نمایش خبر
دانشجو
06:00
> رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی گفت : با توجه به اینکه شرکت های دانش بنیان برای تامین نیاز های صنایع یا خدمات با تکنولوژی بالا ایجاد شده اند ، می توانند نقشی حیاتی برای گذر از تحریم های ظالمانه داشته باشند .
> محمد رفیعی ، رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو درباره رشد کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر گفت : در این سال ها حرکت بسیار مناسبی از طرف وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری در جهت رشد کیفی شرکت های دانش بنیان از طریق حمایت های مختلف چه در بعد رفع موانع و چه از بعد ایجاد بازار های جدید صورت گرفته است که این موضوع خود انگیزه بیشتری جهت تاسیس واحد های فناوری جدید و شرکت های دانش بنیان جدید ایجاد کرده است ، بنابراین رشد کیفی و قابل تقدیر در سال های اخیر موجب رشد کمی آن ها نیز شده است .
رفیعی ادامه داد : با توجه به اینکه شرکت های دانش بنیان با هدف ایجاد ارزش افزوده بالا و خلق ثروت از دانش و به خصوص حرکت در جهت تامین نیاز های صنایع یا خدمات با تکنولوژی بالا و پیشرفته ، ایجاد شده اند ، به طور قطع می توانند نقشی حیاتی برای گذر از تحریم های ظالمانه ایجاد شده بر کشور داشته باشند .
این نقش می تواند در جهت کامل کردن زنجیره ارزش ، زنجیره تولید و رفع نیاز های داخلی باشد .
به گفته وی ، شرکت هایی که براساس دانش و فناوری ایجاد شده باشند بسیار منعطف بوده و کاملا شرایط تطبیق پذیری با اوضاع اقتصادی را دارا هستند و خواهند توانست کاستی های موجود به دلیل تحریم های تولید را جبران کنند .
رفیعی در ادامه درباره نحوه ارتباط بازیگران مختلف حامی شرکت های دانش بنیان با یکدیگر بیان کرد : جدیدا یک رفرم کامل در چگونگی ارتباط صندوق نوآوری و شکوفایی با پارک های علم و فناوری و صندوق های پژوهش و فناوری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان صورت گرفته که جای تقدیر فراوان از ریاست و هیئت عامل فعلی را می طلبد و امیدوارم این کار به توسعه هرچه بیشتر اکوسیستم نوآوری و فناوری در کشور منجر شود .
وی ادامه داد : با توجه به اینکه بر اساس قوانین و مقررات ، پارک های علم و فناوری وظیفه خطیر حمایت از واحد های فناوری نوپا را از طریق اهدای گرنت ، مشاوره ، منتورینگ و .
برعهده دارند ، ارتباط صندوق نوآوری و شکوفایی با پارک ها می تواند باعث هم افزایی و خدمات رسانی بیشتر به این شرکت ها شود .
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی در پایان اظهار کرد : همچنین همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با پارک های علم و فناوری برای ایجاد تسهیل گری واحد های فناور باعث هم افزایی بیشتر در راستای ایجاد کسب و کار ها با ارزش افزوده بالا خواهد شد .