ناجا جا می مانند و این سربازان را به زیرزمین منتقل کردند و به دروغ گفتند دانشجویان ، سربازان را گروگان گرفته اند .
» تاجزاده خطاب به زاکانی گفت : «مشکل ما معیارهای دوگانه است ، هیچ نهادی پس از 20سال یک سند مبنی بر دخالت غیرخودی ها و براندازان در تحریک دانشجویان ارائه نکرده است .
» زاکانی گزارش ارائه شده از طرف تاجزاده را یکطرفه خواند و گفت : «بعدا قوه قضاییه پیگیری کرد و آقای نظری مجرم شناخته نشد .
بعدا در گزارشی که در مجلس هفتم خوانده شد ، قرار شد از آقای نظری عذرخواهی شود و آقای خاتمی رئیس جمهور قرار شد به عنوان مجرم به قوه قضاییه معرفی شود .
» زاکانی رئیس وقت بسیج دانشجویی با تأیید گروگانگیری در دانشگاه افزود : «اینکه 3 نفر را گرفتند ، بله گروگان گرفتند .
من گفتم موج اول ورود پلیس به کوی اشتباه بود .
اما نیروی انتظامی قانونا می تواند در جرم مشهود وارد شود .
با قانون اراذل و اوباش عناصر نیروی انتظامی را بررسی کردند ! از همان روز اول به آقای نظری گفتم اشتباه کردید وارد کوی شدید .
» خودسرها؛ ضلع سوم حادثه تاجزاده در بخشی از مناظره خود با زاکانی ، لباس شخصی ها را «ضلع سوم» ماجرای کوی دانشگاه می داند که نقش آنها در 20سال گذشته نادیده گرفته شده است؛ وی در بخشی از سخنان خود در تصریح نقش لباس شخصی ها گفت : لباس شخصی ها در آن شب چند نقش مخرب ایفا می کنند .
نقش اول در درگیری با دانشجویان و فحاشی و سنگ پرانی بود .
نقش دوم تحریک نیروی انتظامی به برخورد و ورود به دانشگاه و نقش سوم تخریبی در ورود به دانشگاه و ضرب و شتم .
دانشجویان با دیدن این افراد آلرژی پیدا می کردند چون هر وقت اینها را دیده بودند سمبل خشونت بودند .
نقش منفی دیگر هم تیراندازی بود .
این گزارش نقش مخرب گروه های فشار است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
تشکل دانشجویی
روزنامه همشهری
1397/10/26

زاکانی اما در توجیه حضور لباس شخصی ها در کوی دانشگاه تأکید دارد که «لباس شخصی ها هم ممکن است عضو ناجا باشند ، در همه جای دنیا هم هستند .
گروه دوم کسانی هستند که احساس وظیفه می کنند و به صحنه می آیند؛ بعضا اشتباه هم می کنند .
» این فعال سیاسی اصولگرا درباره مبنای ورود لباس شخصی ها و ناجا به کوی دانشگاه مدعی شد : «بعد از حادثه مشهد ، شورای عالی امنیت ملی بیان می کند که مردم می توانند خودشان وارد شوند .
این مصوبه را دادند که مردم بیایند دفاع کنند .
مصوبه روحانی 20تیر سال88 به نیروی انتظامی گفته است هرجا جرم مشهود دیدی وارد شو .
» وی خطاب به تاجزاده گفت : « اینکه شما نان لباس شخصی بخورید درست نیست .
بخشی از آنها طرفداران خود شما هستند ، برخی سازماندهی شده هستند که من جلوی آنها ایستادم و برخی هم مردم هستند .
» این نماینده سابق مجلس در واکنش به حمله بسیج دانشجویی به سفارتخانه های انگلستان و عربستان هم گفت : «از داخل سفارت به من زنگ زدند ما داخل سفارت هستیم ، من گفتم غلط کردید .
ورود به سفارت انگلیس و عربستان غلط بود .
موضعگیری هم کردم .
» زاکانی همچنین با محکوم کردن ورود به دانشگاه و با اشاره به اینکه در کوی دانشگاه زندگی کرده است ، گفت که وقتی ده نمکی و همراهانش (انصار) وارد کوی می شوند ، به آنها گوشزد می کند که کارشان اشتباه بوده است .
