نمایش خبر
مشرق
16:45
> صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبالغ مصوب 25 نوع وام دانشجویی برای سال تحصیلی 99 98 اعلام کرد .
> به گزارش مشرق ، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در بخشنامه ای مبالغ 25 نوع وام های دانشجویی را برای سال تحصیلی 98 99 به دانشگاه اعلام کرد که به شرح زیر است : مبالغ مصوب سال تحصیلی 99 98 مبالغ مصوب وام دانشجویی سال تحصیلی 99 98 مبالغ مصوب وام دانشجویی 99 98 ناصرمطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پیش از این عنوان کرده بود ، هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با افزایش وام ضروری به بیش از 60 درصد برای سال تحصیلی جدید موافقت کرد .
بیشتر بخوانید : هر آنچه باید درباره وام دانشجویی عتبات بدانید وی گفت : براساس این مصوبه 600 هزار تومان وام ضروری به یک میلیون تومان افزایش یافت .
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود : وام شهریه نیز در مقاطع مختلف 30 تا 50 درصد برای سال تحصیلی 98_99 افزایش یافت .