نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت : مهارت افزایی و توانمند سازی دانشجویان برای ورود به بخش خصوصی و حل مسائل و مشکلات کشور از طریق تحقیق و پژوهش دو اولویت وزارت علوم برای سال تحصیلی جدید است .
> وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت : مهارت افزایی و توانمند سازی دانشجویان برای ورود به بخش خصوصی و حل مسائل و مشکلات کشور از طریق تحقیق و پژوهش دو اولویت وزارت علوم برای سال تحصیلی جدید است .
منصور غلامی در گفتگو با مهر درباره اولویت های وزارت علوم برای سال تحصیلی جدید گفت : بیشتر توجه ما در دانشگاه ها برای سال تحصیلی جدید ، حل مسائل و مشکلات کشور از طریق انجام تحقیق و پژوهش و همکاری با دستگاه های اجرایی است .
وی ادامه داد : این همکاری با دستگاه های اجرایی شروع شده و امسال باید با قوت بیشتری این مسیر ادامه یابد .
وزیر علوم خاطرنشان کرد : امسال توصیه کرده ام حتما همکاران ما در دانشگاه ها ، به بحث مهارت افزایی و توانمند سازی دانشجویان برای ورود به بخش خصوصی بیشتر کار کنند .
غلامی با بیان اینکه در حال حاضر رویکرد مهارت افزایی دانشجویان آغاز شده اما کافی نیست ، گفت : نظارت قوی تر در ارائه دروس به دانشجویان باعث می شود اوقات دانشجویان به صورت بهینه استفاده شود .
وی افزود : البته محدودیت هایی نیز در ارائه دروس عملی وجود داشته و دارد که ما باید با همکاری با نهادها و دستگاه های دیگر این مسیر را هموار کنیم .