در بخش دیگری از این مناظره تاجزاده از زاکانی پرسید چرا گزارش کمیسیون اصل90 مجلس هشتم که مجلس اصولگرایان بود ، هیچ وقت اجازه قرائت و انتشار پیدا نکرد؟ جنبه مثبت رفع حصر را ببینید در بخشی از مناظره میان زاکانی و تاجزاده موضوع حصر به میان آمد؛ آنجا که زاکانی گفت «حصر ایشان مانند حصر آقای خاتمی و منتظری است ، حصر اینها چیست که لپ هایشان گل می اندازد؟ فائزه هاشمی می گوید من دلم برای زندان تنگ شده است .
زندان رفتن شما معلوم است ، وقتی می روید لپ هایتان گل می اندازد .
» تاجزاده خطاب به زاکانی گفت «بروید از اصولگراها بپرسید شکستن حصر آیت الله منتظری به نفع کشور و نظام شد؟ اگر گفتند نه ، ادامه دهید حصر را .
» وی افزود : «جنبه مثبت رفع حصر را ببینید ، جنبه منفی اش ما را به باد می دهد؛ نه به آن معنی که ضد انقلاب می خواهد ، اما فشار بر مردم بیشتر می شود . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پیام نور
روزنامه آفرینش
1397/10/25
> مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام‎نور از آغاز ثبت‎نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور از 29 دی‎ماه خبر داد .
> مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام‎نور از آغاز ثبت‎نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور از 29 دی‎ماه خبر داد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام‎نور ، امیرحسین بهروز با اشاره به آغاز ثبت‎نام بدون کنکور در دانشگاه پیام‎نور از 29 دی‎ماه گفت : اطلاعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط و ضوابط داوطلبان و نحوه درخواست پذیرش از موسسات و مدارک و سوابق موردنیاز ، از طریق سایت این سازمان به نشانی www .
sanjesh .
org منتشر شده است .
جزئیات پذیرش دانشجو وی با اشاره به قانون پذیرش حداقل 85 درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در تمامی زیر نظام‎های آموزش عالی صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون کنکور) که در اطلاعیه سازمان سنجش ذکر شده ، افزود : طبق این اطلاعیه ، پذیرش دانشجوی بدون کنکور در بهمن‎ماه 1397 و مهر‎ماه سال 1398 در دو بخش اعلام شده که بر این اساس داوطلبان واجد شرایط و متقاضی پذیرش بهمن‎ماه در دانشگاه پیام‎نور می‎توانند از تاریخ 29 دی لغایت 6 بهمن‎ماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش ضمن مطالعه اطلاعیه و آگاهی از نحوه پذیرش با مراجعه به دانشگاه نسبت به ثبت نام اقدام کنند .
دفترچه راهنمای پذیرش مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام‎نور افزود : اطلاعیه به انضمام دفترچه راهنمای پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای مهرماه سال 1398نیز ، 17 بهمن‎ماه سال‎جاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد .
وی خاطرنشان کرد : زمان مراجعه داوطلبان برای اخذ پذیرش رشته‎های محل‎های صرفا سوابق تحصیلی از 20 اسفند 97 تا اواخر مرداد 98 خواهد بود .
بهروز تاکید کرد : تمام متقاضیان اعم از داوطلبانی که در کنکور سراسری سال 97 ثبت‎نام نموده و یا ننموده‎اند ، می‎توانند در این مرحله شرکت کنند .
همچنین داوطلبان متقاضی پذیرش رشته محل‎های صرفا سوابق تحصیلی نیازی به شرکت در کنکور سراسری سال 1398 نیز ندارند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان امور دانشجویان
امتیاز
1397/10/26
> سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مصرف ماده مخدر «گُل» در میان جمعیت دانشجویی کشور سخن گفت.
> سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مصرف ماده مخدر «گُل» در میان جمعیت دانشجویی کشور سخن گفت .
پرویز افشار درباره آخرین آمارها از وضع مصرف مواد مخدر در میان جمعیت دانشجویی کشور گفت : آخرین ارزیابی که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با کمک وزارت علوم انجام شده بود ، نشان داد که در سال 1390 میزان مصرف مواد مخدر در میان جمعیت دانشجویی وابسته به وزارت بهداشت یعنی دانشگاه های علوم پزشکی ، 2 درصد و میزان مصرف مواد در میان جمعیت دانشجویی وابسته به وزارت علوم 2 .
