نمایش خبر
موج نیوز
11:50
> رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری گفت : برای حل مشکلات بومی در بخش کشاورزی باید از توان هیات های علمی وپژوهشگران دانشگاه های کشاورزی بهره برد .
> به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، اسدالله تیموری یانسری در نشست با وزیر علوم اظهار داشت : این دانشگاه رتبه 22 جهان را از سال 47 تاکنون درپژوهش دارا است و فعالیت های آموزشی این دانشگاه به سمت پژوهش های تولید گرا در حال توسعه است .
وی ادامه داد : برای حل مشکلات بومی در بخش کشاورزی باید از توان هیات های علمی وپژوهشگران دانشگاه های کشاورزی بهره برد .
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری به طرح پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت : در این طرح ، زهکشی یکپارچه سه استان شمالی مورد توجه قرار گرفته است تا از زمین های کشاورزی 300 درصد بهره برداری اقتصادی شود .
تیموری یانسری با بیان اینکه ظریب کشت در کشور 7 دهم درصد است ، افزود : سهم مازندران از این فعالیت اقتصادی یک وسه تا یک وهفت دهم درصد است درصورتی که اقلیم مازندران توانایی سه دوره کشت را دارد .
وی اذعان داشت : دانشگاه های کشاورزی به ویژه این دانشگاه نیاز دارد از حمایت جدی وزارت علوم برخوردار باشد تا از دانش بین المللی و رشته ای نوظهور برخوردار شود .