نمایش خبر
خراسان
> کتاب «افسران جنگ نرم» ، مجموعه رهنمودها و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی با موضوع دانشگاه ها ، دانشجویان ، استادان و تشکل های دانشجویی ، به تازگی از سوی انتشارات «قدر ولایت» منتشر شده است.
> کتاب «افسران جنگ نرم» ، مجموعه رهنمودها و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی با موضوع دانشگاه ها ، دانشجویان ، استادان و تشکل های دانشجویی ، به تازگی از سوی انتشارات «قدر ولایت» منتشر شده است .
به گزارش ایبنا ، «افسران جنگ نرم» ، عبارتی است که رهبر انقلاب ، نخستین بار در سال 88 ، در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی از آن استفاده کردند و دانشجویان را با این عنوان نام بردند .
در این کتاب ، امیدها ، انتظارات ، نگرانی ها و ویژگی های مدنظر و مطالبات رهبری از دانشگاه ها و دانشجویان بررسی شده است .
کتاب «افسران جنگ نرم»در 15 فصل و چهار پیوست تهیه و تنظیم شده و شهاب الدین رحمانی آن را ویرایش کرده است .
در این کتاب ، زیر نویس های متعددی برای توضیحات لازم در زمینه اصطلاحات ، حوادث و اشخاصی که مقام معظم رهبری از آن ها نام برده اند ، آمده است .
ازجمله ویژگی های کتاب ، به روزبودن و کامل بودن مسائل و مطالب مطرح شده و اهمیت آن برای دانشگاه ها و نظام اسلامی در حال حاضر است .
لوازم و شاخصه های ایفای نقش مثبت دانشگاه ها در سرنوشت کشور ، ضرورت داشتن قدرت تحلیل سیاسی و بصیرت ، ویژگی های مثبت و منفی دانشجویان و دانشگاه ها ، جنبش دانشجویی و نقاط مثبت و منفی آن ، تولید علم و تحقیق و پژوهش در دانشگاه ها و سرعت تولید علم و شاخص های آن ، نقشه جامع علمی کشور و بایدها و نبایدهای آن ، تهاجم فرهنگی به دانشجویان و دانشگاه ها ، دانشگاه و وحدت با حوزه و اسلامی شدن دانشگاه ها ، ارتباط صنعت و دانشگاه و شرکت های دانش بنیان ، دانشگاه مورد انتظار انقلاب ، عنوان فصل های این کتاب است .