6 درصد بوده است .
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود : بعدا اخبار جسته و گریخته ای رسید که میزان مصرف مواد با توسعه مخدر «گُل» در جمعیت دانشجویی مقداری بالاتر رفته است .
وی درباره اقدامات پیشگیرانه ستاد برای کاهش مصرف مواد در میان جمعیت دانشجویی گفت : اقدامات بسیار مهمی با وزارت علوم ، سازمان امور دانشجویان ، مرکز مشاوره دانشجویی و معاونت فرهنگی وزارت علوم آغاز شده است که یکی از مهم ترین این اقدامات راه اندازی کانون های همیاران سلامت روانی اجتماعی دانشجویان است .
افشار با اشاره به فعالیت کانون های همیاران سلامت روانی اجتماعی دانشجویان توضیح داد : این کانون ها از جنس دانشجویان است و هیچ نهاد غیردولتی در آن دخالت ندارد .
در واقع این کانون ها مثل بسیج دانشجویی ، انجمن اسلامی دانشجویان و کمیته فرهنگی اسلامی دانشگاه است .
البته در این مراکز نگاه های سیاسی ، صنفی و مذهبی وجود دارد که این موضوع در کانون های همیاران سلامت وجود ندارد و نگاهشان فقط پیشگیری از آسیب های اجتماعی است .
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد : با مداخله کانون های همیار سلامت دانشجویان ، آمار و اطلاعات رسیده از وزارت علوم حاکی از این است که سیر مصرف مواد مخدر در جمعیت دانشجویی به ویژه ماده مخدر «گُل» رو به کاهش است ، البته نه به این معنا که به صفر برسد یا به شدت کم شود بلکه شیب تند آن کاهش یافته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان امور دانشجویان
آرمان امروز
1397/10/26
> چند درصد از دانشجویان«گل» می کشند؟ پانا : سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مصرف ماده مخدر «گُل» در میان جمعیت دانشجویی کشور سخن گفت.
> چند درصد از دانشجویان«گل» می کشند؟ پانا : سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مصرف ماده مخدر «گُل» در میان جمعیت دانشجویی کشور سخن گفت .
پرویز افشار درباره آخرین آمارها از وضع مصرف مواد مخدر در میان جمعیت دانشجویی کشور گفت : آخرین ارزیابی که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با کمک وزارت علوم انجام شده بود ، نشان داد که در سال 1390 میزان مصرف مواد مخدر در میان جمعیت دانشجویی وابسته به وزارت بهداشت یعنی دانشگاه های علوم پزشکی ، دو درصد و میزان مصرف مواد در میان جمعیت دانشجویی وابسته به وزارت علوم 6/2 درصد بوده است .
او تاکید کرد : اقدامات مهمی با وزارت علوم ، سازمان امور دانشجویان ، مرکز مشاوره دانشجویی و معاونت فرهنگی وزارت علوم آغاز شده است که یکی از مهم ترین این اقدامات راه اندازی کانون های همیاران سلامت روانی اجتماعی دانشجویان است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/10/26
> انقلاب اسلامی ایران در حالی در آستانه 40 ساله شدن قرار دارد که یکی از دستاوردهای آن ، رشد روزافزون و حضور فعال کشور در عرصه های علمی است.
> انقلاب اسلامی ایران در حالی در آستانه 40 ساله شدن قرار دارد که یکی از دستاوردهای آن ، رشد روزافزون و حضور فعال کشور در عرصه های علمی است .
محمدجواد دهقانی ، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در گفت وگو با «فرهیختگان» از رشد علمی ایران در این 40 سال می گوید .
دهقانی دوره 40 ساله انقلاب را به دو دوره تقسیم می کند؛ دوره اول را از سال 57 تا 76 و دوره دوم را از سال 76 تا 96 در نظر گرفته و می گوید بیشترین جهش علمی کشورمان در دو دهه دوم است .
طبق آماری که او ارائه می دهد در این بازه زمانی 20 ساله ، تعداد مقالات ایران در پایگاه استنادی ISI به 53 هزار مقاله رسیده است؛ یعنی رشد 50 برابری نسبت به پیش از انقلاب .
شاید مهم ترین بخش سخنان دهقانی درباره رتبه علمی جهانی کشورمان در طول تمام این سال ها باشد .
