نمایش خبر
تدبیر 24
08:47
> معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از عقب افتادگی 12درصدی تخصیص بودجه دانشگاه ها برای سال جاری خبر داد و گفت : هنوز بودجه عقب افتاده دانشگاه ها تخصیص نیافته است .
> تدبیر24»دکتر حسین عسکریان ابیانه در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه 12درصد از تخصیص های دانشگاه ها تاکنون تحقق پیدا نکرده ، افزود : تاکنون تنها 51 .
3 درصد از بودجه دانشگاه ها به آن ها اختصاص پیدا کرده است ، در صورتی که این تخصیص باید 65 درصد می رسید و در آذر ماه نیز با تخصیص بودجه ها باید تا 75 درصد صورت می گرفت .
وی در ادامه تصریح کرد : سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور باید تخصیص بودجه ها را جبران کند ، چرا که اگر هر چه زودتر این اتفاق نیفتد دانشگاه ها دچار مشکلات زیادی می شوند .
معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد : بودجه آذر ماه با 8 درصد کسری به دانشگاه ها اختصاص یافته و هنوز بودجه عقب افتاده به این مراکز تخصیص داده نشده است .
وی بیان کرد : بر مبنای گذشت 9 ماه از سال ، حدود 12 درصد تخصیص بودجه ای دانشگاه ها تاکنون اتفاق نیفتاده و امیدوار هستیم در این چند ماه باقی مانده هر ماه حدود 4 درصد از عقب افتادگی ها جبران شود .
دکتر عسکریان ابیانه همچنین به بودجه بندی مبتنی بر عملکرد دانشگاه ها اشاره کرد و گفت : از تعداد 50 دانشگاه تعداد 30 دانشگاه در مرحله اول و 20 دانشگاه در مرحله دوم برای سال جاری از بودجه مبتنی بر عملکرد که یک روش علمی اثبات شده است ، استفاده کردند که باید از روسای دانشگاه ها بابت همکاری در این زمینه تشکر کرده و سازمان بودجه و برنامه ریزی کشور نیز از این حرکت دانشگاه ها استقبال کرده است ، ضمن اینکه بودجه بندی مبتنی بر عملکرد ارتباطی به تخصیص بودجه دانشگاه ها ندارد .
وی در پایان خاطر نشان کرد : اعتباری که برای دانشگاه و مراکز پژوهشگاه ها برای سال 97 در نظر گرفته شده است ، یک بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است .