نمایش خبر
دانشجو
15:30
> سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به عضویت شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور درآمد .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، مسعود شمس بخش مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طی حکمی ابراهیم صالحی عمران را به عنوان نماینده این وزارتخانه در شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور معرفی کرد .
با توجه به درخواست وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص معرفی نمایندهای از آن وزارتخانه جهت عضویت در شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ، صالحی عمران به عنوان نماینده وزارت علوم برای عضویت در این شورا معرفی شد .