به گفته او ، رتبه علمی کشورمان در سال 57 از نظر میزان انتشار مقالات در سطح دنیا 43 بوده است؛ عددی که حالا تغییر چشمگیری پیدا کرده و در دو سال اخیر یعنی سال های 96 و 97 رتبه علمی کشور در سطح بین المللی 16 است .
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) متوسط رشد علمی در این بازه 20 ساله را در هر سال 23 درصد عنوان می کند؛ عددی که در دیگر کشورهای دنیا در 20 سال حدود چهار درصد بوده است .
با این اوصاف رشد علمی کشورمان حدود 6 برابر متوسط رشد علمی دنیاست .
دهقانی از نقش دانشگاه آزاد اسلامی هم در این توسعه علمی کشورمان غافل نیست .
او می گوید در سال 2018 حدود 50 هزار مورد نتایج پژوهشگر تحت عنوان پژوهشگران کشور در پایگاه استنادی وب آوساینس ثبت شده که از این 50 هزار مورد سهم دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 16 درصد است .
شاید یکی از نکات قابل تامل این گفت وگو درخصوص رتبه علمی ایران در مقایسه با رقبای او در زمان پهلوی باشد .
به گفته دهقانی ، در زمان پهلوی ایران جایگاه چهارم از میان چهار کشور اسلامی را به خود اختصاص داده بود ، اما حالا بعد از 40 سال ایران جایگاه اول را بین کشورهای اسلامی داراست .
در طول دوره پهلوی (سال های40 تا 56) رشد علمی کشور در منطقه و جهان و در مقایسه با دوره 40 ساله جمهوری اسلامی ایران چگونه بود؟ یکی از مهم ترین شاخص هایی که برای عملکرد علمی کشور ، دانشگاه ها و حتی پژوهشگران وجود دارد ، انتشار نتایج حاصل از کارهای پژوهشی است .
اقدامات پژوهشی طبیعتا به صورت های مختلفی انجام می شود؛ به عبارتی یا به صورت چاپ مقاله در نشریات یا ارائه مقالات در همایش ها و کنفرانس هاست که هرکدام از آنها یک بار مشخص علمی را به دنبال دارند که به عنوان یک شاخص برای اینکه یک کار علمی انجام بگیرد ، استفاده می شود .
اگر همین موضوع را به عنوان یک معیار در نظر بگیریم تا ببینیم شاخص کاری که انجام گرفته به چه صورت است ، باید یک بازه زمانی مشخص را در نظر داشته باشیم .
ما در بازه های زمانی مختلف رویکردها و آمارهای مشخصی داریم .
یکی از بزرگ ترین پایگاه هایی که به عنوان قدیمی ترین پایگاه ، حاصل کارهای پژوهشی را در این قالب ها ثبت می کند ، پایگاه استنادی ISI است .
این پایگاه قدمتی 60 ساله دارد و براساس آن که یکی از قدیمی ترین ها در این زمینه است ، می توان آمارهایی را استخراج کرد و مقایسه ای را صورت داد .
اگر بخواهیم دقیقا براساس آمار این پایگاه که مقر آن در آمریکاست ، آماری را ارائه دهیم باید گفت میزان کل مقالاتی که قبل از انقلاب بوده چیزی حدود 2700 مورد است .
دقیقا در سال 57 بیشترین مقالاتی که در این پایگاه ثبت شده نیز حدود 500 مقاله و کار پژوهشی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/10/26

اگر یک تقسیم بندی را بعد از سال 57 انجام دهیم باید به دو بازه بپردازیم؛ در دو دهه اول یعنی از سال 57 تا 76 (20 سال اول) کار علمی چندانی که در این پایگاه ثبت شده باشد ، نمی بینیم؛ اما در دو دهه دوم یعنی سال 76 تا 96 شاهد یک جنبش علمی هستیم که سال به سال نیز نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است .
حال اگر بخواهم این آمار را به عدد و رقم ارائه کنم باید بگویم در سال 76 چیزی حدود 800 مقاله ثبت شده و پایان سال 96 این عدد به حدود 53 هزار مورد افزایش پیدا کرده است .
بنابراین اگر این عدد را از 1000 در نظر بگیریم شاهد رشد 53 برابری بوده ایم .
حال اگر بخواهیم حجم تعداد را در این بازه 20 ساله بشماریم ، چیزی حدود 390 هزار مورد از کارهای پژوهشی محققان ، پژوهشگران و دانشگاه ها در این پایگاه استنادی (ISI) بین المللی ثبت شده که این وضعیت در ارتباط با مدارک ثبت شده است .
ارجاع به مقالات به چه صورت بوده است؟ یکی از شاخص هایی که از نظر کیفی در نظر گرفته می شود برای اینکه ببینیم آیا کارهای پژوهشی به درد خورده و مورد استفاده قرار گرفته یا خیر ، شاخص استناد است .
استناد شاخصی است که میزان استفاده سایر محققان (چه داخل و چه خارج از کشور در سطح بین المللی) از تولیدات علمی را نشان می دهد .
در این بازه 20 ساله که از آن سخن گفتم در حوزه شاخص استناد هم رشد خوبی داشته و هم از نظر کمی و هم کیفی وضعیت مناسبی را داشتیم .
اگر بخواهم در این بازه زمانی یک آمار کلی را ارائه دهم باید بگویم رتبه علمی کشورمان در سال 57 از همین منظر یعنی میزان انتشار مقالات در سطح دنیا 43 بوده ، این در حالی است که در دو سال اخیر یعنی سال های 96 و 97 رتبه علمی کشور در سطح بین المللی 16 است .
وضعیت علمی کشور در میان کشورهای اسلامی به چه صورت است؟ در کشورهای اسلامی هم همین وضعیت را داشتیم؛ در سال 57 تعداد کشورهای اسلامی 50 کشور بود که فقط چهار کشور دارای رتبه علمی برتر بودند و رتبه کشورمان در آن سال 43 بوده؛ این در حالی است که در سال 96 این تعداد به هشت کشور رسیده که در میان این هشت کشور ، ایران رتبه اول را به خود اختصاص داده است و این نشان می دهد از نظر علمی جایگاه خوبی را بین کشورهای اسلامی داشتیم .
اگر بخواهیم متوسط رشد علمی کشورمان را در نظر بگیریم ، چه عددی است؟ اگر به رشد علمی که یکی از شاخص هاست ، نگاه کنیم متوجه می شویم رشد علمی یا افزایش میزان مدارک ما هر سال نسبت به سال قبل مقادیر متفاوتی است؛ اگر متوسط را در نظر بگیریم ، در 20 سال اخیر متوسط رشد علمی کشورمان در هر سال 23 درصد بوده؛ اما متوسط رشد علمی در دیگر کشورهای دنیا در 20 سال حدود چهار درصد بوده است .
به عبارتی ، رشد علمی کشورمان حدود 6 برابر متوسط رشد علمی دنیاست .
وضعیت علمی کشورمان در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام چگونه است؟ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام که در حال رصدکردن جایگاه علمی کشورهای اسلامی است نیز وضع به گونه دیگری است .
اگر بخواهم آماری را درخصوص کشورهای اسلامی ارائه دهم باید بگویم میزان رشد علمی کشورمان در بازه زمانی 20 سال اخیر در میان کشورهای اسلامی به طور متوسط در هر سال 13 درصد بوده است .
بازهم اگر در کشورهای اسلامی نگاه کنیم چیزی حدود بیش از سه برابر نسبت به متوسط رشد علمی دنیاست .
بنابراین ما شاهد یک جنبش علمی هستیم که در کشورهای اسلامی و کشور خودمان با رشد 23 درصدی نسبت به دنیا مشاهده می شود .
این تحلیلی بود که توسط پایگاه علوم جهانی اسلام انجام گرفته است .
حرکت دیگری که انجام گرفته و شاید یکی از دستاوردهای 40 ساله انقلاب بوده ، ایجاد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است که به عنوان یک پایگاه استنادی خود مستقلا می تواند نتایج را تحلیل و آنالیز کرده و نتایج علمی نه فقط کشور خودمان بلکه نتیجه علمی سایر کشورهای اسلامی و حتی دنیا را براساس برنامه 10 ساله ارائه دهد .
این برنامه 10 ساله تحت عنوان برنامه علم و فناوری نوآوری در نشست روسای جمهور کشورهای اسلامی سال گذشته در قزاقستان تصویب شد که براساس آن در 10 سال آینده باید سهم تولیدات علمی کشورهای اسلامی دو درصد افزایش پیدا کند .
