نمایش خبر
پایگاه اطلاع رسانی دولت
15:57
> منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در بازدید از دانشگاه فناوری های نوین آمل گفت : بازنگری در مراکز آموزش عالی در شرایط حاضر ضروری است و دانشگاه های ما باید به سمت دانشگاه های کارآفرین ، نیاز محور و استفاده از رشته های بین رشته ای پیش بروند.
> منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در بازدید از دانشگاه فناوری های نوین آمل گفت : بازنگری در مراکز آموزش عالی در شرایط حاضر ضروری است و دانشگاه های ما باید به سمت دانشگاه های کارآفرین ، نیاز محور و استفاده از رشته های بین رشته ای پیش بروند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر غلامی در بازدید از پروژه در حال ساخت دانشکده دامپزشکی دانشگاه فناوری های نوین آمل اظهار داشت : تعداد مراکز آموزش عالی غیر دولتی در کشور و به خصوص در استان مازندران افزایش زیادی داشته, تا آنجا که هم اکنون با کمبود پذیرش دانشجو مواجه هستند و این مسأله حتماً باید ساماندهی شود .
وی با اعلام این که تمام تلاش وزارت علوم بر کیفی سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی همراه با ارائه خدمات شایسته به دانشجویان و محیط اطراف است ، گفت : ما نباید به سمت تکثیر دانشگاه های جامع برویم و بر این مشکل بیفزاییم .
دکترغلامی با بیان اینکه ساماندهی دانشگاه ها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک تکلیف است ، افزود : برای ساماندهی بهتر دانشگاه ها شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور را به 10 منطقه تقسیم کرده تا در هر منطقه تمام دانشگاه ها با مدیریت یک دانشگاه مرکز فعالیت کنند ، اما به دلیل اختلاف نظر میان استان ها هم اکنون هر استان زیرمجموعه دانشگاه مادر استان قرار دارد و دانشگاه معین هر استان وظیفه نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان خود را بر عهده دارد .