نمایش خبر
روزنامه آوای خراسان جنوبی
> صدا وسیما حسین توکلی ، مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور با بیان اینکه پنجشنبه 28 شهریورماه آخرین فرصت تمام متقاضیان ثبت نام در رشته های تحصیلی بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است ، گفت : ثبت نام و انتخاب رشته برای گزینش در رشته های تحصیلی که پذیرش در آن ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت می پذیرد منحصراً به صورت اینترنتی است .
> صدا وسیما حسین توکلی ، مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور با بیان اینکه پنجشنبه 28 شهریورماه آخرین فرصت تمام متقاضیان ثبت نام در رشته های تحصیلی بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است ، گفت : ثبت نام و انتخاب رشته برای گزینش در رشته های تحصیلی که پذیرش در آن ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت می پذیرد منحصراً به صورت اینترنتی است .