در حال حاضر سهم کشورهای اسلامی در 20 سال اخیر چیزی حدود دو درصد بوده اما امروز به بیش از هشت درصد رسیده است که این عدد باید به دوبرابر یعنی 16 درصد در 10 سال آینده افزایش پدا کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/10/26

البته سهم کشورمان در 20 سال قبل چیزی حدود یک دهم درصد بود اما الان به حدود 2درصد رسیده است .
به عبارتی ، سهم ما از تولید علم دنیا در 20 سال اخیر20 برابر شده است .
نقش دانشگاه آزاد اسلامی را در توسعه علمی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟ یکی از دستاوردهایی که بعد از انقلاب داشتیم ، ایجاد یک دانشگاه غیرانتفاعی بزرگ در منطقه به نام دانشگاه آزاد اسلامی است .
این دانشگاه بدون گرفتن بودجه از دولت ایجادشده و بزرگ ترین و جامع ترین دانشگاه غیرانتفاعی در منطقه است که سهم خوب و چشمگیری را از تولیدات علمی به خود اختصاص داده است .
در سال 2018 چیزی حدود 50 هزار مورد نتایج پژوهشگر تحت عنوان پژوهشگران کشور در پایگاه استنادی وب آوساینس ثبت شده که از این 50 هزار مورد چیزی حدود هشت هزار مورد متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است .
به عبارتی ، سهم دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 16 درصد است ، بنابراین نباید نقش دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان یکی از مولودهای انقلاب نادیده گرفت .
این دانشگاه نه فقط در حوزه تولیدات علمی بلکه در بحث رباتیک و اختراعات نیز حرف هایی برای گفتن دارد تا جایی که دانشجویان آن در مسابقات بین المللی دنیا شرکت کرده و مدال آور هستند .
در بحث نسبت دانشجو و تعداد دانشگاه ها به جمعیت ، نسبت به قبل از انقلاب چه وضعیتی داریم؟ یکی از مواردی که همواره بر آن تاکید می شود ، بحث کمیات است؛ به این معنی که تعداد دانشگاه ها و دانشجویان به این میزان افزایش پیدا کرده است .
معتقدم اگر میزان جمعیت دانشجویی افزایش پیدا کرده اما شاخص های علمی رعایت نشود ، یک نقطه ضعف است .
امروز در کشور 2800 دانشگاه داریم و اگر بگویم در یک بازه زمانی فلان تعداد به دانشگاه های ما اضافه شده است ، این نقطه قوت نیست؛ چراکه برای ایجاد دانشگاه باید بسترهای لازم و سازوکارهای آن رعایت شود .
همچنین اگر بگویم تعداد دانشجویان مان حدود چهارمیلیون و 800 نفر است و فقط به میزان اساتید و دانشجویان بدون توجه به شاخص های مختلف نگاه کنیم ، درست نیست .
معتقدم باید به این شاخص ها ازجمله هرم هیات علمی و هرم بینش مقاطع تحصیلی که باید به صورت یک منشور بوده و مقطع دکتری در راس و پس از آن ارشد و کارشناسی باشد ، توجه شود .
بنابراین صحیح نمی دانم که صرفا از بعد دانشجو و دانشگاه آمارهایی را ارائه کرده و آن را به عنوان یک دستاورد تلقی کنیم بلکه باید در کنار آن آمارها ، شاخص هایی مثل هرم هیات علمی در نظر گرفته شده و در رشته ها و مقاطع تحصیلی استانداردها رعایت شود .
در یک بازه زمانی مجوزهای بی رویه ای داده و باعث شد مساله کیفی در بحث آموزش فدای کیفیت شود .
در هر حال باید با توجه به برنامه آمایش آموزش عالی این نقاط ضعف برطرف شود تا بتوان یک ساختار کاملا علمی منطبق با استانداردهای جهانی هم از نظر نسبت استاد به دانشجو و هم از نظر رشته تحصیلی و اینکه چه میزان از دانشجویان جذب بازار شده اند ، ارائه داد .
