نمایش خبر
خبر شمال
12:17
> تلاش وزارت علوم طی دو سال اخیر این بوده که بودجه پژوهشی تا جایی که رقم بودجه کلی اجازه می دهد با سهم بهتری دیده شود ، ولی میزان آن برای هر دانشگاه به میزان فعالیت ها ، هیات علمی ، تحصیلات تکمیلی و شاخص هایی از این دست بستگی دارد .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه مازندران ضمن اعلام مطلب فوق گفت : بودجه دانشگاه ها مانند سایر دستگاه های دولتی مصوب مجلس است و به عنوان بودجه سالیانه ابلاغ می شود و معمولا در خود دانشگاه ها طی جلساتی ، هیات امنا نحوه توزیع بودجه ها برای مصارف و هزینه های مختلف را تصویب می کنند و دانشگاه ها موظفند بر اساس مصوبه هیات امنا که به تایید سازمان برنامه و بودجه هم می رسد ، عمل کنند .
وی افزود : وزارت علوم برای بیشتر دانشگاه ها 15 درصد بودجه را برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته ، اما دانشگاه هایی هم هستند که تا 30 درصد بودجه خود را صرف مسائل پژوهشی می کنند .
وزیر علوم گفت : امسال به رغم محدودیت ها تاکنون دانشگاه های ما در 6 ماهه اول بیش از 46 درصد تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه داشته اند که امیدواریم بقیه هم تا پایان سال تخصیص یابد .
وی فعالیت پژوهشی دانشگاه ها ، ارتباط با صنعت و همکاری پژوهشی با دستگاه های دیگر از سوی دانشگاه ها را قابل تقدیر دانست و افزود : پروژه های خوبی از باب تاثیرگذاری در حل مشکلات صنعتی و بهبود تولید داخل از سوی دانشگاه ها انجام می شود .
غلامی تاکید کرد که این رویکرد دانشگاه ها به خاطر کمک به رونق و پیشرفت کشور و نیز به خاطر اینکه دانشگاه ها به عرضه منابع پژوهشی سایر دستگاه ها کمک می کنند مورد حمایت وزارت علوم است .
وزیر علوم همچنین با تشریح برنامه های سفرش به مازندران و نتیجه بازدیدش از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه مازندران ، گفت : کارهای خوب و امیدوار کننده ای توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه مازندران انجام شده که مسلما در کاربردی کردن دانش دانشگاه بسیار موثر است تا بهتر بتوانند در بحث خودکفایی و تولید اقتصادی کشور به سهم خود کمک کنند .
> تلاش وزارت علوم طی دو سال اخیر این بوده که بودجه پژوهشی تا جایی که رقم بودجه کلی اجازه می دهد با سهم بهتری دیده شود ، ولی میزان آن برای هر دانشگاه به میزان فعالیت ها ، هیات علمی ، تحصیلات تکمیلی و شاخص هایی از این دست بستگی دارد .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه مازندران ضمن اعلام مطلب فوق گفت : بودجه دانشگاه ها مانند سایر دستگاه های دولتی مصوب مجلس است و به عنوان بودجه سالیانه ابلاغ می شود و معمولا در خود دانشگاه ها طی جلساتی ، هیات امنا نحوه توزیع بودجه ها برای مصارف و هزینه های مختلف را تصویب می کنند و دانشگاه ها موظفند بر اساس مصوبه هیات امنا که به تایید سازمان برنامه و بودجه هم می رسد ، عمل کنند .
وی افزود : وزارت علوم برای بیشتر دانشگاه ها 15 درصد بودجه را برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته ، اما دانشگاه هایی هم هستند که تا 30 درصد بودجه خود را صرف مسائل پژوهشی می کنند .
وزیر علوم گفت : امسال به رغم محدودیت ها تاکنون دانشگاه های ما در 6 ماهه اول بیش از 46 درصد تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه داشته اند که امیدواریم بقیه هم تا پایان سال تخصیص یابد .
وی فعالیت پژوهشی دانشگاه ها ، ارتباط با صنعت و همکاری پژوهشی با دستگاه های دیگر از سوی دانشگاه ها را قابل تقدیر دانست و افزود : پروژه های خوبی از باب تاثیرگذاری در حل مشکلات صنعتی و بهبود تولید داخل از سوی دانشگاه ها انجام می شود .
غلامی تاکید کرد که این رویکرد دانشگاه ها به خاطر کمک به رونق و پیشرفت کشور و نیز به خاطر اینکه دانشگاه ها به عرضه منابع پژوهشی سایر دستگاه ها کمک می کنند مورد حمایت وزارت علوم است .
وزیر علوم همچنین با تشریح برنامه های سفرش به مازندران و نتیجه بازدیدش از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه مازندران ، گفت : کارهای خوب و امیدوار کننده ای توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه مازندران انجام شده که مسلما در کاربردی کردن دانش دانشگاه بسیار موثر است تا بهتر بتوانند در بحث خودکفایی و تولید اقتصادی کشور به سهم خود کمک کنند .