نمایش خبر
ایسنا
16:38
> مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان از همکاری های این دانشگاه در نشست ها و کنفرانس های علمی بین المللی با کشورهای مختلف در ماه های آینده خبر داد .
> سید کمیل طیبی در گفت وگو با ایسنا ، اظهار کرد : سومین دوره کنفرانس سه جانبه "انتقال دانش" با همکاری سه دانشگاه اصفهان ، فرایبورگ آلمان و دانشگاه استراسبورگ فرانسه ماه آینده در فرایبورگ برگزار می شود .
هدف این کنفرانس تنها ارائه مقاله و سخنرانی نیست ، بلکه بیشتر همتایابی همکاران علمی است .
وی افزود : این کنفرانس که با شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه ها برگزار می شود ، بر تسهیل راه های همکاری تمرکز دارد .
همکاری دانشگاه ها در زمینه های مختلف زیست شناسی ، شیمی ، فیزیک ، اقتصاد ، علوم انسانی و .
که از قبل تعیین شده ، انجام می شود .
مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه این دوره کنفرانس با هدف همکاری دانشگاه ها در پروژه های تحقیقاتی مشترک برای دوره های آینده برگزار می شود ، ادامه داد : جنبه دیگر این همکاری مبادله دانشجو ، توافق دانشجوی مشترک در زمینه رساله دکتری است .
طیبی در مورد دیگر همکاری های بین المللی دانشگاه اصفهان ، تصریح کرد : همکاری های بین المللی دانشگاه با چند کشور هدف از جمله فرانسه ، کره ، چین و روسیه مطرح است .
توافق ها در فرانسه با دانشگاه های سوربن ، استراسبورگ ، پاریس سیزده و پاریس هفت در رشته های مختلف فنی و گردشگری است .
وی افزود : همچنین توافقی برای برگزاری دوره های مشترک آموزش در رشته های گردشگری و هتلداری در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در حال انجام است و راه اندازی این رشته ها به یک یا دو سال آینده موکول شده است .
مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان در خصوص همکاری دانشگاه اصفهان با چند دانشگاه کشور کره ، گفت : نشست هفتم این همکاری در اواخر آذر ماه ، با حضور یک موسسه علمی سیاست گذاری اقتصادی کره برگزار خواهد شد .
این نشست علمی با مجموعه ای از موسسات ، انستیتوها ، دانشگاه های کره و دستگاه های داخلی است که برنامه ریزی نشست بر عهده دانشگاه اصفهان است .
وی خاطرنشان کرد : دیگر همکاری دانشگاه اصفهان با دانشگاه استراسبورگ فرانسه در زمینه اقتصاد بین الملل در مقطع دکتری است که به طور مشترک از سال آینده آغاز خواهد شد .
این دانشگاه از جمله همکاران دانشگاه اصفهان است .
انتهای پیام.