رقبای منطقه ای ایران در دوره پهلوی کدام کشورها بودند؟ این کشورها آن زمان از نظر علمی چه جایگاهی داشتند و الان چه جایگاهی دارند؟ اگر همان سال را نگاه کنیم بین کشورهای اسلامی مصر در تولیدات علمی اول و بعد از آن نیجریه بوده است که این دو کشور امروزه در بحث تولید علمی حرفی برای گفتن ندارند .
پس از نیجریه ، ترکیه در مقام سوم بود .
در زمان پهلوی در کشورهای اسلامی فقط چهار کشور جزء 50 کشور مطرح بودند که ایران نیز جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده بود ، اما حالا بعد از 40 سال ایران جایگاه اول را بین کشورهای اسلامی داراست و رتبه 16 جهانی را نیز به خود اختصاص داده است .
امروزه ترکیه جایگاه و رتبه 18 را داراست و مالزی حتی جزء 20 کشور برتر هم نیست؛ رتبه علمی عربستان و مصر بالای 35 است .
نگاهی به آمارها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با اختلاف قابل ملاحظه ای نسبت به ترکیه و عربستان سعودی جایگاه نخست را در میان کشورهای اسلامی از نظر تولید علم در 6 ماهه نخست سال 2018 میلادی به خود اختصاص داده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/10/25
> فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی آسیا (AUSF) به همراهی فدراسیون ورزش های دانشگاهی چین (FUSC) به دانشجویان رشته تربیت بدنی و قهرمانان برجسته ملی ، بورسیه های تحصیلی در سطوح کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و دوره های کوتاه مدت یک ساله اعطا می کند .
> فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی آسیا (AUSF) به همراهی فدراسیون ورزش های دانشگاهی چین (FUSC) به دانشجویان رشته تربیت بدنی و قهرمانان برجسته ملی ، بورسیه های تحصیلی در سطوح کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و دوره های کوتاه مدت یک ساله اعطا می کند .
شرایط دریافت بورسیه بر اساس اطلاعیه فدراسیون ملی ورزش‎های دانشگاهی ، شرایط دریافت بورسیه های تحصیلی شامل دارا بودن ملیت ایرانی ، تسلط کامل به زبان انگلیسی ، موفقیت در مصاحبه حضوری ، تلفنی یا اسکایپ است .
همچنین افرادی که دارای مدارک آیلتس ، تافل یا HSK باشند در اولویت قرار خواهند گرفت .
ترجمه ریز نمرات و مدرک دانشگاهی به زبان انگلیسی ، ارائه پروپوزال یا study plan به زبان انگلیسی و دو معرفی نامه از استاد یا دانشیار به زبان انگلیسی نیز از دیگر شرایط دریافت این بورسیه است .
زمان ارسال مدارک همچنین ، متقاضیان واجد شرایط می توانند به ادارات کل تربیت بدنی بخش های آموزش عالی و روسای هیات های ورزش های دانشگاهی استان مراجعه و یا مدارک خود را تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 به این فدراسیون ارسال کنند .
بدیهی است درخواست های بعد از این تاریخ مورد بررسی قرار نمی گیرد .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، علاقه مندان می توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی درخصوص شرایط سنی متناسب با بورسیه مقاطع مختلف و آگاهی از جزئیات بیشتر به سایت فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی به آدرس الکترونیکی http : //www .
iusf .
ir مراجعه کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
شهروند
1397/10/25
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور می گوید که ثبت نام در کنکور 98 از 24 بهمن ماه آغاز می شود.
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور می گوید که ثبت نام در کنکور 98 از 24 بهمن ماه آغاز می شود .
حسین توکلی در این باره گفت : «این آزمون در روزهای 13 و 14 تیرماه 98 برگزار خواهد شد .
» او ادامه داد : «ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال 98 از روز چهارشنبه 24 بهمن ماه 97 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می شود و روز پنجشنبه 2 اسفندماه پایان می یابد .
همان طور که در تاریخ 15 مهر 97 از طریق پیک سنجش و متعاقب آن هر هفته به اطلاع داوطلبان رسیده ، آزمون سراسری 98 در روزهای پنجشنبه 13 و جمعه 14 تیرماه 98 در حوزه های مربوطه برگزار می شود . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
وزارت علوم
کیهان
1397/10/25
> جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت با انتشار بیانیه ای ، حذف کارشناسان مخالف ، خصوصی سازی بالادستی صنعت نفت و تحمل نکردن زیر دستان مستقل را به عنوان دلایل زنگنه برای انحلال دانشگاه صنعت نفت عنوان کردند .
