نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در سفر به استان مازندران در نشست شورای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت : «بسیاری از دانشجویان ایرانی تحصیلکرده در خارج ، به دلیل فراهم بودن زمینه کاری به کشور بازگشته اند.
> منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در سفر به استان مازندران در نشست شورای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت : «بسیاری از دانشجویان ایرانی تحصیلکرده در خارج ، به دلیل فراهم بودن زمینه کاری به کشور بازگشته اند .
» او در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه موفقیت های خوب این دانشگاه مرهون تلاش های پژوهشگران و اعضای هیات علمی آن است ، اظهار داشت : «وظیفه اخلاقی خود می دانم که از زنده یاد نوشیروانی تقدیر کنم ، زیرا ایشان بانی کار خیر و مروج فرهنگ نیکوکاری است و نیات خیرخواهانه اش در به سرانجام رسیدن دستاوردهای این دانشگاه موثر بوده است .
» وی در ادامه با اشاره به منابع محدود مالی دولت گفت : «با توجه به شرایط حساس کشور و کمبود منابع مالی در بخش های مختلف باید به شرایطی فکر کنیم که وابستگی دانشگاه ها به بودجه دولتی کاهش یابد .
» دکتر غلامی با تاکید بر ایجاد روحیه امید در دانشجویان گفت : «به ویژه در دانشگاه های صنعتی حتما باید دانشجویان را به کارآفرینی و فعالیت در بازار کار و بخش خصوصی امیدوار کنیم . »