نمایش خبر
کیهان
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت که اگر دانشگاه های غیردولتی نتوانند در آینده نزدیک تعداد دانشجویانشان را به حدنصاب برسانند ، لزومی برای فعالیت آنها وجود نخواهد داشت و تعطیل می شوند .
> ساری – خبرنگار کیهان : منصور غلامی شامگاه دوشنبه در بازدید از پروژه نیمه تمام ساخت دانشکده دامپزشکی دانشگاه فناوری های نوین آمل افزود : تعداد واحدهای آموزش عالی غیردولتی در مازندران و کشور بیش از میزان دانشجویان است و باید این مسئله حل شود .
وی با اعلام اینکه تمام تلاش وزارت علوم بر کیفی سازی دانشگاه های علمی کاربردی همراه با ارائه خدمات شایسته به دانشجویان و محیط اطراف است ، گفت : ما نباید به سمت تکثیر دانشگاه های جامع برویم و بر این مشکل بیفزاییم .
وزیر علوم تجدید نظر و بازنگری در وضعیت مراکز آموزش عالی کشور را در شرایط حاضر ضروری دانست و افزود : باید دانشگاه های ما به سمت رشته های تخصصی و همچنین نیاز محور بروند .
غلامی ساماندهی دانشگاه ها را مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکلیف دانست و توضیح داد : برای ساماندهی بهتر دانشگاه ها شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور را به ١٠ منطقه تقسیم کرده تا در هر منطقه تمام دانشگاه ها با مدیریت یک دانشگاه مرکز فعالیت کنند ، اما متاسفانه به دلیل اختلاف نظر میان استان ها این طرح مسکوت مانده و اکنون هر استان زیرمجموعه یک مرکز آموزش عالی قرار دارد .
وی تاکید کرد : دانشگاه ها باید برنامه محور و تولیدمحور باشند و ضروری است تا از حالت روزمرگی خارج شوند و همین مسئله تخصص بودجه به هر دانشگاه را تعیین خواهد کرد .
وزیر علوم گفت : ما در برنامه ساماندهی دانشگاه ها از افزایش واحدها به طور جدی جلوگیری خواهیم کرد ، زیرا در حال حاضر تعداد دانشگاه ها و ظرفیت آنها بیشتر از تعداد دانشجویان است .
وی با اعلام اینکه دانشگاه های غیر دولتی نیز باید ساماندهی شوند و با هم به هماهنگی برسند ، اظهار داشت : هدف ما تعطیل کردن این دانشگاه ها نیست ، ولی اگر نتوانند حداقل شاخص های کمی و کیفی را فراهم کنند ناچار فعالیتشان متوقف می شود .
وزیر علوم دیروز با حضور در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، چند طرح عمرانی این دانشگاه را افتتاح کرده و با اعضای هیئت علمی و تشکل های دانشجویی آن گفت و گو کرد .
بازدید از دانشگاه علم و فناوری مازندران واقع در شهرستان بهشهر در شرق مازندران و شرکت در نشست شورای اداری مازندران از دیگر برنامه های سفر غلامی بود .