> تعدادی از اساتید ، فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت با اشاره به جدی شدن انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم بیانیه ای با عنوان «هدف واقعی از طرح انتقال دانشگاه صنعت نفت چیست» منتشر کردند .
به گزارش خبرگزاری فارس ، در این بیانیه آمده است : «مهندس زنگنه تصور می کند دانشگاه صنعت مهد تربیت کارشناسان مخالف بوده است .
سیاست ها و عملکرد فنی آقای مهندس زنگنه بارها با مخالفت های غیرسیاسی کارشناسان صنعت نفت مواجه شده است .
اوج این مخالفت ها در دوره اول وزارت ایشان صورت گرفت .
در آن مقطع آقای مهندس زنگنه علی رغم عدم تسلط به مفاهیم و موضوعات علمی و فنی وزارت قصد داشت بر اساس برداشت های شتاب زده خود در وزارت نفت اقدام کند که با انتقادات وسیع کارشناسان صنعت نفت مواجه شد .
کارشناسان منتقد تقریبا همگی فارغ التحصیل دانشگاه صنعت نفت بودند و در حالی که انتقاداتی که کارشناسان مطرح می کردند کاملا فنی و در حوزه مهندسی نفت بودند احتمالا این تصور برای آقای زنگنه ایجاد شد که این دانشگاه به دلایل سیاسی با وی موافق نیست و برای حل معضل باید صورت مسئله پاک شود .
»این کارشناسان با اشاره به هدف زنگنه برای «خصوصی سازی بالادستی صنعت نفت» تأکید کرده اند : «دیدگاه و سلیقه آقای مهندس زنگنه که البته آن را پنهان نکرده ، به دنبال خصوصی سازی بخش بالادستی و مدیریت مخازن نفت و گاز کشور است تا جائی که ایشان علنا از قرارداد های امتیازی به عنوان پیشرفته ترین قراردادهای نفتی یاد کردند .
طبیعتا در قرارداد های مورد نظر آقای زنگنه مالکیت مخزن و مدیریت بخش بالادستی قابل واگذاری است (که البته بر خلاف صریح سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی است) .
اصرار به ارائه قالب جدید قراردادهای نفتی (موسوم به IPC) هم در این چارچوب قابل درک است .
در این دیدگاه ، وزارت نفت در حد یک مدیریت کوچک تقلیل خواهد یافت و اداره صنعت نفت واگذار می شود .
دانشگاه صنعت نفت برای تربیت نیرو جهت وزارت نفت ایجاد شده ، بدیهی است وقتی در نهایت قرار باشد وزارت نفت با ساختار فعلی وجود نداشته باشد نیازی به دانشگاه خاص ندارد .
»اساتید و دانشجویان این دانشگاه به «شیوه مدیریت زنگنه» هم اشاره کرده و نوشته اند : «چنانکه مشهور است شیوه مدیریت زنگنه بر اطاعت محض و بی چون چرای زیر دستان استوار است .
ایشان تحمل هیچ زیر دست مستقل و صاحب فکری ندارد و در مدیریت ایشان اطاعت پذیری محض یک الزام برای انتخاب شدن ، بقا و رشد است .
تنها بخشی از سیستم وزارت نفت که ایشان نمی توانند مانند کارمندان ، آنها را مطیع خود کنند قشر دانشجویان دانشگاه هستند که در موضوعات مختلف صنفی و علمی می توانند استقلال فکری داشته باشند .
»در جمع بندی نهائی این نامه آمده است : هدف فعلی از طرح انتقال/ادغام دانشگاه صنعت نفت درحقیقت اجرای مرحله آخر سناریو انحلال دانشگاه صنعت نفت است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
بانی فیلم
1397/10/26
> دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی فراخوان بخش مسابقه پوستر ، عکاس و تیزر تئاتر این دوره را منتشر کرد .
> به گزارش رسیده ، ستاد برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران در راستای حمایت از عکاسان تئاتر ، طراحان گرافیک و کنشگران عرصه تبلیغات تئاتر دانشگاهی بخش مسابقه پوستر ، عکس و تیزر تئاتر را برگزار می کند .
بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1398 به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
اشتراک گذاری در :.
1
فهرست