نمایش خبر
مهر
16:05
> ساری رئیس دانشگاه مازندران ظرفیت بالای نخبه پروری را از نقاط قوت مراکز آموزش عالی در استان بیان کرد و گفت : 3500 دانشجو و استاد نخبه در استان شناسایی شده است .
> به گزارش خبرنگار مهر ، کوروش نوذری بعدازظهر سه شنبه در شورای اداری استان با بیان اینکه در سال های اخیر شماری از دانشگاه ها از تحت پوشش دانشگاه مازندران جدا شدند گفت : دانشگاه مازندران نقش مولد و پررنگی در استان ایفا کرده است .
وی افزود : 22 هزار و 918 دانشجو در دانشگاه های دولتی مازندران ، 14 هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور ، 43 هزار نفر در دانشگاه آزاد ، 12 هزار دانشجو در دانشگاه علمی و کاربری و 41 هزار نفر در دانشگاه های غیرانتفاعی تحصیل می کنند .
نوذری با اظهار اینکه 149 هزار دانشجو در مجموع در مازندران تحصیل می کنند تصریح کرد : در حالی که در دانشگاه های دولتی از استاندارد ملی تبعیت می کنیم اما در دانشگاه آزاد کمتر از استاندارد و در دانشگاه های غیرانتفاعی بیش از استاندارد ملی دانشجو داریم .
وی ادامه داد : ظرفیت بالای پذیرش دانشجو با حضور چهار هزار عضو علمی ، تعداد فارغ التحصیلان ، تولید شش درصد تولید علم در کشور با وجود پنج درصد اعضای هیئت علمی کشور ، ظرفیت بالای نخبه پروری با دو هزار و 500 دانشجوی نخبه و هزار عضو هیئت علمی نخبه ، پتانسیل بالای تحقیقاتی از جمله نقاط قوت آموزش عالی مازندران است .
نوذری گسترش مرزهای دانش را از جمله رسالت های دانشگاه بیان کرد و گفت : در حوزه علوم انسانی دانشگاه های مازندران از پتانسیل بالایی بهره مند است .
رئیس دانشگاه مازندران به چالش های فراروی دانشگاه های مازندران ، جامعه محورنبودن فعالیت ها ، عدم تناسب با تربیت دانش آموختگان با بازار کار ، ارتباط ضعیف بین دانشگاه ها ، توسعه بی رویه دانشگاه ها بدون توجه به آمایش سرزمینی ، رشد کمی و بی رویه دانشگاه ها و افزایش صندلی های خالی در دانشگاه ها ، کمبود امکانات و فضاهای آموزشی ، ناکافی بودن تخصیص از جمله مشکلات است .
وی تعامل بین دستگاه ها و دانشگاه ها را ضروری دانست و اعتبارات یک درصد پژوهشی را ناکافی دانست و گفت : ناتوانی جامعه و بازار کار در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی از مشکلات به شمار می رود .