نمایش خبر
ایلنا
12:43
> وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه ، روسای دانشگاه های تبریز ، ارومیه و اراک را در سمت های خود به مدت 4 سال دیگر ابقا کرد .
> وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه ، روسای دانشگاه های تبریز ، ارومیه و اراک را در سمت های خود به مدت 4 سال دیگر ابقا کرد .
به گزارش ایلنا ، منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه ، محمد رضا پور محمدی ، رحیم حب نقی و سعید حمیدی روسای دانشگاه های تبریز ، ارومیه و اراک را به مدت 4 سال دیگر در سمت ریاست دانشگاه های مذکور ابقا کرد .
در بخشی از احکام انتصاب روسای مذکور آمده است ، انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .