نمایش خبر
دانشجو
16:22
> تشکل های انقلابی دانشگاه کاشان خطاب به هیات نظارت دانشگاه در نامه ای سرگشاده اعلام کردند : اقدامات غیرقانونی هیئت نظارت دانشگاه کاشان موجب سرخوردگی و دلسردی تشکل های دانشجویی از اجرای برنامه در سطح دانشگاه شده است .
> به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو از اصفهان ، تشکلهای انقلابی دانشگاه کاشان خطاب به هیات نظارت دانشگاه در نامهای سرگشاده اعلام کردند : اقدامات غیرقانونی هیئت نظارت دانشگاه کاشان موجب سرخوردگی و دلسردی تشکلهای دانشجویی از اجرای برنامه در سطح دانشگاه شده است .
متن کامل این نامه به شرح زیر است : دبیر محترم هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه کاشان ، جناب آقای ستار؛همانگونه که مستحضرید جامعه ایرانی که در انقلاب اسلامی خود با رویکردهای الهی و معنوی ، جهان بینی و نظام ارزشی اسلام را مبنای شئون گوناگون خود قرار داد؛ خواهان داشتن دانشگاه هایی متناسب با اصول و ارزش های اسلامی است تا هم بتواند در آن دانشگاه ها از مبانی و معیارهای خود شناخت و آگاهی دقیق تر و ژرف تری حاصل کند و هم با تربیت متفکران و مدیران بر وفق آن مبانی و معیارها ، به ترویج ، تعمیم و تعمیق آن ها در کل جامعه مبادرت کند .
بی تردید ایفای چنین رسالت مهمی نیازمند تلاش و کوشش سازمان یافته ی دانشگاهیان در پرتو نظم ، انضباط و قانونمندی است .
آیین نامه هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی نیز بر مبنای چنین تفکری ، با نظر به اصول عمومی و اختصاصی حاکم بر دانشگاه ها و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به منظور توسعه و تشویق فعالیت ها و حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان در چهارچوب قوانین موضوعه کشور تدوین شده است .
اما متاسفانه در سال های اخیر در موارد متعددی از هیئت نظارت دانشگاه کاشان که خود بایستی پرچمدار اجرای قانون و نظارت صحیح بر تشکل ها باشد؛ رفتارهای مخالف قانون و بعضا غیرمنطقی دیده شده است و رفتارهایی که موجب بدبینی و ناامیدی دانشجویان از این هیات شده است .
به عنوان مثال می توان به موارد ذیل اشاره کرد : تلاش در جهت دستکاری و تغییر در آیین نامه هیات نظارت در رابطه با لزوم ارائه ی گواهی رسمی از سخنران مدعو و اعلام آمادگی قطعی آنان برای حضور در دانشگاه زیر پا نهادن بند 3 3 از آیین نامه در رابطه با زمان پاسخگویی هیات نظارت به درخواست ها که پس از گذشت موعد مقرر به منزله ی تایید درخواست خواهد بود .
نادیده گرفتن بند 2 1 از آیین نامه مبنی بر لزوم کسب مجوز تنها برای سخنرانی ، تجمع ، میزگرد ، تریبون آزاد و نصب تابلو و وادار کردن تشکل ها به کسب مجوز برای برنامه هایی نظیر اکران فیلم و مستند و حتی توزیع خرما در سطح دانشگاه .
موارد فوق بخشی از اقدامات غیرقانونی هیات نظارت دانشگاه کاشان است که موجب سرخوردگی و دلسردی تشکل های دانشجویی از اجرای برنامه در سطح دانشگاه شده است .
اخیرا نیز داستان تلخ درخواست غیرقانونی برای کسب مجوز از هیات نظارت به منظور اکران مستند در دانشگاه ، برای بار چندم از سوی مسئولین فرهنگی دانشگاه تکرار گردیده است .
چرا باید هیات نظارت دانشگاه کاشان از تشکل های دانشجویی برای اکران مستند "زخم تازه" با موضوع وقایع فتنه 88 که از رسانه ملی نیز پخش شده؛ درخواست کسب مجوز کند؟ آیا موضوع آن از دید مسئولان فرهنگی و هیات نظارت دانشگاه محل اشکال است؟ لذا بدینوسیله از هیات نظارت دانشگاه کاشان درخواست می شود تا دلایل قانونی نیاز به کسب مجوز برای اکران فیلم و مستند در دانشگاه را با ذکر بندهای قانونی آن ، هر چه سریع تر به تشکل های اسلامی اعلام نماید .
بدیهی است که عدم پاسخگویی هیات نظارت به این درخواست و نادیده گرفتن آن مانند سایر درخواست قبلی تشکل های اسلامی ، موجب بدبینی بیشتر دانشجویان نسبت به این هیات گردیده و بلاشک سایر پیگیری های بعدی و گزارش تخلفات هیات نظارت دانشگاه کاشان ، از طریق هیات نظارت مرکزی وزارت علوم پیگیری خواهد شد .
با سپاس فراوان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کاشانبسیج دانشجویی دانشگاه کاشانجامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان.