نمایش خبر
ایرنا
17:59
> بندرعباس ایرنا رییس مجتمع آموزش عالی میناب گفت : با توجه به ظرفیت ها و توانمندی موجود و سند راهبردی این مجتمع آمادگی لازم جهت تبدیل به دانشگاه سواحل مکران به مرکزیت شرق هرمزگان را دارد .
> عباس مرادی عصرسهشنبه درجمع خبرنگاران اظهارداشت : مجتمع آموزش عالی میناب ظرفیتی درشرق استان است که نیاز به معرفی بیشتر و بهتر دارد تا مردم و دستگاه های اجرایی ضمن آگاهی از این ظرفیت بتوانند از آن استفاده کنند .
وی افزود : نقش رسانه ها و فعالان حوزه اطلاع رسانی در معرفی مجتمع آموزش عالی میناب بسیار مهم و ضروری است .
وی ادامه داد : آموزش عالی در استان هرمزگان در قالب دانشگاه پیام نور ، دانشگاه آزاد و دیگر مراکز آموزش عالی توسعه پیدا کرده ولی در شرق هرمزگان آموزش عالی که بتواند مبنای شکل گیری یک دانشگاه مستقل و دارای ساختاری نظیر هیات علمی ، آزمایشگاه و ماموریت گرا باشد تنها مجتمع آموزش عالی میناب است .
وی به تشریح روند شکل گیری دانشگاه و مجتمع اشاره کرد و اظهار داشت : مجتمع آموزش عالی میناب ابتدا دانشکده بود و سپس به مجتمع که شامل حداقل دو دانشکده است ارتقا پیدا کرد و بعد از این که به سه دانشکده رسید به یک دانشگاه با ساختار تعریف شده تبدیل می شود .
وی اضافه کرد : این ظرفیت تحت عنوان دانشکده کشاورزی میناب پایه ریزی شده بود که سپس با اضافه کردن دانشکده مهندسی و علوم کاربردی و تدوین و تصویب سند راهبردی توسعه مجتمع در هیات امنا وزارت علوم مجتمع آموزش عالی میناب شکل گرفت .
رئیس مجتمع آموزش عالی میناب اظهار داشت : برای هموار شدن مسیر توسعه مجتمع نیاز به سند راهبردی توسعه و نقشه راه بود که وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری هم این نقشه را بپذیرد بنابراین یکی از اقدامه های اساسی ما تدوین سند راهبردی توسعه مجتمع آموزش عالی میناب بود که در افق پنج ساله تدوین شده است .
مرادی تصریح کرد : با گذشت دو سال از آن ، اکنون مجتمع آموزش عالی میناب دارای دو دانشکده شامل دانشکده کشاورزی و دانشکده مهندسی و علوم کاربردی است و تعداد اعضا هیات علمی برابر این افق به 40 نفر باید برسد که امسال در مهرماه به 14 نفر می رسد .
مرادی بیان کرد : در افق پنچ ساله تعداد رشته های این مجتمع نیز به 20 رشته باید برسد که اکنون هفت رشته است .
وی ، ایجاد کلینیک گیاه پزشکی برای خدمات رسانی به مردم و پژوهشکده مکران در سیریک را از برنامه های کلان مجتمع آموزش عالی میناب عنوان کرد و افزود : این مهم نیز در سند راهبردی توسعه مجتمع دیده شده و با جدیت در حال پیگیری است .
7194 /6048.