نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> ابراهیم خدایی ، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به اعتراض داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 98 گفت : «سازمان سنجش تنها مجری قوانین است و مرجع اعتراض به قانون مصوب نیست.
> ابراهیم خدایی ، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به اعتراض داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 98 گفت : «سازمان سنجش تنها مجری قوانین است و مرجع اعتراض به قانون مصوب نیست .
» او گفته است : «ظرفیت های دانشگاه با توجه به درخواست دانشگاه و تایید شورای گسترش آموزش عالی در دفترچه های آزمون ها چاپ می شود و تعیین ظرفیت براساس امکانات دانشگاه صورت می گیرد و سازمان سنجش دخالتی در میزان ظرفیت ندارد و تنها دانشگاه تصمیم گیرنده است .
دو محل مرجع تعیین سهمیه ها هستند .
یک مجلس شورای اسلامی و دیگری شورای عالی انقلاب فرهنگی .
ضمن اینکه ضوابط شرکت در آزمون و جزئیات سهمیه ها در دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون ها مشخص درج شده است .
آنچه اتفاق افتاده ، این است که ظرفیت این سهمیه 30 درصدی در دانشگاه ها و رشته های پرمتقاضی پر شده است .
ضمن اینکه داوطلب در زمان انتخاب رشته می داند که 30 درصد ظرفیت به این سهمیه اختصاص دارد . »