نمایش خبر
دانشجو
01:13
> رئیس دانشگاه تهران گفت : علوم شناختی از رشته های تأثیر گذار در رشد علمی است و دانشگاه تهران در مرکز نقشه برداری مغز با استفاده از علوم پزشکی ، روان شناسی و مهندسی علوم فعالیت های خوبی در این زمینه دارد .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه رشته علوم شناختی باعث جهش و پیشرفت علمی می شود ، گفت : فعالیت در رشته علوم شناختی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در قالب یک مرکز بیش از 3 سال است انجام می شود که محور تحقیقات بین نانو تکنولوژی ، بایو تکنولوژی و علوم شناختی بوده و از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است .
* علوم شناختی مسیر حرکت علم را تغییر می دهد وی افزود : علوم شناختی با توجه به اینکه به بررسی مغز انسان می پردازد رشته بسیار مهمی است ، در واقع بین رشته ای بودنش در دانشگاه تهران به خاطر وجود دانشکده علوم پزشکی ، روان شناسی و مهندسی علوم است که متخصصان همه این رشته ها کمک می کنند تا مسیر حرکت علوم شناختی روان تر شود .
* در محیط آزمایشگاهی به تحقیق و پژوهش علوم شناختی می پردازیم نیلی احمد آبادی تصریح کرد : تاکنون دانشگاه تهران در حوزه علوم شناختی اقدامات خوبی انجام داده است به طوری یک مرکز نقشه برداری مغز را به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ، وزارت بهداشت ، وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فراهم کرده و در قالب محیط آزمایشگاهی به تحقیق و پژوهش پرداخته می شود .