نمایش خبر
آرمان امروز
> رئیس دانشگاه صنعتی شریف از تشکیل کمیته ای با حضور 13 دانشگاه برتر برای حل بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور خبر داد .
> آرمان به گزارش آرمان به نقل از ایلنا ، محمود فتوحی فیروزآباد (رئیس دانشگاه صنعتی شریف) با اشاره به تحلیل خود از شرایط موجود کشور بیان داشت : کشور در شرایط سخت و خطیری قرار گرفته و اکنون برای حل مشکلات باید با هم همکاری کنیم .
به طبع در این میان یکی از ارگان هایی که برای برون رفت از این شرایط بسیار می تواند ، موثر و در عین حال کمک کننده باشد ، دانشگاه ها هستند .
در این شرایط مهم ترین وظیفه دانشگاه ها اثربخشی آن هاست که در سطح جامعه نقش به سزایی خواهد داشت .
وی ادامه داد : ما نیز در دانشگاه صنعتی شریف چه پیش از بروز این اتفاقات و دشواری ها و چه امروز که مشکلات نمود بیشتری پیدا کرده ، تلاش و کوشش خود را کرده ایم تا بتوانیم به نوعی در حل مسائل کشور اثرگذار باشیم .
در همین راستا یک کمیته را تشکیل دادیم تا این کمیته بتواند نظرات راهگشا و راهکارهای مختلفی در ارتباط با مسائل صنعت و همچنین مسائل مدیریتی و اقتصادی به دولت ارائه دهد .
رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه جو ناامیدی در سطح کشور حاکم شده و باید برای رفع آن برنامه ریزی شود ، گفت : این جو ناامیدی در بخش های مختلف جامعه و حتی در دانشگاه هم تا حد کمی وجود دارد ، اما امیدواریم که بتوان با کمک این نوع کمیته ها و همکاری ها مشکلات مرتفع شود تا بتوان سال تحصیلی را با شادابی ، تلاش و کوشش هرچه بیشتر از طریق دانشجویان و اساتید شروع کنیم و با یک امیدواری کارهای مربوط به دانشگاه را آغاز کنیم .
فتوحی با توضیح درباره جزئیات این کمیته بیان کرد : من هفته گذشته طرح تشکیل این کمیته را در هیات رئیسه دانشگاه مطرح کردم و در حال حاضر این کمیته در شرف تشکیل است .
ضمن اینکه از دانشکده های مهندسی مان و همینطور دانشکده های مدیریت و اقتصاد نیز در این کمیته حضور خواهند داشت ، زیرا این دانشکده ها بیشتر می توانند در مسائل اجتماعی کمک کنند .
وی تصریح کرد : مشکل ما در کشور هم در حوزه اقتصادی و صنعتی است و هم مسائل اجتماعی و روحیات مردم را شامل می شود که به طور کلی مردم در کشور با آن مواجه هستند .
البته دانشگاه ما رشته علوم انسانی را کمتر دارد ، اما در حدی که بتوانیم تلاش می کنیم ، با دانشگاه های این حوزه نیز ارتباط داشته باشیم و راهکار ارائه دهیم .
رئیس دانشگاه صنعتی شریف در پایان در پاسخ به این سوال که شما برای تشکیل این کمیته با دانشگاه های دیگر هم تعامل خواهید داشت؟ گفت : بله ، 13 دانشگاه برتر کشور تصمیم گرفتند کارگروه های مختلفی را در زمینه هایی که مورد نیاز فعلی کشور است ، تشکیل بدهند .
در واقع از این طریق دانشگاه های مختلف می توانند با هم در این چندخوشه و چند موضوع مختلف همکاری کنند ، البته دانشگاه صنعتی شریف هم پیگیر است تا این کار را انجام دهد .